You are on page 1of 3

Sky Cola

Analiza sadašnje situacije
Sky Cola je osvježavajuće gazirano bezalkoholno piće od prirodnih biljnih ekstrakata i voćnih
baza te pripada Sky grupi proizvoda ispred kompanije Jamnica dd. Ova kompanija sa
stoosamdesetogodišnjim iskustvom uživa veliki kredibilitet na tržištu bezalkoholnih pića.
odnosu na istraživanja prije deset godina! primjetan je rast tržišta gaziranim pićima u "osni i
#ercegovini! no apsolutni vladar na tom tržištu su proizvodi Coca$Cola Company$e. "ez obzira
na veliku konkurenciju! Sky Cola stabilno posluje na tržištu "osne i #ercegovine te je primjetna
tendencija rasta prodaje ovog proizvoda.
SWOT ANALIZA
Snage:
Kao što smo već naveli, proizvod Sky Cola spada grupu Sky proizvoda unutar
raznovrsne ponude kompanije Jamnica dd. Pošto Jamnica dd predstavlja jedan od
najuspješnijih rendova na tr!ištu gaziranim i negaziranim pićima, to zna"i da iza Sky
proizvoda stoji izuzetno kvali#ikovano osolje koje pa!ljivo radi na odr!avanju i
unaprije$ivanju krediiliteta #irme kroz pooljšanje uslova proizvodnje. Pored
kvali#ikovanog osolja, preduzeće uveliko unaprije$uje i tehnološku komponentu
proizvodnje, te se mo!e pohvaliti najsavremenijom tehnologijom za proizvodnju sokova.
Kapital preduzeća u zadnjem izvještaju je iznosio %% miliona kuna, podijeljene u dionice
u vrijednosti od & ''' kuna. (vaj podatak ukazuje na izuzetnu #inansijsku stailnost
preduzeća. Pored toga, kupovinom Sarajevskog kiseljaka, kompanija je preuzela i jako
razvijenu distriutivnu mre!u ovog preduzeća koja uveliko mo!e uticati na dalji razvoj
prodaje svih proizvoda, uklju"ujući i Sky Colu. Sarajevski kiseljak )Sky Cola je prvoitno
io proizvod ove kompanije* mo!e se pohvaliti dosta dorom reputacijom na tr!ištu, a
postajanjem jednim od rendova unutar kompanije Jamnica dd samo je osna!ilo
povjerenje kupaca u kvalitetu proizvoda.
Slabosti:
Slabosti ovog proizvoda uveliko su posljedica kasnog uklju%ivanja u tržište. &ako nastupa
pod dosta razvijenim brendom! Sky Cola je još jedan od pokušaja narušavanja i preuzimanja
jednog dijela tržišta Coca$Cola$e! te je nemoguća misija svrgavanje ovog konkurenta sa pozicije
najprodavanijeg gaziranog pića na tržištu. 'akle! Sky Cola! u suštini! nije originalni proizvod i
nikakav marketinški napor ne može ga takvim u%initi.
(ored toga! Sky Cola nije globalno poznat proizvod! a za tržište se bori sa takvim konkurentom.
"ez obzira na jaku )inansijsku pozadinu! ona je nedovoljna u usporedbi sa onim što je potrebno
za željeno nastupanje na tržištu.
Sky Cola nema jako dobro razvijenu marketinšku strategiju. *redibilitet i povjerenje kupaca
postoje! no više zbog toga što Sky Cola pripada Sarajevskom *iseljaku! odnosno Jamnici! nego
zbog samog kredibiliteta ovog proizvoda. (roizvod je marketinški jako slabo pokriven! pogotovo
zbog naglašavanja drugih proizvoda unutar raznovrsne ponude ove kompanije.
Prilike
Prilike za razvoj ovog proizvoda nalaze se na razvijanju lokalne mre!e trgovanja
te u razvijanju jakih i povoljnih ponuda za ugostiteljske ojekte širom +osne i
,ercegovine.
Kao što smo već naveli, Coca Cola je neprikosnoveni vladar ovog tr!išta, no Jamnica
dd i Sarajevski kiseljak imaju itekako razvijenu prodajnu mre!u te i ilo po!eljno da, u
saradnji sa lokalnim iznismenima, razviju doru ponudu za lokalne supermarkete ili
manje prodavaonice roe.
Pored toga, Sky Cola mo!e iskoristiti jako prisustvo Coca Cole u svoju korist ciljajući na
jako rojan segment tr!išta koji zahtijeva ekonomi"niji, a ne nu!no i proizvod sa
razvijenijim rendom. -ako, u saradnji sa lokalnim trgovcima te sa aktivnijom
marketinškom kampanjom, Sky Cola mo!e djelovati ciljano di#erencirajuće, odnosno
pokušati zadovoljiti potree odre$enog segmenta tr!išta, koje je jako rojno u +osni i
,ercegovini.
Prijetnje
+lavna prijetnja Sky Cole jeste trend usmjeren protiv konzumiranja gaziranih pića. ,eć
nekoliko godina unazad! brojne publikacije upozoravaju na štetne e)ekte ove vrste pića te je za
o%ekivati da će se takav trend i nastaviti.
(ored toga! kao što smo već naveli! glavni konkurent Sky Coli je Coca Cola! koja predstavlja
najistaknutiji globalni proizvod ove vrste te je nerealno o%ekivati bilo kakvu vrstu primata na
tržištu. 'akle! od samog starta! Sky Cola je primorana na odre-eno segmentiranje tržišta u kojem
je trend u zadnje vrijeme uveliko usmjeren protiv konzumiranja takve vrste pića.