You are on page 1of 5

POLINOAME.

Programa M2
Exerciţii tipice pentru bacalaureat
1. Se consideră polinoamele cu coeficenţi reali 96 28
2 3 4
+ + − + = bX X aX X f şi 24 2
2
− + = X X g .
a) Să se scrie forma algebrică a polinomului ). 4 )( 24 2 (
2 2
− − + = X X X h
b) Să se deermine
! a b R ∈
asfel "nc# polinoamele
f
şi ) 4 )( 24 2 (
2 2
− − + = X X X h să fie egale.
c) Să se re$ol%e "n & ecuaţia . ' 96 2 8 4 28 8 2 16 = + ⋅ − ⋅ − ⋅ +
x x x x
2. (ie polinoamele 1
)
2 3
+ + + = X aX X f şi
3
)
+ =X g
din inelul
*
+ , Z X
.
a) Să se deermine
*
a Z ∈
! asfel "nc# polinomul f să fie di%i$ibil cu polinomul g.
b) -enru
! 1
)
= a
să se arae că ). 1
)
)( 1
)
(
2
+ + = X X f
c) -enru
! 1
)
= a
să se re$ol%e "n inelul
*
( ! ! ) Z + ×
ecuaţia . '
)
) ( = x f
3. Se consideră polinoamele
*
! + ,! f g Z X ∈
b a X X b a f 3
)
2
)
2
)
) 3
)
3
)
(
2
+ + + + = şi . 2
)
3
)
2
)
2
)
2
b a X X g + + + =
a) Să se deermine
*
! a b Z ∈
asfel "nc# cele două polinoame să fie egale.
b) -enru
! 2
)
= =b a
să se calcule$e "n
*
Z
suma ). 4
)
( ) 3
)
( ) 2
)
( ) 1
)
( ) '
)
( f f f f f + + + +
c) -enru
! 2
)
= =b a
să se re$ol%e "n
*
Z
ecuaţia . '
)
) ( = x f
4. Se consideră polinoamele
2''8 2''8
) 1 ( ) 1 ( − + + = X X f şi
. 1 + =X g
-olinomul f are forma algebrică
! ...
' 1
2''.
2''.
2''8
2''8
a X a X a X a f + + + + = cu
' 1 2''8
! !...! . a a a R ∈
a) Să se deermine
.
'
a
b) Să se calcule$e resul "mpărţirii polinomului f la polinomul g.
c) Să se calcule$e suma coeficienţilor polinomului f.
*. Se consideră polinoamele
! + ,! f g R X ∈

1' 1'
) 2 ( ) 1 ( − + − = X X f şi . 2 3
2
+ − = X X g
a) Să se descompună polinomul g "n produs de facori ireducibili "n
+ , R X
.
b) Să se demonsre$e că polinomul f nu ese di%i$ibil cu polinomul g.
c) Să se deermine resul "mpărţirii polinomului f la polinomul g.
6. Se consideră polinomul !
2 4
n mX X f + + = unde
! . m n R ∈
&ădăcinile polinomului sun
. ! ! !
4 3 2 1
x x x x
a) Să se deermine
! . m n R ∈
şiind că polinomul f admie rădăcinile '
1
= x şi . 1
2
= x
b) Să se deermine m R ∈ asfel "nc# rădăcinile polinomului să %erifice relaţia . 2
2
4
2
3
2
2
2
1
= + + + x x x x
c) -enru m/1 şi n/1 să se descompună polinomul f "n produs de facori ireducibili "n
+ , R X
.
.. Se consideră polinoamele cu coeficienţi raţionali 6 *
2 3 4
+ − + + = X bX aX X f şi . 2
3
− + = X X g
a) Să se deermine
! a b R ∈
! asfel "nc# polinomul f să fie di%i$ibil cu polinomul g.
b) -enru 3 − = a şi 1 = b să se descompună polinomul f "n produs de facori ireducibili "n
+ ,. R X
c) Să se re$ol%e "n mulţimea numerelor reale ecuaţia . ' 3 6 * 3 3 3
1 2 3
= ⋅ + − + −
− + x x x x
8. Se consideră polinomul 9 9
2 3
+ − − = X X X f care are rădăcinile
1 2 3
! . . x x x R ∈
a) Să se deermine c#ul şi resul "mpărţirii polinomului f la . 1
2
− X
b) Să se %erifice că . 18 ) ( 9
2
3
2
2
2
1
3
3
3
2
3
1
− + + = + + x x x x x x
c) Să se re$ol%e "n mulţimea numerelor reale ecuaţia . ' ) 3 ( =
x
f
9. Se consideră polinomul cu coeficienţi raţionali 14 *
2 3
+ − + = X aX X f şi suma
0
1 2 3
! !
n n n
n
S x x x n N = + + ∈
unde 3 2 1
! ! x x x
sun rădăcinile polinomului f.
a) Să se deermine numărul raţional a asfel "nc# polinomul f să admiă rădăcina . 2
1
− = x
b) -enru 4 − = a să se re$ol%e ecuaţia
. ' ) ( = x f
c) -enru 4 − = a să se demonsre$e egaliaea
. * 4 42
1 2 3
S S S + = +
1'. 1n mulţimea
+ , R X
se consideră polinoamele 1
2 3 4
+ + + + = X X X X f şi . 1
2
− − = X X g
a) Să se deermine c#ul şi resul "mpărţirii polinomului f la polinomul g.
b) Să se arae că dacă y ese rădăcină a polinomului g! aunci . 1 2
3
+ = y y
c) Să se demonsre$e că dacă y ese rădăcină a polinomului g! aunci
) ( y f
nu ese număr raţional.
11. Se consideră polinoamele
* 3
*
) ) ) )
3 3 3 4 + , f X X X X = + + + ∈ ¢ şi
3 2
*
) ) ) )
3 3 2 3 + ,. g X X X Z X = + + + ∈
a) Să se clacule$e ). 1
)
( ) '
)
( f f +
b) Să se re$ol%e "n mulţimea
*
Z
ecuaţia . '
)
) ( = x f
c) Să se deermine c#ul şi resul "mpărţirii polinomului f la polinomul g.
12. Se consideră polinomul m X X mX f + + + = . 11
2 3
care are coeficienţi reali.
a) Să se deermine m∈¡ asfel "nc# polinomul f să fie di%i$ibil cu polinomul
. 1 − =X g
b) -enru 9 − = m să se descompună polinomul f "n produs de facori ireducibili "n
+ , X ¡
.
c) -enru 9 − = m să se calcule$e suma păraelor rădăcinilor polinomului f.
13. Se consideră polinomul 4 6 ) 3 (
2 3 4
− + + + + = X X a aX X f care are coeficenţii reali şi rădăcinile lu
1 2 3
! ! x x x ∈¡
.
a) Să se deermine a∈¡ asfel "nc#
. 3
4 3 2 1
= + + + x x x x
b) Să se deermine a∈¡ asfel "nc# polinomul să fie di%i$ibil cu . 2 − X
c) -enru 3 − = a să se desocompună "n produs de facori ireducibili "n
+ , X ¡
.
14. Se consideră polinomul
3 2
( 1) 3 3! + ,. f X m X X f X = − + − + ∈¤
a) Să se deermine
m∈¤
asfel "nc# suma rădăcinilor polinomului f să fie egală cu 1.
b) Să se deermine
m∈¤
asfel "nc# polinomul f să admiă rădăcina . 3
1
= x
c) -enru m/' să se descompună polinomul f "n facori ireducibili "n
+ ,. x ¤
1*. (ie polinomul 4
2 3
− − + = aX aX X f
a
care are coeficienţii numere reale.
a) Să se deermine a∈¡ asfel "nc#
! 2
3 2 1
− = + + x x x
unde 3 2 1
! ! x x x
sun rădăcinile reale ale
polinomului a
f
.
b) Să se deermine a∈¡ asfel "nc# polinomul a
f
să fie di%i$ibil cu polinomul . 2
2
− X
c) Să deermine a∈¢ penru care polinomul a
f
are o rădăcină raţională po$ii%ă.
16. Se consideră polinomul ! 1
3 4
− − + = X aX X f unde a Z ∈ .
a) Să se deermine a şiind că x/1 ese rădăcină a polinomului f.
b) -enru a/1 să se deermine rădăcinile reale ale polinomului f.
c) Să se demonsre$e că
( ) '! 2 . f x x Q Z ≠ ∀ ∈
1.. Se consideră mulţimea } {
2
2
! ! 3 Z c b a cX bX a H ∈ + + = şi polinoamele ,! + !
2
X Z g f ∈ 1
)
2
+ =X f şi
. 1
)
+ =X g
a) Să se %erifice că .
2
f g =
b) Să se deermine c#ul şi resul "mpărţirii polinomului f 4 g la polinomul f.
c) Să se deermine numărul elemenelor mulţimii H.
18. Se consideră inelul polinoamelor
3
+ ,. Z X
a) -enru )! 1
)
( ) 2
)
( ,! +
2
3
+ + = ∈ X X g X Z g să se calcule$e ). '
)
( g
b) 5acă ! 2
)
,! +
3
3
X X f X Z f + = ∈ să se arae că
. ! '
)
) (
3
Z x x f ∈ ∀ =
c) Să se deermine oae polinoamele
,! +
3
X Z h∈
care au gradul egal cu 3 şi penru care
). 2
)
( ) 1
)
( ) '
)
( h h h = =
19. Se consideră polinomul ! 4 4 ) . ( 4 4
2 2 3 4
+ + + + + = mX X m mX X f unde . R m∈
a) Să se deermine R m∈ şiind că x /1 ese rădăcină a polinomului f.
b) Să se deermine R m∈ şiind că suma rădăcinilor polinomului f ese egală cu '.
c) -enru * − = m să se re$ol%e ecuaţia
. ' ) ( = x f
2
2'. Se consideră polinomul ! ) 1 2 (
2 2 2
a X X f − + − = unde . R a∈
a) 6iind că a /' să se deermine soluţiile ecuaţiei
. ' ) ( = x f
b) Să se %erifice că ) 1 2 )( 1 2 (
2 2
a X X a X X f − + − + + − = .
c) Să se deermine R a∈ penru care polinomul f are oae rădăcinile reale.
21. Se consideră polinomul ,. + 3* 12
2 4
X R X X f ∈ + − =
a) Să se arae că . 1 ) 6 (
2 2
− − = X f
b) Să se demonsre$e că polinomul f nu are rădăcini "nregi.
c) Să se descompună polinomul f "n produs de facori ireducibili "n
,. +X R
22. Se consideră polinomul !
2 3 4
c bX aX X X f + + + − = unde
. ! ! R c b a ∈
a) -enru 1 = =c a şi 1 − = b să se deermine c#ul şi resul "mpărţirii polinomului f la . 1
2
+ X
b) Să se deermine numerele a! b! c şiind că resul "mpărţirii polinomului f la
1
2
+ X
ese 7! iar resul
"mpărţirii polinomului f la 7 8 1 ese 8 1.
c) Să se demonsre$e că dacă
! !
2
1


+∞ ∈ a
aunci f nu are oae rădăcinile reale.
23. Se consideră polinomul ,! + 2
2 3 4
X R c bX aX X X f ∈ + + + + = cu rădăcinile
. ! ! !
4 3 2 1
x x x x
a) Să se calcule$e suma
.
4 3 2 1
x x x x + + +
b) Să se deermine rădăcinile polinomului f şiind că a / 8 1! b / 8 2 şi c/'.
c) 6iind că rădăcinile polinomului f sun "n progresie arimeică! să se demonsre$e că 1 − =a b .
24. Se consideră polinomul b aX X X f + + − =
2 3
2 cu rădăcinile
! ! !
3 2 1
x x x
unde
. ! R b a ∈
a) -enru a /1 şi b/' să se deermine
. ! !
3 2 1
x x x
b) 6iind că ! 2
2
3
2
2
2
1
= + + x x x să se arae că a/1.
c) 6iind că )! )( )( (
2
3
2
2
2
1
x X x X x X f − − − = să se deermine numerele reale a şi b.
2*. 1n mulţimea
, +X R
se consideră polinomul 1
2 3
+ + = pX X f cu rădăcinile 3 2 1
! ! x x x
şi
. R p∈
a) Să se calcule$e
). ( p f −
b) Să se deermine
R p∈
penru care polinomul f ese di%i$ibil cu 7 8 1.
c) Să se calcule$e "n funcţie de
R p∈
suma .
4
3
4
2
4
1
x x x + +
26. Se consideră mulţimea { }. 3 , +
2
3
b ax x f X Z f M + + = ∈ =
a) Să se calcule$e ) 1
)
( f penru care . 1
)
= =b a
b) Să se deermine 3
! Z b a ∈
penru care . 1
)
) 1
)
( ) '
)
( = =f f
c) Să se deermine numărul elemenelor mulţimii M.
2.. 1n inelul
, + X R
se consideră polinomul ! *
3
− − = X X f cu rădăcinile 3 2 1
! ! x x x
.
a) Să se calcule$e
.
2
1


− f
b) Să se deermine numărul real a penru care resul "mpărţirii polinomului f la a X − să fie . * −
c) Să se arae că %aloarea deerminanului
2 1 3
1 3 2
3 2 1
x x x
x x x
x x x
ese număr "nreg.
28. Se consideră polinomul R m mX X X f ∈ + + + = ! 1
2 3
şi
3 2 1
! ! x x x
rădăcinile sale. Se defineşe
!
3 2 1
n n n
n
x x x S + + = penru
0
N n∈ .
a) Să se deermine numărul real m asfel "nc# 2
1
= x .
3
b) Să se arae că
. ' 3
1 2 3
= + + + mS S S
c) Să se arae că penru orice număr par Z m∈ polinomul f nu are rădăcini raţionale.
29. Se consideră polinoamele
,! + ! X R g f ∈
1
2 3 4
+ + + + = X X X X f şi . 1
2 3
+ + + = X X X g
a) Să se demonsre$e că
. 1 + ⋅ = g X f
b) Să se deermine rădăcinile reale ale polinomului g.
c) Să se calcule$e
)! (a f
şiind că a ese o rădăcină a polinomului g.
3'. Se consideră polinomul
,! + X R f ∈
!
2 3
r qX pX X f − + − = cu rădăcinile
3 2 1
! ! x x x
R ∈ .
a) Să se calcule$e
). 1 ( ) ' ( f f −
b) Să se calcule$e e9presia
) 1 )( 1 )( 1 (
3 2 1
x x x − − −
"n funcţie de p! q! r.
c) Să se arae că polinomul 1
2 3
− + + = X X X g nu are oae rădăcinile reale.
31. Se consideră polinoamele
,! + !
*
X Z g f ∈
2
)
3
)
4
)
3
)
2 3
+ + + = X X X f şi X X g 2
)
2
+ = .
a) Să se calcule$e ). '
)
( ) 1
)
( g f ⋅
b) Să se %erifice că 2
)
2
)
) 3
)
3
)
( + + ⋅ + = X g X f .
c) Să se deermine numărul rădăcinilor din *
Z
ale polinomului f.
32. Se consideră polinoamele ! 1 3 3
2 3
+ + + = X X X f cu rădăcinile
R x x x ∈
3 2 1
! !
şi ! 1 2
2
+ − = X X g cu
rădăcinile . !
2 1
R y y ∈
a) Să se calcule$e diferenţa S 8 S’ unde 3 2 1
x x x S + + =
S: şi . ;
2 1
y y S + =
b) Să se deermine c#ul şi resul "mpărţirii polinomului f la g.
c) Să se calcule$e produsul ). ( ) (
2 1
y f y f ⋅
33. Se consideră polinomul ! 1 2
2 4
+ − = X X f cu rădăcinile
. ! ! !
4 3 2 1
R x x x x ∈
a) Să se arae că polinomul f ese di%i$ibil cu . 1
2
− =X g
b) Să se calcule$e produsul P S ⋅ unde 4 3 2 1
x x x x S + + + =
şi
.
4 3 2 1
x x x x P ⋅ ⋅ ⋅ =
c) Să se calule$e suma .
4
4
4
3
4
2
4
1
x x x x T + + + =
34. 1n mulţimea polinoamelor
, + X R
se consideră polinoamele 6
2 3
+ + + = nX mX X f şi
. 2 ) (
2
− − = X X X g
a) Să se re$ol%e ecuaţia . ' 2
2
= − −x x
b) Să se deermine
R n m ∈ !
asfel "nc# polinomul f să se di%idă cu polinomul g.
c) -enru m/84 şi n/1 să se calcule$e produsul
). 2''8 ( ) 2''. ( ... ) 1 ( ) ' ( f f f f P ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ =
3*. Se consideră polinomul
,! + X R f ∈

2''8 2''8
) 1 ( ) 1 ( ) ( − − + = X X X f care are forma algebrică
. ... ) (
' 1
2''.
2''.
2''8
2''8
a X a X a X a X f + + + + =
a) Să se deermine
.
'
a
b) Să se arae că
) 1 ( ) 1 ( − +f f
ese număr "nreg par.
c) Să se deermine rădăcinile reale ale polinomului f.
36. Se consideră polinoamele
,! + ! X R g f ∈
a X X f + − = 3
3
şi ! 2 3 ) (
2
+ − = X X X g unde . R a∈
a) -enru a/2 să se re$ol%e ecuaţia
). ( ) ( x g x f =
b) Să se deermine rădăcinile lui f! şiind că are o rădăcină dublă po$ii%ă.
c) -enru a/2 să se re$ol%e ecuaţia
.
2
* 3
) (

=g e
x f
3.. Se consideră polinomul !
3 4
c bX aX X f + + + = cu
. ! ! R c b a ∈
a) -enru c/*'1! să se demonsre$e că
. 1''4 ) 1 ( ) 1 ( = − + f f
b) -enru a /8 2 ! b/2 şi c /8 1 să se deermine rădăcinile reale ale polinomului f.
c) Să se demonsre$e că nu e9isă %alori reale ale coeficienţilor a! b! c asfel ca f să se di%idă cu
polinomul .
3
X X g − =
38. Se consideră polinomul !
2 3
c bX aX X f + + + = cu
R c b a ∈ ! !
a%#nd rădăcinile
. ! !
3 2 1
R x x x ∈
a) Să se deermine numărul real c şiind că
. 1 2 ) 1 ( ) 1 ( + = − + a f f
b) 6iind că a /8 3! b/1! c/1! să se deermine rădăcinile reale ale polinomului f.
4
c) Să se e9prime "n funcţie de numerele reale a! b! c deerminanul
.
2 1 3
1 3 2
3 2 1
x x x
x x x
x x x
D =
39. Se consideră polinomul !
3 4
c bX aX X f + + + = cu
. ! ! R c b a ∈
a) Să se deermine numărul real c şiind că
. 2''8 ) 1 ( ) 1 ( = − + f f
b) Să se deermine numerele reale a! b! c şiind că
2 ) 1 ( ) ' ( − = = f f
şi că una dinre rădăcinile
polinomului ese x/2.
c) -enru a /8 2! b/1 şi c/ 8 2 să se deermine rădăcinile reale ale polinomului f.
4'. Se consideră polinomul ! ) 1 (
1''4 2
X X f + + = cu forma algebrică . ...
2''8
2''8
2
2 1 '
X a X a X a a f + + + + =
a) Să se calcule$e
). 1 (− f
b) Să se arae că
2''8 2 1 '
... a a a a + + + +
ese un număr "nreg impar.
c) Să se deermine resul "mpărţirii polinomului f la polinomul . 1
2
− X
41. Se consideră polinomul
,! +
6
X Z f ∈
. 4
)
) 1
)
2
)
(
3
+ + + + = a X a X f
a) Să se demonsre$e că . !
6
3
Z b b b ∈ ∀ =
b) Să se deermine
!
6
Z a∈
şiind că . '
)
) 2
)
( = f
c) -enru 2
)
= a să se descompună polinomul f "n produs de facori ireducibili "n
,. +
6
X Z
42. Se consideră polinomul
2''8 2''8
) 1 ( ) 1 ( − + + = X X f a%#nd forma algebrică
! ...
' 1
2''8
2''8
a X a X a f + + + = undde
2''8 1 '
!...! ! a a a
sun numere reale.
a) Să se calcule$e
). 1 ( ) 1 ( f f + −
b) Să se deermine suma coeficienţilor polinomului f.
c) Să se deermine resul "mpărţirii lui f la . 1
2
− X
43. Se consideră polinomul , + ) 1 (
669 3
X Z X X f ∈ + + = cu forma algebrică . ...
' 1
2''.
2''.
a X a X a f + + + =
a) Să se calcule$e
). 1 ( ) 1 ( f f + −
b) Să se arae că suma 2''. 1 '
... a a a + + +
ese un număr di%i$ibil cu 3.
c) Să se deermine resul "mpărţirii lui f la . 1
2
− X
44. a) Să se deermine gradul
,! +
6
X Z f ∈
! 4
)
2
)
) *
)
(
2 3
+ + + = aX X a a f "n funcţie de %alorile lui
.
6
Z a∈
b) Să se deermine resul "mpărţirii polinomului
,! +
3
X Z f ∈
1
)
2
)
2
)
2 3
+ + + = X X X f prin polinomul
,! +
3
X z g ∈

. 1
)
+ =X g
c) Să se deermine
! !
3
Z b a ∈
şiind că polinomul
,! +
3
X Z f ∈
b aX X f + + =
2
are rădăcinile 1
)
şi . 2
)
BIBLIOGRAFIE
<arianele penru =7>?=@AB 5= C>D>B>A&=>E 8 2''8! publicae de ?F@FSE=&AB =5AD>GF=F! D=&D=EH&FF
6F EF@=&=EABAF.
*