You are on page 1of 4

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1000 (1

)

1. Израчунај:
40 + 20 = ...............

400 + 200 = ...............

30 + 30 = ..............

300 + 300 = .............

60 – 10 = ..............

600 – 100 = .............

90 – 50 = ..............

900 – 500 = .............

2. Опет израчунај:
700 + 200 + 20 = ................................................................
300 + 60 + 300 = ...............................................................
200 + 300 + 400 = ............................................................
3. Сабери и одузми:
360 + 20 = ..............

270 – 50 = ...............

480 + 10 = ..............

560 – 60 = ..............

570 + 30 = ...............

690 – 50 = ..............

710 + 80 = ..............

470 – 60 = ...............

830 + 60 = ...............

340 – 20 = ...............

240 + 60 = ..............

780 – 70 = ...............

410 + 70 = ...............

450 – 40 = ...............

4, Сабирци су бројеви 270, 6 и 10. Израчунај збир.
.................................................................................................................

.. Опет израчунај: 728 + 72 + 28 = ........................................................ 781 – 91 = ................... 343 – 47 = ........ 719 + 89 = ............................ 470 – 77 = ..................................... 277 – 57 = .......... 8............................. 633 – 13 = .......... 454 – 74 = ............................ Kupila je sendvič za 150 dinara.......................... 6.................... 897 + 30 = . Израчунај: 420 + 28 = ...................................................... 487 + 23 = ......5...... 356 + 44 + 37 = ................ 576 + 36 = .............. 621 – 50 = ........................................ 243 + 69 = ............................. 568 – 86 = ....................... 289 + 11 + 48 = ............. Сабери и одузми: 366 + 54 = ...... Koliko dinara joj je ostalo? .................................... Milena je imala 1000 dinara.. ........... 944 – 54 = ..................... 783 + 20 = .. sladoled od 120 dinara i platila je ulaznicu za bazen 350 dinara. 695 – 96 = ... .................................................................... 7................................... 499 + 71 = ............. 835 + 68 = .......... 956 – 55 = .......................................... 305 + 37 = ....

.. 118 · 7 ... ..........Израчунај: 131 · 3 126 · 4 278 · 3 147 · 6 197 · 4 13................ ................ Koliko jaja je baki još ostalo da proda? ......................... 10.......................................................................................... Збир бројева 58 и 32 увећај 6 пута............................ 14...... Колико је укупно гледалаца у биоскопу? ..................................................9............................................................................................................ У биоскопској сали је 87 одраслих особа и три пута више деце............. .................................................................. ....... Израчунај производ бројева 194 и 3........................... ...................... danas je prodala 25 jaja više........................................................................................................... Baka Jovana je imala za prodaju 400 jaja................................................................................. Juče je prodala 80 komada. Збир бројева 165 и 68 увећај 3 пута........................... 11........................................... 12...

.......... 16. ..................... в) Разлику бројева 528 и 345 увећај 4 пута....... ............................................ ............ Напиши изразе и израчунај............................................................................. Разлуку бројева 165 и 68 увећај 3 пута....................................................................................................... . а) Збиру бројева 123 и 48 додај производ бројева 129 и 4................................ б) Број 827 умањи за производ бројева 98 и 6...15.......................................................... ...........