You are on page 1of 1

3.

FUNCT¸IA DE GRADUL I
1. Definit ¸ia funct ¸iei de gradul I
Definit ¸ie. Fie a, b P R, a ‰ 0. Funct ¸ia f : R ÑR, fpxq “ ax `b se nume¸ste funct ¸ie de gradul I.
2. Graficul funct ¸iei de gradul I
‚ Dac˘ a a ą 0, atunci graficul funct ¸iei de gradul I este o dreapt˘a care ”urc˘ a”.
‚ Dac˘ a a ă 0, atunci graficul funct ¸iei de gradul I este o dreapt˘a care ”coboar˘a”.
‚ Dreapta corespunz˘ atoare graficului intersecteaz˘ a axa Ox ˆın A
ˆ
´
b
a
, 0
˙
¸si axa Oy ˆın Bp0; bq.
3. Monotonia funct ¸iei de gradul I
‚ Dac˘ a a ą 0, atunci funct ¸ia de gradul I este strict cresc˘ atoare.
‚ Dac˘ a a ă 0, atunci funct ¸ia de gradul I este strict descresc˘ atoare.
a ą 0
x ´8 `8
fpxq
Õ
`8
´8
a ă 0
x ´8 `8
fpxq
`8
Œ
´8
4. Semnul funct ¸iei de gradul I
a ą 0
x ´8 ´
b
a
`8
fpxq ´ ´ ´ 0 ` ` `
a ă 0
x ´8 ´
b
a
`8
fpxq ` ` ` 0 ´ ´ ´
Teorie pentru clasa a IX-a
Algebr˘a: 3. Funct ¸ia de gradul I
´1´ Profesor Marius Damian, Br˘aila