You are on page 1of 1

Flora Farm

Like This Page · June 5, 2013
.
cu aceastã informa?ie pute?i salva via?a cuiva drag, în caz de ATAC CEREBRAL. Sunt d
oar 3 SEMNE pe care le pute?i urmãri, pentru a diagnostica un atac cerebral.
Accidentul vascular cerebral are un nou indicator. Po?i salva o persoanã din 10 d
acã dai SHARE acestei informa?ii. Acest indicator este limba.
În timpul unui grãtar, o femeie s-a împiedicat ?i a cãzut. Ea a asigurat pe toatã lumea cã
este în regulã, de?i cei din jur au vrut sã cheme paramedicii. Ea a spus doar cã s-a împie
dicat din cauza pantofilor noi pe care îi încãl?ase în ziua aceea. Ea s-a scuturat ?i a
continuat sã ia masa cu cei din jurul ei, continuându-?i seara ca ?i cum nu s-ar fi în
tâmplat nimic. Mai târziu, în aceea?i searã, so?ul acesteia a anun?at pe toatã lumea cã so?i
a sa ajunsese la spital, iar mai apoi la 6 a.m. aceasta decedase. Dacã s-ar fi dep
istat faptul cã ea a avut un accident vascular cerebral, ar fi avut o ?ansã de a fi
salvatã. Sunt persoane care pot fi recuperate complet în astfel de cazuri, dacã sunt d
epistate simptomele din timp. Alte persoane pot ajunge într-un stadiu vegetativ, fãrã
speran?ã.
Dureazã doar câteva minute sã citi?i cum pute?i depista aceste simptome ?i astfel pute
?i salva o via?ã, dând de asemenea ?i SHARE.
Un neurolog spune cã dacã el poate ajunge la o victimã de accident vascular cerebral în
decurs de 3 ore se pot inversa complet efectele unui accident vascular cerebral
... COMPLET. El a spus cã trucul este DIAGNOSTICAREA unui accident vascular cereb
ral, iar apoi ÎNGRIJIREA MEDICALÃ a pacientului în decurs de 3 ore, lucru care este de
stul de dificil.
CUM SÃ RECUNO?TI UN ACCIDENT VASCULAR CEREBRAL:
1. cere persoanei în cauzã sã ZÂMBEASCÃ. Dacã zâmbetul nu este simetric, este un indicator.
2. cere persoanei sã spunã o propozi?ie simplã, coerentã.
3. roag-o sã ridice ambele mâini.
Dacã existã o problemã în efectuare oricãrei cerin?e dintre acestea 3, SUNA?I DE URGEN?Ã la
112 ?i descrie?i simptomele dispecerului!
UN ALT INDICATOR simptomatic este, cum spuneam ?i mai devreme: LIMBA.
Ruga?i persoana în cauzã sã scoatã limba. Dacã aceasta este "strâmbã" într-o parte sau alta,
te de asemenea un indicator al unui accident vascular cerebral.
Dacã a?i considerat aceastã informa?ie utilã, vã rugãm da?i SHARE pentru a o împãrtã?i cu alt
persoane ?i pentru a salva o via?ã.
sursã foto: strokeawareness.com