You are on page 1of 6

UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS GALAI

DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC


MASTER: MANAGEMENT EDUCAIONAL
Str. Grii nr. 63-65, et. 1, Galai, 800003, Tel. 0336 130164, Fax 0236 321307
E-mail: depepede2003@yahoo.com, www.dppd.ugal.roFIA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei
MANAGEMENTUL I DEZVOLTAREA ORGANIZAIEI COLARE
Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare final
(E/V)
E
Regimul disciplinei (Ob, Op, F) OB Nr. credite 7
Total ore din planul de nvmnt 56 Total ore studiu
individual
95


Competene generale (competenele generale sunt menionate n fia specializrii)
1. Cunoatere, nelegere, explicare i interpretare
Cunoaterea problematicii managementului educaional, a dezvoltrii organizaiei
colare i a rolului studierii acestora n formarea pentru cariera didactic;
Identificarea i aprofundarea funciilor, principiilor i modelelor specifice
managementului educaional
Abordarea analitic a colii ca organizaie, interpretarea instituiei colare din
perspectiv organizaional i cunoaterea factorilor determinani pentru buna ei
funcionare
Cunoaterea implicaiilor teoretice i practice ale managementului i dezvoltrii
organizaiei colare, a rolului managerului i echipei colii
2. Instrumental-aplicative
Elaborarea, realizarea i evaluarea activitilor educaionale din perspectiva
managementului i dezvoltrii organizaiei colare;
Utilizarea unor modele, metode, tehnici i instrumente specifice managementului
educaional;
Optimizarea componentelor educaionale prin integrarea teoriei i practicii
managementului i dezvoltrii organizaiei colare;
Valorificarea managementului strategic n proiectarea i implementarea unor schimbri
benefice n organizaia colar


Competene
specifice
disciplinei

3. Atitudinale
Stimularea interesului pentru dezvoltarea organizaiei colare prin schimbri educaionale
coordonate dintr-o perspectiva managerial n scopul optimizrii acesteia;
Formarea unei atitudini de receptivitate fata de inovaie in practica educaional,
optimizare i asigurarea calitii n educaie;
Stimularea unei atitudini responsabile, pozitive fa de dezvoltarea profesional pentru
cariera didactic.

Coninutul disciplinei
Tematic curs Tematic seminar / lucrri practiceTematic
general
Problematica general a
managementului educaional: Repere
conceptuale; dificulti epistemologice; note
definitorii. Funcii, principii, niveluri i modele
ale managementului educaional. Managerul i
echipa organizaiei colare - roluri i
competene specifice.
Managementul i dezvoltarea
organizaiei colare
Dezvoltarea colar o nou orientare
educaional. coala din perspectiv
organizaional. Specificul dezvoltrii
organizaiei colare n nvmntul
contemporan. Managementul strategic n
dezvoltarea organizaiei colare. Proiectare,
schimbare i dezvoltare organizaional.
Dimensiuni i factori ai dezvoltrii
organizaiei colare: Resursele umane ale
organizaiei colare, obiectivele organizaiei
colare, cultura organizaiei colare, climatul
organizaiei colare, comunicarea
organizaional, comunitatea organizaiei
colare, managementul organizaiei colare
Orientri actuale n managementul i
dezvoltarea organizaiei colare:
Organizaia nvrii i nvarea
organizaional; Contextul i paradoxurile
actuale ale dezvoltrii organizaiei colare
Schimbarea colar autentic ; Un model
integrat de management al dezvoltrii
organizaiei colare: TPC tehnic, politic,
cultural; Modelul managementului i
dezvoltrii organizaiei colare prin proiecte
Condiiile succesului n
managementul i dezvoltarea organizaiei
colare: Avantaje, limite i condiionri n
managementului organizaiei colare.
Schimbarea colar autentic. Perspectivele
managementului i dezvoltrii organizaiei
colare n mileniul III.
Specificului managementului
educaional. Repere conceptuale i
contextuale, note definitorii,
managementul ca tiin, art i spirit.

Fundamentele managementului
educaional: funcii, principii, niveluri,
modele.

Abordarea colii ca organizaie n
contextul actual al noilor orientri
educaionale. Teorii organizaionale
reprezentative i impactul lor asupra
realitii colare.

Dezvoltarea organizaiei colare -
proces de coordonare a schimbrilor.
Componentele organizaiei colare.
Studii de caz. Aplicaii.

Dezvoltarea organizaiei colare n
contextul dinamicii mediului social;
interaciunea-interdependena factorilor
interni i externi.

coala ca organizaie a nvrii: de
ce tocmai o organizaie a nvrii? ce
nva o organizaie colar ? cum nva
o organizaie colar ? Studii de caz,
exemple de organizaii colare din
perspectiva aplicrii managementul
strategic n proiectarea i schimbarea
organizaional.

Modele de management i dezvoltare
organizaional . Obstacolele schimbrii
la nivel organizaional i individual.
Studii de caz. Aplicaii.


Bibliografie
selectiv
obligatorie

Alecu Marin S., (2007) Dezvoltarea organizaiei colare repere teoretice i
metodologice, EDP, Buc.
Boghaty, Z., (2004) Manual de psihologia muncii i organizaional Ed. Polirom, Iai.
Fullan, M.G. (1993) Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform. London:
Falmer Press.
Garratt, B. (1987) The Learning Organization , Glasgow, William Collins
Iosifescu, erban (coord.) 2000 Manual de management educaional, Ed.ProGnosis, Buc.,
Nicolescu, O., .a. (2000) Sisteme, metode i tehnici manageriale ale organizaiei, Ed.
Economic, Bucureti.
Pun, E.(1999) coala abordare sociopedagogic, Ed. Polirom, Iai.
Proctor, Tony 2000 Elemente de creativitate managerial , Ed. Teora, Buc.
Russu, Corneliu (1999) Management strategic, Ed. All, Bucureti
Vlsceanu,M,(2003) Organizaii i comportament organizaional,Ed. Polirom, Iai.
Zlate, M., (2004) Tratat de psihologie organizaional - managerial,I,Polirom, Iai.
Zorlenan, T., Burdu, E. (1998) Managementul organizaiei, Ed. Ec., Buc.La stabilirea notei finale se iau n considerare Ponderea exprimat n %{total = 100%}
Media notelor acordate la seminar / lucrri practice 10%
Notele obinute la testele periodice sau pariale 20%
Notele acordate pentru temele de cas (referate, eseuri,
proiecte, traduceri, studii de caz, etc. ) i participarea la
cercuri tiinifice i/sau la concursuri profesionale
20%
Nota acordat la examinarea final 50%
Cerine minime de promovare (pentru nota 5) :
- participare nesistematic la orele de curs i seminar;
- cunotine minimale din problematica disciplinei;
- capacitate redus de transfer a informaiei de specialitate
- obinerea a minimum 1 pct. pentru activitatea de seminar
i 4 pct. la lucrarea scris
Cerine maxime de promovare (pentru nota 10) :
- participare activ i sistematic la dezbaterile de la
curs i seminar;
- cunotine temeinice din problematica disciplinei;
- capacitate sporit de transfer a informaiei de
specialitate;
- obinerea punctajului maxim la toi indicatorii de
mai sus.
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu zero activitile care nu sunt cerute)
1. descifrarea i studiul notielor de curs 15 8. pregtire prezentri orale 3
2. studiu dup manual, suport de curs 20 9. pregtire examinare final 15
3. studiul bibliografiei minimale indicate 10 10. consultaii 2
4. documentare suplimentar n bibliotec 5 11. documentare pe net 5
5. activitate specific de pregtire pt. seminar /
lucrri practice
5 12. alte activiti -
6. realizare teme de cas, eseuri, referate,
proiecte, traduceri etc.
10 13. alte activiti... -
7. pregtire teste periodice sau pariale 5

14. alte activiti... -

Total ore studiu individual (pe semestru) = 81ore.Semntur titular curs: Data completrii:
Conf. dr. Marin Simona 01.10.2011

Director DPPD,UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS GALAI
DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC
MASTER: MANAGEMENT EDUCAIONAL
Str. Grii nr. 63-65, et. 1, Galai, 800003, Tel. 0336 130164, Fax 0236 321307
E-mail: depepede2003@yahoo.com, www.dppd.ugal.ro
PROGRAM ANALITIC

Disciplina: MANAGEMENTUL I DEZVOLTAREA ORGANIZAIEI COLARE

A. Locul disciplinei n planul de nvmnt

Denumirea
disciplinei
MANAGEMENTUL I DEZVOLTAREA ORGANIZAIEI COLARE
Anul de studiu I Semestrul I Tipul de evaluare final
(E/V)
E
Regimul disciplinei (Ob, Op, F) OB Nr. credite 7
Total ore din planul de nvmnt 56 Total ore studiu
individual
95

B. Obiectivele disciplinei

1. Cunoaterea problematicii managementului educaional, a dezvoltrii organizaiei
colare i a rolului studierii acestora n formarea pentru cariera didactic;
2. Cunoaterea componentelor managementului educaional i a rolului managerului
/echipei organizaiei colare;
3. Identificarea notelor definitorii ale managementului colii ca organizaie n
contextul unui mediu social dinamic i contextualizat
4. Realizarea unor conexiuni ntre multiplele dimensiuni i factori ce caracterizeaz
coala ca organizaie din perspectiva optimizrii realitii educaionale
5. Utilizarea modelelor i a strategiilor specifice managementului i dezvoltrii
organizaiei colare;
6. Stimularea interesului pentru nelegerea i acceptarea statutului organizaional al
colii i al membrilor acesteia i a unei atitudini deschise, receptive fa de
schimbrile din domeniul educaional.

C. Metode de predare nvare

Prelegere activizat, conversaie, explicaie, demonstraie, problematizare, metode activ-
participative de lucru n grup prin cooperare, de dezvoltare a gndirii critice, studii de caz,
munca individual pe baz de material bibliografic, portofoliul, lucrri aplicative.

D. Forme i metode de evaluare

Evaluare continu prin metode orale, scrise, practice i teme de cas: observare i apreciere
verbal, chestionare oral, verificare prin lucrri scrise, eseu/ referat pe baza unei bibliografii
date, a lucrrilor practice, a proiectelor i investigaiilor educaionale - pondere 50%;
Evaluare sumativ: Examen oral/scris la sfritul semestrului - pondere 50%.E. Coninutul cursului

Cap. I. Problematica general a managementului educaional
Repere conceptuale; dificulti epistemologice; note definitorii.
Funcii, principii, niveluri i modele ale managementului educaional.
Managerul i echipa organizaiei colare - roluri i competene specifice.
Cap. II. Managementul i dezvoltarea organizaiei colare
Dezvoltarea colar o nou orientare educaional
coala din perspectiv organizaional
Specificul dezvoltrii organizaiei colare n nvmntul contemporan
Managementul strategic n dezvoltarea organizaiei colare
Proiectare, schimbare i dezvoltare organizaional
Cap. III. Dimensiuni i factori ai dezvoltrii organizaiei colare
Resursele umane ale organizaiei colare
Obiectivele organizaiei colare
Cultura organizaiei colare
Climatul organizaiei colare
Comunicarea organizaional
Comunitatea organizaiei colare
Managementul organizaiei colare.
Cap. IV. Orientri actuale n managementul i dezvoltarea organizaiei colare
Organizaia nvrii i nvarea organizaional
Contextul i paradoxurile actuale ale dezvoltrii organizaiei colare Schimbarea
colar autentic
Un model integrat de management al dezvoltrii organizaiei colare: TPC tehnic,
politic, cultural
Modelul managementului i dezvoltrii organizaiei colare prin proiecte
Cap. V. Condiiile succesului n managementul i dezvoltarea organizaiei colare
Avantaje, limite i condiionri n managementului organizaiei colare
Schimbarea colar autentic
Perspectivele managementului i dezvoltrii organizaiei colare n mileniul III.

F. Coninutul seminariilor (ore)

1. Specificului managementului educaional. Repere conceptuale i contextuale, note
definitorii, managementul ca tiin, art i spirit. (4ore)
2. Fundamentele managementului educaional: funcii, principii, niveluri, modele. (4ore)
3. Abordarea colii ca organizaie n contextul actual al noilor orientri educaionale.
Teorii organizaionale reprezentative i impactul lor asupra realitii colare. (4 ore)
4. Dezvoltarea organizaiei colare - proces de coordonare a schimbrilor. Componentele
organizaiei colare. Studii de caz. Aplicaii. (4 ore)
5. Dezvoltarea organizaiei colare n contextul dinamicii mediului social; interaciunea-
interdependena factorilor interni i externi. (2 ore)
6. coala ca organizaie a nvrii: de ce tocmai o organizaie a nvrii? ce nva o
organizaie colar ? cum nva o organizaie colar ? Studii de caz, exemple de
organizaii colare din perspectiva aplicrii managementul strategic n proiectarea i
schimbarea organizaional. (4 ore)
7. Modele de management i dezvoltare organizaional . Obstacolele schimbrii la nivel
organizaional i individual. Studii de caz. Aplicaii. (6 ore)


G. Bibliografie

1. Alecu Marin S., (2007) Dezvoltarea organizaiei colare repere teoretice i
metodologice, EDP, Buc.
2. Boboc, I. Psihologia organizaiilor colare i Managementul educaional, E.D.P.,
Bucureti, 2002.
3. Boghaty, Z., (2004) Manual de psihologia muncii i organizaional Ed. Polirom,
Iai.
4. Bourdieu, P., Passeron, J.C. (1970) La reproduction, elements pour une theorie du
sisteme de enseignement, Edition de Minuit, Paris.
5. Cristea, S. 2003Managementul organizaiei colare E.D.P., Bucureti
6. Fullan, M.G. (1992) Successful School Improvement, Buckingham: Open University
Press and Toronto Press.
7. Fullan, M.G. (1993) Change Forces: Probing the Depths of Educational Reform.
London: Falmer Press.
8. Garratt, B. (1987) The Learning Organization, Glasgow, William Collins
9. Hargreaves, D. and Hopkins, D. (1994), Development Planing for School
Improvement, London, Cassell.
10. Iosifescu, . (2002), Elemente de management strategic i proiectare, Corint,
Bucureti
11. Iosifescu, ., (2000) Manual de management educaional, Ed. ProGnosis, Buc.,
12. Lefter V., Marina, C., Nica, E., 2007 Fundamente ale managementului resurselor
umane, Ed. Economic.
13. Nicolescu, O., Androniceanu, A., .a. (2000) Sisteme, metode i tehnici manageriale
ale organizaiei, Ed. Econom., Buc.
14. Pun, E.(1999) coala abordare sociopedagogic, Ed. Polirom, Iai.
15. Pitariu, Horia Managementul resurselor umane - evaluarea performanelor
profesionale, Ed. All, Buc.,2000
16. Proctor, T. , 2000 Elemente de creativitate managerial , Ed. Teora, Buc.
17. Prodan, A, 1999 Managementul de succes - motivaie i comportament, Ed. Polirom,
Iai,
18. Russu, Corneliu (1999) Management strategic, Ed. All, Bucureti
19. Stncioiu, Ion; Militaru, Gh. ,1999 Management elemente fundamentale , Ed. Teora,
Buc
20. oca, I., 2002, Management educaional EDP, Bucureti,
21. Vlsceanu,M, (2003) Organizaii i comportament organizaional,Ed. Polirom,
Iai.
22. Zaharia,M., Zaharia, C., Deac, A., Vizinteanu, F. 1993 Management. Teorie i
aplicaie., Ed. Tehnic, Buc.
23. Zlate, M., (2004) Tratat de psihologie organizaional - managerial,I,Polirom,
Iai.
24. Zorlenan, T., Burdu, E. (1998) Managementul organizaiei, Ed. Ec., Buc.Data aprobrii programei analitice n catedra de specialitate: 01.10.2013Director DPPD