You are on page 1of 9

de lucru ai

Pasul 1: Pornirea
Se compresorul de aer, apoi se comutatorul principal din panoul
electrical   realizandu-se astfel alimentarea acesteia cu curent electric.
Pasul 2: Trecerea in modul auxiliar
Aceasta operatie se realizeaza prin apasarea butonului AUX ON care se afla pe
interfata Prin activarea acestei functii, toate componentele auxiliare ale
sunt alimentate cu curent.
Pasul 3: lnitializarea
Dupa pornirea soft-ului, se cere initializarea   care consta in deschiderea
inchiderea acesteia cu scopul de a se verifica functionalitatea senzorului care
controleaza Deschiderea inchiderea se realizeaza prin apasarea
simultana a butonului T butonului de deschidere a   respectiv prin apasarea
butonului T a celui de inchidere a
Pasul 4: Aducerea m a ~ i n i i in punctul de referinta
Operatia se realizeaza prin apasarea butonului "reference" care va aduce ma!?ina in
punctul de referinta. Acest pas este necesar pentru cunoa!?terea precisa a distantelor
dintre punctul de zero ma!?ina !?i punctul de zero scula.
Observatie: Ma!?ina trebuie sa fie comutata pe modul automat (in cazul in care ea nu se
afla deja in acest mod). Comutarea se efectueaza de Ia comutatorul de selectie a
modurilor de lucru.
NH
D ~
'1/\,
..
:D.,   ~
EDIT • -- . iOoitl
3··
• ;oooti
_._.
·r;-
Pasul 5: incarcarea programului
Pachetul software SURFCAM este un produs CAD/CAM destinat proiectarii de
tehnologii de prelucrare. Tn cadrul acestui soft se realizeaza generarea traiectoriilor
sculelor care vor prelucra piesa. Dupa ce se efectueaza aceasta generare se
converte!?te modelul creat in sistemul CAD intr-un alt tip de fi!?ier !?i anume IGS.
Apoi fi!?ierul IGS este convertit intr-un fi!?ier de tipul x_t, in cadrul caruia piesa este
transformata in parasolid. Acest fi!?ier se deschide cu programul Surfcam !?i se incepe
astfel generarea traiectoriilor sculei care va prelucra piesa.
Prima etapa consta in stabilirea punctului de zero piesa, !?i anume:
transform-----+move-----+location-----+visible-----+end point-----+keybord-----+ok.
Apoi se a!?eaza sistemul de coordinate: cview-----+3-----+cview-----+ok-----+transform-----+move-----+
rotate-----+ visible-----+-90-----+keybord-----+ok-----+cview1.
Tn cazul acestei piese traiectoria sculei se extinde pt ca aceasta sa poata ie!?i in afara
piesei: create-----+line-----+offset-----+change offset(6) !?i se creaza linia in exteriorul piesei iar
apoi se inchide conturul.
Urmatoarea etapa consta generarea traiectoriei sculei: din meniul NC-----+2axe-----+
pocket-----+se selecteaza conturul-----+close contur-----+done. Se deschide o fereastra de unde
se selecteaza scula !?i parametrii acesteia: select tool(10mm 4 flute)-----+ number of flutes
(3)-----+tool number(2)-----+length offset(2)-----+diameter offset(2)-----+select material(aluminiu)-----+
spindle speed(2000)-----+feed rate(600)-----+plunge rate(10)-----+cut control-----+lnz-----+roaght
spasing (on side=4;     spacing
 
Simularea programului: operation surfcam
bounding
Modificarea liniilor de program conform frezei pe care se executa scula: operation
§terg primele 4 devine
§terge T2 se scrie sfar§ltul programului se §terge ce este cuprins
1ntre Z20 §i sequence    
backplot.
obtinut in urma acestui procedeu va contine programul de prelucrare a piesei
care se incarca in soft-ul frezei anume in directorul MPF.DIR (C\ WinNC32\
SIE840D.M\ PRG\ MPF.DIR).
Pasul 6: Selectarea programului incarcat
Se intra in meniul principal unde exista un director Program in care sunt incluse toate
programele Aici se directorul Part Program care contine programul de
prelucrare al piesei, incarcat Ia pasul anterior.
Pasul 7: Prinderea piesei in menghina
Se deschide se introduce piesa, fixand-o in menghina, dupa care
frezei se inchide. Scopul prinderii piesei in menghina este acela de a evita deplasarea
acesteia in timpul frezarii.
Pasul 8: ldentificarea originii piesei
Cu 1-!n qorn de calibrare se afla punctul unde a fast stabilita ongmea piesei.
acestei origini sunt introduse in soft-ul Din punctul de origine al
piesei, va incepe sa efectueze traseul care a fost generat in cadrul soft-ului
SURFCAM.
·'' ,,
Pasul 9: Rularea programului prelucrarea piesei
Programul se ruleaza prin apasarea butonului NC Start. Dupa aceasta, programul
selectat va lncepe prelucrarea piesei.
m!!!!!!l
Pasul10: Extragerea piesei din menghina
Dupa prelucrarea piesei, se automat, acesteia se deschide tot
automat astfel se poate scoate piesa din menghina
Pasul 11: Oprirea
se In ordine inversa pornirii ei, urmandu-se urmatorii
Se lnchide alimentarea auxiliara a de Ia butonul AUX OFF;
Se lnchide soft-ul   apoi Windows-ul;
Se lnchide lntrerupatorul general.
Pornire Program, Oprire Program
Selecteaza un program pentru prelucrare.
Schimba in "Operating Area Machine" modul "Automatic".
Apasa tasta "1" pentru pornirea programului.
Opreste programul cu "2", continua cu "3"
Renuntare Ia program cu tasta "4"
Mesaje in timpul rulari programului:
3 Stop: Oprire de urgenta active
Butonu "EMERGENCY OFF" a fost apasat
4 Stop: Alarma active Ia oprire.
0 alarma o oprit programul.
5.Stop: MO/Ml activ
Programare oprire rulare program
Continua cu tasta "5"
6 Stop: Blocul sa terminat in modul SBL
Un "bloc" a fost terminat in modul "single block"
Continua cu tasta "6"
7 Stop: NC Stop active
Programul a fost oprit cu tasta "7"
Continua cu tasta "8"
8. asteapta: functia activare citire lipseste
Functia activare citire este un semnal de Ia masina Ia control.
Blocul actual nu a fost finalizat inca
Urmatorul "bloc" de program va fi terminat doar dupa finalizarea primului.
Controlul Programului
Apasa tasta Program Control
Selecteaza funciti a dorita cu tasta cursor "9" si tasta "10"
Sari peste "Skip block:
Cand aceasta funcie este activate toate "blocurile" care sunt notate cu un slash inainte de
numarul lor (IN ... ) nu vor fi executate cand programul ruleaza.
DRY Rata de rulare in gol.
Pentru testare ruleaza in go! .
Toate blocurile cu rata de alimentare programata(Gl, G2, G3, G33, ... ) vor traversa cu
rata de alimenatre predefinita in Joe de rata programata
Elentul rotator nu ruleaza.
ROV Travewrsare rapida rescrisa
SBLI Bloc individual cu oprire dupa blocarea functionarii masini.
Programul va fi oprit dupa fiecare miscare.
Continua cu tasta "II"
SBL2 Bloc individualal cu oprire dupa fiecare bloc.
Rularea programului va fi oprita dupa fiecare bloc, de asemenea si cand nici o miscare
nu este programata in bloc (calculeaza blocul).
MOl Oprire programata
Cu functia MO 1 in program, programul in mod normal nu se va oprii Ia aceasta comanda.
Cand functia este active, programul se opreste Ia MO 1.
Continuare cu tasta "12"
DRF Selectie DRF.
Incrementare manuala a offsetului Ia 0 cu manivela electronica ..
PRT Program test
Testare program fara miscarea axei
Block Search ( Cautare Bloc)
"Bloc Search" permite derularea unui program inainte pana la blocul necesar si apoi
pornirea masini din ace! punct.
l.Cu calcularea Ia contur
In timp ce blocul cauta, aceleasi calcule sunt effectuate ca si cu rularea unui program
normal. (programul e simulate inern).
La startul blocului de caqutare statusul masini va fi stabilit ca sa fie active si cu rularea
programului normal. Dupa cautare blocul de cautare va fii interpretat ca un bloc normal
de rulare.
2. Cu calcule Ia punctual de sfarsit al blocului.
In timp ce blocul cauta, aceleasi calcule sunt efectuate ca si cu un program normal rulat
(programul e simulate intern)
Secventa:
Operating Area Machine, Auto mode is selected.
Programul pentru cautarea blocului e selectat.
Controlul este in stare de Reset.
apasa tasta BLOCK SEARCH
Plaseaza cursorul in blocul de cautare
Blocul de cautare va fi pornit cu tasta: CALCULATE CONTOUR SAU
CALCULATE BLK ENDPT.
Controlul colculeaza toate blocurile pana cand tinta de cautare nu mai executa
miscari.
apasa tasta "13" anuleaza cautea in bloc
apasa tasta "14" porneste rularea programului. Ecranul arata o marca de
sec uri tate. Confirmare cu tasta "15"
Pozitia pentru tinta cautata va fi apropiata cu o miscare de compensare si din ace!
moment programul ruleaza automat
Frames(rame)
"Frame" e termenul conventional pentru o expresie geometrica care descrie o rewgula
aritmetica, cum ar fi translatia sau rotatia.
Ramele sunt folosite pentru a descrie pozitia unui system coordonat prin specificarea
coordonatelor sau unghiurilor pornind de Ia sistemul initial al piesei
Posibile "rame"
Rame de baza( offset de baza).
Descrie transformarea coordonatelor din sistemul de coordinate de baza ( BKS )
in sistemul zero puncte ( BOS) si are acelasi effect ca si ramele ajustabile.
rame ajustabile( G54 ... G599)
Ramele ajustabile sunt Ia 0 puncte offset ca sa fie apelate din orice progam NC cu
comenzile G54 pana Ia G599. Valorile de offset sunt presetate de operator si
stocate in punctul zero al memoriei contolului.
rame programabile
Ramele programabile( TRANS, ROT, ... ) sunt valide in actualul program NC si se
refera Ia ramele ajustabile. Sunt folosite Ia determinarea sistemului de coordinate
a piesei de prelucrat.
- rame "additive"
Punctul de zero al piesei sau eel programat cu rame sunt folosite drept referinta.
Secventa de pornire oprire.
Pornirea masinii
Deschiderea sursei de aer( optiune)
Roteste intrerupatorul principal.
Inchide si deschide usa securizata o data pentru verificarea intrerupatorului de siguranta.
Apasa tasta "AUX ON" pentru aproximativ 1 min.
Prin apasarea tastei "AUX ON" toate echipamentele sunt puse sub tensiune.
Actionand aceiasi tasta Ia intensitate constanta e actionat sistemul cental de lubrifiere Ia
oproximativ 6 secunde pentru a face ungerea elemtelot\r in miscare.
Punctul de Referinta
Posibilitatea A
Referinta axei dupa axa
Apasa tasta +Z.
Elemetul mobil se deplaseaza Ia puncutl de referinta in Z
Apasa tasta +X
Elemetul mobil se deplaseaza Ia punctual de referinta din X
( Nurnai dup ace zona sigura a fost atinsa in Z)
Apasa Tasta + Y
Elementul mobil se deplaseaza pana Ia punctual de referinta de pe axa Y.
( Numai dup ace zona sigura a fost atinsa in Z)
Daca elemtul divizor este activ trebuie si el adus Ia referinta.
Prin apasarea tastei "+4" elemetul de diviziune se apropie de punctual de referinta.
Nota:
Dupa atiungerea punctului de referinta "comutatoruil"de limita a softului devine active
Posibilitatea B:
Apasa tasta de "referinta. Axele de deplaseaza pana la punctual de fererinta vnana cate
una.