You are on page 1of 6

FEDRA- Jean Racine

1. Čin
1. prizor
- Razgovaraju Hipolit i Teramen.
- Hipolit nije dugo vidio oca (6mj) i ne zna gdje ga može pronadi.
- Teramen mu govori kako nitko nije vidio njegovog oca jako dugo i da je mogude da vara
Fedru što Hipolit poriče i govori kako ne postoji za njega nitko osim Fedre.
- Hipolit govori da de ga tražiti, no da de se kloniti mjesta koji mu donose strah.
- Teramen,njegov odgojitelj, boji se za njega i misli da Hipolit samo bježi od Fedre i svoje
ljubavi prema njoj.
- Fedra više ne pokazuje mržnju prema Hipolitu, i Teramen smatra kako ona nema volje prkosit
se kad je ved bolesna
- Hipolit govori kako se on ne boji njene mržnje, nego kako se boji svoje ljubavi,Aricije,i bježi
pred njom koja je iz dušmanskog roda i boji se da mu ona ne uzme vlast, a Teramen smatra
da je Hipolit zaljubljen u nju. ('' Ja bježim, to du priznat, pred Aricijom mladom'')
- Kad Hipolit odluči otidi tražiti oca, Teramen ga zaustavlja i pita ga hode li se podi pozdraviti sa
Fedrom. Hipolit se odluči otidi javit, no vide Enonu koja izgleda tužno.
2. Prizor
- Enona je tužna jer je Fedra loše i jer je pred smrti od tuge a ne zna razlog toj njenoj tuzi.
- Hipolit tada odlazi i ne želi ju uznemiravat kad je ved tako loše
3. Prizor
- Enona i Fedra
- Fedra govori kako je jako loše i želi ostati u kudi
- Fedra jedno vrijeme govori kako de se predat no ubrzo uključi razum, Enona joj govori da se
ne predaje!
- Fedra nikako da popusti i ne želi redi Enoni što ju stvarno muči, no Enona je nagovara.
- Kad je Fedra napokon priznala Enoni da je zaljubljena u Hipolita, Enona se zgrozi
- Fedra objašnjava Enoni sve od početka i kako joj je bilo bolje kad je bila dalje od Hipolita, no
kad ga je opet vidila svi osjedaji su joj se vratili.
4. Prizor
- Fedra, Enona, Panopa
- Panopa govori Fedri kako je Tezej mrtav
- U Ateni ljudi žele Hipolita za vladara, a neki žele Ariciju.
5. Prizor
- Enona govori Fedri da ne čeka sad dugo pošto nema više kralja, i govori kako se sa Tezejevom
smrdu ukidaju kao bračni zavjeti i brak, tako da njena ljubav prema Hipolitu nije sramota i
grijeh. I govori kako bi trebao njen sin bit na vlasti, no da tome prijeti Aricija
2. Čin
1. Prizor
- Aricija, Ismena
- Ismena govori kako se govorka da se su ga snažni valovi ubili da se nije mogao izvudi
- Ariciju je u Trezenu doveo Tezej, koji ju je zatvorio.
- Aricija se sada nada da de se Hipolit prema njoj bolje ponašat od njegovog oca
- No ipak sumnja jer navodno Hipolit mrzi žene i shvada da ih on izbjegava
- Ismena govori Ariciji kako je shvatila da je Hipolit zaljubljen u nju iako on to pokušava skriti,
no oči su ga odale dok je bio u Aricijinoj blizini, no Aricija u to ne vjeruje
- Aricija govori kako je ona kraljevskog roda, te da je izgubila svih šestero brade. Govori kako
joj je tada zakon zabranio da ima bilo koga uz sebe, i da je naučila odbijat ljubav, često se
znala zahvaljivat Tezeju jer je strog prema njoj, no to je bilo prije nego što je vidjela Hipolita
2. Prizor
- Hiplit, Aricija, Ismena
- Hipolit govori Ariciji kako je on sada vladar i kako je Aricija potpuno slobodna
- Aricija se čudi što više nema mržnje u Hiplitu,no Hiplit govori kako nju nikad nebi mogao
mrziti
- Hipolit napokon priznaje Ariciji da je zaljubljen u nju
3. Prizor
- Hipolit, Aricija,Teramen, Ismena
- Teramen govori Hiplitu kako dolazi Fedra k njemu i da želi pričati sa njim
- Hiplot se sprema za put, na borbu
4. Prizor
- Hiploit, Teramen
- Hipolit govori Teramenu da ide sve spremit za put, i da se što prije vrati kako bi skratio njegov
i Fedrin razgovor
5. Prizor
- Fedra,Hipolit, Enona
- Fedra govori Enoni kakoje tu Hipolit i kako gubi razum čim ga vidi.
- Fedra govori Hipolitu kako je njezin sin sada ostao bez oca a uskoro i bez majke, no nada se
da de ga Hiplit štiti
- Fedra priznaje Hipolitu da se zaljubila u njega te mu govori da je može mrziti ili ubiti ako ga
nije zaslužila, potom uzima Hipolitu mač
6. Prizor
- Hipolit, Teramen
- Teramen govori kako je Fedrin sin došao na vlast i kako je Tezej ipak živ i da je sretno stigao u
Epir
3. Čin
1. Prizor
- Fedra, Enona
- Fedra govori Enoni kako je prošao razgovor izemeđu nje i Hipolita. Govori kako mu je re sve
rekla i kako se on trudio da je shvati, ali se ipak vidilo da želi što prije otidi.
- Fedra žali što je Enona nije pustila da se probode njegovim mačem, te se pita kako je on
izgledao dok se je htjela ubiti (dali je pokazivao da mu je imalo stalo)
2. Prizor
- Fedra priča sama sa sobom
- ''Proklinje'' Veneru što je ponizuje
3. Prizor
- Fedra, Enona
- Enona govori Fedri kako je Tezej živ i da je ved došao
- Fedra se sada kaje što je rekla sve Hipolitu jer zna da de to dodi do Tezeja, uznemirena je i
srami se svojih postupaka. Sada zna da sigirno nema šanse za nju i Hipolita
- Enona govori Fedri da ona prva optuži Hipolita i da ne dozvoli da ju on prvi ponizi pred svima i
da likuje zbog toga
4. Prizor
- Tezej, Hipolit, Fedra, Enona, Teramen
- Fedra govori Tezeju kako ona nije vrijedna njegove ljubavi
5. Prizor
- Tezej, Hipolit, Teramen
- Hipolit želi otidi iz mjesta gdje živi Fedra
- Tezej govori kako nitko ne želi bit u njegovoj blizini te spominje kako mu je Fedra rekla da je
netko dirnuo u njegovu čast
6. Prizor
- Hipolit, Teramen
- Hipolit govori kako on nije kriv te da nede strahovat, mora postojati način da se sve riješi
4. Čin
1. Prizor
- Tezej, Enona
- Fedra je optužila Hipolita, te ga sada otac prezire i ne može vjerovati da mu je on to učinio
Čudi se što ga Fedra nije kaznila
- Enona govori da ga je samo htjela poštedjeti muke te mu govori kako mora otidi kod Fedre da
ne bude sama sada
2. Prizor
- Tezej, Hipolit
- Sredu se Hipolit i Tezej, Hipolitu nije jasno zašto je njegov otac uznemiren
- Tezej tada napada Hipolita, govori mu da je besraman, grdi ga i progoni iz zemlje
- Hipolit ne može vjerovat zašto ga otac optužuje te mu govori kako svi znaju da je on
pravedan i da nikad nebi dopustio da se ovako nešto dogodi. Otac mu ne vjeruje iako mu je
Hipolit priznao da je on zapravo zaljubljen u Ariciju
- Tezej mu ponovno govori da otiđe
3. Prizor
- Tezej priča sam sa sobom, razočaran je u svog sina
4. Prizor
- Fedra, Tezej
- Fedra govori Tezeju da ne postupa tako sa Hipolitom
- Tezej govori Fedri kako mu je Hipolit prizno da voli Ariciju na što se Fedra isđuđava
5. Prizor
- Fedra-sama
- Fedra se okrivljuje što odma nije rekla istinu i shvada da Hipolitovo srce ipak nije tako tvrdo
ko što je mislila
6. Prizor
- Enona, Fedra
- Fedra govori Enoni kako Hipolit ljubi Ariciju
- Fedra želi da nekako Tezej kazni Ariciju i da uništi njihovu ljubav
- Nakon nekoliko Fedra ipak shvada što želi i sama sebe se stidi
- Enona je pokušava smiriti i govori joj da je njen grijeh oprostiv
- Fedra tada optužuju Enonu i govori joj da je za sve ona kriva jer ju je ona na sve nagovarala i
nije joj dala da odustane od svoje ljubavi prema Hipolitu
- Enona se zgožava na njene riječi i ne može vjerovat da joj to govori nakon što je cijeli svoj
život njoj posvetila
5. Čin
1. Prizor
- Hipolit, Aricija
- Razgovaraju Aricija i Hipolit, Aricija mu govori da pokuša sve objasnit ocu, na što joj Hipolit
odgovara da jest i ali da nije mogao otkrit pravu istinu kako ne bi ocu zadau veliku sramotu
- Hipolit želi da se Aricija oslobodi ropstva i da ide s njim
- Aricija želi pobjed s njim no govori kako de to bit sramotno za nju
- U jednom trenutku dolazi kralj i Hipolit odlazi
2. Prizor
- Tezej, Aricija , Ismena
3. Prizor
- Tezej, Aricija
- Aricija govori Tezeju kako su se oprostili te ga pokušava urazumiti i uvjeriti kako Hipolit nije
kriv no ipak mu ne želi otrkiti pravu istinu
4. Prizor
- U Tezeju se probude sumnje i želi znati što je to Aricija htjela redi, te želi razgovarati sa
Enonom
5. Prizor
- Tezej, Panopa
- Panopa govori kako je očigledno Fedra napala Enonu te da je Enona skočila u more te se
utopila
- Tezej se začudi te želi saslušati sina
6. Prizor
- Tezej, Teramen
- Teramen govori Tezeju kako je Hipolit mrtav
- Teramen govori kako se Hipolit bio uputio prema Mikeni kad su se konji uplašili snažnog
krika iz dubina, tada je divlji bik izašao iz mora kojeg je Hipolit pokušao savladati i ubiti. Tada
se je neman još više naljutila i jako preprašila konje da su oni počeli bježati i otkazivati
poslušnost gospodaru Hipolitu. Kola sa Hipolitom i konji zabili su se u stijenu gdje je Hipolit
poginuo. Hipolit je zadnjim snagama rekao Teramenu da se pobrine za Ariciju, i da ako
njegov otac shvati da je pogrješio da bude blag oprema sebi.
- Teramen još govori kako je Aricija došla kada je Hipolit umro i da se unesvjetila
7. Prizor
- Tezej, Fedra, Teramen, Penopa, Stražari
- Razgovaraju Tezej i Fedra, Tezej se jadi a Fedra mu govori da Hipolit nije bio kriv
- Fedra popije otrov te Tezej želi umrijeti s njom
- Tezej odlazi do groba svoga sina te se kaje. Želi mu da počast kao junaku.
- Proglašava Ariciju svojom kderkom


KLASICISTIČKA TRAGEDIJA drama čvrste forme, zasnovana više na riječima nego na radnji,pisana
je stihom Aleksandrincem ( pravilni rimovani stihovi od 12 slogova). Dramska radnja je od početka
usmjerena ka tragičnom ishodu. Jedinstvena je i bez epizoda, odvija se u jednom mjestu i kratkom
vremenskom razdoblju (jedinstvo mjesta, vremena i radnje)
TRAGIČNI JUNAK Tragicki junak je sredisnji lik svake tragedije. Taj lik postaje zrtva svoje sudbine i
prozivljava nesrecu koja mu je vec od prije sudjena. On krsi pravila koja su mu postavljena od strane drustva
ili u nekim slucajevima bozanstva. Bori se izmedju drustvenih i moralnih zakona , zakona na kojima se
zasnivaju odnosi u njegovoj okolini i svojih moralnih ubjedjenja. Cesto je rastrgan između onog moralnog i
nemoralnog, ispravnog i pogresnog, ideala i stvarnosti...Svaki tragicki junak sa sobom nosi tragicku krivicu
koju je nemoguce izbjeci, krivicu koju on sam nije zasluzio nego je tako zapisano u njegovoj sudbini. Mora se
suociti sa svim sto se desava u njegovom zivotu i na kraju pretrpiti veoma strogu kaznu, mora zrtvovati svoj
zivot. Medjutim, smrt za takav lik ne predstavlja i najgoru mogucu kaznu, jer je teze zivjeti u svijetu koji se
suprotstavlja svim njegovim nacelima i nacinu zivota nego umrijeti. Lakse je izgubiti zivot nego
svakodnevno prozivljavati tu patnju i boriti se sa svojom krivicom, sa ljudima i bogovima oko sebe.Tragicki
zavrsetak predstavlja smrt takvog junaka i smrt drugih likova ciji zivoti su isprepleteni tom kobnom
sudbinom tragickog junaka.Aristotel predstavlja prvog teoreticara trgadije i on smatra da u svakoj tragediji
mora postojati katarza. Tragedija mora izazvati sazaljenje u ocim gledalaca ili citalaca. Zivot tragicnog
junaka je tezak i njegova borba je bezizlazna.Tragicki junak predstavlja osnovu tragedije i bez njega
tragedija ne postoji.
Fedrina tragicka krivica Fedra predstavlja, u svakom aspektu, tragickog junaka Rasinove
tragedije. Ona trpi srdzbu boginje Venere/Afrodite. Venera iz nekih svojih razloga kaznjava citav Fedrin rod.
Pasifaja, Fedrina majka, se Venerinom voljom zaljubila u bijelog bika, dozivjela nastrani odnos i rodila
Minotaura. Fedrina sestra, Arijadna se zaljubila u Tezeja koji je na kraju napusta i ostavlja na stijeni. I na
kraju ostaje Fedra. Njoj je Venera usadila ljubav prema posinku, Hipolitu, iz dva razloga. Prvi razlog je vec
naveden Venerina srdzba prema potomcima boga Sunca. Drugi razlog je to sto Hipolt ne poznaje ljubav. U
nekim dijelovima knjige, Hipolit se naziva zenomrzcem. Na kraju, Fedra je ta koja to mora trpjeti. Ona svoju
ljubav krije kao zmija noge, boji se ikom reci istinu i otkriti ono sve sto je u dubini duse mori.
Sama se stidi svojih osjecaja i zna da grijesi. Pokusala je udaljiti Hipolita od sebe, misleci da ce to sve
promijeniti, ali njena sudbina je nepromjenjiva. Venerine cari ona ne moze izbrisati. Ona je tragicki junak.
Ona se sama bori izmedju moralnog i nemoralnog, te ljubavi koja je tisti, gusi je iznutra. Fedra je cak
spremna oduzeti sama sebi zivot, radije nego da padne pod venerine cari i preda se Hipolitu. Nakon niza
dogadjaja ona to i cini. Kao i svaki tragicni junak ona na kraju placa visoku kaznu za sto u biti ona i nije kriva,
nego je to volja bogova. U tome lezi tragicnost Fedre.
Zasto Rasinova drama ne nosi naziv Hipolit?  Rasin je svoju dramu nazvao Fedra zato sto on
u svojoj tragediji prikazuje Fedrinu patnju i borbu sa ljubavlju koja je muci, dok je Hipolit prikazan tek kao
objekat Fedrine zudnje. Fedra je tragicki junak ove drame a ne Hipolit. Na kraju knjige oboje umiru, ali
razlika je u tome sto Fedra ne umire Hipolitovom krivicom nego Hipolit Fedrinom krivicom.
Parovi u drami Drama Fedra je drama u kojoj se moze osjetiti mnogo ljubavi , a tako i ogorcenosti i
zlobe. Sto se tice ljubavnih parova koji se spominju u drami prvo mozemo izdvojiti Arijadnu i Tezeja. Zatim
imamo Tezeja i Fedru. Bili su muz i zena i mnogo su se voljeli dok ruke u svemu nije uplela boginja
Venera/Afrodita. Od parova jos mozemo izdvojiti Hipolita i njegovu djevojku Ariciju. To je bila obostrana,
velika ljubav.( „ Arijadnin konac“- izlaz iz tesko rjesive situacije.)
Ljubav u dramii Postoje, u zavisnosti od objekta, brojne vrste ljubavi: roditeljska, prijateljska,
religiozna, partnerska, narcisticka, bratska...U ovom djelu ljubav je neostvarena i nedopustena , te na neki
nacin incestuozna. Rasin govori o plantonskoj ljubavi, a to nije ljubav izmedju Fedre i Hipolita ili izmedju
Fedre i Tezeja, plantonska ljubav je izmedju Hipolita i Aricije. To je cista i nevina ljubav jer je to u Hipolitu
probudilo osjecaje koje ranije nije poznavao. S druge strane, ljubav koju Fedra osjeca prema Hipolitu je
zabranjena, prouzrokovana bozanskim mocima, nesavladiva, razdiruci Fedru i ispunjujuci je ocajem. Fedra
osjeca i jednu vrstu ljubavi prema Tezeju, mozda vise postovanje nego ljubav, jer ju je ipak briga sta ce Tezej
misliti o njoj.
Kojim to srcem Venera nije zavladala Ljubav je emocija, ali i motiv ( strast, potreba, teznja),
cija je odlika snazna sklonost subjekta prema nekom privlacnom predmetu, pojavi ili bicu. Ljubav prema
drugoj osobi ukljucuje osjecanje njezne privrzenosti , zaokupljenost njenom licnoscu , zainteresovanost za
njene potrebe, zelje i misli, nesebicnu brigu za njenu srecu i strasnu zelju da odnosi budu sto prisniji.
No vidimo da to nije uvijek tako.
Na pocetku djela saznajemo da Venera nije zavladala Hipolitovim srcem.Bila je jako ljuta sto je on ostao
predan boginji Artemidi, boginji cednosti, pa je odlucila da ga kazni. No tako je samo u antickom mitu. U
Rasinovoj Fedri Hipolit ipak spoznaje ljubav sa Aricijom, na taj nacin Zan Rasin je dozvolio da Venera
pobijedi.
*Hipolit ne želi razočarati oca i zato mu ne govori za Fedru
* Fedra nebi priznala svoju ljubav Hipolitu da se nije prošrila vijest da je Tezej mrtavplemenitost i sanaga,
poštivanje prema mužu
* Djelo je racionalno i moralističko jer kroz cijelo djelo čitamo o razumnosti likova, pogotovo Hipolita koji
nije dopustio da ga osjedaji nadvladaju