Curs 8 – 17 aprilie

1

Contractul de locatiune se incheie intre locator si locatar si este contractul prin care
locatorul in schimbul unei chirii transmite posesia si folosinta unui bun mobil sau imobil catre
locatar.
Locatorul are obligatia locatarului posesia bunului, sa asigure pe durata locatiei
(contractului) utila folosinta a bunului (reparatii capitale ale acestuia) iar locatarul este obligat sa
utilizeze bunul potrivit destinatiei economice a acestuia si sa-l restituie la finele contractului in
starea in care l-a primit (pt aceasta este obligat sa efectueze pe durata locatiei reparatii locative
sau curente); este obligat deasemenea sa plateasca locatorului chiria convenita.
Chiria convenit se poate primi decadal, anual, trimestrial, lunar in functie de conventiile
partilor.
Se incheie pe o perioada determinata, dar exista posibilitatea ca la scurgerea termenului
pt care contractul s-a incheiat sa se procedeze la tacida relocatiune adica la prelungirea automata
a acestui contract. Aceasta tacida relocatiune presupune ca locatarul sa execute obligatii( chirii,
etc) iar locatorul sa nu dea concediu( adica dorinta de a i se restitui bunul).
Pe durata contractului de locatiune exista posibilitate daca astfel se convine de catre parti
sa se procedeze la un contract de sublocatiune dar cu acordul locatorului. Daca este un contract
de subinchiriere el nu poate sa depaseasca durata de contract de locatiune principal(termenii
contractului de subinchiriere nefiind legati de contractul de locatiune propriu zis).[min.6:00]
Contractele de depozit bancar presupun transmiterea de cate client in proprietate
institutiei de credit a sumei de bani fie in valuta nationala fie in alta valuta cu obligatia IC de a
restitui suma respectiva la termenul convenit.
Depozitul bancar este totdeauna purtator de dobanda, spre deosebire insa de relatiile
comerciale obisnuite in care daca partile nu au convenit altfel dobanda la o suma de bani este
dobanda legala (care este diferita in raporturile interne fata de raporturile internationale )si care
la noi se stabileste prin raportare la dobanda de referinta la BNR. La depozite bancare dobanda
este stabilita de fiecare depozitar in parte in marjele convenite cu BNR. Aceasta dobanda poate fi
platita la intervalele convenite intre deponent si depozitar si care pot fi in functie de depozit fie
zilnice fie la intervale lunare, trimestriale, anuale, etc.
In mod normal informarea deponentului in legatura cu starea depozitului ar trebui sa fie
facuta la cerere sau cel putin o data pe luna in mod gratuit de catre depozitari.(in Romania nu
prea se tine cont, bancile au comisioane si la informarea deponentului despre starea depozitului).
Contractul de depozit bancar se incheie numai de IC cu specificarea ca acel cont deschis
poate sa fie un cont de depozit, sau un cont curent sau poate sa fie insotit de un cont curent in
care se inscrie dobanda acordata sumei respective. Suma trebuie restituita la termenul convenit in
cuantumul stabilit si in valuta in care s-a facut depozitul.
Nu se poate elibera suma depusa inainte de scurgerea termenului pentru care contractul s-
a incheiat doar cu un preaviz si cu sanctiunea pierderii dobanzii convenite si transformarii
acesteia in dobanda la vedere, la conturi curente.
Contractul este un contract consensual, se redacteaza in forma scrisa cerut numai ad
probatione (mijloc de proba).
Curs 8 – 17 aprilie

2

Contul curent bancar presupune intelegerea dintre client si banca care daca nu are in
vedere un depozit poate fi nu numai IC ci si IFN(constituite ca soc pe actiuni), institutia emitenta
de moneda electronica, institutia de plata si are in vedere acest contract de cont curent(deshiderea
unui cont la institutia considerata), cont in care se vor mentiona toate operatiile de plata, de
incasari, de credit cu plata unor comisioane catre institutia bancara respectiva privind toate
operatiile inscrise in contul respective dar privind deopotriva si eforturile de intretinere, de
administrare a contului.
Soldul creditor al contului poate fi oricand utilizat de catre client, fie prin ridicarea
sumelor respective fie prin compensare cu alte solduri debitoare ale clientului catre banca in
cauza.
Contractul poate fi denuntat unilateral de oricare dintre parti daca este pe durata
nedeterminata cu un preaviz, sau poate fi denuntat de catre institutia bancara respectiva chiar
daca este incheiat pe o perioada nedeterminata deasemeni cu un preaviz.
Se pot practica in relatiile clientilor cu bancile contracte de depozite cu titluri. In
temeiul acestui contract banca depozitara se obliga sa administreze titlurile de valoare depuse de
clientul deponent primind in schimb cheltuielile facute cu administrarea si o remuneratie
convenita pentru aceasta administrare. Administrarea presupune chiar valorificarea titlurilor in
numele si pe contul deponentului desigur cu acordul acestuia.
Puterile de administrare ale bancii depozitare fiind convenite la momentul incheierii
contractului.
Inchirierea de casete de valori este un contract care se incheie numai cu bancile , prin
care clientul inchiriaza de la banca o caseta de valori cu obligatia bancii de a o pazi si de a pastra
secretul asupra continutului casetei, caseta neputandu-se deshise decat de client.(ipoteza in care
clientul a decedat prezenta unui notar).
Contract de inchiriere de casete de valori se deosebeste de contractul de inchiriere prin
urmatoarele elemente:
-banca nu transmite posesia casetei ci numai folosinta;
-clientul locatar nu are obligatia de a efectua reparatiile locative;
-intretinerea casetei si paza camerei unde se gaseste caseta fiind in sarcina bancii locator.
Chiria se convine la incheierea contractului, se plateste de catre locatar, banca avand
posibilitatea in ipoteza in care locatarul nu plateste chiria sa se indestuleze din bunurile
depozitate in caseta de valori inchiriate.
Banca poate apare si in calitate de garant.
Garantiile autonome imbraca 2 forme:
-scrisoarea de garantie bancara;
-scrisoarea de confort.
Scrisoarea de garantie bancara este contractul care se incheie intre clientul debitor si
banca. Clientul avand pozitia de ordonator, banca avand pozitia de emitent existand o a treia
persoana, tert beneficiar avand calitatea de creditor. Intre ordonator si creditor exista un contract
Curs 8 – 17 aprilie

3

prealabil, in care debitorul se obliga fie la executarea unei lucrari, prestare serviciu, livrare marfa
fie de o anumita valoare.
Scrisoare de garantie bancara este ceruta de creditor spre a fi utilizata in ipoteza in care
debitorul nu isi executa obligatia la termen.
Scrisoarea de garantie bancara se emite de catre banca in baza contractului incheiat intre
ordonator si banca si presupune angajamentul irevocabil si neconditionat al bancii emitente de a
plati la prima cerere creditorului suma stabilita in scrisoarea de garantie bancara.
Scrisoarea de garantie bancara obligatoriu presupune un termen, durata scrisorii de
garantie bancara este termenul limita in care creditorul poate oricand solicita suma de la banca
emitenta. Pentru recuperarea sumei respective banca emitenta are actiune in regres impotriva
ordonatorului in baza contractului incheiat cu acesta.
Scrisoarea de confort poate fi asumata si de banca si nu numai si presupune
angajamentul neconditionat luat de emitent de a sprijini pe debitorul client in executarea fata
tertul beneficiar a unei obligatii.
Aceasta scrisoarea de confort poate presupune nu numai un angajament de finantare ci si
o obligatia de a face sau de a nu face asumata de emitent.
In ipoteza in care clientul nu isi executa obligatia in cauza fata de beneficiar el nu poate
pretinde de la emitentul scrisorii decat eventual daune interese pe care emitentul le va recupera
de la debitor(client).
Facilitarea de credit este un contract incheiat intre o institutia bancara si client prin care
in limita unui plafon si pe o anumita durata institutia bancara se obliga sa alimenteze contul
deschis la ea de catre client. In contul pe care institutia respectiva il administreaza clientul poate
face rambursari asupra creditului acordat sau in functie de necesitati institutia bancara respectiva
poate alimenta cu sumele convenite cu conditia sa nu depaseasca plafonul stabilit.
Operatiile de plati se pot incheia si cu parteneri din alte state sau pe piete straine, in
aceasta ipoteza bancile apeleaza fie la dezmembramintele lor teritoriale aflate in alte state(filiale
sau sucursale) fie la banci corespondent.
Bancile corepondent sunt banci care au cu banca in cauza relatii contractuale prin care se
angajeaza sa-si faca servicii reciproce de plati sau de operare a modalitatilor internationale de
plata (incasou, acreditiv, scrisoare comerciala de credit).
Contractele speciale pe care le pot incheie IFN-urile sunt contractele care presupun
acordarea indirecta a unui credit. Aceste contracte sunt:
-contractul de leasing;
-contractul de factoring.
Contractul de leasing a aparut pe piata americana din nevoia de obtinere a unui credit.(
o situatia aparuta in State), dar a fost reglementata mai intai in Franta, Anglia, Belgia.
Contractul de leasing este un contract complex din 2 puncte de vedere:
-obiectul material al contractului(instalatie cu tehnicitate complexa greu vandabila)
-structura juridica a contractului
In forma sa originara leasing-ul cuprinde 4 operatii :
Curs 8 – 17 aprilie

4

1.-operatie de vz cumparare;
2.-mandat;
3.-inchiriere;
4.-promisiune unilaterala de vanzare.
Aceste operatii datorita interdependetei lor in cadrul operatiei de leasing au suportat
mutatii substantiale, topindu-se in aceasta institutie noua a leasing-ului.
Cele 4 operatii in forma primara se leaga intre 3 parteneri:
-producatorul vanzatorul;
-finantator(soc de leasing); ...
-utilizator (lease)
1.Operatia de vz cumparare se leaga intre producatorul vanzator si societatea de leasing,
dar se deosebeste substantial de vanzarea clasica. Contractul se incheie formal intre cei doi dar
vanzatorul are a executa catre cumparator numai obligatia de dare. Ca semn al executarii
obligatiei de dare utilizatorul este obligat sa aplice la vedere pe bunul in cauza un insemn care
sa-l indice pe finantator drept proprietar.
Celelalte obligatii ale vanzatorului nu se executa fata de cumparator ci se executa fata de
un tert(utilizator) careia ii va preda bunul si fata de care se obliga la asigurarea conformitatii.
Vanzatorul producator nu se obliga numai la a respecta parametrii conveniti cu utilizatorul in
numele si pe contul cumparatorului ci se poate obliga suplimentar la a aduce perfectionari
instalatiei in cauza la cererea utilizatorului.
Cumparatorul are obligatia de a plati pretul. Cheltuielile de preluare a bunului sunt in
sarcina utilizatorului.
Utilizatorul are actiune directa impotriva vanzatorului pentru conformitatea bunului,
acele pe care nu o poate promova finantatorul.
2.Mandatul, mandatarul este utilizatorul care incheie in numele si pe contul finantatorului
contractul de vz cumparare, dar el nu primeste nici un fel de indicatie de la finantator, el
negociaza contractul de vz cump exclusiv in interesul lui. ( el va suporta cheltuielile)
Mandatarul este remunerat pentru activitatea de intermediere prin inchirierea bunului.
Spre deosebire de mandatarul din contractul de mandat, el are actiune directa impotriva
vanzatorului pentru conformitatea bunului.
3.Contractul de inchiriere se incheie intre societatea finantatoare (leasing) in calitate de
locator si utilizator in calitate de locatar. In baza acestui contract dintre obligatiile locatiei,
locatorul are numai obligatia de a transmite utilizatorului folosinta bunului pt ca obligatia de
transmitere a posesiei se executa de catre un tert (vanzator), reparatiile capitale si rep locative
sunt in sarcina utilizatorului(locatar).
In sarcina locatarului este si obligatia de a incheia un contract de asigurare a bunului cu
un asigurator agreat de soc de leasing si in beneficiul acesteia.
Chiria se convine cu soc finantatoare dar existe o garantie speciala.
Daca locatarul nu plateste o rata de chirie el este obligat de indata sa restituie
materialitatea bunului si este tinut sa plateasca finantatorului (locator) nu numai rata restanta ci
Curs 8 – 17 aprilie

5

toate ratele de chirie convenite pe durata contractului, rate pentru care finantatorul devine
creditor chirografar.
Utilizatorul nu are dreptul sa subinchirieze instalatia si este obligat ca la orice contract de
inchiriere in starea in care l-a primit.
4. Promisiunea unilaterala de vanzare, Finantatorul care la finele perioadei de inchiriere
trebuie sa se conformeze optiunii utilizatorului si fie sa accepte restituirea bunului si incetarea
contractului fie sa accepte o reinchiriere, fie sa vanda bunul catre utilizator la un pret rezidual(val
bunului platita de finantator+comisionul lui - rate de chirie incasate).
Esenta contractului de leasing este o vanzare/cumparare in scop de inchiriere insotita de o
inchiriere in scop de vanzare. Oricare dintre cele 4 elemente ar lipsi nu este contract de leasing.
Interesul partilor, vanzatorul este interesat in operatie pentru ca isi poate imbunatati bunul
pentru eventuale vanzari in serie (leasing-ul fiind o oportunitate deoarece bunul poate fi
prototip).
Finantatorul este interesat in operatie pentru 2 aspecte:
-garantia reprezinta dreptul de proprietate asupra bunului in cauza,( in ipoteza in care
utilizatorul intra in faliment soc de leasing ia bunul) ; daca se vinde bunul, pretul rezidual
acopera cu mult dobanda pe care ar fi putut sa o ia pe piata la un credit obisnuti facut de
finantator;
- garantia asupra ratelor de leasing ( ex : utilizator are 10 rate,...
Interesul utilizatorului 2 ratiuni:
-este intr-o stare precara si nu dispune de lichiditati, el va putea accesa un credit va
cumpara bunul cu plata in rate;
-leasing-ul se poate defini ca o tehnica de introducere a tehnologiei de varf cu costuri
reduse, utilizatorul fiind la adapost de uzura morala a bunului(peste 5 ani sau o perioada nu mai
reprezinta tehnologie de varf ).

Contract de leasing:
-leasing financiar;
-leasing operational.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful