You are on page 1of 8

Kazalište.

KLASICIZAM U EUROPI
 Pojam KLASICIZAM, lat. Classicus, označava uzornog i izvrsnog pisca.
 Klasicizam ističe opdeljudske teme,vjeru u razum, čovječnost, koristi se jasan izraz a uzor je
antičkoj književnosti
 Pojavljuje se sredinom 17. St i traje do druge polovice 18.st u Francuskoj
 Javlja se Klasična poetika, koja označava moralno didaktično racionalna djela, te koja poštiva
poetska pravila određene vrste  treba sljediti antičke autore kako bi djelo bilo jasno i
uzvišeno, progovara se o moralu i naglašava se prevlast razuma nad osjedajima, prevladava
objektivnost i stvarnost, nije pristojno govoriti o sebi , koristi se deduktivna metoda od opde.
 Vidjiv je utjecaj racionalizma (filozofski pravac koji sve pokušava riješiti razumom).
Predstavnik racionalizma je RENE DECARTES koji ističe važnost mišljenja i razmišljanja-
''Mislim, dakle, jesam'', samatra da je čovjek misaono bide, i da može sumnjati na sve oko
sebe, pa tako i na postojanje Boga. Smatra kako na sva pitanja razum daje odgovor.
 Racionalizam utječe na pojavu novog tipa junaka- klasicističan junak koji predstavlja
moralnog, častnog, plemenitog i razumnog lika. *P.Corneille- CID, J. Racine- FEDRA, Moliere-
ŠKTAC+
 Teoretičar klasicizma- NICOLAS BOLEAU u svom djelu, Pjesnička umjetnost, traži jasnodu
djela, uzvišen stil, poštivanje 3 jedinstva (mjesta, vremena, radnje), također zahtjeva da djelo
bude racionalno(vlada razum- Učite misliti, a tek onda pisati), moralistično(hvali vrlinu,
osuđuje porok), didaktično (poučno)

 Dramski pisci su vecinom anonimni i moraju se prilagoditi publici
Važnu ulogu odigrat de saloni. (plavi salon Madamme de Rambouillet- brine se o fran. Jeziku
česta cenzura. Nastoji suzbiti utjecaj knj. salona)
 Nakon Cornilla pisci polako stječu ugled, no materijalno stanje i dalje je loše te su glumci još
bjednjiji, društvo ih progoni s Crkvom
 Za vrijeme Luja 14. Kazalište ima važniju ulogu pa glumci počinju bolje živjeti. On ulaže velik
novac u kazalište koje se profesionizira.
 Ističe se salonski način ophođenja i čovjek tog doba pokazuje ideal zlatne sredine
 Prvo javno kazalište izgrđeno je početkom 17 st. Namjenjeno je obrazovanijem krugu.
Gledateljstvo je podjeljeno po klasnoj pripadnosti (U ložama plemidi, u pateru puk). Prestave
se daju 3x tjedno.
 1680. Otvoreno poznato kazalište – COMMEDIE FRANCOISE koje je namjenjeno svim
slojevima i predstave se daju svaki dan.
 Neki povjesničari književnosti, skloni su ovo razdoblje nazvati NEOKLASICIZAM kako bi ga
razlikovali od pojma klasicizma s kojim se misli na antičku književnost.

 Ugledajudi se na antiku, obnavljaju se visoke vrste- Ep, tragedija, visoka komedija
TRAGEDIJA
 Mora biti pisana u stihovima aleksandrinac
 Kompozicija od 5 činova
 Stil je uzvišen, likovi plemeniti
 Junak je plemenitog roda, mudar, moralan,
 Strogo je propisano što se smije prikazivati- bitno je da je tema vezana uz pitanje
časti i dužnosti
 Svrha je poučiti gledatelja osuditi zlo i porok, hvaliti vrlinu
 Poštuje se jedinstvo mjesta, vremena i radnje !!
PIERE CORNEILLE
- Otac fran. Klas. Tragedije
- Uz Moliera i Racina najbitniji je predstavnik fran. Klasicizma
- Obrađuje tragedije u kojima su životni likovi kojima dominira volja i razum nad strašdu i ljubavlju.
Prikazuje ljude kakvi bi trebali biti (osjedaj strasti, odgovornosti)
- Publika ga je prihvatila, ali ne i kritika zbog toga što njegova najuspješnija tragikomedija Cid, ne
poštuje klasicitičko pravilo od 3 jedinstva- mjesta, vremena i radnje. Također, ne poštuje pravilo o
književnim vrstama jer kralj odgađa vjenčanje i tako djelo nema ni tragičan ni sretan završetak!''CID''
 Prva moderna fran tragedija!!
 Prvi kazališni komad, u kojem su elegantnim izrazima psihološki ocrtani karakteri
likova
 Tema je uzeta iz španj. Drame u kojoj je Don Rodrigo Diaz stekao veliku slavu u borbi
protiv Maura
 Naziv tragikomedija zbog toga jer likovi teže herojstvu, a završetak nije ni tragičan
ni komičan
 Pisan aleksandrincom, s parnim rimama
 Stil uzvišen
 5 činova
 Dramski unutarnji sukobi- razmišljanja
Vanjski sukobi- Sancho protiv Rodriga
 Karakteristika njegove drame, a i ostalih klas. Drama je da likovi nose univerzlne
osobine te pitanje ljubavi i časti
 Nema izrazito loših likova, svaki ima vrlinu.(Rodrigo- moralan, častan i uzoran mladid,
odan domovini i kralju, smatrao je da nebi zaslužio Himenu da nije osvetio svog oca
jer bi to značilo da je nečastan, Himena- moralna i časna, ne uspjeva svoju ljubav
sakriti pred kraljem i Rodrigom


JEAN RACINE
- Najslavniji predstavnk francuske klas. Tragedije
- Odgojen u duhu Jeansenizma (pesimističan doživljaj čovjeka, koji je zao i nemodan i smatra se da se
ljudska slabost ne smije oprostiti)
- Stvara psihološke tragedije s uzorom u grčkoj književnosti obrađuje sukob dužnosti i strasti,
likovi mu nisu savršeni, ved stvarni ljudi s manama i strastima, oni proživljavaju moralnu krizu i
nesretni su na ovome svijetu
- Stil je raznovrstan
- Povlači se iz kazališnog života nakon prikazivanja Fedre, jer su ljubomorni pisci, njegovi neprijatelji,
zakupili velik broj mjesta u kazalištu te tako iscenirali neuspjeh!

FEDRA
 5 činova, poštuje se jedinstvo mjesta , vremena i radnje
 Obađuje mitološku temu o strastvenoj ljubavi i mržnji kraljice Fedre!!
 Pisac vjerno dočarava Fedrinu strast i nagon OTMJENI NATURALIZAM (čovjek je
prikazan kao životinja s nagonima)
 Likovi Hipolit- moralan, častan odan
Fedra, njena majka otkrila preljub Venerinom mužu
Teramen, Enona- nesebični, odani gospodarima
 Racine prikaziva kako je ljudska priroda nemodna kada čovjeka obuzme strast.


KOMEDIJA
 Poštuje se pravilo žanrovskog određenja- tragedija ide od sretnog prema nesretnom,
a komedija obrnuto
 Likovi su poput ljudskih junaka, hrabri i požrtvovni. To su razumni pojedinci koji
dokazuju svoju ljudsku vrijednost i plemenit karakter.
 Važna karakteristika- UOPĆAVANJE!! –> tipizirani likovi, pozitivni ili negativni.
 Tragičan junak mora biti kralj ili knez, a u komediji su to građani ili pučani KRITERIJ
DOLIČNOSTI!!
 Glavno sredstvo izražaja: dijalog ili stih aleksandrinac
 Prihvacaju antičko načelo (Moliere, Goldoni) da umjetnik mora oponašati prirodu, a
to je značilo prikazati čovjeka kao moralno bide!!
 Istice se opdeljudsko, a izbjegava posebno i specifično
P. Corneille- PJESNIK VOLJE J. Racine- PJESNIK STRASTI
Cid Fedra
Ne poštuje 3 jedinstva Poštuje jedinstva
Likovi su idealizirani junaci kakvi bi svi
trebali biti
Likovi su stvarni ljudi s manama i
vrlinama
Pregovara o disciplini vladajude klase Pregovara o strasti vladajude klase
CARLO GOLDONI
-Talijanski komediograf (Venecija)
- Posvetio se reformi kazališta kako bi ga oslobodio od shematizirane comedie dell arte(ustaljeni
tipovi, previdljivi zapleti, improvizacija, vulgaran humor koji kažnjava mane, nedostatke
- Vrada pisani tekt, prirodnost pozornice, razvijen dijalog.
- Tvorac je moderne talijanske komedije karaktera i običaja
- Želi da humor prosvjeduje i zabavlja- istina se najbolje izreče kroz smijeh
- Osnova načela su REALIZAM I POUČNOST.

KOMEDIJA DELL ARE GOLDONIJEVA REFORMIRANA KOMEDIJA
 Zabavna
 Glumačka imrpovizacija i vještina
 Apstraktni tipovi-lukavi sluge
 Šablonizirani zapleti- najdeš.ljub.zgode
 Zabavna I POUČNA
 Pisani tekst
 Likovi su karakterni
 Teme su iz svakodnevnice- ljudske mane,
obiteljski život, položaj žene

-Ugledao se na Moliera i Machiavellija smatran talijanskim Molierom
- Kavana, Krčmarica Mirandolina, Grubijani, Ribarske svađe
KRČMARICA MIRANDOLINA
 Mirandolina je lik jedne od najsjanijih koketa pozornice.
 U Naslovu je napisao da je ulogu namjenio za bivšu igračicu na konopcu, mladu
lijepu Venecijanku punu života i talenta koja je do tada glumila sluškinjice i sobarice
 U predgovoru je napisao da je nadudorednija, najkorisnija i najpoučnija mđu
njegovim komedijama
 Svrstna je među remek-djela tzv.građanske drame
 Mirandolina svojom osobnošdu osvaja srca gostiju, te je samosvjesna žena zdravog
razuma.
 Nagovještava tip nove junakjinje koja se bori za svoje mjesto u društvu.
 Vodi ju razum,planirani postupci kojima ne želi povrijediti nego dokazati naivnost i
lakomisenot muškaraca
 Muški likovi osiromašeni i hvalisavi Markiz od Forlipolija, te razmetljivi,bogati grof
od Albafiorite, vitez od Rapafratte- imudno plemid, ženomrzac žele
udvornošdu,laskanjem i skupim poklonima kupiti ljubav!!
Fabricio pošten, strpljiv, uporan, mudar i zato ga je Mirandolina odabrala
 3 čina, komedija karaktera, tri jedinstva- zaplet se zbiva u jednom danu, u gostionici
te privlači komičnim situacijama

MOLIERE
-Najvedi fran komediograf koji potiče iz imudne obitelji
- Posveduje se kazalištu kao glumac, režiser. Pisac, direktor vlastite družine
- Osnovao je Slavno kazalište- teatarska družina
- Njegovim zaslugama kasnije nastaje Commedie Francise
- Napisao je 33 komedije u stihu- alkesandrinac, i u prozi- uveo upotrebu govornog jezika a ne
patetičnog recitiranja (REALISTIČAN STIL)
- 1) U početku piše farse grubog humora- Umišljeni rogonja, Lječnik protiv volje
2) Komedije baleta- Građanin plemid, Umišljeni bolesnik
U njegovim komedijama nailazimo na elemente komedije karaktera, društvene komedije, komedije
intrge...
3) Polemičke komedije- brani se od napada, uzvrada udrac komedijom- Škola za
žene(autobriografska, zabranjivana- oženio se 20 godina mlađom ženom i tako izazvao skandal)
- Posbna vrsta komedija su one u kojima kritički promatra društvo
- Najpoznatije : Don Juan, Mizantrop, Kadiperke, Građanin-plemid,Škrtac
- U komedijama je prije svega prikazivao ljudsku narav, ističudi njezinu raznolikost i psihološku
složenost
- Prikazao galeriju likova- lažni liječnici, učenjaci i bolesnici, lažni vjernici, škrci, snobovi, bogohulni
zavodnici
-Jedini je poštovao kriterij doličnosti- gl. Lik mora biti visokog roda
- Razvio melodramu!!
- Najprevođeniji fran. Pisac

ŠKRTAC
 Uzor u Plautu- interteksutalnost!! utjecaj jednog knj djela na drugo (Plaut- Euklion,
Držid- Skup)
 Harpagon je do svog novca došao lihvarstvom
 Moliere ukazuje na ljuski porok koji ugrožava obiteljsku sredu te na nakaznost
ljudskih mana
 2 obitelji a) Anselmo- Marijana, Valiere- žtve vasnjih događanja, brodolom
b) Harpagon- Cleante, Elisa- žrtve očevog materijalizma
 Dramska radnja prati se na 3 razine:
1. Odnos škrotg Harpagona prema okolini
2. Ljubav Valirea i Elis, i Marijane i Cleanta
3. Cleante nastoji ukrasti ocu novac
 Likovi su iz svih društvenih slojeva, razlikuju se karakterno ali i po govoru( Harpagon
se prema ljudima u bijesu često obrade vulgarno, a prema zlatu je pun izjava ljubavi)
 5 činova, zaplet se temelji na Harpagonovoj namjeri da uda Marijanu i da vrati
novac.
 Likovi gospodara i sluga: La Fleche- potpuno odan, jacques- kočijaš i kuhar,potpuno
ogorčen i mrzi škrtost svog gospodara
 QUID PRO QUD- zamjena pojmova (Valiere- ljubav, Harpagon- zlato)
 Ovo je: a) komedija društva- lihvarstvo, kockanje, kamatarenje, položaj žena u braku,
ugovoreni brakovi
b) komedija intrige- 2 ljubavne niti, nesporazumi..
c)komedija karaktera- škrtrost, materijalizam,ograničenost
 Pisac korsiti karikiranje( prenaglašavanje neke osobine), grotesku( prikazivanje ljudi
ili predmeta u komično-nakaznom obliku)

 I Moliere i Goldoni su reformatori kazališta i njihove komedije usmjeravaju se na pojedinca.
(Moliere je kritičniji i oštriji.)

BASNA
 Jean de la Fontaine- napisao 12 knjiga basni (240) u kojima obrađuje motive
drugih basnopisaca, ali ne ostaje samo na didaktičnim okvirima ved proširuje radnju,
opise, PRODUBLJUJE LIKOVE i tako daje široku strukturu francuskog društva
 Osuđuje se vladajuda klasa, zastupa zdrav razum
 ''Smrt i drvosjeda''
-Pisana u stihovima
- Drvosjeca je star čiji je život jadan i bijedan te želi smrt, no kada dolazi vrijeme za
smrt boji se te se predomišlja. (''Bolje trpjeti nego umrjeti, tako mladi ljudi zbore“)
Jane Austin- predstavlja svojim romanom vrhunac 18.st, ne smještaju je u niti jedan pravac

PROSVJETITELJSTVO U EUROPI
 18 st, počinje u Engleskoj, a najpotpunije je u Francuskoj
 Svrha je poučiti narod!!
 Opdi kulturni građanski pokret zalaže se protiv dogmatizma (nedokučenih tema). Zalaže se za
zdrav razum i istide da svijet treba biti što prosvjedeniji.
 Prosvjetliti- boriti se protiv oblika zaostalosti
 Bitno je idividualno učenje
 Proučavaju se aktualni društveni problemi
 Djelo mora biti korisno, društveno aganžirano
 Piše se roman i drama
 Filozofski roman  odraz filozofije, nije važna fabula i karakterizacija likova koliko
zagovaranje filozofske ideje- VOLTAIRE, DIDEROT
Pustolovni roman  Daniel Defo- Robinson Crusoe- prosvj. Roman o brodolomcu. Prvi
hvalospjev ljudskom razumu i čovjekovim sposobnostima
 Jonathan Swift- Gulliverova putovanja
 Carlo Goldoni- komedija ne smije samo nasmijavati ved i podučavati
 Diderot i Lessing su predstavnici građanske drame
 Klasicizam se najviše ostvaruje u umjestnosti, dok je prosvjetiteljstvo kulturni pokret koji se
najviše očituje u filozofiji i znanosti, ali i koji proizlazi iz klasicizma!!!
 ENCIKLOPEDIJA!! – nastaje u Francuskoj
- Grupa fran pisaca da sabru golemo znanstveno iskustvo, te ukaže na put
znanosti i uma
- Najslavnije djelo 18.og stoljeda!!
- Osnivač: Denis Diderot- želi uništiti svaku laž i zabludu i omoguditi
pobjedu razuma i istine
Suradnici: Jean Jacques Rousseau, Voltaire
- 35 savezaka
 Najznačajniji predstavnik fran prosvj:
VOLTAIRE
- zalagao se za političku i vjersku toleranciju
- svojim slobodnim duhom obilježio cijelo stoljede- VOLTAIREVO DOBA!!
- Borio se protiv nepravednog uređenja, predrasuda i ljudskih gluposti
- Enciklopedist
- Alfirmirao je roman i tvorac je filozofskog romana – ''CANDIDE''- roman u kojem daje oštru
društvenu satiru i finom ironijom ismijava predrasude i lj mane
- 1734. Tiskana njegova Filozofska pisma hvali vjersku i političku toleranciju, te engl. Način života,
službeni dio reagira negativno
- Zalaže se za vjersku, političku i duhovnu slobodu, za dobrobit čovječanstva!! Glas je zdrava
razuma, a bori se protiv nepravde, predrasuda, praznovjerja..-''CANDIDE'' (Optimizam)
 Njegov najpoznatiji filoz.roman te remek djelo
 Pisac parodira na zanimljiv način svaki nerealni optimizam
 Neme esejističkih elemanata fabuliranje!!
 Nositelj optimizmaje njemac Pangloss, a njegov učenik je Candide
 Roman ima zanimljivu fabulu (na papiru)
 U svakom poglavlju govori o zlu- brodolom, potres, nasilje, rat,ropstvo

 Krajem stoljeda osjeda se zasidenost razumom i najavljuje se novo razdoblje- ROMANTIZAM
 Jean Jacques Roussaeau-ističe kako je priroda glavni učitelj,jedini je koji kriizira apsolutnu
mod,ističe i osjedaje i svojim romanom o neseretnoj ljubavi Julija ili Nova Heloiza najavljuje
romantizam!!