You are on page 1of 1

ISTORIA MEDICINEI - SUBIECTE DE EXAMEN

1. Medicina în Grecia antică: Hipocrate şi hipocratismul.
Trăsături generale şi importanţa medicinii hipocratice pentru teoria, practica şi etica
medicală actual e.
2. Medicina în Roma antică: Galenus şi medicina galenică. Trăsături generale ale
galenismului şi importanţa lui Galenus în evoluţia medicinei.
3. Medicina geto-dacică. Caracteristici generale.
4. Medicina medievală în lumea creştină: caracteristici generale ale epocii. Momente
importante pentru evoluţia medicinei ca şti inţă, principii deontologice şi sistem de
asistenţă sanitară şi socială.
5. Medicina medievală în lumea islamică: trăsături generale. Contribuţia arabă la
progresul medicinei. Personalităţi ale medicinei arabe şi importanţa acestora pentru
dezvoltarea teoriei şi practicii medicale: Al Razi -Rhazes, Ibn Sina-Avicenna, Albucassis,
Maimonide.
6. Medicina în Renaştere şi post -Renaştere (sec.XIV-XVII): trăsături generale ale
epocii. Personalităţi medicale şi importanţa contribuţiei acestora la progresul medicinii:
Andreas Vesalius, Ambroise Paré, Girolamo Fracastoro, William Harvey, Marcello
Malpighi, Thomas Sydenham.
7. Iatromecanica: definiţia conceptului. Contribuţiile lui Sanctorius, Baglivi, Borelli.
Importanţa pentru progresul medicinei.
8. Iatrochimia: definiţia conceptului. Contribuţiile lui Paracelsus şi van Helmont.
Importanţa pentru progresul medicinei.
9. Medicina în secolul Luminilor (sec.al XVIII -lea). Trăsături generale ale epocii.
Şcoli şi curente medicale; actualitatea lor pentru medicina contemporană. Medicina
anatomo-clinică, chimia fiziologică, variolizarea (vaccinarea), electricitatea animală,
medicina muncii. Personalităţi în secolul Luminilor (sec. al XVIII-lea): Morgagni,
Boerhaave, Auenbrugger, Corvisart, Bichat, Laënnec, Jenner, Galvani, Volta, Ramazzin i.
10. Medicina modernă (sec. XIX-XX): trăsături generale şi personalităţi. Noi
perspective, domenii de activitate şi exigenţe: medicina experimentală, electrofiziologia,
bacteriologia, asepsia şi antisepsia, anestezia, homeopatia, imagistica medicală.
Reprezentanţi: Claude Bernard, Willem Einthoven, Louis Pasteur, Robert Koch, Ilia
Mecinikov, Rudolf Virchow, Ignaz Semmelweiss, Joseph Lister, William Morton, James
Simpson, John Snow, Samuel Hahnemann, Konrad Röntgen, Henri Becquerel, Pierre Curie
şi Marie Curie.
11. Etica medicală de-a lungul timpului: codul lui Hammurabi, jurământul lui
Hippocrate, legile lui Manu, codul lui Iustinian, rugăciunea lui Maimonide, principiile
Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.
12. Primele instituții de învățământ superior românes. Înființarea Facultîții de Medicină
din Iași. Personalităţi ale medicinii româneşti. Contribuţia acestora la dezvoltarea
medicinei naţionale şi universale: Victor Babeş, Gheorghe Marinescu, Ioan Cantacuzino,
Constantin I. Parhon, Constantin Levaditi, Nicolae Paulescu, Grigore T. Popa, Daniel
Danielopolu, Ana Aslan, George E. Palade.

Bibliografie selectivă
Ionescu Cristina, Istoria Medicinei, Ed. Pim, Iași, 2002.
Iftimovici Radu, Istoria universală a medicinei și farmaciei, Editura Academiei Române,
București, 2008.
Baran Dana. Conștiință și cunoaștere. Gr.T.Popa. Ed.Universității „A.I.Cuza”- Ed. U. M.F.
„Gr.T.Popa”, Iași, 2010.
Baran Dana,Facultatea de Medicină din Iași (1879-1948). Ed.„Gr.T. Popa” a U.M.F.Iași, 2012.