You are on page 1of 3

Hc Php L i Cng c mt cu hi hay gp l HNH THC NH NC ca mt

nc no . V rng c qu nhiu nc nn d thuc lng khi nim cng khng d


tr li c mt nc c hnh thc nh nc no, hoc c th gp t khc nh chnh
th th ch.


u tin HNH THC chia thnh QUN CH v CNG HA

HNH THC = QUN CH + CNG HA

Bn ngh xem nc c vua khng, nu c vua l QUN CH, khng vua l CNG
HA

1. QUN CH = VUA

Qun Ch c CHUYN CH v LP HIN

CHUYN CH tc l vua=boss

l cc nc phong kin xa kia. ngy nay cn li vi vng quc nh l :

CHUYN CH =Brunei -man A-rp X -t Qatar

Hu ht cc nc Qun ch u l Lp Hin.

Lp hin li chia thnh i ngh + Nh nguyn

Thc ra th cc nc phong kin ngy xa i n giai on Nh Nguyn ( vua vn c
quyn , nh Nht 1898-1945, c 1871-1918 ) ri ln giai on i ngh ( vua ch l
biu tng)

Nh th, ch cn nh rng ngoi 4 nc trn th

VUA = QUN CH LP HIN I NGH

Mt s nc : Anh - Nht - Thi - Ty ban nha - B - Campuchia - Thy in - Canada -
c - Ba-ren - H Lan

Hin nay, trn th gii c 44 quc gia cn tn ti hnh thc nh nc qun ch vi 25
v vua v n hong, trong N hong Anh ng thi l N hong ca 15 quc gia
qun ch thuc khi Lin Hip Anh.

2. CNG HA

Ngy xa c kiu Cng Ha Qu tc Hy Lp ,La M c

Ngy nay a phn CNG HA = CNG HA DN CH

CNG HA = TNG THNG + I NGH + DN CH

Bn nh xem nc ng no to nht si ( hay c nhc n nht)

Nu l Tng thng -----> CH TNG THNG

NGA M = TNG THNG

Nu l Th tng ----> CH I NGH

C = I NGH

Cn DN CH =VIT NAM v TRUNG QUC, LO thi.

[ Nu trong cu hi bn gp CNG HA LNG TNH , ngh vin - tng thng, tng
thng - ngh vin xem phn di]

Cn ni v m hnh chnh th (m hnh t chc nh nc) ch c 3 ci :

M hnh i ngh , nh kiu ca Anh, ni quyn hnh php v quyn lp php gn kt
vi nhau, quyn lc chnh tr tp trung trong tay th tng.

M hnh tng thng, nh kiu ca M, ni quyn hnh php v quyn lp php tch
bit vi nhau, quyn hnh php tp trung trong tay tng thng.

M hnh hn hp, (C ngi gi l cng ha lng tnh), nh kiu ca Php, vi mt
cht M, mt cht Anh, mt cht tng thng v mt cht i ngh, ni c tng thng v
th tng u c quyn hnh php.

cui cng. tt c ch l tng i

bn tr li c, Vit Nam l m hnh no

Di y l nc ASEAN

Brunei = Qun ch chuyn ch

Cambodia = Qun ch lp hin
Malaysia
Thailand

Democratic Republic of Timor Leste = Cng ho i ngh
Myanmar

Indonesia = Cng ha Tng thng
Philippines

Laos + Viet Nam = Cng ha dn ch nhn dn

SINGAPORE = Cng ha ??? ( tch t LB Malaysia)

Nh vy c bit c
Brunei theo Qun ch chuyn ch
v Malaysia v Myanmar l nc Lin Bang

Ch c 1 nh nc Lin Minh : EU
Cc nh nc Lin Bang :
Nga
M
Malaysia
c
Brasil
Thy S
Myanmar
Pakistan
Ni-gi-ri-a
o
Mehico
Ethiopia
n (c trong thi)
B.W
michaelhoan