You are on page 1of 2

Hosseinpoura gre Arap Bahar siyasi ve sos-

yal bir olaydr. Siyasi ve sosyal olaylar ise bir-


den bire gelimeyen kkl hareketlerdir. Bu
tr hareketlerin gereklemesi iin nceden
zeminin hazr olmas gerekir. Hosseinpour, bu
harekete ktmser bakp tamamyla d odaklar
tarafndan organize edilip ynlendirilen bir hare-
ket olarak tanmlamak istemediini vurgulamtr.
Sz konusu lkelerdeki i meselelerin bir kenara
brakldnda kresel apta yaanan nemli ge-
limelerin, bilgi ak sreci ve siyasi anlamda
yeniden yaplanmaya duyulan ihtiyacn, bu hare-
ketin nemli faktrlerinden olduunu belirtmitir.
Hosseinpour Suriyede yaananlar endie veri-
ci olarak tanmlam, bu lkede dklen kann
ve ykmn herkesi rahatsz ettiini; bunu kim-
senin inkr edemeyeceini vurgulamtr. Baz
d mdahalelerin Suriye halkn byle bir du-
rumla kar karya braktna iaret etmitir.
Silah ve g kullanarak ve terrist eylemlerle
hibir lkeye demokrasi gelmeyeceini belirt-
mitir. Hosseipoura gre Suriye Hkmeti re-
formlar yapmak ve serbest seimler dzenlemek
ynndeki iradesini aklamsa da ar gruplar
g kullanmay barl yollara tercih etmitir.
Hosseinpour, bunun doal olarak Suriye rejimine
kendini silahl gruplar karsnda savunma hakk
verdiinin altn izmitir.
21. Yzyl Dergisi, ran Bykelisi Sayn Bahman
Hosseinpour ile zel Rportaj gerekletirdi.
03.2013
21. Yzyl Trkiye Enstits
Basn Blteni
Suriye iin son
sz Suriye halk
sylemeli
Suriye halknn
gr belirttii
gerek bir anket
yapma imknnz
olsayd, halktan
hibir kesiminin
birlik ve beraber-
lik ortamnn bo-
zulmasn ve lke
topraklarnn
paralanmasn
istemediklerini
aka grebilir-
diniz.
ran Bykelisi
Bahman Hosseinpour
srail, Arap l-
kelerindeki mev-
cut artlar ve
Araplarn i me-
seleleri ve sorun-
lar ile megul
olmalarn kendi
igalci politikalar
iin frsat bilerek,
bu durumu sonu-
na dek kullanm-
tr.
nmzdeki gnlerde Suriyeyi neler bekliyor? Mslman Kardelerle
Msrn gelecei nasl grnyor? ran ile srail arasnda sava olasl
var mdr? ran Trkiyeyi Orta Douda nasl deerlendirmektedir?
rann Trkiye Bykelisi Bahman Hosseinpour Trkiyeden
ayrlmadan nce 21. Yzyl Dergisinin sorularn yantlad.


Do. Dr. Mehmet ahin, Mslman Kardeler ktidar in Ne Kadar Hazr?

Yrd.Do.Dr. Yasin Atlolu, Suriyenin Siyasal slamclar: Mslman Kar-
deler

Sibel Kalemdarolu, Tarihsel ve Ekonomi-Politik Balamda Msl-
man Kardelerin Ykselii ve D

Hakan Boz, ran - Trkiye likilerinde birlii ve atma Alanlar

Ersin Dedekoca, Rusya-Suriye likilerinin Ekonomi Politii

Merve Suna zel, Rusyada Amerikan Kartlnn Ykselii
Haluk zdalga, Byk Lokma Ye, Ama Byk Laf Etme
Dr. Bahar Ac, Elektromanyetik Silahlar ve HAARP

Fazl Ahmed Burget, Afganistan-Pakistan likilerinde Petunistan Soru-
nu

Gzde Kl Yan, Yunanistann skana At Adalar

Orta Douda Yeni G: Mslman Kardeler

21. Yzyl Dergisi, 51. saysnda Mslman Kardeleri konu olarak
seti.
03.2013
21. Yzyl Trkiye Enstits
Basn Blteni

Mslman Karde-
ler Msrn gelece-
inde en nemli ha-
reket olacaktr ve
onun ald tavr M-
srn geleceini be-
lirleyecektir.

Suriyedeki at-
mann blgenin g-
venliini tehdit eden
bir kara delie d-
nme riski, kresel
glerin kendi arala-
rndaki pazarlklar-
da bir sonuca varl-
masn gerekli kl-
maktadr.
Orta Douda halk
desteini salamada
siyasal slam kadar ba-
arl olabilecek bir fi-
kir, siyasi program he-
nz olumamtr.
D politikada ar
iddial sylemlerden
kanmamz, ne kadar
etkili, belirleyici ve g-
l olduumuzu yksek
perdeden ilan eden bir
sluptan uzak durma-
mz isabetli olacaktr.

Mslman Kardeler iktidar baarabilecek mi? Orta Dounun
gelecei ekillenirken Mslman Kardeler siyasi ve sosyal artlarda ne
derece belirleyici olabilecektir? Batnn gvenini kazanrken, blge
halknn gvenini kazanabilecek midir? 21.Yzyl, bu saysnda Orta
Dounun geleceinde ne kma eiliminde olan Mslman
Kardeler siyasi hareketini konu olarak seti.