You are on page 1of 2

Trk d politikasnda yle bir paradoks gr-

yorum. Biz Orta Douda ok nemli bir rol oy-


nayabiliriz. Demokratik yapmzla, ne olursa ol-
sun, btn sorunlarna ramen, Mslman dnya-
snda en demokratik lke Trkiye, btn snrlar-
na ramen; Arap dnyasnda byle bir lke yok.
Ama belli bir mesafede bunu yapmas lazm Tr-
kiyenin, yani yumuak gcn kullanarak, Avru-
paya daha yanap, Bat ile uyumlu, gl bir
demokrasi ve ekonomiyle bir rol oynayabilir.
Trkiye ne kadar bu blgeye girip i siyasetini
ynlendirmeye kalkarsa kendi yumuak gcn
de kaybediyor. Bunu deiik ekillerde gryo-
ruz. Trkiyenin Snni-ii ayrm erevesinde,
yani sekteryan politikalarn bir paras olduu
izlenimi uyanyor.
Demokrasideki zaaflarmz, aklarmz bence
d politikaya yansd. Davutolunun ar geni
vizyonu olumlu bir rol oynayacakken Trkiyeyi
sorunlu d politika uygulamasna doru itti diye
dnyorum. Suriye politikamz baarl olmad.
Bunu herkes kabul ediyor. Suriyede Trkiye tek
bana baarl olabilir miydi? Trkiyenin baarl
olmas iin hem i politikaya fazla girmemesi la-
zm hem de koalisyonlarla, AB ile, Bat ile ve
baka lkelerle hareket eden, tek bana hareket
etmeyen bir Trkiyenin daha baarl olacan
dnyorum. Orta dzeyde bir g Trkiye; s-
per g deil. Gcmzn snrlarn da bilmek
lazm. nemli bir lkeyiz, ama gcmzn snr-
lar var; ekonomik gcmzn, yumuak gcm-
zn snrlar var. Son dnemde kapasitemizle bek-
lentilerimiz arasnda sanki byk bir uyumsuzluk
olumaya balad. Zaman iinde yapsal faktrler
Trkiyeyi geri adm atmaya zorlad.
21. Yzyl Dergisi, Prof. Dr. Ziya ni ile zel Rportaj
gerekletirdi.
07.2013
21. Yzyl Trkiye Enstits
Basn Blteni
Gezi Park olaylar son
derece spontane geliti.
Genler n planda; tama-
men alttan geliyor; belli bir
ideoloji yok. Farkl kesim-
lerden insanlar bir araya
geldi. Bunun yerel boyutu
var; Trkiyede oluan son
dnemdeki AKPnin sosyal
mhendislik abalarna
tepki var. Bir de kresel
boyutu var. Tahrirden
farkl Trkiye. Wall
Streetteki, talyadaki, s-
panyadaki, Arap dnyasn-
daki olaylarla benzerlikler
var. Facebook, Twitter gibi
sosyal medya ne kt. Bu
demokratiklemenin aslnda
ne kadar kresel boyutunun
olduunu gsterdi. Bu umut
verici aslnda.
Prof. Dr. Ziya ni
Ko niversitesi, Ulusla-
raras likiler Blm
Bir taraftan ok geni,
iddial bir vizyon var;
stratejik derinlik pers-
pektifi var; blgesel ve
kresel rol oynamak iste-
yen bir Trkiye var. Bir
taraftan da gerekler var.
Bu gerekler Trkiyeyi
u-dnleri yapmaya
zorluyor.

Avrupadan uzaklaan
ve Asyalaan bir Asya
tipi muhafazakar kre-
selleme modelinde de-
mokrasi sanki daha arka
plana itiliyor.
Ko niversitesi, Uluslararas likiler Blm retim yesi Prof. Dr. Ziya
ni, Trk D Politikasnn genel stratejik eksikliklerini, lkemizdeki
demokrasi anlay sorununu, uluslararas politik ekonomi meselelerini,
Trkiye-Avrupa Birlii ilikilerini, Trkiyenin Suriye politikasnn
yanllklarn, Taksim Gezi Park eylemlerini ve yansmalarn 21. Yzyl
Dergisine deerlendirdi.
Tue Varol Sevim, Erbilin Yeni Mttefikleri: Genel Enerji ve Siyah Ka-
lem

A. Batur olak, ekillen(diril)en Orta Douda ekillenen Trk Enerji Poli-
tii
ala Gl Yesevi, Msrn Bahar ve Enerji Politikalar

Sanem zer, Avrupa Birliinin Dou Akdeniz Enerji Politikas

Cenk Pala, Irak: 21. Yzyln Yeni Enerji Deposu

Prof. Dr. Hasan Kni, Asyada Demokrasi ve Hukuk

Ersin Dedekoca, ABD ve Rusyann Dou/Gneydou Asya lgisin-
de Yeni Dnmler

Hakan Boz, Birinci Amasya Trk Dnyas altay Topland

Tmen Somuncuolu, Q mu, yoksa F mi?

zel Rportajlar:
Prof. Dr. Ziya ni
Prof. Dr. Mert Bilgin
Yrd. Do. Dr. Emre eri
Enerji Savalar

21. Yzyl Dergisi, 55. saysnda Enerji Savalarn kapak konusu seti.
07.2013
21. Yzyl Trkiye Enstits
Basn Blteni

Genel Enerji irketi
ve ardndan dier
yabanc irketler,
Krdistan zerk
Blgesinde petrol ve
gaz retecek, Trki-
ye de mevcut ve yeni
petrol boru hatlar ve
Siyah Kalem Doal
Gaz Boru Hatt ile
retilen enerji kay-
naklarn pazarlara
tayacaktr. Trki-
yeyi bu enerji ibir-
liine gtren sebep-
ler nelerdir ve Trki-
yenin politikalarnn
sonucunda ne ola-
caktr?
Trkiye, enerji arz g-
venliinin ana unsurlarn
meydana getiren para-
metreleri belirlerken, sa-
dece Orta Asya iin deil,
zellikle kaynak zengini
Orta Douda meydana
gelen gelimeleri ve ABD
nin reflekslerini dikkate
alan yeni bir politika ta-
nmlamas yapmaldr. Bu
konuda Irak, hassas bir
alma gerektiren, nem-
li frsatlar ve byk risk-
lerin birlikte kaynatld
byk bir cad kazan-
dr.
Byk bir enerji kayna olan, bu nitelii ile de enerji savalarnn yaand
Orta Dou, enerji zenginliinin akbeti konusunda merak uyandran bir baka
mesele haline geldi. Keza Orta Asya da enerji arznn gvence altna
alnmasnn beklendii bir corafya olma zelliini korudu. Frsatlar ve
risklerin ynlendirdii enerji politikalarnn kendini yenileyen karakteri baz
lkeler iin frsatlar yaratrken, bazlar iin de riskler dourmaktadr.
Bakalm Trkiye iin hangisi gerekleecektir?