You are on page 1of 2

Suriyede balayan/balatlan i sava, mezhep-

sel eksenli bir blgesel i savaa dnme eili-


mini hala muhafaza etmektedir. Lbnan, uzun bir
i savatan kma yolunda nemli bir mesafe kay-
detmesine ramen, Suriyede i savan etkileri
ile imdilik kuzey blgesinde younlaan Snni-
ii atmalarn barndrmaktadr. Suriyede ise
atma henz sadece Snni ile Nusayri atmas
olmasa dahi hzla bu noktaya kaymaktadr. Bu
koullarda Ankarann izledii d politikann,
laik esaslar terk edip Snnici bir zemine kayma-
s, Trkiyenin milli gvenlii iin bir tehdit ol-
duu kadar Trk dnyasnn birliine de indiril-
mi ar bir darbe olacaktr.


Trk d politikasna hkim olan laik izgi, sade-
ce Bat dnyas ile ihtiya duyduumuz barn
salanmasna katk vermekle kalmam, ayn za-
manda slam dnyasndaki mezhep atmalarnn
da dnda kalmamz salamtr. stelik slam
dnyasnda Trkiyenin etki alan genilemitir.
Byle olduu iin Babakan Erdoan, hem Lb-
nanda Hizbullah hem Msrda Mslman Kar-
deler tarafndan sevin gsterileri ile karlan-
mtr. Ankarann son yllarda Snnici politikala-
ra kaymas Trkiyenin etki alann daraltmakta-
dr.
21. Yzyl Dergisinde, Prof. Dr. mit zda Orta Dou
Snni-ii Gerilimini inceledi.

08.2013
21. Yzyl Trkiye Enstits
Basn Blteni

Orta Douda bir
blgesel i sava Sn-
ni-ii ekseninde geli-
mektedir.


Snni-ii gerilimi
stratejisinin temelin-
de, rann yalnzla-
trlmas ve kuatl-
mas hedefi vardr.

Ankarann d poli-
tikasnda gizli bir
Riyad glgesi olu-
mutur.
Prof. Dr. mit zda
21. Yzyl Trkiye Ensti-
ts Bakan

AKP Hkmetinin
hzla Snnici politi-
kadan d politikada
laik bir izgiye dn-
mesi, Trkiyenin
olduu kadar AKP
Hkmetinin de
menfaatinedir.
21. Yzyl Trkiye Enstits Bakan Prof. Dr. mit zda, Orta Douda
blgesel bir i sava olduunu ve bu savan Snni-ii ekseninde gelitiini
belirtti. zdaa gre, Hizbullahn Suriyede Esad rejimine destek
politikas, Snni dnyada temelleri uzun zaman nce atlm kutuplamay ve
radikallemeyi hzlandrrken, Ankarada Yeni Osmanlclktan
bahsedilirken, Irakta El Kaidenin Irak Ordusuna Kahrolsun Safeviler
diye saldrlar dzenlemesi, Snni-ii atmasna tarihsel bir derinlik
katmaktadr.

www.21yuzyildergisi.com
www.21yyte.org/
Prof. Dr. mit zda, kinci aldran Sava m? Orta Douda
Snni-ii Gerilimi ve Ankara
Prof. Dr. Bilgehan Atsz Gkda, Orta Dounun Blnmlnde
ii-Alevi Trk Dnyas
Yrd. Do. Dr. Yasin Atlolu, Suriye Sava
Hakan Boz, Tarikatten Devlete iiliin Merkez ss: ran
Dr. rem Akar Karakr, Msrda Dejavu: Mbarek Sonras Gei
Srecinden Mursi Sonras Gei Srecine
Dr. Blent ener, Adalet ve Kalknma Partisi Dneminde Trk D
Politikasnn slamilemesi ve Orta Doululamas
Dr. Ali Bilgin Varlk, Trkiye ve Msr zerinden Siyasal slam
Projesini Anlamak
Dr. Bahar Ac, 90 Yllk Byme Dalgas
Yrd. Do. Dr. Filiz Katman, Dou Akdenizde Paradigma Deiti-
ren Enerji Satranc
Sabir Askerolu, Rusyann Yeni D Politika Konsepti ve Blgesel
Politikalar: Atlantik, Avrasya ve Asya-Pasifik
zel Rportajlar:
Dr. Abdlkadir Sezgin
Do. Dr. Menderes nar
Orta Douda kinci aldran Sava m?

21. Yzyl Dergisi, 56. saysnda Orta Dou Savan kapak konusu
seti.
08.2013
21. Yzyl Trkiye Enstits
Basn Blteni

ama ynelik sald-
rlar, Suriye Ordu-
sunun bir sreliine
pasif bir savunma
sava stratejisi izle-
mesine yol at. Bu
srete Suriye yne-
timi, yeni birliklerin
hazrlanmas ve eiti-
mine ncelik verir-
ken Hizbullah da Su-
riye iindeki atma-
lara daha aktif bir
biimde rol oynama-
ya balad.

Orta Douda sular durulmak bilmiyor. Blgenin atma yaratma potansiyeli,
her geen gn, gerek i dinamikler gerekse de d etkiler ile adeta daha da
artyor. Orta Dounun din adan paralanm olduu grlyor. Orta
Doudaki blgesel i sava, Snn-i ekseninde geliiyor. Irakta 2003
ylndan beri sren karmaa ortamnda Snn-i atmas ve bu atma
nedeniyle yzlerce kiinin hayatn kaybetmesi blgeye ate dryor. Arap
Baharnn son duraklarndan Suriyede devam eden i sava da yine mezhep
farkllna dayandrlmak isteniyor. Suriye i sava, mezhep eksenli bir
blgesel savaa dnme eilimi tayor. ran, d politikasnda iilii, yaylma
arac olarak kullanyor. Fakat, randa rejimin devamlln salayan
kaynaklar, i dnyasnn tamamnda kabul grmyor. Ankarann Orta
Douya ynelik izledii d politika da, laik esaslar terk edip, Snnici bir
zemine kayarak, Trkiyenin milli gvenlii iin tehditlerin domasna adeta
zemin hazrlyor.
21. Yzyl Trkiye Enstits Ahlatlbel Mah. 1825 Sok. No.60 ncek ankaya / ANKARA Tel/Faks: 0312 489 18 01
Yeni d politika uygu-
lamalar, Bat merkezli
uluslararas politikada
Trkiyenin sylem
ve eylem elikilerini
de gn yzne karta-
rak, Trkiyenin nem-
li d politika konula-
rndaki kararllna ve
ciddiyetine adeta glge
drmektedir.