Proiect de lecţie

Data: 10 noiembrie 2010
Clasa: I B
Şcoala :„Alexandru D.Ghica ”Olteniţa
Aria curriculară: Limba şi comunicare
Obiectul: Abecedar
Unitatea de învăţare: Silaba.Cuvântul – element de comunicare
Tema: Sunetul şi litera „M” mare de tipar
Tipul lecţiei: predare
Efectivul: 28 elevi
Durata: 45 minute
Înv. : Florea Mihaela

Obiective de referinţă:
- dezvoltarea auzului fonematic;
- cultivarea capacităţii de a diferenţia sunetele în vorbire;
- însuşirea mecanismelor cititului;
-
Obiective operaţionale:
O
1
- să identifice sunetul „m” în cuvinte, precizând silaba în care apare;
O
2
- să enumere cuvinte care conţin sunetul „m” la început, la mijlocc sau la sfârşit;
O
3
- să enumere semnele grafice din care este formată litera „M” mare de tipar;
O
4
- să recunoască şi să încercuiască litera „M” mare de tipar într-un text dat;
O
5
- să citească conştient, corect şi fluent lecţia din abecedar.

Resurse:
 Procedurale:
a) Metode şi procedee: metoda fonetică analitico-sintetică, explicaţia, conversaţia,
problematizarea, observaţia, demonstraţia, aprecieri verbale.
b) Forme de organizare: frontal, individual
 Materiale: fişe, planşă cu litera predată, alfabetar, jetoane cu litere, alfabetare, abecedar

Material bibliografic:
 Marcela Peneş - „Abecedar” – manual pentru clasa I, Editura Ana, Bucureşti, 2004;
 Maria Prună-Stancu, Anastasia Stoica – „Modalităţi de eficientizare a învăţării citirii şi
scrierii”, Editura Aramis, Bucureşti, 2004Conţinutul instructiv educativ al lecţiei Resurse Nr.
crt.
Etapele lecţiei Ob.
op. Activitatea cadrului didactic Activitatea elevilor a) b) c)
1. Moment
organizatoric
-Pregătirea materialelor necesare
desfăşurării lecţiei
-Stabilirea ordinii şi liniştii în
clasă.
-Pregătesc abecedarele şi
caietele
Frontal
2. Verificarea
cunoştinţelor
anterioare
-Voi numi un elev care va preciza
titlul lecţiei anterioare.
-Se va citi lecţia în lanţ, integral
-Cer să se dea exemple de
cuvinte care conţin sunetul „m”
la început, la mijloc şi la sfârşit
-Se precizează titlul lecţiei
anterioare
-se citeşte lecţia
-Dau exemple de cuvinte care
îl conţin pe „m”
Conversaţia Frontal
3. Captarea atenţiei -Prezint imaginea din manual
care reprezintă trei copii în
parc.Se formează propoziţii cu
ajutorul imaginii.
-Voi aplica metoda analitico-
sintetică
pentru propoziţia: Marin
dirijează.
-Câte cuvinte are propoziţia?
-Care este primul cuvânt?
-Câte silabe are cuvântul Marin?
-Care este prima silabă?
-Care este primul sunet de la
prima silabă?
-Deoarece Marin este un nume de
persoană se va scrie cu literă
mare.

- privesc imaginea cu atenţie
- răspund la întrebări-repetă propoziţia
-Propoziţia are două cuvinte.
-Primul cuvânt este Marin.
-Cuvântul Marin are două
silabe.
-Prima silabă este „ma”
-Primul sunet din această
silabă este „m”.
Observaţia
Conversaţia
Frontal Abecedarul
4. Anunţarea temei
noi
Astăzi vom învăţa sunetul şi
litera „M” mare de tipar
frontal
5. Dirijarea învăţării 1)Intuirea literei „M” mare de
tipar
- se prezintă planşa cu litera

- observă planşa
- enumeră elementele
Observaţia


Frontal


Planşă
didactică

„M”din alfabetul ilustrat
-Voi cere să se observe
componenţa literei .
2)Exerciţii de recunoaştere a
literei „M” mare de tipar
-Voi prezenta o planşă cu literele
învăţate pe care ei vor trebui să
încercuiască litera „M”mare de
tipar
-Cer să identifice litera „M” pe
fişe, individual.
- Cer să caute litera „M” mare de
tipar în alfabetare
3)Intuirea imaginii din manual
-Solicit elevii să spună ce observă
pe planşă.
- se realizează un posibil dialog
între persoanele din imagine
-Se dă un titlu imaginii.
4)Citirea lecţiei
-Aplicarea metodei fonetice
analitico- sintetică pentru fiecare
cuvânt
-se va citi lecţia în gând, în lanţ,
5)Citirea model a lecţiei
-se citeşte lecţia de către cadrul
didactic
componente ale literei „M”
mare de tipar-Încercuiesc litera „M” mare
de tipar
- pronunţă sunetul cu voce tare
- caută litera nou învăţată în
alfabetare- spun ce observă în
imagine
-vor citi lecţia

-citesc lecţia integral 2-3 elevi

Conversaţia
Explicaţia


Munca
independentăConversaţia

demonstraţia
Frontal
Individual


Frontal
Individual
Frontal
Planşă
FişeAlfabetareAbecedar
7. Încheierea lecţiei A. T: să formeze mulţimi folosind
literele învăţate
-Fac aprecieri verbale
-rezolvă fişa
-participă la aprecieri
Aprecieri
verbale
frontal Fişe
Sign up to vote on this title
UsefulNot useful