Academia de Studii Economice

Master Afaceri Internaţionale

“Valori mobiliare derivate.
Aplicaţii contracte futures”

Coordonator ştiinţific: Absolvent:
Prof.Dr.Univ Gheorghe Hurduzeu Cojanu Ioana Alexandra
Temele dezbaterii tezei:
 Ce sunt contractele futures? Sunt într-adevăr utile pentru
companii? De ce?

 Cum pot companiile să se asigure în faţa riscurilor valutare,
ale ratei dobânzii sau a celor legate de portofolii prin utilizarea
contractelor futures?

 Care sunt avantajele şi dezavantajele utilizării acestor tipuri
de intrumente financiare derivate?
Cuprins:
Capitolul I:

Aspecte generale ale valorilor mobiliare

Capitolul II:

Contractele futures

Capitolul III:

Aplicaţii contracte futures

Aspecte generale ale valorilor
mobiliare
Piaţa de capital este un
barometru atât al
economiei naţionale cât
şi al economiei
mondiale.
Caracterizată în
principal prin lichiditate.
Transferul capitalului
se face prin intrumente
specifice, denumite
valori mobiliare.
Aspecte generale ale pieţei de capital.
Instrumente financiare.
Valori mobiliare primare : acţiunile, titlurile de stat ,
obligaţiunile, bonurile de tezaur, titlurile participative, titluri
subordonate, bonurile de subscriere, warantele.
Valori mobiliare derivate : contracte forward, futures, options,
swaps.
Valori mobiliare sintetice: combinaţii ale contractelor futures
şi options, contracte pe indici bursieri.

Contractele futures
 Doar 2% din totalul tranzacţiilor
ajung la maturitate.
 Principalul avantaj este
standardizarea contractului.
 Preţul este stabilit zilnic,“marcarea
la piaţă”.
 Există numeroşi participanţi pe
piaţă: brokeri, hedgeri, speaderi,
mediatori, speculatori, casa de
clearing.

Contractele futures.
Importanţă şi utilitate.
 Realizarea unui management eficient al riscului.
 Piaţa contractelor futures este foarte lichidă.
 Reducerea riscului prin operaţiuni de hedging.
 Organizarea pieţei futures reprezintă un real avantaj.
 Preţul marcat zilnic la piaţă oferă posibilitatea
adoptării de noi strategii în funcţie de fluctuaţiile
pieţei.Aplicaţii contracte futures pe piaţa

valutară


Poziţie
contract
Momentul
încasării/
plăţii
Riscul
valutar
Pozitia
futures
Exportator Încasare in
avans
Creştere de
curs
Long
Exportator Încasare la
termen
Scădere de
curs
Short
Importator Plata in
avans
Scădere de
curs
Short
Importator Plata la
termen
Creştere de
curs
Long
Realizarea unui risc
management valutar
mult mai eficient
decât prin metodele
tradiţionale.
Păstrarea unei linii a
performanţei
companiilor şi o
stabilitate în ceea ce
priveşte profiturile.

Aplicaţii contracte futures pe rata dobânzii
 Metodă eficientă a
managemetului portofoliului.
 Scăderea ratei dobânzii este
asociată cu o creştere a
randamentului.
 Cumpărarea unui activ
financiar este considerat un
împrumut acordat
investitorului.

Aplicaţii contracte futures pe indici bursieri
 Indicatori sintetici ai
economiei.
 Metodă eficientă de
management a riscului de
portofoliu şi al pieţei.
 Costuri de tranzacţionare
mici.
 Contractele pe indici bursieri
sunt rapide şi foarte lichide.
 Poate fi afectat de riscuri
reziduale.

Evoluţia pieţei
instrumentelor financiare
derivate
Avantaje
 Instrumente foarte lichide şi cu
cost de tranzacţionare scăzut.
 Elimină riscul de credit, de piaţă,
operaţional.
 Reduce riscul de faliment, creşte
investiţiile, taxe mai avantajoase.
 Oportunităţi de arbitraj şi
creşterea a valorii portofoliilor.
Contracte futures pe instrumente financiare
Avantaje Dezavantaje
 Mai eficient decât investiţia în
portofolii de acţiuni.
 Metodă de investiţie şi
posibilitatea de a face rost rapid
de lichidităţi.
 Foarte lichide.
 Acurateţea preţurilor.
 Diversificarea corectă poate
elimină riscurile asociate firmei.
 Nu protejează firma de
riscurile specifice, ci elimină
doar riscul de piaţă.
 Metodă speculativă asupra
evoluţiilor macro-economice.
Contracte futures pe indici bursieri
Avantaje Dezavantaje
 Mijloc ieftin de hedging.
 Oferă informaţii legate de
mişcările preţurilor.
 Mijloc de imunizare a
portofoliilor.
 Costul scăzut al intrării pe piaţă.
 Avantaje legate de
tranzacţionarea pe bursă.


 Costul scăzut de intrare pe
piaţă, doarece poate fi un
stimulent pentru operaţiuni
speculative.

Contracte futures pe rata dobânzii
Avantaje Dezavantaje
 Metodă mai eficientă de
reducere riscului valutar.
 Companiile pot profita de
efectul de levier asociat
acestui tip de contract.
 Costul hedgingului este mic.
 Risc de neplată inexistent.
 Plata comisioanelor.
 Depunerea marjelor.
 Orele prestabilitate de
tranzacţionare.

Contracte futures pe valute
Concluzii
 Contractele futures pe instrumente financiare prezintă o
eficienţă globală, preţurile fiind cele dictate de piaţă şi deci juste,
iar in plus se alocă riscul către cei care îl doresc.
 Ajută spre o privire de ansamblu a sectorului de activitate şi a
economiei.
 Metodă de management al riscului tocmai din cauza avantajelor
pe care le oferă.
 Instrumente puternice ce pot crea reale probleme pentru
companii şi state dacă nu sunt manageriate corect.
Vă mulţumesc!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful