MONARHIA DIN

ROMÂNIA ÎN
SECOLELE XIX –
XX:
CARACTERISTICI
GENERALE
LICEUL TEORETIC “CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU”
PROFESOR GEORGE MARCU
ORIGINEA MONARHIEI DIN ROMÂNIA
STEMA ROMÂNIEI ÎN
PERIOADA
REGALITĂŢII
CASTELUL DIN
SIGMARINGEN
Casa Regală din România îşi are
originea în oraşul Sigmaringen din
principatul Hohenzollern.
Carol de Hohenzollern (Karl Eitel
Friedrich Zephyrinus Ludwig von
Hohenzollern- Sigmaringen) era cel
de-al treilea fiu al principelui Karl
Anton şi al principesei Josephine.
Deviza casei princiare de
Hohenzollern – Nihil sine Deo
(“Nimic fără Dumnezeu”) a fost
preluată de Casa Regală a României.
ADUCEREA PRINŢULUI STRĂIN PE TRONUL
ROMÂNIEI
10 februarie 1866: Alexandru Ioan Cuza este
obligat să abdice şi să părăsească ţara.
Oamenii politici români încep căutările pentru
aducerea unui prinţ dintr-o casă domnitoare de
prestigiu. Primul vizat a fost fratele regelui Belgiei,
Filip de Flandra (martie). Acesta refuză.
 Ion C. Brătianu merge în Confederaţia
Germană, la Düsseldorf, şi-l convinge pe Carol de
Hohenzollern să accepte tronul României.
Alegerea a fost sprijinită de împăratul Franţei,
Napoleon III, regele Prusiei, Wilhelm I, şi de
cancelarul Prusiei, Otto von Bismark.

CAROL DE HOHENZOLLERN
 S-a născut la 8/20 aprilie 1939 la Sigmaringen şi a
fost destinat unei cariere militare.
A urmat Şcoala de cadeţi din Münster, Şcoala de
artilerie şi geniu din Berlin şi a participat la
cursuri de limba şi literatura franceză la
Universitatea din Bonn.
 Este încadrat ca ofiţer în armata prusacă.
Participă la războiul împotriva Danemarcei din
1864.
Educaţia militară îi va defini personalitatea, fiind
toată viaţa un om sever, ordonat, echilibrat şi cu
simţul datoriei.


Pornind spre România, Carol de Hohenzollern
călătoreşte clandestin sub numele de Carol
Hettingen, datorită războiului austro-prusac care
se afla în plină desfăşurare.
10 mai 1866: încoronarea lui Carol I ca domn al
României.
Carol depune jurământul în plenul Adunării
Deputaţilor:
“Jur de a fi credincios legilor ţării, de a
păstra religiunea României precum şi
întegritatea teritoriului ei, şi de a domni ca
domn constituţional”.
REGII ROMÂNIEI
CAROL I (1866 – 1914)
DOMNITOR
(PRINCIPE) ŞI REGE
FERDINAND I
“ÎNTREGITORUL”
(1914 – 1927)
CAROL II
(1930 – 1940)
MIHAI I
(1927 – 1930,
1940 - 1947)
REGINELE ROMÂNIEI
Elisabeta de
Neuwied,
soţia lui Carol I
Maria Alexandra
Victoria,
soţia lui Ferdinand I
Elena – regina mamă,
mama lui Mihai I
TEST DE EVALUARE
I. Faceţi corespondenţa

1. Regele Carol I A. a. regina Elena

2. Regele Ferdinand B. b. regina Elisabeta

3. Regele Carol II C. c. regina Maria

4. Regele Mihai D. d. Elena Lupescu
II. Enumeraţi cei patru regi ai României în ordine cronologică:
 _________________________(___________________),
 _________________________(___________________),
 _________________________(___________________),
 _________________________(___________________).

III. Menţionaţi două momente în care s-a propus un domn/principe
străin pe tronul României:
 __________: ___________________________________________,
 __________: ___________________________________________.

IV. Precizaţi trei lideri politici străini care au susţinut alegerea lui
Carol pe tronul României:
 ______________________, _______________________________,
 ______________________, _______________________________,
 ______________________, _______________________________.

V. Citiţi textul şi rezolvaţi cerinţele:
“De-a lungul întregii sale domnii, întâi ca principe şi apoi, după 1881,
ca rege până la moartea sa în 1914, Carol a fost figura politică
centrală a ţării. De la bun început, el şi-a asumat un rol politic de
primă importanţă în politica externă şi în treburile militare. [...] Au
recunoscut valoarea relaţiilor sale din Germania şi Franţa, care,
credeau ei, puteau fi folosite spre a-şi atinge scopurile lor de politică
externă. [...] Dar rolul lui Carol în viaţa politică internă a ţării, cel
puţin la început, a fost limitat. Îi lipsea popularitatea şi nu cunoştea
nici oamenii, nici problemele cu care se confrunta ţara...”.

1. Precizaţi, pe baza textului, cele două funcţii politice
deţinute şi domeniile în care a activat Carol I.
2. Formulaţi, pe baza textului, un punct de vedere referitor la
relaţiile lui Carol cu statele occidentale, susţinându-l cu o informaţie
selectată din sursă.
3. Selectaţi din text două informaţii aflate în relaţie cauză-
efect.


BIBLIOGRAFIE

1. Constantiniu Florin, O istorie sinceră a poporului român, Editura Univers Enciclopedic,
București ,2002
2. Nicolescu Nicolae C., Șefii de stat și de guvern ai României (1859-2003), Editura Meronia,
București ,2003
3. Scurtu Ioan, I storia românilor în timpul celor patru regi (1866-1947), Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2010
4. Stoica Stan (coord.), Dicţionar biografic de istorie a României, Editura Meronia,
Bucureşti, 2008
5. www.wikipedia.ro
6. www.familiaregala.ro
7. www.historia.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful