You are on page 1of 97

omega

OSHO
Oshonun retileri, hibir kategoriye sokulamamaktadr; bireysel anlam ara-
yndan, toplumun bugn kar karya kald sosyal ve politik en acil konu-
lar dahil olmak zere birok eyi kapsar. Osho, kitap yazmamtr; onun ady-
la yaymlanan kitaplar, 35 yl boyunca uluslararas seyirciler karsnda irti-
calen yapt konumalarn ses ve video kaytlarnn deifre edilmi halidir.
Osho, Londrada yaymlanan Sunday Times tarafndan 20. yy.n 1000 nem-
li isminden biri olarak kabul edilmi, Amerikal yazar Tom Robbins tarafn-
dan da sadan sonra gelen en tehlikeli adam olarak tanmlanmtr.
Osho almalaryla ilgili olarak, kendisinin yeni bir insan trnn doumu
iin gereken koullar hazrlamaya yardmc olduunu sylemitir. Bu insan,
ounlukla Zorba Buda olarak tanmlamtr. Hem bir Yunanl Zorba gibi
dnyevi zevklerin hem de bir Gautama Budann sessiz dinginliinin tadn
karan... Oshonun almalarnn tm ynlerinden bir iplik gibi gemek, hem
dounun zamansz bilgeliini hem de batnn teknoloji ve biliminin en yksek
potansiyelini kucaklayan bir vizyondur.
Osho, ayn zamanda, modern yaamn ba dndrc hzn kabul eden bir
yaklamla, isel dnm bilimine yapt yeniliki katklaryla tannmtr.
Benzersiz Aktif Meditasyonlar, bedenin ve zihnin birikmi streslerini sal-
vermek iin tasarlanmtr. Zira, bu ekilde dncelerden kurtulup rahat bir
meditasyon yapmak daha kolay hale gelmitir.
Oshonun Omega Yaynlarndan kan dier kitaplar:
Provokatr Mistik
Meditasyon - lk ve Son zgrlk
Zen Ruhunda Tarot
Zen Tarot
Meditasyon
Yoga - Bireyin Douu
Yoga - Zamann Meknn ve Arzunun tesinde
Meditasyonun Kehaneti
Srlar Kitab (1.Kitap)
Srlar Kitab (2. Kitap)
TANTRA
Spiritellik ve Cinsellik
Aka Dair Bilgelik Kitab
ngilizce aslndan eviren:
Niran Eli

stanbul
3. bask: Omega Yaynlar, stanbul 2009
2. bask: Omega Yaynlar, stanbul 2006
1. bask: Omega Yaynlar, stanbul 2002

omega
Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
ISBN 978-975-468-387-5
Yayn Ynetmeni: Asl Kurtsoy Hsm
ngilizce aslndan eviren: Niran Eli
Bask: Engin Ofset
Litros Yolu 2. Matbaaclar Sit. 1 NA33 Topkap-st.
Tel: (0212) 612 05 53
Copyright 2002 Osho International Foundation, Switzerland, www. osho.com
2006, Omega Yaynlar, stanbul Tm haklar sakldr.
Eserin zgn ad: TANTRA, SPIRITUALITY AND SEX
Bu kitabn ierii Oshonun dinleyici karsnda yapt konumalardan derlenmitir.
Oshonun btn konumalar kitap olarak yaymlanmtr.
OSHO; Osho International Foundationa ait tescilli markadr ve izinle kullanlr. (OIFin
sahibi olduu veya haklarn elinde bulundurduu ve OIF tarafndan salanan btn
btn Osho fotoraf ve resimleri iin Osho International Foundationdan zel izin
alnmaldr.)
Daha fazla bilgi iin:
www.osho.com
eitli dillerde sunulan bu kapsaml web sitesi araclyla meditasyon beldesinde online
gezinti yapabilir, ulam bilgileri bulabilir, kitap ve kasetler hakknda bilgi alabilir, dnya
apndaki Osho Bilgi Merkezlerine ulaabilir ve Oshonun konumalarndan semeler
dinleyebilirsiniz.
Osho International, New York
e-mail: oshointernational@oshointernational.com
www.osho.com/oshointernational
omega
Ankara Cad. 54/12 TR-34410 Sirkeci-stanbul
Telefon: (0 212) 512 21 58 Faks: (0 212) 512 50 80
www.omegayayincilik.com sayyayinlari@ttmail.com
Genel Datm: Say Datm Ltd. ti.
Ankara Cad. 54/4 TR-34410 Sirkeci-stanbul
Telefon: (0 212) 528 17 54 Faks: (0 212) 512 50 80
online sat: www.saykitap.com
e-posta: dagitim@saykitap.com

NDEKLER
NSZ....................................................................................................7
TANTRA DNYASI ............................................................................9
GR......................................................................................................11
I. TANTRAVE YOGA ....................................................................13
II. MEDTASYON TEKNKLER: TANTRK SEVG....................25
III. CNSELLKTE KENDN TAMAMEN BIRAKMA..................33
IV. TANTRK CNSELLK EYLEMNN SPRTELL ..........37
V. TANTRALE KOZMK ORGAZM............................................57
VI. TANTRA: TESLM OLMANIN YOLU .................................. 77
MEDTASYON TATL KY ..........................................................95
NSZ
Bylesi kk bir kitap... Ve buna ramen teye alan bir ka-
p. Sevgililer iin bir el kitab olmaktan ok bilgelik kitab, aka da-
ir, dogmadan uzak, kutsal bir metin, insann potansiyeline bir dua.
Tpk bir iir ktas gibi her bir sutra (vecize), sayfa zerinde
iy damlalar gibi younlaan, insana dair derin bir kavray
birka kelimeyle sunuyor.
Bu kitapta Osho, doum ve lm, cinsellik ve paylam, ak
ve meditasyon gibi gerek ve deerli olan her eyin olutuu u
andaki varoluun sonsuzluunu ortaya seriyor.
Tantra kesinlikle hibir eyi reddetmiyor; o artan farknda-
lkla birlikte bir kabullenme hatta teslimiyet yolu. O, kendine
zg bir dnya, btn kaplarn ak olduu ve ferah bir rzg-
rn her ynden estii bir dnya.
Osho, uzun yllar boyunca unutulmu srlar, cinsel payla-
m ve kendini gerekletirme gibi hi dnlmemi bir ba-
lantyla yeniden gn na karyor. Bu mistik Tantrik yazma-
lar, bin yldan daha uzun bir gemie dayanyor ve Osho bu i-
gr keyfini henz kefetmemi Bat dnyas iin onlar yeni-
den gzler nne seriyor.
Daha fazla berrakla ulamak zere cinsellikten faydalana-
rak bu paradoksun iine girecek kadar cesur olanlar iin teye
gemeye niyetli olanlar iin bu kitap bulunmaz bir cevher.
Sutralara bir giri olarak Osho, aray iinde onlarn, cinsellik
eylemini meditasyona zg bir deneyime dntrmeyi kendi
yaamlarnda deneyimlerken sorduklar sorulara pratik, makul
yantlar sunuyor. Onlarla birlikte ilerleyip kendiniz iin farkna
varn: teye uzanan en latif kap bir okamayla alyor.
Dr. Dhan Yogi
7
TANTRA DNYASI
Baz n Bilgiler
Birincisi, Vigyan Bhairav Tantra dnyas zihinsel deildir,
felsefi deildir. Ona gre doktrin anlamszdr. Kesinlikle ilkeler-
le deil, metotla, teknikle ilgilidir. Tantra kelimesi, teknik, me-
tot, yol anlamna gelir. Dolaysyla felsefi deildir bunu unut-
ma. Zihinsel sorun ve sorgulamalarla ilgilenmez. Niinle de-
il, naslla, dorunun ne olduuyla deil doruya nasl ula-
lacayla ilgilidir.
Tantra teknik demektir. Dolaysyla bu tez, bu uygulama
bilimseldir. Bilim niinle uramaz, bilim naslla ilgilidir.
te bu, felsefeyle bilim arasndaki temel farktr. Felsefe Bu ni-
ye vardr? sorusunu sorar, bilimse Bu nasl vardr? sorusunu.
Nasl sorusunu sorduunuzda, metot, teknik nemli hale ge-
lir. Teoriler anlamn yitirir, deneyim odak noktas olur.
Tantra bir felsefe deil, bilimdir. Felsefeyi anlamak kolay-
dr nk yalnzca akl gerektirir. Dili anlayabiliyorsan, kavram
anlayabiliyorsan, felsefeyi de anlarsn. Deimene gerek yoktur;
dnm gerektirmez. Mevcut halinle felsefeyi anlayabilirsin,
ama Tantray deil.
Deimen gerekiyor... Daha dorusu mutasyona uraman.
Farkllamadka, Tantra anlalamaz nk Tantra zihinsel
bir nerme deil, deneyimdir.
Osho
9
GR
Bu kitabn girii bir ark, bir dans ya da scak bir yaz aka-
mnda eriyen bir gne olabilir. Sayfalarnda karlaacanz
deneyimler tariflere meydan okur. Osho, varl her birimizin
yreklerimizde tadmz yaamsal gerei dorulayan, yaa-
yan bir Ustadr.
20. yy.n lgnlnda, her naslsa, kendi doamz gremez
olduk. Dnya nevroz ve d krklnn alp yrd, fke ve
iddetin bir uygunculuk tabakasnn altnda, her an patlamaya
hazr bir halde kaynad, yabanc ve yapay bir yer oldu kt.
Osho, Tantra dnyasn gzlerimizin nne sererek, a-
da skntmzn kaynandaki nedenlere yneliyor. Cinsellik en
temel enerjidir. Varlmzn her hcresine nfuz eder. Bizim
kaynamzdr. Ancak ounlukla, ya bastrlacak bir enerji ya
da bakalarna hkmetme veya onlar smrme arac olarak,
denetlenecek bir eymi gibi ele alnyor.
Osho, kendi benzersiz tarzyla, bu kalb kryor. Berrak ve
derin kavrayyla sahici varlmzn kapsn ayor. Grn-
de br dnyaya ait bir ey yok. Kkenleri bu dnyada yer al-
yor. Balang noktas burada ve imdi, anahtar da kendimizi ol-
duunuz gibi kabul etmemiz. Deiim bu kabullenmede yat-
yor. Oshonun paylat, Tantrann bu muhteem srrdr. Ar-
zuyu kabul edin, onunla hareket edin ama youn bir duyarllk,
farkndalk ve sevgiyle...
Cinsellik yalnzca balangtr, son deildir. Ama
balangc karrsanz sonu da karrsnz.
11
Karmayn! Szlerinin kalbinizde yanklanmasna izin ve-
rin. Byk bir gvenin olumasna izin verin. Onun mutlulukla
dolu bu yaam serveninde sizi tamasna izin verin.
Swami Premgeet,
Austos 1983
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
12
Cinsellik temel enerjidir... Yogaya gre, bu enerjiy-
le mcadele et. Tantraya gre, onu kullan, onu d-
ntr!
Pek ok soru vardr. Birincisi:
Osho, geleneksel Yoga ile Tantra arasndaki fark
nedir? Bunlar ayn ey midir?
T
antra ve Yoga esas itibariyle farkldr. Ayn hedefe ularlar;
ancak yollar birbirinden yalnzca farkl deil, birbirine ters-
tir de. Dolaysyla bu ak bir ekilde anlalmaldr.
Yoga yntemi ayn zamanda metodolojidir; Yoga ayn za-
manda tekniktir. Yoga felsefe deildir. Tpk Tantra gibi, Yoga da
eyleme, metoda, teknie dayanr. Yogada da etkinlik varolua
ynelir fakat yntem farkldr. Yogada kii mcadele etmek zo-
rundadr; savann yoludur bu. Tantra yolunda ise kii hi de
savamak zorunda deildir. Aksine farkndalk iinde, boyun
emelidir. Yoga farkndalkla bastrmadr; Tantraysa farknda-
lkla teslimiyet.
13
Tantra ve Yoga
1
mM
Tantra, her kim olursan ol, nihai olan buna kar deildir,
der. Bu bir gelimedir; nihai olacak kadar geliebilirsin. Seninle
gereklik arasnda hibir kartlk yoktur. Sen onun bir paras-
sn, bu yzden doann kavgaya, atmaya, kartla ihtiyac
yoktur. Doay kullanmak zorundasn; neyin tesine geiyorsan
onu kullanmalsn.
Yogada tesine gemek iin kendinle mcadele etmen gere-
kir. Yogada, dnya ve moka,* olduun gibi sen ve olabilecein
kii olarak sen, iki kart eydir. Olduun kiiyi bastr, onunla
mcadele et ve onu yok et ki olabilecein kiiye ulaabil.
Yogada tesine gemek, bir lmdr. Gerek varlnn doma-
s iin lmek zorundasn. Tantrann gznde, Yoga gizemli bir
intihardr: Doal benliini bedenini, igdlerini, arzularn,
her eyi ldrmen gerekir.
Tantra, kendini olduun gibi kabullen, der. Bu derin bir ka-
bullenitir. Kendinle gerek arasnda, dnyayla nirvana arasn-
da mesafe brakma. Hibir mesafe brakma. Tantrada mesafe
yoktur. lm gerekmez. Yeniden doman iin lme ihtiya
yoktur; daha ziyade aknla gerek vardr. Bu aknlk iin ken-
dini kullan.
rnein cinsellik, temel enerji sayesinde doduun, doar-
ken beraberinde getirdiin temel enerji oradadr. Varlnn ve
bedeninin temel hcreleri cinseldir, dolaysyla cinsellik, insan
zihninde dolap durur. Yoga iin bu enerjiyle mcadele et. M-
cadele ederek, iinde farkl bir merkez yaratrsn. Ne kadar ok
mcadele edersen, farkl bir merkezde o kadar btn hale gelir-
sin. O zaman cinsellik merkezin olmaz.
Cinsellikle elbette bilinli bir biimde mcadele etmek,
sende yeni bir varolu merkezi, yeni bir vurgu, yeni bir billur-
lama yaratacaktr. Ardndan cinsellik enerjin olmayacak. Cin-
sellikle mcadele ederek enerjini yaratacaksn. Farkl bir enerji
ve farkl bir varolu merkezi doacak.
Tantra iin cinsellik enerjisini kullan, onunla mcadele etme.
Onu deitir. Dmanlk asndan dnme; ona dostane dav-
ran. Cinsellik senin enerjindir; ktlk deildir, kt deildir.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
14
* Moka (Hint): ile ekilerek varlan en stn ruhsal durum. Moksha biimin-
de de yazlyor. (Ed. n.)
Her enerji yalnzca ntrdr. Sana kar kullanlabilir, senin iin
kullanlabilir. Ondan bir engel, bir bariyer yaratabilirsin; onu bir
giriime de dntrebilirsin. Kullanabilirsin. Doru kullanr-
san, dostun olur. Yanl kullanrsan dmann olur. Cinsellik,
her ikisi de deildir. Ene r j i s i ntrdr.
Sradan bir insan cinsellii kullanyorsa, cinsellik dmann
olur; seni yok eder. inde iyice kaybolursun. Yoga kart gr-
, sradan zihnin kartn benimser. Sradan zihni kendi arzu-
larn yok eder. Dolaysyla Yoga, arzulamay brak, arzulardan
arn der! Arzuyla sava ve kendinde arzunun bulunmad bir
btnlk yarat.
Tantra arzunun farkna var, der. Herhangi bir kavga karma.
Tamamen bilinli olarak arzuyla zamann geir. Tamamen bi-
linli olarak arzuyla zaman geirdiinde, onu aarsn. Onun
iindesindir ama yine de iinde deilsindir. i nde n ge e r -
s i n ama d ar daki ol ar ak kal r s n.
Yoga ok hoa gider nk Yoga yalnzca sradan zihnin kar-
tdr. Dolaysyla sradan zihin Yoga dilini anlayabilir. Cinselli-
in seni nasl mahvettiini, seni nasl mahvetmi olduunu, bir
kle, bir kukla gibi nasl onun etrafnda dnp durduunu bi-
lirsin. Sen bunu deneyiminden bilirsin. Bu yzden Yoga onunla
sava dediinde, dili hemen anlarsn. Cazibe budur, Yogann
kolayca edindii cazibe.
Tantra bu kadar kolay cazip olamazd. Zor grnyor: Arzu-
nun altnda ezilmeden nasl arzuyla hareket edilebilir? Cinsellik
ediminde nasl bilinli, tam bir farkndalk iinde olunur? Sra-
dan zihin korkar; bu ona tehlikeli gelir. Tehlikeli olduu iin de-
il: Cinsellik hakknda her ne biliyorsan senin iin tehlikeyi bu
yaratr. Kendini biliyorsun, kendini nasl kandrabileceini bili-
yorsun. Zihninin kurnaz olduunu gayet iyi biliyorsun. Arzuy-
la, cinsellikle, her eyle hareket edilebilir ve tam bir farkndalk-
la hareket ettiini syleyerek kendini kandrabilirsin. Tehlikeyi
bu yzden hissediyorsun. Tehlike Tantrada deildir, senin iin-
dedir. Yogann cazibesinin nedeni sensin, sradan zihnin, cinsel-
lii bastran, cinsel alk eken, cinsellik dkn zihnin!
Sradan zihin cinsellik konusunda salkl deildir. Yoga ca-
ziptir. Daha salkl cinsellikle doal ve normal daha iyi bir
Tantra ve Yoga
15
insanlk mmkn olabilir. Biz normal ve doal deiliz. Kesinlik-
le anormaliz, salkszz, gerekten deliyiz. Fakat herkes bizim
gibi olduu iin, bunu hi hissetmiyoruz. Delilik o kadar normal
ki deli olmamak anormal bir durum oluyor. Bizim aramzda, bir
Buda anormaldir, bir sa anormaldir. Onlar bize ait deildirler.
Bu normallik bir hastalktr.
Yogann cazibesini bu normal zihin yaratmtr. Cinsellii, et-
rafnda herhangi bir felsefe olmakszn, ondan yana veya ona
kar herhangi bir felsefe olmakszn, doal olarak kabul eder-
sen; cinsellii ellerini, gzlerini kabul ettiin gibi kabul edersen;
cinsellik tmyle doal bir ey olarak kabul edilirse, o zaman
Tantra da cazip olacaktr ve Tantra ancak o zaman pek ok kim-
se iin faydal olabilir.
Ama Tantrann da zaman geliyor. Er ya da ge Tantra ilk
defa kitle iinde patlama yapacak nk zaman ilk defa olgun-
lat cinsellii doallkla kabul edecek kadar olgunlat. Bu
patlamann Batdan gelmesi mmkn nk Freud, Jung,
Reich bunun altyapsn hazrlad. Tantra hakknda hibir ey
bilmiyorlar ama Tantrann gelimesinin temelini oluturdular.
Bat psikolojisi insann temel hastalnn cinsellikle ilikili
olduu, insann temel deliliinin cinsellikynelimli olduu so-
nucuna varmtr. Bu yzden bu cinsellie ynelim kaybolma-
dka, insan doal, normal olamaz. nsan yalnzca cinsellikle il-
gili tutumlar yznden yanl yapmtr
Herhangi bir tutuma gerek yok ancak o zaman doal olur-
sun. Gzlerin konusunda nasl bir tutum taknyorsun? Onlar
kt m, yoksa kutsal m? Gzlerinden yana msn, yoksa onla-
ra kar msn? Hibir tutum yok! Gzlerin bu yzden normal.
Baz tutumlar benimse, gzlerin kt olduunu dn, o zaman
grmek zorlaacaktr. Sonra grmek, cinselliin ald ayn so-
runlu ekli alacaktr. Ardndan grmek isteyeceksin. Grmeyi
arzulayacak ve grme zlemi ekeceksin. Takat bulduunda
sululuk duyacaksn; grdn her an, sululuk duyacaksn.
Yanl bir ey yapmasna, gnah ilemiesine. Grme orga-
nnn ta kendisini ldrmek isteyeceksin; gzlerine zarar ver-
mek isteyeceksin. Onlara zarar vermek istediin lde, gze
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
16
odakl hale geleceksin. Ardndan ok sama bir etkinlie bala-
yacaksn: Giderek daha ok grmek isteyeceksin, ayn anda da
giderek daha ok sululuk duyacaksn. Ayn ey cinsellik mer-
kezinde de gereklemiti.
Tantra, kendini olduun gibi kabul et diyor. Temel iaret bu
tmden kabullenme. Ancak tmden kabullenmeyle geliebi-
lirsin. yleyse sahip olduun her enerjiyi kullan. Onlar nasl
kullanabilirsin? Onlar kabullen, ardndan bu enerjilerin ne ol-
duklarnn farkna var. Cinsellik nedir? Bu fenomen nedir?
Onunla tanmyoruz. Cinsellik hakknda bakalarnn rettii
eyleri biliyoruz. Cinsellik edimini yaam olabiliriz ama sulu
bir zihinle, bastrmac bir tutumla, telala, aceleyle. Bir eyler
yapmak ve ykten kurtulmak gerekir. Cinsellik edimi sevgi do-
lu bir edim deildir. Onunla mutlu deilsindir ama ondan ayr-
lamazsn da. Ondan ne kadar kopmaya alrsan, o kadar eki-
ci hale gelir. Onu ne kadar reddetmek istersen, o kadar davetkr
bulursun.
Cinsellii reddedemezsin ama reddetmeye, yok etmeye y-
nelik bu tutum, cinsellii anlayabilen zihnin kendisini, farkn-
daln kendisini ve duyarlln kendisini yok eder. Bylece
cinsellik, iinde hibir duyarllk barndrmakszn devam eder.
O zaman anlayamazsn. Yalnzca derin bir duyarllk her eyi
anlayabilir. Derin bir duyguyla, derin bir dalla, her ey anla-
labilir. Cinsellii ancak onun iine, iekler arasnda dolaan bir
air gibi dalarsan ancak bundan sonra anlayabilirsin! Eer i-
eklerle ilgili sululuk duyuyorsan, baheden geebilirsin ama
kapal gzlerle geersin ve acele edersin garip, lgn bir tela
iinde. Bir ekilde o baheden kman gerekir. Peki, o zaman na-
sl farkndalk iinde olabilirsin?
Tantra der ki: Kendini olduun gibi kabul et; nk ok bo-
yutlu bir enerjinin en gizemli yansn. Bunu kabullen ve derin
bir duyarllk, farkndalk, sevgi, anlay ieren her trl enerjiy-
le hareket et. Onunla hareket et. Ardndan her arzu, onun te-
sine gemenin bir arac olacaktr. Bunun ardndan her enerji yar-
dmc olacaktr, o zaman tam da bu dnya nirvanadr, o zaman
tam da bu beden bir mabet; kutsal bir mabet, kutsal bir mekn
olacaktr.
Tantra ve Yoga
17
Yoga inkrdr, Tantra ise onay. Yoga ikilik asndan dnr;
Yoga kelimesi buradan gelir. Anlam iki eyi bir araya getir-
mek, iki eyi birbirine balamaktr. Fakat iki ey oradadr, ikilik
oradadr.
Tantra, ikilik yoktur der. kilik olsa, o zaman onlar bir araya
getiremezsin. Ne kadar abalarsan abala, onlar iki ayr ey ola-
rak kalacaktr. Nasl bir araya getirirsen getir, yine onlar iki ey
olarak kalacaktr. Mcadele de devam edecektir, ikilik baki ka-
lacaktr. Dnya ve ilahi varlk iki ayr eyse, bir araya gelemez-
ler. Eer gerekten iki ayr ey deillerse, yalnzca iki ayr ey gi-
bi grnyorlarsa, ancak o zaman bir olabilirler. Bedenin ve ru-
hun iki ayr eyse, bir araya getirilemezler.
Sen ve Tanr iki ayr eysen, bir araya getirilmen mmkn
deildir. ki ayr ey olarak kalacaksn demektir.
Tantra ikilik yoktur der; bu yalnzca bir grntdr. yley-
se grntnn daha da bymesine yardmc olmak niye? Tant-
ra der ki bu ikilik grntsnn daha da bymesine yardmc
olmak niye? Onu hemen, u an yok et! Tek ol! Kabullenmeyle
tek olursun, savaarak deil. Dnyay kabul et, bedeni kabul et,
onun doutan getirdii her eyi kabul et. Kendinde farkl bir
merkez yaratma nk Tantra asndan o farkl merkez, ego-
dan baka bir ey deildir. Bir ego yaratma. Yalnzca ne olduu-
nun farkna var. Eer savarsan, ego da orada olacaktr. Bu yz-
den egoist olmayan bir yogi bulmak zordur. Zordur! Yogiler
egosuzluktan bahsetmeye devam edebilirler fakat egosuz ola-
mazlar. Egoyu tam da bu sre yaratr. Bu sre savatr. Sava-
rsan, mutlaka bir ego yaratrsn. He kadar savarsan, ego o
kadar glenecektir. Bu sava kazandnda, stn egoya ula-
rsn.
Tantra, mcadele yok, der. O zaman ego olasl da ortadan
kalkar. Tantray anlarsak, ortaya birok sorun kar, nk bize
gre, mcadele yoksa, yalnzca teslimiyet vardr. Mcadelenin
olmamas bizim iin teslimiyet anlamna gelir ve korkmaya ba-
larz. Bizler birlikte geireceimiz yaamlar iin boyun edik ve
hibir yere varmadk. Ancak Tantraya gre teslimiyet bizim tes-
limiyetimiz deildir. Tantra yle der: Boyun e fakat farknda
ol! fkelisin; Tantra fkelenme demez. Tantra itenlikle fkele-
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
18
nin der ama farknda ol! Tantra fkeye kar deildir, yalnzca
spiritel uyuuklua, spirituel bilinsizlie kardr. Farknda ol
ve fkelen. Yntemin srr da budur, farkndaysan, fke dn-
r. Sevecenlik olur.
Tantra yle der: fkenin dmann olduunu syleme! f-
ke, tohum halindeki sevecenliktir. Ayn fke, ayn enerji, seve-
cenlik olacaktr. Eer fkeyle mcadele edersen, sevecenlik ola-
sl da olmayacaktr. Mcadelede, bastrmada baarl olursan,
l bir insan olursun. fke olmaz nk onu bastrmsndr.
Sevecenlik de olmaz nk yalnzca fke sevecenlie dnt-
rlebilir. Bastrma konusunda baarl olursan ki bu imknsz-
dr cinsellik olmayacaktr ama sevgi de olmayacaktr nk
cinselliin lmyle, geliip aka dnecek bir enerji olmaya-
caktr. Bylece cinsellikten uzak duracaksn, ayn zamanda sev-
gisiz de kalacaksn. O zaman da temel nokta gzden karlyor
nk sevgi olmadan ilahilik, sevgi olmadan kurtulu, sevgi ol-
madan zgrlk olmaz.
Tantra bu enerjilerin dntrleceini belirtir. Bu yle de
ifade edilebilir: Eer dnyaya karysan, nirvana da yoktur;
nk bu dnyann kendisi nirvanaya dntrlecektir. De-
mek ki sen kaynan kendisi olan temel enerjilere karsn. Bu
yzden Tantra simyas savama, der; sana bahedilmi btn
enerjilerle dost ol. Onlar memnuniyetle karla. fken, cinselli-
in, hrsn olduu iin minnettarlk duy. Bunlar deitirilebilir-
ler ve alabilirler. Cinsellik dntrldnde, sevgi haline
gelir. Zehir kaybolur, irkinlik kaybolur.
Tohum irkindir fakat canlandnda filizlenip ieklenir. Ar-
tk gzellik vardr. Tohumu frlatp atma nk o zaman iindeki
iekleri de atm olursun. iekler henz belirmediler, meydana
kmadlar ki onlar grebilesin. Belirmediler ama oradalar. Tohu-
mu kullann ki ieklere eriebilesin. Kabullenme, duyarl bir
kavray ve farkndalk o zaman teslimiyete izin verilir.
Gerekten ok garip fakat Tantrann en gizemli keiflerinden
biri olan bir ey daha var. O da u: Neyi dman olarak grr-
sen (hrs, fke, nefret, cinsellik vs.) deerlendirme tutumun on-
lar dmann klar. Onlar kutsal hediyeler olarak kabul et ve
onlara minnettar bir yrekle yakla.
Tantra ve Yoga
19
rnein Tantra, cinsel enerjiyi dntrmeye ynelik pek
ok teknik gelitirmitir. Cinsellik eylemine kutsal bir mabede
gsterdiin yaklam gster. Cinsellik eylemini bir ibadet, bir
meditasyon gibi deerlendir. Onun kutsalln duyumsa. Kha-
jurahoda, Puride, Konarakta, her mabette maithun* bulunma
nedeni budur. Mabet duvarlarnda cinsellik eyleminin betim-
lenmesi, zellikle Hristiyanlk, slam ve Caynaclk asndan
mantksz grnr. Anlalamaz ve aykr gelir. Maithun resim-
leri mabede nasl gelir? Khajuraho mabetlerinin d duvarlarn-
da, akla gelebilen her tr cinsellik eylemi resimlenmitir. Niin?
Bunun bir mabette, en azndan zihnimizde, yeri yoktur. Hristi-
yanlar, Khajuraho resimli bir kilise duvar dnemezler bile.
mknszdr!
Modern Hindular da sululuk hissederler nk modern
Hindularn zihniyetini Hristiyanlk yaratmtr. Onlar Hin-
duHristiyanlardr ve daha ktdrler nk Hristiyan ol-
mak iyidir ama bir HinduHristiyan olmak yalnzca tuhaftr.
Kendilerini sulu hissederler. Hindu liderlerinden Purshottam-
das Tandan, bu mabetlerin yklmasn bile nermitir. Bize ait
deildirler. Gerekten de bize ait deildirler, nk Tantra uzun
bir sredir, yzyllardr kalplerimizde yer almyor. Tantra ana
akm olmamtr. Yoga ana akm olmutur ve Yoga asndan,
Khajuraho dnlemez. Yok edilmelidir.
Tantra, cinsellik eylemine, kutsal bir mabede giriyormuas-
na yaklan, der. Bu yzden kutsal mabetlerinde cinsellik eyle-
mi resimlenmitir. Cinsellie, kutsal bir mabede girer gibi yak-
lan demektedirler. Bu yzden kutsal bir mabede girdiinde,
cinsellik orada olmaldr ki zihninde birlesinler, badasnlar,
bylece dnya ile ilahi varln, birbiriyle mcadele eden iki ay-
n ey olmadklarn, bir olduklarn duyumsayabilesin. Bunlar
birbirlerine aykr deil, birbirlerine yardmc olan zt kutuplar-
dr. Ancak bu kutupluluk sayesinde var olabilirler.
Bu kutupluluk yok olursa, btn dnya yok olur. Bu yzden
derin birlii fark et. Yalnz kutup noktalarn grme, onlar bir k-
lan, iten ilerleyen akm da gr.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
20
* Cinsel ilikiyi betimleyen heykel ve resimler. (ev. n.)
Tantraya gre her ey kutsaldr. Bunu unutma: Tantraya g-
re her ey kutsaldr; kutsal olmayan bir ey yoktur. Bunu yle
deerlendir: Dindar olmayan bir kii iin hibir ey kutsal deil-
dir. Szde inanl kiiler iin baz eyler kutsalsaldr, bazlar de-
ildir. Tantraya gre her ey kutsaldr.
Birka gn nce bir Hristiyan misyonerle birlikteydim.
Tanr dnyay yaratt, dedi. Bunun zerine Gnah kim ya-
ratt? diye sordum. eytan. dedi. Ardndan eytan kim ya-
ratt? diye sordum. armt. Elbette, eytan Tanr yaratt,
dedi. eytan gnah yaratt, Tanr da eytan. O zaman gerek
gnahkr kim eytan m, yoksa Tanr m? Ancak dalist anla-
y, her zaman bu tr anlamszlklara yol aar.
Tantraya gre, Tanr ile eytan iki ayr ey deildir. Gerek-
ten de Tantraya gre, eytan diye adlandrlacak bir ey yok-
tur. Her ey ilahidir, her ey kutsaldr! Doru ve en derin bak
as budur. Eer bu dnyada kutsal olmayan bir ey varsa, bu
neden kaynaklanmaktadr ve nasl var olabilmektedir?
Demek ki yalnzca iki alternatif var: Birincisi, hibir eyin
kutsal olmadn syleyen ateist alternatiftir ki bu durumda so-
run yoktur. Bunu syleyen kii ayn zamanda dalist de deil-
dir. Dnyada hibir kutsallk grmez. Ya da Tantra alternatifi:
He r e y kut s al d r. Bunu syleyen de yine dalist deildir.
Fakat bu ikisi arasnda kalan, szde dindar kiiler aslnda din-
dar deildirler ne dindar ne de dinsizdirler nk srekli bir
atma iindedirler. Btn teolojileri idare etmeye yneliktir
ama idare edemezler.
Bu dnyada tek bir hcre, tek bir atom bile kutsal deilse, o
zaman btn dnya kutsal olmaktan kar nk o tek atom
kutsal bir dnyada nasl var olabilir? Bu nasl olabilir? Her ey
onu destekliyor. Var olmas iin, her eyin onu desteklemesi ge-
rekir. Eer kutsal olmayan eyi btn kutsal eler destekli-
yorsa, o zaman aralarndaki fark nedir? O halde dnya ya kayt-
sz artsz, btnyle kutsaldr ya da kutsal deildir. Orta yol
yoktur.
Tantra, her ey kutsaldr der bu yzden onu anlayamyo-
ruz. Bu ikili olmayan en derin bak asdr, buna bak as di-
yebilirsek. Ancak bu bir bak as deildir nk bak alar
Tantra ve Yoga
21
ikili olmaya mahkmdur. Bu, herhangi bir eye kar deildir,
dolaysyla da bir bak as deildir. Hi s s e di l e n bi r bi r -
l i k, ya anan bi r bi r l i kt i r.
ki yol vardr: Yoga ve Tanra. Tantra, arzal zihinlerimiz y-
znden cazip olamaz. Kii isel olarak salkl olduunda, kaos
sz konusu olmadnda, Tantrann gzellii ortaya kar.
Tantrann ne olduunu ancak o zaman anlayabilir. Yogann e-
kicilii, kolay cazibesi, rahatsz zihinlerimizden kaynaklanr. Bir
eyi ekici ya da ekicilikten uzak klan eyin eninde sonunda
senin zihnin olduunu unutma. Belirleyici etken sensin!
Bu yaklamlar farkldr. Ben kiinin Yoga araclyla ereme-
yeceini sylemiyorum. Kii Yoga araclyla da erebilir fakat
yaygn Yogayla deil. Yaygn olan Yoga aslnda Yoga deil, has-
talkl zihninin bir yorumudur.
Yoga aslnda nihai olana uzanan bir yaklamdr fakat bu da
ancak zihnin salkliysa, zihnin rahatsz ve hastalkl olmadn-
da, mmkndr. Yoga o zaman farkl bir ekil alr. rnein, Ma-
havira,* Yoga yolundadr fakat gerekte cinsellii bastrmazd
nk onu rendi ve yaad. Onunla yakndan tant ve cin-
sellik faydasz bir hale geldi, o da cinsellii brakt. Buda,
Yogann yolundadr fakat o dnyada yaad; onu yakndan ta-
nd. Savamad.
Bir eyi rendiin zaman, ondan bamszlarsn. l yap-
raklarn aatan dklmesi gibi der gider. Bu feragat deildir;
bir sava sz konusu deildir. Budann yzne bakn; bir sava-
nn yzne benzemiyor. Buda savamamtr. Son derece dingin-
dir! Onun yz tmyle dinginliin semboldr. Sava yoktur.
Kendi yogilerine bir bak: Sava yzlerinden okunur. Derin-
lerde fazlasyla kemeke vardr. u anda volkanlarla baa ka-
myorlar. Gzlerine, yzlerine bakabilirsin, bunu hissedersin
derinlerde bir yerde btn hastalklarn bastrmlardr. Ancak
tesine gememilerdir.
Herkesin kendi yaamn sahici ve bireysel olarak yaad,
bakalarn taklit etmedii, kendi yaamn kendi istedii biim-
de yaad salkl bir dnyada, Yoga da Tantra da mmkn-
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
22
* Mahavira (Hint): Dinsel anlamda byk kii. Caynacln kurucusu din ada-
m Vardhamana, Tanr Rama vb. bu adla anlrlar. (Ed. n.)
dr. Kii belli bir snrn tesine geen derin bir duyarl re-
nebilir; btn arzularn etkisini yitirip eridii bir noktaya gele-
bilir. Yoga da insan buna gtrebilir, ama bana gre, Yoga da in-
san Tantrann gtrebildii ayn dnyaya gtrecektir bunu
unutma.
Salkl bir zihne, doal bir insana ihtiya duyuyoruz. Doal
insann var olduu bu dnyada, Tantra yol gsterir. Yoga da yol
gsterir. Hastalkl olarak adlandrlan toplumumuzda, ne Yoga
ne de Tantra yol gsterebilir, nk Yogay seersek, arzular et-
kisini yitirdii iin semeyiz hayr! Hl anlamldrlar. Kendi
balarna eriyip gitmezler. Arzular zorlamamz gerekir.
Yogay seersek, bir bastrma yntemi olarak seeriz.
Tantray seersek, bir hilekrlk, kendimizi kaptracamz derin
bir aldan olarak seeriz. Dolaysyla salksz bir zihinle ne Yo-
ga ne de Tantra ie yarar her ikisi de insan aldana yneltir.
Balang iin salkl bir zihne, zellikle cinsel adan salkl
bir zihne ihtiya var. Bunun ardndan yolunu semek zor deil-
dir. Yogay seebilirsin, Tantray seebilirsin.
ki tr insan vardr: Temelde erkek ve kadn biyolojik deil,
psikolojik adan. Esasen psikolojik adan erkek saldrgan,
sert, da dnk olanlarn yolu Yogadr. Esasen kadns alc,
pasif ve sakin olanlarn yolu Tantradr.
O halde unu fark edebilirsin. Tantraya gre, Kali* ana, Ta-
ra** ve devilerin,*** bhairavilerin pek ou, ok nemlidirler.
Yogada, herhangi bir tanrann adnn anldn duymazsn.
Tantrann dii tanrlar vardr, Yogannsa erkek tanrlar. Yoga
dar kan enerjidir; Tantra ise ie doru ilerleyen enerjidir. Bu
yzden seim kiilie baldr. ednk bir kiiliin varsa, sa-
Tantra ve Yoga
23
* Kali (Hint): lm Tanras. Tanr ivann karsdr. Eskiden her yl adna
insanlar kurban edilirdi. Kara renkli olarak tasarmlanmtr. Kimi incele-
meciler, onun Tanr ivann eitli grnlerinden biri olduunu ileri sr-
mlerdir. Bu eitli grnlerde, grnn niteliine gre, eitli adlar-
la anlmtr: Kali, Oarvati, Durga adlar, ivann bu grnlerini dile ge-
tirir. (Ed. n.)
** Tara (Hint): Mahayana ve Tantra Budaclnda taplan eitli Budalardan
biri. zellikle 7. yy.da taplmtr. Sanskrite kurtarc kadn demektir. Yldz-
lar simgeler. (Ed. n.)
*** Devi (Hint): Hint inanlarnda kadn tanrlara verilen genel ad. Sanskrite
Tanra anlamndadr. (Ed. n.)
va sana gre deildir. Eer kiiliin dadnkse, sava sana
gredir.
Fakat kafamz kark, tam olarak kafamz kark; bir kar-
klk iindeyiz. Bu yzden hibir ey ie yaramyor. Aksine, her
ey rahatsz ediyor. Yoga seni rahatsz eder, Tantra seni rahatsz
eder, her ila sende yeni bir hastalk yaratr nk seen kii
hastadr, salkszdr, seimi hastalkldr, salkszdr.
Bu yzden ben Yoga araclyla eremezsin demiyorum. Salt
Tantrann ne olduunu anlatabilme umuduyla diye Tantray
vurguluyorum.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
24
iva, Deviye der ki: Okanrken, tatl prenses, sev-
meye ebedi yaam gibi katl.

iva sevgiyle balar. Birinci teknik sevgiyle ilgilidir nk


sevgi, gevediin en yakn deneyimdir. Eer sevemiyorsan,
gevemen imknszdr. Geveyebiliyorsan, yaamn da sevgi
dolu bir yaam olacaktr.
Ge r gi n ki i s e ve me z. Niye? Gergin kii daima amal
yaar. Para kazanabilir fakat sevemez nk sevgi amaszdr. Sev-
gi bir meta deildir. Onu biriktiremezsin; onunla bir mevduat
dengesi yaratamazsn; onunla egonu glendiremezsin. Aslnda
sevgi tesinde bir anlam, tesinde bir ama olmayan en tuhaf
eylemdir. Kendi iinde var olur, baka bir ey iin deil.
Bir ey elde etmek iin para kazanrsn; para bir aratr. Bir
ev yaparsn, iinde yaamak iin; bu bir aratr. Sevgi bir ara
deildir, neden seversin? Ne iin seversin? Sevgi kendi iinde
nihayettir. te bu yzden, karc, mantkl bir zihin, amalar
asndan dnen bir zihin sevemez. Daima amalar asndan
dnen bir zihin gergin olacaktr nk ama, hibir zaman
imdi deil ancak gelecekte gerekletirilebilir.
25
Meditasyon Teknikleri: Tantrik Sevgi
2
mM
Bir ev ina edersin; u anda iinde oturamazsn. nce onu in-
a etmen gerekir. Bu evin iinde gelecekte oturabilirsin, u an
deil. Para kazanyorsun; mevduat dengesi imdi deil gelecek-
te yaratlacaktr. Aralar imdi, u anda kullanlabilir; hedef-
ler ise gelecekte gerekleir.
Sevgi daima buradadr. Onun gelecei yoktur. Bu yzden
sevgi, meditasyona bu denli yakndr. lm de meditasyona bu
yzden bu kadar yakndr l m de dai ma i mdi di r.
Asla gelecekte gerekleemez. Gelecekte lebilir misin? Ancak
imdi lebilirsin. Bugne dek hi kimse gelecekte lmemitir.
Gelecekte nasl leceksin ya da gemite nasl ldn? Gemi
geip gitmitir, tesi yoktur, dolaysyla gemite lemezsin. Ge-
lecek henz gelmemitir, yleyse nasl gelecekte leceksin?
l m dai ma u anda ge r e kl e i r.
lm sevgi meditasyon; bunlarn tm u anda gerekle-
ir. Eer lmden korkuyorsan, sevemezsin. Sevgiden korku-
yorsan, meditasyon yapamazsn. Meditasyondan korkuyorsan,
yaamn da faydaszlaacaktr herhangi bir ama asndan de-
il, hibir mutluluk hissedemeyecek olman asndan faydasz-
laacaktr. Beyhude olacaktr.
Bu n birletirmek garip gelebilir: Sevgi, meditasyon ve
lm. Ama deildir. Bunlar benzer deneyimlerdir. Eer birine
kaplabilirsen, dier ikisine de kaplabilirsin.
iva sevgiyle balyor. Diyor ki:
Okanrken, sevilirken, tatl prenses, okanmaya,
sevmeye, ebedi yaam gibi katl.
Bu ne anlama gelir? Pek ok anlama. Birincisi, sevilirken ge-
mi durmutur, gelecekse yoktur. imdiki zaman boyutunda ha-
reket edersin, u anda hareket edersin. Daha nce birini sevdin
mi hi? Eer daha nce sevdiysen, o zaman zihin artk orada de-
ildir. Bu yzden bilge denen kiiler, klarn kr, aklsz ve l-
gn olduklarn sylerler. Syledikleri bir anlamda dorudur.
klar krdr nk yaptklarn hesaplamak kaygs gelecei
grecek gzleri yoktur. Krdrler! Gemii de gremezler.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
26
Ne olmutur klara? Onlar gemii ya da gelecei gzet-
meksizin, sonular gzetmeksizin yalnzca u anda hareket
ederler; onlara bu yzden kr denir. Krdrler! kar gzeten-
lere gre krdrler; kar gzetmeyenlere gre ise khin. kar
gzetmeyenler ak gerek gzle, gerek grntsyle grecek-
lerdir.
Yani bilinmesi gereken ilk ey: A k an nda, ar t k ge -
mi ve ge l e c e k yokt ur. Anlalmas gereken hassas bir
nokta: Gemi ve gelecek olmadnda, u ana imdiki zaman
diyebilir misin? imdiki zaman, yalnzca bu ikisi arasndadr
gemile gelecek. Grecedir. Gemi ve gelecek yoksa, u ana
imdiki zaman demenin ne anlam var? Anlamszdr. Bu yzden
iva imdi kelimesini kullanmaz. Ebedi yaam der. Ebedi-
yet: Ebediyete dal...
Zaman e bleriz: Gemi, u an ve gelecek. Bu ayrm yan-
ltr, kesinlikle yanl. Zaman aslnda gemi ve gelecektir. im-
di zamann bir paras deildir: imdi sonsuzluun bir paras-
dr. Geip giden zamandr; gelecek olan da zamandr. u an ise
asla geip gitmedii, daima burada olduu iin zaman deildir.
imdi daima buradadr daima burada. Bu imdi ebedidir.
Gemiten uzaklarsan asla imdide hareket edemezsin.
Gemiten daima gelecee ilerlersin. imdi diye bir an hi gel-
mez. Gemiten her zaman gelecee doru ilerlersin. u andan
giderek derinlere... imdi imdi... Bu ebedi yaamdr.
Bunu yle de ifade edebiliriz: Gemiten gelecee uzanan
ey zamandr. Zaman, bir uakta dmdz bir hatta ilerlemek
anlamna gelir ya da zamann yatay olduunu syleyebiliriz.
imdiki zamanda olduun an, boyut deiir. Dikey olarak yuka-
r ya da aa, yksee ya da derinlere doru hareket edersin.
Ancak o zaman asla yatay olarak hareket edemezsin. Bir Buda,
bir iva, zamanda deil ebediyette yaar.
saya sormular: Senin Tanr krallnda ne olacak? Soru-
yu soran kii, zaman kastetmiyordu. Arzularnn ne olacan
soruyordu: Nasl gerekletirilecekler? Sonsuz yaam m ola-
cak ya da lm m olacak? Herhangi bir bedbahtlk olacak m?
Aa ve stn insanlar olacakm? Bu dnyaya ilikin eyler
soruyordu: Senin Tanr krallnda ne olacak?
Meditasyon Teknikleri: Tantrik Sevgi
27
sa da yant verdi yant bir Zen keiinin tarzndayd sa
dedi ki: Artk zaman olmayacak. Bunu hi anlamam olabilir,
ona u yant veren kii: Artk zaman olmayacak. sa tek bir
ey syledi: Artk zaman olmayacak nk zaman yataydr,
Tanrnn lkesi ise dikey; o ebedidir. Daima buradadr! Ona gi-
rebilmek iin zamandan uzaklaman gerekir.
Dolaysyla sevgi ilk kapdr. Zamandan uzaklaabilirsin. Bu
yzden herkes sevilmek ister, herkes sevmek ister. Ve hi kimse
sevgiye niin bu kadar nem verildiini, sevgiye niin bu denli
youn bir zlem duyulduunu bilmez. Bunun gerek nedenini
bilmediin srece, ne sevebilir ne de sevilebilirsin nk sevgi,
yeryznn en engin fenomenlerinden biridir.
Herkesin olduu gibi sevebileceini dnmeye devam ede-
riz. Ama durum byle deildir; byle deildir. Yinelenen engel-
leyici duygularla karlamamzn nedeni budur. Ak farkl bir
boyuttur. Zaman iinde birini sevmeye alrsan, abalarnda
bozguna urarsn. Zamanda, sevgi imknszdr.
Bir anekdot anmsyorum:
Meera, Krinaya kt. Meera, bir ev kadnyd bir prens
karsyd. Prens, Krinay kskand. Krina artk yoktu, Krina
orada deildi; Krina fiziksel bir beden deildi. Krinann fizik-
sel varlyla, Meerann fiziksel varl arasnda be bin yllk
bir mesafe vard. Dolaysyla, gerekte Meera, Krinaya nasl
k olabilir? Zamandaki mesafe ok byktr!
Bir gn prens Meeraya sordu, Akn anlatp duruyorsun
Krinann etrafnda danslar edip arklar sylemeyi srdr-
yorsun ama Krina nerede? Bu denli k olduun kii kim? S-
rekli kiminle konuuyorsun? diye sordu. Meera, Krinayla ko-
nuuyor, arklar sylyor, glyor, onunla kavga ediyordu.
Deli gibi grnyordu! Bizim gzmzde yleydi de. Bu yz-
den Prens, ldrdn m? Krinan nerede? Kimi seviyorsun? Ki-
minle konuuyorsun? Ben de buradaym, ama beni tmyle
unuttun, dedi.
Meera, Krina burada, sen burada deilsin nk Krina
ebedi, sen deilsin. Krina daima burada olacak, daima bura-
dayd, u an da burada. Sen burada olmayacaksn, burada deil-
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
28
din. Sen bir gn burada deildin, burada olmayacaksn. yley-
se bu iki varolmay arasnda, senin burada olduuna nasl ina-
nabilirim? ki varolmay arasnda kalan bir varolu nasl mm-
kn olur? dedi.
Prens zamann iindedir, Krina ise ebediyettedir. Dolaysy-
la prensin yaknnda olabilirsin ama aradaki mesafe kapatla-
maz. Uzakta olacaksn. Zamann iinde Krinadan ok, ok
uzakta olup yine de yannda olabilirsin. Ancak, bu farkl bir bo-
yuttur.
nme bakyorum, bir duvar var; gzlerimi hareket ettiriyo-
rum, gkyz var. Zamana baktnda, hep bir duvar vardr.
Zamann tesine baktnda, ak, sonsuz gkyz vardr. Sev-
gi sonsuzluu, varoluun ebediyetine alr. Dolaysyla gerek-
ten bugne dek k olduysan, ak bir meditasyon tekniine d-
ntrlebilir. Teknik udur:
Sevilirken, tatl prenses, sevmeye ebedi yaam
gibi katl.
Uzakta, darda duran bir k olma. Seven kii ol ve ebedi-
yete ilerle. Birini sevdiin zaman, bir seven olarak m oradasn?
Oradaysan zamann iindesindir ve ak da sahtedir, uydurma-
dr. Hl oradaysan ve Benim. diyebiliyorsan, fiziksel olarak
yakn olabilirsin ama spiritel olarak zt kutupsundur.
k olduunda sadece ak, seven olmamalsn. Sevgi de ol.
Sevdiini ya da n okarken, okayn kendisi ol. pr-
ken, pen ya da plen deil, pck ol. Egoyu tmyle unut,
onu eylemin iinde erit. Eyleme o kadar derinlemesine dal ki ar-
tk bir fail olmasn. Aka dalamazsan, yemek yemeye, yrmeye
dalmak da zor olur ok zor olur nk egoyu eritecek en kolay
yaklam sevgidir. Egoist olanlar bu yzden sevemez. Egoistler
sevgiden sz edebilir, sevgi arklar syleyip, yazlar dktrebi-
lirler, ama sevemezler. Ego sevemez.
iva, sevgi ol diyor. Kucakladnda, kucaklama ol, pck
ol. Kendini btnyle unut ki Artk yokum. Yalnzca ak var.
diyebilesin. O zaman arpan kalp deildir, arpan sevgidir. O
Meditasyon Teknikleri: Tantrik Sevgi
29
zaman kan dolamaz, ak dolar. Gzler grmez, ak grr. O
zaman dokunmak iin hareket eden eller deildir, ak dokun-
mak iin hareket eder.
Ak ol! Ve ebedi yaama kar. Ak birden boyut deitirir.
Zamann dna savrulup, sonsuzlukla karlarsn.
Ak derin, mmkn olan en derin meditasyon olabilir. k-
lar da zaman zaman azizlerin bilmediklerini bilmilerdir. k-
lar pek ok yoginin kard o merkeze erimitir. Ancak ak-
n meditasyona dntrmedike, ak yalnzca yle bir gr-
nverecektir. Tantrann anlam budur: Akn meditasyona d-
nm. imdi Tantrann neden bu kadar ok aktan ve cinsel-
likten sz ettiini anlamsndr. Neden? nk sevgi, bu dn-
yay, bu yatay boyutu aabilecein en kolay, doal kapdr.
ivayla yolda Deviye bak. Onlara bak! ki kii olarak g-
rnmezler; onlar birdir. Birlik o kadar derindir ki sembollere bile
gemitir. Hepimiz ivalingay grmzdr. Bu bir fallik sem-
boldr. ivann cinsel organdr. Fakat tek bana deildir, De-
vinin vajinasnn iindedir. O zamanlar Hindular olduka cret-
krd. Bugn bir ivalinga grsen, onun bir fallik sembol olduu-
nu asla anmsamazsn. Unuttuk, tmyle unutmaya altk.
Jung otobiyografisinde, anlarnda, ok ho ve komik bir ola-
y anmsyor. Jung Hindistana geldi, Konarak grmeye gitti ve
Konarak mabedinde ok, pek ok ivalinga, pek ok fallik sem-
bol vardr. Junga etraf gezdiren bilge kii, ona ivalingalar d-
nda her eyi aklad. ivalingalar o kadar oktular ki grmez-
den gelmek ok zordu. Jung bunun farkndayd ama bilgeye ta-
klmak iin Ama bunlar da nedir? diye sorup duruyordu. En
sonunda bilge Jungun kulana eilip, Burada sormayn. Size
daha sonra sylerim. Bu zel bir ey. dedi. Jung ieride glm
olmal. Bunlar gnmzn Hindulardr.
Sonra mabedin dna ktklarnda bilge yaklap, Dierle-
rinin nnde sormakla iyi etmedin. imdi sana syleyeceim.
Bu bir sr. dedi. Ve yine Jungun kulana eilip Onlar bizim
edep yerlerimiz. dedi.
Jung geri dndnde byk bir bilim adamyla Dou d-
ncesine, mitolojisine ve felsefesine hkim bir bilim adam,
Heinrich Zimmer ile bulutu. Bu anekdotu Zimmere anlatt.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
30
Zimmer Hint dncesini idrak etmeye alm en yetenekli
dhilerden biriydi ve Hindistan, Hint dnce tarzn Do-
uya zg, mantksz, mistik yaklamn severdi. Bu yky
Jungdan dinleyince gld ve Deiiklik oldu. Kep yce Hint-
liler Buda, Krina, Mahavira hakknda anlatlanlar dinledim.
Senin anlattn, herhangi bir yce Hintliye deil, Hintlilere ili-
kin bir ey, dedi.
ivaya gre ak, giri kapsdr. Hem ona gre cinsellik de
knanacak bir ey deildir. Ona gre, cinsellik tohum, ak ise
onun ieidir. Eer tohumu knarsan, iei de knam olurs.
Cinsellik, aka dnebilir. Eer aka dnmezse, sakatlanm-
tr. Cinsellii deil bu sakatlk halini kna. Ak iek amaldr,
cinsellik de aka dnmek zorundadr. Dnmyorsa, bu cin-
selliin hatas deildir. Senin hatandr.
Cinsellik, cinsellik olarak kalamaz Tantra retisi budur
aka dnmesi gerekir. Ayn zamanda ak da ak olarak kalma-
maldr. Ia, meditasyon deneyimine, son, nihai, mistik zirve-
ye dnmelidir. Ak nasl dnr? Eylemin kendisi ol, eylem-
ci deil. Severken, sevgi ol yaln sevgi. O zaman bu senin sev-
gin, benim sevgim ya da baka birinin sevgisi deildir. Yaln
sevgidir. Orada olmadnda, nihai kaynan, akmn ellerinde-
sindir, o zaman ksndr. k olan sen deilsindir, o zaman
ak seni yutmutur, ortadan kaybolmusundur. Yalnzca akan
bir enerjiye dnmsndr.
amzn en yaratc kafalarndan biri olan D. H. Lawrence,
bilerek ya da bilmeyerek, bir Tantra ustasyd. Lawrence, Batda
aypland; kitaplar yasakland. Hakknda pek ok dava ald
nk cinsel enerjinin tek enerji olduunu, onu yasaklarsan ve
bastrrsan, evrene kar geleceini, sonuta da bu enerjinin da-
ha ok serpilip olgunlaacan asla bilemeyeceini syledi.
Cinsellik enerjisi bastrldnda irkinleir. Bu bir ksr dn-
gdr: Papazlar, ahlaklar, szde dindar kiiler, papalar, anka-
raaryalar ve dierleri, cinsellii knamay srdryor. Onun ir-
kin bir ey olduunu sylyorlar. Cinsellii bastrdnda ir-
kinleir. Bu yzden yle diyorlar: Bak! Sylediklerimiz doru.
Bunu sen kantlyorsun. Bak! Yaptn ey irkindir ve irkin ol-
duunu biliyorsun.
Meditasyon Teknikleri: Tantrik Sevgi
31
Fakat irkin olan cinsellik deildir, onu irkinletiren bu pa-
pazlardr. Onu bir kez irkin kldktan sonra hakllklar kantla-
nr. Hakllklar kantlandnda da, sen de onu irkinletirmeyi,
daha da irkin klmay srdrrsn.
Cinsellik masum bir enerjidir, iinde akan yaamdr, iinde-
ki dipdiri varolutur. Onu sakatlama! Brak doruklara ynelsin
baka deyile, cinsellik sevgiye dnmeli. Fark nedir? Zih-
ninde cinsellik varsa, karnda faydalanrsn. teki yalnzca kul-
lanlp atlacak bir aratr. Cinsellik ak olduunda, teki ara
deildir, teki istismar edilmez. teki aslnda teki deildir.
Sevdiin zaman, sevgin benmerkezci deildir. Aksine teki
nem kazanr, benzersiz olur.
Karndakini kullanmazsn hayr. Aksine her ikiniz de de-
rin bir deneyimde birleirsiniz. Smren ya da smrlen deil
derin bir deneyimin ortaklar olursunuz. Birbirinize, farkl bir
dnyaya, ak dnyasna dalmak iin yardm edersin. Cinsellik
smrr. Ak farkl bir dnyaya birlikte dalmaktr.
Bu dal anlk deilse, bu dal derin dncelerle doluysa,
baka deyile kendini tmyle unutabiliyorsan, seven ve sevi-
len ortadan kayboluyorsa, yalnzca ak akyorsa, o zaman, der
iva, sonsuz yaam senindir.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
32
Kafaya aktarlm seks, cinselliktir.
N
e yaparsan yap, derin dnerek ve tam olarak yap cinsel-
lii bile. Tek bana fkelenmeyi tahayyl etmek kolaydr fa-
kat ayn zamanda derin dnerek tek bana bir cinsellik lemi
de yapabilirsin. Bundan sonra da farkl bir nitelik kazanrsn.
Yapayalnzken odana kapan ve sanki seks yapar gibi davran.
Tm bedenin hareket etsin. Zpla, bar houna giden her e-
yi yap. Bunu tam olarak yap. Her eyi unut toplumu, yasakla-
r vs. Derin dnerek, tek bana cinsel bir eyleme dal ancak
btn cinselliini bu eyleme kat.
teki sz konusu olduunda, toplum daima oradadr nk
teki kii oradadr. Sanki teki orada deilmi gibi hissedebile-
cein byle derin bir ak iinde olmak son derece zordur. Yalnz-
ca ok derin bir akta, ok derin bir mahremiyette, n ya da
sevdiinle, o yokmuasna birlikte olman mmkndr.
Mahremiyet budur: nla, sevdiinle ya da einle, tekin-
den korkmakszn, sanki bir odada yalnz gibiysen, o zaman cin-
sellik eylemine tmyle dalabilirsin. Aksi halde teki daima en-
gelleyici bir varlktr. teki sana bakyor: imdi o ne dne-
cek? Ne yapyorsun? Bir hayvan gibi mi davranyorsun?
33
Cinsellikte Kendini Tamamen
Brakma
3
mM
Birka gn nce bir bayan buradayd. Kocasndan yaknmak
iin gelmiti. Ona tahamml edemiyorum, dedi. Ne zaman
beni sevmek istese, bir hayvan gibi davranmaya balyor.
teki orada olduunda, sana bakyor: Ne yapyorsun? Ve
sana baz eyleri yapmaman retilmitir. Bu engeller; btny-
le hareket edemezsin.
Gerekten ak varsa, o zaman yalnzmsn gibi hareket ede-
bilirsin. ki beden birletiinde, tek bir ritme sahip olur. Ardn-
dan ikilik yok olur ve cinsellik btnyle serbest kalr. Ve fke-
ye benzemez.
fke her zaman irkindir; cinsellik her zaman irkin deildir.
Bazen olabilecek en gzel eydir fakat bazen. Birleme mkem-
mel olduunda, iki kii tek bir ritme dntnde, nefesleri
birbirine karp tekletiinde ve pranalar bir dng iinde ak-
tnda, iki kii tmyle grnmez olduunda ve iki beden tek
bir btn haline geldiinde, negatif ve pozitif, kadn ve erkek,
artk orada olmadnda, seks olas en gzel eydir. Fakat du-
rum her zaman byle deildir.
Bu mmkn deilse, yalnzken, derin dncelere dalm-
ken de seks eylemini lgnln, deliliin doruklarna tayabi-
lirsin. Odaya kapanp, meditasyon yap ve bedeninin kontroln-
den kmasna hareket etmesine izin ver. Kontrol tmyle
elden brak!
zellikle Tantrada, eler ok yardmc olabilir: Karn, kocan
ya da arkadan, derin deneyimi paylayorsanz ok yardmc
olabilir. O zaman her ikinizin de kontrol tmyle elden brak-
manza izin verin. Uygarl, sanki hi varolmam gibi unutun.
Cennet Bahesine geri dnn. O elmay Bilgi Aacnn mey-
vesini frlatp atn. Cennet Bahesinde, oradan kovulmadan
nceki dem ile Havva olun. Geriye dnn! Tpk masum hay-
vanlar gibi olun ve cinselliinizi kendi btnl iinde ortaya
koyun. Artk asla eskisi gibi olmayacaksnz.
ki ey gerekleecek: Cinsellik kaybolacak; cinsel eylem ay-
nen kalabilir ama cinsellik tmyle kaybolacak. Cinsellik olma-
d zaman, cinsellik eylemi ilahidir. Beyinde iddetli arzu ol-
mad zaman, cinsellik eylemini dnmediin zaman, bu ba-
sit bir katlm btnsel bir eylem, yalnzca zihnin deil btn
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
34
varlnn hareketi haline geldii zaman ilahidir. nce cinsellik
kaybolacak, ardndan cinsellik eylemi de kaybolabilir nk
onun daha derin zn rendiinde, bu ze cinsellik eylemi
olmakszn da ulaabilirsin.
Fakat bu daha derin z renmemisen, ona nasl ulaabi-
lirsin? lk alglay topyekn cinsellik eyleminden kaynaklanr.
Bir kere renildiinde, bu yolda baka trl yolculuklar da ya-
plabilir. Bir iee bakarken bile, einle bir dorukta bulutuu-
nuz andaki esriklik iinde olabilirsin. Yalnzca yldzlar seyre-
derek, o esriklie dalabilirsin.
Yolu rendiinde, onun iinde olduunu da renirsin.
Ein onu renmene yardmc olur, sen de einin onu renme-
sine yardmc olursun. O iindedir! teki yalnzca bir tetikleyi-
ciydi, teki yalnzca daima senin iinde olan bir eyi renmene
yardmc olacak bir meydan okumayd.
Bir usta ile rak arasnda olan da budur. Usta senin iin an-
cak daima iinde sakl kalm olan gsterecek bir meydan oku-
ma olabilir. Usta sana herhangi bir ey vermez. Veremez; vere-
cek bir ey yoktur. Verilebilecek her ey de deersizdir nk
yalnzca bir ey olacaktr.
Verilemeyen, yalnzca harekete geirilebilen ey deerlidir.
Bir usta seni ancak kkrtr. Zaten mevcut olan bir eyi idrak
edebilecein bir noktaya gelmene yardmc olmak iin sana
meydan okur. Bunu rendiinde, bir ustaya ihtiya kalmaz.
Cinsel eylem kaybolabilir ancak nce cinsellik kaybolur. Son-
ra cinsel eylem saf, masum bir eylem olur; o zaman cinsel eylem
de kaybolur. Sonras brahmacharya yani bekrettir. Bu, cinsel ey-
lemin kart deil sadece yokluudur. Bu fark unutma; bunun
bilincinde deilsin.
Eski dinler fkeyi ve cinsel eylemi, sanki ayn eylermi ya
da ayn kategoriye dahillermi gibi knamay srdrrler. Ayn
ey deildirler! fke ykcdr, cinsel eylem ise yaratcdr. Btn
eski dinler, sanki fke ve cinsel eylem, hrs ve cinsel eylem, ks-
kanlk ve cinsel eylem benzer eylermi gibi, ayn ekilde onla-
r knamay srdrrler. Benzer deillerdir! Kskanlk ykcdr
her zaman! Asla yaratc deildir; ondan hibir sonu kmaz.
fke daima ykcdr ama cinsel eylem byle deildir.
Cinsellikte Kendini Tamamen Brakma
35
Cinsel eylem yaratcln kaynadr. lahi varlk onu yarat-
mak iin kullanmtr. Cinsellik tam olarak kskanlk, fke ve
hrsa benzer daima ykcdr. Cinsel eylem ykc deildir fakat
bizler saf seksi bulmuyoruz. Yalnzca cinsellii biliyoruz.
Pornografik bir resme bakan ya da bir film, cinsel lemlerin
sergilendii bir filmi izlemeye giden kiinin arad cinsel eylem
deildir: Cinsellik aramaktadr. Baz iren dergilere, kitap ya
da resimlere bakmadan eleriyle seviemeyen insanlar tanyo-
rum. O resimlere bakp heyecanlanyorlar. Gerek eleri onlar
iin bir ey ifade etmiyor. Bir resim, plak bir insan resmi, onlar
iin daha heyecan verici. Bu heyecan ite deildir; bu heyecan
zihindedir, kafadadr.
Akla nakledilmi cinsel eylem, cinselliktir; onun hakknda
dnmek cinselliktir. Cinsel eylemi yaamak baka bir eydir
ve onu yaayabilirsen, tesine de geebilirsin. Btn olarak ya-
anan her ey seni teye gtrr. Bu nedenle hibir eyden
korkma. Onu yaa!
Bunun bakalarna zarar verdiini dnyorsan, ona yalnz
bana dal; bakalaryla yapma. Yaratc olduunu dnyor-
san, o zaman bir paylamc, bir arkada bul. Bir ift, Tantrik bir
ift olun ve btnyle cinsellie daln. Hl dier kiinin varl-
nn engelleyici olduunu hissediyorsan, o zaman bunu tek ba-
na yapabilirsin.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
36
teki yalnzca bir kapdr. Bir kadnla seviirken,
aslnda Varoluun kendisiyle seviiyorsun.
S
igmund Freud bir kitabnda insann doutan nevrotik ol-
duunu sylemitir. Bu ksmen dorudur. nsan nevrotik
olarak domaz fakat nevrotik bir insanln iine doar ve top-
lum herkesi er ge nevrotik olmaya iter. nsan doal, gerek,
normal olarak doar. Fakat yeni doan, toplumun bir paras ol-
duu an, nevroz da etkili olmaya balar.
u halimizle, nevrotiizdir. Ve nevrozlar bir blnmeden
derin bir blnmeden ibarettirler. Tek bir kii deil iki belki de
daha ok kiisindir. Bu iyice anlalmaldr; ancak o zaman
Tantrada ilerleyebiliriz. Duygularn ve dncelerin iki ayr ey
haline gelmitir; bu, temel nevrozdur. Dnen yannla hisse-
den yann iki ayr ey haline gelmitir ve hisseden yannla deil
dnen yannla zdeleirsin. Duygu dnceden daha ger-
ektir; duygu dnceden daha doaldr. Hisseden bir kalple
dnyaya gelmisindir ama dnce gelitirilir; toplum tarafn-
dan verilir. Duygun bastrlm bir eyler haline gelmitir. His-
settiini sylediinde bile, yalnzca hissettiini dnrsn.
Duygu lmtr ve bu belirli nedenlerle olmutur.
37
Tantrik Cinsellik Eyleminin
Spiritellii
4
mM
Bir ocuk doduunda, hisseden bir varlktr. Baz eyleri
hisseder; henz dnen bir varlk deildir. Doadaki doal
olan herhangi bir ey gibi doaldr tpk bir aa ya da bir hay-
van gibi. Fakat onu biimlendirmeye, ilemeye balarz. Duygu-
larn bastrmak zorundadr nk duygularn bastrmadka,
srekli sknt eker. Alamak istediinde alayamaz nk an-
ne babas bunu onaylamaz. Ayplanacak, kymeti bilinmeyecek,
sevilmeyecek. Olduu gibi kabul edilmez. Belirli bir ideolojiye,
ideallere uygun davranmak zorundadr anca o zaman sevilir.
Mevcut doal haliyle sevgi grmez. Ancak belirli kurallara
uyarsa sevilebilir. Bu kurallar dayatlr; doal deildir. Doal
varolu bastrlmaya balar ve doal olmayan, gerekd ona
dayatlr. Bu gerekd zihnindir ve bir an gelir, blnme kp-
rleri ykabilecek kadar artar. Gerek doann gemite ya da
imdi ne olduunu unutmaya devam edersin. Sen sahte bir
yzsndr; zgn yz kaybolmutur. zgn olan hissetmeye
korkarsn nk onu hissettiin an tm toplumu karna alrsn.
Bylece kendin de gerek doann karsnda yer alrsn.
Bu son derece nevrotik bir durum yaratr. Ne istediini bil-
mezsin; kendi gerek, asl ihtiyalarn bilmezsin. Sonra da in-
san sahici olmayan ihtiyalar iin abalar nk yalnzca hisse-
den kalp sana sezgi, yn salar... Gerek ihtiyacn nedir? O bas-
trldnda, sembolik ihtiyalar yaratrsn. rnein, yedike
yersin, gvdeni yiyecekle doldurursun ve asla doygunluk his-
setmeyebilirsin. htiya duyduun ey sevgidir, yiyecek deil.
Fakat yiyecek ve sevgi derinden ilikilidir. Bu yzden, sevgi ih-
tiyac hissedilmediinde ya da bastrldnda, sahte bir yemek
ihtiyac doar. Yemek yemeyi de srdrebilirsin. Bu ihtiya sah-
te olduundan asla giderilemez. Sahte ihtiyalarla yayoruz;
hi giderilmemelerinin nedeni budur.
Sevilmek istersin; bu, temel, doal bir ihtiyatr fakat yanl
bir boyuta yneltilebilir. rnein, sevgi, sevilme ihtiyacnn,
bakalarnn ilgisini zerine ekmeye altnda, sahte bir ihti-
ya olduu hissedilebilir. Dier insanlarn sana ilgi gstermesi-
ni istersin. Siyasi bir lider olabilirsin byk kalabalklar sana il-
gi gsterir fakat gerek temel ihtiyacn sevilmektir. Btn dn-
ya sana ilgi gsterse bile, bu temel ihtiya giderilemeyebilir. Bu
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
38
temel ihtiyac seni seven tek bir insan bile, sevgisi nedeniyle, sa-
na ilgi gstererek giderebilir.
Birini sevdiinde, ona ilgi gsterirsin. lgi ve sevgi derinden
ilikilidir. Sevgi ihtiyacn bastrrsan, sembolik bir ihtiyaca d-
nr dier insanlarn ilgisine ihtiya duyarsn. Bunu elde ede-
bilirsin ama o zaman da tatmin olmazsn. htiya sahtedir, temel,
doal ihtiyatan ayrdr. Kiilikteki bu ayrlma nevrozdur.
Tantra, ok de vr i mc i bir kavramdr ok eski, ancak ay-
n zamanda ok yeni. Tantra en eski geleneklerden biridir, bu-
nunla birlikte geleneki deildir, hatta gelenek kartdr nk
Tantra, bir ve btn olmadn srece yaam btnyle karr-
sn, der. Blnm halde kalamazsn; bir olmalsn.
Bir olmak iin ne yapmak gerekir? Dnmeyi srdrebilir-
sin ancak bu ie yaramayacaktr nk dnmek blme tekni-
idir. Dnmek analitiktir. Bler, paralara ayrr. Hissetmek
birletirir, sentezletirir, bir klar. Dolaysyla dnmeyi, oku-
may, almay, derin dnmeyi srdrebilirsin. Duygu mer-
kezine geri dnmedike, bunun bir faydas olmayacaktr. Ancak
bu ok zordur nk duygu merkezini dnrken bile, d-
nyoruzdur!
Birine Seni seviyorum! dediinde, bunun bir dnce mi
yoksa duygu mu olduunu sapta. Eer sadece bir dnceyse, o
zaman bir eyleri karyorsun. Bir duygu btnlk ierir; btn
bedenini, zihnini, sana dair her eyi kapsar. Dnrken yalnz-
ca kafa gerekir, o da tam olarak deil yalnzca bir paras, ge-
lip geen bir dnce. Bir sonraki an orada olmayabilir. Yalnzca
bir paras gereklidir, o da yaamda pek ok strap yaratr n-
k krnt halindeki bir dnce iin gerekletiremeyecein va-
atlerde bulunabilirsin. Seni seviyorum ve seni her zaman seve-
ceim. diyebilirsin. imdi bu ikinci blm, asla yerine getire-
meyecein bir vaattir nk krnt halindeki bir dncenin
rndr. Btn varln kapsamaz. Yarn, bu para gittiinde
ve o dnce artk orada olmadnda ne yapacaksn? te o za-
man vaat bir esaret olacaktr.
Sartre, bir yerde her vaadin sahte kacan syler. Vaatte bu-
lunamazsn nk bir btn deilsin. Yalnzca bir param vaat-
te bulunur, o para hkimiyetini kaybedip bir baka para dev-
Tantrik Cinsellik Eyleminin Spiritellii
39
reye girince ne yapacam? Vaadi kim gerekletirecek? kiyz-
llk doar nk o zaman vaadi yerine getirmeye alr, yeri-
ne getiriyormu gibi yaparm. O zaman da her ey sahteleir.
Tantra duygu merkezinin derinliklerine dal der. Ne yaplr,
duygu merkezine nasl dnlr? imdi sutralara gireceim. Bu
sutralar, her bir sutra, seni btn klmaya ynelik bir abadr.
Birinci sutra:
Cinsel birlemenin banda, balangtaki atei
korumaya zen gster ve byle devam ederek,
sondaki kzleri nle.
Cinsellik eylemi ok derin bir doyum olabilir, pek ok neden-
le seni btnlne, doal, gerek varlna tekrar kavuturabi-
lir. Birincisi, cinsel eylem btnl olan bir eylemdir. Zihnin-
den, dengenden kurtulursun. Cinsel eylemden bu kadar korkul-
masnn nedeni de budur. Aklla zdelemisindir, cinsel eylem
ise akld bir eylemdir. Bu eylem esnasnda kafan devre ddr.
Hibir mantk, hibir zihinsel sre yoktur. Zihinsel bir srecin
olmas halinde, hakiki seks yoktur. Dolaysyla orgazm ve do-
yum da yoktur. O zaman cinsel eylemin kendisi lokal bir ey, be-
yinle ilgili bir ey haline gelir.
Tm dnyada cinsel eyleme duyulan arzunun, bu denli eh-
vetin nedeni dnyann giderek daha cinsel olmas deildir. Bu-
nun nedeni insanlarn cinsel eylemin btnsel bir eylem olarak
tadna varamamasdr. Dnya eskiden daha cinseldi. Byle bir
cinsel eylem arzusunun bulunmamas da bu yzdendi. Bu arzu,
gerek olann kaybolduunu ve bizim sahte olandan yana oldu-
umuzu gsterir. Modern zihin tamamen cinsel olmutur n-
k cinsel eylemin kendisi yitip gitmitir. Hatta cinsel eylem zih-
ne aktarlmtr; artk zihinseldir. Onun hakknda dnrsn.
Pek ok insan bana gelir: Cinsel eylem hakknda dnmeyi
srdrdklerini sylerler; onun hakknda dnmekten zevk
aldklarn okumaktan, resimlere bakmaktan, pornografiden
zevk aldklarn. Ancak cinsel eylem an geldiinde, birdenbire
ilgilenmediklerini hissederler. Hatta iktidarsz olduklarn his-
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
40
sederler. Dnrken hayat enerjisini hissederler. Asl eyleme
dalmak istediklerinde ise hi enerjileri, hatta istekleri bile olma-
dn hissederler. Bedenleri lm gibi hissederler.
Onlara ne oluyor? Cinsel eylem bile zihinsel olmutur. Onu
yalnzca dnebiliyorlar; yapamyorlar nk sevimek iin
kendilerini vermeleri gerekiyor. Kendilerini tamamen ortaya koy-
duklarnda kafa huzursuz oluyor nk o zaman artk efendi
deil, artk kontrol onun elinde deil.
Tantra, cinsel eylemi seni btn klmak iin kullanr ancak o
zaman cinsellik eylemine ok derin dnerek dalman gerekir.
Cinsel eylem hakknda duyduun, cinsel eylem hakknda ren-
diin, toplumun, kilisenin, dinin, retmenlerinin sana syledii
her eyi unutarak dalman gerekir. Her eyi unut ve kendi btn-
ln iinde cinsel eyleme katl. Kontrol unut! Kontrol engeldir.
Daha ziyade, onun seni ele geirmesini sala; onu kontrol etme.
Delirmiesine ona dal aklszlk, delilik gibi grnebilir.
Beden ol, hayvan ol nk hayvan btndr. Modern bir insan
iin olduu gibi, yalnzca cinsel eylem seni btn klacak en ko-
lay olaslk olarak grnr, nk cinsel eylem en derinidir, ii-
ndeki biyolojik merkezdir. Ondan doarsn. Btn bedenin bir
cinsel enerji fenomenidir.
Birinci sutra yle der:
Cinsel birlemenin banda, balangtaki atei
korumaya zen gster ve byle devam ederek,
sondaki kzleri nle.
Btn fark yaratan da budur. Sana gre, cinsel eylem bir sa-
lvermedir. Bu yzden ona daldnda tela iindesindir. Yalnz-
ca bir salverme istersin. Takn enerji serbest kalacaktr; kendi-
ni rahat hissedeceksin. Bu rahatlk bir tr zayflktan baka bir
ey deildir. Takn enerji gerilim, heyecan yaratr. Bir ey yapl-
mas gerektiini hissedersin. Enerji serbest brakldnda, ken-
dini zayf hissedersin. Bu zayfl bir geveme olarak kabul
edebilirsin nk artk heyecan kalmamtr, takn enerji kal-
mamtr. Geveyebilirsin! Ancak bu geveme negatif bir geve-
Tantrik Cinsellik Eyleminin Spiritellii
41
medir. Enerjiyi yalnzca skp atarak geveyebildiinde, bedeli
ok yksektir. stelik bu geveme yalnzca fiziksel olabilir. De-
rinleemez ve spiritelleemez.
Birinci sutra tela etme, sonu iddetle arzulama der. Balan-
gta kal. Cinsel eylemin iki ksm vardr: Balang ve son. Ba-
langta kal. Balang ksm daha gevek, scaktr. Sona ula-
mak iin tela etme. Sonu tmyle unut.
Cinsel birlemenin banda, balangtaki atei
korumaya zen gster...
Takn haldeyken, salverme asndan dnme. Bu takn
enerjiyi koru. Boalma araynda olma. Bunu tmyle unut. Bu
scak balangta btnln koru. Sevdiinle ya da nla
bir btn halinde kal. Bir ember, bir dng yarat.
olaslk vardr. ki sevgilinin bir araya gelmesi ekil
geometrik ekil yaratabilir. Ayakta durarak geometrik ekil
oluturmu plak bir erkek ve kadn, bir yerlerde okumu hat-
ta buna dair eski bir simya resmi grm olmalsn. ekillerden
biri kare, dier ekil gen, ncs ise bir dairedir.
Bu, cinsel eylemin eski simya ve Tantrik analizlerinden biri-
dir. Genel olarak cinsel eylem esnasnda iki deil, drt kiisin-
dir bu bir karedir: Drt a vardr: nk sen ikiye blnr-
sn dnen taraf ve hisseden taraf ein de ikiye blnm-
tr. Drt kiisinizdir. Orada buluan iki deil, drt kiidir. Bu
bir kalabalktr. Gerekten derin bir birleme olamaz. Drt ke
vardr ve birleme kesinlikle sahtedir. Birleme gibi grnr
ama deildir. Paylam da olamaz nk daha derin paran
sakldr, sevdiinin de daha derin paras sakldr. Birleen yal-
nzca iki akldr, yalnzca iki dnme srecidir; iki hissetme
sreci deil. Onlar sakldr.
kinci birleme tr bir gene benzetilebilir. ki kiisinizdir
iki taban as. Aniden bir an iin, tpk genin nc as
gibi tekleirsiniz. Ancak sadece bir an iin... kiliiniz kaybolur
ve bir olursunuz. Bu, kare birlemeye nazaran daha iyidir n-
k en azndan bir an iin de olsa birlik vardr. Bu birlik size sa-
lk, canllk verir. Kendinizi yeniden canl ve gen hissedersiniz.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
42
Fakat en iyisi ncsdr, ncs Tantra birlemesidir:
Bir daire oluturursunuz. A yoktur ve birleme anlk deildir.
Birleme gerekten geici deildir; iinde zaman barndrmaz.
Bu ancak boalma aray iinde olmadnda gerekleebilir.
Eer boalma aray iindeysen, bu bir gen birleme olacak-
tr nk boalma olduu an, balant noktas kaybolur.
Balangta kal; sona doru ilerleme. Nasl balangta kal-
nr? Unutulmamas gereken ok ey vardr.
Birincisi, cinsel eylemin bir yere doru gittiini dnme.
Onu bir ara olarak dnme bal bana bir hedeftir. Hedefi
yoktur, bir ara deildir. kincisi, gelecei dnme; imdide
kal. Cinsel eylemin balang ksmnda u anda kalamyorsan,
asla u anda kalamazsn nk eylemin doas yledir ki seni
u ana atar.
O anda kal. ki bedenin, iki ruhun bulumasnn, birbirine
karmasnn, birbirinin iinde erimesinin tadn kar. Herhangi
bir yere yneldiini unut. Hibir yere ulamadan o anda kalp,
eri. Scaklk, sevgi, iki insann birbiri iinde eriyebilecei ortam
yaratacaktr.
Cinsel eylemin, sevgi olmazsa, aceleyle yaplan bir eylem ol-
mas bu yzdendir. Dier kiiyi kullanrsn; o yalnzca bir ara-
tr. Dier kii de seni kullanr. Birbirinize karmak yerine, birbi-
rinizi smrrsnz. Sevgiyle birbirinize karabilirsiniz. Ba-
langtaki bu karma, pek ok yeni igr kazandracaktr.
Eylemi bitirme telanda olmazsan, eylem yava yava cin-
sellikten kar, giderek spiritelleir. Cinsel organlar da birbiri
iinde erir. ki beden enerjisi arasnda derin ve sessiz bir payla-
m gerekleir, bylece saatlerce bir arada kalabilirsiniz. Bu bir
aradalk zaman getike daha da derinleir. Fakat dnmeyin.
Derin bir biimde birbirinize karm olarak, o anda kaln. Bu
bir esriklie, bir samadhiye* dnr. Bunu bilebilirseniz, bunu
hissedebilir ve idrak edebilirseniz, cinsellik dkn zihniniz
de cinsellik dkn olmaktan kacaktr. ok derin bir brah-
macharyaya ulalabilir, bu sayede bekrete ulalabilir.
Tantrik Cinsellik Eyleminin Spiritellii
43
* Kozmik farkndalk, yksek uur hali. (ev. n.)
Bu paradoks gibi grnebilir nk her zaman bir insann
bekretini koruyabilmesi iin kar cinsten insanlara bakmama-
s, onlarla karlamamas, bundan kanmas, kamas gerekti-
ini dnrz. te o zaman sahte bekret gerekleir: Zihin
kar cinsi dnmeye devam eder. tekinden ne kadar kaar-
san, o kadar dnmek zorunda kalrsn nk bu temel ve de-
rin bir ihtiyatr.
Tantra kamaya alma der kamak mmkn deildir.
Daha ok, tesine gemek iin doann kendisini kullann.
Mcadele etme! Onun tesine gemek iin doay kabul et.
Sevdiinle ya da nla aranzdaki paylam, yalnzca ba-
langta kalarak, sonu gelmeden srerse... Heyecan enerjidir.
Onu kaybedebilirsin, dorua ulaabilir, bunu knt izler, bir
zayflk izler. Bunu bir geveme olarak kabul edebilirsin bu
negatiftir.
Tantra sana olumlu, daha pozitif bir geveme boyutu kazan-
drr. Eler birbirleriyle buluurlar, birbirlerine hayat enerjisi ve-
rirler; bir daire olutururlar ve enerjileri bir daire iinde hareket
etmeye balar. Birbirlerine hayat, yeniden canlandran bir hayat
verirler. Hi enerji kayb olmaz. Aksine, daha fazla enerji kaza-
nlr nk kar cinsle balant sayesinde her bir hcren kkr-
tlr heyecanlanr. nsan dorua gtrmeyen bu heyecan iinde,
kzmadan, scakln koruyarak balangta kalabilirsen, bu
iki scaklk birleir.
Eylemi ok uzun bir sre srdrebilirsin. Boalmakszn,
enerjiyi dar atmakszn bir meditasyon gerekleir. Bu sayede
btnleirsin. Bu sayede blnm kiiliin, artk blnm de-
ildir birlemitir.
Nevroz btnyle blnmlktr. Yeniden birleirsen, ye-
niden ocuk ve masum olursun. Bu masumiyeti rendiinde,
toplumun gerektirdii gibi davranmay srdrebilirsin. Ancak
imdi bu davran yalnzca bir oyundur, rol yapmadr. Seni esir
almaz. Bir gerekliliktir onu yaparsn, iinde deilsindir. Sade-
ce rol yapyorsundur. Sahte yzler kullanmak zorunda kalacak-
sn, gerekd bir dnyada yayorsun; aksi halde, dnya seni
ezer ve ldrr.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
44
Pek ok gerek yz ldrdk. say armha gerdik nk
gerek bir insan gibi davranmaya balad. Gerekd toplum
bunu ho grmez. Sokratesi zehirledik nk gerek bir insan
gibi davranmaya balad.
Toplumun gerektirdii gibi davran; hem kendin hem de ba-
kalar iin gereksiz sorunlar yaratma. Gerek varln ve btn-
ln fark ettiinde, gerekd toplum seni nevrotik yapa-
maz; seni delirtemez.
Cinsel birlemenin banda, balangtaki atei
korumaya zen gster ve byle devam ederek
sondaki kzleri nle.
Boalma olursa, enerji de boa gider. Geride de ate kalmaz.
Hibir ey elde etmeksizin yalnzca enerjinden olursun.
kinci sutra:
Byle bir kucaklamada duyularn yaprak gibi tit-
rer, bu sarsntya gir!
Korkar olduk... Seviirken, bedenlerimizin ok fazla hareket
etmesine izin vermeyiz nk bedenlerimizin ok fazla hare-
ket etmesine izin verirsek, cinsel eylem tm vcuda yaylr. Onu
cinsellik merkeziyle snrladnda, kontrol altnda tutabilirsin;
zihin kontrol altnda kalabilir. Btn bedene yayldnda, kont-
rol altnda tutamazsn. Titremeye balayabilirsin, barmaya
balayabilirsin, beden hkimiyeti ele geirdiinde, bedenini
kontrol edebilirsin.
Hareketleri bastrr. zellikle, btn dnyada, kadnlarn
tm hareketleri, tm sarslmalarn bastrdk. Cansz beden gibi
olurlar. Sen kadna bir ey yapyorsun; o ise sana herhangi bir
ey yapmyor. O pasif taraftr. Neden bu byle oldu? Neden b-
tn dnyada erkekler, kadnlar byle bastrdlar?
Korku vardr nk kadnn bedeni ele geirildiinde, er-
kein onu tatmin etmesi ok zordur: nk kadn art arda or-
gazm olabilir ama erkek olamaz. Erkek yalnzca bir kez or-
Tantrik Cinsellik Eyleminin Spiritellii
45
gazm olabilir, kadnsa art arda olabilir. oklu orgazm vakalar
vardr. Herhangi bir kadn art arda en az kere orgazm ola-
bilirken, erkek yalnzca bir kez olabilmektedir. Erkein orgaz-
myla birlikte kadn tahrik olmakta ve sonraki orgazmlara ha-
zr hale gelmektedir. O zaman bu zordur. Bunun stesinden
nasl gelinir?
Kadn hemen bir baka erkee ihtiya duyar, grup seksi ise
tabudur. Tm dnyada tek eli toplumlar yarattk. Bu, kadn
bastrmak iin en iyi yoldur. Gerekten de kadnlarn yzde sek-
sen ile yzde doksan orgazm nedir hi bilmiyor. ocuk dou-
rabiliyorlar; bu baka bir ey. Erkei tatmin edebiliyorlar; bu da
baka bir ey. Ama kadnlar asla tatmin olmuyor. Bu yzden b-
tn dnyadaki kadnlarda byle bir burukluk znt, buruk-
luk, engellerin yaratt hayal krkl gryorsan, bu doal-
dr. Te me l i ht i ya l ar kar l anm yor.
Sarslmak harikadr nk cinsel eylem esnasnda sarslrsa-
n, enerji btn bedeninde akmaya balar, enerji btn bedende
titreir. Buna bedenin her hcresi dahil olur. Her bir hcre can-
lanr, nk her hcre bir cinsellik hcresidir.
Doduunda, iki cinsiyet hcresi birleti ve varln yaratl-
d, bedenin yaratld. Bu iki cinsiyet hcresi bedeninin her yerin-
de bulunur. oalp durdular fakat ana birim cinsiyet hcresi
olarak kalr. Btn bedeninle sarslrken, bu yalnzca sevdiinle
birlemen deildir; ayn zamanda, bedeninde her bir hcre kar-
t hcreyle birlemektedir. Sarslma bunun gstergesidir. Bu
hayvans gibi gelecektir, ama insan bir hayvandr ve bunda yan-
l olan bir ey yoktur.
kinci sutra yle der:
Byle bir kucaklamada duyularn yaprak gibi titrer...
Sert bir rzgr esiyor ve aa sarslyor, hatta kkleri bile sar-
slyor, her yapra sarslyor. Tpk bir aa gibi ol. Sert bir rz-
gr esiyor, cinsellik de sert bir rzgrd iinde esen gl bir
enerji. Sarsl! Titre! Bedeninin her bir hcresinin dans etmesini
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
46
sala. Bu her ikinize de olmal. Sevdiin de her bir hcresi titre-
yerek, dans etsin. O zaman o birleme zihinsel olmaz
biyoenerjileriniz buluur.
Bu sarsntya dal, titrerken mesafe koyup katlmamazlk et-
me, seyirci kalma, nk zihin seyircidir. Mesafe koyma! Titre-
me ol, titremeye dn. Her eyi unutup, sarsnt ol. Sarslan be-
denin deil: Sensin, btn varln. Titremenin kendisi ol. O za-
man iki beden, iki zihin olmaz. Balangta, titreyen iki enerji
olur. Sonunda iki beden deil, yalnzca bir daire.
Bu dairede ne olacak? Birincisi, varolusal bir gcn paras
olacaksn toplumsal bir zihnin deil varolusal bir gcn par-
as. Btn evrenin bir paras olacaksn; bu sarslmada btn
bir evrenin paras olacaksn. Bu, mthi yaradl andr. Kat
bedenler olarak erirsiniz. Birbirine akan svlar haline gelirsin.
Zihin kaybolur. Blnme yok olur. Bir olursunuz.
Bu advaitadr* ikiliin ortadan kalkmasdr. kiliin orta-
dan kalktn hissedemezsen btn gayri ikilik felsefeleri ya-
rarszdr. Sadece szden ibarettirler. kili olmayan bu varolu
ann rendiinde, Upaniadlar** ancak o zaman anlayabilir,
mistikleri, neden sz ettiklerini kozmik bir birlik, bir btn-
lk ancak o zaman anlayabilirsin. O zaman dnyadan ayr
deilsindir, ona yabanc deilsindir. O zaman varolu meske-
nin olur.
u an varolu iinde evimdeyim. duygusuyla btn dert-
ler yok olur. O zaman hibir strap, hibir mcadele, hibir a-
tma kalmaz. Lao Tzu*** buna Tao, ankara advaita der. Bunu
sen de kendine gre adlandrabilirsin, fakat derin bir ak kucak-
lamasyla hissetmek kolaydr. Canl ol, sarsl ve sarslmann
kendisi ol.
Tantrik Cinsellik Eyleminin Spiritellii
47
* Advaita (Hint): Hinduizmin alt byk mezhebinden biri. nl Yoga anlay-
bu alt byk mezhepten bir dieridir. Advaita szck olarak Sanskrite
ikilik yokluu demektir. Bu mezhebin anlayna gre, madde ve ruh ikilii
bilgisizlikten domutur, gerekte bu ikisi bir ve ayn eydir. (Ed. n.)
** Hinduizmin Vedalardan sonra bavurduu, Veda retisine dayanan ikinci
kutsal metin. (ev. n.)
*** Lao Tzu (Lao Dan): Taoizmin kurucusu. (Ed. n.)
nc sutra:
Kucaklama olmakszn, birlemeyi anmsamak
bile, dnmdr.
Bunu rendiinde, ee bile ihtiya duymazsn. Yalnzca ey-
lemi hatrlayp kendini ona brakabilirsin. Ama nce o duyguyu
tamalsn. Duyguyu bilirsen, ein olmadan da kendini eyleme
brakabilirsin. Bu biraz zordur ama yaplabilir. Yapamadn za-
man da, baml olmay srdrrsn bir bamllk doar. Pek
ok nedenle, bu olur.
Duyguyu tatmsan, orada bulunmadn, ancak bir oldu-
un titreimli bir enerji haline geldiin ve einle bir daire olu-
turduunuz an rendiysen, zaten o anda e yoktur. Yalnzca
sensindir, einiz iin de sen deilsindir: Yalnzca kendisidir.
Birliin merkezi iinde olduundan ein artk orada deildir.
Bu duyguyu tatmak da kadnlar iin daha kolaydr nk onlar
her zaman gzlerini kapatarak seviirler.
Bu teknik esnasnda, gzlerini kapatmanda fayda var. Ancak
o zaman isel bir daire duygusu, isel bir birlik duygusu olacak-
tr. Yalnzca bunu anmsa. Gzlerini kapat, einle birlikteymi
gibi uzan, yalnzca anmsa ve onu hissetmeye bala. Bedenin
sarslmaya ve titremeye balayacak.
Buna izin ver! tekinin orada olmadn btnyle unut.
teki ordaym gibi davran. Sanki yalnzca balangta sz
konusudur; sonra teki zaten oradadr. Gerekten cinsel eyleme
giriyormu gibi davran. Einle yaptn her eyi yap. Bar, kv-
ran, sarsl. Ksa srede daire orada olacak bu daire bir mucize-
dir. Ksa sre iinde dairenin meydana geldiini hissedeceksin.
imdi bu daireyi bir kadn ve bir erkek meydana getirmiyor.
Eer erkeksen, o zaman btn evren kadn olmutur. Eer ka-
dnsan, btn evren erkek olmutur. u anda varoluun kendi-
siyle derin bir paylam iindesin ve kap, yani teki artk orada
deildir.
Dier kii yalnzca bir kapdr. Bir kadnla seviirken, aslnda
varoluun kendisiyle seviiyorsun. Kadn yalnzca bir kapdr,
erkek yalnzca bir kapdr. teki yalnzca btnle alan bir
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
48
kapdr. Ancak yle bir tela iindesindir ki onu asla hissetmez-
sin. Eer saatlerce birbirinizle paylam halinde, derin bir ku-
caklama halinde olursanz, tekini unutursun, teki yalnzca
btnn bir uzantsna dnecektir.
Bu teknii rendikten sonra, bu teknii tek bana da kulla-
nabilirsin. Tek bana kullanabildiin zaman, bu sana yeni bir
zgrlk tekinden kurtulu salar. Aslnda, btn varolu
teki sevdiin, n olup kar. O zaman bu teknik srekli
kullanlabilir ve kii varolula srekli paylam iinde kalabilir.
O zaman bunu baka boyutlarda da gerekletirebilirsin. Sa-
bahlar yrye ktnda yapabilirsin. O zaman havayla, do-
an gnele, gkyzyle, aalarla paylam iinde olursun.
Gece yldzlar seyrederken, bunu yapabilirsin. Aya bakarken
yapabilirsin, nasl yaplacan rendiinde, btn bir evrenle
cinsel eylem iinde bulunabilirsin.
Ama insanlarla balamakta fayda var, nk sana en yakn
evrenin en yakn paras olanlar onlardr. Ama gereksiz deil-
dirler. Bir srayla kapy tmden unutabilirsin.
Birlemeyi anmsamak bile... Dnmdr.
Ve dnr, yenilenirsin.
Tantra seksi bir ara olarak kulanr. O enerjidir; bir ara ola-
rak kullanlabilir. Sana dntrebilir, sende akn durumlar ya-
ratabilir.
Fakat cinsellii kullandmzdan bu bize zor gelir, nk
onu ok yanl bir biimde kullanyoruz. Ve yanl yntem do-
al deildir; hayvanlar bizden daha iyidir. Onlar cinsellii doal
bir tarzda kullanyorlar; bizim tarzlarmz sapkndr. nsann
zihnine srekli cinselliin gnah olduunun sokulmas, n-
mzde byk bir engel yaratmtr. Kendini asla tamamen bra-
kamazsn. Hep ayplama, mesafe vardr. Yeni kuak iin bile...
Cinsellikle ilgili skntlarnn, takntlarnn olmadn, cinselli-
in onlar iin bir tabu olmadn syleyebilirler, ama insan bi-
linaltn bu kadar kolay boaltamaz. Cinselliin olumas yz-
yllar almtr. nsann btn gemii oradadr. Dolaysyla bi-
linli olarak cinsellii gnah kabul edip ayplamasan da bilin-
Tantrik Cinsellik Eyleminin Spiritellii
49
altn oradadr ve onu srekli ayplar. Hibir zaman tam olarak
iinde deilsindir. Bir eyler daima darda kalr. te bu dar-
da kalan ksm blnmeyi yaratr.
Tantra sekse tamamen dalman syler. Kendini, uygarln,
dinini, kltrn, ideolojini unut. Her eyi unut! Yalnzca ona
dal ona tamamen dal. Herhangi bir eyi darda brakma.
Mutlak bir dnmezlik haline brn. Ancak bundan sonra bir
bakasyla bir hale gelinebilecek farkndalk gerekleir.
Bu birlik duygusu eten kopartlp btn bir evren iin kulla-
nlabilir. Bir aala, Ayla herhangi bir eyle cinsel eylem iin-
de bulunabilirsin. Bu daireyi nasl yaratacan rendiinde,
daire herhangi bir eyle hatta bir ey olmadan yaratlabilir.
Bu daireyi kendi iinde de yaratabilirsin nk erkek hem
erkek hem kadn, kadn da hem kadn hem erkektir. Hem kadn
hem erkeksin nk bu ikisi tarafndan yaratldn. Hem erkek
hem kadn tarafndan yaratldn iin bir yarn kar cins olarak
kalr. Her eyi tmyle unutabilirsin ve iinde bu daire yaratla-
bilir. inde bu daire yaratldnda erkein kadnnla, isel ka-
dn isel erkekle birleince kendi iinde bir kucaklama iinde-
sindir. Ancak bu daire yaratldnda gerek bekrete eriilir.
Aksi halde tm bekretler, yalnzca sapknlk ve kendi sorun
kaynadr.
Daire iten yaratldnda, zgr kalrsn. Tantrann syledi-
i udur: Cinsellik en byk esarettir ancak en yksek zgrl-
e ulama arac olarak kullanlabilir. Tantra zehrin ila olarak
kullanlabileceini syler bilgelik gerekir.
Bu yzden hibir eyi ayplama. Aksine, onu kullann. Her-
hangi bir eye kar olma. Kullanp dnmenin yollarn ara.
Tantra derindir, hayatn btnyle kabul edilmesidir. Tek yakla-
m... Btn dnyada, geip giden btn yzyllar iinde, Tant-
ra benzersizdir. Der ki: Hibir eyi kaldrp atma, hibir eye
kar olma ve herhangi bir atma yaratma nk herhangi
bir atma yznden kendine zarar verirsin.
Btn dinler cinsellie kardr, ondan korkarlar nk mt-
hi bir enerjidir. Ona kapldnda artk yoksun, sonra da aknt
seni herhangi bir yere tayacaktr; korkunun nedeni budur. Bu
yzden: Akntyla iki ayr ey olabilmeniz iin bir engel yarat!
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
50
Bu hayat enerjisinin sana sahip olmasna izin verme onun
efendisi ol!
Yalnzca Tantra bu efendiliin sahte, hastalkl, patolojik ol-
duunu syler nk aslnda bu akntdan kopamazsn. Sen
osun! Bu yzden btn blnmeler sahtedir, keyfidir. Esas iti-
bariyle de hibir blnme mmkn deildir nk sen aknts-
dr; onun vazgeilmez parassn, iinde bir dalgasn. Donabilir-
sin, kendini akntdan ayrabilirsin, ama bu donma hali, lm
hali olacaktr. nsanlk lmtr. Hi kimse gerekten canl de-
ildir; aknt iinde srklenen l ykleriz yalnzca. Eri! Tant-
ra erimeye al der. Buzda gibi olma: Eriyip nehirle birle.
Nehirle bir olarak, nehirle kendini bir hissederek, nehre kar-
arak, farkndal yakala, dnm olacaktr dnm vardr.
Dnmn atma sayesinde deil, farkndalk sayesinde ger-
ekleir.
Bu teknik ok, ok bilimseldir, ancak o zaman cinsellik bil-
diinden baka bir ey haline gelir. O zaman geici bir rahatla-
ma deildir. Enerjinin dar atlmas deildir. Onun sonu yok-
tur, barndrmaz, derin dncelerle dolu bir daire haline gelir.
Birka teknik daha:
Uzun zamandr grmediin bir arkadan grp
sevindiinde, bu sevinci sindir.
Bu sevince dal ve onunla bir ol herhangi bir sevinle, her-
hangi bir mutlulukla. Bu yalnzca bir rnektir:
Uzun zamandr grmediin bir arkadan grp
sevindiinde...
Gnlerce, yllarca grmediin bir arkadanla birden karla-
yorsun. Seni ani bir sevin sarar. Fakat ilgin, bu sevincine de-
il arkadana ynelecektir; o zaman bir eyleri karrsn. Bu
keyif anlk olacaktr, ilgin de arkadana odaklanr: Konumaya,
bir eyleri hatrlamaya balayacaksn ve bu sevinci karacaksn,
bu sevin uup gidecek.
Tantrik Cinsellik Eyleminin Spiritellii
51
Bir arkadan grp, iinde doan ani sevinci duyduunda,
dikkatini bu sevin zerinde younlatr. Onu hisset ve ona d-
n. Ve arkadanla farkndalk iinde, sevinle dolu olarak bu-
lu. Arkadann kenarda kalmasn sala, sense mutluluk duy-
gunun merkezinde kal.
Bu pek ok farkl durumda da yaplabilir. Gne doar, ani-
den iinde de bir eyin doduunu hissedersin. O zaman gne-
i unut; gnein kenarda kalmasn sala. Ykselen enerjine ili-
kin kendi duygularna odaklan. Bu duyguya baktn an, duy-
gu yaylacaktr. Duygu btn bedenin, btn varln olacaktr.
Bu duygunun gzlemcisi olmakla yetinme bu duyguya kar.
Sevin, mutluluk, sonsuz bahtiyarlk duyabileceimiz anlar s-
nrldr, ama onlan karmaya devam ederiz, nk nesnelere
odaklanrz.
Sevin duyduumuzda, bunun, onun dardan geldiini
zannederiz. Bir arkadan grmsndr; kukusuz, sevin, ar-
kadandan, onu grmekten kaynaklanyor gibi gelir. Gerek
durum bu deildir. Sevin daima iindedir. Arkada yalnzca bir
duruma dnmtr; arkada durumun ortaya kmasna yar-
dm etmitir ama durum zaten oradadr. Yalnzca sevinte deil,
her eyde: fkede, strapta, mutlulukta her eyde yledir. Di-
erleri yalnzca iindeki gizli eylerin ifade edildii durumlar-
dr. Onlar nedenler deildirler, onlar sendeki bir eyin nedeni
deildirler. Her ne oluyorsa, sana olur. Daima orada olmutur;
yalnzca dostunla bu karlaman sakl olan aa vuran bir du-
rum olmutur. Gizli kaynaklardan kp aleni, apak bir hale
gelmitir.
Bu olduu zaman, isel duyguya odaklanm olarak kal. O
zaman yaamda her eye kar farkl bir tutum gelitireceksin.
Duygular olumsuz bile olsa, bunu yap.
fkelendiin zaman, sende bu duyguyu uyandran insana
odaklanma. O kiinin kenarda kalmasn sala. Yalnzca fke,
onu btnl iinde hisset onun ierde olmasna izin ver.
Mantkla aklama; Bunu bu adam yaratt. deme. Adam kna-
ma. O kii yalnzca bir durum olmutur. Gizli bir ey aa k-
t iin ona kar minnet duy. Bir yere arpmtr ve arpt
yerde gizli bir yara vardr. Artk bunu biliyorsun yara ol.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
52
Olumlu ya da olumsuz, btn duygular iin bunu kullan,
mthi bir deiim geineceksin. Duygu olumsuzsa, o duygu-
nun iinde olduunu fark ederek ondan kurtulup zgrleecek-
sin. Duygu olumluysa, duygunun kendisi. Duygu sevinse, se-
vin. Duygu fkeyse, fke yava yava kaybolacak.
Olumlu ve olumsuz duygular arasndaki fark budur. Belli
bir duygunun farkna varrsan, farkndalk duygusu yava ya-
va kaybolursa, bu duygu olumsuzdur. Belli bir duygunun far-
kna vararak, o duygu oluyorsan ve duygu yaylp, varln olu-
yorsa, olumludur.
Farkndalk her iki durumda da farkl iler. Zehirli bir duy-
guysa, farkndalkla ondan kurtulursun. yi, bahtiyarlkla dolu,
coku vericiyse, onunla bir olursun; farkndalk onu derinletirir.
Bu yzden, benim iin lt budur: Farkndaln bir eyi de-
rinletiriyorsa, bu iyi bir eydir; bir ey farkndaln sayesinde
yava yava yok oluyorsa, bu ktdr. Farkndalk iinde bar-
namayan ey gnahtr, farkndalk iinde byyen ey de er-
demdir. Gnah ve erdem sosyal kavramlar deildirler; isel
kavraylardr.
Farkndaln kullan. Karanlk varsa ve sen k getiriyorsa-
n, karanlk artk olmayacaktr. Yalnzca k getirirsen, karanlk
artk orada olmayacaktr nk aslnda, zaten orada deildi.
Karanlk olumsuzdu, yalnzca k yokluu idi. Ama orada olan
pek ok ey ortaya kacaktr. I ieri alnca, bu raflar, bu ki-
taplar, bu duvarlar yok olmayacaktr. Karanlkta yoktular; onla-
r gremiyordun. Eer ieri k getirirsen, karanlk artk orada
olmayacaktr, gerek olan ortaya kacaktr.
Farkndalk sayesinde, karanlk gibi olumsuz olan her ey
yok olacaktr nefret, fke, znt, iddet. Sevgi, nee, kendin-
den geme, hepsi, ilk defa sana grnr.
Uzun sredir grmediin bir dostunu sevinle
grdnde, bu sevinci sindir.
Tantrik Cinsellik Eyleminin Spiritellii
53
Beinci teknik:
Yiyip ierken, yiyecein ve iecein tad ol, doy.
Bir eyler yemeye devam ediyoruz, onlar olmadan yaaya-
mayz ama onlar bilinsizce, otomatik olarak, robot gibi yiyo-
ruz. Tad yaamyor; yalnzca mideni dolduruyorsun. Yava ol
ve tadn farkna var. Ve yalnzca yava olursan farknda olursun.
Bir eyler yutup durma. Onlar telaszca tat ve tat ol. Tatly his-
settiin zaman, o tatllk ol. Ancak o zaman tm bedende hisse-
dilebilir yalnzca azda deil, yalnzca dilde deil. Tm be-
dende hissedilebilir! Dalgalar halinde... Ya da baka bir ekilde
yaylan bir tatllk! Her ne yiyorsan, tad duy, o tat ol. Tantrann
baka geleneklerden farkl olmann sebebi budur.
Caynalar,* Tat yok asvad. derler. Mahatma Gandi a-
ramnda bir kural olarak belirlemiti: Asvad hibir eyi tat-
ma. Ye ama tadn alma; tad unut. Yemek bir gerekliliktir; bunu
mekanik bir ekilde yap. Tat arzudur, bu yzden tatma. Tantra
ise olabildiince ok tatman syler; daha duyarl, canl ol. Ve
yalnzca duyarl da olma tat ol.
Asvad yani tatszlk ile duyularn lr. Gittike daha az du-
yarl olurlar. Ve onlarn azalan duyarllklar yznden bedeni-
ni hissedemezsin, duygularn hissedemezsin. O zaman yalnz-
ca kafan odaklanm olarak kalrsn. Bu, kafada odaklanmlk,
blnmlktr. Tantra kendinde bir blnmlk yaratma,
der. Tatmak gzeldir, duyarl olmak gzeldir. Ve duyarln art-
tka, daha da canlanacaksn ve canlln arttka, i benliine
daha da fazla yaam girer. Daha ak olursun.
Tatmadan yiyebilirsin; bu zor deildir. Birisine dokunmadan
dokunabilirsin; bu zor deildir. Zaten bunu yapmaktayzdr. Bi-
risi ile el skrsn, ama ona dokunmazsn nk dokunmak
iin, ele gelmeli, ele doru ilerlemelisin. Kendi parmaklarn ve
avucun olmalsn sanki sen, ruhun eline gelmi gibi. Ancak o
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
54
* Caynaclk (Janizm) (Hint): Brahmanizmin dzeltilmesi olarak meydana -
kan tanrsz Hint dini. Caynacla gre ruh g, sevap ve ghahlardan yani
Karmadan doar. Buysa insan iin bir tutsaklktr, Nirvanayla bunun nlen-
mesi ve insann kurtulua ulatrlmas gerekir. (Ed. n.)
zaman dokunabilirsin. Birisinin elini eline alp ekilebilirsin. e-
kilebilirsin; o zaman l el oradadr. Dokunuyor gibi grnr,
ama dokunmaz.
Dokunmuyoruz! Birisine dokunmaya korkuyoruz, nk
dokunmak cinselliin simgesi olmutur. Bir kalabaln iinde,
bir trende, bir kompartmanda ayakta duruyor, bir sr insana
dokunuyor olabilirsin, ama onlara dokunmuyorsundur, onlar
da sana dokunmuyordur. Orada yalnzca bedenler temas halin-
dedir, ama siz ekilmisinizdir. Ve fark hissedebilirsin: Eer bi-
risine kalabalkta gerekten dokunursan, kendini incinmi his-
sedecektir. Bedenin dokunabilir, ama o bedende hareket etme-
melisin. Uzak kalmalsn, sanki bedenin iinde deilmi gibi,
yalnzca l bir beden dokunuyormu gibi.
Bu duyarszlk ktdr. Ktdr nk kendini yaama kar-
savunuyorsun. lmden ne kadar korkuyoruz ve zaten l-
mz. Aslnda korkmaya gerek yok, nk kimse lmeyecek
zaten lmsn! Ve korkmamzn sebebi bu nk yaamam-
z. Yaam karmz ve lm geliyor.
Canl biri lmden korkmaz, nk yaamaktadr! Hatta
lm bile yaayabilirsin. lm geldii zaman, ona o kadar
duyarl olursun ki ondan zevk alrsn. Byk bir deneyim ola-
cak. Canl isen lm bile yaayabilirsin ve o zaman lm ora-
da olmayacaktr. lm bile yaayabilirsen, lmekte olan be-
denine kar bile duyarl olabilirsen ve merkeze odaklanp yok
oluyorsan, bunu bile yaayabiliyorsan, lmsz olmusun de-
mektir.
Yiyip ierken yiyecek ve iecein tad ol, doy... Tat
seni doyursun.
Su ierken serinlii hisset. Gzlerini kapat... Yava yava i...
Tadn al. Serinlii hisset ve o serinlik olduunu hisset nk
serinlik sudan sana aktarlmaktadr. Bedeninin bir paras ol-
maktadr. Azn dokunmakta, dilini dokunmakta, serinlik ak-
tarlmaktadr. Dalga dalga dalga yaylsn bedenine. Bu ekilde
duyarlln byyebilir ve daha canl, daha doygun olabilirsin.
Tantrik Cinsellik Eyleminin Spiritellii
55
Biz mitsizlik iindeyiz, kendimizi bo hissediyoruz ve yaa-
mn bo olduunu sylyoruz. Ama yaamn bo olmasnn se-
bebi biziz. Onu biz doldurmuyoruz ve herhangi bir eyin dol-
durmasna izin vermiyoruz. evremizde bir zrh var, bir savun-
ma zrh, krlgan olmaktan korkuyoruz, bu yzden kendimizi
her eye kar savunuyoruz. Ve o zaman bir mezar oluyoruz
lye dnyoruz!
Tantra yle der: Canl ol, daha canl ol nk yaam Tan-
r d r. Yaamdan baka Tanr yoktur. Daha canl ol, ilahi de ola-
caksn. Tamamen canl ol, canl olduka senin iin lm olmaya-
caktr.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
56
Cinsellik yalnzca balangtr, son deildir.
Ama balangc karrsan, sonu da karrsn.
S
orularn almadan nce baz baka noktalarn akla ka-
vuturulmas gerekir nk o noktalar Tantrann ne anlama
geldiini daha iyi anlamana yardmc olacaktr. Tantra ahlaki bir
kavram deildir. Ne ahlakl, ne de ahlakszdr ahlakddr. Bir
bilimdir; bilim de bu ikisinden biri deildir. Ahlaki davranla-
rna ilikin kurallarn ve kavramlarn, Tantra sz konusu oldu-
unda anlamszdr. Tantra insann nasl davranmas gerektii ile
ilgilenmez. dealler ile ilgilenmez. Temelde ne olduu ile senin
ne olduun ile ilgilenir. Bu ayrm derinden anlalmaldr.
Ahlak idealler ile ilgilidir senin nasl olman gerektii, ne ol-
man gerektii ile ilgilidir. Bu, ahlak temelde knaycdr. Asla
ideal deilsindir, bu yzden knanrsn. Her ahlak sistemi su
yaratcdr. Asla ideal olamazsn; her zaman arkada kalrsn.
Aralk her zaman orada olacaktr, nk ideal imknszdr. Ve
ahlak aracl ile daha da imknsz olmaktadr. deal orada, ge-
lecektedir ve sen buradas, ama yine de karlatryorsun.
Asla mkemmel insan deilsindir; bir ey eksiktir. Sululuk
hissedersin, kendi kendini knarsn.
57
Tantra ile Kozmik Orgazm
5
mM
nemli bir nokta: Tantra knamaya kardr, nk knama
asla seni dntremez. Knama yalnzca ikiyzllk yaratr.
Bu yzden olmadn eyi denersin, yle grnmeye alrsn.
kiyzllk senin gerek bir insan olduun anlamna gelir, ide-
al insan deil ama ideal insan olduunu gstermeye alrm
gibi yaparsn. O zaman iinde bir blnmlk oluur, sahte bir
yz olur. Gerek olmayan adam domutur ve Tantra temelde
gerek insann araydr, gerek olmayann deil.
He r ahl akl l k, zor unl ul uk yznde n i ki yz-
l l k yar at r. Byle olacaktr. kiyzllk ahlak ile birlikte
kalacaktr. Onun bir parasdr glgesidir. Bu bir paradoks ie-
rir gibi grnecektir, nk ahlaklar ikiyzll en ok kna-
yan insanlardr ve onlar ikiyzlln yaratclardr. Ve ahlak
yeryznden yok olmadan ikiyzllk de yok olmayacaktr. Bu
ikisi birlikte var olurlar; ayn parann iki yz gibidirler. nk
ahlak sana ideali verir ve sen ideal deilsindir; idealin sana ve-
rilmesinin sebebi budur. Hatal olduunu ve hatal olmann do-
al olduunu hissetmeye balarsn: Sana bu verilmitir, onunla
doarsn ve bu konuda hemen bir ey yapman imknszdr.
Onu dntremezsin; kolay deildir bu. Onu bastrabilirsin;
bu kolaydr.
Bu yzden iki ey yaparsn: Sahte bir yz yaratrsn; olmad-
n bir eymisin gibi yaparsn. Bu seni kurtarr. Toplumda da-
ha rahat hareket edersin, daha mnasip bir tarzda. Ve iten ie
gerek olan bastrmak zorunda kalrsn nk ancak gerek
olan bastrld zaman gerek olmayan dayatlabilir. Bu yzden
kendi gerekliin aa, bilinaltna iner ve gerekdiln bilin-
cin olur. Gerekd ksmn daha baskn olur ve gerek ksmn
geri ekilir. Blnmsndr ve ne kadar ok rol yaparsan, iki
ksm arasndaki boluk da o kadar byk olur.
ocuk tek, btn olarak doar. Her ocuun bu kadar gzel
olmasnn sebebi budur. Gzelliin sebebi btnlktr. ocu-
un boluu yoktur, blnm deildir, paralanm deildir.
ocuk tektir. Gerek olan ve olmayan yoktur. ocuk fazlasyla
gerektir, otantiktir. ocuun ahlakl olduunu syleyemezsin;
ocuk ne ahlakl, ne de ahlakszdr. Yalnzca ahlakl ve ahlaksz
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
58
diye bir ey olmann farknda deildir. Farknda olduu an, b-
lnmlk balar. O zaman ocuk gerek olmayan ekillerde
davranmaya balar, nk gerek olmak gittike zorlar.
Bu zorunluluktan olur, unutma, nk ailenin, ebeveynin ku-
rallar koymas gereklidir. ocuun uygarlamas, eitilmesi, gr-
g kurallarn renmesi, yetitirilmesi gereklidir; aksi halde o-
cuk iin toplum iinde hareket etmek imknsz olacaktr. Ona Bu-
nu yap. Onu yapma. Denmesi gerekir. Ve sonra biz, Bunu yap,
dediimiz zaman, ocuun gereklii onu yapmaya hazr olmaya-
bilir. Gerek olmayabilir. ocuun iinde onu yapmak iin gerek
bir arzu olmayabilir. Ve Bunu yapma, onu yapma, dediimiz za-
man, ocuun doas aslnda onu yapmaktan holanyor olabilir.
Gerek olan knyoruz ve gerek olmayan telkin ediyoruz
nk gerek olmayan renmek, gerek olmayan bir toplumda
yardmc olacaktr ve herkesin sahte olduu bir dnyada gerek
olmayan uygun olacaktr. Gerek olan uygun olmayacaktr. Ger-
ek bir ocuk toplum ile temel bir eliki yaayacaktr, nk
tm toplum gerekddr. Bu bir ksrdngdr. Bir toplumda
dnyaya geliriz ve imdiye kadar yeryznde var olan tek bir
toplum gerek olmamtr. Bu ok ktdr! ocuk bir topluma
doar ve toplumun kendi sabit kurallar, dzenleri, davran bi-
imi, ahlak vardr... ocuun renmesi gerekir.
Byd zaman sahte olur. O zaman onun ocuklar olur
ve onlarn sahte olmasna yardmc olur ve bu devam edip du-
rur. Ne yapmal? Toplumu deitiremeyiz. Toplumu deitir-
meye alsak bile, toplum deitii zaman muhtemelen hayat-
ta olmayacaz. Bu sonsuz zaman alr. Ne yapmal?
Birey iindeki bu temel blnmln farknda olabilir:
Gerekliin basklandn ve gerek olmayann telkin edildii-
ni idrak edebilir. Bu acdr, bu ac ekmektir, bu cehennemdir.
Gerek olmayandan tatmin olamazsn nk gerek olmayan
araclyla ancak gerek olmayan tatminler mmkndr. Ve bu
doaldr. Yalnzca gereklik araclyla gerek tatminler gerek-
leebilir. Gereklik araclyla geree ulaabilirsin. Gerek ol-
mayan araclyla daha fazla halsinasyona, yanlsamaya, r-
yaya ulaabilirsin. Ve ryalar araclyla kendini aldatabilirsin
ama asla tatmin olamazsn.
Tantra ile Kozmik Orgazm
59
rnein, ryanda susamsan, su itiini grebilirsin. Bu,
uykunun devam etmesine yardmc olur ve uygundur. Rya ol-
masayd, su itiini hayal ettiin zaman uyanrdn. Gerek bir
susamlk yayor olurdun. Uykunu bozard; uyku bozulurdu.
Rya yardm eder; su itiin hissini verir sana. Ama su sahte bir
histir. Susuzluun aldatlm olur; susuzluun yok olmaz. Uyu-
maya devam edebilirsin ama susuzluun oradadr, basklan-
mtr.
Olan budur yalnzca uykunda deil: Tm yaamnda bu
olur. Gerek olmayan, orada olmayan, yalnzca bir cephe olan
kiiliin aracl ile bir eyler ararsn. Onlar elde edemezsen
perian olursun; onlar elde edersen, gene perian olursun. On-
lar elde edemezsen, perianlk daha az olacaktr. Onlar elde
edersen, perianlk daha ok, daha derin olacaktr.
Psikologlar der ki bu gerek olmayan kiilik yznden, te-
melde asla hedefe ulamay istemeyiz temelde asla ulamak
istemeyiz nk hedefine ularsan, byk bir hayal krklna
urayacaksn. Umut iinde yaarz; umut iinde devam ederiz.
Umut ryadr! Asla hedefe ulamazsn, bu yzden asla hedefin
sahte olduunu fark etmezsin.
Zengin olmaya alan fakir adam mcadele ederken daha
mutludur nk umut vardr. Ve gerek olmayan kiilik sz ko-
nusu olduunda, tek umut mutluluktur. Fakir adam zengin
olursa, umutsuz olacaktr. Doal sonu, hayal krkl olacaktr.
Zenginlik oradadr ama tatmin yoktur. Hedefine ulamtr ama
hibir ey olmamtr; umutlar yklmtr. Refaha ulaan toplu-
mun huzursuz olmasnn sebebi budur.
Amerika bugn bu kadar huzursuzsa, bunun sebebi, umut-
larn gerek olmas, hedeflere ulalmasdr ve artk kendini al-
datamazsn. Bu yzden, Amerikada gen nesil yal neslin tm
hedeflerine isyan ediyorsa, bunun sebebi udur: nk bunla-
rn hepsinin sama olduu anlalmtr.
Hindistanda bunu alglayamyoruz. Gen insanlarn bilinli
olarak fakirlemesini, hippi olmalarn alglayamyoruz isteye-
rek fakirlemelerini! Bunu anlayamyoruz. Bizim hl umudu-
muz var. Gelecekte, bir gn lkenin zengin olacan ve o za-
man cenneti bulacamz umut ediyoruz. Ce nne t he r za-
man umut t ad r.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
60
Bu gerek olmayan kiilik yznden, ne kadar denersen de-
ne, ne yaparsan yap, ne ararsan ara, o gerekd olacaktr. Tant-
ra der ki ancak ayaklarn gereklie basyorsa gerei bulabilir-
sin. Ama gereklie basmak iin kendine kar ok cesur olman
gerekir nk uygun olan gerekdlktr, gerek olmayana g-
re yetitirilmisindir, zihnin o kadar koullanmtr ki gerekten
korkarsn.
Birisi yle dedi: Dn tamamen ak eyleminde olmak ge-
rektiini syledin... Onun zevkini karmak, onun cokusunu
hissetmek, onun iinde kalmak iin, beden sarslmaya balad
zaman sarslmann kendisi olmak. Ve birisi, Bize ne retiyor-
sun iptila m? Bu sapknlk! dedi. Seninle konuan gerek ol-
mayan kiiliktir.
Gerek olmayan kiilik her zaman, herhangi bir eyden zevk
almann karsndadr. Her zaman sana kardr. Zevk almama-
lsn. Her zaman bir eyleri feda etmeyi savunur seni feda et-
meyi, kendini bakalar uruna feda etmeyi. Mnasip grnr
nk bununla yetitirilmiizdir: Kendini bakalar iin feda et
bu zgeciliktir. Keyif almaya alrsan, bu bencilliktir. Ve bi-
risi bunun bencillik olduunu syledii an, bir gnah olur.
Ama sana sylyorum, Tantra temelde farkl bir yaklam-
dr. Tantra der ki keyif almadn srece, bakasnn keyif alma-
sna da yardmc olamazsn. Kendinden tam anlamyla memnun
olmadn srece bakalarna hizmet edemezsin; bakalarnn
kendilerinden memnun olmalarna yardm edemezsin. Kendi
mutluluun iinden tamad srece, topluma kar bir tehlike-
sin nk kendini feda eden bir insan her zaman sadist olur.
Annen sana, Kendimi sana feda ettim deyip duruyorsa, iken-
ce ediyordur. Koca karsna, Feda ediyorum diyorsa, sadist
bir ikencecidir. Fedakrlk bir bakasna ikence etmenin hileli
yolundan baka bir ey deildir.
Bu yzden, her zaman fedakrlk yapanlar ok tehlikelidir,
potansiyel olarak tehlikelidirler. Onlara kar dikkatli ol ve feda-
krlk yapma. Szcn kendisi bile irkindir. Keyif al, mutlu-
lukla dol, mutluluk ile tamaktayken, o mutluluk bakalarna
da ulaacaktr. Ama bu fedakrlk deildir. Kimse sana borlu
kalmaz; kimsenin sana teekkr etmesine gerek olmaz. Asl sen
Tantra ile Kozmik Orgazm
61
bakalarna kar minnet dolu olursun, nk mutluluunu
paylamlardr. Fedakrlk, grev, hizmet gibi szckler
irkindir, nk iddet doludurlar.
Tantra yle der: Sen k ile dolu deilsen, nasl bakalarnn
aydnlanmasna yardm edebilirsin? Bencil ol ancak o zaman
zgecil olabilirsin, aksi halde tm zgecilik kavram samadr.
Mutlu ol ancak o zaman bakalarnn mutlu olmasna yardm
edebilirsin. zntlysen, mutsuzsan, ac iindeysen, bakala-
rna kar kaba olur ve bakalar iin mutsuzluk yaratrsn.
Bir mahatma* olabilirsin bu ok zor deildir ama kendi ma-
hatmana bir bak. Onlara gelen herkese her adan ikence etme-
ye alyorlar. Ama onlarn ikenceleri aldatcdr. Sana senin
hatrn iin ikence ederler; sana senin iyiliin iin ikence
ederler. Ve kendilerine de ikence ettiklerinden, Bize vaaz etti-
iniz eyi kendiniz uygulamyorsunuz diyemezsin. Kendileri
zaten ayn eyi uyguluyorlardr. Kendilerine ikence ediyorlar-
dr; demek ki sana da ikence edebilirler. Ve ikence senin iyili-
in iin olduunda, en tehlikeli ikence budur ondan kaa-
mazsn.
Peki, keyif almanda yanl olan nedir? Mutlu olmakta yanl
olan nedir? Eer yanl bir ey varsa, bu her zaman mutsuzlu-
undadr, nk mutsuz bir kii evresinde mutsuzluk dalgala-
r yaratr. Mutlu ol! Ve cinsel eylem, ak, mutlulua ulalan en
derin yollardan biridir.
Tantra cinsellik retmez. Yalnzca cinselliin bir mutluluk
kayna olduunu syler. Ve o mutluluu tandktan sonra da-
ha ileri gidebilirsin nk artk ayaklarn gereklie basmakta-
dr. nsan sonsuza dek cinsellikte kalmayacaktr ama cinsellii
bir atlama tahtas olarak kullanabilir. Tantrann anlam budur:
Onu bir atlama tahtas olarak kullanabilirsin. Ve cinselliin ya-
ratt kendinden gemeyi tandktan sonra, gizemcilerin neden
bahsettiklerini anlayabilirsin daha byk bir orgazm, kozmik
bir orgazm.
Meera dans ediyor. Onu anlayamazsn; arklarn bile anla-
yamazsn. Onlar cinseldir, simgecilii cinseldir. yle olmak zo-
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
62
* Mahatma (Hint): Byk ruh. (Ed. n.)
rundadr nk insan yaamnda cinsel eylem ikilik hissetmedi-
in, derin bir birlik hissettiin, gemiin yok olduu, gelecein
yok olduu ve yalnzca u ann kald tek eylemdir gerek
olan tek andr.
Bu yzden, ilahi olan ile birlii, varoluun kendisi ile birlii
gerekten bilen tm o gizemciler her zaman deneyimlerini tas-
vir edebilmek iin cinsel terimler ve simgeler kullanmlardr.
Baka simge sistemi yoktur; ona yaklaan baka hibir simge
sistemi yoktur.
Cinsellik yalnzca balangtr, son deildir. Ama balangc ka-
rrsan, sonu da karrsn. Ve sona ulamak iin balangtan ka-
namazsn.
Tantra yaam doal haliyle alr; gerekd olma. Cinsellik
oradadr derin bir olaslk, byk bir potansiyel. Onu kullan!
Onunla mutlu olmann nesi yanl? Gerekten de tm ahlak sis-
temleri mutlulua kardr. Birisi mutlu olduunda, bir eyin
yanl olduunu dnrsn. Birisi zntl olduunda, her
ey yolundadr. Herkesin zntl olduu nevrotik bir toplum-
da yayoruz. zntl olduunda herkes mutludur nk her-
kes duygularn paylaabilir. Mutlu olduunda, herkes akna
dner sana nasl davranacaklarn bilemezler. Birisi duygular-
n paylat zaman, onun yzne bak. Yz parlar; yzne be-
lirsiz bir parlt gelir. Duygularn paylat iin mutludur. Sen
mutlu olduun zaman, baka olaslk yoktur mutluluun ba-
kalarnda mutsuzluk yaratr, mutsuzluun mutluluk yaratr. Bu
nevrotiktir! Temelin kendisi ldrm grnmektedir.
Tantra, kendine kar drst ol, hakiki ol, der. Mutluluun
kt deildir, iyidir. Gnah deildir. Yal n zc a znt g-
naht r, yalnzca perian olmak gnahtr. Mutlu olmak erdem-
dir nk mutlu bir insan bakalar iin mutsuzluk yaratmaya-
caktr. Yalnzca mutlu bir insan bakalarnn mutluluu iin ze-
min oluturabilir.
kinci olarak, Tantra ne ahlakl ne de ahlakszdr dediim za-
man, Tantrann aslnda bir bilim olduunu sylemeye alyo-
rum. Sende ne olduunu grr. Bu, Tantrann seni deitirmeye
almad anlamna gelmez, seni gereklik araclyla dei-
tirdii anlamna gelir. Fark, tpk by ve bilim gibidir ahlak ile
Tantra ile Kozmik Orgazm
63
Tantra arasndaki fark ayndr. By de nesneleri yalnzca sz-
ckleri kullanarak, gereklii bilmeden dntrmeye alr.
Bir byc, imdi yamur duracak diyebilir. Aslnda yamu-
ru durduramaz. Ya da imdi yamur yaacak... der. Yamur
yadramaz. Yalnzca szckleri kullanp durur.
Bazen tesadfler olur ve o zaman byc kendini gl his-
seder. Ve onun byl kehanetine gre bir eyler olmamsa,
her zaman, Doru gitmeyen ne? diyebilir. O olaslk kehanet-
te her zaman gizlidir. By sz konusu olduunda her ey
eer ile balar. yle diyebilir, Herkes iyiyse, erdemliyse, u
gn yamur yaacak. Eer yamur yaarsa, tamam; eer ya-
mur yamazsa, o zaman herkes erdemli deildir. Gnahkr
olan birisi vardr.
Bu yzylda, yirminci yzylda bile, Mahatma Gandhi gibi
birisi kp, Biharda ktlk olduunda, Biharda yaayan insan-
larn gnahlar yznden ktlk geldi. diyebilir sanki tm
dnya gnah ilemiyormu, yalnzca Bihar iliyormu gibi. B-
y eer ile balar ve o eer byk, kocamandr.
Bilim asla eer ile balamaz nk bilim ilk nce neyin
gerek olduunu anlamaya alr gereklik nedir, gerek olan
nedir? Gerek olan bilindii zaman, deitirilebilir. Elektriin
ne olduunu anladn zaman, elektrik deitirilebilir, baka bir
eye dntrlebilir ve kullanlabilir. Bir byc elektriin ne
olduunu bilmez. Elektrii bilmeden dntrecektir, dn-
trmeyi dnecektir! Bu kehanetler yalnzca sahtedir, yanlsa-
madr.
Ahlak tpk by gibidir. Mkemmel insandan bahseder du-
rur ama insann, gerek insann ne olduunu bilmemektedir.
Mkemmel insan bir hayal olarak kalr. Yalnzca gerek insan
knamak iin kullanlr. nsan asla ona ulaamaz.
Tantra bilimdir. Tantra, ilk nce gerekliin ne olduunu an-
la, insann ne olduunu anla, der. Ve deerler yaratma, u anda
idealler yaratma; ilk nce neyin olduunu anla. Olmaly d-
nme, yalnzca olan dn. Ve olan bilinince, o zaman
onu deitirebilirsin. Artk bir srrn var.
rnein Tantra, cinsellie kar kma, der nk cinsellie
kar karsan ve bir brahmacharya (brahmaarya), bir cinsellikten
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
64
kanma, bir arnmlk durumu yaratmaya alrsan, bu mm-
kn deildir yalnzca bydr. Cinsel enerjinin ne olduunu
bilmeden, cinselliin nelerden olutuunu bilmeden, onun ger-
ekliinin derinliklerine, srlarna girmeden, bir brahmacharya
ideali yaratabilirsin, ama sonra ne yapacaksn? Yalnzca bastra-
caksn. Ve cinsellii bastran bir insan onun mptelas olan bir
insandan daha cinsellik doludur, nk cinsellii yaarken
enerji boalr, bastrrken devaml sisteminde dolar.
Cinsellii basklayan bir insan her yerde cinsellik grmeye
balar. Her ey cinsellikle dolar. Her ey cinsellik dolu olduun-
dan deil ama o etrafna bunu yanstr. Artk bunu yanstr! Ken-
di gizli enerjisini yanstr. Nereye bakarsa cinsellik grecektir. Ve
kendini knad iin, herkesi de knamaya balayacaktr. iddet-
le knamayan tek bir ahlak gremezsin; herkesi knamaktadr
herkes hataldr. Bu iyi hissettirir; egosu tatmin olur. Ama neden
herkes hataldr? nk her yerde, kendisinin basklad eyi
grr. Zihni gittike daha ok cinsellikle dolar ve gittike daha
ok korkar. Bu brahmacharya sapknlktr, doal deildir.
Tantra takipisi farkl tarzda bir brahmacharya yaar. Ama bu
sre kesinlikle, ncekinin tam zdddr.
Tantra ilk nce cinsellikte nasl hareket etmek gerektiini,
onu nasl tanmak, nasl hissetmek gerektiini ve iinde gizli en
derin olasla, zirveye nasl gelmek gerektiini retir esasn-
daki gzellii, orada gizli mutluluu nasl bulmak gerektiini.
O srr bir kere renince, onu aabilirsin nk gerekten
derin cinsel orgazmda sana mutluluk veren cinsellik deildir;
baka bir eydir. Cinsellik yalnzca bir durumdur. Sana kendin-
den gemilii veren baka bir eydir. O baka ey unsura b-
lnebilir. Ama ben o unsurlar belirtip tanmladm zaman, on-
lar anlayabileceini dnme. Onlar deneyimin bir paras ol-
mal. Kavram olarak faydaszdrlar.
Cinsellikteki temel unsur yznden, mutluluk dolu bir
ana gelirsin. O unsur unlardr: lk nce, zamanszlk. Zaman
kavramn tamamen aarsn. Zaman yoktur. Zaman tamamen
unutursun; zaman senin iin durur. Zaman durduundan deil:
Senin iin durur; sen onun iinde deilsindir. Gemi yoktur, ge-
lecek yoktur. Tm varolu bu anda, burada ve imdide younla-
Tantra ile Kozmik Orgazm
65
r. Bu an gerek olan tek an olur. Bu an, cinsellik olmadan da
gerek olan tek an yapabilirsen, cinsellie gerek yoktur. Medi-
tasyon araclyla gerekleir.
kinci olarak, cinsellikte, ilk defa egonu kaybedersin, egosuz
olursun. Bu yzden, ok egoist olanlar her zaman cinsellie kar-
dr nk cinsellikte egolarn yitirmeleri gerekir. Sen yoksun-
dur, karndaki de yoktur. Sen ve sevgilin baka bir eyin iinde
kaybolmusunuzdur. Yeni bir gereklik evrimleir, eski iki kii-
nin kaybolduu tamamen kaybolduu yerde yeni bir ey var
olur. Ego korkar. Artk yoksundur. Eer, cinsellik olmadan var
olmadn bir ana gelirsen, o zaman cinsellie gerek yoktur.
Ve nc olarak, ilk defa cinsellikte doalsndr. Gerek ol-
mayan kaybolur; cephe, yz kaybolur; toplum, kltr, medeni-
yet kaybolur. Doann bir parassndr tpk aalar, hayvan-
lar, yldzlar gibi. Doann bir parassndr! Daha byk bir e-
yin iindesindir kozmosun, Taonun. inde szlmektesindir.
inde yzemezsin bile: Sen yoksun. Yalnzca szlrsn, akn-
t tarafndan tanrsn.
Bu ey seni kendinden geirir. Cinsellik bunun doallk-
la olduu bir durumdur. Bu unsurlar anlayp hissedebildii-
n zaman, bu unsurlar cinsellik olmadan da yaratabilirsin.
Meditasyon, esasnda cinsellik deneyimini cinsellik olmadan
yaratmaktr. Ama bunu yaaman gerekir. Senin deneyiminin
bir paras olmaldr yalnzca kavramlar, idealler, dnce-
ler deil.
Tantra cinsellik iin deildir Tantra amaktr. Ama yalnzca
deneyim araclyla aarsn varoluu deneyim ideoloji arac-
lyla deil. Yalnzca Tantra araclyla brahmacharya oluur. Bu
bir paradoks gibi grnr ama deildir. Yalnzca bilgi aracly-
la aknlk gerekleir. Cahillik sana aknlkta yardmc olmaz;
yalnzca ikiyzllne yardmc olur.
imdi sorular alacam. Birisi yle sordu:
Meditasyon srecini engellememesi ve ona yar-
dmc olmas iin insan ne kadar sk cinsellii ya-
amaldr?
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
66
Bu soru sorulur nk yanl anlamaya devam ediyoruz. Se-
nin cinsel eylemin ve Tantrik cinsel eylem temelde farkldr. Se-
nin cinsel eylemini rahatlamak iindir. Tpk haprmak gibi
iyi bir haprma gibi. Enerji dar atlr; yknden kurtulursun.
Bu ykcdr, yaratc deildir. yidir, tedavi edicidir; gevemene
yardmc olur ama o kadar.
Tantra cinsel eylemi temelde, btnyle bunun zdddr ve
farkldr. Rahatlamak iin deildir; enerjiyi dar atmak iin de-
ildir. Boaltma olmadan enerjiyi dar atmadan eylemde
kalmak iindir, birlemi bir ekilde eylem halinde olmak iin-
dir, eylemin balang ksmdr, son ksm deil, nitelii deiti-
rir; o zaman tm nitelik farkldr.
ki eyi anlamaya al. ki tr zirve, iki tr orgazm vardr.
Bir tr orgazm bilinir: Bir heyecan doruuna ularsn, sonra da-
ha ileri gidemezsin; son gelmitir. Heyecan yle bir noktaya eri-
ir ki istemd olur. Enerji iinde ayaa frlar ve dar kar. On-
dan kurtulursun, ykn atarsn; geveyip uyuyabilirsin.
Onu bir yattrc gibi kullanrsn. Doal bir yattrcdr. Ar-
kasndan iyi bir uyku gelecektir yani din zihnine sknt vermi-
yorsa. Aksi halde yattrc bile yok olur. Din zihnine sknt ver-
miyorsa ancak o zaman cinsellik yattrc olur. Eer sululuk
duyuyorsan, uykun kaar. knt hissedersin, kendini kna-
maya balarsn ve artk bir daha yapmayacana dair yeminler
edersin. Sonra uykun kbusa dner. Doal bir varlksan, din ve
ahlak sende fazla sknt yaratmyorsa ancak o zaman cinsellik
bir yattrc olarak kullanlabilir.
Bu bir tr orgazmdr heyecann doruuna ulamak. Tantra
dier tr orgazm zerinde odaklanmtr. Eer ilkine doruk
diyorsak, dierini vadi olarak isimlendirebiliriz: Heyecann
doruuna ulamak deil, en derin geveme vadisine gelmektir.
Her ikisi iin de bata heyecan kullanmak gerekir; ite bu yzden
bata her ikisi de ayndr ama sonra ok farkldrlar, diyorum.
Her ikisi iin de heyecan kullanlmaldr; ya heyecann doru-
una gitmektesindir ya da geveme vadisine. lki iin, heyecann
youn olmas gerekir gittike younlamas. inde bymeli-
sin; dorua doru bymesine yardmc olmalsn. kincide, he-
yecan yalnzca balangta vardr. Ve erkek ieri girdikten sonra,
Tantra ile Kozmik Orgazm
67
hem o hem de sevgilisi geveyebilir. Hibir harekete gerek yok-
tur. Sevgi dolu bir kucaklama iinde geveyebilirler. Erkek ya da
kadn ereksiyonun yok olacan hissettii zaman, birazck hare-
ket ve heyecan gerekir. Sonra yine gevenir. Bu derin kucakla-
may saatlerce srdrebilirsiniz. Boalma olmadan. Ve ondan
sonra iki kii, birlikte derin bir uykuya dalabilir. Bu vadi orgaz-
mdr. Her ikisi de gever, iki gevemi varlk olarak birleirler.
Sradan cinsel orgazmda iki heyecanl varlk olarak birleir-
siniz gergin, heyecan dolu, yknzden kurtulmaya alarak.
Sradan cinsel orgazm lgnca grnr. Tantra orgazm derin,
gevetici bir meditasyondur. Ve baka soru yoktur. Ne sklkta
yaplmal? Ne kadar isterseniz nk enerji kaybedilmez. Daha
ok, enerji kazanlr.
Bunun farknda olmayabilirsiniz ama bu biyolojinin, biyoe-
nerjinin bir gereidir. Erkek ve kadn zt glerdir nega-
tif/pozitif, yin/yang ya da adna ne diyorsan. Birbirlerine mey-
dan okuyorlar ve ikisi derin bir geveme iinde birletikleri za-
man, birbirlerini yeniden canlandrrlar. kisi de birbirini can-
landrr, her ikisi de genleir, kendilerini daha canl hisseder,
her ikisi de yeni bir enerji ile parlar. Ve hibir ey kaybedilmez!
Yalnzca zt kutup ile birleerek, enerjilerini yenilerler.
Tantra ak eylemi istenildii kadar yaplabilir. Sradan cinsel
eylemi istediiniz kadar yapamazsn nk enerji yitirirsiniz ve bu
enerjiyi yeniden kazanmak iin bedeninin beklemesi gerekir. Ve
ancak o enerjiyi yeniden kazandn zaman onu yeniden kaybede-
bilirsin. Bu sama grnr: Tm yaamn yeniden kazanmak ve
kaybetmekle, kazanp kaybetmekle geer. Tpk bir saplant gibi.
Hatrlanacak ikinci ey udur: Gzlemlemi ya da gzlemle-
memi olabilirsin. Hayvanlara bak; asla bundan zevk aldklar-
n grmezsin; birlemeden zevk almazlar. Babunlara, maymun-
lara, kpeklere ya da herhangi bir hayvana bak cinsel eylem-
lerinde kendilerini mutlu hissettiklerini ya da bundan zevk al-
dklarn gzlemleyemezsin. Gzlemleyemezsin! Mekanik bir
eylem gibidir, doal bir g onlar buna itmektedir. Birleen
maymunlar grmsen, birlemeden sonra ayrldklarn bilir-
sin. Yzlerine bak. Kendinden gemilik yoktur sanki hibir
ey olmam gibidir. Enerji zorlad zaman, enerji ok fazla ol-
duu zaman, onu dar atarlar.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
68
Sradan cinsel eylem tpk byledir ve ahlaklar bunun tam
zddn sylemektedirler. Bunu yapma. Bundan zevk alma
derler. Hayvanlar gibi derler. Hayr, yle deildir! Hayvanlar
asla zevk almaz yal n zc a i ns anl ar ze vk al r. Ve ne
kadar youn bi r ze vk al r s an, i i nde o kadar
yks e k bi r i ns anl k doar. Ve eer cinsel eylemin me-
ditasyon ierirse, kendinden gemilik ierirse, en yksee do-
kunursun.
Ama Tantray hatrla: Bu bir vadi orgazmdr. Bir doruk de-
neyimi deildir, bir vadi deneyimidir.
Batda, Abraham Maslow bu doruk deneyimi terimine
byk n kazandrd. Heyecan iinde dorua gidersin ve sonra
dersin. te bu yzden her cinsel eylem sonunda bir d, bir
depresyon hissedersin. Bir zirveden dmsndr. Tantra cin-
sel deneyiminden sonra asla byle hissetmezsin. Dmezsin!
Daha fazla demezsin zaten vadideydin. Daha ziyade, yk-
selirsin.
Tantra cinsel eyleminden sonra geri dndn zaman, yk-
selirsin, dmezsin. Enerji dolu, daha canl, daha parlak hisse-
dersin. Ve o kendinden gemilik saatler, hatta gnler boyu s-
rebilir. ine ne kadar derin daldna baldr.
Ve daha fazla gidebilir, iinde ilerleyebilirsen, eninde sonun-
da boalmann enerji kayb olduunu fark edersin. Gerek yok-
tur eer ocuk istemiyorsan. Ve tm gn derin bir geveme
hissedersin. Bir Tantra cinsel deneyiminin ardndan kendini
gnlerce gevemi, rahat, iddetsiz, fkesiz, kntye urama-
m hissedersin. Ve bu tr insan asla bakalar iin bir tehlike ol-
maz. Yapabilirse, bakalarnn mutlu olmasna yardmc olur.
Yapamazsa, en azndan kimseyi mutsuz etmez.
Yalnzca Tantra yeni bir insan yaratabilir. Ve zamanszl,
egosuzluu, derin, ikiliksiz varoluu tanyan insan artk by-
yecektir. Yeni bir boyut almtr. Uzak deildir, cinselliin b-
tnyle yok olaca o gn ok uzak deildir. Cinsellik yok oldu-
u zaman, bir gn aniden cinselliin tamamen yok olduunu,
hi ehvet kalmadn, brahmacharyann doduunu fark ede-
ceksin. Ama bu gtr g grnr nk ok fazla sahte -
reti vardr. Ve zihninin koullanmas yznden korkarsn.
Tantra ile Kozmik Orgazm
69
ki eyden ok korkarz cinsellik ve lm. Ama ikisi de te-
meldir ve gerek bir din arayan herkes ikisini de tanr. Ne oldu-
unu bilmek iin cinsellii yaar nk cinsellii bilmek yaam
bilmektir. Ve lmn de ne olduunu bilmek ister nk lm
bilinmeden ebedi yaamn ne olduu da bilinemez. Cinselliin
tam merkezine girebilirsem, yaamn ne olduunu bilirim. Ve
isteyerek lme, tam merkezine girebilirsem, lmn merkezi-
ne dokunduum an ebedi olurum. Artk lmszmdr nk
lm yalnzca snrda olan bir eydir.
Cinsellik ve lm gerek arayc iin temeldir ama sradan
insanlk iin ikisi de tabudur onlar hakknda konumazsn. Ve
ikisi de temeldir ve ikisi de derin bir ekilde ilikilidir. O kadar
derinden ilikilidirler ki cinsellie girerek belirli bir lme de
girersin nk lmektesindir. Ego yok olmaktadr, zaman yok
olmaktadr, bireyselliin yok olmaktadr lmektesindir! Cin-
sellik ayn zamanda belirsiz bir lmdr. Ve cinselliin belirsiz
bir lm olduunu bilirsen, lm byk bir cinsel orgazm ola-
bilir.
lme giden bir Sokrates korkmaz. Daha ok, lmn ne ol-
duunu renmeye ok heveslidir, heyecanldr. Yreinde s-
cak bir ho geldin vardr. Neden? nk cinselliin kk l-
mn biliyorsan, onu takip eden mutluluu tanyorsan, daha
byk lm de tanmak istersin arkada daha byk bir mut-
luluk gizlidir. Ama bizim iin ikisi de tabudur. Tantra iin, ikisi
de temel arama boyutudur. nsan onlar yaamaldr.
Birisi yle sordu:
nsan meditasyonu omurgann iinde ykselen
kundalini gibi yayorsa, orgazm olmak insann
meditasyon enerjisini azaltmaz m?
Tm sorular temelde, Tantra cinsel eyleminin ne olduu an-
lalmadan sorulur, normalde yledir. Eer enerjin ykselirse,
kundalinin, ykseltirse ve bana doru ilerlerse, sradan bir or-
gazm yaamazsn. Ve yaamaya alrsan, iinde derin bir eli-
ki yaarsn nk enerji yukar ykselmekte ama sen onu aa
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
70
inmeye zorlamaktasndr. Ama Tantra orgazm bir glk deil-
dir; yardmc olacaktr.
Yukar ykselen enerji Tantra orgazm ile elikili deildir.
Geveyebilirsin ve sevgilinle birlikte yaadn o geveme ener-
jinin daha da ykselmesine yardmc olur. Sradan cinsel eylem-
de bu bir zorluktur. te bu yzden Tantrik olmayan tm o tek-
nikler cinsellie kardr nk vadi orgazmnn mmkn oldu-
unu bilmezler. Yalnzca bir tr sradan orgazm tanrlar ve bu
onlar iin bir sorundur. Yoga iin sorundur nk Yoga cinsel
enerjini yukar kmaya zorlar. Buna kundalini denir cinsel
enerjinin yukar kmasna.
Cinsel eylemde enerji aa iner. Yoga yle der: Cinsellikten
kan nk her ikisini birden yaparsan sisteminde kaos yaratr-
sn. Bir tarafta enerjini yukar kmaya zorlarsn ve dier tarafta
enerjini dar, aa frlatrsn, kaos yaratrsn. te bu yzden
Yoga teknikleri cinsellie kardr.
Ama Tantra cinsellie kar deildir nk Tantrann farkl
bir tr orgazm vardr, vadi orgazmdr bu ve bu, sana yardmc
olabilir. Kaos yoktur, eliki domaz. Daha ok, yardmc olur.
Kayorsan erkeksen ve kadnlardan kayorsan ya da kadn-
san ve erkeklerden kayorsan ne yaparsan yap, dieri akln-
dan kmaz ve seni aa ekip durur. Bu elikilidir ama gerek
budur.
Sevgilinle derin bir kucaklama halindeyken, dierini unuta-
bilirsin. Ancak o zaman dierini unutabilirsin. Bir erkek kadnn
varln unutur, bir kadn erkein varln unutur. Yalnzca yo-
un bir kucaklama iinde, dieri artk yoktur. Dieri artk ol-
madnda, enerjin daha serbeste akabilir; aksi halde dieri
onu aa eker durur.
Bu yzden Yoga ve sradan teknikler dierinden, dier cins-
ten kaar. Kamak zorundadrlar, tetikte olmak, devaml abala-
mak, kontrol etmek zorundadrlar. Ama eer kar cinse kary-
san, o karlk daimi bir gerilim yaratr ve seni aa ekmeye
devam eder.
Tantra, gerilime gerek olmadn syler. Karndakine kar
gevek ol. O gevek anda, dieri yok olur ve enerjin yukar aka-
Tantra ile Kozmik Orgazm
71
bilir. Ama ancak sen vadideysen yukar akar. Doruktayken aa-
akar.
Bir soru daha:
Dn gece cinsel eylemin yava, telasz olmas ge-
rektiini syledin ama ayn zamanda insann cin-
sel eylem zerinde kontrol olmamas gerektiini,
insann btn olmas gerektiini de syledin. Bu
benim kafam kartrd.
Bu kontrol deildir. Kontrol tamamen farkl bir eydir ve
geveme farkldr. Sen onun iinde geversin, onu kontrol etmez-
sin. Eer onu kontrol edersen, geveme olmaz. Eer onu kontrol
edersen, eninde sonunda bitirmek iin acele edersin nk
kontrol gerilim yaratr. Ve her gerilim gerginlik yaratr ve ger-
ginlik salvermek iin bir gereklilik, bir ihtiya yaratr. Bu bir
kontrol deildir! Bir eye direnmiyorsun! Yalnzca telal deil-
sin nk cinsellik bir yere ilerlemek iin deildir. Sen bir yere
gitmiyorsun. Yalnzca bir oyun bu; bir hedef yok. Ulalacak hi-
bir ey yok, neden acele edesin?
Ama insan her zaman, her eyleminde, tamamen mevcuttur.
Eer her eyde acele edersen, cinsel eyleminde de acele edersin
nk sen orada olacaksn. Zamann ok bilincinde olan bir in-
san cinsel eylemde de acele edecektir, sanki zamann boa har-
carm gibi. te bu yzden hazr kahve ve hazr cinsellik istiyo-
ruz. Kahve sz konusu olduunda bu iyi ama cinsellik sz ko-
nusu olduunda yalnzca samalk. Hazr seks diye bir ey ola-
maz. Bu bir i deil, bu acele edebilecein bir ey deil. Acele
edersen onu mahvedersin; asl noktay karrsn. Onun zevkini
kar nk onun araclyla bir zamanszlk hissedilecektir.
Acele edersen, o zaman zamanszlk hissedilemez.
Tantra, tela etmeden gidin, yava yava zevkini karn, tp-
k sabahleyin yrye kar gibi, ofise gider gibi deil, dedi-
inde, o farkl bir eydir. Ofise giderken bir yere yetimek iin
acele edersin, sabahleyin yrye ktnda ise acele etmezsin
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
72
nk hibir yere gitmiyorsundur. Yalnzca gidiyorsundur. Te-
la yok, hedef yok. Herhangi bir noktadan dnebilirsin.
Bu telaszlk vadiyi yaratmann temelidir; aksi halde doruk
yaratlr. Ve bu sylendii zaman, kontrol etmen gerektii anla-
mna gelmez. Heyecann kontrol etmeyeceksin nk bu eli-
kilidir. Heyecan kontrol edemezsin. Kontrol edersen, ifte heye-
can yaratrsn.
Geve, bunu bir oyun olarak kabul et bir son yaratma. Ba-
lang yeterlidir!
Eylemde, gzlerini kapat, karndakinin bedenini hisset,
onun enerjisinin sana akmasn hisset, ona katl, onun iinde eri.
Gelecektir! Eski alkanlk birka gn oyalanabilir. Ama gidecek-
tir. Onu gitmeye zorlama. Yalnzca geve, geve, geve. Ve boal-
ma olmazsa, bir eyin yolunda gitmediini dnme nk er-
kekler bir eylerin yolunda gitmediini hisseder. Boalma ol-
mazsa, bir eylerin yolunda gitmediini hisseder. Hibir ey yo-
lunda gitmemi deildir! Ve bir eyi kardn da dnme.
Hibir eyi karm deilsin.
Balangta bir eyi karm gibi hissedersin nk heyecan
ve doruk orada deildir. Ve vadi gelmeden nce bir eyi kar-
dn hissedeceksin ama bu eski bir alkanlktan baka bir ey
deildir. Bir dneme kadar, bir aya, haftaya kadar vadi belir-
meye balayacaktr. Ve vadi belirdii zaman, doruklarn unuta-
caksn. O zaman hibir doruk buna deer grnmeyecek. Ama
beklemek zorundasn. Ve zorlamayp kontrol etme. Yalnzca
geve.
Geveme bir sorundur nk geve dediimiz zaman, zih-
nimizde bu, sanki aba gsterilecek gibi tercme edilir. Dilimiz
bu grnty verir. Bir kitap okuyordum; kitabn ad uydu:
Gevemelisin! te o zorunluluk eki, gevemene izin vermeye-
cek nk o zaman gevemek bir hedef olacak Gevemeli-
sin! ve bunu beceremezsen hayal krklna urayacaksn.
Tam da o meli eki sana ok aba gstermen gerektiini, zorlu
bir yolculuk hissini verir. Zorunluluk terimleri ile dnrken
geveyemezsin.
Dil bir sorundur. Belirli konularda, dil her zaman yanl ifa-
de eder. rnein geveme: Ben, Geve! dediim zaman, bu
Tantra ile Kozmik Orgazm
73
bir aba olur ve sen Nasl gevemeliyim? diye sorarsn. Na-
sl? diye sorarken asl noktay karrsn. Nasl? diye sora-
mazsn. Bir teknik sormu olursun: Teknik aba yaratr, aba
gerginlik yaratr. Bu yzden bana nasl gevemen gerektiini so-
rarsan, ben yle derim: Hibir ey yapma. Yalnzca geve! Yal-
nzca uzan ve bekle. Hibir ey yapma! Yaptn her ey bir en-
gel olacaktr; bir engel yaratacaktr.
Birden yze, sonra yzden bire kadar sayarsan, sabaha ka-
dar uyank kalrsn. Ve eer bazen sayarken uyuyakalmsan,
bunun sebebi saymak deildir nk sayp dururken sklm-
sndr, skldn iin uyumusundur. Saymak yznden deil
can sknts yznde. Sonra saymay unutmusundur ve uykun
gelmitir. Ama uyku ancak, geveme ancak hibir ey yapmaz-
ken gelir. Sorun budur.
Ben cinsel eylem dediim zaman, bu bir aba gibi grnr.
Deildir! Sevgilinizle ya da nzla oynamaya balayn. Yal-
nzca oynamaya devam edin, birbirinizi hissedin, birbirinize
kar duyarl olun. Tpk oyun oynayan ocuklar, kpekler ya da
hayvanlar gibi. Oynamaya devam edin ve cinsel eylemi hi d-
nmeyin. Olabilir de, olmayabilir de.
Oynama araclyla olursa, seni vadiye daha byk bir ko-
laylkla gtrr. Eer onu dnrsen, o zaman oktan kendini
gemisindir: Sevgilinle oynamaktasndr ama cinsel eylemi d-
nmektesindir. O zaman oyun sahtedir. Sen orada deilsindir,
zihnin gelecektedir. Ve bu zihin her zaman gelecekte ilerleye-
cektir.
Cinsel eylem iindeyken zihin onu nasl bitireceini dn-
mektedir. Her zaman senden ileridedir. Buna izin verme! Yal-
nzca oyna ve cinsel eylemi unut. Olacaktr. Olmasna izin ver.
O zaman gevemek kolay olur. Ve olduu zaman... Yalnzca
geveyin. Birlikte olun. Birbirinizin varln hissedin ve mutlu
hissedin.
Olumsuz olarak, bir ey yaplabilir. rnein, heyecanland-
n zaman nefesin hzlanr nk heyecan hzl nefes almaya
zorlar. Gevemek iin, derin nefes almak hzl deil, yava, ra-
hat bir ekilde nefes almak iyidir, yardmc olur. O zaman cinsel
eylem uzatlabilir.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
74
Konumayn, hibir ey sylemeyin nk bu rahatszlk ya-
ratr. Zihninizi kullanmayn, bedenlerinizi kullann. Yalnzca ne-
ler olduunu hissetmek iin zihninizi kullann. Akan scaklk,
akan ak, birlemedeki enerji, onu hissedin! Onun farknda
olun. Ve bu da bir gerilim haline getirilmemelidir aba harca-
makszn szln. Ancak o zaman vadi belirecektir. Ve vadi be-
lirdii zaman, ayorsun demektir.
Vadiyi, gevemi orgazm hissedip fark ettiiniz zaman, za-
ten bir aknlk vardr. Cinsellik orada deildir. Artk bir medi-
tasyona, bir samadhiye dnmtr.
Tantra ile Kozmik Orgazm
75
Ak meditasyona gemene yardmc olamazsa baka
hibir ey yardmc olamaz.
lk soru:
Osho, ltfen Vigyan Bhairava Tantrada imdiye
kadar tarttmz tekniklerin Tantrann asl ve
esas konusuna deil de Yoga bilimine mi ait oldu-
unu akla. Ve Tantrann esas konusu nedir onu
syle?
B
u, pek ok kiinin kafasna taklr. Tarttmz teknikler
Yogada da kullanlr ayn tekniklerdir ama aralarnda bir
fark vardr. Ayn teknii, arkasnda ok farkl bir felsefe ile kul-
lanabilirsin. Ana yaps, arka plan farkldr ama teknik ayndr.
Yogann yaama kar farkl bir yaklam vardr, Tantrann tam
zdddr.
Yoga mcadeleye inanr; Yoga temelde iradenin yoludur.
Tantra mcadeleye inanmaz; Tantra iradenin yolu deildir. Tam
77
Tantra: Teslim Olmann Yolu
6
mM
tersine, Tantra mutlak teslim olmann yoludur. radene ihtiyacn
yoktur. Tantra iin iraden sorundur, tm acnn kaynadr. Yo-
ga iin, teslim olman, iradesizliin sorundur.
raden zayf olduundan strap iindesindir, ac ekersin
Yoga iin. Tantrada, iraden olduu iin egon vardr, bireysellii-
n vardr, ac ekmenin sebebi budur. Yoga, iradeni mutlak m-
kemmellie getir, o zaman kurtulacaksn, der. Tantra iradeni ta-
mamen yok et, onu tamamen boalt, seni zgrle kavutura-
cak olan budur, der. Her ikisi de dorudur. Bu zorluk yaratr.
Benim iin, her ikisi de dorudur.
Yogann yolu ok zor bir yoldur. mknszdr, egonun m-
kemmelliine erimen neredeyse imknszdr. Bu, tm evrenin
merkezi olman gerekir, demektir. Yol ok uzun ve etindir. Ve as-
lnda asla sona ulamaz. Peki, Yogann takipilerine ne olur? Ba-
z yaamlarda, yolun bir yerinde, Tantraya dnerler. Bu olur.
Bu entelektel olarak anlalabilir bir durumdur; varolusal
olarak imknszdr. Mmkn olsa. Yoga yoluyla da ularsn.
Ama genellikle bu asla olmaz. Ya da olsa bile, nadiren olur. Bir
Mahavira... Bazen yzyllar geer ve sonra Mahavira gibi bir
adam Yoga yoluyla erer. Ama bu nadirdir, istisnadr ve kural
kantlar.
Ama Yoga Tantradan daha caziptir. Tantra kolaydr, doaldr
ve Tantra araclyla kolayca, doallkla, aba harcamakszn
erersin. Ve bunun yznden, Tantra asla sana fazla cazip gel-
mez. Neden? Sana cazip gelen her ey, egona da cazip gelir. His-
settiin her ne ise egonu tatmin etmek sana daha cazip gelecek-
tir. Egon seni elinde tutmaktadr. Yoga ok daha caziptir.
Gerekten de sen ne kadar egoistsen, Yoga sana o kadar ca-
zip gelecektir nk Yoga saf ego abasdr. Ne kadar imknsz-
sa, egoya o kadar cazip gelir. Everestin bu kadar cazip gelmesi-
nin sebebi budur; Himalayann zirvesine ulamak, o kadar g-
tr ki! Ve Hillary ve Tensing Evereste ulatklarnda, bir an b-
yk bir kendinden gemilik hissettiler. O neydi? Tatmin olan
ego. Onlar ilktiler.
Aya ilk ayak basan insann, kendini nasl hissettiini tahmin
edebiliyor musun? Tarihteki ilkti. Ve artk kimse onun yerine ge-
emez; tm tarih boyunca o ilk olacaktr. Onun statsn dei-
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
78
tirmenin yolu yoktur. Ego youn bir ekilde tatmin edilmitir.
Artk bir rakip yoktur ve olamaz da. Pek ok kii Aya inecektir
ama hibiri ilk olmayacaktr.
Pek ok kii Aya inebilir ve pek ok kii Evereste gidebilir.
Yoga sana yksek bir zirve ve daha da ulalmaz bir hedef verir:
Egonun mkemmelletirilmesi saf, mkemmel, mutlak ego.
Yoga Nietzscheye ok cazip gelmi olmaldr nk o, yaa-
mn ardnda ileyen enerjinin iradenin enerjisi olduunu syle-
mitir g iradesi.* Yoga sana, onun araclyla daha gl ol-
duun hissini verir. Kendini daha ok kontrol edebildike, ig-
dlerini daha ok kontrol edebildike, bedenini daha ok kont-
rol edebildike, zihnini daha ok kontrol edebildike... gl
hissedersin. inde efendi olursun (iinin efendisi olursun). Ama
bu eliki yoluyla olur; bu abalama ve iddet yoluyla olur.
Ve hemen hemen her zaman, pek ok yaam boyunca Yoga
uygulayan bir kii yle bir noktaya gelir ki tm yolculuk skc,
kasvetli, bouna grnr nk ego ne kadar tatmin edilirse, o
kadar faydaszm gibi gelir. Ve o zaman Yoga yolunun takipi-
si Tantraya dner.
Ama Yoga caziptir nk herkes egoisttir. Tantra asla bata
cazip gelmez. Tantra yalnzca daha usta olanlara cazip gelir,
kendileri zerinde alm olanlara, Yoga aracl ile pek ok
yaam boyunca abalam olanlara. Tantra onlara cazip gelir,
nk anlayabilirler, normalde, Tantray cazip bulmazsn. Ya da
bulsan da, yanl sebeplerden dolay cazip bulursun. Bu yz-
den, onlar da anlamaya al.
Tantray bata cazip bulmazsn nk senden teslim olman
ister, mcadele etmeni deil. Senden szlmeni ister, yzmeni
deil. Senden aknt ynnde ilerlemeni ister, akntnn tersi
ynde, yukar doru deil. Sana doann iyi olduunu syler.
Doaya gvenmelisin onunla mcadele etme. Cinsellik bile
iyidir. Ona gvenmelisin, onu takip etmelisin, onun iine akma-
lsn mcadele etme. Tantrann esas retisi mcadele etme-
mektir. Ak, salver kendini!
Tantra: Teslim Olmann Yolu
79
* Bu tabir, Trkede zaman zaman g istenci ve gc isteme olarak da
geer. (Ed. n.)
Bu cazip olamaz. Bunun araclyla egonu tatmin edemez-
sin. lk admda, senden egonu yok etmeni ister. En bata, senden
onu yok etmeni ister.
Yoga da senden isteyecektir ama sonda. Bata senden onu
arndrman isteyecektir. Ve tamamen arndrld zaman, yok
olur; kalamaz. Ama Yogada bu sondur, Tantrada ise ilktir...
Bu yzden Tantra genelde cazip gelmez. Ve gelse de yanl
sebeplerden dolay cazip gelir. rnein, kendini cinsellie ver-
mek istiyorsan, bunu Tantra araclyla mantkl bir biimde
aklayabilirsin. Cazibe bu olabilir. Kendini araba, kadnlara ve
baka eylere vermek istiyorsan, Tantrann seni cezp ettiini his-
sedebilirsin. Ama aslnda sen Tantray cazip bulmuyorsun
Tantra bir cephedir, bir hiledir. Tantrann izin verdiini dn-
dn baka bir eyi cazip buluyorsundur. Bu yzden Tantra
her zaman yanl sebeplerden dolay cazip gelir.
Tantra senin iptilalarna yardmc olmak iin deil onlar d-
ntrmek iin vardr. Bu yzden, kendini aldatma! Tantra ara-
clyla kendini kolayca aldatabilirsin. Ve bu aldatma olasl
yznden de Mahavira Tantray nermezdi. Bu olaslk her za-
man vardr. Ve insan o kadar aldatcdr ki amalad bir ey
iin baka bir eyi gsterebilir. Mantkl bir ekilde aklayabilir.
rnein inde, eski inde, Tantraya benzer bir ey, gizli bir
bilim vard. Tao olarak bilinir bu. Taoda, Tantraya benzer ei-
limler vardr. rnein Tao der ki cinsellikten kurtulmak istiyor-
san, bir kiiye bir kadna, bir erkee bal kalmaman iyidir.
zgrlemek istiyorsan bir kiiye bal olmamalsn. Bu yz-
den, Tao e deitirmenin iyi olduunu syler.
Bu kesinlikle dorudur ama sen bunu mantkl olarak ak-
layabilirsin, kendini aldatabilirsin. Yalnzca bir seks manya ola-
bilirsin ve yle dnrsn: Tantray uyguluyorum, bu yzden
tek bir kadna bal kalamam, deitirmeliyim. Ve inde pek
ok imparator bunu uygulamtr. Srf bunun iin byk harem-
leri olmutur.
Ama Tao anlamldr insan psikolojisinin derinliklerine ba-
karsan Taonun anlaml olduunu grrsn. Yalnzca tek bir ka-
dn tanrsan, eninde sonunda o kadnn cazibesi solacaktr ama
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
80
kadnlarn cazibesi kalacaktr. Kar cins seni cezp edecektir,
ama bu kadn, karn, kar cinsten olmayacaktr aslnda. O seni
cezp etmeyecektir, senin iin bir mknats olmayacaktr. Ona
alm olacaksn.
Tao der ki eer bir erkek kadnlarn iinde, pek ok kadnn
iinde yayorsa, yalnzca bir tanesinin tesinde olmayacaktr
kar cinsin tesine gidecektir. Pek ok kadn tanmas onun a-
masna yardm edecektir. Ve bu dorudur ama tehlikelidir n-
k sen bundan doru olduu iin deil, sana geerli bir neden
salad iin holanacaksn. Tantrada sorun budur.
Bu yzden inde bu bilgi de bastrld; bastrlmak zorun-
dayd. Hindistanda da Tantra bastrld nk pek ok tehlike-
li ey sylyordu bunlarn tehlikeli olmasnn tek sebebi senin
aldatc olmandr. Aksi halde bunlar harikadr. nsan zihninin
bana Tantradan daha harika ve gizemli bir ey gelmemitir;
hibir bilgi bu kadar derin deildir.
Ama bilgi her zaman tehlikeler barndrr. rnein, artk bi-
lim bir tehlike haline gelmitir nk sana ok gizemli srlar
vermitir. Artk atom enerjisi yaratmay biliyorsun. Einsteinn,
eer bir yaam daha olsayd, bilim adam olmak yerine bir tesi-
sat olmay tercih edeceini nk geriye dnp baktnda
tm yaamnn bouna olduunu grdn syledii sylenir.
Hayatta yalnzca bouna yaamak, insanla kar ok tehlikeli
de oldu. Ve en gizemli srlardan birini paylat insanlkla ama
bunu kendi kendini aldatan insanla paylat.
Bilimsel bilgiyi bastracamz gn gelecek mi, merak ediyo-
rum. Bilim insanlar arasnda sylentiler var, daha fazlasn ak-
layp aklamamak konusunda gizli dnceler var aratrma-
larmz durdurmal myz, yoksa daha ileri gitmeli miyiz?
nk artk tehlikeli zemindeyiz.
Bi l gi ni n he r t r l s t e hl i ke l i di r ; yalnzca cehalet
tehlikeli deildir. Onunla fazla bir ey yapamazsn. Hurafeler
her zaman iyidir asla tehlikeli deildir. Hastal benzeri ile te-
davi edebilirsin. Verin ilac... Sana zarar dokunmayacaktr, bu
kesindir. Sana yardm edip etmeyecei senin kendi yanlsamala-
rna baldr. Bir ey bellidir: Sana zarar vermeyecektir. Hastal-
Tantra: Teslim Olmann Yolu
81
benzeri ile tadevi etmek zararl deildir; derin bir hurafedir.
Yalnzca yardm dokunabilir. Eer bir eyin yalnzca faydas
dokunuyorsa, o zaman hurafedir. Eer hem faydas, hem zarar
olabilirse, o zaman bilgidir.
Gerek bir ey her ikisini de yapabilir faydas da dokuna-
bilir, zarar da. Yalnzca gerek olmayan bir eyin sadece fayda-
s olur. Ama o zaman bu fayda o eyden kaynaklanmaz asla.
Her zaman kendi zihninde yarattn bir eydir. Bundan tr
gerek olmayan, hayali eyler bir adan iyidir sana asla zarar-
lar dokunmaz.
Tantra bilimdir ve atom bilgisinden daha derindir nk
atom bilimi maddeyle ilgilidir oysa Tantra seninle ilgilenir. Ve sen
her zaman atom enerjisinden daha tehlikelisindir. Tantra biyolo-
jik atom ile ilgilenir, seninle yaayan hcreyle, yaam bilincinin
kendisi ve bunun nasl ilediiyle, isel mekanizmasyla...
te bu yzden Tantra cinsellikle bu kadar ilgilenir. Yaam ve
bilinle ilgilenen bir insan otomatik olarak cinsellikle de ilgile-
necektir nk cinsellik yaamn, akn, bilin dnyasnda olup
biten her eyin kaynadr. Bu yzden bir arayc (kif) cinsel-
likle ilgilenmiyorsa, o bir arayc deildir. Bir filozof olabilir ama
bir arayc deildir. Ve f e l s e f e az ya da ok s a mad r
faydasz eyleri dnmektir.
yle duymutum: Molla Nasruddin (Nasreddin Hoca) bir
kzla ilgileniyormu ama kzlar konusunda ans pek yokmu.
Kimse ondan holanmyormu. Ve bir kzla ilk kez tanacak-
m, bu yzden bir arkadana gitmi ve ona yle demi: Sr-
rn nedir? Kadnlarla aran harika. Onlar hipnotize ediyorsun.
Oysa ben devaml baarsz oluyorum, bana bir ipucu ver. Bu
kzla ilk kez kacam, bana baz srlar ver.
Arkada yle demi, eyi unutma: Her zaman yiyecek,
aile ve felsefeden bahset.
Neden yiyecek? diye sormu Molla.
Arkada yle demi, Ben yiyecekten bahsederim nk o
zaman kz kendini iyi hisseder nk her kadn yiyecee ilgi
duyar. O ocuk iin yiyecektir, tm insanlk iin yiyecektir, bu
yzden temelde yiyecek ile ilgilenir.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
82
Molla yle der, Tamam. Ya aile?
Adam yle der, Onun ailesi hakknda konu ki niyetin na-
muslu grnsn.
Sonra Molla sorar: Peki, ya felsefe?
Adam yle der: Felsefe hakknda konu. Bu, kadnlarn
kendilerini zeki hissetmesini salar.
Molla koarak uzaklar. Kz grd an sorar, Merhaba,
eriteden holanr msn?
Kz ararak yant verir: Hayr!
Ve Molla ikinci sorusunu sorar, Erkek kardein var m?
Kz daha da arr... Bu ne biim randevu! Yant verir:
Hayr!
Bir an Molla ne diyeceini bilemez. Felsefe konusunu nasl
asam? diye dnr. Sonunda karar verir ve sorar: imdi, bir
erkek kardein olsa idi, eriteden holanr myd?
Felsefe budur. Felsefe az ya da ok samadr. Tantra felsefey-
le ilgilenmez; Tantra esas, varolusal yaamla ilgilenir. Bu yz-
den Tantra asla bir Tanr olup olmadn ya da moka olup ol-
madn ya da cennet ve cehennem olup olmadn sormaz.
Hayr. Tantra yaam hakknda temel sorular sorar. Cinsellik ve
akla bu kadar ilgili olmasnn sebebi budur bunlar temeldir.
Sen onlar yaarsn; onlarn bir parassn zira...
Sen bir cinsel enerji oyunusun, baka bir ey deil. Ve bu
enerjiyi anlayp onu amazsan, asla daha fazlas olmayacaksn.
Sen, u anda, cinsel enerjiden baka bir ey deilsin. Daha fazla-
s olabilirsin ama bunu anlamazsan ve onu amazsan, asla daha
fazlas olmayacaksn. Olaslk yalnzca bir tohumdur.
Tantrann cinsellikle, akla, doal yaamla ilgilenmesinin se-
bebi budur. Ama bilmenin yolu eliki deildir. Tantra, bir sa-
vama ruh halinde isen asla anlayamayacan syler o zaman
alc deilsindir. O zaman, savatn iin srlar gizli kalacaktr.
Onlar almak iin ak deilsindir.
Ve savarken her zaman darda olursun. Eer cinsellikle
savayorsan, sen her zaman dardasndr. Eer cinsellie tes-
lim olursan, onun iindeki ze ularsn, sen ieridesin demek-
tir. Ve eer teslim olursan, pek ok eyi anlarsn.
Tantra: Teslim Olmann Yolu
83
Cinselliin iinde oldun ama her zaman arkanda bir sava-
ma tavr vard. te bu yzden pek ok srr renmedin. rne-
in, cinselliin yaam veren glerini renmedin. renmedin
nk bilemezsin. Bu ieride olan birini gerektirir.
Eer gerekten cinsel enerji ile szlyorsan, tamamen tes-
lim olmusan, eninde sonunda cinselliin yalnzca yeni bir ya-
ama yol amadn anladn noktaya ularsn: Cinsellik sana
daha fazla yaam verebilir. klar iin cinsellik yaam veren bir
g olabilir ama bunun iin teslim olman gerekir. Ve bir kez tes-
lim olunca, pek ok boyut deiecektir.
rnein, Tao bilir ki eer cinsel eylem esnasnda boalrsan
o zaman cinsellik senin iin yaam salayan bir ey olmaz. Bo-
almann gerei yoktur; boalma tamamen unutulabilir. Tantra
ve Tao boalmann savama yznden olduunu syler; aksi
halde gerei yoktur.
k ve sevgili derin bir cinsel kucaklama iinde olabilir, bo-
almak iin tela etmeden, ilikiyi bitirmek iin acele etmeden
birbirlerinin iinde geveyebilirler. Ve bu geveme tam olduu
zaman, ikisi de daha fazla yaam hissedecektir. kisi birbirini
zenginletirecektir.
Tao der ki cinsellik konusunda acele etmeyen, yalnzca derin
bir ekilde geveyen bir adam bin yl yaayabilir. Eer bir kadn
ve bir adam birbirlerinde derin bir geveme iindeyseler, yalnz-
ca birbirleriyle birleiyorlarsa, birbirlerine dalmlarsa, tela
iinde deilseler, gerilim iinde deilseler, pek ok ey olur, sim-
yasal eyler olur nk ikisinin yaam svlar birleir, ikisinin
elektrii, biyoenerjisi birleir. Ve yalnzca bu birleme ile (birbir-
lerinin zdd olduklarndan birisi negatif, dieri pozitif: Zt
kutuplardrlar), srf birbirleriyle youn bir ekilde birletiklerin-
den, birbirlerini glendirirler, birbirlerini canlandrrlar, canl
klarlar.
Uzun yaayabilirler ve yalanmadan yaayabilirler. Ama bu-
nu ancak savaan bir ruh hali iinde deilsen anlayabilirsin. Ve
bu paradoks ierir gibi grnmektedir. Cinsellikle savaanlar
daha abuk boalr nk gergin zihin gerilimden kurtulmak
iin acele eder.
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
84
Yeni aratrmalar pek ok artc ey, pek ok artc ger-
ek syler. Youn birleme srasnda neler olduu konusunda
ilk kez Masters ve Johnson bilimsel olarak almtr. Erkekle-
rin yzde yetmi beinin erken boaldn fark etmilerdir er-
keklerin yzde yetmi bei! Derin bir birleme olmadan boal-
mlardr ve eylem bitmitir. Ve kadnlarn yzde doksan hi
orgazm yaamaz; asla dorua ulamazlar, derin, tatmin edici bir
dorua kadnlarn yzde doksan!
Kadnlarn bu kadar fkeli, bu kadar sinirli olmalarnn sebe-
bi budur ve byle de kalacaklardr. Hibir meditasyon onlara
kolayca yardm edemez, hibir felsefe, hibir din, hibir ahlak
onlar birlikte yaadklar erkeklerin yannda rahat hissettire-
mez. Ve sonra hayal krkl, fke... nk modern bilim ve es-
ki Tantra der ki bir kadn youn bir ekilde tatmin olmad, or-
gazm olmad zaman aile iinde sorun olacaktr. Onun eksikli-
ini hissettii ey sinirlilik yaratacak ve her zaman savaan bir
ruh hali iinde olacaktr.
Bu yzden eer karn devaml bir sava halinde ise tm ola-
y bir kez daha dn. Yalnzca karn deil, sebep sen de olabi-
lirsin. Kadnlar orgazm olamadklar iin, cinsellik kart olur-
lar. Kolayca ilikiye girmek istemezler. Onlara rvet vermek
gerekir; cinsellie hazr deillerdir. Neden hazr olsunlar nk
cinsellik araclyla asla derin bir mutluluk yaamazlar. Daha
ok, cinsellikten sonra erkein onlar kullandn, kullanldkla-
rn hissederler. Kendilerini kullanlp atlm bir paavra gibi
hissederler.
Erkek tatmin olur nk boalmtr. Sonra gider, uyur. Kar-
s ise alar. Kullanlmtr ve bu deneyim onun iin hi de tatmin
edici olmamtr. Kocasn, n ya da arkadan rahatlatm
olabilir ama onun iin tatmin edici olmamtr.
Kadnlarn yzde doksan orgazmn ne olduunu bilmez bi-
le nk onu asla tanmamlardr; bedenin bu mutlu rpn-
n, her lifin titredii, her hcrenin canland o mutlu an hi ta-
nmamlardr. Ona ulamamlardr ve bunun sebebi, toplum-
daki cinsellik kart tavrdr. Savaan zihin oradadr, bu yzden
kadn o kadar bastrlmtr ki frijit olmutur.
Tantra: Teslim Olmann Yolu
85
Erkek eylemi, sanki bu bir gnahm gibi yapmaya devam
eder. Kendini sulu hisseder; bilir ki yaplmamaldr. Ve kar-
s ya da sevgilisiyle seviirken, bir mahatma dnr: Mahat-
maya nasl gitmeli ve bu cinsellii, bu suu, bu gnah nasl a-
mal.
Mahatmalardan kurtulmak ok zordur; onlar her zaman ora-
dadr. Seviirken bile iki kii deilsiniz bir mahatma orada ol-
maldr, demek ki kiisiniz. Ve hi mahatma olmasa da Tanr
bu gnah ilerken seni gzlyordur. nsanlarn zihnindeki Tan-
r kavram, daima seni izleyen rntgenci Tom gibidir. Bu tavr
endie yaratr. Ve endie oradayken, boalma abuk gerekleir.
Endie olmad zaman, boalma saatlerce ertelenebilir
hatta gnlerce. Ve buna ihtiya da yoktur! Ak derinse ve her iki
beden birbirini canlandrabiliyorsa, o zaman boalma tamamen
durabilir. ki k yllarca boalma olmadan, enerji harcamadan
birleebilir. Birbirlerinde geveyebilirler. Bedenleri birleir ve
geverler; girerler ve geverler. Ve eninde sonunda, o zaman cin-
sellik bir heyecan olmaktan kar. u anda bu bir heyecandr. O
zaman bir heyecan olmaz, bir geveme, derin bir salverme olur.
Ama bu, ancak iindeki yaam enerjisine, yaam gcne tes-
lim olursan mmkn olur. Ancak o zaman sevgiline ya da -
na teslim olabilirsin.
Tantra der ki: Heyecanl olduunda asla sevime! Bu ok
sama grnr nk heyecanl olduunda sevimek istersin.
Her iki k, ak yapabilmek iin birbirlerini heyecanlandrrlar.
Ama Tantra der ki heyecan iinde enerji harcamaktasn. Sakin-
ken, dinginken, meditasyon halinde ak yap. lk nce meditas-
yon yap, sonra ak... Ve akta da, snrn tesine geme! Ne de-
mek istiyorum, Snrn tesine geme! derken? Heyecanlan-
ma, iddet kullanma, bylece enerjin dalmaz.
Sevien bir ift grdnde onlarn savatklarn dnebi-
lirsin. Bazen anneleriyle babasn gren kk ocuklar, babala-
rnn annelerini ldreceini sanr. iddet dolu grnr; bir
kavga gibi grnr. Gzel deildir; irkin grnr.
Sevime daha mzikli, daha ahenkli olmaldr. ki e sanki
dans ediyor gibi olmaldr, savayor gibi deil tek bir ahenk-
li melodiyi mrldanr gibi, her ikisinin de eriyecei, bir olaca
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
86
bir atmosfer yaratyor gibi. Ve sonra gevemeliler. Tantrann
anlam budur. Tantra hi cinsellik dolu deildir. Tantra en az
cinsellik ieren eydir ve cinsellikle ilgisi snrldr. Ve eer bu
geveme yoluyla, salverme yoluyla doa sana srlarn ayor-
sa, buna amamak gerekir. O zaman neler olduunu fark et-
meye balarsn. Ve o farkndalk iinde pek ok sr zihninde
akla kavuur.
lkin, cinsellik yaam verici olur. u anki haliyle, lm geti-
rir. Onunla lmektesin, kendini harcamaktasn, bozulmaktasn.
kinci olarak, cinsellik en derin doal meditasyon olur. Dn-
celerin tamamen yok olur. n ile tamamen gevediin za-
man, dncelerin yok olur, zihin artk orada deildir. Yalnzca
yrein arpar zihin orada deildir. Doal bir meditasyon
olur. Ve eer ak sana meditasyonda yardmc olamazsa, hibir
ey olamaz nk baka her ey yalnzca gereksizdir, yzeysel-
dir. Eer ak yardmc olamazsa, hibir ey olamaz!
Akn kendi meditasyonu vardr. Ama sen ak tanmazsn,
sen yalnzca cinsellii bilirsin ve enerjini harcamann sefillii-
ni bilirsin. Ondan sonra keyfin kaar. Ondan sonra brahmachar-
ya yemini etmeye karar verirsin. Ve bu yemin depresyon iinde
edilmitir, bu yemin fke iinde edilmitir, bu yemin hayal k-
rkl iinde edilmitir. Bunun yardm olmaz.
Bir yemin ancak, derin, gevemi, meditasyon iindeki bir
ruh halinde faydal olur ancak o zaman! Aksi halde yalnzca
fkeni, hayal krkln gstermektesindir, baka bir ey deil
ve yirmi drt saat iinde yeminini unutacaksndr. Enerji yine
gelecektir, tpk eski bir alkanlk gibi onu yaamak zorunda
kalacaksndr.
Bu yzden cinsellik haprmak gibi bir eydir, baka bir ey
deil. Heyecan duyarsn ve sonra rahatlamak iin haprmak
zorunda kalrsn. Burnunda seni rahatsz eden bir eyden kur-
tulmu olursun bylece cinsellik merkezinde seni rahatsz
eden bir eyden kurtulmu olursun.
Tantra der ki cinsellik ok derindir nk o yaamdr ama
sen yanl sebeplerden dolay ona ilgi duyabilirsin. Tantrayla
yanl sebeplerden dolay ilgilenme, o zaman Tantrann tehlike-
Tantra: Teslim Olmann Yolu
87
li olduunu hissetmezsin o zaman Tantra yaam dntren
bir hale gelir.
Konutuumuz yntemler Yogada da kullanlr ama bir e-
liki, bir sava tavr vardr. Tantra ayn yntemleri kullanr ama
ok sevgi dolu bir tavr iindedir. Bu da byk bir fark yaratr.
Tekniin asl nitelii deiir. Teknik farkl olur, nk btn ar-
ka plan farkldr.
Kendine unu sor: Tantrann esas konusu nedir?
Sensin! Tantrann esas konusu sensin u anda ne olduun,
iinde byme olasl olan gizli eyin ne olduu, ne olduun
ve ne olabilecein. u anda sen bir cinsel birimsin. Ve bu birim
derinlikle anlalmad srece bir ruh olamazsn; tinsel bir bi-
rim olamazsn. Cinsellik ve tinsellik bir enerjinin iki ucudur.
Tantra senin mevcut durumun ile balar. Yoga senin olasl-
n ile balar. Yoga son ile balar, Tantra balang ile balar. Ve
balang ile balamak iyidir. Balang ile balamak her zaman
iyidir, nk eer son balang olursa, o zaman kendin iin ge-
reksiz mutsuzluk yaratrsn. Sen o deilsin o yalnzca ideal, bir
Tanr... deal olmak zorundasn; sen yalnzca bir hayvansndr.
Ve bu hayvan Tanr ideali yznden lgnca hareket eder. l-
drr, delirir.
Tantra, Tanry unutun, der. Eer sen hayvansan, bu hayvan
kendi btnl iinde almalsn. Bal bana bu anlay iinde,
Tanr byyecektir. Ve eer o anlay yoluyla byyemezse, o
zaman unut gitsin; asla byyemez. dealler olaslklar dar
karamaz; yalnzca geree dair bilgi faydal olur. Bu yzden,
Tantrann esas konusu sensin! Olduun gibi ve olabilecein gibi,
mevcut durumun ve olasln olarak. Esas konu bunlardr.
Bazen insanlar endielenir. Tantray anlamaya kalkma. Tan-
r tartlmaz, moka tartlmaz, nirvana tartlmaz. Tantra ne
tr bir dindir? Tantra seni tiksindirecek eyleri tartr; onlar
tartmaktan holanmazsn. Kim cinsellii tartmak ister ki?
nk herkes bildiini dnr. reyebildiin iin, bildiinimi
dnyorsun?
Kimse cinsellii tartmak istemez ve cinsellik herkesin soru-
nudur. Kimse ak tartmak istemez, nk herkes zaten harika
bir k olduunu dnr. Bir de yaamna bak! Srf nefret do-
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
88
ludur, baka bir ey deil. Ve aka ne dersen de, o yalnzca gev-
emedir, nefrete kar birazck geveme. evrene bak, o zaman
ne bildiini ve ne bilmediini greceksin.
Aklma geldi. Bir Yahudiden, bir Hasidik retmen Baal
Shemden sz edildiini duymutum: Her gn bir giysi iin ter-
zisine gitmi ve terzinin bu fakir iin, bu zavall fakir iin bir
giysi yapmas alt ay alm! Giysi hazr olduunda, terzi onu Ba-
al Sheme vermi ve Baal Shem sormu, Syle bana, Tanr bile
dnyay alt gnde yaratt. Tanrnn tm dnyay yaratmas alt
gn srd ve senin bu yoksul adamn giysisini yapman alt ay
srd. Neden?
Baal Shem anlarnda terziyi hatrlad. Terzi yle demi,
Evet, Tanr dnyay alt gnde yaratt, ama dnyaya bir bak
nasl bir dnya yaratm!
evrene bir bak; yarattn dnyaya bir bak. O zaman hibir
ey bilmediini anlayacaksn. Yalnzca karanlkta el yordamyla
ilerliyorsun. Ve baka herkesin de karanlkta el yordamyla iler-
lemesi, aydnlkta yaadn anlamna gelmez. Herkes karanlk-
ta el yordam ile ilerlediinden kendini iyi hissedersin, nk
karlatrlacak baka ey yoktur.
Ama sen karanlktasn ve Tantra ise, senin mevcut halinle
balar. Tantra seni yadsyamayacan temel eyler konusunda
aydnlatmak ister. Ya da eer onlar yadsmaya alrsan, kay-
bedecek olan sen olursun.
kinci soru:
nsan cinsel eylemi nasl bir meditasyon deneyi-
mine dntrebilir? Sekste zel pozisyonlar m
denemek gerek?
Pozisyonlarn konumuzla ilgisi yoktur; pozisyonlar ok an-
laml deildir. Asl mesele zihnin yaklamdr bedenin pozis-
yonu deil zihnin pozisyonu nemlidir. Ama zihnini deitirir-
sen pozisyonlar da deitirmek isteyebilirsin nk bunlar ili-
kilidir. Ama temel deildirler.
Tantra: Teslim Olmann Yolu
89
rnein, erkek her zaman kadnn zerindedir kadnn te-
pesindedir. Bu egoist bir durutur nk erkek her zaman daha
iyi, daha stn, daha yksek hisseder kendini. Nasl kadnn al-
tnda olabilir ki? Ama tm dnyada, ilkel toplumlarda, kadn
erkein stndedir. Bu yzden Afrikada bu pozisyon misyoner
pozisyonu olarak bilinir. Misyonerler, Hristiyan misyonerler
Afrikaya ilk gittiklerinde, bu pozisyonda birleiyorlard. lkel
kabileler bunu anlamakta glk ektiler: Ne yapyor bunlar?
Kadn ldrecekler!
Afrikal ilkeller misyoner pozisyonunun vahice olduunu
sylerler erkein kadnn stnde olmasn aptalca bulurlar.
Kadn zayftr, narindir, erkein stnde olmas gerekir. Ama er-
kein kendini kadnn altnda, ondan daha aada dnmesi
gtr.
Eer zihnin deiirse, pek ok ey deiecektir pek ok ey
deiecektir. Kadnn stte olmas daha iyidir, bunun pek ok
sebebi vardr. nk kadn stte olduu zaman... Pasiftir, fazla
iddet gstermeyecektir. Rahatlayacaktr. Ve altndaki erkek de
fazla ey yapamayacaktr gevemek zorunda kalacaktr. Bu
iyidir. Erkek stte olsayd, iddet dolu olacakt. ok ey yapa-
cakt ve senin aslnda bir ey yapmana gerek duymayacakt.
Tantrada gevemek esastr, bu yzden kadnn stte olmas iyi-
dir. Herhangi bir erkekten daha iyi geveyebilir. Kadn psikolo-
jisi daha pasiftir, bu yzden geveme kolay olur.
Pozisyonlar deiecektir ama pozisyonlar fazla cann sk-
masn. lk nce zihnini deitir. Yaam gcne teslim ol; iinde
szl. Bazen, eer gerekten teslim olduysan, bedenlerin o an ih-
tiya duyulan doru pozisyonu kendiliinden alr. Eer her iki
e youn bir ekilde teslim olduysa, o zaman bedenleri o an ge-
reken doru duruu alacaktr.
Ve her gn durumlar deiir, bu yzden onlar nceden ayar-
lamann gerei yoktur. Bu hata olur ayarlamaya alman hata
olur. Ne zaman ayarlamaya alsan, zihnin tarafndan ayarlanr.
O zaman teslim olmazsn.
Teslim olursan, o zaman brak olaylar kendileri ekillensin.
Ve o zaman harika bir ahenk olur elerden ikisi de teslim oldu-
u zaman, pek ok duru deneyeceklerdir ya da onlar deneme-
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
90
yecek, yalnzca geveyeceklerdir. Ama bu yaam gcne bal-
dr, senin nceden beyninle aldn karara deil. Hibir ey iin
nceden karar vermene gerek yok! O karardr sorun olan. Sevi-
mek iin bile karar verirsin. Sevimek iin bile gidip kitaplara
danrsn. Nasl seviileceini anlatan kitaplar vardr. Bu, ne tr
bir insan zihni rettiimizi gsterir nasl sevitiimizi. O za-
man sevime beyne ait olur; her eyi dnrsn. Aslnda, zi-
hinde bir prova yaparsn ve sonra onu oynarsn. Bu bir kopya-
dr; o zaman hi gerek deildir. Bir provay oynuyorsundur.
Rol yapmak olur, otantik deildir.
Yalnzca teslim ol ve g her nereye gidiyorsa, onunla bera-
ber hareket et. Korku nedir? Neden korkasn? Eer nn ya-
nnda korkusuz olamyorsan, o zaman nerede korkusuz olacak-
sn? Ve yaam gcnn kendisine faydal olduu ve gerektii
zaman doru yolu bulduu duygusuna sahip olursan, bu sana
tm yaam hakknda temel bir sezgi verecektir. O zaman tm
yaamn ilahi olana brakabilirsin. Senin sevgilin odur.
O zaman tm yaamn ilahi olana brakrsn. O zaman d-
nmezsin, planlamazsn. Gelecei sana uymas iin zorlamaz-
sn. Yalnzca gelecee gre, btne gre ilerleme izni verirsin.
Ama cinsel eylemi nasl meditasyon klmal? Bu yalnzca tes-
lim olarak gerekleir. Onun hakknda dnme brak olsun.
Ve geve; ilerleme. Zihin sz konusu olduunda en temel sorun-
lardan biri budur:
Hep ilerler. Her zaman sonucu arar ve sonu gelecektedir. Bu
yzden asla eylemin iinde deilsindir; her zaman gelecektesin-
dir, sonucu aramaktasndr. O aray her eyi bozar; her eyi yok
eder.
Yalnzca eylemin iinde ol. Gelecei unut! Gelecektir: Onun
iin endielenmen gerekmez. Ve onu endielenerek getirmeye-
ceksin. Zaten geliyor; oktan geldi. Onu unut. Yalnzca burada,
u anda ol.
Ve cinsellik burada ve u anda olmak konusunda derin bir
kavray olabilir. Bence bu, burada ve u anda olabildiin, geri-
ye kalm tek eylemdir. Ofiste burada ve u anda olamazsn;
niversitede okurken burada ve u anda olamazsn; bu modern
Tantra: Teslim Olmann Yolu
91
dnyada hibir yerde burada ve u anda olamazsn. Yalnzca
akta burada ve u anda olabilirsin.
Ama orada bile deilsindir. Sonucu dnmektesindir. Ve
imdi pek ok modern kitap yeni sorun yaratmtr. nk se-
vime konusunda bir kitap okursun ve sonra onu doru yapp
yapmadn konusunda endielenirsin. Bir pozisyonun nasl
gerekleecei, nasl bir pozisyon olduu hakknda kitap okur-
sun ve sonra doru pozisyonu alp alamadn konusunda en-
dielenirsin.
Psikologlar zihin iin yeni endieler yaratmtr. imdi diyor-
lar ki koca karsnn orgazm olup olmadn hatrlamal. yi
ama bu yzden koca endielenir: Karm orgazm oluyor mu, ol-
muyor mu? Ve bu endienin bir faydas olmayacaktr; bir engel
olacaktr.
Ve imdi kars kocasnn tamamen gevemesine yardmc
olup olamad konusunda endielenir. Bu yzden glmseme-
lidir ya da kendini ok mutlu hissettiini gstermelidir. Her ey
sahte olur! Her ikisi de sonu hakknda endielenmektedir. Ve
bu endie yznden o sonu asla gelmez.
Her eyi unut. O ana ak ve bedenine izin ver bedenleriniz
ne yapacan ok iyi bilir; onlarn kendilerine zg bilgelii
vardr. Bedenleriniz cinsiyet hcrelerinden yaplmtr. inde
bir program vardr; sana hi soru sorulmaz. Yalnzca her eyi be-
dene brak, beden ilerleyecektir. Bu brak, bu salverme otoma-
tik olarak meditasyonu yaratacaktr.
Ve eer onu cinselliin iinde hissedebiliyorsan, o zaman bir
eyi biliyorsun: Ne zaman teslim olursan kendini hep ayn e-
kilde hissedeceksin. O zaman bir Ustaya da teslim olabilirsin
bu bir ak ilikisidir. Bir Ustaya teslim olursun ve o zaman, ba-
n onun ayaklarna koyarken, ban boalr. Meditasyona ba-
larsn.
O zaman bir Ustaya da gerek yoktur dar kp gkyz-
ne teslim olabilirsin. Nasl teslim olacan bilirsin, hepsi bu. Gi-
dip bir aaca teslim olabilirsin... Ve aptalca grnmesinin sebe-
bi budur, nk nasl teslim olacamz bilmiyoruz. Irmaa gi-
den, rmaa teslim olan, rmaa Anne, ilahi Anne diyen ya
da doan gnee teslim olan ve doan gnee Byk Tanr
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
92
diyen ya da bir aaca giden, ban onun kklerine dayayan ve
teslim olan bir insan ilkel bir insan, bir kyl grrz.
Bizim iin hurafedir. Ne samalyorsun? Aa ne yapabilir?
Irmak ne yapabilir? Onlar ne Tanr ne Tanra! Gne dediin de
nedir? Gne Tanr deil ki dersin. Teslim olmay baarabili-
yorsan her ey birer Tanr olur. Bu yzden, senin teslimiyetin
ilahi olan yaratr. lahi olan hibir ey yoktur; yalnzca ilahi ola-
n yaratan, teslim olmu zihin vardr.
Karna teslim olursan, ilahi olur; kocana teslim olursan, ilahi
olur. lahi olan teslimiyetle aa kar. Bir taa teslim olursan,
artk o bir ta deildir ta bir heykel olmutur, canl olmutur,
bir kii olmutur.
Bu yzden, nasl teslim olacan bil... Ve ben nasl teslim
olunaca, derken, teknii bilmekten bahsetmiyorum. Akta
teslim olmak iin doal bir olasln olduunu kastediyorum.
Orada teslim ol, onu orada hisset. Ve sonra, onun tm yaamna
yaylmasna izin ver.
Tantra: Teslim Olmann Yolu
93
ULUSLARARASI OSHO KOMN
H
em tatillerinizi geirebileceiniz hem de yeni bir yaam bi-
imini dinlenerek ve elenerek dorudan deneyimleyebile-
ceiniz mkemmel bir yer olan Osho Meditasyon Merkezi,
Hindistann Pune kentinde yer almaktadr. Meditasyon Merkezi
her yl dnyann her yerinden gelerek (100 akn lkeden) bura-
y ziyaret eden binlerce kiiye eitli programlar sunmaktadr. Ba-
langta, Maharajalar ve zengin ngiliz smrgeciler iin yazlk me-
kn olarak yaplanan Pune, imdi niversiteleri ve yksek teknolo-
ji retimiyle gelimekte olan, ada bir ehirdir. 16 hektarlk, aa-
larla evrili bir alan olan Koregaon Parknda yer alan Merkez, ye-
ni Konukevinde snrl sayda ziyaretiye kalacak yer imkn da
sunmaktadr. Bunun yan sra, civarda ziyaretilerin ister birka
gn ister birka ay boyunca kalabilecekleri pek ok otel ve apart
bulunmaktadr.
Programlarn tm Oshonun, hem yaratc bir biimde gnlk
yaama katlabilen hem de sessizlik ve meditasyon iinde geveye-
bilen yeni bir tr insan vizyonuna dayanmaktadr. Programlarn
ou ada, klimal tesislerde gerekletirilmektedir ve yaratc sa-
natlardan holistik (btnlk) tedavilere, kiisel geliim ve terapi-
lerden ezoterik bilimlere, Zen yaklamyla spor ve elenceden
insan ilikilerine, her yatan erkek ve kadn iin nemli yaam de-
iimlerine kadar her eyi kapsamaktadr. Bireysel seanslar, grup
95
Meditasyon Tatil Ky
seanslar ve tm gn sren meditasyon programlar yl boyunca
sunulmaktadr.
Merkezde yer alan ak hava kafeleri ve restoranlar, merkezin ken-
di iftliinde yetitirilen organik sebzelerle geleneksel Hindu mutfa-
ndan ve uluslararas mutfaklardan rnekler sunmaktadr. Merkezin
kendine ait gvenli, filtre edilmi su rezervi bulunmaktadr.
Rezervasyon iin ABDde (323) 563-6075 numarasn araynz ya
da en yaknnzdaki Pune Bilgi Merkezi iin osho.com adresine ba-
knz.
Daha fazla bilgi iin: www.osho.com
Deiik dillerde ayrntl bir web sitesi. Sitede meditasyon tatil
kynde online tur, kitaplar ve teypler zerine bilgi, dnyadaki
Osho bilgi merkezleri, Oshonun konumalarndan semeler var.
Osho International
80 Fifth Avenue, Suite 1403
New York, NY 10011
USA
Telefon: +1 212 475 18 22
Fax: +1 212 475 58 33
e-posta:oshointernational@oshointernational.com
Osho Tantra, Spiritellik ve Cinsellik
96