You are on page 1of 8

Bo co ti thng mi in t

GHI CH:
-

Bt k mt hot ng no c pht sinh u c tnh im (ng k nhm, pht


biu, hi p trong qu trnh seminar, .) ct im s nhiu m trung bnh li
khng c bao nhiu u , carefully

Bt k th g gio vin bt v yu cu np u c tnh im da trn nhiu tiu ch


:
o im nghim tc thc hin ca nhm
o im trung thc ca nhm
o im on kt ca nhm

.
.

o im hnh thc trnh by (format, layout, font, style, mu m hoa l h)


o im ni dung (tnh chnh xc, trung thc, r rng, mch lc, ngn gn, d
hiu, ..)
o im ng tin (bo co, np bi)
o

.. (ni tm li c nhiu thang im c chm

im ca mn ny s l bnh qun ca tt c cc ct im. V im tnh s c


linh ng rt nhiu
.

Hi vng c nhiu ngi gt hi c cy gy v trng ngng ca ti

One more thing: cc form mu a ra ch mang tnh cht tham kho v cch trnh
by ko nht thit phi rp khun, copy y chang th, nu nhm brainstorm (ng
no) v c nhiu ideas hay s c nhiu bonus.

The last thing: Bo co phi m bo t nht c cc ni dung trong form mu

The final thing: Bo co nn tp trung vo ci ti ca nhm mnh, khng nn


lc , du thng du thc ni khc,

The bonus thing: Nn trnh by theo dng flowchart (s ), hnh nh, hn ch


dng ngn ng, li .

Nguyn Kim Hng CNTT- Email: jackyhung12345@gmail.com

Bo co ti thng mi in t

BO CO TI THNG MI
IN T

Nguyn Kim Hng CNTT- Email: jackyhung12345@gmail.com

Bo co ti thng mi in t

MC LC
Chng 1: THNG TIN NHM.......................................................................................4
1.Tn nhm....................................................................................................................4
2.Thnh vin trong nhm ..............................................................................................4
Chng 2: TNG QUAN V WEBSITE TMDT CA NHM.......................................5
1.Li gii thiu...............................................................................................................5
2.Phn tch th trng.....................................................................................................5
Chng 3: CC TNH NNG CA TRANG WEB.........................................................6
1.Tnh nng A.................................................................................................................6
2.Tnh nng B.................................................................................................................6
3.Tnh nng C.................................................................................................................6
Chng 4: S V QUI TRNH NGHIP V............................................................7
1.S chc nng/user case...........................................................................................7
2.S c s d liu (data diagram)..............................................................................7
3.Qui trnh nghip v.....................................................................................................7
3.1.Nghip v A.........................................................................................................7
3.2.Nghip v B.........................................................................................................7
Chng 5: TNG KT, NH GI, NHN XT...........................................................8

Nguyn Kim Hng CNTT- Email: jackyhung12345@gmail.com

Bo co ti thng mi in t

Chng 1: THNG TIN NHM


1. Tn nhm
Tn nhm:
ngha tn nhm: ..

2. Thnh vin trong nhm


STT H v Tn

MSSV

Cng vic c giao

Mc

hon thnh

1
2
3
4
5
Nhm trng: (h v tn nhm trng).
Ngi lm bo co ghi r thnh vin no c phn cng lm g, mc hon thnh
theo nhm nh gi l bao nhiu phn trm (%).

Nguyn Kim Hng CNTT- Email: jackyhung12345@gmail.com

Bo co ti thng mi in t

Chng 2: TNG QUAN V WEBSITE TMDT CA


NHM
1. Li gii thiu
M t v webstie ca nhm bn.
Website nhm bn thuc m hnh kinh doanh no (B2B, C2C, B2C, .).
Website nhm bn bun g, bn g, nhm mc ch g.
C mt vi hnh nh (ti a 3 hnh, ti thiu 1 hnh) minh ha tng th trang web
ca nhm bn.

2. Phn tch th trng


Nhm bn lm tm hiu tng quan v th trng lin quan n ti ca nhm
bn: V d nh nhm cc bn xy dng trang web bn hng v t online. Th hi hin
ti c nhng trang web no lin quan n t, .
T , nhn nh xem nhu cu ca th trng lin quan n ti cc bn.
Xu th ca th trng c lin quan n ti ca nhm bn.
Kh nng cnh tranh ca trang web ca bn vi cc trang web cng loi.

Nguyn Kim Hng CNTT- Email: jackyhung12345@gmail.com

Bo co ti thng mi in t

Chng 3: CC TNH NNG CA TRANG WEB


y nhm cc bn lit k ht tt c cc tnh nng ca trang web m nhm bn lm
c.
Vi mi tnh nng nhm bn bo co nh sau:

1. Tnh nng A
-

Chc nng lm g?

Hnh nh m t chc nng ny.

iu kin s dng tnh nng ny. V d: khch hng phi ng nhp vo th


mi s dng tnh nng ny.

Gii php, k thut s dng (nu c)

2. Tnh nng B
-

Chc nng lm g?

Hnh nh m t chc nng ny.

iu kin s dng tnh nng ny. V d: khch hng phi ng nhp vo th


mi s dng tnh nng ny.

Gii php, k thut s dng (nu c)

3. Tnh nng C
-

Chc nng lm g?

Hnh nh m t chc nng ny.

iu kin s dng tnh nng ny. V d: khch hng phi ng nhp vo th


mi s dng tnh nng ny.

Gii php, k thut s dng (nu c)

.. tng t cho cc tnh nng khc.

Nguyn Kim Hng CNTT- Email: jackyhung12345@gmail.com

Bo co ti thng mi in t

Chng 4: S V QUI TRNH NGHIP V


1. S chc nng/user case
-

Nhm bn dng StarUML hoc nhng chng trnh c chc nng tng t
v ra s chc nng ca trang web nhm bn y.

Hnh nh m t s chc nng.

Gii thch ngn gn s chc nng ny (nu c).

2. S c s d liu (data diagram)


-

Nhm bn dng chc nng pht sinh ra diagram trong sql server hay bt k
chng trnh no tng t v ra s d liu (gm cc bng, kha chnh,
kha ngoi, mi quan h, .) ca trang web nhm bn y.

Hnh nh m t s d liu.

Gii thch ngn gn s d liu ny (nu c).

3. Qui trnh nghip v


-

y bn m t tt c cc qui trnh nghip v din ra trn trang web ca bn.


V d nghip v t hng vo gi th nh th no, nghip v x l gi hng th
nh th no, nghip v thanh ton th nh th no, ..

Vi mi nghip v bn lm nh sau:

3.1. Nghip v A
Nghip v ny lm g, m t nghip v ny v qui trnh n trn trang web ca bn,
c hnh nh minh ha.

3.2. Nghip v B
Nghip v ny lm g, m t nghip v ny v qui trnh n trn trang web ca bn,
c hnh nh minh ha.
.. tng t cho cc nghip v khc.

Nguyn Kim Hng CNTT- Email: jackyhung12345@gmail.com

Bo co ti thng mi in t

Chng 5: TNG KT, NH GI, NHN XT


-

Phn ny nhm cc bn t nhn nh v nh gi v trang web, sn phm ca


nhm mnh, u im, khuyt im.

Cm nhn v trang web

..

GOODLUCK TO U
-------------HT----------

Nguyn Kim Hng CNTT- Email: jackyhung12345@gmail.com