You are on page 1of 1

Cng ty lut Minh Anh t ho l Cng ty t vn chuyn nghip, uy tn v cc th tc

php l lut doanh nghip, chng ti khng ch t ho l n v chuyn nghip cung cp


dch v thnh lp cng ty, t vn thnh lp doanh nghip vi chi ph r nht trn a
bn H Ni v cc tnh ln cn, m cn ng hnh cng doanh nghip trong qu trnh
hot ng vi nhng vn php l cn t vn tip theo

Bn ang tm hiu v th tc php l thnh lp Cng ty v mun c t vn thnh
lp doanh nghip ti H Ni min ph, hy n vi t vn lut Minh Anh c t vn
v th tc php l trc v sau khi thnh lp mt cch nhanh chng, chuyn nghip, uy
tn, y v an ton.
Cc c nhn, doanh nghip khi tham gia dch v php l ti T vn Minh Anh u c
hng u i gim 10% tt c cc dch v tip theo, Chng ti s cung cp dch v k
ton thu hng thng chuyn nghip, gi r v cung cp dch v thit k website chuyn
nghip, gi r ti Qu khch hng.
Mi vn vng mc cn c t vn v h tr. Qu khch xin vui lng lin h vi
chng ti c t vn v h tr MIN PH:
CNG TY T VN MINH ANH
Phng 605, Ta nh B10B, Khu Th Nam Trung Yn, Cu Giy, H Ni
Tel: (04) 6328. 3468 (04) 6326. 1923 Email:info@luatminhanh.vn
Hotline: 093 883 4386