You are on page 1of 4

ng phc vit

Chuyn lm o thun qung co gi r


o thun qung co
o thun qung co hin nay c nh gi cao trong vic qung
co thng hiu do t tnh thn thin vi x hi. Khi mt nhn
hng, mt thng hiu hoc mt thng ip c in trn chic o
thun th n mang li mt sc nh hng rt ln i vi cng
ng nu chng ta c thm mt cht sng to th vic dng o thun
qung co l phng php hiu qu nht hin nay. Khi chng ti
cung cp nhng chic o thun qung co khng ch n gin l s
dng mt ln hoc mt s kin. Chng ti cho ra nhng sn phm
gi r nhng cht lng th c th i theo nm thng gip cho
nhng thng hiu c lu gi li bi ngi s hu n.
Li ch lm o thun qung co
Gip doanh nghip to cu ni gia khch hng v thng hiu.
Tng kh nng lan tuyn mnh m trong cng ng.
Nng cao s chuyn nghip ca thng hiu.
Gip nhn vin to s kin, event trng chuyn nghip v c tinh
thn on kt.

Lin h:
Tr s chnh: 481/23 Tn K Tn Qu, P. Sn K, Q. Tn Ph,
TP.HCM
Hotline: 0902.577.665
T : 0866.766.994
Email : info@lamaogiare.com