You are on page 1of 1

Evidencija o radnom vremenu

Poslodavac:
Ime i prezime djelatnika
__________________
Za mjesec

Dnevno radno vrijeme u satima

Red.
br. /
Dan
Ukupno

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
UKU
31.

PNO:

176.00

Redovni

Prekovr.

rad

rad

Sati rada u
preraspod. rad.
vremenu i
razdoblje
preraspod. rad.
vremena

Sati rada
nedjeljom,
blagdanom ili
neradnim
danima
utvrenim
posebnim
propisom

8.00
8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00

8.00
8.00
8.00

Sati privremene
Sati koritenja
nesposob. za
godinjeg
rad (bolovanje)
odmora
do 42 dana

Sati privremene
nesposob. za
rad
(bolovanje)

Sati plaenog
dopusta
BLAGDAN
DRAVNI
PRAZNIK

od 42 dana

10

11

8.00

8.00

Prema Pravilniku o radu, NN br,37/11 od 01.svibnja 2011.g.

www.winpis.com

12

13

14