You are on page 1of 3

Fuji Fumaya (covered by Yang YoSeob) - Another Orion

Yozoraga~Yuuyakewo
Tutumu!!! orionwo
mituketayo
goran!!!
aa tachiagari
tunaida te wo hanaou
kokokara wa hitoridemo
kaerudarou
"imito kimi no
namidani ohiete okuyo
wakare
jyanakute "orega
deaia
"imino tameni bokuwa
tuyokanaru
Tatoe donnani
hanarete itemo
Ano hohiwo
miageteru
#tudemo!!!
Yokazega~Futariwo yoeau!!!
orionga
kieteyuku kumoe
aa mou ikouwo
$urimukazuni
hahirou
ichido dake ano
baho de
tewo $urukara
kimito kimi no
namidaga ohiete
kureta
hitowo konnani
aierukotowo
kimino tameni
bokuwa
tuyokunaru
%nmei naraba
meguriaerua
ano hohi ni
negaou once more again
kimino namidani
yakuoku hiyou
&akare
jyanakute "orega
deaia
"imino tameni
bokuwa
tuyokunaru
Tatoe donnani
hanarete itemo
Ano hohiwo
miageteru
itudemo