You are on page 1of 9

SC SELECT PSYCHOTHERAPY SRL

2013
PLAN DE AFACERI
Moroanu Ctlina-Diana
Mondan Sorina-Maria
An III, Seria I, Grupa IV
BUCURESTI

SC SELECT PSYCHOTHERAPY SRL PLAN DE AFACERI
Bd. Magheru, nr.52, S1, Bucuresti
select@psychotherapy.ro
10.12.2013 Page 2 of 9
Cuprins
Prezentare generala .................................................................................................................................. 3 Partea I.
Date de identificare ........................................................................................................................................... 3
Descrierea afacerii ..................................................................................................................................... 3 Partea II.
Caracteristici distinctive ale serviciului .............................................................................................................. 3
Avantajele competitive ale serviciului ............................................................................................................... 3
Resursele necesare ............................................................................................................................................ 4
Descrierea serviciilor oferite ............................................................................................................................. 4
Avantajele competitive ale serviciilor ............................................................................................................... 4
Analiza pietei ............................................................................................................................................. 4 Partea III.
Analiza SWOT: ................................................................................................................................................... 4
Analiza PEST: ...................................................................................................................................................... 5
Piata actuala: ..................................................................................................................................................... 5
Principalii clienti: ............................................................................................................................................... 6
Principalii concurenti: ........................................................................................................................................ 6
Pozitia serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale concurentei: ........................................................ 6
Date privind piata si promovarea serviciului: .................................................................................................... 6
Strategia generala de dezvoltare a afacerii ....................................................................................................... 6
Graficul de realizare a investitiei ....................................................................................................................... 6
Plan de finantare a investitiei ............................................................................................................................ 6
Deviz investitie ................................................................................................................................................... 7
Planul financiar .......................................................................................................................................... 7 Partea IV.
Pragul de rentabilitate: ...................................................................................................................................... 9
Concluzii ............................................................................................................................................................. 9

SC SELECT PSYCHOTHERAPY SRL PLAN DE AFACERI
Bd. Magheru, nr.52, S1, Bucuresti
select@psychotherapy.ro
10.12.2013 Page 3 of 9
Prezentare generala Partea I.
Date de identificare
Numele firmei: SC SELECT PSYCHOTHERAPY SRL
Forma juridica de constituire: Societatea cu rspundere limitat (SRL)
Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii principale:
Sectiunea Q SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA
Diviziune Grupa Clasa CAEN
8622 8512* Activitati de asistenta medicala specializata
872 8620* Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de
dezintoxicare, exclusiv spitale
8720 8531* Activitati ale centrelor de recuperare pshica si de
dezintoxicare, exclusiv spitale

Valoarea capitalului social: 200 lei
Adresa: Bd. Magheru, nr.52, S1, Bucuresti
Tel.: +40 7xx xxx xxx
E-mail: select@psychotherapy.ro
Descrierea afacerii Partea II.
Caracteristici distinctive ale serviciului
Domeniul de activitate urmarit este de psihoterapie individuala, psihoterapie de cuplu,
psihoterapie de grup, consiliere vocationala, dezvoltare personala.
Avantajele competitive ale serviciului
Calificarile detinute de catre asociati (absolventi ai facultatii de Psihologie si Stiinele Educaiei,
Universitatea, Bucureti, masteruri in domeniu, cat si formare personala), experienta dobandita
in urma voluntariatelor si practicii in acest domeniu.

SC SELECT PSYCHOTHERAPY SRL PLAN DE AFACERI
Bd. Magheru, nr.52, S1, Bucuresti
select@psychotherapy.ro
10.12.2013 Page 4 of 9
Resursele necesare
- Spatiu pentru cabinet: apartament cu doua camere intr-o zona centrala
- Resurse umane (secretariat, curatenie si contabilitate)
- Mijloace fixe (3 laptop-uri, imprimanta, mobilier specific unui cabinet de psihoterapie)
- Carti de vizita
- Materiale publicitare
Descrierea serviciilor oferite
SELECT PSYCHOTHERAPY este un cabinet de consiliere psihologica si psihoterapie ce ofera
servicii in situatii ca: dificultati in luarea deciziilor, gasirea resurselor pentru a face fata unor
situatii dificile din viata ta, pierderea stimei de sine, separare sau divort, pierderea unei persoane
dragi, aflarea unor vesti neplacute, situatii stresante, afectiuni cronice sau psihosomatice si
multe altele.
Avantajele competitive ale serviciilor
Avantajele competitive ale serviciilor oferite il reprezinta certificarile obtinute pentru practicarea
sedintelor de terapie, experienta dobandita in actititatile de practica si voluntariat.
Analiza pietei Partea III.
Analiza SWOT:
formeaza o viziune de ansamblu a factorilor in favoarea si impotriva sistemului analizat.
De asemenea, realizeaza o imagine pro si contra din interiorul si exteriorul sistemului
analizat. O analiza S.W.O.T. contine urmatoarele:

S (Strengths - Puncte tari)
- experienta obtinuta prin voluntariat;
- resurse umane calificate;
- Acest tip de consiliere si psihoterapie se
adreseaza tuturor persoanelor care
traverseaza o perioada criza.
W (Weaknesses Puncte slabe)
- vizibilitate insuficienta datorita mentalitatii si
culturii nationale;
- concurenta.


SC SELECT PSYCHOTHERAPY SRL PLAN DE AFACERI
Bd. Magheru, nr.52, S1, Bucuresti
select@psychotherapy.ro
10.12.2013 Page 5 of 9
O (Opportunities - Oportunitati)
- posibilitatea de asociere cu institutii
specializate;
- schimb de experienta cu diverite asociatii
si ONG-uri.

T (Threats - Amenintari)
- Cabinete de consiliere care acopera deja
toata aria de activitate.

Analiza PEST:
este un instrument utilizat in analiza factorilor care pot influenta deciziile, strategiile,
obiectivele stabilite atat pe termen lung, cat si pe termen scurt.
Aceste decizii sunt influentate de factori economici, sociali, politici, tehnici.


Factori politici
-descentralizarea structurilor de decizie;
-conflicte de interese.
Factori Economici
-insuficienta resurselor financiare alocate in
domeniul sanatatii;
- nivelul scazut al veniturilor populatiei ce
necesita consiliere;

Factori sociali
- la nivel national, populatia nu este informata si
deschisa catre consiliere psihologica;
Factori tehnici
- interes scazut pentru utilizarea tehnologiei in
scopul dezvoltarii personale.

Piata actuala:
sunt sufieciente cabinete de consiliere care sa ofere aceste servicii pentru potentialii
clienti, insa acest domeniu are un potential foarte mare de dezvoltare datorita faptului ca
Romania tinde sa se alinieze la cerintele Uniunii Europene de dezvoltare personala si
sociala.

SC SELECT PSYCHOTHERAPY SRL PLAN DE AFACERI
Bd. Magheru, nr.52, S1, Bucuresti
select@psychotherapy.ro
10.12.2013 Page 6 of 9
Principalii clienti:
atat companii nationale si multinationale care ne solicita serviciile in identificarea
climatului organizational, institutiile care ne solicita serviciile in testarea angajatilor pentru
a da certificarea ca sunt apti din punct de vedere psihologic (de exemplu in cazul unei
unitati de Jandarmerie), cat si persoane fizice.
Principalii concurenti:
sunt aceeasi potentiali colaboratori, cabinete de consiliere si institutii (spitale).
Pozitia serviciilor societatii pe piata comparativ cu cele ale concurentei:
libertatea de miscare - disponibilitatea de deplasare la clientii cu dizabilitati, sau
imobilizati.
Date privind piata si promovarea serviciului:
Dezvoltatea permanenta in ceea ce priveste metodele noi de consiliere si promovrea continua a
acestora atat online, cat si prin participarea la simpozioane, conferinte sau workshop-uri de
specialitate.
Strategia generala de dezvoltare a afacerii
Obiectivul afacerii de investitii
Avize si autorizatii
Certificari
Autorizari
Graficul de realizare a investitiei
Activitate Durata de implementare
Nr. luni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Luna dec ian febr mar apr Mai Iunie Iulie Aug Sept Oct nov
Infiintare x
Consiliere x x x x x x x x x x x x
Plan de finantare a investitiei
Coloana1 Suma %
Cont propriu 30.000,00 lei 100,00%
SC SELECT PSYCHOTHERAPY SRL PLAN DE AFACERI
Bd. Magheru, nr.52, S1, Bucuresti
select@psychotherapy.ro
10.12.2013 Page 7 of 9
Deviz investitie
Devizul de investitie este documentatia economica prin care se stabileste valoarea totala
estimativa a cheltuielilor necesare realizarii obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate
investitiilor.
Denumire
capitole
cheltuieli
nr.
Buc
Pret unitar
(lei)
Pret total
fara TVA
(lei)
TVA (lei)
Pret total
(TVA inclus)
lei
Pret total
(TVA
inclus)
Euro
Laptop 3 3,500.00 lei 10,500.00 lei 2,520.00 lei 13,020.00 lei 2,893.33
Imprimanta 1 2,500.00 lei 2,500.00 lei 600.00 lei 3,100.00 lei 688.89
Casa de
marcat
1 350.00 lei 350.00 lei 84.00 lei 434.00 lei 96.44
Mobilier
cabinet -
scaun
angajat
3 250.00 lei 750.00 lei 180.00 lei 930.00 lei 206.67
Mobilier
cabinet -
scaun
musafir
8 75.00 lei 600.00 lei 144.00 lei 744.00 lei 165.33
Mobilier
cabinet -
masa
(birou)
3 400.00 lei 1,200.00 lei 288.00 lei 1,488.00 lei 330.67
Mobilier
cabinet -
canapea
2 1,500.00 lei 3,000.00 lei 720.00 lei 3,720.00 lei 826.67
Mobilier
cabinet -
dulap
3 500.00 lei 1,500.00 lei 360.00 lei 1,860.00 lei 413.33
Materiale de
promovare
500 0.50 lei 250.00 lei 60.00 lei 310.00 lei 68.89
Carti de
vizita
1000 0.50 lei 500.00 lei 120.00 lei 620.00 lei 137.78
Total general 21,150.00 lei 5,076.00 lei 26,226.00 lei 5,828.00Planul financiar Partea IV.

SC SELECT PSYCHOTHERAPY SRL PLAN DE AFACERI
Bd. Magheru, nr.52, S1, Bucuresti
select@psychotherapy.ro
10.12.2013 Page 8 of 9

SC SELECT PSYCHOTHERAPY SRL PLAN DE AFACERI
Bd. Magheru, nr.52, S1, Bucuresti
select@psychotherapy.ro
10.12.2013 Page 9 of 9
Pragul de rentabilitate:
Analiza pragului de rentabilitate este un instrument de planificare prin care se evidentiaza
punctul in care firma devine profitabila, determinand nivelul minim al veniturilor necesare
acoperirii costurilor fixe si variabile ale firmei.
Simultan, metoda evidentiaza si valoarea pierderii si a profitului inainte si dupa acest punct.
Concluzii
Afacerea este rentabila dupa primele 2 luni de la infiintare.
Este rentabila si pentru ca se presupune ca locatia cabinetului de consiliere este proprietate a
unuia dintre asociati, astfel nu exista cheltuieli decat cu utilitatile.
Taxele de autorizare se presupune a fi din venituri proprii, impozitarea asupra veniturilor
estimate, pe baza sumelor efectiv incasate se face cu 16% pe venitul brut, evidenta contabila
este una destul de simpla, deoarece nu sunt venituri decat din consultatii, deci se va incheia
cate un raport contabil lunar, serviciile de curatenie si de secretariat pot fi constituite part-time.