1

U N I V E R S I T A T E A D E A R H I T E C T U R Ă Ş I U R B A N I S M „ I O N M I N C U ” B U C U R E Ş T IFacul tatea de Arhi tectură

Ghidul studentului 2013-2014Editura universitară „Ion Mincu”
Bucureşti, 2014
2


Coperta
Conf. dr. arh. Marian Moiceanu
Desen: stud. arh. COSMIN ANGHELACHE - proiect de diploma 2013 nominalizat de UAUIM şi selecționat pentru faza
finala de decernare a premiilor anuale RIBA - The RIBA President's Medals Student Awards

Tehnoredactare / machetare / grafica
Dr. ing. Elena Dinu


© 2014 Editura Universitară „Ion Mincu”
str. Academiei nr. 18-20
010014 Bucureşti, România
3

Cuvânt înainte

Ghidul studentului la Facultatea de Arhitectură cuprinde informaţii sintetice privind disciplinele studiate
în cadrul programului de studii integrate de licenţă şi masterat în Arhitectură (6 ani) şi al programul de
studii de licenţă în Conservare şi Restaurare de Arhitectură (3 ani) în anul universitar 2013-2014
(planurile de învăţământ), planificarea activităţilor de proiectare şi calendarul anului universitar în curs.
De asemenea el include „Regulamentul privind activitatea de proiectare” şi „Regulamentul privind
examenele de finalizare a studiilor” în cadrul celor două specializări oferite de Facultatea de Arhitectură.
Ghidul de faţă trebuie citit în corelare cu broşura care reuneşte principalele regulamente referitoare la
activitatea profesională a studenţilor UAUIM, precum şi în corelare cu Ghidul de studii editat de
Facultatea de Arhitectură ce cuprinde descrierea programelor de studii oferite şi a conţinutului
disciplinelor predate.
Cum anumite aspecte pot suferi în timp unele schimbări, altele necesită precizări, vă rugăm să urmăriţi
cu atenţie anunţurile catedrelor şi titularilor de discipline, precum şi procedurile afişate de diverse
servicii auxiliare (Secretariat, Contabilitate).
Diverse informaţii utile, pe care ne străduim să le menţinem la zi, pot fi găsite şi pe site-ul Universităţii
www.uauim.ro.
4

5

6


7

Plan de învăţământ 2013-2014, anul I (sem. 1 şi 2)
Facultatea de Arhitectură / Arhitectură în sistem integrat Licenţă şi Master
Nr.
crt.
Cod Disciplină
Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS
Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP1-1 Proiectare de arhitectură (1) DS 10P - 140 11 - Mihai Ene
2. BP1-2 Proiectare de arhitectură (2) DS - 10P 140 - 11 Mihai Ene
3. BP1-3 Activităţi practice (desen de arhitectură) DF - 2L 28 - 2 Mihai Ene
4. SFA-1 Studiul formei (1) DS 2L - 28 2 - Mihaela Şchiopu
5. SFA-2 Studiul formei (2) DS - 2L 28 - 2 Mihaela Şchiopu
6. IT-20 Istoria aşezărilor în Europa DF - 2C 28 - 2 Nicolae Lascu
7. SFA-105 Grafică 2D DF - 2L 28 - 2 Iulius Ionescu
8. SFA-5 Geometria formelor arhitecturale DF - 1C+1L 28 - 3 Doina Niculae
9. SFA-6 Reprezentări geometrice DF 2C+1L - 42 4 -
Iulius Ionescu, Doina
Niculae
10. ST-1 Statica formelor construite DTD 2C+1S - 42 4 - Mircea Crişan
11. ST-2 Modele matematice în arhitectură DF 1C+1S - 28 2 - Anca Vitcu
12. ST-3 Materiale de construcţii DTD - 1C+1S 28 - 2 Crenguţa Bratu
13. IT-1 Introducere în arhitectura contemporană DF 1C+1L - 28 2 - Ana Maria Zahariade
14. IT-2
Continuitate şi discontinuitate în evoluţia istorică a
fenomenului arhitectural (I) – antichitatea şi evul mediu
DF 1C+1S - 28 2 - Hanna Derer
15. IT-5
Continuitate şi discontinuitate în evoluţia istorică a
fenomenului arhitectural european (II) – de la
renaştere la romantism
DF - 2C 28 - 2 Hanna Derer
16. IT-3 Limbaj arhitectural (1) DF - 1C+1L 28 - 3 Mihaela Criticos
17. IT-4 Introducere în filosofie DC 2C - 28 2 - Ştefan Vianu
18. CP-1 Limbi străine (1) DC 2S - 28 1 - Luminiţa Petrulian
19. CP-2 Limbi străine (2) DC - 2S 28 - 1 Luminiţa Petrulian
20. CP-3 Educaţie fizică (1)* DC 2S - 28 - - Lucia Chihaia
21. CP-4 Educaţie fizică (2)* DC - 2S 28 - - Lucia Chihaia
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 30 30 840 30 30
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
Simboluri departamente
BP1 Introducere în Proiectarea de
Arhitectură
IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii şi
Conservarea Patrimoniului
ST Ştiinţe Tehnice
SFA Studiul Formei şi Ambient
Categorii formative
DF Disciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DS Disciplină de specialitate
DC Disciplină complementară
Ore/săptămână
C cursuri
S seminarii
L lucrări
P proiectare
8

Plan de învăţământ 2013-2014, anul II (sem. 3 şi 4)
Facultatea de Arhitectură / Arhitectură în sistem integrat Licenţă şi Master
Nr.
crt.
Cod Disciplină
Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS
Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP2-1 Proiectare de arhitectură (3) DS 10P - 140 12 - Adrian Spirescu
2. BP2-2 Proiectare de arhitectură (4) DS - 10P 140 - 11 Adrian Spirescu
3. BP2-3
Activităţi practice (documentare de
arhitectură)
DF - 1L 14 - 1 Adrian Spirescu
4. SFA-7 Studiul formei (3) DS 2L - 28 2 - Codina Duşoiu
5. SFA-8 Studiul formei (4) DS - 2L 28 - 2 Codina Duşoiu
6. SFA-42 Modelare 3D (1) DF 1L - 14 2 - Iulius Ionescu
7. SFA-10 Modelare 3D (2) DF - 1L 14 - 2 Iulius Ionescu
8. SFA-91 Perspectivă DF 1C+1L - 28 3 - Iulius Ionescu
9. UP-134 Formă urbană DF - 2C 28 - 2 Tiberiu Florescu
10. UP-1 Analiza morfo-tipologică urbană DF 2C - 28 2 - Angelica Stan
11. ST-5 Construcţii din lemn şi oţel DTD 1C+1L - 28 2 - Rodica Crişan
12. ST-6 Structuri simple din lemn şi oţel DTD 1C+1S - 28 2 - Adrian Iordăchescu
13. ST-7 Structuri (1) DTD - 2C+1S 42 - 3 Mircea Crişan
14. ST-8 Construcţii din zidărie şi beton armat DTD - 2C+1L 42 - 3 Rodica Crişan
15. IT-25 Arhitectura occidentală în secolul XIX DF 2C - 28 2 -
Nicolae Lascu,
Horia Moldovan
16. IT-8 Istoria arhitecturii moderne DF - 2C 28 - 2 Sorin Vasilescu
17. IT-6 Limbaj arhitectural (2) DF 1C+1L - 28 2 - Mihaela Criticos
18. IT-7 Arhitectură - locuire - oraş DF - 2C+1L 42 - 3 Ana Maria Zahariade
19. CP-22 Limbi străine (3) DC 2S - 28 1 - Luminiţa Petrulian
20. CP-23 Limbi străine (4) DC - 2S 28 - 1 Luminiţa Petrulian
21. CP-24 Educaţie fizică (3)* DC 2S - 28 - - Lucia Chihaia
22. CP-25 Educaţie fizică (4)* DC - 2S 28 - - Lucia Chihaia
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 29 31 840 30 30

Discipline facultative


23. SFA-108 Nemetschek - - 2C 28 - 2 Dan Moraru
24. BP2-8
Ecologie şi tehnologie în arhitectură.
O abordare sistemică
- - 2C 28 - 2
Adrian Moleavin,
Sergiu Petrea
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
Simboluri departamente
BP2 Bazele Proiectării de Arhitectură
IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii şi
Conservarea Patrimoniului
UP Proiectare Urbană şi Peisagistică
ST Ştiinţe Tehnice
SFA Studiul Formei şi Ambient
Categorii formative
DF Disciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DS Disciplină de specialitate
DC Disciplină complementară
Ore/săptămână
C cursuri
S seminarii
L lucrări
P proiectare
9

Plan de învăţământ 2013-2014, anul III (sem. 5 şi 6)
Facultatea de Arhitectură / Arhitectură în sistem integrat Licenţă şi Master
Nr.
crt.
Cod Disciplină
Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS
Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP3-1 Proiectare de arhitectură (5) DS 11P - 154 12 - Adrian Spirescu
2. BP3-2 Proiectare de arhitectură (6) DS - 8P 112 - 9 Adrian Spirescu
3. BP3-3 Proiect urbanism - Studiu (1) DS - 3P 42 - 3 Adrian Spirescu
4. SFA-76 Proiect arhitectură de interior / mobilier DS 2P - 28 2 - Marius Marcu Lapadat
5. SFA-104 Compoziţie DS - 1C 14 - 1 Marius Marcu Lapadat
6. SFA-41 CAAD I DF 1L - 14 1 - Andreea Iosif
7. SFA-14 Comunicări vizuale DC 2C - 28 2 - Sorin Vasilescu
8. UP-62 Proiect urbanism - lotizare DS 2P - 28 2 - Constantin Enache
9. UP-2 Doctrine urbanistice DF - 2C 28 - 2 Alexandru M. Sandu
10. UP-3 Tehnica proiectării urbane DF - 2C 28 - 2 Constantin Enache
11. IT-9 Arhitectura tradiţională în România DF 1C+1L - 28 2 - Anca Brătuleanu
12. IT-10
Arhitectura din România în secolele al XVIII-lea şi
al XIX-lea într-o perspectivă europeană
DF - 2C 28 - 2
Anca Brătuleanu,
Nicolae Lascu
13. IT-11 Arhitectură - context - peisaj DF 1C+1L - 28 2 - Ana-Maria Zahariade
14. ST-9 Finisaje (1) DTD 2C+1L - 42 3 - Ana-Maria Dabija
15. ST-10 Finisaje (2) DTD - 2C+1L 42 - 3 Ana-Maria Dabija
16. ST-11 Instalaţii - echipare DTD - 2C+1L 42 - 3 George Stoican
17. ST-12 Structuri (2) DTD 1C+1S - 28 2 - Dragoş Marcu
18. ST-13 Proiectarea structurilor de rezistenţă DS - 2P 28 - 2 Mircea Crişan
19. ST-14 Activităţi practice (şantier) DTD - 1L 14 - 1 Vlad Petrescu

Discipline la alegere


20. Curs la alegere sem.1 - 2C - 28 2 - -
21. Curs la alegere sem.2 - - 2C 28 - 2 -
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 29 29 812 30 30
Discipline facultative
22. CP-12 Limbi străine (5)* DC 1C+1S - 28 - - Luminiţa Petrulian
23. CP-13 Limbi străine (6)* DC - 1C+1S 28 - - Luminiţa Petrulian
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform Regulamentului pentru discipline la
alegere
Simboluri departamente
BP3 Bazele Proiectării de Arhitectură
IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii şi
Conservarea Patrimoniului
UP Proiectare Urbană şi Peisagistică
ST Ştiinţe Tehnice
SFA Studiul Formei şi Ambient
Categorii formative
DF Disciplină fundamentală
DTD Disciplină tehnică în domeniu
DS Disciplină de specialitate
DC Disciplină complementară
Ore/săptămână
C cursuri
S seminarii
L lucrări
P proiectare
10

Plan de învăţământ 2013-2014, anul IV (sem. 7 şi 8)
Facultatea de Arhitectură / Arhitectură în sistem integrat Licenţă şi Master
Nr.
crt.
Cod Disciplină
Cat.
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS
Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. SP4-1 Proiectare de arhitectură (7) DS 8P - 112 9 - Georgică Mitrache
2. SP4-2 Proiectare de arhitectură (8) DS - 8P 112 - 9 Georgică Mitrache
3. SP4-3 Proiect urbanism - Studiu (2) DS 3P - 42 4 - Georgică Mitrache
4. SP4-4 Proiect urbanism - Studiu (3) DS - 3P 42 - 2 Georgică Mitrache
5. SFA-15 Arhitectura spaţiului interior DF 2C - 28 2 - Sorin Vasilescu
6. UP-4 Structuri urbane DF 2C - 28 2 - Alexandru M. Sandu
7. UP-5 Proiect urbanism - partiu urbanistic DS 2P - 28 2 - Tiberiu Florescu
8. UP-7 Compoziţie urbană DF - 2C+1S 42 - 3 Alexandru M. Sandu
9. ST-77 Fizica construcţiilor (1) DTD 2C - 28 2 - Mihai Opreanu
10. ST-16 Proiect tehnologie arhitecturală (1) DS 3P - 42 3 - Radu Pană
11. ST-17 Proiect tehnologie arhitecturală (2) DS - 3P 42 - 3 Radu Pană
12. ST-78 Fizica construcţiilor (2) DTD - 2C 28 - 2 Marius Smigelschi, Radu Pană
13. ST-19 Inginerie structurală (1) DTD 2C - 28 2 - Adrian Iordăchescu
14. ST-20 Inginerie structurală (2) DTD - 2C 28 - 2 Adrian Iordăchescu
15. CP-5 Protecţia patrimoniului (noţiuni de conservare) DS - 2C 28 - 2 Sergiu Nistor
16. CP-6 Proiect de restaurare DS - 2P 28 - 2 Sergiu Nistor
17. IT-12 Arhitectură modernă şi contemporană în România DF 1C+1S - 28 2 - Nicolae Lascu
18. IT-13 Concept - limbaj - discurs DF - 2C 28 - 2 Augustin Ioan
19. IT-14 Activităţi practice (excursie de studii) DF - 1L 14 - 1 Horia Radu Moldovan

Discipline la alegere


20. Curs la alegere sem.1 - 2C - 28 2 - -
21. Curs la alegere sem.2 - - 2C 28 - 2 -
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 28 30 812 30 30
Discipline facultative
22. CP-12 Limbi străine (5)* DC 1C+1S - 28 - - Luminiţa Petrulian
23. CP-13 Limbi străine (6)* DC - 1C+1S 28 - - Luminiţa Petrulian
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform Regulamentului pentru disciplinele la
alegere
Simboluri departamente
SP4 Sinteza Proiectării de Arhitectură
IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii şi
Conservarea Patrimoniului
UP Proiectare Urbană şi Peisagistică
ST Ştiinţe Tehnice
SFA Studiul Formei şi Ambient
Categorii formative
DF Disciplină fundamentală
DTD Disciplină tehnică în domeniu
DS Disciplină de specialitate
DC Disciplină complementară
Ore/săptămână
C cursuri
S seminarii
L lucrări
P proiectare

11

Plan de învăţământ 2013-2014, anul V (sem. 9 şi 10)
Facultatea de Arhitectură / Arhitectură în sistem integrat Licenţă şi Master
Nr.
crt.
Cod Disciplină
Cat
form.
Ore/săptămână Total
ore
ECTS
Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. SP5-1 Proiectare de arhitectură (9) DS 9P - 126 10 - Georgică Mitrache
2. SP5-2 Proiectare de arhitectură (10) DS - 9P 126 - 10 Georgică Mitrache
3. SP5-3 Proiect urbanism - Studiu (4) DS 2P - 28 3 - Georgică Mitrache
4. SP5-4 Proiect urbanism - Studiu (5) DS - 3P 42 - 3 Georgică Mitrache
5. UP-6 Peisagistică DF 2C - 28 2 - Cerasella Crăciun
6. CP-45
Studiu de amplasament – zone construite
protejate
DS - 1C+1S 28 - 2 Sergiu Nistor
7. UT-3 Drept urbanistic DF - 2C 28 - 2 Şerban Criveanu, Liviu Ianăşi
8. UT-11 Management urban DS 2C - 28 2 - Liviu Ianăşi
9. ST-21 Structuri performante DTD 2C - 28 2 - Dragoş Marcu
10. ST-22 Proiectare complexă DS 2C - 28 2 -
Marius Smigelschi, Gabriel
Negoescu
11. ST-23 Proiect tehnologie arhitecturală (3) DS 3P - 42 3 - Gabriel Negoescu
12. IT-15 Axiologia şi filozofia culturii DC 2C - 28 2 - Ştefan Vianu
13. IT-16 Estetica DC - 2C 28 - 2 Ştefan Vianu
14. CP-7 Activităţi practice (releveu) DF - 1C+1P 28 - 2 Ştefan Bâlici

Discipline la alegere


15. Curs la alegere sem.1 - 2C - 28 2 - -
16. Curs la alegere sem.1 - 2C - 28 2 - -
17. Curs la alegere sem.2 - - 2C 28 - 2 -
18. Curs la alegere sem.2 - - 2C 28 - 2 -
19. Proiect de specialitate la alegere an V - - 5P 70 - 5 -
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 28 29 798 30 30
Discipline facultative
20. CP-12 Limbi străine (5)* DC 1C+1S - 28 - - Luminiţa Petrulian
21. CP-13 Limbi străine (6)* DC - 1C+1S 28 - - Luminiţa Petrulian
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
Stabilirea disciplinelor la alegere pentru fiecare an de studiu se va face conform
Regulamentului pentru disciplinele la alegere

Simboluri departamente
SP5 Sinteza Proiectării de Arhitectură
IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii şi
Conservarea Patrimoniului
UT Planificare Urbană şi Dezvoltare
Teritorială
UP Proiectare Urbană şi Peisagistică
ST Ştiinţe Tehnice
Categorii formative
DF Disciplină fundamentală
DTD Disciplină tehnică în domeniu
DS Disciplină de specialitate
DC Disciplină complementară
Ore/săptămână
C cursuri
S seminarii
L lucrări
P proiectare
12

Plan de învăţământ 2013-2014, anul VI (sem. 11 şi 12)
Facultatea de Arhitectură / Arhitectură în sistem integrat Licenţă şi Master

Nr.
crt.
Cod Disciplină
Cat.
form.
Ore/săptămână
Total
ore
ECTS
Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii

1. SP6-1 Practică în birouri de proiectare DS 40L - 480 20 - Cristian Drughean
2. ST-24 Eficienţa economică şi socială a investiţiilor DF 2C - 28 2 - Gabriel Negoescu
3. IT-17 Teoria cercetării DF 2C - 28 2 - Augustin Ioan
4. IT-18 Managementul proiectării DS 2C - 28 2 - Liviu Ianăşi, Alexandru Fuciec
5. SP6-5 Studiu de fundamentare a prediplomei DS 2L - 28 4 - Marian Moiceanu
6. SP6-2 Disertaţie DS - 3L 42 - 5 Marian Moiceanu
7. SP6-3 Prediplomă DS - 3P 42 - 5 Marian Moiceanu
8. SP6-4 Proiect diplomă DS - 5P 70 - 18 Marian Moiceanu
9. ST-98 Consultanţă tehnologie-structuri-instalaţii DS - 2P 28 - 2 Radu Pană
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 48 13 774 30 30


Simboluri departamente
IT Istoria & Teoria Arhitecturii şi
Conservarea Patrimoniului
ST Ştiinţe Tehnice
SP6 Sinteza Proiectării de Arhitectură


Categorii formative
DF Disciplină fundamentală
DS Disciplină de specialitate

Ore/săptămână
C cursuri
S seminarii
L lucrări
P proiectare13


FACULTATEA DE ARHITECTURĂ – SPECIALIZAREA ARHITECTURÂ

Discipline la alegere – an universitar 2013-2014
Semestru IARNĂ (primul semestru)

AN III

Nr. Dept. Cod Curs Titular
Număr de
locuri
1 ITCP CP-26 Ipostaze contemporane ale arhitecturii R. Ponta 110
2 ITCP IT-30
Metode contemporane de organizare a spaţiului:
arhitectura americană
A. Ioan 110
3 SP SP5-5 Fotografia, instrument de studiu metodic in arhitectura V. Eftenie 110
4 ST ST-69 Arta fractală în spaţiul arhitectural A. Vitcu 110
5 UT UT-1 Elemente de mediu în urbanism M. Rădulescu 110

AN IV – V

Nr. Dept. Cod Curs Titular
Număr de
locuri
1 ST ST-57 Tehnica de restaurare
M. Opreanu, S.
Manciulescu
110
2 ITCP CP-32 Teoria monumentului de arhitectura K. Kovacs, I. Criveanu 110
3 ST ST-70 Tehnologia habitatului sustenabil Z. Macri 110
4 ST ST-58 Metal şi sticlă în arhitectură L. Gligor 110


5 ST ST-83
Produse şi subansambluri tehnologice în arhitectura
contemporană
A. M. Dabija 110
6 UP UP-100 Percepție şi comportament în spațiul construit R. Eftenie 110
7 ST ST-54 Reabilitarea patrimoniului construit R. Crişan 110
8 ITCP CP-10 Restaurarea monumentului – tipuri de intervenții A. Brătuleanu, S. Nistor 110


9 BP BP3-8 Conexiunile arhitecturii M. Ochinciuc 110
10 ITCP CP-9 Teoria proiectului de conservare V. Drăgan, I. Criveanu 110
11 ST ST-96 Impactul dezastrelor în proiectarea construcţiilor D. Marcu 110

DISCIPLINELE GRUPATE INTR-UN PACHET SE VOR PROGRAMA SIMULTAN IN ORAR


14FACULTATEA DE ARHITECTURĂ – SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ

Discipline la alegere – an universitar 2013-2014
Semestru VARĂ (al doilea semestru)


AN III

Nr. Dept. Cod Curs Titular
Număr de
locuri
1 ITCP IT-35 Arhitectură, cultură, societate M. Criticos 110
2 ITCP IT-31
Resursele proiectului contemporan – arte şi
arhitectură
C. Ghyka

110
3 ST ST-99 Materiale de construcție contemporane L. Buzatu 110
4 SFA SFA-109 CAAD II – Proiectare parametrica I. Anton 60
5 BP BP3-5 Teoria proiectului A. Spirescu 110

AN IV – V

Nr. Dept. Cod Curs Titular
Număr de
locuri
1 ITCP CP-39 Arhitectură şi arheologie S. Balici 110
2 ST ST-60 Tendinţe actuale în domeniul structurilor D. Marcu 110
3 ITCP CP-33 Teoria spaţiului neconstruit I. Criveanu, K. Kovacs 110
4 ITCP IT-41
De la Symmetria la proiectul urban contemporan.
Privire critică asupra profesiunii
A.M. Zahariade 110

5 ST ST-61 Greşeli în proiectare, execuţie, exploatare A.M.Dabija 110
6 ITCP IT-40 Istoria aşezărilor din România N. Lascu 110
7 ST ST-59 Eco-tehnologie arhitecturală M.Opreanu 110
8 ST ST-56 Restaurare structurală M.Crişan 110

9 ITCP IT-33 Elemente de morfologie în arhitectura românească A. Brătuleanu 110
10 BP BP3-6 Idei, Teme, Divagări F. Stanciu, D. Marin 110
11 SFA SFA-82 Istoria artelor vizuale S. Vasilescu 110

DISCIPLINELE GRUPATE INTR-UN PACHET SE VOR PROGRAMA SIMULTAN IN ORAR15
FACULTATEA DE ARHITECTURĂ – SPECIALIZAREA ARHITECTURĂ


PROIECTE DE SPECIALITATE LA ALEGERE
An universitar – 2013-2014


AN V, SEMESTRUL 10


Nr.

Dept.

Aria disciplinara

Cod Tema

Titular Nr. de locuri

1 ITCP
Protecţia
patrimoniului
CP-28
Inserţii în situri construite
protejate
Valeriu Drăgan Max. 60 studenţi
2 ST
Tehnologie
arhitecturală
ST-72
Reabilitare blocuri locuinţe post-
belice
Zina Macri Max. 40 studenţi
ST-73 Arhitectură ecologică Mihai Opreanu Max. 60 studenţi
ST-94
O construcţie experimentală din
sticlă structurală
Liviu Gligor Max. 40 studenţi
3 SFA
Arhitectură de
interior şi design
SFA-95 Scenografie Doina Şerban Max. 40 studenţi
SFA-96 Iluminat artistic Raluca Buzdugan Max. 40 studenţi
SFA-97 Amenajare ambarcaţiune Iulius Ionescu Max. 40 studenţi
4 UP
Urbanism/
Peisagistica
UP-8 Proiect peisagistică Cerasella Crăciun Max. 30 studenţi


Abrevieri Departamente

BP - Bazele Proiectării de Arhitectură
SP - Sinteza Proiectării de Arhitectură
UT - Planificare Urbană şi Dezvoltare Teritorială
UP - Proiectare Urbană şi Peisagistică
ITCP - Istoria & Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului
ST - Ştiinţe Tehnice
SFA - Studiul Formei şi Ambient


16

REGULAMENT
privind disciplinele la alegere din anul universitar 2013-2014

Art.1. Disciplinele la alegere ce fac obiectul prezentului regulament se adresează studenţilor
Facultăţii de Arhitectură, specializarea Arhitectură (6 ani) şi studenţilor Facultăţii de Arhitectură
de Interior, specializarea Arhitectură de Interior (5 ani).
Disciplinele la alegere sunt comune ambelor programe de studii. Cum unele diferenţieri nu se
exclud, este indicată studierea listei dedicate programului de studii urmat (publicată pe site-ul
universităţii şi afişată la avizierul pentru discipline la alegere în perioada înscrierilor).
Numărul minim al disciplinelor la alegere – cursuri şi proiecte – care trebuie urmate într-un
anumit semestru este stabilit prin planul de învăţământ corespunzător specializării şi
anului de studiu:
 Facultatea de Arhitectură
Anul III – semestrul 1 – 1 disciplină la alegere/ Anul III – semestrul 2 – 1 disciplină la alegere;
Anul IV – semestrul 1 – 1 disciplină la alegere / Anul IV – semestrul 2 – 1 disciplină la alegere;
Anul V – semestrul 1 – 2 discipline la alegere / Anul V – semestrul 2 – 2 discipline la alegere;
Anul V – semestrul 2 – 1 proiect de specialitate la alegere;

Art.2. Disciplinele la alegere sunt grupate în două liste corespunzătoare celor două semestre
ale anului universitar: semestrul „de iarna” (primul semestru) şi semestrul „de vară” (al doilea
semestru).
Funcţie de anul de studii căruia i se adresează, disciplinele la alegere sunt de două categorii:
discipline (cursuri) pentru anul III şi discipline (cursuri şi proiecte) comune pentru anii de
studiu IV şi V. Proiectele de specialitate la alegere se adresează numai studenţilor din anul V al
Facultăţii de Arhitectură.
In cadrul listei de discipline pentru un semestru sunt evidenţiate “pachete” de cursuri care se
vor desfăşura simultan; în cazul în care un student manifestă interes pentru mai multe cursuri
din acelaşi “pachet”, le va putea frecventa în ani universitari succesivi.
17

Listele sunt actualizate anual, prin decizia decanilor, pe baza propunerilor departamentelor şi
sunt publicate prin afişare la avizierul pentru discipline la alegere (Decanatul Facultăţii de
Arhitectură) pe site-ul universităţii şi la avizierele departamentelor (respectiv disciplinele la
alegere oferite de fiecare departament în parte).
In liste, disciplinele sunt identificate prin coduri corespunzătoare unor finalităţi formative
distincte, indiferent de eventuale modificări în timp ale denumirilor.
Conţinutul disciplinelor propuse studenţilor este prezentat succint în fişele ce pot fi consultate
pe site-ul universităţii, la avizierul pentru discipline la alegere (Decanatul Facultăţii de
Arhitectură), precum şi la avizierele departamentelor (respectiv disciplinele la alegere oferite
de fiecare departament în parte).
Art.3. Înscrierile la disciplinele la alegere se fac în cursul primei săptămâni a semestrului 1 al
anului universitar 2013-2014.
Înscrierile se fac personal şi în conformitate cu programul anunţat. La înscriere studenţii se
vor prezenta cu carnetul de student.
Pot face opţiuni pentru proiecte de specialitate la alegere numai studenţii din anul V al
specializării Arhitectură.
Unele situaţii particulare (recomandări, restricţii) pot fi precizate la rubrica „observaţii” din lista
disciplinelor.
Înregistrarea opţiunii se face prin completarea (de către fiecare student în parte) datelor de
identificare – nume, prenume, număr matricol etc. – în „fişa de înscriere” aferentă disciplinei
alese. De asemenea, studentul va specifica în fişă specializarea urmată (respectiv „ARH”
pentru studenții de la Facultatea de Arhitectură şi „INT” pentru studenţii de la Facultatea de
Arhitectură de Interior) şi anul de studiu.
Studentul va confirma prin semnătură opţiunea sa, luarea la cunoştinţă a prezentului
regulament, precum şi faptul că nu a mai obţinut notă de promovare la aceeaşi disciplină la
alegere într-un an universitar anterior.
Art.4. La o disciplină sunt admişi maximum 110 de studenţi. Fac excepţie unele discipline
care, din motive particulare, admit un număr mai mic de studenţi (v. rubrica „nr. de locuri”).
18

Selecţia studenţilor se face pe criteriul ordinii înscrierii (“primul venit, primul servit”): listele se
închid la atingerea cifrei limită.
Pentru ca un curs să fie activat este necesar un număr de min. 25 de studenţi înscrişi.
Pentru anul de studiu III se vor activa max. 4 cursuri / semestru. Dacă lista de discipline
opţionale cuprinde mai mult de 4 discipline, ultimele clasate (în funcţie de numărul de studenţi
înscrişi) nu se vor activa, urmând ca studenţii înscrişi pe aceste liste să fie redistribuiţi – de
asemenea prin înscriere personală – pe locurile rămase neocupate la disciplinele la alegere
activate. Anunţul privind activarea / neactivarea unor discipline la alegere se va face la
începutul celei de a doua săptămâni a semestrului 1 – an universitar 2013-2014.
Pentru anii de studii IV şi V se vor activa max. 10 cursuri / semestru. Dacă lista de discipline
opţionale cuprinde mai mult de 10 discipline, ultimele clasate (în funcţie de numărul de
studenţi înscrişi) nu se vor activa, urmând ca studenţii înscrişi pe aceste liste să fie redistribuiţi
– de asemenea prin înscriere personală – pe locurile rămase neocupate la disciplinele la
alegere activate. Anunţul privind activarea / neactivarea unor discipline la alegere se va face la
începutul celei de a doua săptămâni a semestrului 1 – an universitar 2013-2014.
Decizia privind activarea/neactivarea unor cursuri aparţine Consiliului de administraţie, la
propunerea decanilor. Studenţii înscrişi la cursuri neactivate au la dispoziţie un interval de 5
zile (respectiv săptămâna a doua a semestrului 1, an universitar 2013-2014) de la data
anunţării disciplinelor neactivate în care să opteze pentru alte discipline dintre cele activate.
Listele finale ale studenţilor înscrişi la fiecare disciplină se fac publice prin afişare la avizierele
departamentelor de care aparţin disciplinele.
Studenţii au datoria să verifice listele finale de înscrieri imediat după publicarea lor, semnalând
de urgenţă eventuale erori de înregistrare; erorile semnalate la mai mult de două săptămâni
de la publicarea listelor nu vor fi luate în considerare, având drept consecinţă imposibilitatea
susţinerii examenului.
Pe baza listelor finale, secretariatele departamentelor vor întocmi cataloagele de discipline la
alegere.
19

Art.5. Studenţii restanţieri la discipline la alegere vor urma aceeaşi procedură de înscriere la
oricare din disciplinele planificate în acelaşi semestru ca şi disciplina nepromovată; în acest caz
la rubrica „observaţii” din fişa de înscriere se va specifica « restanţă ». In plus, aceşti studenţi
se vor adresa secretariatului departamentului de apartenenţă a disciplinei alese ca « restanţă »
şi vor îndeplini procedurile de înscriere pentru « refacere disciplină » cu achitarea taxei
aferente.
Art.6. Flexibilitatea acestei zone de formare profesională face necesar ca studenţii să-şi asume
cu toată seriozitatea responsabilitatea planificării şi gestionării corecte, an de an, a propriului
parcurs de studii la alegere.
Studenţii care nu îndeplinesc procedura de înscriere în termenul stabilit vor fi declaraţi
restanţieri la „discipline la alegere” pentru anul universitar curent.
In cazul promovării aceleiaşi discipline de două (sau mai multe) ori, valorile excedentare nu
vor fi înregistrate de secretariatul pentru studenţi în foaia matricolă, studentul fiind declarat
„restanţier” la „discipline la alegere” pentru anul curent.
In cazul înscrierii la un număr mai mare de cursuri decât prevede planul de învăţământ, la
rubrica „observaţii” din fişa de înscriere se va specifica motivul (ex. « restanţă » în cazul unor
credite restante la „discipline la alegere”). Înscrierea nejustificată la un număr excedentar de
discipline, conduce la sancţionarea studentului cf. hotărârii unei comisii numite de decan.
Transferurile studenţilor de la o disciplină la alta sunt permise numai în cursul primei luni a
semestrului (respectiv până la data de 31 octombrie 2013); studentul solicitant va obţine
acordul scris al ambilor titulari şi îl va comunica secretariatelor departamentelor de care
aparţin disciplinele între care intervine transferul; pe baza cererii aprobate de titularii de
disciplină, secretariatele vor proceda la înregistrarea modificării în cataloagele respectivelor
discipline.
Art.7. Responsabilitatea punerii în aplicare a prezentului Regulament revine decanatelor
facultăţilor implicate, sprijinite logistic de serviciul Secretariat.


20
21


22

23

24

25

26

27

28


29


30

STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2013-2014

ANII I, II, III, IV, V - STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER INTEGRAT - 6 ani
ANII I, II, III - STUDII DE LICENŢĂ - 3 ani


SEMESTRUL I

01 octombrie 2013 - deschiderea festivă a anului universitar 2013/2014
01 - 10 octombrie - înscriere în anul univ.2013/2014
01 octombrie - 20 decembrie 12 săpt. - învăţământ
23 decembrie - 05 ianuarie 2014 2 săpt. - vacanţă Crăciun
06 ianuarie - 17 ianuarie 2 săpt. - învăţământ
20 ianuarie - 9 februarie 3 săpt. - sesiune evaluare sem. I + PV1
10 - 16 februarie 1 săpt. - vacanţă

SEMESTRUL II

17 februarie - 18 aprilie 9 săpt. - învăţământ
22 aprilie - 04 mai 2 săpt. - activităţi practice
05 mai - 06 iunie 5 săpt. - învăţământ

9 iunie - 06 iulie 4 săpt - sesiune evaluare sem. I - restanţe (+PV1)
+ evaluare sem. II (+PV2)
V A C A N Ţ Ă

01 - 14 septembrie 2 săpt. - sesiune evaluare sem. II, restanţe (PV2)
- refacere PV regim cu taxă sem.I şi sem.II

1 octombrie - începerea noului an universitar 2014/2015

31


STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2013-2014

ANUL VI - STUDII DE LICENŢĂ ŞI MASTER INTEGRAT - 6 aniSEMESTRUL I

01 octombrie 2013 - deschiderea festivă a anului universitar 2013/2014
01 - 10 octombrie - înscriere în anul univ.2013/2014
01 octombrie - 20 decembrie 12 săpt. - practică în birou de proiectare
23 decembrie - 05 ianuarie 2014 2 săpt. - vacanţă Crăciun
06 ianuarie – 31 ianuarie 4 săpt. - învăţământ
03 februarie - 09 februarie 1 săpt. - sesiune evaluare iarnă
10 – 16 februarie 1 săpt. - vacanţă
17 - 23 februarie 1 săpt. - restanţe, măriri de notă
24 - 27 februarie - încheierea situaţiei şcolare


SEMESTRUL II

24 februarie - 18 aprilie 8 săpt. - elaborare prediplomă
15 aprilie predare disertație
22 - 25 aprilie 1 săpt. - sesiune de prediplomă + disertaţie
28 aprilie – 06 iunie 6 săpt. - elaborare proiect diplomă
11 - 13 iunie - evaluare proiect diploma (admis/respins)
16 iunie – 4 iulie - redactare (finalizare) proiect diploma + macheta
04 iulie - predare proiect diplomă + CD
09 - 10 iulie - susţinere proiect diplomă (+ machetă)


14 octombrie - predare disertații - restante
20 – 24 octombrie - sesiune de restante prediploma + disertații

32

Plan de învăţământ 2013-2014, anul I (sem. 1 şi 2)
Facultatea de Arhitectură / Conservare şi Restaurare de Arhitectură - SIBIU – Licenţă

Nr.
crt.
Cod Disciplină
Cat.
form.
Ore/săptămână
Total
ore
ECTS
Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP1-1 Proiectare de arhitectură (1) DS 10P - 140 13 -
Horia Dinulescu,
Iuliana Bucurescu
2. BP1-2 Proiectare de arhitectură (2) DS - 10P 140 - 13
Horia Dinulescu,
Iuliana Bucurescu
3. SFA-1 Studiul formei (1) DS 2L - 28 3 - Victor Moraru
4. SFA-2 Studiul formei (2) DS - 2L 28 - 3 Victor Moraru
5. BP1-6 Activităţi practice (desen de arhitectură) DF 2L - 28 2 - Iuliana Bucurescu
6. BP1-7 Activităţi practice (documentare de arhitectură) DF - 1L 14 - 1 Iuliana Bucurescu
7. SFA-6 Reprezentări geometrice DF 1C+1L - 28 3 - Marius Chiliban
8.
SFA-
105
Grafică 2D DF - 2L 28 - 2 Lucian Şuvaina
9. SFA-5 Geometria formelor arhitecturale DF - 1C+1L 28 - 3 Victor Moraru
10. ST-25 Istoria tehnicilor de construcţie DF 1C+1L - 28 3 - Liviu Gligor
11. ST-2 Modele matematice în arhitectură DF 1C+1S - 28 2 - Romeo Vomisescu
12. ST-3 Materiale de construcţii DTD - 1C+1S 28 - 2 Crenguţa Bratu
13. IT-1 Introducere în arhitectura contemporană DF 2L - 28 3 - Ina Stoian
14. IT-2
Continuitate şi discontinuitate în evoluţia istorică
a fenomenului arhitectural (I) – antichitatea şi
evul mediu
DF - 2C 28 - 2
Horia Radu
Moldovan
15. CP-30 Elemente de limbaj arhitectural DF - 1C+1L 28 - 3 Kázmér Kovács
16. CP-1 Limbi străine (1) DC 1S - 14 1 - Oana Frandeş
17. CP-2 Limbi străine (2) DC - 1S 14 - 1 Oana Frandeş
18. CP-3 Educaţie fizică (1)* DC 1S - 14 - - Constantin Achim
19. CP-4 Educaţie fizică (2)* DC - 1S 14 - - Constantin Achim
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 24 25 686 30 30
* Promovare pe bază de calificativ (admis/respins).
Simboluri departamente
BP1 Introducere în Proiectarea de
Arhitectură
IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii şi
Conservarea Patrimoniului
ST Ştiinţe Tehnice
SFA Studiul Formei şi Ambient
Categorii formative
DF Disciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în
domeniu
DS Disciplină de specialitate
DC Disciplină
complementară
Ore/săptămână
C cursuri
S seminarii
L lucrări
P proiectare

33

Plan de învăţământ 2013-2014, anul II (sem. 3 şi 4)
Facultatea de Arhitectură / Conservare şi Restaurare de Arhitectură - SIBIU – Licenţă

Nr.
crt.
Cod Disciplină
Cat.
form.
Ore/săptămâ

Tota
l
ore
ECTS
Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. BP2-4 Proiect de arhitectură integrat DS 10P - 140 12 -
Horia Dinulescu,
Ioana Craiovan
2.
SFA-
103
Studiul formei (3) DS - 2L 28 - 2 Victor Moraru
3. SFA-93 Modelare 3D DF 3L - 42 3 - Lucian Suvaina
4. SFA-91 Perspectivă DF 1C+1L - 28 2 - Marius Chiliban
5. ST-26 Materiale şi procedee constructive (1) DTD 2C+1L - 42 4 - Liviu Gligor
6. ST-27 Materiale şi procedee constructive (2) DTD - 2C+1L 42 - 4 Liviu Gligor
7. ST-74 Finisaje (1) DTD 1C+1L - 28 3 - Zina Macri
8. ST-75 Finisaje (2) DTD - 1C+1L 28 - 3 Zina Macri
9. ST-64 Noţiuni de proiectare a structurilor de rezistenţă (1) DTD 2C - 28 2 - Basarab Cheşcă
10. ST-65 Noţiuni de proiectare a structurilor de rezistenţă (2) DTD - 2C 28 - 2 Vlad Petrescu
11. IT-5
Continuitate şi discontinuitate în evoluţia istorică a
fenomenului arhitectural european (II) – de la renaştere la
romantism
DF 2C - 28 2 - Hanna Derer
12. CP-15 Noţiuni de urbanism şi patrimoniu urban DC - 2C 28 - 3
Irina Popescu-
Criveanu
13. CP-29 Arhitectură - locuire - oraş DF - 2C 28 - 3 Kázmér Kovács
14. CP-11 Proiect de integrare în sit protejat (1) DS - 10P 140 - 12
Kázmér Kovács,
Liviu Gligor
15. CP-16 Releveu DTD 2C - 28 2 - Petru Mortu
16. ST-29 Activităţi practice (lucrări de construcţii) DTD - 2L 28 - 1 Liviu Gligor
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 26 25 714 30 30


Simboluri departamente
BP2 Bazele Proiectării de Arhitectură
IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii şi
Conservarea Patrimoniului
ST Ştiinţe Tehnice
SFA Studiul Formei şi Ambient


Categorii formative
DF Disciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DS Disciplină de specialitate
DC Disciplină complementară


Ore/săptămână
C cursuri
S seminarii
L lucrări
P proiectare
34


Plan de învăţământ 2013-2014, anul III (sem. 5 şi 6)
Facultatea de Arhitectură / Conservare şi Restaurare de Arhitectură - SIBIU – Licenţă

Nr.
crt.
Cod Disciplină
Cat.
form.
Ore/săptămână
Total
ore
ECTS
Titular
S1 S2 S1 S2
Discipline obligatorii
1. CP-17 Proiect de integrare în sit protejat (2) DS 8P - 112 10 -
Kázmér Kovács,
Liviu Gligor
2. CP-18 Documentaţie economică DC 1C+1P - 28 2 - Ioana Urdea
3. IT-9 Arhitectura tradiţională în România DF 1C+1L - 28 2 - Petru Mortu
4. CP-19 Reabilitarea monumentelor istorice DTD - 1C+1P 28 - 3 Irina Iamandescu
5. CP-44 Analiza multicriterială a ţesutului urban DC 1C+1L - 28 3 - Valeriu E. Drăgan
6. CP-27 Analiză cartografică operaţională DS 1C+1L - 28 3 - Valeriu E. Drăgan
7. IT-36
Arhitectura modernă în România – elemente de
morfologie
DF - 2C 28 - 2 Irina Tulbure
8. CP-36 Evidenţa patrimoniului DTD - 1C+1L 28 - 3
Adrian
Crăciunescu
9. CP-37 Legislaţie DC - 1C+1S 28 - 2 Sergiu Nistor
10. CP-38 Istoria şi teoria conservării DS 2C - 28 2 - Sergiu Nistor
11. ST-11 Instalaţii - echipare DTD 1C+1L - 28 2 - George Stoican
12. ST-97 Patologie şi tratament DTD - 2C 28 - 2 Mihai Opreanu
13. ST-32 Restaurare arhitecturală DTD 2C - 28 2 - Liviu Gligor
14. CP-40 Disertaţie - studiu istoric DTD 1C+1L - 28 2 -
Ion Gabriel
Panasiu
15. CP-41 Studiul de fundamentare şi conceptul de intervenţie DTD - 1C+3L 56 - 4 Valeriu E. Drăgan
16. CP-42 Proiect de finalizare a studiilor DS - 14P 196 - 14 Valeriu E. Drăgan
17. CP-43 Practică profesională DTD 4L - 56 2 - Irina Iamandescu
TOTAL ORE OBLIGATORII / CREDITE 28 28 784 30 30
18. Examen de licenţă (probă teoretică + susţinere proiect) - 10


Simboluri departamente
IT, CP Istoria & Teoria Arhitecturii şi
Conservarea Patrimoniului
ST Ştiinţe Tehnice


Categorii formative
DF Disciplină fundamentală
DTDDisciplină tehnică în domeniu
DS Disciplină de specialitate
DC Disciplină complementară


Ore/săptămână
C cursuri
S seminarii
L lucrări
P proiectare35

36


37

38

39


40

41

Regulament general si Proceduri de jurizare privind activitatea de proiectare:


Prezentul regulament detaliază prevederile Regulamentului general privind activitatea
profesională a studenţilor UAUIM, cu referire la specificul activităţii de proiectare în cadrul
programelor de studii oferite de Facultatea de Arhitectură UAUIM.
Pe baza prevederilor Regulamentului general privind activitatea profesională a studenţilor
UAUIM, Decanatul si Directorii Departamentelor au elaborat prezentul document intitulat
Regulament general privind activitatea de proiectare aferente anului şi/sau ciclului de
studiu, după caz.
Organizarea jurizării proiectelor, modul de evaluare şi notare a proiectelor de arhitectură sau
de specialitate, sunt prezentate in detaliu în Procedurile de jurizare (1, 2, 3, 4, 5a, 5b, 5c,
5d). Acestea au fost elaborate astfel încât să asigure următoarele obiective didactice propuse:
obiectivitate maxima in crearea clasamentelor, transparenta si dialog.
Procedurile vizează următoarele proiecte:
Proiecte de arhitectură generală:
 proiecte de atelier (proiecte scurte – Procedura de jurizare 1)
 proiecte de an (proiecte lungi – Procedura de jurizare 2)
 proiecte de o zi (schiţă de schiţă – Procedura de jurizare 3)
 proiecte de verificare (anul I – Procedura de jurizare 4)
Proiecte de Specialitate:
Sunt acele proiecte promovate de Departamentul Planificare si Dezvoltare Urbana si Teritoriala,
Departamentul Proiectare Urbana si Peisagistica, Departamentul Istoria & Teoria Arhitecturii
si Conservarea Patrimoniului, Departamentul Științe Tehnice, Departamentul Proiectare de
Interior si Design si Departamentul Studiul Formei si Ambient, astfel:
42

 Procedura de jurizare 5a - privind jurizarea, evaluarea si notarea proiectelor de
specialitate - Departamentul Proiectare Urbană şi Peisagistică si Departamentul
Planificare si Dezvoltare Urbană şi Teritorială
 Procedura de jurizare 5b - privind jurizarea, evaluarea si notarea proiectelor de
specialitate - Departamentul Proiectare de Interior si Design si Departamentul Studiul
Formei si Ambient
 Procedura de jurizare 5c - privind jurizarea, evaluarea si notarea proiectelor de
specialitate - Departamentul Istoria şi Teoria Arhitecturii şi Conservarea Patrimoniului
 Procedura de jurizare 5d - privind jurizarea, evaluarea si notarea proiectelor de
specialitate - Departamentul Științe Tehnice
Aceste proceduri sunt elaborate si transmise de către Decanat, la începutul fiecărui an
universitar, Directorilor de Departament în vederea informării profesorilor din departament şi a
studenților. De asemenea prin grija departamentelor, acest regulament general + procedurile
de jurizare vor fi făcute cunoscute prin afişare şi/sau publicare pe site-ul universităţii la
începutul fiecărui an universitar.

1. Obiectivele şi conținutul activităţii de proiectare
Activitatea de proiectare reprezintă principala activitate formativă în domeniul de studii
„arhitectură”, având o pondere de cca 50% din totalul activităţilor didactice; în cadrul activităţii
de proiectare se realizează sinteza şi exerciţiul aplicării practice a competenţelor dobândite la
alte discipline.
Obiectivele activităţii de proiectare trebuie înţelese ca seturi de competenţe profesionale
ce urmează a fi conferite viitorului absolvent în diverse etape ale procesului de învăţare, având
ca ţintă finalităţile formative specifice programelor de studii oferite de Facultatea de
Arhitectură (la nivel de studii de licenţă şi master integrat, şi de studii de licenţă), stabilite de
43

Decanat. Pentru atingerea acestor obiective cadrele didactice responsabile cu activitatea in
atelierele de proiectare ale facultății desfășoară următoarele acțiuni principale:
- îndruma studenții in procesul de realizare a proiectelor;
- susțin prelegeri – cursuri de teorie a proiectului, având o tematică in strânsă legătură
cu proiectul aflat in desfășurare.
In cadrul fiecărui program de studii, activitatea de proiectare este organizată în module
semestriale şi ani de studiu, cu finalităţi formative proprii specializării; aceste finalităţi
formative (la nivel de an şi semestru) sunt stabilite de către şefii departamentelor de
proiectare, sub coordonarea Decanatului. Finalităţile formative la nivel de semestru
(reprezentând obiectivele activităţii de proiectare din acel semestru), precum şi conţinutul
activităţii (exerciţiile propuse pentru atingerea obiectivelor) sunt precizate în fişa disciplinei
„proiectare de arhitectură” întocmită pentru fiecare semestru în parte de către şeful
departamentului (ca titular al disciplinei).
In cadrul fiecărui modul semestrial se pot propune mai multe tipuri de exerciţii – proiecte
de arhitectură generală, proiecte integrate, proiecte de specialitate – menite să asigure
însuşirea de către student a seturilor de competenţe stabilite ca ţintă formativă pentru fiecare
semestru şi an de studiu în parte. Proiectele de arhitectură generală şi cele integrate sunt
coordonate de către departamentele de proiectare; proiectele de specialitate sunt coordonate
de către departamentele de profil.
Proiectele de arhitectură generală pot fi proiecte de atelier şi proiecte de an, proiecte
lungi, proiecte scurte şi proiecte de o zi (schiţă de schiţă). De asemenea, la anul I activitatea
de proiectare include şi proiecte de verificare programate în sesiunile de evaluare de la finalul
semestrelor.
In cazul proiectelor de arhitectură generală, pentru fiecare exerciţiu (proiect) în parte,
obiectivele specifice şi conţinutul activităţii aferente vor fi stabilite prin tema proiectului, la
44

propunerea responsabilului de temă desemnat de şeful departamentului coordonator şi cu
aprobarea şefului departamentului, urmărindu-se concordanţa dintre obiectivele proiectului şi
obiectivele formative ale semestrului. In cazul proiectelor integrate, obiectivele specifice şi
conţinutul activităţii aferente vor fi stabilite prin tema întocmită în comun de către responsabilii
de temă desemnaţi de şefii departamentelor implicate şi aprobate prin consens de şefii
departamentelor respective. In cazul proiectelor de specialitate, obiectivele specifice şi
conţinutul activităţii aferente, stabilite prin „fişa disciplinei”, vor fi detaliate prin tema
proiectului întocmită de către titularul acestuia, cu aprobarea şefului departamentului de profil.
Pentru fiecare dintre proiectele programate se alocă credite. In alocarea numărului de
credite se va avea în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă (“workload”) pe care o
solicită studentului mediu activitatea respectivă, raportată la totalul cantităţii de muncă
necesară pentru a promova un an întreg de studiu. Cantitatea de muncă a studentului include
orele-contact (respectiv orele de prezenţă fizică la activităţile de atelier), precum şi orele de
studiu individual (documentare, lucru efectiv la proiect, redactare, realizare machete,
pregătirea susţinerii proiectului etc.), necesare pentru atingerea obiectivelor formative proprii
proiectului; de regulă unui credit îi corespund 25-30 de ore de muncă a studentului mediu, iar
60 de credite reprezintă cantitatea normală de muncă într-un an universitar.
Şefii departamentelor de proiectare au obligaţia ca până la data de 1 octombrie
a fiecărui an universitar să întocmească, sub coordonarea decanatului, „graficul
desfăşurării activităţilor de proiectare” ilustrând exerciţiile (proiectele) planificate în
raport cu obiectivele formative stabilite pentru fiecare an de studiu şi fiecare
semestru în parte, succesiunea lor în timp şi numărul de credite alocate fiecărei
activităţi. „Graficul” care include activităţi de proiectare de diverse specialităţi se va întocmi
împreună cu şefii departamentelor de profil implicate. „Graficul desfăşurării activităţilor de
proiectare” se va corela cu verificările pe parcurs aferente disciplinelor teoretice, prin consens
între şefii departamentelor de proiectare şi ai celorlalte departamente implicate. La începutul
45

anului universitar „graficul desfăşurării activităţilor de proiectare”, incluzând şi programarea
verificărilor pe parcurs la discipline teoretice, se face public prin afişare, pe site-ul universităţii
şi/sau în broşura tipărită anual (Ghidul studentului). Orice fel de modificări în desfăşurarea
activităţilor se vor face numai în cazuri temeinic justificate şi numai cu acordul studenţilor.
2. Participarea studenţilor la activitatea de proiectare şi predarea proiectelor
Continuitatea activităţii de învăţare este o condiţie absolut necesară în acest domeniu
esenţial al formării viitorului arhitect. Ca atare, studentul are obligaţia să frecventeze în
mod continuu toate activităţile didactice organizate în cadrul atelierelor de
proiectare (corecturi, prelegeri, dezbateri, prezentări la panou etc.) şi să acorde o
atenţie corespunzătoare pregătirii individuale complementare.
Prezenta la activitatea de proiectare este de obligatorie.
Condiţia de realizare a corecturilor la activitatea de proiectare necesara
acceptării predării şi jurizării proiectelor este de min. 50% din orele dedicate acestei
activităţi. Aceasta a fost stabilita, în directă legătură cu evaluarea activităţii studentului pe
parcursul semestrului si este adusă la cunoştinţa studenţilor prin fişele disciplinelor publicate
pe site-ul Universităţii www.uauim.ro, prin regulamentele detaliate ale departamentelor de
proiectare comunicate la începutul fiecărui an universitar, prin temele proiectelor şi prin
informarea verbală a studenţilor la începutul activităţii în atelier.
Titularii proiectelor (respectiv şefii departamentelor sau şefii de ateliere, după caz) au
obligaţia de a asigura respectarea condiţiilor comunicate la începutul activităţii; eventualele
modificări se fac numai în situaţii justificate şi numai cu acordul studenţilor.
Nerespectarea de către student a prevederilor privind prezenta şi condiția minimă
obligatorie de realizare a corecturilor se sancţionează cu neacceptarea predării proiectului
şi cu obligația de a-l reface în anul universitar următor.
46

In cazuri întemeiate absenţele se pot motiva pe baza actelor justificative şi a
cererii individuale a studentului, adresată decanului, cerere vizata în prealabil de
directorul de departament şi de conducătorul de atelier. Absenţele se motivează pentru
cazuri medicale (justificate prin certificate vizate de cabinetul medical al universităţii sau
spitalul studențesc) şi alte situaţii deosebite. Studentului care a absentat motivat i se poate
aproba recuperarea activităţilor în măsura în care este posibil (funcţie de lungimea perioadei
de absenţă şi caracteristicile activităţii pe perioada absenţei). Studentului care a participat la
peste 50% din activitatea de atelier dar, din motive justificate, nu poate preda lucrarea
finalizată la termenul stabilit, i se poate aproba evaluarea proiectului în stadiul în care se afla
în momentul întreruperii activităţii. Absentarea la peste 50% din activităţile programate implică
refacerea integrală a proiectului în anul universitar următor.
Predarea proiectelor se face în locul şi în intervalul de timp stabilit. Nu se admit
depăşiri ale termenului de predare şi nici completarea ulterioară cu planşe a
proiectului predat.
3. Predarea
- toate proiectele de arhitectură, proiectele de verificare şi schiţele de schiţă sau proiectele
de specialitate se predau în ateliere, în intervalul stabilit de către departament;
- nu se admit proiecte, planşe sau piese aduse după ora predării;
- predarea proiectelor se face în interval de o oră, la începutul ultimei zile de atelier a
săptămânii;
- predarea proiectelor de verificare ale anului I şi a schiţelor anilor II-III-IV-V se face în
intervalul stabilit de departament;
- listele de predare cu semnături şi proiectele se depun la departament, directorului de
departament, imediat după încheierea intervalului de predare şi se va aplica ştampila
departamentului pe toate planşele;
- proiectele nepredate în termen nu vor fi notate şi se consemnează ca absenţă;
47

- pentru proiectele nepredate, dar motivate de scutire medicală pentru o perioadă mai
mică de 50% din timpul alocat studiului, vor fi notate mapele de corecturi, tot în juriul
departamentului;
- Disertațiile, proiectele de prediploma si cele de diploma se predau în locul si în intervalul
orar stabilite de către Decanat;
Alte detalii legate de predarea proiectelor sunt prezentate in Procedurile de jurizare
(1, 2, 3, 4, 5a,5b,5c,5d ).
4. Evaluarea şi promovarea
Evaluarea proiectelor studenților se face pe întreg parcursul activităţii de proiectare
desfăşurate de-a lungul semestrului, în cadrul atelierului de proiectare. Modalitățile de evaluare
pe parcurs a proiectelor studenților sunt precizate în fişele disciplinelor „proiectare de
arhitectură”, respectiv în fişele „proiectelor de specialitate” publicate pe site-ul UAUIM şi
actualizate permanent prin grija titularilor. Evaluarea finală a proiectelor se face de către
comisiile de jurizare stabilite la nivelul fiecărui departament.
Organizarea jurizării proiectelor, modul de evaluare şi notare a proiectelor de arhitectură
sau de specialitate, sunt prezentate in detaliu în Procedurile de jurizare ( 1, 2, 3, 4,
5a,5b,5c,5d ). Aceste proceduri sunt elaborate si transmise de către Decanat, la începutul
fiecărui an universitar, Directorilor de Departament in vederea informării profesorilor din
departament si a studenților.
Prezentul regulament împreună cu procedurile de jurizare se vor face cunoscute la
începutul anului universitar, prin afişare şi/sau publicare pe site-ul universităţii, precum şi prin
informare verbală la prima şedinţă de atelier. Respectarea acestora este obligatorie;
eventualele modificări se fac numai în cazuri temeinic justificate şi numai cu acordul
Decanatului si in consultare cu reprezentanții studenţilor.
48

Pentru fiecare proiect predat se acordă note (corespunzătoare nivelului de performanţă
atins de student în însuşirea finalităţilor formative proprii disciplinei) şi credite (care reflectă
ponderea disciplinei în cadrul cantităţii de muncă necesară unui student mediu pentru a
promova întregul an de studiu). Creditele sunt acordate numai după obţinerea notei minime de
promovare.
Evaluarea finală a proiectelor elaborate de studenţi se face de către de comisii ( jurii ) in
conformitate cu procedurile prevăzute in Procedurile de jurizare. Astfel membrii comisiei
acordă note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota finală este media cu
două zecimale fără rotunjiri a notelor acordate de membrii comisiei. Nota minimă de
promovare a proiectului este 5.00. Nerespectarea unor date de tema a proiectelor se
penalizează de către juriu cu un număr de puncte hotărât de către acesta, puncte care se vor
scădea din media obţinută în urma jurizării.
Pentru proiectele de o zi (schiţă de schiţă), promovarea este condiţionată de obţinerea
notei minime 5.00 ca medie cu două zecimale fără rotunjiri a două valori întregi (din cele trei
schiţe programate într-un semestru).
Proiectele de verificare planificate la anul I se pot susţine în două sesiuni de evaluare
consecutive; nota minimă de promovare este 5.00.
Rezultatele evaluărilor (jurizărilor) se comunică studenţilor prin secretariatele
departamentelor în cel mai scurt timp posibil şi fără a depăşi 7 zile de la predarea proiectului;
rezultatele se afişează la avizierul departamentului şi/sau pe site-ul universităţii. Titularii
proiectelor (respectiv şefii de departamente sau şefii de ateliere, după caz) sunt obligaţi să
afişeze în mod explicit modul de calcul al notei finale ca rezultantă a mai multor evaluări, acolo
unde este cazul, în conformitate cu regulamentul comunicat studenţilor la începutul activităţii.
Studenţii au obligaţia de a semnala titularilor si directorilor de departament, prin
secretariatul departamentului, eventuale erori de înregistrare în max. 3 zile de la data
49

publicării rezultatelor; orice semnalări ulterioare ( respectiv la mai mult de 10 zile după
predarea proiectului ) nu vor fi luate în considerare.
Notele acordate prin jurizare nu pot fi contestate decât sub aspectul unor
eventuale vicii de procedură sau erori de înregistrare/calcul.
Cataloagele cu notele obținute de studenți în urma jurizării sunt semnate de către
membrii comisiei-examinatori, după care vor fi depuse de către secretarii comisiilor la
secretariatele departamentelor în cel mai scurt timp posibil şi fără a depăşi o săptămână de la
încheierea jurizării. Profesorii, secretarii comisiilor de jurizare, secretarii de departament sunt
cu toții responsabili de predarea in termen a notelor către responsabilul cu programul
Academica pe Facultate (termenele sunt stabilite in prevederile Procedurii de gestionare a
notelor in sistem Academica).
Nota de absolvire a disciplinei semestriale „proiectare de arhitectură” se calculează ca
medie cu doua zecimale fără rotunjire a notelor obţinute la proiectele de arhitectură generală
planificate în acel semestru, ponderate cu numărul de credite alocate fiecărui proiect. Nota
minimă de promovare a disciplinei este 5.00, cu condiţia promovării fiecărui proiect în parte.
Nepromovarea unui proiect implică refacerea activităţii în anul universitar următor, în
perioada în care este programat respectivul proiect, cu taxă. In astfel de cazuri, studentul
trebuie să se înscrie la departamentul de care aparţine proiectul, la începutul
semestrului în care acesta este planificat, prin completarea unui formular-tip (ce
poate fi descărcat de www.uauim.ro), în conformitate cu prevederile Regulamentului
UAUIM privind frecventarea unor discipline în afara planului de învăţământ al anului
de studiu curent.
Studentul care a acumulat mai mult de 10 credite restante la activităţi de
proiectare nu poate fi înmatriculat într-un an superior; el este reînscris în acelaşi an
de studiu ca şi în anul universitar anterior, cu obligaţia refacerii activităţilor
50

nepromovate, cu taxă; în astfel de cazuri, se va aplica procedura stabilită prin
Regulamentul UAUIM privind frecventarea unor discipline în afara planului de
învăţământ al anului de studiu curent.
Directorii de departament, șefii de atelier şi îndrumătorii proiectelor de
specialitate au obligaţia de a face cunoscut studenţilor acest Regulament +
Procedurile de jurizare.


51

Regulament privind examenele de finalizare a studiilor
Specializarea Arhitectură - Studii de licenţă şi master în sistem integrat, 6 ani

Art. 1. Examenele de finalizare a studiilor sunt organizate şi se desfăşoară pe baza
metodologiei aprobate de Senatul UAUIM, în conformitate cu prevederile Legii învăţământului
nr. 84/1995 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 288/2004 privind
organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările ulterioare, OMEC 3235/2005
privind organizarea ciclului de studii de licenţă, Legii Educației Naționale nr. 1/2011, Ordinul
MEN 3545/15 Aprilie 2013 privind aprobarea metodologiei cadru de organizare şi desfăşurare a
examenelor de licenţă / diplomă şi disertaţie, precum şi în conformitate cu prevederilor
Regulamentului general privind activitatea profesională a studenţilor UAUIM.
Art. 2. Pot susţine examenul de finalizare a studiilor studenţii care au acumulat numărul total
de credite prevăzute pentru respectivul program de studii, mai puţin cele alocate examenului
de finalizare a studiilor.
Lista studenţilor care îndeplinesc condiţiile cerute pentru susţinerea examenului de finalizare a
studiilor va fi făcută publică de către secretariatul facultăţii, pe baza situaţiei şcolare încheiate
în urma celor două sesiuni de evaluare aferente semestrului 11, la sfârşitul lunii februarie.
Neîndeplinirea condiţiilor de susţinere a examenului de finalizare a studiilor după 3 înscrieri
succesive în ultimul an de studiu atrage după sine exmatricularea studentului.
Susţinerea examenului presupune înscrierea prealabilă a candidaţilor, cu cel puţin 30 zile
înaintea începerii examenului.
Art. 3. Candidaţii la examenul de finalizare a studiilor trebuie să prezinte la înscriere un
certificat de competenţă lingvistică într-o limbă de largă circulaţie internaţională, eliberat de
Departamentul de profil sau de către o instituţie specializată recunoscută de catre
52

Departamentul de profil. In caz de nepromovare a examenului, certificatul de competenţă
lingvistică îşi păstrează valabilitatea în următoarele sesiuni.
Art. 4. Examenele de finalizare a studiilor au un conţinut adaptat ciclului de studii şi
specializării.
a) Studiile universitare de licenţă şi masterat în sistem integrat în specializarea Arhitectură
se încheie cu examen de diplomă; acesta cuprinde 2 probe:
- Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate –
lucrare teoretică (disertaţie) şi proiectului de prediplomă – 10
credite, constând în:
1a) susţinerea unei disertaţii – 5 credite;
1b) susţinerea proiectului de prediplomă – 5 credite.
Evaluarea candidaţilor se face de către o comisie de specialitate; fiecare membru al comisiei
acordă note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota corespunzătoare fiecărei
evaluări este media notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără rotunjiri.
Nota minimă de promovare a probei 1 – 10 credite, calculată ca medie aritmetica, cu doua
zecimale, fără rotunjire, a rezultatelor celor două evaluări (disertaţie şi prediplomă) este 5.00,
cu condiţia obţinerii notei minime 5.00 la fiecare din cele două evaluări din cadrul probei.
- Proba 2 - proiect de diplomă – 20 credite
1
:
2a) susţinere proiect diplomă ;
Evaluarea candidaţilor se face de către o comisie de specialitate; fiecare membru al comisiei
acordă note între 1 şi 10, având valori întregi sau cu o zecimală. Nota minimă de promovare a

1
18 credite pentru calitatea arhitecturală globală şi 2 credite pentru concepţia tehnică aferentă; proiectului i se acordă o unică notă, căreia îi corespund 20
credite.
53

probei, calculată ca medie a notelor acordate de membrii comisiei, cu două zecimale, fără
rotunjiri, este 5.00.
Media minimă de promovare a examenului de finalizare a studiilor, calculată ca medie a
valorilor corespunzătoare probelor 1 şi 2 ponderate cu numărul creditelor aferente, cu două
zecimale, fără rotunjiri, este 6.00.
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă şi masterat în sistem integrat în specializarea
Arhitectură care au acumulat 360 de credite (inclusiv examenul de finalizare a studiilor)
primesc „Diploma de Arhitect”, însoţită de Suplimentul la Diplomă, întocmit conform legislaţiei
în vigoare şi normelor europene.
Conţinutul minim al disertaţiei, studiului de fundamentare a proiectului de diplomă
(prediplomă) şi al proiectului de diplomă, precum şi criteriile de evaluare sunt detaliate în
Anexa 1.
Pentru elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor (disertaţie, proiect de prediploma) studenţii
beneficiază de îndrumare de arhitectură şi de îndrumare de specialitate (structuri, instalaţii,
tehnologie).
Îndrumătorul de arhitectură (îndrumătorul principal) se alege de către student din lista
publicată de Decanat; pot îndruma diplome cadre didactice arhitecţi care au cel puţin gradul
didactic de lector şi titlul de doctor; un îndrumător având gradul didactic de lector poate
accepta un număr de max. 4 studenţi, iar un conferențiar / profesor poate accepta
un număr de max. 8 studenţi.
Îndrumătorii de specialitate (structuri, instalaţii etc.) se aleg din listele propuse de către
Departamentul de Ştiinţe Tehnice care stabileşte şi numărul maxim de studenţi ce poate fi
acceptat de un îndrumător.
Atunci când tema aleasă impune o abordare pluridisciplinară, studenţii pot opta şi pentru o
îndrumare în cotutelă; stabilirea îndrumătorilor în cotutelă cu competenţe în domenii
54

particulare (conservarea patrimoniului, tehnologie arhitecturală etc) se va face la
recomandarea îndrumătorului principal.
Disertaţia poate fi îndrumată, după caz, de îndrumătorul principal sau de un îndrumător de
specialitate.
Dreptul unui student de a susține examenul de finalizare a studiilor, respectiv proba
1 si proba 2 se obține doar daca acesta a îndeplinit condițiile prevăzute in Art. 2.
Susţinerea probelor 1 şi 2 este condiţionată de avizul scris al îndrumătorilor.
Pentru proba 1, cu minimum o săptămână înaintea predării lucrărilor respective, studenţii vor
prezenta îndrumătorilor disertaţia şi prediploma în vederea obţinerii acordului scris pentru
susţinerea publică. Pe baza avizelor şi a situaţiei consemnate la termenul de predare,
secretariatul Facultăţii întocmeşte şi publică lista studenţilor care urmează să susţină proba 1.
Pentru proba 2, cu minimum 3 săptămâni înaintea predării, studenţii vor prezenta
îndrumătorilor proiectele de diplomă în stadiul curent de realizare (toate piesele cerute /
redactare de lucru, printate pe formate A3 sau A4) în vederea obţinerii acordului scris pentru
susţinerea publică. Testul de limbă străină se va programa cu cel puţin două săptămâni
înaintea începerii probei 1. Pe baza avizelor îndrumătorilor, a rezultatelor testului de limbă şi a
situaţiei consemnate la termenul de predare, secretariatul Facultăţii întocmeşte şi publică lista
studenţilor care urmează să susţină proba 2.
Proba 2 se va susține intr-o limba străina: engleza sau franceza.
b) Studiile universitare de licenţă în specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură
se încheie cu examen de licenţă; acesta cuprinde 2 probe:
- Proba 1 - evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, prin susţinerea unei
lucrări teoretice scrise – 5 credite;
- Proba 2 - susţinerea proiectului de finalizare a studiilor de licenţă – 5 credite.
55

La fiecare probă, examinarea se încheie prin acordarea unor note între 1 şi 10, cu având valori
întregi sau cu o zecimală; media minimă de promovare a unei probe este 5.00; media minimă
de promovare a examenului de finalizare a studiilor este 6.00.
Absolvenţii studiilor universitare de licenţă în specializarea Conservare şi Restaurare de
Arhitectură care au acumulat cele 180 de credite + 10 credite aferente examenului de
finalizare a studiilor primesc „Diploma de Licenţă” în specializarea respectivă, însoţită de
Suplimentul la Diplomă.
Conţinutul minim al lucrării teoretice, precum şi criteriile de evaluare, sunt detaliate prin tema
furnizată studenţilor de către Departamentul de Conservarea Patrimoniului în cursul
semestrului 6.
La elaborarea lucrării, studenţii beneficiază de îndrumare din partea Departamentului de
Conservarea Patrimoniului.
Proiectul de finalizare a studiilor de licenţă include 2 etape. Prima etapă se desfăşoară în cursul
semestrului 6 şi este îndrumată de către Departamentul de Istorie, Teoria Arhitecturii si
Conservarea Patrimoniului; conţinutul proiectului şi criteriile de evaluare sunt detaliate prin
tema aferentă proiectului; nota primei etape şi creditele aferente sunt incluse în creditele
necesar a fi acumulate pentru susţinerea examenului de finalizare a studiilor. A doua etapă,
neîndrumată, include redactarea finală a proiectului şi susţinerea lui publică.
Art. 5. In fiecare an universitar, examenele de finalizare a studiilor se organizează în două
sesiuni. Pentru specializarea Arhitectură (6 ani) aceste sesiuni sunt programate în lunile iulie
(sesiunea 1) şi martie (sesiunea 2). Pentru specializarea Conservare şi Restaurare de
Arhitectură, cele două sesiuni sunt programate în lunile septembrie (sesiunea 1) şi ianuarie
(sesiunea 2). Datele exacte se stabilesc anual la propunerea Decanatului, cu aprobarea
Senatului şi se fac publice cu 6 luni înaintea examenului.
56

Pentru anul universitar 2013-2014 calendarele examenelor de finalizare a studiilor în
specializarea Arhitectură (6 ani) şi în specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură (3
ani) sunt prezentate în Anexa 2, respectiv Anexa 3.
Programarea studenţilor pe zile şi comisii pentru susţinerea evaluărilor din cadrul examenelor
de finalizare a studiilor se publică cu minimum 24 ore înaintea începerii probei. Studenţii sunt
obligaţi să respecte data şi ora la care au fost programaţi pentru susţinere; se admit
modificări/replanificări numai în cazuri de forţă majoră, pe baza unor cereri depuse în timp util
la Decanat.
Examenul nepromovat în anul universitar corespunzător ritmului normal de finalizare a studiilor
se poate susţine într-o sesiune ulterioară cu plata unei taxe; cuantumul taxei se stabileşte
funcţie de numărul creditelor restante şi valoarea unui credit în anul universitar respectiv.
In cazul nepromovării examenului, probele promovate (şi creditele aferente) îşi păstrează
valabilitatea în următoarele sesiuni cu condiţia menţinerii temei alese iniţial; în cazul schimbării
temei, examenul se reface integral.
Absolventul care nu a promovat examenul de finalizare a studiilor poate primi, la cerere, un
certificat de studii însoţit de foaia matricolă, cuprinzând notele şi creditele acumulate în
programul de studii urmat.
Art. 6. Rezultatele evaluărilor se comunică prin afişare la sfârşitul zilei de susţinere.
Eventualele contestaţii privind vicii procedurale se depun la secretariatul facultăţii /
departamentului unde s-a desfăşurat examenul în cauză, în termen de 24 de ore de la
comunicarea / afişarea rezultatelor şi se rezolvă în termen de 48 de ore de la expirarea
termenului de depunere a contestaţiilor, de către o Comisie numită în acest scop; decizia
Comisiei este definitivă.
Art. 7. Comisiile de examen se stabilesc pe specializări, prin decizia Rectorului, la propunerea
Decanatului.
57

Pot fi membri ai comisiilor cadre didactice UAUIM cu titlul ştiinţific de doctor şi grad didactic de
profesor, conferenţiar sau lector universitar, precum şi specialişti recunoscuţi din afara
universităţii. Secretarul comisiei de examen poate fi asistent.
Proiectele de diplomă aferente finalizării studiilor universitare de licenţă şi masterat în sistem
integrat în specializarea Arhitectură se susţin de către candidaţi în faţa unor jurii cu
componenţă internaţională. Susținerea proiectelor de diploma va fi făcuta de către
student obligatoriu in limba engleza sau franceza. Toți membri comisiei trebuie sa
cunoască limba engleza sau franceza la un nivel mediu. Președintele comisiei este un cadru
didactic din corpul U.A.U.I.M având gradul de conferențiar / profesor.
Art. 8. Calendarul probelor, procedurile şi termenele de înscriere, precum şi alte elemente ce
privesc organizarea şi susţinerea examenelor de finalizare a studiilor se stabilesc şi se
comunică anual de către Decanat, prin afişare şi pe site-ul universităţii, cu cel puţin 6 luni
înaintea începerii perioadei de evaluare.
Art. 9. Absolvenții din promoțiile anterioare ale specializării Arhitectura – studii universitare
de lungă durată din cadrul Facultăţii de Arhitectură din cadrul U.A.U.I.M., fără examen de
diplomă, se pot prezenta pentru susținerea acestuia prin înscriere în aceleași sesiuni planificate
şi în aceleași condiții ale prezentului regulament, pentru promoția 2014, în cazul promovării
examenului de diplomă, aceştia urmând să primească o diplomă de arhitect pentru studii
universitare de lungă durată.
Art. 10. Lucrările elaborate şi evaluate în cadrul examenelor de finalizare a studiilor (lucrări
teoretice şi proiecte) se depun la Arhiva UAUIM imediat după susţinerea probelor, în varianta
tipărită originală şi în variantă digitală.
58

Anexa 1

Specializarea Arhitectură - Studii de licenţă şi master în sistem integrat, 6 ani
Precizări privind conţinutul examenului de finalizare a studiilor

1. LUCRAREA TEORETICĂ (DISERTAŢIA)
Conţinut
- Cuprins
(titlurile capitolelor si numărul paginii de început a fiecărui capitol)
- Plan de idei
(detaliere a cuprinsului; expunere sistematică şi explicită a ideilor principale ale lucrării)
- Lucrarea propriu-zisă
- Text - cca 10.000 de cuvinte, la 1.5 rânduri;
- Ilustraţii – cu explicaţii şi puse în legătură cu textul.
- Bibliografie
Trebuie organizată critic - alfabetic, cronologic (caz în care se ia în considerare anul
primei apariţii), după tipurile de publicaţii, după sensul în care sunt folosite diversele titluri în
lucrare etc; se pot face foarte scurte comentarii referitoare la modul în care diversele
cărţi/articole consultate au fost folosite pentru lucrare.
Sursele documentare din internet (webografia) trebuie şi ele indicate conform regulilor în
uz.
Nu se admite numai documentare de pe internet; nici o bibliografie din care lipsesc
publicaţii mai recente despre subiectul ales nu este admisibilă.
Recomandări pentru elaborarea lucrării
- Alegerea subiectului:
Subiectul se poate alege din orice domeniu teoretic aferent arhitecturii: teoria
arhitecturii, urbanism, conservarea patrimoniului, tehnologie arhitecturală etc.
Alegerea trebuie astfel făcută încât studiul respectiv să vină în sprijinul fundamentării
teoretice şi elaborării proiectului de diplomă.
59

- Tratarea subiectului:
Dezvoltarea subiectului trebuie să fie coerentă, argumentată, documentată şi
convingătoare.
Din dezvoltarea subiectului ales trebuie să reiasă cu claritate modul în care el se
integrează în studiul proiectului de diplomă sau modul în care studiul proiectului se integrează
preocupării teoretice mai largi care constituie subiectul lucrării teoretice (disertaţiei).
- Redactarea lucrării va respecta rigorile textelor ştiinţifice.
Evaluarea lucrării teoretice (disertaţiei)
Fiecare lucrare este citită de doi referenţi. Referenţii fac observaţii pe marginea fiecărei
lucrări. Fiecare lucrare şi observaţiile făcute sunt prezentate comisiei înaintea susţinerilor din
fiecare zi.
In evaluare vor fi urmărite:
- Claritatea demersului
- Calitatea planului de idei:
* modul în care planul de idei dezvoltă titlul ales
* interesul perspectivei de abordare
* claritatea planului de idei
* valoarea planului de idei
* coerenţa dintre conţinutul studiului teoretic şi subiectul proiectului de diplomă
- Calitatea bibliografiei
* interesul lucrărilor consultate în relaţie cu tema aleasă
* modul de organizare a bibliografiei (corectitudinea scrierii bibliografiei)
- Dezvoltarea planului de idei în lucrare:
* coerenţa dezvoltării planului de idei din perspectiva propusă
* claritatea şi calitatea argumentaţiei
* referinţele folosite
* exemplele folosite
* integrarea lucrării teoretice (disertaţiei) în contextul lucrării de diplomă
- Decenţa exprimării/redactării
60

- Calitatea susţinerii orale
- Motivaţia lucrării prin prisma subiectului de diplomă.

2. PROIECTUL DE PREDIPLOMĂ

Proiectul de prediplomă precede proiectului de fundamentare a prediplomei
desfășurat in semestrul I al anului VI.
Scopul prediplomei este elaborarea conceptului proiectului de diplomă şi argumentarea
lui prin interpretarea corelată a informaţiilor furnizate încă din faza proiectului de
fundamentare a prediplomei, a diferitelor categorii de analize referitoare la amplasament,
în relaţie cu programul arhitectural avut în vedere.
Se recomandă abordarea unor teme si programe de arhitectură de actualitate,
realiste ca tip şi complexitate. De asemenea se recomanda sa fie evitate
amplasamentele cu suprafețe foarte mari si temele de prea mare anvergură, care
depășesc in complexitate atributele unui proiect de diploma si pe care studenții nu le
pot controla in aceasta faza. Profesorii îndrumători, împreună cu studenții sunt
responsabili pentru îndeplinirea acestor deziderate.
Conţinutul minimal al prediplomei;
In urma promovării proiectului de fundamentare a prediplomei ( nota minima 5, inclusiv )
studentul obține avizul pozitiv de intrare in faza următoare – proba 1: prediploma - disertației.
In faza proiectului de prediploma:
- se vor păstra amplasamentul si programul de arhitectura alese in faza
proiectului de fundamentare a prediplomei;
- tema proiectului ( obligatoriu in limba romană si engleză ), regulamentul si
variantele de arhitectura propuse prin proiectul de fundamentare a prediplomei vor fi
amendate, modificate sau dezvoltate in faza prediplomei, in funcție de recomandările
comisiei de jurizare, astfel:

1. Analiza critică a datelor de temă rezultata in urma promovării proiectului de
fundamentare a prediplomei si conceperea temei finale de proiect in concordanta cu
recomandările comisiei de jurizare.
2. Analiza critica a concluziile semnificative pentru definirea conceptului viitorului proiect
rezultate in urma analizelor de amplasament realizate in faza proiectului de fundamentare
a prediplomei, in concordanta cu recomandările comisiei de jurizare.
61

3. Analiza critica a reglementari urbanistice rezultate din faza proiectului de fundamentare
a prediplomei in concordanta cu recomandările comisiei de jurizare.
Proiectul de prediploma va conține cel puțin o variantă propusă de intervenție
arhitecturală care sa conțină:
4. Piesele necesare înţelegerii intervenţiei arhitecturale care se propune (scheme conceptuale
ale intervenţiei arhitecturale propuse cu exprimarea grafica a ideii arhitectural-urbanistice, ca
rezultantă a analizelor efectuate, planuri, secţiuni, desfăşurări, cu eventuale variante posibile),
cu indicaţii in limba romană si engleză, la o scară care să permită înţelegerea intenţiilor
arhitecturale (1/1000, 1/500, 1/200).
5. Date tehnico-economice.
6. Macheta de sit - la o scară adecvată amplorii subiectului (1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000);
7. Alte piese care pot contribui la o cât mai bună înţelegere a demersului şi a ideii proiectului.
Redactarea se va face pe planşe format A4 (tema de proiect obligatoriu in limba romana
si in limba engleza), A3 sau A2 legate într-o mapă. Pe copertă se va menţiona numele
studentului şi al îndrumătorului. Este obligatorie predarea către secretarul comisiei de
jurizare a prediplomei sub forma unei copii în variantă electronică pe CD/DVD.
Proiectul de prediploma face parte din proiectul de diploma; în forma sa amendată în
urma discuţiilor cu juriul, prediploma va fi inclusă în prezentarea finală a proiectului de
diplomă.

Notă: In cazul intervenţiilor în zone protejate sau în zonele de protecţie a unor
monumente istorice, pentru orientarea corectă către sursele cele mai potrivite de
informare, se recomandă studenţilor consultarea Departamentului de Istoria şi
Teoria arhitecturii & Conservarea Patrimoniului.

3. PROIECTUL DE DIPLOMĂ

Proiectul trebuie să decurgă cu claritate din conceptul conturat pe baza proiectului de
prediplomă.
Se va acorda o atenţie deosebită raportului între obiectul propus şi contextul său, natural
şi construit. In cadrul clădirii propuse se va urmări coerenţa criteriilor estetice, funcţionale şi
tehnice. In particular, se vor avea în vedere criterii de sustenabilitate arhitecturală, cu referire
la impactul clădirii asupra mediului, comunităţii şi economiei.
62

Conţinutul minimal al proiectului de diplomă
1. Sinteza demersului şi schemele conceptuale (din proiectul de prediploma).
2. O "declaraţie de intenţie" (mission statement), cca 1000 cuvinte, în română şi în
engleză (sau franceză), care să exprime sintetic poziţia studentului faţă de temă şi demersul
conceptual al proiectului.
3. Prediploma (cea originală + planşele refăcute în urma recomandărilor comisiei de
jurizare la proba 1);
4. Plan de situaţie - 1/500, 1/1000 etc.;
5. Toate planurile diferite, faţadele şi secţiunile caracteristice – sc. 1/50,1/100, 1/200 - în
funcţie de mărimea proiectului.
6. Detaliu de plan (cca. 200 mp) dintr-o zonă semnificativă a proiectului şi o secţiune prin
această zonă, redactată la nivel de proiect de execuţie, sc. 1/50.
7. Detaliu de travee caracteristică (secţiune verticală, secţiuni orizontale diferite,
elevaţie), sc. 1/20.
8. Detalii de arhitectură semnificative (inclusiv rezolvarea problemelor de structuri şi
instalaţii), sc. 1/5-1/1.
9. Două perspective la nivelul ochiului (interioară şi exterioară), redactate în tehnici
tradiţionale.
10. Machetă de clădire la o scară considerată ca fiind relevantă.
Se pot adăuga alte piese considerate utile pentru o cât mai bună înţelegere a demersului
şi a ideii proiectului.
Planșele proiectului de diplomă vor conține obligatoriu indicaţii in limba romană
si engleză.
Conţinutul proiectului şi scara pieselor desenate se stabilesc prin consultare cu
îndrumătorul, funcţie de complexitatea şi mărimea intervenţiei.
N.B. Lipsa unor piese dintre cele care definesc conţinutul minimal al proiectului
atrage după sine respingerea proiectului.

Redactarea şi predarea proiectului de diplomă
Suprafaţa desfăşurată a planşelor proiectului va fi de 8-12 mp. Planşele diplomei vor fi
expuse pe 2-3 panouri (1.80 x 2.40 m) la care se adăugă un panou pe care va fi expusă
prediploma.
63

Planşele vor avea de regulă formatul A1 (597 x 841 cm), eventual A1 modificat prin
majorarea uneia dintre dimensiuni.
Pe planşe se va scrie titlul proiectului, numele autorului, precum şi numele îndrumătorilor
(îndrumătorul principal şi îndrumătorul/îndrumătorii de specialitate).
Proiectul printat pe hârtie se predă în locul şi la termenul anunţat, într-un tub de carton
de 90 cm lungime şi max. 12 cm diametru, procurat de candidat, pe care vor fi înscrise: titlul
proiectului, numele candidatului şi al îndrumătorului/îndrumătorilor, anul universitar. In plus
studenţii au obligaţia de a preda un DVD care să conţină toată diploma în fişiere de tip jpg.,
printabile la acelaşi format cu originalele predate şi un text format word de prezentare a
conţinutului proiectului.
Procurarea tuturor materialelor necesare pentru elaborarea şi redactarea proiectului de
diplomă, precum şi printarea planşelor, cad în sarcina studenţilor; aceştia îşi vor lua toate
măsurile de siguranţă pentru printarea planşelor în timp util pentru respectarea termenului de
predare. Nu se admit depăşiri ale termenului de predare şi nici completarea ulterioară cu
planşe a proiectului predat. Predarea machetelor se face în ziua programată pentru susţinere.
Predarea proiectelor de diplomă la arhiva universităţii după susţinere, condiţionează
eliberarea Diplomei de Arhitect.

4. PROIECTUL DE PREDIPLOMA SI CEL DE DIPLOMA in cazul in care se prevăd
intervenţii asupra unor MONUMENTE ISTORICE (clădiri, ansambluri şi situri
protejate)
Proiectul trebuie să parcurgă etapele cerute unui proiect de restaurare-reabilitare, atât în
cadrul studiului de fundamentare (prediplomă), cât şi în cadrul propunerii propriu-zise
(proiectul de diplomă).
Proiectul trebuie să fie conceput conform principiului conservării integrate, urmărindu-se
atât conservarea valorilor istorice care au determinat protecţia clădirii/ansamblului/sitului şi
integrarea acestora în cadrul social contemporan prin corectarea stării de degradare şi
atribuirea unei funcţiuni compatibile, cât şi punerea în valoare prin intervenţii arhitecturale
contemporane (completări, extinderi, amenajări interioare şi exterioare, noi construcţii în
imediata vecinătate etc.) justificate din punct de vedere urbanistic, funcţional şi economic.
In acest caz, conţinutul proiectului de diplomă se particularizează după cum urmează.

4.1 Conţinutul prediplomei, in cazul in care se prevăd intervenţii asupra unor
MONUMENTE ISTORICE (clădiri, ansambluri şi situri protejate)
64

1. Sinteza documentaţiei privind obiectul studiat (documente scrise, de arhivă,
iconografice, relevee), studii de încadrare a obiectului într-o anumită tipologie etc.
2. Analiza contextului construcţiei/ansamblului din punctul de vedere al evoluţiei istorice,
al caracteristicilor funcţionale, urbanistice, plastice etc.
3. Elemente de analiză şi diagnoză la nivelul construcţiei/ansamblului, cu precizarea
etapelor istorice, a caracteristicilor stilistice, a stării fizice, a evoluţiei utilizării etc.
4. Elemente de analiză pentru identificarea valorilor necesar a fi protejate din punct de
vedere urbanistic (ţesut urban, cadru urban, spaţii urbane) şi arhitectural (plastica
arhitecturală interioară şi exterioară, compoziţia spaţiilor, sistem constructiv), a elementelor
nocive şi a zonelor de intervenţie.
5. Propuneri privind zonele care necesită cercetări arheologice sau arhitecturale
suplimentare.
6. Elemente de analiză privind potenţialul de valorificare funcţională a construcţiei
/ansamblului / sitului şi identificarea funcţiunilor compatibile, în concordanţă cu regimul de
protecţie pe care îl deţine obiectul.
7. Sinteza analizei şi diagnozei, cu precizarea restricţiilor şi a permisivităţilor, la nivelul
contextului în care se încadrează obiectul studiului şi din perspectiva doctrinei de restaurare
adoptate, precum şi a intervenţiilor necesare pentru valorificarea contemporană a obiectului.
8. Prezentarea şi justificarea opţiunii de intervenţie (propunere de principiu la nivelul
contextului, reguli de intervenţie, propunere de restaurare a unei construcţii/ansamblu,
propunere de integrare a unei/unor construcţii noi cu eventuale variante).
Scara pieselor desenate va fi stabilită împreună cu îndrumătorul, în funcţie de
caracteristicile obiectului de studiu.

4.2 Conţinutul diplomei in cazul in care se prevăd intervenţii asupra unor MONUMENTE
ISTORICE (clădiri, ansambluri şi situri protejate)
1. Sinteza analizei şi diagnozei întreprinse în cadrul studiului de fundamentare
(prediplomă), cuprinzând permisivităţi şi restricţii de intervenţie asupra ansamblului/zonei (de
tip regulament) şi al construcţiei, ca şi intervenţiile necesare pentru valorificarea
contemporană a obiectului.
2. Propunere de intervenţie asupra contextului în care se află obiectul studiat: planuri,
desfăşurări, axonometrii. Scara va fi determinată de dimensiunile obiectului studiat.
3. Propunerea de intervenţie asupra ansamblului/construcţiei (stabilită prin prediplomă)
reprezentând decizia de restaurare şi reabilitare, cu marcarea elementelor conservate, a
65

elementelor restaurate prin întregire, a elementelor reconstituite prin analogie, a elemente
înlăturate etc, cu indicarea rezolvărilor funcţional-spaţiale, a tratării arhitecturale, a soluţiei de
consolidare, a detaliilor semnificative de rezolvări tehnice. In cazul propunerii unor completări
ale edificiului/ansamblului studiat cu construcţii/părţi de construcţie noi, se va evidenţia relaţia
care se creează între vechi şi nou din punctul de vedere al protejării valorilor istorice pe care le
deţine monumentul istoric.
Studiul se va materializa în planuri, secţiuni, faţade, detalii etc. (v. conţinutul minimal al
diplomei de arhitectură) redactate la o scară ce va fi precizată în funcţie de dimensiunile
obiectului studiat.
4. Memoriu cuprinzând suportul de cercetare şi justificarea soluţiei adoptate.
5. Prezentarea proiectului de diploma de către student in fata comisiei se va face
obligatoriu in limba engleză sau franceză.
66

Anexa 2

Specializarea Arhitectură - Studii de licenţă şi master în sistem integrat, 6 ani
Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2013-2014

17 – 21 februarie 2014
Încheierea situaţiei şcolare pe primul semestru şi afişarea listelor studenţilor care
pot susţine examenul de diplomă/finalizarea studiilor
24 februarie – 18 aprilie 2014 Elaborarea disertaţiei şi prediplomei (8 săptămâni)
7 - 10 aprilie 2014 Test limbă străină
7 - 11 aprilie 2014
Avizare participare la examenul de disertaţie şi prediplomă (admis/respins) +
Titluri definitive certificate de îndrumători
15 aprilie 2014 Predare disertaţie
22 – 25 aprilie 2014 Susţinere prediplomă şi disertaţie
28 aprilie – 06 iunie 2014 Elaborare proiect diplomă (7 săptămâni)
06 iunie 2014
Avizare participare la examenul de diploma (admis/respins)
Titluri definitive certificate de îndrumători
9 - 14 iunie 2014
Afişarea listelor finale cu studenţii care susţin examenul de diplomă în sesiunea
iulie 2014
16 iunie – 4 iulie 2014 Redactarea finală a proiectului de diplomă + macheta (3 săptămâni)
4 iulie 2014 Predare proiect diplomă (inclusiv versiunea digitală)
09 – 10 iulie 2014 Susţinere proiect diplomă (inclusiv macheta)
09 – 10 iulie 2014 Predare proiect prediplomă + diplomă la arhiva

Notă: Sesiunea a 2a de susţinere a prediplomei şi disertaţiei (Proba 1) se va programa în luna iunie. Sesiunea a 2a de
susţinere a proiectului de diplomă (Proba 2) se va programa în luna martie. Datele exacte, ca şi perioada în care se fac
înscrierile, se vor anunţa în timp util la Avizierul pentru studenţi.

67

Anexa 3

Specializarea Conservare şi Restaurare de Arhitectură - studii de licenţă, 3 ani
Calendarul examenului de finalizare a studiilor 2013-2014

07 – 13 iulie 2014
Încheierea situaţiei şcolare şi afişarea listelor studenţilor care pot susţine
examenul de licenţă
21 iulie 2014 Predare lucrare teoretică + proiect licenţă (inclusiv versiunea digitală)
22 iulie 2014 Test limbă străină
22 iulie 2014 Susţinere lucrare teoretică şi proiect licenţă

Notă:
 Sesiunea a 2-a de susţinere a examenului de licenţă (Proba 1+2) se va programa la
sfârşitul lunii iulie 2014 şi va avea loc după afişarea rezultatelor sesiunii de restanțe din
toamnă 2014;
 Datele exacte, ca şi perioada în care se fac înscrierile, se vor anunţa de către Decanat
în urma deciziei Consiliului de Administrație al U.A.U.I.M.68

Înregistrarea rezultatelor studenților

Începând cu semestrul II al anului universitar 2012-2013 a fost elaborata şi implementată
Procedura de înregistrare a rezultatelor studenților în format electronic in programul
Academica. Aceasta se aplica tuturor facultăților din cadrul U.A.U.I.M. Realizarea acesteia a
fost dictata de un deziderat principal, acela de a putea obține in timp util situații școlare
corecte privind rezultatele studenților. Procedura precizează clar etapele, responsabilitățile,
subordonările, fixând termenele de acțiune in activitățile de transmitere si gestionare a
rezultatelor studenților. Procedura a fost prezentata in ședința organizata de Decanatul
Facultăţii de Arhitectură în data de 28 Martie 2013 tuturor celor implicați si responsabilizați în
proces, astfel (numerotare conform procedurii):

1.a. Reprezentanţi ai studenţilor
1.b. Profesori titulari ai disciplinelor
1.c. Secretari de departament
1.d. Secretar specializare Conservare-restaurare Sibiu
1.e. Secretari de facultate
1.f. Secretar studenţi străini
1.g. secretar responsabil Academica pe facultate
1.h. Secretar responsabil Academica pe universitate
1.i. Secretar şef facultate Arhitectură
1.j. Secretar şef universitate
1.k. Coordonator soft din partea U.A.U.I.M.
2.a. Reprezentant soft Academica
2.b. Comisia de echivalare a rezultatelor formative
2.c. Comisia ERASMUS
2.d. Registratura universităţii
2.e. Directori departamente
2.f. Decanate: Decani si prodecanii facultăţilor

Responsabilitățile din aceasta procedura ce revin studenților Facultăţii de Arhitectură sunt
clare, astfel:
- Studenții urmăresc rezultatele afişate şi semnalează în timp util eventuale
neconcordanţe;
- Reprezentanții de an distribuie studenţilor pe care îi reprezintă rezultatele
în format electronic primite de la secretarii responsabili Academica pe
facultăţi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful