You are on page 1of 2

l i mer o suelto: 10 &.

Viotor Kswiinge
4 ,
.>
QUMARIQ.-L+ COY&& Bengoa, Carta abierta.-Francisco Garca Cisneros.
Una'opera&u.-Adoifo
i Sodra-D'Abril, .Ba
teno de Za Guerfe del (1.
gwerrera.-Muardo del PacaCio.-La prensa 2, Luz
.-JosB Jackson V., Cartn a la Cuaresnaa.-El ~l ci s-
ios , Faniaals marinas.
-
. , -
\
1.