P. 1
Parohia Greco Catolica Totesti_1859 1948

Parohia Greco Catolica Totesti_1859 1948

|Views: 3|Likes:
Published by Radu Parvu
Istorie
Istorie

More info:

Published by: Radu Parvu on Jun 04, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2015

pdf

text

original

PAROHIA GRECO-CATOLICĂ TOTEŞTI

P R E F A Ţ Ă

În istoria milenară a poporului român, două instituţii au constituit sprijinul de
bază al edificiului complex al culturii naţionale. Aceste două instituţii au fost biserica şi
şcoala. Dintre acestea, biserica a fost cea care a influenţat în mod decisiv viaţa culturală,
dar şi cea politică şi socială a românilor, încă de la apariţia lor în istorie.
Condiţiile isatorice concrete şi specifice în care au trăit românii din Transilvania
au determinat ca viaţa spirituală a acestora să fie dirijată de două biserici: cea ortodoxă
orientală de veche tradiţie, de la apariţia poporului român în istorie şi cea greco-catolică
sau unită, înfiinţată în jurul anului 1700.
Dintre cele două biserici naţionale, cei mai mulţi credincioşi i-a avut în
Transilvania, biserica ortodoxă, numită şi greco-orientală. În a doua jumătate a secolului
al XIV-lea biserica ortodoxă transilvăneană a fost reorganizată în mai multe etape. Prin
rezoluţia imperială din 24 decembrie 1864 s-a înfiinţat pentru românii ortodocşi din
Transilvania o Mitropolie independentă, cu sediul la Sibiu, iar Andrei Şaguna, marele om
de cultură şi luptător pentru drepturile naţionale ale românilor a devenit primul mitropolit
ortodox român, după secole de dominaţie a bisericii ortodoxe sârbe.
În anii imediat următori biserica ortodoxă din Transilvania a fost reorganizată prin
Statutul Şagunian, în 1869, după numele marelui mitropolit iniţiator şi organizator. S-au
înfiinţat mai multe episcopii, precum a Caransebeşului şi Aradului, care aveau apoi în
subordine mai multe protopopiate, care la rândul lor aveau în componenţă şi subordine
mai multe parohii.
Parohiile constituiau de altfel, baza organizării religioase a românilor, curpinzând
de fapt teritoriul unei localităţi mai însemnate, cu un anumit număr de enoriaşi, putând
avea una sau mai multe filii, pentru sate şi cătune mărunte. Parohia era păstorită de un
preot, de regulă, dar puteau fi şi 2 sau 3 preoţi, dacă localitatea era mai mare şi cu
locuitori-enoriaşi mai numeroşi. Menţionăm faptul că aceste parohii nu au fost înfiinţate
prin Statutul Şagunian din 1869, ele existând cu mult timp mai înainte, având o
îndelungată tradiţie, probabil încă de la începuturile organizării vieţii religioase a
românilor.
Datorită condiţiilor istorice concrete în care evoluat românii din această provincie
românească, s-au păstrat puţine documente până la sfârşitul secolului XVIII şi începutul
secolului XIX, documente care să ateste funcţionarea şi istoricul acestor parohii. Numai
recensămintele sau conscripţiile religioase din secolul XVIII precum cele din 1733, 1765,
1780 etc. ne dau mai multe informaţii despre existenţa şi funcţionarea parohiilor şi
protopopiatelor româneşti din Transilvania: existenţa bisericilor, nume de preoţi, numărul
credincioşilor, religia de care aparţin. Ca urmare nu putem cunoaşte cu exactitate
perioadele istorice nemaivorbind de anii când au apărut aceste parohii.
Din nefericire, nici pentru secolul XIX şi începutul secolului XX datorită unor
împrejurări nefavorabile istorice nu s-au păstrat prea multe documente ale parohiilor
româneşti din Transilvania.
În ceea ce priveşte Parohia greco-catolică Toteşti aceasta a fost cuprinsă în cadrul
Vicariatului greco-catolic Haţeg până în anul 1948, când ambele au fost desfiinţate şi
enoriaşii trecuţi la cultul ortodox.
©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Fondul arhivistic „Parohia greco-catolică Toteşti” conţine documente cu anii
extremi 1859-1955. Informaţii despre existenţa şi funcţionarea acestei parohii greco-
catolice sunt mult mai vechi, , de la sfârşitul sec.XVIII, în cadrul documentelor din
fondul „Vicariatul greco-catolic Haţeg”. Fondul „Parohia greco-catolică Toteşti” are 94
u.a. şi toate documentele sunt scrise pe hârtie şi în limba română şi foarte puţine în limba
maghiară.
Principalele probleme care sunt cuprinse în documentele acestui fond se referă la
următoarele aspecte: probleme de cult şi prozelitism religios, la treceri religioase, la
veniturile şi bugetele parohiale, la învăţătorul confesional primar local, la numiri de
învăţători, la funcţionarea şcolii confesionale şi dotarea ei, la repararea şi întreţinerea
bisericii şi casei parohiale, inventare de bunuri parohiale, educaţia sanitară a enoriaşilor,
la numiri şi transferări de preoţi, la probleme matrimoniale ale locuitorilor, la examene
şcolare, colecte de bani pentru diverse ajutoare, catehizarea elevilor, statistici parohiale,
la administrarea bunurilor parohiei, raţiuni cu veniturile şi cheltuielile parohiale, sinoade
preoţeşti şi pelerinaje, la vânzarea unor proprietăţi parohiale, la activitatea AGRU şi
reuniunii locale de femei unite, activităţi cultural-educative locale, acordarea de burse
şcolare. Un document deosebit care se păstrează în acest fond este „Hotărârea noastră”
prin care locuitorii din Toteşti îşi dau adeziunea la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.
Prin urmare, documentele păstrate în fondul „parohia greco-catolică Toteşti” au o
deosebită importanţă atât pentru istoria locală, istoria deosebitei zone care a fost Ţara
Haţegului dar chiar şi pentru istoricul unor evenimente naţionale deosebite cum a fost
Marea Unire.

CONSILIER SUPERIOR
Prof. DUMITRU BARNA

©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi al
unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii11


11


1

PAROHIA GRECO-CATOLICĂ
TOTEŞTI

1859
Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg, rapoarte ale parohiei greco-catolice
Toteşti referitoare la probleme de cult,
treceri religioase, la veniturile parohiale şi
ale preotului. Lb. română

1860
Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg referitoare la probleme de cult, la
probleme şcolare şi educaţia sanitară a
populaţiei. Lb.română

1861

Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg către parohia greco-catolică Toteşti
referitoare la folosirea limbii române în
administraţia localităţii şi la şcoala
confesională locală. Lb.română

1870

Raport al parohiei greco-catolice Toteşti
către Vicariatul greco-catolic Haţeg
referitoare la repararea bisericii de aici.
Lb.română şi maghiară.

1873

Circulară a Vicariatului greco-catolic Haţeg
prin care se cere parohiei Toteşti ca
împreună cu cea din Păclişa să susţină
material Şcoala confesională locală.
Lb.română
1859


1860


18611870


1873

6


2


23


1


©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi al
unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii


1
1

111
1

1874

Documente de donaţie ale locuitorilor din
Toteşti pentru Şcoala confesională locală.
Lb.română

1876
Inventarul averii mobile şi imobile a
bisericii greco-catolice din Toteşti.
Lb.română

1877

Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg, rapoarte ale parohiei greco-catolice
Toteşti referitoare la eclejia parohială, la
salarul învăţătorului şi funcţionarea şcolii
confesionale. Lb.română

1878

Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg către parohia greco-catolică Toteşti
referitoare la probleme de cult şi prozelitism
religios, la probleme matrimoniale, la
veniturile parohiei Toteşti. Lb.română

1879

Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg, rapoarte ale parohiei greco-catolice
Toteşti referitoare la probleme de cult, la
probleme matrimoniale, la alegerea
învăţătorului confesional şi salariul acestuia.
Lb. română

1880

Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg, rapoarte ale parohiei greco-catolice
Toteşti referitoare la probleme de cult şi
matrimoniale, la funcţionarea Şcolii
confesionale locale.lb.română


1874
1876

187718781879
18801
4

565
10


©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi
al unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii

1


1

11
1


11881
Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg, rapoarte ale parohiei Toteşti
referitoare la probleme de cult şi
matrimoniale, la bugetul parohial, la
pregătirea preotului. Lb.română

1882
Cererea preotului din Toteşti către
Episcopia unită Lugoj referitoare la mutarea
lui într-o altă parohie. Lb. română

1883

Circulară a Vicariatului greco-catolic
Haţeg, rapoarte ale parohiei greco-catolice
Toteşti referitoare la examenele şcolare, la
construirea casei parohiale din Toteşti
(contracte de lucrări) la veniturile parohiei.
Lb. română

1884
Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg, hotărâre judecătorească a
Tribunalului Deva către parohia greco-
catolică Toteşti referitoare la proprietăţile
parohiale şi la raţiunile şcolare. Lb. română
şi maghiară

1886

Rapoarte ale parohiei Toteşti către
Vicariatul greco-catolic Haţeg. Hotărâre
judecătorească referitoare la probleme
matrimoniale. Lb. română şi maghiară

1888

Rapoarte ale parohiei greco-catolice Toteşti,
circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg referitoare la probleme matrimoniale,
la funcţionarea şcolii confesionale şi

1881


1882

18831884
1886


1888

5


4

54
4


4


©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi al
unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii

11
11

1
1

alegerea învăţătorului (1888-1889).
Lb.română şi maghiară

1890

Hotărâre a autorităţilor locale din Toteşti,
rapoarte ale preotului către Vicariatul greco-
catolic Haţeg referitoare la dreptul de
crîşmărit pentru parohie. Lb.română şi
maghiară

1891

Circulară a Episcopiei unite Lugoj
referitoare la numirea preotului din Toteşti.
Lb.română

1893
Cerere a preotului din Toteşti către
Episcopia unită Lugoj pentru aşi trimite fiul
la şcoala pedagogică din Oradea şi la
proprietăţile parohiale ce-i revin bisericii
locale. Lb. română

1896

Consemnarea colectei din Toteşti pentru
acoperirea turnului bisericii locale. Lb.
română

1900

Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice din Toteşti. Lb.
română

1901
Conspect cu repartiţia salarului învăţătoresc
pe populaţia din Toteşti, inventarul bisericii
din Toteşti, desfăşurarea învăţământului
confesional local. Lb.română

18901891
18931896

1900
1901


43
34

4
9©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi al
unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii
2

1
2
1

2
1

2
1
Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti. Lb.
română

1902

Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg către parohia Toteşti referitoare la
desfăşurarea învăţământului confesional
local, la examenele şcolare. Lb. română

Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei şi şcolii confesionale Toteşti.
Lb. română

1903
Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg, rapoarte ale parohiei greco-catolice
Toteşti referitoare la desfăşurarea
învăţământului confesional şi la donaţii în
favoarea bisericii locale. Lb. română

Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale bisericii şi şcolii confesionale din
Toteşti. Lb. română.

1904
Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg, rapoarte, informări ale parohiei
greco-catolice Toteşti referitoare la starea
şcolii confesionale locale şi la inventarul
bunurilor bisericeşti din Toteşti. Lb. română

Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale bisericii din Toteşti. Lb. română

1905

Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg şi Episcopiei unite Lugoj, rapoarte,
informări ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult, la
desfăşurarea învăţământului confesional
1901

1902
1902
1903

1903
1904

1904
1905

4

5
10
9

6
9

5
12


©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi al
unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii1
2

1
2
1
1
local, la catehizarea elevilor. Lb. română

1906
Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg, rapoarte, informări ale parohiei
greco-catolice Toteşti referitoare la
probleme de cult, la construirea casei
parohiale, la desfăşurarea învăţământului
confesional românesc, la probleme
administrative parohiale. Lb. română şi
maghiară

Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.
Lb.română

1907

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj şi
Vicariatului greco-catolic Haţeg, rapoarte şi
informări ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult, la mişcarea
populaţiei, la probleme administrative
parohiale, la ajutoare pentru preot, la
învăţământul confesional local şi examene
şcolare. Lb.română şi maghiară

Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.

1908

Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti, statistica
parohială. Lb.română şi maghiară

1909
Raţiuni cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti, statistica
parohială locală. Lb.română şi maghiară1906
1906

1907
1907
1908
1909©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi al
unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii1
1

1
1


2
12

1910

Raţiuni cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti, statistica
parohială. Lb.română şi maghiară

1911
Raţiuni cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.
Lb.română

1912

Raţiuni cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti. Lb.
Română.

1913
Circulare ale Episcopiei unite Lugoj şi
Vicariatului greco-catolic Haţeg, rapoarte
ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult la statistica
parohială, la probleme matrimoniale.
Lb.română şi maghiară

Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.
Lb.română

1914
Circulare ale Episcopiei unite Lugoj şi ale
Vicariatului greco-catolic Haţeg, rapoarte
ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult şi prozelitism
religios, la sinoadele preoţeşti şi pelerinaje,
la probleme administrative parohiale.
Lb.română

Raţiuni cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.

1910
1911

1912
1913


1913
191419148
4

5
12


4
324


©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi al
unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii


12

1

21

21


1915

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj şi
Vicariatului greco-catolic Haţeg, rapoarte
ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult, la probleme
administrative, la predarea obiectelor de
bronz şi alamă către industria de război, la
colecte pentru front.

Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti. Lb.
Română

1916

Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg, rapoarte ale parohiei greco-catolice
Toteşti referitoare la probleme de cult, la
vinderea vechii case parohiale la licitaţie.
Lb.română şi maghiară

Raţiuni cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.

1917
Circulare ale Vicariatului greco-catolic
Haţeg, rapoarte ale parohiei greco-catolice
Toteşti referitoare la probleme de cult, la
probleme administrative. Lb.română şi
maghiară

Raţiuni cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.

1918
Hotărârea noastră prin care locuitorii din
Toteşti îşi dau adeziunea la Marea Unire de
la 1 Decembrie 1918.19151915

1916

19161917

19171918168

7

411

42


©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi al
unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii


1
1
1
1
1
211
1919

Raţiuni cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.

1920

Raţiuni cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.

1921

Raţiuni cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.

1922

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult, la vânzarea
unei proprietăţi parohiale şi la descrierea
evenimentelor petrecute în anii 1914-1919
în Toteşti.

1923

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult, la colecte de
bani, la sinoade preoţeşti şi pelerinaje.

Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.

1924
Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti

1925
Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti
1919
1920
1921
1922
1923
192319241925

©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi al
unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii


1


1


1
1
1
1

1


1926
Raţiunile cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti, circulare
ale Vicariatului greco-catolic Haţeg
referitoare la probleme de cult şi la
proprietăţile parohiale.

1928
circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult şi veniturile
parohiale.

1929

Raţiuni cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.

1930

Raţiuni cu veniturile şi cheltuielile anuale
ale parohiei greco-catolice Toteşti.

1931

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj şi
Vicariatului greco-catolic Haţeg, rapoarte
ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult, la
catehizarea elevilor în şcoală. Bugetul anual
al parohiei.

1932

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult şi
matrimoniale. Bugetul parohiei.

1933
Circulare ale episcopiei unite Lugoj,
rapoarte ale parohiei greco-catolice Toteşti


1926


1928


1929
1930
1931
1932

19337


10


4
5
11
9

15©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi al
unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii

1

21


21referitoare la probleme de cult,
matrimoniale şi la folosirea localurilor
parohiale. Bugetul anual parohial.

1934
Circulare ale Episcopiei unite Lugoj şi
Vicariatului greco-catolic Haţeg, rapoarte
ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult, la sinoadele
preoţeşti şi pelerinaje, la treceri religioase,
la inventarul bunurilor bisericeşti, la
probleme administrative parohiale, la
catehizarea elevilor şi examene şcolare, la
activitatea AGRU.

Bugetul anual al parohiei greco-catolice
Toteşti.

1935
Circulare ale Episcopiei unite Lugoj şi
Vicariatului greco-catolic Haţeg, rapoarte,
informări, statistici ale parohiei greco-
catolice Toteşti referitoare la probleme de
cult şi prozelitism religios, la sinoadele
preoţeşti şi pelerinaje, la treceri religioase,
la catehizarea elevilor, la activitatea AGRU,
la administrarea parohiei, la datele statistice
generale parohiale, la administrarea
bunurilor parohiale şi veniturile preotului.

Bugetul anual al parohiei greco-catolice
Toteşti.

1936
Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte, statistici ale parohiei greco-
catolice Toteşti referitoare la probleme de
cult şi prozelitism religios, la oficieri de
slujbe speciale, la sinoade preoţeşti şi treceri
religioase, la probleme administrative
parohiale, la activitatea AGRU şi Reuniunii
de femei, la proprietăţile parohiale.1934

19341935


19351936
59

359


336©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i

Nr.
Crt.
Nr.vechi
al unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii
2
1

2
1
2
1

Bugetul anual al parohiei greco-catolice
Toteşti.

1937

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte, informări ale parohiei greco-
catolice Toteşti referitoare la probleme de
cult şi prozelitism religios, la sinoade
preoţeşti şi treceri religioase, la probleme
matrimoniale, la administrarea parohiei, la
hirotonisiri de preoţi şi numirea acestora în
parohii vacante, la activităţi cultural-
educative locale.

Bugetul anual al parohiei greco-catolice
Toteşti.

1938

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj şi
Vicariatului greco-catolic Haţeg, rapoarte,
informări, statistici ale parohiei greco-
catolice Toteşti referitoare la probleme de
cult, la sinoade preoţeşti şi treceri
religioase, la probleme matrimoniale, la
probleme administrative parohiale, la
catehizarea elevilor.

Bugetul anual al parohiei greco-catolice
Toteşti.

1939

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte, informări ale parohiei greco-
catolice Toteşti referitoare la probleme de
cult, la sinoade preoţeşti şi treceri
religioase, la probleme administrative
parohiale, la acordarea de burse şcolare, la
veniturile preotului.


1936
1937

1937
1938
1938
1939
4
50

2
31
2
40

©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi
al unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii
2
1
2
1

21
1
Bugetul anual al parohiei greco-catolice
Toteşti.

1940

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte, informări ale parohiei greco-
catolice Toteşti referitoare la probleme de
cult şi prozelitism religios, la sinoadele
preoţeşti şi pelerinaje, la oficieri de slujbe
speciale, la probleme administrative
parohiale, la veniturile preotului, la colecte
de bani pentru ajutoare.

Bugetul anual al parohiei greco-catolice
Toteşti.

1941

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte, statistici ale parohiei greco-
catolice Toteşti referitoare la probleme de
cult şi prozelitism religios, la oficieri de
slujbe speciale, la sinoade preoţeşti şi
pelerinaje, la funcţionarea şcolii primare
locale, la reparaţia bisericii şi casei
parohiale din Toteşti, la statistica parohială
anuală.

Bugetul anual al parohiei greco-catolice
Toteşti.

1942
Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte, statistici ale parohiei greco-
catolice Toteşti referitoare la probleme de
cult, la sinoade preoţeşti şi pelerinaje, la
colecte de bani şi alimente pentru front, la
catehizarea elevilor în şcoală, la probleme
administrative parohiale, la activitatea
AGRU.

Bugetul anual al parohiei greco-catolice
Toteşti.
1939
1940
1940
1941

19411942
1942
4
42
3
33

319
3

©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi
al unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii


1

211
1


1


1


1943

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte, statistici ale parohiei greco-
catolice Toteşti referitoare la probleme de
cult şi prozelitism religios, la oficieri de
slujbe speciale, la sinoade preoţeşti şi
pelerinaje, la colecte pentru front, la
probleme administrative parohiale, la
catehizarea elevilor, la veniturile preotului,
la statistica parohială

Bugetul anula al parohiei greco-catolice
Toteşti.

1944
Statistica anuală a parohiei Toteşti şi
bugetul anual parohial.
1945

Statistica anuală a parohiei Toteşti şi
bugetul anual parohial.

1946

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult, la colecte
de ajutoare. Bugetul anual al parohiei.

1947

Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte ale parohiei greco-catolice Toteşti
referitoare la probleme de cult, la sinoade
preoţeşti şi treceri religioase, la colecte de
ajutoare, la probleme administrative
parohiale, Bugetul anual parohial.
1948
Circulare ale Episcopiei unite Lugoj,
rapoarte ale parohiei greco-vatolice Toteşti
referitoare la probleme de cult, la colecte
pentru ajutoare, la probleme administrative.1943

194319441945
1946


1947


194845

2610
11


14


11

©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i
Nr.
Crt.
Nr.vechi
al unităţii
arhivistice

CUPRINSUL
UNITĂŢII DE PĂSTRARE
Anul sau
anii
extremi
Nr.
filelor

Observaţii1


2

REGISTRE

Registru de intrare-ieşire a parohiei Toteşti
pe anii 1886-1930. limba română

Idem, anii 1934-1955.1886-
1930

1934-
195576


106


©

A
r
h
i
v
e
l
e

N
a
ţ
i
o
n
a
l
e

a
l
e

R
o
m
â
n
i
e
i

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->