http://life-spiritual-coaching.blogspot.

ro/
Un oraș deasupra Terrei

Situat aproape de Terra, este un oraș de tranzit al Spiritelor
destinate ajutorării și întrupării, dar și locuit de cei dedicați muncii
lor. Interesant că forma arhitecturii este de stea cu 6 colțuri, exact
ca Steaua lui David, introdusă în un cerc, cercul fiind zidul ce
împrejmuiește orașul astral. Orașul este divizat astfel încât fiecare
colț de stea reprezintă un district/Minister, în centru situându-se
Guvernul coordonat de un Spirit înțelept numit Guvernator, care
lucrează fără încetare pentru binele comunității în ultimii 187 de
ani. Alegerea lui a fost determinată de gradul lui de sinceritate,
bunătate și iubire față de Dumnezeu și semeni. Între spațiul dintre
colțurile stelei/Ministere și zidul împrejmuitor care are formă de
cerc, există terenuri din cultura cărora provin alimentele ce
aprovizionează orașul.
Acest oraș este unul din cele care staționează aproape de Terra și au
rol de graniță, tranzit, recuperarea Spiritelor rătăcite și
dezechilibrate după moartea corpului fizic, regenerarea acestora,
apoi expedierea la reântrupare atunci când există datorii terestre și
lecții neasimilate suficient. Deși atmosfera, peisajele, organizarea
sunt superioare Terrei, se pare ca este situat la nivelul de densitate
pe care l-am localiza în interiorul ionosferei Terrei, însă nu foarte
departe de scoarța terestră dar totodată este primul nivel de unde
putem spune că există cu adevărat grupuri mari de conștiinte
elevate, primele semne serioase de Evoluție spirituală. Acest nivel
este situat deasupra celor 2 nivele a tenebrelor unde multe Spirite
rătăcesc din ignoranță în obsesiile lor mentale și emoționale.
Terra are 7 de astfel de nivele divizate la rândul lor în altele, toate
legate de activitatea pe Terra și alte încă 5 nivele ce includ activități
cosmice, interuniversale și interdimensionale, să le numim mai
aproape de Divinitate deoarece sunt locuite de Spirite sfințite prin
iubire divină. Cu cât un Spirit emite iubire cu atât el străluceste la
propriu. Multe astfel de planuri Superioare formează comunități
cu nume diferite, unele îngerești fiind cunoscute din vechime, cum
ar fi Mihael, Gabriela, Raffael, etc. În Sferele mult mai Superioare,
nu există masculin sau feminin ci un mixt de frumusețe și lumină...
Ne-am putea imagina aceste nivele ca un fel de etaje suprapuse în
spirală, de densitate diferită și așa cum pe fiecare etaj există
apartamente așa și acolo există orașe mai mici sau mai mari,
comunități de toate tipurile. Atunci când un medium, channeler,
profet primește informații de la o astfel de locație, dintr-un plan
sau altul, de la extratereștrii sau îngeri, ea are loc prin
departamentul de Comunicații ale acelei comunități. Asta nu
înseamnă că toți au de-a face cu aceeași comunitate, este ca și cum
cineva de pe o altă planetă din Universul nostru ia legătura cu
Terra, dar nu cu toată ci cu cineva de aici, cu o țară, o comunitate
iar pe Terra avem multe tări și comunități.

Ministerul lor de Comunicații se ocupă de transmisii telepatice,
vise profetice, răpiri la cer, transmisii de profeții, iar pentru că se
ocupă și de transport coordonează și vizitele aici cu aparatele lor
mult mai performante ca ale noastre. Fiecare comunitate din
Univers este diferită iar pe principul rezonanței intrăm în legătura
cu una sau alta. În întreg spațiul cosmic, eteric, astral sunt miliarde
de astfel de comunități, multe comunică între ele, se ajută reciproc,
în timp ce unele apropiate de dimensiunea și rezonanța noastră
poartă războaie între ele. Este ca o școală cu clase de la grădiniță la
cele universitare, unde sunt enorm de multe clase în care nivele de
cultură, elevare și conștiință diferă.
Astfel că cine intră în contact cu o astfel de civilizație trebuie să
întrebe cum se numește comunitatea respectivă, în ce plan este
situată, forma lor de organizare, dacă au o viață pașnică acolo sau
sunt rebeliuni, etc și astfel îți dai seama cu ce tip de cultură ești în
legătură.
Guvernatorul orașului Altidia este sprijinit de 72 de asistenți care
sunt și Miniștrii orașului Astral. Orașul are 6 districte (cele 6 brațe
în forma de triunghi fiecare, ce formează steaua), în mijlocul căror
se află Centrul Guvernator sau Guvernul. Fiecare acest district are
un rol bine determinat și este numit Minister, activitatea din
fiecare district fiind efectuată și coordonată de câte 12 Miniștri (12
miniștri x 6 districte=72). Acum începem să înțelegem misterul
terestru cifrei 12...12 luni, 12 apostoli, 12 zodii, etc. În acest oraș,
între veniri și plecări, trăiesc cca 1 milion de locuitori. Cele 6
Ministere sunt cu rol de: 1-Regenerare&Reâncarnare, 2-Ajutorare,
3-Comunicare&Transport, 4-Elucidare/Clarificare&Arhivă
Terestră, 5-Elevare-Cercetare&Știință, și 6-Uniune Divină.
Primele patru sunt conectate cu Pământul, celelalte două cu Zonele
Spirituale Superioare. Munca cea mai grea este în Ministerul
Regenerării, iar cea mai sublimă în cel al Uniunii Divine. Așa cum
este poziționată steaua, colțul de jos este zona Ministerului
Regenerării unde intră Spiritele noi venite iar colțul de sus este al
Ministerului Uniunii Divine care ține contactul cu planurile
Superioare.

Fiecare instituție pe Terra își are rădăcini de proveniență din
această formă de organizare dar să nu uităm și de activitatea
neobosită a Spiritelor din Zonele Inferioare care au contaminat
instituțiile terestre și toate formele de credință, dar...pe principul
’’scapă cine poate și întelege cine are minte’’, viațe merge mai
departe... Mulți obțin prin meditație conexiuni astrale, unde pot
vedea diferite secvențe/imagini din diverse locații, dar unii nu
înțeleg ceea ce văd și lipsa unei elevări intelectuale îi face să
interpreteze greșit, fondând și impunând deseori curente religioase
sau filozofice care blochează adepților lor accesul evolutiv.
Planul arhitectural al orașului astral seamană foarte mult cu cel
din priectul Venus, al lui Jaques Fresco, ceea ce mă duce cu gândul
că el este inspirat din aceste lumi așa cum mulți inventatori tot din
aceste lumi primesc inspirație, cum și Colombo a primit telepatic
informații că există un alt continent.
Lumea spirituală elevată depune eforturi spre elevarea lumii
noastre, dar nu mereu rezultatele sunt cele vizate căci nici Spiritele
din tenebre nu stau degeaba, ei participând la zădărnicirea
planurilor de evoluție a oamenilor deoarece sunt chiar lângă noi și
pot bloca oamenii să recepționeze inspirații din lumile superioare.
O lume luptă să-și adune mai mulți sclavi, o alta să adune mai mulți
frați, este simbolul alb-negru care guvernează Terra...


În fiecare braț al stelei se află un Minister iar în plan secundar se
află zonele rezidențiale unde locuiesc cei ce lucrează pentru
Ministere și aceste case care pot fi achiziționate contra meritelor,
pot fi transmise ereditar (atunci când un lucrător revine pe Terra
sau avansează în planul Superior). Din centrul orașului unde se
află Centrul Guvernator pleacă largi alei încadrate de arbori
imenși, traversând în linie dreaptă fiecare Minister până la punctul
final ajungând la zid. De jur împrejur, orașul este limitat de un zid
imens de protecție. De reținut că fiecare Minister este de fapt o
organizație destinată unui anume domeniu, mai sus enumerat. La
aceste Ministere lucrează majoritatea locuitorilor orașului astral,
restul fiind pacienți în tranzit.
Între centru și Ministere se află o imensă piață, unde pavimentația
este de un albastru impresionant, bancile sunt albe și în spatele lor
sunt fântâni arteziene din care circulă picături colorate și
luminoase, toate încadrate de enorm de multe flori colorate. Peste
tot sunt enorm de multe grupuri de flori și copaci, grațios
combinați și modelați. Nucleele rezidențiale sunt și ele așezate în
formă de triunghi pe lângă Ministere și sunt destinate celor care
lucrează în aceste organizații/Ministere care suțin împreună buna
funcționare a orașului. Aceste case aparțin comunității și dacă un
lucrător se mută cu activitatea la alt Minister, este necesar să-și
mute și rezidența. În interiorul triunghiului ce formează grupul
rezidențial atribuit unui Minister, sunt dreptunghiuri care conțin
parcuri de recreere sau alte destinații, de exemplu Ministerul
Uniunii Divine are un imens lac din care se ridică o splendidă
pădure, Ministerul Elevării are un minunat parc muzical,
Ministerul Regenerării are parcul pentru oaspeți/pacienți,
Ministerul Clarificării/Elucidării are un parc interior de forma
unei stele cu 5 colțuri. Un astfel parc este atât de mare încât poate
cuprinde lejer un milion de persoane. Nu există nici un semn de
trândăvie sau inactivitate.

Fiecare nucleu rezidențial are o amplă alee principală, încadrată de
arbori, care îl leagă de Guvern. Între nucleele de formă
triunghiulară și zidurile fortificate sunt casele destinate Spiritelor
care datorită meritelor lor le pot achiziționa prin un fel de metodă-
monedă numite ’’ore bune’’ (o oră bună corespunde cu o oră
lucrată în folosul comunității) și le pot transfera ereditar. Cu
30.000 ore se poate achiziționa o casă. Aceste căsuțe colorate
luminos și acoperite de flori, sunt aparent izolate și nu sunt puține.
În Ministerul Regenerării și Reâncarnării, sunt ajutați pacientii
recuperați din Zonele Inferioare (tenebre), rugăciunile sunt
recepționate și clasificate, aici sunt plănuite reâncarnarile pe
Pămînt, tot aici sunt organizate grupurile de salvare a celor ce
trăiesc în zonele inferioare sau care suferă pe Pământ. În acest
district există organizații care examinează toate problemele legate
de suferințele umane și sunt căutate soluțiile. Niciunde în acest oraș
nu se pretind bani pentru munca prestată de pacienți, pentru că ea
este în beneficiul comunității și nu pentru binele personal.
Cei care pe Pământ nu se descurcă cu banii, nu-și valorifică
activitățile cu pretenții, o fac nu pentru că neapărat în altă viață au
prestat jurăminte de sărăcie ci pentru că în subconștientul lor
poartă memoria lumilor superioare unde au încă înmagazinată
obișnuința de a dărui, de a presta o activitate din plăcere în folosul
celorlalți. Iar cei care sunt în dezacord cu organizarea lumii
terestre simțind că nu-și găsesc locul în această societate, sunt cei
cărora încep să li se activeze în subconștient memoriile lumilor
organizate din care vin și vor fi cei care vor fonda primele societăți
terestre independente și interdependente, nu le va fi ușor de
depășit ignoranța emineților cu doctorate din jurul lor dar vor
reuși, cu multe sacrificii.
Locuitorii care sunt de ani buni în acest oraș primesc pentru
fiecare oră de muncă un echivalent al unui merit, pe care
adunându-le în mulți ani pot achiziționa o casă pe care o pot lăsa
moștenire familiei în caz că părăsește orașul, dar meritele
acumulate în plus sunt donate comunității...din câte înțeleg aceste
merite donate la momentul plecării sunt ulterior folosite pentru
ajutorarea acestui Spirit dacă el pe Pământ are nevoie de ajutor. De
asemenea un astfel de spirit ce a acumulat merite le mai poate
folosi pentru a-și ajuta pe cei dragi întrupați pe Pământ și care se
află în dificultăți. Dumnezeu are printre altele Legea Ajutorării
care se activează automat la fiecare prin modul de acțiune al
fiecăruia. Dacă nu ai oferit niciodată nimic ce dorești să primești
din ’’magazinul’’ astral?


În Ministerul de Ajutorare există și cel al aprovizionării. Pacienții
ajunși aici sunt educați în principiul simplității prin măsuri
disciplinare. Spiritele care pe Terra au abuzat excesiv de hrană,
neavând un autocontrol, nepracticând postul au dificultăți după
moarte. La început ele încă manifestă capricii de hrană și confort
locativ. Odată ce se văd regenerați și ocrotiți încep să-și activeze
capriciile terestre, vor mai multă hrană, bautură energizantă,
locuințe mari și confortabile, trândăvesc, mulți fiind la început încă
sub influența fluidelor mentale toxice specifice lumilor inferioare.
În urmă cu un secol în oraș a avut loc o revoltă pe aceste motive, și
cu ajutorul instructorilor coborâți din planurile Superioare au fost
educați folosind tehnici de respirație pentru absorbția elementelor
dătătoare de viață din atmosferă. Inițial cei din Ministerul Elevării
s-au opus acestor tehnici, considerându-le prea drastice pentru
pacienții noi veniți, dar Guvernatorul nu a cedat sub presiunea
spiritelor eminente care organizau proteste publice.
Guvernatorul cu ajutorul Ministerului Uniunii Divine a cerut
ajutorul planurilor Superioare care au trimes peste 150 de Spirite
instructori. 30 de ani instrucțiunile au constat din conferințe,
practică intensă, excursii în planurile Superioare, etc, timp în care
protestele publice s-au diminuat, Ministerul Elevării a cedat și a
redus proviziile.
Însă Ministerului Elucidării i-a fost greu să accepte datorită
minților Spiritelor ce lucrau acolo prinse în statistici și cu idei
rigide terestre despre utilitatea carbohidraților și proteinelor
trimițând lunar rapoarte Guvernatorului pline de avertismente
observații teste și date exercitând presiuni, ei fiind cei mai
înverșunați adversari. Impertinența lor ajunsese pănă la aroganță
dar răbdarea Guvernatorului nu a dat greș.
Rigiditatea celor din Ministerul Elucidării a activat însă energia
mentală încă impregnată cu fluide toxice ale pacienților din
Ministerul Regenerării care aveau încă un stadiu inferior și a
permis astfel ca orașul să fie supus atacurilor din partea spiritelor
din Zonele Inferioare atrase de această rezonanță mentală.
Astfel Spirite inferioare au încercat penetrarea orașului folosindu-
se de breșa existentă în Ministerul Regenerării unde mulți dintre
lucrători deja făceau tranzacții clandestine pentru a satisface
dependența nepotrivită față de hrană. Criza a fost depășită cu
ajutorul Ministerului Uniunii Divine, la sfatul căruia Guvernatorul
a luat decizia închiderii Ministerului Comunicațiilor blocând
comunicarea cu Zonele Inferioare, a ordonat izolarea temporară în
beciurile Ministerului Regenerării a rebelilor încăpățânați, a impus
ordine și suspendări în Ministere unde era cazul și a activat armele
electrice din zidul ce delimitează orașul. Dieta s-a redus la
principiile de menținere a vieții din atmosferă și la elementele
electrice, magnetice și solare din apă. Criza a luat sfârșit, Guvernul
câștigase iar Guvernatorul a plâns de fericire, pentru el buna
înțelegere a concetățenilor săi fiind cea mai prețioasă recompensă
pentru sufletul său.

De atunci, doar Ministerul Regenerării și Ajutorării au voie să aibă
mai multe provizii de substanțe nutrivite, datorită nivelului scăzut
de spiritualitate a multor pacienți pe care îi au în camerele de
recuperare. Contactul cu lucrurile materiale s-a redus,
intensificând atmosfera și gradul de spiritualitate. Hrana constă
din supe concentrate de legume, fructe și sucuri de fructe, doar cei
din Ministerul Uniunii Divine nu au nevoie de hrană ei
menținându-și vitalitatea prin energia iubirii care o emit.
În Ministerul de Uniune Divină seară de seară are loc slujba de
seară unde se adună cei 72 de Ministri care-l însoțesc pe
Guvernator în rugăciunea de mulțumire adresată Divinității cărora
se alătură de la distanță din locațiile lor fiecare departament de
deservire dedicat lui Cristos (Cristos=numele acordat fluxul Divin,
Divinitatea care susține vital întreaga Creație). Transmisia din
Palatul Guvernator are loc printr-o proiecție de sunet și lumină la
distanță în fiecare locație, prin un fel de transmisie televizată
avansată astfel fiecare vede grupul miniștrilor aflați în rugăciune.
Întâi este lansată o muzică sublimă, paradiaziatică ce încântă inima
și ridică vibrația orașului și a locuitorilor lui.


Pe acel ecran se poate vedea cum cei prezenți în rugaciune au în
jurul capului o aureolă luminoasă iar chipurile lor radiază lumină.
Cu cât un Spirit este mai iubitor de Divinitate cu atât chipul său
emite o lumina ce de fapt vine din interior, din sinceritatea și
iubirea emisă de inimă. Toți cântă un imn de recunoștință deosebit
de melodios, sunetele armonizatoare ridicând vibrația întregului
oraș ceea ce duce și la menținerea unui câmp magnetic polarizat
pozitiv ce diferențiază această lumea de cea inferioară.
Aici nu este locația pentru genul rock sau alte curente zgomotoase
adorate pe Terra, pentru că vibrația este diferită așa că îi înțeleg pe
cei care nu rezonează cu concerte gen Michael Jackson, dar adoră
pe cele gen Andre Rieu, Beethoven, Strauss, muzica religioasă
dedicată Divinității, etc. Jocurile de concurență, cele tip fotbal,
jocurile de noroc, de luptă și concurență sunt specifice Zonelor
Inferioare.
Să nu uităm că Terra este o planetă majoritar de educare și
reeducare, aflată mult sub influența Spiritelor Inferioare, așa că cei
pasionați de fotbal, lupte, concurență sau cazino nu trebuie să se
mire, dar acesta le este nivelul, de Zone Inferioare. Chiar dacă trec
prin Zonele Superioare unde sunt echilibrați, multe Spirite după
moartea corpului fizic ajung iar la mana celor inferiori, puțini se
salvează ajungând direct sus, însă toate etapele traseului evolutiv
trebuie parcurs, cum altfel am învăța?
Cate secole de războaie, jafuri, crime nu a parcurs omenirea și încă
nu a renunțat la ele? Noi suntem hoții, persecutorii și criminalii de
atunci care încercăm să ne spălăm păcatele împotriva Creației și
totodată să învățăm lucruri noi...procesul evolutiv este extrem de
lung și deloc simplu. Chiar și crima unui cățel, a unui copac verde,
poluarea unui râu sau indiferența față de acestea este plătită atât de
torționar cât și de comunitatea din care face parte, fiind vorba de
rezonanța câmpului mental. Deseori cineva face o crimă datorită
gradului câmpului mental al comunității/familiei/nației din care
provine pentru că sunt legați prin rezonanță, iar cel mai slab
cedează. Să nu ne mirăm de clima agresivă și catastrofe, sunt
creațiile noastre.


Acest Minister al Uniunii Divine ține legătura cu Sferele Superioare
cu care colaborează în vederea îmbunătățirii activităților lor,
primesc soluții și ajutor în caz de nevoie. Datorită emisiilor de
emoții pozitive de înaltă vibrație acest oraș are o intensă
luminozitate, culorile sunt mai armoniose decât pe Pământ sau alte
locații astrale, până și păsările au culori strălucitoare, la fel și
florile care sunt peste tot...Tot acest Minister de ocupă de apă. Ei
consideră apa ca pe un copil al lui Dumnezeu și o folosesc în scop
nutritiv și terapeutic. Apa este un element foarte important în
lumile Superioare. Miniștrii Uniunii Divine, care au cel mai înalt
grad de spiritualizare, se ocupă de magnetizarea apei, purificând-o,
apoi alte instituții precum Ministerul Ajutorării o îmbunătățesc cu
substanțe nutritive și medicinale, multe extrase din plante, adaugă
elemente extrase din razele solare și magnetism spiritual. Apa,
astfel îmbunătățită calitativ curge prin un râu mare albastru către
locuitori și mai departe hrănind plantele, copacii, natura.
Apa poartă calitățile spirituale ale unei lumi și ajută la ridicarea
nivelului de vibrație al locului depinde însă de nivelul interior al
celor ce locuiesc acolo. Nu degeaba pe Terra cei parazitați de
Spirite din Zonele Inferioare, au complotat și manipulat
guvernanții spre poluarea pânzei freatice prin metoda de
fracționare hidraulică ceea ce va reduce mult gradul de
spiritualizare a pământenilor. Cei care pe Terra vor alege să
rămână la acest stadiu de distrugere, indiferență și egoism vor avea
mari probleme în a găsi un pahar de apă curată pe Terra în viitorul
apropiat, atunci când se va produce divizarea lumii (între 3 și 4 D),
ei vor trăi într-un viitor deșertic conform minților lor și nivelului
lor spiritual...aceea parte a Terrei va deveni una din lumile
inferioare, în viitorul ales de ei (acest proces de separare se va
accelera, oamenii deja alegând lumea în care vor trăi).


Comunitățile 4D care se vor forma vor avea la început dificultăți cu
atacurile celor mai puțin spiritualizați dar după o vreme vor reuși
separarea practicând metode similare cu cele din acest oraș astral.
Totodată ei vor învăța să se hrănească diferit utilizând principiile
solare și magnetismul emoțiilor emise de iubire și armonie. Pentru
multe minți aflate încă sub programe hipnotice și cu oarece grad de
ignoranță aceste informații pot părea S.F. dar ele vor ajunge la cine
trebuie.
În afară de pacienții aflați în recuperare și tranzit, lucrătorii acestui
oraș se consideră binecuvântați că au șansa de a servi și a depune o
activitate constructivă. Acest oraș diferă de altele situate în planuri
similare așa cum pe Terra orașele și tările diferă între ele. Și acolo
în astral unele orașe sunt în curs de progres cerând ajutorul acestui
oraș de care vorbim așa cum acest oraș cere ajutorul celor din Zone
Superioare. Ne-am putea imagina aceste lumi ca pe niște baloane
prezente pe cer, unele mai sus altele mai jos. Toate reprezintă lumi
diferite ca vibrație și organizare.
Unii oameni pot intra în rezonanță cu ele comunicând cu acestea.
În funcție de calitățile noastre interioare suntem pe frecvență cu o
lume sau alta, la fel și cu lumea tenebrelor daca pe chakrele noastre
sunt acumulate reziduri ce provin din ură, traume nevindecate,
obsesii, capricii de tot felul. Unele Spirite rătăcite se pot agăța de
noi acolo unde în aură avem breșe care emit energii similare lor,
fiind pentru ele adevărate ventuze de legătură și furnizori de
energie, astfel le putem duce în cârcă o viață, ele putând să ne
influențeze acțiunile prin emisiile lor mentale și emoționale, orice
abatere de la cele 10 porunci este semn de parazitare eterică. Altele
sunt dușmani din alte vieți care încă ne urăsc, dar astea sunt și
probe pentru un Spirit în calea sa de a-și dezvolta
discernământul...până la urmă și cele din tenebre trebuie să
trăiască și ele pe cârca cuiva și au din plin căci rezonanța fricii și
furiei este destulă. Iubirea, recunoștința sinceră, iertarea sunt
emoții care elevează Spiritul și chiar dacă duci în cârcă un parazit
din acesta ai șansa să-l ajuți și pe el că învață de la tine, dar dacă și
tu ești slab cădeți amândoi....greutățile vieții ne formeză ’’mușchii’’
celesti.

În aceste lumi, ființele sunt grupate după originile și scopurile
comunie pe care le au, fiecare oraș astral situându-se pe o treaptă
diferită de altele. Experiențele colective le diferențiază, însă mereu
se inspiră din munca devotată a celor din Sfere Superioare. Dpdv
astral aceste comunități de Spirite sunt așezate pe principul ordinii
și ierarhiei. Cei care ajung la conducerea organizațiilor sunt
promovați pe principiul meritelor, iar acestea sunt pe baza
sincerității, devotamentului, abnegației și nu pe cât de bine a
memorat o poezie. Reâncarnările continuă pentru perfecționare.
Cei ce ajung în acest oraș și manifestă cooperare frățească sunt
plasați la Ministerul Ajutorării iar cei recalcitranți la cel al
Regenerării, apoi pe măsura ce-și îmbunătățesc stadiul sunt admiși
la Ministerele de Ajutorare, Comunicare și Elucidare pentru a se
pregăti pentru viitoarele lor îndatoriri pe Pământ. Puține Spirite au
privilegiul de a rămâne mai mult în Ministerul Elevării, extrem de
rar unele sunt promovate ca personal în Ministerul Uniunii Divine,
unde posturile disponbile apar rar.


În acest oraș astral este multă verdeață, aerul are un miros curat,
fin, cu o ușoară aromă. Peste tot sunt flori, până și în păduri, a
căror culori încântă ochiul și inima privitorului. Transportul este
în comun, prin aerobuz teleghidat de Ministerul Comunicațiilor și
care se deplasează în aer cu viteză încât nu ai timp să vezi detaliile
clădirilor, sau pe jos. Munca într-un astfel de oraș este activă, pe
principiul asertivității și cooperării frățești Spiritele de aici fiind
încărcate cu Lumină vie, nu precum cele care hoinăresc rătăcite în
zona terestră unde lipsindu-le iubirea și un cert nivel de conștiință
devin fantome. Dar se muncește cu devotament ce vine din interior
fără impunere. Cei care sunt obișnuiți cu trândăvia au aici minimul
necesar, hrană și cazare dar nu acumulează merite iar apoi când
ajung în viața terestră se roagă să le dea Cerul ajutor, bani, case,
etc...Mulți oameni își irosesc viața aiurea.

Munca la Ministerul Ajutorării e dificilă și complexă, la Regenerare
se depun masive eforturi energetice, la Comunicare este necesară
îndeplinirea unor standarde înalte de responsabilitate individuală,
la Elucidare este nevoie de o mare capacitate de muncă și o minte
bine instruită, la Elevare abnegația și iluminarea spirituală sunt
indispensabile, la Uniunea Divină cerințele esențiale sunt
înțelepciunea profundă și iubirea sinceră și universală. Guvernul
este centrul tuturor activităților administrative și numeroaselor
servicii cum ar fi nutriția, distribuția energiilor electrice, traficul și
transportul.
Normele de muncă sunt întodeauna îndeplinite aici, odihna este
riguros respectată. Singura excepție o face Guvernatorul care
lucrează neâncetat chiar și în timpul orelor de relaxare duminica el
petrecând-o la Ministerul Regenerării, zona cu cele mai multe
entități dizarmonioase din cauză menținerii legăturii cu frații lor
nefericiți din Zonele Inferioare, iar aici Guvernatorul lucrează
alături de personal la multe cazuri dificile. Unele Spirite aduse la
regenerare fug și revin la frații și prietenii lor din Zonele
Inferioare, ei nu se pot acomoda cu acest stil de viață, le pare
plictisitor, preferănd stilul cu care sunt obișnuiți pe Terra și care
aici nu este admis.
Un imens zid înconjoară orașul, fiind dotat cu protecții magnetice
ce au rol de a proteja orașul de atacurile Spiritelor inferioare,
deoarece orașul este situat în una din Sferele Spirituale de tranziție
unde Spiritele dezechilibrate sunt supuse ajutorării, regenerării și
apoi reîntrupării multe prezentând caracteristici mentale
inferioare. Zidul este dotat cu nenumărate baterii magnetice care
pot genera un fel de săgeți electrice menite să dezamorseze starea
de iritație sau violență din un Spirit..similar cu aparatul de
autoapărare terestru care genereaza unde electrice.


Primul nivel astral de lângă Terra, este cel dureros al purgatoriului
întunecat l-am putea localiza în miezul Terrei, al doilea este mai
puțin întunecat numit și ei îl numesc Umbral situat unde începe
scoarța terestră, iar aici cei din Zonele Superioare intreprind dese
acțiuni de ajutorare și asistență (prezentată parțial în cartea ’’În
slujba vieții eterne’’). În aceste prime două nivele se poate călători
pentru recuperarea fragmentelor de suflet pierdute și descoperirea
traumelor originale dar cu mare atenție și protecție din partea
ghizilor. Al treilea nivel astral este zona tranzitorie de unde se
reântrupează Spiritele care reintră în circuitul de reeducare
terestru și unde este situat orașul astral de Lumină despre care
vorbim.

Zona inferioară secundară numită și Umbral, începe pe scoarța
Pământului și este locuită de Spiritele care în timpul vieții și-au
astupat urechile față de îndatoririle lor sacre, complăcându-se în
indecizii sau împotmolindu-se în mlaștina greșelilor și iluziilor
preluate din tiparele lumești. La reântrupare un Spirit promite să
aibă o anume atitudine dar îi este greu să se țină de cuvânt, urmând
impulsurile propriului egoism, cultivând vechi antipatii și pasiuni,
uitând că ura nu este dreptate și nici pasiunea iubire. După moarte
multe Spirite obsedate rămân în regiunea încețoșată adiacentă
sferei fizice a Pământului. Numai cel ce reușește pe deplin să se
comporte în concordanță cu legile Divine și să-și ducă cu bine
traseul pe care și l-a propus, trece prin poarta strâmtă care duce
către infinit, rupând lanțul reântrupărilor, mântuindu-se.
Veșmintele noastre care sunt corpurile subtile, sunt pline și de
erorile vieților anterioare, cu cât acumulăm mai multe cu atât
acestea sunt mai dificil de purificat într-o viață.

Pe Terra omul spune că nu știe care sunt legile divine, dar cele 10
porunci au fost auzite de cam toată lumea, însă alegem cu bună
știință să le ignorăm. Fiecare cultură are aceste legi redate într-o
formă sau alta. Comportându-ne haotic și identificându-ne cu
măștile lumești ne îngreunăm datoriile și ajungem în Zona
Inferioară care este o zonă unde reziduurile mentale negative sunt
distruse. E un fel de purgatoriu în care aceste reziduri acumulate
prin desconsiderarea sublimei șanse a vieții omenești sunt arse în
mod gradat. Aici există tot soiul de manifestări care sunt în
dezacord cu planurile superioare. Cred că oamenii ar trebui să facă
excursii în aceste zone pentru a înțelege diferențele.

Acest plan din jurul Pământului este util însă pentru ca Spiritele
să-și învețe lecțiile. Și aici în zonele inferioare există comunități de
Spirite unele nehotărâte ce cale să ia, ignorante dar nu suficient de
rele pentru a fi trase în zonele de mai jos dar nici suficient de bune
pentru a fi admise în planuri superioare. Ele însoțesc oamenii
tereștrii fiind separați doar de legile vibrației. În aceste Zone
Inferioare Spirite rebele de toate felurile sunt grupate laolaltă,
formând nuclee invizibile de o putere extraordinară, datorită
concentrării tendințelor lor și dorințelor lor comune.
Nerăbdarea, iritarea, ura, invidia, gelozia, critica distructivă,
lăcomia, falsitatea, perversitatea, violența verbală și fizică, hoția,
minciuna, trăndăvia, nehotărârea, fuga de responsalitate în viață
de muncă sau cultivarea intelectulă, rebeliunea, răsfățul, disprețul,
sila, lauda de sine, crima față de orice ființă vie, utilizarea sexului
ca distracție, manipularea egotică, înșelăciunile, batjocora,
perversitatea, autovictimizarea, obrăznicia, parazitarea altora,
autoânvinovățirea, lașitatea, etc sunt specifice Zonelor Inferioare.
De asemenea și jocurile, filmele, știrile, cursurile, știința, religiile,
filozofiile, cărțile, ce conțin îndrumări nerealiste lipsite de scop
educativ evolutiv, care cultivă violența, frica, promiscuitatea
sexuală, concurența, îndeamnă spre lăcomie, trândăvie, dominație,
trag oamenii care le susțin, spre aceste zone involuate.

Zona Inferioară este populată de aceste entități destrupate și de
formele gând de joasă vibrație ale celor de pe Pământ, gândurile
fiind cele care crează punți solide de legătură. Monștrii și tot felul
de lighioane create de mințile umane populează aceste zone. De aici
o enormă rețea de fire invizibile este legată de mințile oamenilor de
pe Terra. Prin intermediul acestor curenți mentali oamenii
stabilesc conexiuni cu entități din Zona Inferioară ale căror
tendințe sunt în concordanță cu ale lor, deoarece fiecare suflet este
un puternic magnet. Fiecare Spirit, oriunde ar fi, este un nucleu de
forțe radiante ce pot crea, transforma sau distruge, manifestându-
se sub formă de vibrații pe care știința terestră încă nu a reușit să le
înțeleagă. Așadar cine gândește emite forțe pozitive sau negative și
prin urmare construiește sau distruge ceva, undeva. O armată
invizibilă coordonează lumea vizibilă, noi alegem de partea cui
mergem.


Cele mai grele misiuni în Zona Inferioară le sunt atribuite
ajutoarelor devotate din cadrul Ministerului de Ajutorare. Munca
lor este destul de periculoasă din cauza fluidelor emise de minți
obsedate de practicarea răului sau de chinurile teribile pe care le
suportă. Este necesar mult curaj și o mare capacitate de sacrificiu
pentru a reuși să-i ajuți pe cei ce încă nu sunt capabili să aprecieze
și să înțeleagă ajutorul ce le este oferit. În cazul celor ajunși în
Zonele Inferioare ajutorul diferă. De regulă cei în cauză nu mai
suportă condițiile și cer ajutorul ceresc, dar îl primesc dacă sunt
sinceri și regretă greșelile. În sprijinul ajutorării lor mai vin și
faptele bune comise în timpul vieții precum și rugăciunile celor
care au primit ajutor din partea acestuia în timpul vieții terestre.
Mulți nu pot fi scoși de acolo din cauza legăturilor mentale sau de
promisiune cu Spirite legate la rândul lor menal de cete întregi de
Spirite întunecate. Cei întunecați sunt îngerii căzuți, ei cândva au
fost albi și puri dar traversând materia s-au prins în emoții negative
și chipurile lor au pierdut lumina, ura schimonosindu-le fețele și
corpurile, arătând ca adevărați monștri. Dacă vedeți vreunul nu vă
speriați, rugați-vă pentru el, chiar au nevoie, sunt doar suflete
rătăcite în negare, doar iubirea celorlalți frați îi poate salva de
acolo și astfel se poate eradica această lume întunecată.

Înainte de intervenția oricărei forme de ajutorare este consultat
dosarul celui în cauză și acesta este obținut de la Ministerul
Elucidării și Clarificării care deține toată arhiva terestră și desigur
întreg dosarul vieților respectivului. În funcție de acest dosar,
Spiritul primește ajutor și un traseu de viață în cazul următoarei
reântrupări. Lucrurile nu sunt așa simple cum ar părea...credem că
dacă în timpul vieții recităm rugăciuni, dăm de pomană două pâini
și două trențe, cărăm după noi icoane și cruci la gât, facem mătănii,
recităm Biblia pe de rost fără să-i pătrundem sensul ascuns, facem
cărare la Biserică duminică de duminică, etc, gata ne mântuim... cu
practica stăm destul de prost, priviți stadiul de apatie al omenirii
de azi, câți realmente se dedică celorlalți dezinteresați și câți
trândăvesc așteptând să facă cineva ceva pentru ei, eventual
Guvernul să le repare clanța ușii. Avem teorii din belșug pe care le
etalăm arogant celor din jur în timp ce inima rămane împietrită la
durerea celorlalți, aruncăm mâncarea în timp ce alții suferă de
foame...nu mai continui cu exemplele că le cam bănuim cu toții.
Televiziunile în loc să plaseze publicului emisiuni constructive,
educative, au ajuns la mâna celor care au doar interes de menținere
a unei vibrații joase și a unui stadiu de ignoranță ce continuă
accelerat să se degradeze, politicul și-a adunat o rețea formată din
infractori cu care controleaza satele, orașele, județele iar la nivel
internațional tot așa sunt controlate și țările. Puțini se desprind de
fotbal, știri horror și telenovele ca să realizeze că această viață nu se
termină aici. Ignoranța și-a cumpărat diplome și posturi în toate
instituțiile de conducere și educație, trăgând societatea spre
tenebre. Iar schimbarea climei și catastrofele sunt create de
campul magnetic ce conține fluidele mentale și emoționale ale
tuturor oamenilor care locuiesc pe Pământ, iar asta va culmina cu
ceva. Puterea de schimbare stă în noi, să ieșim de sub influențele
tenebrelor, dar e nevoie de curaj, perseverență și multă muncă
exterioară și efort interior.


Mulți oameni după moarte, în lipsa unei educații religioase corecte,
ajung dezamăgiți că Dumnezeu nu îi așteaptă, pregătit să le
satisfacă fiecare moft după ce ei și-au tocit genunchii în recitări de
poezii. Când își dau seama cât au de muncit împreună cu
Dumnezeu și că doar acelor ce merită li se acordă coroana gloriei și
vieții eterne încep să-și arate adevărata lor natură și să-și irosească
vremea cu fapte meschine în Zonele Inferioare. Și acolo există
comunități spirituale, formate din Spirite rele, leneșe, frustrate,
perverse, care exploatează sau sunt exploatate. Multe personaje
considerate eminente pe Terra sunt acolo, pentru natura interioară
reală era alta decît ceea ce afișau.
Acolo toată lumea se plânge de situație dar nimeni nu face nimic,
unii stau cu capul în nori meditând iar dacă nu au semănat n-au ce
secera. Uneori un Spirit din Zona Inferioară este aspirat la
reântrupare doar dacă din Zona Superioară cineva din iubire
acceptă să se întrupeze alături de el, dar dacă măcar în timpul
uneia dintre vieții nu și-a cultivat prietenii sincere și devotate și nu
a ajutat pe nimeni, o să aștepte mult și bine. Îndeosebi medicii,
terapeuții, preoții vin propunându-și să practice aceste meserii pe
Terra în slujba lui Isus, dar puțini se mai întorc în Zonele
Superioare, pentru că pe Terra majoritatea ajung să-și cultive
aroganța și obrăznicia fiind departe de ceea ce înseamnă atitudine
creștină. Când în timpul vieții ne lăsăm prinși numai în rețeaua de
emisii mentale eronate emise de Spiritele din tenebre, în lăcomia
de bani, egoism, vom traversa aceste zone obligatoriu.
Goana după bani pe Pământ se face pentru supraviețuire și confort
personal acolo unde nu există credință în Dumnezeu deloc și nici o
iubire pentru semeni, dar omul nici nu este informat corect despre
viața de după... Cine îL iubește pe Dumnezeu în mod corect, își
iubește și semenii automat. Mulți îL iubesc de frica, ei cred ca îL
iubesc dar de fapt recita poezii crezând că se vor pune bine cu El și
când după moarte ajung în tenebre se revoltă că lucrurile stau
diferit, unii acolo alăturându-se cetelor rele, organizându-se să
lupte împotriva Îngerilor.
Atunci când nu ai încredere în Duhul Divin, simți nevoia să te pui la
adăpost acumulând câți mai mulți bani și bunuri, cauți conservarea
vieții personale, existând o teribilă frică de moarte. Frica de moarte
derivă din amintiri conservate în subconștient din vremurile
petrecute în tranzitarea tenebrelor și de fapt provine, din lipsa
iubirii de Dumnezeu. Deocamdată nu ne este lăsată amintirea
vieților trecute decât anumite secvențe când este cazul, deoarece
crimele și ororile din viețile noastre sau dușmăniile vechi ne-ar
tulbura psihicul iar cine forțează nota să afle aceste informații
poate înnebuni. La fel nu ne este lăsat să vedem ’’în duh’’ decât în
mod controlat de ei căci dacă am vedea ce este lângă noi n-am mai
putea dormi. Doar când stadiul unor Spirite este destul de desprins
de iluziile lumești se activează singure secvențe sau memorii întregi
din dosarul vieților sale, la fel și alte capacități se activează după
merite și stadiul de înțelepciune.

În ceea ce privește extratereștrii nu vă lăsați iluzionați, cei evoluați
în conștiință locuitori ai acestor orașe elevate, nu vor veni să
salveze pe nimeni dacă nu facem noi primii pași spre propria
schimbare, iar în ceea ce privește pe alții care deși sunt mai
avansați ca noi dpdv tehnologic unii nu au depășit nivelul nostru de
egoism. Pe planete similare cu densitatea noastră sau mai puțin
dens, formele de viață și organizare diferă, la fel și forma acestor
ființe- locuitori cosmici sau astrali, unde și ei au nivele lor
evolutive. Mulți avansați tehnologic și în conștiință secondează
Terra pentru că s-a cerut ajutorarea planetei, iar unele din
desenele din lanurile de grâu reprezintă forme sau simboluri ale
comunităților lor.

Tot ei au transmis, din diverse părți ale acestor lumi, informații
oamenilor, din acest motiv și noi pe Terra avem diferite culturi și
grade diferite de civilizație și conștiință. Oamenii pot călători unde
vor în funcție de conștiință dar Terra are un traseu/destin pe care
trebuie să-l urmeze. Oamenii pot să nu supraviețuiască pe planetă
dar natura o va face. Nu vă amăgiți că cineva va face munca de
evoluție în locul vostru, nu este posibil. Cei care staționează în
evoluție își vor continua viața în locații similare cu gradul de iubire
din inima lor, mulți vor merge mai departe evoluând cu Mama
Terra în timp ce alții vor reveni în lumile minunate de unde au
venit spre ajutorarea pământenilor.
Chiar dacă pe Pământ ai obținut prin ambiție un loc cald, un job
bine poziționat studiind la înalte școli, și-ai asigurat o pensie
frumoasă, disprețuind sărăcia și suferinzii, fiind considerat pe
Terra ca o persoană respectabilă, rămâi un ignorant care habar nu
are că, cu cât fugi mai mult de simplitate, sărăcie și sărmani, zgârcit
în iubire și dăruire, cu atât te apropii după moarte de lumea
tenebrelor și de unde chiar dacă ești salvat și pus pe picioare ești
îmbarcat imediat spre o nouă întrupare.
Legea cauzei și efectului guvernează toate zonele astrale apropiate
Terrei. Doar după depășirea lecțiilor și plata tuturor datoriilor față
de celelalte creaturi, ciclul întrupărilor pe Terra se întrerupe, acest
proces se poate numi și Mântuire/Salvare. Dar lecțiile de învățare
continuă și oricâte rugăciuni vei recita în genunchi în timpul vieții
către Isus, dacă nu pui în practică și în inimă Sfânta Învățătura, ești
sortit să o iei mereu de la cap. Isus a dat un exemplu prin
atitudinea Sa în fața ignoranților, salvând pe mulți prin sacrificiul
Său permițându-le să treacă de tenebre, iar creștinii care i-au
urmat cu adevărat Învățătura au avut ocazia ca în aceea viață să
spele prin suferință toate murdăriile vieților trecute.

Fiecare ia după moarte idelurile sale nobile sau pasiunile
deprimante, nimeni nu este obligat să se schimbe, fiecare va
călători atras de stadiul său mental. Fiecare lume astrală,
indiferent de densitate, este coordonată de stadiul mental al
ființelor care o locuiesc, astfel că ceea ce ai gândit și simțit în timpul
vieții, după moarte te va trage ca un magnet spre lumea astrală
căreia îi corespunzi. Acolo nu te poți ascunde sub măști așa cum
faci în timpul vieții, odată cu moartea masca ta cade și rămâi ceea
ce ești cu adevărat.


Pe Terra poți avea un fizic frumos dar un Spirit urât deformat, sau
poți avea un corp fizic urât dar un Spirit minunat și luminos, la
finalul vieții măștile cad. Lumina vine doar din interior și acolo
unde flacăra divină este cultivată prin iubire ea crește imens.
Mulți au înterpretat iubirea ca act sexual, unele curente yoghine
căzând în capcana transmisiile spiritelor inferioare crezând că prin
sex evoluează își activează puteri spirituale dar nu fac decât să-și
contamineze chakrele și să genereze emisii de energii necesare
Spiritelor care nu au corp fizic dar au încă aceste obsesii, ele trăind
din acest gen de energie. Dar este vorba de tipul de iubire cu care
își îngrijește mama pruncul, cu care se iubesc frații fără așteptări,
cu care îl iubești pe Dumnezeu.
Actul sexual pe Terra ar trebui să existe acolo unde un cuplul este
format pe o reală sinceritate, iubire și devotament, nu ca obligație a
obsesiilor firii sau din interes. Multe cupluri se formează în lume
cu scopul parazitării, dominării, manipulării. Lipsa atașamentelor
materiale, sociale și emoționale elevează un Spirit în schimb
obsesiile de orice natură îl leagă pe om de herghelii imense de
Spirite inferioare care după moarte îl trag acolo ele de fapt
cultivând asta încă din timpul vieții omului deoarece au nevoie de
cat mai multe Spirite sclave, doar cei care lucrează intens, devin
puternici și ies de sub dominația lor.

Puțini se opresc în loc, în timpul vieții terestre, să-și ridice ochii la
cer și să caute să descopere, să cerceteze ce se întâmplă după
moarte. Există atâtea dovezi, încă din cele mai vechi timpuri...dar
ignoranța situată la grad de știință își spune cuvântul. Mulți
primesc chemări divine subtile, puțini le dau atenție. În timpul
vieții, Ființa Spirituală întrupată, prin acțiunile sale și modul în
care se comportă cu semenii, demonstrează nivelul de elevare pe
care l-a atins de-a lungul Evoluției și drumul parcurs în spirala
Creației. Nimeni nu este constrâns să evolueze, poate alege fiecare
să trăiască în experiențe de durere sau în cele de elevare
sufletească, acestea pot fi alese dacă scopul elevării necesită asta
sau urmate obligatoriu dacă este prins în lanțul acestei frecvențe.
Propriul fel mental de a fi și simți, o trage pe Ființa Spirituală spre
a-și face singură bilanțul experiențelor vieții, iar de aici alege singur
dacă schimbă ceva sau nu și dacă da, împreună cu ghidul va schița
un traseu de viață. La momentul morții corpul fizic, rămânem față
în față cu ceea ce suntem, nivelul de Conștiință, iar acesta va fi
demonstrat de tiparul lumii unde ne vom regăsi la momentul
părăsirii planului terestru.

În planul terestru, Ființa se va regăsi în grupul social sau familial
unde va fi prezentă să învețe noi lecții sau să resimtă efecte ale
trecutului, unde poate echilibra eventuale datorii create anterior,
sau să ducă mai departe temele de iubire și cooperare pe care și le-a
asumat înainte de întrupare. După dezintrupare această Ființă
revine în grupul astral care-i corespunde. În funcție de modul în
care și-a trăit viața terestră poate rămâne pe o poziție staționară
sau poate culege roade minunate ale muncii terestre în care s-a
elevat pe sine prin aportul adus celorlalți, avansând către
departamentele pe care le-a vizat anterior întrupării. Nimic nu se
obține fără a avea la bază voință activă, perseverență și desigur
merite. Ajutorul dat celorlalți, ignorarea umilințelor, iertarea
ignoranților, ajutorarea sărmanilor, autoelevarea intelectuală,
gândul bun spre Dumnezeu și toate creaturile, cultivarea speranței,
a contribui cu orice aduce bucurie în jurul tău îndiferent de modul
în care o faci, sunt câteva din lianele care leagă Ființa Spirituală
încarnată, de lumile Superioare sfințite prin iubire, devotate
Creației.

Moartea nu aduce miracole direct în Raiul Suprem, Ființa
Spirituală continându-și lungul drum de elevare. În lumile elevate
spiritual, Ființele progresează prin munca de dedicare în
comunitate, celorlalte Spirite. Ele sunt fericite doar dacă celelalte
sunt fericite, astfel evoluează...când faci un bine, de fapt îți faci ție
un bine. Binele făcut este satisfacția interioară și nu este făcut spre
a fi apreciat de ceilalți ci pentru că așa simți. Unele Spirite ajung în
aceste comunități și caută să mimeze binele, dar sunt repede
depistate și alungate caci starea interioară se vede prin lumina
emanată de trupul cresc și asta nu se poate ascunde. La polul opus
se află Spirite care trândăvesc și caută să subordoneze alte Spirite
slabe, fricoase care să lucreze în favoarea celui ce le domină. Unele
Spirite rătăcesc neacomodându-se în niciuna din lumile astrale pe
care le găsește, altele se adună în grupuri și se comportă în funcție
de stadiul lor de conștiință.

Multitudinea de Spirite dezincarnate, dezorientate, victimele unor
pasiuni provocate de ele însele, analfabete în iubire și dăruire,
prinse în sentimente de posesivitate, purtând cu ele infirmități pe
care singure și le-au alimentat, Spirite imature și dezinformate,
provin din toate părțile Terrei. Pentru multe care doresc să se
schimbe, să li se mai dea o șansă, există locațiile astrale de
reabilitare din jurul Terrei unde primesc îngrijire, îndrumare,
încredere, școlarizare, asistență și instruire. Centrele de îngrijire și
îndrumare au diferite programe de educare, conferințe, prin radio
și televiziuni ca mijloc rapid de comunicare și educare, telepatia,
etc. Se expun lecții, exemple din istorie, se dau examene, se face
practică, există cursuri de introducere în conștiința superioară, de
artă și literatură și orice altceva util instruirii și elevării Spiritului.
Aici credința și iubirea de Dumnezeu nu are o religie anume și nici
dogme, filozofiile și știința sunt utilizate numai în beneficiul
tuturor.

În planurile apropiate Terrei, Spiritele fericite sunt mereu
disponibile pentru a le ajuta pe cele nefericite, cele puternice în
sprijinul celor slabe, cele înțelepte în ajutorul celor ce sunt prinse
în dezechilibre, cele răbdătoare în ajutorul celor ignorante și
dezorientate. Pe Terra sunt atâtea orfelinate și cămine de bolnavi și
bătrâni, majoritatea ignorați și abandonați, lipsiți de iubire și
caritate, care ajung deseori bătaia de joc a celor plătiți să-i
îngrijească, să-i iubească, să le ofere un zâmbet sincer și o fărâmă
de căldură sufletească...în timp ce milioane de oameni se roagă la
Cer să li se spună care este misiunea lor celestă sau să viseze
numerele la loto...Suntem departe de a înțelege de ce suntem pe
Terra.


Spiritul numit Lisias, locuitor al acestui oraș astral, spune- ’’...Mulți
oameni pe Pământ sunt chemați să se alăture muncii divine
constructive, însă puțini răspund acestei chemări, majoritatea
oamenilor acceptă în schimb alte invitații. Irosim șansele pe care le
primim, depărtându-ne de calea noastră, permițând capriciilor să
ne conducă viețile și ne distrugem trupurile în mod nesăbuit.
Rezultatul final este că mii dintre noi pleacă de pe Terra într-o
stare de confuzie, o mulțime de Spirite nebune, bolnave și
ignorante hoinărind în sferele din preajma Pământului.
Moartea nu ne duce în locuri miraculoase, trebuie să muncim
temeinic și să îndeplinim servicii dificile pentru a obține creșterea
spirituală. Dacă avem datorii de plătit pe planetă este necesar și
inevitabil să ne întoarcem pentru a le plăti. Indiferent de progresul
pe care l-am făcut, avem de rupt lanțurile urii, înlocuindu-le cu
legături sacre de iubire. Nu ar fi corect să ne așteptăm ca altii să
curețe câmpurile pe care noi înșine am cultivat ciulini.
Așa e menit să fie, Dumnezeu nu uită pe nimeni dar sunt atât de
puțini cei care își amintesc de El. Moartea fizică a unui om nu îl
conduce instantaneu în sferele Superioare. Fiecare proces de
evoluție este gradat. Există nenumărate planuri pentru sufletele
dezincarnate, așa cum există multe locuri minunate pentru cei care
încă trăiesc în corp. Toate sufletele, toate sentimentele, formele și
lucrurile sunt guvernate de principiile evoluției naturale și ale
ierarhizării. Dumnezeu nu așteaptă rugăciunile noastre pentru a ne
iubi. Dar, așa cum o oglindă murdară nu poate reflecta lumina, este
imperativ necesar pentru noi să ne curățăm și să dezvoltăm o
atitudine elevat-receptivă, pentru a înțelege bunatatea Lui infinită.
Când cineva dorește ceva în mod sincer acel ceva este deja pe
jumătate obținut. Rătăcind fără un țel divin, pradă fricii, suferinței
și deziluziei ce derivă din ignoranță, când simțim necesitatea
ajutorului divin ne expansionam spectrul vibrațiilor mentale și
obținem viziunea și ajutorul necesar. Toate cererile de merit
trebuie să conțină 3 condiții de bază- o voință activă, muncă
perseverentă și merit. Cu alte cuvinte, cineva trebuie mai întâi sa-și
dorească, apoi să muncească pentru aceea dorință, iar în final să
merite ceea ce a cerut’’. (Lisias lucrează la departamentul
Ministerului Ajutorării, îngrijind Spiritele dezechilibrate aduse aici
din planul întunecat).

(Notă personală-Aceste informații despre orașul astral nu ar fi
ajuns la noi fără ajutorul mediumilor Heigorina Cuhna, Chico
Xavier și Spiritul Andre Luiz fost medic terestru salvat din planul
întunecat unde rătăcise 8 ani după moartea corpului fizic. Aceste
informații au ajuns la mine gratuit, vă rog să nu le folosiți în scop
comercial).

__._,_.___

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful