You are on page 1of 9

2.

35 POPULAIA, PE REGIUNI DE DEZVOLTARE, JUDEE, SEXE I MEDII, LA 1 IULIE 2004


POPULATION, BY DEVELOPMENT REGION, COUNTIES, SEX AND AREA, ON JULY 1, 2004

Regiunea de dezvoltare
Judeul

Total

Total (numr persoane)

Urban

Total (number of persons)

Urban

Ambele sexe

Masculin

Feminin

Ambele sexe

Masculin

Feminin

Both sexes

Male

Female

Both sexes

Male

Female

21673328

10571606

11101722

11895598

5704297

6191301

1. Nord - Est
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

3738601
722961
459195
821621
570367
705202
459255

1849638
358649
226176
405371
281703
348563
229176

1888963
364312
233019
416250
288664
356639
230079

1629448
335586
191078
386072
220508
306358
189846

786640
162562
92589
184067
106212
148847
92363

842808
173024
98489
202005
114296
157511
97483

2. Sud - Est
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

2850318
371749
495878
713825
621161
253419
394286

1400055
181399
242664
348292
307815
125869
194016

1450263
190350
253214
365533
313346
127550
200270

1582142
242570
205285
507731
353349
124061
149146

764327
116708
99012
244099
171941
60607
71960

817815
125862
106273
263632
181408
63454
77186

3. Sud - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

3342042
647437
318588
538126
288018
293102
829026
427745

1632432
315007
156722
263185
140473
144145
402698
210202

1709610
332430
161866
274941
147545
148957
426328
217543

1384906
311662
124031
161767
89164
133432
422030
142820

667090
150148
60028
77895
43121
65033
201244
69621

717816
161514
64003
83872
46043
68399
220786
73199

4. Sud - Vest Oltenia


Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

2317636
720554
386097
305901
488176
416908

1137358
350872
190747
150306
240879
204554

1180278
369682
195350
155595
247297
212354

1094772
381702
180260
147731
197286
187793

531500
184200
88122
71785
96405
90988

563272
197502
92138
75946
100881
96805

5. Vest
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

1939514
460466
332688
484767
661593

935812
221309
162079
235698
316726

1003702
239157
170609
249069
344867

1235006
256117
187253
372680
418956

590761
121539
90594
180985
197643

644245
134578
96659
191695
221313

6. Nord - Vest
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

2738461
596961
318558
686825
516562
371759
247796

1337548
290051
158430
332076
254692
180832
121467

1400913
306910
160128
354749
261870
190927
126329

1444677
300725
115459
455767
300136
171615
100975

694722
143572
56378
217134
146305
81902
49431

749955
157153
59081
238633
153831
89713
51544

7. Centru
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

2539160
382971
596140
223878
328547
584089
423535

1245011
189213
290537
110276
162967
286128
205890

1294149
193758
305603
113602
165580
297961
217645

1524022
222269
446622
113120
145510
309192
287309

736379
108067
215844
54669
70873
149131
137795

787643
114202
230778
58451
74637
160061
149514

8. Bucureti - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti

2207596
280037
1927559

1033752
136526
897226

1173844
143511
1030333

2000625
73066
1927559

932878
35652
897226

1067747
37414
1030333

2004

Rural

n procente fa de total

Rural

As percentage of total

Locuitori / km2
Inhabitants / km 2

Development region
Country

Ambele sexe

Masculin

Feminin

Urban

Rural

Both sexes

Male

Female

Urban

Rural

9777730

4867309

4910421

54.9

45.1

91.2

2109153
387375
268117
435549
349859
398844
269409

1062998
196087
133587
221304
175491
199716
136813

1046155
191288
134530
214245
174368
199128
132596

43.6
46.4
41.6
47.0
38.7
43.4
41.3

56.4
53.6
58.4
53.0
61.3
56.6
58.7

101.6
109.3
92.4
148.6
96.9
82.5
86.7

1. North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

1268176
129179
290593
206094
267812
129358
245140

635728
64691
143652
104193
135874
65262
122056

632448
64488
146941
101901
131938
64096
123084

55.5
65.3
41.4
71.1
56.9
49.0
37.8

44.5
34.7
58.6
28.9
43.1
51.0
62.2

79.9
77.8
81.2
101.1
139.1
29.8
81.2

2. South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

1957136
335775
194557
376359
198854
159670
406996
284925

965342
164859
96694
185290
97352
79112
201454
140581

991794
170916
97863
191069
101502
80558
205542
144344

41.4
48.1
38.9
30.1
31.0
45.5
50.9
33.4

58.6
51.9
61.1
69.9
69.0
54.5
49.1
66.6

97.5
94.8
62.6
132.7
81.5
65.8
175.8
73.4

3. South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

1222864
338852
205837
158170
290890
229115

605858
166672
102625
78521
144474
113566

617006
172180
103212
79649
146416
115549

47.2
53.0
46.7
48.3
40.4
45.0

52.8
47.0
53.3
51.7
59.6
55.0

79.7
97.2
68.8
61.9
88.4
72.2

4. South - West Oltenia


Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

704508
204349
145435
112087
242637

345051
99770
71485
54713
119083

359457
104579
73950
57374
123554

63.7
55.6
56.3
76.9
63.3

36.3
44.4
43.7
23.1
36.7

60.8
59.4
39.1
68.3
75.8

5. West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

1293784
296236
203099
231058
216426
200144
146821

642826
146479
102052
114942
108387
98930
72036

650958
149757
101047
116116
108039
101214
74785

52.8
50.4
36.2
66.4
58.1
46.2
40.7

47.2
49.6
63.8
33.6
41.9
53.8
59.3

80.4
79.1
59.3
104.5
81.8
83.7
63.7

6. North - West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

1015138
160702
149518
110758
183037
274897
136226

508632
81146
74693
55607
92094
136997
68095

506506
79556
74825
55151
90943
137900
68131

60.0
58.0
74.9
50.5
44.3
52.9
67.8

40.0
42.0
25.1
49.5
55.7
47.1
32.2

74.6
60.9
111.1
60.4
49.3
86.9
77.9

7. Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

206971
206971

100874
100874
-

106097
106097
-

90.6
26.1
100.0

9.4
73.9

1211.7
178.3
8098.5

Total

8. Bucharest - Ilfov
Ilfov
Bucharest Municipality

11.16 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL


REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT

miliarde lei preuri curente / ROL billion current prices


1999

2000

2001

2002

2003

545730.2

803773.1

1167687.0

1514750.9

1975648.1

1. Nord - Est
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

68522.3
15068.6
6925.3
17176.4
10227.4
12786.8
6337.8

96348.4
21549.5
9258.1
24693.5
14837.5
18025.6
7984.2

143397.3
33470.7
13231.1
36057.9
21776.9
25965.5
12895.2

186074.2
44530.5
17769.9
45125.8
26916.5
35683.7
16047.8

246190.6
57976.6
23644.0
61283.7
33479.1
46228.7
23578.5

1. North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

2. Sud - Est
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

66167.2
7902.7
9811.8
22539.6
13669.9
4462.7
7780.5

92868.2
10411.1
13180.3
31875.7
19950.8
6274.5
11175.8

131652.3
15406.3
19257.3
43396.5
29283.1
9790.0
14519.1

171122.8
20376.4
23745.1
59035.3
35472.8
13450.2
19043.0

222638.3
26498.0
33506.8
75938.8
43984.0
18842.8
23867.9

2. South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

3. Sud - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

70350.4
15342.9
5380.0
9976.6
4542.5
6855.3
19699.8
8553.3

98070.6
24508.3
7088.9
14029.6
5644.3
8366.3
27945.5
10487.7

143122.8
31775.9
11582.3
20278.9
9521.2
12745.1
39342.5
17876.9

187736.4
45731.7
12395.4
27915.0
11291.6
15595.0
54464.0
20343.7

247760.3
62319.0
17399.7
36348.9
14030.3
21599.3
71371.5
24691.6

3. South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

4. Sud - Vest Oltenia


Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

52489.0
15810.8
11300.1
5829.9
9405.3
10142.9

74888.9
21476.9
16680.0
7793.4
13877.2
15061.4

104850.7
29316.6
22688.7
12930.7
19154.9
20759.8

130001.3
35115.8
33502.1
14935.8
20455.5
25992.1

179313.8
50996.4
41826.1
22507.8
28208.7
35774.8

4. South - West Oltenia


Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

5. Vest
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

57435.1
14855.3
7560.8
11803.4
23215.6

75267.8
18388.7
10704.7
17032.0
29142.4

112235.8
26688.5
15737.9
24683.3
45126.1

147139.4
33012.4
20467.1
33454.3
60205.6

199827.1
45015.6
28399.3
42371.1
84041.1

5. West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

6. Nord - Vest
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

66523.4
15798.2
6304.0
21572.9
9476.3
8250.0
5122.0

95009.8
21465.6
9442.5
32420.8
13552.1
11340.5
6788.3

136673.0
32966.6
12514.2
44695.3
19007.9
17312.2
10176.8

180186.4
46533.9
16391.9
56918.7
25844.5
21494.5
13002.9

241107.8
60449.8
22881.8
76186.4
34021.8
28731.2
18836.8

6. North - West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

7. Centru
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

68755.4
8621.3
19238.2
5599.6
7999.2
16315.1
10982.0

101775.4
13219.8
27348.8
8856.4
12395.7
24030.6
15924.1

144211.6
17930.6
40242.2
11240.5
15492.9
35265.2
24040.2

191135.2
22765.8
54432.1
15473.8
20516.3
39013.6
38933.6

248107.6
33747.0
69052.2
19115.7
26058.6
57740.5
42393.6

7. Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

8. Bucureti - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti

94842.8
10234.1
84608.7

168791.7
15213.2
153578.5

250719.4
22275.8
228443.6

319769.5
30227.3
289542.2

389200.3
31100.4
358099.9

8. Bucharest - Ilfov
Ilfov
Bucharest Municipality

644.6

752.3

824.1

1585.7

1502.3

Total

9. Extra - regiuni 1)
1)

Cuprind acele pri din teritoriul economic al unei ri, care nu pot fi atribuite direct unei anumite regiuni. Pentru Romnia, extra - regiuni
se refer la: platforma continental aflat n Marea Neagr i enclavele teritoriale (ambasadele i consulatele romne din strintate).

1)

Comprise those parts of the economic territory of a country, which can not be directly associated to a certain region. In Romania, extra - regions
refer to: the continental platform from the Black Sea and territorial enclaves (Romanian embassies and consulates from abroad).

Total

9. Extra - regions

1)

Nume clas statistic:


Observaii:
Nota:
Metodologie:

Istoric al cursului de schimb (ROL) - serii anuale


Cursul de schimb mediu anual se calculeaz ca medie aritmetic simpl a cursurilor va
serii disponibile pentru perioada 1985 - 2005

EURO
Data

mediu

(ROL/EUR)

USD
mediu

(ROL/USD)

CURSROLA_EURMCURSROLA_USDM
2005
36,234.38
29,136.55
2004
40,532.11
32,636.57
2003
37,555.87
33,200.07
2002
31,255.25
33,055.46
2001
26,026.89
29,060.86
2000
19,955.75
21,692.74
1999
16,295.57
15,332.93
1998
8,875.55
1997
7,167.94
1996
3,082.60
1995
2,033.28
1994
1,655.09
1993
760.05
1992
307.95
1991
76.47
1990
21.56
1989
14.92
1988
14.28
1987
14.56
1986
16.15
1985
17.14

aritmetic simpl a cursurilor valutare medii lunare

11.16 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL


REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT

miliarde lei preuri curente / ROL billion current prices


2003
Total

1975648.1

Ambele sexe
Both sexes

Total

21673328

91155733

33200.07

2746

1. Nord - Est
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

246190.6
57976.6
23644.0
61283.7
33479.1
46228.7
23578.5

1. North - East
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

3738601
722961
459195
821621
570367
705202
459255

65850996
80193261
51490108
74588770
58697470
65553841
51340758

33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07

1983
2415
1551
2247
1768
1975
1546

2. Sud - Est
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

222638.3
26498.0
33506.8
75938.8
43984.0
18842.8
23867.9

2. South - East
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

2850318
371749
495878
713825
621161
253419
394286

78109986
71279277
67570652
106382937
70809339
74354330
60534485

33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07

2353
2147
2035
3204
2133
2240
1823

3. Sud - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

247760.3
62319.0
17399.7
36348.9
14030.3
21599.3
71371.5
24691.6

3. South - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

3342042
647437
318588
538126
288018
293102
829026
427745

74134406
96254925
54615051
67547192
48713275
73692094
86090786
57725046

33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07

2233
2899
1645
2035
1467
2220
2593
1739

4. Sud - Vest Oltenia


Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

179313.8
50996.4
41826.1
22507.8
28208.7
35774.8

4. South - West Oltenia


Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

2317636
720554
386097
305901
488176
416908

77369268
70773877
108330549
73578707
57783873
85809819

33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07

2330
2132
3263
2216
1740
2585

5. Vest
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

199827.1
45015.6
28399.3
42371.1
84041.1

5. West
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

1939514
460466
332688
484767
661593

103029470
97760964
85363163
87405083
127028400

33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07

3103
2945
2571
2633
3826

6. Nord - Vest
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

241107.8
60449.8
22881.8
76186.4
34021.8
28731.2
18836.8

6. North - West
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

2738461
596961
318558
686825
516562
371759
247796

88045000
101262562
71829306
110925490
65861988
77284477
76017369

33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07

2652
3050
2164
3341
1984
2328
2290

7. Centru
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

248107.6
33747.0
69052.2
19115.7
26058.6
57740.5
42393.6

7. Center
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

2539160
382971
596140
223878
328547
584089
423535

97712472
88118944
115832187
85384450
79314679
98855654
100094679

33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07
33200.07

2943
2654
3489
2572
2389
2978
3015

8. Bucureti - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti

389200.3
31100.4
358099.9

8. Bucharest - Ilfov
Ilfov
Bucharest Municipality

2207596
280037
1927559

176300510
111058182
185778957

33200.07
33200.07
33200.07

5310
3345
5596

9. Extra - regiuni 1)

1502.3

9. Extra - regions

1)

1)

Cuprind acele pri din teritoriul economic al unei ri, care nu pot fi atribuite direct unei anumite regiuni. Pentru Romnia, extra - regiuni
se refer la: platforma continental aflat n Marea Neagr i enclavele teritoriale (ambasadele i consulatele romne din strintate).

1)

Comprise those parts of the economic territory of a country, which can not be directly associated to a certain region. In Romania, extra - regions
refer to: the continental platform from the Black Sea and territorial enclaves (Romanian embassies and consulates from abroad).

11.16 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL


REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT

miliarde lei preuri curente / ROL billion current prices

Total

2746

1. Nord - Est
Bacu
Botoani
Iai
Neam
Suceava
Vaslui

1983
2415
1551
2247
1768
1975
1546

2. Sud - Est
Brila
Buzu
Constana
Galai
Tulcea
Vrancea

2353
2147
2035
3204
2133
2240
1823

3. Sud - Muntenia
Arge
Clrai
Dmbovia
Giurgiu
Ialomia
Prahova
Teleorman

2233
2899
1645
2035
1467
2220
2593
1739

4. Sud - Vest Oltenia


Dolj
Gorj
Mehedini
Olt
Vlcea

2330
2132
3263
2216
1740
2585

5. Vest
Arad
Cara-Severin
Hunedoara
Timi

3103
2945
2571
2633
3826

6. Nord - Vest
Bihor
Bistria-Nsud
Cluj
Maramure
Satu Mare
Slaj

2652
3050
2164
3341
1984
2328
2290

7. Centru
Alba
Braov
Covasna
Harghita
Mure
Sibiu

2943
2654
3489
2572
2389
2978
3015

8. Bucureti - Ilfov
Ilfov
Municipiul Bucureti

5310
3345
5596

9. Extra - regiuni 1)
1)

Cuprind acele pri din teritoriul economic al unei ri, care nu pot fi atribuite direct unei anumite regiuni. Pentru Romnia, extra - regiuni
se refer la: platforma continental aflat n Marea Neagr i enclavele teritoriale (ambasadele i consulatele romne din strintate).

1)

Comprise those parts of the economic territory of a country, which can not be directly associated to a certain region. In Romania, extra - regions
refer to: the continental platform from the Black Sea and territorial enclaves (Romanian embassies and consulates from abroad).

11.16 PRODUSUL INTERN BRUT REGIONAL


REGIONAL GROSS DOMESTIC PRODUCT

USD/LOC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Municipiul Bucureti
Timi
Braov
Ilfov
Cluj
Gorj
Constana
Bihor
Sibiu
Mure
Arad
Arge
Alba
Hunedoara
Prahova
Vlcea
Covasna
Cara-Severin
Bacu
Harghita
Satu Mare
Slaj
Iai
Tulcea
Ialomia
Mehedini
Bistria-Nsud
Brila
Galai
Dolj
Buzu
Dmbovia
Maramure
Suceava
Vrancea
Neam
Olt
Teleorman
Clrai
Botoani
Vaslui
Giurgiu

5596
3826
3489
3345
3341
3263
3204
3050
3015
2978
2945
2899
2654
2633
2593
2585
2572
2571
2415
2389
2328
2290
2247
2240
2220
2216
2164
2147
2133
2132
2035
2035
1984
1975
1823
1768
1740
1739
1645
1551
1546
1467

USD RO
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746
2746

203.80%
139.35%
127.07%
121.83%
121.69%
118.84%
116.70%
111.09%
109.81%
108.45%
107.25%
105.59%
96.67%
95.89%
94.44%
94.14%
93.67%
93.65%
87.97%
87.01%
84.78%
83.39%
81.83%
81.57%
80.84%
80.72%
78.80%
78.20%
77.68%
77.64%
74.13%
74.10%
72.25%
71.91%
66.41%
64.39%
63.39%
63.33%
59.91%
56.49%
56.32%
53.44%

5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596
5596

100.00%
68.38%
62.35%
59.78%
59.71%
58.31%
57.26%
54.51%
53.88%
53.21%
52.62%
51.81%
47.43%
47.05%
46.34%
46.19%
45.96%
45.95%
43.17%
42.69%
41.60%
40.92%
40.15%
40.02%
39.67%
39.61%
38.66%
38.37%
38.11%
38.10%
36.37%
36.36%
35.45%
35.29%
32.58%
31.60%
31.10%
31.07%
29.40%
27.72%
27.64%
26.22%

1)

Cuprind acele pri din teritoriul economic al unei ri, care nu pot fi atribuite direct unei anumite regiuni. Pentru Romnia, extra - regiuni
se refer la: platforma continental aflat n Marea Neagr i enclavele teritoriale (ambasadele i consulatele romne din strintate).

1)

Comprise those parts of the economic territory of a country, which can not be directly associated to a certain region. In Romania, extra - regions
refer to: the continental platform from the Black Sea and territorial enclaves (Romanian embassies and consulates from abroad).