Curs 5 – 20 martie

1


Cooperative de credit si casele acestor cooperative – organizate ca soc cu rasp limitata
dar functioneaza ca soc pe actiuni.
Posibilitatea caselor cooperative de credit pot sa functioneze cu ambele sisteme de
conducere(dualist si unitar).
Cooperativele pot sa existe numai daca o data cu constituirea lor se constituie si casa
respectiva, casa trebuind sa fie afiliata la cel putin 30 de cooperative de credit.Ele functioneaza
pe principiul cooperatiei.
Legea 1/2005, ele pot sa atraga depozite si sa acorde credite cu prioritate membrilor lor si de
asemenea pentru cei care domiciliaza in raza de actiune a acesteia (locilitatea inca are sediul
princi[pal).
Cap social care se determina de catre BNR cu prilegiul autorizarii este impartit in parti
sociale dar care au regimul actiunilor si trebuie sa aiba cel putin 1000 parti sociale, chiar daca nu
au 1000 de participanti.
Functioneaza dupa aceleasti principii ca IC in ceea ce priveste Supraveghere BNR.
Cooperativele nu au drepturi de emitere obligatiuni in schimb casele au voie.
Legea 127/2011: s-au reglementat institutiile emitente de moneda electronica(erau
reglementate de ord 99/2006).
Sa functioneze pe principiul societatilor pe actiuni dar exista 2 reglementari care se refera la
organele de conducere (administratori, actionari sau asociati(comanditati)!).
Aceste institutii trebuie sa aiba cap minim de 350000E.
-soc pe actiuni(actiuni nominative)
-cap se varsa la subscriere
-numai aport in numerar
Exista posibilitatea autorizarii ca societate emitenta de moneda electronica daca
formuleaza o cerere BNR si probeaza existenta cap minin, existenta unui plan de afaceri care sa
asigure posibilitatea operatiei cu moneda electronica si un management serios si adecvat.BNR
are 3 luni la dispozitie pt a comunica autorizarea funstionarii ca institutie emitenta de moneda
electronica.
Acestea acorda credite nu au dreptul sa atraga depozite sau alte fonduri rambursabile de
la populatie. Ele pot sa atraga fonduri de la cei care doresc sa obtina moneda electronica, fonduri
pe care trb sa le tina la o IC (fonduri protejate).Pot fi autrizate aceste institutii nu numai la op de
moneda electronica ci si ca prestatoare de serv de plata(existenta fondurilor). Sunt supuse
controlului, auditorul financiar este obligat sa raporteze si BNR ori de cate ori constata
neregularitati.Nu pot emite obligatiuni.
IFN , aceste institutii sunt reglementate de ord de urg 92/2009 si ca o trasatura
definitorie, nu pot atrage depozite.Ele pot numai sa acorde credite cu titlu profesional.
Se disting 2 mari categorii de IFN :
1.IFN care se inscriu in Registrul General
Curs 5 – 20 martie

2

2.IFN care se inscriu in Registrul de Evidenta(casele de ajutor reciproc, casele de amanet,
institutii care acorda credite din fonduri bugetare ori dobandite in baza unor rap internationale).
1.Parte din acestea se pot inregistra si in registrul Special;
Se constituie ca soc pe actiuni, actiuni nominative, cap soc se varsa la subscriere, aport
numai in numerar(200000-3milE) in functie de operatiile propuse si autorizate de BNR.
Acorda credite cu titlu profesional, pot sa acorde si credite ipotecare si pt aceastea cap
este de 3milE. Pot sa faca si op de leasing financiar si pot fi autorizate sa savarseasca si serv de
plata.Primirea de fonduri de la utilizator pentru serviciile de plata, fonduri care sunt gestionate
intr-iun fond de plati nu sunt considerate ca fiind o activitate de atragere de fonduri pentru ca
banii respectivi sunt utilizati numai pt efectuarea unor plati la ordinea utilizatorului. Elel
raporteaza BNR situatia creditelor pe care trebuie sa le provizioneze, trebuie sa probeze un
management eficient si sanatos. Persoanle care conduc (administrator, Directorat) trebuie sa aiba
autorizare din partea BNR, care daca facand controale constata ca nu respectate regelementarile
bancii poate cere schimbarea lor si aplica sanctiuni. Aceste IFN pot sa desfasoare pe langa
activitatea de creditare, operatii conexe numai in masura aceastea sunt induse de activitatea
principala.(nevoie administrarii unor bunuri ex.leasing).(acord BNR)
2.Casele de amanet, case de ajutor reciproc(acorda credit membrilor asociati), institutii
care acorda credite din fonduri bugetare , acestea se constitutie cu respectarea actelor normative
speciale:
-casele amanet 31/1990
-case de ajutor reciproc pot sa fie constituite si ca asociatii si fundatii, autorizarea BNR
intervenind numai dupa ce probeaza inmatriculare lor in Registrul Ocmertului
Aceste 3 categorii sunt supravegheate de BNR, se fac raportari anuale, auditorii financiari
nu sunt numiti de BNR, nu sunt obligate sa provizioneze creditele pe care le acorda.
Institutiile de plata sunt reglementate de Ord de Urg 113/2009 privind serviciile de
plata, (ordinul 21/2010 BNR)
Se infiinteaza potrivit legii 31 iar BNR monitorizeaza numai activitatea de servicii de
plata. Se cere un capital initial si sunt stabilite metode de calcul a fondurilor proprii necesare care
sunt aplicate sub controlul BNR. Activitatea poate desfasurate si de soc com care au un alt obiect
principal de activitate, ipoteza in care BNr poate obliga la constituirea unei entitati separate in
cadrul societatii respective. Activitatile pot fi desfasurate de IC, I emitente de monede, IFN din
alte state membre ale UE prin intermediul sucursalor.
Sucursale sunt dezmembraminte ale persoanelor juridice in general care nu au
personalitate juridica si care nu pot desfasura alta activitate decat activitatea societatii
mama actionand sub controlul acesteia.
Cat priveste piata romana daca sucursala functioneaza intr-o alta localitate decat
localitatea unde se gaseste sediul social principal ea trebuie inmatriculata in Reg Com la sediul
social principal ca si la sediul unde actioneaza sucursala, metionandu-se calitatea de scucursala.
Astfel de sucursale pot fi constituite de institutiile straine in Romania dar si institutiile
romane in strainatate(UE), cu mentiunea ca daca existe mai multe sucursale ale aceleasi institutii
Curs 5 – 20 martie

3

pe o piata straina toate sunt considerate sub aspectul raportarilo ca o sg sucursala. Daca este
sucursula cu sediul in strainatate aceasta trebuie sa respecte toate cerintele legii societatii mama
dar trebuie sa respecte si regulile impuse de legea in vigoare in care isi desfasoara activitatea.
Filiala este o persoana juridica care poate sa fie pendinte de o societate mama dar
care o existenta de sine statatoare, de regula societatea mama detine controlul asupra
filialei respectiv controleaza dreptul de vot.
Ordonanta 113/2009 ocupandu-se de serviciile de plata precizeaza care sunt prestatorii de
serv de plata si enumera:
-IC;
-Institutiile emitente de moneda electronica;
-institutiile de plata
-BNR cand nu actioneaza ca banca nationala
-statul si autoritatile locale si centrale cand nu actioneaza ca autoritate
-BCE cand nu actioneaza in aceasta calitate
-oficiile de cecuri postale.
Statul poate apare in 2 ipostaze:
-ca purtator de suvenaritate in exercitiul puterii statale, in exercitiul dreptului de putere
- proprietar si administrator de bunuri in exercitiul (Ministrul Finantelor)
BNR apare ca prestator de servicii de plata in aceasta ipoteza.
Oficiile de cecuri postale exista in alte state(s-a renuntat in Romania).
Ord 113 – servicii de plata- sunt avute in vedere platile cu moneda scripturala sau
electronica sau plati facute cu instrumente de plata dar nu in format de hartie ci in format
electronic. Prestarea serviciilor de plata se face in baza unor contracte fara exceptie.
Utilizatori ai serv de plata persoane fizice sau p juridice care nu se gasesc in exercitiul ob
lor de activitate sau profesie. Pot sa fie utiilizator deopotriva debitorul ca si creditorul, aceasta pt
ca instrumentul de plata poate fi fie transfer-credit, fie transfer-debit. Atat deboitorul cat si
creditorul tb sa incheie contracte de servcii de plata.
2 contracte:
-contracte pt operatii de plata singulara(dr.francez - izolata) : Se incheie pt o operatie
intamplatoare si relatia intre utilizator si prestator inceteaza o data cu executarea acelei op de
plata
-contracte cadru : Se incheie fie pe o durata de pana la 12 luni, fie pe o durata mai mare
nedeterminata si se concretizeaza cu prilejul fiecarei operatii concrete de plata. In acest contract
se precizeaza conditiile in care se face operatia(ce instrumente, timp, ce inf se comunica inainte
de efect op, etc) si comisioanle care urmeaza a fi platite.se precizeaza in contractul cadru si
obligatiile prestatorului in conditiile in care din vina sa plata nu s-a facut sau s-a facut cu
interziere ori instrumentul de plata utilizat s-a pierdut.
Obligatiile partilor:
-utilizatorul: trebuie sa comunice prestatorului toate datele de identificare pe care acesta le
solicita inclusic codul de identificare al contului de plati al platitorului si beneficiarului; trebuie
Curs 5 – 20 martie

4

sa transmita instructiunea de plata pana la ora din zi prevazut in contractul cadru sau dupa caz
indicata pt op de plata singulara; trebuie sa atentioneze pe platitor ori de cate ori instrumentul de
plata convenit a fost furat sau falsificat; si trebuie sa plateasca comisioanle convenite
- prestatorul este obligat sa informeze pe utilizator si sa convina cu acesta comisioanle pt fiecare
operatie, sa convina cu platitorul sau benef daca si in ce conditii poate rezilia unilateral
contractul, daca si in ce conditii poate modifca unilateral contracul, care sunt sumele pe care le
pretinde si le percepe in ipoteza in care instrumentul de plata este neconform sau in ipoteza in
care s-a dispus o plata incorecta.
Mecanismul incepe printr-o instructiune de plata, instructiune in baza careia prestatorul
opereaza instrumentul de plata pe care il detine de la platitor fie realizeaza o plata din contul de
plati. Contul de plati poate sa provina dintr-un cont de depozit (IC) sau poate sa provina dintr-=o
alimentare a acestuia printr-un cerdit acordat de prestatorul de serv de plata.daca este un cont de
plati alimentat numai de platitor acesta il poate alimenta cu o suma mai mare decat plata sau il
poate alimenta punctual pt fiecare op individuala de plata.Plata se considera efectuata in
momentul in care prestatorul de serv de plata al benef (creditorului) alimenteaza contul de plati
al benef, informandu-l despre aceasta. Beneficiarul ca si platitorul pot sa ceara si sa primeasca
potrivit celor cuprinse in contract informatii ce pot fi stocate pe un suport durabil cu privire la
efectuare op de plata. Platitorul poate primi astfel de informatii si de la benef daca se convine in
contract.
Daca contractul cadru depaseste 12 luni sa poate fi denuntat unilateral fara daune si de
utilizator cu conditia comunicarii intentiei de incetare a contractului cu un anumit interval de
timp inainte.
Ordonanta prevede si modul de solutionare a litigiilor care pot apare intre utitlizator si
prestator fie pt ca nu s-a executat op de plata, fie ca s-a executat necorespunzator ipoteza in care
daca se probeaza culpa prestatorului acesta va raspunde material. In ordonanta se prevede ca
prestatorul nu are dreptul sa-si deduca din suma care reprezinta plata comisionul respectiv.
...[3min]...Sign up to vote on this title
UsefulNot useful