NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificat şi completat şi ale Legii
nr. !06/200" privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private #n sectorul
comunicaţiilor electronice S.C. VRAJITORUL.EU S.R.L. are obligaţia de a administra #n
condiţii de siguranţ şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furni$aţi
despre dumneavoastr, un membru al familiei dumneavoastr ori o alt persoan. %copul
colectrii datelor este&colectare debite/recuperare creante, rapoarte de credit, reclama, mar'eting
si publicitate.
%unteţi/nu sunteţi obligat() s furni$aţi datele, acestea fiind necesare in vederea
desfasurarii activitatii de colectare debite/recuperare creante, rapoarte de credit, reclama,
mar'eting si publicitate. *efu$ul dvs. determin imposibilitatea concreti$arii acestei activitati.
+nformaţiile #nregistrate sunt destinate utili$rii de ctre operator şi sunt comunicate numai
urmtorilor destinatari & persoana vi$ata, repre$entantii legali ai persoanei vi$ate, anga,ati ai
operatorului, alte persoane fi$ice sau ,uridice care prelucrea$a datele personale in numele
operatorului, partenerii contractuali ai operatorului, autoritati publice centrale si locale, furni$ori
de servicii si bunuri, societati de asigurare si reasigurare.
-oriţi s primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de %.C.
.*/0+12*3L.43 %.*.L. 5

6 -/ 673

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul
de a nu fi supus unei deci$ii individuale şi dreptul de a v adresa ,ustiţiei. 1otodat, aveţi dreptul
s v opuneţi prelucrrii datelor personale care v privesc şi s solicitaţi ştergerea datelor8. 9entru
e:ercitarea acestor drepturi, v puteţi adresa cu o cerere scris, datat şi semnat la %.C.
.*/0+12*3L.43 %.*.L.. -e asemenea, v este recunoscut dreptul de a v adresa ,ustiţiei. -ac
unele din datele despre dumneavoastr sunt incorecte, v rugm s ne informaţi c;t mai cur;nd
posibil.
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Observaţie:
*
orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări
efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). rin urmare, această
menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter o!ligatoriu"
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, #n mod gratuit şi fără nici o justificare, la
prelucrarea datelor sale personale #n scopuri de mar$eting direct.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful