You are on page 1of 1

F Fa an nt ta as sy y S Sk ki ir rm mi is sh h

1 1 S S t t r r o o n n a a
M Ma ag gu us s: :
LICZBA MODELI W DRUYNIE: 0-1
KOSZT REKRUTACJI: 35 ZK
OD: 15 ZK
PRESTI DRUYNY: +12 PUNKTW
PODSTAWKA: 20 X 20 MM
Magusi zajmujc si materi i jej waciwociami cz ze sob magi oraz nauk,
studiujc jedn z najstarszych nauk jak jest Alchemia. S ekspertami w dziedzinie
otrzymywania substancji chemicznych, a take rozpoznawania rud mineraw i
tworzenia adunkw wybuchowych. Mog stanowi olbrzymi pomoc dla kadego
pracujcego w metalu, zdolni s te do przygotowywania materiaw wybuchowych.
Jednak wielu Magusw uwaa, e zajmowanie si tak przyziemnymi rzeczami
jest niewarte ich umiejtnoci i powica si pogbieniu swej wiedzy. Szczeglnie
popularnym, jednak jak do tej pory nie przynoszcym spektakularnych wynikw,
polem dziaa jest poszukiwanie formuy umoliwiajcej przemian substancji
podstawowych w zoto Nie jest to jednak atwe zadanie i wielu Magusw zgino od
trujcych wyzieww czy wybuchw w nieudanych eksperymentach. Nierzadko te
Magssi gin z rk swych dobroczycw, ktrym nie udao si odzyska
zainwestowanych w badania pienidzy. Jednak, mimo tego niebezpieczestwa i
niechci ze strony duchowiestwa oraz nieufnoci Kolegiw Magii alchemi paraj si
uczeni w wielu zaktkach Starego wiata.
UWAGI: Magus moe zosta zatrudniony przez nastpujce druyny: Muszkieterzy z Nuln,
Piechota Morska z Marienburga, Stranicy drg z Averlandu, Zbrojna kompania z Ostlandu,
Zbrojni z Middenheim, onierze z Reiklandu, Zbrojn chorgiew z Kisleva oraz Piratw z Sartosy
i Psy Wojny. Naley zauway, e Magus nigdy nie przyczy si do kompanii w ktrej
suy model podlegajcy zasadzie specjalnej DUCHOWNY.
Magus, ktry osign kolejny poziom dowiadczenia i w ramach rozwoju
wylosowa NOW UMIEJTNO moe nauczy si jednej zdolnoci z listy
umiejtnoci AKADEMICKICH. Ponadto, Magus moe nauczy si jednej z
wymienionych poniej umiejtnoci specjalnych:
OBIEYWIAT: Magus w swoim yciu wiele podrowa, zdobywajc
rozleg wiedz. Druyna w ktrej suy najmita otrzymuje premi +1 do
rzutu na eksploracj.
PANACEUM: Najmita zgbi tajemnice alchemii i potrafi warzy cakiem
skutecznie eliksiry leczce rany. Jeeli Magus bra udzia w rozgrywce, a w
trakcie sekwencji po potyczce nie wykonywa rzutu na TABEL
POWANYCH OBRAE to w trakcie rozgrywania biecej sekwencji po
potyczce moe przerzuci wynik MARTWY, WIELOKROTNIE ZRANIONY,
RANA NOGI, RANA RKI, STRZASKANA NOGA, RANA KLATKI
PIERSIOWEJ, OLEPIONY, STARE WOJENNE RANY, USZKODZENIE
UKADU NERWOWEGO, RANA DONI, GBOKIE RANY w rzucie na
TABEL POWANYCH OBRAE dla jednego dowolnego Wyczonego z
akcji! bohatera lub stronnika, wynik drugiego rzutu jest ostateczny.
TRANSMUTACJA: Zgbiajcy tajemnice alchemii najmita jest uzdolnionym
alchemikiem, ktry potrafi uszlachetni pospolite metale, a metalom i
kamieniom szlachetnym nada icie krlewski blask. W trakcie sekwencji po
potyczce, jeli Magus nie zosta Wyczony z akcji!, na potrzeby zasad
sprzeday upw! druyna traktowana jest tak jakby sprzedaa jedn cz
upu! wicej, ni ma to faktycznie miejsce.
CHARAKTERYSTYKA MAGUSA:
MAGUS SZ WW US S WT W I A CP
Pocztkowa
4 2 2 3 3 1 3 1 6
Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9
BRO/PANCERZ: Magus posiada SZTYLET i ADUNKI WYBUCHOWE.
ZASADY SPECJALNE:
POGARDA: Magusi s ZNIENAWIDZENI przez wszystkie modele podlegajce
zasadzie specjalnej DUCHOWNY. Wicej informacji na temat zasad NIENAWICI
znajduje si w ROZDZIALE VIII: PSYCHOLOGIA.
RECEPTURY: Magus potrafi warzy mikstury, ktrymi moe wspiera swych
sojusznikw w bitwie. W fazie magii najmita, o ile nie Ucieka!, nie zosta
Oszoomiony! lub Powalony na ziemi!, w fazie ruchu nie wykona biegu, a w fazie
strzeleckiej nie uy broni dystansowej, oraz nie opuci stou, moe wykorzysta
jedn z poniszych receptur. Naley zauway, e Magus nie moe uy tej samej
receptury w nastpujcych po sobie fazach magii. Receptury dziaaj tak samo jak
zaklte czary o poziomie mocy 5. O ile nie podano inaczej w ich opisie, Magus
moe uy Receptury na samym sobie lub na dowolnym sprzymierzonym modelu
bohatera lub stronnika w odlegoci do 6, nawet jeli najmita go nie widzi. Receptury
mona uy na pieszym modelu wielkoci czowieka lub mniejszym (czar nie
bdzie zatem dziaa na modele na podstawkach 40x40 mm i wikszych),
rwnie zwizany walk wrcz.
ACAUSTOS - Do pocztku nastpnej fazy magii objty dziaaniem receptury
model otrzymuje Magiczn Ochron na 4+ przeciwko PONCYM ATAKOM.
INDILIGENTIA - Do pocztku nastpnej fazy magii objty dziaaniem receptury
model podlega zasadzie specjalnej ODPORNO NA PSYCHOLOGI.
REMEDIUM - Do pocztku nastpnej fazy magii objty dziaaniem receptury
model otrzymuje Magiczn Ochron 4+ przeciwko efektom dziaania zatrutego
ora lub ZATRUTEGO ATAKU oraz zaywanych NARKOTYKW i
spoywanych MIKSTUR.
REPELENT - Do pocztku nastpnej fazy magii objty dziaaniem receptury
model uzyskuje ODPORNO NA MAGI (2).
WARZENIE TRUCIZN: Druyna w szeregach ktrej suy Magus otrzymuje
kumulatywny premi +1 do rzutu na DOSTPNO TRUCIZN ponadto
cena specyfikw zostaje obniona o K6 ZK (do minimalnie 1 ZK).

You might also like