Purchasing Managers’ Index – Services

June 4, 2014

Services PMI rises to 58.5 in May: the service sector continues
to grow at a high rate
 The purchasing managers’ index for services (Services PMI) rose to 58.5 in May – a
0.6 point increase compared to April. The index for business activity made the
largest positive contribution to the PMI, but this was offset by a drop in suppliers’
delivery times. All of the sub-indices remain in the growth zone, which indicates a
robust recovery in the service sector.
 The business activity index added 0.6 points to the Services PMI. The indices for
new orders and employment also contributed, by 0.3 points each, to the uptick in
PMI total. However, suppliers’ delivery times dropped to just above the 50-mark,
thus pulling the PMI down by 0.6 points.
 The index for planned business activity fell marginally, from 63.1 in April to 62.8 in
May. This drop was from an already high level, and planned business activity
remains expansive. Together with rising order backlogs and stronger new orders,
this suggests that companies may need to increase staff, which is consistent with
the rise in the employment index.
 The index for suppliers’ intermediate goods prices dropped below 50 in May,
marking the fifth consecutive month in which intermediate goods prices have
decreased. The majority of purchasing managers reported unchanged prices, further
suggesting that we are in a protracted period of low price pressure.
Inköpschefsindex - Tjänster

Services PMI

75

75

70

70

65
60
55
50
45
40
35
30

(Purchasing Managers’ Index Services)

Seasonally adjusted
2014 May 58.5
60
Apr. 57.9
Mar. 53.7
55
Feb. 57.0
50
Jan. 56.0
45
2013 Dec. 57.8
Nov. 57.2
40
Oct. 53.9
Säsongsrensat
35
Sep. 53.5
Orensat
30
Aug. 53.8
06
07
08
09
10
11
12
13
14
Jul. 56.8
Jun. 45.1
May 47.7
apr 48,9
Next publication of Purchasing Managers’ Index – Services: Thursday July 3, 2014
mar 47,6
feb 54,6
jan 52,6
nov 46,5
okt 50,3
Åke Gustafsson, Swedbank Macro Research, +46 (0)70-676 1639
sep 47,2

65

Sebastian Bergfelt, Silf, +46 (0)73-944 6450, medlem@silf.se
1 (8)

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende maj månad 2014, fortsättning

Inköpschefsindex för den svenska privata tjänstesektorn (PMI – tjänster) steg till
starka 58,5 i maj; en nivå som senast noterades våren 2011. Återhämtningen tycks
vara robust och företagen ser ljust på det kommande halvåret eftersom alla ingående
delindex befinner sig i tillväxtzonen samtidigt som planerad affärsvolym noteras till
62,8. Pristrycket fortsätter dock vara lågt och sjunkande insatsvarupriser tyder på en
dämpad utveckling framöver.
Delindex för orderingång steg till 61,3 i maj vilket motsvarar en uppgång på 0,7
indexenheter. Därmed fortsätter orderläget sin goda utveckling under andra kvartalet.
Att nästan 40 procent av tjänsteföretagen redovisade en stigande orderingång och 48
procent angav en oförändrad utveckling visar att en klar majoritet av företagen ser en
stabil eller stigande efterfrågan.
Orderingång
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

Orensat
Säsongrensat

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Index för orderstockarna noteras till 60,2 i maj vilket är den högsta nivån sedan
inledningen av 2011. Expansionsfasen som inleddes i juli i fjol fortsätter därmed att
vara intakt. Att orderstockarna fortsätter att öka sammanfaller väl med den ljusare
synen på orderingång.
Orderstockar
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20

Säsongrensat
Orensat

06

07

08

09

10

2 (8)

11

12

13

14

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende maj månad 2014, fortsättning

Delindex för affärsvolym/produktion steg med 2,3 indexenheter till 63,7 i maj som är
den högsta noteringen sedan mars 2011. Delindex för affärsvolym svarade för det
största positiva bidraget, 0,6 indexenheter, till tjänste PMI.
Affärsvolymen
80

80

70

70

60

60

50

50

40

40

30
20

30

Säsongrensat
Orensat

06

07

20
08

09

10

11

12

13

14

Index för planerad affärsvolym sjönk marginellt till 62,8 i maj från 63,1 i april.
Minskningen skedde från en god nivå och planerad affärsvolym är fortsatt expansiv. Att
över 41 procent av inköpscheferna angav stigande planer samtidigt som nästan lika
många förutsåg stigande affärsvolym speglar en ljus syn för de kommande månaderna.
Planerad affärsvolym
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

Säsongrensat
Orensat

06

07

08

09

10

3 (8)

11

12

13

14

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende maj månad 2014, fortsättning

Delindex för sysselsättning rekylerade uppåt i maj från 52,9 till 54,5. Sedan i fjol har
den kortsiktiga trenden av delindex pekat svagt upp enligt ett tremånaders glidande
medelvärde. Uppgången i delindex indikerar ett nyanställningsbehov vilket
sammanfaller väl med en starkare orderingång, en stigande orderstock och en
planerad affärsvolym som befinner sig över 60-strecket.

Sysselsättning
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25

Orensat
Säsongrensat

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Delindex för leverantörernas leveranstider sjönk från 53,7 i april och tangerar nästan
50-strecket i maj med sitt värde på 50,9. Leverantörernas leveranstider var det enda
delindex som bidrog negativt till PMI-total med ett bidrag på -0,6 indexenheter.
Leverantörernas leveranstider
70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40

40

Säsongrensat
Orensat

35

35
06

07

08

09

10

4 (8)

11

12

13

14

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende maj månad 2014, fortsättning

Index för leverantörernas insatsvarupriser sjönk till 49,3 i maj från 50,0 i april. Det är
femte månaden i rad som priserna faller och delindex har inte noterats under 50strecket sedan juni i fjol. Nedgången i delindex, i kombination med stigande
affärsvolym och nya order, tyder på ett bestående dämpat pristryck. Bilden stärks av att
en mycket klar majoritet av tjänsteföretagen angav ett oförändrat pristryck.

Leverantörenas insatsvarupriser
70

70

65

65

60

60

55

55

50

50

45

45

40
35

40

Säsongsrensat
Orensat

06

07

35
08

09

10

11

12

13

14

Source: Reuters EcoWin

5 (8)

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende maj månad 2014, fortsättning

Silf / Swedbanks Inköpschefsindex, säsongrensat
PMI -tjänster Ingår i PMI-tjänster

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Övriga nyckeltal

Total index

Affärsvolym

Leverantörernas
leveranstider

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

34,3

32,1

42,0

33,9

36,9

35,5

38,9

33,9

40,9

44,3

40,9

40,2

41,6

41,1

Nya Order Sysselsättning

Prognos

Orderstock

Leverantörernas
insatsvarupriser

Planerad
affärsvolym

30,3

26,0

48,3

33,4

41,7

34,6

46,8

40,2

43,3

32,3

40,2

48,0

36,3

38,5

40,1

40,2

39,2

43,0

47,2

44,2

42,7

44,5

29,5

38,6

41,6

44,9

43,3

45,0

40,7

48,1

35,3

45,3

35,9

52,4

41,2

43,2

38,1

45,0

35,3

40,4

40,6

54,4

45,5

50,7

40,1

50,6

35,6

47,2

45,5

55,6

49,5

54,0

46,5

56,6

34,5

54,4

49,4

59,4

55,5

62,8

47,8

63,2

40,9

63,7

44,5

62,1

52,0

57,8

48,6

57,3

38,7

58,0

44,6

68,2

47,3

52,4

46,7

49,1

38,5

48,8

51,8

60,4

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

54,3

58,3

50,4

57,6

47,2

53,9

48,3

61,3

59,6

62,2

54,1

65,5

51,4

60,7

45,8

74,6

61,7

65,4

57,8

64,7

55,5

61,4

55,7

71,4

62,5

66,8

60,4

64,6

55,4

61,3

60,7

74,8

59,7

60,3

59,7

61,4

56,2

59,2

63,4

69,9

61,2

62,9

62,7

62,9

54,5

62,4

62,6

70,0

61,6

64,7

61,0

63,7

54,6

60,8

63,5

70,8

63,8

65,7

61,2

67,8

56,9

63,6

62,0

70,3

61,8

60,8

65,2

65,0

54,3

60,3

63,7

74,1

64,2

65,9

62,3

68,0

57,5

62,4

59,8

77,3

64,8

66,2

59,5

68,1

62,4

64,9

65,7

78,5

65,7

69,6

64,5

65,1

62,9

61,0

63,0

76,0

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

64,6

69,5

60,9

64,4

62,7

62,4

66,8

77,4

60,7

60,8

62,7

59,2

61,0

58,3

68,4

68,9

61,1

64,8

59,9

59,9

59,8

56,8

64,4

69,2

61,1

63,4

59,7

61,5

59,1

58,4

65,6

68,3

57,1

56,1

58,4

56,3

58,3

50,8

60,9

68,0

54,8

60,0

55,2

49,6

56,9

49,1

58,1

63,1

52,7

53,2

55,5

50,1

53,9

51,0

54,5

61,6

53,2

53,0

54,7

53,3

52,0

48,9

54,8

59,1

51,6

53,0

52,1

48,7

54,3

47,4

54,2

57,2

48,9

48,8

51,3

45,2

53,2

46,1

52,1

53,5

49,1

50,7

49,5

46,7

50,8

46,1

53,5

54,3

50,8

50,5

50,4

50,1

52,9

47,8

53,7

56,7

jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

53,9

53,6

50,4

55,8

54,6

54,4

54,8

58,5

53,2

56,3

50,2

52,7

53,3

48,0

53,3

60,4

53,3

55,2

52,3

53,9

50,9

53,0

53,7

61,5

48,7

47,9

51,4

47,3

49,3

48,3

52,5

57,8

47,9

48,5

50,1

45,9

48,6

44,4

51,7

57,3

48,3

50,4

48,6

47,9

45,9

45,5

51,1

54,4

54,0

56,7

49,0

56,2

51,6

54,7

49,5

55,3

50,5

54,5

49,2

52,3

43,5

50,5

50,9

55,6

47,1

46,5

47,4

46,6

48,7

48,8

50,6

53,2

50,2

50,7

46,4

51,5

51,3

45,8

52,5

54,3

46,1

45,0

45,3

46,4

48,0

43,8

49,8

49,3

48,9

48,7

50,4

48,3

48,7

44,2

50,5

55,3

jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

52,5

55,9

49,9

53,9

48,5

53,5

50,2

55,8

54,5

56,9

49,7

56,8

52,4

49,5

53,4

57,2

47,8

48,5

49,1

47,5

45,9

41,7

50,6

51,9

48,6

49,5

48,4

49,2

46,8

44,8

47,7

49,4

47,7

50,7

48,6

47,1

43,8

45,1

47,1

51,9

45,1

45,5

47,8

44,9

42,3

45,8

47,2

53,6

56,8

59,7

51,6

60,4

51,9

57,1

50,1

62,2

53,8

56,0

55,8

51,6

53,1

51,0

52,2

62,4

53,5

55,6

50,5

54,3

52,4

52,8

51,2

63,0

53,9

56,2

52,4

54,9

50,9

51,4

54,1

63,0

57,2

58,0

53,8

61,0

52,8

54,4

52,9

67,4

57,8

62,2

51,7

62,6

50,1

57,0

54,9

68,9

jan
feb
mar
apr
maj

56,0

59,2

53,9

58,4

50,1

56,8

52,8

64,9

57,0

60,1

50,2

61,5

51,9

53,7

51,8

62,9

53,7

55,8

54,3

51,2

54,6

50,5

51,5

64,7

57,9

61,4

53,7

60,6

52,9

56,7

50,0

63,1

58,5

63,7

50,9

61,3

54,5

60,2

49,3

62,8

6 (8)

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende maj månad 2014, fortsättning

Silf / Swedbanks Inköpschefsindex, icke - säsongrensat
PMI -tjänster
Ingår i PMI-tjänster

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Övriga nyckeltal

Total index

Affärsvolym

Leverantörernas
leveranstider

Nya Order Sysselsättning

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

30,0

25,7

39,0

30,0

37,1

35,5

38,0

35,5

41,0

46,8

39,1

42,7

44,2

43,6

Prognos

Orderstock

Leverantörernas
insatsvarupriser

Planerad
affärsvolym

25,7

22,1

50,0

31,4

40,0

37,1

48,4

41,9

45,3

32,0

42,2

48,4

37,5

38,5

44,2

42,3

42,3

44,2

50,0

48,4

43,5

46,8

32,0

41,9

43,5

48,4

47,3

50,0

43,5

51,6

40,0

48,4

37,1

54,8

38,5

37,5

41,1

39,0

35,0

35,0

41,1

55,6

47,5

53,3

39,0

53,3

37,9

50,0

45,0

55,0

50,9

56,7

46,6

58,3

35,0

55,2

50,0

58,3

54,7

61,7

48,3

61,7

40,0

61,7

43,3

60,0

49,7

55,4

48,2

53,6

37,0

53,6

41,1

64,3

43,0

48,1

44,4

46,2

33,0

46,3

48,1

57,4

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

49,9

51,9

48,1

53,7

42,6

50,0

50,0

59,3

59,0

62,2

53,9

67,0

50,0

63,2

47,4

76,3

62,7

67,0

56,0

66,7

56,0

63,4

56,1

72,0

64,0

69,0

60,4

68,7

57,5

64,0

61,9

77,0

62,3

64,5

60,5

63,7

59,0

62,5

65,3

73,0

65,0

67,0

65,5

66,0

59,5

65,5

63,8

72,0

58,9

59,0

64,0

58,0

55,0

56,1

64,0

72,0

65,8

68,3

60,8

70,5

59,2

66,0

61,5

69,7

63,2

63,5

65,3

66,7

54,8

61,1

64,3

73,0

63,0

64,8

62,8

66,5

56,6

60,4

58,6

75,2

62,5

63,8

59,1

64,0

60,7

60,5

62,2

74,0

62,0

65,3

62,2

62,2

57,7

58,5

59,3

73,0

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

60,3

63,1

58,6

60,5

58,1

58,5

68,5

75,0

60,9

60,8

62,5

60,8

59,6

60,8

70,0

70,0

62,2

67,3

58,1

61,9

60,3

58,8

64,8

70,0

63,6

66,0

59,7

65,0

61,2

61,5

66,8

71,0

59,0

60,3

59,2

58,6

61,1

54,1

62,8

71,5

58,0

65,0

58,0

53,1

61,9

52,2

59,3

65,5

49,0

47,5

58,5

44,4

54,3

46,3

55,0

62,8

55,2

55,6

54,3

56,0

54,3

51,7

54,3

58,5

52,0

55,7

52,2

50,4

54,8

48,2

54,8

56,1

48,0

47,7

51,8

43,7

52,3

44,1

50,9

51,4

46,0

48,3

49,1

43,0

49,1

41,7

50,0

50,4

47,2

46,2

48,1

47,2

47,7

45,3

50,0

53,7

jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec

49,0

47,2

48,1

51,9

50,0

50,5

56,5

56,5

53,5

56,3

50,0

54,3

51,9

50,5

54,9

62,1

54,4

57,7

50,5

55,9

51,4

55,0

54,1

62,7

51,0

50,5

51,4

51,4

51,4

51,4

53,7

60,6

50,0

52,7

50,9

48,2

51,4

47,7

53,6

60,8

52,3

55,4

51,4

51,4

50,9

48,6

52,3

56,8

51,0

51,0

52,0

50,5

52,0

50,0

50,0

56,5

52,4

57,1

48,8

55,0

45,8

53,3

50,4

55,0

48,0

49,2

47,5

48,3

49,2

49,6

51,2

52,1

49,4

49,6

46,9

50,0

50,4

43,8

51,3

52,2

43,0

42,6

44,9

42,7

46,3

39,4

46,3

45,4

45,3

44,4

48,1

45,4

43,5

41,7

46,8

52,3

jan
feb
mar
apr
maj
juni
juli
aug
sep
okt
nov
dec

48,0

49,5

47,7

50,0

43,9

49,5

51,9

53,8

54,0

56,9

49,5

58,4

51,0

52,0

55,0

58,9

48,0

51,0

47,4

49,5

46,4

43,8

51,0

53,1

51,0

52,2

48,4

53,2

48,9

47,8

48,9

52,1

51,1

54,9

49,5

49,5

46,7

48,4

48,9

55,4

49,1

50,5

50,5

48,4

47,3

48,9

48,4

56,0

54,1

54,1

54,7

54,7

52,3

52,4

50,6

63,4

55,7

58,6

55,4

54,3

54,8

53,8

51,6

61,8

55,0

58,3

50,6

56,0

53,0

53,6

51,8

61,9

53,0

55,1

52,9

53,4

50,0

49,4

52,9

60,9

54,9

55,6

53,4

57,3

51,1

50,0

49,4

63,5

54,2

58,0

49,4

59,7

44,9

54,5

51,1

65,0

jan
feb
mar
apr
maj

51,4

52,8

51,7

54,5

45,5

52,8

54,5

62,9

57,2

60,1

50,0

63,1

50,6

56,2

53,4

64,6

54,9

58,3

52,5

53,2

55,1

52,5

51,9

65,8

60,4

64,0

53,7

64,6

55,0

59,8

51,2

65,9

61,1

68,0

51,7

63,6

57,3

63,5

51,1

66,3

7 (8)

Inköpschefsindex – tjänster
Avseende maj månad 2014, fortsättning

Silf / Swedbanks Inköpschefsindex för tjänster
– mål och metodik
Historik

Silf och Swedbank AB, publ gör den första gemensamma –
interna – beräkningen av ”Inköpschefsindex för den privata
tjänstesektorn” för de fyra ingående komponenterna under
2005. I december 2010 offentliggjordes indextalet för första
gången. Förebild var det amerikanska inköpschefsindexet för
övriga näringslivet, Non-Manufacturing Index, och det svenska
PMI som för första gången publicerades i november 1994.

Deltagare

Över 200 inköpschefer i den privata tjänstesektorn.

Publicering

Tredje vardagen i varje månad, kl 08.30.

Undersökningsperiod

Jämförelse med föregående månad.

Sammansättning
av PMI – tjänster (%)

Orderingång (i det egna företaget)
Affärsvolym (i det egna företaget)
Sysselsättning (i det egna företaget)
Leverantörernas leveranstider

35
25
20
20

Övriga nyckeltal
(ingår ej i PMI – tjänster) Orderstock
Leverantörernas insatsvarupriser
Planerad affärsvolym närmaste halvåret
Mål

Snabb konjunkturindikator
Enkel statistik och lätt tolkning
Statistik med relativt korta publiceringsintervaller
Ständig kontakt med välinformerad yrkesgrupp

Beräkning

Enligt s k diffusionsindex. Positiva förändringar tas fram i procent för de fem delindexarna. Till detta tal adderas den procentuella andelen oförändrade svar multiplicerat med 0,5.
Sedan viktas de olika delindexarna enligt ovan för att komma
fram till totalindex. Inköpschefsindex för tjänster anger inga
aktivitetsnivåer utan månadsvisa förändringar av konjunkturen
i tjänstesektorn. De säsongrensade siffrorna redovisas i första
hand.

”Break even”

Skiljelinjen mellan upp- och nedgång i konjunkturen bland
tjänsteföretagen har – i linje med amerikansk praxis –
fastställts till 50. Någon överdriven exakt tillämpning av denna
gräns eller ”neutral tillväxtzon bör dock inte göras. 49,7 eller
50,3 ger inte särskilt olikartade konjunktursignaler utifrån
totalindexet för PMI – tjänster.

Vid framtagningen och analysen av Inköpschefsindex för privata tjänsteföretag (PMI – tjänster) tror vi oss
ha använt tillförlitliga källor och bearbetningsrutiner. Swedbank AB (publ) och Silf kan dock inte garantera
analysernas riktighet eller fullständighet och kan inte ansvara för eventuell felaktighet eller brist i
grundmaterialet eller bearbetningen därav. Läsarna uppmanas att basera eventuella beslut även på annat
underlag.
Varken Swedbank, Silf eller dess anställda eller andra medarbetare skall kunna göras ansvariga för förlust
eller skada, direkt eller indirekt, på grund av eventuella fel eller brister i analyser som redovisas i
Inköpschefsindex.
8 (8)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful