U.P.T.

FACULTATEADE ARHITECTURÄ,
DEPARTAMENTUL DE ARHITECTURÄ
LUCRARE PENTRU EXAMENUL DE DÌPLOMÄ
DÌSCÌPLÌNA: PROÌECTARE DE ARHÌTECTURÄ
DENUMÌREA PROÌECTULUÌ: RECONVERSIE ÇI
REGENERARE URBANÃ - FABRICA VIDRA ORÃÇTIE
Candidat : Stoian Daniela
Denumirea plançei : Scara:
Sesiunea
ÌUNÌE 2011
Plança nr.
N
DENSIFICARE ZONA CENTRALÄ - ACCESE ÇI NODURI DE ACTIVITÄ|I
NODURI DE ACTIVITATE - EXISTENT
NODURI DE ACTIVITATE - PROPUS
ARTERE DE CIRCULA|IE
Poarta de intrare in cartier
Trafic intens
Trafic mediu
Trafic redus
PietonaI
Sens unic
SPATII VERZI PROPUS
comert
SPATII VERZI EXISTENT
[5/11] ANALÌZÄ URBANÄ - DENSÌFÌCARE. NODURÌ DE ACTÌVÌTÄ]Ì.
ZONE VERZÌ
1:10000
cuItura/educatie
recreatie
admin.
intarirea si interconectarea noduriIor existente
ACCESE ÎN ORAÇ
ANALIZÄ URBANÄ
Zona centraIí a Orí ¡ tiei a p í strat i n
p rop or[ ie de ! | " trama stradaIí medie1 aIí
nere¿ uIatí ce s-a det 1 oItat radiaI dinsp re
cetate i nsp re r¡ u ¡ i caIea p rincip aIí
comerciaIí care acum este DNî .
Pornind de Ia nucIeuI cetate s-a det 1 oItat
centruI ¡ i " Pia[ a de 1 ert e" sau " Pia[ a
mare" ¦ acum " Pia[ a Victoriei" cu catedraIa
" Sf. Ar| . Mi| aiI ¡ i 0 a1 riI" j , ap oi " Pia[ a Sf.
NicoIae" i n 1 ecinantatea r¡ uIui ¡ i mai
recent p ie[ eIe Micro! ¡ i MicroI de-a Iun¿ uI
DNî .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful