Multiculturalism Romana

Karabük University

Ce este multiculturalismul?
 Când & De ce?
 A apărut în vest dupa Al II-lea Razboi Mondial
 Conceptul a apărut în 1960

în SUA
 A fost un fel de revoltă împotriva idei şi practicii de
superioritate rasială existentă anterior celui de-al II-lea
Razboi Mondial
 Unde & Ce? (Care sunt actorii şi unităţile?)
 A fost introdus în statele naţiune(“fiind omogenitate”)
 Se ocupă cu grupuri dominante vs. Minorităţi naţionale şi
grupuri de imigranţi.Karabük University
Grupuri dominante
minorităţi naţionale& grupuri de imigranţi
(Auto determinare) (Protejarea culturii)
Se ocupă cu egalitatea culturilor sau este despre resurse şi rearanjarea
puterii?

Izolaţionism
Asimilare
Multiculturalism uşor (B.Barry) Nivelul de diversitate
este decis de grupuri.
Multiculturalism agresiv (W.Kimlicka) Diversitatea
trebuie promovatăKarabük University
Caracteristicile multiculturalismului
 Naţionalism VS. Multiculturalism
(“fiind omogenitate” VS. “fiind heterogenitate”)
(creuzet (vas de topire) VS. Bol de salată)
 Acomodarea legală şi politică a diversităţii etnice
 Drepturile omului, valori liberale
Karabük University
Multiculturalismul în practică
 Multiculturalismul este un concept normativ =>
lacune între teorie şi practică.
 Metode selective ale caracterului. Cea mai inofensivă
manifestare a diversităţii etnice şi culturale a
societăţilor, cum ar fi muzica, divertismentul şi
mâncarea sunt alese şi împinse în prim-plan.
 Există o protejare a diversităţii etnice şi culturale la
nivele politice, economice şi sociale???
 Greşelile individuale sau comportamentul neadecvat≠
asocierea cu o rasă, religie sau cultură & pedepsirea la
nivel de grup

Karabük University
Frica de multiculturalism

 Motivele de protecţie şi grijile referitoare la
integritatea naţională (alte grupuri naţionale aflate pe
teritoriul unui stat sunt considerate elemente
distructive datorită unităţii şi integrităţii naţionale )
Karabük University
Întrebări pentru implementare viitoare

 Care vor fi limitele multiculturalismului?
 Care este nivelul acceptate de diversitate etnică şi
culturală? Cât de profund ar trebui să fie?
 Ar trebui păstrate toate elementele culturii?
 Culturi egale sau dominaţia unei culturi?
 Este posibilă implementarea într-o societate cu
grupuri minoritare mari? (Situaţia ideală pentru
multiculturalism este devierea mare şi mărimea mică )

Karabük University
Formula ideală?
 Identitate comună+ diversitate etnică
+
Singurele limitări sunt cele impuse de drepturile civile şi
ale omului
=
Multiculturalism
Karabük University
A “eşuat”?
 Multiculturalismul a “eşuat cu totul”.
 Oare?
 A fost încercat într-o manieră importantă în Germania ?

 Deşi acceptăm faptul că umanitatea a atins un nivel ridicat de
dezvoltare, este evident că progresul are mai mult legătură cu
tehnologia şi cunoaşterea decât cu acumularea toleranţei şi
bunătăţii. Dacă această afirmaţie ar fi greşită, nu am discuta
astăzi multiculturalismul.
Karabük University
Premise necesare pentru multiculturalism
 Guvernele , organizaţiile non-guvernamentale, organizaţiile
internaţionale şi media nu ar trebui să ofere condiţii favorabile
pentru apariţia implementărilor necivilizate, antidemocratice,
discriminatorii şi nedrepte,care oricum au fost latente în
societatea noastră.
 În schimb, un sistem liberal, egalitar, independent, tolerant,
respectuos democratic trebuie să fie dezvoltat.
 Evitarea expulzărilor sociale, ar trebui create mai multe modele
inclusive şi active de cetăţenie democratică.
 Condiţii sociologice şi psihologice create dintr-o atmosferă de
toleranţă în interiorul tărilor vor promova cooperarea între
ţări,lucru care în timp va contribui la pacea regională şi globală.

Karabük University
 Vă mulţumesc pentru atenţie!
Karabük University

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful