Durga Ambika en Mahishasura

I
http://www.hinduhumanrights.info/battle-of-the-ego-goddess-durga-and-mahishasura/

1

In die oertyd toe Mahishasura die meester van die asuras en Indra die meester
van die devas was, was daar ‘n oorlog van 100 jaar tussen hulle. Die devas is
verslaan en hulle moes die aarde soos sterflinge bewandel. Die asuras was
demone wat die aarde in ‘n hel omskep het.
Brahma en Şiva en Vişnu was ontsteld oor die situasie maar was magteloos. Uit
hul ontsteltenis en uit die liggame van die devas het daar egter ‘n vreemde lig
ontstaan, ‘n lig wat die drie wêrelde binnegedring het. Die lig het vorm
aangeneem as Devi Durga Ambika.
Gierigheid en wreedheid het onder die asuras hoogty gevier. Links en regs is
daar bloed vergiet en daar was geen geregtigheid nie. Eendag vang ‘n
asemrowende mooi vrou die aandag van die asuras waar sy op ‘n rots in die
Himalayas sit.
“Sy’s ongelooflik mooi!” kwyl hulle. “Ego moet haar besit!”
En inderdaad toe Ego van haar te hore kom, stuur hy sy handlangers na haar
toe met ‘n voorstel.
“Onderwerp jou aan Ego en al die rykdom op aarde sal joune wees!” beloof die
demone die misterieuse vrou. “Word sy slaaf en ons sal jou vir ewig dien!”
Met ‘n skalkse glimlaggie antwoord sy: “Wat ‘n ruimhartige aanbod is dit nie!
Maar ek was ‘n dwaas. Toe ek ‘n klein dogtertjie was, het ek ‘n gelofte gemaak
dat ek net met die man sal trou wat my in ‘n gewapende stryd oorwin. Ek’s
bevrees ek kan nie julle meester aanvaar tensy hy my oorwin nie.”
Dié antwoord het Mahishasura woedend gemaak en hy stuur sy generaals met
hulle talryke divisies en hulle duisende strydwaens, olifante en perderuiters om
die misterieuse vrou met geweld te verower.
Toe die demoniese aanvoerders by die Himalayas hom, probeer hulle eers die
vrou vir hul meester gryp sonder om ‘n stryd aan te knoop. Sy het dan so
weerloos en onskuldig daar gesit. Toe hulle egter dit probeer, begin die lieflike
vrou van vorm te verwissel.
2

‘n Derde oog spruit uit haar voorkop, honderde arms skiet uit haar torso en
slagtande verskyn soos sabels in haar mond. Swaarde, spiese, lasers en
vlymskerp diskusse verskyn in haar ontelbare vuiste. Die rots waarop sy gesit
het, verander in ‘n oogwink in ‘n enorme, bloeddorstige brullende tier.
‘n Verskriklike geveg breek uit, waarin Durga die olifante, die perde, die
strydwaens en die soldate van die vyand met spiese en diskusse bestook,
terwyl sy die soldate in stukke kap met haar swaarde. Dit was ‘n verskriklike
slagting waarin die asuras by die tienduisende omgekom het.
So iets het die asura-demone nooit voorheen beleef nie maar hulle het ‘n
troefkaart gehad, die demoon Rakta Bija (“Rooi Druppel”). Elke keer wanneer
‘n druppel van sy bloed op die grond val, spring dit op as ‘n nuwe kryger. Dus
het dit nie saak gemaak hoeveel asuras Durga Ambika uitwis nie want Rakta
Bija se bloed het deurentyd nuwes gevorm. Geen probleem is egter
onoplosbaar nie. Daar was net een ding om te doen.
Durga Ambika open haar psige vir die afskuwelike, bloedstollende Kali
om Rakta Bija te hanteer. Kali wat uit Durga Ambika verskyn, is afgryslik van
aansien. Slank en skeletaal met oë soos gloeiende kole in haar versonke
oogkaste en haar donkerblou lyf skaars deur ‘n tiervel bedek. Om haar nek
dans ‘n krans van skedels en uit haar mond flits ‘n tong soos 'n weerligstraal.
Haar stem omvat alle frekwensies. Sy maak die asura-demone vankant op
wyses wat Durga Ambika na ‘n amateur laat lyk. Met haar flitsende tong vang
sy elke druppel van Rakta Bija se bloed voordat dit die grond bereik. (Dis soos
‘n mens se obsessiewe bekommernisse – hoe harder jy poog om dit te
onderdruk, hoe vinniger vermeerder dit. Die enigste oplossing is om dit te vang
voordat dit wortel skiet, om sodoende die siklus te verbreek).
Sy suig die olifante en hul ruiters in haar mond in en so ook die perderuiters en
die strydwaens en verslind hulle met verskriklike knalle en kraakgeluide. Al die
missiele wat op haar gevuur word, sluk sy in soos 'n gravitasiekolk. Sy dood
sommige asuras met swaarde, ander sny sy in skywe met die diskusse wat uit
haar veelvuldige hande vlieg en ander deurboor sy met haar toonnaels.
3

Toe die demoonleier Chanda sien wat gebeur, storm hy op haar af onder
dekking van duisende spiese terwyl Munda tienduisende diskusse teen haar
laat werp. Die diskusse sluk sy in en die spiese bars in vlamme uit soos dit haar
nader.
Met haar stemme brul Kali soos donderweer terwyl haar triomfantelike lag
terselfdertyd soos 'n koor van tienduisend hiënas weergalm. Toe gryp sy
Chanda en onthoof hom. Toe Munda dit sien, storm hy op haar af. Sy kloof
hom in twee.
Daarop spat die demoniese leërmag in paniek uitmekaar. Die mag van die
asuras is geknak. Soos hulle vlug, gryp en verslind Kali die oorblyfsels.
Daarna nader Kali die godin Durga Ambika en sê: “In hierdie oorlog het ek
Chanda en Munda aan jou geoffer. Jy sal self Shumbha and Nishumbha
vankant maak om die wêreld te reinig.”
Daarop seën Durga Ambika vir Kali en sê: “Omdat jy die leierdemone gedood
het, sal die naam Chamunda as eretitel by jou ander name gevoeg word.”

4

http://shivshakticanada.blogspot.com/2012/10/durga-saptashati-and-its-relevance-cont_22.html

5

BRONNE EN BIBLIOGRAFIE
The Devi Mahatmyam or Devi Mahatmya (Sanskrit: devīmāhātmyam, देवीमाहात्म्यम्), or "Glory of the
Goddess") is a Hindu religious text describing the victory of the goddess Durga over the demon
Mahishasura. As part of the Markandeya Purana, it is one of the Puranas or secondary Hindu
scriptures, and was composed in Sanskrit around c. 400-500 CE, with authorship attributed to the
sage (Rishi) Markandeya.
Devi Mahatmyam is also known as the Durgā Saptashatī (ढु र्ाासप्तशती) or simply Saptashatī, Caṇḍī
(चण्डी) or Caṇḍī Pāṭha (चण्डीपाठः) - where pāṭha – "reading" – refers to the act of ritual reading. The
text contains 700 (saptashata - "seven hundred") verses, arranged into 13 chapters. By far the most
important text of Shaktism,[1] the text has a central place in Shakta ritual.
http://www.hinduism.co.za/durga.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Devi_Mahatmya
http://en.wikipedia.org/wiki/Markandeya_Purana
https://www.youtube.com/watch?v=RmMcy8ouRqI
Patel, Rajesh. Battle of the Ego: Goddess Durga and Mahishasura

6

7

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful