Arthur Hailey

Ultima şansă
Final Diagnosis, 1959
UNU
La jum tatea unei dimine i str lucitoare de var , via a spitalului ă ţ ă ă ţ
rei !omitate clocotea precum curen ii marini "n jurul unei insule ţ
i#olate$ %n a&ara spitalului, locuitorii ora'ului (urlington, din
)ennsylvania, transpirau "n aerul dogor*tor$ +rau patru#eci de grade la
um,r 'i umiditatea atingea 'apte#eci 'i opt la sut $ %n a&ara ora'ului, ă ă
"n #ona industrial , "n jurul mastodon ă ilor metalici, acolo unde nu era ţ
nici un strop de um,r , dac cinev ă ă a s-ar &i deranjat s citeasc ă ă
termometrul, ar &i constatat c temperatura era de ă -a dreptul
su&ocant $ %n spital, "ns , era mai r coare dec*t a&ar , de'i nu cu mult$ ă ă ă ă
Numai cei mai noroco'i dintre pacien i 'i cei mai in ţ &luen i mem,ri ai ţ
personalului "'i g seau re&ugiul "n camerele dotate cu instala ii de aer ă ţ
condi ionat$ ţ
La parter, la sec ia intern ri, nu era aer condi ionat 'i .adge ţ ă ţ
/eynolds des& cu al cincispre#ecelea 'erve el de h*rtie cu care "'i ă ţ
tampon &a a transpirat , hot r*nd c tre,uie neap rat s ă ţ ă ă ă ă ă-'i
"mprosp te#e deodorantul$ La trei ă #eci 'i opt de ani, domni'oara
/eynolds era asistenta 'e& a sec iei intern ri 'i, "n plus, o asidu ă ţ ă ă
cititoare a reclamelor pentru produsele de igien &eminin $ %'i res ă ă pecta
cu s&in enie igiena trupului 'i, "n #ilele &ier,in i ca aceasta, , tea cu ţ ţ ă
stoicism drumul "ntre ,irou 'i toalet $ ă
.ai "nt*i, g*ndi ea, tre,uie s iau leg tura cu patru pa ă ă cien i ţ
programa i pentru internare ast #i dup ţ ă ă-amia# $ De c*teva minute ă
primise din sec ii &i'ele de e0ternare 'i constatase c &useser trimi'i ţ ă ă
acas dou #eci 'i 'ase de pacien i, "n loc de dou #eci 'i patru, cum se ă ă ţ ă
a'teptase ea$ Ad ug*nd 'i cele dou decese din timpul nop ii, "n ă ă ţ semna
c tre,uia s anun e pentru internare patru per ă ă ţ soane de pe lunga listă
de a'teptare$ Undeva, "n (urlington, patru &amilii a'teptau acest
tele&on pline de speran sau de team , iar "n momentul "n care "l vor ţă ă
primi, vor "mpacheta repede c*teva o,iecte de strict necesitate 'i "'i ă
vor pune soarta "n m*inile renumi ilor medici de la acest spital$ ţ
Lu*nd din pachet al 'aispre#ecelea 'erve el de h*rtie, domni'oara ţ
/eynolds deschise dosarul 'i ridic receptorul tele&onului de pe ,irou$ ă
1
.ai noroco'i dec*t cei de la sec ia intern ri erau cei care lucrau la ţ ă
tratamente cu pacien ii e0terni, sec ie a&lat tot la parterul spitalului, ţ ţ ă
dar "n cealalt arip a cl dirii$ +i, cel pu in, se ,ucurau de aerul ă ă ă ţ
condi ionat, ca 'i pa ţ cien ii care st teau cumin i "n sala de a'teptare$ %n ţ ă ţ
cele 'ase ca,inete de aici, speciali'tii acordau asisten medi ţă cală
gratuit pacien ilor care nu ă ţ -'i puteau permite, sau nu doreau, să
pl teasc ta0ele &i0ate de 2ocietatea .edi ă ă cilor din ora'$
( tr*nul /udy Hermant, care la via a lui muncise din c*nd "n c*nd, ă ţ
"mpins de la spate de &amilie, st tea rela0at "n &otoliu, "n timp ce ă
doctorul .c+3an, specialist 4/L, "ncerca s descopere cau#a ă
hipoacu#iei evolutive de care su&erea /udy$ De &apt, pe /udy nu-l
deranja prea mult &aptul c nu aude, ci dimpotriv , uneori, c*nd i se ă ă
cerea s &ac lucruri pe care nu dorea s le &ac , sau s lucre#e mai ă ă ă ă ă
repede, "i convenea de minune$ Dar &iul lui mai mare hot r*se c ă ă
, tr*nul ar tre,ui s se trate#e, 'i de aceea se a&la acum, aici$ ă ă
Doctorul .c+3an pu&ni iritat c*nd scoase otoscopul din urechea
lui /udy$
5 Ne-ar &i la to i mai u'or dac i ţ ă ţ -ai da silin a s te mai speli din ţ ă
c*nd "n c*nd, spuse el t ios$ ă
Nu-i st tea "n &ire doctorului .c+3an s &ie nervos$ otu'i, "n ă ă
diminea a aceea, la micul dejun, so ia sa g sise de cuviin s continue ţ ţ ă ţă ă
cearta despre cheltuielile casei, pe care o "ncepuse cu o sear "nainte$ ă
A'a "nc*t doctorul plecase &urios de acas $ )entru ca totul s &ie ă ă
per&ect, "n timp ce scotea ma'ina din garaj, & cuse o mi'care ,rusc ă ă
"napoi 'i sp rsese semnali#area pe spate$ De aceea, acum, era iritat$ ă
/udy privi opac spre doctorul moroc nos$ ă
5 )o&tim6 !e a i spus6 ţ
5 Am spus c nu ar strica$$$ dar nu mai contea# $ ă ă
.c+3an era "n dilem , dac sur#enia , tr*nului putea &i cau#at ă ă ă ă
de senilitate, sau de o tumoare$ +ra un ca# interesant, 'i interesul
pro&esional "l & cea s uite starea de nervo#itate$ ă ă
5 Nu v-am au#it7 repet , tr*nul$ ă ă
.c+3an r spunse ridic*nd glasul8 ă
5 Am spus c nu mai contea# 7 ă ă
%n acel moment se ,ucur c /udy nu ă ă -l au#ise 'i i se & cu ru'ine ă
de ie'irea lui necontrolat $ ă
1
%n sec ia de medicin general , doctorul oyn,ee, masivul medic ţ ă ă
internist, "'i aprinse o alt igar de la cea veche 'i studie pacientul din ă ţ ă
&a a sa$ %n timp ce cump nea "n g*nd ,oala pacientului, se sim i pu in ţ ă ţ ţ
,alonat 'i hot r" s renun e la m*ncarea chine#easc m car pentru o ă ă ţ ă ă
s pt m*n sau dou 9 oricum, cu dou dineuri plani&icate s pt m*n ă ă ă ă ă ă ă ă
aceasta 'i cina re#ervat la !lu,ul :urman#ilor pentru mar ea viitoare, ă ţ
su&erin a provocat de renun are nu mai era chiar a'a de mare$ ţ ă ţ
Hot r*nd "n s&*r'it diagnosticul, "'i &i0 ochii asupra pacientului 'i ă ă
spuse cu severitate8
5 2unte i supraponderal 'i va tre,ui s ine i regim$ Ar &i ,ine s ţ ă ţ ţ ă
renun a i 'i la &umat$ ţ ţ
1
La c* iva metri de careul speciali'tilor, domni'oara .ildred, ţ
secretara 'e& a spitalului, transpira a,undent 'i traversa gr ,it ă ă ă
culoarul aglomerat$ ;gnor*nd toate sen#a iile nepl cute, gr ,i pasul ţ ă ă
dup o siluet care toc ă ă mai disp rea dup un col $ ă ă ţ
5 Doctore )earson7 Doctore )earson7
!*nd &emeia reu'i să-l ajung din urm , , tr*nul me ă ă ă dic patolog se
opri$ .ut tra,ucul "n cel lalt col al gurii 'i spuse iritat8 ă ă ţ
5 !e este6 !e s-a "nt*mplat6
. runta domni'oar .ildred, domni'oar , tr*n la cinci#eci 'i ă ă ă ă ă
doi de ani, a,ia ating*nd un metru cinci#eci cu tot cu tocuri, tres ri ă
speriat $ Dar h*rtiile o&iciale, re ă gistrele, &i'ele de o,serva ie 'i dosarele ţ
erau via a ei$ %'i adun tot curajul$ ţ ă
5 re,uie s semna i protocolul autopsiilor, domnule doctor$ ă ţ
!omisia pentru s n tate ne cere copiile$ ă ă
5 Alt dat $ Acum m gr ,esc$ <oe )earson era su ă ă ă ă p rat 'i avea un ă
ton imperios$
Domni'oara .ildred insist eroic$ ă
5 = rog, domnule doctor$ Nu durea# dec*t o se ă ă cund $ De trei ă
#ile "ncerc s v g sesc$ ă ă ă
)earson morm i nemul umit, lu pi0ul pe care i ă ţ ă -l o&eri domni'oara
.ildred, se apropie de o mas 'i m*#g li semn tura pe documente$ ă ă ă
5 Nici m car nu 'tiu ce semne#$ !e ă -i asta6
5 !a#ul Ho3den, domnule doctor$
5 Am at*t de multe ca#uri, continu )earson sup rat$ Nu mi ă ă -l
amintesc$
Domni'oara .ildred i-l aminti r ,d toare8 ă ă
5 +ste muncitorul care a c #ut de pe schel 'i a murit$ Dac v ă ă ă ă
aminti i, patronii au spus c omul tre,uie s &i avut un atac de cord, ţ ă ă
alt&el nu ar &i c #ut, pentru c m surile lor de siguran sunt ,une$ ă ă ă ţă
5 .da7 morm i )earson$ ă
%n timp ce el se preg tea s semne#e h*rtiile, domni ă ă 'oara .ildred
continua s povesteasc $ %i pl cea s ter ă ă ă ă mine dac "ncepea ceva, "i ă
pl cea ca totul s &ie limpede$ ă ă
5 otu'i, autopsia a ar tat c inima omului era s ă ă ăn toas , 'i nu ă ă
su&erea de nici o alt ,oal ce i ă ă -ar &i putut provoca pr ,u'irea$ ă
5 >tiu toate astea, i-o t ie doctorul )earson, scurt$ ă
5 2cu#a i ţ -m , domnule doctor$ Am cre#ut c $$$ ă ă
5 A &ost un accident$ !ompania va tre,ui s acorde o pensie ă
v duvei$ ă
)earson o opri cu un gest, mut tra,ucul "n cel lalt col al gurii 'i ă ă ţ
mai m*#g li o semn tur 'i&on*nd &oaia$ ă ă ă
Are mai mult ou pe cravat dec*t de o,icei, o,serv "n g*nd ă ă
domni'oara .ildred, apoi se "ntre, de c*te #ile nu s ă -a piept nat oare$ ă
%n& i'area lui <oe )earson era motiv de glume 'i de scandal la spitalul ăţ
rei !omitate$ De c*nd "i murise so ia, cu #ece ani "n urm , tr ise sin ţ ă ă -
gur 'i hainele i se ponosiser treptat$ Acum, la 'ai#eci 'i 'ase de ani, ă
ar ta mai degra, ca un vaga,ond, dec*t ca medic 'e& al unei sec ii ă ă ţ
importante din spital$ 2u, halatul al, de la,orator, domni'oara .ildred
v #u vesta de l*n destr mat , ars pro,a,il cu acid$ )antalonii gri, ă ă ă ă ă
murdari 'i 'i&ona i, c deau neglijent peste panto&ii mur ţ ă dari 'i sc*lcia i$ ţ
<oe )earson semn 'i ultima h*rtie, apoi se r sti aproape s l,atic ă ă ă
la micu a domni'oar .ildred8 ţ ă
5 >i acum s &ac 'i eu o munc util , nu6 ă ă ă
ra,ucul care at*rna neglijent "n col ul gurii se scu ţ tura pe halatul
al, 'i pe linoleumul lustruit$ )earson se a&la la acest spital de mult
timp, de aceea "'i permitea lucruri care nu ar &i &ost niciodat permise ă
unui t*n r$ Din acela'i motiv ignora cu ,un 'tiin cartoanele cu ă ă ţă
?Fumatul inter#is@ de pe culoarele spitalului$
5 .ul umesc, domnule doctor$ .ul umesc &oarte mult$ ţ ţ
Doctorul salut scurt 'i porni spre li&turi pentru a co,or" la sec ia ă ţ
sa$ Dar am,ele li&turi erau ocupate$ !u o e0clama ie de nemul umire, ţ ţ
doctorul "ncepu s co,oare scara care ducea la sec ia lui$ ă ţ
1
La sec ia chirurgie, ce se a&la la etajul trei, atmos&era era mult mai ţ
rela0at $ Aici temperatura 'i umiditatea erau atent controlate, iar ă
personalul, asistente 'i chirurgi, "m,r ca i doar cu halatele ,ine ă ţ
apretate, se ,ucurau de mai mult con&ort$ Unii dintre chirurgi
terminaser opera iile programate pentru diminea 'i st teau la o ă ţ ţă ă
ca&ea "nainte de a intra pentru alte opera ii$ Asistentele aduceau "n ţ
cele dou saloane de reanimare pacien ii opera i, a&la i "nc su, ă ţ ţ ţ ă
aneste#ie$ Aici urmau s r m*n su, o,serva ie p*n c*nd se sim eau ă ă ă ţ ă ţ
destul de ,ine ca s se "ntoarc "n saloanele lor$ ă ă
2or,ind din ca&ea, Lucy :rainger, chirurg ortoped, argumenta de
ce cump rase un =olAs3agen cu o #i "nainte$ ă
5 ;artă-m , Lucy, o tachin doctorul (artlett, cred c am trecut ă ă ă
peste ea a#i diminea c*nd am parcat ma ţă 'ina$
5 Nu-i nimic, :il, r spunse ea$ Ai nevoie de e0er ă ci iu ca s ţ ă- i po i ţ ţ
manevra monstrul din Detroit$
:il (artlett, chirurg 'i el, avea un !adillac crem, care era
"ntotdeauna ,ine lustruit$ De &apt, ma'ina re&lecta tr s tura ă ă
caracteristic a st p*nului, unul dintre cei mai elegan i medici ai ă ă ţ
spitalului$ (artlett era singurul din spital care avea ,ar, , gen =an ă
DyAe, mereu tuns 'i ,ine "ngrijit $ !*nd (artlett vor,ea, ,ar,a se ă ă
scutura ritmic, iar Lucy o privea &ascinat $ ă
Bent 4CDonnell travers camera 'i li se al tur $ 4CDonnell era 'e&ul ă ă ă
sec iei chirurgie 'i )re'edinte al !on ţ siliului de conducere al spitalului$
(artlett "l salut , ,ucu ă ros c "l vede$ ă
5 Bent, te-am c utat$ 2 pt m*na viitoare am progra ă ă ă mat pentru
asistente un curs despre tonsilectomie la adul i$ Ai vreun diapo#itiv cu ţ
c ile respiratorii 'i pneu ă monia6
4CDonnell rev #u "n minte &ilmele color din colec ia sa$ >tia la ce ă ţ
se re&er (artlett ă 5 era unul din e&ectele secundare mai pu in ţ
cunoscute dup operarea amigda ă lelor la adul i$ !a to i chirurgii, ţ ţ
4CDonnell 'tia &oarte ,ine c oric*t ar &i &ost de atent un medic, uneori ă
putea sc pa din &orceps o ,uc ic de amigdal care era a,sor,it de ă ăţ ă ă ă
pl m*n, unde se &orma un a,ces$ Acum "'i amintea c are c*teva ă ă
imagini ale traseului trahee-pl m*n, ar t*nd e0act aceast situa ie$ Le ă ă ă ţ
& cuse "n timpul unei autopsii$ ă
5 !red c am, "i spuse lui (artlett$ Le caut disear $ ă ă
5 Dac nu ai o &otogra&ie a traheii, adu ă -i una a rectului, interveni
Lucy :rainger$ ot nu 'tie di&eren a$ ţ
Un hohot de r*s umplu careul medicilor$ 4CDonnell #*m,i 'i el$ +l
'i Lucy erau vechi prieteni9 de &apt se "ntre,a uneori dac "n alte ă
condi ii, dac ar &i avut mai mult timp, leg tura lor nu ar &i putut deveni ţ ă ă
mai serioas $ 4 "ndr gea pe Lucy din multe motive, dar cel mai mult o ă ă
"ndr gea pentru &aptul c era , r, toas 'i inea piept lumii masculine ă ă ă ă ă ţ
"n care tr ia$ >i totu'i, nu ă -'i pierdea &eminitatea$ Halatul ,ine apretat,
"n care p rea lipsit de &orme, aproape anonim , ascundea de &apt o ă ă ă
siluet supl , ,ine & cut , de o,icei "m,r cat "n costume clasice, dar ă ă ă ă ă ă
elegante$
:*ndurile , r,atului au &ost "ntrerupte de o asistent care i s ă ă -a
adresat discret$
5 Domnule doctor 4CDonnell, &amilia pacientului dumneavoastră
a'teapt a&ar $ ă ă
5 2pune-le c vin imediat$ ă
)lec "n vestiar 'i se "m,r c "n hainele de strad $ )entru ast #i ă ă ă ă ă
avusese o singur opera ie programat $ 4 terminase 'i acum se adres ă ţ ă ă
mem,rilor &amiliei care a'teptau "ngrijora i, asigur*ndu ţ -i c opera ia a ă ţ
&ost reu'it 'i pacientul se simte ,ine$ .ai tre,uia s treac doar pe la ă ă ă
administratorul spitalului$
1
La etajul de deasupra sec iei chirurgie, "n re#erva num rul DE, ţ ă
:eorge Andre3 Dunton nu mai sim ea nici c ldura, nici r ceala$ 2e a&la ţ ă ă
la cincispre#ece secunde de moarte$ %n timp ce doctorul .ac.ahon lua
pulsul pacientului, a'tept*nd ca inima s se opreasc din moment "n ă ă
moment, sora )en&ield regla aparatul de aer condi ionat pe ?ma0im@ ţ
pentru c pre#en a &amiliei & ces aerul de nerespirat$ +ra o &amilie ă ţ ă
,un , g*ndi asistenta so ia, &iul mai mare 'i &eti a mai mic $ 2o ia ă ţ ţ ă ţ
pl*ngea "ncet, &eti a era t cut , dar lacrimi mari "i ,r #dau o,rajii, , ţ ă ă ă ă-
iatul st tea cu spatele la ele, dar "i tremurau umerii$ 2per s pl*ng 'i ă ă ă
pentru mine cineva c*nd voi muri, g*ndi +laine )en&ield$ +ste cea mai
mare dovad de dragoste$ Doctorul .ac.ahon l s m*na pacientului 'i ă ă ă
privi spre mem,rii &amiliei$ !uvintele nu-'i aveau rostul$ .etodic, sora
)en&ield not ora decesului ă 5 1F,5G am$
1
%n celelalte sec ii ale spitalului, mai ales "n #ona re ţ #ervelor pl tite ă
de pacien ii ,oga i, acesta era momentul cel mai lini'tit al #ilei$ 2e ţ ţ
terminase de administrat medica ia de diminea , medicii terminaser ţ ţă ă
vi#ita 'i p*n la ora pr*n#ului totul era lini'tit$ !*teva asistente ă
co,or*ser la co&et rie la o ca&ea9 celelalte "'i completau &i'ele de ă ă
o,serva ii$ ?2e pl*nge de dureri a,dominale@, scrise pe &oaia de ţ
o,serva ie a unei paciente sora Hilding$ re,uia s mai adauge c*teva ţ ă
cuvinte, dar se opri$
)entru a doua oar "n diminea a aceea, asistenta Hilding, cu p rul ă ţ ă
al, 'i, la cei cinci#eci 'i 'ase de ani ai s i, cea mai , tr*n din ă ă ă
personalul spitalului, scoase din ,u#unarul uni&ormei scrisoarea pe care
o citise deja de dou ori p*n acum$ Din &oaia "mp turit alunec 'i ă ă ă ă ă
c #u pe du'umea &otogra&ia unui t*n r locotenent de marin ă ă ă
"m,r i'*nd o &at dr gu $ ( tr*na ridic po#a 'i o privi "ndelung, apoi ăţ ă ă ţă ă ă
reciti scrisoarea$ ?Drag mam , o s &ii surprins , dar am "nt*lnit aici, ă ă ă ă
la 2an Francisco, o &at , cu care m ă -am c s torit ieri$ >tiu c vei &i &oarte ă ă ă
de#am git , pentru c mi ă ă ă -ai spus de multe ori c vrei s &ii pre#ent la ă ă ă
nunta mea, dar sunt sigur c vei "n elege c*nd " i voi povesti$$$@ ă ţ ţ
2ora Hilding ridic ochii de pe scrisoare 'i se l s "n voia ă ă ă
g*ndurilor, amintindu-'i de , iatul pe care ă -l v #use at*t de pu in "n ă ţ
ultima vreme$ Dup divor avu ă ţ sese grij de Adam p*n la colegiu9 apoi ă ă
se mutase la 'coal la Annapolis, se v #user "n c*teva 3eeAend ă ă ă -uri 'i,
dup aceea, , iatul plecase la >coala de marin $ Acum era , r,at 'i ă ă ă ă
apar inea altei &emei$ Ast #i tre,uia nea ţ ă p rat s le trimit o telegram , ă ă ă ă
s "i asigure c "i iu ă ă ,e'te 'i s le ure#e &ericire$ !u ani "n urm spusese ă ă
c imediat ce Adam va &i "n stare s se "ntre in singur ea "'i va p r si ă ă ţ ă ă ă
munca, dar nu o & cuse, 'i acum, c*nd se apropia pensionarea, sim ea ă ţ
c va &i &oarte singur $ )use &otogra&ia 'i scrisoarea "napoi "n ,u#unarul ă ă
uni&ormei, lu stiloul 'i continu s scrie pe &i'a de o,serva ie8 ?sen ă ă ă ţ -
#a ie u'oar de vom 'i diaree$ A &ost anun at doctorul /eu,ens@$ ţ ă ă ţ
La etajul al patrulea, la sec ia o,stretic , practic "n nici un moment ţ ă
al #ilei nu era lini'te$ !opiii, g*ndi doctorul !harles Dorn,erger,
m*#g lind c*teva &oi de o,ser ă va ie, au o,iceiul o,ositor de a veni pe ţ
lume to i odat $ Uneori, treceau ore, #ile chiar 'i "n sec ie era lini'te, ţ ă ţ
copiii se n 'teau ordonat, unul dup altul$ Apoi, deo ă ă dat , parc era ă ă
iadul pe p m*nt, a'teptau cu #ecile s vin pe lume to i odat $ Acum ă ă ă ţ ă
era unul din acele momente$
)acienta lui, o negres plinu , mereu vesel , era pe punctul de a ă ţă ă
na'te al #ecelea copil$ )entru c venise la spital "n ultimul moment ă
&usese dus direct la sala de urgen e$ %n timp ce scria, Dorn,erger ă ţ
au#ea discu ia dintre ea 'i internul care o adusese "n sec ie$ ţ ţ
A'a cum era normal "n ca#urile de urgen , internul rugase ţă
politicos pacien ii din li&t s co,oare 'i o tran ţ ă sportase numai pe
negres $ ă
5 !e oameni dr gu i7 2 plece ei din li&t numai pentru mine, ă ţ ă
spunea &emeia$ ) i eu nu m ă -am sim it a'a de important niciodat ţ ă ă
p*n acum$ ă
%n acel moment Dorn,erger "i au#i pe intern spun*ndu-i pacientei
s se rela0e#e$ / spunsul &emeii ven ă ă i instantaneu8
5 2 m rela0e#, m i , iete6 ) i, eu sunt rela0at $ +u m rela0e# ă ă ă ă ă ă ă
"ntotdeauna c*nd &ac un copil$ +ste singura perioad din via a mea ă ţ
c*nd nu sp l vase 'i ru&e 'i nu &ac m*ncare$ 4&, o&, a,ia a'tept s ajung ă ă
aici$ )entru mine-i ca o vacan $ 2e opri un moment din cau#a durerii$ ţă
.urmur printre din i8 Am nou copii 'i sta e ă ţ ă ă al #ecelea$ !el mare este
de v*rsta ta$ >tii ce, s m a'tep i 'i la anuC pe vremea asta$ % i spun ă ă ţ ţ
eu, m "ntorc$ ă
Dorn,erger o au#i chicotind, apoi &emeia t cu pen ă tru c era ă
preluat de asistente 'i dus "n sala de na'teri$ Doctorul, &oarte ă ă
apretat, &oarte de#in&ectat 'i &oarte transpirat din cau#a c ldurii, "'i ă
urm pacienta$ ă
1
%n ,uc t ria spitalului, unde c ldura nu era o pro ă ă ă ,lem pentru c ă ă
oamenii care lucrau aici erau o,i'nui i cu ea, Hilda 2traughan, ţ
asistenta care se ocupa de dieta pacien ilor, mu'c dintr ţ ă -o pl cint cu ă ă
struguri 'i d du din cap apro,ator spre ,uc tarul 'e&$ !aloriile se vor ă ă
ar ta cu siguran peste o s pt m*n , pe c*ntarul din ,aie, dar ea "'i ă ţă ă ă ă
lini'tea con'tiin a scu#*ndu ţ -se c era de datoria ei s guste pe c*t se ă ă
poate din toate re etele spi ţ talului$ )e urm 9 era cam t*r#iu pentru ă
doamna 2traughan să-'i &ac pro,leme "n privin a caloriilor 'i a ă ţ
greut ii$ /e#ultatul acumulat al multelor degust ri anterioare era un ăţ ă
trup de vreo sut de Ailograme, cu doi s*ni imen'i, ca st*ncile gemene ă
ale :i,raltarului, renumi i "n tot spi ţ talul 'i care, c*nd mergea, "i d deau ă
"n& i'area unui port ăţ avion maiestuos, precedat de dou nave mai mici ă
de escort $ ă
Dar, pe c*t era de "ndr gostit de m*ncare, doamna 2traughan ă ă
era "ndr gostit 'i de munca ei$ )rivi "n jurul s u 'i "'i admir cu ă ă ă ă
satis&ac ie imperiul8 oalele str lu ţ ă citoare de ino0, toate ustensilele de
,uc t rie, & r pat , 'or urile al,e 'i apretate ale ,uc tarilor$ ;nima i se ă ă ă ă ă ţ ă
umplu de c ldur la vederea acestora$ ă ă
La ,uc t rie, "n perioada aceasta a #ilei era &oarte mult de lucru$ ă ă
)r*n#ul era cea mai di&icil mas a #ilei, pentru c "n a&ar de pacien i ă ă ă ă ţ
tre,uiau s &ie hr ni i 'i doctorii 'i asistentele 'i tot personalul care ă ă ţ
lucra "n spital$ )este dou #eci de minute vor "ncepe s &ie duse t vile ă ă ă
cu m*ncare "n re#erve 'i camerele de gard , activitate care nu se va ă
termina mai devreme de dou ore$ Dup aceea, "n timp ce ajutoarele ă ă
vor sp la vasele, ,uc tarii se vor ocupa de masa de sear $ ă ă ă
:*ndul la &ar&urii o & cu pe doamna 2traughan s se "ncrunte 'i s ă ă ă
se "ndrepte mecanic spre locul din ,uc t rie unde erau instalate cele ă ă
dou ma'ini automate de sp lat vase$ +ra locul cel mai pu in ă ă ţ
str lucitor din regatul ei 'i mai pu in modern dec*t alte sectoare, 'i se ă ţ
g*ndi c va &i mai &ericit c*nd 'i acest sector va &i mo ă ă derni#at ca
restul ,uc t riei$ %n elegea c nu se putea &ace totul deodat 'i ă ă ţ ă ă
recuno'tea cu onestitate c de doi ani de c*nd de inea aceast &unc ie ă ţ ă ţ
la spital, o,ligase administra ia s &ac multe cheltuieli$ otu'i, "n timp ţ ă ă
ce se "ndrepta s controle#e sala de mese se hot r" s dis ă ă ă cute din nou
cu administratorul despre cele doua ma'ini de sp lat vase ce tre,uiau ă
s &ie cump rate$ ă ă
111
>e&a sec iei de nutri ie nu era singura persoan din spital ale c rei ţ ţ ă ă
g*nduri se concentrau "n mod preponderent asupra m*nc rii$ La sec ia ă ţ
radiologie de la etajul al doilea, un pacient e0tern, domnul <ames
(lad3icA, vicepre'edinte al uneia dintre cele trei mari companii care se
ocupau cu v*n#area de automo,ile "n (urlington, era, dup cum ă
spunea singur, ?&l m*nd ca un lup@$ ă
Avea 'i motive$ La recomandarea medicului, <ames (lad3icA nu
m*ncase de ieri, iar acum se a&la "n ca,inet, preg tit pentru o anali# ă ă
gastric $ Anali#a radiologic urma s con&irme sau s in&irme ulcerul ă ă ă ă
duodenal de care era suspectat$ <ames (lad3icA spera s nu &ie ă
con&irmat$ De &apt, dorea cu disperare ca nici ulcerul 'i nici alt ,oal ă ă
s nu &ie con&irmate, pentru c se a&la dup o perioad de trei ani de ă ă ă ă
sacri&icii, "n care d duse dovad de mai mult voin ca niciodat , trei ă ă ă ţă ă
ani dup care, "n s&*r'it, a&acerile "ncepuser s mearg , iar pen ă ă ă ă tru
asta primea ,ani$
2igur, era "ngrijorat$ !um s nu &i &ost "ngrijorat, c*nd "n &iecare ă
lun tre,uia respectat un gra&ic de v*n# ri6 Nu era posi,il s ai, ă ă ă ă
ulcer, tre,uia s &ie altceva, ceva u'or, care se putea vindeca imediat$ ă
+ra vicepre'edinte al companiei doar de 'ase s pt m*ni 'i 'tia ,ine c ă ă ă
men inerea "n aceast &unc ie depindea de capacitatea con ţ ă ţ tinu de a ă
produce$ ;ar pentru asta, tre,uia s &ie s ă ăn tos 'i apt pentru munc $ ă ă
Nici un certi&icat medical nu putea compensa sc derea v*n# rilor$ ă ă
<ames (lad3icA am*nase mult vreme acest moment$ De vreo ă
dou luni devenise con'tient de durerea per ă manent din stomac$ 4 ă
vreme "ncercase s se mint c nu era nimic neo,i'nuit, "n cele din ă ă ă
urm "ns , tre,uise s apele#e la medic$ 2pera totu'i c nu va dura ă ă ă ă
prea mult$ A&acerea cu Fo3ler, pentru 'ase camionete era gro#av 'i ă
tre,uia &inali#at imediat$ Dumne#eule, c*t ă "i era de &oame7
)entru doctorul /alph (ell, , tr*nul radiolog, ?Ding ă -Dong@ cum
era numit de personalul spitalului, era doar o anali# de rutin $ %'i ă ă
permise un joc "n g*nd 'i hot r" c "n ca#ul acesta r spunsul tre,uia s ă ă ă ă
&ie ?da@$ )acientul era genul predispus la ulcer$ %l privise pe , r,atul ă
din &a a sa, "l studiase prin lentilele groase 'i reali#ase c era tipul de ţ ă
om alarmist9 uite, 'i acum se &r m*nta$ %l a'e# pe (lad3icA "n &a a ă ă ţ
aparatului 'i "i "ntinse paharul cu ,ariu$
5 !*nd " i spun eu, "l ,ei tot$ %'i preg ti aparatul, apoi comand 8 ţ ă ă
Acum7
Urm ri traseul ,ariului prin eso&ag, apoi prin stomac, spre duoden$ ă
2coase "n eviden de lichidul opac, orga ţă nele erau delimitate limpede,
'i din c*nd "n c*nd (ell ap sa pe un ,uton pentru a "nregistra ă
re#ultatele pe &ilm$ 2e apropie de pacient 'i-i mas a,domenul pentru ă
a "mpr 'tia ,ariul$ Atunci v #u o urm pe duoden$ Ulcer, limpede, & r ă ă ă ă ă
nici o urm de "ndoial $ !*'tigase pariul pe care ă ă -l & cuse cu sine "nsu'i$ ă
5 Asta este tot, domnule (lad3icA, mul umesc$ ţ
5 +i ,ine, doctore, care este verdictul6 .ai tr iesc6 ă
5 =ei supravie ui$ ţ
o i doreau s 'tie ce vedea el pe ecran$ ţ ă Oglind , oglin ă joar , ă
cine-i cel mai s n tos dintre noi to i? ă ă ţ Nu era trea,a lui s le spun $ ă ă
5 .edicul dumneavoastr curant va primi &ilmele m*ine$ !red c ă ă
va vor,i el cu dumneavoastr $ ă
?:hinion, prietene, g*ndi doctorul$ 2per să- i plac regimul cu ţ ă
lapte 'i ou &ierte$@ ă
La dou sute de metri de cl direa central a spita ă ă ă lului, "ntr-o
cl dire veche, ce &usese odat &a,ric de mo,il , iar acum servea de ă ă ă ă
ad post pentru asistentele care nu aveau unde locui, eleva asistent ă ă
=ivian Lo,urton se chinuia cu un &ermoar care re&u#a s se "nchid $ ă ă
5 Luate-ar nai,a7 se r sti ea la &ermoar cu o e0presie mult ă
"ndr git de tat l s u, om care ă ă ă ă -'i agonisise averea con&orta,il din ă
t ierea copacilor 'i care nu vedea nici un motiv de a &olosi "n p dure un ă ă
lim,aj 'i acas cu totul altul$ ă
La nou spre#ece ani, =ivian era com,ina ia i#,itoare "ntre ă ţ
ro,uste ea tat lui s u 'i delicate ea "nn scut a mamei sale, pe care ţ ă ă ţ ă ă
via a din 4regon nu o in&luen ase niciodat $ Acum, "n cea de ţ ţ ă -a patra
lun de 'coal , =ivian descoperise unele tr s turi ale p rin ilor s i "n ă ă ă ă ă ţ ă
propriile sale reac ii &a de spital 'i munca de aici$ +ra 'i spe ţ ţă riat 'i ă
&ascinat , 'i "n acela'i timp era de#gustat $ !on ă ă tactul nemijlocit cu
,oala era "ntotdeauna un 'oc pentru noii sosi i$ !hiar dac 'tiai acest ţ ă
lucru, nu " i servea la nimic, c*nd stomacul i se "ntorcea pe dos 'i ţ ţ
aveai nevoie de mult voin pentru a nu &ugi din acest loc$ ă ţă
Dup asemenea momente =ivian sim ea nevoia s schim,e ă ţ ă
atmos&era, s se de#in&ecte#e9 "n mare m sur "'i g sise antidotul "n ă ă ă ă
mu#ic , dragostea ei dintotdeauna$ 2urprin# tor pentru m rimea lui, ă ă ă
ora'ul (urlington avea o e0celent orchestr sim&onic 'i, dup ce ă ă ă ă
descoperise acest lucru, =ivian devenise o &ervent admiratoare a ei$ ă
(alsamul mu#icii o ajuta să-'i p stre#e echili,rul$ ; ă -a p rut r u c*nd s ă ă -a
terminat stagiunea, 'i "n ultima vreme sim ise nevoia s pun altceva ţ ă ă
"n locul mu#icii$
otu'i, acum nu avea timp pentru asemenea g*nduri, pau#a
dintre orele de diminea 'i raportul de gard era scurt $ >i &ermoarul ţă ă ă
sta7$$$ rase mai tare de el 'i reu'i s ă ă-l "nchid $ U'urat , ie'i "n &ug pe ă ă ă
u' $ Dumne ă #eule, ce cald e7 Din cau#a e&ortului era transpirat toat $ ă ă
1
A'a era "n diminea a aceea, ca "n &iecare diminea $ La ţ ţă
Neurologie, )sihiatrie, )ediatrie, Dermatologie, 4rtopedie,
4&talmologie, :inecologie, Urologie, "n s lile de opera ie, "n ă ţ
pavilioanele cu plat , "n toate departamentele, la toate cele cinci etaje ă
'i la su,solul spitalului rei !omitate, &or&ota oamenilor 'i medicilor
cre'tea 'i descre'tea, "ntocmai ca &lu0ul 'i re&lu0ul m rii$ ă
+ra ora unspre#ece, "n #iua de cincispre#ece iulie$
D4;
La dou ,locuri dep rtare de spitalul rei !omitate, ceasul din ă ă
turnul ,isericii /edeemer , tea ora, "n timp ce Bent 4CDonnell pleca de ă
la !hirurgie spre Administra ie$ ( taia clopotului, ca "ntotdeauna &als , ţ ă ă
inunda spitalul prin &erestrele deschise$ 4CDonnell "'i veri&ic ceasul de ă
m*n cu un gest mecanic$ recu pe l*ng un grup de interni care "l ă ă
salutar respectuos$ La etajul al doilea 4CDonnell se opri 'i & cu loc ă ă
unei asistente care "mpingea un scaun cu rotile$ %n scaun era o &etiţă
de #ece ani cu un ochi ,andajat$ 4 &emeie, evident mama copilului, se
agita protector "n jurul ei$
Asistenta, c reia "i #*m,i, "l recunoscu 'i r spunse la salut$ ă ă
%mplinise patru#eci de ani dar era "nc admirat de &emei$ Avea o ă
statur masiv care "l & cuse renumit 'i "n tinere e ă ă ă ţ 5 "nalt, drept, lat "n
umeri, cu ,ra e muscu ţ loase$ %n ciuda acestei siluete impun toare ă
4CDonnell se mi'ca agil, iar tenisul 'i schiul "l ajutaser s ă ă-'i p stre#e ă
ro,uste ea$ ţ
Nu &usese niciodat &rumos "n sensul propriu al cuv*ntului, dar ă
avea un chip cu tr s turi neregulate Inasul s u "nc mai purta urma ă ă ă ă
unei "nc ier ri de la &ot,alJ pe care &emeile "l g seau atr g tor$ Numai ă ă ă ă ă
p rul "i tr da v*rsta9 nu cu mult timp "n urm &usese negru ca pana ă ă ă
cor,ului, acum "ns "nc run ea cu iu eal $ ă ă ţ ţ ă
2e au#i strigat de cineva, din spate se opri 'i "l v #u pe (ill /u&us, ă
un medic chirurg$
5 !e mai &aci (ill6
%i pl cea /u&us$ +ra con'tiincios, devotat 'i un ,un chirurg, cu ă
mult e0perien $ )acien ii aveau "ncredere "n el pentru c 'i el emana ă ţă ţ ă
"ncredere atunci c*nd le vor,ea$ +ra respectat de personalul au0iliar
pentru c se purta &rumos, "i trata ca pe ni'te egali, tr s tur pe care ă ă ă ă
nu o aveau "ntotdeauna ceilal i chirurgi$ ţ
2ingura lui ciud enie, dac i se putea spune a'a, era o,iceiul de a ăţ ă
purta cravate "ngro#itoare$ 4CDonnell se cutremur c*nd v #u noua ă ă
achi#i ie a colegului s u, o cravat mov cu pic ele gal,ene ca l m*ia ţ ă ă ăţ ă
peste care era un desen cu cercuri turcoa# 'i #ig#aguri ver#i$ (ill /u&us
"'i consuma mult timp c ut*ndu ă -'i cravatele$ Unul dintre medicii
psihiatri sugerase, recent, c aceste cravate repre#entau @craterul de ă
puroi de pe supra&a a conser ţ vatoare a omului@$ Dar /u&us r*sese doar,
"nc*ntat la culme de glum $ Dar ast #i p rea tul,urat$ ă ă ă
5 Bent, vreau s st m de vor, $ ă ă ă
5 .ergem la mine "n ,irou6 4CDonnell era curios$ /u&us nu era
genul de om care s se agite dac nu era vor,a de o pro,lem ă ă ă
important $ ă
5 Nu, putem vor,i 'i aici$ +ste vor,a despre rapoartele
chirurgicale care vin de la )atologie$
2e apropiar de o &ereastr pentru a evita aglomera ă ă ia de pe ţ
culoar$ ?.i-a &ost team de asta, g*ndi 4CDon ă nell@$
5 La ce te g*nde'ti, (ill6 "l "ntre, pe /u&us$ ă
5 Durea# prea mult$ .ult prea mult$ ă
4CDonnell cuno'tea &oarte ,ine pro,lema$ !a 'i al i chi ţ rurgi, /u&us
opera &oarte des pacien i cu tumori$ Dup ce se scotea, tumoarea era ţ ă
trimis la la,oratorul patologic al doctorului <oseph )earson$ )atologul ă
& cea dou anali#e de esut$ )rima, "ntr ă ă ţ -un mic la,orator de l*ng sala ă
de opera ie$ %n timp ce pacientul era su, aneste#ie, el e0a ţ mina esutul ţ
la microscop$ )rocedura putea duce doar la dou verdicte8 ,,malign@, ă
ceea ce "nsemna pre#en a cancerului 'i necesitatea unei interven ii ţ ţ
chirurgicale pe pacient, sau ?,enign@, ceea ce "nsemna c totul va &i ă
,ine imediat ce va &i e0tirpat tumoarea$ Dac era vor,a de o tumoare ă ă
malign , opera ia se & cea imediat$ )e de alt parte, verdictul ,enign, ă ţ ă ă
venit de la patolog, era pentru chirurg semnalul c tre,uie s ă ă-'i
termine munca 'i să-'i trimit pacientul la recuperare$ ă
5 La sala de opera ii nu sunt "nt*r#ieri, nu6 4CDon ţ nell nu au#ise că
ar &i, dar tre,uia s se conving $ ă ă
5 Nu, r spunse /u&us$ Ai &i primit pl*ngeri dac ar &i &ost$ Dar este ă ă
vor,a despre raportul complet al anali#ei de esut, acesta durea# prea ţ ă
mult$
5 %n eleg$ 4CDonnell "ncerca s c*'tige timp ca s ţ ă ă-'i limpe#ească
g*ndurile$ .intea lui trecea &e,ril "n revist toate procedurile$ Dup ce ă ă
se "ndep rta esutul orice tu ă ţ moare era trimis la la,oratorul patologic, ă
unde tehnicienii preparau mai multe lame cu mai mult aten ie 'i ă ţ
lucr*nd "n condi ii mai ,une$ .ai t*r#iu, patologul le studia 'i d dea ţ ă
conclu#ia &inal $ Uneori, o tumoare care p rea ,e ă ă nign la prima anali# ă ă
se dovedea malign la e0amina ă rea mai atent , 'i nim nui nu i se p rea ă ă ă
normal c pato ă logul "'i schim,a p rerea$ %n aceste situa ii se & cea din ă ţ ă
nou opera ia chirurgical $ +vident "ns , era &oarte im ţ ă ă portant ca al
doilea raport al patologului s &ie prompt$ 4CDonnell "n elesese imediat ă ţ
c acesta era mie#ul pro ă ,lemei care "l &r m*nta pe /u&us$ ă
5 Dac s ă -ar &i "nt*mplat doar o dat , continu /u&us, mu m ă ă -a'
pl*nge acum$ >tiu c )atologia este aglomerat 'i nu "ncerc s ă ă ă-i &ac
neca#uri lui <oe )earson$ Dar s-a "nt*mplat de mai multe ori, Bent$ 2e
"nt*mpl mereu$ ă
5 Fii mai concret, (ill, "l "ntrerupe 4CDonnell$ +ra &oarte convins că
/u&us avea dove#i care să-i sprijine argumentele$
5 (ine$ 2 pt m*na trecut am avut o pacient , doam ă ă ă ă na .ason,
cu tumoare la s*n$ Am e0tirpat tumoarea 'i la prima anali# <oe ă
)earson a spus ,enign$ Dup aceea, totu'i, pe raportul &inal a scris ă
malign$ /u&us ridic din umeri$ Nu reclam acest lucru, nu le po i g si pe ă ţ ă
toate de prima dat $ ă
5 Dar6 Acum c 'tia despre ce este vor,a, 4CDonnell dorea s ă ă
termine discu ia$ ţ
5 Lui )earson i-au tre,uit opt #ile s &ac raportul &inal$ !*nd l ă ă -am
primit, pacienta era e0ternat $ ă
5 %n eleg$ ţ
Nu era ,ine$ ?Nu este ,ine deloc, g*ndi 4CDonnell@$
5 Nu este u'or, continu /u&us calm, s chemi o &e ă ă meie "napoi 'i
să-i spui c ai gre'it, c la urma urmei are cancer 'i tre,uie s o ă ă ă
opere#i din nou$
Nu, nu era u'or 'i 4CDonnell 'tia prea ,ine asta$ %nainte de a veni
la rei !omitate trecuse 'i el prin asemenea situa ii$ 2pera s nu mai ţ ă
treac niciodat $ ă ă
5 (ill, lasă-m te rog s re#olv "n &elul meu aceast pro,lem , ă ă ă ă
vrei6 Lui 4CDonnell "i p rea ,ine c cel care ă ă -i ridicase pro,lema era
/u&us$ Al i chirurgi ar &i putut "n ţ greuna situa ia$ ţ
5 (ine"n eles, at*ta timp c*t vei &ace ceva concret$ /u&us avea ţ
dreptate s &ie vehement$ >tii, acesta nu este un ca# i#olat$ Din ă
"nt*mplare este unul grav$
Din nou 4CDonnell "'i d du seama c acest &apt era adev rat$ ă ă ă
)ro,lema cu /u&us era "ns c acesta nu ă ă -'i d dea seama de urm rile ă ă
acestei situaţii$
5 =oi vor,i cu <oe )earson ast #i dup ă ă-amia# $ Dup con&erin a ă ă ţ
privind mortalitatea chirurgical $ =ii 'i tu6 ă
5 =in 'i eu$
5 (ine, (ill, ne vedem atunci$ % i mul umesc c m ţ ţ ă -ai in&ormat$ % i ţ
promit c voi re#olva pro,lema$ ă
=oi re#olva, re&lect 4CDonnell "ndep rt*ndu ă ă -se$ !e anume6 %ncă
se mai g*ndea la asta c*nd ajunse "n aripa administrativ 'i deschise ă
u'a ,iroului lui Harry omaselli$
La "nceput nu-l v #u pe omaselli, apoi administrato ă rul "l strig 8 ă
5 Aici, Bent$ %n cap tul "ndep rtat al camerei, o ă ă maselli st tea ă
aplecat deasupra unei mese la care-'i petrecea cea mai mare parte din
timpul de lucru$ 2tudia ni'te schi e$ 4CDonnell travers camera 'i le ţ ă
privi$
5 =ise#i cu ochii deschi'i, Harry6 Ar t spre una din schi e8 >tii ce, ă ă ţ
sunt sigur c po i s &aci o ser acolo, "n aripa estic $ ă ţ ă ă ă
omaselli #*m,i$
5 De acord, cu condi ia ca tu s convingi consiliul c este ţ ă ă
necesar $ %'i scoase ochelarii & r rame 'i "ncepu s ă ă ă ă-i 'tearg mecanic$ ă
Uite-l, este aici, Noul ;erusalim$
4CDonnell studie pro&ilul spitalului rei !omitate a'a cum ar ta "n ă
planul de e0tindere 'i renovare$ Noua clădire includea o arip nou 'i ă ă
locuin e noi pentru asis ţ tente$
5 Nout i6 ăţ
Administratorul "'i puse la loc ochelarii pe nas$
5 Ast #i am vor,it din nou cu 4rden$ ă
4rden (ro3n, pre'edintele celei de-a doua mari o el rii din ţ ă
(urlington era pre'edintele consiliului de administra ie al spitalului$ ţ
5 >i6
5 +l este convins c putem conta pe jum tate de mi ă ă lion de dolari
p*n "n ianuarie$ Asta "nseamn c putem "ncepe &unda ia "n martie$ ă ă ă ţ
5 >i cealalt jum tate de milion6 2 pt m*na trecut 4rden mi ă ă ă ă ă -a
spus c o va str*nge p*n "n decem,rie$ A ă ă tunci 4CDonnell "l
considerase cam naiv pe pre'edinte, prea optimist$
5 >tiu, spuse omaselli$ Dar mi-a spus să- i comunic c s ţ ă -a
r #g*ndit$ ;eri s ă -a "nt*lnit din nou cu primarul$ 2unt convin'i c pot ă
o, ine a doua jum tate de milion p*n "n vara viitoare 'i c pot "ncheia ţ ă ă ă
campania p*n "n toamn $ ă ă
5 Asta este o veste ,un $ 4CDonnell hot r" s ă ă ă-'i alunge temerile$
Dac 4rden (ro3n spusese asta, "nsemna c se va ine de cuv*nt$ ă ă ţ
5 4h, apropo, continu omaselli cu un gest stu ă diat$ 4rden 'i
primarul au "nt*lnire cu guvernatorul miercurea viitoare$ 2e pare că
p*n la urm vom o, ine su ă ă ţ plimentul din partea statului$
5 >i altceva6 4CDonnell se r sti ironic la ad ă ministrator$
5 !redeam c o s &ii "nc*ntat$ ă ă
.ai mult dec*t "nc*ntat, re&lect 4CDonnell$ %ntr ă -un &el ai putea
spune c este primul pas spre reali#area unui vis$ +ra un vis care "'i ă
avea originea din primele #ile de c*nd sosise la rei !omitate, acum
trei ani 'i jum tate$ !iudat, c*t de repede te o,i'nuie'ti cu un loc, ă
g*ndi 4CDonnell$ Dac i ă -ar &i spus cineva c*nd se a&la la Facultatea de
medicin din Harvard, sau mai t*r#iu, c*nd era chirurg 'e& la !olum,ia ă
)res,yterian, c va s&*r'i prin a ajunge "ntr ă -un spital pr p dit ca ă ă
acesta, ar &i re&u#at ideea, plin de dispre $ !hiar 'i c*nd &usese la ţ
Londra pentru a-'i per&ec iona e0perien a "n chirugie, &usese convins ţ ţ
c se va al tura personalului unora dintre cele mai mari cli ă ă nici, <ohns
HopAins sau .assachusetts :eneral$ !u preg tirea pe care o avea, ar &i ă
putut alege$ Dar "nainte de a se hot r", 4rden (ro3n venise la Ne3 ă
KorA 'i-l convinsese s vi#ite#e spitalul din (urlington$ ă
!eea ce a v #ut l ă -a "ngro#it$ 2pitalul era aproape demolat,
organi#area lipsea cu des v*r'ire, standardele me ă dicale, cu c*teva
e0cep ii, erau la p m*nt$ ţ ă
>e&ii de la sec iile de chirurgie 'i medicin intern inuser de ţ ă ă ţ ă
posturi ani de #ile$ 4CDonnell sim ise c o,iectivul lor "n via &usese de ţ ă ţă
a p stra un ă status quo prietenos$ Administratorul, omul cheie "n
leg tura dintre con ă siliul de conducere 'i personalul medical, era un
incompetent$ )rogramul internilor era ine0istent$ Nu e0istau &onduri
pentru cercetare$ !ondi iile "n care tr iau asis ţ ă tentele 'i condi iile de ţ
munc erau aproape medievale$ 4rden (ro3n "i ar tase totul, nu ă ă -i
ascunsese nimic$ Apoi, merseser "mpreun acas la pre'edintele ă ă ă
consiliului$ 4CDonnell acceptase s r m*n la cin , dar dup aceea ă ă ă ă ă
dorise s prind primul avion spre Ne3 KorA$ De#gustat, nu mai vroia ă ă
s vad niciodat ora'ul (urlington 'i spi ă ă ă talul rei !omitate$
La cin , care &usese servit "n lini'te, "ntr ă ă -o su&ragerie ce ar ta ă
pl cut, i s ă -a spus istoria$ Nu era ceva nou$ 2pitalul rei !omitate,
alt dat modern 'i ,ine apre ă ă ciat, c #use prad del s rii 'i neglijen ei$ ă ă ă ă ţ
)re'edintele consiliului &usese un industria' , tr*n, care de cele mai ă
multe ori pasa responsa,ilit ile lui unei alte persoane 'i venea la ăţ
spital numai pentru a &ace &a unor o,liga ii sociale deose,ite$ Lipsa ţă ţ
de autoritate provocase dec derea$ >e&ii de sec ii ineau cu din ii de ă ţ ţ ţ
posturi 'i erau re&ractari la orice schim, ri$ inerii &useser la "nceput ă ă
revolta i, apoi se sim iser &rustra i, apoi se mutaser "n alte p r i$ %n ţ ţ ă ţ ă ă ţ
cele din urm , reputa ia spitalului de ă ţ venise at*t de proast "nc*t nici ă
un t*n r cu studii superioare nu "'i mai dorea s se al ture acestui ă ă ă
personal$ Din aceast cau# , &useser primi i al ii, cu cali&icare mai ă ă ă ţ ţ
sla, $ Aceasta era situa ia c*nd venise 4CDonnell "n vi ă ţ #it $ ă
2ingura schim,are &usese numirea lui 4rden (ro3n "n &unc ia de ţ
pre'edinte$ ( tr*nul industria' care ocupase aceast &unc ie, murise ă ă ţ
cu trei luni "n urm $ Un grup de cet eni in&luen i "l convinseser pe ă ăţ ţ ă
(ro3n s ac ă cepte$ Alegerea sa nu &usese unanim $ 4 parte din ve ă chea
gard a conducerii spitalului dorea scaunul pentru unul din ei, ce ă
&usese mult timp mem,ru al consiliului de administra ie, pe nume ţ
+ustace 23ayne$ Dar (ro3n &usese ales de majoritate 'i acum "ncerca
să-i conving pe mem,rii consiliului s accepte ideea moderni# rii ă ă ă
spitalului$
+ra o lupt aproape inutil $ +lementele conservatoare din consiliu ă ă
se aliaser cu o parte dintre medici 'i "l desemnaser pe +ustace ă ă
23ayne drept purt torul lor de cuv*nt$ /e#istau tuturor schim, rilor$ ă ă
(ro3n tre,uia s &ie &oarte diplomat 'i &oarte precaut$ ă
%'i dorea s o, in autoritatea de a spori num rul mem ă ţ ă ă ,rilor din
consiliul de conducere, pentru a coopta al i mem,ri mai activi$ Dar, ţ
pentru moment, p rerile nu erau unanime 'i, temporar, planul &usese ă
am*nat$
Dac el ar &i vrut, "i e0plicase 4rden (ro3n, ă le-ar &i putut &or a ţ
m*na ca să-'i impun punctul de vedere$ Ar &i putut, dac ar &i dorit, ă ă
să-'i &oloseasc in&luen a ca s ă ţ ă-i determine pe unii mem,ri mai inactivi
din consiliu s se retrag , dar asta ar &i "nsemnat lips de prevedere, ă ă ă
pentru c cea mai mare parte dintre ei erau oameni ,o ă ga i, iar spitalul ţ
avea nevoie de mo'tenirile pe care ace'tia i le l sau de o,icei prin ă
testament$ Dac "i d dea a&ar acum, unii dintre ei puteau &oarte ,ine ă ă ă
să-'i modi&ice testamentul 'i s scoat spitalul din el$ ă ă
+ustace 23ayne, care era proprietarul unei re ele de maga#ine, ţ
d duse de "n eles c lucrurile se puteau pe ă ţ ă trece ast&el$ De aceea avea
nevoie de &oarte mult tact 'i diploma ie$ F cuse ceva progrese totu'i, ţ ă
'i un pas "nainte &usese c o, inuse majoritatea pentru a numi un nou ă ţ
'e& la chirurgie$ De aceea dorise să-l "nt*lneasc ne ă ap rat pe ă
4CDonnell$
5 . tem c nu este de mine, spusese 4CDonnell dup cin , ă ă ă ă
cl tin*nd din cap$ ă
5 )oate c nu, dar a' dori s m ascul i p*n la cap t$ ă ă ă ţ ă ă
+ra conving tor acest , tr*n industria', urma' al unei &amilii ă ă
,ogate, care-'i alesese singur drumul "n via 'i, din muncitor la ţă
o el rie, ajunsese "n ,irourile condu ţ ă cerii, urm*nd s o, in , poate, ă ţ ă
scaunul de pre'edinte$ %i 'i sim ea pe oameni, din anii c*nd lucrase ţ
um r la um r cu muncitorii din o el rie$ )oate c de aceea acceptase ă ă ţ ă ă
povara de a scoate spitalul din mocirl $ Dintr ă -un motiv pe care nici el
nu 'i-l putea e0plica, "n scurtul timp pe care-l petrecuser "mpreun , ă ă
4CDonnell sim ise d ruirea , tr*nului$ ţ ă ă
5 Dac vii aici, i ă -a spus lui 4CDonnell la s&*r'itul mesei, nu- i pot ţ
promite nimic$ .i-ar place să- i pot spune c vei avea m*n li,er , dar ţ ă ă ă
mai degra, cred c va tre ă ă ,ui s lup i pentru &iecare lucru pe care "l ă ţ
dore'ti$ =ei "nt*lni opo#i ie, resentimente 'i piedici "n orice vei &ace$ ţ
=or &i situa ii "n care nu te voi putea ajuta 'i momente pe care va tre,ui ţ
s le dep 'e'ti singur$ Dup un moment de t cere (ro3n ad ugase ă ă ă ă ă
'optit8 !red c singurul lucru ,un pe care "l po i spune despre aceast ă ţ ă
situa ie, din punctul t u de vedere, este c ea repre#int cea mai mare ţ ă ă ă
con&runtare din via a unui , r,at$ ţ ă
Acestea &useser ultimele cuvinte pe care le spusese "n seara ă
aceea despre spital, 4rden (ro3n$ Dup aceea vor,iser despre cu ă ă
totul alte lucruri8 despre +uropa, despre alegeri, despre agravarea
na ionalismului "n 4rientul .ijlociu$ (ro3n c l torise mult 'i era un om ţ ă ă
,ine in&ormat$ .ai t*r#iu, "l condusese pe 4CDonnell la aeroport$
5 .i-a & cut pl cere c te ă ă ă -am "nt*lnit, i-a spus 4rden,
str*ng*ndu-i m*na$
Dup aceea, 4CDonnell se "m,ar ă case cu g*ndul sincer de a-'i
'terge din minte e0perien a tr it la (urlington$ ţ ă ă
%n timpul #,orului "ncercase s citeasc o revist $ +ra un articol ă ă ă
care-l interesa, despre campionatul de tenis, dar nu re inea cuvintele$ ţ
2e tot g*ndea la spitalul rei !omitate, la ceea ce v #use acolo 'i la ă
ceea ce tre,uia &ăcut acolo$ Apoi, ,rusc, pentru prima dat , "ncepuse ă
să-'i anali#e#e propriile concepte despre medicin $ ?!e "n ă seamn toate ă
astea6@ se "ntre,ase atunci$ ?!e vreau eu pentru mine6 !e &el de
reali#are "mi doresc6 !e am de o&erit6 !e voi l sa "n urma mea, la ă
s&*r'it6@ Nu era căs torit9 pro,a,il c n ă ă -o va &ace niciodat $ Avusese ă
aventuri, dar nimic serios$ Unde ducea acest drum, "nceput la Harvard,
)res,yterian (art$$$6 >i, deodat , 'tiuse r s ă ă punsul, 'tiuse c destinul "l ă
ducea la (urlington 'i la rei !omitate$ Hot r*rea &usese &erm 'i ă ă
irevoca,il $ !*nd a ateri#at pe La :uardia, i ă -a trimis o telegram lui ă
4rden (ro3n$ Dou cuvinte8 ?Am acceptat@$ ă
Acum, privind planurile cl dirii pe care administra ă torul o numea "n
glum ?Noul ;erusalim@, 4CDonnell se g*ndi la cei trei ani 'i jum tate ă ă
de c*nd era aici$ 4rden (ro3n avusese dreptate c*nd "i spuse c nu ă -i
va &i u'or$ oate o,stacolele pe care i le-a pre#is, e0istaser $ otu'i, ă
treptat, ce &usese mai greu se re#olvase$
Dup sosirea lui 4CDonnell, &ostul chirurg 'e& s ă -a retras "n t cere$ ă
4CDonnell 'i-a atras de partea sa chirurgii care doreau ridicarea
nivelului activit ii pro&esionale$ Au sta,ilit "ntre ei un regulament ăţ
&oarte sever 'i au &ormat o comisie puternic pentru a impune ă
respectarea lui$ !omisia pentru anali#area esuturilor, aproape de ţ -
&unct , a &ost reactivat $ 2arcina ei era de a ajuta la evitarea gre'elilor ă ă
chirurgicale$
!hirurgii mai pu in competen i &useser averti#a i po ţ ţ ă ţ liticos, dar
&erm, s lucre#e "n limitele competen ei lor$ !*torva c*rpaci, dintre cei ă ţ
care a,ia erau "n stare s &ac opera ii de apendice, ni'te ă ă ţ
incompeten i, li se d ţ ăduse 'ansa de a alege "ntre a pleca singuri 'i a &i
da i a&ar "n mod o&icial$ %ntruc*t pentru unii aceasta ar &i "nsemnat ţ ă
pierderea mijloacelor de e0isten , majoritatea aleseser s plece & r ţă ă ă ă ă
scandal$ )rintre ei &usese 'i un chirurg care e0tirpase un rinichi unui
pacient, & r s se asigure dac pacientul nu mai &usese supus unei ă ă ă ă
ast&el de opera ii$ :re'eala &atal &usese o,servat la autopsie$ ţ ă ă
%ndep rtarea acestui chirurg de la spital se & cuse u'or$ A altora "ns , ă ă ă
decursese mult mai di&icil$ Fuseser 'i cer ă turi, la comisia disciplinar , 'i ă
doi dintre &o'tii chirurgi intentaser proces spitalului$ 4CDonnell 'tia c ă ă
va &i o disput ur*t , "n pu,lic, 'i ura pu,licitatea ce avea s se &ac $ ă ă ă ă
%n ciuda acestor pro,leme, 4CDonnell 'i cei care "l sus ineau "'i ţ
reali#aser planurile 'i umpluser golurile cu oameni cali&ica i, ce ă ă ţ
&useser convin'i cu mare greutate s ă ă accepte spitalul din (urlington$
%ntre timp, se schim,ase 'i 'e&ul !omisiei de disciplin medical , ă ă
"n locul c ruia &usese numit doctorul !handler, specialist "n medicin ă ă
intern $ De'i & cuse parte din echipa veche de conducere, luase ă ă
adesea atitudine "mpotriva ei$ Nu era "ntotdeauna de acord cu
4CDonnell, dar era unul dintre oamenii care nu acceptau compromisuri
c*nd era vor,a de activitatea pro&esional $ ă
%n cei trei ani 'i jum tate se schim,aser 'i metodele de ă ă
administrare a spitalului$ La c*teva luni dup sosire, 4CDonnell "i ă
povestise lui 4rden (ro3n despre un t*n r administrator, unul dintre ă
cei mai ,uni pe care-i cunoscuse$ )re'edintele luase avionul 'i după
dou #ile se "n ă torsese cu un contract semnat$ Dup "nc o lun , ă ă ă
, tr*nul administrator &usese pensionat 'i Harry omaselli instalat "n ă
locul s u$ Acum, latura administrativ re&lecta "n "n ă ă tregime e&icien a ţ
metodic a lui omaselli$ ă
!u un an "n urm 4CDonnell &usese ales pre'edinte al corpului ă
medical$ De atunci, el, omaselli 'i doctorul !handler l rgiser ă ă
considera,il programul de preg tire pentru interni 'i num rul ă ă
asistentelor$
.ai aveau "nc multe de & cut, 4CDonnell 'tia c erau a,ia la ă ă ă
"nceputul unui program "ndelungat, care se ,a#a pe trei componente8
serviciul medical, instruirea, cercetarea$ +l avea acum patru#eci 'i doi
de ani 'i peste c*teva luni urma s "mplineasc patru#eci 'i trei$ 2e ă ă
"ndoia c "n cei c* iva ani de activitate care "i mai r m*neau va reu'i ă ţ ă
s termine ceea ce ă -'i plani&icase$ Dar "nceputul era ,un9 m car at*ta ă
mul umire avea, 'i mai 'tia c hot r*rea luat "n avion acum trei ani 'i ţ ă ă ă
jum tate &usese co ă rect $ ă
.ai e0istau puncte sla,e, sigur, era &oarte con'tient de asta$ +ra
normal$ Nici un plan de o asemenea anvergur nu se putea re#olva ă
u'or, sau repede$ Unii medici , tr*ni se opuneau schim, rilor 'i aveau ă ă
o puternic in&luen asupra mem,rilor mai , tr*ni ai consiliului de ă ţă ă
conducere, "n &runte cu +ustace 23ayne, mai "nc p *nat ca niciodat $ ă ăţ ă
)oate c era un lucru ,un, re&lect 4CDonnell 'i poate c e0ista un ă ă ă
adev r uneori "n a&irma ia ?ti ă ţ nerii &ac prea multe schim, ri, prea ă
repede@$ Dar, din pricina acestui grup 'i a in&luen ei pe care o avea, ţ
tre,uia destul de des să-'i tempere#e planurile, s &ie pru ă dent$ +l,
4CDonnell, accepta &aptul "n sine, dar avea greut i "n a tempera cei ăţ
mai tineri dintre colegii s i$ ă
)rintr-o asemenea situa ie trecea acum, dup discu ia cu (ill ţ ă ţ
/u&us$ 2ec ia )atologie din spitalul rei !omitate era "nc plin de ţ ă ă
prejudec ile vechiului sistem de con ăţ ducere$ Doctorul <oseph )earson,
care conducea sec ia ca pe un domeniu personal, era "n spital de ţ
trei#eci 'i doi de ani$ +ra intim cu cei mai mul i dintre mem,rii con ţ -
siliului de conducere, era prieten apropiat 'i juca des 'ah cu +ustace
23ayne$ .ai mult dec*t at*t, <oe )earson nu era un incompetent9
dosarul lui era per&ect$ %n tinere e &usese recunoscut ca unul dintre cei ţ
mai activi cercet tori "n domeniu 'i &usese numit pre'edinte al ă
Asocia iei medicilor ţ patologi$ Adev rata pro,lem consta "n &aptul c ă ă ă
munca la sec ia )atologie devenise prea comple0 pentru a &i dirijat ţ ă ă
de un singur om$ 4CDonnell intuia c unele la,oratoare din sec ie ă ţ
tre,uiau moderni#ate$ Dar, era necesar, ca la toate schim, rile, s se ă ă
mai g*ndeasc $ re,uia luat "n considerare str*ngerea de &onduri ă ă
pentru e0tinderea spitalului$
Dac se iscau discu ii "ntre 4CDonnell 'i <oe )ear ă ţ son, cum va
a&ecta in&luen a lui )earson asupra lui +us ţ tace 23ayne str*ngerea de
&onduri pentru reconstruc ia spitalului6 Dona ia pe care urma s ţ ţ -o &acă
23ayne era pro,a,il su,stan ial , deci pierderea ei era de luat "n ţ ă
seam $ La &el de serioas era in&luen a lui 23ayne asu ă ă ţ pra unora dintre
locuitorii ora'ului9 "ntr-un &el sau altul, , tr*nul avea puterea de a le ă
reali#a, sau distruge planurile$
!u o asemenea mi# "n joc, 4CDonnell spera c pro ă ă ,lema sec iei ţ
)atologie putea &i l sat o vreme "n sus ă ă pans$ otu'i, tre,uia s &ac ă ă
ceva "n leg tur cu pl*ngerea lui (ill /u&us, 'i repede$ ă ă
/idic privirea de pe proiecte 'i "i spuse administra ă torului8
5 Harry, cred c s ă -ar putea s intr m "n r #,oi cu <oe ă ă ă )earson$
/+;
%n contrast cu c ldura 'i activitatea &e,ril de la etajele superioare ă ă
ale spitalului, "n su,solul "m,r cat "n &aian al, era lini'te 'i r coare$ ă ţă ă ă
Lini'tea &usese tul,urat de mica procesiune care venea pe culoar ă 5
sora )en&ield 'i o ordonan care "mpingea o mas cu rotile$ ţă ă
De c*te ori & cuse oare acest drum6 se "ntrea, sora )en&ield ă ă
privind trupul acoperit de pe mas $ )ro,a,il c de vreo cinci#eci de ori ă ă
"n ultimii unspre#ece ani$ )oate de mai multe ori, pentru c unor ă
asemenea situa ii nu le re ii e0act num rul9 acest ultim drum "ntre ţ ţ ă
salon 'i morga spitalului, grani a dintre via 'i moarte$ ţ ţă
4 lege nescris era respectat cu s&in enie9 acest ultim drum al ă ă ţ
pacientului care murise era trasat cu discre ie, erau alese coridoarele ţ
nepopulate, li&tul de mar& pentru a co,or" la su,sol a'a "nc*t cei vii s ă ă
nu &ie #gudui i sau deprima i de spectrul mor ii ce li se "n& i'a at*t de ţ ţ ţ ăţ
aproape$ +ra ultima sarcin pe care tre,uia s o "ndeplineasc sora ă ă ă
)en&ield, pentru c , de'i "n aceste ca#uri medicina e'uase, &ostul ă
pacient nu era tratat cu dispre 9 grija, ultimele servicii care i se ţ
acordau, erau semne c se dep 'ea grani a dintre via 'i moarte$ ă ă ţ ţă
Ultimul semn de respect$
!oridorul al, se ,i&urca$ Dinspre dreapta se au#ea un #um#et de
motor$ Acolo era departamentul mecanic al spitalului 5 centrala
termic , sistemul de ap cald , generatoarele electrice$ %n direc ia ă ă ă ţ
opus era o pl cu pe care scria8 ?2+! ;A )A4L4:;+$ .4/: @$ ă ă ţă Ţ Ă
%n timp ce Heidman, ordonan a, "ndrept m su a cu rotile spre ţ ă ă ţ
st*nga, portarul lu o atitudine respectuoas , "ncerc*nd s ascund ă ă ă ă
sticla de !oca-!ola cu care "'i trecuse timpul$
2e 'terse la gur cu dosul m*necii, dup care "ntre, 8 ă ă ă
5 Nu a reu'it s tr iasc , nu6 ă ă ă
/emarca "i era adresat lui Heidman9 era un &el de glum , un joc ă ă
pe care "l jucaser de multe ori$ 4rdo ă nan a nu era la primul drum "n ţ
su,sol$
5 ;-au tras clapa, <acA$
)ortarul d du din cap 'i mai lu o gur din sticla de !ola$ ă ă ă
!e scurt este timpul "ntre via 'i sala de autopsie, g*ndi sora ţă
)en&ield$ !u mai pu in de o or "n urm , trupul de su, cear'a& era ţ ă ă
:eorge Andre3 Dunton tr ind, "n v*rst de cinci#eci 'i trei de ani, ă ă
inginer$ %'i amintea detaliile din &i'a pacientului, pe care o avea "n
dosarul de su, ,ra $ ţ
Familia lui se purtase la &el de &rumos 'i "nainte de a muri 'i după
ce murise, uni i, distru'i emo ional, dar & r reac ii isterice$ )entru ţ ţ ă ă ţ
doctorul .ac.ahon &usese mai u'or s le cear permisiunea de ă ă
autopsie$
5 Doamn Dunton, "ncepuse el ,l*nd, 'tiu c v este greu s v ă ă ă ă ă
g*ndi i la asta acum, dar tre,uie s v rog ceva$ = rog s ţ ă ă ă ă-mi da i ţ
permisiunea de autopsie pentru so ul dumneavoastr $ ţ ă
!ontinuase cu &ra#ele de rutină 5 cum "ncearc spi ă talul să
men in standardele medicale pentru ,inele tu ţ ă turor, cum se poate
veri&ica diagnosticul medicului 'i c*te se pot "nv a, c*t ,ine le pot &ace ăţ
altor &amilii cercet*nd o anumit ,oal $ Nimic din toate acestea nu se ă ă
poate reali#a & r permisiunea$$$ ă ă
Fiul lui Dunton l-a "ntrerupt cu ,l*nde e8 ţ
5 %n elegem$ Dac ve i completa actele, mama le va semna$ ţ ă ţ
>i a'a a ajuns sora )en&ield s complete#e &ormali ă t ile de ăţ
autopsiere, a'a ajunsese :eorge Andre3 Dunton, de cinci#eci 'i trei de
ani, mort, la dispo#i ia patologului$ ţ
U'ile s lii de autopsie se d dur la perete$ ă ă ă
:eorge /inne, administratorul sec iei, urm ri cu privirea masa cu ţ ă
rotile care intra "n sal $ )rivi apoi spre masa de autopsie$ 2tr lucea de ă ă
cur enie$ Heidman "l salut cu una din glumele de rutin $ ăţ ă ă
5 Am un pacient pentru tine$
)oliticos, de parc nu au#ise aceste cuvinte de sute de ori, /inne "i ă
#*m,i 'i-i & cu semn s se apropie de mas $ ă ă ă
5 Du-l acolo$
Heidman "mpinse masa cu rotile iar /inne lu cear ă 'a&ul care
acoperea trupul ne"nsu&le it al lui :eorge Andre3 Dunton$ %l "mpachet ţ ă
'i i-l "ntinse lui Heidman 5 & cea parte din inventar$ Folosind cear'a&ul ă
de dedesu,t, cei doi , r,a i rostogolir cadavrul pe masa de autopsie$ ă ţ ă
:eorge /inne icni c*nd ridic corpul$ ă
5 A &ost un om solid, s-a "ngr 'at p*n "n ultima secund a vie ii$ ă ă ă ţ
Heidman #*m,i$
5 %m, tr*ne'ti, :eorge$ )arc v d c " i vine 'i ie r*ndul$ ă ă ă ă ţ ţ
/inne cl tin din cap$ ă ă
5 4 s &iu aici s te a'e# ă ă pe tine pe masa asta$
2cena se des& 'ura & r gra, $ 4 jucaser de multe ori$ )oate c , ă ă ă ă ă ă
"n timp, cei doi acceptaser jocul glumelor maca,re din instinctul de a ă
crea o ,arier "ntre ei 'i atmos&era mor ii "n care tr iau #ilnic$ De &apt ă ţ ă
totul era acum o &ormalitate$ 2e o,i'nuiser cu moartea 'i nu mai ă
sim eau team sau tul,urare "n &a a ei$ ţ ă ţ
%n cel lalt cap t al s lii de autopsie era patologul practicant, ă ă ă
doctorul .cNeil$ 2e "m,r case "n halatul al,, apretat impeca,il, 'i ă
acum r s&oia dosarul ca#ului primit de la sora )en&ield, deplin con'tient ă
de apropierea 'i c ldura &emeii$ %i sim ea halatul apretat, par&umul dis ă ţ -
cret, 'uvi a de p r alunecat de su, ,onet 9 i ţ ă ă ă -ar &i plăcut s o m*ng*ie$ ă
F cu un e&ort s se concentre#e ă ă asupra h*rtiilor$
5 2e pare c totul e "n ordine$ ă
2 "ncerce oare cu sora )en&ield6 recuser deja 'ase s pt m*ni, ă ă ă ă
'i la v*rsta de dou #eci 'i 'apte de ani 'ase s pt m*ni de celi,at erau ă ă ă
greu de suportat$ 2ora )en&ield era atr g toare, avea pro,a,il trei#eci ă ă
'i doi de ani, destul de t*n r pentru a &i interesant , destul de , tr*n ă ă ă ă ă
pentru a mai &i inocent $ +ra inteligent , prietenoas 'i ar ta 'i ,ine$ ă ă ă ă
%ncerc s vad dincolo de uni&orma al, 9 pe c ldura asta pro,a,il c ă ă ă ă ă ă
nu avea prea multe dedesu,t$ /oger .cNeil calcul $ )ro,a,il c va ă ă
tre,ui s o invite la mas de c*teva ori$ Da, e clar9 asta ar "nsemna ă ă
ceva ,ani, 'i luna asta nu i-ar ajunge$ ) strea# ă ă-te pentru mine,
)en&ield$ Ai s mai vii pe aici9 vor mai muri pacien i, 'i tu "i vei aduce ă ţ
aici$
5 .ul umesc, doctore$ Femeia "i #*m,i 'i se "ntoarse s plece$ ţ ă
Da, cu ea se putea aranja, era convins de asta$ %i strig 8 ă
5 )o i s mai aduci7 Avem nevoie de practic $ ţ ă ă
4 glum pr &uit "n "ncercarea de a te ap ra "n &a a mor ii$ +laine ă ă ă ă ţ ţ
)en&ield ie'i$ 2arcina ei &usese "ndeplinit , tradi ia &usese onorat , ă ţ ă
legea nescris &usese respectat $ Datoria ei era acum s se "ntoarc la ă ă ă ă
cei ,olnavi, dar vii$ >i totu'i avea sentimentul c doctorul .cNeil "i ă
sugerase ceva$ Dar mai avea oca#ii ca s a&le$ ă
%n timp ce :eorge /inne strecura o ,ucat de lemn su, g*tul ă
cadavrului, .cNeil aranja instrumentele necesare pentru autopsie$
!u ite, &re#e, un &ier str u pentru oase$$$ toate &oarte curate$ /inne era ţ ă ă
un om con'tiincios, dar nici un instrument nu era steril a'a cum tre,uia
s &ie "n s lile de opera ie$ Aici nu ă ă ţ - i & ceai griji de in ţ ă &ec ii pentru ţ
pacientul de pe mas , aici numai patologii tre,uiau s &ie aten i cu ă ă ţ
propria lor persoan $ ă
:eorge /inne "l privi "ntre, tor pe .cNeil care "i ghici g*ndul$ ă
5 )o i s suni la asisten ţ ă te, :eorge$ 2pune-le c ele ă vele asistente
pot co,or", 'i anunţă-l pe doctorul )earson c suntem gata$ ă
5 Da doctore$
/inne ie'i ascult tor$ .cNeil ca patolog practicant, avea ă
autoritate, chiar dac salariul pe care ă -l primea era pu in mai mare ţ
dec*t al portarului$ Nu va trece mult 'i distan a dintre ei se va m ri$ !u ţ ă
trei ani 'i jum tate de practic "n spate mai avea acum doar 'ase luni ă ă
p*n va putea ocupa un post permanent de patolog$ Atunci se va ă
putea g*ndi la o sluj, pl tit cu dou #eci de mii de dolari pe an, ă ă ă ă
pentru c din &ericire, cererea de medici patologi era &oarte mare, iar ă
speciali'ti erau pu ini$ Atunci nu ţ -'i va mai &ace griji "n privin a ,anilor, ţ
"'i va putea permite să-i &ac avansuri asistentei )en&ield, sau altora$ ă
/oger .cNeil #*m,i "nc*ntat, de'i nu tr d nimic "n e0terior$ ă ă
4amenii care avuseser de ă -a &ace cu .cNeil "l credeau un dur, 'i era
uneori, "l credeau lipsit de sim ul umorului, dar nu era$ De &apt, cu ţ
, r,a ii el nu se "mprietenea u'or, "n schim, &emeile "l g seau atr ă ţ ă ă-
g tor, lucru ă pe care-l descoperise devreme 'i-l &olosise "n avantajul
s u$ !*nd era stagiar, colegii lui erau ui ă mi i$ .cNeil, mohor*tul, ţ
moroc nosul, avea un succes ne,un printre elevele asistente, reu'ind ă
acolo unde unii dintre ei nu aveau succes, adic "n pat$ ă
U'a s lii de autopsie se deschise 'i .iAe 2eddons "'i & cu apari ia, ă ă ţ
ca de o,icei, plin de verv $ 2eddons era chirurg practicant, temporar ă
trimis la patologie$ %ntotdeauna aducea cu el ,un dispo#i ie$ Avea ă ţ
p rul ro'u, mereu ciu&ulit, 'i nu putuse &i niciodat disciplinat de un ă ă
pieptene$ !hipul deschis 'i copil resc era "ntotdeauna luminat de un ă
#*m,et pl cut$ .cNeil "l considera pe 2eddons un m sc rici, de'i, spre ă ă ă
lauda lui, t*n rul se adaptase la patologie mult mai repede dec*t al i ă ţ
chirurgi$ 2eddons privi cadavrul de pe mas $ ă
5 Aha, iar avem trea, 7 ă
.cNeil "i ar t dosarul de pe mas 'i 2eddons "l deschise$ ă ă ă
5 De ce a murit6 apoi citind "n dosar coment 8 stop cardiac, hm6 ă
5 A'a scrie acolo, spuse .cNeil$
5 e ocupi tu de el6
)racticantul cl tin din cap$ ă ă
5 =ine )earson$
2eddons "l privi ciudat$
5 .arele ,oss "n persoan 6 !e are at*t de deose,it ca#ul acesta6 ă
5 Nimic deose,it$ .cNeil prinse &ormularul de autopsie "ntr-un
dosar$ =or asista elevele asistente$ !red c vrea s le impresione#e$ ă ă
5 2pectacol la comand 7 r*se 2eddons$ re,uie s v d 'i eu$ ă ă ă
5 %n ca#ul sta, po i s 'i &aci ceva$ .cNeil "i "n ă ţ ă tinse &ormularele$
!ompletea#ă-le, vrei6
5 2igur c da$ ă
2eddons "ncepu s note#e in&orma iile despre starea cadavrului$ %n ă ţ
timp ce scria comenta ca pentru sine$
5 4 cicatrice curat de la opera ia de apendicit $ Aluni pe ,ra ul ă ţ ă ţă ţ
st*ng$ 2cu#ă-m , , tr*ne, spuse 'i r suci m*na$ U'or rigor mortis$ ă ă ă
/idic*nd o pleoap , not pe h*rtie ?pupila de F,L cm "n diametru@$ ă ă
%ncerc s des ă ă chid gura "n epenit $ ;a s vedem pu in din ii7 ă ţ ă ă ţ ţ
De pe culoar se au#ir #gomote de pa'i$ U'a s lii se deschise 'i o ă ă
asistent pe care .cNeil o recunoscu intr "nso it de c*teva eleve ă ă ţ ă
asistente$
5 (un diminea a, doctore .cNeil$ ă ţ
5 (una diminea a$ ;ntra i$ ţ ţ
+rau 'ase eleve, 'i pe m sur ce intrau "n sal arun ă ă ă cau priviri
nelini'tite spre cadavrul de pe mas $ .iAe 2eddons #*m,i ironic$ ă
5 :r ,i i ă ţ -v , &etelor$ Dac vre i locuri "n &a , pu ă ă ţ ţă te i alege$ ţ
2eddons cercet admirativ grupul de &ete$ +rau c* ă teva noi, pe
care nu le mai v #use, inclusiv ,runeta$ 4 mai privi o dat $ Da, chiar ă ă
dac erau ascunse de uni ă &orma spartan de elev , &ormele acesteia ă ă
aveau ceva deose,it$ !u gesturi voit neglijente, travers sala de au ă -
topsie 'i se a'e# l*ng &ata pe care tocmai o remarcase$ %i #*m,i larg ă ă
'i-i spuse cu ,l*nde e8 ţ
5 Nu-mi amintesc s te &i v #ut$ ă ă
5 2unt aici de c*nd au venit 'i celelalte$ %l privi cu un amestec de
naivitate 'i curio#itate, apoi ad ug iro ă ă nic8 .i s-a spus c doctorii nu ă
iau "n seam elevele asistente din anul "nt*i$ ă
5 ) i, este o regul general , dar uneori &acem e0 ă ă ă cep ii$ Depinde ţ
de eleve, desigur$ Apropo, eu sunt .iAe 2eddons$
5 +u sunt =ivian Lo,urton$
Fata "ncepu s r*d , dar se opri ,rusc c*nd v #u pri ă ă ă virea sever a ă
asistentei 'e&e$ Lui =ivian "i pl cea t*n rul doctor ro'cat, dar p rea ă ă ă
necuviincios s glume'ti "n aceast atmos&er $ La urma urmei, omul de ă ă ă
pe mas era mort$ .urise de pu in timp, a'a i se spusese, de aceea ă ţ
grupul lor &usese chemat s priveasc autopsia$ ?Autop ă ă sia@$ !uv*ntul o
aduse la realitate$ 2e "ntre, cum va reac iona, c ci deja era ă ţ ă
nelini'tit $ !a asistent , nuia c se va o,i'nui cu moartea, dar acum ă ă ă ă
totul i se p rea nou 'i "nsp im*nt tor$ ă ă ă
2e au#ir pa'i pe coridor$ 2eddons "i "ntinse m*na 'i "i 'opti la ă
ureche8
5 .ai vor,im, c*t de cur*nd$
U'a se deschise 'i elevele "i & cur loc, cu respect, doctorului ă ă
<oseph )earson$ ( tr*nul le salut scurt, apoi, & r s a'tepte ă ă ă ă ă
r spunsul la salut se "ndrept spre un dulap, de#,r c halatul al, 'i ă ă ă ă
"m,r c halatul pentru autopsie$ F cu un gest spre 2eddons, care se ă ă ă
gr ,i s ă ă-i "ncheie 'ireturile la spate$ Apoi, ca o echipa ,ine antrenat , ă
cei doi se "ndreptar spre chiuvet , unde 2eddons "i pudr m*inile 'i ă ă ă
apoi "l ajut s "m,race m nu'ile de cauciuc$ Au & cut totul "n t cere$ ă ă ă ă ă
!*nd terminar , )earson "'i scoase igara din gur 'i morm i un ă ţ ă ă
?.ul umesc@ indi&erent$ ţ
2e apropie de masa de autopsie 'i lu &i'ele "ntinse de .cNeil$ ă
)*n "n acest moment )earson nu aruncase nici o privire spre cadavrul ă
de pe mas $ )rivind spectacolul, 2eddons avu impresia c , tr*nul se ă ă ă
comport ca un dirijor "n &a a unei orchestre sim&onice$ Lipseau doar ă ţ
aplau#ele$
Dup ce se &amiliari# cu istoria ca#ului, )earson cercet cadavrul, ă ă ă
compar*nd constat rile personale cu no ă tele din &i'e$ Apoi l s igara 'i ă ă ţ
se "ntoarse spre eleve8
5 !red c aceasta este prima autopsie la care asista i$ ă ţ
Fetele murmurar "n cor8 ă
5 Da, domnule$
5 Atunci s v e0plic$ +u sunt doctorul )earson, patologul acestui ă ă
spital$ Domnii de l*ng mine sunt doc ă torul .cNeil, patolog practicant 'i
doctorul 2eddons, chirurg practicant "n anul al treilea$$$ 2e "ntoarse
spre 2eddons8 Am dreptate6
5 Da, doctore )earson$
)earson continu 8 ă
5 $$$"n anul al treilea de specialitate 'i care ne &ace onoarea să
lucre#e temporar la )atologie$ Doctorul 2eddons va termina "n cur*nd
perioada de speciali#are dup care va practica chirurgia pe oameni ă
nevinova i$ ţ
Dou &ete chicotir , celelalte #*m,ir $ 2eddons #*m ă ă ă ,ea deschis,
gusta glumele$ )earson nu pierdea niciodat oca#ia s ă ă-i "n epe pe ţ
chirurgi 'i pro,a,il avea motive$ %n patru#eci de ani de patologie
, tr*nul v #use pro,a,il mul i nechema i$ Acum "l privi pe .cNeil$ ă ă ţ ţ
Acesta era "ncruntat$ Nu este de acord, g*ndi 2eddons$
5 )atologul este medicul pe oare pacientul nu "l vede$ >i totu'i,
munca lui are o in&luen a enorm asupra s n t ii pacientului$ ţ ă ă ă ăţ
%ncepe spectacolul, g*ndi 2eddons 'i cuvintele lui )earson
demonstrar c avea dreptate$ ă ă
5 )atologia &ace testele de s*nge ale pacientului, "i studia#ă
e0crementele, "i depistea# ,olile, hot r 'te dac are o tumoare ă ă ă ă
malign sau ,enign $ )atologia "l s& tuie'te pe medicul pacientului 'i ă ă ă
ajut acolo unde medicina ge ă neral nu poate p trunde$ )earson se opri ă ă
'i privi semni&icativ spre trupul lui :eorge Andre3 Dunton$ )atologul
este omul care pune diagnosticul &inal$
)earson se opri din nou$ !e actor super, este , trinul, g*ndi ă
2eddons$ !*t naturale e7 ă ţ
5 = atrag aten ia, continu )earson, asupra acelor cuvinte scrise ă ţ ă
pe peretele s lilor de autopsie$ ă
4chii &etelor urm rir degetul doctorului$ ă ă Mortul vivos docent.
)earson citi ma0ima "n latin apoi o traduse8 ă
5 !ei mor i "i "nva pe cei vii$ A'a se va "nt*mpla 'i acum$ ţ ţă
( r,atul acesta, aparent ă 5 su,linie cuv*ntul aparent 5 a murit de
trom,o# coronarian $ )rin au ă ă topsie vom descoperi dac este ă
adev rat$ ă
2eddons, care 'tia ce se va "nt*mpla mai departe, se apropie de
mas $ +ra un actor m runt "n aceast scen dar nu dorea s o piard $ ă ă ă ă ă ă
)earson "mpr 'tie "n jurul s u un nor de &um dup care "i "ntinse igara ă ă ă ţ
lui 2eddons$ 2tudie instrumentele de pe mas 'i alese un cu it$ !al ă ţ culă
din privire unde va t ia, apoi cu mi'c ri iu i 'i sigure t ie ad*nc$ ă ă ţ ă
.cNeil le privea atent pe &ete$ Autopsia, g*ndi el, nu era
recomandat celor sla,i de "nger, dar uneori 'i pentru cei cu ă
e0perien prima inci#ie era greu de & cut$ )*n "n acest moment ţă ă ă
trupul de pe mas sem nase &i#ic cu unul viu$ %n urma lamei de cu it ă ă ţ
imaginea se spul,era$ )e mas nu se mai a&la un , r,at, o &emeie sau ă ă
un copil, ci materie, carne 'i oase, sem na cu via a dar nu era via $ ă ţ ţă
Acesta era adev rul suprem, s&*r'itul la care tre,uiau s ajung to i ă ă ă ţ
oamenii$ Aceasta era starea &inal descris de vechiul testament, ?Din ă ă
r*n te na'ti, "n r*n te "ntorci@$ ţă ă ţă ă
Folosindu-'i "ndem*narea acumulat "n lunga ă -i e0perien , ţă
)earson "ncepu autopsia cu o inci#ie "n &orm de ?K@$ !ele dou ,ra e ă ă ţ
ale y-ului porneau de la umeri 'i se "nt*lneau su, piept$ De aici cu itul ţ
t ie "n jos a,domenul la glandele genitale$ Lama cu itului "mpl*ntat "n ă ţ
carne &*'*ia lugu,ru$
.cNeil v #u "ntre &ete dou chipuri al,e ca varul, o a treia se ă ă
"ntoarse cu spatele, celelalte trei priveau cu stoicism$ !ontinua s le ă
priveasc atent pe cele palide9 era un lucru normal ca &emeile s ă ă
cede#e la prima autopsie$ Acestea "ns p reau c vor re#ista$ !elor ă ă ă
dou le reveni culoarea "n o,raji, a treia se "ntoarse, de'i avea ,atista ă
la gur $ .cNeil le spuse cu "n el ă ţ egere8
5 )ute i ie'i a&ar , dac dori i$ )rima dat este "n ţ ă ă ţ ă totdeauna greu
de suportat$
oate "l privir cu recuno'tin dar nici una nu se mi'c $ .cNeil ă ţă ă
'tia c unii patologi nici nu le primesc pe asistente la autopsie p*n nu ă ă
se & cea prima inci#ie$ )earson "ns nu era omul care s menaje#e pe ă ă ă
cineva$ +l considera c ele tre,uie s vad totul de la "nceput p*n la ă ă ă ă
s&*r'it$ !u asta .cNeil era de acord$ 4 asistent tre ă ,uia s &ac &a ă ă ţă
multor situa ii ţ 5 mem,re rupte, in&ec ii, opera ii9 cu c*t accepta mai ţ ţ
repede realitatea, cu at*t era mai ,ine pentru to i, inclusiv pentru ea$ ţ
+ra r*ndul lui .cNeil să-'i pun m nu'ile 'i s lu ă ă ă cre#e al turi de ă
)earson$ ie coastele 'i d du la iveal inima 'i pl m*nii$ . nu'ile, ă ă ă ă ă
instrumentele 'i masa "ncepuser acum s se umple de s*nge$ ă ă
2eddons, "nm nu'at 'i el, t ia acum partea in&erioar a corpului pentru ă ă ă
a deschide a,domenul$ ravers camera 'i lu o g leat , dup care ă ă ă ă ă
scoase stomacul 'i intestinele 'i dup ce le cercet pu in, le puse "n ă ă ţ
g leat $ .irosul "ncepuse s &ie insuporta,il$ Lu*nd un tu, de pe ra&tul ă ă ă
de l*ng mas , 2eddons "ncepu s a,soar, cu pompa s*ngele din ă ă ă ă
a,domen 'i din torace$
%ntre timp, .cNeil lucra la cap$ F cuse c*te o inci#ie "ncep*nd din ă
spatele &iec rei urechi, spre cea& , urm*nd linia p rului, ast&el ca ă ă ă
t ietura s nu &ie vi#i,il "n ca#ul "n care &amilia ar &i dorit s e0pun ă ă ă ă ă
corpul de&unctului$ Folosindu-'i toat &or a degetelor, trase scalpul spre ă ţ
&runte, l s*ndu ă -l s acopere ochii 'i &a a, ast&el c acum toat easta ă ţ ă ă ţ
era de#velit $ Lu un &ier str u electric 'i "nainte s "nceap s taie ă ă ă ă ă ă ă
privi din nou spre elevele asistente8 "n ochii lor era un amestec de
groa# 'i uimire ?%ncet &etelor, g*ndi el, "nc nu a i v #ut totul@$ ă ă ţ ă
)earson scotea cu aten ie inima 'i pl m*nii$ .cNeil t ie craniul$ ţ ă ă
2cr*'netul lamei pe os tul,ur t cerea din camer $ .cNeil se uit din ă ă ă ă
nou la &ete9 spera ca &ata ce-'i inea ,atista la gur s nu vomite$ ţ ă ă
ermin $ 2e vedea mem,rana su, ire ce acoperea creierul$ Fetele re ă ţ -
#istau ,ine$ Dac re#istaser p*n acum, vor putea privi p*n la cap t$ ă ă ă ă ă
ermin*nd cu craniul, .cNeil lu o &oar&ec ascu it 'i & cu o ă ă ţ ă ă
inci#ie "n vena jugular , din care *'ni un jet de s*nge$ ?+ste &luid, ă ţ
g*ndi el, nici un semn de trom,o# @$ Apoi, scoase cu aten ie creierul$ ă ţ
2eddons aduse repede un vas de sticl plin cu &ormol 'i .cNeil puse cu ă
grij creierul "n el$ )rivind mi'c rile sigure ale lui .cNeil, 2eddons se ă ă
tre#i g*ndindu-se ce nai,a era "n mintea patologului$ %l 'tia pe acesta
de doi ani, dar "l cuno'tea mai ,ine de c*nd lucra la patologie$ )e
2eddons "l interesa patologia, de'i era convins c hot r*rea lui de a ă ă
&ace chirurgie era de&initiv 'i irevoca,il $ %n contrast cu acest t r*m al ă ă ă
mor ii, sala de opera ii era un domeniu al vie ii9 avea o poe#ie a ţ ţ ţ
mi'c rii, un sentiment al "mplinirii pe care ă nu-l putea g si aici, "n #ona ă
mor ii$ ?+i ,ine, g*ndi el, &iecare cu ce ţ -i place@$
Dar mai era ceva straniu "n leg tur cu patologia$ Aici " i puteai ă ă ţ
pierde sim ul realit ii, convingerea c me ţ ăţ ă dicina era & cut de oameni ă ă
'i pentru oameni$ De e0emplu, creierul acesta$$$ acum c*teva ore era
centrul de g*ndire al unui om, era coordonatorul sim urilor lui$ ţ
Ad postise g*nduri, cunoscuse sentimentele de dragoste, team 'i ă ă
trium&$ ;eri, poate chiar ast #i, comandase ochilor s pl*ng $ 4mul ă ă ă
acesta &usese inginer constructor$ %nsemna c acest creier 'tiuse ă
matematic , ra ionase, poate cons ă ţ truise case, poate o autostrad , ă
poate o catedral 9 acest creier l sase ceva mo'tenire &iin elor vii ce ă ă ţ
r m seser "n urma lui$ >i ce devenise acum6 4 mas de esut, care va ă ă ă ă ţ
&i t iat , e0aminat 'i incinerat $ ă ă ă ă
2eddons nu credea "n Dumne#eu 'i-i venea greu s "n eleag de ă ţ ă
ce credeau oamenii educa i$ !unoa'terea, 'ti ţ in a, g*ndirea, & ceau ca ţ ă
religia s devin o impro,a,ilitate$ Dar el, "n ce credea6 Neg sind ceva ă ă ă
mai ,un, se mul umi s &ormule#e8 ?%n str lucirea oamenilor, "n cre ţ ă ă -
din a "n om@$ !a chirurg, va avea de ţ -a &ace "ntotdeauna doar cu indivi#i
singuri$ Nu-'i va cunoa'te "ntotdeauna pacien ii, 'i chiar dac "i va ţ ă
cunoa'te va uita c ei sunt oameni, concentrat &iind asupra ă
pro,lemelor tehnice$ !u mult timp "n urm "'i jurase s nu uite ă ă
niciodat c din ă ă colo de orice e0ist un pacient ă 5 un individ$ %n timpul
speciali# ri 2eddons cunoscuse i#olarea personal ă ă 5 scutul de ap rare ă
"ntre el 'i pacient$ Uneori era o m sur de ap rare, dorea s evite ă ă ă ă
implicarea emo ional $ )oate c dac prietenii lui ar cunoa'te aceste ţ ă ă ă
g*nduri, ar &i uimi i ţ 5 ei care "l credeau pe .iAe 2eddons un e0trovertit
jovial$
Dar .cNeil6 4are el sim ea ceva, sau se ap ra 'i el cu o plato' ţ ă ă
protectoare6 2eddons nu 'tia sigur, dar ,ănuia c aceasta e0ist $ Dar ă ă
)earson6 +i, aici nu avea "ndoieli$ <oe )earson era rece, rece 'i dur$ Anii
de patologie "l "ncr*ncenaser $ %l privi atent pe , tr*n$ 2cosese ini ă ă ma 'i
o studia atent$ Le vor,ea &etelor8
5 ;storia medical a acestui om ne arat c acum trei ani a su&erit ă ă ă
de un prim atac de cord 'i la "nceputul acestei s pt m*ni a avut al ă ă
doilea atac$ 2 e0amin m mai "nt*i arterele coronare$ Asistentele ă ă
priveau "ncordate "n timp ce )earson & cea o inci#ie delicat "n arterele ă ă
cordului$$$ undeva aici ar tre,ui s descoperim trom,o#a$$$ da, uite ă -o$
)e artera coronar st*ng se putea vedea un cheag de un ă ă
centimetru$
5 >i acum s e0amin m inima$ ă ă
)earson a'e# organul pe masa de disec ie 'i "l t ie in dou $ Le ă ţ ă ă
& cu semn &etelor s se apropie$ ă ă
5 =ede i #ona aceasta a mu'chiului6 )earson le ar ta un esut ţ ă ţ
&i,ros, al,icios$ Aceasta este dovada atacului su&erit acum trei ani, un
vechi in&arct care s-a vindecat$ 2emnele ultimului in&arct sunt aici, "n
ventricolul st*ng$ 4,serva i c #ona din mijloc este mai deschis la ţ ă ă
culoare 'i este "nconjurat de o #on hemoragic $ )earson se "n ă ă ă toarse
spre chirurg$ Doctore 2eddons, e'ti de acord cu mine c diagnosticul ă
de moarte cau#at de trom,o# co ă ă ronarian a &ost corect6 ă
5 Da, r spunse 2eddons ă politicos$ Nu-i nici o "ndoial , continu "n ă ă
g*nd$ Un cheag minuscul, c*t un ,o, de mu'tar, at*ta a tre,uit pentru
a t ia &irul vie ii$ ă ţ
( tr*nul patolog puse organul de o parte$ ă
=ivian "'i mai revenise$ !redea c se poate controla acum$ La ă
"nceput, c*nd v #use cum &ier str ul t ia easta cadavrului, sim ise c ă ă ă ă ţ ţ ă
le'in $ Hot r*se s se controle#e$ Nu ă ă ă -'i e0plica de ce, dar deodat "'i ă
amintise un incident din copil rie$ %ntr ă -o vacan , "ntr ţă -o p dure din ă
4regon, tat l ei c #use pe un cu it de v*n toare 'i se t iase &oarte r u ă ă ţ ă ă ă
la un picior$ 2urprin# tor, de'i era un , r,at puternic, se pierduse cu ă ă
&irea c*nd v #use at*t de mult s*nge, iar mama ei, at*t de &ragil de ă ă
o,icei, se dovedise ,rusc &oarte tare$ %l legase deasupra r nii cu un ă
garou improvi#at ca s opreasc s*ngele 'i o trimisese pe =ivian dup ă ă ă
ajutor$ Apoi, c*t timp merseser prin p dure, duc*ndu ă ă -l pe o targă
improvi#at , la &iecare jum tate de or de#legase ga ă ă ă roul pentru a
reactiva circula ia s*ngelui, apoi "l lega la loc, pentru a opri din nou ţ
s*ngerarea$ .ai t*r#iu, doctorii i-au spus c acest lucru salvase piciorul ă
de la amputare$ =ivian uitase de mult acest incident, dar amintindu-'i-l
acum "'i rec p tase puterea$ >tia c niciodat nu va mai avea ă ă ă ă
pro,leme c*nd va participa la o autopsie$
5 Ave i "ntre, ri6 spuse doctorul )earson$ ţ ă
5 Da7 5 =ivian avea una$ 4rganele, cele pe care le-a i scos, ce se ţ
va "nt*mpla cu ele6
5 )ro,a,il c le vom p stra o s pt m*n $ Adic , ini ă ă ă ă ă ă ma, pl m*nii, ă
stomacul, rinichii, &icatul, pancreasul, splina 'i creierul$ =om &ace o
e0aminare am nun it a lor 'i vom "nregistra datele$ )ro,a,il c vom ă ţ ă ă
mai avea 'i alte ca#uri, deci le vom putea compara$
otul suna at*t de rece 'i impersonal, g*ndi =ivian$ Dar pro,a,il
a'a ajungi dac &aci ast&el de lucruri #ilnic$ 2e "n&ior & r s vrea$ .iAe ă ă ă ă ă
2eddons o v #u 'i "i #*m,i$ =ivian se "ntre, dac ă ă ă-i #*m,ea amu#at
sau comp timitor$ De l*ng ea, o coleg puse timid o alt "ntre,are$ ă ă ă ă
5 >i atunci$$$ trupul, este "ngropat & r nimic6 ă ă
+ra o "ntre,are &recvent $ otu'i, )earson r spunse cu r ,da ă ă ă re$
5 Depinde$ !linicile cu la,oratoare de cercetare, ca aceasta, &ac
de o,icei mai multe studii dup autopsie dec*t celelalte spitale$ Din ă
spitalul nostru, cadavrul pleac & r organele interne$ Alt&el, cei care se ă ă ă
ocup de "m, ls mare nu ne ă ă ă -ar &i recunosc tori, pentru c ar avea mai ă ă
multe pro,leme dac le ă -am pune "napoi$
Lucrul acesta era adev rat, g*ndi .cNeil$ )oate c nu era modul ă ă
cel mai pl cut de a ă -l spune, dar era adev rat$ 2e "ntre,ase 'i el uneori, ă
dac &amilia 'i ceilal i vi#i ă ţ tatori ai camerei mortuare 'tiau ce pu in mai ţ
r m*nea "ntr ă -un corp c ruia i se & cuse autopsie$ Dup o autopsie ca ă ă ă
aceasta, "n &unc ie de c*t era de ocupat sec ia de pa ţ ă ţ tologie, puteau
trece s pt m*ni "ntregi p*n c*nd nu mai era nevoie de organe, ,a ă ă ă
chiar unele puteau &i p strate pe perioade nede&inite$ ă
5 Niciodat nu &ace i e0cep ii6 insist t*n ra$ ă ţ ţ ă ă
5 (a da$ %nainte de a &ace o autopsie tre,uie s o, ă inem acordul ţ
&amiliei$ Uneori, acordul este total, ca "n ca#ul acesta$ Alteori, primim
doar o permisiune limitat $ De e0emplu, o &amilie ne poate cere "n mod ă
deose,it s nu ne atingem de cutia cranian $ Noi respect m aceste ă ă ă
dorin e$ ţ
5 .ul umesc, domnule doctor$ Aparent, &ata era mul ţ umit , dar ţ ă
)earson nu terminase$
5 Avem 'i ca#uri "n care, din motive religioase, trupul nu poate &i
"ngropat & r organele interne$ re,uie s respect m dorin a$ ă ă ă ă ţ
5 >i catolicii6 "ntre, o alt t*n r $ +i insist 6 ă ă ă ă ă
5 !ei mai mul i dintre ei, nu$ Dar, "n general, cere ţ rile de &elul
acesta &ac munca patologului &oarte di&icil $ ă
%n timp ce spunea ultimele cuvinte, )earson "l privea ironic pe
.cNeil$
Am*ndoi 'tiau c un spital catolic din ora' insista e0as ă perant ca
trupurile autopsiate s &ie returnate pentru "n ă morm*ntare cu organele
intacte$ Uneori, recurgeau la un truc$ %ntotdeauna se g sea un set de ă
organe la "ndem*n $ Dup ce se & cea autopsia, organele scoase erau ă ă ă
"nlocuite cu cele e0istente 'i ast&el patologii aveau un punct c*'tigat "n
acest joc maca,ru$
.cNeil 'tia c )earson, de'i nu era catolic, nu apro,a aceast ă ă
practic $ ;nsista cu o,stina ie s se primeasc per ă ţ ă ă misiunea de
autopsie$ %n &ormulare e0ista o &ra# , ?limi ă tat la inci#ia a,dominal @9 ă
'tia c unii patologi reu'esc cu aceast singur inci#ie s &ac totul$ ă ă ă ă ă
Au#ise un patolog spun*nd8 ?cu o inci#ie a,dominal , dac e'ti ă ă
inteligent, reu'e'ti s sco i totul, chiar 'i lim,a@$ )earson nu ar &i per ă ţ -
mis niciodat a'a ceva$ La rei !omitate o ?inci#ie a,do ă minal @ ă
"nsemna at*t 'i nimic altceva$
)earson "'i "ntoarse din nou aten ia asupra cadavrului$ ţ
5 =om continua acum s e0amin m$$$ se opri$ Lu un cu it 'i & cu ă ă ă ţ ă
o inci#ie$ .cNeil, 2eddons, privi i aici$ ţ
Am*ndoi cercetar #ona ar tat $ )leura, de o,icei o mem,ran ă ă ă ă
transparent , era "ngro'at , dens , acoperit cu un esut &i,ros al,$ ă ă ă ă ţ
2emn clar de tu,erculo# 9 dac era veche sau recent vor de ă ă ă scoperi
imediat$
5 )alpea# pl m*nii 2eddons, "i ceru )earson$ !red c dovada ă ă ă
este acolo$
!hirurgul prinse organele "ntre degete 'i "ncepu s caute$ ă
Descoperi imediat cavernele$ %i & cu semn lui )ear ă son c are dreptate$ ă
.cNeil studia dosarul$
5 2-a & cut radiogra&ia la internare6 "ntre, )ear ă ă son$
Doctorul neg din cap$ ă
5 )acientul era "n cri# $ Aici scrie c nu i s ă ă -a & cut$ ă
5 =om &ace o inci#ie vertical s vedem$ )earson vor ă ă ,ea
asistentelor$
ie u'or$ u,erculo#a &i,roas era evident 'i &oarte avansat $ ă ă ă ă
)l m*nul avea o structur de &agure, parc erau mingi de ping ă ă ă -pong,
lipite unele de altele, iar "n mijlocul lor era r ul care oricum ar &i dus la ă
moarte, chiar dac nu ar &i cedat inima$ ă
5 =ede i6 ţ
5 2e pare c oricum era condamnat, pro,lema era doar care "l va ă
"ngenunchia primul, r spunse 2eddons la "ntre,area lui )earson$ ă
5 A'a cum spune doctorul 2eddons, omul su&erea de tu,erculo#ă
"n stare avansat care oricum l ă -ar &i omor*t$ 2e pare, totu'i c nici el, ă
nici medicul curant nu 'tiau de e0isten a ,olii ţ $
)earson "'i scosese m nu'ile 'i "ncepuse s ă ă-'i dea jos halatul$
2pectacolul s-a "ncheiat, g*ndi 2eddons$ +ste r*ndul negri'orilor să
spele$ .cNeil urma s pun organele principale "ntr ă ă -o g leat 'i s ă ă -o
etichete#e cu num rul ca ă #ului$ / m 'i ele vor &i puse "napoi, apoi ă ă ţ
inci#ia va &i cusut pentru c #ona "n care a &ost & cut va &i oricum ă ă ă ă
acoperit de haine c*nd trupul se va a&la "n sicriu$ !*nd totul va &i ă
terminat, trupul va intra la &rigider 'i "'i va a'tepta "nmorm*ntarea$
)earson "m,r c din nou halatul al, de la,orator cu care intrase 'i ă ă
aprinse o igar $ %i era caracteristic s lase "n urma lui un nor de &um 'i ţ ă ă
mucuri de igar pe care i le str*ngeau al ii$ Le vor,i asistentelor8 ţ ă ţ
5 %n meseria voastr vor &i momente c*nd pacien ii vor muri$ ă ţ
Atunci tre,uie s o, ine i permisiunea pentru autop ă ţ ţ sie de la ruda cea
mai apropiat $ Uneori o va cere un medic, de multe ori va tre,ui s o ă ă
cere i voi$ Uneori ve i "nt*mpina re#isten $ )entru orice om este greu ţ ţ ţă
s ac ă cepte mutilarea unei persoane iu,ite, chiar 'i moart $ +ste de ă
"n eles$ ţ
)earson t cu$ imp de o secund 2eddons se tre#i "ntre,*ndu ă ă -se
dac nu cumva "l judecase gre'it pe , tr*n$ 2im ise oare un strop de ă ă ţ
c ldur 'i omenie la el acum6 ă ă
5 !*nd va tre,ui s aduce i argumente pentru a ă ţ -i convinge pe
oameni de necesitatea autopsiei, sper s v aminti i ceea ce a i v #ut ă ă ţ ţ ă
ast #i 'i s &olosi i acest lucru ca e0emplu$ 4mul acesta a su&erit de ă ă ţ
tu,erculo# timp de mai multe luni$ +ste posi,il s ă ă-i &i in&ectat pe cei
din jurul s u ă 5 &amilia, oamenii cu care a muncit, chiar 'i personalul
spitalului$ Dac nu s ă -ar &i & cut autopsia unele din aceste persoane s ă -ar
&i "m,oln vit de tu,ercu ă lo# , care ar &i r mas nedepistat p*n "n ă ă ă ă
ultimul moment$
Dou &ete se "ndep rtar instinctiv de mas $ )earson d du din ă ă ă ă ă
cap$
5 Aici nu e0ist pericol de in&ec ie$ u,erculo#a este o ,oal ă ţ ă
respiratorie$ Dar pentru c ast #i am a&lat acest lucru, cei care i ă ă -au &ost
apropia i acestui om vor &i inu i su, o,serva ie 'i e0amina i periodic ţ ţ ţ ţ ţ
timp de mai mul i ani$ ţ
2pre surprinderea lui, 2eddons constat c este impre ă ă sionat de
cuvintele , tr*nului$ =or,e'te &rumos, g*ndi el9 mai mult chiar, crede ă
"n ceea ce spune$ %n acel moment "l "ndr gea pe , tr*n$ ă ă
)arc citind g*ndurile lui 2eddons, )earson "l privi cu un #*m,et ă
ironic$
5 >i patologia are victoriile ei, doctore 2eddons$
%i salut scurt 'i plec , l s*nd "n urma lui un nor de &um$ ă ă ă
)A/U
>edin a lunar privind mortalitatea la sec ia !hirurgie era ţ ă ţ
programat pentru ora 1D,LF$ !u trei minute "nainte de ora "nceperii, ă
doctori a Lucy :rainger, agitat de parc timpul lucra "mpotriva ei, ţ ă ă
intr "n anticamera s lii de 'e ă ă din e$ ţ
5 Am "nt*r#iat6 "ntre, "n gra, o asistent $ ă ă ă
5 Nu cred c au "nceput$ A,ia au intrat$ Fata "i ar ă ăt spre u'a ă
du,l de stejar a s lii de 'edin e din care se au#ea un #um#et ă ă ţ de voci$
Dup ce intr "n "nc perea mare cu covor gros, cu o mas lung ă ă ă ă ă
din lemn de nuc 'i cu scaune cur,ate, Lucy se tre#i &a "n &a cu Bent ţă ţă
4CDonnell 'i cu un t*n r pe care nu ă -l recunoscu$ Aerul era "m,i,at de
&um de igar , 'i "n jurul lor toat lumea vor,ea$ >edin a lunar privind ţ ă ă ţ ă
mortalitatea era considerat de to i ca un spectacol & cut la comand $ ă ţ ă ă
5 Lucy7
Le #*m,i altor doi chirurgi, care o salutar , apoi se "ntoarse spre ă
4CDonnell$
5 Lucy, i ţ -l pre#int pe doctorul /oger Hilton$ +ste proasp t sosit$ ă
)oate " i aminte'ti, i ţ -am pomenit de c*teva ori numele$
5 Da, "mi amintesc$ 2e "ntoarse 'i-i #*m,i deschis lui Hilton$
5 i Ţ -o pre#int pe doctori a :rainger$ Lucy este chi ţ rurg ortoped$
4CDonnell era &oarte meticulos c*nd tre,uia s pre#inte o nou ă ă
achi#i ie$ Lucy "ntinse m*na, iar Hilton i ţ -o str*nse cu un #*m,et
copil resc$ Avea "n jur de dou #eci 'i 'apte de ani$ ă ă
5 Dac nu ai o,osit s tot au#i asta, ,ine ai venit "n r*ndul nostru, ă ă
spuse ea, #*m,ind pl cut$ ă
5 De &apt "mi &ace mare pl cere$ ă
5 +ste primul spital "n care lucre#i ca titular6
5 Da$ Am &ost chirurg practicant la .ichael /eese$
Acum Lucy "'i amintea mai clar$ Acesta era omul pe care Bent
4CDonndl dorise cu tot dinadinsul s "l aduc la (urlington$ Asta ă ă
"nsemna c avea re&erin e &oarte ,une$$ ă ţ
5 =rei s vii pu in, Lucy6 Bent 4CDonneli era "n spa ă ţ tele ei 'i o
"mpingea u'or$
+a se scu# &a de Hilton 'i se retraser l*ng o &e ă ţă ă ă reastr , mai ă
departe de restul lumii$
5 +ste pu in mai ,ine aici, ne putem au#i, #*m,i 4CDo ţ nnell$ !e
mai &aci tu, Lucy6 Nu te-am v #ut "n ultima vreme dec*t &oarte pu in, la ă ţ
serviciu$
Femeia r mase pu in pe g*nduri$ ă ţ
5 +i ,ine, am pulsul normal, temperatura "n jur de LM,5, dar nu
mi-am luat tensiunea de cur*nd$
5 Nu m la'i s i ă ă ţ -o iau eu6 De e0emplu, la cin , disear $ ă ă
5 !re#i c este "n elept6 Ai putea sc pa aparatul "n sup $ ă ţ ă ă
5 Atunci s ne mul umim doar cu cina 'i s uit m de tensiune$ ă ţ ă ă
5 .i-ar &ace mare pl cere, Bent, dar tre,uie s m uit "n carnetul ă ă ă
de "nt*lniri$
5 e rog, am s te sun mai t*r#iu$ Dac nu se poate acum, ă ă
am*n m pe s pt m*na viitoare$ 4 atinse pe um r 'i se "ntoarse s ă ă ă ă ă
plece$ re,uie s "ncep odat spectacolul$ ă ă
)rivindu-l cum "'i &ace loc printre grupurile de oameni, Lucy g*ndi,
nu pentru prima dat , c*t de mult "l admira pe Bent 4CDonnell, at*t ca ă
om c*t 'i ca specialist$ ;nvita ia la cin nu era ceva nou$ )etrecuser ţ ă ă
multe seri "mpreun 'i &usese o vreme c*nd se g*ndise c alunec ă ă ă
"ncet spre o leg tur tacit $ Am*ndoi erau nec s tori i, dar Lucy, la ă ă ă ă ă ţ
trei#eci 'i cinci de ani era cu 'apte ani mai t*n r de ă ă c*t chirurgul$ %nsă
"n atitudinea lui 4CDonnell nu e0istase nici un semn care s "i arate c ă ă
el o prive'te alt&el dec*t ca pe o companie pl cut $ ă ă
Lucy 'tia c dac se l sa purtat de val, admira ia ei pentru Bent ă ă ă ă ţ
4CDonnell se putea trans&orma "n ceva mult mai pro&und 'i mai
personal$ Nu & cuse o "ncercare s &or e#e limitele, sim ind c lucrurile ă ă ţ ţ ă
tre,uie s curg "n matca lor &ireasc $ Acesta era m car avantajul ă ă ă ă
maturit ii dup #,uciumul tinere ii$ %nve i c nu tre,uie s te gr ăţ ă ţ ţ ă ă ă,e'ti
pentru a descoperi capetele curcu,eului, "nve i c ele se a&l mult mai ţ ă ă
departe de ,locul urm tor$ ă
5 %ncepem, domnilor6 4CDonnell se a&la la masa pre#idiului, iar
vocea lui reu'i s acopere rumoarea din sal $ >i el era "nc*ntat de ă ă
scurtul moment petrecut cu Lucy 'i se g*ndea cu pl cere c o va ă ă
"nt*lni cur*nd$ De &apt ar &i sunat-o de mult vreme dar e0ista un motiv ă
pentru care e#itase$ Adev rul era c Bent 4CDonnell se sim ea &oarte ă ă ţ
atras de Lucy :rainger 'i nu era sigur dac acest lucru era ,un pentru ă
ei$
Dar acum, via a lui avea un curs liniar$ !*nd tr ie'ti singur 'i e'ti ţ ă
independent, acest lucru te marchea# dup o vreme 'i i se pare greu ă ă ţ
s te adapte#i unei situa ii noi$ ( nuia c acela'i lucru se "nt*mpla 'i ă ţ ă ă
cu Lucy$ )uteau avea pro,leme chiar 'i pe plan pro&esional$ !u toate
acestea, "n pre#en a ei se sim ea mai ,ine dec*t cu alte &emei$ Avea o ţ ţ
c ldur a spiritului care "l stimula$ >tia c 'i cei ă ă ă lal i oameni, mai ales ţ
pacien ii ei, sim eau e&ectul acestei c lduri$ ţ ţ ă
Lucy era atr g toare9 era de o &rumuse e matur $ 4 prive ă ă ţ ă a acum
5 "ncetase s mai vor,easc cu un intern ă ă 5 'i o v #u aranj*ndu ă -'i o
'uvi de p r$ %ntotdeauna "'i purta p rul scurt, ,ucle aurii care "i ţă ă ă
"ncadrau &a a$ 4,serv 'i c*teva &ire al,e$ +i, dar acesta era e&ectul ţ ă
medicinii asupra tuturor 'i constatarea aminti c anii trec$ :re'ise oare ă
c*nd a'teptase at*t de mult6 +i ,ine, va vedea c*nd vor servi cina
"mpreun $ ă
)entru c rumoarea din sal nu "ncetase, repet ru ă ă ă g mintea ca ă
'edin a s "nceap $ ţ ă ă
5 Nu cred c <oe )earson a venit, "i strig (ill /u&us$ ă ă
!ravata ciudat pe care i ă -o v #use mai devreme "l sco ă tea "n
eviden &a de cei din jurul s u$ ţă ţă ă
5 Nu a venit <oe6 "ntre, 4CDonnell surprins, c u ă ă t*ndu-l din priviri$
L-a v #ut cineva pe <oe )earson6 ă
)entru un scurt moment chipul lui 4CDonnell re&lect enervarea, ă
apoi se control $ 2e "ndrept spre u' $ ă ă ă
5 Nu putem s "ncepem o 'edin despre mortalitate & r ă ţă ă ă
pre#en a patologului$ Am s v d de ce nu vine$ ţ ă ă
Dar c*nd deschise u'a se lovi de )earson$
5 )lecam s te caut, <oe$ 2alutul lui 4CDonnell era prietenos, 'i ă
Lucy se "ntre, dac nu cumva i se p ruse c este nervos, dup ă ă ă ă ă
e0presia de iritare de mai "nainte$
5 Am avut o autopsie$ A durat mai mult dec*t a' &i cre#ut$ Apoi
m-am oprit s m n*nc un sandvi'$ ă ă
.ol& ia cuvintele pentru c nu terminase "nc de m*n ă ă ă cat$ Lucy
v #u 'erve elul ascuns printre h*rtii 'i &i'e 'i #*m,i9 numai <oe )earson ă ţ
"'i putea permite s m n*nce "n timpul unei 'edin e despre ă ă ţ
mortalitate$
4CDonnell "l pre#ent pe )earson lui Hilton$ %n timp ce ace'tia "'i ă
str*ngeau m*inile )earson sc p dosarele de su, ,ra 'i h*rtiile se ă ă ţ
"mpr 'tiar pe du'umea$ N*m,ind "ncordat, (ill /u&us le str*nse 'i le ă ă
puse su, ,ra ul lui )earson$ Acesta "i mul umi distrat 'i continu s "i ţ ţ ă ă
vor,easc lui Hilton$ ă
5 !hirurg6
5 Da, domnule, r spunse Hilton politicos$ ă
Un t*n r ă ,ine-crescut, g*ndi Lucy, politicos cu cei mai "n v*rst $ ă
5 A'adar, un alt recrut pentru atelierul mecanic, comentă
)earson$ =or,ise tare 'i t ios 'i "n camer se l s ,rusc lini'tea$ %n alte ă ă ă ă
condi ii, remarca ar &i trecut ne ţ o,servat , dar acum &usese rostit cu ă ă
dispre $ Hilton "ns r*dea$ ţ ă
5 !red c putem spune 'i a'a$ %ns Lucy v #use c t*n rul &usese ă ă ă ă ă
surprins de tonul lui )earson$
5 Nu-l lua "n seam pe <oe, interveni 4CDonnell "m ă p ciuitor$ Are ă
?ceva@ cu chirurgii$ +i, "ncepem6
2e "ndreptar cu to ii spre masa imens $ 4CDonnell se a'ea# "n ă ţ ă ă
capul mesei iar )earson la st*nga lui$
%n vreme ce ceilal i se a'e#au, )earson mai mu'c o dat din ţ ă ă
sandvi', & r s ă ă -o &ac deloc pe &uri'$ ă
Undeva, a'e#at la o mas , Lucy "l o,serv pe !harlie Dorn,erger$ ă ă ă
+ra &oarte preocupat s "'i umple pipa$ De c*te ori "l priveai pe doctorul ă
Dorn,erger, acesta era ocupat ori să-'i umple, ori să-'i goleasc pipa9 ă
p rea c ni ă ă ciodat nu o &umea# $ Dorn,erger era o,stetrician la acest ă ă
spital$ L*ng el st tea :il (artlett iar "n &a a lui st teau Ding ă ă ţ ă -Dong (ell
de la /adiologie 'i <ohn .c+3an$ )ro,a,il c .c+3an era interesat de ă
vreun ca# pre#entat ast #i9 specialistul orelist nu participa de o,icei la ă
ast&el de 'edin e$ ţ
5 (un #iua, domnilor$ !onversa ia din jurul mesei "ncet $ )rimul ă ţ ă
ca#8 2amuel Lo,it#, , r,at, al,, cin#eci 'i trei de ani$ Doctor (artlett$ ă
:il (artlett, ca "ntotdeauna "m,r cat impeca,il, des ă chise un
carnet de noti e$ ;nstinctiv, Lucy "i privi ,ar,a, a'tept*nd ca aceasta s ţ ă
se mi'te$ Aproape instantaneu ,ar,a "ncepu s se mi'te "n sus 'i "n jos$ ă
(artlett vor,ea lini'tit$
5 )acientul mi-a &ost "ncredin at pe 1G mai$ ţ
5 )u in mai tare :il, se au#i dintr ţ -un col "ndep rtat al mesei$ ţ ă
5 =oi "ncerca$ Dar poate c nu i ă ţ -ar strica un control la .c+3an$
oat lumea gust gluma$ Lucy "i invidia pe cei care puteau &i ă ă
rela0a i "n ast&el de 'edin e$ +a nu era niciodat mai ales atunci c*nd ţ ţ ă
se discuta un ca# de-al ei$ +ra un chin s descrii diagnosticul 'i ă
tratamentul unui pacient care a murit 'i apoi să-i ascul i pe ţ al ii ţ
d*ndu-'i cu p rerea 'i "n cele din urm s ascul i raportul patologului ă ă ă ţ
cu re#ultatele autopsiei$ <oe )earson nu ierta pe nimeni$
+rau gre'eli pe care le putea &ace oricine "n medicin , uneori erau ă
chiar gre'eli care costau via a pacien ilor$ )u ini erau medicii care nu ţ ţ ţ
& ceau ast&el de gre'eli "n decursul "ntregii lor cariere$ ;mportant era s ă ă
"nve i din ele 'i s nu le repe i$ De aceea se & ceau 'edin ele despre ţ ă ţ ă ţ
mortalitate, pentru ca cei pre#en i s "nve e$ ţ ă ţ
Uneori gre'elile erau de neiertat 'i sim eai "ntotdeauna dac ţ ă
'edin a lunar avea "n program un asemenea ca#$ +ra o lini'te ţ ă
ap s toare 'i to i evitau s se priveasc "n ochi$ Foarte rar, criticile ă ă ţ ă ă
erau deschise, "n primul r*nd pentru c nu mai erau necesare, "n al ă
doilea r*nd pentru c nu 'tiai niciodat c*nd tu "nsu i puteai &i ă ă ţ
su,iectul unei critici$
Lucy "'i aminti un incident legat de un chirurg renumit de la un alt
spital "n care lucrase$ !hirurgul operase un suspect de cancer pe
intestin$ !*nd ajunsese "n #ona a&ectat , hot r*se c pacientul este ă ă ă
inopera,il 'i "n loc s "ncerce eliminarea por iunii a&ectate, "nchisese ă ţ
opera ia$ Dup trei #ile pacientul murise 'i &usese autopsiat$ /apor ţ ă tul
ar tase c de &apt nu e0istase cancer$ %n realitate, apendicele ă ă
pacientului se rupsese 'i &ormase un a,ces$ !hirurgul nu descoperise
acest lucru 'i, prin urmare, "l condamnase pe om la moarte$ Lucy "'i
amintea cu c*t groa# a &ost ascultat atunci raportul patologului$ ă ă
%n ast&el de ca#uri ,ine"n eles c nimic nu se & cea pu,lic, totul era ţ ă ă
doar pentru urechile medicilor$ Dar "ntr-un spital ,un lucrurile nu se
opreau aici$ De e0emplu, 4CDonnell discuta "ntotdeauna "ntre patru
ochi cu medicul "n cau# 'i, apoi, o vreme "l urm rea &oarte atent$ Lucy ă ă
nu trecuse niciodat prin asemenea situa ii, dar au ă ţ #ise c 'e&ul era ă
e0trem de dur "n spatele u'ilor "nchise$
5 !a#ul mi-a &ost "ncredin at de doctorul !ym,alist, continu ţ ă
(artlett$
Lucy "l cuno'tea$ !ym,alist era medic generalist$ >i ea primise
c*teva ca#uri de la el$
5 Am &ost sunat acas $ Doctorul !ym,alist mi ă -a spus c , nuie'te ă ă
un ulcer per&orat$ 2imptomele pe care mi le-a descris corespundeau
diagnosticului$ )acientul era deja "n salvare, "n drum spre spital$ Am
sunat chirurgul de gard 'i l ă -am anun at de sosirea ca#ului$ (artlett "'i ţ
privi noti ele$ +u am e0aminat pacientul dup apro0ima ţ ă tiv o jum tate ă
de or $ Avea dureri a,dominale puternice 'i era "n stare de cri# $ +ra ă ă
cenu'iu la &a 'i avea o transpira ie rece$ Am prescris trans&u#ie 'i ţă ţ
mor&in $ Fi#ic, a, ă domenul era rigid 'i sensi,ili#at$
5 ;-ai & cut o radiogra&ie6 "ntre, (ill /u&us$ ă ă
5 Nu$ .i s-a p rut c pacientul este prea grav ,ol ă ă nav pentru a-l
transporta la /adiologie$ Am &ost de acord cu diagnosticul de ulcer
per&orat 'i am hot r*t s opere# imediat$ ă ă
5 F r s ă ă ă- i pui alte "ntre, ri, doctore6 De data aceasta ţ ă
"ntreruperea era a lui )earson$ ot timpul patologul "'i studiase h*rtiile$
Acum "l privea direct pe (artlett$
(artlett e#it un moment 'i Lucy g*ndi8 !eva nu este "n regul 9 ă ă
diagnosticul a &ost gre'it 'i <oe )earson a'teapt s "'i "ntind capcana$ ă ă ă
Apoi "'i aminti c tot ce 'tia )earson 'tia 'i (artlett 'i pentru el nimic ă
nu mai era o surpri# $ )ro,a,il c (artlett participase la autop ă ă sie$ !ei
mai con'tiincio'i dintre chirurgi participau c*nd le murea un pacient$
Dup o pau# de c*teva momente, t*n rul continu &oarte degajat8 ă ă ă ă
5 %ntotdeauna " i pui "ntre, ri "n ca#urile urgente, doctore ţ ă
)earson$ Dar eu am hot r*t c simptomele justi ă ă &icau interven ia ţ
chirurgical ă imediat $ >i totu'i, nu era un ulcer per&orat ă 5 pacientul a
&ost trimis "n salon$ L-am chemat pe doctorul oyn,ee pentru
consulta ie, dar p*n s vin el pacientul a murit$ ţ ă ă ă
:il (artlett "nchisese carne elul 'i "'i privi colegii$ A'adar, ţ
diagnosticul &usese gre'it, 'i "n ciuda "n& i' rii lui calme Lucy 'tia c ăţ ă ă
su&letul colegului s u este tul,urat de &urtunile autocriticii$ otu'i, pe ă
,a#a simptomelor se putea argumenta c el avusese dreptate s ă ă
opere#e$
4CDonnell "l invit pe <oe )earson s vor,easc $ ă ă ă
5 = rog s ne da i datele re#ultate din autopsie$ ă ă ţ
F r "ndoial cu 'e&ul 'tia ce urmea# , re&lect Lucy$ o i 'e&ii de ă ă ă ă ă ţ
sec ii primeau rapoartele de autopsie ce im ţ plicau sec iile lor$ ţ
)earson r s&oi printre h*rtii 'i alese una$ )rivi "n jurul mesei$ ă
5 Dup cum v ă -a spus doctorul (artlett, nu a &ost ulcer per&orat$
De &apt a,domenul era per&ect normal$ (ătr*nul se opri pentru a crea
un e&ect dramatic$ !eea ce e0ista "ns era un "nceput de pneumonie$ ă
F r "ndoial c aceasta a cau#at durerea$ ă ă ă ă
Deci asta era$ Lucy relu mintal argumentele pe care le au#ise$ ă
+ste adev rat, ca mani&estare e0tern , simpto ă ă mele celor dou ,oli sunt ă
identice$
5 Dore'te cineva s discute ca#ul6 "ntre, 4CDonnell$ ă ă
Urm o t cere tensionat $ 2e & cuse o gre'eal 'i to ă ă ă ă ă tu'i nu una de
neiertat$ !ei pre#en i erau nelini'ti i pen ţ ţ tru c erau con'tien i de &aptul ă ţ
c acela'i lucru se putea "nt*mpla &iec ruia dintre ei$ )rimul care ă ă
"ndr #ni &u (ill /u&us8 ă
5 Dup simptomele descrise, a' spune c interven ia chirurgical ă ă ţ ă
a &ost justi&icat $ ă
)earson a,ia a'tepta$
5 >tiu 'i eu6 Apoi, "ncet, arunc*nd parc o grenad , continu 8 ă ă ă
>tim cu to ii c ţ ă doctorul (artlett &oarte rar vede dincolo de a,domen$
%n uluiala care se l s , )earson i se adres direct lui (artlett8 ă ă ă
5 Ai e0aminat pieptul6
/emarca 'i "ntre,area erau jignitoare$ !hiar dac (artlett tre,uia ă
criticat, aceasta tre,uia s o &ac 4CDonnell 'i nu )earson, "ntre patru ă ă
ochi 'i nu "n pu,lic$ (artlett nu era neglijent$ !ei care lucraser cu el ă
'tiau c era meti ă culos, aproape mult prea meticulos$ %n situa ia dat , ţ ă
evident c tre,uia s ia o hot r*re rapid $ ă ă ă ă
(artlett era deja "n picioare, ro'u de m*nie$
5 (ine"n eles c am e0aminat pieptul$ Am spus deja c pacientul ţ ă ă
nu era "n stare s suporte o radiogra&ie, 'i chiar dac i s ă ă -ar &i & cut$$$ ă
5 Domnilor7 Domnilor7 interveni 4CDonnell, dar (artlett re&u# s ă ă
se opreasc $ ă
5 +ste &oarte u'or s &ii alu#iv, 'i doctorul )earson nu pierde nici o ă
oca#ie$
!harlie Dorn,erger & cu un semn cu pipa "n m*n $ ă ă
5 Nu cred c doctorul )earson a avut inten ia s $$$ ă ţ ă
5 !um s cre#i6 Doar sunte i prieteni$ ;ar el cu o,stetricienii nu ă ţ
are nici o vendet personal $ ă ă
5 Nu permit a'a ceva7 4CDonnell era "n picioare$ Domin masa cu ă
inuta ţ -i atletic $ !e , r,at este, g*ndi Lucy$ Doctore (artlett, v rog s ă ă ă ă
lua i loc$ ţ
.ani&estarea lui 4CDonnell era completat "n su&letul lui de o ă
m*nie pro&und $ <oe )earson nu avea nici un drept s trons&orme ă ă
'edin ele "n certuri$ Acum, "n loc s discute o,iectiv 'i lini'tit ca#urile, ţ ă
4CDonnell 'tia c nu are de ales 'i tre,uie s "nchid 'edin a$ %i tre,uia ă ă ă ţ
un mare e&ort de voin s nu ţă ă -l pun la punct pe <oe )earson aici 'i ă
acum$ >tia c dac o va &ace va "ngreuna 'i mai mult situa ia$ ă ă ţ
4CDonnell nu "mp rt 'ea p rerea lui (ill /u&us c :il (artlett era ă ă ă ă
nevinovat "n situa ia dat $ +ra "nclinat s &ie mai critic$ )unctul cheie al ţ ă ă
ca#ului era a,sen a ra ţ diogra&iei$ Dac (artlett ar &i cerut ă -o la internare,
ar &i v #ut, ar &i schim,at diagnosticul, iar 'ansele pacientului de a tr i ă ă
ar &i &ost mai mari$
(ine, re&lect 4CDonnell, (artlett a pretins c pacientul era prea ă ă
,olnav pentru radiogra&ie$ Dar dac omul era at*t de ,olnav (artlett ă
tre,uia neap rat s &ac opera ia6 Dup p rerea lui 4CDonnell nu$ ă ă ă ţ ă ă
4CDonnell 'tia c o opera ie de ulcer per&orat tre,uie & cut "n ă ţ ă ă
dou #eci 'i patru de ore de la declan'area cri ă #ei$ Dup aceast ă ă
perioad , 'ansele de a muri erau mai mari cu opera ie dec*t & r , ă ţ ă ă
pentru c primele dou #eci 'i patru de ore erau cele mai grele9 dup ă ă ă
aceea, dac pa ă cientul supravie uia, intra "n ac iune sistemul de ţ ţ
autoapărare 'i per&ora ia se "nchidea$ %n ca#ul acesta, chiar 4CDo ţ nnell
ar &i ac ionat pentru ameliorarea st rii pacientului, & r s ţ ă ă ă ă-l opere#e, "n
inten ia de a sta,ili un diagnostic mai precis, mai t*r#iu$ Din ţ
simptomele descrise de (artlett pacientul era aproape la limita de
dou #eci 'i patru de ore, sau poate trecuse de ea$ )e de alt parte, ă ă
4CDonnell era con'tient c "n medicin era u'or s dai s&aturi, 'i cu ă ă ă
totul alt&el ac ionai "ntr ţ -o situa ie de urgen care implica via a ţ ţă ţ
pacientului$
oate aceste lucruri ar &i dorit s le discute "n mod normal, "n ă
lini'te 'i cu o,iectivitate$ )ro,a,il c unele clari&ic ri ar &i &ost aduse ă ă
chiar de (artlett care era un om cinstit 'i nu se temea de critic $ Nu ar ă
&i &ost o e0perien pl cut pentru el, dar nici nu ar &i &ost umilit "n &a a ţă ă ă ţ
colegilor$ .ai mult dec*t at*t, 4CDonnell 'i-ar &i "ndeplinit scopul, 'i o
lec ie practic "ntr ţ ă -un diagnostic di&eren iat ar &i & cut impresie asupra ţ ă
"ntregii echipe de chirurgi$
Acum nu mai putea &ace nimic din toate acestea$ Dac ar &i ă
a,ordat acum aceste pro,leme ar &i dat impresia c "l sus ine pe ă ţ
)earson 'i c "l condamn pe (artlett$ )entru moralul lui (artlett, acest ă ă
lucru nu tre,uia s se "nt*mple$ =a vor,i cu el "ntre patru ochi, dar ă
'ansa unei discu ii deschise, &olositoare, era compromis $ :ra ie lui <oe ţ ă ţ
)earson7
Discu iile contradictorii se potoliser $ 4CDonnell d dea rar cu ţ ă ă
pumnul "n mas dar acum o & cu 'i aceasta avu e&ect$ (artlett se ă ă
a'e#ase, "nc ro'u de &urie$ )earson "n ă torcea ni'te h*rtii, aparent
a,sor,it de ele$
5 Domnilor$ 4CDonnell se opri$ >tia ce tre,uie s spun , repede 'i ă ă
la o,iect$ Nu cred c tre,uie s mai spun c un asemenea incident nu ă ă ă
tre,uie s se repete$ 4 'e ă din "n privin a mortalit ii are scopul de a ţă ţ ăţ
"nv a ceva 'i nu de a ne scoate "n eviden personalit ile$ Doctor ăţ ţă ăţ
)earson, doctor (artlett, cred c m ă -am e0primat limpede$ %i privi pe
r*nd, semni&icativ$ recem la ca#ul urm tor$ ă
Au urmat alte patru ca#uri, dar nici unul deose,it, 'i discu iile au ţ
&ost lini'tite$ .ai ,ine a'a, re&lect Lucy9 ast&el de controverse nu ne ă
ajut moralul$ +rau situa ii c*nd " i tre,uia mult curaj s pui un ă ţ ţ ă
diagnostic "n ca#uri de urgen 'i dac aveai ne&ericirea s gre'e'ti ţă ă ă
tre,uia s dai socoteal $ Dar critica a,u#iv la persoan era cu totul ă ă ă ă
altceva9 nici un chirurg nu tre,uia s o suporte, dec*t dac era ă ă
incompetent 'i de o neglijen cras $ ţă ă
Lucy se "ntre,a, nu pentru prima dat , c*te din ase ă menea critici
& cute de <oe )earson erau &ondate 'i c*te se ,a#au pe sentimente ă
personale$ Ast #i, cu :il (artlett, )earson &usese mai dur dec*t "n alte ă
situa ii$ >i totu'i, acesta nu era un ca# &lagrant, iar (artlett nu era un ţ
incompetent$ Avea "n spate o munc apreciat la rei !o ă ă mitate, 'i "n
mod deose,it c*teva tipuri de cancer operate reu'it, de'i erau
considerate inopera,ile$
)earson 'tia aceste lucruri, 'i atunci, de unde aceast du'm nie6 ă ă
4are pentru c :il (artlett repre#enta "n me ă dicin ceva ce )earson ă
invidia 'i nu atinsese niciodat 6 )rivi "n jurul mesei 'i se opri la (artlett$ ă
Acum era calm, dar "nc "ncordat$ %n mod normal era un om lini'tit 'i ă
prietenos, era a'a cum tre,uia s &ie un om de succes$ Al turi de so ia ă ă ţ
lui, :il (artlett era o &igur proemi ă nent "n societatea ora'ului ă
(urlington$ +ra un om apreciat$ )ro,a,il c venitul lui anual era "n jur ă
de cinci#eci de mii de dolari$
Asta "l deranja pe )earson6 5 <oe )earson, care nu putuse
niciodat concura cu victoriile str lucitoare ale chirurgiei, omul a c rui ă ă ă
munc era esen ial dar lipsit de dramatism, care alesese o ramur a ă ţ ă ă ă
medicinei ascuns de ochii lumii$ Lucy au#ise des oamenii "ntre,*nd8 ă
De &apt, ce &ace un patolog6 Nu au#ise pe nimeni "ntre,*nd8 !e &ace un
chirurg6 >tia c erau oameni care "i considerau pe patologi un &el de ă
tehnicieni de la,orator, ignor*nd &aptul c un patolog tre,uia "nt*i de ă
toate s &ie un medic cu toate gradele medicale luate, cu ani de #ile de ă
studiu, un specialist de "nalt clas $ ă ă
Uneori ,anii erau motiv de invidie$ %ntre medicii spitalului rei
!omitate, :il (artlett era unul dintre chirurgii c uta i de pacien i 'i nu ă ţ ţ
era pl tit de adminis ă tra ia spitalului ci numai de c tre pacien i$ >i Lucy, ţ ă ţ
'i al i c* iva colegi practicau aici "n acelea'i condi ii$ %n compara ie cu ţ ţ ţ ţ
ei, <oe )earson era angajat al spitalului, primea un salariu de dou #eci ă
'i cinci de mii de dolari pe un an, cam jum tate din ceea ce c*'tiga un ă
chirurg ,un, poate mul i ani "nv cel al lui$ Lucy citise odat un articol ţ ăţă ă
cinic re&eritor la di&eren a dintre un chirurg 'i un patolog8 un chirurg ţ
prime'te cinci sute de dolari pentru e0tirparea unei tumori, un patolog
prime'te cinci dolari pentru a o e0amina, a da un diagnostic de ca# 'i a
preci#a viitorul pacientului$
+a, Lucy, se "n ele ţ sese destul de ,ine cu )earson$ Dintr-un motiv
o,scur pe care nu "l cuno'tea, )earson p rea c o agreea# , 'i de ă ă ă
multe ori ea "i r spunsese cu ace ă ea'i simpatie$ Uneori aceast amici ie ă ţ
i-a &ost de &olos, c*nd tre,uise s discute cu el un diagnostic$ ă
>edin a era pe s&*r'ite$ 4CDonnell tr gea conclu#iile$ Lucy reveni ţ ă
la realitate$ Nu &usese atent la ultimul ca# 'i nu era ,ine, tre,uia s se ă ă
mai struneasc pu in$ .edi ă ţ cii se ridicau$ <oe )earson "'i str*nsese
h*rtiile 'i d dea s plece$ 4CDonnell "l opri8 ă ă
5 2 intr m aici pu in, <oe ă ă ţ 5 'i 4CDonnell deschise u'a unui mic
,irou$ <oe, cred c tre,uie s renun i la metoda asta de a te purta cu ă ă ţ
oamenii ast&el "n timpul acestor 'edin e$ ţ
5 De ce6 "ntre, )earson direct$ ă
(ine, g*ndi 4CDonnell, dac asta vrei67 ă
5 )entru c nu ajungem nic ieri, spuse cu vocea ridicat $ ă ă ă
>i-a permis s ridice pu in glasul$ De o,icei, c*nd vor,ea cu ă ţ
, tr*nul, respecta di&eren a de ani dintre ei$ Dar acum tre,uia s ă ţ ă-'i
e0ercite autoritatea$ De'i era 'e& la sec ia !hirurgie, 4CDonnell nu avea ţ
control direct asupra activit ii lui )earson, avea "ns anumite ăţ ă
prerogative &a de munca sec iei )atologie c*nd activitatea acesteia ţă ţ
avea puncte comune cu chirurgia$
5 Nu am & cut dec*t s su,linie# un diagnostic gre ă ă 'it, at*t$ >i
)earson era agresiv$ 2ugere#i cumva c ar tre,ui s trecem su, t cere ă ă ă
asemenea lucruri6
5 >tii &oarte ,ine c nu asta am vrut s spun, veni r spunsul cu o ă ă ă
voce "nghe at , pe care 4CDonnell nu se mai str dui s o "m,l*n#easc $ ţ ă ă ă ă
%l v #u pe , tr*n e#it*nd 'i avu impresia c acesta reali#ase c ă ă ă ă
mersese prea departe$ )earson morm i ne ă mul umit8 ţ
5 Nu asta am vrut s spun, adic nu a'a$ ă ă
De'i era &urios, 4CDonnell #*m,i$ 2cu#ele nu se au#eau des de pe
,u#ele lui <oe )earson$ F cuse cu siguran un e&ort ca s le rosteasc $ ă ţă ă ă
4CDonnell continu pe un ton mai re#ona,il8 ă
5 !red c e0ist metode mai ,une de a &ace acest lucru, <oe$ e ă ă
rog s nu te superi, dar la aceste 'edin e a' dori ca tu s ne dai doar ă ţ ă
raportul autopsiei 'i s m la'i pe mine s conduc 'edin a$ !red c ă ă ă ţ ă
vom reu'i mai multe lucruri dac nu st*rnim inutil &uriile$ ă
5 Nu "n eleg de ce tre,uie s se "n&urie cineva, mor ţ ă m i iar ă
)earson, dar 4CDonnell "l sim i c d dea "napoi$ ţ ă ă
5 otu'i, <oe, a' dori s &ac aceste lucruri a'a cum 'tiu eu$ ă
Nu vreau s "l o,lig, g*ndi 4CDonnell, dar vreau s &iu limpede ă ă
"n eles$ ţ
5 Dac a'a vrei tu, spuse )earson moale 'i ridic din umeri$ ă ă
5 .ul umesc, <oe$ ţ
4CDonnell 'tia c a c*'tigat$ Fusese mult mai u'or dec*t se ă
a'teptase$ )oate c era momentul s a,orde#e 'i cealalt pro,lem $ ă ă ă ă
5 <oe, dac tot suntem aici, a' dori s ă ă- i mai spun ceva$ ţ
5 Am mult trea, $ Nu mai po i a'tepta6 ă ă ţ
%n timp ce vor,ea, )earson transmitea &oarte limpede mesajul, iar
4CDonnell "l "n elegea per&ect ţ 5 de'i cedase "ntr-o pro,lem , nu dorea ă
s renun e la indepen ă ţ den a lui$ ţ
5 Nu cred c mai putem a'tepta$ +ste vor,a despre rapoartele ă
chirurgicale$
5 !e-i cu rapoartele6 /eac ia era "n mod agresiv de&ensiv $ ţ ă
5 Am primit pl*ngeri$ Unele rapoarte au venit &oarte t*r#iu de la
)atologie$
5 !red c de la /u&us, spuse )earson cu am r ă ă ăciune$ Aproape că
"l au#eai spun*nd8 altul care o caut cu lum*narea$ ă
4CDonnell era hot r*t s nu se lase provocat$ !on ă ă tinu lini'tit8 ă
5 (ill /u&us a &ost doar unul, dar mi s-au pl*ns 'i al ii$ u 'tii ţ
&oarte ,ine asta, <oe$
imp de c*teva momente, )earson nu r spunse 'i, "ntr ă -un &el, lui
4CDonnell i se & cu mil de , tr*n$ Anii treceau 'i l sau urme$ )earson ă ă ă ă
avea acum 'ai#eci 'i unu de ani9 "n cel mai ,un ca#, mai avea
cinci-'ase ani de via activ $ Unii oameni se o,i'nuiau cu g*ndul, "i ţă ă
l sau pe tineri s p 'easc "n &a 'i s preia conducerea$ )ear ă ă ă ă ţă ă son nu,
'i ar tase limpede c nu dore'te asta$ 4CDon ă ă nell se "ntre,ase de multe
ori ce anume se ascundea "n spatele acestei atitudini$
2im ea c alunec , c nu mai este "n stare s in pasul cu ţ ă ă ă ă ţ ă
nout ile din medicin 6 Dac era a'a, )ear ăţ ă ă son n-ar &i &ost primul care
ar &i avut aceast sen#a ie$ >i totu'i, modul de#agrea,il "n care se ă ţ
comporta )earson putea ascunde multe motive$ De aceea 4CDonnell
tatona circumspect terenul$
5 Da, 'tiu, spuse resemnat )earson$
?otu'i, a recunoscut &aptul$ +ste tipic pentru el, g*ndi 4CDonnell$
De la ,un "nceput "i pl cuse &ranche ă ea lui )earson 'i de multe ori se ţ
&olosise de ea pentru a "m,un t i nivelul pro&esional la chirurgie$ %'i ă ăţ
aminti c una dintre pro,lemele c reia tre,uise s ă ă ă-i &ac &a "n ă ţă
primele sale luni de activitate la spital, &usese eliminarea opera iilor ţ
chirurgicale inutile$ De e0emplu, avuseser loc un num r anormal de ă ă
mare de opera ii ale ute ţ rului, 'i "n prea multe ca#uri utere s n toase ă ă
&useser e0 ă tirpate de unii chirurgi$ Ace'tia erau oameni ce considerau
c opera ia era cel mai ,un remediu pentru orice pro,lem a &emeilor, ă ţ ă
chiar 'i pentru cele care se puteau re#olva pe ,a# de ă
medicamenta ie$ %n ast&el de ca#uri era trecut ca diagnostic8 ţ
?miometrit cronic @ sau ?&i ă ă ,rom al uterului@, pentru a da o acoperire
raportului patologic al e0tirp rii$ 4CDonnell "'i aminti c ă ă-i spusese lui
)earson8
5 !*nd vom &ace anali#a motivelor e0tirp rii unui organ, tre,uie ă
s spunem lucrurilor pe nume8 un uter s n tos nu tre,uie s &ie ă ă ă ă
e0tirpat$
)earson "l apro,ase 'i cooperase pe deplin$ /e#ultatul &usese că
majoritatea interven iilor chirurgicale ce nu erau necesare, "ncetaser $ ţ ă
)entru chirurgi era st*njenitor acum s opere#e organe pe care to i ă ţ
colegii lor le considerau s n toase$ ă ă
5 Uite, Bent$ )earson era conciliant acum$ %n ultima vreme am
&ost e0trem de ocupat$ >tii c*t este de munc $ ă
5 >tiu, <oe$ )entru 4CDonnell era o oca#ie nesperat $ Unii dintre ă
noi credem c ai prea mult munc pe cap$ Nu este corect$ 2e sim i ă ă ă ţ
tentat s adauge ?la v*rsta ta@, dar se opri la timp$ !e ă -ar &i să- i ţ
aducem un ajutor6
/eac ia &u instantanee$ )earson aproape ip $ ţ ţ ă
5 %mi spui mie c am nevoie de ajutor6 Dumne#eule, omule7 De ă
luni de #ile cer tehnicieni pentru la,oratoare7 Avem nevoie de cel pu in ţ
trei 'i ce mi s-a spus6 Unul7 >i dactilogra&e7 Am rapoarte care #ac
gr mad de s pt m*ni "ntregi 'i cine o s le dactilogra&ie#e6 +u6 Dac ă ă ă ă ă ă
administra ia ar ie'i pu in din amor eal , s ţ ţ ţ ă -ar putea re#olva c*teva
pro,leme, inclusiv rapoartele mai rapide pentru opera ii$ Dumne#eule7 ţ
+ o chestie s te aud spun*ndu ă -mi c am nevoie de ajutoare7 ă
4CDonnell "l ascult calm$ ă
5 Ai terminat, <oe6
5 .da$ )earson p rea ru'inat de ie'irea nervoas $ ă ă
5 Nu m re&eream la tehnicieni sau la personal de ,irou, c*nd am ă
spus ajutor$ .-am g*ndit la un alt patolog$ !ineva care s te ajute s ă ă
conduci ,ine sec ia, poate s o 'i moderni#e#i pe ici, pe colo$ ţ ă
5 ;a te uit 7 ă
La cuv*ntul ?moderni#are@, )earson se pornise s argumente#e, ă
dar 4CDonnell "l opri &erm$
5 +u te-am ascultat pe tine, <oe$ Acum, te rog s m ascul i 'i tu ă ă ţ
pe mine$ . g*ndeam la un t*n r inteligent, care te ă ă -ar putea eli,era
de unele din multele o,liga ii pe care le ai de "ndeplinit$ ţ
5 Nu am nevoie de un alt patolog$
+ra o a&irma ie vehement 'i categoric $ ţ ă ă
5 De ce, <oe6
5 )entru c nu este su&icient munc pentru doi speciali'ti$ . ă ă ă ă
descurc singur cu pro,lemele de patologie, nu am nevoie de ajutor$
Doar un stagiar "n sec ie$ ţ
4CDonnell insist calm8 ă
5 Un stagiar vine pentru a-'i des v*r'i instruirea 'i, de o,icei, st ă ă
pu in la noi$ 2igur, un stagiar ar putea prelua o parte din munc , dar ţ ă
nu-i po i pune pe umeri responsa,ilit i, nu ţ ăţ -l po i &olosi "n munca ţ
administrativ $ >i tu e0act "n aceste puncte ai nevoie acum de ajutor$ ă
5 Lasă-m pe mine s hot r sc asta$ D ă ă ă ă ă-mi c*teva #ile 'i vom &i la
#i cu rapoartele$
+ra evident c <oe )earson nu inten iona s cede#e$ 4CDonnell se ă ţ ă
a'teptase s "i opun re#isten , dar nu ă ă ţă -'i imaginase c o va &ace at*t ă
de categoric$ 4are pentru c nu dorea s "mpart cu nimeni imperiul ă ă ă
s u, sau pur 'i simplu "'i proteja munca, tem*ndu ă -se c un t*n r l ă ă -ar
putea su,mina6 De &apt, lui 4CDonnell nici nu-i trecuse prin minte să
scape de )earson$ %n domeniul anatomiei patologice, )earson, cu
e0perien a lui "ndelungat , era greu de "nlocuit$ 2copul lui 4CDonnel era ţ ă
s "nt reasc sec ia 'i, de aici, ,unul mers al spitalului$ )oate c tre ă ă ă ţ ă -
,uia s e0plice mai clar$ ă
5 <oe, nu se pune pro,lema unor schim, ri majore$ Nu a sugerat ă
nimeni acest lucru$ ot tu vei conduce$$$
5 %n ca#ul acesta, lasă-m s conduc singur sec ia, a'a cum 'tiu$ ă ă ţ
4CDonnell sim i c ţ ă-'i pierde r ,darea$ )oate c in ă ă sistase prea mult
acum$ 4 s renun e pentru o #i sau dou 'i apoi va "ncerca din nou$ ă ţ ă
Dorea s evite pe c*t posi,il o ceart $ ă ă
5 Dac a' &i "n locul t u, eu a' mai re&lecta ă ă $
5 Nu am la ce re&lecta$
)earson salut scurt 'i ie'i$ ă
A'adar, asta este, g*ndi 4CDonnell$ Am delimitat c*mpul de
, taie$ / mase g*nditor ă ă 5 care va &i următoarea mi'care6
!;N!;
(u&etul spitalului rei !omitete era locul tradi ional de "nt*lnire al ţ
personalului medical 'i al celorlal i anga ţ ja i$ ) rea o r d cin din care ţ ă ă ă ă
se rami&icau toate sec iile 'i departamentele spitalului$ )u ine ţ ţ
evenimente se petreceau "n spital 5 avans ri, scandaluri, demiteri, ă
angaj ri ă 5 care s nu &ie a&late 'i discutate la ,u&et, cu mult "nainte de ă
anun ul o&icial$ ţ
.edicii &oloseau "n mod &recvent ,u&etul pentru ?consulta ii ţ
interdisciplinare@ cu colegii cu care se "nt*lneau rar, la c*te o ca&ea$
Acolo aveau loc discu ii &e,rile9 pro ţ ,leme serioase se tratau "n timpul
mesei, urmate de cele mai multe ori de note de plat "nc rcate pentru ă ă
pacien i, sau de consulta ii o&erite gratuit, dup care pacien ii se ţ ţ ă ţ
vindecau 'i nici prin g*nd nu le d dea prin ce canale ciudate li se ă
sta,ilise tratamentul$
+0istau 'i e0cep ii$ !* iva medici titulari, care nu ac ţ ţ ceptau aceste
rela ii &ormale 'i re#istau eroic e&orturilor unor colegi de a ţ -i atrage "n
discu ii de ca#$ %n asemenea situa ii, r spunsul clasic era ?!red c ar &i ţ ţ ă ă
,ine s dis ă cut m acest ca# "n ca,inetul meu@$ ă
:il (urtlett era unul dintre cei care re&u#au aceste metode 'i,
uneori, re&u#ul s u era chiar ,rutal$ ă
4 istorie spunea c metodele sale personale de re#is ă ten "'i ţă
aveau originea nu la ,u&et, ci la o petrecere$ :a#da sa, o persoană
important din (urlington, "l ,om ă ,ardase pe (urtlett cu "ntre, ri ă
despre ,olile, reale 'i imaginare$ (urtlett ascultase o vreme, apoi
anun ase cu o voce puternic , ce acoperise conversa iile din camer 8 ţ ă ţ ă
5 Doamn , din ceea ce spune i, cred c ave i pro ă ţ ă ţ ,leme cu
menstrua ia$ Dac vre i s v de#,r ca i acum, v voi e0amina chiar ţ ă ţ ă ă ă ţ ă
aici$
.ul i considerau "ns c , de'i puteau s re&u#e s acorde ţ ă ă ă ă
consulta ii "n a&ara ca,inetului, schim,urile de in&orma ii de la ,u&et ţ ţ
repre#entau un echili,ru "ntre ceea ce d deau 'i ce primeau, a'a c o ă ă
,un parte dintre me ă dici &oloseau o cale de mijloc pentru a pune cap t ă
unei solicit ri8 ă
5 Dac dori i s a&la i mai mult, m pute i g si la ca,inetul meu ă ţ ă ţ ă ţ ă
particular$
De o,icei, sala de mese era o #on democratic , ă ă unde erau uitate
sau ignorate gradele de specialitate$ 4 e0cep ie era poate practica de ţ
a a'e#a "ntr-un col mesele me ţ dicilor$ Doamna 2trughan, 'e&a sec iei ţ
de nutri ie, tre ţ cea periodic prin acel loc, 'tiind c cea mai m runt ă ă ă
pl*ngere "mpotriva igienei ar &i adus cu sine o mul ime de neca#uri$ ţ
!u c*teva e0cep ii, medicii m*ncau la aceste mese$ !eilal i "ns , ţ ţ ă
adic practican ii 'i internii, "'i a&i'au cu arogan independen a, ă ţ ţă ţ
al tur*ndu ă -se asistentelor sau personalului administrativ$
)rin urmare, nu era un lucru neo,i'nuit cu .iAe 2eddons s se ă
a'e#e la masa lui =ivian Lo,urton, care termin*ndu-'i mai repede
timpul de practic , servea acum singur masa$ ă ă
De la autopsia la care se "nt*lniser cu #ece #ile "n urm , =ivian "l ă ă
mai v #use de c*teva ori pe .iAe 2eddons 'i "ncepuse s ă ă-i plac p rul ă ă
ro'cat 'i mereu ciu&ulit al acestuia$ ;ntuia c "n &oarte scurt timp "i va ă
propune o "nt*lnire 'i, iată-l, acum era l*ng ea$ ă
5 (un 7 ă
5 (un 7 %l salut st*njenit , pentru c tocmai mu' ă ă ă ă case cu po&tă
dintr-un picior de pui$ 2e 'terse la gur 'i murmur ru'inat 8 2cu# ă ă ă ă-m $ ă
5 Nu-i nimic, nu te gr ,i$ Am venit s ă ă- i &ac o pro ţ punere$
=ivian termin de mestecat$ ă
5 !redeam c propunerile vin dup mai mult timp$ ă ă
.iAe 2eddons #*m,i 'iret$
5 !um, n-ai au#it6 2untem "n secolul vite#ei$ Nu avem timp
pentru &ormalisme$ Uite ce- i propun8 tea ţ tru poim*ine, precedat de
cin la !u,an :rill$ ă
=ivian nu se putu a, ine8 ţ
5 Ai ,ani6
ot personalul au0iliar 'tia situa ia medicilor prac ţ tican i$ ţ
2eddons 'opti teatral8
5 2 nu spui nim nui, dar am dat lovitura$ )acien ă ă ii care ne vin la ţ
autopsie, to i au din i de aur "n gur $ +ste o chestie simpl $$$ ţ ţ ă ă
5 4&, taci din gur , "mi strici pr*n#ul$ ă
=ivian mu'c din nou din copan, iar 2eddons lu doi carto&i din ă ă
&ar&uria ei$
5 .mm7 Nu-i r u deloc7 Ar tre,ui s m n*nc mai des$ >i acum, ă ă ă
să- i spun povestea$ 2coase din ,u#unar dou ,ilete$ )rive'te ţ ă -le ,ine,
le-am primit "mpreun cu complimente de la un pacient$ Un ,ilet m ă ă
anun a c este inclus 'i cina la !u,an :rill$ ţ ă ă
5 !e ai & cut6 =ivian era sincer curioas $ 4pera ie pe cord6 ă ă ţ
5 Nu$ 2 pt m*na trecut am lucrat la urgen e$ Am completat o ă ă ă ţ
jum tate de or &i'e "n locul lui FranA Horth$ A &ost adus un tip cu o ă ă
ran ur*t la m*n 'i eu l ă ă ă -am cusut$ !u astea m-am tre#it "n cutia
po'tal $ /*dea cu hohote$ Horth este ne,un de &urie$ A spus c nu mai ă ă
pleac niciodat din gard $ +i, ce #ici6 =ii6 ă ă ă
5 !u pl cere, spuse =ivian9 'i era sincer $ ă ă
5 :ro#av7 e iau din c min la ora 'apte$ (ine6 ă
%n timp ce vor,ea, .iAe 2eddons se tre#i privind-o pe &at cu ă
&oarte mult interes$ (rusc "'i d duse seama c ea era mult mai mult ă ă
dec*t o mutri'oar nostim 'i ni' ă ă te &orme rotunde$ !*nd "l privea 'i "i
#*m,ea, "i d dea sentimentul c ascunde o c ldur delicat $ :*ndi8 a' ă ă ă ă ă
&i vrut s ne "nt*lnim chiar de ast #i, prea mult am de a' ă ă teptat$ Apoi,
de undeva din str &undurile su&letului, au#i voci precaute8 Fere'te ă -te de
"ncurc turi7 Aminte'te ă - i po ţ litica, 2eddons8 iu,e'te-le 'i lasă-le9 &ii
&ericit cu amintirile$ Desp r irea este at*t de trist , dar at*t de practic ă ţ ă ă
pentru a r m*ne li,er$ ă
5 (ine, accept =ivian$ )oate c o s "nt*r#ii pu in, dar ă ă ă ţ nu mult$
1
recuse o s pt m*n 'i jum tate de c*nd Harry o ă ă ă ă maselli "i
spusese lui 4CDonnell c noua construc ie a spi ă ţ talului va "ncepe "n
prim var $ 2e a&lau "n ,iroul ad ă ă ministratorului, el, Bent 4CDonnell, 'i
4rden (ro3n, pre'edintele consiliului de administra ie$ Discutau ţ
pro,leme de interes imediat$
!u c*teva luni "n urm , cu un arhitect l*ng ei, cei trei discutaser ă ă ă
planurile detaliate pentru &iecare sec ie care "'i avea locul ei "n noua ţ
cl dire$ Dorin ele 'e&ilor de sec ă ţ ie tre,uiau anali#ate "n &unc ie de ,ani ţ ţ
'i de posi,ilit i$ ăţ
4rden (ro3n a &ost ar,itrul, iar 4CDonnell a &ost legătura cu
medicina$ !a de o,icei, pre'edintele &usese rigid 'i incisiv, dar cu un
umor care-i mai "ndulcise atitudinea$ Uneori reu'iser s accepte "n ă ă
"ntregime cererile, alteori, c*nd suspectaser inten ia de a cl di un im ă ţ ă -
periu personal, "ntre, rile au &ost pro&unde 'i revela ă toare$
Un 'e& de sec ie, &armacistul 'e&, & cuse presiuni c dore'te o ţ ă ă
toalet personal , inclus "n proiectul ,iroului s u$ !*nd arhitec ă ă ă ă tul i-a
spus c toate grupurile sociale erau proiectate pe culoar, la #ece metri ă
de ,iroul lui, &armacistul a r spuns c #ece metri sunt &oarte mul i c*nd ă ă ţ
su&eri de o cri# de diaree$ 4rden (ro3n i ă -a recomandat sec sec ia de ţ
medicin ă intern $ ă
!*teva proiecte tre,uiau re& cute din motive pur &i ă nanciare$
Ding-Dong (ell, radiologul 'e&, argumentase conving tor reali#area ă
unei s li cine ă -radiogra&ice, cu ajutorul c reia se putea "m,un t i ă ă ăţ
diagnosticul 'i tratamentul ,olilor de inim $ Dar c*nd au a&lat c numai ă ă
echipamentul cost cinci#eci de mii de dolari, planul a &ost respins, ă
de'i cu mult regret$
Dar acum, dup ce se terminaser proiectele genera ă ă le, aten ia era ţ
concentrat asupra unei pro,leme prac ă tice8 de unde se puteau lua
,ani6 +ra responsa,ilitatea strict a consiliului de directori, dar se ă
a'tepta ajutor 'i de la personalul medical$
5 Noi suger m 'i o sum &i0 de ,ani pe care s o dea medicii, ă ă ă ă
spuse (ro3n 5 'ase mii de dolari de la medicii primari, patru mii de la
asocia i 'i dou mii de la medicii asisten i$ ţ ă ţ
4CDonnell &luier u'or$ ă
5 . tem c vom avea c*teva pl*ngeri$ ă ă
(ro3n #*m,i$
5 Atunci, tre,uie s ne str duim s le &acem &a $ ă ă ă ţă
5 (anii pot &i da i "n decurs de patru ani, Bent, inter ţ veni
omaselli$ At*ta timp c*t vom avea ni'te angajamente scrise, vom
putea "mprumuta de la ,anc $ ă
5 .ai este ceva, spuse (ro3n$ !*nd se va a&la "n ora' c doctorii ă
contri,uie cu ,ani, vom primi mai mult 'i "n &ondul de dona ii$ ţ
5 >i cre#i c se va a&la6 ă
5 (ine"n eles, #*m,i (ro3n$ ţ
4CDonnell se g*ndi c lui "i va reveni sarcina de a anun a ă ţ
personalul medical asupra hot r*rii luate$ %'i 'i imagina e0presiile ă
gr itoare de pe chipurile oamenilor$ !ei mai mul i dintre medici, ca ă ţ
majoritatea oamenilor din #ilele noastre, tr iau numai din salarii$ 2igur, ă
nu vor &i o,liga i s dea contri,u ia, dar le va &i greu s re&u#e, mai ales ţ ă ţ ă
c*nd 'tiau c tot ei vor avea multe de c*'tigat din re"nnoirea spitalului$ ă
4 mare parte dintre ei vor da "ntreaga sum cerut 'i, a'a cum este ă ă
&irea omului, vor &ace presiuni asupra celorlal i s participe 'i ei, s su ţ ă ă -
&ere cu to ii$ Un spital era un viespar de su,tilit i 'i se g seau mii de ţ ăţ ă
posi,ilit i pentru a &ace de nesuportat via ăţ a pentru un noncon&ormist$ ţ
;ntuitiv ca "ntotdeauna, Harry omaselli "i "ntrerupse 'irul
g*ndurilor8
5 Nu- i &ace griji, Bent$ 4 s ţ ă- i dau toate datele "nainte de ţ
"nt*lnirea cu personalul$ 4r s ne &ie &oarte clare toate punctele care ar ă
tre,ui argumentate$ De &apt, " i garante# c dup ce vei termina, mul i ţ ă ă ţ
vor &i aceia care vor dori s dep 'easc suma de contri,u ă ă ă ţie$
5 Nu te ,a#a prea mult pe asta, #*m,i 4CDonnell $ocmai suntem
pe punctul de a-i atinge pe doctori "n punctul cel mai sensi,il 5
,u#unarul$
omaselli #*m,i$ >tia c atunci c*nd 'e&ul chirurgiei apela "n acest ă
sens "n &a a personalului, el va &i incisiv 'i &erm ca "ntotdeauna$ 2e ţ
g*ndi, nu pentru prima dat , ce ,ine era s lucre#i cu o persoan ca ă ă ă
4CDonnell$ %n ultimul spital unde lucrase, unde &usese administrator ad-
junct, pre'edintele corpului medical era un om care se credea popular
'i "'i impunea opiniile "n orice domeniu$ Drept re#ultat, "n spital nu
e0ista o conducere real , iar standardele pro&esionale su&ereau &oarte ă
mult$
Harry omaselli admira &ranche ea 'i iu eala deci ţ ţ #iilor, pentru că
acestea erau metodele pe care le aplica el "nsu'i la spitalul rei
!omitate$ Lu*nd deci#ii rapide puteai uneori s gre'e'ti, dar, "n ă
general, re#olvai mult mai multe pro,leme 'i situa ia se "m,un t ea ţ ă ăţ
pe măsur ce trecea timpul$ /apiditatea de deci#ie 'i de ac ă iune erau ţ
lucruri "nv ate de omaselli cu mult timp "n urm , "n s lile de tri,unal, ăţ ă ă
c*nd nici prin cap nu-i trecea c destinul lui se va "mplini "ntr ă -un spital$
De la colegiu intrase direct la 'coala de drept 'i a,ia "ncepuse
practica c*nd i#,ucnise r #,oiul$ Anticip*nd "n ă rolarea, el se "nscrisese
"n .arin 'i primise &unc ia de administrator medical$ .ai t*r#iu, c*nd ă ţ
spitalele .arinei "ncepuser s se umple cu r ni i, locotenentul oma ă ă ă ţ -
selli s-a dovedit a &i un ,un administrator, sim ind din instinct grani a ţ ţ
nev #ut dintre practica medical 'i pro ă ă ă ,lemele administrative ale
unui spital$
Dup r #,oi, pus "n situa ia de a alege "ntre via a de ,arou 'i ă ă ţ ţ
munca de spital, a ales-o pe aceasta din urm , "nscriindu ă -se la >coala
pentru administrarea spitalelor, de la Universitatea !olum,ia$ A
terminat 'coala tocmai "n momentul "n care lumea "ncepea să
"n eleag impor ţ ă tan a muncii de administrare a unui spital, ca o specia ţ -
litate "n sine, "n care nu aveai nevoie de grade medicale$
Din acel moment crescuse ,rusc cererea de administratori
competen i, 'i dup doi ţ ă ani de c*nd devenise asistent, acceptase
o&erta lui 4rden (ro3n$
Acum Harry omaselli era "ndr gostit de munca lui$ %mp rt 'ea ă ă ă
opiniile lui 4CDonnell "n privin a standarde ţ lor pro&esionale 'i "l respecta
pe pre'edintele 4rden (ro3n$ !a administrator, era datoria lui s se ă
ocupe de toate serviciile spitalului 5 asistente, aripa cu camere de lo-
cuit, compartimentul mecanic, cl diri, ane0e 'i toate ce ă lelalte 5 'i să
le aduc la standardele cerute de cei doi oameni pe care "i respecta$ >i ă
o & cea cu devotament, o & cea cu &ler 'i cunosc*nd am nun it tot ce ă ă ă ţ
se petrecea "n spital$ Aproape nimic nu-i sc pa lui omaselli$ %n &iecare ă
#i, silueta ,ondoac 'i "ndesat putea &i v #ut "n toate cotloanele, ă ă ă ă
vor,ea cu asistentele, cu pacien ii, cu portarii, cu &unc ionarii 'i ţ ţ
,uc tarii, de &apt vor,ea cu to i care "i puteau spune ceva despre ă ţ
spital, "i puteau da sugestii$ ;deile noi "i provocau o stare de &rene#ie9
entu#iasmul lui era transmis 'i celorlal i$ Uneori, cu capul aruncat ţ
"nainte, cu ochii strălucind "n spatele lentilelor, vor,ea degajat, mergea
agitat 'i num ra pe degete avantajele unei idei, pe m sur ce le ă ă ă
enumera$
%n toate aceste drumuri Harry omaselli nu scria niciodat nimic$ ă
+duca ia lui juridic "l "nv ase s adune toate &aptele "n minte 'i s le ţ ă ăţ ă ă
ai, preg tite$ Dar dup &iecare drum, avea imediat imaginea e0act a ă ă ă ă
tuturor situa iilor 'i 'tia unde tre,uie s ac ione#e administra ia ţ ă ţ ţ
spitalului rei !omitate$
%ntotdeauna avea tact, 'i lim,ajul s u nu sup ra ni ă ă ciodat pe ă
nimeni$ !erta "ntotdeauna vehement, apoi vor,ea vesel despre cu totul
alte lucruri$ De'i nu & cea ri ă sip de cuvinte, re&eratele lui erau ă
"ntotdeauna complete$ Nu-i pl cea s dea a&ar angaja ii, 'i o & cea ă ă ă ţ ă
numai dac era "ntr ă -adev r necesar$ 2punea adesea 'e&ilor de ă
departamente8 ?Dac cineva a lucrat la noi mai mult de o lun , avem o ă ă
investi ie "n e0perien a lui$ +ste de datoria noastr s ţ ţ ă ă-l model m dac ă ă
putem, nu s aducem un alt om, care va &ace alte gre'eli, la care nici ă
nu ne-am g*ndit$@ )entru c aceast politic era cunoscut 'i res ă ă ă ă -
pectat , moralul angaja ilor era ridicat$ ă ţ
>i totu'i, "n sistemul de organi#are erau puncte sla,e care "l
"ngrijorau$ >tia c unele departamente puteau &i mai e&iciente$ +rau ă
sec ii unde "ngrijirea pacien ilor pu ţ ţ tea &i "m,un t it $ 4 mare parte din ă ăţ ă
echipamentul "nvechit tre,uia "nlocuit$ +0istau echipamente noi 5 de
e0emplu ,locul radiocinegra&ic, cu care un spital tre,uia "n mod normal
s &ie dotat$ )roiectul noii cl diri a spitalului urma s elimine unele din ă ă ă
aceste de&icien e, dar nu pe toate$ !a 'i 4CDonnell, 'tia 'i el c au "n ţ ă
&a ani de munc 'i c unele o,iective nu vor putea &i atinse$ 4mul ţă ă ă
"ncearc "ntotdeauna pu in mai mult dec*t poate reali#a$ ă ţ
:*ndurile i-au &ost "ntrerupte de 4rden (ro3n$ )re'edintele "i
spunea lui 4CDonnell8
5 (ine"n eles c va tre,ui s ini iem un program de activit i ţ ă ă ţ ăţ
sociale, imediat ce vom "ncepe campania de str*ngere de &onduri$ !red
c ar &i un lucru ,un, Bent, dac te vom numi pe tine purt tor de ă ă ă
cuv*nt la !lu,ul /otary$ Le putem spune ce vom reali#a cu noua
cl dire, ce planuri de viitor avem 'i tot ce g*ndim$ ă
4CDonnell, care nu putea su&eri "ntrunirile pu,lice, mai ales
"ntrunirile pline de ,onomie de la clu,uri, era pe punctul de a &ace o
grimas , dar se control la timp$ ă ă
5 Dac tu cre#i c ne va &i de ajutor ă ă $$$
5 Unul din oamenii mei &ace parte din consiliul directorilor
e0ecutivi ai clu,ului, spuse 4rden (ro3n$ Am să-i spun s se ocupe de ă
asta$ Ar &i ,ine ca acest discurs s marche#e "nceperea campaniei ă
s pt m*nale$ %n s pt m*na urm toare am putea &ace acela'i lucru la ă ă ă ă ă
Bi3anis$
4CDonnell ar &i vrut să-i spun c are nevoie de timp 'i pentru ă ă
chirurgie, alt&el ar putea avea neca#uri cu pacien ii lui$ Dar renun $ ţ ţă
5 Apropo, continu 4rden (ro3n, e'ti li,er la cin poim*ine6 ă ă
5 Da, sunt, r spunse 4CDonnell prompt$ %i pl ceau ci ă ă nele lini'tite,
de o demnitate &ormal , din casa pre'e ă dintelui$
5 A' dori s vii cu mine la +ustace 23ayne$ = #*ndu ă ă -l surprins,
pre'edintele continu 8 Nu ă - i &ace pro,leme, e'ti invitat$ +l m ţ -a rugat să
te anun $ ţ
5 Da, "mi va &ace pl cere s vin$ ă ă
>i totu'i, invita ia & cut de cel mai "nc p *nat mem ţ ă ă ă ăţ ,ru al
consiliului de conducere era nea'teptat $ (ine"n e ă ţ les că-l "nt*lnise pe
23ayne de c*teva ori, dar nu "l cuno'tea &oarte ,ine$
5 De &apt, sugestia a venit din partea mea spuse (ro3n$ A' vrea
s vor,e'ti cu el despre spital$ 2 ă ă-l &aci să- i "n eleag unele idei, dac ţ ţ ă ă
va &i posi,il$ 2 v spun drept, uneori, el este o adev rat pacoste "n ă ă ă ă
cadrul consiliului$ (ine, dar asta o 'ti i 'i voi$ ţ
5 Am s &ac tot posi,ilul$ ă
Acum, c*nd 'tia despre ce este vor,a, lui 4CDonnell nu-i & cea ă
pl cere s se amestece "n politica consiliului de conducere$ )*n acum ă ă ă
reu'ise s se in departe de ei$ Dar nu ă ţ ă -l putea re&u#a pe 4rden$
)re'edintele "'i lu servieta 'i se preg ti de plecare$ omaselli 'i ă ă
4CDonnell se ridicar odat cu el$ ă ă
5 Nu va &i dec*t o mic "ntrunire, spuse 4rden pe nea'teptate$ ă
=reo 'ase persoane$ !e-ar &i s te lu m noi din ora'6 e sun eu "nainte ă ă
de a pleca de acas $ ă
4CDonnell murmur un mul umesc "ncurcat 'i pre ă ţ 'edintele plec $ ă
;mediat dup ce se "nchise u'a "n urma lui 4rden (ro3n, &rumoasa ă
Bathy !ohen, secretara lui omaseili, intr agitat 8 ă ă
5 = rog s m scu#a i c v "ntrerup7 ă ă ă ţ ă ă
5 !e s-a "nt*mplat, Bathy6
5 A'teapt la tele&on un domn, care insist s dis ă ă ă cute cu tine, "i
spuse ea administratorului$ Un domn (ryan$
5 Acum sunt ocupat cu domnul 4CDonnell$ %l sun eu mai t*r#iu$
omaselli era surprins$ De o,icei nu tre,uia să-i spun lui Bathy ă
lucruri at*t de elementare$
5 >i eu i-am spus la &el, domnule omaselli$ Fata era st*njenit $ ă
Dar este &oarte insistent$ 2pune c este so ul unei paciente$ . ă ţ -am
g*ndit c ar tre,ui s v anun $ ă ă ă ţ
5 )oate c ar tre,ui s vor,e'ti eu el, Harry$ 4CDonnell "i #*m,i ă ă
&etei$ 2cap-o pe Bathy de insisten ele lui$ +u mai a'tept pu in$ ţ ţ
5 (ine, ced administratorul 'i ridic receptorul$ ă ă
5 +ste pe linia patru$ Bathy mai a'tept pu in, p*n se & cu ă ţ ă ă
leg tura, apoi ie'i$ ă
5 Da, administratorul spitalului$ omaselli vor,ea prietenos$ Apoi
se "ncrunt ascult*nd ce i se spunea de la cel lalt cap t al &irului$ ă ă ă
4CDonnell au#ea cum trosne'te mem,rana tele&onului$ Au#i c*teva
cuvinte8 ?2itua ie nepl cut $$$ greu ţ ă ă t i pentru &amilie$$$ ar tre,ui & cut ăţ ă ă
o anchet @$ ă
omaselli acoperi receptorul cu m*na 'i "ncerc s mime#e c*teva ă ă
e0plica ii pentru 4CDonnell9 ?Fier,e de &urie$ !eva "n leg tur cu so ia ţ ă ă ţ
lui$ Nu "n eleg nimic$$$@ .ai ascult c*teva minute, apoi spuse8 ţ ă
5 Domnule (ryan, ce-ar &i s "ncepe i cu "nceputul$ 2pune i ă ţ ţ -mi
a,solut totul$ Lu un creion 'i o h*rtie 'i continu 8 Da, domnule$ Acum ă ă
v rog s ă ă-mi spune i c*nd a &ost internat so ia dumneavoastr 6 ţ ă ţ ă
.em,rana trosni din nou, iar administratorul lu noti e$ >i cine a &ost ă ţ
doctorul care a preluat-o6 Din nou not $ >i data e0ter ă n rii6 )au# $ Da, ă ă
"n eleg$ ţ
4CDonnell au#i8 ?Nu am nici o satis&ac ie@9 apoi omaselli vor,i din ţ
nou8
5 Domnule (ryan, eu nu-mi amintesc acest ca#, dar voi cerceta
am nun it$ = promit$ Ascult un moment, apoi r spunse8 Da, ă ţ ă ă ă
domnule, 'tiu ce "nseamn o ta0 de spitali#are pentru o &amilie$ Dar, ă ă
'ti i, spitalul nu o, ine pro&ituri$ ţ ţ
4CDonnell au#i din nou vocea din tele&on, dar era mai calm , ă
&usese receptiv la tonul conciliant &olosit de omaiselli$ ă
5 >ti i, domnule, medicul este cel care hot r 'te c*t timp st un ţ ă ă ă
pacient "n spital$ !red c ar tre,ui s mai vor,i i o dat cu medicul ă ă ţ ă
so iei dumneavoastr , iar eu "l voi ruga pe casier s controle#e ţ ă ă
am nun it &iecare ar ă ţ ticol scris pe nota de plat $ .ai ascult pu in, apoi ă ă ţ
"nchise8 .ul umesc, domnule (ryan$ La revedere$ ţ
%nchise tele&onul, rupse din carnet pagina cu noti e 'i o a'e# pe o ţ ă
map pe care scria ?Dicta ă re@$
5 !are-i neca#ul6 "ntre, 4CDonnell indi&erent$ %n ă tr-un spital mare,
pl*ngerile privind ta0ele nu erau o noutate$
5 )retinde c so ia lui a &ost inut prea mult "n spital$ Acum, ă ţ ţ ă
pentru a pl ti nota de plat tre,uie s &ac datorii$ ă ă ă ă
5 De unde 'tie el c a &ost inut prea mult6 se r sti 4CDonnell$ ă ţ ă ă
5 2pune c a veri&icat$ !e nai,a o &i "nsemn*nd asta6 r spunse ă ă
omaselli g*nditor$ )oate c a &ost a, ă solut necesar, dar &emeia a stat
"ntr-adev r aici trei s pt m*ni$ ă ă ă
5 >i6
5 %n mod normal nu m-ar preocupa pro,lema$ Dar "n ultima
vreme am avut un num r nea'teptat de mare de ast&el de pl*ngeri$ Nu ă
toate au &ost at*t de vehemente ca aceasta, dar toate s-au re&erit la
aceea'i pro,lem $ ă
Un g*nd "l &ulger pe 4CDonnell8 )atologia$ ă
5 !ine a &ost medicul curant6
omaselli "'i privi noti ele$ ţ
5 /eu,ens$
5 2 "ncerc m s ă ă ă-l g sim 'i s re#olv m pro,lema, acum$ ă ă ă
omaselli ap s ,utonul inter&onului8 ă ă
5 Bathy, "ncearc s ă ă-l locali#e#i pe doctorul /eu,ens$
A'teptar "n t cere$ )e coridor se au#ea vocea ,l*nd a &etei ă ă ă
?Doctor /eu,ens$ Doctor /eu,ens@$ Dup un mo ă ment, tele&onul sun 'i ă
omaselli ridic receptorul$ As ă cult pu in, apoi i ă ţ -l "ntinse lui 4CDonnell$
5 /eu,6 2unt Bent 4CDonnell$
5 !u ce te pot ajuta, Bent6 "ntre, vocea precis 'i disciplinat a ă ă ă
lui /eu,ens, unul dintre medicii primari ai spitalului$
5 Ai o pacient $$$ privi noti ele lui omaselli$$$ doam ă ţ na (ryan6
5 Da$ !e s-a "nt*mplat6 ;ar s-a pl*ns so ul ei6 ţ
5 >tii6
5 2igur c 'tiu$ /eu,ens era enervat$ )ersonal, eu cred c are ă ă
motive s se pl*ng $ ă ă
5 !are-i povestea /eu,6
5 )ovestea6 Am internat-o pe doamna (ryan pentru c era ă
suspect de cancer la s*n$ ; ă -am e0tirpat tumoarea$ A reie'it c este ă
,enign $ ă
5 >i atunci, de ce ai inut ţ -o aici trei s pt m*ni6 ă ă
%n timp ce punea "ntre,area, 4CDonnell se g*ndi la chinul prin care
tre,uia s treac cu /eu,ens, c ruia "i scotea cuvintele cu cle'tele$ ă ă ă
5 ) i, "ntrea, ă ă-l pe <oe )earson7
5 Ar &i mai simplu dac mi ă -ai spune tu, /eu,$ La urma urmei,
&emeia este pacienta ta$
Dup un moment de t cere, vocea se au#i iar8 ă ă
5 (ine$ i Ţ -am spus c tumoarea era ,enign $ Dar am descoperit ă ă
asta dup dou s pt m*ni 'i jum tate$ At*t timp i ă ă ă ă ă -a tre,uit lui )earson
s o pun la microscop$ ă ă
5 ;-ai amintit c tre,uie s &ac anali#a6 ă ă ă
5 Dac nu l ă -am c utat de dou #eci de ori, nu l ă ă -am c utat ă
niciodat $ )ro,a,il c m inea 'i mai mult, dac nu ă ă ă ţ ă -l , team la cap$ ă
5 >i de aceea ai inut ţ -o pe doamna (ryan trei s p ă t m*ni6 ă
5 Normal$ =ocea din receptor avea o not de sar ă casm$ 2au cre#i
cumva c ar &i tre,uit s o e0terne#6 ă ă
/eu,ens are motive s se poarte a' ă a, g*ndi 4CDonnell$ +vident a
&ost pus "ntr-o situa ie jenant $ Dac e0terna pacient , era posi,il s o ţ ă ă ă ă
cheme "napoi pentru o alt ope ă ra ie, a'a cum i se "nt*mplase lui (ill ţ
/u&us$ )e de alt parte, orice #i "n spital "nsemna o greutate &inanciar ă ă
pentru &amilie$ / spunse echili,rat8 ă
5 Nu cred nimic, /eu,$ Fac doar o anchet $ ă
+vident situa ia i ţ -a dat multe , t i de cap lui /eu,ens8 ă ă
5 Atunci vor,e'te 'i cu ceilal i medici$ Nu sunt eu singurul$ >tii ce ţ
a p it (ill /u&us6 ăţ
5 >tiu$ 2ă- i spun drept, m g*ndeam c "n ultima vreme lucrurile ţ ă ă
s-au mai "m,un t it$ ă ăţ
5 !hiar dac ar &i a'a, este impercepti,il$ !e pro ă pui s &acem cu ă
nota de plat a lui (ryan6 ă
5 . tem c nu putem &ace nimic$ La urma urmei, so ia lui a stat ă ă ţ
aici trei s pt m*ni$ (ugetul spitalului este &oarte restr*ns, 'tii 'i tu$ ă ă
4CDonnell se "ntre, care va &i reac ia lui /eu,ens c*nd va au#i c ă ţ ă
va tre,ui s contri,uie cu 'ase mii de dolari la cl direa nou a ă ă ă
spitalului$
5 ) cat$ 2o ul are posi,ilit i modeste, este dulgher, sau cam a'a ă ţ ăţ
ceva, munce'te mult$ Nu are asigurare social $ (anii 'tia "i vor "ngloda ă ă
"n datorii pentru mult timp$
4CDonnell nu r spunse, se g*ndea deja la ce "l a' ă tepta$
5 +i6 Asta-i tot6
5 Da, /eu,, asta-i tot$ %i "ntinse receptorul lui omaselli$
5 Harry, vreau s convoci o 'edin ast #i dup amia# $ 4CDonnell ă ţă ă ă ă
era hot r*t$ 2 "ncerc m s aducem medicii primari$ Ne "nt*lnim aici$ ă ă ă ă
A' dori s participi 'i tu$ ă
5 2e re#olv $ ă
4CDonnell enumera "n g*nd numele medicilor$
5 2 vin neap rat Harvey !handler, este ,ine s vin 'i (ill ă ă ă ă ă
/u&us 'i /eu,ens$ Ah, da, 'i !harlie Dorn,erger ne-ar putea &i de &olos$
!* i sunt6 ţ
Administratorul num r 8 ă ă
5 >ase, inclusiv tu 'i eu$ Nu o chemi 'i pe Lucy :rainger6
4CDonnell e#it , apoi accept $ ă ă
5 (ine, s &im 'apte$ ă
5 4rdinea de #i6 "ntre, omaselli$ ă
5 Nu avem nevoie$ Discut m o singur pro,lem 8 schim, ri la ă ă ă ă
)atologie$
1
!*nd administratorul men ionase numele lui Lucy :rainger, ţ
4CDonnell e#itase dintr-un singur motiv8 "'i reamintise "nt*lnirea cu
Lucy, cu o sear "n urm $ ă ă
2e "nt*lniser s serveasc c ă ă ă ina 5 el o invitase "n #iua 'edin ei ţ
despre mortalitate 5 la :r dina cu pal ă mieri, din hotelul /oosevelt$ A
&ost o sear pl cut 'i rela0ant , au vor,it despre via a lor, prietenii ă ă ă ă ţ
comuni 'i e0perien e din 'i "n a&ara medicinii$ ţ
Dup aceea, 4CDonnell o condusese pe Lucy acas $ Lucy se ă ă
mutase de cur*nd "ntr-un apartament spa ios din cartierul (envenuto ţ
:range$
5 !red c nu re&u#i un pahar, nu6 ă
A l sat ma'ina portarului 'i l ă -a rugat s o parche#e, apoi au urcat ă
"mpreun $ +a a deschis u'a 'i a aprins lumina$ +ra un interior pl cut, ă ă
mo,ilat cu gust$
5 2 preg tesc un cocAtail$ ă ă
2t tea cu spatele la el$ ă
5 Lucy, nu te-ai c s torit niciodat 6 ă ă ă
5 Nu, r spunse ea & r s se "ntoarc $ ă ă ă ă ă
5 .-am "ntre,at uneori de ce$
5 2implu$ Nu prea m-a cerut nimeni "n c s torie$ 2e "ntoarse 'i ă ă -i
"ntinse paharul$ Dac m g*ndesc ,ine, continu ea, am avut de &apt o ă ă ă
singur cerere ă 5 adic , una mai important $ +ram mult, mult mai ă ă
t*n r atunci$ ă ă
5 >i r spunsul t u a &ost ?nu@6 ă ă
5 Doream s &ac o carier str lucit "n medicin $ La vremea ă ă ă ă ă
aceea mi se p rea o pro,lem e0trem de im ă ă portant $ Nu prea & cea ă ă
cas ,un cu c snicia$ ă ă ă
5 % i pare r u6 ţ ă
5 Nu, nu chiar$ Am reali#at ceea ce mi-am dorit 'i am avut multe
satis&ac ii$ Uneori oamenii se "ntrea, cum le ţ ă -ar &i decurs via a dac ar ţ ă
&i luat alte hot r*ri, dar, la urma urmei, asta st "n &irea omului, nu6 ă ă
5 !red c da$ 4CDonnell se sim ea impresionat "n ă ţ tr-un mod &oarte
ciudat$ Avea un sentiment pro&und de tandre e &a de Lucy, o sen#a ie ţ ţă ţ
de lini'te su&leteasc 'i duio'ie$ 2e g*ndea c ar &i tre,uit s &ie ă ă ă
"nconjurat de copii$ Acum, "ntre, el, ai acelea'i p reri despre c s ă ă ă ă -
nicie 'i medicin 6 ă
5 Acum nu mai sunt dogmatic $ . car at*ta lucru am "nv at de ă ă ăţ
la via $ ţă
4CDonnell se "ntre, "n g*nd care ă -ar &i punctul lui de vedere
asupra c s toriei sale cu Lucy$ Ar putea e0ista dragoste 'i "mplinire6 ă ă
2au, &iecare dintre ei aveau acum propria carier 'i era prea t*r#iu ă
pentru o schim,are6 Dac ar &i c s tori i, cum 'i ă ă ă ţ -ar petrece ei doi
timpul li,er6 Ar discuta despre lucruri intime 'i casnice, sau despre
pro,lemele spitalului, servind "n loc de desert &i'e de o,serva ii 'i ţ
diagnostice6 +l, de e0emplu, "n loc să-'i cl deasc un sanctuar al ă ă
lini'tii, ar pre&era o continuare a pro,lemelor sale pro&esionale #ilnice6
5 %ntotdeauna am &ost convins c avem multe lu ă cruri "n comun,
spuse 4CDonnell cu voce tare$
5 Da, Bent$ >i eu$
>i-a terminat paharul 'i se ridicase s plece$ >tia c am*ndoi ă ă
spuseser mai mult dec*t ar ă &i vrut, nu cuvinte simple 'i ,anale$ Acum,
el avea nevoie de timp s re ă &lecte#e 'i să-'i limpe#easc g*ndurile$ ă
+rau prea multe "n joc pentru a lua o hot r*re pripit $ ă ă
5 >tii, Bent, nu tre,uie neap rat s pleci$ Dac vrei, r m*i, "i ă ă ă ă
spusese atunci Lucy, simplu, iar el 'tiuse c dac va r m*ne, ce se va ă ă ă
"nt*mpla dup aceea va de ă pinde numai de el$
4 parte din el "i 'optea s r m*n , dar o,i'nuin a 'i pruden a au ă ă ă ţ ţ
c*'tigat$ ;-a luat m*inile 'i i le-a str*ns cu ,l*nde e$ ţ
5 Noapte ,un , Lucy$ Hai s ne mai g*ndim la toate astea$ ă ă
!*nd u'ile li&tului s-au "nchis, Lucy "nc mai st tea "n pragul ă ă
apartamentului ei$
>A2+
5 =-am rugat s veni i aici, spuse 4CDonnell colegilor a'e#a i "n ă ţ ţ
jurul mesei, pentru c am nevoie de ajutorul vostru "ntr ă -o pro,lem pe ă
care doresc s o re#olv$ Dintre cei invita i, numai /eu,ens lipsea ă ţ
pentru c era "n opera ie$ !red c 'tim cu to ii c lucrurile nu merg ă ţ ă ţ ă
,ine la )atologie$ !red, de asemenea, c ve i &i de acord cu mine c*nd ă ţ
spun c este at*t o pro,lem per ă ă sonal , c*t 'i una medical $ ă ă
5 !e &el de pro,lem 6 "ntre, !harlie Dorn,erger$ %n timp ce ă ă
vor,ea, , tr*nul o,stetrician "'i umplea pipa$ Nu sunt sigur c "n eleg ă ă ţ
ce vrei s spui, Bent$ ă
4CDonnell se a'teptase la o asemenea reac ie$ >tia c Dorn,erger ţ ă
'i )earson erau prieteni ,uni$ / spunse politicos8 ă
5 A' dori s m ascul i p*n la cap t, !harlie$ =oi "ncerca s &iu ă ă ţ ă ă ă
&oarte e0plicit$
.etodic, a,orda toate aspectele pro,lemei 5 "nt*r#ierea
rapoartelor chirurgicale, presiunea crese*nd pe care o & cea spitalul ă ă
asupra la,oratorului patologic, "ndoielile sale c <oe )earson putea &ace ă
&a singur unui asemenea volum de munc $ /elat incidentul cu ţă ă ă
pacientul lui (ill /u&us, "ntorc*ndu-se spre acesta pentru con&irmare 'i
apoi reclama ia pe care o primise /eu,ens$ Le povesti discu ia pe care ţ ţ
o avusese personal cu )earson 'i re&u#ul , tr*nului de a accepta un al ă
doilea medic patolog "n sec ie$ %ncheie spun*nd8 ţ
5 2unt convins c avem nevoie de un patolog care s ă ă-l ajute pe
<oe$ Am nevoie de sprijinul vostru pentru a-l coopta$
5 >i pe mine m "ngrijorea# situa ia de la )ato ă ă ţ logie, comentă
prompt Harvey !handler, 'e&ul sec iei .edicin intern $ !a de o,icei, ţ ă ă
cele mai simple a&irma ii & cute de el erau rostite cu pomp $ Dar ţ ă ă
situa ia ar putea deveni delicat , dac <oe )earson se poart a'a$ La ţ ă ă ă
urma urmei el este 'e&ul sec iei 'i noi tre,uie s evit m orice sugestie ţ ă ă
care i-ar putea su,mina autoritatea$
5 De acord cu tine, spuse 4CDonnell, de aceea am nevoie de
ajutorul vostru$ ( tu cu degetele "n mas $ Am nevoie de ajutor s ă ă ă-l
convingem pe <oe c sunt necesare c*teva schim, ri$ ă ă
5 Nu sunt sigur că-mi place &elul "n care o &acem, interveni (ill
/u&us$
5 De ce (ill6 4CDonnell o,serv c ast #i (ill purta o cravat de ă ă ă ă -a
dreptul decent $ Avea numai trei culori "n loc de patru$ ă
5 Nu cred c un num r restr*ns de oameni, cum suntem noi ă ă
acum, avem dreptul s ne "nt*lnim 'i s dis ă ă cut m despre schim, ri la ă ă
)atologie$ /u&us "'i privi pe r*nd colegii$ (ine"n eles c 'i eu am avut ţ ă
ne"n elegeri cu <oe )earson$ !red c to i am avut$ Dar asta nu "n ţ ă ţ -
seamn c voi accepta s &ac parte dintr ă ă ă -o conspira ie & cut pe la ţ ă ă
col uri pentru a ţ -l elimina$
4CDonnell era ,ucuros c se ivise aceast oca#ie, era preg tit$ ă ă ă
5 Da i ţ -mi voie s v spun "n mod categoric c nu am inten ia ă ă ă ţ 5
nici eu, nici altcineva 5 să-l elimin pe doctorul )earson, a'a cum ai
spus tu, 'i "l privi pe /u&us$ Urm un murmur apro,ator$ 2 punem9 ă ă
pro,lema alt&el$ 2e pare c e0ist ideea, "n opinia general , c o ă ă ă ă
schim,are la )atologie este necesar $ 2 ne g*ndim numai la ă ă
rapoartele chirurgicale$ 4rice #i de "nt*r#iere "nseamn pericol pen ă tru
via a pacientului$ Nu tre,uie s mai spun asta$ ţ ă
5 >i s nu uit m, interveni omaselli, c &iecare #i de "nt*r#iere ne ă ă ă
ocup un pat de spital, de care avem &oarte mare nevoie$ Lista de ă
a'teptare pentru intern ri este e0trem de lung $ ă ă
4CDonnell prelu ideea din #,or 'i continu 8 ă ă
5 2igur, "n loc s procede# a'a, a' &i putut s convoc consiliul ă ă
e0ecutiv$ %l voi convoca, dac va &i nevoie, dar cred c 'ti i ce s ă ă ţ -ar
putea "nt*mpla$ <oe este mem,ru al acestui consiliu 'i, cunosc*ndu-l
pe <oe, orice discu ie se va trans&orma "ntr ţ -o ceart $ %n aceast situa ie, ă ă ţ
presupun*nd c &or m nota, ce vom avea de c*'tigat6 ; ă ţă -am
demonstra lui <oe )earson c nu mai este 'e&ul sec iei$ ;ar medical 'i ă ţ
din orice alt punct de vedere 5 a'a cum a spus 'i Harvey 5 ne vom
su,mina pe noi "n'ine 'i activitatea spitalului$
4CDonnell se g*ndi 'i la ceea ce nu le putea spune celorlal i, c ţ ă
)earson avea in&luen asupra mem,rilor consiliului 'i c vor putea ţă ă
e0ista repercursiuni dac s ă -ar isca o ceart $ ă
5 Nu spun c sunt de acord cu tine, dar ce ne pro ă pui6 %ntre,area
veni de la !harlie Dorn,erger, care puncta cuvintele cu c*te un inel de
&um$
/u&us se enerv $ ă
5 2 ne gr ,im pu in, peste scurt timp nici nu vom mai putea ă ă ţ
respira aici$ Ai importat ,aleg de c mil , !harlie6 ă ă ă
%n timp ce , r,a ii #*m,eau, 4CDonnell se hot r" s atace ă ţ ă ă
pro,lema direct8
5 2ugestia mea este, !harlie, ca tu să-l a,orde#i pe <oe, "n
numele nostru$
5 Ah, nu7
/eac ia lui Dorn,erger &usese anticipat de 4CDonnell, care ţ ă
continu persuasiv8 ă
5 !harlie, 'tim c e'ti prieten apropiat cu <oe, 'i la asta m ă -am
g*ndit c*nd te-am invitat aici$ u l-ai putea convinge$
5 !u alte cuvinte, vrei ca eu s de#grep securea de r #,oi, spuse ă ă
Dorn,erger am r*t$ ă
5 !harlie, nu este o secure de r #,oi, crede ă -m $ ă
!harles Dorn,erger e#it $ 4,serv c to i ceilal i "l priveau, ă ă ă ţ ţ
a'tept*ndu-i r spunsul$ !ump nea "n sinea lui8 s &ac sau nu ceea ce ă ă ă ă -i
cerea 4CDonnell6 +ra s&*'iat de sentimente con&lictuale 5 preocuparea
pentru ,unul mers al spitalului 'i prietenia lui cu <oe )earson$
%ntr-un &el, ceea ce au#ise despre starea de lucruri de la )atologie
nu era chiar o noutate9 era un lucru pe care-l , nuia de mult timp$ ă
otu'i, cele dou incidente cu /u&us 'i /eu,ens pe care le povestise ă
4CDonnell "l 'ocaser e&ectiv$ Dorn,erger mai 'tia c 4CDonnell nu ar &i ă ă
convocat aceast 'edin , dac nu ar &i &ost &oarte "ngrijorat, 'i avea ă ţă ă
"ncredere "n discern m*ntul lui$ ă
%n acela'i timp, "ns , Dorn,erger ar &i vrut s ă ă-l ajute pe <oe
)earson, dac ar &i putut, 'i e0act "n acele mo ă mente ura succesiunea
de evenimente care p reau c "l acu# pe , tr*nul patolog$ otu'i, ă ă ă ă
4CDonnell p ruse sincer c*nd spusese c nu avea inten ia s ă ă ţ ă-l elimine
pe )earson, iar ceilal i &useser de acord cu el$ )oate c ar putea &i el ţ ă ă
intermediar$ )oate c a'a l ă -ar putea ajuta mai ,ine pe <oe$
Dorn,erger "'i privi pe r*nd colegii$
5 !ererea voastr este unanim ă ă6
5 +u in &oarte mult la <oe, interveni Lucy :rainger$ !red c to i ţ ă ţ
inem la el$ Dar sunt convins c tre,uie s schim, m ceva la ţ ă ă ă ă
)atologie$
+ra prima dat c*nd vor,ea Lucy$ >i ea se g*ndise mult la ă
"nt*lnirea cu Bent 4CDonnell$ !eea ce se "nt*mplase "ntre ei o tul,urase
pro&und, lucru care nu i se mai "nt*mplase de ani de #ile$ 2e "ntre,ase
dac nu cumva se "ndr gostise, apoi "'i spusese, convins doar pe ă ă ă
jumătate, c acele cuvinte &rumoase se potriveau &oarte ,ine cu tinerii ă
"n&oca i, dar la v*rsta ei, av*nd independen , maturitate 'i practic ţ ţă ă
pro&esional , tre,uia s ă ă-'i controle#e asemenea emo ii$ otu'i, acum, ţ
"n acest moment, Lucy se sim ea "n stare s separe sentimentele ţ ă
personale de cele pro&esionale 'i s se g*ndeasc la pro,lema ă ă
la,oratorului patologic$ %n medicin "nve i repede s &aci asemenea ă ţ ă
distinc ii8 s nu te mai g*nde'ti la unele lu ţ ă cruri atunci c*nd tre,uie să
iei hot r*ri importante$ ă
4CDonnel "l privi pe /u&us$
5 +i, (ill6
5 (ine, dac !harlie accept s discute personal cu )earson, s ă ă ă unt
de acord$
Urma Harvey !handler$
5 Dup p rerea mea, aceasta este cea mai ,un so ă ă ă lu ie pentru a ţ
re#olva pro,lema$ !harlie, &aci un adev rat serviciu 'i nou 'i ă ă
spitalului$
5 (ine, e "n regul , spuse Dorn,erger, s v d ce pot &ace$ ă ă ă
Urm un moment de lini'te 'i 4CDonnel sim i u'ura ă ţ rea din
su&letele celorlal i$ >tia c to i au "n eles ,ine pro,lema 'i, m car ţ ă ţ ţ ă
acum, vor &ace cu to ii ceva$ Apoi, dac acum nu vor reu'i, va tre,ui s ţ ă ă
recurg la metode mai directe$ Uneori, re&lect el, ar ă ă &i mai simplu dacă
protocolul medical nu ar &i at*t de complicat$
%n industrie, dac un om nu ă -'i &ace ,ine meseria, "l dai a&ar $ Dac ă ă
vrei ca el să-'i ia un ajutor, "i spui s-o &ac 'i at*t$ Dar "n medicin 'i ă ă
"ntr-un spital, nu po i &i at*t de direct$ Limitele autorit ii sunt rareori ţ ăţ
&oarte ,ine delimitate$ .ai important, "ns , este &aptul c e#i i s iei ă ă ţ ă
m suri drastice, pentru c aici nu este vor,a doar de o sluj, , este ă ă ă
ceva mai mult$ )ui su, semnul "ntre, rii capacitatea unui om care, ca ă
'i tine, depinde de reputa ia lui pro&esional $ )ro,lem delicat , "n care ţ ă ă ă
o singur deci#ie poate a&ecta viitorul 'i via a unui coleg medic$ De ă ţ
aceea procede#i cu pruden , p stre#i limitele 'i ascun#i ochiului pu,lic ţă ă
ast&el de lucruri$
Harry omaselli rupse t cerea8 ă
5 2 "n eleg c tre,uie s caut un medic patolog6 ă ţ ă ă
5 !red c tre,uie s "ncepem s c ut m, r spunse 4CDonnell, ă ă ă ă ă ă
apoi privi pe ceilal i8 !red c cei mai mul i dintre noi avem contacte cu ţ ă ţ
anumite persoane$ Dac au#i i de cineva, un medic ,un, care 'i ă ţ -a
terminat stagiul, a' dori s m anun a i$ ă ă ţ ţ
5 Nu prea sunt patologi pe toate drumurile, coment /u&us$ ă
5 >tiu$ Nu va &i u'or$ Un motiv "n plus să-l a,ord m pe <oe cu ă
&oarte mult tact$
Harry omaselli deschise un sertar, din care scoase un dosar$
5 )oate c v interesea# ce am eu aic ă ă ă i$
5 !e ai tu acolo6 "ntre, Harvey !handler$ ă
5 Am primit de cur*nd ?lista deschis @ cu medici patologi$ 2 v ă ă ă
spun drept, am anticipat ceva 'i am cerut-o$ +ste un nume care a
ap rut de o s pt m*n , sau dou $ ă ă ă ă ă
5 )ot s v d6 "ntre, 4CDonnell$ >tia c a'a numita ?list ă ă ă ă ă
deschis @ circula periodic prin spitale, la cerere$ !on inea in&orma ii ă ţ ţ
asupra patologilor disponi,ili 'i a persoanelor autori#ate s le ă
repre#inte$ +0ista 'i o a'a-#is ?list "nchis @, dar era con&iden ial , ă ă ă ţ ă
de inut de 2o ţ ă cietatea .edicilor )atologi$ )e ?lista "nchis @ erau nume ă
de medici nemul umi i de angajamentele pe care le aveau 'i care ţ ţ
"ncercau discret s &ac o schim,are$ %n ast&el de ca#uri, un spital ă ă
anun a 2ocietatea c are nevoie de patologi 'i persoanele de pe ?lista ţ ă
"nchis @ erau anun ă ate$ Dac dorea, un medic putea lua direct leg tura ţ ă ă
cu spitalul$ !u toate acestea, 4CDonnell 'tia c numirile de medici ă
patologi se & ceau pe ,a# de contact personal 'i recomand ri$ ă ă ă
)rivi lista primit de la administrator$ !el vi#at se numea David ă
!oleman, de trei#eci 'i unu de ani$ 4CDonnell ridic o spr*ncean c*nd ă ă
citi recomandarea lui !oleman$ A,solvent Magna Cum Laude la NKU$
;ntern la (ellevue$ Doi ani "n armat , la )atologie$ !inci ani de ă
speciali#are "n )atologie la trei dintre cele mai ,une spitale$ ;at un om ă
care avea o &oarte ,un preg tire$ %i d du h*rtia lui /u&us$ ă ă ă
5 . "ndoiesc sincer c ne ă ă -ar accepta pe noi, "i spuse lui
omaselli$ Dac ne g*ndim numai la ce salariu "i putem pl ti, &a de ce ă ă ţă
cali&icare are el$ 4CDonnell 'tia dintr-o discu ie anterioar cu ţ ă
administratorul c salariul nu va &i mai mare de #ece mii de dolari pe ă
an$
/u&us "i privi$
5 2unt de acord$ 4mul sta poate alege spitale "n ora'ele mari$ ă
/u&us "i "ntinse h*rtia lui Harvey !handler$
5 De &apt$$$ omaselli se opri9 era neo,i'nuit de precaut, c ut*nd ă
cuvintele potrivite$
4CDonnell "l privi curios$
5 !e s-a "nt*mplat, Harry6
5 ) i, de &apt, a' vrea s v spun c doctorul !o ă ă ă ă leman este
interesat de spitalul nostru$ omaselli se opri din nou$ !red c a au#it ă
de planurile noastre de de#voltare$
4CDonnell sparse t cerea de ghea $ ă ţă
5 De unde 'tii tu6
5 >tiu pentru c am corespondat cu el$ ă
5 Nu este pu in cam neo,i'nuit, Harvey6 ţ
5 )oate c a &ost prematur, dar dup ce a venit asta$$$ 'i ar t ă ă ă ă
lista care acum era la Lucy, i-am scris eu doctorului !oleman$
(ine"n eles c nu am spus nimic de&initiv$ A &ost doar o tentativ de ţ ă ă
cunoa'tere, l-am testat$ %l privi pe 4CDonnell$ Am & cut ă -o dup discu ia ă ţ
noastr de acum c*teva s pt m*ni, " i aminte'ti, Bent6 ă ă ă ţ
5 Da, "mi amintesc$
Ar &i vrut ca Harry să-l &i in&ormat despre acest demers$ 2igur, ca
administrator, omaselli putea coresponda cu oricine dorea$ Nu
angajase spitalul "n nici un &el$ !oresponden a &usese con&iden ial $ ţ ţ ă
)oate c &usese o mutare ,un din partea lui$ ă ă
5 2pui c est ă e interesat6
5 Da, ar dori s vin s ne cunoasc $ Dac nu se ivea discu ia de ă ă ă ă ă ţ
ast #i, oricum inten ionam s ă ţ ă- i spun$ ţ
Dorn,erger avea din nou lista 'i o , tea cu ar t torul$ ă ă ă
5 %n leg tur cu asta, ce a i vrea s &ac eu6 ă ă ţ ă
4CDonnell "i privi pe ceilal i, a'te ţ pt*nd de la ei o con&irmare$
5 !red c ar tre,ui s iei h*rtia cu tine, !harlie$ >i te s& tuiesc s ă ă ă ă
i-o ar i 'i lui <oe )earson$ ăţ
>A)+
%ntr-o ane0a a s lii de autopsie, /oger .cNeil, pato ă logul stagiar,
era aproape preg tit pentru anali#a com ă parativă$ )entru a "ncepe, nu
mai lipsea dec*t doctorul <oseph )earson$
La rei !omitate, ca "n multe alte spitale, anali#a comparativ era ă
a doua treapt dup autopsie$ !u o jum tate de or "n urm , :eorge ă ă ă ă ă
/inne, administratorul morgii, adusese organele luate de la cele trei
autopsii care se & cuser la "nceputul acelei s pt m*ni$ Dou se ă ă ă ă ă turi de
organe st teau acum "n vasele de email, iar l*ng ele, "n vase de sticl , ă ă ă
erau creierele umane$ Anali#a comparativ se & cea "ntotdeauna pe ă ă
masa din piatr , pe care era &i0at o chiuvet 'i deasupra c reia era un ă ă ă ă
&urtun cu ap $ Acum, apa curgea peste cele dou seturi de organe, ă ă
sp l*nd &ormolul "n care &useser conservate$ ă ă
.cNeil privi "n jurul s u, & c*nd o ultim veri&icare$ )earson era ă ă ă
irasci,il dac nu avea totul la "ndem*n $ %i trecu prin minte c sala "n ă ă ă
care "'i des& 'urau munca era maca,r , mai ales acum, cu aceste ă ă
organe "n'irate, dar mai ales dup cum vor ar ta ele peste c*teva ă ă
minute, mai r u ca "ntr ă -un a,ator$ Fusese "n s li de disec ie unde totul ă ţ
str lucea 'i ă era & r pat , dar acesta era un mod de lucru modern, care ă ă ă
nu ajunsese p*n la rei !omitate, cel pu in nu aici, la sec ia de ă ţ ţ
patologie$ Au#ea #gomotul &amiliar de pa'i t*r'i i 'i "l v #u pe )earson ţ ă
intr*nd, "nv luit ca de o,icei "ntr ă -un nor de &um$
5 Nu am timp de pierdut$ )earson nu se pierdea niciodat "n ă
introduceri$ A trecut o s pt m*n 'i jum ă ă ă ătate de la discu ia cu ţ
4CDonnell 'i tot suntem "n urm cu rapoartele$ Dup ce termin m aici, ă ă ă
doresc o in&ormare asupra rapoartelor chirurgicale nere#olvate$ !are
este primul ca#6 %n timp ce vor,ea, "'i leg 'or ul de cauciuc 'i "'i puse ă ţ
m nu'ile de cauciuc$ !*nd termin , se apropie de mijlocul mesei 'i se ă ă
a'e# $ .cNeil se a'e# pe un scaun de partea cealalt a mesei 'i privi ă ă ă
prin dosare$
5 Femeie, cinci#eci 'i cinci de ani$ !au#a decesului anun at de ţ ă
medic, carcinom la s*n$
5 2 v d 'i eu, 'i )earson "ntinse m*na dup dosar$ Uneori st tea ă ă ă ă
cuminte 'i asculta lini'tit, "n timp ce stagiarul "i descria ca#ul9 alteori,
dorea s citeasc singur$ %n asemenea situa i ă ă ţ i era imprevi#i,il$
5 Hmm7 L s din m*n dosarul 'i d du drumul la ap $ ă ă ă ă ă
Apoi c ut "n gr mada de organe 'i scoase inima$ 4 deschise, ă ă ă
&olosindu-se de am*ndou m*inile$ ă
5 u ai t iat ă -o6
2tagiarul neg din cap$ ă
5 e cred$ )earson privi din nou organul$ 2eddons6
F r tragere de inim , .cNeil apro, $ 4,servase 'i el c inima era ă ă ă ă ă
t iat ur*t$ ă ă
5 )arc este semnul lui Norro$ )earson r*nji iritat$ )arc s ă ă -a luptat
cu ea$ Apropo, unde este 2eddons6
5 !red c la chirurgie$ 4 opera ie la care vrea s asiste$ ă ţ ă
5 2pune-i din partea mea c at*ta timp c*t un stagiar este numit ă
s lucre#e la )atologie, doresc s participe la toate anali#ele ă ă
comparative$ (ine, hai s "ncepem$ ă
.cNeil "'i &i0 carne elul pe genunchi 'i se preg ti de scris$ ă ţ ă
)earson dicta8
5 ;nima arat o u'oar de&ormare 'i o "ngro'are a valvei mitrale$ ă ă
4 ve#i6 /idic organul 'i i ă -l ar t $ ă ă
5 Da, v d, spuse .cNeil aplec*ndu ă -se peste mas $ ă
5 Arterele sunt scurte 'i "ngro'ate$ )are s &i avut reumatism$ ă
otu'i nu aceasta este cau#a decesului$
ie o ,uc ic de organ 'i o a'e# "ntr ă ăţ ă ă -un ,orcan cu etichet , de ă
m rimea unei c lim ri cu cerneal $ =a &i e0aminat la microscop, mai ă ă ă ă ă
t*r#iu$ Apoi, cu u'urin a unei "ndelungate e0perien e, arunc organul ţ ţ ă
"ntr-un vas de su, mas $ .ai t*r#iu, "n aceea'i #i, acesta va &i cu ă r at, ăţ
iar con inutul lui va &i incinerat$ ţ
Acum )earson cerceta pl m*nii$ Deschise primul pl ă ăm*n ca pe
coper ile unei c r i 'i "ncepu s ţ ă ţ ă-i dicte#e lui .cNeil8
5 )l m*nul pre#int multe nodule metasta#ice$ %i ar t din nou 'i ă ă ă ă
stagiarului$ ocmai se ocupa de al doilea pl m*n, c*nd u'a se deschise ă
,rusc$
5 2unte i ocupat, domnule doctor6 ţ
)earson se "ntoarse iritat$ +ra !arl (annister, tehnician primar la
la,oratorul patologic$ %n spatele lui, pe coridor, se vedea o alt siluet $ ă ă
5 (ine"n eles c sunt ocupat$ !e dore'ti6 %i vor,ea pe un ton ţ ă
cert re , pe care "l &olosea de o,icei "n rela ă ţ iile cu (annister$ De ţ -a
lungul anilor se o,i'nuiser am*ndoi cu el9 o atitudine cordial ar &i ă ă
st*rnit suspiciuni acum$
(annister nu se l s impresionat$ 2e "ntoarse spre si ă ă lueta din
spatele lui$
5 ;ntr $ Apoi )earson au#i8 Acesta este <ohn Ale ă 0ander$ =ă
aminti i de el, noul nostru la,orant$ L ţ -a i angajat acum o s pt m*n $ ţ ă ă ă
%ncepe lucrul ast #i$ ă
5 Ah, da, uitasem c ast #i "ncepe$ ;ntr $ )earson era mai ă ă ă
prietenos cu el dec*t cu (annister$
)oate c nu vrea s ă ă-l sperie pe proasp tul angajat chiar din prima ă
#i, g*ndi .cNeil$ %l privi curios pe noul sosit$ !am dou #eci 'i doi de ani, ă
"'i d du "n g*nd cu p rerea$ .ai t*r#iu avea s a&le c ghicise per&ect$ ă ă ă ă
Au#ise c Ale0ander a,ia terminase colegiul 'i avea o diplom "n ă ă
tehnologie medical de la,orator$ +i ,ine, le tre,uia o asemenea ă
persoan aici$ (annister nu era Louis )asteur$ ă
.cNeil "l privi pe la,orantul "n v*rst $ !a de o,icei, avu impresia ă
c era un )earson "n miniatur $ rupul adus de spate era acoperit ă ă
par ial cu un halat p tat$ Ha ţ ă latul nu era "ncheiat 'i hainele de dedesu,t
erau 'i&onate 'i u#ate$ (annister era aproape chel, iar &irele de p r care ă
mai re#istaser , erau ignorate complet$ ă
.cNeil cuno'tea povestea lui (annister$ =enise la rei !omitate cu
un an, sau doi dup )earson$ +ra spe ă cialist, dar )earson "i d duse tot ă
&elul de munci 5 &unc ionar la registratur , curier, om de serviciu$ !u ţ ă
timpul, (annister "nv ase multe 'i devenise practic m*na dreapt a lui ăţ ă
)earson$
4&icial, (annister se ocupa de serologie 'i ,iochimie$ Dar era "n
sec ie de at*t de mult timp, "nc*t putea &ace orice ţ 5 'i & cea de cele ă
mai multe ori, ajut*ndu-i pe tehnicienii din la,orator$ Din această
cau# , )earson "l "ns rci ă ă nase cu multe pro,leme administrative,
l s*ndu ă -i practic "n grij to i tehnicienii la,oratorului$ ă ţ
.cNeil g*ndi c dac (annister ar &i avut posi,ili ă ă tatea s "nve e, ar ă ţ
&i ajuns mult mai ,ine$ A'a cum stăteau lucrurile, "ns , .cNeil "l ă
considera pe (annister un om cu mult e0perien practic , dar total ă ţă ă
lipsit de educa ie teoretic $ Din c*te o,servase stagiarul, munca lui ţ ă
(annister era mai mult intuitiv $ F cea teste chimice dar nu le ă ă
"n elegea suportul 'tiin i&ic$ .cNeil se g*ndise de multe ori c acest ţ ţ ă
lucru putea deveni periculos "ntr-o #i$
Ale0ander era ,ine"n eles "ntr ţ -o cu totul alt po#i ie$ Avea trei ani ă ţ
de colegiu, ca to i tehnicienii din #iua de a#i$ !uv*ntul ?tehnician@ era ţ
sensi,ilitatea oamenilor de tipul lui (annister$ )earson "i & cu semn lui ă
Ale0ander s se a'e#e pe scaunul de l*ng el$ ă ă
5 ;a loc, <ohn7
5 .ul umesc domnule doctor$ %n halatul de un al, str lucitor, cu ţ ă
hainele curate 'i per&ect c lcate, t*n rul &orma un contrast i#,itor cu ă ă
)earson 'i (annister$
5 !re#i c o s ă ă- i plac aici6 )earson studia pl m*nul pe care "l ţ ă ă
inea "n m*n $ ţ ă
5 2unt sigur, domnule$
Dr gu copil, g*ndi .cNeil$ )are cinstit$ ă ţ
5 +i ,ine, <ohn, vei descoperi c noi avem anumite metode de a ă
re#olva anumite lucruri$ )oate c nu vor sem na cu &elul "n care ai &ost ă ă
o,i'nuit tu, dar pentru noi sunt e&iciente$
5 %n eleg, domnule doctor$ ţ
4are6 g*ndi .cNeil$ 4are chiar "n elegi ce vrea s ţ ă- i comunice ţ
, tr*nul6 ă 5 c nu dore'te schim, ri, c nu vrea s ne pierdem timpul ă ă ă ă
cu idei noi luate din 'coli, c nimic din aceast sec ie nu se va schim,a ă ă ţ
& r ,ine ă ă cuv*ntarea lui$
5 Unii spun c suntem demoda i, continu )earson$ %n &elul lui era ă ţ ă
destul de prietenos$ Dar eu cred "n metodele deja testate, sigure$ !e
#ici, !arl6
!hemat la apel, (annister se gr ,i s r spund $ ă ă ă ă
5 A'a este, domnule doctor$
)earson termin de e0aminat pl m*nul 'i "l arunc "n vasul de su, ă ă ă
mas $ !a la loterie, scoase dintre organe un stomac$ .orm i ceva, apoi ă ă
i-l ar t lui .cNeil$ ă ă
5 %l ve#i6
5 L-am mai v #ut$ %l avem notat$ ă
5 (ine, 'i )earson "ncepu s dicte#e8 )re#int ul ă ă cer peptic, e0act
su, inelul piloric, "n duoden$
Ale0ander se aplec pu in, s vad mai ,ine$ )ear ă ţ ă ă son v #u ă
mi'carea 'i-i ar t organul$ ă ă
5 e interesea# disec ia, <ohn6 ă ţ
5 %ntotdeauna m-a interesat anatomia, domnule doctor, r spunse ă
t*n rul cu respect$ ă
5 >i munca de la,orator$
.cNeil sim i c , tr*nul este "nc*ntat$ Anatomia pa ţ ă ă tologic &usese ă
prima lui dragoste$
5 Da, domnule$
5 +i ,ine, acestea sunt organele unei &emei de cinci#eci 'i cinci de
ani$ )earson "i ar t paginile cu istoria ca#ului, Ale0ander citi atent$ ă ă
;nteresant ca#$ )acienta era v duv , iar cau#a dece ă ă sului &usese
cancer la s*n$ !u doi ani "nainte de a muri, copiii s i v #user c este ă ă ă ă
,olnav , dar nu reu'iser s o conving s consulte un medic$ 2e pare ă ă ă ă ă
c avea ceva "mpotriva lor$ ă
5 Unii oameni au, chicoti (annister, dar r*sul "i "nghe c*nd v #u ţă ă
privirea lui )earson$
5 F r asemenea comentarii7 Nu &ac dec*t s ă ă ă-i dau c*teva
in&orma ii lui <ohn$ ţ
4ricine "n situa ia lui (annister s ţ -ar &i sim it strivit de duritatea lui ţ
)earson, dar acesta #*m,i 'i t cu$ ă
5 !e s-a "nt*mplat, domnule doctor6 "ntre, Ale ă 0ander$
5 2crie aici8 ?Fiica a&irm c "n ultimii doi ani &amilia a o,servat ă ă
supura ie la s*nul st*ng al mamei$ !u paispre#ece luni "nainte de ţ
internare, aceea'i #on a "nceput s s*ngere#e$ Alt&el, p rea s ai, o ă ă ă ă ă
s n tate normal $ 2e pare c &emeia s ă ă ă ă -a dus la un vraci, & c tor de ă ă
minuni$ 2e mai pare c nu era su&icient de credin ă cioas , pentru c a ă ă
& cut o cri# 'i a &ost adus la acest spital$ ă ă ă
5 >i presupun c era prea t*r#iu$ ă
Asta nu mai este din polite e, g*ndi .cNeil$ )u'tiul este cu ţ
adev rat interesat$ ă
5 .da, spuse )earson$ Dar dac ar &i mers de prima dat la un ă ă
medic, i s-ar &i & cut o mastectomie ă 5 asta "nseamn e0tirparea ă
s*nului$
5 Da, domnule, 'tiu$
5 Dac & cea aceast opera ie, poate tr ia 'i ast #i$ )earson ă ă ă ţ ă ă
arunc 'i stomacul "n vasul de su, mas $ ă ă
!eva "l preocupa pe Ale0ander 'i "ntre, 8 ă
5 )arc a i spus c avea ulcer peptic$$$6 ă ţ ă
(ravo ie, g*ndi .cNeil$ 2e pare c )earson a avut aceea'i reac ie, ţ ă ţ
pentru c s ă -a "ntors ,rusc spre (annister$
5 Ai v #ut, !arl$ ;at un , iat care aude totul$ Ai grij , o s te ă ă ă ă ă
dep 'easc $ ă ă
(annister #*m,ea, dar .cNeil v #u pu in triste e$ !uvintele ă ţ ă ţ
spuse puteau &i un adev r incomod$ ă
5 <ohn, poate c a deranjat ă -o, poate c nu$ )ear ă son ju,ila$
5 =re i s spune i c nu a 'tiut de e0isten a lui6 ţ ă ţ ă ţ
.cNeil g*ndi c venise vremea s spun 'i el ceva8 ă ă ă
5 +ste surprin# tor de c*te ,oli su&er un om, "n a&ar de cea care ă ă ă
"i cau#ea# moartea$ Lucruri pe care nu le a&l niciodat $ Ai aici numai ă ă ă
un e0emplu$
5 A'a este, apro, )earson$ >tii, <ohn, cel mai re ă marca,il lucru "n
privin a corpului uman nu este ceea ce ne ucide, ci ceea ce avem ţ
,olnav "n noi 'i continu m s ducem pe picioare$ 2e opri 'i schim, pe ă ă ă
nea'teptate su,iectul$ +'ti c s torit6 ă ă
5 Da, domnule$
5 2o ia ta este aici cu tine6 ţ
5 %nc nu, domnule$ =ine s pt m*na viitoare$ re ă ă ă ,uie s g sesc ă ă
mai "nt*i o cas $ ă
.cNeil "'i aminti c Ale0ander &usese unul dintre candida ii la ă ţ
sluj, din a&ara ora'ului$ )arc "'i amintea ceva de !hicago$ ă ă
Ale0ander e#it "nainte de a continua8 ă
5 A' dori s v rog ceva, domnule doctor )earson$ ă ă
5 !e anume6 ( tr*nul p rea "ngrijorat$ ă ă
5 2o ia mea este "ns rcinat , domnule, 'i venind "ntr ţ ă ă -un ora'
complet necunoscut, nu avem pe nimeni$ !opilul acesta este &oarte
important pentru noi$ >ti i, am pierdut primul nostru copil, la o lun ţ ă
dup ce s ă -a n scut$ ă
5 %n eleg$ )earson se oprise din lucru 'i asculta atent$ ţ
5 . g*ndeam, domnule, dac nu ne pute i reco ă ă ţ manda un
o,stetrician$
5 Asta este &oarte u'or$ )earson p rea u'urat$ %'i & cuse ă ă
pro,leme$ Doctorul Dorn,erger este &oarte ,un$ Are ca,inet aici in
spital$ =rei s iau leg tura cu el6 ă ă
5 Dac nu v deranje# prea mult$ ă ă
)earson se "ntoarse spre (annister$
5 =e#i dac este "n ca,inetul s u$ ă ă
(annister ridic tele&onul 'i ceru un interior$ Dup un moment "i ă ă
"ntinse receptorul lui )earson8
5 +ste "n ca,inet$
Av*nd m nu'ile ude, , tr*nul se r sti iritat8 ă ă ă
5 ine Ţ -l tu7 ine Ţ -l tu7
(annister apropie receptorul de urechea lui )earson$
5 Alo, !harlie6 Am un pacient pentru tine$
%n ca,inetul a&lat cu trei etaje mai sus, doctorul !harles
Dorn,erger #*m,i$
5 !e ar putea &ace un o,stetrician pentru pacien ii t i6 ţ ă
%n acela'i timp re&lect c acest tele&on venise la mo ă ă mentul
potrivit$ De la 'edin a cu 4CDonnell, !harles Dorn,erger speculase "n ţ
toate modurile cum l-ar putea a,orda pe <oe )earson$ Acum se p rea ă
c situa ia se re ă ţ #olva de la sine$
La su,sol, "n sala de disec ie, )earson mut tra,ucul "n cel lalt ţ ă ă
col al gurii$ %i pl cea s glumeasc cu Dorn ţ ă ă ă ,erger$
5 Nu este un pacient decedat, , tr*n ne,un ce e'ti$ +ste so ia ă ţ
unui , iat ă de-al meu de la la,orator, doamna <ohn Ale0ander$ A,ia au
sosit "n ora'$ Nu cunosc pe nimeni$
%n timp ce )earson vor,ea, Dorn,erger scoase din sertar o &i'ă
al, 'i lu stiloul$ ă ă
5 2tai un minut$ )use tele&onul pe um r 'i scrise pe &i' , ?Doamna ă ă
<ohn Ale0ander@$ +ra tipic pentru &elul meticulos "n care Dorn,erger
a,orda pro,lemele practice, ca acesta s &ie primul lucru pe care ă -l
& cea$ . ,ucur s te pot servi, <oe$ 2pune ă ă ă -le s m sune, s &i0 m o ă ă ă ă
or de consulta ie$ ă ţ
5 (ine$ 2 pt m*na viitoare$ A,ia atunci vine doamna Ale0ander$ ă ă
%i #*m,i t*n rului 'i ad ug aproape ip*nd8 >i dac vor gemeni, ă ă ă ţ ă
!harlie, ai grij s "i &aci$ ă ă
Ascult*nd r spunsul lui Dorn,erger, )earson chicoti$ %i trecu prin ă
minte un g*nd$
5 Hei, 'tii ceva6 )entru trea,a asta nu "ncase#i ,ani, ne-am
"n eles6 Nu vreau ca , iatul s cear m rire de salariu, pentru c nu ţ ă ă ă ă ă
poate pl ti doctorul$ ă
5 Nu- i &ace griji$ )e &i' Dorn,erger not , ?anga ţ ă ă jat al spitalului@$
)entru el era un indiciu c nu tre,uia s cear onorariul$ <oe, vreau s ă ă ă ă
discut m ceva$ !*nd am putea s ne "nt*lnim6 ă ă
5 Ast #i nu pot, !harlie$ Am un program &oarte "n ă c rcat$ .*ine ă
este ,ine6
Dorn,erger consult agenda$ ă
5 .*ine sunt eu ocupat$ 2-o l s m pe poim*ine$ La #ece ă ă
diminea a e ,ine6 =in la tine$ ţ
5 )er&ect$ Dar poate vrei să-mi spui acum, la tele&on$ )earson era
curios$
5 Nu, <oe, pre&er s vor,im "ntre patru ochi$ ă
5 + "n regul !harlie$ La revedere 'i te a'tept$ 2e "ntoarse spre ă
Ale0ander$ Am re#olvat$ 2o ia ta va putea &i internat aici$ )entru c ţ ă ă
e'ti angajat al spitalului, vei pl ti cu dou #eci la sut mai pu in$ ă ă ă ţ
Ale0ander radia de &ericire$ .cNeil coment "n g*nd8 ?Ai prins unul ă
dintre momentele ,une ale , tr*nului$ Dar nu te am gi, vor &i 'i altele ă ă
care nu- i vor &ace de ţ loc pl cere$ ă
1
5 ermin imediat$ Dorn,erger "i #*m,i elevei asistente care
intrase "n ca,inet$ %i & cu semn s se a'e#e, p*n c*nd termin el de ă ă ă ă
vor,it la tele&on$
=ivian Lo,urton venise cu &i'a de o,serva ie a unei paciente pe ţ
care o ceruse Dorn,erger mai devreme$ De o,icei medicii nu
,ene&iciau de ast&el de servicii, tre,uiau s mearg singuri la &i'ier ă ă
să-'i caute &i'ele$ Dar Dorn,erger era r s& atul asistentelor9 "i & ceau ă ăţ ă
"ntotdeauna mici servicii 'i, dup ce tele&onase acum c*teva minute, ă
sora 'e& o trimise prompt pe =ivian$ ă
5 %mi place s &ac numai c*te un lucru odat , c*nd pot$ ă ă
Dorn,erger scria cu creionul, not*nd pe o &i' cele c*teva date pe care ă
i le &urni#ase <oe )earson$ .ai t*r#iu, dup ce o, inea mai multe ă ţ
in&orma ii de la pacient, urma s 'tearg cele notate cu creionul 'i s ţ ă ă ă
complete#e &i'a cu cerneal $ +'ti nou pe ă ă -aici6
5 Destul de nou , domnule doctor, r spunse =ivian$ Am intrat "n a ă ă
patra lun de practic $ ă ă
Doctorul remarc vocea ,l*nd 'i &elul de a vor,i modulat$ +ra 'i ă ă
dr gu $ 2e "ntre, dac se culcase oare cu vreun intern sau cu vreun ă ţă ă ă
stagiar, sau poate c se schim,aser lucrurile, poate c era alt&el dec*t ă ă ă
"n tinere ea lui$ Uneori "i suspecta pe interni 'i pe stagiari c sunt mai ţ ă
conservatori dec*t &usese el "n tinere e$ ) cat$ Dac era adev rat, ţ ă ă ă
pierdeau cei mai &rumo'i ani din via $ ţă
5 Am vor,it cu doctorul )earson, patologul nostru$ L-ai cunoscut6
5 Da, r spunse =ivian$ :rupa noastr a participat la o autopsie$ ă ă
5 Dumne#eule7 !um i ţ -a$$$ era s spun ?cum i ă ă ţ -a pl cut@, dar se ă
r #g*ndi$ !e impresie i ă ţ -a & cut6 ă
5 La "nceput am &ost 'ocat , dar dup aceea nu i ă ă -am mai dat
importan $ ţă
Doctorul o privi cu simpatie$ Lu &i'a de pe mas 'i o aranj la ă ă ă
locul ei$ Avusese o #i mai lini'tit ca de o,i ă cei$ +ra un lu0 s po i trece ă ţ
de la o trea, la alta, ter ă min*nd-o complet pe prima$ %ntinse m*na
dup dosar$ ă
5 .ul umesc$ ermin imediat cu el$ e rog s a' ţ ă tep i$ ţ
5 (ine, domnule doctor$ %n sinea ei, =ivian se g*ndi c aceste ă
c*teva momente de odihn erau ,inevenite$ Aici era r coare, aveau ă ă
aer condi ionat$ %n aripa asisten ţ telor nu e0ista un asemenea lu0$
%l privi pe doctorul Dorn,erger studiind &i'a de o,serva ii$ )are s ţ ă
&ie de v*rsta doctorului )earson, g*ndi ea, dar arat cu totul alt&el$ ă
)atologul era rotund la &a , cu tr s turi masive, doctorul Dorn,erger ţă ă ă
era suplu 'i avea tr s turi col uroase$ >i "n& i'area lor contrasta$ ă ă ţ ăţ
.edicul acesta avea p rul piept nat "ngrijit, m*inile cu ă ă rate 'i halatul
al, ,ine c lcat 'i & r nici o pat $ ă ă ă ă
Dorn,erger "i "ntinse dosarul8
5 .ul umesc &oarte mult$ Ai &ost dr gu c ai venit$ ţ ă ţă ă
)arc eman lumin "n jurul lui, g*ndi =ivian$ Au ă ă ă #ise c era &oarte ă
iu,it de paciente$ Nu era de mirare$
5 !red c o s ne mai vedem$ Noroc la e0amene$ ă ă
5 La revedere, domnule doctor$
!e par&um discret are, g*ndi Dorn,erger$ Nu era prima dat c*nd ă
dup "nt*lnirea cu cineva t*n r se g*ndea melancolic la el "nsu'i$ 2e ă ă
"ntoarse pe scaunul rotitor 'i se a'e# dus pe g*nduri, apoi, aproape ă
re&le0, "'i scoase pipa 'i "ncepu s o umple cu tutun$ ă
)ractica medicina de aproape trei#eci 'i doi de ani9 peste o
s pt m*n , dou , "mplinea trei#eci 'i trei$ Fuse ă ă ă ă ser ani plini de ă
reali# ri$ Financiar nu avea pro,leme$ !ei patru copii ai s i erau ă ă
c s tori i, iar el 'i so ia tr iau con&orta,il din plasamentele pe care le ă ă ţ ţ ă
& cuse cu "n elep ă ţ ciune$ Dar va &i oare mul umit s se retrag din acti ţ ă ă -
vitate6 Aici era punctul sensi,il$
%n to i ace'ti ani de practic medical , !harles Dorn ţ ă ă ,erger se
m*ndrise c se men inea la #i cu toate nout ă ţ ă ile$ De la ,un "nceput "'i ţ
pusese "n minte s nu lase nici un t*n r s "l dep 'easc "n practic ă ă ă ă ă ă
sau "n cuno'tin e teoretice$ !itise cu aviditate 'i continua s o &ac $ +ra ţ ă ă
a,onat la toate revistele medicale pe care le citea "n "ntregime 'i la
care scria uneori articole$ )articipa con'tiincios la conven iile medicale ţ
'i la sesiunile 'tiin i&ice$ Din primele #ile de carier "'i d duse seama ţ ă ă
c*t de important este speciali#area$ A ales o,stetrica 'i gine ă cologia 'i
nu a regretat niciodată 5 de multe ori a sim it c l ţ ă -a ajutat să-'i
men in spiritul t*n r$ ţ ă ă
Din aceast cau# , c*nd trecuse de trei#eci de ani 'i "n America ă ă
a,ia se delimitau specialit ile, Dorn,erger era un om deja specialist "n ăţ
domeniul s u de activitate$ ă ; s-a dat certi&icatul de cali&icare & r ă ă
e0aminare$ 2-a m*ndrit "ntotdeauna cu asta$ 2im ea c i se ascute ţ ă
mintea dac este la #i cu nout ile$ ă ăţ
>i totu'i, nu a avut niciodat resentimente &a de ti ă ţă neri$ !*nd a
sim it c unul din ei este ,un 'i con'tiincios, l ţ ă -a ajutat$ %l admira 'i "l
respecta pe 4CDonnell$ !onsidera c t*n rul 'e& al chirurgiei era cea ă ă
mai ,un achi ă #i ie a spitalului$ !hiar 'i moralul s u s ţ ă -a ridicat c*nd
4CDonnell a & cut schim, ri 'i s ă ă -a sim it progresul "n spital$ ţ
Avea mul i prieteni, chiar dintre colegi$ <oe )earson putea &i numit ţ
un prieten ciudat$ )ro&esional, cei doi , r,a i aveau multe opinii ă ţ
di&erite$ De e0emplu, Dorn,erger 'tia c <oe nu cite'te nout ile$ ă ăţ
( nuia c , tr* ă ă ă nului patolog i-au sc pat c*teva #one ale cunoa'terii iar ă
administrativ a&lase la 'edin a de ieri c lucrurile nu merg ,ine$ >i ţ ă
totu'i de-a lungul anilor leg tura dintre cei doi devenise sta,il $ 2pre ă ă
surprinderea sa, uneori se tre#ea lu*ndu-i partea lui )earson "n
'edin ele medicale 'i ap ţ ăr*ndu-l c*nd sec ia de patologie era criticat $ ţ ă
+0clama ia lui Dorn,erger cu #ece #ile "n urm la 'edin a despre ţ ă ţ
mortalitate repre#entase una dintre aceste ac iuni$ ţ
>tia c oamenii cunosc alian a dintre el 'i <oe$ !um a spus :il ă ţ
(artlett6 ?+'ti prietenul lui9 'i pe urm el nu are nimic cu ă
o,stetricienii@$ A,ia acum "'i d dea sea ă ma c*t de amar a &ost aceast ă ă
remarc , 'i ă -i p rea r u$ (artlett era un medic ,un, 'i Dorn,erger "'i ă ă
not "n g*nd s se poarte mai cordial cu el$ ă ă
!e va &ace cu pro,lema lui6 2 se retrag sau nu6 >i dac da, ă ă ă
c*nd6 %n ultima vreme, de'i era atent cu &i#icul s u, vedea c o,ose'te ă ă
repede$ De'i toat via a plecase "n toiul nop ii c*nd era chemat la ă ţ ţ
urgen e, "n ultima vreme i se p rea din ce "n ce mai greu$ ;eri la pr*n# ţ ă
l-a au#it pe Barsh, dermatologul, spun*nd unui intern, ?Ar tre,ui să
intri "n jocul nostru, , iete$ +u, de e0emplu, nu vin noaptea la urgen e, ă ţ
de cincispre#ece ani@$ Dorn,erger r*sese "mpreun cu ceilal i colegi, ă ţ
dar "l invidiase "n secret$
De un singur lucru "ns era &oarte sigur$ =a re ă nun a dac va ţ ă
descoperi c nu mai &ace &a $ Acum, de e0emplu, 'tia c re#ist $ Avea ă ţă ă ă
mintea limpede, m*inile sigure 'i ochii ,uni$ 2e studia "ntotdeauna cu
aten ie pentru c 'tia c la prima e#itare venea 'i gre'eala$ Atunci va ţ ă ă
pleca$ =a l sa locul altuia$ = #use prea mul i din cei care "ncercaser ă ă ţ ă
s continue cursa peste puterile lor$ +l nu va &ace niciodat a'a$ ă ă
+i ,ine, poate c va mai sta trei luni 'i apoi se va hot r"$ !u gesturi ă ă
mecanice "'i umpluse pipa 'i se preg tea s aprind un chi,rit$ ocmai ă ă ă
atunci sun tele&o ă nul$ L s pipa 'i chi,riturile pe ,irou 'i r spunse$ ă ă ă
5 Doctor Dorn,erger$
+ra o pacient $ De o or avea dureri$ ă ă ; se rupsese mem,rana 'i
pierduse lichidul$ +ra o t*n r de dou #eci de ani, la primul copil$ ă ă ă
=or,ea agitat de'i "ncerca s se controle#e$ !um & cuse de at*tea ori ă ă
p*n acum, Dorn ă ,erger o instrui calm8
5 2o ul t u este acas 6 ţ ă ă
5 Da, domnule doctor$
5 Atunci, "mpachetea#ă- i c*teva lucruri 'i s te adu ţ ă c la spital$ ă
e consult imediat ce ajungi$
5 (ine, domnule doctor$
5 2pune-i so ului t u s conduc atent 'i s opreasc la ţ ă ă ă ă ă
sema&oare$ Avem timp su&icient$ Ai s ve#i$ ă
!hiar 'i prin tele&on sim ea c o ajutase s se rela ţ ă ă 0e#e$ F cuse de ă
multe ori a'a 'i considera aceasta ca parte intrinsec a tratamentului ă
s u$ >i totu'i, sim urile lui devenir alerte$ Un ca# nou avea asemenea ă ţ ă
e&ecte asupra lui$ Logic, ar &i tre,uit să-'i piard aceste senti ă mente cu
mult timp "n urm $ )e m sur ce "m, tr*ne'ti, medic &iind, ar tre,ui s ă ă ă ă ă
devii insensi,il 'i să- i &aci me ţ seria mecanic$ !u el, "ns , lucrurile nu ă
s-au "nt*mplat niciodat a'a, poate pentru c , chiar 'i acum & cea ceea ă ă ă
ce "i pl cea s &ac mai mult ă ă ă 5 meseria$
Lu pipa de pe ,irou dar se r #g*ndi 'i ridic din nou tele&onul$ ă ă ă
re,uia s anun e c sose'te pacienta$ ă ţ ă
4)
5 Nu sunt convins c descoperirea tratamentului poli ă omielitei a
&ost un lucru ,un sau necesar$
=or,itorul era +ustace 23ayne, &ondatorul imperiului comercial din
ora', milionar &ilantrop 'i mem,ru "n consiliul de conducere al spitalului
rei !omitate$
2e a&lau "n salonul r coros, lam,risat "n lemn de ste ă jar, din
locuin a lui impun toare, ridicat "n mijlocul unui parc de cinci#eci de ţ ă ă
acri, la peri&eria estic a ora ă 'ului (urlington$
5 Haide, haide, nu po i vor,i serios, coment 4rden (ro3n$ ţ ă
)re'edintele consiliului #*m,i ama,il celor dou &emei din camer , ă ă
so ia lui, Amelia 'i Denise Ouant#, &iica lui 23ayne$ ţ
Bent 4CDonnell sor,i din coniacul pe care i-l adusese cu pa'i t cu i ă ţ
un servitor 'i se a&und "n &otoliul ad*nc de piele pe care 'i ă -l alesese
c*nd intrase "n camer , "m ă preun cu ceilal i, dup cin $ %i trecu prin ă ţ ă ă
minte c are "n &a o scen medieval $ )rivi "n jurul camerei discret ă ţă ă ă
luminate, la ra&turile pe care se "nghesuiau volumele legate "n piele, la
tavanul placat cu lemn, la mo,ila masiv , "nchis la culoare, din stejar, ă ă
la c mi ă nul ca o pe'ter "n care st teau "ngr m dite c*teva ,u ă ă ă ă turugi,
care acum nu ardeau, "n aceast sear c lduroas de iulie, dar erau ă ă ă ă
preg tite s se aprind la prima atingere a &l c rii unui chi,rit$ ă ă ă ă ă
5 =or,esc &oarte serios$ 23ayne l s din m*n pa ă ă ă harul cu coniac
'i se aplec "nainte spre a &i mai con ă ving tor$ 4h, recunosc, arat ă ă-mi
un copil mutilat, cu mem,rele de&ormate 'i m voi "n&iora, la &el ca ă
ceilal i, apoi voi scoate carnetul de cecuri$ Dar acum discut des ţ pre
principii$ Adev rul este ă 5 'i s&ide# pe oricine ar nega asta 5 c suntem ă
angaja i or,e'te "ntr ţ -o activitate care sl ,e'te calit ile rasei umane$ ă ăţ
+ra o disput o,i'nuit $ 4CDonnell intr politicos "n vor, 8 ă ă ă ă
5 2ugera i deci c ar tre,ui s oprim cercetarea me ţ ă ă dical , s ă ă
"nghe m cuno'tin ele 'i tehnica, s nu mai "ncerc m s "n&r*ngem 'i ţă ţ ă ă ă
alte ,oli6
5 Nu ar &i posi,il, r spunse 23ayne$ Nu s ă -ar putea &ace asta a'a
cum nimeni nu ar putea opri de#l n uirea &urioas a unui torent$ ă ţ ă
4CDonnell "ncepu s r*d $ ă ă
5 Nu cred c ar &i o compara ie nimerit $ Dar dac este a'a, de ce ă ţ ă ă
mai discut m6 ă
5 De ce6 23ayne lovi cu pumnul "n ,ra ul &oto ţ liului$ )entru c "nc ă ă
mai po i s depl*ngi ceva, chiar dac nu po i &aci nimic pentru a ţ ă ă ţ
impune o schim,are$
5 %n eleg$ ţ
4CDonnell nu era convins c dorea s contri,uie dis ă ă cu ia$ %n ţ &ond,
nu i-ar &i &ost de &olos nici lui, nici lui 4rden (ro3n "n rela iile cu ţ
23ayne, nici motivului pentru care veniser aici$ )rivi "n jur, la ceilal i ă ţ
din "ncăpere$ Amelia (ro3n, pe care o cuno'tea destul de ,ine "n urma
vi#itelor & cute "n casa pre'edintelui, "i sur ă prinse privirea 'i "i #*m,i$ !a
so ie, se implicase "n toate activit ile so ului s u 'i era pus la c ţ ăţ ţ ă ă urent
cu tot ce se "nt*mpla "n spital$
Fiica m ritat a lui 23ayne, Denise Ouant#, asculta totul cu mult ă ă ă
aten ie$ %n timpul cinei, 4CDonnell se tre#ise de c*teva ori privind ţ
involuntar "n direc ia doam ţ nei Ouant#$ !u greu reu'ea s o asocie#e ca ă
&iica acestui om aspru, greu "ncercat, care s tea "n capul mesei$ La ă
'apte#eci 'i opt de ani, +ustace 23ayne "nc mai ma ă ni&esta duritatea
cu care "'i construise imperiul$ Uneori pro&ita de avantajul v*rstei
pentru a-'i ironi#a oaspe ii, de'i 4CDonnell "l suspecta c dore'te mai ţ ă
degra, s i'te discu ii din orice$ ?( tr*nului "i ă ă ţ ă place "nc lupta, g*ndi ă
4CDonnell, chiar dac numai prin cuvinte@$ ;n ă stinctul "i spunea că
23ayne e0agera "n ceea ce spunea despre medicin , pro,a,il numai ă
din pl cerea de a &i r ă ăut cios ă $ !ercet*ndu-i "n& i'area, 4CDonnell ăţ
presupuse c su&erea de reumatism$ ă
%n contrast cu el, Denise Ouant# era ,l*nd 'i con ă ciliant "n ă
vor,ire$ Avea darul s preia ironiile tat lui s u 'i s le "m,l*n#easc , ă ă ă ă ă
ad ug*nd un cuv*nt sau dou $ +ra 'i &rumoas , g*ndi 4CDonnell, ă ă ă
&rumuse ea matur , rar , care "nv luie uneori &emeile de patru#eci de ţ ă ă ă
ani$ ( nuia c "l vi#ita pe +ustace 23ayne 'i c venea la (urlington ă ă ă
destul de des$ .otivul era pro,a,il acela de a-l supraveghea pe tat l ă
s u$ >tia c so ia lui 23ayne murise cu mul i ani "n urm $ Din ă ă ţ ţ ă
conversa ie reie'ise c cea mai mare parte a timpului, Denise locuia la ţ ă
Ne3 KorA$ Amintise de c*teva ori de copii, dar de so nu po ţ menise
nimic$ ( nuia c era desp r it , sau divor at de so ul ei$ 2e tre#i ă ă ă ţ ă ţ ă ţ
compar*ndu-le "n g*nd pe Denise Ouant# 'i Lucy :rainger$ Di&erenţă
ca de la cer la păm*nt, "'i spuse el$ Lucy, dedicat carierei sale pro&esi ă -
onale, sim indu ţ -se "n largul s u "n lumea medical 'i "n spital, capa,il ă ă ă
s in piept oricui, de e0emplu chiar 'i lui, "n domeniul &amiliar ă ţ ă
am*ndurora$ Denise Ouant#, &emeia independent 'i pl cut , & r ă ă ă ă ă
"ndoial o &emeie de lume, capa,il s &ac dintr ă ă ă ă -un c min un cui, cald ă
'i lini'tit$ 2e "ntre, care ar &i &ost mai ,un pentru un , r,at8 cea ă ă ă
apropiat de munca lui, sau cealalt , deta'at 'i cu interese mai ă ă ă
apropiate de via a de #i cu #i$ ţ
>irul g*ndurilor "i &u "ntrerupt de Denise$ Aplec*ndu-se spre el, "i
spuse8
5 2unt convins c nu renun i at*t de u'or, doctore 4CDonnell$ e ă ă ţ
rog, nu-l l sa pe tata s scape at*t de u'or$ ă ă
( tr*nul morm i nemul umit8 ă ă ţ
5 Nu am de ce s scap$ 2itua ia este &oarte clar $ De mii de ani, ă ţ ă
,alan a naturii a p strat propor iile "ntre &iin ele umane$ !*nd num rul ţ ă ţ ţ ă
ridicat de na'teri a suprapopulat planeta, a intervenit &oametea 'i a
re#olvat echili,rul$
5 Uneori au &ost 'i interven ii voite$ Nu natura a & cut singur ţ ă ă
totul, interveni 4rden (ro3n$
5 2unt de acord cu tine "n unele ca#uri, dar nu a &ost nimic voit
c*nd au &ost eliminate specimenele neadapta,ile$
5 e g*nde'ti la cei sla,i sau la cei nenoroci i ţ 6
?Foarte ,ine, g*ndi 4CDonnell, dac vrei argumente, " i dau eu@$ ă ţ
5 La cei sla,i$ ( tr*nul ridic vocea, dar 4CDonnell sim i c "i &ace ă ă ţ ă
pl cere s "l contra#ic $ !*nd a &ost o epidemie, cei sla,i au &ost ă ă ă
elimina i, iar cei puternici au supravie uit$ %ntot ţ ţ deauna s-a p strat ă
echili,rul 5 echili,rul natural$ >i din aceast cau# numai cei puternici ă ă
s-au perpetuat$ +i au dat na'tere genera iei urm toare$ ţ ă
5 +'ti "ntr-adev r convins, +ustace, c omenirea este at*t de ă ă
degenerat acum6 "ntre, Amelia (ro3n, iar 4CDonnell o v #u ă ă ă
#*m,ind$
5 Ne "ndrept m cu repe#iciune spre degenerarea spe ă ciei,
r spunse , tr*nul, cel pu in "n lumea vestic $ %i men inem "n via pe ă ă ţ ă ţ ţă
mutila i, pe de,ili, pe cei a&ec ţ ta i de ,oli$ Acumul m poveri pentru ţ ă
societate, oameni neproductivi, inap i, incapa,ili s contri,uie "n vreun ţ ă
&el la producerea ,unurilor comune$ 2pune-mi 'i mie, la ce &olose'te un
sanatoriu pentru ,oli incura,ile6 % i spun eu, medicina de ast #i ţ ă
p strea# "n via oamenii care ar tre,ui s &ie l sa i s moar "n pace$ ă ă ţă ă ă ţ ă ă
%i ajut m s tr iasc , "i l s m s se "nmul easc 'i transmitem sl ă ă ă ă ă ă ă ţ ă ă-
,iciunile lor copiilor lor 'i copiilor copiilor lor$
5 Leg tura dintre ,oal 'i ereditate este departe de a &i ă ă
clari&icat , ă spuse 4CDonnell$
5 =igoarea este dat at*t de minte, c*t 'i de trup7 se r sti ă ă
23ayne$ Nu copiii sunt aceia care mo'tenesc caracteristicile psihice ale
p rin ilor 'i sl ,iciunile lor6 ă ţ ă
5 Nu "ntotdeauna$ Argumentarea continua "ntre ei doi acum$
!eilal i ascultau$ ţ
5 Dar de cele mai multe ori, da$ Nu-i a'a6
4CDonnell #*m,i$
5 +0ist unele dove#i c da$ ă ă
5 +ste unul din motivele pentru care avem at*t de multe spitale
psihiatrice, pline cu pacien i$ Acum to i oamenii &ug repede la psihiatru$ ţ ţ
5 Ar putea &i o dovad c sunt mai con'tien i de importan a ă ă ţ ţ
s n t ii mentale$ ă ă ăţ
23ayne "l imit comic$ ă
5 Dar ar putea &i 'i o dovad c perpetu m oameni sla,i, sla,i, ă ă ă
sla,i7
( tr*nul tun ultimele cuvinte$ Acum, avea un acces de tuse$ 2 ă ă ă-l
las mai "ncet, g*ndi 4CDonnell$ )ro,a,il c are tensiune$ ă
!a 'i cum 4CDonnell ar &i spus cu voce tare ce g*ndea, +ustace
23ayne "l privi &urios$ ( tr*nul lu o "nghi itur de coniac$ Apoi, ă ă ţ ă
r ut cios, spuse8 ă ă
5 Nu "ncerca s m cru i, tinere$ )ot &ace &a tu ă ă ţ ţă turor
argumentelor tale, ,a chiar 'i la mai multe$
4CDonnell hot r" c va continua, dar mai moderat$ 2puse cu voce ă ă
lini'tit 8 ă
5 !red c trece i cu vederea un lucru, domnule 23ayne$ 2pune i ă ţ ţ
c ,olile sunt generate de natur $ Dar multe dintre ele nu ne ă ă -au venit
"n mod natural$ +le sunt re#ultatul mediului "n care tr ie'te omul, a ă
condi iilor pe care 'i le creea# $ Lipsa de igien , s r cia, poluarea ţ ă ă ă ă 5
acestea nu sunt cau#e naturale, sunt create de om$
5 Fac parte din evolu ie, iar evolu ia este o parte a naturii$ oate ţ ţ
converg spre echili,ru$
4CDonnell g*ndi admirativ8 nu-l po i scutura u'or pe , tr*n$ Dar ţ ă
v #u &isura din argumenta ia acestuia$ ă ţ
5 Dac ave i dreptate, "nseamn c 'i medicina este o latur a ă ţ ă ă ă
echili,rului$
5 !um ai ajuns la conclu#ia asta6 !e argumente ai6
5 .edicina este o parte a evolu iei$ De'i era hot r*t s se ţ ă ă
controle#e, 4CDonnell sim i cum se "n&ier ţ ,*nt $ Fiecare schim,are a ă
mediului creat de m*na omului a produs pro,leme pe care medicina a ă
"ncercat s le re#olve$ Niciodat nu le ă ă -a re#olvat "n "ntregime$ .edicina
este "ntotdeauna cu un pas "n urm , 'i oric*t de repede am re#olva noi ă
o pro,lem , apare imediat alta$ ă
5 Dar acestea sunt pro,lemele medicinei, nu ale naturii$ 4chii lui
23ayne str luceau mali ios$ Dac na ă ţ ă tura ar &i l sat "n pace, ea 'i ă ă -ar
re#olva pro,lemele "nainte ca ele s se mani&este ă 5 prin selec ie ţ
natural $ ă
5 :re'i i, 'i am s v spun de ce$ 4CDonnell nu se mai g*ndea la ţ ă ă
e&ectul cuvintelor sale$ 2im ea doar c avea ceva de spus at*t sie'i c*t ţ ă
'i celorlal i$ .edicina are o singur pro,lem adev rat $ %ntotdeauna a ţ ă ă ă ă
&ost 'i va &i aceea'i$ +ste pro,lema supravie uirii individului$ 2upra ţ -
vie uirea este cea mai veche lege a naturii$ ţ
5 (ravo7 Amelia (ro3n , tu din palme impulsiv$ ă
Dar 4CDonnell nu terminase$
5 De aceea am luptat cu poliomielita, domnule 23ayne, 'i cu
ciuma neagr , 'i pojarul, 'i ti&osul, 'i si ă &ilisul$ De aceea lupt m "n ă
continuare cu cancerul, tu,erculo#a 'i celelalte$ De aceea avem acele
locuri despre care a i vor,it ţ 5 sanatorii, spitale pentru ,oli incura,ile$
De aceea "i ajut m pe oameni s tr iasc ă ă ă ă 5 pe to i oamenii pe care ţ
putem, "n egal m sur , pe cei sla,i 'i pe cei puternici$ )entru c totul ă ă ă ă
"nseamn un singur lucru ă 5 supravie uire$ Acesta este scopul ţ
medicinii, singurul pe care putem să-l avem$
)entru moment se a'tepta ca 23ayne s r spund cu un torent de ă ă ă
argumente, a'a cum & cuse mai "nainte$ Dar , tr*nul t cu$ Apoi se ă ă ă
"ntoarse spre &iica sa$
5 .ai toarnă-i coniac domnului 4CDonnell, Denise$
!*nd ea se apropie cu sticla, 4CDonnell ridic paha ă rul$ /ochia "i
&o'nea discret, 'i c*nd se aplec spre el "i sim i par&umul$ )entru o ă ţ
clip sim i un impuls a, ă ţ surd 'i copil resc s "i m*ng*ie p rul negru 'i ă ă ă
m t sos$ %n secunda urm toare ea nu mai era l*ng el$ urna , ă ă ă ă ăutură
"n paharul tat lui s u$ ă ă
5 Dac ai "ntr ă -adev r aceste convingeri, tat , ce cau i "n consiliul ă ă ţ
de conducere al unui spital6
+ustace chicoti$ )entru c 4rden 'i al ii c* iva sper s nu "mi ă ţ ţ ă ă
schim, testamentul$ %l privi r ut cios pe 4rden (ro3n$ 4ri ă ă cum, nu mai
au mult de a'teptat$
5 +'ti nedrept cu prietenii, +ustace, spuse 4rden$ onul s u era ă
jum tate "n #e&lemea, jum tate serios$ ă ă
5 >i tu e'ti un mincinos$ ( tr*nul se distra copios$ Ai pus o ă
"ntre,are, Denise$ Am să- i r spund$ 2unt "n consiliul spitalului pentru ţ ă
c sunt un om practic$ Lu ă mea este a'a cum este 'i nu pot eu s o ă
schim,, chiar dac "i v d gre'elile$ Dar oamenii ca mine pot &i o &or ă ă ţă
de contraechili,ru$ 4h, 'tiu ce cred unii dintre voi 5 c eu sunt un ă
o,struc ionist$ ţ
4rden (ro3n "l "ntrerupse repede8
5 A spus cineva a'a ceva vreodat 6 ă
5 Nici nu tre,uie s spune i$ 23ayne "i arunc pre ă ţ ă 'edintelui
consiliului o privire mali ioas pe jum tate amu#at $ Fiecare activitate ţ ă ă ă
are nevoie 'i de o &or de &r*nare uneori$ Asta am &ost eu ţă 5 o &r*n , o ă
&or de echili,ru$ >i dup ce nu voi mai &i eu, tu 'i prietenii t i ve i ţă ă ă ţ
descoperi c ave i nevoie de alta$ ă ţ
5 2pui prostii, +ustace$ >i ne &aci o mare nedreptate$ 4rden
(ro3n se hot r*se s &ie direct$ Ai & cut la (urlington o mul ime de ă ă ă ţ
lucruri ,une$
( trinul p ru s se mic'ore#e "n &otoliu$ ă ă ă
5 De unde 'tim noi care sunt adev ratele motiva ii ale ac iunilor ă ţ ţ
noastre6 )resupun c a'tepta i de la mine o mare dona ie pentru ă ţ ţ
e0tinderea spitalului$
4rden (ro3n r spunse cinstit8 ă
5 Adev rul este c sper m c vei g si de cuviin s ă ă ă ă ă ţă ă- i &aci ţ
o,i'nuita contri,u ie generoas $ ţ ă
)e nea'teptate, plin de ,l*nde e, +ustace 23ayne spuse8 ţ
5 !red c un s&ert de milion de dolari este o sum accepta,il $ ă ă ă
4CDonnell "l au#i pe 4rden inspir*nd ad*nc$ +ra un dar de o
genero#itate nea'teptat $ Nici "n cele mai &ru ă moase vise nu speraseră
la at*t$
(ro3n spuse8
5 +ustace, nu- i pot cere a'a ceva$ 2unt de ţ -a dreptul cople'it$
5 Nu tre,uie s &ii$ ( tr*nul & cu o pau# , "nv*r ă ă ă ă tind paharul de
coniac de picior$ %nc nu m ă -am hot r*t, de'i m ă -am g*ndit la asta$ =ă
spun peste o s pt m*n sau dou $ 2e "ntoarse ,rusc spre 4CDonnell$ ă ă ă ă
<oci 'ah6
4CDonnell scutur din cap$ ă
5 Nu mai joc de c*nd am terminat colegiul$
5 +u joc mult cu doctorul )earson$ %l privi scrutător pe 4CDonnell$
%l cuno'ti pe <oe )earson, nu6
5 Da, &oarte ,ine$
5 +u "l cunosc pe doctorul )earson de &oarte mul i ani$ %n spital 'i ţ
"n a&ara lui$ =or,ea rar cu cuvinte g*ndite dinainte$ +ra oare un
avertisment6 4CDonnell nu era sigur$ 23ayne continu 8 Dup p rerea ă ă ă
mea, doctorul )earson este unul dintre cei mai ,uni speciali'ti ai spi-
talului$ 2per s r m*n "n &runtea sec iei pe care o con ă ă ă ţ duce, mul i ani ţ
de acum "nainte$ %i respect a,ilitatea 'i inteligen a ţ 5 "n totalitate$
+i, am ajuns 'i la asta, g*ndi 4CDonnell 5 direct 'i deschis$ Un
ultimatum pentru pre'edintele consiliului de conducere 'i pentru
pre'edintele corpului medical$ !u alte cuvinte8 +ustace 23ayne
spusese dac vre i s&er ă ţ tul meu de milion de dolari, jos m*inile de pe
<oe )earson7
1
.ai t*r#iu, 4rden (ro3n, Amelia 'i 4CDonnell st teau "mpreun pe ă ă
scaunele din &a ale Lincolnului decapota ţă ,il al lui (ro3n,
"ntorc*ndu-se spre cas $ 4 vreme au mers "n t cere$ ă ă
5 !hiar cre#i6 Un s&ert de milion6 "ntre, Amelia$ ă
5 +ste "n stare s "l dea ă 5 dac are che&, r spunse so ul ei$ ă ă ţ
5 !red c ai primit mesajul6 spuse 4CDonnell$ ă
5 Da$
(ro3n era calm 'i ar ta c nu dore'te s continue su,iectul$ ă ă ă
4CDonnell "i mul umi "n g*nd pentru asta$ >tia c pro,lema este a lui 'i ţ ă
nu a pre'edintelui$ L-au l sat "n &a a hotelului "n care locuia$ %n timp ce ă ţ
"'i urau noapte ,un , Amelia spuse sugestiv8 ă
5 Apropo, Bent, Denise este desp r it de so dar nu divor at $ ă ţ ă ţ ţ ă
!red c au o pro,lem , de'i nu am ă ă discutat-o niciodat $ Are doi copii la ă
liceu$ >i are trei#eci 'i nou de ani$ ă
5 !e i ţ -a venit6 o "ntre, (ro3n$ ă
5 )entru c vrea s 'tie, #*m,i Amelia 'i "i atinse ,ra ul so ului ei$ ă ă ţ ţ
Dragul meu, tu nu ai &i putut &i &emeie$ Nici chiar dup cea mai delicat ă ă
opera ie chirur ţ gical $ ă
)rivind cum se "ndep rtea# Lincolnul, 4CDonnell se "ntre,a de ă ă
unde 'tiuse ea$ )oate că-i au#ise pe el 'i pe Denise Ouant# c*nd "'i
luaser r mas ,un$ +l "i spusese politicos c sper s o mai vad $ +a "i ă ă ă ă ă ă
r spunsese$ ă
5 Locuiesc la Ne3 KorA, "mpreun cu copiii$ 2un ă ă-m c*nd ajungi ă
pe acolo$ Acum, 4CDonnell se "ntre,a dac nu va merge la !ongresul ă
de chirurgie de la Ne3 KorA de luna viitoare, la care hot r*se, cu o ă
s pt m*n "n urm , s nu mearg $ ă ă ă ă ă ă
(rusc, g*ndurile lui se "ntoarser la Lucy :rainger 'i "n mod ă
ine0plica,il avu un sentiment de vinov ie$ ;ntr "n holul cl dirii 'i &u ăţ ă ă
smuls din g*nduri de o voce care "i spuse8
5 Noapte ,un , doctore 4CDonnel7 ă
)rivi "n jur 'i "l recunoscu pe chirurgul stagiar 2e-ddons$ L*ng el ă
era o ,runet dr gu , care i se p rea cunoscut $ )ro,a,il o elev ă ă ţă ă ă ă
asistent , a'a p rea, dup cum o ar ta v*rsta$ ă ă ă ă
5 Noapte ,un , le spuse #*m,ind$ Apoi, &olosindu ă -'i cartela de
acces, p trunse prin u'ile de sticl "n li&t$ ă ă
5 )are "ngrijorat de ceva, coment =ivian$ ă
5 . "ndoiesc, ochi &rumo'i$ !*nd ajungi acolo unde a ajuns el, ă
toate grijile r m*n "n urma ta$ ă
2pectacolul se terminase 'i cei doi se "ntorceau agale spre spital$
Fusese un spectacol ,un, un mu#ical #gomotos 'i picant, la care
am*ndoi r*seser cu po&t 'i se i ă ă ţ nuser de m*n , iar de c*teva ori ă ă
.iAe "'i sprijinise ,ra ul pe sp tarul scaunului ei, ceea ce ţ ă -i permisese
să-'i lase m*na s alunece u'or "n jos, m*ng*indu ă -i um rul, iar ea nu ă
& cuse nici o mi'care de protest$ ă
La cin , "nainte de spectacol, vor,iser despre ei$ =i ă ă vian "l
"ntre,ase despre planurile lui de a practica chirurgia, iar el o "ntre,ase
de ce dorise s se &ac asis ă ă tent $ ă
5 Nu cred c pot s e0plic, .iAe$ De c*nd m 'tiu am vrut acest ă ă ă
lucru$ %i povestise apoi c p rin ii ei se opuseser la "nceput, apoi, ă ă ţ ă
v #*nd c*t de mult "'i dorea acest lucru, acceptaser $ !red c am vrut ă ă ă
s ă &ac ceva cu adev rat pentru mine, 'i aceast meserie mi ă ă -a plăcut
cel mai mult$
5 >i acum cre#i la &el6
5 Da$ +i, din c*nd "n c*nd, c*nd e'ti o,osit 'i ve#i unele lucruri
ur*te la spital 'i te g*nde'ti acas , te "n ă tre,i dac merit , dac nu ai ă ă ă
putea &ace o munc mai u'oar $ Dar cred c asta li se "nt*mpl tuturor ă ă ă ă
oamenilor$ 2unt o persoan &oarte "nc p *nat , .iAe, 'i mi ă ă ăţ ă -am pus "n
g*nd s &iu asistent $ ă ă
?Da, g*ndi el, e'ti "nc p *nat , cred asta@$ 2tudiind ă ăţ ă -o pe ascuns
"n timp ce vor,ea, "i sim ea &or a interioar , t ria de caracter ascuns ţ ţ ă ă ă
su, o "n& i'are ,l*nd 'i &eminin $ %nc o dat , la &el ca acum o #i sau ăţ ă ă ă ă
dou "nainte, .iAe 2eddons sim i cum "l cuprinde pasiunea, dar se ă ţ
aten ion singur8 ?F r complica ii7 Aminte'te ţ ă ă ă ţ - i, tot ce sim i, este pur ţ ţ
,iologic7@
+ra aproape de mie#ul nop ii, dar =ivian anun ase c va "nt*r#ia, ţ ţ ă
deci nu avea motive s se gr ,easc $ Unele asistente mai "n v*rst , ă ă ă ă
care-'i & cuser studii ă ă le "ntr-un regim spartan, spuneau c tinerelor din ă
#iua de ast #i li se permite prea mult li,ertate$ Dar, "n realitate, ă ă
acestea rareori a,u#au de li,ertate$
5 Hai s mergem "n parc, spuse .iAe 'i o lu de m*n $ ă ă ă
=ivian #ise8
5 !unosc povestea asta, am mai au#it-o 'i alt dat $ ă ă
Dar nu opuse nici o re#isten c*nd el o trase spre poarta ce ţă
d dea spre parc$ !u tot "ntunericul putu s disting o alee m rginit de ă ă ă ă ă
plopi 'i sim i su, picioare iar,a moale$ ţ
5 Am o "ntreag colec ie de pove'ti$ +ste speciali ă ţ tatea mea$ %i
c ut m*na 'i i ă ă -o lu $ 2 ă ă- i mai spun6 ţ
5 !are, de e0emplu6 De'i p rea &oarte calm , vo ă ă cea ei ascundea
un tremur u'or$
5 Uite, asta8 .iAe se opri, o prinse de umeri 'i o "ntoarse cu &a a ţ
spre el$ Apoi o s rut pe ,u#e$ ă ă
=ivian sim ea c inima "i ,ate mai puternic, dar nu at*t de tare ţ ă
"nc*t s nu poat judeca situa ia$ re,uia s se opreasc imediat sau ă ă ţ ă ă
s continue6 +ra con'tienta c dac acum nu se hot ra, mai t*r#iu ă ă ă ă
avea să-i &ie mai greu$ =ivian 'tia deja c "i place de .iAe 2eddons 'i c ă ă
dac se l sa "n voia sentimentelor, o s ă ă ă-i plac 'i mai mult$ +ra ă
atr g tor 'i erau am*ndoi tineri$ 2im ea "n ea valuri de dorin e$ 2e ă ă ţ ţ
s rutar din nou 'i ea "i r spunse la s rutare$ =*r&ul lim,ii lui p trunse ă ă ă ă ă
u'or "n gura ei 'i ea "l "nt*mpin cu propria ei lim, , iar c*nd se ă ă
atinser sim i o &urnic tur pl cut $ ă ţ ă ă ă ă
.iAe o str*nse mai tare "n ,ra e 'i prin rochia su, ţ ire de var "i ţ ă
sim i coapsele ap s*nd ţ ă -o puternic$ .*inile sale se mi'cau, m*ng*ind-o
pe spate$ .*na dreapt co,or" mai jos, trecu u'or peste &ust , apoi ă ă
reveni, ap s*nd mai tare, cu &iecare m*ng*iere lipind ă -o mai puternic
de el$ %i era neca# pe propriul ei corp, pe care acum "l sim ea cuprins ţ
de o ame eal 'i o tul,urare di ţ ă vine$ /eali# , parc cu o a doua minte ă ă
c dac ă ă vroia s termine, acum era momentul$ ?%nc pu in, g*ndi ea, ă ă ţ
"nc pu in7@ ă ţ
Deodat sim i o u'urare imens , o deta'are de toate pro,lemele ă ţ ă
pe care le avea$ %nchise ochii 'i savur se ă cundele de c ldur 'i ă ă
tandre e care &useser at*t de rare "n ultimele luni$ De at*tea ori de ţ ă
c*nd venise la spital tre,uise să-'i impun o disciplin sever , s ă ă ă ă-'i
"ncuie emo iile "ntr ţ -un col din su&let 'i s ţ ă-'i st p*neasc la ă ă crimile$
!*nd e'ti t*n r 'i lipsit de e0perien 'i " i este pu in team , lucrul ă ţă ţ ţ ă
acesta nu este u'or$ Au &ost at*tea lucruri, 'ocurile de la urgen e, ţ
durerea, ,oala, moartea, autopsia, 'i nu avusese "nc nici o supap ă ă
prin care s elimine presiunea acumulat "n interior$ 4 asistent vede ă ă ă
at*t de mult su&erin 'i tre,uie s dea altora at*t de mult din grija 'i ă ţă ă
emo iile sale, a'a c , era oare gre'it s se ,ucure de acest moment de ţ ă ă
tandre e care era nu ţ mai al ei6 )entru o clip , acum, "n ,ra ele lui .iAe, ă ţ
sim ea aceea'i eli,erare pe care o sim ise cu ani "n urm , c*nd, copil ţ ţ ă
&iind, "'i g sea re&ugiul "n ,ra ele mamei sale$ ă ţ
.iAe sl ,ise acum pu in str*nsoarea, dar continua s ă ţ -o in lipit ţ ă ă
de el$
5 +'ti &rumoas 7 ă
;mpulsiv, ea "'i lipi &a a de um rul lui$ +l "i ridic , r,ia cu m*na 'i ţ ă ă ă
,u#ele lor se "nt*lnir din nou$ %i sim ea din nou m*na m*ng*ind ă ţ -o pe
umeri, pe spate, pe s*ni$ Din &iecare p rticic a trupului ei *'nea ă ă ţ
dorin a de a iu,i 'i de a &i iu,it , ne,une'te, nest p*nit$ ţ ă ă
.*na lui .iAe ajunsese la gulerul rochiei$ +ra & cut s se ă ă ă
deschid "n &a 'i, "n partea de sus, era prins cu o agra& $ .iAe ă ţă ă ă
,*j,*ia s-o des&ac $ +a "i strig , cu r ă ă ăsu&larea t iat 8 ă ă
5 Nu, .iAe7 e rog7 Nu7
Nu se convinse nici pe ea$ (ra ele ei "l str*ngeau cu putere$ ţ
/eu'ise să-i des&ac rochia pu in 'i ă ţ -i sim i m*na p trun#*ndu ţ ă -i
dedesu,tul ei, iar "n clipa "n care-i cuprinse s*nul delicat, sim i c i se ţ ă
taie respira ia$ %i prinse u'or s&*rcul "ntre degete 'i valuri sen#uale de ţ
e0ta# o cutremurar $ Acum 'tia c era prea t*r#iu s se mai opreasc $ ă ă ă ă
%l dorea cu ardoare$ (u#ele ei "i 'optir la ureche8 ă
5 (a da7 4h, da7
5 Draga mea =ivian7
)utu să-'i dea seama dup vocea lui "ntret iat c 'i el era ă ă ă ă
e0citat$ )udoarea o & cu s ai, o clip de ,un sim $ ă ă ă ă ţ
5 Nu aici, .iAe$ rec oameni pe aici$
5 2 mergem "ntre copaci$ ă
4 prinse de m*n 'i pornir "m,r i'a i$ =ivian sim ea c tremur ă ă ăţ ţ ţ ă ă
de emo ie, cuprins de curio#itatea de a a&la cum va &i$ Alung imediat ţ ă ă
din minte consecin ele9 nu i se p reau importante$ .iAe era doctor, 'tia ţ ă
s &ie atent$ ă
Ajunser "ntr ă -un lumini' "nconjurat de copaci 'i tu&i'uri$ .iAe o
s rut din nou cu pasiune 'i ea "i r spunse la &el$ A'adar, aici era dat s ă ă ă ă
se "nt*mple, g*ndi ea$ =ivian nu era virgin $ Nu mai era din liceu 'i mai ă
avusese o leg tur "n primul an de colegiu, dar nimic nu o satis& ă ă ăcuse$
;ntuia "ns c acum va &i satis& cut $ ă ă ă ă
5 :r ,e'te ă -te, .iAe, te rog, gr ,e'te ă -te$ 2im ea c e0citarea ei i ţ ă
se transmitea 'i lui$
5 Aici, draga mea, spuse el 'i se "ndrept spre mar ă ginea poieni ei$ ţ
Deodat =ivian sim i o durere s&*'ietoare$ +ra at*t de intens , ă ţ ă
"nc*t la "nceput nici nu 'tiu ce o doare$ Apoi "'i d du seama c era la ă ă
genunchiul st*ng$ ip & r s Ţ ă ă ă ă vrea$
5 !e este =ivian, ce s-a "nt*mplat6
=edea c .iAe era uimit, c nu 'tia ce s &ac $ ?)ro ă ă ă ă ,a,il crede că
este un truc, g*ndi ea$ Fetele &ac ast&el de lucruri pentru a ie'i din
situa ii de &elul sta$ ţ ă
)rimul val de durere o l s pu in, apoi durerea rev ă ă ţ eni din ce "n ce
mai intens$
5 .iAe, m doare genunchiul$ )ot s m a'e# un ă ă ă deva6
5 =ivian, nu tre,uie s joci teatru$ Dac vrei s mergi acas ă ă ă ă
spune 'i te duc$
5 e rog s m cre#i, .iAe7 %l lu de ,ra $ ă ă ă ţ M doare ă genunchiul$
. doare "ngro#itor, tre,uie s m a'e#$ ă ă ă
5 2 mergem pe aici$ ă
%'i d dea seama c era "nc sceptic, dar o conducea "napoi, printre ă ă ă
copaci, spre o ,anc $ ă
5 %mi pare r u, spuse =ivian dup ce se a'e# $ Nu am & cut ă ă ă ă -o
inten ionat$ ţ
5 +'ti sigur 6 "ntre, .iAe cu o und de "ndoial $ ă ă ă ă
+a "i c ut m*na$ ă ă
5 .iAe, aici m doare$ Am vrut 'i eu la &el de mult ca 'i tine$ )e ă
urm a ap rut durerea$$$ tres ri din nou$ ă ă ă
5 %mi pare r u, =ivian$ Am cre#ut$$$ ă
5 >tiu ce ai cre#ut, dar nu este a'a$ )e cuv*nt7
5 (ine$ 2pune-mi ce te doare$ .iAe era acum doctorul$
5 :enunchiul$ A'a, deodat $ 4 durere ascu it $ ă ţ ă
5 2 v d$ 2e l s "ntr ă ă ă ă -un genunchi "n &a a ei$ !are6 ţ
=ivian ridic &usta 'i "i ar t genunchiul st*ng$ +l "l pip i u'or$ )e ă ă ă ă
moment, .iAe 2eddons nu se mai g*ndi c aceasta era o &at cu care ă ă
acum c*teva minute era gata s &ac dragoste$ Acum ac iona ca un ă ă ţ
pro&esionist$ A'a cum &usese instruit, mintea lui anali#a metodic posi,i-
lit ile$ !iorapii de nailon "l "mpiedicau s palpe#e ge ăţ ă nunchiul$
5 Dă- i jos ciorapul, =ivian$ ţ
Dup ce ă -l d du, "i pip i din nou genunchiul$ =ivian "l privea ă ă
g*nditoare$ +ste priceput, va &i un medic ,un$ 4amenii "i vor cere
ajutorul 'i el va &ace tot ce va putea ca s "i ajute$ 2e "ntre, cum ar &i ă ă
dac ar r m*ne am*ndoi "mpreun pentru totdeauna6 !a sor ă ă ă ă
medical "l putea ajuta &oarte mult 'i "i putea "n elege munca$ ?+'ti ridi ă ţ -
col , se cert 9 a,ia dac ne cunoa'tem@$ Apoi durerea reveni 'i ea ă ă ă
tres ri$ ă
5 i s Ţ -a mai "nt*mplat 'i alt dat 6 "ntre, .iAe$ ă ă ă
)e moment, =ivian reali# a,surdul situa iei 'i "ncepu s ă ţ ă
chicoteasc $ ă
5 !e s-a "nt*mplat6 .iAe era uimit$
5 . g*ndeam 'i eu$ Acum c*teva minute$$$ 'i acum, uite, parc ă ă
am &i "ntr-un ca,inet medical$
5 Ascult , &eti o, r spunde$ i s ă ţ ă Ţ -a mai "nt*mplat6
.iAe era &oarte serios$
5 4 singur dat $ Dar nu a &ost at*t de r u ca acum$ ă ă ă
5 !u c*t timp "n urm 6 ă
5 !am o lun $ ă
5 Ai consultat un medic6 Acum vor,ea numai medicul$
5 Nu$ re,uia6
5 )oate$ 4ricum, m*ine tre,uie s mergi la un doc ă tor$ !red că
doctorul :rainger este cel mai ,un$
5 .iAe, este ceva r u6 Acum era 'i ea alarmat $ ă ă
5 )oate c nu, o lini'ti el$ Dar este aici o mic um ă ă &l tur care nu ă ă
ar tre,ui s e0iste$ 4 s ne spun Lucy :rainger$ =or,esc eu cu ea ă ă ă
m*ine diminea $ Acum tre ţă ,uie sa mergem acas $ ă
=raja se destr mase$ Nu mai putea &i re& cut 9 ori ă ă ă cum, nu "n
noaptea aceasta$ Am*ndoi 'tiau$ .iAe o ajut s se ridice 'i o sprijini$ ă ă
2im i deodat c vrea s o proteje#e$ ţ ă ă ă
5 )o i s mergi6 ţ ă
5 Da$ Nu m mai doare$ ă
5 Numai s ajungem la poart 'i de acolo putem lua un ta0i$ ă ă
)entru cu o v #u sup rat , "ncerc s o "nvese ă ă ă ă ă leasc $ )acientul acel ă a
care mi-a trimis ,iletele este un #g*rcit$ Nu mi-a pl tit 'i ta0iul$ ă
N4UĂ
5 Dă-mi detalii$
Aplecat deasupra microscopului, doctorul <oseph )earson morm i ă
cuvintele spre /oger .cNeil$
.edicul stagiar citi din dosar$
5 !a#ul a &ost un , r,at de patru#eci de ani, internat pentru ă
apendicit $ ă
.cNeil era a'e#at de cealalt parte a ,iroului la care st tea ă ă
)earson$
5 !um a ie'it organul la anali#a comparativ 6 ă
.cNeil, care e0aminase apendicele operat dup ce acesta ă -i &usese
adus de la sala de opera ie, spuse8 ţ
5 .ie mi s-a p rut normal$ ă
5 Hm$ )earson mut pu in lama$ ;a stai pu in, e ceva aici$ Dup ă ţ ţ ă
c*teva secunde, scoase 'i a doua lam 'i o introduse pe a treia$ ;at , ă ă
aici este apendicit acut $ A,ia aici se vede$ !ine a operat6 ă ă
5 Doctorul (artlett$
5 A operat ,ine 'i la timp$ )rive'te 'i tu$ 2e d du la o parte 'i "i ă
& cu loc lui .cNeil la microscop$ ă
)earson lucra acum "mpreun cu stagiarul, a'a cum ce ă rea
regulamentul spitalului, pentru a aduce la #i rapoartele chirurgicale$
De'i & ceau e&orturi serioase, cei doi 'tiau c volumul de munc este ă ă ă
prea mare$ Lamele studiate acum con ineau sec iuni din apendicele ţ ţ
unui pacient operat cu c*teva s pt m*ni "n urm $ )acientul &usese e0 ă ă ă -
ternat de mult 'i, "n ca#ul acesta, raportul nu & cea dec*t s con&irme ă ă
corectitudinea diagnosticului pus de medicul chirurg$ %n acest ca#, :il
(artlett avusese dreptate, mai ales c depistase ,oala "n primul stadiu ă
de evolu ie 'i "nainte ca pacientul s su&ere$ ţ ă
5 Urm torul$ ă
)earson "'i relu locul la microscop, iar .cNeil se a'e# din nou de ă ă
cealalt parte a ,iroului$ 2tagiarul "i "mpinse o lam "mpachetat 'i, ă ă ă
"ntruc*t )earson se apuc s ă -o des&ac , el "ncepu s consulte ni'te ă ă
noti e luate de cur*nd$ %n timp ce lucrau, (annister intr pe t cute "n ţ ă ă
sal 'i "ncepu s aranje#e h*rtiile "n &i'et$ ă ă
5 Acesta este un ca# recent, spuse .cNeil$ A venit acum cinci
#ile$ A'teapt s le trimitem conclu#iile$ ă ă
5 .ai ,ine mi le-ai da pe acestea mai "nt*i, spuse )earson acru,
alt&el iar m cert cu ceilal i$ ă ţ
.cNeil era pe punctul s spun c acum c*teva s pt ă ă ă ă ăm*ni el
sugerase schim,area modului lor de lucru "n acest &el, dar )earson
insistase ca dosarele s &ie luate "n or ă dinea "n care veniser $ 2tagiarul ă
renun "ns $ ?De ce s ţă ă ă-mi ,at gura degea,a6@ g*ndi el$ %i spuse lui
)earson8
5 +ste o &emeie de cinci#eci 'i 'ase de ani$ Le#iune a epidermei$
4 aluni mic $ %ntre,area este8 e de natur malign 6 ţă ă ă ă
)earson introduse prima lam la microscop, apoi regl lentilele$ ă ă
5 Ar putea &i$ Lu a doua lam 'i apoi "nc dou $ )e de alt parte, ă ă ă ă ă
ar putea &i un neg al,astru$ ;a s vedem, tu ce #ici6 ă
.cNeil se apropie de microscop$ >tia c de data aceasta era o ă
pro,lem important $ Un melanom era o tumoare inevita,il malign $ ă ă ă
!elulele sale se puteau r sp*ndi cu iu eal 'i ucig tor "n tot corpul$ ă ţ ă ă
Dac la anali# se con&irma, pentru &emeie acest lucru "nsemna ă ă
opera ie urgent $ Dar, o tumoare de tip neg al,astru era ino&ensiv $ ţ ă ă
)utea r m*ne pe corp 'i nu & cea nici un r u$ ă ă ă
Din propriile sale studii, .cNeil 'tia c un melanom nu se "nt*lnea ă
des, dar 'i c un neg al,astru era e0trem de rar$ .atematic vor,ind, ă
'tia c pro,a,ilitatea era mai mare ca diagnosticul s &ie tumoare ă ă
malign $ Dar trea,a asta nu era matematic $ +ra patologie, "n cel mai ă ă
pur "n eles al cuv*ntului$ ţ
A'a cum "nv ase s &ac , .cNeil trecu mental "n re ăţ ă ă vist datele ă
comparative ale celor dou tipuri de tumori$ +rau chinuitor de ă
asem n toare$ Am*ndou erau par ial ce ă ă ă ţ lulare, cu o pigmenta ie ţ
&oarte puternic $ 2e mai g*ndi c tre,uia s &ie corect$ Dup ce privi ă ă ă ă
toate lamele, "i spuse lui )earson8
5 Nu 'tiu$ Am putea &ace o compara ie cu celelalte ca#uri, mai ţ
vechi$ Nu putem aduce unul de la arhiv 6 ă
5 Ne-ar tre,ui un an ca s g sim vreunul$ Nu mai in minte de ă ă ţ
c*nd nu am mai "nt*lnit un neg al,astru$ )earson se "ncrunt sup rat$ ă ă
=a tre,ui s punem la punct arhiva, "ntr ă -o #i$ Alt&el nu vom putea &ace
compara ii c*nd se va ivi un ca# neclar ca acesta$ ţ
5 De cinci ani spune i asta, se au#i vocea uscat a lui (annister ţ ă
din spatele lui )erason$
)earson se "ntoarse sup rat$ ă
5 u ce &aci aici6
5 !omplete# &i'e, r spunse tehnicianul laconic$ rea, pe care ar ă ă
tre,ui s-o &ac o secretar , dac am avea 'i noi un ajutor$ ă ă ă
?>i pro,a,il s-o &ac mult mai ,ine dec*t tine@, g*ndi .cNeil$ >tia ă
&oarte ,ine c*t nevoie avea sec ia de per ă ţ sonal au0iliar$ Acum &oloseau
metode de completare a &i'elor de-a dreptul arhaice$ Discu ia despre ţ
arhiv "i reaminti de asemenea ce gol administrativ aveau "n aceast ă ă
privin $ +0istau pu ine spitale ,une acum, care s nu ai, o arhiv ţă ţ ă ă ă
,ine pus la punct la patologie$ Unii o nu ă meau ?arhiv de organe ă
le#ate@ dar, oricum ar &i &ost numit , unul din scopurile acesteia era de ă
a ajuta la re#olvarea pro,lemelor de genul aceleia cu care se
con&runtau acum$
)earson studie din nou lamele$ >optea constat rile nu ă mai pentru
sine, a'a cum o,i'nuiau mai to i patologii8 ţ
5 +ste mic$$$ a,sen a hemoragiei$$$ nici o necro# pe esut$$$ ţ ă ţ
negativ, dar nici un indiciu$$$ da, sunt mul umit$ 2e "ndrept de spate 'i ţ ă
"i dict stagiarului8 ?Diagnostic ă 5 neg al,astru@$ :ra ie genero#it ii ţ ăţ
sec iei patologie, &emeia sc pase de opera ie$ ţ ă ţ
.etodic, pentru instruirea lui .cNeil, )earson repet motivele ce "l ă
conduseser la luarea deci#iei$ ă
5 Ar tre,ui s le studie#i 'i tu, spuse ar t*ndu ă ă -i lamele$ +ste un
ca# pe care nu-l "nt*lne'ti "n &iecare #i$
.cNeil nu se "ndoia c diagnosticul , tr*nu ă ă lui era corect$ +rau
"ntr-o sec ie "n care anii de e0perien te r spl ţ ţă ă ăteau din plin$ ;ar el
"ncepuse s respecte ra ionamentele lui )earson "n materie de ă ţ
patologie$ Dar dup ce vei pleca, "'i spuse "n g*nd privindu ă -l pe , tr*n, ă
sec ia aceasta va avea nevoie de arhiv , ca de aer$ ţ ă
.ai e0aminar "nc dou ca#uri &oarte simple, dup care )earson ă ă ă ă
introduse o lam din seria urm toare su, lentila microscopului$ Arunc ă ă ă
o privire "n ocular, se "ndrept de spate 'i spuse e0plo#iv8 ă
5 !heamă-l pe (annister7
5 2unt aici, n-am plecat$
5 )rive'te aici7 tun , tr*nul$ De c*te ori tre,uie s ă ă ă- i spun cum ţ
vreau s preg tesc lamele 'i e'antioanele6 !e nai,a se "nt*mpl cu ă ă ă
tehnicienii de la histologie6 2unt sur#i, sau idio i6 ţ
.cNeil mai au#ise ast&el de ie'iri m*nioase$ Acum "l studia pe
(annister$
5 !are-i neca#ul6 "ntre, acesta$ ă
5 % i spun eu care ţ -i neca#ul$ )earson scoase lama de su,
microscop 'i o arunc pe mas $ !um s dai un diag ă ă ă nostic corect pe un
asemenea esut6 ţ
( tr*nul tehnician lu lama 'i o studie "n lumin $ ă ă ă
5 )rea gros, mm6
5 (ine"n eles c este prea gros$ )earson lu 'i a doua lam din ţ ă ă ă
acela'i set$ Uite 'i asta7 Dac a' avea o &elie de p*ine, a' putea &ace ă
un sandvi'$
5 Am s veri&ic microtomul, spuse (annister calm$ Am avut ă
pro,leme cu el$ =rei s le duc "napo ă i "n la,orator6
5 Nu, va tre,ui s m descurc cu ele a'a cum sunt$ Nervii ă ă
disp ruser $ =reau doar s ă ă ă- i &aci trea,a 'i s supraveghe#i mai ,ine ţ ă
Histologia$
5 )oate c dac nu a' avea at*tea pe cap$$$ 'i (a ă ă nnister plec $ ă
5 Da, am mai au#it placa, strig )earson dup el$ ă ă
%n timp ce (annister ie'ea, !harles Dorn,erger intr pe u' $ ă ă
5 )ot s intru, <oe6 "ntre, el$ ă ă
5 2igur$ )oate c mai "nve i c*te ceva, !harlie$ ă ţ
4,stetricianul "l salut din cap pe .cNeil, apoi "i spuse lui )earson8 ă
5 Ne-am "n eles s vin ast #i la tine$ Ai uitat6 ţ ă ă
5 Da, am uitat$ )earson "mpinse teancul de lame 'i i se adresă
stagiarului8 !*te mai avem "n seria asta6
5 4pt, r spunse .cNeil dup ce num r lamele r ă ă ă ă ămase$
5 ermin m mai t*r#iu$ ă
2tagiarul "ncepu să-'i str*ng h*rtiile cu ca#ul re ă spectiv$
Dorn,erger "'i umplea pipa, ca de o,icei$ )rivind "n jurul s u se ă
"n&ior $ ă
5 +ste ume#eal aici, <oe$ De c*te ori vin la tine am impresia c ă ă
am s m aleg cu o r ceal $ ă ă ă ă
)earson chicoti r ut cios$ ă ă
5 >tii, noi nu &acem altceva dec*t s "mpr 'tiem "n jur viru'i de ă ă
grip "n &iecare diminea $ Numai a'a descura ă ţă j m vi#itele inoportune$ %l ă
urm ri cu privirea pe .cNeil, p*n "l v #u ie'ind din sal $ !e vrei s ă ă ă ă ă-mi
spui6 "l "ntre, pe Dorn,erger$ ă
Dorn,erger intr direct "n su,iect$ ă
5 Am &ost delegat să-mi &olosesc tactul pentru a discuta cu tine$
%'i , g pipa "n gur 'i pu& i din ea$ ă ă ă ă
)earson "l privi t ios$ ă
5 !e-nseamn asta6 Alte neca#uri6 ă
4chii celor doi medici se "nt*lnir $ ă
5 Depinde, spuse Dorn,erger calm$ 2e pare c vei primi un medic ă
patolog asistent, relu el dup o pau# $ ă ă ă
Dorn,erger se a'teptase la o i#,ucnire &urioas , dar )earson ă
reac iona ciudat de lini'tit$ ţ
5 Fie c doresc sau nu6 ă
5 Da, <oe$ Dorn,erger hot r" s discute &ranc$ Nu mai era loc de ă ă
"ntoarcere$ 2e g*ndise o gr mad la modul de a,ordare, de la 'edin a ă ă ţ
de acum c*teva #ile$
5 )resupun c este ideea lui 4CDonnell, spuse )ear ă son cu
am r ciune, dar "nc lini'tit$ !a de o,icei, , tr*nul era imprevi#i,il$ ă ă ă ă
5 %n parte$ Dar nu "n totalitate$
5 !e cre#i tu c ar tre,ui s &ac6 Din nou o reac ie surprin# toare$ ă ă ţ ă
+ra o "ntre,are ca "ntre prieteni$
Dorn,erger "'i l s pipa stins "ntr ă ă ă -o scrumier de pe ,irou$ ă
. ,ucur c reac ionea# a'a, g*ndi el$ %nseamn c eu am avut ă ă ţ ă ă ă
dreptate$ )ot să-l ajut s accepte lucrul sta 'i s se o,i'nuiasc cu ă ă ă ă
ideea$
5 Nu cred c ai de ales, <oe$ A; / .A2 %N U/. cu rapoartele ă Ă Ă
pentru chirurgie, nu-i a'a6 >i cu multe alte lucr ri$ ă
Un moment avu impresia c mersese prea departe$ ;ntrase "ntr ă -o
#on sensi,il $ 2e a'tepta s "nceap &ur ă ă ă ă tuna$ Dar, din nou, reac ia a ţ
&ost imprevi#i,il $ )earson "i vor,i pe un ton mai ridicat, dar re#ona,il8 ă
5 2igur, simt c*teva lucruri pe care tre,uie s le pun la punct$ ă
/ecunosc$ Dar nu e0ist nimic s nu pot &ace singur$ Dac a' avea ă ă ă
numai destul timp$$$
Acceptase, g*ndi Dorn,erger$ %ncearc s se apere, dar a ă ă
acceptat$
5 )oate c a'a, cu "nc un patolog, vei avea timpul necesar$ ă ă
!u o non'alan studiat , Dorn,erger scoase din ,u#u ţă ă nar h*rtia
primit de la administrator$ ă
5 !e-i asta6 "ntre, )earson$ ă
5 Nu s-a luat nici o hot r*re, <oe$ +ste u ă n nume pe care-l avea
Harry omaselli 5 un t*n r aparent inte ă resat s vin aici$ ă ă
)earson lu &oaia de h*rtie$ ă
5 .da7 Nu-'i pierd timpul , ie ii$ ă ţ
5 Administratorul nostru este un om de ac iune, spuse "ncet ţ
Dorn,erger$
!itind h*rtia, )earson spuse cu voce tare8
5 Doctor David !oleman$ !u am r ciune, &rustrare 'i invidie, ă ă
continu 8 =*rsta, trei#eci 'i unu de ani$ ă
1
recuser dou #eci de minute dup ora dou spre#ece 'i ,u&etul ă ă ă ă
spitalului &or&otea$ .ajoritatea medicilor, asistentelor 'i &unc ionarilor ţ
spitalului "'i luau de o,icei masa la ora asta 'i "ncepuse s se &orme#e ă
coad la locul "n care noii veni i "'i luau t vile, "nainte de a trece prin ă ţ ă
&a a tejghelei unde se servea m*ncarea$ ţ
!a de o,icei, la aceast or doamna 2traughan privea "n jurul s u ă ă ă
cu ochi de vultur, asigur*ndu-se c imediat ce se termina un &el de ă
m*ncare era adus altul de la ,uc t rie, pentru ca servirea s nu se ă ă ă
"ntrerup $ Ast #i se servea &riptur irlande# , pulp de miel 'i ma# re ă ă ă ă ă ă
&iart $ >e&a sec iei de nutri ie o,serv c oamenii nu prea alegeau ă ţ ţ ă ă
pulpa de miel 'i hot r" s ă -o guste 'i ea, s vad dac &usese ,ine ă ă ă
preg tit $ )oate c nu era destul de su ă ă ă culent $ De o,icei oamenii ă
vor,eau "ntre ei despre calitatea meniului, se anun au dac un &el de ţ ă
m*ncare nu era su&icient de gustos$ 4chii doamnei 2traughan se opriră
pe o &ar&urie din v*r&ul unui vra& de &ar&urii, ce p rea s ai, ceva pe ă ă ă
ea$ 4 lu repede$ Avea urme de gr sime pe ea$ Din nou a&urisitele alea ă ă
de ma'ini de sp lat vase$ 2e hot r" s ă ă ă-l a,orde#e din nou pe
administrator$ )rea se repeta 'i nu era "n regul $ ă
La mesele re#ervate personalului medical se au#eau r*sete
#gomotoase$ %n centrul aten iei unui grup era doc ţ torul /alph (ell,
radiologul$
:il (artlett, care venise cu tava, o a'e# pe mas 'i "i "ntinse ă ă
m*na cordial$
5 Felicit ri, Ding ă -Dong$ Am au#it$
5 !e ai au#it6 "ntre, Le3is oyn,ee, internistul, care tocmai ă
sosise 'i el cu o tav $ ă
%n timp ce (ell, radios, "l servea pe (artlett cu o igar , oyn,ee ţ ă
e0clam uluit8 ă
5 Dumne#eule7 Nu cumva, iar6
5 (ine"n eles$ De ce nu6 /adiologul "i "ntinse 'i lui o igar $ +'ti ţ ţ ă
invitatul meu, Le3is$ +ste e0act al optulea (ell$
5 Al optulea6 !*nd s-a "nt*mplat evenimentul6
5 A#i-diminea , r spunse (ell lini'tit$ %nc un , iat pentru echipa ţă ă ă ă
de &ot,al$
5 Le3is, nu-l privi at*t de critic, interveni (ill /u&us "'i d toat ă ă
silin a$ Doar este "nsurat ţ numai de opt ani$
Le3is oyn,ee "i "ntinse m*na$
5 Nu m str*nge prea tare, Ding ă -Dong, s nu ă - i pier#i cumva din ţ
&ertilitate$
5 +u nu sunt gelos, spuse (ell cu ,onomie$ .ai trecuse prin ast&el
de scene$
5 !um se simte so ia ta6 "ntre, Lucy :rainger$ ţ ă
5 (ine, mul umesc, r spunse (ell$ ţ ă
5 !um te sim i ca as al se0ului6 "ntre, Harvey !handler, 'e&ul ţ ă
sec iei de medicin intern $ ţ ă ă
5 Nu sunt un as al se0ului$ La noi acas , rela iile se ă ţ 0uale au loc o
dat pe an$ Dar sunt un tr g tor al nai,ii de ,un$ ă ă ă
Lucy :rainger se al tur grupului ,ine dispus 'i spuse8 ă ă
5 /alph, " i trimit o pacient ast #i dup ţ ă ă ă-amia# $ +ste una din ă
elevele asistente, =ivian Lo,urton$
/*setele se potolir $ ă
5 !e vrei s a&li, Lucy6 "ntre, ( ă ă ell, serios$
5 e rog să-i &aci o radiogra&ie la genunchiul st*ng$ Are acolo o
um&l tur care nu ă ă -mi place deloc cum arat $ ă
1
Dup ce se "ntoarse "n ca,inetul s u, doctorul Dorn,er ă ă ger "i sună
pe Bent 4CDonnell să-i povesteasc "nt*lnirea cu )earson$ ă
5 ;-am spus lui <oe despre medicul pe care dori i s ţ ă-l aduce i$ ţ
4CDonnell "ntre, 8 ă
5 !um a reac ionat6 ţ
5 N-a' putea spune c a &ost entu#iasmat, r spunse Dorn,erger$ ă ă
Dar cred c dac vre i s ă ă ţ ă-l aduce i pe tipul la$$$ cum "l cheam 6$$$ ţ ă ă
!oleman6 Dac vre i s ă ţ ă-l chema i pentru o discu ie preliminar , <oe nu ţ ţ ă
va pune pro,leme$ Dar te s& tuiesc s ă ă-l ii pe <oe la curent cu tot ce ai ţ
de g*nd s &aci de acum "nainte$ ă
5 )o i &i sigur de asta$ .ul umesc, !harlie$ .ul u ţ ţ ţ mesc &oarte mult$
Dup aceea, Dorn,erger mai d duse un tele&on$ +ra pentru ă ă
doamna <ohn Ale0ander, care sunase mai devreme 'i "i l sase un ă
mesaj$ %nainte de a suna "i consultase &i'a 'i "'i amintise c era so ia ă ţ
unui tehnician de la patologie, recomandat de <oe )earson$ =or,ind cu
doamna Ale0ander, Dorn,erger a&l c tocmai sosise "n ora', venind ă ă
dup so ul s u$ 2ta,ilir s se "nt*lneasc s pt m*na urm toare, la ă ţ ă ă ă ă ă ă ă
ca,inetul particular al lui Dorn,erger din ora'$
%n timp ce so ia sa vor,ea cu doctorul Dorn,erger, <ohn Ale0ander ţ
& cea cuno'tin cu ,iciul ver, ă ţă al al lui )earson$
Dup &uria de diminea "mpotriva proastei calit i a lamelor, ă ţă ăţ
(annister se "ntoarse "n la,oratorul de serologie, unde lucra <ohn
Ale0ander, 'i-i povestise toat "nt*mpla ă rea$ ( tr*nul tehnician ă
spumega de &urie 'i, mai t*r#iu, "'i v rsase nervii pe dou la,orante ă ă
care lucrau la histologie$ Ale0ander au#ise totul prin u'a deschisă
dintre cele dou la,oratoare$ >tia c la,oran ii de la histologie nu erau ă ă ţ
vinova i "n "ntregime de cele "nt*mplate$ De'i era de pu in timp "n ţ ţ
spital, "'i d duse seama unde era adev rata cau# a pro,lemelor$ .ai ă ă ă
t*r#iu, "i spusese lui (annister8
5 >tii, !arl, eu nu cred c este numai vina lor$ !red c au prea ă ă
mult de munc $ ă
5 o i avem prea mult de munc , "i r spunsese (annister acru$ ţ ă ă
)oate c , dac te cre#i at*t de iste , dup ce " i vei termina trea,a o ă ă ţ ă ţ
s-o &aci 'i pe-a lor, ad ugase , ă ătr*nul cu sarcasm$
Ale0ander re&u#ase s se lase provocat$ ă
5 Nu cred c e chiar a'a$ Dar sunt convins c s ă ă -ar descurca mult
mai ,ine cu un procesor de esut, "n loc s preg teasc totul cu m*na, ţ ă ă ă
a'a cum se & cea pe vremuri$ ă
5 Las-o ,alt , , iete$ Nu ă ă -i trea,a ta$ >tii c tot ce "nseamn ,ani, ă ă
aici moare din &a' 6 ă
Ale0ander nu continuase, dar se hot r*se s a,orde#e pro,lema ă ă
cu prima oca#ie pe care o va avea ca s discute cu )earson$ ă
%n după-amia#a aceea, tre,ui s mearg la ca,inetul lui )earson ă ă
cu c*teva rapoarte de la,orator pentru semnat$ ( tr*nul patolog era ă
"ngropat "ntr-un munte de coresponden , pe care o r s&oia iritat$ ţă ă
Arunc*ndu-i o privire lui Ale0ander, "i & cu semn s le lase pe ,irou 'i ă ă
continuase s citeasc $ = #*nd c t*n rul e#it , )earson "l "ntre,ase ă ă ă ă ă ă
r stit8 ă
5 !e-i6 !e s-a "nt*mplat6
5 Domnule doctor )earson, a' putea &ace o propunere6
5 Acum6
Un angajat cu mai mult e0perien ar &i "n eles c tonul 'e&ului ă ţă ţ ă
"nsemna ?Lasă-mă-n pace7@ Nu 'i Ale0ander$
5 Da, domnule$
5 +i6 "ntre,ase , tr*nul, resemnat$ ă
*n rul "ncepuse pu in emo ionat8 ă ţ ţ
5 +ste "n leg tur cu re#olvarea mai rapid a rapoar ă ă ă telor pentru
chirurgie$
!um au#i de rapoarte pentru chirurgie, )earson l s scrisoarea din ă ă
m*n 'i "l privi t ios$ ă ă
Ale0ander continuase8 . g*ndeam c am putea cump ra un ă ă ă
procesor de esut$ ţ
5 !e 'tii tu despre procesorul de esut6 =ocea lui )earson suna ţ
amenin tor$ >i pe urm , tu parc lucre#i la serologie$ ţă ă ă
Ale0ander "i reaminti8
5 Am & cut un curs "ntreg de histologie la 'coala teh ă nic , domnule ă
doctor$ Urm o pau# "n care )earson nu spuse nimic, a'a c Ale0ander ă ă ă
continu $ Am lucrat cu procesorul de esut 'i este un aparat ,un, ă ţ
domnule$ Ar economisi cel pu in o #i "n preg tirea lamelor pentru ţ ă
microscop$ %n loc s preg te'ti esuturile cu m*na, ma'ina, peste ă ă ţ
noapte 'i automat poate s $$$ ă
5 >tiu cum &unc ionea# , "l "ntrerupse )earson ,ru ţ ă tal$ Am v #ut 'i ă
eu$
5 ) i, atunci, nu crede i c $$$ ă ţ ă
5 Am spus c am v #ut, dar nu m ă ă -a impresionat deloc$ Nu e0istă
calitate mai ,un ca la lamele preg tite manual$ %n plus, aparatul este ă ă
&oarte scump$ =e#i astea6 'i )earson ar t spre un teanc de h*rtii ă ă
gal,ene, , tute la ma'in , a'e#ate "ntr ă ă -o tav de pe ,irou$ ă
5 Da, domnule doctor$
5 2unt listele de cump r turi pentru tot ce este a, ă ă solut necesar
acestei sec ii$ De &iecare dat c*nd dau de ele m cert cu ţ ă ă
administratorul$ %mi spune mereu c chel ă tuim prea mul i ,ani$ ţ
Ale0ander & cuse prima gre'eal a,ord*nd un su,iect c*nd ă ă
)earson n-avea che& să-l asculte$ Acum o & cu 'i pe a doua, lu*nd ă
cuvintele lui )earson drept o invita ie de a continua discu ia$ ţ ţ
2puse "mp ciuitor8 ă
5 Dar dac am economisi o #i, sau dou $$$ Deveni mai insistent$ ă ă
Domnule doctor, eu am v #ut lame & cute cu procesorul 'i sunt ,une$ ă ă
)oate c aparatul pe care l ă -a i v #ut dumneavoastr nu era &olosit cum ţ ă ă
tre,uie$
( tr*nul se ridicase de pe scaun$ Ale0ander dep 'ise grani ele ă ă ţ
dintre medic 'i tehnician$ !u capul aplecat "nainte, )earson tun 8 ă
5 Destul7 Am spus c nu m interesea# procesorul de esut 'i nu ă ă ă ţ
mai vreau s discut despre asta77 ă
4coli ,iroul p*n c*nd ajunse chiar "n &a a lui Ale0an ă ţ der, 'i "'i
apropie &a a de a lui$ ţ
5 >i mai doresc să- i reamintesc ceva8 eu sunt 'e& aici 'i eu ţ
conduc aceast sec ie$ Nu m deranjea# sugestiile, dac sunt ă ţ ă ă ă
re#ona,ile, dar nu dep 'i limitele$ Ai "n eles6 ă ţ
5 Da, domnule, am "n eles$ ţ
Uluit 'i ne&ericit, ne"n eleg*nd ce se "nt*mplase de &apt, Ale0ander ţ
se "ntoarse la lucru, "n la,oratorul s u$ ă
1
.iAe 2eddons &usese preocupat toat #iua8 de mai multe ori ă
tre,uise s &ac un e&ort pentru a se concentra la ceea ce & cea$ 4 ă ă ă
dat , "n timpul unei autopsii, .cNeil &usese nevoit s ă ă-l averti#e#e8
5 Ai un deget su, ,ucata pe care vrei s-o tai$ Nou ne place ca ă
oamenii care vin aici s plece cu m*inile "ntregi$ ă
2eddons "'i tr sese repede m*na$ N ă -ar &i &ost pentru prima dată
c*nd un "nv cel nee0perimentat 'i ăţă -a &i rete#at degetul la patologie,
cu un ,isturiu t ios ca ,riciul$ !u toate acestea, g*ndurile nu ă -i d deau ă
pace$ %ntre,area "i revenea "n minte din nou 'i din nou$ !um de reu'ise
=ivian să-l tul,ure at*t de mult6 +ra atr g toare 'i dorea s ă ă -o ai,ă-n pat
c*t mai repede$ Nu se am gea deloc "n le ă g tur cu dorin a asta$ ă ă ţ ; se
p ruse c durerea de la ge ă ă nunchi &usese adev rat , noaptea trecut , 'i ă ă ă
era convins c nu ă -l min ise$ 2pera ca 'i ea s ai, acelea'i sentimente ţ ă ă
&a de el, de'i nu putea &i sigur$ Unele &ete erau impre ţă vi#i,ile "n ast&el
de ca#uri$ )uteai s ai cu ele cele mai e0travagante intimit i "ntr ă ăţ -o #i,
dup care, "n #iua urm ă ătoare " i respingeau 'i cel mai mic avans, ţ
pretin#*nd c ceea ce &usese mai "nainte, nu se "nt*mplase de &apt ă
niciodat $ ă
Dar "ntre el 'i =ivian era ceva mai mult dec*t dorin se0ual $ ţă ă
%ncepea 'i el s se "ntre,e ce$ !ategoric, cele c*teva leg turi pe care le ă ă
avusese "nainte 5 'i &useser mai multe ă 5 nu-i provocaser nici ă
jum tate din g*ndurile pe care 'i le & cea acum$ %i trecu prin minte un ă ă
g*nd8 poate c dac 'i ă ă -ar scoate din cap o,sesia se0ului, celelalte
lucruri ar deveni mai clare$ Hot r" s ă ă-i propun o alt "nt*lnire lui ă ă
=ivian, dac va &i li,er , chiar "n seara aceea$ ă ă
1
=ivian g sise ,iletul l sat de .iAe, dup ce terminase ultima or ă ă ă ă
de curs 'i se "ntoarse la c min$ +ra scris de m*n 'i o a'tepta "n cutia ă ă
po'tal , la litera ?L@$ 4 ruga s vin la etajul al patrulea, la pediatrie, "n ă ă ă
seara aceea, la ora 9,D5$ La "nceput nu inten ionase s mearg acolo, ţ ă ă
'tiind c o&icial nu avea nici un motiv s se a&le "n acea arip de spital ă ă ă
'i la ora aceea$ Dar, pe m sur ce trecea timpul se tre#ise c era ă ă ă
ner ,d toare s plece 'i, la ora 9,DF traversa aleea dintre c min 'i ă ă ă ă
cl direa spitalului$ ă
.iAe o a'tepta aparent g*nditor, dar, c*nd o v #u, "i ar t repede ă ă ă
o u' 'i o "mpinse "n untru$ U'a d dea spre o scar de metal$ La ora ă ă ă ă
aceea era lini'te 'i pustiu 'i s-ar &i putut u'or au#i pa'ii vreunei
persoane care ar &i trecut pe acolo$ .iAe co,or*se cu ea un etaj,
in*nd ţ -o de m*n $ Apoi, se "ntoarse cu &a a spre ea 'i, de parc & cea ă ţ ă ă
cel mai &iresc lucru din lume, =ivian se pr ,u'ise "n ,ra ele lui$ ă ţ
2 rut*ndu ă -se, sim i ,ra ele lui .iAe str*ng ţ ţ *nd-o 'i toat vraja ă
nop ii trecute n v li "napoi$ %n clipa aceea, =ivian 'tiu de ce dorise at*t ţ ă ă
de mult s vin aici$ ( r,atul acesta cu p rul ro'u, #,*rlit, "i devenise ă ă ă ă
,rusc indispensa,il ,"l dorea "n toate chipurile$ Dorea să-i &ie aproape,
să-i vor,easc , s &ac dragoste cu el$ +ra un sentiment electri#ant, ă ă ă
e0citant, pe care nu-l mai cunoscuse p*n atunci$ +l "i s ruta o,rajii, ă ă
ochii, urechile$ %n&und*ndu-'i &a a "n p rul ei, "i 'opti8 ţ ă
5 Draga mea =ivian$ oat #iua m ă -am g*ndit la tine$ Nu am reu'it
s mi te scot din minte$ %i prinse &a a "n palme 'i o privi "n ochi$ >tii ă ţ
ce-mi &aci6 . "ntorci pe dos7 ă
5 4h, dragul meu .iAe7
+ra cald pe sc ri$ =ivian putuse s discearn c ldu ă ă ă ă ra trupului lui
de &ocul ce-o mistuia pe ea$ Acum, m*inile lui c utau, e0plorau$ +a ă
'opti tremur*nd8
5 .iAe, nu am putea merge "n alt parte6 ă
2im i c m*inile lui se oprir 'i 'tiu c se g*ndea la asta$ ţ ă ă ă
5 2tau "n camer cu FranA Horth, dar "n seara asta e plecat$ =ine ă
t*r#iu$ =rei s pro&it m de 'ans 'i s mer ă ă ă ă gem la mine6
=ivian e#it $ ă
5 >i dac ne prinde cineva, ce se va "nt*mpla6 ă
5 4 s &im am*ndoi da i a&ar din spital$ 4 s rut din nou$ %n clipa ă ţ ă ă ă
asta nu-mi pas de nimic$ 4 lu de m*n $ Hai7 ă ă ă
!o,or*r un r*nd de sc ri 'i o luar de ă ă ă -a lungul unui coridor$
recur pe l*ng un stagiar ce r*nji c*nd "i v #u, dar nu & cu nici o ă ă ă ă
remarc $ Apoi, alte sc ri, alt coridor$ De data asta, chiar la u'a din &a ă ă ţă
ap ru cineva "nve' ă m*ntat "n al,$ ;nima lui =ivian, tres ri c*nd o v #u ă ă
pe sora 'e& care era de gard $ Dar aceasta nu se "ntoarse 'i se ă ă
"ndrept spre alt u' , "nainte ca ei s treac $ Apoi ajunser "ntr ă ă ă ă ă ă -un
coridor mai "ngust, lini'tit, cu u'i "nchise de &iecare parte a lui$ Unele
u'i erau sla, luminate, iar de la una se au#ea mu#ica$ =ivian recunoscu
)reludiul "n re minor de !hopin9 "l c*ntase 'i orchestra sim&onic din ă
(urlington cu o lun sau dou "n urm $ ă ă ă
5 Aici$ .iAe deschise o u' 'i p trunser repede "n untru$ Au#i "n ă ă ă ă
spatele ei clinchetul # vorului pe care .iAe se gr ,ise s ă ă ă-l pun $ ă
+ra "ntuneric, dar =ivian putu s disting um,ra unor paturi ă ă
"nguste 'i a unui dulap$
2e c utar cu "n&rigurare unul pe altul$ Degetele lui se "ncurcau "n ă ă
nasturii uni&ormei ei$ !*nd se "ncurcau, ea le ajuta$ Acum r m sese "n ă ă
chilo i$ )entru o clip o str*nse tare, savur*nd am*ndoi tortura ţ ă
am*n rii$ Apoi, m*inile lui se mi'car tandru, cu ging 'ie 'i "ntr ă ă ă -o pro-
misiune a,ia a'teptat "i scoase chilo ii 'i ă ţ -i arunc "n spate$ ă
%ndrept*ndu-se spre pat, =ivian "'i arunc panto&ii din picioare$ Acestea ă
se petrecur &oarte repede 'i dup aceea erau din nou "m,r i'a i, ă ă ăţ ţ
m*inile lui m*ng*ind-o din nou$
5 =ivian, draga mea =ivian7
De-a,ia "l au#i$
5 .iAe, nu mai a'tepta, te rog nu mai a'tepta7
%i sim i consisten a trupului ap s*nd ţ ţ ă -o, p trun#*nd "n ea$ %i ă
r spunse cu s l, ticie, mi'c*ndu ă ă ă -se violent ca să-l simt mai aproape, ă
mai str*ns, mai ad*nc$ Apoi, dintr-o dat , nu mai &u nimic "n jur, nimic ă
"n a&ara punctului culminant al unui e0ta# &urtunos, ce se apropia
n val ă nic, p*rjolitor, ca un val uria'$$$ mai aproape, mai aproape, mai
aproape$$$
%ntr-un t*r#iu, st*nd lini'ti i unul l*ng altul, =ivian au#i din nou ţ ă
acordurile mu#icii ce p trundeau de pe coridor$ +ra tot !hopin, de data ă
asta 2tudiul "n re major$ ; se p rea ciudat c "n asemenea momente ă ă
putea s iden ă ti&ice mu#ica, dar sunetele melodiei ce picurau m t sos ă ă
"n "ntuneric se potriveau per&ect cu starea ei de spirit$ .iAe o c ut 'i o ă ă
s rut cu ging 'ie, apoi spuse8 ă ă ă
5 =ivian, cea mai drag &iin , vreau s m "nsor cu tine$ ă ţă ă ă
5 +'ti sigur, .iAe6
;mpetuo#itatea propriilor sale cuvinte "l surprinsese chiar 'i pe el$
.iAe vor,ise ca urmare a unui impuls, dar, deodat , "n ad*ncul &iin ei ă ţ
sale sim i c ceea ce spu ţ ă sese era adev rat$ Dorin a lui de a evita ă ţ
"ncurc turile p rea dintr ă ă -o dat lipsit de sens9 aceasta era o "ncur ă ă -
c tur pe care, spre deose,ire de altele, 'i ă ă -o dorea$ Acum 'tia ce-l
tul,urase toat #iua9 acum nu mai sim ea nici o tul,urare$ Dup cum "i ă ţ ă
st tea "n &ire, r spunse la "ntre ă ă ,area lui =ivian cu o not de ironie$ ă
5 2igur c sunt sigur$ u nu e'ti6 ă
(ra ele ei "l cuprinser , 'i ţ ă -i 'opti8
5 Niciodat n ă -am &ost mai sigur de ceva$ ă
5 Hei7 .iAe se sprijini "ntr-un cot "n &a a ei$ Am uitat cu totul$ !e ţ - i ţ
mai &ace genunchiul6
=ivian #*m,i o,ra#nic$
5 %n seara asta nu ne-a mai "ncurcat, a'a-i6
Dup ce ă -o mai s rut o dat , .iAe o "ntre, 8 ă ă ă ă
5 2pune-mi ce-a #is Lucy :rainger$
5 N-a spus$ L-a rugat pe doctorul (ell să-mi &ac o radiogra&ie ă
ast #i dup ă ă-amia# $ .i ă -a spus c o s m anun e peste c*teva #ile$ ă ă ă ţ
5 Am s m lini'tesc numai dup ce toate astea se vor l muri$ ă ă ă ă
5 Nu &i caraghios, dragule$ !um ar putea o mic um&l tur ca asta ă ă ă
s &ie ceva serios6 ă
N+!+
Domnul H$ N$ omaselli,
Administrator,
2pitalul rei !omitate, (oston, .ass$
(urlington, )a$ P August
Drag domnule omaselli, ă
De la vi#ita mea "n (urlington, de acum o s pt m* ă ă n , m ă -am
g*ndit &oarte mult la propunerea de a lucra la 2ec ia de )atologie din ţ
spitalul dumneavoastr $ ă
2criu aceast scrisoare pentru a v comunica, dac v mai ă ă ă ă
men ine i propunerea, hot r*rea mea de a accepta postul, "n termenii ţ ţ ă
discuta i$ ţ
A i men ionat c dori i ca persoana care va accepta postul s ţ ţ ă ţ ă
"nceap imediat munca$ )e mine nu m mai re ine nimic aici, "n a&ar ă ă ţ ă
de c*teva pro,leme m runte$ A' putea veni la (urlington 'i s "ncep ă ă
munca pe 15 august 5 adic e0act peste o s pt m*n $ !red c este ă ă ă ă ă
,ine$
=or,ind cu doctorul 4CDonnell, am a&lat c se vor da "n &olosin ă ţă
c*teva garsoniere, destul de aproape de spital$ . "ntre, dac ave i ă ă ţ
cumva mai multe date "n leg tur cu acest su,iect 'i dac mi le pute i ă ă ă ţ
comunica$ %ntre timp, v-a' &i recunosc tor dac mi ă ă -a i re#erva o ţ
camer la un hotel, "ncep*nd cu #iua de 1D august$ ă
%n privin a muncii pe care o voi des& 'ura la spital, nu sunt pe ţ ă
deplin l murit "ntr ă -o pro,lem 'i o voi men ă iona, "n speran a c o ve i ţ ţ ă ţ
putea discuta cu doctorul )earson, "nainte de sosirea mea$
2imt c va &i spre avantajul spitalului 'i al meu per ă sonal, dac vor ă
e0ista clar delimitate s&erele de responsa,ilitate "n care eu voi avea
m*n li,er de ac iune, at*t "n activitatea de #i cu #i, c*t 'i "n privin a ă ă ţ ţ
schim, rilor modului de organi#are 'i a aparaturii tehnice, schim, ri ă ă
oricum necesare din c*nd "n c*nd$
Dorin a mea ar &i s am responsa,ilit i directe "n cadrul sec iei de ţ ă ăţ ţ
patologie, la serologie, hematologie 'i ,iochimie, de'i, ,ine"n eles c "l ţ ă
voi asista pe doctorul )earson la anatomie patologic 'i " ă n alte
pro,leme$
Dup cum v ă -am spus, am ridicat acum aceast pro ă ,lem "n ă
speran a c va &i posi,il s o discuta i cu doc ţ ă ă ţ torul )earson "nainte de
15 august$ = rog "n acela'i timp s &i i convins c m voi str dui tot ă ă ţ ă ă ă
timpul s co ă opere# cu doctorul )earson, pentru ,inele spitalului$
Al dumneavoastr , ă
David !oleman, .D$
!oleman citi "nc o dat scrisoarea "ngrijit , tut la ma'in , o ă ă ă ă ă
puse "n plic 'i "l sigil $ Apoi se "ntoarse la ma'ina sa de scris porta,il 'i ă ă
scrisese o scrisoare asem n toare, dar pu in mai scurt , pentru ă ă ţ ă
doctorul <oseph )earson$
1
Doctorul !oleman p r si apartamentul mo,ilat pe care ă ă -l "nchiriase
pe termen scurt, pentru pu inele luni c*t st tuse "n (oston, pentru a ţ ă
pune la po't am*ndou scrisorile$ rec*nd "n revist cele scrise, se ă ă ă
"ntre, de ce oare &a de alte 'apte posturi ce ă ţă -i &useser o&erite "n ă
ultimele s pt m*ni pre&erase spitalul rei !omitate$ !u siguran nu ă ă ţă
era cel mai ,ine pl tit$ %n termeni &i ă nanciari acest post era la jum tatea ă
o&ertelor pe care le primise$ Nici m car nu era un spital @de renume@$ ă
Alte dou centre medicale care ă -i o&eriser post erau &oar ă te cunoscute,
cu renume interna ional, iar spitalul rei !omitate a,ia dac era ţ ă
cunoscut "n #ona pe care o deservea$
>i atunci, de ce6 4are "i era team c se va pierde 'i va &i "nghi it ă ă ţ
de un mare spital6 Nu, lucrase "n ast&el de locuri 'i demonstrase că
& cea &a unui ast&el de me ă ţă diu$ 4are pentru c ar &i vrut s ai, ă ă ă
li,ertatea s &ac cercetare "ntr ă ă -un spital mai mic6 Da, spera s &ac 'i ă ă
munc de cercetare, dar dac asta 'i ă ă -ar &i dorit cel mai mult, ar &i putut
alege un institut de cercet ri medicale$ Fusese unul pe list 'i nu 'i ă ă -ar
mai &i , tut capul$ 4are alesese pentru c aceast sluj, era o ă ă ă ă
provocare6 )oate c da$ La acest spital, cu siguran c multe lucruri ă ţă ă
nu mergeau cum tre,uie la sec ia patologie$ = #use acest lucru "n doar ţ ă
cele dou #ile pe care le petrecuse acolo cu o s pt m*n "n urm , ă ă ă ă ă
d*nd curs invita iei tele&onice & ţ ăcut de administrator de a vi#ita ă
spitalul, ca s vad si ă ă tua ia la &a a locului$ .unca al turi de doctorul ţ ţ ă
)earson nu avea s &ie u'oar $ 2im ise resentimentele , tr*nului c*nd ă ă ţ ă
se "nt*lniser , iar administratorul "l averti#ase c )earson avea ă ă
reputa ia de a &i un om di&icil$ ţ
A'adar, alesese pentru c i se p ruse o provocare6 De aceea, sau ă ă
era altceva, cu totul altceva6 Nu cumva vroia să-'i provoace singur
su&erin e6 Nu cumva era acel spectru care ţ -l chinuise at*t de mult
timp6
Dintre toate tr s turile sale de caracter, doctorul !oleman , nuise ă ă ă
"ntotdeauna c m*ndria era cea mai pu ă ternic 'i aceasta era un de&ect ă
de care se temea 'i pe care "l ura cel mai mult$ Dup p rerea sa, el nu ă ă
reu'ise niciodat s ă ă-'i domine m*ndria$ 4 alunga, i se "mpotrivea 'i,
totu'i, revenea "ntotdeauna, p r*nd puternic 'i indestructi,il $ ă ă ă
Aceast m*drie "'i avea r d cinile "n con'tiin a &aptului c era superior ă ă ă ţ ă
din punct de vedere intelectual, 'i tot ceea ce reali#ase "n viaţă
dovedea c era adev rat$ %n compania altor oameni, sim ea adesea c ă ă ţ ă
le e superior$
De c*nd se 'tia, "i &usese &oarte u'or s "nve e$ %nv a tot at*t de ă ţ ăţ
u'or precum respira$ %n 'coala primar , "n liceu, la &acultate, reu'ise cu ă
u'urin s se ridice dea ţă ă supra celorlal i, o, in*nd cele mai "nalte ţ ţ
distinc ii$ Avea o minte receptiv , analitic 'i e&icient $ >i m*ndr $ ţ ă ă ă ă
2esi#ase primele semne de m*ndrie la "nceputul liceului$ !a to i ţ
elevii str luci i, ini ial &usese privit cu sus ă ţ ţ piciune de c tre colegi$ .ai ă
t*r#iu, pentru c nu "ncer ă case să-'i ascund orgoliul, suspiciunea ă
colegilor se trans&ormase "n lips de prietenie 'i, apoi, "n ur $ ă ă
La vremea aceea sim ise acest lucru, dar nu ţ -i d duse aten ie "n ă ţ
mod con'tient p*n "ntr ă -o #i, c*nd directorul 'colii, el "nsu'i un om
&oarte inteligent 'i "n eleg tor "l chemase s ţ ă ă-i vor,easc $ !oleman "'i ă
mai amintea 'i acum vor,ele lui8
5 !red c e'ti destul de matur s "n elegi ce ă ă ţ - i voi spune$ %ntre ţ
pere ii acestei 'coli, "n a&ar de mine, nu ai nici un prieten$ ţ ă
La "nceput nu-l cre#use$ Apoi, pentru c mai presus de orice era ă
cinstit, tre,uise s admit c acesta era ade ă ă ă v rul$ ă
5 +'ti un elev str lucit, "i spusese directorul$ >tii acest lucru 'i ă
este &oarte ,ine$ )o i deveni orice, ai o minte remarca,il , !oleman$ A' ţ ă
putea spune unic , dup e0perien a mea$ Dar te previn8 dac vrei s ă ă ţ ă ă
tr ie'ti prin ă tre ceilal i oameni, uneori tre,uie s pari c e'ti mai pu in ţ ă ă ţ
inteligent dec*t e'ti cu adev rat$ ă
+ra riscant să-i spui a'a ceva unui t*n r cu caracterul "nc "n ă ă
&ormare$ Dar maestrul nu-'i su,estimase discipolul$ !oleman 'i-a
"nsu'it s&atul, l-a digerat, l-a anali#at 'i a s&*r'it prin a se dispre ui$ ţ
Dup aceea, muncise mai mult ca oric*nd pentru a se rea,ilita, ă
dorind parc , printr ă -un program ,ine pus la punct s se ă
autopedepseasc $ %ncepuse cu sportul$ De c*nd se 'tia, lui David nu ă -i
pl cuse nici un &el de sport$ La 'coal , "'i amintea &oarte ,ine c nu ă ă ă
participase la nici un joc 'i avea convingerea c at*t oamenii care & ă ă-
ceau sport c*t 'i spectatorii erau ni'te t*mpi i$ Dar acum, "ncepuse s ţ ă
practice sportul8 &ot,al iarna 'i ,ase,all vara$ %n ciuda sentimentelor
sale ini iale, devenise un ju ţ c tor &oarte ,un$ La colegiu, se tre#ise "n ă
echipele repre#entative ale acestuia$ %nc nu era "n stare, atunci c*nd ă
juca, să-'i ascund indi&eren a &a de joc, de'i se str duia, 'i niciodat ă ţ ţă ă ă
nu strigase de la galerie & r s ai, un sentiment l untric de ă ă ă ă ă
st*njeneal c se proste' ă ă te$ Aceasta-l & cea s cread c de'i reu'ise ă ă ă ă
să-'i umileasc ă m*ndria, de &apt n-o ,lamase niciodat $ ă
>i rela iile sale cu oamenii decurseser tot cam "n acela'i &el$ .ai ţ ă
demult, c*nd "nt*lnea pe cineva pe care-l considera din punct de
vedere intelectual in&erior, nu-'i d duse niciodat silin a s ă ă ţ ă-'i ascundă
plictiseala sau lipsa de interes$ Dar acum, a'a cum "'i plani&icase,
a,andonase acest mod de comportare 'i se purta cordial cu ast&el de
oameni$ !a urmare, la &acultate c p tase re ă ă puta ia unui om inteligent ţ
'i &oarte prietenos$ Acolo, printre cei care nu "n elegeau c*te ceva din ţ
cursuri devenise un cuv*nt de ordine ?Hai să-l "ntre, m pe David ă
!oleman$ +l o s ne l mureasc "n mod sigur$@ >i inva ă ă ă ria,il, a'a era$
%n mod normal, evolu ia sa ar &i tre,uit s ţ ă-i a'e#e sentimentele
&a de oameni "ntr ţă -o &orm mai ,inevoitoare$ impul 'i e0perien a sa ă ţ
ar &i tre,uit să-l &ac mai simpatic celor mai pu in dota i dec*t el$ Dar ă ţ ţ
nu a &ost niciodat sigur c a'a era$ %n ad*ncul su&letului s u, !o ă ă ă leman
reg sea "ntotdeauna vechiul s u dispre pentru incompeten ă ă ţ ţă
intelectual $ Lupta cu el, "l com, tea cu o disciplin de &ier, dar ă ă ă
sentimentul de dispre nu dis ţ p rea$ ă
Alesese medicina pe de o parte din cau#a tat lui s u, acum mort, ă ă
care &usese medic la ar , 'i pe de alt parte pentru c a'a "'i dorise ţ ă ă ă
"ntotdeauna$ Dar c*nd a tre,uit să-'i aleag o specialitate a ales ă
patologia, pentru c , "n general, era considerat specialitatea cea mai ă ă
pu in str lucit din medicin $ Aceast alegere & cea parte din propriul ţ ă ă ă ă ă
s u program de a ă -'i "n&r*nge inevita,ila m*ndrie$
%ntr-o vreme a cre#ut c a reu'it$ )atologia este o spe ă cialitate
singuratic , te i#olea# de &r m*nt rile 'i pre ă ă ă ă siunea provocate de
contactul direct cu pacien ii din spi ţ tal$ Dar mai t*r#iu, c*nd "i crescuse
interesul pentru cunoa'tere, a sim it c i se "ntoarce 'i vechiul dispre ţ ă ţ
&a de cei ce cuno'teau mai pu ine lucruri din misterele de# ţă ţ v luite de ă
microscop$ Nu cu aceea'i intensitate, pentru c "n cariera medical ă ă
"nt*lnise destul de multe min i str lucite, ca 'i a lui$ .ai t*r#iu, 'i ţ ă -a #is
c se poate rela0a, diminu*nd pu in din disciplina de &ier pe care 'i ă ţ -o
autoimpusese$ %nc mai "nt*lnea oameni pe care ă -i considera t*mpi i$ ţ
!hiar 'i printre medici erau unii$ Dar nu ar ta niciodat ce credea ă ă
despre ei 'i c*teodat i se p rea c "nt*lnirea unor ast&el de oameni "l ă ă ă
sup r mai pu in$ !u acest sentiment de rela0are se "ntre,a dac ă ă ţ ă
m car reu'ise s ă ă-'i "nving vechiul du'man$ ă
otu'i, "nc mai era "ngrijorat7 Un program deli,erat de ă
autoeducare ce dura de cincispre#ece ani nu era u'or de a,andonat
,rusc$
>i, "n acela'i timp, "i era greu s discearn dac mo ă ă ă tivele din care
& cuse alegerea &useser "nt*mpl toare sau datorate o,i'nuin ei ă ă ă ţ
c p tate "n at*t timp de a se poc i$ ă ă ă
Aceasta era "ntre,area pe care 'i-o punea asupra alegerii
spitalului rei !omitate$ %l alesese pentru c a'a ceva "'i dorea cu ă
adev rat6 . rime mijlocie, spital de m*na a doua, & r renume 'i & r ă ă ă ă ă ă
&aim 6 2au &usese un sentiment vechi "n su,con'tient c acesta era ă ă
locul "n care m*ndria lui urma s su&ere cel mai mult6 ă
)un*nd cele dou scrisori la cutie &u con'tient c la aceste ă ă
"ntre, ri numai timpul putea s ă ă-i r spund $ ă ă
1
La etajul al 'aptelea al spitalului din (urlington, +lisa,eth
Ale0ander se "m,r ca "n c m ru a al turat ca ă ă ă ţ ă ă ,inetului medical al
doctorului Dorn,erger$ .edicul o e0aminase timp de o jum tate de or ă ă
'i acum se "ntorsese la ,irou$ %l au#i prin u'a "ntredeschis 8 ă
5 !*nd e'ti gata, s vii aici, doamn Ale0ander$ ă ă
5 %ntr-o secund , domnule doctor$ ă
A'e#at la ,irou, Dorn,erger #*m,ea$ %i pl ceau pa ă cientele care
purtau cu ,ucurie sarcina, iar +li#a,eth era una dintre acestea$ =a &i o
mam ,un $ +ra o &at atr g toare, nu &oarte dr gu , "n sensul ă ă ă ă ă ă ţă
o,i'nuit al cuv*ntului, dar cu o personalitate pl cut , care compensa ă ă
lipsa &rumuse ii$ )rivi "nsemn rile pe care le & cuse mai devreme$ Avea ţ ă ă
dou #eci 'i trei de ani$ !*nd era mai t*n r, avea "ntotdeauna grij ca ă ă ă
atunci c*nd consulta s participe 'i o asistent $ Au#ise despre medici ă ă
care nu procedaser a'a 'i dup aceea &useser acu#a i de &emei ă ă ă ţ
de#echili,rate$ Acum nu-'i mai & cea pro,leme$ . car sta era unul ă ă ă
dintre avantajele date de , tr*ne e$ ă ţ
5 A' #ice c vei avea un copil normal, per&ect s ă ăn tos$ Nu par a &i ă
complica ii$ ţ
5 A'a mi-a spus 'i doctorul !rossan, spuse +li#a,eth ie'ind din
camer 'i leg*ndu ă -'i cordonul la rochia de var din material imprimat, ă
verde$ 2e a'e# pe un scaun de l*ng ,irou$ ă ă
5 A &ost medicul de la !hicago$ !orect6 "ntre, Dorn,erger, ă
veri&ic*ndu-'i "nsemn rile$ ă
5 Da$
5 !u el ai n scut primul copil6 ă
5 Da$ +li#a,eth deschise po'eta 'i-i "ntinse o ,ucă ic de h*rtie$ ţ ă
Am aici adresa lui, domnule doctor$
5 .ul umesc$ Am s ţ ă-i scriu s v d evolu ia sarcinii$ Dorn,erger ă ă ţ
prinsese h*rtiu a de celelalte "nsemn ri$ De ce a murit primul copil, ţ ă
doamn Ale0ander6 ă
5 (ron'it $ Avea doar o lun $ ă ă
=or,ea normal$ Acum un an i-ar &i &ost greu s vor ă ,easc despre ă
asta 'i ar &i tre,uit s se lupte cu lacri ă mile$ Dar acum, a'tept*nd alt
copil, "i era mai u'or s accepte pierderea$ %ns de data aceasta, ă ă
copilul ei va tr i$ +ra hot r*t $ ă ă ă
Doctorul se "ntoarse la "nsemn rile lui$ )arc spre a alunga orice ă ă
st*njeneal pe care ar &i putut ă -o provoca "ntre,area, schim,ă
su,iectul$
5 Am "n eles c a i venit de pu in timp "n (urlington$ ţ ă ţ ţ
5 Da, spuse t*n ra "nc*ntat $ 2o ul meu lucrea# la spit ă ă ţ ă al$
5 >tiu, mi-a spus doctorul )earson$ !ontinu*nd s scrie, "ntre, 8 %i ă ă
place munca de la patologie6
5 <ohn nu mi-a povestit prea mult, dar cred c "i place$ %l ă
interesea# &oarte mult ceea ce &ace acolo$ ă
5 +ste ,ine$ Un mare c*'tig pentru patologie$ Noi to i depindem ţ
&oarte mult de munca lor$
Urm o pau# , timp "n care medicul c ut ceva "ntr ă ă ă ă -un sertar al
,iroului$ Apoi, sco *nd de acolo un teanc de &ormulare, spuse8 ţ
5 )entru c tot veni vor,a de la,orator, tre,uie s &aci o anali# a ă ă ă
s*ngelui$
%n timp ce el completa &ormularele, +li#a,eth "i r s ă punse8
5 Am vrut s v spun de la "nceput, domnule doc ă ă tor$ +u am /h
negativ, iar so ul meu are /h po#itiv$ ţ
5 re,uia să-mi amintesc c e'ti so ie de la,orant, r*se doctorul$ ă ţ
=om &ace o anali# am nun it $ /upse &ormularul din carnet$ 4 vei &ace ă ă ţ ă
la ca,inetul pentru pacien ii e0terni din spital, oric*nd dore'ti$ ţ
5 .ul umesc, domnule doctor$ Lu &ormularul 'i ţ ă -l , g "n po'et $ ă ă ă
%n momentul "n care tre,uia s "ncheie discu ia, Dorn,erger e#ita$ ă ţ
>tia, la &el ca to i medicii, c pacien ii aveau &recvent idei gre'ite sau ţ ă ţ
incomplete despre anumite ,oli$ !*nd i se "nt*mpla a'a ceva cu un
pacient de-al s u "i pl cea s l mureasc lucrurile, chiar dac asta "i ă ă ă ă ă ă
lua timp$ %n ca#ul acesta, &ata pierduse primul copil 'i de aceea, cea
de-a doua sarcin era &oarte important pentru ea$ +ra de datoria lui ă ă
să-i alunge nelini'tile$
.en ionase &actorul /h 'i era evident c su,iectul o preocupa$ ţ ă
otu'i, el se "ndoia c ea va "n elege cu ade ă ţ v rat implica iile$ Hot r" ă ţ ă
totu'i s o lini'teasc $ ă ă
5 Doamn Ale0ander, vreau s " i spun limpede c , de'i ă ă ţ ă
dumneata 'i so ul dumitale ave i grupe de s*nge di&erite, asta nu ţ ţ
"nseamn c o,ligatoriu vor &i pro ă ă ,leme cu copilul$ %n elegi6 ţ
5 !red c da$ ă
%'i d du seama c avusese dreptate, c ci "n vocea ti ă ă ă nerei era o
urm de "ndoial $ !ontinu cu in&init r , ă ă ă ă ă dare8
5 %n elegi e0act ce "nseamn termenii /h po#itiv 'i /h negativ6 ţ ă
+li#a,eth e#it $ ă
5 !red c nu$ 4ricum, nu &oarte e0act$ ă
Asta a'teptase de la ea$ 2e g*ndi o clip , apoi spuse8 ă
5 2ă- i e0plic "n termeni c*t mai simpli$ Noi, to i, avem "n s*nge ţ ţ
anumi i &actori$ !*nd spun &actor, m g*ndesc la un alt nume dat ţ ă
termenului ?ingredient@$
+li#a,eth d du din cap$ 2e concentra pentru a "n e ă ţ lege &oarte
e0act ceea ce dorea să-i e0plice doctorul$ )e moment, se g*ndi
aproape cu nostalgie la orele de 'coal $ Atunci era m*ndr de ă ă
capacitatea ei de a "n elege e0 ţ plica iile, de a se concentra asupra unei ţ
anumite pro,leme, de a asimila rapid datele, e0clu#*nd din minte orice
altceva$ Aceasta & cuse ă din ea una dintre cele mai ,une eleve$ Acum
era curioas s a&le dac ă ă ă-'i men inu ţ se aceast capacitate$ ă
Dorn,erger continu 8 ă
5 4amenii &iind di&eri i, au "n s*nge elemente di&e ţ rite$ Ultima dată
c*nd au &ost num rate au ie'it patru ă #eci 'i nou $ Dumneata 'i cu mine, ă
de e0emplu, ca majoritatea oamenilor, avem "n s*nge "ntre
cincispre#ece 'i dou #eci de asemenea elemente$ ă
.intea lui +li#a,eth lucra intens$ %ntre,area num rul unu8 ă
5 !are sunt cau#ele care &ac ca aceste elemente s &ie di&erite de ă
la na'tere6
5 De cele mai multe ori, la na'tere le mo'tenim, dar nu acest
lucru este important acum$ Acum este important s 'tii c anumite ă ă
elemente sunt compati,ile, iar altele, nu$
5 Adic $$$ ă
5 Adic , atunci c*nd aceste elemente se amestec , unele dintre ă ă
ele se "mpac "ntre ele, altele sunt incom ă pati,ile 'i lupt unele cu ă
altele$ De aceea suntem &oarte aten i la grupa de s*nge c*nd &acem ţ
trans&u#ii$ re,uie s &im &oarte siguri c pacientul prime'te grupa ă ă
sanguin corect $ ă ă
%ncrunt*ndu-se g*nditoare, +li#a,eth "ntre, 8 ă
5 >i aceste elemente, adic cele care lupt "ntre ele, acestea ne ă ă
&ac pro,leme6 Adic , atunci c*nd &emeile &ac copii6 Ac iona din nou ă ţ
propria ei &ormul de la 'coal $ ?!lari&ic ă ă ă- i &iecare punct, "nainte de a ţ
merge mai departe@$
5 Uneori da, dar de cele mai multe ori, nu$ 2 lu m ca#ul t u 'i al ă ă ă
so ului t u$ 2pui c are /h po#itiv6 ţ ă ă
5 Da7
5 +i ,ine, asta "nseamn c s*ngele lui con ine un element care ă ă ţ
se nume'te ?D mare@$ >i pentru c dumnea ă ta ai /h negativ, s*ngele
dumitale nu con ine acest ?D mare@$ ţ
+li#a,eth apro,a u'or$ .intea ei "nregistra8 /h negativ 5 & r ?D ă ă
mare@$ Dintr-un re&le0 de memorie, mintea ei compuse imediat un
vers$
Dac n ă -ai marele D,
Incomplet i ţ -e sângele.
5 otul este at*t de interesant$ Nimeni nu mi-a e0plicat acest
lucru a'a de clar, spuse ea$
5 (ine$ >i acum, s vor,im despre copil$ Nu 'tim "nc dac ă ă ă
juniorul de colo, spuse Dorn,erger ar t*nd spre ,urta ei mare, are /h ă
po#itiv sau negativ$ !u alte cuvinte, nu 'tim dac are pe ?D mare@$ ă
)e moment, +li#a,eth uit jocul mental 'i "ntre, nelini'tit 8 ă ă ă
5 !e se "nt*mpl dac "l are6 2*ngele lui va lupta cu s*ngele meu ă ă
6
5 +0ist aceast posi,ilitate, r spunse Dorn,erger calm$ Dar, ă ă ă
ascultă-m cu &oarte mult aten ie$ ă ă ţ
+a "ncuviin 'i ţă -'i concentr din nou aten ia la e0 ă ţ plica ii$ ţ
5 2*ngele copilului este separat de cel al mamei, spuse doctorul
cu precau ie$ otu'i, "n timpul sarcinii, mici cantit i din s*ngele ţ ăţ
copilului scap des "n sistemul cir ă culator al mamei$ %n elegi6 ţ
5 Da$
5 (ine$ Dac s*ngele mamei este /h negativ, iar s*n ă gele copilului
este din "nt*mplare /h po#itiv, "nseamn c prietenul nostru, ?marele ă ă
D@, alunec "n s*ngele ma ă mei, unde nu este ,inevenit$ %n elegi6 ţ
5 Da$
5 !*nd se "nt*mpl acest lucru, s*ngele mamei crea# ceva ce ă ă
noi numim anticorpi, iar ace'tia lupt cu @ma ă rele D@ 'i eventual "l
distrug$
+li#a,eth era uluit $ ă
5 >i atunci, unde este pro,lema6
5 Dar nu e0ist nici o pro,lem ă ă 5 pentru mam $ )ro,lema, dac ă ă
e0ist una, "ncepe atunci c*nd anticor ă pii, lupt torii "mpotriva ?marelui ă
D@ crea i de mam , tra ţ ă versea# ,ariera impus de placent 'i intr "n ă ă ă ă
&lu0ul sanguin al copilului$ De'i nu e0ist inter&eren "ntre s*ngele ă ţă
mamei 'i al copilului, anticorpii pot trece dincolo, 'i o 'i &ac destul de
&recvent$
5 %n eleg, spuse +li#a,eth "ncet$ =re i s spune i c anticorpii vor ţ ţ ă ţ ă
"ncepe s lupte cu s*ngele copilului$ >i "l vor distruge$ ă
Acum avea totul &oarte limpede "n minte$
Dorn,erger o privi admirativ$ +ste o &at istea , g*ndi el$ Nu ă ţă
pierduse nici un am nunt$ 2puse cu voce tare8 ă
5 Anticorpii ar putea distruge s*ngele copilului, sau o parte din el,
dac noi "i l s m$ +ste o ,oal pe care noi o numim ă ă ă ă ritro!lasto"ă
#etal . ă
5 Dar cum o pute i "mpiedica s se produc 6 ţ ă ă
5 Dac acest lucru se "nt*mpl , n ă ă -o putem opri$ Dar o putem
com,ate$ %n primul r*nd, imediat ce am constatat c sunt anticorpi "n ă
s*ngele mamei, &acem un test de sensi,ilitate a s*ngelui$ Acest test "l
&aci dumneata acum, 'i mai t*r#iu, pe parcursul evolu iei sarcinii$ ţ
5 !um se &ace testul6
5 DaC 'tii s pui "ntre, ri, nu glum 7 ( tr*nul me ă ă ă ă dic #*m,i$ Nu " i ţ
pot spune procedura de la,orator$ Dar so ul dumitale cu siguran c ţ ţă ă
'tie mai multe despre aceast anali# $ ă ă
5 >i ce altceva se mai &ace6 =reau s spun, pentru copil6 ă
5 !el mai important lucru este să-i &acem copilului o trans&u#ie cu
un s*nge adecvat, imediat dup na'tere$ De o,icei nu avem pro,leme$ ă
%ns doctorul evit "n mod deli,erat s "i spun des ă ă ă ă pre pericolul
poten ial ca un copil su&erind de eritro ţ ,lasto# s se nasc mort, sau ă ă ă
despre practica medical de a &or a na'terea cu c*teva s pt m*ni, ă ţ ă ă
pentru a da o 'ans de via copilului$ 4ricum, sim ea c discu ia mer ă ţă ţ ă ţ -
sese destul de departe$ Hot r" s o "ncheie$ ă ă
5 i Ţ -am spus toate aceste lucruri, doamn Ale0ander, pentru c ă ă
am avut impresia c te preocup &aptul c ai /h negativ$ +'ti o t*n r ă ă ă ă ă
inteligent , iar eu consider c este mai ,ine ca pacien ii s cunoasc ă ă ţ ă ă
adev rul "n ă treg, nu jum t i din el$ ă ăţ
+li#a,eth #*m,i$ ( nuia 'i ea c este inteligent $ !hiar 'i acum "'i ă ă ă
dovedise vechea capacitate de la 'coal de "n elegere 'i memorare$ ă ţ
Apoi se cert "n g*nd8 nu &i "n&umurat , doar e'ti pe cale de a avea un ă ă
copil, nu de a lua un e0amen$
5 Dar vreau s ii minte lucrurile esen iale, continu doctorul$ ă ţ ţ ă
)unctul unu8 este posi,il s nu por i un copil cu /h po#itiv nici acum, ă ţ
nici mai t*r#iu$ %n acest ca#, nu vor &i pro,leme$ )unctul doi8 dac din ă
"nt*mplare copilul are /h po#itiv, po i s nu &ii sensi,ili#at $ )unc ţ ă ă tul
trei8 chiar dac acest copil ar su&eri de eritro,las ă to# , 'ansele de a &i ă
tratat 'i de a se "ns n to'i sunt reale$ Acum o privi direct "n ochi$ +i6 ă ă
!um te sim i 'tiind toate aceste lucruri6 ţ
+li#a,eth radia de &ericire$ 2e sim ea ,ine, &usese tra ţ tat ca un om ă
adult$
5 Doctore Dorn,erger, cred c sunte i un om minu ă ţ nat$
Amu#at, Dorn,erger "ntinse m*na dup pip 'i "nce ă ă pu s o umple$ ă
5 Da, uneori 'i eu cred tot a'a$
1
5 <oe, putem vor,i pu in6 ţ
Lucy :rainger era "n drum spre patologie, c*nd silueta
m t h loas a lui )earson ap ru la cap tul cori ă ă ă ă ă ă dorului$ +l se opri
imediat$
5 Ai vreo pro,lem , Lucy6 ă
!a de o,icei vor,ea pe nas, tun tor, dar Lucy se ,ucur c*nd nu ă ă
sesi# iritarea o,i'nuit $ 2pera "n sinea ei s nu se con&runte cu ă ă ă
, d r nia lui$ ă ă ă
5 Da, <oe$ e-as ruga s consul i o pacient de ă ţ ă -a mea$
+l era preocupat să-'i aprind inevita,ilul tra,uc$ Dup ce reu'i, "i ă ă
urm ri cap tul ro'u de jar$ ă ă
5 !are-i neca#ul6
5 +ste una din elevele noastre asistente$ 2e nume'te =ivian
Lo,urton$ Are nou spre#ece ani$ 4 cuno'ti6 ă
)earson neg din cap$ Lucy continu 8 ă ă
5 !a#ul acesta m "ngrijorea# pu in$ 2uspecte# o tumoare ă ă ţ
osoas 'i am programat o ,iopsie pentru poi ă m*ine$ esutul va ajunge Ţ
la tine, ,ine"n eles, dar m ţ -am g*ndit c poate ai dori s e0amine#i 'i tu ă ă
pacienta$
5 2-a & cut$ Unde este6 ă
5 Am internat-o pentru o,servare$ +ste la etajul al doilea$ )o i ţ
veni acum6
)earson accept $ ă
5 +ste ,ine 'i acum$
)ornir "mpreun spre holul principal unde era li& ă ă tul8 cererea lui
Lucy nu era neo,i'nuit $ %n ast&el de ca#uri "n care tumoarea se putea ă
dovedi a &i malign , medicul patolog era acela care d dea diagnosticul ă ă
&inal$ La diagnosticarea oric rei tumori contri,uiau mul i &ac ă ţ tori, uneori
con&lictuali, pe care patologul tre,uia să-i anali#e#e &oarte ,ine$ Dar
anali#a unei tumori osoase era 'i mai di&icil 'i Lucy era con'tient de ă ă
acest lucru$ )entru patolog era un avantaj s &ie implicat "ntr ă -un ca#,
de la ,un "nceput$ Ast&el, el putea cunoa'te pacientul, putea discuta
simptomele 'i putea au#i opinia radiologului, toate acestea,
ad ug*ndu ă -se cuno'tin elor lui, aju ţ tau diagnosticarea$
%n drum spre li&t, )earson se opri 'i gemu$ Duse o m*n la spate$ ă
Lucy ap s pe ,utonul de la etajul doi 'i "ntre, 8 ă ă ă
5 e sup r spatele6 ă ă
5 Uneori$ F cu un e&ort 'i se "ndrept $ )oate c stau aplecat la ă ă ă
microscop prea mult timp$
Lucy "l privi "ngrijorat $ ă
5 De ce nu vii la mine la ca,inet s te consult6 ă
+l pu& i din tra,uc 'i "i #*m,i$ ă
5 % i spun eu de ţ ce, Lucy$ Nu-mi pot permite onorariul t u piperat$ ă
U'ile li&tului se deschiser 'i am*ndoi pornir pe co ă ă ridorul de la
etajul doi$
5 4 iau ca un compliment, doar 'tii c nu "ncase# onorarii de la ă
colegi7
( tr*nul o privi din nou, amu#at$ ă
5 Aha, tu nu e'ti ca psihiatrii, nu6
5 Nu, nu sunt7 %ncepur s r*d $ Am au#it c 'tia " i trimit nota ă ă ă ă ă ţ
de plat , chiar dac lucre#i cu ei, "n ace ă ă la'i ca,inet$
5 A'a este$ 2pun c &ace parte din tratament$ ă
Foarte rar "l v #use ea at*t de rela0at$ Lucy deschise u'a salonului ă
'i "l l s s intre primul, apoi intr 'i ea 'i "nchise u'a$ ă ă ă ă
+ra o c m ru intim , cu doi pacien i$ Lucy o sa ă ă ţă ă ţ lut pe &emeia de ă
l*ng u' , apoi se apropie de cel lalt pat, unde =ivian citea o revist $ ă ă ă ă
5 =ivian, i ţ -l pre#int pe doctorul )earson$
5 (un , =ivian, salut )earson a,sent, deja a,sor ă ă ,it de &i'a de
o,serva ii pe care i ţ -o d duse Lucy$ ă
5 (un #iua, domnule doctor, r spunse politicoas =ivian$ ă ă ă
=ivian era uimit $ De ce se a&la ea aici6 4 mai du ă ruse genunchiul,
era adev rat, dar i se p rea incredi,il c tre,uia s stea "n pat pentru ă ă ă ă
un asemenea &leac$ )e de alt parte, acest lucru nu o deranja prea ă
mult$ 4 pau# de la 'coal era ,inevenit , era pl cut s mai lene ă ă ă ă ă ve'ti
pu in$ .iAe tocmai o sunase$ ) rea "ngrijorat 'i ţ ă -i promisese s vin s o ă ă ă
vadă imediat ce va avea timp$
Lucy trase draperia dintre cele dou paturi$ ă
5 =reau s v d am,ii genunchi, spuse )earson$ ă ă
=ivian trase c ma'a de noapte$ ă
Lucy privea degetele, scurte 'i ,utuc noase ale pato ă logului ce
palpau cu grij genunchii lui =ivian$ :*ndea8 )entru cineva care este ă
at*t de dur cu oamenii, acum se poart surprin# tor de ,l*nd$ =ivian ă ă
tres ri de durere la atingerea unui deget$ ă
5 e doare acolo6 "ntre, el$ = d "n raportul doc ă ă tori ei :rainger ţ
c te ă -ai lovit la genunchi acum cinci luni$
5 Da, domnule doctor$ La "nceput nu mi-am amintit 5 dar m-am
g*ndit mult$ .-am lovit de &undul piscinei$ !red c am s rit prea tare ă ă
de la tram,ulin $ ă
5 Atunci te-a durut tare6 o "ntre, )earson$ ă
5 Da, pe moment$ Apoi durerea a disp rut 'i nu m ă -am mai g*ndit
la genunchi, p*n acum$ ă
5 (ine, =ivian$ )earson "i & cu un semn lui Lucy s trag ă ă ă
cear'a&ul$
5 Ai & cut o radiogra&ie6 o "ntre, el pe Lucy$ ă ă
5 Le am aici pe toate$ 2unt dou seturi$ )rima ra ă diogra&ie nu a
ar tat nimic$ Apoi am m rit s putem ve ă ă ă dea mu'chii 'i atunci am v #ut ă
neregularitatea osului$
=ivian asculta interesat schim,ul de cuvinte dintre cei doi$ 2im i ă ţ
deodat c este un om plin de importan , dac cei doi discutau a'a ă ă ţă ă
despre ea$
Acum, )earson 'i Lucy se duseser la &ereastr 'i e0a ă ă minau la
lumin cli'eele radiologice$ ă
5 Uite, aici, "i ar t Lucy$ =e#i6 )rivir "mpreun $ ă ă ă ă
5 .da$ )earson "mpachet 'i ă -i restitui negativele$ Atitudinea sa
&a de ra#ele ţă Q era aceea a unui om ce ,*j,*ie pe un teren ne&amiliar$
Um,re din t r*mul um ă ,relor$ !e spune specialistul radiolog6
5 /alph (ell con&irm iregularitatea osoas $ Dar nu i se pare ă ă
su&icient pentru un diagnostic de&initiv$ +ste de acord c ar tre,ui s ă ă
&acem o ,iopsie$
5 >tii ce este o ,iopsie, =ivian6 "ntre, )earson, "ntorc*ndu ă -se
spre pat$
5 Am idee$ Fata e#it pu in$ Dar nu sunt &oarte si ă ţ gur $ ă
5 Nu a i "nv at "nc la 'coal 6 +i, s ţ ăţ ă ă ă- i e0plic8 doc ţ tori a :rainger ţ
" i va lua o ,uc ic de esut de la ge ţ ăţ ă ţ nunchi, e0act de acolo de unde se
pare c te doare$ Apoi, va veni la mine 'i$$$ 'i eu "l voi studi ă a$
5 >i din asta v pute i da seama ce se "nt*mpl 6 ă ţ ă
5 De cele mai multe ori da$ =ru s plece, apoi se opri$ =ivian, tu ă
practici sportul6
5 Ah, da, domnule, doctor$ enis, "notul, schiul, "mi place 'i
echita ia$ %mi pl cea mult s c l resc "n 4regon$ ţ ă ă ă ă
5 4regon6 (ine, =ivian, pentru ast #i ajunge$ ă
Lucy "i #*m,i &etei$
5 . "ntorc mai t*r#iu$ ă
Dup ce se "nchise u'a, pentru prima dat =ivian avu un ă ă
sentiment de nelini'te$ eama i se strecura "nghe a ţ t "n su&let$ ă
!*nd ajunser pe coridor, Lucy "l "ntre, pe )ear ă ă son8
5 !e p rere ai, <oe6 ă
5 Ar putea &i o tumoare osoas , r spunse acesta "n ă ă cet, g*nditor$
5 .align 6 ă
5 )osi,il$
Ajunser la li&t 'i se oprir $ ă ă
5 Dac este malign , va tre,ui s ă ă ă-i ampute# piciorul$
)earson d du din cap$ Deodat , lui Lucy i se p ru c este &oarte ă ă ă ă
, tr*n$ ă
5 Da, m-am g*ndit 'i eu la asta$
UN2)/+N+!+
ur,oreactorul =iscount vir str*ns 'i "ncepu s co ă ă ,oare$ !u trenul
de ateri#are scos 'i cu &lapsurile l sate "n jos, se "ndrepta spre pista ă
num rul unu a aeroportu ă lui municipal din (urlington$ )rivind aproperea
avionului de pe terasa destinat pu,licului, a&lat su, tur ă ă nul de control,
doctorul Bent 4CDonnell se g*ndi c avia ia 'i medicina au multe ă ţ
tr s turi comune$ Am,ele erau re#ultatele 'tiin ei, am*ndou ă ă ţ ă
schim,au via a oame ţ nilor 'i distrugeau vechile concepte, am*ndouă
vi#au ori#onturi necunoscute 'i pentru am*ndou viitorul a,ia se ă
"ntre# rea$ .ai e0ista o paralel "ntre ele$ %n pre#ent, avia ă ă ia nu reu'ea ţ
s in pasul cu propriile descoperiri "n do ă ţ ă meniu$ Un proiectant de
avioane "i spusese de cur*nd8 ?Dac un avion #,oar , este deja ă ă
"nvechit@$
>i cu practicarea medicinei, g*ndi 4CDonnell, &erindu-'i ochii de
soarele str lucitor de august, se "nt*mpla la &el$ 2pitalele, clinicile, ă
chiar 'i medicii, nu reu'eau s in niciodat pasul cu cercetarea ă ţ ă ă
'tiin i&ic $ 4ric*t de mult se str duiau, noile descoperiri erau ţ ă ă
"ntotdeauna "nainte cu un pas, uneori cu ani "ntregi$ Ast #i un om ă
putea s moar c*nd medicamentul ce ă ă -i putea salva via a &u ţ sese deja
inventat, sau poate chiar avea o r sp*ndire re ă str*ns pe pia $ Dar era ă ţă
nevoie de timp, pentru ca noile cercet ri s &ie cunoscute 'i acceptate$ ă ă
>i "n chirurgie era tot a'a$ Un chirurg, un grup de chirurgi, puteau des-
coperi o nou tehnic ce putea salva via a oamenilor$ Dar "nainte ca ă ă ţ
aceasta s se generali#e#e, ceilal i tre,u ă ţ iau s se speciali#e#e 'i s ă -o
st p*neasc la per&ec ie$ Une ă ă ţ ori, acesta era un proces "ndelungat$ De
e0emplu, opera ia pe cord$ %n general este cunoscut 'i acceptat pro ţ -
cedeul$ Dar, de &oarte mult timp, numai o m*n de chi ă rurgi se
speciali#aser 'i riscau s ă -o &ac $ ă
%ntotdeauna se punea pro,lema nout ii$ +ste ,un 6 +ste "n elept ăţ ă ţ
s-o &olose'ti6 Nu toate schim, rile "nseamn progres$ De multe ori "n ă ă
medicin sunt alarme &alse, teo ă rii "n neconcordan cu &aptele, indivi#i ţă
entu#ia'ti 'i o,seda i ce &ac lucrurile numai pe jum tate 'i care "i duc ţ ă
pe al ii "n eroare$ Uneori era &oarte greu s delimite#i ast&el de situa ii$ ţ ă ţ
La 2pitalul rei !omitate, unde erau 'i conservatori 'i oameni deschi'i
progresului 5 'i oameni capa,ili "n am,ele ta,ere 5 pentru cineva ca
4CDonnell era o pro,lem permanent s 'tie "n orice clip , e0act, c*t ă ă ă ă
'i pe cine putea s conte#e$ ă
:*ndurile "i &ur "ntrerupte de 'uierul ascu it al mo ă ţ toarelor
aparatului =iscount ce rula pe pist , acoperind vocile celorlal i oameni ă ţ
din jurul s u$ 4CDonnell a'tept p*n c*nd motoarele se oprir 'i ă ă ă ă
pasagerii "ncepur s co ă ă ,oare$ Apoi, v #*ndu ă -l pe !oleman printre ei,
4CDonnell porni spre scara avionului să-l "nt*mpine pe noul medic
patolog al spitalului$
David !oleman r mase surprins s ă ă-l vad pe 'e&ul corpului ă
medical, a'tept*ndu-l la aeroport, cu m*na "ntins $ ă
5 %mi pare ,ine c ai venit$ <oe )earson nu a putut s vin 'i ă ă ă
ne-am g*ndit c tre,uie s &ie cineva aici care s " i ure#e ,un venit$ ă ă ă ţ
!eea ce 4CDonnell nu-i mai spuse era c de &apt <oe )earson ă
re&u#ase s vin , la modul cel mai grosolan, Harry omaselli nu era "n ă ă
ora', a'a c "'i & cuse el timp s vin s ă ă ă ă ă-l "nt*mpine$
Au pornit "mpreun prin holul aglomerat, lovindu ă -se de mul ime$ ţ
!oleman privea curios "n jur$ 4CDonnell avu impresia c mai t*n rul ă ă
s u coleg & cea o rapid evalua ă ă ă re a mediului "n care intrase$ ?)oate că
o &ace din o,i'nuin , g*ndi 4CDonnell 'i dac este a'a, este un o,icei ţă ă
,un@$ !ategoric, acest t*n r & cea o impresie ,un 'i la cea mai sever ă ă ă ă
anali# $ De'i c l torise timp de trei ore, costumul lui ar ta impeca,il, ă ă ă ă
pantalonul nu avea nici o cut , p rul era "ngrijit piept nat 'i era ă ă ă
proasp t ras$ Nu purta nimic pe cap, ceea ce "l & cea s par mai t*n r ă ă ă ă ă
dec*t cei trei#eci 'i unu de ani pe care-i avea$ De'i era mai su, ire ţ
dec*t 4CDonnell, era ,ine cl dit 'i avea tr ă ăs turile &oarte ,ine ă
conturate, o &a prelung 'i & lci ascu ite$ 2ervieta pe care o purta "i ţă ă ă ţ
ad uga o not pro ă ă &esional , imaginea vie a omului de 'tiin $ ă ţă
%l conduse pe !oleman la ,anda rulant care aducea ,agajele$ ă
+rau acum desc rcate dintr ă -un camion 'i ei a'teptau "mpreun cu ă
ceilal i pasageri s apar pe ,and $ ţ ă ă ă
5 Asta-i partea care nu-mi place deloc "ntr-o c l ă ătorie cu avionul,
spuse 4CDonnell$
*n rul "ncuviin 'i ă ţă -i #*m,i condescendent, transmi *nd parc 8 ţ ă
?Hai s nu ne pierdem timpul cu discu ii inu ă ţ tile@$
?+ste un om rece, g*ndi 4CDonnell$@ /emarc , la &el ca la ă
"nt*lnirea precedent c ochii s i erau gri ca o elul 'i se "ntre, cum ar ă ă ă ţ ă
putea s p trund dincolo de ei$ !oleman a'tepta nemi'cat l*ng ă ă ă ă
,and , uit*ndu ă -se "n jur$ De parc ar &i &ost chemat, ignor*ndu ă -i pe
ceilal i, un ha ţ mal se "ndrept spre ei$ ă
Dup #ece minute, (uicAul lui 4CDonnell intra "n tra ă &icul dintre
aeroport 'i ora'$
5 i Ţ -am re#ervat camer la hotelul /oosevelt$ +ste la &el de ă
con&orta,il ca oricare altul, dar e lini'tit$ !red c administratorul nostru ă
te-a pus la curent cu situa ia locuin elor$ ţ ţ
5 Da, mi-a scris, r spunse !oleman$ A' dori s se re#olve c*t mai ă ă
repede$
5 Nu vei avea nici o pro,lem atunci c*nd vor &i terminate$ Apoi ă
ad ug 8 )oate ai nevoie de o #i, sau dou , s te instale#i "nainte de a ă ă ă ă
veni la spital$
5 Nu, mul umesc$ =reau s "ncep s lucre# de m*ine ţ ă ă -diminea $ ţă
!oleman era politicos, dar &oarte categoric$ @ sta Ă -i un om care-'i
pune mintea la trea, "nainte de a lua o hot r*re, g*ndi 4CDonnell$ Nici ă ă
nu cred c poate &i u'or manevrat$ 4are cum se va "n elege cu <oe ă ţ
)earson6 La prima vedere se pare c se vor "n&runta$ Dar nu po i ni ă ţ -
ciodat s 'tii$ Uneori, la spital, oameni care nu se plac deloc se poart ă ă ă
de parc-ar &i prieteni de o via @$ ţă
)rivind "n jurul s u la ora'ul de care se apropiau, David !oleman ă
sim i o oarecare emo ie, g*ndindu ţ ţ -se la planurile de viitor$ +ra un lucru
neo,i'nuit pentru el, pentru c , de o,icei, accepta orice situa ie cu ă ţ
mult s*nge rece$ %'i spuse "n g*nd8 ?4 urm de emo ie p m*nteasc ă ţ ă ă
nu "nseamn nimic r u, nu tre,uie s ă ă ă- i &ie ru'ine, prie ţ tene@$ Apoi,
#*m,i interior, g*ndindu-se la autocritica sa t cut $ =echiul o,icei de a ă ă
se g*ndi la toate era greu de "nvins$
%l studie pe 4CDonnell$ ot ce au#ise despre 'e&ul chirurgiei 'i al
consiliului de conducere era e0celent$ !e motive avusese un om cu
preg tirea lui s aleag ora'ul (urlington6 4are avusese 'i el emo ii ă ă ă ţ
ascunse6 2au poate, "i pl cea aici$ +0istau 'i oameni ale c ror pre&erin ă ă -
e erau simple, necomplicate$ ţ
4CDonnell tocmai dep 'ea un camion, dup care spuse8 ă ă
5 A' dori, dacă-mi permi i, s ţ ă- i spun c*teva lu ţ cruri$
5 = rog, spuse !oleman politicos$ ă
5 Am & cut unele schim, ri la rei !omitete "n ul ă ă timii c* iva ţ ani$
Harry omaselli mi-a spus c te ă -a pus la curent cu unele dintre ele 'i
cu planurile noastre de viitor, continu 4CDonnell mai "ncet, ă
aleg*ndu-'i cuvintele$
5 Da, 'tiu, #*m,i !oleman$
4CDonnell cla0on , 'i ma'ina din &a le & cu loc s dep 'easc $ ă ţă ă ă ă ă
5 Faptul c te a&li aici, repre#int o schim,are ma ă ă jor 'i presupun ă
c "n momentul "n care te vei instala vei dori s &aci singur anumite ă ă
schim, ri$ ă
!oleman se g*ndi la la,oratorul de patologie, a'a cum "l v #use "n ă
timpul primei sale scurte vi#ite 'i spuse8
5 Da, sunt sigur c tre,uie s &acem schim, ri$ ă ă ă
4CDonnell t cu un timp, apoi spuse 'i mai "ncet8 ă
5 De &iecare dat c*nd s ă -a putut, am "ncercat s &a ă cem aceste
schim, ri$ Uneori am reu'it, alteori nu a &ost posi,il$ +u nu cred "n ă
sacri&icarea principiilor numai de dragul de a &i lini'te$ re,uie să
vor,im &oarte limpede "n leg tur cu acest lucru$ ă ă
!oleman "ncuviin , dar nu r spunse$ 4CDonnell continu 8 ţă ă ă
5 otu'i, dac po i, te rog s &ii discret$ 2 &aci c*t mai mult prin ă ţ ă ă
metoda convingerii 'i s p stre#i artile ă ă ria grea pentru pro,lemele cu
adev rat importante$ ă
5 %n eleg, r spunse scurt !oleman$ ţ ă
Nu era sigur c "n elesese ,ine ceea ce i se spusese$ Ar &i avut ă ţ
nevoie să-l 'tie mai ,ine pe 4CDonnell ca s poat hot r"$ %'i & cuse o ă ă ă ă
p rere gre'it despre el6 +ra oare 'e&ul sec iei de chirurgie un vulpoi6 ă ă ţ ;
se spunea oare aici 'i acum, ca unui nou venit, c nu tre,uie s ă ă
scuture ,arca6 Dac a'a st teau lucrurile, vor a&la &oarte cur*nd c ă ă ă-'i
aleseser gre'it omul$ !oleman "'i not men ă ă tal c tre,uie s "nchir ă ă ie#e
pe termen lung orice apartament pe care-l putea g si "n (urlington$ ă
4CDonnell se "ntre,a dac procedase "n elept spun*nd ceea ce ă ţ
spusese$ Avuseser noroc c*nd "l g siser pe !o ă ă ă leman 'i nu dorea să-l
marginali#e#e de la "nceput$ Dar nu-'i putea scoate din cap g*ndurile
la )earson 'i la in&luen a acestuia asupra , tr*nului +ustace 23ayne$ ţ ă
Dorea s &ie c*t mai corect &a de 4rden (ro3n$ .ai de ă ţă mult,
pre'edintele consiliului nu &usese de#am git sprijinindu ă -l pe 'e&ul
sec iei de chirurgie$ >tia c acesta do ţ ă re'te s&ertul de milion de dolari al
lui 23ayne, de care spitalul avea o nevoie vital $ Dac pentru asta ă ă
tre,uia să-l mai tolere#e pe )earson, 4CDonnell era dispus s o &ac $ ă ă
Dar unde se termina politica spitalului 'i unde "ncepea
responsa,ilitatea lui ca medic6 Aceasta era o "ntre,are care "l tul,ura$
%ntr-o #i tot va tre,ui s hot ă ărasc unde s trag aceast linie de ă ă ă ă
democra ie$ !e & cea el acum era politic 6 ( nuia c da$ Dac nu era, ţ ă ă ă ă ă
ar &i pre&erat s nu ă -i &i spus ceea ce-i spusese doctorului !oleman$
)uterea corupe$ Nu po i sc pa de lucrul sta, ori ţ ă ă cine ai &i$ 2e g*ndi să
de#volte pu in mai mult su,iectul cu !oleman, poate & c*ndu ţ ă -i unele
con&iden e acestuia, dar apoi renun $ La urma urmei, !oleman era un ţ ţă
nou venit, 'i 4CDonnell era convins c nu p trunsese dincolo de ochii ă ă
ace'tia gri 'i reci$
;ntrar "n centrul ora'ului$ 2tr #ile erau pr &uite 'i dogoreau de ă ă ă
c ldur , trotuarele str luceau, iar as&altul era lipicios$ )arc ma'ina "n ă ă ă ă
&a a hotelului /oosevelt$ )ortarul deschise imediat portiera 'i "ncepu s ţ ă
scoat ,a ă gajele de pe ,ancheta din spate$
5 =rei s vin 'i eu6 2 v d dac totul este "n or ă ă ă ă dine6 "ntre,ă
4CDonnell$
5 Dar nu este nevoie, r spunse !oleman de pe trotuar$ ă
Aceea'i hot r*re, & r echivoc$ ă ă ă
5 (ine, atunci ne vedem m*ine la spital$ .ult noroc7
5 .ul umesc$ ţ
)ortarul tr*nti portiera 'i 4CDonnell intr cu ma'ina "n tra&ic$ %'i ă
privi ceasul$ Dou dup ă ă-amia# $ Hot r" s mearg mai "nt*i la ca,inetul ă ă ă ă
s u particular 'i s se duc mai t*r#iu la spital$ ă ă ă
1
2t*nd pe canapeaua de piele din sala de a'teptare a la,oratorului
de anali#e de la rei !omitete, +li#a,eth Ale0ander se "ntre, de ce ă
&useser vopsi i pere ii cori ă ţ ţ dorului "n dou nuan e de maro "nchis, "n loc ă ţ
s ai, o culoare deschis , vesel $ 4ricum, partea aceasta din spi ă ă ă ă tal
era &oarte "ntunecat $ )u in gal,en, sau chiar verde deschis, ar &i & cut ă ţ ă
locul mult mai pl cut$ ă
De c*nd se 'tia, +li#a,eth iu,ise culorile deschise$ %'i aminti, de
c*nd era &eti , de prima draperie pe care o alesese pentru camera ei$ ţă
+ra ,leu pal, cu stelu e argin ţ tii 'i luni, cusute de m*na ei$ Acum , nuia ă
c ,roderia &usese &oarte st*ngace, dar la vremea aceea i se p ruse ă ă
minunat $ !a s ă -o aga e, co,or*se "n maga#inul tat lui s u 'i acesta "i ţ ă ă
c utase r ,d tor lucrurile de care avea ne ă ă ă voie8 o vergea t iat la ă ă
dimensiune, c*rlige de metal, 'uru,uri, o 'uru,elni $ %'i amintea c*t ţă
,*j,*ise acesta ca s g seasc ceea ce ă ă ă -i tre,uia printre celelalte
articole de &ier rie, aruncate "ntotdeauna la "nt*mplare, a'a "nc*t cel ă
mai adesea tre,uia s caute mult dup ceea c ă ă e-i cereau clien ii$ ţ
Asta se "nt*mpla la Ne3 /ichmond, ;ndiana$ Acum doi ani tat l ei ă
murise "n accident$ 2au acum trei ani6 Nu era sigur $ impul #,oar ă ă
a'a de repede$ !u 'ase luni "nainte de a muri tat l ei, "'i aminti c "l ă ă
"nt*lnise pe <ohn$ >i "nt*lnirea lor avusese "ntr-un &el leg tur cu ă ă
culorile$ +l era "n vacan 'i venise la maga#in s cum ţă ă pere vopsea
ro'ie$ +li#a,eth "'i ajuta p rin ii la maga ă ţ #in pe vremea aceea$ %l
convinsese p*n la urm s cum ă ă ă pere vopsea verde, pentru c ro'ie nu ă
aveau$ 2au poate c &usese invers6 Nici asta nu ă -'i mai amintea acum$
>tia "ns c se "ndr gostise chiar din prima clip de <ohn$ )ro,a,il ă ă ă ă
c tocmai pentru a ă -l re ine "n maga#in sugerase schim,area culorilor$ ţ
)rivind acum retrospectiv, se p rea c "nc de atunci nu &usese nici o ă ă ă
"ndoial asupra sentimentelor pe care le nutreau unul &a de al ă ţă tul$
%ntre liceu 'i colegiu &useser prieteni, apoi, dup 'ase ani de la prima ă ă
lor "nt*lnire se c s toriser $ !iudat, dar de'i nu aveau ,ani, iar <ohn ă ă ă
"nc mai era la colegiu, ni ă meni nu-i "ndemnase s mai a'tepte$ o i ă ţ
cunoscu ii acceptaser c s toria lor ca pe un lucru normal 'i ine ţ ă ă ă vita,il$
)entru unii tineri primul an de c s torie poate p ă ă ărea &oarte greu$
)entru +li#a,eth 'i <ohn &usese &rumos 'i &ericit$ %n anul urm tor, ă
+li#a,eth urmase o 'coal de dactilogra&ie, iar la ;ndianopolis, unde ă
<ohn urma colegiul ea "'i g sise o sluj, de dactilogra& , datorit c reia ă ă ă ă ă
tr iser am*ndoi$ ă ă
%n anul acela discutaser &oarte serios viitorul lui <ohn8 dac intea ă ă ţ
departe, s continue studiile medicale sau s se mul umeasc doar cu ă ă ţ ă
o 'coal tehnic medica ă ă l $ +li#a,eth ar &i pre&erat &acultatea de ă
medicin , de'i asta ar &i "nsemnat c* iva ani de studiu "n plus$ +a era ă ţ
dispus s munceasc pentru am*ndoi$ <ohn era mai pu ă ă ă in hot r*t$ >tia ţ ă
c*t de mult "'i dorise s ajung medic 'i re#ultatele lui la "nv tur ă ă ăţă ă
erau ,une, "ns devenise ne ă r ,d tor s contri,uie cu ceva la e0isten a ă ă ă ţ
lor$ Apoi descoperiser c +li#a,eth era "ns rcinat 'i acesta &usese ă ă ă ă
&actorul hot r*tor ă pentru <ohn$ De'i ea protestase, se "nscrisese la
'coala tehnic medical 'i se mutaser la !hicago$ ă ă ă
Acolo li se n scuse &eti a, c reia "i d duser numele )amela$ Dup ă ţ ă ă ă ă
patru s pt m*ni &eti a murise din cau#a unei ,ron'ite 'i, pentru o ă ă ţ
vreme, tot echili,rul interior al lui +li#a,eth se pr ,u'ise$ <ohn, & cuse ă ă
tot ce putuse, niciodat nu &usese mai dr gu 'i mai prevenitor, dar ă ă ţ
aceasta n-o ajutase$
+a sim ise nevoia s &ug 'i plecase acas la mama ei, la Ne3 ţ ă ă ă
/ichmond$ Dar, dup o s pt m*n i se & cuse dor de <ohn 'i se ă ă ă ă ă
"ntorsese la !hicago$ Din momentul "n care se "ntorsese, revenirea sa
la normal se & cuse treptat, dar sigur$ !u 'ase s pt m*ni "nainte de ă ă ă
a,solvirea 'colii, "l anun ase pe <ohn c era din nou "ns rcinat $ +ra ţ ă ă ă
singurul lucru de care mai avea nevoie pentru resta,ilirea echili,rului$
Acum se sim ea s n toas , vesel 'i emo ţ ă ă ă ă ia "i cre'tea la g*ndul ţ
copilului pe care-l purta$
%n (urlington g siser un apartament micu dar pl ă ă ţ ăcut$ !hiria era
re#ona,il $ Din economiile str*nse cu grij pl tiser prima rat pentru ă ă ă ă ă
mo,il , iar acum, din ,anii c*'tiga i de <ohn la spital puteau s ă ţ ă
pl teasc ratele lu ă ă nare$ A'a c , acum totul era ,ine$ %n a&ar de, "'i ă ă
spuse +li#a,eth, aceast culoare "ngro#itoare de pe pere ii co ă ţ ridorului$
U'a la,oratorului se deschise 'i o &emeie ce intrase "naintea ei
ie'i$ %n spatele ei era o asistent "m,r cat "n halat al,, care ă ă ă -'i
consulta agenda$
5 Doamna Ale0ander6
5 +u sunt$
5 =re i, v rog, s intra i6 ţ ă ă ţ
;ntrar "mpreun "n ca,inet$ ă ă
5 Lua i loc, doamn Ale0ander, nu durea# mult$ ţ ă ă
5 .ul umesc$ ţ
A'e#at la ,irou, asistenta consult noti ele doctorului ă ă ţ
Dorn,erger8 ?=eri&icarea /h-ului 'i anali#a de sensi,ilitate a s*ngelui@$
5 (ine$ = rog s a'e#a i m*na aici 'i s str*nge i pumnul$ ă ă ţ ă ţ
%i lu ,ra ul lui +li#a,eth 'i "l 'terse cu un de#in&ec ă ţ tant, apoi "l legă
cu "ndem*nare cu un garou de cauciuc$ De pe o tav alese o sering , ă ă
rupse "nveli'ul unui pachet cu ace sterile 'i puse unul la sering $ ă
: sind repede vena din ,ra ul lui +li#a,eth, &ata introduse acul, cu o ă ţ
mi'care scurt 'i sigur , 'i trase "napoi, u'or, pistonul se ă ă ringii$ rase
s*nge p*n c*nd acesta atinse marcajul de pe sering ce indica 'apte ă ă
centimetri cu,i, apoi trase acul a&ar 'i puse un tampon de vat pe ă ă
locul "n ep turii$ oat procedura dur mai pu in de cincispre#ece ţ ă ă ă ţ
secunde$
5 !red c a i & cut asta de multe ori, spuse +li#a,eth$ ă ţ ă
5 De c*teva sute de ori, #*m,i &ata$
+li#a,eth o privi pe asistent cum etichet epru,eta 'i apoi ă ă
trans&er "n ea pro,a de s*nge$ Dup ce ter ă ă min , puse epru,eta ă
"ntr-un stelaj 'i anun 8 ţă
5 :ata, doamn Ale0ander ă $
5 !e urmea# acum, "ntre, ea, ar t*nd spre epru,et $ ă ă ă ă
5 Flaconul pleac la la,oratorul de serologie, 'i aco ă lo cineva va
&ace anali#a s*ngelui$
+li#a,eth se g*ndi c i ă -ar &i pl cut s ă -o &ac <ohn$ ă
1
.iAe 2eddons, singur "n camer , era pro&und tul,u ă rat$ Dac cineva ă
i-ar &i spus acum o lun c va &i at*t de preocupat de o &at , l ă ă ă -ar &i
cre#ut ne,un$ otu'i, de patru#eci 'i opt de ore de c*nd citise &i'a de
o,serva ie a lui =ivian, "ngrijorarea sa crescuse continuu$ ţ
Noaptea trecut a,ia dac "nchisese ochii$ 2t tuse pa ă ă ă tru ore "ntins
pe spate, "ntorc*nd pe toate p r ile sensul cuvintelor scrise pe &i' de ă ţ ă
m*na doctori ei Lucy :rain ţ ger8 ?=ivian Lo,urton 5 suspect de sarcom ă
osos 5 preg tire pentru ,iopsie@$ ă
)rima dat c*nd o v #use pe =ivian, la autopsie, aceas ă ă ta era doar
o elev oarecare, dr gu $ !hiar 'i la a doua "nt*lnire, "naintea ă ă ţă
incidentului din parc, o considerare o aventur interesant , e0citant , ă ă ă
de o noapte$ .iAe 2eddons nu se am gea nici cu vor,e9 nici cu ă
inten iile pe care le avea$ ţ
Nici acum nu se min ea$ ţ
)entru prima dat "n via a lui, .iAe era "ndr gostit pro&und, ă ţ ă
de-adev rat$ >i era torturat de o team "n&io ă ă r toare$ ă
%n noaptea "n care-i spusese lui =ivian c vrea s se "nsoare cu ea, ă ă
nu avusese c*nd s se g*ndeasc la impli ă ă ca ii$ )*n atunci, .iAe ţ ă
2eddons "'i tot spusese c nici nu se punea pro,lema c s toriei p*n ă ă ă ă
c*nd nu va deveni medic cu adev rat, p*n c*nd nu va considera c a ă ă ă
pro&itat din plin de tinere e 'i p*n c*nd nu va avea o situa ie ţ ă ţ
&inanciar sigur $ Dar, dup ce rostise cuvintele, reali ă ă ă #ase c nu ă
min ise$ Le repetase "n g*nd de sute de ori dup aceea, & r nici o ţ ă ă ă
urm de regret c le spusese$ ă ă
Apoi, iat , s ă -a ivit asta7
2pre deose,ire de =ivian, care o considera o pro,lem minor , o ă ă
mic um&l tur la genunchi, ceva s*c*i ă ă ă tor, dar care printr-un tratament
sau altul se putea re#olva, .iAe 2eddons 'tia &oarte ,ine ce "nseamnă
?suspect de sarcom osos@$ >tia c dac diagnosticul va &i con ă ă &irmat,
"nsemna c =ivian avea o tumoare malign viru ă ă lent , care se putea ă
r sp*ndi cu repe#iciune, 'i poate o 'i & cuse, "n tot corpul$ F r o ă ă ă ă
interven ie chirurgical rapid , 'ansele ei de via sc deau su, un an$ ţ ă ă ţă ă
;ar interven ia chirurgical "n ca#ul acesta "nsemna amputarea ţ ă
piciorului, & r nici o urm de "ndoial , imediat ce diag ă ă ă ă nosticul urma să
&ie con&irmat, "n speran a "mpiedic rii r sp*ndirii celulelor ,olnave$ ţ ă ă
!hiar 'i dup aceea, sta ă tistic vor,ind, numai dou #eci la sut din ă ă
pacien ii ,ol ţ navi de cancer osos nu mai aveau pro,leme dup am ă -
putare$ La ceilal i ap rea o deteriorare constant a st ţ ă ă ării s n t ii 'i ă ă ăţ
mai supravie uiau doar c*teva luni$ ţ
Dar poate c nu era ă sarcom osos, poate c era o tu ă moare
ino&ensiv $ >ansele erau cinci#eci la sut pentru am*ndou situa iile$ ă ă ă ţ
2au, poate c nu, poate c era ace ă ă ea'i pro,a,ilitate ca atunci c*nd se
d dea cu ,anul$ .iAe transpir c*nd se g*ndi c*te lucruri at*rnau, at*t ă ă
pentru el c*t 'i pentru =ivian, de re#ultatul ,iopsiei$ 2e g*ndi să
discute deschis cu Lucy :rainger, dar apoi se hot r" s renun e$ ă ă ţ
)ro,a,il c putea a&la mai multe lucruri dac nu ă ă -i spunea nimic$ Dacă
declara c pro,lema "l interesa personal, unele surse de in&orma ii ă ţ
puteau s i se "n ă chid $ )entru a ă -i cru a sentimentele, ceilal i puteau s ţ ţ ă
se p #easc 'i s nu ă ă ă -i spun totul$ Nu dorea asta$ ;n ă di&erent care era
adev rul, el tre,uia s ă ă-l 'tie$
Nu i-a &ost deloc u'or s discute cu =ivian 'i, "n ace ă la'i timp, să-'i
in g*ndurile ascunse$ 2eara trecut , c*nd st tuse singur cu ea "n ţ ă ă ă
camera de spital, "ntruc*t cealalt &emeie &usese e0ternat 'i acum ă ă
patul ei era gol, "l tachinase c era moroc nos$ ă ă
.e'terind ni'te ,oa,e de struguri pe care el "i adusese mai
devreme, "i spusese8
5 >tiu ce ai$ i Ţ -e team c o s te in legat, c nu o s mai po i ă ă ă ţ ă ă ţ
s ri de la o &at la alta, dintr ă ă -un pat "n altul$
5 Nu am s rit niciodat dintr ă ă -un pat "n altul, "ncercase el să-i intre
"n joc$ 2 'tii c nu ă ă -i u'or$ % i tre,uie mult antrenament$ ţ
5 !u mine nu prea te-ai antrenat$
5 u e'ti alt&el$ !u tine mi s-a "n&undat$
+a se oprise aici$
5 Da$ 'tiu$
Apoi, din nou vesel , "i spusese8 ă
5 +i, oricum, nu e ,ine s te g*nde'ti c n ă ă -o s te mai "nt*lne'ti ă
cu a'a ceva, doctore .ichael 2eddons$ Nu am deloc inten ia s te pierd ţ ă
vreodat $ ă
Dup aceste cuvinte, el o s rutase, str*ng*nd ă ă -o puternic, &iind mai
emo ionat dec*t cre#use c ar putea &i$ +a "'i &recase nasul de urechea ţ ă
lui$ %i sim ea pe o,ra# p rul m t sos 'i par&umat$ Apoi, "i 'optise$ ţ ă ă ă
5 >i "nc ceva, doctore$ 2tai departe de elevele asis ă tente, nu au
pic de moral $ ă
5 Nu # u7 =or,ea din nou cu o veselie pe care nu o sim ea$ De ce ă ţ
nu mi-a spus nimeni asta p*n acum6 #ise "ndep rt*nd ă ă -o de el$
=ivian era "m,r cat cu un neglige al,astru, su, ă ă ire, deschis "n ţ
&a $ Dedesu,t avea o c ma' de noapte de aceea'i transparen ţă ă ă ţă
al,astr $ A,ia acum reali# .iAe c*t era de t*n r 'i &rumoas $ +a privi ă ă ă ă ă
spre u' $ +ra "n ă chis $ ă
5 2unt ocupa i "n seara asta$ >tiu pentru c mi ţ ă -au spus$ )ro,a,il
c va trece mai mult de o or p*n s mai treac cineva pe aici$ ă ă ă ă ă
)e moment, .iAe o privi 'ocat$ Apoi "ncepu s r*d 'i se sim i din ă ă ţ
nou cucerit de sinceritatea ei$
5 =rei s spui, ă aici6 Acum6
5 De ce nu6
5 Dac m g se'te cineva, voi &i dat a&ar din spital$ ă ă ă ă
5 %n noaptea aceea nu p reai at*t de "ngrijorat, spuse ea "ncet$ ă
Degetele sale "i m*ng*iau u'or &a a$ 4 aplec ,rusc 'i o s rut pe ţ ă ă ă
cea& $ (u#ele sale co,or*r mai jos 'i o au#i respir*nd mai repede, iar ă ă
pe coaps sim i m*ng*ierea m*inii sale$ )entru o secund , .iAe &u ă ţ ă
tentat, apoi ,unul sim "nvinse$ 4 "m,r i' 'i murmur tandru8 ţ ăţ ă ă
5 Draga mea =ivian, dup ce se va termina totul, atunci vom &i ă
numai noi doi$ (a mai mult, vom avea tot timpul din lume$
oate acestea se "nt*mplaser ieri$ Ast #i dup ă ă ă-amia# , "n ,locul ă
operator, Lucy :rainger urma s &ac ,iopsia$ .iAe 2eddons "'i privi ă ă
ceasul8 era 1D,LF$ re,uia s "n ă ceap $ Dac patologia lucra repede, ă ă
m*ine vor avea r s ă punsul$ 2e tre#i rug*ndu-se cu ardoare8
5 Dumne"eule$ Doamne Dumne"eule, # s #ie !e ă ă nign $ ă
1
Aneste#istul & cu semn cu capul$ ă
5 Noi suntem gata, Lucy$
Lucy :rainger ocoli masa de opera ie$ N*m,i spre =i ţ vian 'i o
"ncuraj 8 ă
5 Nu durea# mult 'i nu vei sim i nimic$ ă ţ
=ivian se str dui s #*m,easc "ncre# tor$ >tia c nu prea ă ă ă ă ă
reu'e'te$ )oate pentru c se sim ea pu in ame it 9 'tia c ă ţ ţ ţ ă ă-i d duser ă ă
un sedativ 'i-i & cuser 'i aneste#ie spi ă ă nal , a'a "nc*t nu ă -'i mai sim ea ţ
deloc partea in&erioar a corpului$ Lucy "i & cu semn asistentului ei$ ă ă
Acesta ridic piciorul st*ng al lui =ivian 'i "ncepu s des&ac ,an ă ă ă dajele
cu care era "n& 'urat$ De diminea , "nainte ca =ivian s &ie adus la ă ţă ă ă
etajul la care se a&la sala de opera ii, piciorul "i &usese ras, sp lat 'i dat ţ ă
cu de#in&ectant$ Acum Lucy repet procedura de de#in&ectare 'i puse ă
,andaje noi, sterile, dedesu,tul 'i "n jurul genunchiului$
%n partea cealalt a mesei de opera ie, o asistent i ă ţ ă ţ nea un
cear'a& verde, "mp turit$ !u ajutorul lui Lucy, care ă -l apuc de partea ă
cealalt , "l "ntinser peste mas "n a'a &el "nc*t gaura din cear'a& s &ie ă ă ă ă
e0act deasupra genunchiului$ Aneste#istul apuc de cear'a& 'i ă -i trase
cap tul peste o ,ar de metal de deasupra capului ei, a'a "nc*t =ivian ă ă
nu mai vedea nimic din restul s lii de ope ă ra ie$ ţ
5 2tai rela0at , domni'oar Lo,urton, o "ndemn aneste#istul$ ă ă ă
+ste ca o e0trac ie de m sea, doar c este ceva mai con&orta,il$ ţ ă ă
5 (isturiul, te rog7 Lucy "ntinse m*na spre asistent 'i aceasta i ă -l
d du$ ă
Folosind por iunea de mijloc a lamei, & cu repede 'i cu siguran o ţ ă ţă
inci#ie su, genunchi, cam de patru centimetri lungime$ ;mediat, ap ru ă
s*ngele$
5 )ense hemostatice$
Asistenta era preg tit 'i Lucy pens dou puncte prin care se ă ă ă ă
scurgea s*nge$
5 =rei, te rog, s legi6 ă
2e d du "napoi pentru a ă -i permite stagiarului s &a ă c leg turile "n ă ă
jurul celor dou pense hemostatice$ ă
5 =om &ace inci#ia "n periost$
2tagiarul "ncuviin din cap, iar Lucy &olosi acela'i ,isturiu de mai ţă
"nainte pentru a t ia esutul &i,ros din jurul genunchiului$ ă ţ
5 )reg tirea pentru &ier str u e & cut $ ă ă ă ă ă
Asistenta "i "ntinse lui Lucy un &ier str u oscilant 2tryAer$ %n ă ă
spatele ei, alt asistent inea de ca,lul elec ă ă ţ tric, ca acesta s nu ating ă ă
masa de opera ie$ Lucy i se adres din nou stagiarului8 ţ ă
5 =om e0trage o ,uc ic de os$ !am ăţ ă un centimetru va &i
su&icient$
)rivi radiogra&ia pe un ecran luminat, "n cap tul ca ă merei$
5 (ine"n eles c tre,uie s &im siguri c am luat din por iunea ţ ă ă ă ţ
,olnav $ ă
Lucy puse "n &unc iune &ier str ul 'i ţ ă ă -l apropie de dou ori de os$ 2e ă
au#i un 'uierat u'or, de &iecare dat c*nd &ier str ul t ie din os$ Dup ă ă ă ă ă
aceea "l opri 'i-l d du "napoi asistentei$ ă
5 :ata, cred c ajunge$ Acum s ă ă-l scoatem7
2coase cu pruden ,uc ica de os 'i o introduse "n ţă ăţ tr-un ,orc na' ă
cu &ormol$ Acum, pro,a de os, identi&icat 'i "nso it de un raport ă ţ ă
chirurgical, urma s mear ă g la sec ia de patologie$ ă ţ
Aneste#istul o "ntre, pe =ivian8 ă
5 e sim i ,ine6 ţ
Fata nu vor,i, dar "ncuviin din cap$ ţă
5 Nu mai durea# mult$ Au scos esutul osos$ Nu mai tre,uie ă ţ
dec*t să- i trag &ermoarul la gen ţ ă unchi$
Lucy cosea deja periostul$ :*ndea8 Dac numai asta ar &i totul, ce ă
simplu ar &i$ Dar asta era numai pentru anali# $ Urm toarea mi'care ă ă
depindea "n "ntregime de verdictul lui <oe )earson, dup anali#a pro,ei ă
de os pe care i-o trimisese$
:*ndindu-se la <oe )earson "'i aminti ce a&lase mai devreme de la
Bent 4CDonnell8 ast #i se pre#enta la post noul medic patolog$ 2pera ca ă
noul sosit s se aco ă mode#e u'or$ Dorea acest lucru at*t de dragul lui
4CDonnell, c*t 'i pentru ,unul mers al spitalului$
Lucy "l respecta pe medicul 'e& pentru e&orturile pe care le & cea ă
s "m,un t easc situa ia din spital, & r ca prin aceasta s se ă ă ăţ ă ţ ă ă ă
produc #guduiri puternice$ 4,ser ă vase c 4CDonnell nu ar &i adoptat "n ă
nici un ca# solu ii categorice, dac n ţ ă -ar &i &ost a,solut necesar s se ă
pun cap t unei situa ii$ ;at , re&lect ea din nou, iar m g*ndesc la ă ă ţ ă ă ă
Bent$ %n ultima vreme era ciudat cum g*ndurile "i alunecau spre el, & r ă ă
s vrea$ )oate din ca ă u# c lucrau aproape unul de altul, de'i erau ă ă
pu ine #ile "n care ei doi apucau s se "nt*lneasc "n sec ia chi ţ ă ă ţ rurgie$
Lucy ar &i vrut acum s ă 'tie c*t timp oare mai avea s se scurg "nainte ă ă
ca el s-o invite din nou la cin $ 2au poate c era mai ,ine s dea o ă ă ă
mic petrece ă re "n apartamentul ei$ +rau pu ini oameni pe care do ţ rea
să-i invite, 'i Bent 4CDonnell putea s &ie printre ei$ ă
Lucy "l l s pe stagiar s coase esutul su,cutanat$ %i spuse8 ă ă ă ţ
5 Folose'te cus tura prin puncte$ rei vor &i su&i ă ciente$
%l privea cu aten ie$ 2e mi'ca "ncet, dar cu mult gri ţ ă j $ >tia c unii ă ă
dintre chirurgii de la acest spital nu aveau "ncredere "n stagiari 'i nu-i
l sau s &ac mare lucru$ Dar "'i amintea mereu de c*te ori ar &i vrut ă ă ă
ea, c*nd era stagiar ,s &ac e&ectiv ceva "ntr ă ă ă -o opera ie, "n spe ţ ran a ţ
c va c p ta pu in e0perien $ ă ă ă ţ ă ţă
Asta &usese la .ontreal, cu treispre#ece ani "n urm , c*nd "'i ă
& cuse stagiatura acolo$ Dup aceea se speciali ă ă #ase "n ortopedie$ 2e
g*ndise adesea c*t de mult noroc "i tre,uia &iec ruia "n specialitatea pe ă
care vroia s-o aleag $ Adesea asta depindea &oarte mult de ca#urile pe ă
care le "nt*lneai ca medic stagiar$ !hiar "n ca#ul s u, la "nceputul ă
&acult ii &usese interesat de un domeniu, iar mai t*r#iu de altul, 'i ăţ ă
chiar c*nd ajunsese la .ontreal nu era hot r*t dac s &ac ă ă ă ă ă
speciali#are sau s devin medic generalist$ Dar avusese norocul s ă ă ă
lucre#e o vreme su, supravegherea unui chirurg, poreclit "n spital ?4s
( tr*n@, deoarece se ocupa de ortopedie$ ă
!*nd "l "nt*lnise Lucy, 4s ( tr*n avea cam 'ai#eci de ani$ !a mod ă
de a se comporta 'i ca personalitate, p rea unul ă dintre cei mai
insuporta,ili oameni pe care-i "nt*lnise$ .ajoritatea centrelor de
"nv m*nt aveau ni'te ?prima donne@$ La 4s ( tr*n p reau s se &i ăţă ă ă ă
str*ns toate o,iceiurile proaste ale acestora$ ;nsulta "n mod regulat pe
oricine din spital, stagiari, medici, colegi, pacien i, pe to i cu ţ ţ
impar ialitate$ %n sala de opera ii ipa la asis ţ ţ ţ tente 'i la asisten i, ţ
&olosind un lim,aj ce se "nt*lnea numai prin ,aruri 'i "n docuri$ Dac i ă
se d dea gre'it un instrument, "n #ilele sale normale d dea cu el "n cel ă ă
care i-l d duse$ %n #ilele mai ,une, "l arunca de pere i$ ă ţ
Dar 4s ( tr*n era un artist "n chirurgie$ Lucrase mai ales la ă
corectarea de&orm rilor osoase la copii$ 2uccesele sale spectaculoase "l ă
& cur &aimos 'i cunoscut peste tot$ Nu ă ă -'i modi&icase niciodată
comportamentul 'i chiar 'i copiii pe care-i opera erau supu'i aceluia'i
tratament ca 'i ceilal i$ Dar, c*teodat , copiii p reau c ţ ă ă ă-l inhi, $ Lucy ă
se "ntre,ase adesea dac instinctele copiilor nu erau un ,arometru mai ă
,un dec*t logica adul ilor$ ţ
%ns in&luen a lui 4s ( tr*n hot r*se viitorul lui Lucy$ !*nd v #use ă ţ ă ă ă
la prima opera ie cu ce m iestrie putuse acesta s lucre#e, "'i dorise 'i ţ ă ă
ea s &ie "n stare s &ac acela'i lucru$ / m sese la spitalul din ă ă ă ă ă
.ontreal ca stagiar trei ani, asist*ndu ă -l pe 4s ( tr*n ori de c*te ori ă
era posi,il$ !opiase totul de la el, cu e0cep ia modului de a se purta$ ţ
!hiar 'i &a de Lucy , tr*nul nu se com ţă ă portase alt&el, chiar dac spre ă
s&*r'itul perioadei la ea ipa mai pu in dec*t la ceilal i$ ţ ţ ţ
!hiar de atunci, de c*nd era stagiar , Lucy avusese succes 'i c*nd ă
lucrase singur $ /e&erin ele ei erau e0ce ă ţ lente 'i aceasta o & cuse s &ie ă ă
unul dintre cei mai solicita i medici din spital$ 2e "ntorsese la .ontreal ţ
numai o singur dat , cu doi ani "n urm , s participe la &u ă ă ă ă neraliile lui
4s ( tr*n$ 4amenii spuneau c &usese una dintre cele mai mari ă ă
ceremonii de "nmorm*ntare a unui medic pe care o v #use ora'ul ă
vreodat $ )ractic, &iecare om pe care , tr*nul "l insultase vreodat ă ă ă
&usese pre#ent la ,iseric $ ă
:*ndurile "i revenir la pre#ent$ (iopsia era termina ă t $ A'a dup ă ă
cum "i indicase Lucy, stagiarul cosea pielea, &olosind tot procedeul
cus turilor prin puncte$ Acum & cea ultima cus tur $ Lucy privi ceasul ă ă ă ă
de pe perete$ oat opera ia durase jum tate de or $ +ra ora trei ă ţ ă ă
după-amia# $ ă
%
La ora cinci & r 'apte minute, un curier al spita ă ă lului, un t*n r de ă
'aispre#ece ani, intr trop ind 'i &lu ă ă ier*nd tare "n la,oratorul de
serologie$ De o,icei intra a'a pentru c 'tia c "l "n&uria pe (annister, ă ă
cu care se men inea "ntr ţ -o stare de r &uial perpetu $ !a de o,i ă ă ă cei,
, tr*nul tehnician "l privi 'i url la el8 ă ă
5 % i spun pentru ultima dat s nu mai &aci #go ţ ă ă motul sta in&ernal ă
de &iecare dat c*nd intri aici$ ă
5 . ,ucur c este pentru ultima dat $ *n rul era insolent$ 2 ă ă ă ă ă- i ţ
spun drept, pl*ngerile tale m cam calc pe nervi$ !ontinu s &luiere ă ă ă ă
'i "ntinse tava cu pro,ele de s*nge pe care le adusese$ Unde vrei să- i ţ
pun s*ngele, domnule Dracula6
<ohn Ale0ander #*m,i, dar (annister nu era deloc "nc*ntat$
5 >tii unde s le pui, de'teptule$ Arat ă ă spre un ra&t$ )une-le acolo$
5 Da, domnule c pitan7 ă
!u un gest studiat, t*n rul l s tava 'i salut "n , ă ă ă ă ătaie de joc$ Apoi
se "ntoarse pe c lc*ie 'i ie'i pe u' c*nt*nd8 ă ă
O&, da i ţ -mi o cas 'n care viru(ii s cutreiere, ă ă
)n care plo(ni ele (i micro!ii 'mpreun se joac , ţ ă ă
*nde se aude des vor!ind o lipitoare
Iar epru!etele put toat "iua. ă
U'a se tr*nti 'i vocea i se au#ea r sun*nd pe coridor$ ă
Ale0ander r*dea$
5 Nu mai r*de, se strop'i (annisier$ ; se urc la cap$ ă
Lu pro,ele de s*nge 'i citi ca de o,icei &oaia care le "nso ea$ La ă ţ
jum tatea drumului spre masa de la,ora ă tor se opri$
5 Hei, este aici o pro, de s*nge a doamnei Ale0an ă der$ +ste
cumva so ia ta6 ţ
Ale0ander l s din m*n pipeta 'i se apropie$ ă ă ă
5 )ro,a,il c este a ei$ Doctorul Dorn,erger a tri ă mis-o ieri să-'i
&ac un test de sensi,ilitate$ !iti h*rtia 'i continu $ Da, este +li#a,eth$ ă ă
5 2crie să-i &acem 'i /h-ul 'i sensi,ilitatea, spuse (annister$
5 !red c doctorul Dorn,erger vrea s &ie sigur$ +li#a,eth are /h ă ă
negativ$ Al meu este po#itiv$
!u pre io#itate 'i cu un aer atot'tiutor, (annister spuse8 ţ
5 De cele mai multe ori, chestia asta nu creea# nici o pro,lem $ ă ă
5 Da, 'tiu, dar tot vreau s &iu sigur$ ă
5 +i, atunci, iat pro,a$ %i "ntinse epru,eta$ =rei s ă ă-i &aci tu testul6
5 Da, a' vrea, dac nu te su ă peri$
(annister nu o,iecta niciodat c*nd era vor,a ca alt ă cineva să-i
&ac munca$ ă
5 +u nu am nimic "mpotriv $ Apoi, privind la ceas, ad ug 8 Dar nu ă ă ă
po i s ţ -o &aci acum$ + timpul s ple ă c m$ .ai ,ine o l s m pe m*ine ă ă ă
diminea $ ţă
Ale0ander lu toate pro,ele de s*nge 'i le , g la &rigider$ ă ă ă
5 !arl, am vrut de mult s te "ntre, ceva$ ă
(annister "'i cur masa de lucru$ %i pl cea s ple ăţă ă ă ce la ora cinci
&i0$ F r s se "ntoarc , "ntre, 8 ă ă ă ă ă
5 %n leg tur cu ce6 ă ă
5 %n leg tur cu testul de sensi,ilitate al s*ngelui pe ă ă care-l &acem$
A' vrea s 'tiu mai multe despre el$ ă
5 !e-ai vrea s 'tii6 ă
Ale0ander "'i alese cu grij cuvintele$ De la ,un "n ă ceput "'i d duse ă
seama c putea st*rni resentimente prin ă tre colegi 'i mai ales lui
(annister, din cau#a &aptului c studiase la colegiu$ Acum, ca 'i "n alte ă
oca#ii, "ncerca s nu ă -l supere$
5 Am o,servat c &acem numai dou teste de sen ă ă si,ilitate aici,
unul "n mediu salin 'i unul "n mediu de proteine$
5 >i6
5 ) i,$$$ t*n rul e#it $ Nu suntem cam$$$ demoda i$$$ numai cu ă ă ă ţ
aceste dou t ă este6
(annister terminase cur enia$ 2e "ntoarse 'terg*ndu ăţ -'i m*inile cu
un 'erve el de h*rtie 'i r spunse t ios8 ţ ă ă
5 >i de ce, m rog6 ă
Ale0ander ignor tonul vocii$ +ra o pro,lem impor ă ă tant $ ă
5 !ele mai multe la,oratoare &ac 'i un al treilea test, testul
!oom,s, dup testul "n mediu salin$ ă
5 estul cum6
5 estul indirect !oom,s$
5 !e "nseamn asta6 ă
5 :lume'ti6
!hiar "n momentul "n care rostise cuvintele "'i dăduse seama că
& cuse o gre'eal tactic , dar "i sc par involuntar, g*ndind c orice ă ă ă ă ă ă
la,orant de la serologie tre,uia s 'tie ce "nseamn un test !oom,s$ ă ă
5 Nu tre,uie s &aci pe de'teptul cu mine, se r sti , tr*nul$ ă ă ă
%ncerc*nd s repare ce se mai putea, Ale0ander spu ă se repede8
5 2cu#ă-m , !arl$ N ă -am vrut s &iu arogant$ ă
(annister mototoli 'erve elul de h*rtie cu care se 'ter ţ sese 'i-l
arunc la co'$ ă
5 A'a ai &ost$ 2e aplec "n &a , agresiv$ >tii ceva, tipule6 % i spun ă ţă ţ
pentru ,inele t u$ A,ia ai ie'it din 'coa ă l 'i nu ai a&lat c nu toate ă ă
chestiile teoretice care se "nva acolo se 'i aplic "n practic $ ţă ă ă
5 Dar asta nu este teoretic, !arl$ Ale0ander devenise ner ,d tor ă ă
acum, iar gre'eala de mai "nainte nu i se mai p rea important $ 2 ă ă -a
dovedit c anumi i an ă ţ ticorpi din s*ngele &emeii gravide nu pot &i
detecta i nu ţ mai prin cele dou teste$ ă
5 >i c*t de des se "nt*mpl asta6 "ntre, (annister ironic, de ă ă
parc ar &i 'tiut r spunsul dinainte$ ă ă
5 Foarte rar, este adev rat$ ă
5 +i, ve#i6
5 Dar este su&icient s 'tii c tre,uie s &aci 'i al treilea test, ă ă ă
insist <ohn Ale0ander, "ncerc*nd s str ă ă ăpung lipsa dorin ei de ă ţ
cunoa'tere a lui (annister$ De &apt, este un test simplu$ Dup ce ai ă
terminat testul din mediul salin, iei aceea'i epru,et 'i$$$ ă
5 ) strea# ă ă-te pentru oca#ii &estive, i-o t ie (annis ă ter 'i se duse
să-'i ia haina din cuier$
De'i "'i d dea seama c vor,e'te degea,a, Ale0ander continu 8 ă ă ă
5 Nu este mai mult de lucru$ .i-ar place să-l &ac eu$ Nu avem
nevoie dec*t de ni'te ser !oom,s$ +ste adev rat c &ace ca testul s ă ă ă
&ie ceva mai scump$$$
;ntrase pe un teren &amiliar lui (annister, care acum "n elegea ţ mai
,ine despre ce-i vor,a$
5 Nu mai spune7 :ro#av7 e0clam , tr*nul sar ă ă castic$ 4 s &ie al ă
nai,ii de &rumos c*nd o să-i spui lui )earson$ ot ce este mai scump
este o nou lovitur $ ă ă
5 Dar nu vrei s "n elegi6 Alt&el, nu e0ist nici o dovad $ ă ţ ă ă
Ale0ander vor,ea "ncordat$ Nu-'i d duse seama c*nd ridicase ă
glasul$
5 !u cele dou teste pe care le &acem noi aici, pu ă tem o, ine un ţ
re#ultat negativ 'i, totu'i, s*ngele mamei ar putea &i sensi,ili#at 'i
periculos pentru copil$ )o i ucide un copil "n &elul sta7 ţ ă
5 Nu-i trea,a ta să- i &aci asemenea griji$ (annister era "n culmea ţ
cru#imii 'i aproape strigase$
5 Dar$$$
5 Nici un dar7 Lui )earson nu-i plac deloc nout ile, mai ales ăţ
atunci c*nd cost ,ani$ (annister e#it pu in, apoi, reali#*nd cum ă ă ţ
vor,e'te, deveni mai pu in agresiv$ +ra "ngrijorat c era cinci & r un ţ ă ă ă
minut 'i ardea de ner ,dare ca acesta s treac mai repede 'i s ă ă ă ă
plece$ >tii ce, , iete6 Noi nu suntem doctori 'i te s& tuiesc s nu te joci ă ă ă
de-a doctorul$ Noi, la,oran ii, &acem ce ni se spune s &acem$ ţ ă
5 Asta nu "nseamn c nu am voie s g*ndesc$ Nu 'tiu dec*t c ă ă ă ă
a' vrea ca so iei mele s i se &ac toate tes ţ ă ă tele, inclusiv acesta$ )oate
c pe tine nu te interesea# , dar pentru noi, acest copil este &oarte ă ă
important$
!*nd ajunse la u' , , tr*nul se "ntoarse 'i "l privi$ Acum vedea ă ă
limpede ceea ce nu v #use de la "nceput$ *n rul sta era aduc tor de ă ă ă ă
neca#uri, iar aduc torii de neca#uri "i v*rau 'i pe ceilal i "n situa ii ă ţ ţ
st*njenitoare$
5 i Ţ -am spus ce cred eu$ Dac nu ă - i place, n ţ -ai dec*t s mergi la ă
)earson$ 2pune-i c nu e'ti mul umit cu modul "n care se &ac tre,urile ă ţ
la noi$
Ale0ander "l privi drept "n ochi, apoi spuse lini'tit8
5 )oate c am s ă ă-i spun$
5 !um vrei, dar s nu spui c nu te ă ă -am prevenit$
( tr*nul mai arunc o privire la ceas, apoi ie'i, l s*n ă ă ă du-l pe <ohn
Ale0ander singur "n la,orator$
D4;2)/+N+!+
%n &a a intr rii principale a spitalului rei !omitate David !oleman ţ ă
se opri 'i privi "n jurul s u$ +ra "ntr ă -o diminea cald de august, cu ţă ă
c*teva minute dup ora opt$ %n a&ara spitalului nu era agita ie$ %n a&ar ă ţ ă
de el, singurii oameni pe care "i v #u erau un portar, m tur*nd o alee, ă ă
'i o asistent de v*rst mijlocie care tocmai co,or*se din auto,u#ul ă ă
oprit "n &a a spitalului$ Agita ia va "n ţ ţ cepe a,ia peste o or sau dou $ ă ă
David !oleman studie cl direa spitalului$ %n mod si ă gur arhitec ii nu ţ
puteau &i acu#a i c risipiser ,ani pentru reali#area unei cl diri ţ ă ă ă
estetice$ otul era strict utilitar, o succesiune de linii drepte 'i unghiuri$
Numai la intrarea principal modelul era pu in schim,at$ )e o dal de ă ţ ă
piatr st tea scris8 ?Fondat de +0celen a sa ma ă ă ţ iorul Hugo 2touting,
aprilie 191E@$ ;ntr*nd "n holul principal, David !oleman se tre#i
"ntre,*ndu-se ce mare demnitar &usese oare acesta$
!arl (annister sorta h*rtii "n ca,inetul doctorului )earson, c*nd
!oleman , tu la u' 'i intr $ ă ă ă
5 (un diminea a$ ă ţ
2urprins, , tr*nul tehnician ridic privirea$ +ra un lucru neo,i'nuit ă ă
s ai, vi#itatori a'a devreme$ !ei din spital 'tiau c doctorul )earson ă ă ă
venea rareori "nainte de ora #ece$
5 (un diminea a, spuse el la salut, cam indispus$ %ntotdeauna ă ţ
era indispus diminea a$ %l c uta i pe docto ţ ă ţ rul )earson6
5 %ntr-un &el, da$ %ncep*nd de ast #i, voi lucra aici$ 2unt doctorul ă
!oleman$
+&ectul a &ost de parc ar &i pus un arti&iciu su, &un ă dul unei g ini$ ă
(annister sc p din m*n h*rtiile 'i se gr ,i s dea ocol ,iroului$ ă ă ă ă ă
5 4h, scu#a i ţ -m , domnule doctor$ Nu mi ă -am dat seama$ Am au#it
c ve i veni, dar nu am 'tiut c at*t de repede$ ă ţ ă
5 Doctorul )earson 'tia c vin, spuse !oleman calm$ Apropo, a ă
venit6
(annister "l privi 'ocat$
5 +ste mult prea devreme pentru el$ =ine peste vreo dou ore$ !u ă
un #*m,et care "i "ncre i o,rajii, ad ug cu &alsitate8 !red c 'i ţ ă ă ă
dumneavoastr ve i respecta aceea'i or , dup ce v mai o,i'nui i ă ţ ă ă ă ţ
aici$
5 Aha7
5 Apropo, doctore !oleman, eu sunt !arl (annister, tehnician
la,orant principal$ !red c vom lucra mult "m ă preună 5 spuse, de parcă
ar &i &ost un geniu$
5 Da, cred c da$ ă
Nu era sigur dac "l "nc*nta perspectiva, dar d du m*na cu ă ă
(annister, apoi se uit "n jur, c ut*nd un loc "n care s ă ă ă-'i aga e haina ţ
su, ire, pe care o purta$ ţ
5 2 v ajut s v de#,r ca i haina, se gr ,i tehni ă ă ă ă ă ţ ă cianul servil$
5 .ul umesc$ ţ
5 Dori i s vede i la,oratoarele6 ţ ă ţ
!oleman e#it $ )oate c ar &i tre,uit s ă ă ă-l a'tepte pe doctorul
)earson, dar dou ore treceau greu c*nd tre,uia s stai degea,a$ ă ă
4ricum, la,oratoarele urmau s &ie "n responsa,ilitatea lui$ !e rost ă
avea s a'tepte6 ă
5 Am v #ut o parte din la,oratoare "mpreun cu doctorul )earson, ă ă
c*nd am venit prima dat , acum c*teva s pt m*ni$ Dar a' vrea s le ă ă ă ă
v d din nou, dac nu e'ti prea ocupat$ ă ă
5 +i, sigur c suntem ocupa i, dar "mi va &ace pl ă ţ ăcere s vi le ă
pre#int$ )e aici, v rog$ ă
(annister deschise u'a la,oratorului de serologie 'i-i & cu loc lui ă
!oleman s intre$ ă
<ohn Ale0ander, care nu d duse ochii cu (annister dup discu ia ă ă ţ
din seara trecut , ridic ochii de la centri ă ă &uga "n care pusese o pro,ă
de s*nge$
5 Doctore, vi-l pre#int pe <ohn Ale0ander$ Lucrea# de pu in timp ă ţ
la noi$ %nc ai ca' la gur , <ohn, nu ă ă -i a'a6
5 Dac spui tu, r spunse <ohn, st*njenit de aerele colegului s u$ ă ă ă
!oleman "i "ntinse m*na$
5 2unt doctorul !oleman$
5 Adic noul medic patolog6 ă
5 +0act$
!oleman privi "n jurul s u$ !a 'i la prima vi#it , g*ndi c tre,uiau ă ă ă
& cute multe schim, ri$ ă ă
5 Domnule doctor, v rog s cerceta i tot ce dori i, spuse ă ă ţ ţ
(annister cu condescenden $ ţă
5 .ul umesc$ %ntorc*ndu ţ -i spatele lui (annister, !oleman i se
adres lui Ale0ander$ La ce lucre#i6 ă
5 Fac o anali# de sensi,ilitate a s*ngelui$ )ro,a aceasta este a ă
so iei mele$ ţ
5 Adev rat6 ă
)e !oleman t*n rul "l impresionase mult mai pl cut dec*t ă ă
(annister$
5 !*nd va na'te so ia dumitale6 ţ
5 )este patru luni, domnule doctor$
!oleman o,serv c toate mi'c rile t*n rului erau e&i ă ă ă ă ciente 'i
sigure$ *n rul acesta "'i &olosea m*inile "ntr ă -o mi'care &luid $ ă
Ale0ander "nclin centri&uga, o porni 'i regl timpul de &unc ionare$ ă ă ţ
5 2unte i c s torit, domnule doctor6 ţ ă ă
5 Nu$
Ale0ander p ru c este pe punctul s pun o alt "n ă ă ă ă ă tre,are, dar se
r #g*ndi$ ă
5 Dore'ti s m "ntre,i ceva6 ă ă
Urm o pau# st*njenitoare, apoi <ohn Ale0ander se hot r"$ ă ă ă
5 Da, domnule doctor, doresc s v "ntre, ceva$ ă ă
Fie c va avea neca#uri sau nu, Ale0ander g*ndi c tot mai ,ine ă ă
este s spun deschis ce g*nde'te$ Dup dis ă ă ă puta cu (annister &usese
tentat s lase totul ,alt $ %'i amintea &oarte ,ine du'ul pe care "l ă ă
primise de la )earson cu oca#ia "ncerc rii sale de a propune ceva$ ă
otu'i, doctorul acesta nou p rea mai deschis$ !hiar dac ar &i consi ă ă -
derat c el gre'e'te, nu p rea genul de om care s se o&en ă ă ă se#e$
5 +ste "n leg tur cu testele care se &ac pentru a sta,ili ă ă
sensi,ilitatea s*ngelui$
%n timp ce vor,ea, "l sim ea pe (annister "n spatele lui mi'c*ndu ţ -'i
de#apro,ator chelia dintr-o parte "n alta$ La un moment dat, acesta se
deplas "n &a , hot r*t s ă ţă ă ă-l pun la locul s u pe Ale0ander$ ă ă
5 Ascult , , iete7 Dac este vor,a despre ce am dis ă ă ă cutat asear , ă
las-o ,alt 7 ă
5 Despre ce a i discutat asear 6 "ntre, !oleman curios$ ţ ă ă
;gnor*nd "ntre,area, (annister continu s ă ă-i &ac mo ă ral t*n rului$ ă ă
5 Nu vreau să-l deranje#i pe doctorul !oleman cu prostii, la cinci
minute dup ce a intrat "n la,orator$ er ă min 7 Ai "n eles6 Apoi se ă ţ
"ntoarse ,rusc spre !oleman$ Are un &luture "n cap, domnule doctor$ =ă
rog s veni i cu mine, vreau s v ar t la,oratorul de histologie$ ă ţ ă ă ă
imp de c*teva secunde !oleman r mase nemi'cat$ Apoi, cu o ă
mi'care ,rusc , "ndep rt m*na lui (annister de pe ,ra ul s u$ ă ă ă ţ ă
5 +ste o pro,lem medical 6 "l "ntre, pe Ale0ander$ Are leg tur ă ă ă ă ă
cu anali#a de la,orator6
5 Da, r spunse timid t*n rul, evit*nd privirea lui (an ă ă nister$
5 (ine$ 2 au#im$ ă
5 A ap rut doar pentru c aceste teste de sensi,ili ă ă tate sunt
pentru so ia mea$ +a are /h negativ, iar eu po ţ #itiv$
5 +i, dar asta se "nt*mpl la mul i oameni, spuse !o ă ţ leman
#*m,ind$ Nu este nici o pro,lem , adic at*ta timp c*t testul de ă ă
sensi,ilitate are re#ultat negativ$
5 Dar tocmai aici este pro,lema, domnule doctor, testul$
5 !e-i cu testul6
!oleman era uimit$ Nu "n elegea prea ,ine ce dorea s ţ ă-i spună
acest t*n r la,orant$ ă
5 +u cred c ar tre,ui s &acem 'i un test !oom,s, dup ă ă ă ce s-a
& cut testul "n mediu salin 'i de proteine$ ă
5 (ine"n eles$ ţ
cerea care urm &u "ntrerupt de Ale0ander$ ă ă ă
5 Nu v sup ra i, vre i s repeta i6 ă ă ţ ţ ă ţ
5 Am spus ?,ine"n eles@$ +ste normal s se &ac 'i un test ţ ă ă
!oom,s$
!oleman tot nu "n elegea care era pro,lema$ )entru un la,orator ţ
de serologie, ast&el de lucruri erau elementare$
5 Dar aici noi nu &acem testul !oom,s$
Ale0ander "l privi trium& tor pe (annister$ ă
5 Domnule doctor, testele de sensi,ilitate se &ac aici numai "n
solu ii saline 'i de proteine$ Nu se &olose'te de ţ loc ser !oom,s$
La "nceput, !oleman &u convins c t*n rul gre'e'te$ 2e p rea c ă ă ă ă
lucra de prea pu in timp "n la,orator$ !atego ţ ric, & cea o con&u#ie$ Dar ă
"'i aminti convingerea cu care vor,ise$ 2e "ntoarse spre (annister$
5 +ste adev rat6 ă
5 Noi &acem testele dup instruc iunile doctorului )ears ă ţ on$
( tr*nul le comunica &oarte clar c dup p rerea sa, discu ia era o ă ă ă ă ţ
pierdere de timp$
5 )oate c doctorul )earson nu 'tie c &ace i testele ast&el$ ă ă ţ
5 (a 'tie &oarte ,ine$
De data asta, (annister deveni ursu#$ A'a se "nt*mpla cu nou
veni ii$ Nu intrau d ţ e cinci minute "ntr-o "nc pere 'i gata, erau croi i s ă ţ ă
&ac neca#uri$ >i el, care "ncercase s se poarte &rumos cu doctorul ă ă
sta nou, 'i uite ce ă -a ie'it$ +i ,ine, un lucru era sigur$ <oe )earson "l va
pune la punct$ (annister 'i-ar &i dorit s &ie acolo, s vad ce se ă ă ă
"nt*mpl $ ă
!oleman hot r" s ă ă-l ignore pe (annister pentru moment$ Fie c "i ă
pl cea sau nu, era hot r*t s lucre#e cu omul acesta o vreme$ otu'i, ă ă ă
lucrurile tre,uiau clari&icate acum$
5 !red c nu "n eleg prea ,ine$ 2unt convins c 'ti i c unii ă ţ ă ţ ă
anticorpi din s*ngele &emeii gravide pot s nu &ie detecta i prin testele ă ţ
"n mediu salin 'i de proteine, dar nu 'i prin testul cu serul !oom,s$
5 Asta spuneam 'i eu, "l "ntrerupse Ale0ander$
(annister nu #ise nimic$
5 =oi discuta pro,lema cu doctorul )earson, continu !oleman$ ă
2unt convins c nu 'tie$ ă
5 !e s &acem cu testul sta6 "ntre, Ale0ander$ >i cu celelalte, ă ă ă
de acum "nainte6
5 Face i toate cele trei teste$ ţ
5 Dar nu avem ser !oom,s "n la,orator$
Ale0ander era &oarte mul umit c a,ordase pro,lema$ %i pl cea ţ ă ă
noul patolog$ Numai Dumne#eu 'tia c*te erau de schim,at7
5 Atunci s aducem$ 4ricum, nu avem de ales$ ă
5 Nu putem s plec m la plim,are 'i s &acem cum ă ă ă p r turi ă ă
pentru la,orator, interveni (annister acru$ re,uie s &acem un ă
necesar de materiale$
+rau lucruri pe care <ohn sta nu le 'tia "nc $ ă ă
!oleman se st p*ni cu aten ie, "'i inu "n &r*u porni ă ţ ţ rile$ Foarte
cur*nd tre,uia s ai, o discu ie cu omul acesta, (annister$ !ategoric, ă ă ţ
nu inten iona s ţ ă-i suporte comportamentul$ Dar prima #i de munc nu ă
era tocmai momentul potrivit$
5 Atunci, dă-mi s complete# un &ormular, spuse el politicos, dar ă
&erm$ %mi imagine# că-l pot semna$ +ste unul dintre motivele pentru
care m a&lu aici$ ă
( tr*nul la,orant e#it , apoi deschise un sertar 'i ă ă -i "ntinse un
&ormular$
5 Un stilou, te rog$
(annister avu din nou o scurt e#itare, apoi "i "ntinse un stilou$ ă
5 Doctorului )earson "i place s comande singur su, ă stan ele de ţ
la,orator$
5 +u presupun c voi avea mult mai multe responsa ă ,ilit i aici, ăţ
dec*t s complete# &ormulare pentru necesa ă rul de materiale$ :ata, am
terminat$ %n timp ce "ntindea h*rtia 'i stiloul, sun tele&onul$ ă
A &ost o scu# pentru (annister, care le ă -a "ntors spatele$ +ra ro'u
de &urie$ / spunse scurt, apoi tr*nti tele ă &onul$
5 re,uie s merg la la,oratorul de colectare$ !uvin ă tele,
morm ite, "i erau adresate lui !oleman$ ă
5 )o i pleca "i r spunse acesta cu r ceal $ ţ ă ă ă
Dup ce se "nchise incidentul, !oleman constat c era mai &urios ă ă ă
dec*t se a'teptase$ !u o asemenea disciplin , care permitea insolen a, ă ţ
cum s mearg ,ine la,oratorul6 Destul c procedurile de lucru erau ă ă ă
inadecvate$ Dar s te tre#e'ti "n&runtat de un om ca (annister c*nd ă
doreai s le corecte#i, era prea mult$ Dac aceasta era starea nor ă ă mală
de lucruri, "nsemna c departamentul de patologie mergea mult mai ă
prost dec*t se a'teptase$
Dup ce plec (annister, t*n rul medic mai privi o dat "n jurul ă ă ă ă
s u, cu mai mult aten ie$ +chipamentul era u#at, dep 'it$ Acum vedea ă ă ţ ă
c*t era de de#organi#at totul$ .esele de lucru 'i ra&turile erau
de#ordonate, v #u o mas plin cu creu#ete murdare, pe alta se a&la o ă ă ă
gr mad de h*rtie "ng l,enit , mototolit $ ă ă ă ă ă
Ale0ander "l privea nelini'tit$
5 A'a arat de o,icei la,oratorul6 "ntre, !oleman$ ă ă
5 Nu este prea curat, nu-i a'a6 Ale0ander se sim i ru'inat9 "n ţ
s&*r'it se g sise cineva s vad cum ar ta "n ă ă ă ă tr-adev r locul lor de ă
munc $ Dar nu putea spune c el se o&erise s reorgani#e#e c*te ceva ă ă ă
'i (annister i-a spus em&atic s lase totul a'a cum este$ ă
5 A' spune c este mult mai r u$ ă ă
!oleman trecu un deget peste un ra&t$ L s "n urm o d*r de ă ă ă ă
pra&$ :*ndi de#gustat8 toate acestea tre,uie s se schim,e, de'i, ă
pentru moment, va tre,ui s mai a' ă tepte$ >tia c tre,uie s &ie atent "n ă ă
rela iile cu ace'ti oameni, iar e0perien a proprie "l "nv ase c e0ist ţ ţ ăţ ă ă
limite c*nd dore'ti s &aci ceva &oarte repede$ !u toate acestea, 'tia c ă ă
va tre,ui să-'i struneasc ner ,darea$ ă ă
<ohn Ale0ander "l privea cu aten ie pe !oleman de c*teva minute$ ţ
Din momentul "n care intrase "nso it de (annister, i se p ruse vag ţ ă
cunoscut$ +ra t*n r, pro,a,il ca ă m de v*rsta lui$ Dar nu era numai at*t$
5 Domnule doctor, v rog s m scu#a i, dar am sen ă ă ă ţ timentul că
ne-am mai "nt*lnit$
5 +ste posi,il$
!oleman vor,ea cu indi&eren $ Numai pentru c ţă ă-l sus inuse ţ
"ntr-un incident, nu dorea să-i lase impresia c "n ă tre ei se sta,ilise o
alian $ Apoi, se g*ndi c poate a &ost prea dur$ ţă ă
5 Am &ost stagiar la (ellevue, apoi la Halter /eed 'i
.assachusetts :eneral$
5 Nu, cred c ne ă -am v #ut mai devreme$ A i &ost vreodat "n ă ţ ă
;ndiana6 La Ne3 /ichmond6
5 Da$ !oleman era uimit$ .-am n scut acolo$ ă
<ohn Ale0ander radia$
5 (ine"n eles c tre,uia s ţ ă ă-mi amintesc numele$ at l ă
dumnevoastr era$$$ doctorul (yron !oleman6 ă
5 De unde 'tii6 De mult vreme nu mai rostise ci ă neva numele
tat lui s u$ ă ă
5 >i eu sunt din Ne3 /ichmond$ >i so ia mea ţ $
5 Adev rat6 Ne ă -am "nt*lnit acolo6
5 Nu cred, dar "mi amintesc c v ă -am v #ut de c*teva ori$ at l ă ă
meu era 'o&er de camion$ Locuiam la c*teva mile de ora'$ otu'i, s-ar
putea s v ă -o aminti i pe so ia mea$ Familia ei avea un maga#in de ţ ţ
&ier rie$ 2e numea at ă unci +li#a,eth <ohnson$
5 Da, cred c da$ .emoria "ncepu s lucre#e$ Nu s ă ă -a "nt*mplat
ceva cu ea$$$ un accident6
5 (a da$ at l ei a murit c*nd trecea cu ma'ina peste calea ă
&erat $ +li#a,eth era cu el$ ă
5 %mi amintesc ceva$ :*ndurile lui !oleman s rir peste ani, la ă ă
vremea c*nd, "n ca,inetul de provincie, tat l s u tratase at* ia oameni, ă ă ţ
p*n c*nd propria sa s n tate se 'u,re#ise$ )e vremea aceea eram la ă ă ă
colegiu, dar mi-a povestit tata$
5 +li#a,eth era aproape moart $ ; ă -au & cut trans&u ă #ie 'i a
supravie uit$ !red c atunci am intrat prima dat "ntr ţ ă ă -un spital$ Am stat
acolo aproape o s pt m*n $ Ale0ander & cu o pau# $ Dac sunte i ă ă ă ă ă ă ţ
cumva li,er "ntr-o sear , sunt sigur c so iei mele "i va &ace pl cere s ă ă ţ ă ă
v cunoasc $ Avem un apartament mic$$$ t*n rul e#it , in ă ă ă ă tuind
adev rul9 de'i am*ndoi erau din acela'i loc, "ntre ei e0ista o mare ă
di&eren social $ ţă ă
!oleman 'tia &oarte ,ine acest lucru$ .intea "l averti# 8 &ii atent cu ă
asemenea alian e, chiar dac " i &ac pl ţ ă ţ ăcere, mai ales printre
su,ordona i$ /a ion 8 nu este sno ţ ţ ă ,ism, este doar o pro,lem de ă
disciplin pro&esional $ ă ă
5 +i ,ine, cred c o vreme voi avea &oarte mult de munc $ 2 ă ă ă
vedem cum vor evolua lucrurile$
!uvintele sunau &als$ )uteai să-l re&u#i mai &rumos, se cert "n ă
g*nd$ Nu te-ai schim,at, prietene, nu te-ai schim,at deloc$
1
%n acel moment, Harry omaselli ar &i dorit ca doamna 2traughan
s se "ntoarc la ,uc t riile ei 'i s ă ă ă ă ă-l lase "n pace$ Apoi se controlă 5
avea o e0celent 'e& a sec iei de nutri ie, tre,uia s o aprecie#e$ ă ă ţ ţ ă
+0istau "ns momente c*nd se "ntre,a dac Hildei 2traughan "i ă ă
trece vreodat prin minte c spitalul rei !omitate este un tot unitar$ ă ă
De c*te ori vor,ea cu ea, avea impresia c inima spitalului este de &apt ă
"n ,uc t rii$ otu'i Harry omaselli ra ion o,iectiv, aceast atitudine ă ă ţ ă ă
este speci&ic oamenilor care ă -'i iau munca &oarte "n serios$ !ategoric
pre&era asta "n locul indi&eren ei 'i lenei$ ţ
4 sec ie ,un "'i cerea sus 'i tare drepturile, se lupta s le o, in , ţ ă ă ţ ă
iar doamna 2traughan era o lupt toare$ !hiar "n acel moment, ea lupta ă
cu &iecare &i,r a &iin ei sale$ ă ţ
5 . "ntre, dac v da i seama, domnule $, c*t de serioas este ă ă ă ţ ă
aceast pro,lem $ ă ă
5 !red c da$ ă
5 Domnule $ Idoamna 2traughan se re&erea "ntotdeauna la
persoane cu ini iala numelui, chiar 'i c*nd era vor,a de so ul eiJ, ţ ţ
ma'inile de sp lat vase sunt vechi, sunt dep 'ite de cel pu in cinci ani$ ă ă ţ
De atunci mi se spune "n &iecare an8 anul viitor vom cump ra altele noi$ ă
>i c*nd vine anul viitor, unde sunt ma'inile mele6 A&lu c sunt am*nate ă
pentru alte dou spre#ece luni$ Nu mai merge, domnule , pur 'i simplu ă
nu mai merge a'a7
Administratorul se preg ti s reia argumentele pe care le &olosise ă ă
p*n atunci$ ă
5 = spun categoric, ma'inile de sp lat vase vor &i "nlocuite$ >tiu ă ă
ce pro,leme ave i la ,uc t rie, dar ele sunt &oarte costisitoare9 dac v ţ ă ă ă ă
aminti i, ultima estimare a &ost cam de unspre#ece mii de dolari, cu ţ
condi ia s schim ţ ă , m 'i sistemul de distri,u ie al apei calde$ ă ţ
5 !u c*t o s am*na i mai mult, cu at*t vor costa mai mult7 ă ţ
5 Din &ericire, sunt con'tient 'i de acest lucru$ Dar "n acest
moment, capitalul spitalului pentru e0tindere este &oarte ,ine chi,#uit$
Noua cl dire "nseamn o cheltuial mare$ +ste o pro,lem de priorit i9 ă ă ă ă ăţ
unele echipamente medicale tre,uie s &ie pe primul plan$ ă
5 La ce este ,un echipamentul medical, dac pacien ii nu au ă ţ
&ar&urii curate din care s m n*nce6 ă ă
5 Doamn 2traughan, situa ia nu st chiar at*t de r u 'i noi doi ă ţ ă ă
'tim asta$
5 Dar nu este departe, se "nc p *n masiva doamn $ %n ultima ă ăţ ă ă
vreme o gr mad de &ar&urii care trecuser prin ma'inile de sp lat au ă ă ă ă
&ost sp late manual pentru c erau murdare$ %ncerc m s &im &oarte ă ă ă ă
aten i, dar "n orele de v*r&$$$ ţ
5 Da$ %n eleg &oarte ,ine$ ţ
5 +0ist pericol de in&ec ie 'i sunt "ngrijorat , dom ă ţ ă nule $ %n
ultima vreme s-au semnalat in&ec ii intesti ţ nale printre mem,rii
personalului$ %n asemenea situa ii, toat lumea d vina pe m*ncare$ ţ ă ă
Dar nu m-ar surprinde ca ma'inile s &ie cau#a$ ă
5 Avem nevoie de dove#i sus inute "n aceast presu ţ ă punere$
/ ,darea lui omaselli ajungea la cap t$ Doamna 2traughan veni ă ă se
"ntr-o #i e0trem de aglomerat pentru el$ %n speran a c va "ncheia ă ţ ă
discu ia, administratorul "n ţ tre, 8 !*nd a & cut )atologia ultima anali# ă ă ă
de ,acterii la ma'inile de sp lat vase6 ă
5 !red c acum 'ase luni, a' putea veri&ica$ ă
5 re,uie s le cerem s &ac imediat alta$ A'a vom 'ti e0act cum ă ă ă
st m$ ă
5 Foarte ,ine, domnule $, o&t doamna 2traughan resemnat $ ă ă
2ă-i spun eu doctorului )earson6
5 Nu, "l anun eu$ !ontinu "n g*nd8 m car "l scu ţ ă ă tesc pe <oe
)earson de o asemenea 'edin $ ţă
5 .ul umesc, domnule $, 'i doamna se ridic greoi de pe scaun$ ţ ă
Administratorul a'tept ca ea s plece, apoi "ncerc s revin la ă ă ă ă ă
pro,lemele #ilei$
1
David !oleman se "ntorcea de la mas $ rec*nd prin coridoarele ă
"ntunecoase de la su,sol, se g*ndea la timpul petrecut p*n acum "n ă
compania doctorului )earson$ Nesatis& c tor, hot r" el, 'i ă ă ă
neconcludent$
)earson a &ost destul de cordial 5 mai t*r#iu, nu chiar de la
"nceput$ %n prima #i l-a g sit pe !oleman "n ,iroul lui, a'tept*ndu ă -l$
5 A'adar, nu ai glumit c*nd ai spus c vrei s ă ă "ncepi imediat$
5 Nu avea rost s mai a'tept$ Am v #ut la,oratoarele, sper c nu ă ă ă
v sup ra i$ ă ă ţ
5 +ste dreptul dumitale, spuse )earson neprietenos$ %n eleg*nd ţ
c ă a &ost nepoliticos, continuase mai ,l*nd8 !red c tre,uia s te ă ă
"nt*mpin, să- i ure# ,un sosit$ Ar t apoi spre mald rul de h*rtii de pe ţ ă ă ă
,irou8 Uite, tre,uie mai "nt*i s &ac ordine aici$ Dup aceea poate ă ă
hot r*m care ă - i vor &i responsa,ilit ile aici$ ţ ăţ
)earson s-a cu&undat "n h*rtii, iar !oleman neav*nd altceva de
& cut a "nceput s citeasc o revist $ .ai t*r ă ă ă ă #iu a &ost chemat o &at ă ă
pentru dictare 'i dup aceea "l asistase pe )earson la o anali# ă ă
comparativ , "n sala de autopsie$ A'e#at l*ng .cNeil 'i 2eddons, se ă ă
sim ea 'i el ca un "nv cel$ ţ ăţă
.ai t*r#iu, serviser pr*n#ul "mpreun 'i )earson "l pre#entase ă ă
unor colegi, dup care, , tr*nul se scu#ase c are de lucru 'i plecase$ ă ă ă
Acum, !oleman se "ntorcea singur "n sec ie 'i cump nea "n g*nd ce ţ ă
avea de & cut$ ă
Anticipase o oarecare re#isten din partea , tr*nului$ Din c*teva ţă ă
discu ii, intuise c )earson nu dorise un alt medic patolog "n sec ie, ţ ă ţ
dar, categoric, nu se a'teptase la a'a ceva$
2e a'teptase s i se preg teasc m car un ,irou de lucru 'i s i se ă ă ă ă ă
atri,uie c*teva responsa,ilit i &oarte clare$ (ine"n eles c nu se ăţ ţ ă
a'teptase s i se atri,uie r spunderi majore imediat$ Nu avea nimic ă ă
"mpotriv ca , tr*nul s ă ă ă-l studie#e o vreme$ De &apt, "n locul lui
)earson 'i el ar &i procedat la &el cu un nou venit$ Dar situa ia se ţ
dovedea a &i mult mai complicat $ +i ,ine, dac a'a st teau lu ă ă ă crurile,
va tre,ui să-i schim,e , tr*nului unele idei ă 5 'i repede$
!oleman "'i cuno'tea &oarte ,ine de&ectele, dar "'i 'tia 'i calit ile$ ăţ
)oate c cea mai important era ,una sa preg tire ca medic 'i patolog$ ă ă ă
Bent 4CDonrtell nu spusese dec*t adev rul c*nd a&irmase c era un ă ă
specialist de clas $ De'i era t*n r, avea preg tirea 'i e0perien a pe ă ă ă ţ
care mul i medici o c p tau dup ani "ndelunga i$ Nu avea motive s ţ ă ă ă ţ ă-i
&ie team de )earson 'i nici nu dorea s stea "n um,ra lui$ .ai era ceva ă ă
care-l sus inea, un sentiment ce se ridica deasupra tuturor consideren ţ -
telor, indi&erent la caracter, a'tept ri, toleran , sau orice altceva$ ă ţă
Luase hot r*rea s practice medicina & r com ă ă ă ă promisuri, curat, cinstit
'i chiar e0act, at*t c*t era posi,il e0actitatea "n medicin $ Fa de ă ă ţă
oricine & cea mai pu in, 'i v #use 'i cunoscuse ast&el de oameni, &a ă ţ ă ţă
de cei care & ceau compromisuri, &a de politicieni, lene'i, am,i io'i, ă ţă ţ
am,i io'i & r scrupule, sim ea dispre 'i de#gust$ Dac i s ţ ă ă ţ ţ ă -ar &i cerut să
e0plice de unde "i veneau asemenea sentimente, n-ar &i reu'it să
spun $ %n mod sigur nu era sentimental, de'i unul dintre motivele pen ă -
tru care & cuse medicina &usese de a ă -i ajuta pe oameni$ +ra posi,il ca
'i tat l s u s ă ă ă-l &i in&luen at, dar David credea c nu prea mult$ Acum ţ ă
reali#a c tat l s u &u ă ă ă sese un medic ,un, dar nu de e0cep ie, 'i e0istau ţ
di&eren e i#,itoare "ntre &irile lor$ ( tr*nul !oleman &usese un om cald ţ ă
cu mul i prieteni$ Fiul s u era rece, greu de ghicit 'i, adesea, ţ ă
resping tor$ at l glumea cu pa ă ă cien ii 'i & cea tot ce putea pentr ţ ă u ei$
Fiul le-o t ia scurt, nu glumea niciodat cu ei, dar "i trata cu ă ă
corectitudine 'i & cea pentru ei ceva mai ă mult dec*t mul i al ii$ ţ ţ
Uneori, "n momentele sale de autoanali# , David !o ă leman , nuia ă
c s ă -ar &i comportat la &el chiar dac pro ă &esia sa ar &i &ost alta 'i nu
medicina$ ( nuia c una dintre calit ile sale de ,a# era e0actitatea, ă ă ăţ ă
com,inat cu intoleran a la gre'eli sau nereu'ite, 'i sentimentul c pe ă ţ ă
oricine te-ai &i hot r*t s serve'ti, acesta era "n ă ă drept it s primeasc ăţ ă ă
de drept ma0imul din ceea ce tre,uia s dai$ )oate c cele dou ă ă ă
sentimente erau "ntr-un &el contradictorii$ 2au poate c &useser ă ă
eviden iate co ţ rect de un coleg de 'coal , care ă -i "nchinase odat un ă
toast ironic8 ?Lui David !oleman, omul cu inim antiseptic @$ ă ă
Acum, trec*nd pe coridor, g*ndurile i se "ntoarser "n pre#ent 'i ă
instinctul "i spuse c era la un pas de con&lict$ ă
;ntr "n ,irou 'i "l g si pe )earson aplecat deasupra microscopului$ ă ă
( tr*nul "l privi$ ă
5 =ino s ve#i lama asta$ =reau s ă ă- i cunosc p ţ ărerea$
5 Din punct de vedere clinic, ce ca# este6 "ntre, !oleman, ă
aranj*nd prima lam su, microscop$ ă
5 +ste o pacient a lui Lucy :rainger$ Lucy este chirurg ortoped ă
aici, o s-o cuno'ti$ + vor,a despre o t*n r de nou spre#ece ani, =ivian ă ă ă
Lo,urton, elev asis ă tent la noi$ Are o um&l tur la genunchiul st*ng$ ă ă ă
Durere persistent $ /adiogra&ia arat o neregularitate osoas $ Acestea ă ă ă
sunt lamele de la ,iopsie$
+rau opt lame 'i !oleman le studie pe r*nd$ %n elese imediat de ce ţ
dorea )earson să-i cunoasc p rerea$ +ra un ca# du, ă ă ios, &oarte di&icil,
ca toate ca#urile de acest gen$
5 +u a' spune ,enign$
5 +u cred c este malign, spuse )earson lini'tit, 2arcom osos$ ă
F r alte cuvinte, !oleman lu din nou prima lam $ 4 cercet cu ă ă ă ă ă
&oarte mult aten ie 'i la &el proced 'i cu celelalte 'apte$ 2tudie petele ă ţ ă
ro'ii-al,astre, transparente 'i, mental, c ut argumente pro 'i contra$ ă ă
oate lamele ar tau un proces de generare a unei &orma iuni osoase ă ţ
noi, activitate osteo,lastic "n cartilagiu$$$ re ă ,uia s ia "n considera ie ă ţ
traumatismul$ raumatismul cau#ase o &ractur 6 Noua &orma ie osoas ă ţ ă
era re#ultatul regener rii, propriului e&ort al corpului de "ns n to'ire6 ă ă ă
Dac era a'a, concrescen a era cu siguran ,enign $$$ +ra ă ţ ţă ă
osteomielit 6 La microscop putea con&unda u'or osteomielita cu ă
necru torul sarcom osos$ Dar nu, nu era in ţă va#ie de vase de s*nge$$$
)atologul se con&runta cu perena "ntre,are c reia tre,uiau s ă ă-i &acă
&a to i patologii8 +ra oare un proces natural "n cadrul sistemului de ţă ţ
apărare al organismului6 2au proli&era pentru c era un neoplasm 'i, ă
prin urmare, era de natur malign 6 .align, sau ,enign6 )uteai at*t de ă ă
u'or s gre'e'ti$$$ 'i tot ce puteai &ace era s c*nt re'ti pro,ele 'i s ă ă ă ă
ac ione#i "n consecin $ ţ ţă
5 %mi pare r u, dar nu sunt de acord cu dumnea ă voastr , "i spuse ă
lui )earson$ !red c este ,enign$ ă
5 Dar e'ti de acord c putem avea "ndoieli, nu6 Am*ndou sunt ă ă
posi,ile$
5 Da$
%n ast&el de ca#uri e0istau "ntotdeauna "ndoieli$ )atologia nu era o
'tiin e0act , nu e0istau &ormule ma ţă ă tematice care să- i arate c ai ţ ă
gre'it sau ai g*ndit ,ine$ %n elegea e#itarea lui )earson$ ( tr*nul purta ţ ă
responsa,ilitatea diagnosticului &inal$ Dar asta & cea parte din munca ă
paologului, tre,uia s "n&run i 'i s accep i acest risc$ ă ţ ă ţ
5 Dac ave i dreptate 'i este sarcom osos, asta "n ă ţ seamnă
amputare$
5 >tiu asta7 / spunsul era vehement, dar tonul nu era iritat$ ă
!oleman sim i c , oric*te nereguli e0istau "n aceast sec ie, ţ ă ă ţ
)earson era un medic cu prea mult e0perien ca s o,iecte#e "n &a a ă ţă ă ţ
unei di&eren e de opinie$ )e l*ng aceasta, am*ndoi 't ţ ă iau c*t de
delicate erau punctele de plecare "n sta,ilirea unui diagnostic$
5 2 le ia dracu de ca#uri limit 7 e0clam , tr*nul sup rat$ Le ă ă ă ă ă
ur sc$ re,uie s iei o hot r*re, 'tiind c este posi,il s gre'e'ti$ ă ă ă ă ă
5 +ste un adev r vala,il pentru "ntreaga activitate a patologului, ă
spuse !oleman ,l*nd$ Dar cine 'tie asta6 4amenii nu 'tiu$ +i "i v d pe ă
patologi doar "n &ilme sau la televi#or7 +l este omul de 'tiin "m,r cat ţă ă
"n halat al,, 'i at*t$ 2e uit la microscop 'i spune ,enign sau malign, ă
uite-a'a7 +i nu 'tiu c noi suntem uneori la limita de a nu &i siguri de ă
nimic$
David !oleman g*ndise de multe ori la &el, & r s ă ă -o spun at*t de ă
e0presiv$ Avea convingerea c pe , tr*n ideea aceasta "l o,seda de ă ă
mult timp$ %n &ond, era un punct de vedere pe care numai un alt
patolog "l putea "n elege$ ţ
5 Nu crede i "ns , c de cele mai multe ori avem dreptate6 ţ ă ă
5 +i, da, avem dreptate7 )earson se "nv*rtea agitat prin camer $ ă
Dar ce &acem atunci c*nd nu avem dreptate6 !e &acem "n ca#ul
acesta6 Dac eu spun malign, Lucy :rainger va tre,ui s ă ă-i ampute#e
piciorul, nu va avea de ales$ ;ar dac eu gre'esc, o t*n r de ă ă ă
nou spre#ece ani "'i va pierde un picior degea,a$ >i dac ă ă este malign
'i nu se va &ace amputarea, pro,a,il c "n doi ani &ata va muri$ )oate ă
c oricum va muri, spuse , tr*nul cu triste e$ Nu "ntotdeauna ă ă ţ
amputarea salvea# via a$ ă ţ
+ra o &a pe care !oleman nu o , nuise la )earson, implicarea ţă ă
ra ional pro&und , "ntr ţ ă ă -un ca# anume$ Desigur, nu era nimic gre'it "n
asta$ !a patolog era ,ine s te g*nde'ti c mai tot timpul nu aveai a ă ă
&ace cu ,uc i de esut, ci cu vie ile oamenilor, 'i deci#ia ta putea &i ăţ ţ ţ
crucial pentru ei$ Acest lucru " i inea trea# "n con ă ţ ţ 'tiin &aptul c nu ţă ă
tre,uie s permi i sentimentelor s a&ecte#e ra ionamentul 'tiin i&ic$ ă ţ ă ţ ţ
!oleman, de'i mult mai t*n r, cuno'tea "ndoielile cu care se con&runta ă
)earson$ %ncerc s sus in ra ionamentul , tr*nului$ ă ă ţ ă ţ ă
5 Dac este malign , nu avem timp de pierdut$ ă ă
5 >tiu7 )earson g*ndea pro&und$
5 A' sugera s studiem c*teva ca#uri asem n toare, ca#uri cu ă ă ă
acelea'i simptome$
( tr*nul cl tin din cap$ ă ă ă
5 Nu putem$ Ar dura prea mult$
5 Dar dac am c uta la arhiv $$$ insist !oleman$ ă ă ă ă
5 Nu avem arhiv $ ă
!uvintele &useser rostite at*t de "ncet, "nc*t !oleman se "ntre, ă ă
la "nceput dac au#ise ,ine$ )arc pentru a ă ă -i spori starea de uluire,
)earson continu 8 ă
5 De mult vreme am vrut s &ac ordine "n arhiv $ Niciodat nu ă ă ă ă
am avut timp$
Nevenindu-i s cread , !oleman "ntre, 8 ă ă ă
5 =re i s spune i$$$ c nu putem studia ca#urile anterioare6 ţ ă ţ ă
5 Ar dura o s pt m*n s g sim dosarele$ Nu sunt prea multe ă ă ă ă ă
ca#uri asem n toare, iar noi nu avem at*t de mult timp$ ă ă
Nimic nu-l putea 'oca pe !oleman at*t de mult ca această
m rturisire$ Arhiva 'i studiul comparativ erau componente esen iale ă ţ
pentru munca patologului$ +ra o surs de re&erin e, un mijloc de a ă ţ
"nv a, o unealt ce completa cuno'tin ele 'i e0perien a patologului$ ăţ ă ţ ţ
.ai mult dec*t at*t, era semnul c sec ia patologie "'i & cea munca "n ă ţ ă
mod e&icient$ +ra o garan ie c viitorii pacien i ai spitalului vor ţ ă ţ
,ene&icia de ceea ce se "nv ase de ăţ -a lungul timpului$ )entru David
!oleman a,sen a arhivei pentru studii comparate nu putea &i cali&icat ţ ă
dec*t cu un singur cuv*nt8 criminal $ ă
)*n "n acest moment "ncercase s nu ă ă -l "n&runte direct pe <oseph
)earson$ ( tr*nul lucra de mul i ani "n spital singur, investise munc ă ţ ă
mult aici$ Dup p rerea lui !oleman, ,una administrare 'i ,una ă ă ă
preg tire pro&esional erau complementare$ Dar, din cele dou , "n ă ă ă
ca#ul patologiei partea medical era mai important $ >tia destule ă ă
ca#uri ne&ericite datorate &aptului c h*rtiile o luaser "naintea 'tiin ei$ ă ă ţ
!re#use c aici situa ia se putea pre#enta invers$ 4 administrare sla, , ă ţ ă
dar o ,un preg tire me ă ă dical $ Acesta era motivul ce ă -i atenuase
tendin a &ireasc de a ţ ă -l judeca pe , tr*nul patolog pe ,a#a eviden elor$ ă ţ
Dar acum, "i era imposi,il s se mai a, in $ Doctorul )earson era un ă ţ ă
incompetent 'i un del s tor$ %ncerc , s atenue#e dispre ul din glas8 ă ă ă ă ţ
5 !e crede i c am putea &ace6 ţ ă
5 Nu pot s &ac dec*t un singur lucru$ ă
)earson se "ntoarse la ,irou, ap s ,utonul inter&onului 'i ă ă spuse8
5 2 vin (annister$ 2e "ntoarse apoi spre !oleman$ +0ist doi ă ă ă
oameni e0per i "n acest domeniu, !hollingham, la (oston 'i +arnhart la ţ
Ne3 KorA$
5 Da, am au#it de ei$
5 .-a i chemat6 "ntre, (annister intr*nd$ ţ ă
5 ;a lamele$ Faci dou seturi 'i le trimi i cu un curier special, de ă ţ
urgen $ Un set pentru !hollingham la (oston 'i cel lalt pentru ţă ă
+arnhart la Ne3 KorA$ )ui 'i c*te o copie a dosarului$ Am*ndoi s ne ă
trimit conclu ă #iile lor, telegra&ic, c*t mai cur*nd posi,il$
?. car, g*ndi !oleman, a g sit o re#olvare e&icient @$$ 4pinia ă ă ă
celor doi e0per i, da, era o idee ,un $ ţ ă
5 Ar tre,ui s primim r spunsul "n dou sau trei9 #ile$ )*n atunci ă ă ă ă
ar &i ,ine s discut cu Lucy :rainger$ N ă -o să-i spun prea multe, o să-i
spun doar c am avut unele "ndoieli 'i a'tept m o con&irmare de la un ă ă
e0pert$ %n timp ce vor,ea, "l privea t ios pe !oleman$ ă
/+;2)/+N+!+
=ivian st tea nemi'cat $ +ra uluit $ Nu "n elegea$ Nu i se puteau ă ă ă ţ
"nt*mpla ei toate aceste lucruri9 nu, doctori a :rainger vor,ea despre ţ
altcineva$ :*ndurile "i alergau haotic$ Asta era7 Dintr-o gre'eal , se ă
inversaser radio ă gra&iile a doi pacien i$ 2e mai "nt*mplase "n spital$ ţ
Doctori a :rainger era &oarte ocupat $ )utea &ace u'or aceast ţ ă ă
gre'eal $ )oate c , chiar "n acest moment, celuilalt pa ă ă cient i se
spunea$$$
%'i opri ,rusc g*ndurile 'i se concentr s ă ă-'i limpe#easc mintea$ ă
Nu era o gre'eal $ >tia limpede dup e0 ă ă presiile de pe chipul doctori ei ţ
:rainger 'i al lui .iAe$ Am*ndoi erau acum "n &a a ei 'i o priveau$ ţ
5 !*nd ve i$$$6 !*nd ve i 'ti e0act6 o "ntre, pe doctori $ ţ ţ ă ţă
5 )este dou #ile$ Ne va spune sigur doctorul )earson$ ă
5 >i el nu 'tie$$$
5 %n acest moment, nu, =ivian$ Nu 'tie nimic sigur$
5 4h, .iAe7 %i "ntinse m*na, disperat $ %mi pare r u$$$ dar$$$ cred ă ă
c o s pl*ng$ ă ă
Lucy se ridic s plece$ ă ă
5 .ai stai pu in6 "l "ntre, ea pe 2eddons$ ţ ă
5 Da$
5 Ai grij s o convingi c pentru moment nimic nu este sigur$ A' ă ă ă
vrea s &ie preg tit $$$ %n ca#ul "n care$$$ ă ă ă
5 %n eleg$ ţ
ravers*nd coridorul, Lucy g*ndi8 2unt sigur c "n ă ă elegi$ ţ
;eri după-amia# , vor,ise cu )earson 'i nu era hot r*t "nc dac ă ă ă ă ă
s o anun e pe =ivian$ Dac a'tepta, 'i ra ă ţ ă portul de la patologie al
,iopsiei spunea ?,enign@, =ivian nu va 'ti niciodat despre aceast ă ă
um,r de "ndo ă ial care planase asupra ei$ Dar, pe de alt parte, dac ă ă ă
peste dou #ile, raportul spunea @malign@, amputarea de ă venea o
pro,lem vital $ %n ca#ul acesta =ivian tre,uia preg tit , alt&el, ă ă ă ă
impactul psihologic ar &i &ost prea mare$ >ocul produs ,rusc tinerei ce
nu , nuise c ceva e "n neregul putea &i traumati#ant$ )uteau trece ă ă ă
#ile "ntregi p*n c*nd =ivian putea &i preg tit psihologic s accepte ă ă ă ă
amputarea, #ile pe care nu-'i putea permite s le piard $ ă ă
.ai era ceva ce c*nt rise "n luarea deci#iei, &aptul c <oe )earson ă ă
a'tepta o opinie din a&ara spitalului$ Lucrul acesta era semni&icativ
pentru Lucy$ Dac ar &i &ost un ca# clar, el i ă -ar &i dat re#ultatul imediat$
Faptul c nu dorea s se pronun e acum, "nclina su,stan ial "n &avoarea ă ă ţ ţ
unei tumori maligne$
:*ndindu-se la toate aceste posi,ilit i, Lucy hot r*se c =ivian ăţ ă ă
tre,uia s 'tie situa ia$ Dac mai t*r#iu verdictul era ?,enign@, e ă ţ ă
adev rat c ar &i &ost "n&ri ă ă co'at degea,a, dar era pre&era,il unui 'oc ă
puternic, pentru care era complet nepreg tit $ )ro,lema &usese ă ă
oarecum simpli&icat de apari ia lui 2eddons$ !u o sear "n urm , ă ţ ă ă
t*n rul stagiar venise la Lucy 'i ă -i spusese inten ia sa de a se c s tori ţ ă ă
cu =ivian$ /ecunoscuse c la "nceput avusese inten ia s stea ă ţ ă
deoparte, dar acum se r #g*ndise$ Lucy se ,ucurase$ . car =ivian nu ă ă
era singur , avea unde g si sprijin moral 'i "ncurajare$ ă ă
F r "ndoial , avea nevoie de am*ndou $ Lucy "i spu ă ă ă ă sese c este ă
suspect de sarcom osos, c*t putuse de ,l*nd, dar indi&erent c*t de ă
,l*nd vor,eai, nu puteai atenua lovitura$ Acum, Lucy "'i aminti că
urm torul lucru ce tre ă ,uia & cut era s ă ă-i anun e pe p rin ii &etei$ Avea ţ ă ţ
deja apro,area ei ca p rin ii s ă ţ ă-i &ie anun a i$ Acum, ea tre ţ ţ ,uia s le ă
dea vestea cea rea prin tele&on$ ( nuia ce urma$ =ivian era minor $ ă ă
!on&orm legii, tre,uia o, inut con ţ sim m*ntul p rin ilor pentru ţă ă ţ
amputare$ Dac p rin ii veneau cu avionul, puteau s ă ă ţ ă-'i dea
consim m*ntul ime ţă diat$ Dac nu, tre,uia s ă ă-'i &oloseasc toat ă ă
puterea de convingere pentru ca ei s trimit consim m*ntul prin ă ă ţă tr-o
telegram $ ă
%'i privi ceasul$ Avea o #i aglomerat $ .ai ,ine d dea tele&onul ă ă
acum$ ;ntr "n ca,inetul pe care ă -l "mp r ea cu :il (artlett, la etajul doi$ ă ţ
+ra at*t de mic, "nc*t arareori "l &oloseau "mpreun $ !olegul s u st tea ă ă ă
de vor, cu Bent 4CDonnell, a'a c "n ,irou era mare "ngr m ă ă ă ădeal $ ă
5 2cu#ă-m , Lucy, "ncepu 4CDonnell$ )lec imediat$ !amera asta ă
nu a &ost proiectat pentru trei persoane$ ă
5 Nu-i nevoie s pleci$ Am de re#olvat c*teva pro ă ,leme, apoi
tre,uie s plec eu$ ă
5 Ar &i ,ine s r m*i, interveni (artlett$ +u 'i Bent suntem &oarte ă ă
serio'i "n diminea a asta$ Discut m viito ţ ă rul chirurgiei$
5 Unii or s v spun c nu are nici un viitor, intr Lucy "n jocul ă ă ă ă ă
colegului s u$ 2e spune c chirurgii sunt pe cale de dispari ie$ )este ă ă ţ
c* iva ani vom &i demoda i precum vracii$ ţ ţ
Nimic nu-i & cea mai mult pl cere lui (artlett de ă ă ă c*t acest schim,
de cuvinte$
5 >i cine, te "ntre, eu, va mai t ia 'i coase trupu ă rile oamenilor6
5 Nu vor mai tre,ui t iate$ otul se va reduce la diagnostic$ ă
.edicina va &olosi &or ele naturii pentru a lupta cu relele$ =ei preveni ţ
cancerul cu metode psihiatrice, iar guta prin psihologie aplicat $ !ite#, ă
,ine"n eles$ ţ
5 A,ia a'tept #iua aceea$
!a "ntotdeauna c*nd se a&la al turi de Lucy se sim ă ea ,ine$ !e ţ
prost &usese, ,a chiar ridicol, pentru c nu permisese rela iei dintre ei ă ţ
s devin mai intim $ La urma urmei, de ce "i era &ric 6 )oate c ar ă ă ă ă ă
tre,ui s mai pe ă treac o sear cu Lucy 'i apoi s lase lucrurile s ă ă ă ă-'i ur-
me#e cursul$ Dar nu era acum momentul să-i spun $ ă
5 . "ndoiesc pro&und c vom tr i at*t de mult$ %n timp ce Lucy ă ă ă
vor,ea, sun tele&onul$ / ă ăspunse ea, apoi "i "ntinse receptorul lui
(artlett$ +ste pentru tine$
5 Da6
5 Doctor (artlett6 se au#i o voce de &emeie$
5 La tele&on$
5 2unt domni'oara /a3son de la urgen e$ Am un mesaj de la ţ
doctorul !li&&ord$
5 2pune$
5 = roag s co,or* i$ >i repede, dac pute i$ A &ost un accident ă ă ă ţ ă ţ
de circula ie la o ,arier 'i sunt mul i r ni i$ +ste 'i un ca# grav, la care ţ ă ţ ă ţ
doctorul !li&&ord v roag s ă ă ă-l asista i$ ţ
5 2pune-i c vin imediat$ %mi pare r u, Lucy$ er ă ă min m alt dat $ ă ă ă
otu'i, vreau s 'tii c eu nu ă ă -mi &ac griji c voi r m*ne 'omer$ At*ta ă ă
timp c*t se vor &a,rica motoare de ma'ini mai mari 'i mai rapide, va &i
mereu nevoie de chirurgi$
(artlett ie'i salut*ndu-i prietenos$ 4CDonnell "l urm $ / mas ă ă ă
singur , Lucy ridic receptorul$ ă ă
5 =reau o convor,ire interur,an , te rog$ 2alem, 4regon$ ă
1
Bent 4CDonnell se strecur cu a,ilitate prin corido ă rul aglomerat,
spre propriul s u ,irou$ >i el avea o #i plin $ %n mai pu in de o jum tate ă ă ţ ă
de or tre,uia s se duc la sala de opera ii$ .ai t*r#iu, avea o 'edin ă ă ă ţ ţă
cu consiliul de conducere, apoi mai avea de consultat 'i c* iva ţ
pacien i$ )recis termina seara, t*r#iu$ ţ
Din nou "i veni "n minte Lucy$ )rivind-o 'i st*nd at*t de aproape de
ea, a'a cum st tuse cu c*teva clipe mai "nainte, se g*ndise din nou la ă
rela ia dintre ei$ Dar acum, "i revenise o mai veche convingere, 'i ţ
anume c aveau su&iciente puncte comune pentru a crea o rela ie ă ţ
permanent $ 2e "ntre, de ce se g*ndise at*t de mult la Lucy "n ultima ă ă
vreme$ )oate pentru c patru#eci de ani era o v*rst critic pentru ă ă ă
, r,a i$ Apoi #*m,i, amintindu ă ţ -'i c avusese ni'te perioade scurte, cu ă
c*teva "nt*lniri amoroase, dar acestea nu i se p ruser &ire'ti$ Acum ă ă
aceste perioade erau mult mai rare$ 4ricum, era o,ligat s &ie mult mai ă
discret dec*t "n tinere e$ ţ
De la Lucy, g*ndurile "i alunecar la Denise Ouant#$ De c*nd "l ă
invitase s o vi#ite#e, "n seara c*nd se "nt*lni ă ser "n casa lui +ustace ă
23ayne, 4CDonnell con&irmase participarea sa la un congres al
chirurgilor la Ne3 KorA, ce urma s se in s pt m*na urm toare$ Dac ă ţ ă ă ă ă ă
dorea s-o "nt*lneasc pe doamna Ouant#, tre,uia s ă -o anun e c*t mai ţ
repede$
!*nd intr "n ,irou, ceasul de pe mas "i ar t c mai avea ă ă ă ă ă
dou #eci de minute p*n la opera ie$ /idic recep ă ă ţ ă torul, spun*ndu-'i "n
g*nd c lucrurile tre,uiesc re#olva ă te atunci c*nd te g*nde'ti la ele$
!eru num rul din Ne3 KorA$ Au#i un clic 'i apoi o voce8 ă
5 !asa doamnei Ouant#$
5 Am o convor,ire pentru doamna Ouant#, spuse vocea
centralistei$
5 Doamna Ouant# nu este acum acas $ ă
5 >ti i unde poate &i g sit 6 ţ ă ă
5 Doamna Ouant# este la (urlington, )ennsylvania$ Dori i ţ
num rul de acolo6 ă
5 = rog$ ă
5 Num rul este8 Hunter, M ă -5PL5$
5 .ul umesc$ Din nou se au#i un clic$ A i notat nu ţ ţ m rul6 "ntre, ă ă
centralista$
5 Da, mul umesc, r spunse 4CDonnell 'i "nchise$ ţ ă
!u cealalt m*n apucase cartea de tele&on a (urlingtonului$ ă ă
! ut "n ea p*n c*nd ajunse la ?23ayne, +ustace /$@ Dup cum se ă ă ă ă
a'teptase, num rul care i se d duse era acela'i cu cel din carte$ /idic ă ă ă
din nou receptorul 'i &orm num rul lui 23ayne$ ă ă
5 !asa 23ayne, "i r spunse vocea unui , r,at$ ă ă
5 A' dori s vor,esc cu doamna Ouant#$ ă
5 Un moment, v rog$ ă
5 Alo6 Denise Ouant# la tele&on$
Uitase c*t de atr g toare i se p ruse vocea ei$ +ra pu in r gu'it ă ă ă ţ ă ă
'i rostea gra ios chiar cele mai simple cuvinte$ ţ
5 . "ntre, dac m mai ii minte$ 2unt Bent 4CDo ă ă ă ţ nnell8
5 2igur c da7 Doctore 4CDonnell, "mi &ace pl cere s te aud7 ă ă ă
>i-o imagin l*ng tele&on, cu p rul negru rev rsat peste umeri$ ă ă ă ă
5 Am sunat la Ne3 KorA$ .i-au dat num rul de aici$ ă
5 Am venit asear $ ata are ,ron'it 'i m ă ă -am g*ndit s stau cu el ă
o #i sau dou $ ă
5 2per c nu este nimic serios, nu6 ă
5 Nu tocmai$ ata are o constitu ie de asin$ >i "nc p *nare la &el$ ţ ă ăţ
>tiu asta, g*ndi el, dup care spuse cu voce tare$ ă
5 Doream s te invit s cin m "mpreun la Ne3 KorA$ =oi merge ă ă ă ă
acolo s pt m*na viitoare$ ă ă
5 ;nvită-m $ / spunsul veni prompt 'i & r echi ă ă ă ă voc$ )*n atunci ă
m "ntorc acas $ ă ă
5 )oate c a' putea anticipa$ Ai o sear li,er c*t timp stai la ă ă ă
(urlington6
5 2eara asta ar &i singura, spuse ea dup un mo ă ment de g*ndire$
4CDonnell calcul repede$ Avea trea, p*n "n jur de ora 'apte, ă ă ă
dac nu intervenea altceva$$$ ă
5 4h, stai pu in7 "i "ntrerupse g*ndurile Denise Ouant#$ Am uitat$ ţ
%n seara asta doctorul )earson serve'te cina cu tata$ !red c tre,uie s ă ă
stau 'i eu$ )oate vrei s vii aici6 ă
<oe )earson ar &i &ost surprins să-l vad acolo$ >tia din instinct c ă ă
nu era o idee ,un $ ă
5 .ul umesc, cred c este mai ,ine s am*n m$ ţ ă ă ă
5 4&, Doamne7 ) rea de#am git $ Apoi se "nseni ă ă ă n 8 Dar ne putem ă
"nt*lni dup cin $ Doctorul )earson 'i tata sigur vor "ncepe o partid de ă ă ă
'ah$
5 Ar &i minunat7 La ce or vei &i li,er 6 ă ă
5 %n jur de nou 'i jum tate$ ă ă
5 2 trec s te iau6 ă ă
5 )oate economisim timp dac vin eu "n ora'$ 2pu ă ne-mi unde$
5 La /egency /oom6
5 (ine$ La nou 'i jum tate$ La revedere$ ă ă
4CDonnell l s receptorul "n &urc , sim ind deodat c are emo ii$ ă ă ă ţ ă ă ţ
Apoi privi spre ceas$ re,uia s se gr ă ă,easc dac vroia s ajung la ă ă ă ă
timp "n sala de opera ie$ ţ
1
)artida de 'ah de dup cin dintre doctorul )earson 'i +ustace ă ă
23ayne "ncepuse de patru#eci de minute$ !ei doi , tr*ni se a&lau &a ă ţă
"n &a , av*nd "ntre ei o mas de 'ah din lemn de tranda&ir$ 2e g seau ţă ă ă
"n aceea'i su&ragerie "n care cu trei s pt m*ni mai devreme 4CDon ă ă nell
'i 23ayne avuseser "n&runtarea ver,al $ Numai dou ,ecuri erau ă ă ă
aprinse "n camer $ ă
Fe ele am*ndurora erau "n um,r $ Lumina dintre ei c dea chiar pe ţ ă ă
centrul mesei de 'ah$ Numai atunci c*nd & ceau c*te o mutare le erau ă
luminate &e ele$ ţ
Am*ndoi erau t cu i 'i lini'tea ce ă ţ -i "nv luia ca o mantie groas era ă ă
"ntrerupt doar de sc*r *itul scaune ă ţ lor stil Ludovic al Q=-lea pe care
st teau$ +ustace 23ayne se l s pe spate, in*nd "n m*n un pahar de ă ă ă ţ ă
cristal cu coniac 'i se uit la piesele de pe ta,la de 'ah$ Urma s mute ă ă
)earson$
5 Aud c s ă -au & cut schim, ri la spital$ ă ă
<oe )earson studia ta,la de 'ah$ Apoi se "ntinse 'i mut un pion pe ă
partea st*ng $ Dup ce termin , morm i un singur cuv*nt8 ă ă ă ă
5 !*teva$
Din nou t cere, nemi'care, "nc*t curgerea timpului p ă ărea c se ă
oprise$
5 +'ti de acord cu ele6 2e aplec 'i mut ne,unul "n diagonal , ă ă ă
dou p trate spre dreapta$ )rivi peste ta ă ă ,la de 'ah pe jum tate ă
amu#at$ Atitudinea sa spunea8 str punge linia asta, dac po i$ ă ă ţ
De data aceasta <oe r spunse "nainte de a muta$ ă
5 Nu cu toate$ / mase "n um,r , studiind po#i ia pieselor 'i ă ă ţ
c*nt rind variantele pe care le avea$ Apoi, "ncet, mut o tur spre ă ă ă
dreapta$
+ustace 23ayne a'tepta$ recu un minut$ Dou $ rei$ %ntr ă -un t*r#iu
"ntinse m*na dup tura sa 'i o mut , ca s contracare#e mutarea ă ă ă
partenerului s u$ ă
5 Ai putea să-mi ceri un veto, pe viitor, dac do ă re'ti$
5 4h6 !e &el de veto6 %ntre,area &usese rostit "n ă cet, dar
mi'carea care o "nso ise &usese rapid $ ţ ă
5 Le-am spus lui 4rden (ro3n 'i 'e&ului consiliului de conducere
c sunt dispus s dau un s&ert de milion de dolari pentru cl direa ă ă ă
noului spital$
De data aceasta t cerea dur mai mul ă ă t$ %ntr-un t*r#iu, , tr*nul ă
patolog mut ne,unul 'i captur un pion$ ă ă
5 >ah7 2unt o groa# de ,ani$ ă
5 Am pus o condi ie$ 23ayne mut s ţ ă ă-'i apere regele$ Dau ,anii
cu condi ia ca tu s ai li,ertatea de a ţ ă - i conduce sec ia a'a cum dore'ti ţ ţ
'i at*ta timp c*t dore'ti$
De data aceasta <oe )earson nu mai mut $ ) rea s medite#e, ă ă ă
privind "n "ntuneric pe deasupra capului celuilalt$
5 2unt impresionat$ )rivi din nou ta,la de 'ah$ Dup pu in, mut ă ţ ă
calul, atac*nd din nou regele$
+ustace 23ayne privi cu aten ie mutarea patologului$ %nainte de a ţ
muta el, se ridic , lu de la ,ar sticla cu coniac 'i umplu paharele$ ă ă
5 r im "ntr ă -o lume a tinerilor$ !red c "ntotdeauna a &ost a'a$ ă
Doar c , uneori, cei , tr*ni sunt cei care au puterea$$$ 'i capacitatea ă ă
de a o &olosi$ Apoi, se a'e# 'i mut pionul din &a a regelui, captur*nd ă ă ţ
calul ce-i punea pro,leme$
)earson "'i m*ng*ia g*nditor , r,ia$ Hot r" s mute regina 'i ă ă ă
captur pionul din &a a regelui$ ă ţ
5 2pui c $$$ 4rden (ro3n, 4CDonnell$$$ 'tiu acest lucru6 ă
5 Am &ost &oarte e0plicit$ 23ayne lu la r*ndul s u ne,unul cu ă ă
calul$
Deodat , )earson "ncepu s r*d $ Nu se putea spune de unde "i ă ă ă
venea amu#amentul, de la joc, sau de la ceea ce discutau$ .ut regina ă
"n &a a regelui adversarului$ ţ
5 >ah mat7
De'i "n&r*nt, +ustace 23ayne "l privea admirativ$
5 <oe, nu am nici o "ndoial , e'ti la &el de ,un ca "n tinere e7 ă ţ
1
.u#ica se opri 'i perechile de pe ringul de dans ale micului, dar
&oarte &recventatului clu,, "ncepur s se "mpr 'tie pe la mese$ ă ă ă
5 2pune-mi la ce te g*nde'ti6 "l "ntre, Den ă ise #*m,indu-i peste
masa micu ce "i desp r ea$ ţă ă ţ
5 2 &iu sincer, m g*ndeam ce pl cut ar &i dac am putea repeta ă ă ă ă
"nt*lnirea$
Denise ridic paharul$ ă
5 )entru g*nduri asem n toare, toasta ea$ ă ă
5 (eau pentru asta$ %'i termin , utura din pahar 'i "i & cu semn ă ă ă
unui chelner s repete comanda$ .ai dans m6 ă ă
.u#ica "ncepuse din nou$
5 .i-ar &ace mare pl cere7 ă
2e ridic , "ntorc*ndu ă -se pe jum tate spre el 'i porni ă r spre micul ă
ring de dans, luminat discret$ +l "ntinse ,ra ele, iar ea se cui, ri "ntre ţ ă
ele$ Dansar lipi i unul de altul$ 4CDonnell nu era un dansator ,un$ ă ţ
.edicina nu-i l sase prea mult timp s se per&ec ione#e$ Dar De ă ă ţ nise "'i
potrivea &iecare mi'care cu a lui$ %i sim ea trupul "nalt, unduitor, ţ
mi'c*ndu-se cu pl cere, anticip*nd mu ă #ica 'i propriile lui mi'c ri$ ă
2im ea par&umul discret pe care ţ -l remarcase de la prima "nt*lnire$ !ei
cinci mem,ri ai orchestrei c*ntau "n surdin , cre*nd o atmos&er inti ă ă -
m , un c*ntec ce &usese la mod cu c* iva ani mai "na ă ă ţ inte8
+rive(te piramidele de pe malul ,ilului,
Admir r s ritul soarelui pe o insul , la tropice, ă ă ă ă
Dar aminte(te- i, iu!ito, c tot timpul ţ ă
)mi este dor de tine.
)e moment i se p ru c era "n alt timp, c tr ia "n ă ă ă ă tr-un vid, i#olat
de pro,lemele medicale, de spital 'i de toate "nt*mpl rile #ilnice$ Apoi, ă
melodia se schim, "ntr ă -una cu ritm mai rapid 'i #*m,i din cau#a
sentimentalismului ce-l cuprinsese$
5 =ii des aici6 Adic la (urlington6 ă
5 Nu chiar$ Din c*nd "n c*nd "l vi#ite# pe tata$ 2ă- i spun drept, ţ
nu-mi place deloc ora'ul$ 2per s nu ă - i o&en ţ se# m*ndria civic $ ă
5 Nu, uneori 'i eu g*ndesc la &el$ Dar nu te-ai n s ă cut aici6 %mi dai
voie să- i spun Denise6 ţ
5 (ine"n eles$ 2 nu &im conven ionali$ %l privi drept "n &a 'i ţ ă ţ ţă
schi un #*m,et$ Da, m ţă -am n scut aici$ Am &ost la 'coal aici 'i ă ă
locuiam acas $ Atunci tr ia mama$ ă ă
5 >i acum, de ce stai la Ne3 KorA6
5 !red c sunt ne3 ă -yorAe# din instinct$ >i apoi, so ul meu ă ţ
locuie'te acolo$ +ra prima dat c*nd men io ă ţ na ceva despre c snicia ei$ ă
Dup ce ne ă -am desp r it, am sim it c nu pot pleca$ Nu ă ţ ţ ă -mi place alt
ora'$
5 Da, cred c a'a este$ ă
2e g*ndea din nou c*t era de &rumoas aceast &e ă ă meie$ Nu era
deloc arti&icial , era e0trem de &eminin $ Bent 4CDonnell, in*nd ă ă ţ -o
acum "n ,ra e, sim indu ţ ţ -i c l ă dura corpului, 'tia c o dore'te$ ( nuia c ă ă ă
era 'i e0trem de sen#ual $ Deli,erat, alung aceste g*nduri$ +rau pre ă ă -
mature$ /emarc din nou rochia de m tase, &oarte ele ă ă gant , cu care ă
era "m,r cat $ %i amintea un alt g*nd ce ă ă -i trecuse prin minte "n seara
aceea8 Denise era o &emeie ,ogat $ Ajunseser la locul "nt*lnirii ă ă
aproape simultan$ +l "'i parcase ma'ina 'i se "ndreptase pe jos spre
intrarea clu,ului, c*nd un !adillac str lucitor se oprise 'i un 'o&er "n ă
uni&orm se repe#ise s ă ă-i deschid portiera De ă nisei$ 2e salutaser , apoi ă
ea se "ntorsese spre 'o&erul ce r m sese discr ă ă et "n spate$
5 .ul umesc, om, "i spusese ea$ !red c nu tre,uie s te mai ţ ă ă
"ntorci$ ( nuiesc c domnul 4CDonnell m va conduce acas $ ă ă ă ă
5 .ul umesc, doamn $ (un seara, domnule$ ţ ă ă
Dac s ă -ar &i g*ndit mai ,ine, 'i-ar &i dat seama c &iica lui +ustace ă
23ayne nu putea &i dec*t o &emeie &oarte ,ogat $ +a era ă
mo'tenitoarea$ Nu c l ă -ar &i preocupat prea mult9 veniturile sale de
acum "i permiteau s duc o via con&orta,il 'i s ă ă ţă ă ă-'i satis&ac toate ă
nevoile$ otu'i, o &emeie e0trem de ,ogat "n e0isten a lui, era un ă ţ
lucru nou, total nea'teptat$ 2e tre#i iar la realitate, & c*nd compara ie ă ţ
"ntre Denise 'i Lucy :rainger$ !u un u'or crescendo, orchestra termină
melodia$
4CDonnell 'i Denise aplaudar pu in 'i, apoi, p r sir ringul de ă ţ ă ă ă
dans$ Lu*nd-o u'or de ,ra , o conduse spre masa lor$ Un chelner se ţ
repe#i s le in scaunele 'i le servi , uturile pe care le comandase ă ţ ă ă
4CDonnell$ Acum, st*nd &aţă-n &a 'i savur*nd , utura, Denise "i spuse ţă ă
tandru8
5 Am vor,it despre mine$ Acum, spune-mi ceva despre tine$ .ai
puse si&on "n 3hisAyul s u$ %i pl cea ca , utura s &ie diluat , un &apt ă ă ă ă ă
pe care majoritatea chelnerilor "l ignorau$ + o chestie de o,i'nuin $ ţă
>tiu s ascult, Bent$ ă
<um tate din g*ndurile ei 'opteau8 acesta este un , r,at, un ă ă
, r,at "n toat &iin a lui$ Lat "n umeri, cu chip hot r*t, personalitate ă ă ţ ă
puternic $ 2e "ntre, dac o va s ruta "n seara aceasta 'i ce se va ă ă ă ă
"nt*mpla dup aceea$ !redea c se deschideau posi,ilit i interesante ă ă ăţ
cu Bent 4CDonnell$
Bent "i povesti despre spital, despre munca lui, despre speran ele ţ
pe care le avea$ +a "l "ntre,ase despre trecutul lui, despre oamenii pe
care-i cunoscuse, admir*ndu-i pro&un#imea g*ndirii 'i sensi,ilitatea cu
care vor,ea despre orice lucru$
Apoi dansar din nou$ !helnerul le umplu paharele$ )ovestir , ă ă
dansar , chelnerul se "ntoarse 'i secven a se repet $ ă ţ ă
Denise "i povesti despre c snicia ei$ Avusese loc cu optspre#ece ă
ani "n urm 'i durase #ece$ 2o ul ei era ju ă ţ rist la o &irm din Ne3 KorA$ ă
Aveau doi copii gemeni, Ale0 'i )hilippa, care r m seser "n grija ei$ ă ă ă
)este c*teva s pt m*ni "mplineau 'aptespre#ece ani$ ă ă
5 2o ul meu este un om per&ect ra ional$ Ne ţ ţ -am dat seama că
suntem incompati,ili 'i c am pierdut des ă tul timpul ca s ajungem la ă
aceast conclu#ie$ ă
5 = mai vede i6 ă ţ
5 Da, des$ La dineurile din ora'$ Din c*nd "n c*nd lu m masa ă
"mpreun $ %ntr ă -un anume &el, :eo&&rey este un , r,at "nc*nt tor$ 2unt ă ă
sigur c i ă ă ţ -ar pl cea$ ă
Am*ndoi erau &oarte rela0a i$ F r s a'tepte s &ie chemat, ţ ă ă ă ă
chelnerul le umplu din nou paharele$ 4CDonnell o "ntre, despre divor $ ă ţ
5 Ai pro,leme cu o, inerea divor ului6 ţ ţ
5 Nu tocmai$ :eo&&rey dore'te s divor e#e, dar in ă ţ sist ca eu s ă ă-i
&urni#e# pro,ele$ %n statul Ne3 KorA tre,uie neap rat s &ie adulter$ ă ă
)*n acum nu am mers at*t de departe$ ă
5 2o ul t u nu a vrut niciodat s se rec s toreasc ţ ă ă ă ă ă ă6
5 :eo&&rey6 ) ru surprins $ Nu ă ă -mi pot imagina a'a ceva$ +l este
"nsurat cu legea$
5 %n eleg$ ţ
5 :eo&&rey a considerat "ntotdeauna c patul era un loc &oarte ă
nimerit ca să-'i citeasc dosarele$ ă
4 spusese ,l*nd, aproape cu intimitate$ 4CDonnell "n elegea de ce ţ
e'uase c snicia lor$ :*ndul acesta "l e0cita$ ă
5 2cu#a i ţ -m , domnule, dori i s mai comanda i ceva6 (arul se ă ţ ă ţ
"nchide$
2urprins, 4CDonnell "'i privi ceasul$ +ra aproape unu diminea a$ ţ
Nu-i venea s cread c petrecuser "mpreu ă ă ă ă n trei ore 'i jum tate$ 4 ă ă
privi pe Denise$ Aceasta scutur din cap$ ă
5 Nu, mul umesc, "i spuse chelnerului, 'i ţ -i pl ti nota pe care ă
acesta i-o pre#entase$
erminar ce aveau "n pahare 'i plecar $ %n timp ce a'teptau s le ă ă ă
&ie adus ma'ina Denise "l lu de ,ra 'i ă ă ţ -i spuse8
5 !e p cat c plec m7 Nu tre,uia s re&u# m ulti ă ă ă ă ă mul pahar$
Bent e#it pu in, apoi "ncerc 8 ă ţ ă
5 )utem merge la mine, dac vrei$ Am un ,ar &oar ă te ,ine asortat
'i este "n drum$ 2e "ntre, dac proce ă ă dase ,ine$ ; se p ru c o,serv "n ă ă ă
atitudinea ei o r ceal , o urm de surprindere nepl cut $ Apoi, aceasta ă ă ă ă ă
trecu$
5 Da, de ce nu6
(uicAul "i a'tepta a&ar , cu portierele deschise 'i motorul pornit$ ă
ravers*nd ora'ul, Bent conducea mai "ncet ca de o,icei, "ntruc*t
, use cam mult$ +ra o noap ă te c lduroas 'i &erestrele ma'inii erau ă ă
co,or*te$ Dinspre scaunul cel lalt, sim i "nc o dat o und discret de ă ţ ă ă ă ă
par&um$ !*nd ajunser la ,locul "n care locuia, parc ma'ina "n strad ă ă ă
'i urcar "n li&t$ Ajun'i sus, "n apar ă tament, el "ncepu s prepare ă
, uturile$ ă
Denise st tea "n &a a unei &erestre deschise din su&ra ă ţ gerie, privind
luminile (urlingtonului$ /*ul ce traversa ora'ul t ia o ,ra#d ad*nc de ă ă ă
"ntuneric "ntre malurile sale$ 2t*nd "n spatele ei, "i spuse "ncet8
5 De mult timp n-am mai preg tit un cocAtail$ 2per s nu &ie prea ă ă
dulce$
Denise sor,i din pahar, apoi 'opti8
5 !a tot ce &aci tu, Bent, este per&ect7
)rivirile li se "nt*lnir 'i el "i lu paharul din m*n $ Dup ce ă ă ă ă -l puse
jos, ea se lipi de el cu naturale e$ 4 str*nse "n ,ra e 'i o s rut $ %n acel ţ ţ ă ă
moment, "ncepu s sune, strident, tele&onul "n camera al turat $ Nu ă ă ă
puteau s nu ă -l ia "n seam $ ă
Denise se desprinse ,l*nd din "m,r i'are$ ăţ
5 Dragul meu, cred c tre,uie s r spun#i$ ă ă ă
ravers*nd camera spre tele&on, Bent o v #u lu*ndu ă -'i po'eta 'i
m nu'ile$ +vident, seara era compromis $ /i ă ă dic aproape &urios ă
receptorul, apoi &uria i se di#olv $ ă
+ra spitalul, medicul de gard $ Unul din pacien ii lui & cuse &e,r 'i ă ţ ă ă
avea simptome &oarte serioase$ %i puse c*teva "ntre, ri scurte, apoi ă
spuse8
5 (ine, vin imediat$ %ntre timp anun ,locul de trans&u#ii, s &ie ţă ă
preg ti i$ ă ţ
%ntrerupse leg tura 'i apoi "l sun pe portar s cheme un ta0i ă ă ă
pentru Denise$
)A;2)/+N+!+
De cele mai multe ori, doctorul <oseph )earson o,i'nuia s se ă
culce devreme$ %n mod deose,it, "ns , "n serile "n care juca 'ah cu ă
, tr*nul 23ayne, se culca &oarte t*r#iu, ceea ce & cea ca "n diminea a ă ă ţ
urm toare s &ie o,osit 'i iritat$ Dup partida de noaptea trecut , acum ă ă ă ă
se a&la "ntr-o asemenea stare de indispo#i ie$ ţ
!itind necesarul de materiale pentru u#ul la,oratorului, lucru pe
care "l detesta de o,icei, cu at*t mai mult acum, pu&ni nemul umit$ ţ
.*#g li c*teva semn turi, apoi citi o alt &oaie$ De data asta pu&ni 'i ă ă ă
m*r*i e0trem de nemul umit$ Un avi#at ar &i 'tiut ce urmea# 8 doctorul ţ ă
)earson era gata s e0plode#e$ ă
.omentul e0plo#iei se ivi odat cu a treia &oaie de h*rtie$ ( tr*nul ă ă
arunc stiloul din m*n , lu h*rtiile gr ă ă ă ămad 'i porni spre u' $ ;ntr ă ă ă
&urtunos "n la,oratorul de serologie, c ut*ndu ă -l pe (annister$
ehnicianul preg tea o cultur "ntr ă ă -un col al la,oratorului ţ $
5 Las totul 'i vino aici7 tun )earson, arunc*nd h*rtiile "n ă ă
mijlocul mesei$ !*teva &oi se "mpr 'tiar pe jos 'i <ohn Ale0ander se ă ă
gr ,i s le adune$ ;nstinctiv, se sim i u'urat c (annister, 'i nu el, era ă ă ţ ă
inta acestei &urii$ ţ
5 !e s-a "nt*mplat6 "ntre, tehnicianul apropiindu ă -se$ +ra o,i'nuit
cu accesele de &urie ale doctorului 'i nu era deloc impresionat$
5 % i spun eu ce s ţ -a "nt*mplat7 +ste vor,a de lista asta de
materiale$ Uneori cred c ai impresia c ne a&l m "n !linica .ayo$ ă ă ă
5 ot ne tre,uie su,stan e de la,orator, nu6 ţ
)earson "l ignor $ ă
5 Uneori am impresia c le m n*nci pe p*ine7 Nu i ă ă ţ -am spus să
e0plici de &iecare dat c*nd ceri o su,stan ă neo,i'nuit 6 ţă ă
5 !red c am uitat$ (annister p rea resemnat$ ă ă
5 +i ,ine, este ca#ul s "ncepi s ă ă- i aminte'ti$ )en ţ tru ce ne tre,uie
o0id de calciu6 Nu am &olosit niciodat aici a'a ceva$ ă
Fa a lui (annister se "ncre i "ntr ţ ţ -un #*m,et mali ios$ ţ
5 Dumneavoastr mi ă -a i spus s ţ ă-l cump r$ Nu este pentru gr dina ă ă
dumneavoastr 6 ă
ehnicianul se re&erea la un &apt cunoscut de am*ndoi, dar despre
care vor,eau &oarte rar$ <oe )earson "n calitatea de lider al 2ociet ii ăţ
horticole pentru cultura tranda&irilor, &olosea o mare cantitate din
su,stan ele spita ţ lului pentru a "m,un t i calitatea solului gr dinii per ă ăţ ă -
sonale$
Avu ,unul sim s par st*njenit$ ţ ă ă
5 Ah, da,$$$ a'a este$$$ ,ine, hai s-o l s m pe asta$ Dar asta6 De ă ă
ce avem dintr-o dat nevoie de ser !oom,s6 A'a, din senin6 !ine l ă -a
comandat6
5 Doctorul !oleman$ / spunsul veni prompt$ 2pera de mult s se ă ă
iveasc oca#ia s s ă ă e discute acest su,iect$
L*ng el, <ohn Ale0ander &u cuprins de un sentiment de team $ ă ă
5 !*nd6
5 ;eri$ Doctorul !oleman a semnat, oricum, nota de comand $ ă
Acolo unde de o,icei semna i dumneavoastr , ad ug (annister ţ ă ă ă
r ut cios$ ă ă
)earson privi din nou h*rtia$ )*n acum nu o,ser ă vase c era ă
semnat $ ă
5 )entru ce "i tre,uie serul6 >tii6
( tr*nul la,orant se rela0 $ /oti ele r #,un rii &use ă ă ţ ă ă ser puse "n ă
mi'care, iar acum se putea ,ucura, ca simplu spectator$ 2e "ntoarse
spre <ohn Ale0ander$
5 Dă-i drumul7 2pune7
5 )entru un test de sensi,ilitate a s*ngelui, domnule doctor
)earson, e0plic nelini'tit Ale0ander$ )entru so ă ia mea$ L ţ -a cerut
doctorul Dorn,erger$
5 !u ser !oom,s6
5 +ste pentru un test indirect, domnule doctor$
5 2pune-mi, are ceva deose,it so ia dumitale6 =o ţ cea lui )earson
avea o urm de sarcasm$ De ce nu sunt su&iciente testele "n mediu ă
salin 'i de proteine6 A'a cum &acem pentru toat lumea6 ă
Ale0ander "nghi i "n sec$ Urm o perioad de t cere$ ţ ă ă ă
5 +i ,ine, a'tept un r spuns7 ă
5 >ti i, domnule doctor, eu ţ i-am sugerat doctorului !oleman, iar
d*nsul a &ost de acord c ar &i mai complet dac $$$ ă ă
5 -u ai sugerat doctorului !oleman6
onul "ntre, rii nu l sa nici o urm de "ndoial asu ă ă ă ă pra a ceea ce
urma s se "nt*mple$ ă
5 Da, domnule, se ,*l,*i Ale0ander, sim ind perico ţ lul$ Din
moment ce unii anticorpi nu pot &i detecta i prin testele "n mediu salin ţ
'i de proteine, am cre#ut c un test suplimentar de$$$ ă
5 :ata7 i'ni cuv*ntul ,rutal, s l,atic$ ţ ă
%n acela'i timp, )earson i#,i cu pumnul "n teancul de &ormulare
a&late pe mas $ %n la,orator se l s lini' ă ă ă tea$ /espir*nd agitat, , tr*nul ă
nu-'i lua ochii de la t*nărul tehnician$
5 !u tine este o mare pro,lem , spuse "ntr ă -un t*r#iu$ +'ti cam
prea li,ertin din cau#a ideilor care i s ţ -au , gat in cap la 'coala ă
tehnic $ ă
%n timp ce vor,ea, "n tonul vocii se strecura am r ă ăciunea,
am r ciunea "mpotriva tuturor celor care erau mai tineri, care se ă ă
amestecau "n tre,urile lui, "ncerc*nd să-i su,mine#e autoritatea, care,
"n mod indiscuta,il 'i a,solut, p*n acum &usese a lui 'i numa ă i a lui$
!u o alt stare de spirit, 'i alt dat , ar &i tratat pro,lema mai ă ă ă
tolerant$ Dar acum se hot r" s ă ă-l pun ime ă diat la punct pe acest mucos
de la,orant$
5 Ascultă-m 'i "n elege ,ine ce ă ţ - i spun7 i ţ Ţ -am mai spus o dat 'i ă
nu vreau să- i mai repet$ ţ
+ra vocea autorit ii, vor,ea 'e&ul de sec ie, "i e0 ăţ ţ plica limpede
unui su,ordonat m runt c nu vor mai ă ă &i alte avertismente, c se va ă
trece direct la &apte$ ( tr* ă nul "'i apropie mult &a a de a lui Ale0ander ţ
'i-i spuse8
5 u conduc aceast sec ie 'i dac tu sau altcineva ave i vreo ă ţ ă ţ
nel murire, s veni i la mine$ Ai "n eles6 ă ă ţ ţ
5 Da, domnule$
%n acel moment Ale0ander nu dorea dec*t ca totul s se termine$ ă
>tia c & cuse ultima propunere din via a lui$ Dac a'a erai r spl tit ă ă ţ ă ă ă
pentru c " i &oloseai min ă ţ tea, de acum "nainte el "'i va &ace trea,a 'i "'i
va p s ă tra ideile pentru sine$ LasC pe al ii s ţ ă-'i &ac griji, 'i tot ei s ă ă
poarte 'i responsa,ilitatea actelor lor$
Dar )earson nu terminase$
5 Nu ac iona pe la spatele meu 'i nu pro&ita de doc ţ torul !oleman
pentru c este nou aici$ ă
.*ndria lui Ale0ander "l & cu s i#,ucneasc $ ă ă ă
5 Nu am pro&itat$$$
5 (a, eu spun c da7 >i " i spun s termini, se r sti , tr*nul, ă ţ ă ă ă
nervos, iar ochii "i aruncau &l c ri$ ă ă
Ale0ander se & cuse mic, era strivit 'i nu mai #icea nimic$ )earson ă
urm ri c*teva clipe reac ia t*n rului, apoi, p r*nd satis& cut c ă ţ ă ă ă ă-l
"ngenunchease, continu s vor ă ă ,easc $ ă
5 Acum, am să- i mai spun ceva$ De data asta to ţ nul, dac nu era ă
cordial, era ceva mai ,l*nd$ %n privin a testelor, cele dou teste ne vor ţ ă
da toate in&orma iile de care avem nevoie$ % i reamintesc c eu sunt ţ ţ ă
patolog 'i 'tiu ce vor,esc$ Ai "n eles6 ţ
5 Da, domnule doctor$
5 (ine$ % i voi spune ce voi &ace$ =ocea lui )ear ţ son devenise mai
calm , suna de parc dorea un armis ă ă ti iu$ )entru c e'ti at*t de ţ ă
nelini'tit 'i dore'ti ca testele s &ie ,ine & cute, le voi &ace chiar eu$ Aici ă ă
'i acum$ Unde este pro,a de s*nge6
5 %n &rigider, se gr ,i s r spund (annister$ ă ă ă ă
5 Adu-o$
ravers*nd camera, (annister se g*ndi c scena nu ie'ise tocmai ă
pe placul lui$ )u'tiul tre,uia pus la punct, totu'i , tr*nul &usese prea ă
dur$ Lui i-ar &i pl cut ca &urtuna s se "ndrepte spre doctorul cel t*n r$ ă ă ă
Dar poate c , tr*nul o avea "n cap 'i pe asta, pentru mai t*r#iu$ Alese ă ă
pro,a de s*nge etichetat ?D ă -na Ale0ander@ 'i "nchise u'a &rigiderului$
)earson lu &laconul cu s*nge$ %ntre timp, (annister "'i aminti de ă
comanda de materiale ce &usese cau#a scandalului$ ! #use pe jos 'i el ă
se aplec 'i o ridic $ ă ă
5 !u asta ce &ac6 "l "ntre, pe doctor$ ă
Acesta luase o epru,et curat 'i preg tea serul$ F r s ă ă ă ă ă ă-'i ridice
ochii, "ntre, iritat8 ă
5 !u ce anume6
5 !u comanda de ser !oom,s$
5 Nu vom avea nevoie de ser$ /upe-o$
(annister e#it $ 4ric*t de nesu&erit "i era !oleman, 'tia c este o ă ă
pro,lem de protocol medical$ ă
5 Ar tre,ui anun at doctorul !oleman$ Dori i s ţ ţ ă-i spun eu6
)earson, care se chinuia s scoat capacul unei sti ă ă cle, spuse
ner ,d tor8 ă ă
5 Nu, "i spun eu$
(annister ridic din umeri$ 4ricum, "i averti#ase$ Dac ie'ea ă ă
scandal, nu era el vinovat$ Lu comanda pen ă tru ser 'i o rupse,
arunc*nd &lutura'ii de h*rtie "n co'ul de gunoi$
1
/oger .cNeil, medic patolog, g*ndea c oric*t de mul i ani de ă ţ
practic medical ar avea, tot nu s ă ă -ar imuni#a 'i nu s-ar putea o,i'nui
s &ac autopsii la copii$ ocmai terminase una, 'i acum, "n sala de ă ă
autopsie, trupul unui , ie el de patru ani # cea deschis pe mas , ă ţ ă ă
o&erind un spectacol s&*'ietor$ =ederea acestuia "l tul,ura mai mult ca
oric*nd$ .cNeil 'tia deja c "n noap ă tea aceea nu va putea dormi$ 2cena
aceasta urma s i se "ntip reasc "n minte mai ales datorit &aptului c ă ă ă ă ă
moartea acestui copil &usese a,surd $ /idic privirea 'i v #u c ă ă ă ă
2eddons "l studia$
5 (ietul de el$ !e pro'ti pot &i oamenii uneori7
5 .ai a'teapt poli istul6 ă ţ
5 Da$ >i ceilal i$ ţ
5 .ai ,ine cheamă-l pe )earson$
5 (ine$
.cNeil se "ntre, dac nu cumva era la' 'i aceast cau# nu ă ă ă ă
dorea să-'i asume responsa,ilitatea$ Dar acesta era un ca# pe care
, tr*nul tre,uia s ă ă-l a&le neap rat$ Apoi, putea hot r" cine ă ă -i va in&orma
pe cei de a&ar $ ă
2eddons se "ntoarse de la tele&on$
5 )earson era la serologie$ =ine imediat$
A'teptar "n t cere$ %ntr ă ă -un t*r#iu, au#ir pa'ii t*r'i i ai lui )earsn, ă ţ
intr*nd "n sal $ %n timp ce .cNeil "i d dea detalii, , tr*nul studia ă ă ă
cadavrul$ !u o or "n urm , copilul &usese lovit de o ma'in "n &a a ă ă ă ţ
casei sale$ Fusese adus la spital de o am,ulan , dar murise pe drum$ ţă
Anun at, procurorul ceruse autopsia$ .cNeil "i spuse lui )erson ce ţ
descoperiser $ ă
5 =rei s spui c asta e cau#a6 ( tr*nului nu ă ă ă -i venea s cread $ ă ă
5 Asta l-a ucis, nu altceva, r spunse .cNeil$ ă
%l cuno'tea pe .cNeil destul de ,ine ca s 'tie c acesta nu ă ă
gre'e'te$
5 %nseamn c $$$ %n timp ce ei st teau 'i se uitau$$$ ă ă ă
5 !red c nimeni nu 'i ă -a dat seama ce se "nt*mpl , interveni ă
2eddons$
5 !* i ani avea copilul6 ţ
5 )atru$ >i era un copil tare dr g la'$ ă ă
)rivir cu to ii spre masa de autopsie, la trupul m runt$ ă ţ ă
5 (ine$ .erg eu s le spun, hot r" )earson$ ă ă
!ei trei , r,a i din sala de a'teptare "l privir ne ă ţ ă lini'ti i c*nd "l ţ
v #ur ie'ind din sala de autopsie$ Unul era "m,r cat "n uni&orm de ă ă ă ă
poli ist L*ng el st tea un , r,at "nalt, cu ochii "nro'i i$ ţ ă ă ă ţ
Al treilea , r,at, st*nd singur "ntr ă -un col , era un om m run el, cu ţ ă ţ
musta $ ţă
)earson se pre#ent $ ă
5 +u sunt 2tevens, domnule, se pre#ent 'i poli is ă ţ tul$ 2ec ia ţ
num rul cinci$ ă
2coase imediat din ,u#unar un carne el 'i ţ un creion$
5 A i v #ut c*nd s ţ ă -a "nt*mplat accidentul6 "l "ntre, )earson$ ă
5 +u am sosit la scurt timp dup ce s ă -a produs$ Ar t spre ă ă
, r,atul "nalt$ D*nsul este tat l copilului, iar domul acela este ă ă
conduc torul ma'inii$ ă
5 .i-a ie'it direct "n &a , dintr ţă -o parte lateral a casei, spuse ă
, r,atul cel m runt, cu o voce rug toare$ +u nu sunt un 'o&er neglijent$ ă ă ă
>i eu am copii acas $ Nu mergeam repede, eram aproape oprit c*nd ă
s-a "nt*mplat$
5 ;ar eu spun c e'ti un mare mincinos$ =or,ea tat l$ =ocea "i era ă ă
sugrumat de emo ie 'i am r ciune$ L ă ţ ă ă -ai omor*t 'i sper c vei ajunge ă
la "nchisoare pentru asta$
5 Un moment, v rog, interveni )earson$ cur to i 'i se uitar la ă ă ă ţ ă
el$ =om trimite un raport complet procurorului, dar v pot spune datele ă
preliminare$ !ei trei "l priveau "n t cere$ Autopsia ne ă -a ar tat c nu ma ă ă -
'ina l-a omor*t pe , iat$ ă
)oli istul privi uluit$ ţ
5 Dar eu am &ost acolo7 e0clam tat l$ = spun eu c $$$ ă ă ă ă
5 A' dori s e0iste o alt modalitate de a v spune acest lucru, ă ă ă
dar nu e0ist $ 2e adres tat lui$ ă ă ă Lovitura pe care a primit-o copilul l-a
do,or*t 'i i-a provocat o u'oar contu#ie$ A le'inat$ A avut de ă
asemenea 'i o mic &ractur la nas, &oarte ne"nsemnat , care din ă ă ă
ne&ericire a s*ngerat a,undent$ )earson se "ntoarse spre poli ist$ !red ţ
c , iatul a &ost "ntins pe spate, e0act pe locul pe care a c #ut$ ă ă ă
5 Da, domnule, a'a este$ Nu am vrut să-l mi'c m p*n c*nd a ă ă
venit am,ulan a$ ţ
5 >i c*t timp a i a'teptat6 ţ
5 !am #ece minute$
)earson cl tin u'or din cap$ +ra mai mult dec*t su ă ă &icient$ !inci
minute erau de ajuns$
5 . tem c asta a &ost cau#a mor ii copilului$ 2*ngele de la rana ă ă ţ
de la nas s-a scurs pe c ile respiratorii$ Nu a mai putut respira 'i a ă
aspirat s*nge "n pl m*ni A murit as&i0iat$ ă
)e chipul tat lui se citea groa#a 'i uluirea$ ă
5 =re i s spune i$$$ dac l ţ ă ţ ă -am &i "ntors$$$
5 =reau s spun e0act ceea ce am spus$ A' &i vrut s v pot ă ă ă
spune alt&el$ Dar nu pot spune dec*t adev rul$ Le#iunea ini ial a &ost ă ţ ă
minor $ ă
5 >i atunci, impactul cu ma'ina$$$6 "ntre, poli istul$ ă ţ
5 Nu po i &i niciodat sigur, dar eu cred c a &ost u'or$ ţ ă ă
)earson ar t spre omul cel m run el, care acum se apropiase de ă ă ă ţ
ei$
5 !red c omul acesta spune adev rul$ .a'ina se deplasa "ncet$ ă ă
5 2&*nt Fecioar 7 at l "'i prinse &a a "n m*ini 'i "ncepu s ă ă ă ţ ă
pl*ng de disperare$ ( r,atul cel m runt se apropie, "i puse o m*n pe ă ă ă ă
um r 'i ă -l conduse spre un scaun$
)oli istul era al, ca varul$ ţ
5 Doctore, eu am &ost acolo$ A' &i putut "ntoarce copilul$$$ Dar nu
am 'tiut$
5 Nu cred c tre,uie s te "nvinov e'ti$ ă ă ăţ
( r,atul p ru c nu au#ise$ !ontinu ca u ă ă ă ă n somnam,ul$
5 Am & cut un curs de prim ajutor$ ot timpul ne ă -au spus s nu ă
mi'c m pe nimeni$ Face i orice, dar nu mi'ca i pe nimeni7 A'a ne ă ţ ţ
spuneau tot timpul$
5 >tiu$ Din ne&ericire, sunt c*teva e0cep ii$ Una din ţ tre ele este
atunci c*nd un om s*ngerea# pe gur $ ă ă
1
La jum tatea culoarului de la etajul "nt*i, "n drum spre sala de ă
mese, doctorul !oleman "l v #u pe )earson ie'ind dintr ă -un ca,inet$ La
"nceput se g*ndi c acesta ar putea &i ,olnav$ ) rea preocupat, distrat, ă ă
nu vedea nimic "n jurul s u$ %n ultima clip "l v #u pe !oleman 'i se ă ă ă
"ndrept spre el$ ă
5 Ah, da$$$ doctore !oleman$$$ a' &i vrut să- i spun ceva$ ţ
!oleman sim i c , tr*nul nu ţ ă ă -'i putea aduna g*ndurile$ = #u c "i ă ă
tremurau m*inile$
5 !e este domnule doctor )earson6
5 +ra$$$ ceva "n leg tur cu la,oratorul$$$ )earson "'i scutur ă ă ă
capul$ Nu mai 'tiu$$$ o să-mi amintesc mai t*r#iu$ D du s se "ntoarc , ă ă ă
dar "i veni un g*nd "n minte$ Da, cred c ar tre,ui s preiei sala de ă ă
autopsie "ncep*nd de m*ine$$ Fii cu ochii pe ei, ai grij s &ac trea, ă ă ă ă
,un $ ă
5 Foarte ,ine$ =oi &i ,ucuros s-o &ac$
David !oleman avea idei &oarte clare despre cum tre,uie s se ă
&ac autopsiile, 'i acum avea oca#ia s le pun "n practic $ 2e g*ndi c ă ă ă ă ă
ar putea a,orda acum su,iectul care-i st tea "n minte$ ă
5 A' putea s v spun ceva, "n leg tur cu la,o ă ă ă ă ratoarele6
5 La,oratoarele6 ( tr*nului nu ă -i st tea mintea la a'a ceva$ ă
5 = aminti i c "n scrisoarea mea v ă ţ ă -am sugerat s v g*ndi i la ă ă ţ
posi,ilitatea de a-mi "ncredin a condu ţ cerea unor la,oratoare6
) rea ciudat s a,orde#e aceast pro,lem atunci 'i acolo$ Dar ă ă ă ă
!oleman sim ea c acum avea o oca#ie pe care s ţ ă -ar &i putut s n ă -o mai
ai, cur*nd$ ă
5 Da, da, "mi amintesc$
)earson p rea preocupat s priveasc un grup de ă ă ă trei persoane ce
mergeau "n &a a lor8 un poli ist 'i un om micu ce ţ ţ ţ -l sprijineau pe unul
mai "nalt$
5 . g*ndeam c a' putea "ncepe cu serologia$ A' dori s &ac ă ă ă
ni'te veri&ic ri ale modului de lucru$ =eri ă &ic ri o,i'nuite$ ă
5 Hm6 !e a i spus6 ţ
+ra enervant c tre,uie s repete, dar repet $ ă ă ă
5 Am spus c a' dori s &ac unele schim, ri la serologie$ ă ă ă
5 Ah, da$ da$$$ e "n regul $ )earson era totu'i a, ă sent$ !ontinu s ă ă
priveasc pe coridor "n clipa "n care !oleman se desp r i de el$ ă ă ţ
1
+li#a,eth Ale0ander se sim ea ,ine$ Acum, c*nd era pe cale s ţ ă
serveasc masa la ,u&etul spitalului reali#a c se sim ea ,ine de ă ă ţ
c*teva #ile ,une, dar ast #i se sim ă ea mai ,ine dec*t oric*nd$ !opilul ţ
tr ia 'i mi'ca, chiar 'i acum ii sim ea mi'c rile$ A,ia venise de la un ă ţ ă
maga#in de unde cump rase c*teva lucruri pentru cas , in ă ă clusiv o
,ucat de ă material pentru camera copilului$ Acum se "nt*lnise cu <ohn
pentru a servi masa$
+ra prima dat c*nd m*ncau "mpreun la spital$ Fo ă ă losirea
,u&etului era un privilegiu acordat mem,rilor &amiliilor angaja ilor ţ
spitalului, iar <ohn a&lase acest lucru doar de c*teva #ile$ +li#a,eth
alesese o salat , sup , &riptur de miel cu carto&i 'i var# 'i ,udinc cu ă ă ă ă ă
,r*n# 'i lapte$ <ohn o "ntre,ase amu#at8 ă
5 2igur ai luat su&icient m*ncare6 ă
+li#a,eth r spunse mu'c*nd dintr ă -un ,aton de p*ine$
5 Am un copil &l m*nd$ ă
<ohn #*m,i$ !u c*teva minute "n urm se sim ea de ă ţ primat, din
cau#a con&runt rii cu doctorul )earson$ Dar ,una dispo#i ie ă ţ
contagioas a lui +li#a,eth "l & cuse s uite pentru moment de ea$ ă ă ă
4ricum, el era hot r*t s &ie &oarte ă ă atent, ca s nu mai ai, neca#uri$ ă ă
Doctorul )earson reu'ise s &ac testele de sensi,ilitate 'i ă ă -i spusese că
re#ultatul era negativ la am*ndou $ ă
5 Nu tre,uie s v &ace i nici o pro,lem , "i spu ă ă ţ ă sese el, cu &oarte
mult ,l*nde e, "ncerc*nd parc s atenue#e i#,ucnirea de diminea $ ă ţ ă ă ţă
.ai era un lucru de care tre,uia s in seam 8 )ear ă ţ ă ă son era
medic, iar el, nu$ )oate c )earson avea drep ă tate, poate c el a dat ă
prea mult importan unor lu ă ţă cruri "nv *te la 'coal $ Doar era un ăţ ă
lucru ,ine cunoscut c 'coala te "nv a o gr mad de teorie ce nu ă ăţ ă ă - i ţ
&olosea "n practic $ Numai ,unul Dumne#eu 'tie c*te teorii tre,uie s ă ă
"nve i la colegiu 'i la &acultate, cu care, dup e0amene, nu te mai ţ ă
"nt*lne'ti niciodat $ A'a putea &i 'i "n ca#ul sta$ )oate c <ohn luase ă ă ă
prea "n serios teoria "nv at la 'coal despre necesitatea e&ectu rii ăţ ă ă ă
unui "l treilea test de sensi,ilitate, "n vreme ce )earson, cu ,ogata sa
e0perien 'tia c nu este necesar$ !e spusese el a#i ţă ă -diminea 6 ţă
5 Dac am schim,a metodele de lucru "n la,orator de &iecare ă
dat c*nd apare ceva nou, nu am mai termina niciodat $ %n medicin , ă ă ă
idei noi apar "n &iecare #ii$ Dar "ntr-un spital, tre,uie s ne asigur m de ă ă
corectitudinea 'i vala,ilitatea lor "nainte de a &i aplicate$ Aici avem
de-a &ace cu vie ile oamenilor, 'i nu putem risca$ ţ
<ohn nu prea "'i d dea seama cum ar &i putut pune "n pericol via a ă ţ
cuiva un test suplimentar, dar o,servase c )earson era re&ractar la ă
ideile noi$ 2igur, doctorul !oleman ar tase limpede necesitatea unui al ă
treilea test$ Dar el era mult mai t*n r dec*t )earson 'i nu avea at*t de ă
mult e0perien $$$ ă ţă
5 i se r ce'te supa, "i "ntrerupse +li#a,eth g*ndurile$ La ce te Ţ ă
g*nde'ti6
5 La nimic, scumpo$ Hot r" s alunge totul din minte$ Am vrut s ă ă ă
te "ntre, s pt m*na trecut , cum stai cu greutatea6 ă ă ă
5 Aproape normal , r spunse +li#a,eth vesel $ Dar doctorul ă ă ă
Dorn,erger mi-a spus c tre,uie s m n*nc &oarte ,ine$ erminase ă ă ă
supa 'i se preg tea s atace &rip ă ă tura de miel$
/idic*nd privirea, <ohn "l v #u pe doctorul !oleman apropiindu ă -se$
Noul patolog se "ndrepta spre locul unde luau masa, de o,icei, medicii$
5 Domnule doctor !oleman7
5 Da6
5 Domnule doctor, a' dori s v ă -o pre#int pe so ia mea$ 2cumpo, ţ
d*nsul este domnul doctor !oleman, despre care i ţ -am povestit$
5 %mi pare ,ine, doamn Ale0ander$ !um v sim ă ă i i6 !oleman ţ ţ
& cu o pau# , i ă ă ţ n*nd "n m*ini tava cu m*ncare$
5 % i aminte'ti, scumpo6 "ntre, <ohn, pu in st*njenit de situa ie$ ţ ă ţ ţ
i Ţ -am spus c 'i domnul doctor este din Ne3 /ichmond$ ă
5 Da, desigur$ (un #iua, domnule doctor$ +u v in &oarte ,ine ă ă ţ
minte$ Nu venea i uneori la maga#inul tat lui meu6 ţ ă
5 A'a este$
Da, acum 'i-o amintea &oarte ,ine$ 4 &at vesel , cu picioare lungi, ă ă
care te servea politicos "n maga#inul "nvechit, g sind lucruri care se ă
pierduser "n "nghesu ă iala aceea$ Nu p rea s se &i schim,at prea mult$ ă ă
5 !red c am cump rat o dat ni'te umera'e de la dumneata$ ă ă ă
5 Da, "mi amintesc, spuse &ata vesel $ = ă -au &olosit6
5 Acum, dac m g*ndesc ,ine, cred c s ă ă ă -au rupt$
+li#a,eth "ncepu s r*d $ ă ă
5 Dac le duce i "napoi, sunt sigur c mama vi le schim, $ Acum ă ţ ă ă ă
ea conduce maga#inul$ +ste mai de#ordonat ca niciodat $ ă
(una ei dispo#i ie era contagioas $ !oleman #*m,ea$ <ohn trase ţ ă
un scaun li,er$
5 Nu sta i cu noi, domnule doctor6 ţ
Un moment, !oleman e#it $ Apoi, reali#*nd c ar &i nepotrivit s ă ă ă
re&u#e, spuse8
5 De acord$ )use jos tava ce con inea un dejun spartan, o salat ţ ă
de &ructe 'i un pahar cu lapte 'i se a'e# $ 4 privi din nou pe +li#a,eth$ ă
Dacă-mi amintesc ,ine, nu cumva aveai coad de cal pe vremea ă
aceea6
5 (a da$ >i prote# la din i$ ă ţ
%i pl cea &ata asta$ %nt*lnirea de ast #i p rea s ă ă ă ă-i reaminteasc o ă
pagin din trecut, "i amintea de anii ado ă lescen ei$ 2e sim ise ,ine "n ţ ţ
;ndiana$ %'i aminti vacan ele de var petrecute acolo, conduc*nd ţ ă
"mpreun cu ta ă t l s u , tr*nul 'i hodorogitul !hevrolet al acestuia$ ă ă ă
5 De mult vreme nu am mai &ost "n Ne3 /ichmond$ >ti i, tat l ă ţ ă
meu a murit, iar mama s-a mutat pe coasta de vest$ Nu m mai atrage ă
nimic acolo$ 2pune-mi, cum i se pare c snicia cu un om ce &ace parte ţ ă
din corpul medical6
5 Nu din corpul medical, nu sunt dec*t tehnician la,orant,
interveni repede <ohn Ale0ander$
;mediat se "ntre, de ce & cuse aceast preci#are$ )oate dintr ă ă ă -un
gest re&le0, cau#at de scena de diminea $ !u c*teva minute "n urm , ţă ă
<ohn se g*ndise să-i spun lui !oleman despre incident, dar imediat se ă
hot r*se s tac $ Avusese deja destule neca#uri pentru c vor,ise ă ă ă ă
deschis cu !oleman$
5 Nu te su,aprecia, spuse !oleman$ ehnologia medical este un ă
domeniu important$
5 Nu se su,aprecia# , spuse +li#a,eth$ Uneori "i pare r u c nu a ă ă ă
continuat studiile ca s devin doctor$ ă ă
5 Adev rat6 ă
Ale0ander ar &i vrut ca +li#a,eth s nu &i adus vor,a despre asta$ ă
/ spunse & r tragere de inim 8 ă ă ă ă
5 La un moment dat am avut asemenea idei$
5 De ce nu ai continuat6
5 Din motive ,anale$ %n special din cau#a ,anilor$ Nu aveam ,ani
'i tre,uia s "ncep s muncesc$ ă ă
5 .ai po i "nc s o &aci$ !* i ani ai6 ţ ă ă ţ
/ spunse +li#a,eth pentru el8 ă
5 %mpline'te dou #eci 'i trei de ani, peste dou luni$ ă ă
5 .mm7 !e , tr*n e'ti7 %ncepur to i s r*d $ 2 'tii c mai ai ă ă ţ ă ă ă ă
timp, continu !oleman$ ă
5 4h, 'tiu, spuse Ale0ander "ncet 'i g*nditor, dar 'tiind că
argumentul nu este conving tor$ Neca#ul este c asta ar implica un ă ă
mare e&ort &inanciar, tocmai acum, c*nd am "nceput s ne aranj m$ >i ă ă
pe urm $$$ vine co ă pilul$$$ L s propo#i ia neterminat $ ă ă ţ ă
!oleman lu paharul cu lapte 'i , u cu sete$ ă ă
5 .ul i oameni au & cut &acultatea de medicin , av*nd copii$ >i ţ ă ă
mul i au avut pro,leme &inanciare$ ţ
5 Asta i-am spus 'i eu, interveni +li#a,eth agitat $ %mi pare ,ine ă
c mai sunt 'i al ii care g*ndesc ca mine$ ă ţ
!oleman se 'terse la gur cu 'erve elul 'i "l privi &i0 pe Ale0ander$ ă ţ
Avea impresia c avusese dreptate "n pri ă vin a t*n rului$ ) rea ţ ă ă
inteligent 'i con'tiincios9 se vedea c "l interesea# munca lui$ ă ă
5 >tii ce cred eu, <ohn6 !red c dac g*nde'ti a'a 'i nu mergi ă ă
să- i continui studiile c*t mai ai timp, poate vei regreta tot restul vie ii$ ţ ţ
Ale0ander privea "n jos a,sent, mut*nd cu itul 'i &urculi a$ ţ ţ
5 %nc este mare nevoie de medici patologi, nu ă -i a'a6 "ntre,ă
+li#a,eth$
5 Ah, da$ )oate "n patologie mai mult dec*t "n alte domenii$
5 De ce6
5 Din nevoia de a &ace cercetare 5 de a &ace ca medicina să
progrese#e9 s umple golurile$ ă
5 !um adic , s umple golurile6 ă ă
Lui !oleman "i trecu prin minte c vor,e'te mai deschis dec*t ar &i ă
vrut$ ocmai era pe punctul de a e0prima idei care de o,icei st teau ă
&erecate "n mintea lui$ Dar compania celor doi tineri era stimulativ , ă
poate pentru c sim ea nevoia de a &i "n compania cuiva mai t*n r ă ţ ă
dup discu ia cu )earson$ ă ţ
5 %ntr-un &el, medicina este ca un r #,oi$ >i la &el ca "ntr ă -un r #,oi, ă
se "nt*mpl "naint ri spectaculoase$ Atunci, oamenii, medicii ,se reped ă ă
pe noua linie a &rontului 'i las "n urm o gr mad de goluri ce ă ă ă ă
tre,uiesc completate$
5 >i asta este sarcina patologului, s umple golu ă rile6
5 +ste sarcina tuturor ramurilor medicinii$ Dar "n patologie, uneori
posi,ilit ile sunt mai mari$ >i mai este ceva ăţ 5 cercetarea medicală
seam n cu ridicarea unui #id$ !ine adaug o in&orma ie, pune o ă ă ă ţ
c r mid peste alta, altcineva mai adaug una 'i ast&el #idul cre'te$ %n ă ă ă ă
cele din urm , vine cineva 'i pune c r mida din v*r&$ Nu le este dat ă ă ă
multora s &ac lucruri spectaculoase$ )atologii de o,icei "'i aduc o ă ă
modest contri,u ie la cu ă ţ noa'terea medical , ceva din propria lor ă
e0perien , din timpul lor propriu$ Dar &iecare patolog tre,uie s &ac ţă ă ă
asta$
<ohn Ale0ander asculta &oarte atent$
5 Dumneavoastr ve i &ace cercetare aici6 ă ţ
5 2per$
5 %n ce domeniu6
!oleman e#it $ +ra un su,iect despre care nu mai vor,ise p*n ă ă
acum$ Dar deja spusese prea multe, a'a c ce mai conta un mic ă
am nunt6 ă
5 Am s "ncep pe lipoma#e, tumori ,enigne ale esu ă ţ tului gras$
>tim &oarte pu ine lucruri despre ele$ >ti i$$$ doamn Ale0ander, s ţ ţ ă -a
"nt*mplat ceva6 Nu v sim i i ,ine6 ă ţ ţ
+li#a,eth gemuse u'or$ Acum st tea cu &a a "n palme 'i d dea din ă ţ ă
cap$
5 +li#a,eth, ce se "nt*mpl 6 Alarmat, <ohn Ale0an ă der s rise de pe ă
scaun 'i acum se "nv*rtea "n jurul mesei$
5 +ste$$$ este ,ine acum$ :ata$ 4 secund $$$ o durere mare$$$ ă
ame eal $ :ata, mi ţ ă -a trecut$
( u o gur de ap $ recuse, dar &usese ca o "n ep ă ă ă ţ ătur cu un v*r& ă
de ac, apoi ame ise 'i totul se ţ "nv*rtea "n jurul ei$
5 2-a mai "nt*mplat 'i alt dat 6 "ntre, !oleman$ ă ă ă
5 Nu$
5 +'ti sigur , draga mea6 ă
5 +i, nu te "ngrijora$ +ste prea devreme pentru copil$ .ai am cel
pu in dou luni$ ţ ă
5 otu'i, spuse !oleman serios, v s& tuiesc s mer ă ă ă ge i la ţ
o,stetrician să-i spune i ce s ţ -a "nt*mplat$ 2-ar putea s v consulte din ă ă
nou$
5 Am să-i spun$ )romit$
%n momentul acela +li#a,eth era convins c va merge$ Dar mai ă ă
t*r#iu, departe de spital, i se p ruse caraghios s &ac o pro,lem ă ă ă ă
dintr-o durere trec toare, care venise 'i disp ruse at*t de repede$ ă ă
Dac urma s se mai "nt*mple, atunci avea s se duc , dar nu acum$ ă ă ă ă
Hot r" s mai a'tepte$ ă ă
!;N!;2)/+N+!+
5 =reo veste6
Din scaunul cu rotile, =ivian o privea pe doctori a Lucy :rainger, ţ
care intrase "n camera ei$ recuser pa ă tru #ile de la ,iopsie, trei #ile de
c*nd doctorul )earson trimisese lamele la Ne3 KorA 'i (oston$
Lucy d du din cap$ ă
5 i Ţ -am spus, =ivian, tu vei &i prima care vei 'ti, imediat ce vom
avea re#ultatul$
5 !*nd$$$ c*nd ve i 'ti$$$ sigur6 ţ
5 )ro,a,il ast #i$ ă
Lucy vor,ea deta'at$ Nu dorea s arate c 'i pe ea o tul,ura ă ă
a'teptarea$ =or,ise din nou cu <oe )earson, asear 9 el "i spusese c ă ă
dac cele dou re#ultate nu veneau p*n la amia# , va suna la clinici ă ă ă ă
pe cei doi consultan i, s ţ ă-i gr ,easc pu in$ A'teptarea era grea pentru ă ă ţ
to i$ ;n ţ clusiv pentru p rin ii lui =ivian, care veniser din 4regon cu o #i ă ţ ă
"n urm $ ă
Lucy scoase ,andajul de la genunchiul lui =ivian9 rana de la
,iopsie p rea s se vindece ,ine$ )un*nd la loc ,andajul, spuse8 ă ă
5 >tiu c este greu, dar "ncearc s te g*nde'ti la alt ă ă ă ceva$
Fata #*m,i trist$
5 Nu-i u'or$
5 )oate c te va ajuta un vi#itator$ Ai unul &oarte matinal$ ă
Lucy deschise u'a 'i-i & cu semn lui .iAe 2eddons s intre, apoi ă ă
plec $ ă
.iAe era "m,r cat "n halatul de spital$ ă
5 Am &urat #ece minute$ 2unt ale tale$
2e aplec 'i o s rut $ +a "nchise ochii 'i se str*nse tare l*ng el$ ă ă ă ă
.iAe "i vor,ea cu ,l*nde e 'i ţ -i m*ng*ia p rul$ ă
5 +ste greu, nu6 A'teptarea este grea$
5 4h, .iAe, dac a' 'ti m car ce se va "nt*mpla cu mine7 Nu cred ă ă
că m-ar sup ra$$$ dar s nu 'tii$$$ ă ă
5 =ivian, draga mea, a' vrea s pot &ace ceva pentru tine$ ă
5 Ai & cut deja &oarte multe, doar prin pre#en a ta aici$ Nu 'tiu ă ţ
cum ar &i &ost & r tine$$$ ă ă
5 Nu vor,i a'a$ re,uia s &iu aici$ .i ă -a &ost predestinat, totul este
dirijat de ordinea cosmic $ %i #*m,i dar 'tia c su, acest #*m,et se ă ă
ascunde goliciunea$ !a 'i Lucy, .iAe era con'tient de implica iile ţ
"nt*r#ierii rapoartelor$ /eu'ise totu'i s o &ac pe =ivian s r*d $ ă ă ă ă
5 )rostii7 Dac eu nu mergeam la autopsia aceea, alt elev ar &i ă ă ă
ajuns prima la tine$$$
5 )oate s par a'a, dar nu po i sc pa de destin$ De pe vremea ă ă ţ ă
c*nd str mo'ii no'tri s reau prin copaci 'i se sc rpinau su, ,ra , ă ă ă ţ
genele noastre s-au apropiat pe nisipurile mi'c toare ale impului, ă
=ie ii 'i Noroc ţ ului$
=or,ea ca s se a&le "n trea, , spun*nd primele cu ă ă vinte ce-i
veniser "n minte, dar asupra lui =ivian aceasta avea e&ectul dorit$ ă
5 4h, .iAe, spui at*t de &rumos prostioarele astea$ >i te iu,esc
at*t de mult$
5 A'a mai merge$ 4 s rut din nou$ !red c 'i mama ta m place$ ă ă ă ă
5 =e#i ce-mi &aci6 =ivian "i duse o m*n la gur $ re,uia s "ntre, ă ă ă
mai "nt*i dac totul a &ost ,ine dup ce a i plecat de aici asear $ ă ă ţ ă
5 2igur c a &ost ,ine$ ; ă -am condus la hotel$ Am mai stat pu in de ţ
vor, $ .ama ta nu a spus prea multe, dar am o,servat c tat l t u ă ă ă ă
m-a studiat ,ine, spun*nd "n sinea lui8 !e &el de , r,at este acesta ă
care crede c se va "nsura cu &rumoasa mea &eti 6 ă ţă
5 Ast #i am s ă ă-i spun$
5 !e ai să-i spui6
5 Nu 'tiu$ %l trase de ureche$ A' putea să-i spun8 Are cel mai
&rumos p r ro'u, cel mai de#ordonat, dar 'i cel mai m t sos$ ă ă ă
5 +i, ne va &i de mare ajutor$ Nici o c snicie nu este complet & r ă ă ă ă
o claie de p r ro'u$ >i altceva6 ă
5 Am să-i spun8 ?Nu prea ai ce vedea la el$ Dar are o inim de aur ă
'i va &i un chirurg str lucit@$ ă
5 N-ai putea s spui, ?e0cep ional de str lucit@6 ă ţ ă
5 A' putea, dac $$$ ă
5 Dac ce6 ă
5 Dac m mai s ru i o dat acum$ ă ă ă ţ ă
1
La etajul al doilea al spitalului Lucy :rainger , tu u'or la u'a ă
'e&ului corpului medical 'i intr $ Bent 4CDo ă nnell ridic oc ă hii din h*rtii$
5 (un , Lucy, ia loc, te rog$ 4dihne'te ă - i pu in oa ţ ţ sele o,osite$
5 Acum c veni vor,a, chiar cred c sunt o,osite$ ă ă
2e a&und "n &otoliul de piele din &a a ,iroului lui 4CDonnell$ ă ţ
5 Am stat de vor, cu domnul Lo,urton, a#i ă -diminea $ ţă
4CDonnell ocoli masa 'i se coco pe col ul care era mai apropiat ţă ţ
de scaunul lui Lucy$
5 4 igar 6 ţ ă
5 .ul umesc$ Lu igara$ Da, cu tat l lui =ivian$ %'i aprinse igara ţ ă ţ ă ţ
de la ,richeta pe care i-o "ntinse 4CDonnell 'i inhal ad*nc$ Am*ndoi ă
p rin ii au ajuns aici ieri$ (ine"n eles c sunt &oarte "ngrijora i 'i nu 'tiu ă ţ ţ ă ţ
nimic despre mine$ ;-am sugerat domnului Lo,urton s stea de vor ă ,ă
cu tine$
5 A vor,it$ ;-am spus, c dup p rerea mea, &iica lui nu putea &i pe ă ă ă
m*ini mai ,une$ Nu e0ist om "n spital "n care s am mai mult ă ă ă
"ncredere dec*t "n tine$ )ot să- i spun c a p rut &oarte u'urat$ ţ ă ă
5 .ul umesc$ ţ
Lucy sim ea o imens recuno'tin pentru ceea ce spusese ţ ă ţă
4CDonnell$
5 Nu-mi mul umi mie, spuse el #*m,ind$ +ste o opi ţ nie &oarte ,ine
sus inut de argumente$ !e ţ ă -i cu &ata, Lucy6 !um evoluea# 6 ă
%n c*teva cuvinte, Lucy "i povesti ca#ul, tentativa ei de
diagnosticare 'i ,iopsia$
5 Ai vreo pro,lem cu patologia6 Nu a lucrat prompt <oe )earson6 ă
Lucy "i povesti despre motivele "nt*r#ierii$
5 !red c este plau#i,il, spune Bent g*nditor$ Nu cred c putem ă ă
&ace un ca# din asta, dar ine ţ -te de <oe$ !red c n ă -ar tre,ui să-l sl ,e'ti ă
ast #i$ ă
5 Nici nu inten ione#$ Lucy "'i privi ceasul$ =reau s ţ ă-l v d din nou ă
pe <oe, dup masa de pr*n#$ >i el crede c p*n atunci va avea un ă ă ă
r spuns s ă igur$
5 !*t de sigur poate &i un r spuns "ntr ă -un asemenea ca#6 (iata
&at 7 !* i ani spuneai c are6 ă ţ ă
5 Nou spre#ece$ ă
Lucy privea &a a lui 4CDonnell$ )e ea se oglindea in ţ teligen , ţă
caracter 'i "n elegere$ Avea un aer de m re ie, pe care ţ ă ţ -l purta cu
naturaleţe$ !eea ce-i spusese mai "nainte despre capacitatea sa
pro&esional "i & cuse pl cere$ Apoi, deodat , e0plo#iv, Lucy avu ă ă ă ă
revela ia &aptului pe care ţ -l negase "n lunile din urm $ %l iu,ea pe omul ă
acesta, pro&und 'i cu pasiune, reali#a cu claritate c se min ise singur , ă ţ ă
c nu dorise s recunoasc acest adev r, poate instinctiv, din teama ă ă ă ă
de a nu su&eri$ Dar acum nu se mai putea ascunde$ )entru o secundă
sim i o stare de sl ,i ţ ă ciune9 se "ntre, dac nu cumva o tr dea# ă ă ă ă
chipul$
5 re,uie s te p r sesc, Lucy, ă ă ă spuse el scu#*ndu-se$ ;ar am o #i
plin $ De &apt, nu sunt toate la &el6 coment #*m,ind$ ă ă
;nima "i , tea repede 'i emo iile o invadau$ 2e ridic 'i porni spre ă ţ ă
u' $ !*nd o deschise, 4CDonnell "i puse o m*n pe um r$ +ra un gest ă ă ă
nevinovat, prietenesc, dar "n acel moment e&ectul a &ost electri#ant 'i a
sim it c i se opre'te respira ia$ ţ ă ţ
5 Lucy, dac ai pro,leme, anun ă ţă-m $ >i, dac nu te sup r , a' ă ă ă ă
vrea s trec 'i eu s ă ă- i v d pacienta$ ţ ă
%ncerc*nd s se st p*neasc , ea "i r spunse st*ngaci8 ă ă ă ă
5 >i ei 'i mie o s ne &ac pl cere$ ă ă ă
%nchise u'a "n urma ei 'i pentru c*teva secunde "nchise ochii,
"ncerc*nd să-'i st p*neasc g*ndurile tumul ă ă tuoase$
1
!hinul a'tept rii diagnosticului lui =ivian avusese un e&ect ă
"ngro#itor asupra lui .iAe 2eddons$ Avea de la natur o personalitate ă
&oarte puternic 'i, "n mod o,i'nuit, era considerat ca unul dintre cei ă
mai de via 'i mai spirituali medici de la rei !omitate$ Nu era ceva ţă
neo,i'nuit ca el s &ie inima grupurilor vesele 'i g l gioase din aripa de ă ă ă
locuin e$ otu'i, "n ulti ţ mele c*teva #ile evitase sistematic compania
colegilor, pro&und preocupat de e&ectul pe care l-ar &i putut avea
diagnosticul asupra lui =ivian 'i al lui "nsu'i$
2entimentele lui &a de =ivian nu se schim,aser , dimpotriv , ţă ă ă
deveniser mai intense$ 2pera c reu'ise s ă ă ă-i conving 'i pe p rin ii ei, ă ă ţ
seara trecut $ La "nceput, dup cum era 'i de a'teptat, domnul 'i ă ă
doamna Lo,urton, =ivian 'i chiar el &useser stingheri, vor,iser ă ă
despre &leacuri 'i uneori &ormal$ %ntr-un &el, .iAe 2eddons sim ea c ţ ă
&usese acceptat de c tre ei pentru c nu se putuse alt&el$ ă ă
!*nd "i condusese la hotel vor,iser pu in despre el 'i =ivian$ ă ţ
Henry Lo,urton "l "ntre,ase despre perspectivele sale, dar 2eddons
, nuia c mai mult din polite e dec*t pentru c l ă ă ţ ă -ar &i interesat cu
adev rat$ %i m rturisise in ă ă ten ia lui de a practica chirurgia la ţ
)hiladelphia, dup ce va termina stagiul la rei !omitate$ Lo,urton ă
"ncuviin ase politicos 'i discu ia se oprise aici$ ţ ţ
%n privin a c s toriei, se p rea c nu va &i nici o o,iec ţ ă ă ă ă ie$ ţ
5 =ivian a 'tiut "ntotdeauna &oarte ,ine ce dore'te, spuse Henry
Lo,urton$ A &ost &oarte hot r*t 'i c*nd a spus c vrea s devin ă ă ă ă ă
asistent medical $ Noi am avut e#it ri, dar ea a &ost &oarte categoric ă ă ă ă
'i n-am mai avut ce s &acem$ ă
.iAe 2eddons "'i e0primase atunci speran a c nu o vor considera ţ ă
prea t*n r pentru a se c s tori$ Atunci intervenise Angela Lo,urton, ă ă ă ă
#*m,ind8
5 !red c va &i &oarte greu s ne opunem$ +u m ă ă -am c s torit la ă ă
'aptespre#ece ani 'i am &ugit de acas ca s ă -o &ac$ Nu aveam ,ani, dar
am reu'it s ne descurc m$ ă ă
5 +i ,ine, m car at*ta lucru avem 'i noi "n comun$ !el pu in p*n ă ţ ă
c*nd "ncep s muncesc, spuse 2eddons #*m ă ,ind$
oate acestea se petrecuser noaptea trecut $ Ast #i de ă ă ă
diminea , dup ce o vi#itase pe =ivian, avusese un sen ţă ă timent de
u'urare$ )oate din cau# c &usese deprimat o perioad anormal de ă ă ă
lung , 'i spiritul s u str lucitor c u ă ă ă ă tase o supap de desc rcare$ Dar, ă ă
oricare ar &i &ost cau#a, avea convingerea &erm c lucrurile se vor ă ă
termina cu ,ine$ 2e a&la acum "n sala de autopsie, "mpreun cu /oger ă
.cNeil, pe care-l asista la autopsia unei &emei "n v*rst , care murise ă
peste noapte la spital$ %l "ntre inea pe .cNeil cu tot &elul de glume9 ţ
avea reputa ia c 'tie o mul ime$ 2e opri "n mijlocul uneia 'i ţ ă ţ -l "ntre, 8 ă
5 Ai o igar 6 ţ ă
)atologul stagiar "ncuviin , d*nd din cap$ ocmai sec ţă iona inima ţ
pe care o scosese din corp$ 2eddons travers camera, g si ig rile "n ă ă ţ ă
haina de la costumul lui .cNeil 'i aprinse una$ 2e "ntoarse la mas 'i ă
continu gluma8 ă
5 >i atunci i-a spus antreprenorului de pompe &une,re, ?% i ţ
mul umesc, domnule, c ai & cut a'a, de'i cred c ai avut o gr mad ţ ă ă ă ă ă
de neca#uri@$ >i antreprenorul a r s ă puns, ?4h, nu a &ost nici o
pro,lem , nu am & cut dec*t s schim, capetele "ntre ele@$ ă ă ă
De'i gluma era maca,r , .cNeil "ncepu s r*d tare$ %nc mai ă ă ă ă
r*dea c*nd u'a se deschise 'i "n sala de autopsie intr David !oleman$ ă
5 Doctore 2eddons, te rog s stingi igara$ =ocea lui !oleman era ă ţ
calm , dar hot r*t $ ă ă ă
2eddons se "ntoarse 'i "l privi ,ine dispus$
5 4, ,un diminea a, domnule doctor$ N ă ţ u v-am v #ut$ ă
5 igara, doctore 2eddons7 =ocea Ţ -i era "nghe at , iar ochii "i ţ ă
luceau metalic$
2eddons p rea c nu "n elege prea ,ine$ ă ă ţ
5 Ah$$$ da$ )rivi "n jurul s u, dup un loc unde s ă ă ă-'i sting igara 'i ă ţ
neg sind, "ntinse m*na cu mucul spre masa de autops ă ie$
5 Nu acolo7 spuse !oleman sever, oprindu-i mi'carea$
Dup o clip , 2eddons travers sala, g si o scrumier 'i stinse ă ă ă ă ă
igara$ ţ
5 Doctore .cNeil$
5 Da, domnule doctor !oleman, r spunse acesta li ă ni'tit$
5 =rei$$$ s acoperi &a a, te rog6 ă ţ
2t*njenit, 'tiind ce se petrece "n mintea lui !oleman, .cNeil
"ntinse m*na dup un prosop$ +ra unul deja &o ă losit, p tat cu s*nge$ ă
5 Un prosop curat, te rog$ >i & la &el 'i cu organele genitale$ ă
.cNeil "i & cu semn lui 2eddons, care aduse dou pro ă ă soape curate$
Folosi unul acoperind cu grij &a a moar ă ţ tei, iar pe cel lalt "l "ntinse ă
peste organele genitale$ 2tăteau acum unul l*ng altul, st*njeni i, "n ă ţ
&a a lui !oleman$ Am*ndoi 'tiau ce urmea# $ ţ ă
5 Domnilor, cred c tre,uie s v reamintesc ceva$ De c*nd ă ă ă
intrase "n camer !oleman nu ridicase vocea, dar tonul autoritar era ă
evident$ Domnilor, c*nd &acem o autopsie, o &acem cu permisiunea
&amiliei celui care a murit$ F r aceast permisiune nu se va &ace nici o ă ă ă
autopsie$ ste clar, presupun$
5 Foarte clar, spuse 2eddons, iar .cNeil "ncuviin din cap$ ţă
5 (ine$ !ontinu m$ 2copul nostru este de a avansa "n ă
cunoa'terea medical $ Familia decedatului ne "ncredin ă ea# trupul lui, ţ ă
a'tept*nd ca noi s "l trat m cu grij 'i respect, dar mai ales cu ă ă ă
demnitate$ 2e opri o clip 'i "n sal se las lini'tea$ .cNeil 'i 2eddons ă ă ă
erau &oarte potoli i$ >i a'a ţ vom proceda, domnilor$ !u grij , respect 'i ă
demnitate$ La toate autopsiile, de acum "nainte ve i aco ţ peri &a a 'i ţ
organele genitale, 'i nu ve i &uma "n sal $ !*t despre sim ul umorului, i ţ ă ţ
se adres lui 2eddons, te las pe dumneata s hot r 'ti$ .ul umesc, ă ă ă ă ţ
domnilor$ Acum, v rog s continua i$ ă ă ţ
imp de c*teva secunde dup ce u'a se "nchise, nici unul din ei nu ă
vor,i$
5 2e pare c am cam &ost pu'i la col , o,serv 2ed ă ţ ă dons$
5 )e ,un dreptate, ă spuse .cNeil m*hnit$ u ce #ici6
1
;mediat ce "'i vor putea permite, hot r" "n sinea ei +li#a,eth ă
Ale0ander, vor cump ra un aspirator$ . tura nu reu'ea dec*t s ă ă ă
str*ng super&icial pra&ul de deasupra$ )rivi critic covorul$ Nu ă -i prea
curat, dar o s &ie$ %n seara asta tre,uia s discute cu <ohn$ ă ă
Aspiratoarele nu erau prea scumpe 'i "'i puteau permite unul$ Neca#ul
"ns era c aveau nevoie de &oarte multe lucruri 'i tre,uiau s se ă ă ă
hot rasc ce s cumpere mai "nt*i$ ă ă ă
%ntr-un &el, , nuia c <ohn avea dreptate$ +ra &oarte comod s ă ă ă
vor,e'ti despre sacri&icii 'i chiar s le &aci, c*nd n ă -ai nimic, pentru ca
<ohn s mearg la &acultate$ Dar c*nd te i#,e'ti de ele, " i venea &oarte ă ă ţ
greu s renun i la cel mai mic lucru care ar &i diminuat standardul cu ă ţ
care te o,i'nuise'i$ Uite, de e0emplu, salariul lui <ohn de la spital$ +ra
clar c nu le umpluse m*inile de ,ijuterii, dar le & cuse totu'i via a ă ă ţ
pl cut 'i "'i puteau per ă ă mite mici pl ceri care p*n nu de mult le erau ă ă
inter#ise$ +rau acum "n stare s &ac acest sacri&iciu6 +li#a,eth , nuia ă ă ă
c da, dar le va &i &oarte greu$ Facultatea "nsemna "nc patru ani de ă ă
munc , 'i chiar mai mult dac dup aceea urma stagiatura 'i ă ă ă
internatul, dac <ohn se hot ra s se speciali#e#e$ 4are merita6 4are ă ă ă
nu era mai ,ine să-'i accepte &ericirea pe care o g siser "n acest ă ă
moment, aici6
%ntr-un &el, ar &i tre,uit$ >i totu'i, +li#a,eth nu era sigur $ Ar &i ă
tre,uit să-l "m,oldeasc pe <ohn s se ri ă ă dice mai sus, s intre la ă
&acultate cu orice pre 6 Doctorul !oleman credea c ar &i tre,uit s ţ ă ă
urme#e &acultatea$ !um "i spusese el lui <ohn6 Dac ai asemenea ă
inten ii (i nu continui (coala cât timp ai oca"ia, ai putea regreta toat ţ ă
via a. ţ Atunci cuvintele o impresionaser pro&und pe +li#a,eth, 'i ă
, nuia c 'i pe <ohn$ Acum i se p reau 'i mai semni&icative$ )oate c ar ă ă ă ă
&i tre,uit s discute din nou ă "n seara asta$ Dac ea se convingea, dac ă ă
a&la cu adev rat ce dorea <ohn, poate c l ă ă -ar &i o,ligat s ia o hot r*re$ ă ă
N-ar &i &ost prima dat c*nd ar &i procedat ast&el pen ă tru re#olvarea unei
pro,leme ce-i privea pe am*ndoi$
L s m tura din m*n 'i "ncepu s 'tearg pra&ul$ Alung din ă ă ă ă ă ă ă
minte g*ndurile serioase 'i "ncepu s &redone#e un c*ntec$ +ra o ă
diminea &rumoas , soarele de august str lucea prin draperiile ţă ă ă
salona'ului micu , dar cochet$ +li#a,eth se opri l*ng mas 'i aranj ţ ă ă ă
&lorile din va# $ ocmai scosese dou &lori ce se o&iliser 'i se "ndrepta ă ă ă
spre ,uc t rie, c*nd durerea o cuprinse din nou$ =eni deodat , & r ă ă ă ă ă
nici un avertisment, ca o lim, de &oc, ca o lam de cu it, mai ă ă ţ
puternic , mult mai pro&und dec*t "n #iua aceea, c*nd luaser masa ă ă ă
la spital$ %'i inu respira ia, "'i mu'c ,u#a, "ncerc*nd s nu ipe 'i se ţ ţ ă ă ţ
pr ,u'i pe un scaun$ )entru o clip durerea disp ru, dar reveni mult ă ă ă
mai intens $ ) rea c revine ciclic$ %n eleg*nd deodat cau#a, +li#a,eth ă ă ă ţ ă
e0clam 8 ă
5 4h, nu, Dumne#eule, nu7
(uim cit de durere, 'tia totu'i c tre,uie s ac io ă ă ă ă ţ ne#e repede$
Num rul spitalului era notat "ntr ă -o agend , l*ng tele&on$ Dintr ă ă -o dat , ă
aparatul din cel lalt cap t al camerei deveni singurul s u o,iectiv$ 2e ă ă ă
t*r" spre el, a'tept*nd scurtele perioade c*nd durerea o mai l sa 'i se ă
ag de piciorul m su ei pe care era tele&onul$ Dup ce &orm 'i ăţă ă ţ ă ă -i
r spunse cineva, spuse g*&*ind8 ă
5 !u doctorul Dorn,erger$$$ +ste urgent$
Urm o pau# , dup care "l au#i pe doctor$ ă ă ă
5 2unt +li#a,eth Ale0ander$ Am "nceput$$$ eu$$$ nasc acum$
1
David !oleman mai , tu odat la u'a doctorului )earson 'i intr $ %l ă ă ă
g si pe , tr*nul patolog a'e#at la ,irou$ !arl (annister st tea l*ng el, ă ă ă ă
cu o e0presie chinuit pe &a $ Dup ce ă ţă ă -i arunc o privire, "ncepu s ă ă-l
priveasc curios$ ă
5 A i dorit s ţ ă-mi vor,i i6 !oleman vi#ita ni'te sa ţ loane de la
chirurgie 'i-'i au#ise numele strigat "n inter&on$
5 Da$ )earson era distant 'i &ormal$ Doctore !oleman, am primit o
pl*ngere "mpotriva dumitale de la un mem,ru al personalului, aici de
&a , !arl (an ţă nister$
5 Da6 !oleman ridic o spr*ncean $ (annister "i evit privirea$ ă ă ă
5 Am au#it c a i avut o ne"n elegere a#i ă ţ ţ -diminea $ ţă
5 +u nu i-a' spune chiar a'a, spuse !oleman calm$
5 Dar cum i-ai spune dumneata6 Nu e0ista du,iu, vocea
, tr*nului era acid $ ă ă
5 La drept vor,ind mi-am pus "n g*nd s nu discut pro,lema cu ă
dumneavoastr , dar pentru c domnul (an ă ă nister a ales aceast cale ă
este ,ine s au#i i totul$ ă ţ
5 Dac nu te deranjea# $ ă ă
;gnor*nd sarcasmul, !oleman continu 8 ă
5 ;eri după-amia# am spus celor doi tehnicieni de la serologie c ă ă
doresc s &ac unele veri&ic ri ale muncii de la,orator$ Ast #i de ă ă ă
diminea am & cut o ast&el de veri&icare$ !oleman "l privi direct pe ţă ă
(annister$ Am luat pro,ele unui pacient "nainte ca acestea s ajung la ă ă
serologie$ Am "mp r it cantitatea "n dou 'i am trimis &la ă ţ ă coanele "n
la,orator$ .ai t*r#iu, c*nd am veri&icat, am descoperit c domnul ă
(annister "nregistrase dou re#ul ă tate di&erite, de'i re#ultatele tre,uiau
s &ie identice$ Dac dori i, putem o, ine detaliile din registrul la,o ă ă ţ ţ -
ratorului$
)earson cl tin din cap$ 2e ridic din scaun 'i se "ntoarse cu ă ă ă
spatele la ei 5 g*ndea$ !oleman se "ntre, curios ce va urma$ >tia c ă ă
el este pe un teren per&ect solid$ Folosise o procedur standard ă
acceptat "n toate spitalele care aveau la,oratoare ,une$ )roteja ă
pacien ii 'i era o arm ţ ă "mpotriva neglijen ei$ ehnicienii con'tiin ţ cio'i
acceptau veri&icarea & r resentimente consider*nd ă ă -o ca & c*nd parte ă
din munca lor$ .ai mult chiar, el "i anun ase pe am*ndoi tehnicienii c ţ ă
va &ace aceast ve ă ri&icare$ )earson se "ntoarse ,rusc spre (annister8
5 u ce ai de spus6
5 Nu-mi place s &iu spionat$ / spunsul era agre ă ă siv$ Nu am lucrat
niciodat a'a 'i nu vreau s "ncep acum s lucre# ast&el$ ă ă ă
5 ;ar eu " i spun c e'ti un t*mpit7 url )earson$ +'ti un idiot c ai ţ ă ă ă
& cut o gre'eal at*t de prosteasc 9 de dou ori idiot pentru c ai venit ă ă ă ă ă
la mine c*nd 'tiai c ai gre'it$ ( tr*nul se opri respir*nd greu$ ă ă
!oleman sim i c o parte din aceast m*nie i#vora din propr ţ ă ă ia-i
&rustrare, c nu avea de ales 'i tre,uia s ă ă-l sus in pe t*n rul medic ţ ă ă
chiar dac acest lucru nu ă -i pl cea$ !e credeai c o s &ac eu6 se r sti el ă ă ă ă
la (annister$ 2 te m*ng*i pe spate 'i s ă ă- i dau o medalie6 ţ
!hipul lui (annister era r v 'it$ Nu avea r s ă ă ă puns$ !ercet*ndu-l cu
aten ie, )earson p ru s continue, dar se opri ,rusc$ ţ ă ă
%ntorc*ndu-se "ntr-o parte, "ncepu s dea din m*ini$ ă
5 ;e'i a&ar 7 ;e'i a&ar 7 ă ă
F r s scoat o vor, , privind &i0 "nainte, (annister ie'i din ă ă ă ă ă
camer 'i "nchise u'a$ )earson se "nt ă oarse spre spre !oleman$
5 !e nai,a vrei s ar i cu asta6 ă ăţ
!oleman o,serv &uria din privirea , tr*nului$ %n ă ă elegea c ţ ă
"nt*mplarea cu (annister era "nceputul &urtunii$ Hot r*t s nu se piard ă ă ă
cu &irea, "ntre, pe un ton normal8 ă
5 !u ce anume, doctore )earson6
5 >tii al dracu de ,ine ce vreau să- i spun7 . re&er la controalele ţ ă
& cute & r apro,area mea$ ă ă ă
5 !hiar am nevoie de apro,area dumitale6 "ntre, !oleman cu ă
r ceal $ )entru un lucru de rutin ca sta6 ă ă ă ă
)earson , tu cu pumnul "n mas $ ă ă
5 Dac vreau veri&ic ri la la,orator, eu le ordon7 ă ă
5 Dac asta interesea# pe cineva, spuse !oleman calm "nc , v ă ă ă ă
reamintesc c am primit apro,area dum ă neavoastr $ Din polite e v ă ţ -am
adus la cuno'tin ieri inten ia mea de a &ace veri&ic ri u#uale "n ţă ţ ă
la,oratoare 'i a i &ost ţ de acord$
( trinul era descump nit$ ă ă
5 Nu-mi amintesc$
5 = asigur c aceast discu ie a avut loc$ 4ricum, nu ă ă ă ţ -mi st "n ă
&ire s mint$ !oleman sim ea c se "n&urie$ %i venea greu s ă ţ ă ă-'i ascundă
dispre ui &a de acest , tr*n incompetent$ A' putea spune c ieri ţ ţă ă ă
p rea i totu'i preo ă ţ cupat de o pro,lem $ ă
2e p rea c "ncepuse s ă ă ă-l domine pe )earson, chiar dac "ntr ă -o
mic m sur $ ă ă ă
5 Dac spui dumneata, te cred, morm i , tr*nul$ Dar va &i ultima ă ă ă
dat c*nd &aci ceva din proprie ini iativ $ . "n elegi6 ă ţ ă ă ţ
5 Dac nu v deranjea# , "l "ntrerupse !oleman cu r ceal , 'tiind ă ă ă ă ă
c se a&l "ntr ă ă -un moment critic at*t el c*t 'i )earson, "mi spune i 'i ţ
mie care-mi sunt atri,u iile "n cadrul sec iei6 ţ ţ
5 Ai s &aci ceea ce vreau eu s &aci7 ă ă
5 . tem c nu este satis& c tor pentru mine$ ă ă ă ă
5 Nu este6 )earson era r ut cios$ Din "nt*mplare, sunt c*teva ă ă
lucruri care nici pe mine nu m satis&ac$ ă
5 De e0emplu6 !oleman nu avea inten ia s se lase intimidat, 'i ţ ă
dac , tr*nul avea de g*nd s discute cu c r ile pe &a 'i el avea de ă ă ă ă ţ ţă
g*nd s &ac acela'i lu ă ă cru, chiar acum$
5 De e0emplu, am au#it c " i &aci legi proprii "n sala de autopsie$ ă ţ
5 .i-a i cerut s m ocup de ea$ ţ ă ă
5 i Ţ -am cerut s supervi#e#i autopsiile, nu s &aci dumneata ni'te ă ă
reguli caraghioase$ F r &umat, ha6 2unt 'i eu inclus6 ă ă
5 Depinde numai de dumneavoastr , domnule doctor$ ă
!almul celuilalt p rea s ă ă-l "n&urie pe )earson$
5 !red 'i eu$ Ascultă-m ,ine$ )o i s ai dumneata cine 'tie ce ă ţ ă
cali&ic ri, domnule, dar ai "nc &oarte multe lucruri de "nv at, iar eu ă ă ăţ
sunt 'e&ul acestei sec ii, "nc $ (a mai mult, am de g*nd s mai stau ţ ă ă
mul i ani aici$ A'a c , hot r 'te ţ ă ă ă -te$ Dac nu ă - i place cum conduc eu ţ
sec ia, 'tii ce ai de & cut$ ţ ă
%nainte ca doctorul !oleman s poat r spunde, se au#i o , taie "n ă ă ă ă
u' $ ă
5 Da, strig )earson, impacientat$ ă
2ecretara intr 'i "i privi nedumerit $ )ro,a,il c , g*ndi !oleman, "l ă ă ă
au#ise pe )earson strig*nd$
5 = rog s m scu#a i, domnule doctor )earson$ Au sosit dou ă ă ă ţ ă
telegrame pentru dumneavoastr $ ă
)earson lu plicurile$ !oleman tocmai inten iona s r spund , dar ă ţ ă ă ă
, tr*nul "l opri cu un gest autoritar 'i "ncepu s des&ac primul plic$ ă ă ă
5 re,uie s &ie re#ultatele &etei, pacienta lui Lucy :rainger$ onul ă
vocii i se schim,ase complet$ Le-a luat cam mult timp$
;mediat, David !oleman sim i c devine interesat$ acit, accept ţ ă ă
s "ncheie cearta cu )earson, pentru c pro,lema aceasta era mai ă ă
important $ ocmai c*nd des ă chisese primul plic, tele&onul "ncepu să
sune ascu it$ !u o e0clama ie de nemul umire, )earson puse plicurile ţ ţ ţ
jos 'i r spunse$ ă
5 Da6
5 Doctore )earson, suntem o,stetrica$ Doctorul Dorn,erger
dore'te s v vor,easc $ A'tepta i un mo ă ă ă ţ ment, v rog$ Urm o pau# , ă ă ă
dup care se au#i vocea lui Dorn,erger$ <oe, ce nai,a se "nt*mpl cu ă ă
oamenii t i la patologie6 !ontinu & r s a'tepte r spunsul$ 2o ia ă ă ă ă ă ă ţ
tehnicianului t u, doamna Ale0ander, este "n am ă ,ulan , "n drum spre ţă
noi$ !opilul se va na'te prematur, tre,uie s re#olv pro,lema 'i "nc ă ă
n-am primit testul de sensi,ilitate$ rimite-mi-l imediat7
5 (ine, !harlie$ )earson tr*nti tele&onul 'i lu de pe o t vi de pe ă ă ţă
mas , pe care scria ?2emn tura@, un teanc de &ormulare$ 4chii "i ă ă
c #ur pe cele dou tele ă ă ă grame$ ; le "ntinse lui !oleman$ ;a-le$ =e#i ce
spun$
)earson "ncepu s r s&oiasc &ormularele$ )rima dat , din cau#a ă ă ă ă
gra,ei, nu g si ceea ce c uta, a'a c , tre,ui s mai caute o dat $ De ă ă ă ă ă
data asta g si$ /idic din nou receptorul, ascult , apoi spuse ,rusc8 ă ă ă
5 rimite-l pe (annister la mine$
)use receptorul la loc 'i semn &ormularul pe care ă -l scosese$
(annister intr imediat$ ă
5 Ave i trea, cu mine6 onul 'i &igura tehnicianu ţ ă lui ar tau ă
limpede c "nc mai era a&ectat de &elul "n care &usese tratat mai ă ă
devreme$
5 (ine"n eles c am trea, cu tine7 )earson "i "n ţ ă ă tinse &ormularul
pe care-l semnase$ Du asta doctorului Dorn,erger, repede$ 2o ia lui ţ
<ohn Ale0ander are neca#uri, na'te prematur$
+0presia lui (annister se schim, imediat$ ă
5 )u'tiul 'tie6 +ste jos, la$$$
)earson "l "ntrerupse nervos$
5 Dă-i drumul, n-ai plecat6
(annister se repe#i a&ar cu &ormularul$ ă
=ag, !oleman era con'tient de ceea ce se "nt*mpla "n jurul lui$
.intea lui nu "nregistra "ns toate deta ă liile$ +ra preocupat de ciudata
semni&ica ie a celor dou telegrame pe care le inea deschise "n m*n $ ţ ă ţ ă
)earson se "ntoarse spre el$
5 +i6 %'i pierde &ata piciorul, sau nu6 / spunsu ă rile sunt
categorice6
!oleman g*ndi8 ?Aici este grani a unde "ncepe 'i se termin ţ ă
patologia, aici este grani a unde tre,uie s "n ţ ă &runt m adev rul c ceea ă ă ă
ce 'tim este &oarte pu in$ Aceasta este limita cunoa'terii, de aici "ncepe ţ
"ntunericul 'i apa "nvol,urat a necunoa'terii$@ ă
=or,i lini'tit$
5 Da, r spunsurile sunt categorice$ Doctorul !hollingtam din ă
(oston spune, ?)ro, categoric malign @$ Doctorul +arnhart din Ne3 ă ă
KorA spune, @ esut ,enign$ Nici urm de celul canceroas $@ Ţ ă ă ă
Urm o t cere semni&icativ $ %ntr ă ă ă -un t*r#iu, )earson spuse 'optit8
5 !ei mai ,uni speciali'ti din ar , 'i unul spune pentru, iar ţ ă
cel lalt spune "mpotriv $ %l privi pe !oleman, 'i c*nd vor,i spuse ironic, ă ă
dar nu du'm nos8 +i ,ine, t*n rul meu prieten patolog, Lucy :rainger ă ă
a'teapt un r spuns ast #i$ =a tre,ui s i ă ă ă ă -l d m 'i va tre,ui s &ie cel ă ă
corect$ e sim i "n stare s &ii Dumne#eu6 "ntre, cu o urm de #*m,et$ ţ ă ă ă
>A;2)/+N+!+
)oli istul de la intersec ia str #ii .ain cu Li,erty au#i sirena ţ ţ ă
am,ulan ei de departe$ ;ntr "n tra&ic 'i, cu "ndem*narea c p tat de ţ ă ă ă ă -a
lungul timpului, "ncepu s dirije#e circula ia, ca s lase intersec ia ă ţ ă ţ
li,er $ %ntruc*t sirena se au#ea mai tare, iar giro&arul "ncepuse deja s ă ă
se vad croindu ă -'i drum spre el, poli istul "'i um&l o,rajii 'i su&l de ţ ă ă
dou ori "n &luier$ Apoi & cu semn ca toate ma'inile s se opreasc 'i ă ă ă ă
permise conduc toru ă lui am,ulan ei s treac pe lumina ro'ie a ţ ă ă
sema&orului$ )ietonii "'i "ntoarser curio'i capetele 'i prin geamul ă
ma'inii # rir &a a al, a ă ă ţ ă unei tinere$
%n am,ulan , +li#a,eth era vag con'tient c se a&l pe str #ile ţă ă ă ă ă
aglomerate ale ora'ului$ 2im ea c ma'ina merge cu vite# , dar oamnii ţ ă ă
'i cl dirile se derulau prin &ereastra de l*ng capul s u ca la o curs de ă ă ă ă
automo,ile$ )e moment, "ntre &iecare acces de durere putea să-l vadă
pe 'o&er m*nuind volanul c*nd spre dreapta, c*nd spre st*nga,
pro&it*nd de &iecare culoar ce i se deschidea$ Durerea-i reveni 'i nu mai
dori dec*t s pl*ng 'i ă ă ca totul s se termine$ ă
5 ine Ţ -m de "ncheietura m*inilor 'i str*nge c*t po i7 +ra ă ţ
asistentul de pe salvare, un , r,at solid cu ,ar, 'i, pe moment, ă ă
+li#a,eth avu impresia c se a&l l*ng tat l ei, care venise s ă ă ă ă -o sus in $ ţ ă
Dar tat l ei murise$ Nu murise "n accidentul de cale &erat 6 2au poate ă ă
c nu murise, poate c era aici, l*ng ea, "n am,ulan a care ă ă ă ţ -i ducea pe
am*ndoi "ntr-un loc unde s &ie "ngriji i$ Apoi g*ndurile i se limpe#ir 'i ă ţ ă
v #u c nu era tat l s u ci un str in ce avea "ncheieturile m*inilor ro'ii ă ă ă ă ă
din cau#a #g*rieturilor pe care i le & cuse cu unghiile$ Avu vreme, ă
"nainte ca durerea s-o apuce din nou, s m*ng*ie #g*rie ă turile$ :estul
acesta era singurul lucru pe care-l putea &ace$ 4mul scutur din cap 'i ă
spuse8
5 Nu- i &ace pro,leme$ Ajungem imediat$ ( tr*nul nostru 'o&er ţ ă
este cel mai ,un din ora'$
;#,ucni din nou durerea, mai ascu it ca "nainte, in ţ ă tervalele c*nd o
las &iind tot mai scurte$ %n plus, &a de chinul ce ă ţă -i cuprinsese spatele,
i se p rea c toate oa ă ă sele i se scutur 'i tortura pe care ă -o "ndura o & cu ă
să-i apar "n &a a ochilor &l c ri ro'ii, gal,ene, purpurii$ %'i "mpl*nt ă ţ ă ă ă
unghiile "n m*inile , r,atului 'i ă gemu$
5 2im i c vine copilul6 ţ ă
5 !red$$$ cred c da$ ă
5 (ine$
%i d du cu delicate e m*inile la o parte$ .ai a'tept un minut$ %" ă ţ ă
d du un prosop pe care ă -l rulase str*ns 'i apoi "ncepu să-i descheie
rochia$ %i vor,ea cu ,l*nde e$ ţ
5 Dac tre,uie, o s &acem tot ce este nevoie$ Nu e prima dat ă ă ă
c*nd s-au n scut copii aici, "n ma'in $ >tii, eu sunt ,unic deja 'i 'tiu ă ă
cum tre,uie s se &ac totul$ ă ă
Ultimele cuvinte &ur acoperite de strig tele ei$ %nc o dat ă ă ă ă
durerea "i cuprinse mijlocul, radiind de acolo mai departe, or,ind-o,
sec tuind ă -o, parali#*nd-o$
5 e rog7 e rog7 %l str*nse din nou cu putere de "ncheietura
m*inii$
5 !*t mai avem p*n la spital, <oe6 ă
5 Am trecut de .ain$ +ra un poli ist acolo 'i ne ţ -a scos din
"ncurc tur $ Am economisit c*teva minute ,une$ !e, e'ti na'6 ă ă
5 %nc nu, <oe$ Dar se apropie$ ă
5 Am ajuns, , iete$ %ncearc s mai ii dopul un minut$ ă ă ă ţ
%n valurile succesive de durere +li#a,eth nu reu'ea dec*t s "'i ă
spun 8 ?!opilul meu se va na'te prea repede7 =a muri7 Dumne#eule, ă
ajută-l s nu moar 7 Nu 'i ă ă de data asta7 Nu din nou7
1
La o,stetric , doctorul Dorn,erger se preg tea de interven ie$ ă ă ţ
;e'ind din sala de sterili#are privi "n jurul s u$ )rin geamul de sticl o ă ă
v #u pe doamna Keo, sora 'e& , ar t*ndu ă ă ă -i o h*rtie$
5 +ste re#ultatul anali#ei de sensi,ilitate a pacientei
dumneavoastr , domnule doctor$ Am venit de la pato ă logie$ inu h*rtia Ţ
ridicat pentru ca doctorul s o poat citi & r s pun m*na pe ea$ ă ă ă ă ă ă ă
5 +ra 'i timpul7 Nu-i st tea "n &ire, dar acum era sup rat$ ă ă
2ensi,ilitate negativ 6 %nseamn c nu vom avea pro,leme$ +ste ă ă ă
preg tit totul6 ă
5 Da, domnule doctor$ Doamna Keo #*m,i$ +ra o &emeie
tolerant , care g*ndea c &iecare , r,at putea s ai, toane din c*nd ă ă ă ă ă
"n c*nd$
5 >i incu,atorul6
5 L-am adus$
%n sal intr o asistent "mping*nd masa pe care sa a&la ă ă ă
incu,atorul$ )rivi "ntre, toare spre doamna Keo$ ă
5 La num rul doi, te rog$ ă
Asistenta "mpinse masa cu rotile spre u'a din &a $ ;mediat ce u'a ţă
se "nchise, "n sal intr o t*n r $ ă ă ă ă
5 Doamna Keo$
5 Da6
5 A sunat urgen a$ Fata se "ntoarse spre Dorn,erger$ )acienta ţ
dumneavoastr a sosit 'i va &i adus aici$ ra ă ă valiul este "n stadiu
avansat$
1
De pe targa pe care era transportat , +li#a,eth arun ă c o privire ă
spre t*n rul intern care o luase "n primire$ Acesta "nainta hot r*t, dar ă ă
& r s se gr ,easc 'i & cea loc calm, printre grupurile de oameni ce ă ă ă ă ă ă
se "ngr m deau pe coridor$ ă ă
5 Urgen $$$ urgen , v rog$ ţă ţă ă
!uvintele erau simple 'i pronun ate pe un ton lini'tit, dar e&ectul ţ
lor era imediat$ oat lumea se oprea 'i & cea loc, deplas*ndu ă ă -se spre
pere i, ţ pentru a permite micii procesiuni s treac 8 medic, targ , ă ă ă
asistent $ La cap tul coridorului se a&la un li&tier, care ă ă -i v #use deja 'i ă
golea ca,ina9
5 La urm toarea curs , v rog$ Aceasta este pen ă ă ă tru o urgen $ ţă
Ascult tori, pasagerii ie'ir a&ar 'i targa &u intro ă ă ă dus "n li&t$ ă
;nternarea unui pacient "n spital, datorit practicii "ndelungate, ă
mergea de la sine, cu calm, & r nici un &el de e&ort$ !eva din acest ă ă
calm i se transmise 'i lui +li#a,eth$ De'i durerea era acum continu 'i ă
sim ea o ap sare cresc*nd "n uter, i se p ru c o poate suporta mai ţ ă ă ă ă
,ine dec*t mai "nainte$
Acum erau "n li&t, iar asistenta ce st tea l*ng ea o lu de m*n ă ă ă ă
'i-i spuse8
5 Un minut sau dou , at*t mai durea# $ ă ă
!*nd u'ile li&tului se deschiser , +li#a,eth v #u c doctorul ă ă ă
Dorn,erger o a'tepta preg tit$ ă
1
2per*nd parc s se &i "n'elat, doctorul )earson citi din nou ă ă
telegramele, dup care le puse jos, pe r*nd$ ă
5 .align7 (enign7 Nici o urm de "ndoial , pentru nici unul$ ă ă
2untem "napoi de unde-am plecat$
5 Nu tocmai, spuse !oleman lini'tit$ Am pierdut aproape trei #ile$
5 >tiu7 >tiu7 Dac este malign, piciorul tre,uie am ă putat imediat,
alt&el va &i prea t*r#iu$ /idic privirea spre !oleman$ Dar &ata asta nu ă
are dec*t nou spre#ece ani$ Dac ar avea cinci#eci, a' spune, malign ă ă
& r nici o e#itare$ Dar nou spre#ece7 >i cu posi,ilitatea de a ă ă ă -'i pierde
piciorul & r ca de &apt s &ie necesar$ ă ă ă
%n ciuda sentimentelor sale &a de )earson, "n ciuda convingerii ţă
personale c tumoarea era ,enign , !oleman sim i un val de simpatie ă ă ţ
pentru , tr*n$ A lui era res ă ponsa,ilitatea &inal "n acest ca#, a'a c ă ă
tul,urarea lui era de "n eles$ Hot r*rea era dur $ ţ ă ă
5 % i tre,uie mult curaj s pui un asemenea diag ţ ă nostic, spuse el
"mp ciuitor$ ă
De parc ar &i aprins ,utoiul cu pul,ere, )earson i#,ucni8 ă
5 Nu-mi servi mie cli'ee de la &acultate7 Fac munca asta de
trei#eci de ani7 %l privi &urios pe !oleman, cu aceea'i du'm nie ca mai ă
"nainte$
%n acel moment, sun tele&onul$ ă
5 Alo6 )earson ascult "ncordat, apoi e0presia de pe chipul s u se ă ă
"m,l*n#i$ (ine, Lucy$ !red c ar &i mai ,ine s co,ori$ e a'tept aici$ ă ă
Dup ce l s tele&onul r mase nemi'cat, privind &i0 "ntr ă ă ă ă -un punct din
centrul ,iroului, apoi, & r s "ntoarc capul, i se adres lui !oleman$ ă ă ă ă ă
=ine Lucy :rainger$ )o i s r m*i, dac do ţ ă ă ă re'ti$
!oleman a,ia "l au#i$ 2puse g*nditor, cu jum tate de glas8 ă
5 >ti i, am mai avea o solu ie$ )oate ne ţ ţ -ar putea da o in&orma ie ţ
mai e0act $ ă
5 !e anume6
5 /adiogra&ia$ !oleman vor,ea rar, ordon*ndu-'i cuvintele după
g*nduri$ A &ost & cut acum dou s p ă ă ă ă t m*ni$ Dac e0ist ă ă ă o tumoare 'i
este "n de#voltare, o alt radiogra&ie ne ă -o poate ar ta clar$ ă
F r alte cuvinte, )earson ridic din nou tele&onul$ ă ă ă
5 Dă-mi-l pe doctorul (ell de la radiologie$ A'tept*nd leg tura, ă
, tr*nul "i arunc o privire ciudat $ Apoi acoperi receptorul cu m*na 'i ă ă ă
spuse admirativ8 % i spun doar pentru urechile tale, g*nde'ti tot timpul$ ţ
%n camera numit de personalul spitalului, ?sala "n care transpir ă ă
ta ii@, <ohn Ale0ander stinse "ntr ţ -o scrumier igara pe jum tate ă ţ ă
&umat $ 2e ridic de pe scaunul de piele unde st tuse intuit mai ,ine ă ă ă ţ
de o or 'i ju ă m tate, privind de &iecare dat c*nd se deschidea u'a 'i ă ă
cineva ie'ea a&ar $ De &iecare dat ve'tile erau pen ă ă tru altcineva 'i
acum, din cei cinci , r,a i care intra ă ţ ser "n camer cu nou #eci de ă ă ă
minute mai devreme, numai el 'i "nc unul mai r m seser $ ă ă ă ă
2e apropie de &ereastra care d dea spre curtea in ă terioar a ă
spitalului$ %n dep rtare se vedea #ona indus ă trial $ 2tr #ile 'i ă ă
acoperi'urile erau ude$ )ro,a,il c de c*nd intrase aici, plouase, & r ă ă ă
ca el s ,age de seam $ Acum, #ona dimprejurul spitalului, mi#er 'i ă ă ă
deprimant , "'i ar ta din plin ur* enia$ Acoperi'urile ca ă ă ţ selor se
"ntindeau "n &a a &a,ricilor, 'i d*re cenu'ii de &um se ridicau de pe ţ
am,ele maluri ale r*ului$ )rivind "n jos, la strada din &a a spitalului, ţ
v #u un grup de copii ce ie'eau "n &ug de pe o alee, ocolind cu agili ă ă -
tate , ltoacele r mase dup ploaie$ Uit*ndu ă ă ă -se la ei, "l v #u pe unul ă
dintre , ie ii mai mari din grup c se opri 'i ă ţ ă -i puse piedic unui copil ă
din spatele s u$ +ra o &eti de patru sau cinci ani, care c #u "n una ă ţă ă
dintre cele mai mari , ltoace, "mpro'c*nd apa murdar "n jurul ei$ ă ă
%ncepu s pl*ng , 'terg*ndu ă ă -'i stropii de noroi de pe &a $ 2e oprir 'i ţă ă
ceilal i 'i & cur cerc "n jurul ei, dan ţ ă ă s*nd, iar dup &e ele lor se vedea ă ţ
c s ă e distrau copios$
5 !opii$ =ocea de#gustat venea de undeva dintr ă -o parte 'i, la
"nceput <ohn cre#u c cel lalt individ din camer venise l*ng el s ă ă ă ă ă
priveasc pe &ereastr $ +ra un , r,at "nalt, cu spr*ncene stu&oase$ ă ă ă
4,rajii sco&*lci i "l & ceau s par sla, 'i nu i ţ ă ă ă -ar &i stricat s se , r ă ă -
,iereasc $ +ra pro,a,il cu dou #eci de ani mai "n v*rst dec*t <ohn$ ă ă ă
%mpr 'tia "n jurul s u un miros de pr jeal 'i de ,ere st tut $ ă ă ă ă ă ă
5 !opii$ 2unt to i la &el$ ţ
%ncepu s se caute prin ,u#unare, de unde scoase &oi 'i tutun 'i ă ţă
"ncepu să-'i &ac o igar $ %l "ntre, pe <ohn, privindu ă ţ ă ă -l t ios8 ă
5 +ste primul6
5 Nu, este al doilea, dar primul copil a murit$
5 >i noi am pierdut un copil, "ntre al patrulea 'i al cincilea$ >i
sta ă -i un lucru ,un$ Ai un chi,rit6
<ohn scoase ,richeta 'i "i aprinse igara$ ţ
5 =re i s spune i c "l a'tepta i pe al 'aselea6 ţ ă ţ ă ţ
5 Nu, al optulea$ Uneori m g*ndesc c sunt de opt ori prea mul i$ ă ă ţ
!red c dumneata i ă ţ -l dore'ti$
5 !opilul6
5 .da$
5 (ine"n eles$ <ohn era surprins$ ţ
5 Noi nu i-am dorit niciodat $ Dup primul nu am mai vrut nici ă ă
unul$
5 >i atunci, de ce a i & cut opt6 ţ ă
5 Nevastă-mea " i poate e0plica mai ,ine, ea este cea mai ţ
"n&ier,*ntat $ D ă ă-i dou ,eri, du ă -o la un dans 'i vrea s-o &aci atunci 'i
acolo, nu mai are r ,dare p*n acas $ !opiii no'tri au &ost concepu i "n ă ă ă ţ
locurile cele mai ciudate$ 4 dat & ceam cump r turi la .acy 'i am ă ă ă ă
& cut ă -o "n closetul de la su,sol$ !red c acolo l ă -am & cut pe al patrulea$ ă
Lui <ohn "i veni s r*d , dar "'i aminti pentru ce se a&la acolo 'i ă ă
r*sul i se opri "n g*t$
5 2per s v mearg ,ine9 adic na'terea asta$ ă ă ă ă
5 %ntotdeauna ne merge ,ine, sta e neca#ul cu noi, spuse ă
, r,atul, mohor*t$ Apoi se a'e# 'i "ncepu s ci ă ă ă teasc un #iar$ ă
/ mas singur, <ohn "'i privi din nou ceasul$ !onstat c se a&la ă ă ă
acolo de o or 'i trei s&erturi$ !u siguran tre,uia s primeasc "n ă ţă ă ă
cur*nd o veste$ >i-ar &i dorit s o vad pe +li#a,eth "nainte de a intra "n ă ă
sala de na'teri, dar totul se petrecuse at*t de rapid, "nc*t nu mai
&usese timp$ +ra la ,uc t ria spitalului, unde ă ă -l trimisese )earson, c*nd
venise !arl (annister să-i aduc vestea$ )ear ă son "i ceruse s ia pro,e ă
de pe &ar&uriile ce &useser sp late cu ma'ina$ <ohn , nuia c ma'inile ă ă ă ă
de sp lat vase nu erau igienice, dar l sase totul ,alt 'i &ugise la ă ă ă
urgen , sper*nd s ţă -o vad pe +li#a,eth$ +a sosise "ns cu am,ulan a ă ă ţ
cam "n acela'i timp 'i &usese dus direct la o,stetric , a'a c el venise ă ă ă
aici s a'tepte$ ă
U'a se deschise din nou 'i "l v #u pe doctorul Dorn,erger$ <ohn ă
"ncerc s a&le nout ile de pe &a a lui, dar & r succes$ ă ă ăţ ţ ă ă
5 +'ti <ohn Ale0ander6
5 Da, domnule doctor$ De'i "l v #use pe o,stetrician de mai multe ă
ori prin spital, era prima dat c*nd vor,ea cu el$ ă
5 2o ia dumitate va &i ,ine$ Dorn,erger pre&era s renun e la ţ ă ţ
introduceri$
<ohn sim i o imens u'urare$ ţ ă
5 >i copilul6
5 Ai un , iat$ +ste prematur 'i tre,uie s ă ă- i spun, <ohn, este ţ
&oarte &irav$
5 =a tr i6 A,ia dup ce a pus "ntre,area 'i ă ă -a dat seama c*t de
multe lucruri depindeau de acest, r spuns$ ă
5 2 spunem doar c 'ansele lui nu sunt la &el de mari ca atunci ă ă
c*nd s-ar &i n scut la termen$ ă
Nu mai era nimic de spus, nimic nu mai avea importan $ ( tr*nul ţă ă
medic & cu o pau# 'i ă ă -'i puse la loc punga cu tutun din care-'i umpluse
pipa, apoi continu pe acela'i ton lini'tit$ ă
5 A' putea s " i spun cu e0actitate c ai un copil de trei#eci 'i ă ţ ă
dou de s pt m*ni 'i asta "nseamn c s ă ă ă ă ă -a n s ă cut cu opt s pt m*ni ă ă
mai devreme$ Nu a &ost preg tit pentru aceast lume, <ohn, spuse ă ă
medicul cu ,l*nde e$ Nimeni nu ar &i, at*t de repede$ ţ
5 !red c nu$ <ohn nu era con'tient c vor,e'te$ 2e g*ndea la ă ă
+li#a,eth 'i la ce "nsemna acest copil pentru ei doi$
Dorn,erger "'i aprinse pipa$
5 :reutatea copilului la na'tere a &ost de dou Ailo ă grame 'i 'apte
sute de grame$ )oate c i ă ţ -ar &i de ajutor s " i spunem c noi ă ţ ă
consider m prematur orice copil care are su, trei Ailograme$ ă
(ine"n eles c "l vom men ine "n incu,ator 'i vom &ace tot ce este ţ ă ţ
posi,il pentru el$
5 %nseamn c ă ă e.ist ă o speran $ ţă
5 %ntotdeauna e0ist speran , tinere$ !*nd nu mai avem altceva, ă ţă
"ntotdeauna ne r m*ne speran a$ ă ţ
5 )ot s-o v d pe so ia mea6 ă ţ
5 Da, vin 'i eu cu tine$
%n timp ce ie'eau, <ohn "l v #u pe , r,atul cel lalt privindu ă ă ă -l
curios$
1
=ivian nu era prea sigur de ceea ce se "nt*mpla cu ea$ >tia numai ă
c sora 'e& vensie "n salon 'i ă ă -i spusese c tre,uie s plece imediat la ă ă
radiologie$ Ajutat de o elev asistent o a'e#ase pe o targ cu rotile 'i ă ă ă ă
acum era purtat pe coridorul pe care nu demult "l str , tuse pe pi ă ă ă -
cioarele ei$$ Avea impresia c tr ie'te un vis9 totul era ireal$ )e moment ă ă
nu mai sim i teama, ca 'i cum orice a ţ r &i urmat n-ar mai &i putut s-o
a&ecte#e, c ci ceea ce ă -i era scris nu putea &i schim,at$ 2e "ntre, dac ă ă
sen#a ia a ţ -ceasta "i era dat de starea depresiv , de &aptul c spe ă ă ă -
ran ele o p r siser $ >tia deja c aceasta era #iua care "i va aduce ţ ă ă ă ă
verdictul de care se temea, verdict ce putea &ace din ea o in&irm , ă
lipsind-o de li,ertatea de a se mi'ca, "ndep rt*nd ă -o cu o singură
lovitur de at*t de multe lucruri pe care 'i le dorise$ %'i dorea cu ă
disperare ca .iAe s &ie cu ea, acum$ ă
La sec ia de radiologie o "nt*mpin Lucy :rainger$ ţ ă
5 =ivian, am hot r*t s &acem o alt radiogra&ie$ Nu va dura ă ă ă
mult$$ i Ţ -l pre#int pe doctorul (ell$
5 (una, =ivian$ ( r,atul "i #*m,i 'i apoi "i spuse unei asistente8 ă
)ot s v d dosarul6 ă ă
%n timp ce doctorul "l studia, "ntorc*nd repede paginile, =ivian privi
"n jurul s u$ +rau "ntr ă -o camer de pri ă mire, mic $ L*ng un perete ă ă
a'teptau al i pacien i8 doi , r ţ ţ ă ,a i "n scaune pe rotile, ce purtau ţ
pijamale 'i halate de spital, 'i o &emeie 'i un , r,at, "m,r ca i "n haine ă ă ţ
de strad , , r,atul av*nd m*na "n ghips$ ( nuia c ace'tia din urm ă ă ă ă ă
erau &ie pacien i e0terni, &ie primi i de la ur ţ ţ gen $ ( r,atul cu m*na "n ţă ă
ghips nu se sim ea "n largul s u 'i nu ţ ă -'i g sea locul$ %n m*na valid ă ă
inea str*ns un &ormular, de parc ar &i &ost un pa'aport care s ţ ă ă-i
permit s ias din situa ia aceasta nepl cut $ ă ă ă ţ ă ă
(ell termin de citit dosarul 'i ă -l "napoie$
5 .-a sunat <oe )earson$ Am "n eles c dori i o nou radiogra&ie ţ ă ţ ă
ca s v pute i da seama de schim, rile intervenite "n structura ă ă ţ ă
oaselor$
5 Da$ <oe crede c "ntre timp ar &i putut ap rea ceva vi#i,il$ ă ă
5 +ste posi,il$ (ell "ntre, o asistent 8 !e tehnici ă ă eni sunt li,eri6
5 <ane, sau domnul Fir,an$
5 =om lucra cu Fir,an de data asta$ =rei, te rog, să-l cau i6 Apoi ţ
se "ntoarse spre Lucy$ Fir,an este unul dintre cei mai ,uni tehnicieni ai
no'tri, 'i dorim &ilme ,une, nu6 %i #*m,i lui =ivian8 Doctorul )earson
m-a rugat să-mi dau tot interesul "n acest ca#, a'a c , asta "n ă cerc să
&ac$ 2 intr m "n camera de acolo$ ă ă
Ajutat de (ell, asistenta "mpinse targa "ntr ă -o camer mai mare, ă
de l*ng camera de primire$ !ea mai mare parte din camer era ă ă
ocupat de masa de la aparatul cu ra0e ă Q 'i de ecranul acestuia$ L*ngă
el, "n spatele unui geam gros, se # rea pupitrul de comand $ ă ă
Aproape "n acela'i timp au &ost urma i "n "nc pere de un , r,at ţ ă ă
scund, t*n r, cu p rul scurt, ce purta un halat al,$ .i'c rile sale erau ă ă ă
rapide 'i sigure, de parcă-ar &i vrut ca orice & cea s se termine c*t mai ă ă
repede, dar cu un c*t mai mic consum de energie$ 2e uit la =ivian, ă
apoi se "ntoarse spre (ell$
5 Da, domnule doctor (ell6
5 +i, Barl, a' dori s re#olvi ca#ul acesta pentru mine$ Apropo, o ă
cuno'ti pe doamna doctor :rainger6 +l este Fir,an, "i spuse lui Lucy$
5 Nu cred c ne ă -am "nt*lnit, spuse Lucy 'i "i "ntinse m*na$
5 %mi pare ,ine, doamn doc ă tor$
5 ;ar pacienta noastr este =ivian Lo,urton, spuse (ell #*m,ind ă
spre &at $ +ste elev asistent la noi$ De asta ne agit m cu to ii pe ă ă ă ă ţ
l*ng ea$ ă
5 (un , =ivian$ 2alutul lui Fir,an &u tot at*t de scurt ca 'i ă
mi'c rile lui$ Acum, "ntorc*nd masa aparatului din po#i ia vertical pe ă ţ ă
ori#ontal , spuse pe un ton glu ă me 8 ţ
5 )entru spectatorii de va# , o&erim posi,ilitatea de a alege "ntre ă
ecran panoramic 'i ecran lat, cu toate imaginile "n glorioasele culori
al,-negru$ :enunchiul st*ng, da6 Dori i ceva "n mod ţ deose,it, domnule
doctor6
5 Dorim ni'te imagini din lateral, o,lic 'i apoi o imagine &rontal a ă
#onei genunchiului$ !am cinci sau 'ase po#i ii$$$ ţ
5 Dori i cumva o imagine care s includ ti,ia 'i peroneul6 ţ ă ă
5 Ar &i o idee ,un $ Dac este ostiomelit , ar putea &i o reac ie ă ă ă ţ
periosteal mai departe, "n josul osului$ ă
5 (ine, domnule doctor$ =e i avea cli'eele "ntr ţ -o jum tate de or $ ă ă
+ra o invita ie politicoas de a &i l sat singur, c ci a'a "i pl cea s ţ ă ă ă ă ă
lucre#e$ /adiologul o accept $ ă
5 Noi mergem s ,em o ca&ea 'i ne "ntoarcem mai t*r#iu$ %i #*m,i ă
lui =ivian$ +'ti "n m*ini ,une$ %i & cu semn lui Lucy 'i ie'ir $ ă ă
5 :ata, s trecem la trea, $ ehnicianul chem o asistent 'i, ă ă ă ă
"mpreun , o a'e#ar pe =ivian pe masa de radiogra&ie$ %n compara ie ă ă ţ
cu moliciunea t rgii, era tare 'i neprietenoas $ ă ă
5 Nu-i prea con&orta,il, nu6
Fir,an o a'e# cu grij pe =ivian "n po#i ia pe care o dorea, ca s ă ă ţ ă
lase genunchiul st*ng e0pus la aparat$ +a "ncuviin din cap 'i el ţă
continu 8 4 s te o,i'nuie'ti$ +u am dormit de multe ori pe masa asta ă ă
c*nd eram de serviciu noaptea 'i nu aveam urgen e$ %i & cu semn ţ ă
asistentei 'i aceasta se duse s a'tepte "n spatele ecranului de sti ă cl $ ă
=ivian "l privi pe tehnician cum e0ecut manevrele de rutin ă ă
pentru radiogra&ie$ !u acelea'i mi'c ri rapide, acesta lu o caset cu ă ă ă
&ilme dintr-un container #idit "n perete 'i o introduse "ntr-o tav de su, ă
masa aparatului$ Apoi &i0 tava su, #ona "n care era genunchiul ă
=ivianei$ Dup aceea, cu ajutorul ,utoanelor de comand deplas ă ă ă
emi torul de ra#e ţă Q pe lateral 'i "n sus 'i "n jos, p*n c*nd ajunse ă ă
chiar deasupra genunchiului$
%n contrast cu restul spitalului, g*ndi =ivian, camera aceasta p rea ă
nep m*ntean $ Aparatul care str lucea era ca un monstru care se ă ă ă
mi'ca "ncet, ,*#*ind grav$ Locul acesta avea un i# de 'tiin 'i ţă
neutralitate$ Aici, cu toate aceste instrumente, se & cea o adev rat ă ă ă
munc de detec ă tiv medical$ )e moment, g*ndul o "nsp im*nt $ otul ă ă
era at*t de impersonal, era at*t de pu in via pe l*ng aceste ţ ă ţă ă
ma'ini$ ot ceea ce descoperea era raportat & r su&let, & r pl cere, ă ă ă ă ă
& r triste e sau regret$ (ine sau r u, era tot una$ )entru o clip , v #u ă ă ţ ă ă ă
"n ecranul aparatului, suspendat deasupra ei, ochiul judec ii, in&le0i,il, ăţ
impar ial$ 4are cum judec acum6 +0ist speran , sau chiar o ţ ă ă ţă
am*nare$$$ sau o sentin de&initiv urma s &ie dat , & r drept de ţă ă ă ă ă ă
apel6 Din nou "'i dori ca .iAe s &ie l*ng ea$ ă ă
ehnicianul terminase preg tirile$ ă
5 :ata$ Am să- i spun c*nd s stai per&ect nemi'cat $ >tii ceva6 ţ ă ă
Acesta este singurul loc din spital unde po i s spui c nu sim i nimic ţ ă ă ţ
& r s min i$ ă ă ă ţ
La panoul de comand , "n spatele ecranului gros de sticl ce ă ă -l
proteja de radia ii, Fir,an g*ndea8 ?!e &at dr ţ ă ăgu $ 4are ce are6 ţă
re,uie s &ie ceva serios dac "l in ă ă teresea# a'a de mult pe (ell$ De ă
o,icei, 'e&ul nu-i ,ag "n seam pe pacien i p*n c*nd vede &ilmul ă ă ţ ă
&inal@$ .ai control o dat comen#ile$ %n munca lui nu avea dreptul s ă ă ă
&ie neglijent$ /eglajul era corect8 ED Ailovol i, GFF mili ţ amperi, timpul de
e0punere cincispre#ece sutimi de secund $ Apoi, strig &ormula ă ă
&amiliar 8 ă
5 Nu mi'ca7 2tai cuminte7 'i, ap s*nd pe ,uton 'tiu c tot ceea ă ă
ce tre,uia v #ut de ochiul ca ra#e ă Q &usese "nregistrat deja, pentru ca
al ii s &ac aprecierile$ ţ ă ă
1
%ntor'i "n ca,inetul radiologie, unde perdelele groase nu l sau s ă ă
p trund nici o gean da lumin din a&ar , doctorii (ell 'i :rainger ă ă ă ă ă
a'teptau$ %n c*teva minute cli'eele & cute de Fir,an urmau s &ie gata ă ă
pentru a &i comparate cu cele de acum dou s pt m*ni$ ehnicianul ă ă ă
,ăgase deja negativele "n ma'ina automat de developat, iar acum, ă
&ilmele "ncepuser s cad unul c*te unul pe un suport &i0at "n &a a ă ă ă ţ
ma'inii$
De &iecare dat c*nd ie'ea un cli'eu, (ell "l prindea cu o clem pe ă ă
un ecran luminat din spate de tu,uri &luorescente$ )e un alt ecran,
al turat, &i0ase deja &il ă mele mai vechi$
5 Nu-i a'a c sunt ,une6 "ntre, tehnicianul cu m*ndrie$ ă ă
5 Foarte ,une, "ntr-adev r$ +ra un r spuns re&le0$ (ell studia deja ă ă
negativele 'i compara #onele corespondente din cele dou seturi de ă
cli'ee$ Folosea un creion ascu it ca s urm reasc detaliile 'i pentru ca ţ ă ă ă
Lucy s poat o,serva mai u'or$ ă ă
5 =e#i vreo di&eren 6 "ntre, Lucy$ . tem c eu nu v d$ ţă ă ă ă ă
/adiologul cl tin din cap$ ă ă
5 +ste o reac ie periosteal mic aici, 'i ar t cu v*r&ul creionului ţ ă ă ă ă
locul$ Dar, pro,a,il c este re#ultatul opera iei tale de ,iopsie$ Alt&el, ă ţ
nu sunt schim, ri con ă cludente$ (ell "'i scoase ochelarii 'i se &rec la ă
ochiul drept$ %mi pare r u$ Lucy$ !red c tre,uie s arunc min ă ă ă gea
"napoi la patologie$ %i spui tu lui <oe )earson, sau "i spun eu6
5 %i spun eu, spuse Lucy g*nditoare$ .erg chiar acum la el să-i
spun$
>A)+2)/+N+!+
2ora Hilding "'i "mpinse su, ,onet o 'uvi de p r c runt, "n timp ă ţă ă ă
ce "l conducea pe <ohn Ale0ander$ La cea de-a cincea u' se oprir 'i ă ă
privir "n untru, apoi anun vesel 8 ă ă ţă ă
5 Ave i un vi#itator, doamn Ale0ander$ ţ ă
5 <ohnny, dragul meu7 +li#a,eth "ntinse am*ndou m*inile 'i se ă
crisp u'or, "ntruc*t mi'carea o & cuse s ă ă ă-'i schim,e po#i ia "n pat$ ţ
<ohn o "m,r i' str*ns 'i o s ăţ ă ărut tandru$ %i sim i c ldura corpului, iar ă ţ ă
su, m*n sim i c ma'a de noapte primit de la spital, curat 'i ă ţ ă ă ă
apretat $ ) rul "i degaja un miros amestecat, o com,ina ie de trans ă ă ţ -
pira ie cu eter$ ) rea s ţ ă ă-i aminteasc de un lucru la care el nu &usese ă
"n stare s participe, ca 'i cum ea ar &i &ost "ntr ă -un loc &oarte "ndep rtat, ă
iar acum se "ntorsese, aduc*nd o und de "nstr inare cu ea$ )entru o ă ă
clip sim i c "ntre ei ap ruse un moment de stinghereal , ca 'i cum ă ţ ă ă ă
dup desp r ire ar &i &ost nevoie s se reg seasc 'i s se cunoasc din ă ă ţ ă ă ă ă ă
nou$ Apoi, +li#a,eth se l s "ncet, "napo ă ă i, pe spate$
5 )ro,a,il c ar t "ngro#itor$ ă ă
5 +'ti &oarte &rumoas $ ă
5 >tii, nu am avut timp să-mi aduc nimic$ Nici măcar o c ma' de ă ă
noapte sau un ruj$
5 >tiu$
5 Am s &ac o list $ .i le aduci tu$ ă ă
%n spatele lor, doamna Hilding trase perdelele care-i separau de
cel lalt pat din mica "nc pere$ ă ă
5 :ata, acum sunte i singuri$ Am s vin pu in mai t*r#iu, domnule ţ ă ţ
Ale0ander, 'i dup aceea, v ve i putea vedea copilul$ ă ă ţ
5 .ul umesc$ Am*ndoi #*m,ir recunosc tori$ ţ ă ă
Dup ce se "nchise u'a, +li#a,eth se "ntoarse spre <ohn cu ochi ă
cercet tori$ ă
5 Dragul meu, vreau s 'tiu$ !are sunt 'ansele copi ă lului6
5 >tii, scumpo$$$ +#ita$
5 <ohnny, vreau adev rul$ Asistentele nu vor s ă ă-mi spun $ re,uie ă
s aud de la tine$ ă
=ocea "i tremura$ <ohn sim i c lacrimile erau pe aproape$ ţ ă
/ spunse cu ,l*nde e$ ă ţ
5 >ansele sunt egale$ !ontinu , aleg*ndu ă -'i cu grij cuvintele$ ă
A'a mi-a spus doctorul Dorn,erger$ !opilul poate tr i sau$$$ <ohn l s ă ă ă
propo#i ia neterminat $ ţ ă
+li#a,eth se pr ,u'i pe pern $ )rivind "n tavan, spuse a,ia au#it8 ă ă
5 Nu avem prea multe speran e, nu ţ -i a'a6
<ohn c*nt rea cu grij urmarea cuvintelor pe care tre ă ă ,uia s le ă
rosteasc $ )oate c "n ca#ul "n care copilul avea s moar , era mai ,ine ă ă ă ă
pentru am*ndoi s "n&runte ade ă v rul acum, dec*t ca +li#a,eth s ă ă-'i
&ac speran e 'i apo ă ţ i, "ntr-o #i sau dou , acestea s ă ă-i &ie spul,erate$
5 >tii$$$ este tare mic$ 2-a n scut cu dou luni mai devreme$ 4rice ă ă
mic in&ec ie$$$ nu prea are &or $ ă ţ ţă
5 .ul umesc, <ohn$ +li#a,eth st tea acum lini'tit , nu "l privea, ţ ă ă
dar "l inea str*ns de m*n $ Avea lacrimi pe o,raji 'i <ohn "'i sim i 'i el ţ ă ţ
ochii ume#i$ %ncerc s vor ă ă ,easc normal$ ă
5 Draga mea$$$ orice s-ar "nt*mpla$$$ suntem tineri$ Avem mult
timp "n &a a noastr $ ţ ă
5 >tiu$ !uvintele a,ia se au#eau 'i el o lu din nou "n ,ra e$ +a "'i ă ţ
lipi capul de pieptul lui 'i spuse printre suspine8 Dar$$$ Doi copii$$$ A'a$$$
%ncepu s pl*ng cu dis ă ă perare$ Nu este cinstit$
2im i c 'i lui "i dau lacrimile$ ţ ă
5 >i mie "mi este greu$$$ dar ne avem unul pe altul$
+li#a,eth pl*ngea "n t cere$ ă
5 Dă-mi, te rog, ,atista$ :ata, acum e "n regul $ Uneori$$$ ă
5 Dac te ajut cu ceva, draga mea, pl*ngi$ 4ric*t dore'ti$ ă ă
5 Am stricat totul$ <ohnny$$$ 2t*nd aici$$$ m-am g*ndit$
5 La ce6
5 =reau s mergi la &acultate$ ă
5 2cumpo, nu este ca#ul s discut m asta acum$$$ ă ă
5 Nu$ +li#a,eth "l opri$ =ocea "i era sla, , dar hot r*t $ +u am vrut ă ă ă
"ntotdeauna să- i termini 'coala$ >i doctorul !oleman a spus c ar ţ ă
tre,ui$
5 Nu- i dai seama c*t cost 6 ţ ă
5 (a da$ Dar eu "mi pot lua o sluj, $ ă
5 >i copilul6 "ntre, el cu ,l*nde e$ ă ţ
Urm un moment de lini't ă e$
5 2-ar putea s nu mai avem alt copil$ ă
U'a se deschise & r #gomot 'i sora Hilding intr discret$ ă ă ă
2e uit la +li#a,eth, apoi "i spuse lui <ohn8 ă
5 Domnule Ale0ander, dac dori i, pute i vedea co ă ţ ţ pilul$
1
2ec ia de nou ţ -n scu i "ncepea la cap tul unui cori ă ţ ă dor puternic
iluminat, pictat "n culori vesele, pastelate$ 2e g sea "ntr ă -o arip a ă
cl dirii ce &usese renovat cu doi ani "nainte 'i purta amprenta noului, ă ă
&iind spa ioas 'i ,ine luminat $ ţ ă ă
Dup ce ă -l l sase pe <ohn Ale0ander la etajul cinci, doctorul ă
Dorn,erger plecase la sec ia nou ţ -n scu i$ Apropiindu ă ţ -se, au#i ipetele ţ
copiilor, pe toate tonurile posi,ile$ .ai mult din o,i'nuin se opri 'i ţă
privi prin peretele gros de sticl ce "mprejmuia pe trei laturi sec ia$ ă ţ
?(un trea, , "'i spuse, o,serv*nd mul imea p tu u ă ă ţ ă ţ rilor ocupate,
mai numeroase ca oric*nd$ Acestea sunt animalele normale 'i
s n toase care au "nvins "n lupta lor pentru e0isten 'i, dup c*eva ă ă ţă ă
#ile, vor intra "n lumea care "i a'teapt $ Destinul lor era cas , 'coal , ă ă ă
lupta pentru e0isten , competi ia pentru &aim 'i avere$ Din ţă ţ ă tre
ace'tia, unii vor gusta succesul, al ii vor sim i e'e ţ ţ cul$ Ace'tia erau cei
pentru care urmau s &ie proiectate automo,ile mai puternice 'i mai ă
so&isticate, cei pentru care avioanele vor #,ura mai repede 'i mai
departe, cei ale c ror gusturi 'i po&te vor &i satis& cute de al ii, la &el ca ă ă ţ
ei, ce vor avea "nclina ii pentru a&aceri$ Dintre ei, unii vor "n&runta un ţ
viitor necunoscut, al ii vor avea to ţ tul la picioare$ )oate c unii dintre ă
ace'tia vor rupe ,arierele spa iului cosmic$ Al ii, cu darul vor,irii, "'i ţ ţ
vor impresiona sau enerva semenii$ !ei mai mul i dintre ei vor ajunge ţ
la maturitate &i#ic peste dou #eci de ani 'i vor implanta s m*n a altor ă ă ă ţ
copii$ Acum "ns , ei erau victorio'i$ recuser prima 'i cea mai mare ă ă
,arier $ !e ă lelalte urmau s vin $@ ă ă
)e partea cealalt a holului se g sea o sal mai mic $ %n ea, ă ă ă ă
lini'ti i, separa i &iecare "n incu,atorul s u, se g seau copiii n scu i ţ ţ ă ă ă ţ
prematur$ Ace'tia erau cei care avuseser un start nesigur, care nu ă
"nvinseser "nc la prima lor ie'ire "n lume$ Dorn,erger intr aici$ ă ă ă
Dup ce ă -'i v #u cel mai nou pacient, o & r*m mi ă ă ă nuscul de &iin ă ţă
uman nesigur , "'i str*nse ,u#ele 'i scutur cu "ndoial din cap$ ă ă ă ă
%ncepu s scrie, metodic ca "ntodeauna, instruc iunile pentru ă ţ
tratamentul ce tre,uia urmat$
Doctorul Dorn,erger ie'i pe u' , "n timp ce pe o alta intrar sora ă ă
Hilding 'i <ohn Ale0ander$
!a to i cei care intrau "n sec ia de prematuri, 'i ei "'i puser m 'ti ţ ţ ă ă
'i m nu'i sterile, de'i erau desp r i i de incu,atoare printr ă ă ţ ţ -un perete
gros de sticl $ 2ora Hil ă ding , tu u'or "n geam$ Asistenta din interior se ă
apropie de ei$
5 !opilul Ale0ander$
Fata d du din cap 'i le & cu semn s se deplase#e de ă ă ă -a lungul
peretelui de sticl $ Le ar t un incu,ator pe care "l "ntoarse ca s se ă ă ă ă
poat vedea mai ,ine "n ă ăuntru$
5 Dumne#eule7 Asta este tot? !uvintele "i sc paser & r s vrea$ ă ă ă ă ă
Asistenta "l privi cu simpatie$
5 +ste tare mititel$
<ohn privea, parc nevenindu ă -i s cread $ ă ă
5 Nu am v #ut niciodat un copil at*t de$$$ incredi ă ă ,il de mic$
!opilul st tea nemi'cat, cu ochii "nchi'i 'i numai o u'oar mi'care ă ă
regulat a pieptului ar ta c respira$ !hiar 'i "n incu,atorul proiectat ă ă ă
pentru copii mai mici, trupu'orul acesta neajutorat p rea pierdut$ ă
) rea incre ă di,il c un &ir de via at*t de &ragil r ă ţă e#ista$
Asistenta mai t*n r ie'i a&ar 'i veni l*ng ei$ ă ă ă ă
5 !e greutate a avut6
5 Dou Ailograme 'apte sute$ %n elege i ce se "nt*mpl aici, ă ţ ţ ă
domnule Ale0ander6 !um este "ngrijit copilul dumneavoastr 6 ă
<ohn d du din cap$ Nu ă -'i putea de#lipi nici o clip ochii de la ă
copila'ul acela mic$
5 Unii p rin i doresc s 'tie detalii$ !red c asta "i ajut $ ă ţ ă ă ă
5 Da, te rog$
5 emperatura "n untru este de trei#eci 'i 'apte de grade$ 2e ă
adaug aerului cu patru#eci la sut mai mult o0igen$ Ajut copilului la ă ă ă
respira ie$ )l m*nii lui sunt at*t de mici7 +rau &oarte nede#volta i c*nd ţ ă ţ
s-a n scut$ ă
5 Da, "n eleg$ )rivi din nou mi'carea regulat a piep ţ ă tului copilului$
At*ta timp c*t continua, "nsemna c tr ă ăie'te, c inima micu ,ate 'i ă ţă
c mai e0istau 'anse de supravie uire$ ă ţ
5 !opilul dumneavoastr nu are putere nici s sug , a'a c "l ă ă ă ă
hr nim arti&icial$ =ede i tu,ul acela mic6 %i ar t un tu, de plastic ce ă ţ ă ă
pornea din partea superioar a incu,atorului 'i intra "n gura copilului$ ă
;ntr direct "n stomac$ )rime'te de0tro# 'i ap prin tu, o dat la o or ă ă ă ă ă
'i jum tate$ ă
5 A i v #ut multe ca#uri ca acesta6 "ntre, <ohn nesigur$ ţ ă ă
5 Da$ Asistenta vor,ea mai grav, parc presim ind urm toarea ă ţ ă
"ntre,are$
/emarc &aptul c era micu 'i dr gu $ ) rul ro' ă ă ţă ă ţă ă cat "i ie'ea de
su, ,onet $ +ra surprin# tor de t*n r , pro,a,il c avea cam dou #eci ă ă ă ă ă ă
de ani, "n mod sigur nu mai mult$ Dar d dea dovad de mult ă ă ă
e0perien $ ţă
5 !rede i c va tr i6 )rivi din nou prin peretele de sticl $ ţ ă ă ă
5 Nu se 'tie niciodat $ Femeia "i urm ri privirea spre incu,ator$ ă ă
%ncerca s &ie onest , s nu ă ă ă -i distrug spe ă ran ele, dar nici s nu ţ ă -l
"ncuraje#e inutil$ Unii tr iesc, al ii nu$ Uneori, ai impresia c ace'ti copii ă ţ ă
au o dorin de via imens $ Lupt pentru via $ ţă ţă ă ă ţă
5 >i acesta lupt 6 ă
5 + prea devreme s ne d m seama$ !ele opt s pt m*ni ar &i ă ă ă ă
"nsemnat &oarte mult$ =a avea o lupt grea$ ă
)entru prima dat , <ohn g*ndi8 ?Acesta este &iul meu$ Al meu, o ă
parte din via a mea$@ 2e sim i cople'it de o dragoste imens pentru ţ ţ ă
aceast & r*m de om ce lupta singur "n untrul cutiei c ldu e din &a a ă ă ă ă ă ţ ţ
sa$ Avu un impuls a,surd de a-i striga prin peretele de sticl 8 ă ,u e(ti
singur, #iule. u am venit s te ajut. Acestea sunt mâini ă le mele/ ia din
ele puterea de care ai nevoie. Ace(tia sunt pl mânii mei/ #olose(te ă -i (i
lasă-m s respir pentru tine. ,umai nu renun a, #iule. ,u renun a$ ă ă ţ ţ
Avem atât de multe lucruri de # cut 'mpreun , numai s tr ie(ti$ ă ă ă ă
Ascultă-m (i lupt $ u sunt tat l t u (i te iu!esc. ă ă ă ă
2im i m*na asistentei pe ,ra ul s u$ ţ ţ ă
5 re,uie s plec m$ ă ă
%ncuviin , incapa,il s vor,easc $ Arunc o ultim privire prin ţă ă ă ă ă
peretele de sticl 'i plecar $ ă ă
1
Lucy :rainger , tu la u'a ca,inetului de patologie 'i intr $ <oe ă ă
)earson st tea la mas $ David !oleman era "ntr ă ă -un col al camerei 'i ţ
studia un dosar$ 2e "ntoarse c*nd intr Lucy$ ă
5 Am noile radiogra&ii ale lui =ivian Lo,urton$
5 !e arat 6 )earson "mpinse imediat h*rtiile din &a sa 'i se ă ţă
ridic $ ă
5 . tem c &oarte pu in$ ă ă ţ
Lucy se apropie de ecranul &luorescent ce sp*n#ura pe un #id al
ca,inetului 'i cei doi , r,a i o urmar $ !o ă ţ ă leman ap s un comutator 'i ă ă
dup o secund sau dou , l mpile &luorescente din spatele ecranului se ă ă ă ă
aprinser $ 2tudiar "mpreun cli'eele, comparativ$ Lucy le ar t , a'a ă ă ă ă ă
cum & cuse 'i doctorul (ell la radiologie, #ona re ă ac iei periosteale ţ
cau#at de ,iopsie$ Alte schim, ri nu erau$ ă ă
)rivindu-l pe !oleman, )earson spuse8
5 2e pare c ideea dumitale nu a dat re#ultate$ ă
5 Aparent, nu, spuse !oleman pe un ton neutru$ %n ciuda a tot ce
se "nt*mpla, mai r m*nea o pro,lem "n ă ă tre ei8 divergen a de opinii$ ţ
!oleman se "ntre, ce va &ace , tr* ă ă nul$
5 4ricum, tre,uia s "ncerc m$ )earson avea un &el de a vor,i, ă ă
"nc*t 'i cea mai ,anal a&irma ie suna du' ă ţ m nos, dar !oleman , nuia ă ă
c vor,e'te ca s c*'tige timp 'i s ă ă ă-'i masche#e nehot r*rea$ 2e ă
"ntoarse spre Lucy 'i spuse sarcastic8 2e pare c radi ă ologia a plecat
steagul$
5 !red c po i spune 'i a'a$ ă ţ
5 >i las totul pe mine, adic pe patologie$ ă ă
5 Da, <oe, spuse ea lini'tit , a'tept*nd$ ă
Urmar #ece secunde de lini'te, apoi )earson spuse limpede 'i ă
hot r*t8 ă
5 Diagnosticul meu este8 )acientul su&er de sarcom osos, ă
tumoare malign $ ă
5 2igur6 "ntre, Lucy, privindu ă -l "n ochi$
5 2igur$ %n vocea patologului nu era nici urm de "ndoial sau de ă ă
e#itare$ 4ricum, eu am &ost sigur de la ,un "nceput$ Am cre#ut că
astea, ar t spre cli'ee, ne vor da o con&irmare " ă ă n plus$
5 (ine, con&irm Lucy c acceptase diagnosticul$ Acum se g*ndea ă ă
la ce avea de & cut$ ă
)earson "ntre, neutru8 ă
5 !*nd &aci amputarea6
5 !red c m*ine diminea $ 2tr*nse cli'eele 'i se "ndrept spre ă ţă ă
u' $ =a tre,ui s "i anun , 'i sta va &i lucrul cel ă ă ţ ă mai greu$
Dup ce se "nchise u'a, )earson "l privi pe !oleman 'i ă -i spuse cu o
polite e surprin# toare8 ţ ă
5 !ineva tre,uie s hot rasc $ Nu i ă ă ă ţ -am cerut părerea pentru că
nu doream s se a&le c e0ist du,ii$ Dac Lucy :rainger ar &i 'tiut, ă ă ă ă
oricum n-ar &i avut de ales, dar ar &i tre,uit s le comunice &etei 'i ă
p rin ilor ei$ Ace'tia, c*nd ar &i au#it, ar &i dorit s am*ne$ A'a &ac ă ţ ă
"ntotdeauna oamenii$ Nu po i s ţ ă-i condamni$ Nu tre,uie să- i spun eu ţ
ce "nseamn am*narea "n ca#ul sarcomului osos$ ă
!oleman apro, $ Nu avea de g*nd s se certe cu )ear ă ă son din
cau#a hot r*rii pe care o luase$ A'a cum spusese , tr*nul, cineva ă ă
tre,uia s o &ac $ otu'i, se "ntre,a dac amputarea era necesar sau ă ă ă ă
nu$ 2igur, "n timp vor a&la$ >i apoi, mem,rul amputat va veni la
la,orator, iar disec ia va ar ta dac diagnosticul a &ost corect, sau nu$ ţ ă ă
Din ne&ericire, dac e0ista o eroare, pentru pacient era prea t*r#iu$ ă
!hirurgia "'i "nsu'ise multe tehnici e&iciente de amputare a mem,relor,
dar nu 'tia nici un procedeu de a le pune "napoi$
1
Avionul de dup amia# de la (urlington ateri#a pe aeroportul La ă ă
:uardia cu pu in dup ora patru, iar de la aeroport, Bent lu un ta0i ca ţ ă ă
s ajung "n .anhattan$ ă ă
)e drum, pentru prima dat dup at*t de multe #ile, "'i permise s ă ă ă
se rela0e#e$ %ntotdeauna "ncerca s se rela ă 0a#e "n ta0iurile
ne3yorAe#e, "n special din cau#a &aptului c orice "ncercare de a privi ă
tra&icul precum 'i "naintarea lent , de regul "i provoca o stare de ten ă ă -
siune nervoas $ Hot r*se cu mult timp "n urm c tre ă ă ă ă ,uia s se ă
resemne#e "n &a a acestei &atalit i 'i s a' ţ ăţ ă tepte r ,d tor s se ă ă ă
termine$
Un alt motiv al acestei rela0 ri era &aptul c "n ul ă ă tima s pt m*n ă ă ă
lucrase su, tensiune 'i la spital, 'i "n a&ara lui$ %mp r ise sarcini celor ă ţ
din sec ia sa precum 'i altora, din alte sec ii, pentru ca activitatea s ţ ţ ă
poat continua normal "n timpul celor patru #ile c*t urma s lipseasc ă ă ă
din spital$ Ast&el, cu dou #ile "n urm pre ă ă #idase o "ntrunire a
personalului medical, pe ,a#a datelor &urni#ate de Harry omaselli, "n
care ar tase su ă mele ce tre,uiau donate de c tre medici pentru noua ă
clădire a spitalului$ Dup cum se a'teptase, &useser o mul ă ă ime de ţ
proteste, dar nu avea nici o "ndoial ca p*n la urm to i vor da ,anii$ ă ă ă ţ
%n ciuda rela0 rii mentale, 4CDonnell sim ea &e,ri ă ţ litatea ora'ului$
De &iecare dat c*nd vedea Ne3 KorAul, p rea c este mai ur*t, ă ă ă
de#ordinea 'i mohorala p reau mai ap s toare$ Dar, dup pu in timp, ă ă ă ă ţ
chiar 'i pentru cei din a&ara ora'ului, aceste lucruri deveneau o,i'nuite
'i con&orta,ile, p r*nd s spun ,un venit c l torului$ ă ă ă ă ă
;ntrar pe strada 'ai#eci, virar spre !entral )arA 'i dup ce mai ă ă ă
traversar c*teva str #i se oprir "n &a a hotelului )arA 2heraton$ ă ă ă ţ
Dup c*teva minute era "n camera sa, & cu un du' 'i se schim, $ ă ă ă
2coase din geant programul congresului de chirurgie, prete0tul ă
pre#en ei sale la Ne3 KorA$ +rau trei teme pe care ar &i dorit s le ţ ă
audie#e8 dou despre opera ii pe cord deschis, a treia ă ţ 5 gre&a de
artere$ Dar prima "ncepea a,ia a doua #i diminea a, la unspre#ece, ţ
ceea ce-i l sa o gr mad de timp li,er$ 2e uit la ceas$ +ra cu pu in ă ă ă ă ţ
"nainte de 'apte$ Avea mai mult de o or p*n c*nd tre,uia s se ă ă ă
"nt*lneasc cu Denise$ Lu li&tul 'i co,or", apoi travers holul spre ,ar$ ă ă ă
+ra ora cocAtailului 'i holul era plin de oameni ce veniser "nainte ă
de cin , , nuia, ca 'i el, din a&ara ora ă ă 'ului$ Un chelner "l conduse la o
mas $ %n drum remarc o &emeie atr g toare, singur la mas , care "l ă ă ă ă ă ă
privea intens$ N-ar &i &ost o e0perien nou $ >i "n trecut, in ţă ă cidente
asem n toare duseser la re#ultate interesante$ ?Dar "n seara aceasta, ă ă ă
"mi pare r u, am alte planuri$@ Un chelner "i lu comanda de 3hisAi cu ă ă
si&on 'i c*nd "i &u adus , utura, sor,i "ncet 'i se l s "n voia g*ndu ă ă ă ă -
rilor$ Ast&el de momente erau &oarte rare la (urlington$ De aceea "i
& cea ,ine s plece din c*nd "n c*nd, "i as ă ă cu ea sim ul perspectivei 'i "l ţ ţ
& cea s reali#e#e c anu ă ă ă mite lucruri care i se p reau e0trem de ă
importante c*nd era acas , p leau c*nd le privea de la distan $ %n ulti ă ă ţă -
ma vreme se suspecta c se implicase prea mult "n pro ă ,lemele
spitalului 'i-'i pierduse echili,rul personal$ )rivi "n jurul s u$ !* i dintre ă ţ
oamenii ace'tia au#iser de spi ă talul rei !omitate 'i, dac ar &i au#it, ă
c* i ar &i &ost interesa i s 'tie ce se petrece acolo6 >i totu'i, pentru el ţ ţ ă
pro,lemele spitalului deveniser ca aerul pe care "l respira$ +ra oare un ă
simptom s n tos6 Din punct de vedere pro&esional era un lucru ,un6 ă ă
4CDonnell nu avea "ncredere "n oamenii ce-'i "nchinau via a unei idei$ ţ
Ace'tia aveau tendin a s devin o,seda i 'i &elul lor de a g*ndi s & ţ ă ă ţ ă ie
su,minat de entu#iasmul cau#ei pentru care luptau$ Acesta era
pericolul care-l p 'tea6 ă
De e0emplu, pro,lema lui <oe )earson$ Faptul c el, 4CDonnell, ă
&usese "n mie#ul lucrurilor "l & cuse s ă ă-l judece gre'it6 +ra convins că
spitalul avea nevoie de un al doilea patolog$ Dar el &usese tentat să
critice sl ,i ă ciunile , tr*nului, ca s ampli&ice necesitatea schim, ă ă ărilor$
4are nu e0agerase6 Un timp &usese tentat să-i cear lui )earson s se ă ă
pensione#e$ 4are acesta nu &usese simptomul unei judec i ăţ
de#echili,rate, o condamnare pripit a unui om "n v*rst , de c tre unul ă ă ă
mai t*n r6 2igur, asta se "nt*mplase "nainte ca +ustace 23ayne s ă ă
spun clar c d un s&ert de milion de dolari, cu condi ia ca )earson s ă ă ă ţ ă
r m*n 'e&ul patologiei$ %nc nu con&irmase dona ia$ Dar 4CDonnell ă ă ă ţ
sim ea c judecata sa este dea ţ ă supra unor ast&el de &apte, oric*t de
important ar &i putut p rea$ 4ricum, <oe )earson mai putea s &ac ă ă ă
multe pentru spital$ re,uia s se in cont de e0perien a lui$ ?Da, este ă ţ ă ţ
adev rat, hot r" el, modul de g*ndire i se "m ă ă ţ ,un t e'te c*nd e'ti ă ăţ
departe, chiar dac pentru a g*ndi "n lini'te tre,uie s cau i un ,ar$@ ă ă ţ
5 %nc un pahar, domnule6 ă
5 Nu, nu, mul umesc$ ţ
+ra 'apte 'i jum tate c*nd plec de la hotel$ %nc mai avea timp, ă ă ă
'i o lu pe jos, pe strada cinci#eci 'i cinci$ Apoi, opri un ta0i 'i ă -'i
continu drumul cu ma'ina spre adresa pe care i ă -o d duse Denise$ ă
>o&erul opri "n &a a unei cl diri din piatr , de pe strada opt#eci 'i 'ase$ ţ ă ă
4CDonnell pl ti 'i intr $ ă ă
Fu "nt*mpinat cu mult respect de un portar "m,r cat "n uni&orm $ ă ă
Acesta "i ceru numele, apoi consult o list $ ă ă
5 Doamna Ouant# v a'teapt , domnule$ %i ar t un li&t, unde ă ă ă ă
a'tepta un li&tier ce purta o uni&orm identic $ 4 anun c urca i$ ă ă ţ ă ţ
La etajul dou #eci li&tul se opri 'i u'ile se deschiser silen ios, spre ă ă ţ
un hol mochetat$ Aproape pe un perete "ntreg se "ntindea o tapiserie
repre#ent*nd o scen de v* ă n toare$ %n &a a acestui perete erau dou ă ţ ă
u'i cur,ate de stejar care se deschiser 'i un servitor ie'i a&ar 'i ă ă
spuse8
5 (un seara, domnule$ Doamna Oua ă nt# mi-a ceru s v conduc ă ă
"n salon$ =a veni 'i d*nsa imediat$
%l urm "ntr ă -un salon, aproape c*t apartamentul lui din (urlington$
+ra decorat "n nuan e de ,ej 'i maro, cu m su e din lemn de nuc 'i ţ ă ţ
&otolii grupate "n jurul lor$ 2alonul se deschidea spre o teras luminat ă ă
acum de ultimele ra#e ale soarelui$
5 Dori i s ,e i ceva, domnule6 "ntre, servitorul ţ ă ţ ă
5 Nu, mul umesc$ 4 a'tept pe doamna Ouant#$ ţ
5 Nu ai prea mult de a'teptat, se au#i vocea Denisei$ 2e apropie
de el cu m*inile "ntinse$ Bent, dragul meu, "mi pare at*t de ,ine c te ă
v d$ ă
4 privi o clip 'i apoi spuse "ncet$ ă
5 >i mie$ )*n "n acest moment, nu mi ă -am dat seama c*t de
mult$
Denise "i #*m,i 'i "l s rut u'or pe o,ra#$ Bent avu un impuls de ă ă
moment s o ia "n ,ra e 'i s o str*ng la piept, dar se a, inu$ +ra 'i ă ţ ă ă ţ
mai &rumoas dec*t o 'tia 'i #*m,etul ei parc "i t ie respira ia$ +ra ă ă ă ţ
"m,r cat cu o rochie scurt de sear din dantel neagr , care con ă ă ă ă ă ă -
trasta puternic cu al,ul umerilor$ Denise "l lu de m*n 'i "l conduse pe ă ă
teras $ 2ervitorul "i precedase cu o tav de argint pe care erau a'e#ate ă ă
paharele 'i , utura$ Dup aceea se retrase discret$ ă ă
5 .artini-ul este deja preg tit, spuse Denise, dar, dac vrei, pot ă ă
să- i o&er altceva$ ţ
5 .artini este &oarte ,un$
Denise turn "n pahare, "i "ntinse unul 'i ă -i #*m,i a&ectuos$
5 (ine ai venit la Ne3 KorA$
Bent savur , utura rece$ 4chii lor se "nt*lnir pen ă ă ă tru o clip , apoi ă
ea se apropie de ,alustrada terasei$
5 !e &ace tat l t u, Denise6 ă ă
5 (ine, mul umesc$ %nc p *nat ca un adev rat asin, dar s n tos$ ţ ă ăţ ă ă ă
Uneori am impresia c o s tr iasc mai mult dec*t noi$ in &oarte mult ă ă ă ă Ţ
la el$
2e l sase seara, o sear cald 'i pl cut de var t*r#ie, iar ă ă ă ă ă ă
luminile ora'ului "ncepuser s se aprind $ )ri ă ă ă veau am*ndoi ora'ul$
Dedesu,t circula ia era intens , puncte de lumin se mi'cau agitate$ ţ ă ă
)este drum cu contururile cuprinse de "ntuneric, se vedea !entral )arA,
luminat doar de c*teva l mpi$ 2pre vest se # reau, "n ă ă tunecate, apele
r*ului Hudson$ . rgele de lumin alu ă ă necau "n 'uvoaie multicolore pe
podul :eorge Hashington$ 4amenii merg acas , g*ndi 4CDonnell$ ă
%l "nv luia o ,ri# u'oar iar el era con'tient de pre ă ă ă #en a Denisei$ ţ
+a "i spusese "ncet8
5 +ste &rumos, nu-i a'a6 !hiar dac 'tii c undeva, dincolo de ă ă
aceste lumini, se petrec lucruri "ngro#itoare 'i ur*te, tot este &rumos$ %l
iu,esc, mai ales la vremea asta de sear $ ă
5 e-ai g*ndit vreodat s te "ntorci la (urlington6 ă ă
5 2 tr iesc acolo6 ă ă
5 Da$
5 Niciodat nu te po i "ntoarce, spuse Denise lini' ă ţ tit $ . car at*ta ă ă
lucru m-a "nv at via a7 >i nu m re ăţ ţ ă &er numai la (urlington ci la
oameni, locuri, timp$ )o i vi#ita, " i po i &ace noi prieteni dar niciodat ţ ţ ţ ă
nu este la &el9 e'ti deta'at9 nu te atinge nimic9 nu este locul t u acolo, ă
pentru c ai plecat$ De e0emplu, locul meu este aici, acum$ Nu cred c ă ă
voi putea p r si vreodat Ne3 KorA ă ă ă -ul$ % i par cumva lipsit de realism6 ţ ă
5 Nu$ %mi pari e0traordinar de "n eleapt $ ţ ă
%i sim i m*na pe ,ra ul s u$ ţ ţ ă
5 Hai s mai ,em un cocAtail, spuse ea, 'i apoi po i s m duci la ă ţ ă ă
mas $ ă
Au servit masa la .aisonette, un clu, de noapte discret 'i plăcut
pe Fi&th Avenue$
Dansaser 'i acum se "ntorceau la mas $ ă ă
5 !*t timp stai6 "ntre, Denise$ ă
5 )este trei #ile plec$
5 De ce at*t de repede6
5 +u sunt un om care munce'te$ . a'teapt pa ă ă cien ii 'i spitalul$ ţ
5 !red c o s ă ă-mi &ie dor de tine$
Bent r mase pe g*nduri, apoi se "ntoarse ,rusc spre ea 'i spuse ă
pe nea'teptate8
5 >tii c nu am &ost c s torit niciodat 6 ă ă ă ă
5 Da$
5 Am patru#eci 'i doi de ani$ !*nd tr ie'ti at*t de mult timp ă
singur " i &orme#i ta,ieturi care cu greu se pot schim,a sau pot &i ţ
acceptate de altcineva$ %ncerc s " i spun, de &apt, c a' putea &i un om ă ţ ă
di&icil$
Denise "i cuprinse cu tandre e m*inile$ ţ
5 Bent, dragul meu, "mi dai voie s "ntre, ceva6 Din "nt*mplare, ă
este aceasta o cerere "n c s torie6 ă ă
Bent #*m,i copil re'te$ ă
5 Acum, c ai spus ă -o tu, a' #ice c este$ ă
Urm un minut de t cere, "nainte ca Denise s r s ă ă ă ă pund , 'i Bent ă
sim i c ea trage de timp$ ţ ă
5 2unt &latat , dar nu cumva te gr ,e'ti pu in6 La urma urmei ă ă ţ
a,ia ne cunoa'tem$
5 e iu,esc, Denise, spuse el cu simplitate$
%i sim i privirea cercet toare$ ţ ă
5 >i eu te-a' putea iu,i$ %n acest moment totul "n mine "mi spune
să- i r spund da 'i s te apuc cu am*n ţ ă ă dou m*inile, &l m*nde de tine$ ă ă
Dar ceva "mi 'opte'te s &iu prudent $ !*nd ai & cut o gre'eal sim i ă ă ă ă ţ
nevoia s &ii &oarte atent 'i s nu o repe i$ ă ă ţ
5 Da, eu pot "n elege asta$ ţ
5 Niciodat nu m ă -am o,i'nuit cu ideea prostimii c po i schim,a ă ţ
partenerii repede, a'a cum ai lua o pastil , & r s sim i di&eren a$ ă ă ă ă ţ ţ
)oate din cau#a aceasta nu am cerut divor ul p*n acum$ ţ ă
5 !re#i c divor ul va ă ţ &i di&icil6
5 Nu chiar$ A' putea merge "n Nevada, sau "n alt stat$ Dar mai
e0ist o pro,lem $ u e'ti la (urlington, eu la Ne3 KorA$ ă ă
5 A'adar, ai vor,it serios c*nd ai spus c nu te "n ă torci la
(urlington6
2e g*ndi pu in "nainte s r spund $ ţ ă ă ă
5 !red c da$ Nu a' mai putea tr i acolo$ !e rost are s m ă ă ă ă
pre&ac, Bent6 . cunosc &oarte ,ine$ ă
Ap ru un chelner 'i le umplu ce'tile cu ca&ea$ ă
5 2imt nevoia s &im singuri$ ă
5 Atunci, de ce nu plec m6 ă
!hem chelnerul 'i pl ti$ A&ar opri un ta0i 'i "i d du adresa ei$ ă ă ă ă
Dup ce se instalar , Denise spuse8 ă ă
5 Asta este o "ntre,are &oarte egoist , Bent, dar te ă -ai g*ndit
vreodat s practici medicina la Ne3 KorA6 ă ă
5 Da, m g*ndesc acum$ ă
%nc se mai g*ndea c*nd intrar "n li&t$ De c*nd De ă ă nise "i pusese
"ntre,area, se tot g*ndise8 ?De ce nu a' veni la Ne3 KorA6 Aici sunt
spitale mari, acesta este un ora' cu tradi ie medical @$ !u e0perien a 'i ţ ă ţ
prietenii pe care-i avea aici nu-i era greu să-'i g seasc un spi ă ă tal "n
care s lucre#e$ ?!e nai,a m ine legat de (urlington6 Acolo tre,uie ă ă ţ
s tr iesc toat via a6 4are nu a venit timpul s schim, mediul6 Doar ă ă ă ţ ă
nu sunt "nsurat cu rei !omitate, 'i nici nu sunt de ne"nlocuit$ +ste ade-
v rat c a' sim i lipsa anumitor lucruri9 sentimentul de a crea ceva 'i ă ă ţ
oamenii cu care lucre#$ Dar p*n acum am reali#at &oarte multe lucruri ă
acolo, nimeni nu poate nega asta$ ;ar Ne3 KorAul "nseamn Denise$ ă
4are nu merit 6@ La etajul dou #eci Denise deschise u'a ă ă
apartamentului$ Nu era nici un semn c servitorul ar &i &ost acolo$ Au ă
ie'it "mpreun pe teras $ ă ă
5 Bent, vrei s ,ei ceva6 ă
5 )oate mai t*r#iu$
4 "m,r i' 'i ,u#ele lor se "nt*lnir "ntr ăţ ă ă -un s rut languros$ ă
2im ea cum "i r spunde cu &iecare &i,r a trupului ei$ Apoi, cu ţ ă ă
,l*nde e, se desprinse din "m,r i'are$ ţ ăţ
%ntoars pe jum tate, "i spuse cu vocea tremur*nd 8 ă ă ă
5 2unt at*t de multe lucruri la care tre,uie s ne g*ndim$ ă
5 !hiar sunt6 onul s u era ne"ncre# tor$ ă ă
5 u nu 'tii &oarte multe lucruri despre mine$ Uite, de e0emplu, eu
sunt "ngro#itor de posesiv $ Ai 'tiut asta6 ă
5 Nu mi se pare chiar "ngro#itor$
5 Dac am &i c s tori i, ar tre,ui s te am "n "n ă ă ă ţ ă tregime, nu doar o
parte din tine$ >i nu te-a' putea "mp r i, nici chiar cu un spital$ ă ţ
5 Am putea ajunge la un compromis$ Al i oameni reu'esc, ţ
r spunse Bent r*#*nd$ ă
5 Ascult*ndu-te, aproape te cred$ .ai vii, cur*nd, la Ne3 KorA6
5 Da$
5 !*t de repede6
5 4ric*nd ai s m chemi$ ă ă
;nstinctiv se "ndrept spre el 'i se s rutar din nou, cu 'i mai ă ă ă
mult pasiune$ Apoi se au#i ceva "n spatele lor 'i "n salon p trunse o ă ă
d*r de lumin de la o u' ce se deschise$ Denise se desprinse din ă ă ă
"m,r i'are 'i, o clip mai t*r#iu, pe teras ap ru o siluet "m,r cat "n ăţ ă ă ă ă ă ă
pijama$
5 )arc am au#it voci$ ă
5 !redeam c dormi, spuse Denise$ i ă Ţ -l pre#int pe doctorul
4CDonnell$ Bent, aceasta este &iica mea, )hilippa$ 4 jum tate din ă
gemenii mei imposi,ili, ad ug ea cu a&ec iune$ ă ă ţ
Fata "l studie pe 4CDonnell cu o curio#itate nedisimulat $ ă
5 (un 7 Am au#it despre dumneata$ ă
4CDonnell "'i aminti c Denise "i spusese c are doi copii de ă ă
'aptespre#ece ani$ Fata p rea mai mic dec*t v*rsta, cu un trup ce ă ă
a,ia "ncepea s se "mplineas ă c , dar avea mi'c rile 'i gra ia mamei ă ă ţ
sale$
5 (un , )hilippa$ 2cu# ă ă-ne dac te ă -am deranjat$
5 Nu puteam dormi 'i citeam$ Le ar t cartea din m*n $ +ste ă ă ă
HerricA$ L-a i citit6 ţ
5 Nu cred$ De &apt, la &acultate nu ai prea mult timp pentru
poe#ie, iar dup aceea nu m ă -a prea interesat$
5 Am ceva aici pentru tine, mam $ ă
!itea pl cut, sim ind cuvintele 'i sensul lor, cu o und de duio'ie ă ţ ă
"n glas$
0Cea mai !un vârst este prima, ă ă
Dar dup ce a trecut (i timpul te gr !e(te, ă ă
Când (tii c tre!uie s te c s tore(ti ă ă ă ă
De(i ai trecut de prima tinere e, ţ
,u stric niciodat s 'ncerci.1 ă ă ă
Când e(ti tân r (i ai sângele #ier!inte. ă
5 Am "n eles, spuse Denise$ Bent, vreau s ţ ă- i spun c cei doi copii ţ ă
ai mei m presea# s m rec s toresc$ ă ă ă ă ă ă
5 )ur 'i simplu, credem c este mai ,ine pentru tine, interveni ă
)hilippa$
5 2unt ni'te copii &oarte practici 'i revolt tor de sentimentali$ ă
!e-ai spune tu, )hilippa, dac m ă -a' căs tori cu doctorul 4CDonnell6 ă
5 e-a cerut6 "ntre, &ata prompt$ F r s a'tepte un r spuns, ă ă ă ă ă
e0clam plin de entu#iasm8 ) i ce s &aci, accep i$ ă ă ă ă ţ
5 Depinde, draga mea$ .ai e0ist 'i acea pro,lem m runt a ă ă ă ă
divor ului, care tre,uie re#olvat $ ţ ă
5 4&7 ata a &ost at*t de pu in "n eleg tor$ Nu 'tiu de ce ai ţ ţ ă
a'teptat$ 2e "ntoarse spre 4CDonnell$ De ce nu tr i i voi doi "mpreun 6 ă ţ ă
A'a o s ave i pro,e 'i mama poate o, ine divor ul & r s caute locuri ă ţ ţ ţ ă ă ă
de alea ca /eno$
5 2unt momente c*nd m "ndoiesc pro&und de valoa ă rea educa iei ţ
moderne$ !red c ajunge, )hilippa$ Noapte ,un , draga mea$ ă ă
5 4&, mam 7 Uneori e'ti antidiluvian $ ă ă
5 Noapte ,un , drag , repet Denise &erm$ ă ă ă
)hilippa se "ntoarse spre 4CDonnell$
5 !red c tre,uie s plec$ ă ă
5 .i-a & cut pl cere, )hilippa$ ă ă
Fata se apropie de el 'i-i spuse & r pre& c torie8 ă ă ă ă
5 Dac tot o s &ii tat l meu vitreg, cred c pot s te s rut$ ă ă ă ă ă ă
5 )utem "ncerca, nu6
+l se aplec 'i &ata "l s rut pe ,u#e, apoi se trase "napoi 'i "i ă ă ă
#*m,i$
5 >tii c e'ti dr gu 6 .am , orice s ă ă ţ ă -ar "nt*mpla, pe el s nu ă -l
scapi$
5 )hilippa7 De data aceasta, nota de autoritate era &oarte &erm $ ă
*n ra r*se, "'i s rut mama, apoi "'i lu cartea de poe#ii 'i plec $ ă ă ă ă ă
4CDonnell r*dea "n hohote, sprijinit de #idul terasei$ %n acel
moment, ,url cia lui din (urlington i se p rea incredi,il de plictisitoare ă ă
'i goal , iar perspectiva de a tr i "mpreun cu Denise la Ne3 KorA, mult ă ă ă
mai strălucitoare 'i atr g toare$ ă ă
4)2)/+N+!+
Amputarea piciorului lui =ivian a "nceput la ora E8 LF &i0$
)unctualitatea la sala de opera ie era o pro ţ ,lem de principiu, asupra ă
c reia doctorul 4CDonnell insistase de la "nceput, de c*nd ajunsese ă
'e&ul sec iei de chirurgie, 'i majoritatea chirurgilor erau de acord cu ţ
aceast regul $ ă ă
)rocedura nu era &oarte complicat 'i Lucy :rainger 'tia c nu va ă ă
avea dec*t pro,leme de rutin $ Hot r*se s ampute#e piciorul c*t mai ă ă ă
de sus, mult deasupra genunchiului, "n partea superioar a &emurului$ ă
La un moment dat se g*ndise să-l taie din coaps , "n speran a c ă ţ ă
'ansele ca tumoarea s nu se poat r sp*ndi "n corp erau mai mari$ ă ă ă
%ns de#avantajul era c , mai t*r#iu, &i0area unei prote#e ar &i &ost ă ă
e0trem de di&icil $ De aceea & ă ăcuse un compromis 'i se hot r*se s ă ă
lase intact o por ă iune din &emur$ Noaptea trecut rev #use "n minte ţ ă ă
toate etapele pe care tre,uia s le parcurg $ 4 consulta ă ă se pe =ivian,
l s*ndu ă -i impresia c era doar un e0amen de rutin $ Asta se ă ă
"nt*mplase dup ce ă -i spusese vestea9 "nt*lnire trist 'i "ncordat , "n ă ă
care &ata &usese re inut la "nceput, apoi, ced*nd nervos, se aruncase ţ ă
de g*tul ei 'i pl*nsese cu disperare, reali#*nd &aptul c ultima ei spe ă -
ran disp ruse$ Lucy, de'i o,i'nuit din practic cu ast&el de ţă ă ă ă
momente, de data asta se sim ise deose,it de emo ionat $ ţ ţ ă
%nt*lnirea cu p rin ii &etei 'i, mai t*r#iu, cu t*n rul doctor 2eddons ă ţ ă
&usese mai impersonal , dar la &el de tul,ur toare$ Lucy 'tia c nu ă ă ă -'i va
putea st p*ni nicio ă dat "n "ntregime sentimentele &a de pacien i, a'a ă ţă ţ
cum reu'eau al i medici, 'i tre,uia s recunoasc &a de sine "ns 'i c ţ ă ă ţă ă ă
aparenta sa deta'are era numai o po# , totu'i necesar $ ă ă
%n sala de opera ii "ns , nu se mai punea pro,lema de a po#a sau ţ ă
de a &i deta'at $ +ra locul unde era esen ă ial, 'i era convins de acest ţ ă
lucru, s ac ione#e la rece, & r sentimente personale, pentru ă ţ ă ă
re#olvarea imediat a necesit ilor chirurgicale$ ă ăţ
Aneste#istul, a&lat la cap tul mesei de opera ie raport c el 'i ă ţ ă ă -a
terminat trea,a$ ;nternul care o asista pe Lucy inea piciorul ce tre,uia ţ
amputat ridicat de c*teva minute, pentru a nu permite s*ngelui să
circule din a,unden prin el$ Lucy "ncepu s pun un garou pneu ţă ă ă matic
c*t mai sus, pe coaps $ F r s i se cear , asis ă ă ă ă ă tenta "i "ntinse o &oar&ecă
'i Lucy "ncepu s taie ,anda ă jele care acopereau piciorul$ (andajele
c #ur , iar asis ă ă tenta le adun de pe jos$ )rivi ceasul$ )iciorul era "n po ă -
#i ie vertical de cinci minute 'i carnea se al,ise$ ;nter ţ ă nul schim,ă
m*inile 'i Lucy "l "ntre, 8 ă
5 i Ţ -au o,osit m*inile6
5 !e m-a' &i & cut dac tre,uia s stau a'a o or 6 ă ă ă ă
Aneste#istul se apropie de garou 'i o privi pe Lucy "ntre, tor$ +a ă
"ncuviin $ ţă
5 Da, te rog$
Aneste#istul "ncepu s pompe#e aer "n garoul de cau ă ciuc pentru a
,loca circula ia s*ngelui din picior$ !*nd termin , "ntinse piciorul p*n ţ ă ă
c*nd "l a'e# "n po#i ie ori#ontal pe masa de opera ie$ ;nternul 'i ă ţ ă ţ
asistenta acoperir pacienta cu un cear'a& verde, steril, l s*nd des ă ă -
coperit doar por iunea pe care urma s se &ac inter ă ţ ă ă ven ia$ ţ
Ast #i aveau asisten doi studen i la medicin de la universitate$ ă ţă ţ ă
Lucy le & cu semn s se apropie$ Asistenta "i "ntinse ,isturiul 'i Lucy ă ă
"ncepu s #g*rie cu v*r&ul carnea piciorului, vor,ind "n timp ce lucra$ ă
5 4,serva i c mai "nt*i marche# lungimea ,uc ii ce va acoperi ţ ă ăţ
osul$ Asta o &acem ca s 'tim p*n unde ne "ntindem$ ă ă
Apoi, "ncepu s taie mai ad*nc, de#velind stratul de su, piele, ce ă
con inea un esut gras, gal,en$ ţ ţ
5 +ste &oarte important ca &*'ia din &a s &ie mai lung dec*t ţă ă ă
cea din spate, ast&el ca linia de sutur s &ie pu in "n spate$ %n &elul ă ă ţ
acesta pacientul nu va avea cicatricea chiar "n dreptul osului$ Dac nu ă
am proceda a'a, orice ap sare i ă -ar putea provoca dureri mari$
ietura "ncepuse s se ad*nceasc acum, marginile celor dou ă ă ă ă
&*'ii &iind marcate de s*ngele ce "ncepuse s se preling $ Acestea ă ă
ar tau acum, 'i cea din &a 'i cea din spate, ca dou co#i scurte ă ţă ă 5
una mai lung , alta mai scurt ă ă 5 ce puteau &i "mpreunate 'i cusute$
Folosind ,isturiul 'i lucr*nd cu mi'c ri scurte 'i pre ă cise, Lucy
"ncepu s r s&r*ng carnea, descoperind esutul "ns*ngerat de ă ă ă ţ
dedesu,t$
5 ampon, te rog7
Asistenta i-l d du 'i Lucy cur i esutul de dedesu,t$ %i & cu semn ă ăţ ţ ă
internului s in tamponul 'i "ncepu s taie mai ad*nc, p trun#*nd "n ă ţ ă ă ă
primul strat, al mu'chiului cvadriceps$
5 ;mediat o s d m de arterele principale$ Da, iat ă ă -o pe prima8
artera &emural $ ă
Lucy o locali# , iar cei doi studen i se aplecar mult "nainte ca s o ă ţ ă ă
vad $ !ontinu s vor,easc "n timp ce lucra8 ă ă ă ă
5 =om "ncerca s descoperim vasele de s*nge, c*t mai sus ă
posi,il, apoi le vom trage "n jos 'i le vom lega, ast&el "nc*t s se ă
retracte#e de pe ciot$
Acul pe care i-l d duse asistenta s lta "n m*na ei "n sus 'i ă ă -n jos$
Lucy leg vasele de s*nge de dou ori, pen ă ă tru mai mult siguran $ ă ţă
4rice hemoragie "n aceast #on putea s "nsemne o catastro& pentru ă ă ă ă
pacient $ Apoi, lu &oar&ec 'i rete# artera principal $ )rimul pas ă ă ă ă ă
ireversi,il spre amputare &usese & cut$ )roced la &el cu ce ă ă lelalte artere
'i vene$ Apoi, continu*nd s taie mu'chiul, ajunse la nerv$ %'i trecu ă
m*na "nm nu'at peste el, "n ă ă tr-o mi'care e0ploratorie, 'i atunci =ivian
tres ri 'i toa ă te privirile se "ndreptar spre aneste#ist$ ă
Acesta "i lini'ti$
5 otul este "n regul , nu sunt pro,leme$ ă
inea m*na pe o,ra#ul lui =ivian$ +ra palid , dar respira pro&und 'i Ţ ă
regulat$ inea ochii deschi'i & r s vad , 'i erau plini de lacrimi, Ţ ă ă ă ă
lacrimi pl*nse incon'tient$
5 =om proceda 'i cu nervul la &el cum am & cut cu arterele 'i ă
venele$ %l vom "ntinde "n jos, "l vom lega c*t mai sus posi,il 'i apoi "l
vom sec iona 'i ţ -i vom permite s se contracte#e$ ă
Lucy vor,ea ca un automat, cuvintele "i "nso eau mi'carea ţ
m*nilor$
5 %ntotdeauna au e0istat discu ii "ntre chirurgi des ţ pre cum tre,uie
procedat cu termina iile nervoase "n timpul amput rii$ 4,iectivul este, ţ ă
,ine"n eles, acela de a evita durerile pacientului$ 2 ţ -au "ncercat c*teva
metode8 injectarea de alcool, cauteri#area, dar metoda pe care o vom
&olosi acum este "nc cea mai simpl 'i cea mai r sp*ndit $ ă ă ă ă
)rivi ceasul de pe peretele s lii de opera ie$ Ar ta nou 'i ă ţ ă ă
cincispre#ece minute$ recuser patru#eci 'i cinci de minute de c*nd ă
"ncepuse$ 2e uit la aneste#ist$ ă
5 + ,ine6
5 Nici c se poate mai ,ine, Lucy$ +ste o &at s n toas $ %ncerc ă ă ă ă ă ă
s glumeasc $ +'ti sigur c ă ă ă ă-i ampute#i piciorul care tre,uie6
Lui Lucy nu-i pl cuser niciodat glumele & cute "n sala de ă ă ă ă
opera ie pe seama pacien ilor care erau pe mas , de'i 'tia c unii ţ ţ ă ă
chirurgi le aceptau$ 4ricum, pre&era s schim,e su,iectul$ ă
5 !e- i mai &ace &amilia7 "l "ntre, pe aneste#ist, "n timp ce t ia ţ ă ă
mu'chiul de la spatele piciorului$
5 (ine$ 2 pt m*na viitoare ne mut m "n cas nou $ ă ă ă ă ă
5 Da6 Unde6 )u in mai sus tamponul, te rog, "i spuse internului$ ţ
5 %n 2omerset Heights, "ntr-un cartier nou din partea de nord a
ora'ului$
.u'chiul era t iat aproape complet$ ă
5 !red c am au#it de cartierul sta$ )resupun c so ia ta este ă ă ă ţ
&oarte mul umit $ ţ ă
2e vedea osul, acum$
5 +ste "n al nou lea cer$ !ump r covoare, alege perdele, chestii ă ă ă
de astea$ +0ist "ns o pro,lem $ ă ă ă
Degetele lui Lucy se mi'cau u'or "n jurul osului, eli,er*ndu-l de
mu'chii din jur$ =or,i pentru studen i8 ţ
5 4,serva i c "mping mu'chii c*t se poate de sus, pentru ca ţ ă
dup ă aceea s acopere "n "ntregime osul care mai r m*ne$ ă ă
;nternului "i era greu s re in mu'chii cu cele dou tampoane$ ă ţ ă ă
Lucy "l ajut s ă ă-i prind mai ,ine, dup care acesta morm i8 ă ă ă
5 Data viitoare o să-mi aduc 'i a treia m*n $ ă
5 Fier str ul, v rog$ ă ă ă
Asistenta &u din nou pre#ent la datorie 'i puse m*nerul ă
&ier str ului "n m*na deschis a lui Lucy$ ă ă ă
%l "nte, pe aneste#ist ă 8
5 !are-i pro,lema6
Fi0 lama &ier str ului c*t putu de sus 'i "ncepu s taie$ )e m sur ă ă ă ă ă ă
ce din ii &ier str ului mu'cau din os, #gomotul pe care ţ ă ă -l & cea devenea ă
sum,ru 'i p trun# tor$ ă ă
5 2 pl tesc toate astea, r spunse internul$ ă ă ă
Lucy "ncepu s r*d $ ă ă
5 =a tre,ui să- i d m mai mult de lucru$ ţ ă
iase mai mult de jum tate din os$ +ra destul de tare, dar a'a ă ă
erau oasele tinere$ Deodat "i trecu prin minte un g*nd$ ?2untem "n ă
&a a unei tragedii 'i totu'i, noi vor,im, normal, aproape glumind, ţ
despre lucruri o,i'nuite$ %n c*teva secunde piciorul acesta va &i t iat 'i ă
o t*n r , aproape un copil, "'i va pierde pentru totdeauna o parte din ă ă
via $ Niciodat nu va mai putea alerga cu naturale e ca ceilal i ţă ă ţ ţ
oameni, nu va mai dansa, nu va mai "nota, nu va mai &ace dragoste
& r s ai, com ă ă ă ă ple0e$ Unele dintre aceste lucruri poate c ar mai &i ă
putut s le &ac , iar altele numai ajutat 'i cu prote# , dar nimic nu mai ă ă ă ă
avea s &ie ca "nainte$ Niciodat nu mai putea &i at*t de vesel , de ă ă ă
li,er 'i de lipsit de griji ca atunci c*nd se ,ucurase de tinere ea ă ă ţ
"ntregului corp$ Acesta era mie#ul tragediei8 se "nt*mplase prea
devreme$@
Lucy se opri$ Degetele sale sensi,ile "i spuneau c t ietura era ă ă
aproape gata$ Apoi, ,rusc se au#i un scr*'net, urmat de o plesnitură
ascu it $ %n ultimul moment, su, greutatea mem,rului aproape t iat, ţ ă ă
ultimul &ragment de os plesni$ )iciorul c #u pe mas $ )entru prima dat ă ă ă
Lucy ridic glasul8 ă
5 )rinde-l7 /epede7
Dar gra,a &u "n #adar$ ;nternul nu reu'i să-l prind 'i piciorul ă
alunec de pe masa de opera ie 'i c #u pe du'umea cu un #gomot ă ţ ă
"n ,u'it$ ă
5 Lasă-l acolo7 =ocea lui Lucy era t ioas , pentru c internul, ă ă ă
uit*nd c era sterili#at se aplecase s ridice piciorul$ /eali#*nd "n ă ă
ultimul moment acest lucru, t*n rul se ridic st*njenit$ ă ă
Asistenta care str*ngea instrumentarul &olosit se aplec , ridic ă ă
piciorul 'i "l "mpachet "ntr ă -o &olie de plastic$ .ai t*r#iu, urma s &ie dus ă
la sec ia patologie$ ţ
5 !ur ciotul de pe mas , te rog$ ăţă ă
Lucy "i & cu semn internului 'i acesta "ncepu s &ac ceea ce i se ă ă ă
ceruse$ Asistenta avea o pil preg tit 'i Lucy o lu 'i "ncepu s ă ă ă ă ă
nete#easc cap tul ciotului, care, din cau#a rupturii, avea marginile ă ă
neregulate$
5 2 ine i minte tot timpul, cap tul osului tre,uie s &ie curat 'i ă ţ ţ ă ă
neted$ 4rice a'chie are tendin a s creasc 'i devine e0trem de ţ ă ă
dureroas $ !um st m cu timpul6 ă ă
5 Au trecut 'apte#eci de minute, r spunse anes ă te#istul$
Lucy "napoie pila$
5 :ata, putem "ncepe s coasem$ ă
= #*nd c se apropia de s&*r'it, se g*ndi recunosc ă ă ătoare la
ca&eaua care o a'tepta "n ca,inet$
1
.iAe 2eddons transpirase a,undent tot timpul c*t =ivian &usese "n
opera ie$ %mpreun cu p rin ii lui =i ţ ă ă ţ vian se a&la "ntr-o sal de a'teptare ă
re#ervat rudelor apropiate ale pacien ilor$ %n diminea a aceea, ă ţ ţ
devreme, c*nd personalul medical a,ia "ncepuse s vin la servi ă ă ciu, o
vi#itaser pe =ivian$ +rau &oarte pu ine de spus 'i, "ntruc*t =ivian era ă ţ
su, e&ectul sedativelor, reali#a cu greu c ei erau l*ng ea$ Apoi, dup ă ă ă
c*teva minute dup ce veniser , &usese dus la sec ia chirurgie$ ă ă ă ţ
Acum, nelini'ti i, "n salona'ul mo,ilat modest, cu ca ţ napele
incon&orta,ile de piele 'i mese l cuite, cei trei nu mai aveau putere nici ă
s vor,easc $ Henri Lo,urton, "nalt 'i solid, cu p rul argintiu 'i &a a ă ă ă ţ
crestat de timpul petrecut "n aer li,er, st tea l*ng &ereastr 'i privea ă ă ă ă
"n strad $ .iAe putea s jure c dup c*teva minute tat l lui =ivian se ă ă ă ă ă
va "ntoarce de la &ereastr 'i se va a'e#a pe un scaun, apoi se va ridica ă
'i va merge din nou la geam$ ( tr*nul & cea aceast mi'care de peste ă ă ă
o or $ 4 nervo#itate care "l ardea ca un &oc "l & cea pe 2ed ă ă dons să-'i
doreasc cu disperare ca mi'carea , tr*nu ă ă lui s varie#e pu in$ . car ă ţ ă
s-ar mi'ca mai repede, sau dac-ar schim,a intervalele de timp dintre
cele dou po ă #i ii$ ţ
%n schim,, mama lui =ivian st tea nemi'cat $ 2e a'e#ase pe un ă ă
scaun cu sp tar, pre&er*ndu ă -l celorlalte, ce p reau mai con&orta,ile, 'i ă
r m sese "ntr ă ă -o po#i ie ce sugera o,i'nuin a unei discipline ţ ţ
autoimpuse$ Angela Lo,urton privea drept "n &a , parc spre in&init, cu ţă ă
m*inile "mpreunate "n poal $ A#i era mai palid dec*t de o,icei, dar ă ă
pome ii "nal i, ce ţ ţ -i accentuau demnitatea natural 'i prestan a, erau ă ţ
mai proeminen i ca niciodat $ %n acela'i timp p rea o &emeie &ragil , ţ ă ă ă
dar indestructi,il $ ă
Dup ce se cunoscuser , .iAe 2eddons se g*ndise de mai multe ă ă
ori la doamna Lo,urton$ +mo iile 'i grijile ei "n privin a lui =ivian ţ ţ
&useser mult mai vi#i,ile de ă c*t ale so ului$ >i totu'i, pe m sur ce ţ ă ă
treceau #ilele, 2eddons sim ea c ele sunt tot at*t de mari, poate chiar ţ ă
mai mari$ %n ciuda "n& i' rii &oarte , r, te'ti a tat lui lui =ivian, ăţ ă ă ă ă
, nuia c mama era aceea care avea un caracter mai puternic, ea ă ă
&usese "n aceast c snicie st*nca pe care, de ă ă -a lungul anilor, venea
să-'i depun o,olul$ ă
2eddons se "ntre, cum vor &i rela iile "ntre el 'i =ivian$ !are ă ţ
dintre ei se va dovedi mai hot r*t 'i mai re#istent6 >tia c doi oameni ă ă
nu sunt niciodat egali, nici ca putere, nici ca t rie de caracter, nici ca ă ă
intensitate a dragostei$ .ai 'tia c di&eren a de se0 nu prea avea ă ţ
leg tur cu aceste lucruri, 'i c adeseori &emeile se dovedeau mult mai ă ă ă
puternice dec*t , r,a ii, at*t ca judecat , c*t 'i "n privin a ă ţ ă ţ
caracterului, iar aparenta , r ă , ie putea s &ie o po# care s ăţ ă ă ă
camu&le#e lipsurile$
4are =ivian era mai puternic dec*t el, era mai ho ă t r*t , avea ă ă
mai mult curaj6 %ncepuse s se g*ndeasc la asta noaptea trecut 'i ă ă ă
"nc se mai g*ndea$ 4 vi#itase dup ce a&lase c &usese luat ă ă ă ă
hot r*rea s i se ampute#e piciorul 'i era "ngrijorat c =ivian 'tia$ 4 ă ă ă
g sise #*m ă ,ind, nu pl*ng*nd$
5 ;ntr , .iAe drag , 'i, te rog, nu &i at*t de poso ă ă mor*t$ Doctori a ţ
:rainger mi-a spus 'i mi-am luat por ia de pl*ns$ Acum, gata, s ţ -a
terminat, sau se va termina m*ine diminea $ ţă
%n acel moment sim ise c o iu,e'te pro&und, o luase "n ,ra e 'i o ţ ă ţ
s rutase p tima'$ Dup aceea, ea "i r v 'ise p rul cu a&ec iune 'i, ă ă ă ă ă ă ţ
in*ndu ţ -i capul "ntre palme, "l privise drept "n ochi$
5 .iAe, voi r m*ne cu un singur picior pentru tot restul vie ii$ Nu ă ţ
voi mai &i &ata pe care ai "nt*lnit-o, nu a'a cum m-ai cunoscut 'i nici
a'a cum sunt acum$ Dac te r #g*nde'ti, voi "n elege$ ă ă ţ
5 Nu vor,i a'a7
5 De ce6 i Ţ -e team s vor,e'ti despre asta6 ă ă
5 Nu7 )rotestase &erm, dar 'tia c minte$ ă )i era team , ă a'a cum
'tia c lui =ivian nu ă -i este team $ Nu ă -i mai era$ Nu acum$
+ra o tr s tur a lui =ivian, pe care .iAe acum o descoperea la ă ă ă
mama ei$ Am*ndou aveau t rie de ca ă ă racter$ +l va &i "n stare s se ă
poarte pe m sur 6 )entru prima dat "l asalta "ndoiala 'i avu un ă ă ă
sentiment de st*njeneal $ ă
Domnul Lo,urton "'i schim, traseul, oprindu ă -se "n &a a lui$ ţ
5 .ichael, a trecut o or 'i jum tate$ .ai poate s dure#e mult6 ă ă ă
2eddons sim i 'i privirea mamei a intit asupra lui$ ţ ţ ă
5 Nu cred$ Doctori a :rainger a spus c va veni aici$$$ imediat ţ ă
dup $$$ =om avea ve'ti &oarte cur*nd$ ă
N4U 2)/+N+!+ Ă
Doctorul Dorn,erger , g m*inile prin cele dou ori&icii cu m nu'i ă ă ă ă
sterile ale incu,atorului 'i e0amin cu aten ie copilul Ale0ander$ ă ţ
recuser trei #ile 'i jum tate de la na'tere, &apt care, "n mod normal, ă ă
putea &i considerat "ncurajator$ Dar mai erau 'i alte simptome, din ce "n
ce mai evidente, care "l nelini'teau pe doctorul Dorn,erger$
ermin consulta ia, apoi r mase g*nditor l*ng incu ă ţ ă ă ,ator,
cump nind "n minte &aptele, &iltr*ndu ă -le prin prisma anilor "ndelunga i ţ
de e0perien , compar*ndu ţă -le cu alte ca#uri pe care le mai avusese$
/a ionamentul "i con ţ &irm ceea ce 'tiuse din instinct8 'ansele erau ă
e0trem de sla,e$
5 >tii, i se adres el asistentei, o vreme am cre#ut c o s ă ă ă
reu'easc $ ă
*n ra asistent din sec ia de prematuri, aceea'i cu care vor,ise ă ă ţ
<ohn Ale0ander, "l privi "ntre, toare$ ă
5 A respirat normal p*n acum o or , apoi din ce "n ce mai sla,, ă ă
spuse ea, v #*nd c doctorul tace$ Atunci v ă ă -am sunat$
4 elev asistent urm rea cu aten ie conversa ia$ ă ă ă ţ ţ
5 Da, nu respir cum tre,uie, spuse Dorn,erger "n ă cet 'i continu , ă
g*ndind cu glas tare, "ncerc*nd s se asi ă gure c nu gre'e'te$ +ste mai ă
palid dec*t ar tre,ui 'i picioru'ele parc sunt um&late$ 2pune ă -mi "nc o ă
dat , ce #ice anali#a s*ngelui6 ă
Asistenta consult &i'a$ ă
5 >apte nuclee de celule ro'ii la o sut al,e$ ă
Urm o pau# "n care doctorul judec in&orma ia$ ă ă ă ţ Anemia era prea
mare$
5 >tii ceva6 Dac nu ar &i anali#a aceea de sensi,i ă litate, eu a'
suspecta copilul de eritro,lasto# $ ă
Asistenta "l privi surprins $ ă
5 Dar, domnule doctor$$$
5 >tiu$$$ Nu se poate$ Ar t spre &i' $ otu'i, vreau s mai v d o ă ă ă ă ă
dat anali ă #a, re#ultatul pro,ei de s*nge al mamei$
/ s&oind h*rtiile, asistenta g si anali#a 'i o scoase$ +ra raportul ă ă
semnat de doctorul )earson, dup alterca ia cu David !oleman$ ă ţ
Dorn,erger "l citi cu aten ie 'i i ţ -l d du "napoi$ ă
5 .da, este &oarte clar$ 2ensi,ilitate negativ $ ă
re,uia s &ie clar, ,ine"n eles, dar undeva, "ntr ă ţ -un col al min ii, "l ţ ţ
s*c*ia un g*nd$ )utea &i gre'it raportul6 ;mposi,il, "'i spuse singur$
)atologia nu ar &ace niciodat asemenea gre'eal $ Hot r" totu'i s stea ă ă ă ă
de vor, cu <oe )earson$ ă
5 )e moment nu mai putem &ace nimic, "i spuse asistentei$
!heamă-m dac o,servi vreo schim,are$ ă ă
5 Da, domnule doctor$
Dup ce Dorn,erger plec , eleva asistent "ntre, 8 ă ă ă ă
5 !e era aia ce-a spus doctorul, eritro$$$6
5 +ritro,lasto# este o ,oal de s*nge care se mani ă ă &est la copii$ ă
Apare uneori, c*nd s*ngele mamei are /h negativ, iar al tat lui /h ă
po#itiv$
*n ra asitent cu p rul ro'u "'i &ormul cu grij r s ă ă ă ă ă ă punsul, a'a
cum & cea "ntotdeauna$ +levelor le & cea pl ă ă ăcere s stea cu ea, pentru ă
c avea reputa ia de a &i una dintre cele mai capa,ile asistente, ă ţ
precum 'i pentru c numai dou spre#ece luni o desp r eau de vremea ă ă ă ţ
c*nd ea "ns 'i &usese elev $ erminase 'coala ca 'e& de promo ie ă ă ă ţ
doar cu un an "n urm $ >tiind acestea, elevele pro&itau, ,om,ard*nd ă -o
cu "ntre, ri$ ă
5 +u 'tiam c "n ast&el de situa ii se schim, total s*ngele ă ţ ă
copilului, imediat dup na'tere$ ă
5 =rei s spui c schim,area i se &ace prin trans ă ă &u#ie6
5 Da$
5 Asta se "nt*mpl numai "n unele ca#uri$ Depinde de anali#a de ă
sensi,ilitate a s*ngelui mamei$ Dac re#ul ă tatul este po#itiv, "nseamnă
c nou ă -n scutul are eritro ă ,lasto# 'i i se &ace imediat trans&u#ie$ %n ă
ca#ul acesta re#ultatul este negativ, deci trans&u#ia nu a &ost necesar $ ă
Asistenta t cu g*nditoare, apoi murmur pentru sine8 !iu ă ă dat, totu'i$$$
simptomele astea$$$
1
Dup cearta de acum c*teva #ile "n leg tur cu controalele ă ă ă
activit ii de la,orator, , tr*nul patolog nu ăţ ă -i mai spusese nimic lui
David !oleman despre implicarea lui "n activitatea la,oratorului de
serologie$ !oleman nu 'tia ce "nsemna aceast t cere8 ori "'i impusese ă ă
punctul de vedere 'i prelua conducerea la,oratorului, ori )earson
inten iona s reia atacul mai t*r#iu$ %ntre timp, t*n rul pato ţ ă ă log "'i
& cuse o,iceiul de a intra regulat "n la,orator 'i de a controla cum se ă
lucrea# $ Avea deja c*teva idei de schim,are a modului de lucru, 'i pe ă
unele, de mai mic importan , chiar le pusese "n aplicare$ ă ţă
%ntre el 'i !arl (annister, , tr*nul tehnician, p rea s e0iste un &el ă ă ă
de armisti iu temporar$ )e de alt parte, <ohn Ale0ander ar tase ţ ă ă
limpede c era "nc*ntat de aten ia pe care o acorda !oleman ă ţ
la,oratorului 'i & cuse chiar c*teva sugestii pe care !oleman le ă
apro,ase$
Dup ce &usese adus la spital so ia sa, Ale0ander ve ă ă ţ nise să
lucre#e "n la,orator, de'i )earson "i permisese s stea cu ea oric*t ar &i ă
considerat c era necesar$ !oleman "l au#ise r spun#*nd8 ă ă
5 = mul umesc, domnule doctor, dar dac nu lu ă ţ ă cre#, situa ia o ţ
s m &r m*nte &oarte mult 'i asta nu va &olosi nim nui$ ă ă ă ă
)earson "i spusese c nu avea nimic "mpotriv 'i c putea merge ă ă ă
să-'i vad so ia oric*nd dorea$ ă ţ
David !oleman intr "n la,oratorul de serologie$ %l g si pe <ohn ă ă
Ale0ander la masa din centrul la,oratorului, privind la microscop, iar "n
&a a lui se g sea o &emeie "m ţ ă ,r cat "n halat al,, cu ni'te s*ni imen'i, ă ă
pe care !oleman "'i amintea vag că-i mai v #use de c*teva ori prin ă
spital$ !*nd intr , Ale0ander spunea8 ă
5 )oate c ar tre,ui s vor,i i cu doctorul )earson sau cu doctorul ă ă ţ
!oleman$ 4ricum, eu o s le trimit re ă #ultatul$
5 !e re#ultat6 "ntre, !oleman, 'i capetele celor doi se "ntoarser ă ă
spre el$
5 4h, domnule doctor7 2unte i ţ doctorul !oleman, nu-i a'a6
5 Da, eu sunt$
5 +u sunt Hilda 2traughan$ %i "ntinse m*na 'i ad ug 8 'e&a sec iei ă ă ţ
de nutri ie$ ţ
4,serv &ascinat, "n timp ce ea "i scutura m*na, c s*nii ei ă ă
magni&ici se mi'cau "n ritmul m*inii, unduindu-se ca o ,alen ce se ă
rostogole'te$ %n&r*ng*ndu-'i g*ndurile, "i spuse8
5 %mi pare ,ine$ = putem ajuta cu ceva6 ă
>tia din e0perien c patologii 'i cei ce se ocupau de hran ţă ă ă
cola,orau str*ns "n pro,leme de igiena nutri iei$ ţ
5 %n ultimele s pt m*ni au &ost cam multe ca#uri de in&ec ii ă ă ţ
intestinale, spuse &emeia$ .ai ales printre angaja ii spitalului$ ţ
5 Arată-mi 'i mie spitalul unde nu se "nt*mpl ase ă menea lucruri,
r*se !oleman$
5 4h, 'tiu, dar dac m*ncarea este cau#a, 'i de re ă gul este, ă
vreau s a&lu motivul$ Numai ast&el pot pre ă veni ca a'a ceva s nu se ă
mai "nt*mple$
Femeia aceasta vor,ea cu at*ta d ruire, "nc*t !oleman sim i c ă ţ ă
"ncepe s o respecte$ %ntre, politicos8 ă ă
5 Ave i vreo , nuial 6 ţ ă ă
5 Foarte precis $ ( nuiesc c totul porne'te de la ma'inile de ă ă ă
sp lat vasele, doctore !$ ă
)e moment, !oleman r mase uimit de acest &el de adresare$ %'i ă
reveni 'i "ntre, 8 ă
5 Da6 De ce6
!u col ul ochiului "l # ri intr*nd pe (annister$ Am*ndoi tehnicienii ţ ă
ascultau conversa ia$ ţ
5 2istemul de "nc l#ire al apei este ine&icient$ ă
Felul "n care se e0prima "i st*rnea r*sul, dar se st p*ni 'i "ntre, 8 ă ă
5 A anun at cineva acest lucru6 ţ
5 (ine"n eles c am anun at, doctore !$ Am discu ţ ă ţ tat cu
administratorul, domnul omaselli, de mai multe ori$ De &apt, ultima
mea discu ie cu domnul $ l ţ -a determinat pe acesta s solicite ă
doctorului )earson s &ac anali#e noi la ma'inile de sp lat$ ă ă ă
5 <ohn, ai & cut vreo anali# 6 ă ă
5 Da, domnule doctor$
5 !e ai g sit6 ă
5 emperatura apei nu este su&icient de mare$ Ale0ander
consult ni'te &i'e$ Am & cut trei teste, "n trei momente di&erite ale ă ă
#ilei, 'i temperatura era "ntre D5 'i 55 de grade$
5 =ede i6 'i &emeia ridic m*inile e0asperat $ ţ ă ă
5 Da, mult prea pu in$ ţ
5 >i asta nu este tot, domnule doctor$ <ohn Ale0ander puse jos
&i'ele 'i lu o lam $ Am descoperit ,acterii pe &ar&urii, ă ă dup ă ce au
trecut prin m*inile de sp lat$ ă
5 2 v d 'i eu$ !oleman lu lama 'i o a'e# la mi ă ă ă ă croscop$ După
ce regl lentilele, &ormele caracteristice ale ,acteriilor "i s rir imed ă ă ă iat
"n ochi$
5 !e-i asta6 !e-nseamn 6 "ntre, doamna 2traughan$ ă ă
Doctorul spuse g*nditor8
5 Lama arat e0isten a ,acteriilor$ %n mod normal, apa &ier,inte ă ţ
ar tre,ui s le distrug $ 2e pare "ns c reu'esc s re#iste la ă ă ă ă ă
temperatura apei din ma'inile de sp lat 'i a'a ajung pe &ar&uriile ă
sp late$ ă
5 +ste grav6
5 Da 'i nu$ )oate &i cau#a unor in&ec ii intestinale de care vor,eai, ţ
dar acest lucru n-ar &i &oarte periculos$ Ar putea deveni periculos "ns , ă
dac din "nt*mplare apare "n spital purt torul unei ,oli$ ă ă
5 Un purt tor de ,oal 6 ă ă
5 4 persoan care poart germenii unei ,oli, & r s su&ere de ă ă ă ă ă
acea ,oal $ Un purt tor poate s par per&ect normal 'i s n tos$ 2unt ă ă ă ă ă ă
ca#uri &oarte dese$
5 %n eleg$ Doamna 2traughn c #u pe g*nduri$ ţ ă
!oleman se "ntoarse spre cei doi tehniceni$
5 )resupun c ă #acem 'n mod regulat anali#e la tot personalul care
vehiculea# m*ncarea "n spital, nu6 ă
(annister r spunse plin de importan $ ă ţă
5 Ah, da, ,ine"n eles$ Doctorul )earson este &oarte sever "n ţ
privin a asta$ ţ
5 2untem la #i6
5 Da$ Dup un moment de g*ndire tehnicianul ada ă ug 8 Nu le ă -am
& cut, totu'i, de o ,ucat de vreme$ ă ă
5 !*nd a &ost & cut ultima veri&icare6 ă ă
5 4 secund , v rog, s caut "n registru$ ă ă ă
A'tept*nd, David !oleman c*nt rea implica iile des ă ţ coperirii$ Dacă
ma'inile de sp lat vase nu erau e&iciente, 'i se pare c nu erau, tre,uia ă ă
s se &ac ceva &oarte re ă ă pede, nu "nc pea discu ie$ )e de alt parte, ă ţ ă
at*ta timp c*t distri,uitorii de hran erau veri&ica i cu aten ie nu e0is ă ţ ţ -
tau motive de alarm $ ă
5 Ar &i ,ine s "i dai raportul asupra a ă nali#ei doctorului )earson,
c*t mai repede, <ohn$
5 (ine, domnule doctor$
Din cel lalt cap t al camerei, (annister le strig 8 ă ă ă
5 Dou #eci 'i patru &e,ruarie$ ă
5 Ai spus &e,ruarie6 "ntre, surprins !oleman$ ă
5 Da$
5 Asta "nseamn acum 'ase luni$ 2e adres &emeii8 2e pare c nu ă ă ă
au e0istat schim, ri "n personalul de la ,uc t rie$ ă ă ă
5 Ah, ,a da, din ne&ericire$ Din &e,ruarie am angajat o gr mad ă ă
de oameni noi, doctore !$
!oleman nu "n elegea 'i ţ -l "ntre, pe (annister8 ă
5 +'ti sigur "n privin a datei6 ţ
5 Atunci a &ost ultima veri&icare$ (annister era &oarte sigur de el$
+ra &oarte pl cut s ă ă-i po i da o in&orma ie &oarte e0act acestui doctor ţ ţ ă
?'tie-tot@$ =eni i s vede i, dac nu crede i$ ţ ă ţ ă ţ
;gnor*nd invita ia, !oleman spuse8 ţ
5 (ine, dar ce s-a "nt*mplat cu noii angaja i6 +i nu au & cut ţ ă
anali#e6
5 Aici nu scrie nimic altceva$ Dac ,iroul pentru s ă ăn tate nu ni ă -i
trimite la anali# , noi nu avem de unde s 'tim c e0ist noi angaja i$ ă ă ă ă ţ
Atitudinea lui (annister era de indi&eren total $ ţă ă
!oleman sim i cum se "n&urie$ !ontrol*nd ţ u-se, "i spuse &emeii8
5 !red c este o pro,lem "n care ar tre,ui s v im ă ă ă ă plica i$ ţ
)entru prima dat "ncepu s reali#e#e c ceva, undeva, era ă ă ă
&undamental gre'it$
5 4 voi &ace imediat$ .ul umesc, doctore !$ Femeia p r si ţ ă ă
la,oratorul, &iecare pas & c*nd s i se mi'te s*nii impun tori$ ă ă ă
Urmar c*teva momente de t cere$ !oleman sim ea c (annister ă ă ţ ă
este nelini'tit$ !*nd ochii li se "nt*lnir , "l "ntre, cu r ceal 8 ă ă ă ă
5 e-ai g*ndit vreodat s te "ntre,i ă ă de ce nu se trimit anali#ele
noilor angaja i6 ţ
5 ) i$$$ cred c m ă ă -a' &i "ntre,at, mai devreme sau mai t*r#iu,
r spunse (annister, sim ind cum siguran a pe care o avusese mai ă ţ ţ
devreme "ncepe s se evapore$ ă
!oleman "l m sur cu dispre 'i spuse, nervos8 ă ă ţ
5 +u a' spune c mai t*r#iu$ .ai ales dac asta im ă ă plica s mai 'i ă
g*nde'ti$ La u' se "ntoarse$ . g se'ti "n ,iroul doctorului )earson$ ă ă ă
( tr*nul tehnician era palid$ (u#ele "i tremurau$ ă
5 >tie tot, nu6 !um scrie la carte$
%n acel moment, "n jurul lui (annister plutea atmos&era e'ecului$
Lumea lui, pe care o credea inviola,il 'i pentru care nu & cuse nimic ă ă
s o proteje#e, se demola ,ucat cu ,ucat $ 4 nou ordine "'i & cea ă ă ă ă ă
loc, iar el nu-'i g sea locul "n ea$ +ra doar o &igur jalnic , pe l*ng ă ă ă ă
care timpul trecuse$
1
!*nd intr !olemian, <oe )earson ridic privirea din h*rtii$ F r ă ă ă ă
alt introducere, t*n rul patolog anun 8 ă ă ţă
5 <ohn Ale0ander a g sit ,acterii pe &ar&uriile sp ă ălate, ce trecuseră
prin ma'inile de sp lat$ ă
)earson nu p ru surprins$ ă
5 2istemul de "nc l#ire al apei e de vin $ ă ă
5 >tiu$ !oleman "ncerc , dar nu reu'i s ă ă-'i ascund sarcasmul$ A ă
"ncercat vreodat cineva s &ac ceva ca s re#olve pro,lema asta6 ă ă ă ă
( tr*nul "l privi curios$ =or,i cu un calm surprin# ă ător8
5 !red c ai impresia c lucrurile sunt &oarte prost conduse aici$ ă ă
5 Da, dac tot a i spus ă ţ -o$ !oleman "'i str*nse ,u#ele 'i se "ntre,ă
c*t vor putea continua s lucre#e "ntr ă -o asemenea atmos&er $ ă
)earson deschise un sertar 'i "ncepu s caute printre dosare 'i ă
h*rtii, vor,ind "n timp ce c uta$ 2coase un do ă sar 'i "l arunc pe ,irou$ ă
=or,i cu un amestec ciudat de m*nie 'i triste e$ ţ
5 +'ti at*t de t*n r, puternic 'i plin de idealuri "nalte$ =ii aici 'i, ă
din "nt*mplare, administra ia este nou iar ,a ţ ă nii se duc mai repede
dec*t acum c* iva ani$ >i atunci, ce ţ - i imagine#i6 ! dac nu merge ţ ă ă
ceva, "nseamn c nimeni nu s ă ă -a g*ndit s schim,e ceva, c nimeni nu ă ă
a "ncercat$
5 Nu am spus asta, #ise !oleman "ncet, pe un ton aproape
de&ensiv$
)earson "mpinse spre el dosarul$
5 Acesta este dosarul de coresponden pentru cump ra ţă ă rea
,oilerului la ,uc t rie$ Dac ă ă ă- i vei da silin a s ţ ţ ă-l cite'ti, vei descoperi că
cer schim,area lui de ani de #ile$ Hai, cite'te7
!oleman deschise dosarul 'i "ncepu s "ntoarc pagi ă ă nile$ %n elese ţ
imediat c*t de mult gre'ise$ H*rtiile includeau critici aspre ale lui
)earson la adresa igienei din ,uc t ria spitalului, "n termeni chiar mai ă ă
tari dec*t ar &i &olosit el$ !oresponden a dura de mai mul i ani$ ţ ţ
5 +i ,ine6 "ntre, )earson, care ă -l privise "n timp ce citea$
!oleman r spunse & r e#itare8 ă ă ă
5 %mi pare r u$ = datore# ni'te scu#e$ 4ricum, "n aceast ă ă ă
privin $ ţă
5 =rei s spui c mai sunt 'i altele6 ă ă
5 Am descoperit c nu s ă -au & cut anali#ele noilor angaja i de ă ţ
peste 'ase luni$
5 De ce6 %ntre,area tun e0plo#iv$ ă
5 2e pare c nu au &ost trimise de la ,iroul de s ă ăn tate$ >e&a ă
sec iei de nutri ie veri&ic acum$ ţ ţ ă
5 >i vrei s spui c noi nici m car nu ne ă ă ă -am pus pro,lema, nu6
Nimeni de la patologie nu s-a "ntre,at de ce6
5 2e pare c nu$ ă
5 *mpitul sta de (annister7 +ste un lucru &oarte grav$ ă
5 >i eu m-am g*ndit c tre,uie s 'ti i$ ă ă ţ
)earson ridic ă receptorul tele&onului$
5 =reau cu administratorul$
!onversa ia care a urmat a &ost scurt 'i la o,iect$ !*nd termin , ţ ă ă
)earson puse receptorul "n &urc , se ridic 'i spuse8 ă ă
5 omaselli co,oar imediat$ %l a'tept m "n la,orator$ ă ă
1
Doar c*teva minute au &ost necesare pentru a re&ace testele 'i a
demonstra ceea ce a&lase David !oleman$ %n timp ce <ohn Ale0ander
recitea noti ele 'i )earson cerceta la ţ mele la microscop, 'e&a sec iei de ţ
nutri ie intr "n la,o ţ ă rator$
5 !e ai a&lat6 o "ntre, administratorul, "n ă torc*ndu-se spre ea$
5 +ste incredi,il, dar adev rat$ La "nceputul acestui an a &ost ă
angajat o nou persoan la ,iroul de s n tate$ Nimeni nu i ă ă ă ă ă -a spus că
personalul care distri,uie m*ncarea tre,uie să-'i &ac anali#ele$ De ă
aceea nu le-a trimis$
5 Deci, de c*t vreme nu s ă -au & cut anali#ele6 "ntre, omaselli$ ă ă
5 De apro0imativ 'ase luni 'i jum tate$ ă
!oleman "l o,serv pe (annister st*nd mai departe de grup, ă
aparent preocupat de ceva, dar sim i c , tr*nulul tehnician nu ţ ă ă -i sc pa ă
nimic din ce se vor,ea$
5 !e propune i, doctore )earson6 "ntre, omaselli$ ţ ă
5 4 veri&icare c*t mai rapid a tuturor angaja ilor 'i "n primul r*nd ă ţ
a celor noi$ De data asta, , tr*nul patolog era energic 'i hot r*t$ Dup ă ă ă
aceea, vor tre,ui 'i ceilal i ree0amina i$ Asta "nseamn anali#e de ţ ţ ă
la,orator, radiogra&ii 'i e0amin ri &i#ice$ re,uie s se "nceap cu anga ă ă ă -
ja ii de la ,uc t rii 'i cu to i cei care au tangen e cu hrana$ ţ ă ă ţ ţ
5 =re i s v ocupa i de asta, doamn 2traughan6 "ntre, ţ ă ă ţ ă ă
omaselli$ !ola,ora i ca ,iroul de s n tate$ +i or s sta,ileasc ţ ă ă ă ă
detaliile$$$
5 Da, domnule $, "ncep imediat$
5 .ai ave i nevoie 'i de altceva6 "ntre, omaselli, "ntorc*ndu ţ ă -se
spre )earson$
5 4ri cump r m un ,oiler nou, ori alte ma'ini de sp lat vase$ ă ă ă
)earson ridic tonul$ De ani de #ile v spun asta7 ă ă
5 >tiu$ Am mo'tenit dosarul 'i este pe lista de priorit i$ Neca#ul e ăţ
c nu prea avem ,ani$ 4are c*t cost 6 ă ă
5 De unde nai,a s 'tiu eu c*t cost 6 )earson era iritat la culme$ ă ă
!e sunt eu6 ;nstalator6
5 >tiu eu c*te ceva despre instala iile sanitare$ )oate c v po ţ ă ă t
ajuta$
oat lumea "ntoarse privirea spre u' $ +ra doctorul Dorn,erger, ă ă
inevita,il ocupat cu umplerea pipei$ ;ntrase "n t cere "n la,orator, & r ă ă ă
s &ie o,servat$ ă
5 = "ntrerup6 ă
5 Nu$ Am terminat$
Dorn,erger "l v #u pe <ohn Ale0ander privindu ă -l cu intensitate$
5 i Ţ -am v #ut copilul acum c*teva minute, tinere$ . tem c nu ă ă ă
evoluea# prea ,ine$ ă
5 +0ist vreo speran , domnule doctor6 ă ţă
5 . tem c nu prea mare$ Dorn,erger vor,ea "n ă ă cet$ %n la,orator
se l s t cerea, apoi, ca 'i c*nd 'i ă ă ă -ar &i amintit ceva, se "ntoarse spre
)earson$ >tii, <oe, m "n ă tre,am dac ar putea e0ista vreo "ndoial "n ă ă
privin a tes ţ tului de sensi,ilitate al doamnei Ale0ander6
5 %ndoial 6 ă
5 =reau s spun, ar putea &i gre'it6 ă
5 A,solut nici o gre'eal , !harlie$ L ă -am & cut eu "n ă sumi, cu &oarte
mare aten ie$ De ce m "ntre,i6 ţ ă
5 =eri&ic$ A#i-diminea , pe moment, am suspectat c ar putea &i ţă ă
eritro,lasto# $ A &ost doar o , nuial $ ă ă ă
5 Foarte impro,a,il, spuse )earson em&atic$
5 Da, a'a m-am g*ndit 'i eu$
cerea se l s din nou 'i to i ochii se "ntoarser spre Ale0ander$ ă ă ă ţ ă
!oleman sim i c ar &i tre,uit s spun ceva, orice, ca s ţ ă ă ă ă-i distragă
aten ia 'i, ast&el, t*n rului la,orant s ţ ă ă-i &ie mai u'or$ %i spuse lui
Dorn,erger aproape & r s se g*ndeasc 8 ă ă ă ă
5 Au e0istat unele du,ii "n privin a testelor de sen ţ si,ilitate, c*nd
la,oratoarele &oloseau doar testele "n mediu salin 'i de proteine$ )e
vremea aceea, se mai "nt*mpla ca unele ca#uri, pu ine, ce erau ţ
po#itive, s &ie catalogate drept negative$ Ast #i "ns , cu testul ă ă ă
!oom,s, aproape c nu mai e0ist ă ă "ndoieli$
!*nd termin de vor,it "'i d du seama c la,oratorul acesta ă ă ă
"ncepuse s se schim,e numai de la venirea sa$ Nu avusese inten ia s ă ţ ă
&ac vreo alu#ie la )earson, ,a chiar spera ca acum acesta s nu dea ă ă
importan vor,elor sale$ Fuseser destule certuri "ntre ei, ca s mai &ie ţă ă ă
nevoie de "nc una$ ă
5 Dar, domnule doctor !oleman$$$ Ale0ander "l privea alarmat$
5 Da, ce s-a "nt*mplat6 !oleman era uimit$ Nu spusese nimic care
s produc o asemenea reac ie$ ă ă ţ
5 Noi nu am & cut testul !oom,s$ ă
De'i "l "ngrijora Ale0ander, !oleman sim ea c se enervea# $ Din ţ ă ă
cau#a lui )earson ar &i vrut s evite su ă ,iectul$ ;at cum nu mai avea de ă
ales$
5 (a da, l-a i & cut$ %mi amintesc c am semnat chiar eu ţ ă ă
&ormularul pentru cump rarea serului$ ă
5 Dar domnul doctor )earson a spus c nu este ne ă cesar$ estul
acesta nu s-a & cut$ ă
Lui !oleman "i tre,uir c*teva secunde s "n eleag ceea ce se ă ă ţ ă
spusese$ Harry omaselli, care nu "n elegea despre ce ţ -i vor,a, privea
scena cu curio#itate$ Dorn,erger deveni deodat &oarte atent$ )earson ă
p rea st*njenit$ ă
5 Am vrut să- i spun atunci, se scu# , tr*nul$ Dar am uitat$ ţ ă ă
.intea lui !oleman era acum "n alert $ %nainte de a continua ă
discu ia dorea s ţ ă-'i clari&ice &oarte ,ine ceva$
5 Am "n eles eu ,ine c nu s ţ ă -a & cut testul !oom,s6 "l "ntre, pe ă ă
Ale0ander$
Ale0ander "ncuviin , iar Dorn,erger interveni ,rusc8 ţă
5 ;a sta i pu in7 =reau s m l muresc$ =re i s spune i c mama ţ ţ ă ă ă ţ ă ţ ă
ar putea s ai, s*ngele sensi,ili#at6 ă ă
5 (ine"n eles, spuse !oleman, nemaip s*ndu ţ ă -i, pe un ton ridicat$
estele "n medii saline 'i de proteine sunt ,une "n unele ca#uri, dar nu
"n toate$ 4ricine este c*t de c*t la curent cu nout ile "n hematologie ăţ
'tie acest lucru$ %l privi pe )earson, ce p rea c nu este a&ectat 'i conti ă ă -
nu $ De aceea am comandat testul !oom,s$ ă
Administratorul "i privea pe r*nd, "ncerc*nd s "n e ă ţ leag despre ce ă
este vor,a$
5 >i testul acesta, dac l ă -a i comandat, de ce nu a &ost & cut6 ţ ă
!oleman se "ntoarse "ncet spre (annister$
5 !e s-a "nt*mplat cu &ormularul de cump rare a se ă rului6 +i6
ad ug , "ntruc*t tehnicianul e#ita s r spund $ ă ă ă ă ă
(annister tremura$ A,ia au#it, murmur 8 ă
5 L-am rupt$
Dorn,erger era uluit$
5 Ai rupt o h*rtie semnat de un medic, & r s "l anun i6 ă ă ă ă ţ
5 Din ordinul cui l-ai rupt6 "ntre, !oleman necru ă tor$ ţă
(annister privea "n p m*nt$ ă
5 Din ordinul doctorului )earson, r spunse acesta "n sil $ ă ă
Dorn,erger "ncepu s g*ndeascs &e,ril$ %i spuse lui !oleman8 ă ă
5 %nseamn c acest copil ar putea avea totu'i eritro,lasto# $ De ă ă ă
&apt, toate simptomele o arat $ ă
5 >i, "n ca#ul acesta ve i &ace trans&u#ie6 ţ
5 Dac era necesar trans&u#ia, tre,uia s o &acem imediat dup ă ă ă ă
na'tere$ Dorn,erger vor,ea cu am r ciune$ Ar putea totu'i e0ista o ă ă
'ans , chiar dac este cam t*r ă ă #iu$ Dar a' vrea s &iu &oarte sigur$ ă
!opilul nu are &or s lupte$ ţă ă
5 Avem nevoie de un test !oom,s pe s*ngele copilului$ /eac ia ţ
lui !oleman &u rapid 'i competent $ otul se des& 'ura acum "ntre el ă ă ă
'i Dorn,erger$ )earson st tea nemi'cat, ame it de repe#iciunea cu ă ţ
care se petreceau lucrurile$ +0ist ser !oom,s "n spital6 "l "ntre, pe ă ă
(annister$
5 Nu$
Acum, totul era de competen a administratorului, 'i el reac ion ţ ţ ă
prompt8
5 De unde "l putem o, ine6 ţ
5 Nu mai avem timp$ =a tre,ui s &acem testul "n alt parte$ Unde ă ă
s-ar putea &ace6
5 La Universitate$ Au un la,orator mai mare dec*t al nostru$
omaselli era deja la tele&on$ Dă-mi, te rog, 2pitalul universitar$ !ine
este 'e&ul patologiei acolo6
5 Doctorul Fran#, r spunse Dorn,erger$ ă
5 !u doctorul Fran#, v rog, ceru omaselli$ !ine vrea s ă ă
vor,easc cu el6 ă
5 +u$ !oleman lu tele&onul$ Doctore Fran#6 2unt doctorul ă
!oleman, patolog la rei !omitate$ A i putea &ace urgent un test ţ
!oom,s6 Da, v trimitem imediat pro ă ,ele$ .ul umesc, domnule doctor$ ţ
La revedere$ Apoi se adres celor din camer 8 Ne tre,uie pro,e de ă ă
s*nge$
5 Le &ac eu, domnule doctor$ (annister era deja cu instrumentele
"n m*n $ ă
!oleman era pe punctul de a re&u#a o&erta, dar v #u privirea ă
rug toare din ochii , tr*nului$ +#it , apoi spuse8 ă ă ă
5 (ine, vino cu mine$
%n urma lor, administratorul strig 8 ă
5 Am s cer un echipaj de poli ie$ +i vor putea du ă ţ ce pro,ele mai
repede$
5 = rog, a' vrea s le duc eu7 spuse <ohn Ale0ander$ ă ă
5 + "n regul $ Administratorul era la tele&on$ =reau sec ia de ă ţ
poli ie$ Lui Ale0ander "i spuse8 .ergi cu cei ţ lal i 'i adu pro,a de s*nge "n ţ
holul de la urgen $ +chipa ţă jul te va a'tepta acolo$
5 Da, domnule, r spunse Ale0ander 'i ie'i "n gra, $ ă ă
5 Aici este administratorul spitalului rei !omitate$ Am vrea s ne ă
ajute un echipaj de poli ie ca s trans ţ ă port m urgent o pro, de s*nge$ ă ă
Ascult 'i r spunse$ Da, oamenii no'tri vor a'tepta la intrarea de la ă ă
urgen e$ (ine$ )use tele&onul "n &urc 'i spuse8 . duc s m asigur c ţ ă ă ă ă ă
totul se des& 'oar ,ine$ ;e'i, l s*ndu ă ă ă -i singuri pe )earson 'i pe
Dorn,erger$
%n ultimele c*teva minute, prin mintea o,stetricianului alergaseră
o gr mad de g*nduri$ ;nevita,il, "n lunga sa perioad de practic ă ă ă ă
medical , !harles Dorn,erger v ă ă#use pacien i murind$ Uneori p rea c ţ ă ă
moarte le era predestinat , dar el luptase "ntotdeauna s le salve#e ă ă
via a 'i nu renun ase niciodat , p*n "n ultimul moment$ %n toate ţ ţ ă ă
situa iile, &ie c reu'ise sau nu, putea spune cu m*na pe inim c ţ ă ă ă
& cuse tot ce se putuse, c nu l sase nimic la voia "nt*mpl rii$ >tia c ă ă ă ă ă
al i medici, uneori, nu erau at*t de insisten i, dar el, dup 'tiin a 'i ţ ţ ă ţ
credin a lui, ni ţ ciodat nu avusese vreun pacient care s se s&*r'easc ă ă ă
din cau#a neglijen ei sale sau a unui tratament necorespun ţ # tor$ )*n ă ă
"n acest moment$
Acum, aproape la s&*r'itul carierei, avea s "mpart din plin ă ă
triste ea 'i am r ciunea datorate incompeten ei altui om9 mai r u ţ ă ă ţ ă
dec*t at*t, un om care-i era prieten$
5 <oe, a' vrea să- i spun ceva$ ţ
)earson, care se pr ,u'ise pe un scaun de la,orator, livid la &a ă ţă
'i privind "n gol, "'i ridic "ncet ochii$ ă
5 Acesta a &ost un copil prematur, <oe, dar era normal 'i puteam
să-i &acem trans&u#ie imediat dup na'tere$ <oe, noi suntem prieteni de ă
&oarte mul i ani 'i uneori i ţ ţ -am luat ap rarea 'i te ă -am ajutat "n
disputele tale, dar de data asta, dac acest copil moare, s m ierte ă ă ă
Dumne#eu, te aduc "n &a a consiliului medical 'i te s& r*m "n dou $ ţ ă ă
D4U N+!; Ă
5 )entru Dumne#eu, ce nai,a &ac ia acolo6 De ce nu ne anun ă ţă
re#ultatul6
Degetele doctorului <oseph )earson , teau nervoase "n mas $ ă ă
recuse o or 'i un s&ert de c*nd &usese trimis la anali# s*ngele ă ă
copilului Ale0ander$ Acum, , tr*nul pa ă tolog 'i !oleman erau singuri "n
,irou$
5 L-am sunat a doua oar pe doctorul Fran#, spuse !oleman ă
lini'tit$ .i-a spus c ne sun imediat ce o, ine re#ultatul$ ă ă ţ
)earson d du din cap mohor*t$ ă
5 Unde este pu'tiul6 Ale0ander6
5 L-a adus "napoi echipajul de poli ie$ +ste la so ia lui$ !oleman ţ ţ
e#it pu in$ Dac tot a'tept m, nu cre#i c ar tre,ui s veri&ic m ă ţ ă ă ă ă ă
situa ia de la ,uc t rie6 2 ne asi ţ ă ă ă gur m c anali#ele personalului au ă ă
"nceput s &ie & cute$ ă ă
5 .ai t*r#iu, dup ce se termin asta$ )*n atunci nu m pot ă ă ă ă
g*ndi la nimic altceva$
)entru prima dat "n diminea a aceea, dup ce eveni ă ţ ă mentele
irupseser at*t de e0plo#iv "n la,orator, David !oleman se g*ndi la ă
)earson 'i la ce sim ea acesta$ Nu e0ista nici un argument care s ţ ă
contracare#e cele spuse de !oleman despre testul de sensi,ilitate 'i
t cerea lui )ear ă son p rea o recunoa'tere tacit a &aptului c t*n rul ă ă ă ă
s u coleg era mai ,ine in&ormat dec*t el$ +ra un lucru &oarte amar, ă
c ruia tre,uia s ă ă-i &ac &a , g*ndi !oleman 'i, pentru prima dat sim i ă ţă ă ţ
o und de simpatie pentru , tr*n$ ă ă
)earson lovi puternic cu m*na "n mas $ ă
5 )entru Dumne#eu, de ce nu sun 6 ă
1
5 + vreo veste de la patologie6
Doctorul !harles Dorn,erger care se sterili#ase 'i a'tepta "ntr-o
mic sal de opera ie, de la sec ia de o,ste ă ă ţ ţ tric , puse "ntre,ar ă ea
asistentei care era de serviciu$
5 Nu, domnule doctor$
5 .ai avem mult p*n c*nd vom putea "ncepe6 ă
Asistenta umplu dou recipiente de cauciuc cu ap &ier ă ă ,inte 'i le
a'e# su, cear'a&ul mesei de opera ie$ ă ţ
5 .ai durea# doar c*teva minute$ ă
%n sala de opera ii intr un intern, care "ntre, 8 ţ ă ă
5 ;nten iona i s &ace i trans&u#ia chiar dac nu avem re#ultatul ţ ţ ă ţ ă
testului !oom,s6
5 Da, r spunse Dorn,erger$ Am pierdut deja prea mult timp 'i nu ă
vreau s mai pierdem$ 4ricum, anemia copilului este destul de ă
avansat pentru a justi&ica trans ă &u#ia chiar 'i & r re#ultatul testului$ ă ă
5 Apropo, domnule doctor, cordonul om,ilical al copilului a &ost
t iat &oarte scurt$ >tia i6 ă ţ
5 Da, mul umesc$ >tiam$ 2e adres internului8 !*nd 'tim dinainte ţ ă
c este necesar o trans&u#ie, l s m cordo ă ă ă ă nul om,ilical mai lung$
Aceasta &ace ca punctul de legătur s se reali#e#e mai u'or$ Din ă ă
ne&ericire, "n ca#ul acesta nu am 'tiut 'i a &ost t iat prea scurt$ ă
5 !um ve i proceda6 ţ
5 =oi &olosi un aneste#ic local 'i voi &ace o inci#ie chiar deasupra
cordonului om,ilical$ 2-a "nc l#it s*ngele6 o "ntre, pe asistent $ ă ă ă
5 Da, domnule doctor$
5 +ste important ca temperatura s*ngelui s se apro ă pie de
temperatura corpului$ Alt&el, cre'te pericolul de 'oc, "i spuse
Dorn,erger internului$
Undeva, "ntr-un col al min ii sale, Dorn,erger era con'tient c ţ ţ ă
vor,e'te at*t mai mult pentru a se veri&ica pe sine dec*t pentru a-l
"nv a pe intern$ !el pu in, &ap ăţ ţ tul c vor,ea "l "mpiedica c se ă ă
g*ndeasc prea mult 'i, pe moment, nu dorea s ă -o &ac $ Dup ce ă ă -l
p r sise pe )earson, mintea lui &usese antrenat de un v*rtej de ne ă ă ă -
lini'te 'i de "nvinuire$ Faptul c , din punct de vedere pro ă &esional, nu
avea nici o vin pentru ceea ce se "nt*mplase i se p rea lipsit de ă ă
importan $ Dar pacientul ţă lui era "n pericol, pacientul lui, care putea să
moar din cau#a celei mai mici neglijen e, iar "n &inal, el se sim ea ă ţ ţ
singurul responsa,il$
Ar &i vrut s vor,easc , dar se control ,rusc$ !eva nu era ,ine, se ă ă ă
sim ea ame it, "l durea capul 'i camera se "n ţ ţ v*rtea cu el$ %nchise ochii
'i apoi "i deschise$ :ata, ame eala trecuse, dar c*nd "'i privi m*inile ţ
v #u c acestea tremurau$ %ncerc s ă ă ă ă-'i controle#e mi'c rile, dar nu ă
reu'i$
;ncu,atorul cu copilul &u adus "n untru$ %n aceea'i clip "l au#i pe ă ă
intern "ntre,*nd8
5 Doctore Dorn,erger, v sim i i ,ine6 ă ţ ţ
%i veni pe v*r&ul lim,ii s spun ?da@$ >tia c dac o & cea va putea ă ă ă ă ă
continua 'i nimeni nu-'i putea da seama de ce se "nt*mpl , "n a&ar de ă ă
el$ >i, poate c , datorit e0perien ei 'i cuno'tin elor ce le avea putea ă ă ţ ţ
salva acest copil 'i, "n cele din urm , m car "n parte "'i putea salva ă ă
con'tiin a 'i integritatea$ ţ
%n acela'i timp "ns , "'i aminti de ceea ce spusese 'i cre#use ani ă
de #ile, despre , tr*nii care se aga prea mult de putere$ 2e l udase ă ţă ă
c atunci c*nd "i va veni vremea, el va recunoa'te 'i se va retrage, c ă ă
era convins c niciodat nu va "ncerca s re#olve un ca# c*nd nu va ă ă ă
mai &i "n stare$ La aceste g*nduri se g*ndea acum, privindu-'i m*inile
ce tremurau$
5 Nu, cred c nu m simt ,ine$ )entru prima dat sim i o emo ie ă ă ă ţ ţ
pro&und , datorit c reia "'i controla cu greu vocea c*nd spuse8 = rog, ă ă ă ă
să-l cheme cineva pe doctorul 4CDonnell$ 2pune i ţ -i c nu m simt "n ă ă
stare s &ac trans&u#ia 'i "l rog s m "nlocuiasc $ ă ă ă ă
%n acel moment, "n su&letul lui, doctorul !harles Dorn,erger se
retr gea din practica medical $ ă ă
1
!*nd sun tele&onul, )earson smuci receptorul$ ă
5 Da6 2unt doctorul )earson$ Ascult c*teva momente$ Foarte ă
,ine, mul umesc$ ţ
F r s lase receptorul "n &urc , ceru centralistei un num r ă ă ă ă ă
interior$
5 Da i ţ -mi-l pe doctorul Dorn,erger$ 2unt )earson$ (ine, atunci
transmite i ţ -i un mesaj$ Am primit re#ultatul testului$ +ste po#itiv$
!opilul are eritro,lasto# $ ă
L s receptorul "n &urc $ !*nd ridc privirea, "l v #u pe doctorul ă ă ă ă ă
!oleman cu ochii &i0a i asupra lui$ ţ
1
Doctorul Bent 4CDonnell era "n drum spre neurologie$ Aranjase o
consulta ie pentru a discuta despre o parali ţ #ie par ial a unuia dintre ţ ă
pacien ii s i$ +ra prima #i de spital dup "ntoarcerea de la Ne3 KorA$ ţ ă ă
%nc mai sim ea starea de ,un dispo#i ie 'i prospe ime$ 4 schim,are ă ţ ă ţ ţ
de atmos&er , "'i spunea singur, de asta are nevoie orice me ă dic din
c*nd "n c*nd$ Uneori, contactul #ilnic cu ,oala te poate deprima, te
u#ea# & r s ă ă ă ă- i dai seama$ %ntr ţ -un sens mai larg, o schim,are
"mprosp ta mintea 'i l rgea vi#iunea asupra lucrurilor$ >i, plec*nd de ă ă
la aceasta, de c*nd se "nt*lnise la Ne3 KorA cu Denise "'i pusese din ce
"n ce mai mult pro,lema s-o termine cu rei !omitate 'i s plece din ă
(urlington de&initiv$ ;deea aceasta "ncepuse să-l o,sede#e 'i, de &iecare
dat c*nd se g*ndea, ar ă gumentele "n &avoarea mut rii deveneau tot ă
mai conving toare$ >tia desigur c era in&luen at de sentimentele sale ă ă ţ
&a de Denise 'i c p*n la ultima lor "nt*lnire nu ţă ă ă -i trecuse prin minte
s p r seasc (urlingtonul$ Dar era ceva gre'it ca cineva s aleag un ă ă ă ă ă ă
loc de munc ce c*n ă t rea mai mult "n &avoarea &ericirii personale6 Doar ă
nu era ca 'i cum ar &i tr dat medicina$ %'i schim,a doar lo ă cul de muncă
'i d dea tot ce era mai ,un din el "n alt parte$ La urma urmei, via a ă ă ţ
unui om era suma componentelor sale$ F r dragoste, dac ai dat de ă ă ă
ea o dat , restul p rea lipsit de valoare$ Dragostea putea s ă ă ă-l &ac un ă
om mai ,un, pentru c via a sa se "mplinea$ :*ndul la Denise "l umplu ă ţ
din nou de emo ie$ ţ
5 Doctor 4CDonnell7 Doctor 4CDonnell7
Au#indu-se strigat la inter&onul spitalului, reveni ,rusc la realitate$
! ut "n jur un tele&on 'i # ri unul "ntr ă ă ă -un ,irou "mprejmuit cu sticl $ ă ;
se transmisese mesajul lui Dorn,erger$ /eac ion prompt, schim, ţ ă ă
direc ia 'i porni spre li&tul care ducea la o,stetric , la etajul p ţ ă atru$
%n timp ce Bent 4CDonnell se sterili#a, Dorn,erger, st*nd l*ng el, ă
"i povestea ca#ul 'i motivele personale pentru care-l chemase$ Nu
dramati#a 'i nu ascundea nimic$ )ovesti scena din la,oratorul de
patologie 'i evenimentele ce o provocaser , clar 'i & r patim $ ă ă ă ă
4CDonnell "l "ntrerupse numai de dou ori ca s ă ă-i pun ni'te "ntre, ri ă ă
scurte, restul timpului "l ascult cu aten ie, posomor*ndu ă ţ -se pe m sur ă ă
ce &aptele erau enun ate$ ţ
2tarea de ,un dispo#i ie "i disp ruse, &iind #guduit de ceea ce ă ţ ă
a&lase8 neglijen 'i incompeten , pentru care, la drept vor,ind, 'i el ţă ţă
era responsa,il, pentru c era vor,a de via a unui pacient$ 4CDonnell ă ţ
g*ndi cu am r ciune8 ?L ă ă -a' &i putut da a&ar pe <oe )earson, aveam ă
su&iciente motive$ Dar nu7 Am am*nat, am & cut politi ă ca spitalului,
conving*ndu-m c reac ione# re#ona ă ă ţ ,il, "n timp ce, de &apt, tr dam ă
medicina@$
5 (ine, "i spuse lui Dorn,erger$ 2 mergem "n untru$ ă ă
;ntr*nd "n mica sal de opera ii, 4CDonnell studie echipamentul ce ă ţ
&usese preg tit$ +ra &amiliari#at cu teh ă nica trans&u#iilor totale, motiv
pentru care-l chemase Dorn,erger, "ntruc*t cola,orase cu medicii de la
pediatrie 'i o,stetric pentru sta,ilirea metodelor de lucru la rei ă
!omitate, pe ,a#a e0perien ei acumulate de alte spitale$ ţ
.icu ul 'i pl p*ndul copil Ale0ander &usese luat din incu,ator 'i ţ ă
a'e#at pe masa "nc l#it de opera ii$ Asis ă ă ţ tenta, ajutat de intern, ă
legase copilul de mas , &olosind &*'ii de p*n# , c*te una "n jurul ă ă
&iec rui ,ra 'i picior, pe care le prinsese cu ace de siguran de p*n#a ă ţ ţă
cu care era acoperit masa$ 4CDonnell o,serv c , ie elul era &oarte ă ă ă ă ţ
lini'tit, reac ion*nd &oarte sla, la ceea ce se "n ţ t*mpla$ La un copil at*t
de mic nu era nici un semn de speran $ ţă
Asistenta desp turi un cearcea& cu care acoperi co ă pilul, l s*nd s ă ă
se vad doar capul 'i p*ntecul, 'i anume partea asupra c reia urma s ă ă ă
se intervin datorit &ap ă ă tului c cordonul om,ilical &usese t iat prea ă ă
scurt la na'tere$ %i &usese administrat un aneste#ic local$ 4CDonnell era
preg tit s "nceap $ ;nternul luase un carnet 'i un creion, preg tit s ă ă ă ă ă
scrie$
5 Dumneata note#i cantitatea de s*nge6
5 Da, domnule doctor$
4CDonnell remarc tonul &oarte respectuos 'i, "n alte circumstan e ă ţ
ar &i #*m,it$ ;nternii 'i stagiarii erau un soi aparte de medici, promp i "n ţ
a o,serva gre'elile celorlal i medici 'i dornici ca oricine nu era de ţ -al lor
s li se adrese#e cu ?domnule@$ ă
!u c*teva minute mai "nainte, dou eleve asistente intraser "n ă ă
sal 'i acum urm*nd un o,icei, 4CDonnell "ncepu s comente#e ceea ce ă ă
& cea$ ă
5 4 trans&u#ie total dup cum 'ti i, este de &apt un proces de ă ă ţ
schim,are a s*ngelui$ .ai "nt*i scoatem o cantitate de s*nge, apoi o
"nlocuim cu o cantitate echivalent $ !ontinu m procedeul p*n c*nd ă ă ă
s*ngele nesăn tos este schim,at "n "ntregime$ +ste &oarte important ă ă
veri&icarea s*ngelui din ,anca de s*nge, pentru ca acesta s &ie ă
compati,il cu s*ngele pacientului$ re,uie s ne asigur m de ă ă
asemenea 'i c "nlocuim e0act aceea'i cantitate de s*nge, Acesta ă -i
motivul pentru care not m cantit ile$ Ar t spre carnetul internului$ ă ăţ ă ă
(isturiul v rog7 ă
Folosi cu delicate e ,isturiul 'i "nl tur por iunea uscat din ţ ă ă ţ ă
cordonul om,ilical$ )use jos ,isturiul 'i spuse "ncet8
5 Hemostat$ Am dat la o parte cordonul om,ilical$ Acum o să
sec ione# "n interior 'i o s scot cheagul de s*nge$ ţ ă
%ntinse m*na 'i asistenta-i d du &oar&eca$ !heagul era minuscul, ă
a,ia vi#i,il 'i "l scoase a&ar cu &oarte mult , gare de seam $ 2 ă ă ă ă ă
opere#i un copil at*t de mic era e0traordinar de greu$ 4are care erau
'ansele copilului de supravie uire6 %n mod o,i'nuit ar &i tre,uit s &ie ţ ă
destul de mari$ Dar acum, cu "nt*r#ierea aceasta de mai multe #ile,
speran a de reu'it sc #use catastro&al$ 2e uit la &a a copilului$ ţ ă ă ă ţ
!iudat, dar nu era ur*t , a'a cum erau de o,icei &e ele copiilor n scu i ă ţ ă ţ
prematur$ (a chiar era &rumu'ic $ )e moment se minun , lucru ce nu ă ă -i
stătea "n &ire8 ?!e ru'inos este s se poat "nt*mpla a'a ceva7 2 te ă ă ă
na'ti 'i at*t de multe s &ie "mpotriva ta7@ ă
Asistenta inea "n m*n un cateter de plastic, pre ţ ă v #ut cu un ac$ ă
)rin intermediul acestuia, s*ngele urma s &ie "nlocuit$ 4CDonnell lu ă ă
cateterul 'i cu aceea'i grij deose,it introduse acul "n vena ă ă
om,ilical $ ă
5 =eri&ica i, = rog, presiunea venoas $ ţ ă ă
%ntruc*t inea cateterul vertical, asistenta &olosi o rigl pentru a ţ ă
m sura "n l imea coloanei de s*nge, dup care anun 8 ă ă ţ ă ţă
5 >ai#eci de milimetri$
;nternul not pe carnet$ ă
Un al doilea tu, de plastic era legat de o sticlu de s*nge ce era ţă
&i0at deasupra lor$ Al treilea ducea la unul din cele dou ,a#ine de ă ă
metal de la piciorul mesei$ Adun*nd toate cele trei tu,uri, 4CDonnell le
conect la o sering de dou #eci de mililitri, prev #ut cu un ro,i ă ă ă ă ă net cu
trei c i$ %nv*rti ro,inetul pe o po#i ie$ ă ţ
5 Acum, spuse el, o s "ncepem s e0tragem s*ngele$ ă ă
rase cu degetele pistonul seringii u'or, spre el$ Acesta era un
moment critic "ntr-o trans&u#ie total $ Dac s*ngele "ncepea s curg ă ă ă ă
li,er, era necesar s se schim,e po#i ia cateterului 'i, toate preg tirile ă ţ ă
tre,uiau reluate$ 4CDonnell era convins c "n spatele s u, Dorn ă ă ,erger "l
urm rea cu cea mai mare aten ie$ ă ţ
Apoi, "ncet, s*ngele "ncepu s curg , umplu tu,ul cateterului 'i ă ă
intr "n sering $ ă ă
5 4,serva i c trag cu &oarte mult aten ie$ =om scoate &oarte ţ ă ă ţ
pu in odat , pentru c acest copil este e0 ţ ă ă trem de mic$ %n mod normal,
cu un copil n scut la termen, putem e0trage dou #eci de mililitri odat , ă ă ă
dar acum voi lua numai #ece, pentru a preveni o varia ie prea mare a ţ
presiunii venoase$
)e &oaia sa, internul scrise8 ?2cos #ece mililitriCC$
4CDonnell mai "ntoarse o dat ro,inetul de la sering , apoi ap s ă ă ă ă
tare pe piston$ Ast&el, s*ngele e0tras din corpul copilului &u e0pul#at
"ntr-unul din ,a#inele de metal$
%ntoarse "nc o dat ro,inetul 'i trase "n sering s*n ă ă ă gele ce tre,uia
introdus, apoi "l injecta "ncet "n corpul copilului$
)e &oaia sa, internul not 8 ?;ntrodus #ece mili ă litri@$
4CDonnell continu cu mult aten ie$ Fiecare e0tra ă ă ţ gere 'i &iecare
introducere dura mai ,ine de cinci minute$ +ra tentat s se gr ,easc , ă ă ă
mai ales "n ca#uri critice ca acesta, dar 'tia c gra,a nu este ,un $ ă ă
!orpul micu de pe mas era deja &oarte pu in re#istent9 orice 'oc ţ ă ţ
putea &i &atal$
La dou #eci 'i cinci de minute dup ce "ncepuser , copilul se ă ă ă
mi'c 'i "ncepu s pl*ng $ Un sc*ncet sla,, un protest a,ia au#it, care ă ă ă
se termin imediat ce "ncepu$ Dar era un semn de via 'i ochii celor ă ţă
din sala de opera ie #*m,eau "n spatele m 'tilor 'i o mic speran ţ ă ă ţă
ap ru$ ă
4CDonnell 'tia "ns c nu tre,uie s trag conclu#ii pripite$ )este ă ă ă ă
um r, "i spuse lui Dorn,erger8 ă
5 2e pare c e sup rat pe noi$ Ar putea &i un semn ,un$ ă ă
Dorn,erger reac iona 'i el$ 2e "ntinse s vad cantit ile de s*nge ţ ă ă ăţ
notate de intern, apoi, con'tient de &aptul c el nu era implicat "n ă
ac iune, spuse cu timiditate8 ţ
5 Nu cre#i c ar tre,ui s ă ă-i dai pu in gluconat de calciu6 ţ
5 (a da$
4CDonnell de'uru, seringa de la ro,inet 'i o "nlocui ă cu una de
#ece c$c$ cu gluconat de calciu, pe care i-o d duse asistenta$ ;nject un ă ă
centimetru cu,, apoi i-o d du "napoi$ ă
%ncepuse s cread c , la urma urmei, copilul ar putea s scape$ ă ă ă ă
= #use "nt*mpl*ndu ă -se lucruri ciudate, cu mult timp "n urm "nv ase ă ăţ
c nimic nu era imposi,il 'i c "n medicin neprev #utul este tot at*t ă ă ă ă
de des de partea la ca 'i "mpotriv $ ă
5 (ine, spuse el, s continu m$ ă ă
2coase #ece mililitri de s*nge 'i-i "nlocui$ Apoi, repet iar 'i iar, ă
opera ia$ ţ
Dup cinci#eci de minute de c*nd "ncepuser , asis ă ă tenta anun pe ţă
un ton lini'tit8
5 emperatura scade, domnule doctor$ rei#eci 'i patru virgulă
'ase grade$
5 =eri&ica i presiunea venoas , spuse el repede$ ţ ă
+ra trei#eci 'i cinci, mult prea sc #ut $ ă ă
5 Nu respir ,ine, anun internul$ Nici culoarea nu e ,un $ ă ţă ă
5 =eri&ic pulsul, "i ceru 4CDonnell$ 40igen, "i spuse asistentei$ ă
Aceasta lu o masc de cauciuc 'i o aplic pe &a a copilului$ 4 ă ă ă ţ
clip mai t*r#iu se au#i 'uieratul o0igenului$ ă
5 )ulsul este &oarte sla,, spuse internul$
5 emperatura a sc #ut su, trei#eci 'i patru de grade, ad ug ă ă ă
asistenta$
;nternul asculta cu stetoscopul$ %'i ridic privirea$ ă
5 /espira ia sl ,e'te$ Acum nu mai respir $ ţ ă ă
4CDonnell lu stetoscopul 'i ascult $ Au#i , taia inimii, dar era ă ă ă
&oarte sla, $ 2puse gr ,it8 ă ă
5 !oramin , un centimetru cu,$ ă
;nternul plec de l*ng mas , iar 4CDonnell d du la o parte ă ă ă ă
cear'a&ul 'i "ncepu s &ac respira ie arti&icial $ ;nternul se "ntoarse ă ă ţ ă
"ntr-o clip $ Nu ă -'i pierduse timpul, c ci "n m*n avea o sering $ ă ă ă
5 Direct "n inim , spuse 4CDonnell$ +ste singura noastr 'ans $ ă ă ă
1
%n ,iroul de la patologie, doctorul David !oleman era tot mai
nelini'tit$ / m sese cu )earson, chiar 'i dup ce tele&onul "i anun ase ă ă ă ţ
re#ultatul anali#ei s*ngelui$ Discutaser "ntre ei c*teva rapoarte ă
chirurgicale restante, dar trea,a mergea "ncet, &iecare g*ndindu-se la
altceva$ recuse aproape o or 'i nu primiser nici o veste$ !u un s&ert ă ă
de or "n urm , !oleman & cuse o tentativ 8 ă ă ă ă
5 )oate c ar tre,ui s merg "n la,orator, s v d dac $$$ ă ă ă ă ă
( tr*nul "l privise rug tor ă ă $
5 e superi dac te rog s r m*i6 ă ă ă
5 Nu, dac dori i, r spunse !oleman surprins$ ă ţ ă
>i pentru David !oleman a'teptarea era grea$ +ra aproape la &el
de "ncordat ca 'i )earson, de'i numai , tr*nul se mani&esta$ )entru ă
prima dat , !oleman rea ă li#a c*t era de implicat emo ional "n acest ca#$ ţ
Nu sim ea nici o satis&ac ie pentru c el avusese dreptate 'i )earson ţ ţ ă
gre'ise "n ceea ce privea anali#a s*ngelui$ ot ceea ce "'i dorea acum,
cu ardoare, de dragul celor doi Ale0ander, era ca acest copil să
tr iasc $ ;ntensit ă ă atea acestui sentiment "l uimi$ De o,icei, nimic nu-l
a&ecta at*t de mult$
%'i aminti că-i pl cuse de <ohn Ale0ander de prima dat c*nd "l ă ă
"nt*lnise "n spital$ Apoi, dup ce ă -i cunoscuse 'i so ia, a&l*nd c to i trei ţ ă ţ
erau din acela'i or 'el, avea sen#a ia c "i apropia o leg tur de ă ţ ă ă ă
rudenie$
impul se scurgea "ncet, &iecare minut de a'teptare p r*ndu ă -i mai
lung ca precedentul$ %ncerc s se g*ndeasc la o pro,lem , ca s ă ă ă ă ă-'i
&ac o ocupa ie$ Asta "l ajuta "ntotdeauna c*nd n ă ţ -avea nimic de & cut$ ă
Hot r" s se ă ă concentre#e asupra unor aspecte ale ca#ului Ale0ander$
2*ngele mamei, +li#a,eth Ale0ander, putea deveni sensi,il "n
timpul primei sarcini$ )oate c nu acesta a &ost motivul care a cau#at ă
moartea primului copil$ Acesta murise de$$$ !e spusese ea6 Da,
,ron'it $ +ra mult mai normal ca e&ectul sensi,ili# rii /h s &i avut loc ă ă ă
"n timpul celei de-a doua sarcini$ +0ista 'i posi,ilitatea ca lui +li#a,eth
să-i &i &ost & cut o trans&u#ie cu s*nge cu /h po#itiv$ %l s*c*ia o idee ce ă ă
nu se putea materiali#a 'i sen#a ia c era &oarte aproape de ceva, ce ţ ă
nu putea s apuce$ 2e concentr , "ncruntat$ Apoi, deodat , piesele ă ă ă
jocului se a'e#ar la locul lor8 rans&u#ie7 Accidentul de la Ne3 ă
/ichmond7 Accidentul "n care tat l ei mu ă rise 'i ea "ns 'i &usese r nit , ă ă ă
dar sc pase cu via $ ă ţă
!oleman se mai concentra o dat $ %ncerca s ă ă-'i aminteasc ce ă
spusese "n #iua aceea <ohn Ale0ander despre +li#a,eth$ /eu'i$
li"a!et& aproape murise, dar i-au # cut trans#u"ie (i au salvat ă -o.
Cred c atunci am #ost pentru prima dat 'ntr ă ă -un spital. Aproape c am ă
tr it acolo timp de o s pt mân . ă ă ă ă
2igur, acest lucru nu putea &i dovedit acum, dup at*ta vreme, dar ă
era convins c a'a se "nt*mplase$ +0is ă ten a &actorului /h devenise ţ
cunoscut "n 19DF$ .ai tre ă cuser #ece ani pentru ca aceste teste s &ie ă ă
generali#ate de c tre toate spitalele 'i to i medicii$ %ntre timp, "n &oarte ă ţ
multe spitale, trans&u#iile se & cuser & r ve ă ă ă ă ri&icarea /h-ului9 pro,a,il
c 'i "n Ne3 /ichmond se "nt*mplase la &el$ Accidentul avusese loc "n ă
19D99 "'i amintea că-i povestise tat l s u$ ă ă
at l s u7 at l s u, doctorul (yron !oleman, avu ă ă ă ă sese grij de ă
&amilia Ale0ander 'i pro,a,il c el dispu ă sese s i se &ac tras&u#ie lui ă ă
+li#a,eth$ Dac i se & cu ă ă ser mai multe trans&u#ii, "nsemna c s*ngele ă ă
provenea de la mai mul i donatori$ >ansele de a &i &ost &olosit s*nge cu ţ
/h po#itiv erau aproape inevita,ile$ Atunci &usese sensi,ili#at s*ngele
+li#a,ethei$ La vremea aceea, ,ine"n eles c acest lucru nu avusese ţ ă
nici o urmare$ Nici una, doar c s*ngele ei "ncepuse s &a,rice ă ă
anticorpi, anticorpi care ascun'i 'i ne, nui i de nimeni, nou ani mai ă ţ ă
t*r#iu, cuprin'i de &urie, virulen i 'i puternici "i distru ţ seser copilul$ ă
Natural, tat l s u nu putea &i condamnat, chiar dac aceast ă ă ă ă
ipote# era adev rat $ +l & cuse trans&u#ia cu ,un credin , a'a cum ă ă ă ă ă ţă
se proceda atunci$ +ste adevărat c la vremea aceea &actorul /h era ă
cunoscut 'i erau unele spitale "n care se inea cont de el$ Dar putea un ţ
medic generalist de ar , &oarte ocupat, s se in la curent cu toate ţ ă ă ţ ă
nout ile6 Unii medici erau con'tien i de ori#onturile deschise de noile ăţ ţ
cercet ri privind gru ă pele sanguine$ )oate c erau mai tineri, ra ion ă ţ ă
David !oleman$ La vremea aceea, tat l s u era , tr*n 'i lu ă ă ă cra prea
mult ca s mai poat 'i citi "ndeajuns$ Dar era asta o scu# 6 +ra asta o ă ă ă
scu# pe care el ar &i ac ă ceptat-o de la al ii6 David !oleman "'i dorea s ţ ă
nu se &i g*ndit la acest lucru$ %l & cea s se "ndoiasc 'i s nu mai &ie ă ă ă ă
sigur de nimic$
)earson "l privea$
5 !*t timp a trecut6
5 .ai mult de o or , r spunse !oleman, dup ce "'i consult ă ă ă ă
ceasul$
5 Am să-i sun eu$ )earson "ntinse m*na hot r*t spre tele&on, apoi ă
e#it 'i o retrase$ Nu$ )oate e mai ,ine s nu sun$ ă ă
1
%n la,oratorul de serologie, 'i <ohn Ale0ander era con'tient de
trecerea timpului$ !u o or "n urm o vi ă ă vi#itase pe +li#a,eth 'i după
aceea se str duise s lucre#e, dar nu reu'ise$ +ra con'tient c nu se ă ă ă
putea concentra asupra a ceea ce & cea, 'i se g*ndea c era mai ,ine ă ă
s renun e dec*t s &ac vreo gre'eal $ Lu o epru,et , pre ă ţ ă ă ă ă ă g tindu ă -se
s ă mai "ncerce, dar (annister i-o lu din m*n $ ă ă
5 Fac eu anali#ele$
)rotest cu jum tate de gur , dar (annister insist $ ă ă ă ă
5 Hai, pu'tiule, lasă-m pe mine$ De ce nu mergi sus, la so ia ta6 ă ţ
5 .ul umesc, dar cred c am s r m*n$ Doctorul !oleman mi ţ ă ă ă -a
promis c imediat ce a&l $$$ vine 'i "mi spune$ %'i "ntoarse privirea spre ă ă
ceasul de pe perete$ Nu mai poate dura mult$
5 Nu, spuse (annister "ncet, cred c nu$ ă
1
+li#a,eth Ale0ander era singur "n camera ă ei de spital$ 2t tea ă
re#emat de perne, cu ochii &i0a i "n tavan, c*nd intr sora Hildi ă ţ ă ng$
5 2unt nout i6 ăţ
Femeia cu p rul c runt d du din cap$ ă ă ă
5 e anun imediat ce a&l m$ )use jos paharul cu suc de portocale ţ ă
'i continu $ )ot s stau cu tine, dac vrei$ ă ă ă
5 Da, te rog$
+li#a,eth #*m,i recunosc toare, iar asistenta "'i trase un scaun ă
l*ng pat 'i se a'e# $ 2e sim i u'urat c "'i poate odihni picioarele$ %n ă ă ţ ă ă
ultima vreme i se d duse &oarte mult de lucru 'i , nuia c vroiau s ă ă ă -o
&or e#e s ias la pensie, indi&erent dac ea dorea sau nu$ +i ,ine, avea ţ ă ă ă
sen#a ia c era gata s accepte$ ţ ă ă
Ar &i vrut s poat &ace ceva pentru tinerii ace'tia$ %i &useser dragi ă ă ă
de la "nceput$ +rau ca ni'te copii$ %ntr-un &el, "ngrijind-o pe &ata asta,
avusese impresia c o "ngrije'te pe &iica sa, pe care ar &i vrut s ă -o ai, , ă
dar n-o avusese$ ?!e caraghioas sunt7@ se cer ă ta ea "n g*nd$
5 La ce te g*ndeai c*nd am intrat6
5 . g*ndeam la copii8 !opii gr su i 'i g l gio'i, juc*ndu ă ă ţ ă ă -se pe
iar, , "n soarele dup ă ă-amie#ii$ !a "n ;ndiana, vara, pe vremea c*nd
eram 'i eu copil$ Atunci m g*ndeam c o s am 'i eu copii 'i o s m ă ă ă ă ă
joc cu ei "n iar, $ ă
5 !iudat lucru cu copiii 'tia$ Uneori lucrurile iau cu totul alt ă ă
"ntors tur dec*t ai &i vrut$ >tii, 'i eu am un , iat$ +ste , r,at, acum$ ă ă ă ă
5 Nu, nu 'tiam$
5 2 nu m "n elegi gre'it$ +ste un , iat ,un, o&i er de marin $ ă ă ţ ă ţ ă
%nsurat acum o lun sau dou $ .i ă ă -a scris o scrisoare$
+li#a,eth se "ntre, ce sim i c*nd cre'ti un copil 'i apoi el te ă ţ
anun printr ţă -o scrisoare c s ă -a "nsurat$
5 >tii, niciodat nu am reu'it s ne cunoa'tem prea ,ine, ă ă
continu , tr*na$ !red c a &ost gre'eala mea, "ntr ă ă ă -un &el$ Am divor at ţ
'i nu i-am o&erit niciodat un c min adev rat$ ă ă ă
5 Dar ai s mergi s ă ă-l ve#i uneori, nu6 .ai ales c*nd vei avea 'i
nepo i$ ţ
5 .-am g*ndit &oarte mult la asta$ %mi imaginam ce ,ine o s &ie, ă
s ă ai nepo i, s stai undeva aproape de ei 'i s "i aju i$ ţ ă ă ţ
5 >i nu ai de g*nd s o &aci6 ă
5 Am sen#a ia c a' merge "n vi#it la ni'te str ini$ Fiul meu este ţ ă ă ă
sta ionat acum "n Ha3aii$ re,uia s vin cu so ia lui s m vad , dar a ţ ă ă ţ ă ă ă
intervenit ceva "n ultimul moment 'i nu au mai venit$ +i, acum tre,uie
s plec$ (ea sucul sta, doamn Ale0ander$ Am s vin s ă ă ă ă ă- i spun ţ
imediat ce vom a&la ceva$
1
Bent 4CDonnell transpira, 'i asistenta "i tampon &runtea$ ă
recuser cinci minute de c*nd "ncepuse res ă pira ia arti&icial 'i nu ţ ă
primea nici un r spuns de la trupu'orul din m*inile sale$ !u degetele ă
mari "i ap sa pieptul, iar celelalte le avea "ncruci'ate pe spatele s u$ ă ă
!opilul era at*t de mic "nc*t 4CDonnell putea să-l cuprind cu ă
am*ndou m*inile$ re,uia s ac ione#e cu grij , s nu apese prea ă ă ţ ă ă
tare, c ci alt&el, oa ă sele &ragile s-ar &i &r*nt ca ni'te r murele$ ă
%'i dorea ca acest copil s tr iasc $ >tia c dac murea, spitalul ă ă ă ă ă
e'ua ru'inos "ntr-una din sarcinile sale &undamentale, grija &a de ţă
,olnavi$ !opilul acesta nu &usese ,ine "ngrijit, i se d duse cel mai pu in, ă ţ
c*nd el avusese nevoie de tot ce era mai ,un$ 2e tre#i "ncerc*nd să-i
insu&le propriile sale g*nduri, cu &iecare mi'care a degetelor & cut ă ă
pentru a-i pune inima "n mi'care$
-u ai avut nevoie de noi (i noi te-am p r sit3 tu ne ă ă -ai ar tat ă
sl !iciunile noastre, dar, te rog, &ai s 'n ă ă cerc m 'mpreun . *neori ne ă ă
#acem datoria mai !ine. ,u ne judeca la o singur gre(eal . )n lumea ă ă
aceasta e.ist ignoran (i ne!unie, prejudec i (i or!ire/ noi i le ă ţă ăţ ţ -am
ar tat deja. Dar e.ist (i alt#el de lucruri, !un tate (i c ldur , pentru ă ă ă ă ă
care merit s tr ie(ti. 4espir $ ste un lucru atât de simplu, dar atât ă ă ă ă
de important.
2e scurser alte cinci minute$ ;nternul asculta atent cu ă
stetoscopul$ %l privi pe 4CDonnell 'i cl tin din cap$ 4CDonnell se opri9 ă ă
'tia c era inutil s mai continue$ 2e "ntoarse spre Dorn,erger 'i spuse ă ă
lini'tit8
5 . tem c l ă ă -am pierdut$
!ei doi , r,a i se privir 'i "'i d dur seama c sunt tul,ura i de ă ţ ă ă ă ă ţ
acelea'i sentimente$ 4CDonnell se sim i cu ţ prins de o &urie de
nest p*nit, "'i smulse masca 'i arunc m nu'ile de cauciuc pe podea$ ă ă ă
5 2 mergem$ Dac m caut cineva, sunt la doc ă ă ă ă torul )earson$
D4U N+!; >; UNU Ă
%n ca,inetul de patologie tele&onul sun strident$ Doc ă torul )earson
"ntinse m*na, apoi, emo ionat, "i spuse lui !oleman8 ţ
5 / spunde dumneata$ ă
)*n c*nd !oleman ajunse la tele&on, acesta mai sun o dat $ ă ă ă
5 2unt doctorul !oleman$ 4 vreme ascult cu o &i ă gură
ine0presiv $ Da, mul umesc, apoi "nchise$ )rivi spre )earson$ !opilul a ă ţ
murit$
( tr*nul nu spuse nimic$ :hemuit "n &otoliu, era o um,r ă ă
"m, tr*nit 'i "n&r*nt $ ă ă ă
5 . duc "n la,orator, spuse !oleman$ !ineva tre ă ,uie să-i spună
lui <ohn$
Nu primi nici un r spuns$ !*nd ie'i din ca,inet, )earson era tot ă
nemi'cat, privind "n gol, g*ndindu-se la lucruri numai de el 'tiute$
!arl (annister ie'ea c*nd doctorul !oleman intr "n la,orator$ <ohn ă
Ale0ander st tea nemi'cat pe scaun$ !*nd "l sim i pe doctor ă ţ
apropiindu-se nu & cu nici o mi'care s se "ntoarc $ ă ă ă
5 2-a$$$ s-a terminat6 "ntre, tot & r s se "ntoarc $ ă ă ă ă ă
!oleman "i puse o m*n pe um r, & r s ă ă ă ă ă-i r spund $ ă ă
5 A murit, nu-i a'a6
5 Da, <ohn, a murit$ %mi pare r u$ ă
*n rul se "ntoarse$ Avea &a a ,r #dat de lacrimi$ ă ţ ă ă
5 De ce, domnule doctor6 De ce6
5 !opilul t u era$$$ prematur, <ohn, "ncerc s r s ă ă ă ă pund !oleman, ă
a,ia g sindu ă -'i cuvintele$ Nu avea 'anse mari nici dac $$$ nu s ă -ar &i
"nt*mplat$$$ cu anali#a$
Ale0ander "l privi p trun# tor$ ă ă
5 Dar ar #i putut tr i. ă
+ra momentul adev rului, ce nu mai putea &i evitat$ ă
5 Da, ar &i putut tr i$ ă
5 !um s-a putut "nt*mpla$$$"ntr-un spital$$$ cu at* ia doctori6 ţ
5 <ohn, "n acest moment nu pot să- i dau nici un r spuns$ %n acest ţ ă
moment nici pentru mine nu am nici un r spuns$ ă
Ale0ander d du din cap, ,uim cit$ Lu un 'erve el de h*rtie 'i ă ă ă ţ -'i
'terse ochii, apoi spuse lini'tit8
5 = mul umesc c a i venit s ă ţ ă ţ ă-mi spune i$ Acum ţ plec la
+li#a,eth$
1
!*t timp au mers prin spital, Bent 4CDonnell nu vor,ise cu
doctorul Dorn,erger$ .area &urie 'i sentimentul de neputin ce ţă -l
"nv luiser "n clipa "n care v #use copila'ul mort "l & cuser s r m*n ă ă ă ă ă ă ă ă
cu gura "ncle'tat , & r s scoat o vor, $ /evedea cu am r ciune ă ă ă ă ă ă ă ă
propria sa lips de &ermitate &a de )earson 'i de sec ia pato ă ţă ţ logie$
Numai Dumne#eu 'tia c avusese su&iciente sem ă nale8 /u&us 'i
/eu,ens "l preveniser 'i v #use cu ochii lui c o dat cu "naintarea "n ă ă ă ă
v*rst , neglijen a lui )ear ă ţ son cre'tea, "n vreme ce responsa,ilit ile ăţ
sale deveneau mai mari$ Dar nu7 +l, Bent 4CDonnell, 'e&ul sec iei ţ
chirurgie, pre'edintele consiliului de conducere, "'i scosese p l ria "n ă ă
&a a marelui, ţ minunatului om7
Fusese prea ocupat ca s re#olve singur toate pro ă ,lemele, să
&oloseasc "n elepciunea pe care o implica &unc ia sa ca s &ac &a ă ţ ţ ă ă ţă
nepl cerilor ce se iveau "n urma unor m suri nepl cute$ A'a ac ionase, ă ă ă ţ
'i se pre& cuse c totul mergea ,ine, c*nd de &apt e0perien a 'i ă ă ţ
instinctul "i spuneau c asta nu era dec*t o speran de ă ţă -a sa$ >i el,
unde &usese el "n tot acest timp6 +l, marele doctor6 2ervise interesele
spitalului, luase masa cu 4rden (ro3n, se gudurase pe l*ng +ustace ă
23ayne sper*nd c neintervenind, permi *nd un ă ţ status quo, lăs*ndu-l
pe <oe )earson, prietenul lui 23ayne să-'i &ac de cap, , tr*nul ă ă
magnat ar &i adus ,inevoitor ,anii pentru cl direa aia caraghioas a ă ă
noului spital, visul imperiului lui 4CDonnell, cu el "nsu'i ca rege$ +i ,ine,
acum spitalul poate c primea ,anii, dar poate c nu$ 4ricum, pre ul ă ă ţ
&usese pl tit$ :*ndi cu am r ciune8 @=e i g si recipisa la etaj, "n sala de ă ă ă ţ ă
opera ie9 un , ie el mort$@ Ajung*nd la u'a lui )earson sim i c ţ ă ţ ţ ă
triste ea luase locul m*niei$ ( tu la u' 'i intr , urmat de Dorn,erger$ ţ ă ă ă
)earson st tea e0act unde ă -l l sase !oleman$ %i privi, dar nu p ru ă ă
să-i vad $ ă
Dorn,erger vor,i primul$ =or,i lini'tit, & r du' ă ă m nie, ca 'i cum ar ă
&i vrut ca aceast discu ie s &ie un serviciu adus unui vechi prieten$ ă ţ ă
5 !opilul a murit, <oe$ !red c ai au#it$ ă
5 Da, am au#it$
5 ;-am spus doctorului 4CDonnell tot ce s-a "nt*mplat$ %mi pare r u ă
<oe, nu am putut &ace alt&el$
)earson & cu un gest de om neajutorat cu m"inile$ Nu mai era nici ă
urm din vechea sa agresivitate$ ă
5 + "n regul $ ă
5 =rei s mai spui ceva, <oe6 "ntre, 4CDonnell$ ă ă
)earson cl tin din cap "ncet, de dou ori$ ă ă ă
5 <oe, dac ar &i &ost numai at*t$$$ 4CDonnel se tre#i c ut*ndu ă ă -'i
cuvintele, 'tiind c de &apt nu avea cum s le g seasc $ o i &acem ă ă ă ă ţ
gre'eli$ )oate c a' &i putut$$$ ă
Nu asta dorise s spun $ /idic tonul 'i continu cu mai mult ă ă ă ă ă
&ermitate$ Dar s-au adunat multe$$$ <oe, dac va tre,ui s aduc acest ă ă
ca# "n &a a comisiei medicale, cred c 'tii ce va urma$ Ar &i mai pu in ţ ă ţ
dureros pentru tine 'i pentru noi to i dac " i vei pre#enta demisia la ţ ă ţ
administra ie p*n m*ine diminea la ora #ece$ ţ ă ţă
)earson "l privi pe 4CDonnell$
5 4ra #ece, spuse el$ 4 vei avea$
Urm o pau# $ 4CDonnell d du s plece, apoi se "ntoarse$ ă ă ă ă
5 <oe, "mi pare r u, dar cred c 'tii c nu am de ales$ ă ă ă
5 Da$
!uv*ntul &u doar o 'oapt 'i "l "nt ri, "ncuviin *nd din cap$ ă ă ţ
5 (ine"n eles, te po i pensiona$ +ste dreptul t u, dup trei#eci 'i ţ ţ ă ă
doi de ani$
!uvintele acestea atinseser o coard sensi,il $ )en ă ă ă tru prima dată
de c*nd intraser "n camer , e0presia lui )earson se schim, $ %l privi ă ă ă
pe 4CDonnell cu un #*m,et sarcastic$
5 .ul umesc$ ţ
?rei#eci 'i doi de ani7 g*ndi 4CDonnell$ +ste o via de om, ţă
Dumne#eule7 >i s o termini "n &elul acesta7@ Ar &i vrut s mai spun ă ă ă
ceva, s &ac lucrurile mai u'oare pentru to i, s g seasc ni'te &ra#e ă ă ţ ă ă ă
prin care s laude lucrurile ,une & cute de )earson9 pro,a,il c erau 'i ă ă ă
din acestea, destul de multe$ %nc se mai g*ndea ce s spun , c*nd ă ă ă
Harry omaselli intr gr ,it, & r s mai ,at la u' $ ă ă ă ă ă ă ă
2e uit mai "nt*i la )earson 'i a,ia dup aceea "i privi 'i pe ceilal i ă ă ţ
doi$
5 Bent, spuse el gr ,it, m ,ucur c e'ti aici$ Apoi, "nainte ca ă ă ă
4CDonnell s poat r spunde, se "ntoarse spre )earson$ <oe, po i veni la ă ă ă ţ
mine "n ,irou chiar acum6 Avem o 'edin urgent cu personalul peste ţă ă
o or $ Dar mai "nt*i, vreau s vor,esc c ă ă u tine$
5 4 'edin urgent 6 "ntre, 4CDonnell t ios$ )en ţă ă ă ă tru ce6
omaselli "i privi, e0presia sa &iind &oarte grav $ ă
5 2-au semnalat ca#uri de &e,r ti&oid "n spital$ Doctorul ă ă
!handler a raportat ca#uri 'i sunt "nc patru suspec i$ +ste o epidemie ă ţ
'i tre,uie s a&l m sursa$ ă ă
1
+li#a,eth privi spre u' 'i "l v #u pe <ohn intr*nd$ Acesta "nchise ă ă
u'a 'i r mase c*teva clipe cu spatele lipit de ea$ Nu mai era nimic de ă
spus9 doar ochii lor, marca i de durere con&irmar dragostea ce ţ ă -i lega$
5 <ohnny, dragul meu7 At*t putu 'opti 'i "ncepu s pl*ng "ncet$ ă ă
Dup o vreme, <ohn "i 'terse lacrimile cu acela'i 'erve el cu care 'i ă ţ
le 'tersese pe ale lui$
5 +li#a,eth, dac 'i tu mai e'ti de acord, a' vrea s "ncerc ceva$ ă ă
5 4rice ar &i, r spunsul este da$ ă
5 !red c tu ai vrut "ntotdeauna$ Acum vreau 'i eu$ .*ine voi ă
completa h*rtiile$ %ncerc s merg la &a ă cultate$
1
.iAe 2eddons se ridic de pe scaun 'i "ncepu s um,le "n jurul ă ă
camerei micu e de spital$ ţ
5 Dar este ridicol, spuse el "n&ier,*ntat$ +ste a,surd 'i nu este
necesar, 'i nu o voi &ace$
5 De dragul meu, te rog7
5 Dar nu este de dragul t u, =ivian$ +ste doar o idee stupid pe ă ă
care ai luat-o din vreun roman sentimental$
5 .iAe, te iu,esc at*t de mult c*nd te "n&urii$ e asorte#i cu p rul$ ă
%i #*m,i cu a&ec iune$ )ro ţ mite-mi ceva$
5 !e6 %nc era nervos 'i "ntre,area sun t ios$ ă ă ă
5 )romite-mi c dac ne vom c s tori vreodat 'i ai s te "n&urii, ă ă ă ă ă ă
o s ne cert m la cu ite, ca s ne putem "mp ca$ ă ă ţ ă ă
5 4 idee la &el de prosteasc , spuse el indignat$ >i oricum, ce rost ă
are s vor,im despre c s torie, c*nd tu vrei s nu mai vin pe la tine6 ă ă ă ă
5 Numai o s pt m*n , .iAe$ At*t, numai o s p ă ă ă ă t m*n $ ă ă
5 Nu7
5 Ascultă-m , dragul meu$ =ino 'i stai l*ng mine 'i ascult ă ă ă-m , ă
te rog$
+l e#it , apoi se a'e# pe scaunul de l*ng pat$ =i ă ă ă vian "'i l s ă ă
capul s cad pe pern cu &a a "ntoars spre el$ %i #*m,i 'i ă ă ă ţ ă -i c ut ă ă
m*na$ +l "i lu m*na cu ,l*n ă de e 'i m*nia "i disp ru$ / mase doar un ţ ă ă
nelini'titor sentiment de "ndoial $ ă
recuser patru #ile de la opera ie 'i starea s n ă ţ ă ăt ii lui =ivian ăţ
evolua ,ine$ /ana se vindeca, dar e0istau durerile, inevita,ile$ ;eri,
doctori a :rainger, cu acceptul lui =ivian, anulase injec iile de calmare ţ ţ
a durerilor$ Un singur lucru o "ntrista pe =ivian, un lucru ciudat, la care
nu se g*ndise$ La,a piciorului amputat, adic ceva ce nu mai e0ista, o ă
m*nca, cu o intensitate sup r toare$ +ra enervant c nu se putea ă ă ă
sc rpina$ )rima dat c*nd avusese sen#a ia de m*nc rime "ncercase ă ă ţ ă
s se scarpine cu piciorul s n tos "n talpa celuilalt$ )en ă ă ă tru o clipă
avusese impresia c amputarea nu mai &u ă sese & cut $ 4ricum, era un ă ă
sentiment ciudat, de care vroia s scape c*t mai repede$ Numai c*nd ă
doctori a :rainger "i spusese c reac ia era normal 'i c li se "nt*mpla ţ ă ţ ă ă
'i altor oameni cu mem,re amputate, =ivian reali#ase c speran a sa ă ţ
&usese ilu#orie$
>i din punct de vedete psihologic, =ivian evolua ,ine$ !u o #i
"nainte de opera ie, acceptase inevita,ilul cu at*ta curaj, "nc*t "i ţ
in&luen ase 'i lui .iAe 2eddons mo ţ ralul 'i &aptul acesta "l ajutase s-o
"ncuraje#e$ .ai avea momente de disperare, c*nd era singur , sau ă
c*nd se tre#ea noaptea 'i "n jurul ei era pustiu 'i lini'te$ Atunci pl*ngea
"n t cere$ Dar de cele mai multe ori alunga aceste g*nduri, sau le & cea ă ă
&a cu mult &or su&le ţă ă ţă teasc $ ă
Lucy :rainger "i era recunosc toare9 &ata "i u'urase sarcina$ Dar ă
Lucy 'tia c =ivian "nc nu trecuse ade ă ă v ratul test$ Acesta urma s ă ă
vin dup 'ocul ini ial, c*nd mintea ei va "n elege semni&ica ia real 'i ă ă ţ ţ ţ ă
implica iile "n viitor$ )oate c acest moment avea s vin peste 'ase ţ ă ă ă
luni, sau chiar un an$ Dar, mai cur*nd sau mai t*r#iu, Lucy 'tia că
=ivian va trece de la cea mai ad*nc disperare la o atitudine de ă
permanent resem ă nare$ 4ricum, p*n atunci mai era$ )e moment, ă
lucrările p reau s mearg &oarte ,ine$ ă ă ă
Lucy 'tia, ,ine"n eles, 'i ţ -i era team c 'i =ivian 'tia c nu &usese ă ă ă
"nl turat posi,ilitatea ca sarcomul osos diagnosticat de )earson s &i ă ă ă
produs metasta#a "nainte de amputare, r sp*ndind r ul "n tot corpul lui ă ă
=ivian9 "n ca#ul acesta, spitalul 'i, "n general medicina, nu mai puteau
&ace nimic pentru ea$ Dar, asta urma s se vad "n timp$ Acum, de ă ă
dragul pacientei, tre,uia s se g*ndeasc la &elul "n care putea s ă ă -o
ajute ca s se adapte#e mai u'or$ ă
)rocesul de "ns n to'ire al lui =ivian se re&lecta 'i "n "n& i'area ei$ ă ă ăţ
)entru prima dat dup opera ie se machiase 'i ă ă ţ -'i d duse cu pu in ă ţ ă
culoare "n o,raji$ .ama sa o ajutase să-'i aranje#e p rul, mai devreme, ă
iar acum, "n &a a lui .iAe, "'i rec p tase dr g l 'enia$ !*nd .iAe o lu ţ ă ă ă ă ă ă
de m*n , "i spuse8 ă
5 u nu "n elegi, dragul meu6 +u vreau s &iu sigur , de dragul ţ ă ă
meu 'i de dragul t u$ ă
5 2igur de ce6 )e o,rajii lui .iAe ap ruser dou pete ro'ii$ ă ă ă ă
5 2igur c m iu,e'ti cu adev rat$ ă ă ă ă
5 (ine"n eles c te iu,esc, spuse el vehement$ Nu asta " i spun de ţ ă ţ
o jum tate de or 6 Nu i ă ă ţ -am spus c vreau s ne c s torim a'a cum ă ă ă ă
am hot r*t "nainte$$$ %nainte ca$$$ asta s se "nt*mple$ !hiar 'i tat l 'i ă ă ă
mama ta sunt de acord$ +i m accept $ u de ce nu m accep i6 ă ă ă ţ
5 Dar te accept, .iAe$ %ns , orice va &i "ntre noi, nu cred c va mai ă ă
&i ca "nainte9 cel pu in$$$ nu 'i ţ pentru mine$
5 ) i, de ce$$$6 ă
5 e rog, .iAe, ascultă-m p*n la cap t$ 4rice ai spune tu, eu nu ă ă ă
mai sunt &ata pe care ai "nt*lnit-o atunci c*nd ne-am v #ut prima dat $ ă ă
Niciodat nu voi mai &i a'a$ De aceea tre,uie s &iu sigur $$$ sigur c ă ă ă ă ă
m iu,e'ti a'a cum sunt, nu pentru cum am &ost$ u nu "n elegi dragul ă ţ
meu, c dac va &i s ne petrecem restul #ilelor "mpreun nu a' putea ă ă ă ă
suporta g*ndul c te ă -ai c s torit cu mine$$$ din mil 6 Nu, nu m ă ă ă ă
"ntrerupe, ascult 7 >tiu c tu cre#i c nu este adev rat 'i poate c nu ă ă ă ă ă
este9 eu sper din inim s nu &ie$ Dar, .iAe9 tu e'ti ,l*nd, 'i ,un, 'i ă ă
generos, 'i poate c o &aci & r s ă ă ă ă- i dai seama$ ţ
5 !re#i oare c nu m cunosc6 ă ă
5 Ne cunoa'tem oare &iecare, cu adev rat6 ă
5 +u m cunosc$ >tiu c te iu,esc, "ntreag sau nu, ieri, ast #i 'i ă ă ă ă
m*ine, 'i 'tiu c vreau s m "nsor cu tine, & r 'ov ial , & r mil , & r ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă ă
s mai a'tept$ ă
5 Atunci, & asta pentru mine, pentru c m iu,e'ti$ )leac acum, ă ă ă ă
'i chiar dac vei &i "n spital, nu veni s m ve#i o s pt m*n $ Adic , ă ă ă ă ă ă ă
numai 'apte #ile$ %n timpul acesta g*nde'te-te la orice$ La mine, la cum
ar &i via a noastr "mpreun , la cum va &i pentru tine s tr ie'ti cu o ţ ă ă ă ă
in&irm , la copiii no'tri, la cum "i va a&ecta lucrul acesta pe ei 'i, prin ei, ă
pe tine, .iAe$ Dup ce te vei g*ndi la toate acestea, vino 'i spune ă -mi
dac mai e'ti "nc sigur, 'i " i promit c nu ă ă ţ ă - i voi mai pune niciodat ţ ă
aceast "ntre,are$ Doar 'apte #ile, dragul meu$ >apte #ile din via a ă ţ
noastr $ Nu este prea mult$ ă
5 La nai,a, ce "nc p *nat e'ti7 ă ăţ ă
5 >tiu, #*m,i =ivian$ 4 &aci6
5 4 &ac patru #ile, nici una "n plus$
5 >ase, nici una "n minus$
5 Hai cinci 'i am & cut t*rgul$ =ivian e#it 'i .iAe continu $ + cea ă ă ă
mai ,un o&ert a mea$ ă ă
=ivian r*se$ +ra prima dat c*nd o & cea$ ă ă
5 (ine, cinci #ile din acest moment$
5 )e nai,a, din acest moment7 )oate peste #ece minute$ .ai am
c*teva chestii de aranjat$ )entru un tip cu s*ngele &ier,inte, cinci #ile
"nseamn al nai,ii de mult$ ă
2e aplec 'i o s rut tandru$ =ivian & cu o mic gri ă ă ă ă ă mas 'i se ă
"ndep rt de el$ ă ă
5 2-a "nt*mplat ceva6 "ntre, .iAe "ngrijorat$ ă
5 Nu, nu chiar$ .iAe, unde mi-au dus piciorul6
5 La patologie, cred$$$ %ntr-un &rigider, r spunse el surprins$ ă
=ivian inspir ad*nc$ ă
5 .iAe, te rog eu &oarte mult, du-te acolo 'i scarpină-i pu in talpa$ ţ
1
2ala de 'edin e &or&otea de lume$ =estea 'edin ei ur ţ ţ gente & cuse ă
"nconjurul spitalului, 'i medicii care nu erau pre#en i la spital &useser ţ ă
chema i de acas $ >i ves ţ ă tea c derii lui <oe )earson 'i pensionarea sa ă
iminent circulase cu rapiditate, iar acum era pricina rumorii din sal , ă ă
care "ncet "n momentul "n care )earson intr ur ă ă mat de administrator
'i David !oleman$
Bent 4CDonnell st tea "n capul mesei lungi de nuc$ =edea "n jurul ă
lui chipuri &amiliare$ :il (artlett, cu , r,u a tremur*nd , vor,ea cu ă ţ ă
/oger Hilton, t*n rul chi ă rurg venit de o lun sau dou la rei !omitate$ ă ă
(ill /u&us, cu cravata de un verde ip tor, cu desene gal ţ ă ,ene, ie'ea
imediat "n eviden , "n r*ndul al doilea de scaune$ %l o,serv 'i pe ţă ă
.cNeil, patologul stagiar$ L*ng administrator era doamna 2traughan$ ă
!u g*ndurile undeva, departe, se vedea &igura &amiliar a lui !harlie ă
Dorn,erger, care "'i anun ase deja inten ia de a se pensiona$ ţ ţ
%n acel moment intr pe u' 'i Lucy :rainger$ %i c u ă ă ă t privirea 'i ă -i
#*m,i u'or$ = #*nd ă -o pe Lucy, "'i aminti de hot r*rea pe care o luase ă
"n privin a propriului s u viitor, de care, c*nd toate acestea urmau s ţ ă ă
se termine tre,uia s se ocupe$ Deodat , reali# c "n diminea a aceea ă ă ă ă ţ
nu se g*ndise deloc la Denise$ oate g*ndurile sale &useser acaparate ă
de "nt*mpl rile din spital 'i era convins c 'i "n #ilele urm toare urma ă ă ă
s se "nt*mple acela'i lucru$ 2e "ntre, cum ar &i reac ionat Denise, ă ă ţ
a&l*nd că-n mintea sa trecuse pe planul doi, dup activitatea medical $ ă ă
Ar &i "n eleg toare6 ot a'a de "n eleg toare ca Lucy6 !om ţ ă ţ ă para ia "l ţ
& cu s se simt st*njenit$ Hot r" c era vre ă ă ă ă ă mea s "nceap 'edin a$ ă ă ţ
!eru s se &ac lini'te 'i apoi a'tept p*n c*nd vor ă ă ă ă ,ele "ncetară
'i cei care st teau "n picioare se a'e#ar pe scaune$ %ncepu calm8 ă ă
5 Doamnelor 'i domnilor, cred c 'tim cu to ii c epidemiile din ă ţ ă
spitale nu sunt rare, de &apt sunt mai &recvente dec*t reali#ea#ă
pu,licul$ Am putea spune c sunt "nt*mpl ri ce &ac parte din e0isten a ă ă ţ
noastr $ Dac cineva ar 'ti c*te &ocare de in&ec ie ad postesc aceste ă ă ţ ă
#iduri, s-ar mira c nu sunt 'i mai multe epidemii$ Nu doresc s ă ă
minimali#e# ceea ce s-a "nt*mplat, dar tre,uie s ne p str m sim ul ă ă ă ţ
propor iei$ Doctore !handler, poate e ,ine s ne in&orma i ţ ă ţ
dumneavoastr $ ă
5 )entru "nceput, s re#um m$ Harvey !handler "'i inea agenda ă ă ţ
"n m*n 'i ă -'i arunc teatral privirea peste asisten $ %i pl cea s &ac ă ţă ă ă ă
asta, dar apoi "i pl cea s &ie ascultat cu aten ie$ )ro,lema este c ă ă ţ ă
p*n "n pre#ent avem dou ca#uri clare de &e,r ti&oid 'i patru ă ă ă ă
suspec i$ o i sunt angaja i ai spitalului 'i ne putem considera noroco'i ţ ţ ţ
c nu este a&ectat nici un pacient$ %nc $ Dato ă ă rit num rului de ca#uri ă ă
mi se pare limpede c avem un purt tor de virus "n spital$ )ot s spun ă ă ă
c sunt la &el de 'ocat ca 'i dumneavoastr c anali#ele angaja ilor ce ă ă ă ţ
distri,uie hrana nu s-au mai & cut de$$ ă $
5 = rog s m scu#a i, domnule doctor, "l "ntre ă ă ă ţ rupse 4CDonnell$
Ne vom ocupa de asta mai t*r#iu$ )entru moment, s ne re#um m la ă ă
aspectele clinice$
2im i resentimentul colegului s u$ Harvey !handler era egal cu ţ ă
4CDonnell "n ierarhia spitalului 'i nu-i pl cea deloc aceast "ntrerupere$ ă ă
!u at*t mai mult cu c*t lui !handler "i pl cea s vor,easc pe "ndelete$ ă ă ă
Avea reputa ia c nu &olosea niciodat acela'i cuv*nt acolo unde era ţ ă ă
posi,il s se &oloseasc 'i altele$ A'a c , morm i8 ă ă ă ă
5 +i ,ine, dac dori i, dar ă ţ $$$
5 .ul umesc$ ţ
!handler "i arunc o privire &urioas , ce spunea8 ?=om discuta ă ă
despre asta mai t*r#iu, "ntre patru ochi@$ Apoi, dup o pau# ă ă
impercepti,il , continu 8 ă ă
5 )entru 'tiin a celor care nu sunt &amiliari#a i cu &e,ra ti&oid , 'i ţ ţ ă
cred c sunt unii, pentru c "n #ilele noastre nu se mai prea "nt*lne'te, ă ă
o să-i descriu principalele simpotome8 &e,r , &risoane, puls sla,, ă
circula ie sc #ut a s*ngelui, pete ro#, uneori mole'eal 'i o u'oar ţ ă ă ă ă
in&lamare a splinei$
5 Ave i "ntre, ri6 spuse 4CDonnell$ ţ ă
5 )resupun c au &ost preg tite vaccinurile, #ise Lucy :rainger$ ă ă
5 Da, r spunse !handler$ )entru tot personalul 'i pentru pacien ii ă ţ
care ar putea &i a&ecta i$ ţ
5 !e a i re#olvat cu ,uc t ria6 "ntre, (ill /u&us$ ţ ă ă ă
5 4 s v e0plic pu in mai t*r#iu$ .ai e0ist pro ă ă ţ ă ,leme medicale6
(ine$ 2 au#im ce spune patologia$ Domnule doctor )earson6 ă
)*n "n acel moment "n sal &usese rumoare$ Acum se l s o ă ă ă ă
lini'te pro&und , 'i to i ochii se "ntoarser cu ă ţ ă rio'i spre locul unde st tea ă
)earson, pe la mijlocul mesei$ De c*nd intrase "n sal , <oe )earson nu ă
scosese o vor, 'i privise &i0 "nainte$ De data asta nu avea tra,ucul ă
aprins, lucru nemaiv #ut p*n atunci$ !hiar 'i acum, c*nd "i &usese ă ă
rostit numele, st tea nemi'cat$ 4CDonnell a' ă tepta, apoi c*nd se
preg tea s repete invita ia, &oarte "ncet, , tr*nul se ridic $ ă ă ţ ă ă
5 Aceast epidemie nu tre,uia s se "nt*mple$ %n nici un ca# nu se ă ă
"nt*mpla dac patologia ar &i controlat igiena$ +ste responsa,ilitatea ă
sec iei mele, prin urmare 'i a mea, pentru aceast neglijen $ ţ ă ţă
2e l s din nou t cerea$ )arc se scria istoria$ %n aceast sal , ă ă ă ă ă ă
unde <oe )earson "i acu#ase de at*tea ori pe al ii de gre'eli, st tea ţ ă
nemi'cat 'i se acu#a singur$ 4CDonnell se g*ndea dac era ,ine s ă ă-l
"ntrerup $ 2e hot r" s n ă ă ă -o &ac $ ă
5 Acum, c 'tim cine este vinovat, tre,uie s vedem cum vom ă ă
preveni epidemia$ Administratorul, 'e&ii de sec ii 'i cu mine am sta,ilit ţ
o procedur de urgen $ )ro ă ţă ,lema imediat este s locali# m sursa ă ă ă
in&ec iei$ )entru c nu s ţ ă -au & cut anali#ele personalului care distri,uie ă
hrana, de peste 'ase luni, logic este s suspect m hrana ca mijloc de ă ă
contaminare 'i s "ncepem veri&ic rile acolo$ Din acest motiv va tre,ui ă ă
s control m to i distri,uitorii, "naintea primei mese care se va servi ă ă ţ
ast #i$ 2coase un ceas dintr ă -un ,u#unar al vestei de l*n 'i "l puse pe ă
mas $ +ste G,15$ Avem la dispo#i ie dou ore 'i trei s&erturi$ Fiecare ă ţ ă
angajat care particip la preg tirea 'i servirea mesei va tre,ui s ă ă ă
accepte un consult &i#ic$ Am "n eles c "nainte de "nceperea acestei ţ ă
"nt*lniri au &ost anun a i to i medicii interni$ ;mediat ce vom termina ţ ţ ţ
'edin a, doctorul !oleman v va anun a ca,inetele "n care ve i &ace ţ ă ţ ţ
consulta iile$ Doamna 2trughan va anu a personalul$ Asta "nseamn c ţ ţ ă ă
nou #eci 'i cinci de oameni vor tre,ui e0amina i "n timpul pe care ă ţ -l
avem la dispo#i ie$ !*nd ve i &ace aceste consulta ii, aminti i ţ ţ ţ ţ -v c ă ă
pornim de la premisa c e0ist un purt tor de virus, care pro,a,il nu ă ă ă
are simptomele ,olii$ !eea ce tre,uie s urm ri i "n mod deose,it este ă ă ţ
orice caren de igien a personalului 'i, oricine asupra c ruia ave i ţă ă ă ţ
"ndoieli, tre,uie oprit imediat de la lucru$ (ine"n eles, 'tim c e0amenul ţ ă
&i#ic nu va re#olva pro,lemele$ )utem s ne consider m noroco'i dac ă ă ă
vom g si persoana "n acest mod, dar nu cred$ .unca cea mai ă
important va &i a la,oratorului$ /ecolt rile de la to i angaja ii vor ă ă ţ ţ
tre,ui aduse la la,orator p*n m*ine diminea $ La,oratoarele sunt ă ţă
preg tite 'i vom "ncepe imediat anali#ele$ =or dura, desigur, c*teva ă
#ile, dou sau trei cel pu in, p*n c*nd vor &i e0aminate toate$ ă ţ ă
2e au#i o voce 'i 4CDonnell avu impresia c este a lui :il (artlett$ ă
5 Nou #eci 'i cinci de oameni7 4 s ave i cam mult rahat$ ă ă ţ
%n jurul mesei se ridic un hohot de r*s$ ă
5 Da, dar o s ne str duim s d m tot ce avem mai ,un$ ă ă ă ă
Lucy & cu semn c vrea s vor,easc $ ă ă ă ă
5 Dac sursa de in&ec ie nu va &i descoperit ime ă ţ ă diat, vom
continua s &olosim ,uc t ria spitalului 'i s servim masa aici6 ă ă ă ă
5 )e moment, da, r spunse 4CDonnell$ ă
5 ! ut m acum o solu ie "n e0terior, interveni ad ă ă ţ ministratorul$ 2ă
aducem m*ncarea din a&ar , dar m "ndoiesc ca cineva din ora' s ă ă ă
ai, aceast posi,ilitate "ntr ă ă -un timp at*t de scurt$
5 !e &acem cu intern rile6 "ntre, (ill /u&us$ ă ă
5 Da, tre,uia s preci#e# asta$ Din acest moment sist m ă ă
intern rile$ Am anun at deja ,iroul de intern ri$ Dar, desigur, sper m ă ţ ă ă
ca patologia s descopere c*t mai repede, sursa de in&ec ie, 'i atunci ă ţ
vom relua imediat intern rile$ Altceva6 ă
Nu mai erau alte "nter, ri$ 4CDonnell privi "n jurul s u$ ă ă
5 Doctore !oleman, vrei s mai spui ceva6 ă
5 Nu$
5 Foarte ,ine$ Doamnelor 'i domnilor, eu #ic s trecem la trea, $ ă ă
Apoi, c*nd scaunele "ncepur s sc*r *ie 'i lumea "n ă ă ţ cepu să
vor,easc , "l "ntre, pe )earson$ ă ă
5 <oe, putem sta de vor, 6 ă
2e retraser l*ng o &ereastr , mai departe de cei ă ă ă lal i, care ţ
p r seau sala$ ă ă
5 <oe, vei continua s conduci patologia p*n c*nd re#olv m ă ă ă
aceast situa ie, dar cred c tre,uie s ă ţ ă ă- i spun limpede c "n privin a ţ ă ţ
celorlalte pro,leme, nimic nu s-a schim,at$
5 Da, mi-am "nchipuit asta$
D4U N+!; >; D4; Ă
<oseph )earson supraveghea la,oratorul patologic ca un general
ce-'i evaluea# &or ele "naintea , t liei$ %m ă ţ ă ă preun cu el se a&lau David ă
!oleman, stagiarul .cNeil, !arl (annister 'i <ohn Ale0ander$
)earson, !oleman 'i .cNeil veniser acolo direct de la 'edin a ă ţ
personalului medical$ !eilal i doi, ac ion*nd con&orm instruc iunilor ţ ţ ţ
primite dinainte, preg tiser la,oratorul pentru ceea ce urma s &ie ă ă ă
& cut$ Dup ce )earson "l inspect , se adres celorlal i patru$ ă ă ă ă ţ
5 )ro,lema noastr este una de depistare$ Din cei nou #eci 'i ă ă
cinci de oameni, noi tre,uie s depist m un singur individ, care ă ă
r sp*nde'te germenii de ti&oid "n spital$ Aici este 'i o pro,lem de ă ă ă
rapiditate9 cu c*t durea# mai mult, cu at*t se vor "m,oln vi mai mul i ă ă ţ
oameni$ Alte mijloace de lucru nu avem, dec*t pro,ele recoltate, ce
vor "ncepe s soseasc de a#i 'i vor continua m*ine$ Doctore .cNeil, ă ă
sarcina dumitale va &i s ne eli,ere#i de celelalte pro,leme ale ă
la,oratorului$ =eri&ic toate anali#ele ce tre,uiesc & cute "n mod ă ă
o,i'nuit 'i hot r 'te care dintre ele sunt prioritare 'i care pot &i ă ă
am*nate o #i, dou $ )ro,lemele care dup p rerea dumitale sunt ă ă ă
urgente, vor &i re#olvate de !arl (annister$ Lucrea# cu el c*t po i de ă ţ
mult, dar nu-l aglomera cu tre,uri inutile$ Dumneata te vei ocupa
personal de rapoartele chirurgicale$ Fă-le pe cele care sunt urgente 'i
ine ţ -le pe cele care mai pot s a'tepte$ Dac e0ist ă ă ă diagnostice "n
privin a c rora nu e'ti a,solut sigur, vor,e'ti cu mine sau cu doctorul ţ ă
!oleman$
5 Am "n eles, "ncep imediat$ ţ
5 )entru &iecare pro, vom &olosi platouri sepa ă rate$ Nu tre,uie să
ne asum m riscul de a pune mai multe pro,e "mpreun $ Asta ar ă ă
"nsemna s ne pierdem timpul 'i ar tre,ui s ă -o lu m de la "nceput$ Avem ă
reactivi su&icien i pentru circa o sut de pro,e6 ţ ă
<ohn Ale0ander era palid 'i avea ochii "ncerc na i$ =enise de la ă ţ
+li#a,eth doar de o jum tate de or , totu'i r spunse prompt8 ă ă ă
5 Nu$ !red c avem numai pentru c*teva #eci de pro,e$ %n mod ă
normal, re#erva pentru c*teva #ile$
!*nd r spunse, reali# c o & cuse din o,i'nuin 'i se "ntre, ce ă ă ă ă ţă ă
sentimente "l animau acum &a de )earson$ Nu putea s 'i le ţă ă
preci#e#e, dar credea c ar &i tre,uit s ă ă-l urasc pe , tr*nul sta, a ă ă ă
c rui neglijen pricinuise moartea &iului s u$ Deocamdat sim ea ă ţă ă ă ţ
numai o ad*nc durere su&leteasc 'i o stare de triste e melancolic $ ă ă ţ ă
)oate c era ,ine c acum aveam mult trea, , c ci a'a putea s ă ă ă ă ă ă
"ncerce s nu se mai g*ndeasc $ ă ă
5 Am "n eles, spuse )earson$ Asta "nseamn c tre ţ ă ă ,uie să-i
o, inem p*n la s&*r'itul #ilei$ %n ca#ul acesta va tre,ui s "ncepe i cu ţ ă ă ţ
recoltarea pro,elor de la ,uc t rie$ ă ă
5 Am plecat$
Ale0ander ie'i "n urma lui .cNeil$
)earson g*ndea cu voce tare$
5 =om avea nou #eci 'i cinci de pro,e, s #icem o sut $ Dac ă ă ă ă
presupunem c cinci#eci la sut vor avea lacto# po#itiv , mai r m*n ă ă ă ă ă
cinci#eci la sut pentru anali#e$ Nu vor &i mai multe$ %l privi pe ă
!oleman, a'tept*nd ca acesta să-i con&irme spusele$
5 De acord cu dumneavoastr $ ă
5 (ine$ Asta "nseamn c pentru o pro, avem ne ă ă ă voie de #ece
epru,ete cu #ah r$ !inci#eci de pro,e "n ă seamn cinci sute de ă
su,culturi$ !*te epru,ete sunt curate 'i sterili#ate6 "l "ntre, pe ă
(annister$
5 =reo dou sute, r spunse acesta$ ă ă
5 +'ti sigur6 )earson "l privea cercet tor$ ă
(annister ro'i, apoi spuse8
5 4ricum, o sut cinci#eci sunt$ ă
5 Atunci comand "nc trei sute cinci#eci$ 2un ă ă ă-l pe &urni#or 'i
spune-i s ni le aduc ast #i, & r nici o "nt*r#iere$ 2pune ă ă ă ă ă -le c h*rtiile ă
le re#olv m mai t*r#iu$ Dup ce ă ă -ai & cut asta, s "ncepi s preg te'ti ă ă ă ă
epru,etele "n seturi de c*te #ece$ Folose'te-le mai "nt*i pe cele pe care
le ai 'i, c*nd le vei primi, continui cu celelalte$ =eri&ic 'i &urnitura de ă
#ah r$ ine minte c ai nevoie 'i de8 gluco# , lacto# , sucro# , manitol, ă Ţ ă ă ă ă
malto# , 0ilo# , etc$ ă ă
)earson enumerase toate su,stan ele & r s e#ite$ ermin , ţ ă ă ă ă
#*m,indu-i trist lui (annister$
5 : se'ti lista 'i ta,elul cu reac ii pentru ă ţ 2almonella -5p&i la
pagina 'ai#eci 'i 'ase din lucr rile de la,orator$ :ata, domnilor$ 2 ă ă
"ncepem$ !re#i c am uitat ceva6 "l "ntre, pe !oleman$ ă ă
!oleman "'i scutur capul$ ( tr*nul st p*nea situa ia cu at*ta ă ă ă ţ
siguran , "nc*t !oleman era surprins 'i im ţă presionat$
5 Nu, nu cred$
Un moment, )earson "l studie pe t*n rul s u coleg$ ă ă
5 %n ca#ul acesta, hai s ,em o ca&ea$ )oate c nu vom mai avea ă ă
oca#ia c*teva #ile de acum "nainte$
1
Acum, dup ce .iAe 2eddons plecase, =ivian reali#a c*t de mult "i ă
lipsea acesta 'i c*t de lungi "i vor p rea #ilele c*nd nu "l va vedea$ %ns ă ă
era convins c avusese dreptate c*nd "i ceruse s nu mai vin la ea o ă ă ă ă
vreme$ Aceasta le va permite am*ndurora să-'i limpe#easc g*ndurile ă
despre viitor$ Nu pentru c ea ar &i avut nevoie s se mai g*ndeasc 9 ă ă ă
era sigur de sentimentele ei, dar era mai cinstit &a de .iAe$ 4are ă ţă
chiar era6 %i trecu prin minte pentru prima dat c purt*ndu ă ă -se a'a, "i
cerea de &apt lui .iAe să-'i dovedeasc dragostea &a de ea, ă ţă
accept*nd-o pe a ei & r o,iec ii$ ă ă ţ
=ivian se "ntre,a "ngrijorat dac .iAe a'a ă ă -i "n elesese spusele, ţ
pentru c dac era a'a, ar &i p rut c n ă ă ă ă -are "ncredere "n el 'i c este ă
incapa,il s r spund sentimentelor lui$ Nu p ruse s ă ă ă ă ă -o interprete#e
ast&el, era adev rat, dar poate c dup ce avea s se mai g*ndeasc , ă ă ă ă ă
a'a cum & cea 'i ea acum, avea s hot rasc drumul ce tre,uia urmat$ ă ă ă ă
2e g*ndea dac n ă -ar &i nimerit să-l cheme, sau să-i trimit un ,ile el ca ă ţ
să-i e0plice ceea ce inten ionase cu adev rat$ Dar, chiar 'i acum, 'tia ţ ă
oare cu certitudine care-i &useser inten iile6 Atunci "i &usese &oarte ă ţ
greu s g*ndeasc limpede$ %ncepuse cu ceea ce i se p ruse &oarte ă ă ă
clar, apoi se "ntre,ase dac acestea nu se puteau interpreta gre'it, sau ă
s ai, "n elesuri ascunse, la care nu se g*ndise niciodat $ !um puteai ă ă ţ ă
oare să- i dai seama cum era cel mai ,ine s ac ione#i, "n locul 'i la ţ ă ţ
timpul cel mai nimerit6
2e au#i o , taie u'oar "n u' 'i doamna Lo,urton intr $ = #*nd ă ă ă ă ă -o,
=ivian uit c era o t*n r de nou spre ă ă ă ă ă #ece ani, capa,il s ia hot r*ri ă ă ă
singur , 'i "ntinse ă m*inile spre mama ei$
5 Ah, mam , sunt at*t de r v 'it 7 ă ă ă ă
1
+0aminarea &i#ic a personalului spitalului se des& ă ă'ura "ntr-un
tempo &e,ril, "ntr-o camer mic de con ă ă sulta ii, doctorul Harvey ţ
!handler tocmai terminase de e0aminat un ,uc tar$ ă
5 :ata, po i s te "m,raci$ ţ ă
La "nceput, 'e&ul sec iei de medicin intern se "ntre ţ ă ă ,ase dac era ă
de demnitatea lui s participe la aceste e0amin ri &i#ice$ %n cele din ă ă
urm hot r*se c da, 'i se comport ca un comandant care se simte ă ă ă ă
o,ligat moral s stea "n &runtea trupelor "n timpul asaltului$ De &apt, era ă
gelos pe &elul "n care situa ia &usese st p*nit p*n acum de doctorii ţ ă ă ă
4CDonnell 'i )earson$ La urma urmei, 4CDonnell era pre'edintele
consiliului de conducere 'i era r spun# tor de ,unul mers al tre,urilor ă ă
"n spital$ %n acela'i timp "ns , era chirurg, iar &e,ra ti&oid era o ,oal ă ă ă
care inea strict de medicina intern $ ţ ă
%ntr-un &el, 'e&ul sec iei de medicin intern se sim ţ ă ă ea deposedat ţ
de rolul principal "n cri#a care se declan'ase$ Uneori se imagina ca o
persoan providen ial , dar oca#iile care ar &i putut sus ine acest punct ă ţ ă ţ
de vedere se dovedeau a &i mult prea rare$ Acum, c*nd avusese o
ast&el de oca#ie "n m*n , se tre#ise c i se atri,uise un rol de m*na a ă ă
doua, dac nu chiar unul & r nici o im ă ă ă portan $ 4ricum, tre,uia s ţă ă
recunoasc &aptul c m ă ă ăsurile luate de 4CDonnell 'i )earson se
dovedeau ,une 'i c , cel pu in, aveau cu to ii dorin a de a pune cap t ă ţ ţ ţ ă
acestei situa ii deplora,ile$ ţ
2e "ncrunt u'or 'i ă -i spuse ,uc tarului8 ă
5 2 &ii e0trem de atent "n privin a igienei$ !ur ă ţ ă enie a,solut la ţ ă
,uc t rie$ ă ă
5 Da, domnule doctor$
Bent 4CDonnell intr c*nd ,uc tarul ie'ea din ca,inet$ ă ă
5 (un $ !um merge6 ă
!handler vru s r spund la "nceput "n doi peri, dar se hot r" c nu ă ă ă ă ă
merit s acorde at*ta importan &ap ă ă ţă tului$ %n a&ara de&ectului minor că
4CDonnell era pu in cam prea democratic pentru gusturile lui, era un ţ
om &oarte potrivit "n &runtea spitalului, categoric mult mai ,un dec*t
predecesorii s i$ A'a c r spunse destul de ama,il$ ă ă ă
5 Nu mai 'tiu c* i am consultat$ !red c am reu'it s v d destui, ţ ă ă ă
dar "nc nu am descoperit nimic$ ă
5 !um se simt ,olnavii de ti&oid 'i cei patru sus ă pec i6 ţ
5 %i po i considera deja patru ca#uri clare, la care se mai adaug ţ ă
doi suspec i$ ţ
5 +ste vreunul "n pericol6
5 Nu cred$ 2lav domnului c s ă ă -au descoperit anti,ioticele$ Acum
cincispre#ece ani am &i avut mare , taie de cap$ ă
5 Da, a'a este$
5 Dou paciente sunt asistente, spuse !handler$ Una este de la ă
psihiatrie, alta de la urologie$ !eilal i doi sunt , r,a i$ Unul este ţ ă ţ
muncitor la centrala termic , iar cel lalt este &unc ionar la registratur $ ă ă ţ ă
5 o i din sectoare cu totul di&erite, spuse 4CDonnell ca pentru ţ
sine$
5 +0act$ Nu e0ist nici un alt numitor comun, dec*t m*ncarea de ă
la spital$ o i cei a&ecta i au luat masa la ,u&etul spitalului$ Nu este nici ţ ţ
o urm de "ndoial c de acolo pleac totul$ ă ă ă ă
5 (ine, nu te mai re in$ .ai a'teapt doi oameni a&ar , dar sunt ţ ă ă
medici care au prea mul i 'i va tre,ui s ţ ă-i mai "mpr 'tiem$ ă
5 Da, eu am s consult p*n c*nd o s termin$ Nimic nu tre,uie ă ă ă
s ne opreasc , indi&erent c*t durea# $ ă ă ă
5 Ai dreptate$ e las$
)u in iritat, !handler spuse cam "n epat8 ţ ţ
5 2pune-i, te rog, asistentei să-l trimit pe urm ă ătorul$
5 2igur$
4CDonnell ie'i 'i, c*teva clipe mai t*r#iu, o t*n r lucr toare de la ă ă ă
,uc t rie intr , in*nd "n m*n o &i' $ ă ă ă ţ ă ă
5 Dă-mi mie asta$ ;a loc te rog$
)use &i'a "n &a a lui 'i lu un &ormular ce tre,uia completat "n ţ ă
timpul consulta iei$ ţ
5 Da, domnule doctor$
5 .ai "nt*i, să-mi spui de ce ,oli ai su&erit tu 'i &amilia ta, c*t po i ţ
să- i aminte'ti$ 2 "ncepem cu p ţ ă ărin ii$ ţ
Fata r spundea la "ntre, rile lui !handler 'i acesta "ncepu s ă ă ă
complete#e &ormularul$ !a "ntotdeauna, dup ce termina, re#ultatul ă
putea &i dat ca model 'i putea &i inclus "n orice manual de medicin $ ă
Unul din motivele pentru care !handler era 'e&ul sec iei de medicin ţ ă
intern era &aptul c era un specialist meticulos 'i con ă ă 'tiincios$
1
%ndep rt*ndu ă -se de ca,inetele organi#ate ad-hoc, 4CDonnell "'i
propuse s anali#e#e implica iile evenimen ă ţ telor ce se succedaser at*t ă
de rapid "n #iua aceea$ +ra amia#a 'i, "ncep*nd cu diminea a aceea, se ţ
"nt*mplaser at*t de multe lucruri, "nc*t "i &usese imposi,il s ă -o &ac $ ă
%ntr-o succesiune rapid 'i nea'teptat , la "nceput &usese ă ă
diagnosticarea gre'it a ,olii copilului 'i, la pu in timp dup aceea, ă ţ ă
moartea lui$ Apoi urmaser demiterea lui )earson, retragerea din ă
activitate a lui !harles Dorn,erger, descoperirea &aptului c o regul ă ă
de igien elementar nu &usese respectat mai mult de 'ase luni 'i, ca ă ă ă
urmare, epidemia de &e,r ti&oid ce, mai grav, ame ă ă nin a s se ţ ă
r sp*ndeasc "n a&ara spitalului, ca o sa,ie a r #,un rii$ ă ă ă ă
)arc toate nca#urile "ncepuser s curg dintr ă ă ă ă -o dat $ De ce6 ă
!um se "nt*mplase6 +ra cumva un simptom al unui r u care, ă
nedetectat p*n acum pusese st p*nire pe "ntregul spital6 4are mai ă ă
urmau 'i altele6 4are era semnalul unei pr ,u'iri rapide care avea s ă ă
urme#e6 Fuseser vinova i cu to ii de comoditate, "n &runte cu el, ă ţ ţ
4CDonnell6
?+ram to i siguri, at*t de siguri, c aceast adminis ţ ă ă tra ie este mai ţ
,un dec*t cea precedent , g*ndi el$ Am muncit s o &acem a'a$ ă ă ă
Aveam de g*nd s construim un templu al s n t ii, unde s se "nve e ă ă ă ăţ ă ţ
'i s se practice medicin de calitate$ Am e'uat oare "n cele mai ,une ă ă
inten ii ale noastre6 Am &ost or,i i6 Am ridicat ochii prea sus, spre ţ ţ
idealuri prea "nalte, ignor*nd realitatea de &iecare #i6 !e am reu'it să
reali# m aici6 +ste cu ade ă v rat un loc pentru s n tate6 2au "n ne,unia ă ă ă
noastr , am & cut un morm*nt vopsit "n al,, de#in&ectat 'i gol6@ ă ă
)reocupat de g*ndurile intense ce-i ardeau mintea, 4CDonnell
trecea pe culoarele spitalului nev #*nd nimic "n jurul lui$ Ajunse la ă
,iroul s u$ 2e duse direct la &e ă reastr 'i privi "n curtea spitalului$ !a ă
"ntotdeauna, acolo era un &urnicar de oameni care veneau 'i plecau$ Un
, r,at 'chiop ta, sus inut de o &emeie$ ;ntr o ma'in $ Din ea s ri un ă ă ţ ă ă ă
, r,at, care ajut apoi o &emeie s co ă ă ă ,oare$ Ap ru apoi o asistent , ă ă
care-i "ncredin &emeii un ,e,elu'$ U'ile se tr*ntir 'i ma'ina plec $ ţă ă ă
Un , iat cu c*rje "i intr "n ra#a vi#ual $ 2e mi'ca repede9 pro,a,il se ă ă ă
o,i'nuise$ Un , tr*n "n hain de ploaie "l opri$ ) rea nehot r*t unde s ă ă ă ă ă
mearg $ ( iatul "i ar t cu degetul "ntr ă ă ă ă -o direc ie 'i, apoi, pornir ţ ă
am*ndoi spre intrarea spitalului$
?=in la noi cu credin a c "i putem ajuta, g*ndi 4CDonnell$ 2untem ţ ă
demni de ei6 /eu'itele noastre pot compensa e'ecurile6 =om &i
vreodat ierta i, datorit d ruirii noastre, pentru gre'elile pe care le ă ţ ă ă
&acem6 =om 'ti vreodat dac am &ost ierta i6 %n secunda urm toare ă ă ţ ă
g*ndi mai practic8 Dup #iua de a#i, tre,uie s ai, loc multe ă ă ă
schim, ri$ Acestea tre,uie s acopere golurile, nu numai cele 'tiute ă ă
deja, dar 'i cele pe care "nc nu le cunoa'tem$ re,uie s e0iste mai ă ă
mult autocritic , mai mult autocunoa'tere$ Fie ca #iua de a#i s ă ă ă ă
r m*n ca un semn luminos 'i str lucitor, o cruce a regretelor, ă ă ă semnul
unui nou "nceput$@
+rau &oarte multe lucruri de & cut de acum "nainte$ re,uia ă
"nceput cu patologia$ 2l ,iciunile de acolo "n ă cepuser s ă ă-'i &ac sim ite ă ţ
e&ectele$ Dup aceea, reorga ă ni#area tre,uia s se e0tind 'i la alte ă ă
sectoare, unde ,ănuia c era necesar $ +ra hot r*t acum c lucr rile la ă ă ă ă ă
noua cl dire a spitalului s "nceap "n prim var , iar cele dou ă ă ă ă ă ă
programe puteau s se des& 'oare "n paralel$ 4CDonnell "ncepu s ă ă ă-'i
&ac planuri$ ă
ele&onul porni s sune$ ă
5 Domnule doctor 4CDonnell, ave i u ţ n tele&on interur,an$
+ra Denise$ =ocea ei avea aceea'i tonalitate care-l atr sese de ă
prima dat $ ă
5 Bent, dragul meu, vreau s vii la Ne3 KorA la s&*r'itul ă
s pt m*nii$ Am oaspe i vineri seara 'i inten ă ă ţ ione# s te pre#int$ ţ ă
Bent e#it c*teva secunde$ ă
5 %mi pare r u, Denise, nu voi reu'i s vin$ ă ă
5 Dar tre!uie s vii, Bent$ =ocea ei era insistent $ Am trimis deja ă ă
invita iile 'i nu le mai pot contramanda$ ţ
5 !red c nu "n elegi$ Bent reu'ea cu greu s ă ţ ă-'i g seasc ă ă
cuvintele potrivite$ Avem o epidemie "n spital$ re,uie s &iu aici p*n ă ă
c*nd se re#olv situa ia, iar dup aceea vor mai &i multe lucruri de ă ţ ă
& cut$ ă
5 Dar, dragul meu, mi-ai spus c ai s vii oric*nd o sa te chem$ ă ă
=ocea ei ascundea o urm impercepti,il de iritare$ ă ă
%'i dorea s &ie cu Denise$ Dac ar &i &ost l*ng ea, ar &i reu'it s ă ă ă -o
&ac s "n eleag $ Ar &i reu'it oare6 ă ă ţ ă
5 Din p cate, nu 'tiam ce se va "nt*mpla$ ă
5 u r spun#i de spital, dar cu siguran cineva va putea s ă ţă ă- i in ţ ţ ă
locul$ +ra evident c Denise nu avea nici cea mai mic inten ie s ă ă ţ ă
"n eleag $ ţ ă
5 . tem c nu se poate$$$ ă ă
La cel lalt cap t al &irului se l s lini'tea pentru o clip $ Apoi, o ă ă ă ă ă
au#i pe Denise spun*ndu-i "ncet8
5 e-am prevenit, Bent, eu sunt o &emeie &oarte posesiv $ ă
5 Denise, drag , te rog s "n elegi$$$ ă ă ţ
5 +ste ultimul t u r spuns6 =ocea ei era "nc ,l*nd , aproape ă ă ă ă
m*ng*ietoare$
5 re,uie$ %mi pare r u$ e sun eu, Denise, imediat ce voi avea ă
timp$
5 Da, chiar te rog, Bent$ La revedere$
5 La revedere, spuse el 'i l s tele&onul "n &urc , privind g*nditor ă ă ă
"nainte$
1
+ra diminea a ţ celei de-a doua #ile de c*nd se declan'ase
epidemia de &e,r ti&oid $ A'a cum pre#isese doctorul )earson, c*teva ă ă
pro,e veniser la la,orator de ieri dup ă ă-mas , dar majoritatea ă
ajunseser "n primele ore ale dimine ii$ ă ţ
)ro,ele, puse "n p h rele de carton, erau a'e#ate pe masa din ă ă
centrul la,oratorului de patologie$ Fiecare era etichetat pentru a ă -i &i
identi&icat provenien a$ )earson st tea pe un scaun de lemn "n ă ţ ă
cap tul mesei 'i le ad uga c*te o etichet cu seria de la,orator 'i ă ă ă
preg tea &i'ele pe care mai t*r#iu urmau s &ie trecute re#ultatele$ ă ă
Dup ce termina preg tirea preliminar , trecea &iecare pro, "n spatele ă ă ă ă
s u, unde David !oleman 'i <ohn Ale0ander lucrau cot la cot pentru ă
preg tirea culturilor$ ă
(annister, singur pe o latur a mesei, se ocupa de alte pro,leme, ă
pe care .cNeil, instalat acum "n ,iroul lui )earson, hot r*se c nu ă ă
su&ereau am*nare$
La,oratorul pu ea "ngro#itor$ ţ
!u e0cep ia lui !oleman, to i cei din camer &umau$ )earson ţ ţ ă
scotea nori gro'i de &um ca s com,at mirosul ce se "n l a din ă ă ă ţ
p h relele cu pro,e$ .ai devreme, "i o&erise un tra,uc lui !oleman 'i ă ă
t*n rul patolog "l aprin ă sese, dar la scurt timp dup aceea "l stinsese$ ă ;
se păruse aproape la &el de nepl cut ca 'i mirosul din la ă ,orator$
*n rul curier al spitalului, du'manul declarat al lui (annister, se ă
distra de minune c*nd aducea pro,ele pentru anali# 'i, la &iecare ă
deplasare g sea o nou me ă ă lodie$ !*nd venise prima dat , "l privise pe ă
(annister 'i spusese o,ra#nic8
5 Au g sit cel mai potrivit loc s depo#ite#e rahatul$ ă ă
.ai t*r#iu, "i spusese lui !oleman8
5 .ai am 'ase arome pentru dumneavoastr , dom ă nule doctor$
Acum, a'e#*nd o serie de pro,e "n &a a lui )earson, "l "ntre, 8 ţ ă
5 Dori i s pune i &ri'ca 'i #ah r "n ale dumnea ţ ă ţ ă voastr , domnule ă
doctor6
)earson morm i 'i continu s s ă ă ă crie$
<ohn Ale0ander lucra metodic, concentr*ndu-se la ceea ce avea de
& cut$ !u aceea'i u'urin a mi'c rilor, pe care !oleman o remarcase ă ţă ă
de la prima lor "nt*lnire, Ale0ander lu o pro, 'i scoase capacul ă ă
p h relului de carton, apoi "ncepu s &ac anali#a$ Dup ce termina, ă ă ă ă ă
ducea culturile la incu,ator, unde "ncepeau s se de# ă volte su,culturile$
+ra un proces care nu putea &i gr ,it$ ă
!*nd se "ntoarse de la incu,ator, "l v #u pe !oleman l*ng el$ ă ă
=or,i "ncet, con'tient de pre#en a lui )earson "n "nc pere$ ţ ă
5 Domnule doctor, a' vrea s v spun ceva$$$ ă ă
5 !e este6 !oleman duse 'i el o cultur la incu ă ,ator$
5 +u$$$ adic noi$$$ am hot r*t s v urm m s&atul$ =oi "ncerca s ă ă ă ă ă ă
&ac &acultatea de medicin $ ă
5 . ,ucur &oarte mult, spuse !oleman cu since ă ritate$ 2unt
convins c &aci un lucru ,un$ ă
5 !e lucru ,un &ace6 "ntre, )earson privindu ă -i$
!oleman se "ntoarse la masa de lucru, se a'e# , des ă chise capacul
unei pro,e noi 'i r spunse pe un ton neutru$ ă
5 <ohn tocmai mi-a spus c s ă -a hot r*t s urme#e &acultatea de ă ă
medicin $ L ă -am s& tuit 'i eu s o &ac , cu c*tva timp "n urm $ ă ă ă ă
5 Da6 )earson "l privi t ios pe Ale0ander$ >i cum ai s te ă ă
descurci6
5 2o ia mea va munci pentru asta, domnule doctor$ Apoi, m ţ -am
g*ndit c 'i eu a' putea munci c*teva ore la la,orator, "n a&ara orelor ă
de 'coal $ Foarte mul i stu ă ţ den i procedea# a'a$ Nu ţ ă -mi &ac ilu#ii c va ă
&i u'or, dar noi credem c merit e&ortul$ ă ă
5 .da7 )earson arunc un nor de &um 'i ă -'i puse jos tra,ucul$
) rea c dore'te s spun ceva, dar e#ita$ %ntr ă ă ă ă -un t*r#iu, "ntre, 8 !um ă
se simte so ia dumitale6 ţ
Ale0ander r spunse lini'tit8 ă
5 4 s se simt ,ine, mul umesc, domnule doctor$ ă ă ţ
!*teva momente se l s o lini'te st*njenitoare, apoi )earson ă ă
spuse "ncet8
5 A' &i vrut să- i spun ceva, dar nu cred c vor ţ ă ,ele ar putea
schim,a ceva$
5 Nu, domnule doctor, spuse Ale0ander privindu-l &i0, nu cred că
ar putea$
1
2ingur "n camera de spital, =ivian se str duia s ci ă ă ă teasc un ă
roman pe care i-l adusese mama ei, dar mintea sa nu reu'ea s re in ă ţ ă
cuvintele$ 4&t 'i l s cartea din m*n $ %n acel moment 'i ă ă ă ă -ar &i dorit cu
disperare s nu ă -i &i cerut lui .iAe s stea departe de ea$ ?2 trimit oare ă ă
dup el6@ se "ntre, $ )rivirea i se "ndrept spre tele&on9 dac "l suna, ă ă ă ă
pro,a,il c ar &i venit imediat$ 4are chiar avea importan ideea ă ţă
aceasta caraghioas a ei, s stea desp r i i c*teva #ile, ca s se ă ă ă ţ ţ ă
g*ndeasc la ceea ce va urma6 Doar se iu,eau, asta nu era su&icient6 ă
2 sune6 .*na "i tremur $ +ra c*t pe ce s ridice receptorul, dar ă ă ă
g*ndindu-se la scopul &inal, "'i domin impulsul de mo ă ment$ Nu7 =a
a'tepta$ +ra deja a doua #i$ !elelalte trei vor trece repede, apoi "l va
avea pe .iAe numai pentru ea, pentru totdeauna$
%ntr-o camer destinat personalului medical, li,er pentru o ă ă
jum tate de or , .iAe 2eddons st tea "ntins "ntr ă ă ă -un &otoliu ad*nc de
piele$ F cea e0act ceea ce "i rugase =ivian8 se g*ndea cum va &i s stai ă ă
l*ng o so ie care are un singur picior$ ă ţ
D4U N+!; >; /+; Ă
+ra pu in dup pr*n#$ recuser patru #ile de la declan'area ţ ă ă
primelor ca#uri de &e,r ti&oid $ 2pitalul era "n carantin $ ă ă ă
%n ,iroul administratorului, cu chipurile "ngrijorate, 'i & r s ă ă ă
scoat o vor, , 4rden (ro3n 'i Bent 4CDonnell "l ascultau pe Harry ă ă
omaselli vor,ind la tele&on$
5 Da$$$"n eleg$$$ dac va &i necesar vom &ace tot ce tre,uie$ Ne ţ ă
vedem la ora cinci$ La revedere$
5 +i6 "ntre, 4rden (ro3n ner ,d tor$ ă ă ă
5 !omisia sanitar a ora'ului ne d un ultimatum p*n disear , ă ă ă ă
r spunse omaselli calm$ Dac nu reu'im s locali# m purt torul de ă ă ă ă ă
ti&oid p*n atunci, va tre,ui s "nchidem ,uc t riile$ ă ă ă ă ă
5 Dar ei "'i dau seama ce "nsemnea# asta6 4CDonnell se ridicase ă
"n picioare 'i vor,ea agitat$ Nu 'tiu c acest lucru "nseamn practic ă ă
"nchiderea spitalului6 !red c le ă -ai spus c nu ne putem permite s ă ă
cump r m m*n ă ă carea din e0terior$
5 Le-am spus, dar pentru ei nu contea# $ 2e tem ca epidemia s ă ă
nu se r sp*ndeasc "n ora'$ ă ă
5 Nu avem ve'ti de la patologie6 "ntre, 4rden (ro3n$ ă
5 Nu, r spunse 4CDonnell$ %nc mai lucrea# $ Am &ost la ei acum o ă ă ă
jum tate de or $ ă ă
5 Nu pot "n elege7 )re'edintele consiliului de ad ţ ministra ie era ţ
&oarte tul,urat$ %n patru #ile, #ece ca#uri de &e,r ti&oid , chiar aici "n ă ă
spital, patru dintre pacien i, 'i noi nu am reu'it "nc s locali# m sursa7 ţ ă ă ă
5 F r discu ie, pentru la,orator munca este enorm 'i eu sunt ă ă ţ ă
convins c nu au pierdut timpul$ ă
5 Dar nu condamn pe nimeni, se r sti 4rden (ro3n$ !el pu in, nu ă ţ
acum$ %ns tre,uiau s apar ni'te re#ultate$ ă ă ă
5 <oe )earson mi-a spus c se a'teapt s termine m*ine ă ă ă
diminea $ Dac purt torul de ti&oid este printre distri,uitorii de ţă ă ă ă
hran , p*n atunci vor a&la cine este$ 4CDonnell se "ntoarse spre ă ă
omaselli$ )o i s ţ ă-i convingi pe cei de la !omisia de s n tate s ă ă ă
a'tepte m car p*n m*ine la amia# 6 ă ă ă
5 Am "ncercat$ Ne-au dat deja patru #ile 'i nu vor s mai a'tepte$ ă
/epre#entantul lor a &ost aici de diminea 'i se va "ntoarce la ora cinci$ ţă
Dac nu sunt nout i p*n atunci, va tre,ui s le accept m hot r*rile$ ă ăţ ă ă ă ă
5 >i "ntre timp, ce nai,a propui6 "ntre, 4rden (ro3n$ ă
5 >i noi muncim$ Ac ion m, presupun*nd c va tre,ui s ţ ă ă ă
"nchidem ,uc t ria$ Bent, ai putea veni aici la ora cinci s te ă ă ă "nt*lnesti
cu repre#entantul comisiei6
5 Da, spuse 4CDonnell moroc nos$ !red c ar tre,ui s &iu aici$ ă ă ă
1
ensiunea din la,orator era egalat doar de o,oseala celor trei ă
, r,a i care munceau acolo$ ă ţ
Doctorul <oseph )earson era tras la &a , avea ochii ro'ii, ţă
"ncerc na i, iar o,oseala i se citea "n "ncetineala mi'c rilor$ De patru ă ţ ă
#ile 'i trei nop i de c*nd st tea "n spital, &urase doar c*teva ore de ţ ă
somn pe o canapea pe care o pusese "n ,iroul de la patologie$ Nu se
, r,ierise de dou #ile, hainele "i erau 'i&onate 'i p rul "nc*lcit$ %n a ă ă ă
doua #i lipsise o perioad de c*teva ore, dar nimeni nu 'tiuse unde ă
plecase, iar !oleman nu reu'ise să-i dea de urm , "ntruc*t ă
administratorul 'i Bent 4CDonnell "l c utaser de mai multe ori$ )earson ă ă
ap ruse ,rusc, nu d ă ăduse nici o e0plica ie pentru a,sen a sa 'i se ţ ţ
apucase s anali#e#e culturile 'i su,culturile$ ă
5 !*te am & cut6 "ntre,ase el$ ă
5 4pt#eci 'i nou , r spunse !oleman veri&ic*nd o lis ă ă t $ .ai avem ă
"nc cinci "n incu,atoare, deci vor &i gata m*ine diminea $ ă ţă
David !oleman, de'i p rea mai odihnit dec*t v*rstnicul s u coleg ă ă
'i, & r s a&i'e#e vreun semn de neglijen a inutei, ca )earson, era ă ă ă ţă ţ
con'tient de o,oseala ce-l marca 'i se "ntre, dac putea s re#iste c*t ă ă ă
)earson$ 2pre deose,ire de acesta, !oleman dormise "n toate cele trei
nop i, plec*nd de la la,orator la mie#ul nop ii 'i "ntorc*ndu ţ ţ -se la 'ase,
a doua #i$
De'i venea &oarte devreme, o singur dat venise "naintea lui <ohn ă ă
Ale0ander, 'i atunci doar cu c*teva minute$ %n rest "l g sise ă
"ntotdeauna pe tehnician lucr*nd, a'a cum & cuse de la "nceput, ca o ă
ma'in de preci#ie, cu mi'c ri scurte 'i sigure, iar re#ultatele le trecea ă ă
"n &i'e cu un scris &oarte cite $ Ale0ander era competent 'i con'tiincios ţ
"n ceea ce & cea, "nc*t doctorul )earson, dup ce veri&ic ceea ce ă ă ă
& cuse "l l s s lucre#e singur$ ă ă ă ă
%ntorc*ndu-se de ;a !oleman spre Ale0ander, )earson "ntre, 8 ă
5 !are e situa ia cu su,culturile6 ţ
5 Din opt#eci 'i nou de pro,e veri&icate, s ă -au separat pentru
su,culturi patru#eci 'i dou 'i s ă -au plantat dou sute ă opt#eci de
su,culturi$
5 %nseamn c mai avem "nc o sut #ece su,culturi de veri&icat, ă ă ă ă
spuse )earson pe jum tate pentru el, dup ce calcul "n g*nd$ ă ă ă
)rivindu-l pe <ohn Ale0ander, David !oleman se "ntre, ce sim ea ă ţ
acest t*n r acum 'i, dac nu cumva mun ă ă ca aceasta istovitoare o & cea ă
pentru a sc pa de durerea sa personal $ recuser patru #ile de c*nd "i ă ă ă
murise copilul$ %n acest timp, starea de 'oc 'i deprimare ce putuser &i ă
o,servate la t*n rul la,orant disp ruser , sau nu mai pu ă ă ă teau &i
remarcate$ !oleman , nuia c "nc mai su&erea, chiar dac nu se ă ă ă ă
mani&esta 'i sim ise ceva din su&erin a lui chiar "n anun area inten iei ţ ţ ţ ţ
de a urma &acultatea de medicin $ +ra un su,iect pe care !oleman nu ă -l
apro&undase, dar "'i propuse ca imediat dup re#olvarea cri#ei prin ă
care trecea spitalul s ai, o discu ie am nun it cu el$ )utea s ă ă ţ ă ţ ă ă-i dea
t*n rului multe s&aturi &olositoare, cu ă lese din propria sa e0perien $ ţă
(ine"n eles, a'a cum spu ţ sese 'i Ale0ander, nu-i va &i u'or, "n primul
r*nd din punct de vedere &inanciar, dar !oleman putea să-i trase#e
ni'te jaloane 'i să-i de#v luie unele capcane pe care tre,uia s le ă ă
evite$
Al patrulea mem,ru al echipei ini iale din la,orator, !arl ţ
(annister, era temporar scos din u#$ ( tr*nul teh ă nician lucrase timp de
trei #ile 'i o ,un parte din nop i, & c*nd singur toat munca de rutin ă ţ ă ă ă
a la,oratorului 'i ajut*ndu-i pe ceilal i c*t putea$ %n diminea a asta, ţ ţ
totu'i, epui#area sa era at*t de evident , "nc*t David !oleman, & r ă ă ă
să-l mai consulte pe )earson, "i ordonase s plece acas $ (annister ă ă
plecase recunosc tor, & r s proteste#e$ ă ă ă ă
Activitatea de preg tire a pro,elor ce soseau "n la ă ,orator
continuase & r "ntrerupere$ Din a doua #i, toate pro,ele ce &useser ă ă ă
, gate la incu,ator cu o #i "nainte erau gata s &ie anali#ate$ Doctorul ă ă
)earson "'i "mp r ise &or ele ast&el ca s dea continuitate activit ii$ +l ă ţ ţ ă ăţ
'i cu <ohn Ale0ander & ceau anali#ele, iar !oleman continua preg tirea ă ă
pro,elor ce mai r m seser $ ă ă ă
Acum, "n a patra #i, toate pro,ele &useser str*nse$ !o ă lectarea lor
se & cuse de la tot personalul din spital im ă plicat "n vreun &el "n
primirea, preg tirea 'i distri,uirea m*nc rii, iar preg tirea lor urma s ă ă ă ă
continue p*n "n #iua urm toare$ %n momentul acela, cele GEF de ă ă
su,culturi la care se re&erise <ohn Ale0ander se g seau pe ra&turile din ă
jurul la,oratorului 'i "n incu,atoare$ Dar, de'i aproape toate veri&ic rile ă
&useser & cute, nici una nu ă ă -l de#v luise pe purt torul &e,rei ti&oide, pe ă ă
care-l c utaser cu at*ta perseveren , #i 'i noapte$ ă ă ţă
ele&onul sun 'i, )earson, care era mai aproape de el, r spunse$ ă ă
5 Da6 Nu, nimic "nc $ = repet, am s sun imediat ce descop r ă ă ă ă
ceva$
<ohn Ale0ander, do,or*t deodat de o,oseal , se pr ă ă ă,u'i pe un
scaun 'i "nchise ochii$
5 De ce nu te odihne'ti o or sau dou , <ohn6 De ce nu mergi sus, ă ă
la so ia ta, s stai pu in cu ea6 ţ ă ţ
Ale0ander se ridic "n picioare$ >tia c dac r m*nea a'e#at prea ă ă ă ă
mult putea s adoarm &oarte u'or$ ă ă
5 .ai &ac o serie 'i pe urm plec$ ă
Lu un stativ cu su,culturi din incu,ator, scoase o &i' ă ă
necompletat 'i "ncepu s "n'iruie cele #ece epru,ete pe care se ă ă
preg tea s le anali#e#e$ )rivind ceasul de pe peretele la,oratorului, ă ă
o,serv surprins c se mai dusese "nc o #i$ +ra ora cinci & r #ece ă ă ă ă ă
minute$
1
Bent 4CDonnell puse tele&onul "n &urc $ / spunse la "ntre,area ă ă
nerostit a lui ă omaselli$
5 <oe )earson nu are nici o noutate$
cerea care se l s "n ,iroul administratorului ar ta c am*ndoi ă ă ă ă ă
, r,a ii erau con'tien i de implica iile acestei lipse de nout i$ De ă ţ ţ ţ ăţ
asemenea, am*ndoi 'tiau c se apro ă piau de punctul "n care activitatea
"n spital urma s &ie oprit $ ă ă
%nc de dup ă ă-amia# , devreme, intrase "n ac iune planul lui Harry ă ţ
omaselli de a aduce hran din e0terior$ %ncep*nd cu micul dejun din ă
#iua urm toare, o sut de por ii urmau s &ie preg tite de dou ă ă ţ ă ă ă
restaurante locale pentru pacien ii cu regim normal$ )or iile acestea ţ ţ
urmau s &ie distri,uite "n spital numai pacien ilor grav ,olnavi, ce nu ă ţ
puteau &i deplasa i$ Din ceilal i pacien i, unii, c*t se putuse, &useser ţ ţ ţ ă
e0terna i 'i trimi'i la casele lor, al ii, pentru care tratamentul "n spital ţ ţ
era &oarte important, &useser trans&era i la alte spitale din (urlington ă ţ
'i din "mprejurimi$
!u o or "n urm , 'tiind c procesul de trans&erare tre ă ă ă ,uia să
continue neap rat, p*n noaptea t*r#iu, Harry o ă ă maselli d duse ordin ă
s "nceap evacuarea$ %n &a la urgen "ncepuse s se &orme#e o ă ă ţă ţă ă
coloan de am,ulan e, ce &useser adunate prin interven ii tele&onice ă ţ ă ţ
de peste tot de unde se putuse$ %n acela'i timp, "n saloane 'i "n pa-
vilioanele particulare, asistentele 'i medicii lucrau intens, mut*nd
pacien ii din paturi pe t rgi 'i "n c rucioare cu rotile, preg tindu ţ ă ă ă -i
pentru aceast c l torie nea'teptat $ +ra un moment trist 'i sum,ru$ ă ă ă ă
)entru prima dat "n patru#eci de ani de e0isten , spitalul "i alunga de ă ţă
la u'ile lui pe cei ,olnavi$
2e au#i o , taie "n u' 'i 4rden (ro3n intr "n ,iroul ă ă ă
administratorului$ Ascult cu aten ie raportul lui oma ă ţ selli despre ceea
ce mai &usese "ntreprins de la "nt*lnirea lor, cu patru ore "n urm $ ă
5 /epre#entan ii !omisiei pentru s n tate au venit6 ţ ă ă
5 %nc nu, a'teapt s vin $ ă ă ă ă
5 Atunci, dac nu deranje#, am s a'tept 'i eu cu voi$ ă ă
Dup o pau# , pre'edintele "i spuse lui 4CDonnell8 ă ă
5 Bent, lucrul acesta nu este important acum, dar am s i ă ţ -l spun,
pentru c acum mi ă -a venit "n minte$ Am primit un tele&on de la +ustace
23ayne$ Dup ce se va termina odat ne,unia asta, te roag s mergi ă ă ă ă
să-l ve#i$
)e moment, insolen a acestei cereri "l las pe 4CDonnell & r grai$ ţ ă ă ă
+ra evident de ce dorea +ustace 23ayne s vor,easc cu el$ Nu putea ă ă
&i dec*t un motiv9 , tr*nul in ă ten iona s ţ ă-'i &oloseasc ,anii 'i in&luen a ă ţ
pentru a-'i sprijini prietenul, pe doctorul <oseph )earson$ Dup toate ă
c*te se "nt*mplaser i se p rea de necre#ut s e0iste at*ta "n ă ă ă g*m&are
'i lips de ,un sim $ ;#,ucni &urios8 ă ţ
5 2ă-l ia dracu pe +ustace 23ayne 'i manevrele lui de culise$
5 )ermite-mi să- i amintesc, "l "ntrerupse 4rden (ro3n cu r ceal , ţ ă ă
c "nt*mpl tor vor,e'ti despre un mem ă ă ,ru al consiliului de
administra ie$ 4rice nemul umire i ţ ţ ţ -ar produce acest om, tratea#ă-l
m car politicos$ ă
4CDonnell "l privi t ios pe (ro3n$ ?Foarte ,ine, g*ndi el$ Dac ă ă-i
vor,a de scandal, scandal s &ie$ Am terminat pentru totdeauna cu ă
manevrele de culise@$
%n acel moment, sun inter&onul de pe masa adminis ă tratorului$
5 Domnule omaselli, repre#entan ii !omisiei pentru s n tate au ţ ă ă
sosit$
+ra cinci & r trei minute$ ă ă
1
ot a'a cum & cuser "ntr ă ă -o diminea , cu 'ase s pt m*ni "nainte ţă ă ă
5 #iua "n care, acum "'i d dea seama, pri ă mise primul avertisment al
iminentei deterior ri a situa iei din spital ă ţ 5 clopotele ,isericii
/edeemer anun ar ora pentru micul grup ce se deplasa pe culoarele ţ ă
spitalului$ !ondus de 4CDonnell, grupul "i includea pe 4rden (ro3n,
Harry omaselli 'i doctorul Nor,ert Ford, repre#entantul !omisiei
pentru s n tate din (urlington$ %n spa ă ă tele lor venea doamna 2traughan
'i un t*n r asistent al repre#entantului !omisiei, al c rui nume ă ă
4CDonnell nu-l re inuse$ ţ
Acum, c*nd &uria i se mai domolise, 'e&ul sec iei de chirurgie "'i ţ
d du seama c "ntreruperea ce survenise cu c*teva minute "n urm ă ă ă
prevenise i#,ucnirea unei certe teri,ile "ntre el 'i 4rden (ro3n$ %'i
d dea seama c de c*teva #ile to i erau marca i de o stare de tensiune ă ă ţ ţ
anormal , iar "n &ond, 4rden (ro3n nu & cuse dec*t s trans ă ă ă mit un ă
mesaj$ / &uiala lui era cu +ustace 23ayne 'i era hot r*t s ă ă ă-l
"nt*lneasc pe , tr*n imediat ce va putea$ ;ndi&erent de ce va spune ă ă
23ayne, 4CDonnell era hot r*t s "l pun la punct, indi&erent de ă ă ă
consecin e$ ţ
La sugestia lui 4CDonnell, grupul plec s vi#ite#e sec ă ă ia de ţ
patologie$
5 . car ve i vedea cu ochii vo'tri c &acem tot po ă ţ ă si,ilul să
depist m sursa de in&ec ie, "i spuse repre#en ă ţ tantului !omisiei$
La "nceput, doctorul Ford e#itase$
5 Nu a spus nimeni c nu &ace i, 'i nu cred c eu a' putea s &ac ă ţ ă ă
ceva "n plus &a de ceea ce &ac patologii dumneavoastr $ ţă ă
La insisten ele lui 4CDonnell acceptase s mearg 'i, acum, se ţ ă ă
"ndreptau spre la,oratorul de patologie$
<ohn Ale0ander ridic privirea de la masa de lucra c*nd grupul ă
intr "n la,orator, apoi "'i v #u mai departe de trea, $ )earson porni "n ă ă ă
"nt*mpinarea lor, 'terg*ndu-'i m*inile de halatul murdar$ 4CDonnell
& cu pre#ent rile 'i, dup ce Nor,ert Ford 'i )earson "'i str*nser ă ă ă ă
m*inile, repre#entantul !omisiei "ntre, 8 ă
5 A i descoperit ceva6 ţ
5 %nc nu$ Dup cum vede i, muncim$ ă ă ţ
5 <oe, cred c ar tre,ui s a&li, spuse 4CDonnell$ Doc ă ă torul Ford a
ordonat "nchiderea ,uc t riilor$ ă ă
5 Ast #i6 "ntre, )earson uluit$ ă ă
5 . tem c da, spuse Ford$ ă ă
5 Dar nu pute i &ace asta7 +ste ridicol7 +ra din nou agresivul ţ
)earson, cu vocea cert rea 'i ochii sc p ă ţă ă ăr*ndu-i pe &a a o,osit $ ţ ă
4mule, noi am muncit toat noap ă tea 'i vom termina totul p*n m*ine ă
la pr*n#$ Dac e0ist un purt tor, avem toate 'ansele s "l descoperim$ ă ă ă ă
5 %mi pare r u, spuse Ford, nu ne putem asuma acest risc$ ă
5 Dar "nchiderea ,uc t riilor "nseamn "nchiderea spi ă ă ă talului$
)earson spumega$ %n mod sigur mai pute i a'tepta p*n diminea $ ţ ă ţă
. car p*n atunci$ ă ă
5 . tem c nu$ Doctorul Ford era politicos, dar &erm$ 4ricum, ă ă
hot r*rea nu este "n "ntregime a mea$ Nu putem risca o epidemie "n ă
ora'$ )e moment o ave i "n ţ ăuntru, dar oric*nd se poate r sp*ndi 'i "n ă
a&ar $ La asta ne g*ndim$ ă
5 <oe, interveni omaselli, mai servim masa de sear 'i at*t$ ă
rimitem acas to i pacien ii care pot &i trimi'i, iar pe ceilal i "i ă ţ ţ ţ
trans&er m$ ă
2e l s t cerea$ Fa a lui )earson se "ncre i$ 4chii s i ad*nc ă ă ă ţ ţ ă
"ncerc na i p reau gata s pl*ng $ .ai mult 'opt*nd, spuse8 ă ţ ă ă ă
5 Nu mi-am imaginat niciodat c voi tr i #iua$$$ ă ă ă
:rupul se "ntoarse, s plece 'i 4CDonnell spuse li ă ni'tit8
5 2ă- i spun drept, <oe, nici eu$ ţ
+rau la u' c*nd <ohn Ale0ander strig 8 ă ă
5 L-am g sit$ ă
:rupul se "ntoarse ca la comand $ ă
5 !e-ai g sit6 "ntre, )earson agitat$ ă ă
5 :ermene ti&oid$
5 2 v d 'i eu7 )earson travers "n &ug la,oratorul$ Dac ă ă ă ă ă
Ale0ander avea dreptate, "nsemna c reu'ise$ Urm ă ăre'te-m dup ă ă
list $ ă
<ohn Ale0ander lu o carte 'i o deschise la gra&icul reac iilor ă ţ
,iochimice ale ,acteriilor "n #ah r$ )un*nd de ă getul pe ta,elul intitulat
2almonella tip&i, se preg ti s citeasc $ ă ă ă
)earson lu prima din cele #ece epru,ete 'i strig 8 ă ă
5 :luco# $ ă
5 Forma ie de acid, & r ga#, r spunse Ale0ander, v ţ ă ă ă eri&ic*nd
ta,elul$
)earson "ncuviin $ )use epru,eta la loc 'i o lu pe a doua$ ţă ă
5 Lacto# $ ă
5 Nu acid, nu ga#$
5 (ine$ 2ucro# $ ă
5 Nu acid, nu ga#$
ensiunea din camer cre'tea$ ă
5 .anitol$
5 .ediu acid, & r ga#$ ă ă
5 !orect$ .alto# $ ă
5 Acid, & r ga#$ ă ă
=eri&icarea continu $ .ai aveau una$ ă
5 ;ndol, citi )earson de pe ultima epru,et $ ă
5 Negativ, r spunse Ale0ander 'i "nchise cartea$ ă
5 Nu e0ist nici o "ndoial $ Acesta este purt torul$ ă ă ă
5 !ine6 "ntre, administratorul$ ă
5 Num rul 'apte#eci 'i doi$ ă
!oleman era deja cu registrul "n m*n $ ă
5 !harlotte (urges$
5 4 'tiu7 spuse doamna 2traughan$ Lucrea# la ghi ă 'eu, serve'te$
o i ochii se "ntoarser spre ceas$ +ra cinci 'i 'apte minute$ ţ ă
5 !ina7 Au "nceput s serveasc masa de sear 7 ă ă ă
5 2 mergem7 'i omaselli &u primul la u' $ ă ă
1
La etajul al doilea al spitalului, asistenta 'e& intr "n camera lui ă ă
=ivian$
5 Da, sunte i domni'oara Lo,urton$ =e i &i trans&erat la clinica ţ ţ ă
Hest (urlington$
5 !*nd6 =ivian a&lase c trans&erul era iminent, pre ă cum 'i
motivul$
5 Am,ulan ele sunt &oarte aglomerate acum$ !red c mai ţ ă
durea# c*teva ore$ =e i pleca "n jurul orei nou $ 4 s v ajute ă ţ ă ă ă
asistenta de la salonul dumneavoastr $ ă
5 .ul umesc$ ţ
Asistenta 'e& plec preocupat de pro,lemele ei$ ă ă ă
%n acel moment, =ivian se hot r" s ă ă-l sune pe .iAe$ !ele cinci #ile
de desp r ire se terminau m*ine, dar nici unul nu se a'teptase la o ă ţ
urgen de &elul acesteia$ 4ri ţă cum, ea "ncepuse s regrete ideea ă
desp r irii temporare$ Acum i se p rea prosteasc 'i ne&olositoare, 'i ar ă ţ ă ă
&i dorit s nu ă -i &i trecut niciodat prin cap$ Lu tele&onul de pe noptier ă ă ă
'i-l ceru pe doctorul .ichael 2eddons & r cea mai mic e#itare$ ă ă ă
A'teapt c*teva minute$ ă
5 Doctorul 2eddons este plecat din spital cu o am,ulan ce &ace ţă
un trans&er de pacien i, "i spuse centra ţ lista$ 2 v dau p ă ă e altcineva6
5 Nu, mul umesc$ A' dori s las un mesaj$ ţ ă
5 + o pro,lem de serviciu6 ă
5 Nu, nu tocmai, r spunse =ivian e#it*nd$ ă
5 Nu putem primi dec*t mesajele de serviciu urgente$ = rug m ă ă
s suna i mai t*r#iu$ ă ţ
2e au#i un clic 'i leg tura se "ntrerupse$ ă
)e hol era agita ie 'i se au#eau voci$ !ineva d dea ordine, apoi un ţ ă
o,iect c #u pe ciment 'i cineva "ncepu s r*d $ %n su&letul ei ar &i vrut ă ă ă
s participe la ceea ce se "nt*mpla acum$ 4chii "i c #ur pe lenjeria de ă ă ă
pat, spre locul unde p tura devenea neted , marc*nd punctul unde se ă ă
termina piciorul ei st*ng$ )entru prima dat =ivian se sim i ă ţ
"nsp im*ntat 'i "ngro#itor de singur $ ă ă ă
5 4h, .iAe7 suspin ea$ Dragul meu .iAe, oriunde ai &i, te rog vino ă
la mine, repede$
1
2ora )en&ield tocmai intra "n ,u&et 'i remarc grupul din &a a sa$ %i ă ţ
recunoscu pe administrator 'i pe 'e&ul chirurgiei$ %n spatele lor se
cl tinau s*nii imen'i ai doamnei 2traughan, din cau#a e&ortului pe ă
care-l & cea de a ine pasul cu ei$ %n &a a intr rii, omaselli "ncetini ă ţ ţ ă
pasul 'i "i spuse doamnei 2traughan8
5 =reau s se ac ione#e repede 'i cu discre ie$ ă ţ ţ
;ntrar cu to ii pe u'a de serviciu a ,uc t riei$ 4CDonnell "i & cu ă ţ ă ă ă
semn asistentei )en&ield$
5 =ino cu mine, te rog$ A' vrea s ne aju i$ ă ţ
!eea ce a urmat s-a petrecut cu repe#iciune 'i preci#ie$ %n prima
&a# , o &emeie de v*rst mijlocie servea la ghi'eu$ %n clipa imediat ă ă
urm toare, doamna 2traughan a luat ă -o de m*n 'i a condus ă -o spre un
,irou$
5 A'teapt un moment, "i spuse 4CDonnell &emeii uluite 'i ă -i & cu ă
semn asistentei )en&ield s r m*n cu ea$ oat m*ncarea pe care a ă ă ă ă
servit-o ea tre,uie incinerat , o instrui pe doamna 2traughan$ ă
/ecupera i tot ce se poate din ce a servit p*n acum$ Fier,e i toate ţ ă ţ
&ar&uriile pe care a pus m*na$
%n c*teva minute, instruc iunile lui 4CDonnell au &ost "ndeplinite 'i ţ
servirea a continuat "n mod normal$ Doar c* iva oameni ce erau mai ţ
apropia i de locul scenei 'i ţ -au dat seama de ceea ce s-a "nt*mplat$
5 Doamn (urgess, "ncepuse 4CDonnell s ă ă-i spun &e ă meii ce lucra
la ,uc t rie, tre,uie s v anun c din acest moment sunte i pacienta ă ă ă ă ţ ă ţ
spitalului$ Nu v alarma i$ 4 s v e0plic m totul$ Doamn )en&ield, du ă ţ ă ă ă ă
pacienta la i#olare$ Nu va intra "n contact cu nimeni$ 4 să-l sun pe
doctorul !handler s v spun ce ave i de & cut$ ă ă ă ţ ă
Dup ce &emeia "nsp im*ntat plec , "nso it de asis ă ă ă ă ţ ă tent , ă
doamna 2traughan "ntre, curioas $ ă ă
5 !e se va "nt*mpla cu ea acum, doctore6
5 =a &i tratat $ =a sta la i#olare, su, supraveghere medical $ ă ă
Uneori, purt torul de ti&oid poate s ai, o in&ec ie la ve#ica ,iliar 'i, ă ă ă ă ţ ă
dac este a'a, i se va aplica un tratament corespun# tor$ =or &i ă ă
e0amina i to i cei cu care a intrat "n contact$ !handler se va ocupa de ţ ţ
asta$
Din acela'i ,irou, omaselli vor,ea la tele&on$
5 Ai au#it ,ine$ 2e anulea# totul, trans&er ri, e0ter ă ă n ri, m*ncare ă
adus din e0terior, totul$ !*nd vei termina, s m anun i$ 2pune la ă ă ă ţ
toat lumea c spitalul rei !o ă ă mitate "'i &ace din nou datoria$
%nchise tele&onul 'i accept ,ucuros cana de ca&ea pe care i ă -o
"ntinse doamna 2traughan$
5 Apropo, doamn 2traughan, nu am avut c*nd s v anun $ =e i ă ă ă ţ ţ
primi dou ma'ini noi de sp lat$ Au &ost apro,ate de consiliu, au &ost ă ă
comandate 'i vor sosi s p ă t m*na viitoare$ ă
Femeia d du din cap$ +ra un lucru la care se a'tep ă tase$
5 Dac tot sunte i aici, domnule , vreau s v mai spun ceva$ ă ţ ă ă
Am nevoie de ni'te &rigidere$ 2per c nu va mai &i nevoie de o epidemie ă
ca s le pot primi$ ă
Administratorul o&t 'i se ridic "n picioare$ %l "ntre, pe 4CDonnell8 ă ă ă
5 .ai ave i vreo pro,lem de re#olvat ast #i6 ţ ă ă
5 Nu, ast #i nu$ Dar m*ine inten ione# s re#olv o pro,lem ă ţ ă ă
&oarte important $ ă
2e g*ndea la +ustace 23ayne$
D4U N+!; >; )A/U Ă
David !oleman nu dormise ,ine$ oat noaptea se g*ndise la ă
spitalul rei !omitate, la sec ia patologie 'i la doctorul )earson$ ţ
Nici unul din evenimentele ultimelor #ile nu diminuase gradul de
culpa,ilitate al lui )earson pentru moartea copilului Ale0ander$
=inov ia lui era aceea'i$ !o ăţ leman nu-'i schim,ase nici p rerea c ă ă
sec ia de pato ţ logie era prost condus , "nchistat din cau#a unor idei ă ă
demodate 'i handicapat de metode de lucru antice 'i de aparatur ce ă ă
tre,uia de mult aruncat la gunoi$ ă
>i totu'i, "n ultimele patru #ile, David !oleman descoperise că
sentimentele sale &a de )earson se mai schim,aser , se mai ţă ă
"m,l*n#iser $ De ce6 !u o s pt m*n "n urm "l considerase pe ă ă ă ă ă
)earson un , tr*n aproa ă pe senil, incompetent, care se aga de ţă
putere$ De atunci nu ap ruse nici o schim,are concret , care s ă ă ă-i modi-
&ice p rerea$ >i atunci, care erau motivele de se sim ă ea acum at*t de ţ
st*njenit6 +ra adev rat c , tr*nul ac ionase cu competen "n ă ă ă ţ ţă
pro,lema &e,rei ti&oide, poate cu mult mai ,ine dec*t ar &i & cut ă -o el
"nsu'i$ Dar era acesta un lucru surprin# tor6 La urma urmei, avea ă
e0perien , iar "n situa ia sa era de "n eles ca )earson s &i dorit ca ţă ţ ţ ă
totul s ias ,ine$ ă ă
4ricum, p rerea sa despre )earson devenise con&u ă # , mai pu in ă ţ
categoric $ !u o s pt m*n "n urm l ă ă ă ă ă -ar &i categorisit, indi&erent de
re#ultatele sale din trecut, ca ne& c*nd parte dintre intelectuali$ Acum, ă
!oleman nu mai era sigur$
Lipsa de somn "l adusese devreme la spital$ +ra pu in dup ora opt ţ ă
c*nd intrase "n ,irou$ /oger .cNeil lucra la ,iroul lui )earson$
5 (un diminea a, "l salut .cNeil$ 2unte i primul$ ă ţ ă ţ
5 !um st m cu celelalte pro,leme6 ă
5 Nu-i r u deloc$ 2unt c*teva pro,leme, nu &oarte urgente, dar ă
inem pasul$ ţ 2eddons m-a ajutat &oarte mult$ ;-am spus c mai ,ine ar ă
r m*ne la patologie dec*t s se "ntoarc la chirurgie$ ă ă ă
Un g*nd "l tul,ur pe !oleman$ ă
5 +leva asistent $$$ cea cu amputarea$$$ ai & cut di ă ă sec ia ţ
piciorului6
%'i amintise c el 'i )earson avuseser puncte de ve ă ă dere di&erite "n
privin a diagnosticului$ ţ
5 Nu$ .cNeil alese un dosar dintre cele care se a&lau pe mas $ ă
=ivian Lo,urton, citi el$ sta Ă -i numele &etei$ Nu era urgent 'i l-am l sat$ ă
)iciorul este "nc la &rigider$ =re i s &ace i disec ia dumneavoastr 6 ă ţ ă ţ ţ ă
5 Da, o s-o &ac eu$
!oleman lu dosarul 'i se duse "n sala de autopsie$ ă ; se aduse
piciorul din &rigiderul de la morg 'i "nce ă pu s "l despachete#e$ )ip i ă ă
#ona cu tumoarea de su, genunchi$ Lu cu itul, t ie ad*nc 'i deveni ă ţ ă
&oarte interesat de ceea ce v #u$ ă
1
2ervitorul lu p l ria 'i pardesiul lui Bent 4CDonnell 'i le puse ă ă ă
"ntr-un dulap "ncastrat "n #idul holului "ntunecos 'i e0trem de "nalt$
)rivind "n jurul s u, 4CDon ă nell se "ntre, de ce i ă -ar &i pl cut cuiva, ă
,ogat sau nu, s tr iasc "ntr ă ă ă -o ast&el de cas $ Apoi se g*ndi c poate ă ă
cuiva ca +ustace 23ayne, pustietatea dat de spa iul su ă ţ -
pradimensionat, opulen a dat de grin#ile 'i lam,riurile de lemn, ţ ă
pere ii reci din piatr 'le&uit , "i con&e ţ ă ă reau un sim m*nt &eudal al ţă
puterii, "l legau "n timp de #ile 'i locuri mai vechi$ 2e tre#i & c*nd ă
presupuneri "n leg tur cu ce se va "nt*mpla cu aceast cas dup ce ă ă ă ă ă
va muri , tr*nul$ .ai mult ca sigur c va ă ă deveni mu#eu sau galerie de
art $ ă ; se p rea de neconceput ca cineva s accepte s tr iasc aici$ ă ă ă ă ă
Acesta era un loc care, logic vor,ind, ar &i tre,uit să-'i "nchid u'ile de ă
la ora cinci dup masa p*n diminea a urm toare$ Apoi "'i aminti c ă ă ţ ă ă
"ntre ace'ti pere i austeri "'i petrecuse Denise copi ţ l ria$ 2e "ntre, ă ă
dac &usese oare &ericit aici$ ă ă
5 Domnul 23ayne este pu in o,osit ast #i, domnule, spuse ţ ă
servitorul$ = roag s nu v sup ra i dac v prime'te "n dormitor$ ă ă ă ă ă ţ ă ă
5 Nu m sup r deloc$ ă ă
%i trecu prin minte c dormitorul era un loc mai potrivit pentru ce ă
avea el de spus$ Dac 23ayne & cea o cri# de apople0ie, m car se ă ă ă ă
g sea "n pat$ %l urm pe servitor pe o scar larg , "n spiral , apoi pe un ă ă ă ă ă
culoar pe care o mochet groas "n ,u'ea #gomotul pa'ilor$ 2e oprir ă ă ă ă
"n &a a unei u'i masive 'i omul "i & cu semn s "ntre, dup ce , tu ţ ă ă ă ă
"nceti'or$
La "nceput nu-l v #u pe +ustace 23ayne$ 4chii i ă -au &ost atra'i de
c minul masiv, "n care ardea un &oc s ă ăn tos$ ! ldura de la &oc era de ă ă
nesuportat "n mijlocul lunii august$ Apoi "l # ri pe , tr*n sprijinit de ă ă
perne, "ntr-un pat enorm$ 4,serv uimit c*t de sl ,it ar ta ă ă ă de la ultima
lor "nt*lnire$
5 % i mul umesc c ai venit$ =ocea , tr*nului era mai sla, ca ţ ţ ă ă ă
"nainte$
%i ar t vi#itatorului s u un scaun, l*ng pat$ ă ă ă ă
5 Am "n eles c dori i s "mi vor,i i$ %n mintea sa, 4CDonnell "'i ţ ă ţ ă ţ
revi#uia deja c*teva p reri pe care inten ă iona s i le comunice$ Nimic ţ ă
nu-i schim,a hot r*rea "n privin a lui <oe )earson, desigur, dar m car ă ţ ă
putea s &ie ama,il$ Nu mai sim ea nici o dorin s se certe cu acest ă ţ ţă ă
, tr*n su&erind$ 4rice disput "ntre ei ar &i &ost inegal $ ă ă ă
5 .-a vi#itat <oe )earson, spuse 23ayne$ !red c acum trei #ile$ ă
A'adar, aici &usese c*nd disp ruse & r urm $ ă ă ă ă
5 Da, mi-am "nchipuit c a & cut ă ă -o$
5 .i-a spus c vrea s plece de la spital$ =ocea , ă ă ătr*nului era
o,osit $ Nu suna deloc acu#ator la adresa lui, a'a cum se a'teptas ă e$
5 Da, este adev rat, r spunse, curios s a&le ce avea s urme#e$ ă ă ă ă
5 !red c sunt anumite lucruri pe care nimeni nu le poate ă
controla$ Acum, "n glasul s u era o urm de am r ciune$ 2au, cumva, ă ă ă ă
resemnare6 +ra greu de sta,ilit$
5 !red c da, r spunse 4CDon ă ă nell politicos$
5 !*nd a venit <oe )earson, m-a rugat dou lucruri$ !a dona ia ă ţ
mea pentru cl direa spitalului s nu &ie con ă ă di ionat , 'i eu am &ost de ţ ă
acord$ A doua rug minte era de ordin personal$ La spital ave i un ă ţ
angajat, parc se nume'te Ale0ander$ ă
5 Da$ 4CDonnell era uimit$ <ohn Ale0ander este tehnician la
la,orator$
5 Au pierdut un copil6
4CDonnell "ncuviin $ ţă
5 <oe )earson m-a rugat să-i pl tesc , iatului 'colari#area la ă ă
&acultate$ (ine"n eles c pot s o &ac, cu mare u'urin $ %n &ond, ,anii ţ ă ă ţă
sunt & cu i pentru a &i chel ă ţ tui i$ 23ayne lu un plic gros de pe p tur $ ţ ă ă ă
.i-am anun at deja avoca ii$ =or primi o ,urs su&icient pentru ta0e 'i ţ ţ ă ă
pentru a duce o via con&orta,il , am*ndoi$ .ai t*r#iu, dac dore'te ţă ă ă
s se speciali#e#e, vor &i ,ani 'i pen ă tru asta$ Dar eu m g*ndesc la ă
ceva permanent$ 2 mai &ie 'i al ii, mai t*r#iu$ A' vrea s institui un ă ţ ă
&ond de 'colari#are care s &ie administrat de consiliul de condu ă cere al
spitalului$ )un doar o singur condi ie$ Fondul s se numeasc (ursa ă ţ ă ă
medical <oseph )earson$ Ai ceva "mpotriv 6 ă ă
5 Domnule, departe de a avea ceva "mpotriva, părerea mea este
c ve i &ace unul dintre cele mai &ru ă ţ moase lucruri din via a ţ
dumneavoastr , r spunse 4CDon ă ă nell, impresionat 'i ru'inat$
1
5 2pune-mi adev rul, .iAe$ =reau s 'tiu ă ă
=ivian 'i .iAe st teau &a "n &a , =ivian "n patul din re#erva sa, ă ţă ţă
iar .iAe, a'e#at l*ng ea$ +ra prima lor "nt*lnire dup perioada de ă ă
g*ndire$ Noaptea trecut , du ă p anularea dispo#i iei de trans&er, =ivian ă ţ
"ncercase s "l sune din nou, dar & r succes$ %n diminea a aceasta, ă ă ă ţ
venise & r s ă ă ă-l &i chemat, a'a cum sta,iliser cu 'ase #ile "nainte$ ă
=ivian "i cerceta &a a, sim ind cum o cuprinde teama, c ci ţ ţ ă
instinctul "i spunea ceea ce mintea re&u#a s cread $ ă ă
5 =ivian, "ncepu el, tremur*nd$ =ivian, tre,uie să- i vor,esc$ ţ
Nu primi nici un r spuns, dar ochii ei "l priveau in ă ţ t $ %'i sim ea ă ţ
,u#ele uscate 'i le ume#i trec*ndu-'i lim,a peste ele$ >tia c este ro'u ă
la &a 'i "'i sim ea inima , t*nd puternic$ Ar &i vrut s se "ntoarc 'i ţă ţ ă ă ă
s-o rup la &ug , dar r mase intuit, c ut*nd cuvinte ce re&u#au s &ie ă ă ă ţ ă ă
g site$ ă
5 !red c 'tiu ce vrei s spui, .iAe$ =ocea lui =ivian era 'tears , ă ă ă
goal de emo ie$ Nu vrei s te c s to ă ţ ă ă ă re'ti cu mine$ A' &i o povară
pentru tine, acum, c sunt a'a$ ă
5 =ivian, draga mea$$$
5 Nu, .iAe, te rog7
5 e rog ascultă-m 7 Nu este u'or$$$ ;ar nu ă -'i mai g si cuvintele$ ă
imp de trei #ile "'i c utase cuvintele 'i &ra#ele cu care s poat ă ă ă
dep 'i acest moment, 'tiind totu'i c orice &orm le ă ă ă -ar &i dat, e&ectul
lor va &i acela'i$ %n aceast perioad .iAe 2eddons "'i cercetase &isurile ă ă
din su&let 'i con'tiin $ !eea ce descoperise acolo "l de#gustase, dar "l ţă
& cuse s vad adev rul$ Acum 'tia cu siguran c o c s torie "ntre el ă ă ă ă ţă ă ă ă
'i =ivian nu va &i reu'it , nu din cau#a ei, ci "n "ntregime din cau#a ă lui$
L s*ndu ă -se purtat de imagina ie, "'i "nchipuise tot &e ţ lul de situa ii ţ
"n care ar &i &ost pu'i am*ndoi$ 2e v #u ă se intr*nd cu ea "ntr-o cameră
aglomerat , el "ntreg, t*n r, viril, dar la ,ra cu =ivian, mi'c*ndu ă ă ţ -se
"ncet, st*ngaci, poate ajut*ndu-se de un ,aston$ 2e v #use plon ă j*nd cu
sur&ul, sau ,ron#*ndu-se aproape "n pielea goal pe plaj , dar av*nd ă ă -o
pe =ivian l*ng el, "m,r cat de ă ă ă cent, "ntruc*t nu-'i putea e0pune
prote#a 'i, oricum, dac ar &i & cut ă ă -o ar &i ar tat grotesc, st*rnind mila ă
sau &ăc*nd lumea să-'i "ntoarc ochii$ ă
(a mai mult dec*t at*t$ Uit*nd de decen , se g*ndise la se0$ %'i ţă
imaginase scena dinainte de culcare$ =ivian "'i va des&ace singură
prote#a, sau o va ajuta el6 )utea e0ista intimitate c*nd 'tia ce se a&lă
su, rochia ei6 >i cum vor &ace dragoste, cu, sau & r prote# 6 !um ar &i ă ă ă
&ost cu, sim ind plasticul lipit de corpul s u6 !um ar &i &ost & r , sim ind ţ ă ă ă ţ
ciotul6 )utea s e0iste "mpli ă nire al turi de un corp ce nu era "ntreg6 ă
.iAe 2eddons transpira$ %'i g sise propria imagine "n ad*ncurile ă
su,con'tientului$
5 Nu tre,uie s te e0plici, .iAe7 De data aceasta =ivian a,ia ă
vor,ea$
5 Dar vreau s m e0plic7 re,uie7 2unt at*t de multe lucruri la ă ă
care tre,uie s ne g*ndim am*ndoi$ ă
Acum cuvintele "i veneau repede, rostogolindu-se a&ară
"nver'unate "n a &ace pe =ivian s "n eleag #,uciu ă ţ ă mul su&letesc prin
care trecuse "nainte de a veni la ea$ !hiar 'i "n acest moment avea
nevoie s &ie "n eles$ ă ţ
5 >tii, =ivian$ .-am g*ndit ,ine 'i cred c " i va &i mai ,ine & r $$$ ă ţ ă ă
)rivirea ei "l "nne,unea$
5 e rog s nu min i, .iAe$ !red c ar &i mai ,ine s pleci$ ă ţ ă ă
+l 'tia c nu mai avea rost s insiste$ Nu ă ă -'i dorea dec*t s &ug de ă ă
acolo, s &ug de privirea ei$ Dar, to ă ă tu'i mai e#ita$
5 !e ai s &aci6 ă
5 Nu 'tiu$ 2ă- i spun drept, nu prea m ţ -am g*ndit la asta$ )oate
am s continui 'coala, dac m mai pri ă ă ă mesc$ %nc nu 'tiu dac sunt ă ă
s n toas , 'i dac nu, c*t timp mai am de tr it$ Nu ă ă ă ă ă -i a'a, .iAe6
+l avu ,unul sim s ţ ă-'i plece privirea$ La u' se "n ă toarse pentru
ultima dat $ ă
5 La revedere, =ivian$
%ncerc s ă ă-i r spund , dar "'i solicitase deja prea mult voin a 'i nu ă ă ţ
reu'i$
1
De la etajul al doilea$ .iAe 2eddons co,or" la patologie$ ;ntr "n ă
sala de autopsie 'i "l g si pe David !o ă leman & c*nd disec ia unui picior$ ă ţ
)rivindu-l cum arăta, al,, lipsit de via , cu s*ngele picur*nd su, ţă
cu itul lui !oleman, trecu printr ţ -un moment de groa# $ Apoi, par ă că
&ascinat, travers camera 'i citi numele de pe do ă sar$ !*nd v #u al cui ă
era, ie'i pe coridor 'i vomit $ ă
1
5 4h, doctore !oleman7 intr te rog$ ă
Bent 4CDonnell "l "nt*mpin prietenos$ Dup disec ie, !oleman se ă ă ţ
sp la c*nd &usese anun at c era c utat de 'e&ul consiliului de ă ţ ă ă
conducere$
5 ;a loc, te rog$ 4 igar 6 ţ ă
5 .ul umesc$ Lu igara 'i o aprinse de la ,richeta lui 4CDonnell$ ţ ă ţ
Apoi se sprijini rela0at de un ,ra al &o ţ toliului$ ;nstinctul "i 'optea că
ceea ce va urma va "nsemna o cotitur "n via a lui$ ă ţ
5 !red c a i au#it c doctorul )earson 'i ă ţ ă -a dat demisia$
5 Da, am au#it, r spunse !oleman lini'tit, apoi, spre propria sa ă
surprindere se pomeni spun*nd8 !red c 'ti i, "n ultimele #ile nu s ă ţ -a
cru at deloc$ A &ost aici #i 'i noapte$ ţ
5 Da, 'tiu$ Dar asta nu schim, nimic$ %n elege i, nu6 ă ţ ţ
5 Da, nu cred c schim, nimic$ ă ă
5 <oe 'i-a e0primat dorin a de a pleca imediat$ %n ţ seamn c vom ă ă
avea un loc vacant, ca 'e& de sec ie la patologie$ Accepta i6 ţ ţ
!oleman e#it o clip $ Asta &usese dorin a lui, s conduc o sec ie, ă ă ţ ă ă ţ
s ai, li,ertatea de a reorgani#a, de a &olosi ultimele descoperiri, de a ă ă
&i un medic ,un, de a practica patologia a'a cum 'tia el$ sta era Ă
paharul pe care dorise să-l ,ea$ Bent 4CDonnell i-l apropiase de ,u#e$
Apoi, "l cuprinse teama$ /eali# ,rusc responsa,i ă litatea ap s toare pe ă ă
care urma s-o ai, $ Nu va mai e0ista nici un , tr*n care s ia hot r*ri ă ă ă ă
decisive "n locul s u9 ultimul cuv*nt, ultimul diagnostic tre,uia s ă ă-l
pun sin ă gur$ +ra "n stare6 +ra preg tit6 +ra "nc t*n r$ Dac dorea, ă ă ă ă
putea s continue s &ie m*na a doua la patolo ă ă gie c* iva ani "nc $ Dup ţ ă ă
aceea ar putea avea alte deschideri 'i timp su&icient ca s avanse#e$ %'i ă
d du "ns seama c nu tre,uia s scape momentul acesta, care se tot ă ă ă ă
apropiase de el din #iua "n care sosise la acest spital$
5 Da, dac mi se o&er postul, voi accepta$ ă ă
5 = pot asigura c vi se va o&eri$ A' dori s ă ă ă-mi spune i ceva$ ţ
5 Numai s pot$ ă
>e&ul consiliului de conducere "'i c uta cuvintele ca s &ormule#e ă ă
"ntre,area$ >tia c r spunsul pe care urma s ă ă ă-l primeasc era ă
important pentru am*ndoi$
5 =re i s ţ ă-mi spune i cum vede i dumneavoastr medicina 'i ţ ţ ă
acest spital6
5 +ste greu de e0primat$
5 =re i s "ncerca i6 ţ ă ţ
!oleman cump ni$ +ra adev rat c e0istau lucruri "n care credea, ă ă ă
dar chiar &a de sine "nsu'i nu 'i le preci ţă #ase "ntotdeauna$ )oate că
acum venise timpul s 'i le de&ineasc $ ă ă
5 !red c cel mai important lucru este ca noi to i, medici, spital, ă ţ
tehnic medical , s e0ist m pentru un singur scop8 pentru pacien i, ă ă ă ă ţ
pentru vindecarea ,olilor$ !red c uneori uit m asta, cred c ne l sam ă ă ă ă
su,juga i de teorie, sper m spitale mai ,une 'i uit m c aceste lu ţ ă ă ă cruri
au o singur ra iune de a &i8 oamenii$ 4amenii care vin la noi 'i care au ă ţ
nevoie de noi pentru ajutor$ .-am e0primat st*ngaci$
5 Deloc, a i vor,it &oarte &rumos ţ
4CDonnell sim i c "i revine speran a$ ;nstinctul nu ţ ă ţ -l "n'elase$
F cuse o alegere ,un $ %ntrevedea &aptul c ei doi, unul ca 'e& al ă ă ă
chirurgiei 'i cel lalt ca 'e& al patolo ă giei, vor cola,ora ,ine$ )rin prisma
activit ii lor, spi ăţ talul putea s progrese#e$ ă
5 >i "nc ceva$ !e sim i i &a de <oe )earson 'i de &elul "n care ă ţ ţ ţă
pleac 6 ă
5 Nu sunt sigur$ >i eu a' vrea s 'tiu$ ă
5 Uneori nu este r u s nu &im siguri$ Asta ne &e ă ă re'te s &im rigi#i$ ă
2unt c*teva lucruri pe care ar tre,ui s le a&li$ Am stat de vor, cu unii ă ă
medici mai "n v*rst $ .i ă -au relatat unele lucruri pe care nu le 'tiam$
)earson a & cut &oarte multe pentru acest spital "n trei#eci 'i doi de ani, ă
lucruri care "n ,un parte au &ost uitate, sau de care oameni ca ă
dumneata 'i ca mine nu am a&lat$ >tiai c el a & cut ,anca de s*nge6 ă ă
Acum pare ciudat, dar la vremea aceea mul i s ţ -au opus$ ot el a &ormat
comisia de studiere a esuturilor8 mi s ţ -a spus c mul i medici i s ă ţ -au
opus vehement, dar el a &ormat comisia 'i, prin studiile acesteia, a
ridicat calitatea activit ii la chirurgie$ A & cut 'i ceva cercetare, despre ăţ ă
apari ia can ţ cerului tiroidian$ Acum teoria este general acceptat , dar ă
pu ini oameni "'i amintesc c de la el a pornit$ ţ ă
5 Nu 'tiam$ %mi pare ,ine c mi ă -a i spus$ ţ
5 +i, ast&el de lucruri se uit $ <oe a & cut o gr ma ă ă ă d de lucruri 'i ă
pentru la,orator8 teste noi, aparate noi$ Din ne&ericire a venit o vreme
c*nd n-a mai & cut nimic$ A stat s vegete#e & r s &ac nimic$ 2e mai ă ă ă ă ă ă
"nt*mpl c*teodat $ ă ă
Deodat , !oleman se g*ndi la tat l s u, la , nuiala sa c s*ngele ă ă ă ă ă
care omor*se copilul lui Ale0ander provenea dintr-o trans&u#ie & cut ă ă
de el$
5 Da, din ne&ericire se uit $ ă
2e ridicar 'i pornir "mpreun spre u' $ ă ă ă ă
5 Uneori este ,ine s sim i 'i pu in compasiune, spuse ă ţ ţ ă
4CDonnell$ Nu 'tii niciodat c*nd vei avea nevoie de ea$ ă
1
5 Bent, pari o,osit, spuse Lucy :rainger$
+ra după-amia# 'i 4CDonnell st tea pe g*nduri, "n mijlocul unui ă ă
coridor$ Neo,servat , Lucy se oprise l*n ă g el$ ă
Draga de Lucy, neschim,at , mereu cald 'i tandr $ 4are trecuse ă ă ă
o s pt m*n de c*nd se g*ndise s plece din (urlington 'i s se ă ă ă ă ă
c s toreasc cu Denise6 ă ă ă ; se p rea at*t de mult timp de atunci, un ă
interludiu nostalgic, care acum nu mai "nsemna nimic$ Locul lui era
aici, pentru totdeauna$ 4 lu de m*n pe Lucy$ ă ă
5 !e-ar &i s ne "nt*lnim6 Avem at*t de multe de vor,it$ ă
5 2-a & cut$ )utem lua masa m*ine$ ă
)ornir unul l*ng altul, de ă ă -a lungul coridorului, 'i se sim ea lini'tit ţ
'tiind-o l*ng el$ 4 privi 'i avea acum certitudinea c pe ei doi "i ă ă
a'teptau numai lucruri ,une$ )oate c le va tre,ui timp s se ă ă
acomode#e, dar viitorul lor era "mpreun $ ă
Uneori, visele se "mplinesc, se g*ndi Lucy$ )oate c 'i al meu se ă
va "mplini "n cur*nd$
1
La patologie se "ntuneca repede$ +ra pre ul pe care ţ -l pl teau ă
pentru c lucrau la su,sol$ Aprin#*nd luminile, David !oleman hot r" c ă ă ă
prima sa ini iativ va &i s mute sec ia "ntr ţ ă ă ţ -un loc mai ,un$ =enise #iua
c*nd patologii tre,uiau s ias la lumin $ Aerul 'i lumina erau la &el de ă ă ă
importante pentru ei ca pentru orice alt sec ie a medicinei$ ă ţ
;ntr "n ,irou 'i "l g si pe )earson la mas $ ( tr*nul golea ă ă ă ă
sertarele$
5 !*te prostii po i aduna "n trei#eci 'i doi de ani$ ţ
David !oleman "l privi "ndelung$
5 %mi pare r u$ ă
5 De ce să- i par r u6 %nchise ultimul sertar 'i puse h*rtiile "ntr ţ ă ă -o
serviet $ Am au#it c ai primit o &unc ie nou $ Felicit ri$ ă ă ţ ă ă
5 A' &i vrut s se petreac "n alt&el de condi ii$ ă ă ţ
5 Nu- i &ace pro,leme$ +i, cred c am terminat$ Dac mai g se'ti ţ ă ă ă
ceva, "mi trimi i dumneata$ ţ
5 =reau s v spun ceva$ ă ă
5 !e anume6
5 +leva aceea, cea cu piciorul amputat$ Am studiat piciorul a#i
diminea $ A i avut dreptate$ +u am gre'it$ +ra malign$ 2arcom osos, ţă ţ
& r nici o urm de "ndoial $ ă ă ă ă
5 . ,ucur c nu am gre'it, m ca ă ă ă r "n acest ca#$
%'i lu haina 'i se "ndrept spre u' $ 2e r #g*ndi 'i se "ntoarse$ ă ă ă ă
5 e superi dac " i dau un s&at6 ă ţ
5 = rog$ ă
5 +'ti t*n r$ +'ti plin de energie 'i asta e ,ine$ % i cuno'ti meseria, ă ţ
e'ti pus la punct cu nout ile, 'tii lu ăţ cruri pe care eu nu le-am 'tiut 'i nu
le voi 'ti niciodat $ Ascult ă ă-mi s&atul 'i "ncearc s te men ii a'a$ =a &i ă ă ţ
greu, dar nu tre,uie s dai gre'$ =ei sta pe scaunul acela 'i va suna ă
tele&onul 'i va &i administratorul, care- i va spune despre ,uget$ %n ţ
minutul urm tor, un la,o ă rant va veni să- i spun ceva$ =or veni doctori ţ ă
'i vor dori &iecare altceva$ ( tr*nul "i #*m,i$ Apoi, vor &i pa ă cien i, unul ţ
dup altul$ )*n la s&*r'itul unei #ile vei ajunge s te "ntre,i ce ai & cut ă ă ă ă
"n #iua aceea$ >i a'a, va trece 'i #iua urm toare, 'i urm toarea$ =a ă ă
trece un an, 'i altul$ >i "n timp ce tu te vei a&unda "n aceast munc , ă ă
vei trimite oameni la cursuri, ca s a&le ce mai e nou "n medicin , ă ă
pentru c ă tu nu vei avea timp$ >i vei renun a la cercetare 'i, pentru c ţ ă
vei munci mult 'i te vei sim i o,osit, nu vei avea che& nici m car de o ţ ă
carte$ Apoi, va veni o #i c*nd vei descoperi c tot ce 'tii tu e dep 'it, ă ă
dar atunci va &i prea t*r#iu s mai schim,i ceva$ ă
+mo ia "l su&oca$ !ontinu implorator8 ţ ă
5 Ascult un om , tr*n care a trecut prin toate as ă ă tea 'i a & cut ă
gre'eala de a r m*ne "n urm $ Nu l sa s i se "nt*mple 'i ie7 Dac ă ă ă ă ţ ţ ă
este nevoie, "ncuie-te "ntr-un dulap$ Fugi de tele&on 'i de dosare 'i de
h*rtii$ !ite'te 'i "nva 'i men ine ţă ţ -te "n pas cu vremea7 Atunci, nimic
nu te va atinge 'i nimeni nu va putea spune8 ?+ste un om terminat,
apar ine trecutului@$ )entru c tu vei 'ti la &el de multe ca 'i ei, chiar ţ ă
mai mult$ )entru c vei avea e0perien $$$ ă ţă
=ocea i se "nec 'i )earson se "ntoarse s plece$ ă ă
5 =oi "ncerca s nu uit asta$ spuse !oleman cu ,l*nde e$ = ă ţ ă
conduc$
Urcar sc rile de la patologie 'i ajunser "n holul principal, unde ă ă ă
"ncepuse agita ia de sear $ F cur loc s treac unei asistente care ţ ă ă ă ă ă
ducea un meniu dietetic, apoi l sar s treac un scaun cu rotile "n ă ă ă ă
care se a&la un , r,at de v*rst mijlocie cu un picior "n ghips$ Apoi ă ă
trecur pe l*ng un grup de asistente care r*deau, ,ine dispuse$ Un ă ă
, r,at cu un ,uchet de &lori se gr ,ea spre li&t$ Undeva pl*ngea un ă ă
copil$ +ra lumea spitalului$ Un organism viu, o oglind a lumii mai mari, ă
din a&ar $ ă
)earson privi "n jurul s u$ ă
rei#eci 'i doi de ani, g*ndi !oleman, 'i prive'te acum aceste
lucruri poate pentru ultima dat $ !um va &i c*nd "mi va veni 'i mie ă
vremea6 4 să-mi amintesc acest moment peste trei#eci de ani6 4 să-l
"n eleg mai ,i ţ ne atunci6
?Doctorul David !oleman, doctorul !oleman, la chirurgie@ se au#i
"n inter&onul spitalului$
5 A "nceput, spuse )earson$ =ei avea via grea7 .ai ,ine mergi$ ţă
%i "ntinse m*na$ Noroc7
Lui !oleman "i era greu s vor,easc $ ă ă
5 .ul umesc7 ţ
( tr*nul d du din cap 'i plec $ ă ă ă
5 Noapte ,un , domnule doctor )earson, "i ur o asistent $ ă ă ă
5 Noapte ,un , r spunse )earson, apoi, "n drum spre ie'ire, se ă ă
opri su, un a&i' cu ?Fumatul inter#is@ 'i aprinse un tra,uc$
5----------------------

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful