ŞCOALA CU CLS.

I – VIII TICHILEŞTI
LOC . TICHILEŞTI , JUD. BRĂILA
EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
PROFESOR : BĂCEANU DORIN – GABRIEL
PROIECT DIDACTIC
DATA : 23.04.2010
CLASA : a VII a B
EFECTIV :8 fete ;
10 băieţi ; TEMELE ŞI OBIECTIVELE LECŢIEI :
LOC DE DESFĂŞURARE :
- teren de handbal ; 1. Consolidarea startului de sus şi a lansării de la start
MATERIALE ŞI INSTALAŢII : 2. Consolidarea arunării la !oartă din aler"are
- #aloane
- rono$etru ; OBIECTIVE OPERAŢIONALE :
- fluier ; %. &'I()*)+,IC- .
- $in"ii ; 1. să e/eute oret startul de sus şi lansarea de la start 0n onor-
- băni de "i$nastiă ; danţă u elelalte o$!onente ale aler"ării de re1istenţă;
2. să arate o e/euţie oretă a arunării la !oartă 0n ondiţiile date
B. C)23I+IV- .
1.să inter!rete1e oret i$!ortanţa startului de sus şi a lansării de
la start
2. să denu$easă de!rinderile $otrie utili1ate
C. %4-C+IV- .
1. să fie interesat să reali1e1e aler"area 0ntr-un $od 5t $ai oret ;
2. să fie $ulţu$it 6 ne$ulţu$it !entru e7oluţia sa $otriă ;
8. ')CI%9- .
1. să:şi 0nura#e1e ole"ii ;
2. să ae!te 0nfr5n"erea u s!orti7itate

NR.
CRT.
VERIGILE ŞI
DURATA
LECŢIEI
CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII DOZARE

INDICAŢII METODICE
FORMAŢII DE LUCRU

OBS.
1.
2.
O!"#$%"&"
'()&'*$+,),$ -&
&)&+$
2.$#
P&!/*$&"
(!"#$0.,),$
1&#*, &2(*
3.$#
- adunarea şi alinierea ;
- 7erifiarea !re1enţei ; a stării de sănătate şi a
ehi!a$entului ;
- anunţarea te$elor ;
- $ers nor$al ;
- $ers 0n adenţă ;
- $ers !e 75rfuri u braţele sus
- $ers !e ăl5ie u braţele la eafă ;
- aler"are uşoară ;
- aler"are laterală u !as adău"at ;
- $ers u $işări de res!iraţie
- aler"are u #o de "le1nă ;
- aler"are u "enunhii sus ;
- aler"are u !endularea "a$bei 0na!oi ;
- $ers u $işări de res!iraţie
- aler"are u !as săltat ;
- aler"are u !as sărit ;
- $ers u $işări de res!iraţie ;
30 se.
1 $in.
30 se.
19<l
19<l
19
1l
29<2l
19<1l
19
1l
19
1l
19
1l
19
19<1l
- 0n linie !e un r5nd ;

- 0n oloană 5te unul ;
4. I#2),&#5"&"
0&)&'*$+/ "
"1""*,),$
)('(.(*(
6 .$#
1. 't5nd de!ărtat ; $5inile !e şold .
+1-2 . a!learea a!ului 0nainte u aruire;
+3-4 . e/tensia a!ului u aruire
+=-> . a!learea a!ului lateral st5n"a u aruire ;
+?-8 . a!learea a!ului lateral drea!ta u aruire ;
2. 't5nd de!ărtat ; $5inile !e şold .
+1-4 . rotări de a! s!re st5n"a ;
+=-8 . rotări de a! s!re drea!ta ;
4. 't5nd de!ărtat ; $5inile !e şold .
+1-4 . rotări de u$eri 0nainte ;
+=-8 . rotări de u$eri 0na!oi ;
7. 't5nd de!ărtat ; braţele !e l5n"ă trunhi +1-4 .
rotări de braţe si$ultan 0nainte ;
+=-8 . rotări de braţe si$ultan 0na!oi ;
+1-4 . rotări de braţe alternati7 0nainte ;
+=-8 . rotări de braţe alternati7 0na!oi ;
8. 't5nd de!ărtat ; braţele 0ndoite la ni7elul
!ie!tului .
+1-2 . e/tensie u aruire a braţelor 0ndoite @!lan
ori1ontalA ;
+3-4 . e/tensie u aruire a braţelor 0ntinse @!lan
ori1ontal A;
9. 't5nd de!ărtat braţele 0ndoite la ni7elul
!ie!tului .
+1-2 . răsuirea trunhiului s!re st5n"a u aruire ;
+3-4 . răsuirea trunhiului s!re drea!ta u aruire ;
3. 't5nd de!ărtat ; $0inile !e şold .
+1-2 . 0ndoirea trunhiului lateral st5n"a ; u braţul
oroană şi aruire ;
+3-4 . 0ndoirea trunhiului lateral drea!ta ; u
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
2B
- oloană de "i$nastiă
5te 3 ;
- oloană de "i$nastiă
5te 3 ;
- oloană de "i$nastiă
5te 3 ;
braţul oroană şi aruire ;
6. 't5nd de!ărtat ; braţele !e l0n"ă trunhi .
+1-2 . e/tensia trunhiului u ridiare !e 75rfuri şi
duerea braţelor !rin 0nainte sus 6aruire ;
+3-4 . 0ndoirea trunhiului u duerea braţelor la
75rful !iioarelor 6aruire ;
:. 't5nd de!ărtat ; braţele 0ntinse lateral .
+1-2 . 0ndoire răsuită a trunhiului @$5na drea!tă
la !iiorul st5n" A u aruire ;
+3-4 . 0ndoire răsuită a trunhiului @$5na st5n"ă la
!iiorul dre!t A u aruire ;
1;. 't5nd de!ărtat ; $5inile 0n şold .
+1-4 . rotări de trunhi s!re st5n"a ;
+=-8 . rotări de trunhi s!re drea!ta ;
11. 't5nd .
+1-4 . fandare 0nainte u aruire @!iiorul dre!t
0n faţă A ;
+=-8 . fandare 0nainte u aruire @!iiorul st5n" 0n
faţă A ;
12. 't5nd .
+1-4 . fandare laterală u aruire @ !iiorul dre!t
0ntins A ;
+=-8 . fandare laterală u aruire @ !iiorul st5n"
0ntins A ;
14. 't5nd .
+1-4 . rotări de ba1in s!re st5n"a ;
+=-8 . rotări de ba1in s!re drea!ta ;
17. 't5nd u !iioarele a!ro!iate
2B
2B
2B
2B
2B
=se
- oloană de "i$nastiă
5te 3 ;
- obor5rea 0n se$i"enufle/iune şi $enţinere = :
10 seunde @e/eriţiu de i1o$etrie A ;
7.
8.
C(#0()$-"&"
0*"*,),$ -& 0,0
<$ " )"#0/$$ -& )"
0*"*
1;.$#
C(#0()$-"&"
",#'/$$ )"
1("*/ -$#
")&!"&

E=ERCIŢIUL 1
8in st5nd 0na!oia liniei de start ; de1ehilibrare
s!re 0nainte ; aler"are !e distanţa de 10-20$ .
E=ERCIŢIUL 2
)u!area de ătre ele7i a !o1iţiilor ;; la start C şi ;;
!e louri : "ata C; ur$ate de !leare liberă şi
lansare !e 1=-20 $ .
E=ERCIŢIUL 4
'tart din !iioare şi lansarea de la start u o$andă
@ ;;la startD ; ;; !e louriD ; ;;"ataD A ;0n $o$entul
!leării din start !iiorul osilant se ridiă ra!id ;
el de s!ri#in se 0ntinde ; trunhiul !ăstr5ndu-şi
0nlinarea !e !ri$ii $etri .
E=ERCIŢIUL 7
'tart din !iioare şi aler"are 0n !luton str5ns 0n
linie drea!tă u !leare la se$nal sonor ; te$!o 264
; 364 .
E=ERCIŢIUL 8
'tarturi din !iioare efetuate indi7idual u !leare
liberă !e distanţa de 1=-20 $ .
E=ERCIŢIUL 1
&ase 0n doi din de!lasare @ !asa se e/eută !e
!iiorul dre!t A ; fără $odifiarea rit$ului de
de!lasare .
E=ERCIŢIUL 2
9a se$nal ; aler"are uşoară ; !ri$irea $in"ii şi
arunare la !oartă .
E=ERCIŢIUL 4
-le7ul u $in"ea !orneşte s!re entrul erului ;
e/eută un driblin" şi a!oi arună din aler"are unui
oehi!ier din faţa sa ; are la r5ndul său fae
4-=B
3-4B
4-=B
2-3B300$
4-> B
4-=B
4-=B
4-= B
-0n linie 5te >-8 ele7i
-se 7a e/euta liber
- la se$nal sonor
-!au1ă !asi7ă de 30se
- 0n linie 5te >-8 ele7i
- !au1ă @ $ersA 30se : 1 $in
- 0n linie 5te >-8 ele7i
- !u1ă @ $ers A 30-40 se
- "ru!e de >-8 ele7i dis!uşi 0n
linie
- !au1ă @ $ers A 1$in
- !au1ă @$ers A 4= se
- !e două şiruri
- !e două şiruri
- !asea1ă şi arună !e r5nd
=-> ele7i 0n er
aelaşi luru .
.
E=ERCIŢIUL 7
8riblin" din aler"are de la entrul terenului ;
finali1at u arunare la !oartă din aler"are.
E=ERCIŢIUL 8
&ase 0n doi din aler"are ; !ornind de la se$ierul
!ro!riu ; #uătorul are !ri$eşte !asa 0n a!ro!ierea
se$ierului ad7ers arună la !oartă din aler"are ;
fără să $ai faă ; 0n !realabil ; un driblin" .
E=ERCIŢIUL 9
-/eutarea driblin"ului finali1at u arunare la
!oartă din aler"are.
4-= B
4-= B
4-= B
- !e un şir
- !e două şiruri
- !e două şiruri !aralele la
a!ro/i$ati7 1= $ faţă de
!oartă
9. R&+&#$&"
(!"#$0.,),$
-,1/ &2(*
2 .$#
- aler"are uşoară ;
- $ers u $işări de res!iraţie ;
2l<29
19<1l
- oloană 5te unul ;
3. A1&'$&$ <$
'(#'),%$$
1 .$#
- e7idenţierea as!etelor !o1iti7e şi ne"ati7e
onse$nate !e !arursul leţiei ;
- salutul ;
30se
30se
- linie !e un r5nd ;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful