H EλλAδα

w w w . s t a t i s t i c s . g r

Ε ΛΛ ΗΝΙ ΚΗ Σ TA TIΣ TI KH Α ΡΧΗ

με αριθμους

2013

H

Ελληνική Στατιστική Αρχή (EΛΣΤΑΤ) με το παρόν ενημερωτικό φυλλάδιο δίνει
στη δημοσιότητα μερικά επιλεγμένα στατιστικά στοιχεία που σκιαγραφούν την
τρέχουσα δημογραφική, κοινωνική και οικονομική εικόνα της Ελλάδας. Tα δεδομένα αποτελούν μικρό απάνθισμα από τις αντίστοιχες ενότητες αναλυτικών στατιστικών στοιχείων, τα οποία ήταν διαθέσιμα κατά το A' εξάμηνο 2013. Tο φυλλάδιο
αυτό απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό που επιθυμεί και ενδιαφέρεται να έχει μια
ευρεία εικόνα της Χώρας από τα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.
Παράλληλα, παρουσιάζονται, ανά θεματική ενότητα, επιλεγμένοι πίνακες με στατιστικά στοιχεία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για όλα τα μεγέθη υπάρχουν και αναλυτικά στοιχεία, κατ΄ αρχήν στην ιστοσελίδα
της ΕΛΣΤΑΤ, www.statistics.gr, καθώς και στα διάφορα ηλεκτρονικά και έντυπα
δημοσιεύματά της. Στατιστικές πληροφορίες σε επίπεδο EE, κρατών μελών ευρωζώνης και άλλων χωρών παρέχονται από το Τμήμα Βιβλιοθήκης της ΕΛΣΤΑΤ.
Στατιστικά στοιχεία «επεξεργασμένα» στη μορφή που επιθυμούν οι χρήστες
παρέχονται και ηλεκτρονικά. Δεν ανακοινώνονται και δεν παρέχονται σε κανέναν
ατομικά στοιχεία, στοιχεία επιχειρήσεων κλπ., που έχουν χαρακτηριστεί εμπιστευτικά (N. 3832/2010).
Όλα τα έντυπα δημοσιεύματα της ΕΛΣΤΑΤ διατίθενται από την Kεντρική Yπηρεσία
(Πειραιώς 46 και Eπονιτών, 1ος όροφος, τηλέφωνο 2131352022), από όπου κάθε
ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για το πεδίο αναφοράς και τον τρόπο απόκτησης των στατιστικών πληροφοριών. Στον ίδιο χώρο λειτουργεί ανοικτή βιβλιοθήκη, με όλες τις ελληνικές και τις κυριότερες διεθνείς στατιστικές εκδόσεις. Tο
γραφείο διάθεσης στατιστικών δημοσιευμάτων και η βιβλιοθήκη λειτουργούν όλες
τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 9:00 – 13:30. Aιτήσεις για παροχή στοιχείων
γίνονται δεκτές όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Στατιστική βιβλιοθήκη λειτουργεί, επίσης, και στη Θεσσαλονίκη (Δελφών 218, τηλέφωνο 2310412931) όλες
τις εργάσιμες ημέρες, κατά τις ώρες 9:00 – 13:00, ενώ σε όλες τις Yπηρεσίες
Στατιστικής των Nομών υπάρχουν διαθέσιμα τα πρόσφατα στατιστικά δημοσιεύματα.
Για κάθε γενική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται προς
την ΕΛΣΤΑΤ:
Δ/νση Στατιστικής Πληροφόρησης και Eκδόσεων,
Πειραιώς 46 και Eπονιτών, 185 10 Πειραιάς
τηλ.: 213 135 2022
fax: 213 135 2312
e-mail: data.dissem@statistics.gr
library@statistics.gr
info@statistics.gr

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σελίδα

Πληθυσμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Αγορά εργασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Συνθήκες διαβίωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Γεωργία – Κτηνοτροφία – Αλιεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μεταποίηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Εμπόριο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Οικοδόμηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Μεταφορές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Τουρισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Οικονομικά στοιχεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2

3
6
9
17
22
26
29
31
33
36

Πληθυσμός
1. Μόνιμος Πληθυσμός της Eλλάδος, κατά φύλο και Περιφέρεια
Aπογραφή πληθυσμού – κατοικιών 2011

Περιφέρειες

Σύνολο

%

Άρρενες

Θήλεις

Σύνολο Eλλάδος . . . . . . . .

10.815.197

100,0

5.302.703

5.512.494

Aνατολική Mακεδονία και
Θράκη . . . . . . . . . . . . . . . .
Kεντρική Mακεδονία . . . . . . .
Δυτική Mακεδονία . . . . . . . .
Θεσσαλία . . . . . . . . . . . . . . .
Ήπειρος . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iόνιοι Nήσοι . . . . . . . . . . . . . .
Δυτική Eλλάδα . . . . . . . . . . .
Στερεά Eλλάδα . . . . . . . . . . .
Πελοπόννησος . . . . . . . . . . .
Aττική . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bόρειο Aιγαίο . . . . . . . . . . . .
Nότιο Aιγαίο . . . . . . . . . . . . .
Kρήτη . . . . . . . . . . . . . . . . . .

608.182
1.881.869
283.689
732.762
336.856
207.855
679.796
547.390
577.903
3.827.624
199.231
308.975
623.065

5,6
17,4
2,6
6,8
3,1
1,9
6,3
5,1
5,3
35,4
1,8
2,9
5,8

299.643
910.766
141.779
362.194
165.775
102.400
339.310
277.475
291.777
1.845.279
99.984
155.845
308.665

308.539
969.292
141.910
370.568
171.081
105.455
340.486
269.915
286.126
1.982.345
99.247
153.130
314.400

Πυκνότητα μόνιμου πληθυσμού της Ελλάδος, ανά km2
Απογραφή πληθυσμού – κατοικιών 2011
40
35
30
25
20
15
10
5

3

Κρήτη

Νότιο Αιγαίο

Αττική

Βόρειο Αιγαίο

Πελοπόννησος

Δυτική
Ελλάδα
Στερεά
Ελλάδα

Ιόνιοι Νήσοι

Ήπειρος

Θεσσαλία

Ανατολική
Μακεδονία
και Θράκη
Κεντρική
Μακεδονία
Δυτική
Μακεδονία

0

4 102. . 4 . . . .8 13. .164 246.6 59.259. . . 10. . . .553 1971 . . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. .336 9. . .. . . . .206. .727 3. Eπί 1. . . . . .2 109.491 5.338 5. . .4 6.6 55. . Γεννήσεις ζώντων . .268 10. . .212 5. .095 3. – Nόσοι των αγγείων του εγκεφάλου . . Διαζύγια .053 2. . . 10.676 3. . . . .894. . . .184 191.900 2001 .357 18.3 117. . . .134. . . . Θάνατοι . . .326 7. . . . . . . .099 9. 2010 και 2011 καταρτίστηκαν βάσει του εκτιμώμενου πραγματικού πληθυσμού.646 5. Eπί 1. .534 10. . . . . .9 102.212 27. .3 58. . . 1991 2001 2008 2009 2010 2011 65. 8.979 9. ο οποίος αναθεωρήθηκε σύμφωνα με τον πληθυσμό της Aπογραφής 2001.559 9. . . . .000 κατοίκων(1) .742 8. .625 27. .Πληθυσμός 2.282 9.765 19.529 10.1 118. .667. .766 10.3 11. .275 235.739. .498 9. .041 4.084 9.837 27.408 32. .790 . . .538 16. . .177 31. . . . . . Eπί 1. .4 111.944 6. . Φυσική κίνηση του πληθυσμού Γάμοι . . .493 14.351 96.000 κατοίκων(1) . .500 4. 8. .428 9. .2 102. . .064 15. Νόμιμος και de facto πληθυσμός της Ελλάδος Νόμιμος πληθυσμός Aπογραφή De facto πληθυσμός 1961 . .794 3.0 13.8 56. . .964. .302 10. .372 1981 .797 24. . .607 224.815 2.6 107. . .6 114.933 10. (1) Oι δημογραφικοί δείκτες των ετών 2008. . .791 18. – Nόσοι του αναπνευστικού συστήματος – Aτυχήματα . . 9. .976 27.8 29. . .2 13. . .000 κατοίκων(1) . . Kυριότερες αιτίες θανάτου: – Kαρδιακά νοσήματα – Nεοπλάσματα .589 1991 . . . .388. .345 31. .7 108.983 6. .. . . . . 9. . .768.568 6.903. . Eπί 1. . .020 2011 .310 7. . . . . . 2009.405. . .981 8.620 10.910 15.179 3. .968 31. . . .099 4. .939. .9 … … 106.0 95. .386 31.316 9.000 γάμων . .4 53. .

.1 Π η γ ή : Eurostat.2 70. . . . . .3 … 83. .8 85.9 79.4 82. . . . . . .4 83.1 70.8 82. . . .9 77. .3 78.1 70. . .5 70. . . . . . .8 83. . . Ιταλία .2 83. .4 81.8 85. . . .1 82. . .6 78.4 … 83. .7 81. .1 77. . . . .9 84.6 80. .5 77.3 82.7 76. Λετονία .7 79. EE: Προσδοκώμενη ζωή κατά τη γέννηση Άρρενες Χώρες 2009 Θήλεις 2010 2011 2009 2010 2011 Ευρωζώνη Αυστρία .0 82.4 78.6 77. .2 78. . .6 … 83. .9 76.2 78. . Σλοβενία . . . .6 80. . Ισπανία .8 83. .0 82. Φινλανδία ..7 69. .5 71.0 79. . . . .. . . . . .3 82. . . . Ρουμανία .4 78. .6 68.2 82.8 81. . . . Ηνωμένο Βασίλειο .2 72.3 77. . . Γαλλία . .6 83. . . .8 81.2 78.9 74.8 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . . . . . . . .0 85.2 82. .4 … 79. .4 78. . . . . .5 80. .6 83.0 78.0 77. . .3 83.7 82. .3 83.4 78. Σουηδία . . . . . .4 75.1 83.3 68.5 83. . Τσεχική Δημοκρατία 70.1 71. . . . .7 71. . . . .0 82.0 79.9 78. . . . .3 78.7 77.7 76.6 68. . . Σλοβακία . .6 71.4 76. . . .8 77.9 76. . .1 83.6 83.9 78. . . . Λουξεμβούργο .9 83. . . . . .1 84. .7 77. . . . . . . Δανία .1 76. .0 78.8 … 68.5 71. . . .5 83. . .7 78.1 67. . . . . . . . .6 78.3 78. .3 … … 78. Ελλάδα .3 79. . . 77. . . . . .7 83.1 … 79. . Ουγγαρία . . .3 78.9 82. . .1 81. Εσθονία . . . .8 77. = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. .6 78. .2 85. .9 … 78.9 … … 83. . .5 83. .6 72.4 81. .1 82.8 80. .2 83. . . . . .5 84. . .3 83. . .8 79. . . . .1 77. . Πορτογαλία .5 … 79.9 77. Γερμανία .9 78.8 79. .0 70. . .7 72.7 79.5 78. . . . . .2 77.5 70. .4 74. . . .Πληθυσμός 4.4 80. . . . .8 77. 5 . . . . .6 77.8 79. Ιρλανδία .6 78. Μάλτα .8 77. . Κύπρος .5 83. Βέλγιο .1 79.6 83.6 74. Πολωνία . . Λιθουανία .3 71.8 80. . .4 77.5 69. Ολλανδία .7 68. . . . . . . .1 78.9 78. .3 83.6 79. .3 76.

4 331. . . . . . . . . . . . . . . . .5 111. .1 81. . . . . .Αγορά εργασίας 1. .4 551. . Διαχείριση ακίνητης περιουσίας .7 306. . . .8 16.0 32. . .4 417. Διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες . . . . . .5 2.5 275.3 23.1 262.2 87. . . .0 41. Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.7 76. . . . . . . . . . .1 72. .3 330. . . . . . . . . . . .0 494. . . . . . . . . . . . Δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας και κοινωνικής μέριμνας . . . . . . .961.9 313. . . . . . . . . . . . . . . 6 . .4 87. . . . .8 79. . . . . . . .5 74. . .7 302. . Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης . . . . . . .1 365.8 % του συνόλου του εργατικού δυναμικού . . . . . . . . . . Χονδρικό και λιανικό εμπόριο. .6 303. . . . επεξεργασία λυμάτων. . . 1. . . .1 91. . .1 % του συνόλου του εργατικού δυναμικού .4 182. . .427. . . . . . . . . . .3 238. .0 323. . .8 49. . . . . . . . . . . . . Δημόσια διοίκηση και άμυνα· υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση . . . . . .4 Kατά κλάδο: Γεωργία. . Επαγγελματικές. . .3 247. Oρυχεία και λατομεία . .6 22. .5 801. . . . .1 204. .0 2. φυσικού αερίου.2 212. .9 58. . . . . . . .2 4. . . . . . . . . . .9 Απασχολούμενοι .2 20. . . .793. . 594. . . . . . . . . . . .8 75. . . . .0 87. . . . . . . . . . . . . . . . .3 374. . . . . . . . . . . . . . . . . . Μεταποίηση . . . . . .7 26. . . . . δασοκομία και αλιεία . . . . . . . . . . . .6 Σ η μ ε ί ω σ η : Tα στοιχεία του πίνακα αφορούν στο B΄ τρίμηνο του έτους αναφοράς. . . . . . . . . . . .7 72. διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης . επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών Μεταφορά και αποθήκευση . .5 122.5 679.8 772. Δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών Δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων .7 13.0 10. . . . . . . . διασκέδαση και ψυχαγωγία . . .3 213.2 115. .6 230. . . . . . . . Τέχνες. . Παροχή νερού.2 Άνεργοι .1 6. .1 509. .9 4. . . 11. . .4 220.0 810. . . . . . .7 48.4 6. .0 4. . . . . . . . . Ενημέρωση και επικοινωνία . . . . . . .156. . .6 78.5 27. . 88. . . . . . . . . . ατμού και κλιματισμού . .021. . . .4 483. . . . . . .967. . . . .3 3. . .168. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες . . . Κατασκευές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. .8 1. 5.5 215.2 83.8 10. . . . επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες . . . .9 205. . . . . . . Εκπαίδευση . . Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών . . . . .0 4. . Eργατικό δυναμικό Χιλιάδες 2011 2010 2012 Εργατικό δυναμικό . . . . . . .3 359. . . . . . . . .0 28. . . . . . . .

3 88.6 810.6 4.384.279.8 586.7 89.7 91.120.4 2013: A΄ τρίμηνο 9.946.6 3.7 82.582.280.194.2 74.440.252.9 4.9 3.3 4.7 7.1 3.3 792.939.7 4.9 4.485.8 878.4 76.1 4.0 53.2 53.342.8 4. Πληθυσμός ηλικίας 15 ετών και άνω.0 4.9 4.407.476.5 12.1 355.7 20.3 10.4 9.974.957.0 5.961.388.0 54.7 3.282.3 53.8 4.267.156.9 712.286.8 1.0 4.012.427.309.9 54.8 4.967.8 4.8 90.8 9.7 9.0 53.1 90.958.291.739.991.837.8 26.320.8 92.5 4.8 12.295.6 1.4 4.7 24.1 11.407.0 53.9 4.011.355.4 14.5 53.4 9.951.3 4.5 4.262.531.5 2009: A΄ τρίμηνο B΄ » Γ΄ » Δ΄ τρίμηνο 9.024.9 1.299.0 621.1 357.407.1 392.0 53.6 465.9 15.290.4 75.0 9.Άνεργοι τικού δυναμικού Mη Ποσο.2 2010: A΄ τρίμηνο B΄ » Γ΄ » Δ΄ τρίμηνο 9.7 9.021.8 84.2 52.5 22.0 53.272.0 4.540.9 4. Mέσο ετήσιο ποσοστό ανεργίας 2008 2009 2010 2011 2012 7.2 9.425.958.3 17.1 53.5 4.793.8 4.3 8.245.0 3.402.0 4.5 5.369.6 24.4 5.9 4.8 594.6 4.9 5.025.3 4.370.9 4.346.3 9.5 53.230.6 85.395.ενεργός τικού πληθυδυνα.304.977.1 9.4 4.2 7 .3 1.0 1.292.7 9.2 53.3 4. κατά κατάσταση απασχόλησης Χιλιάδες Eργατικό δυναμικό Περίοδος αναφοράς ΠοσοΓενικό στό % Aπασύνολο Σύνολο του σχολούπλημενοι θυσμoύ Ποσοστό % του εργα.0 9.005.681.6 23.5 53.8 4.1 83.2 87.589.168.7 53.932.2 9.9 9.4 9.9 72.0 88.0 4.292.987.2 7.2 4.2 4.3 3.2 7.8 4.362.404.5 53.7 54.311.0 53.553.οικονοστό μικά % του εργα.σμός μικού 2008: B΄ τρίμηνο Γ΄ » Δ΄ τρίμηνο 9.301.3 442.4 2011: A΄ τρίμηνο B΄ » Γ΄ » Δ΄ τρίμηνο 9.0 4.391.5 4.0 3.6 92.8 4.8 2012: A΄ τρίμηνο B΄ » Γ΄ » Δ΄ τρίμηνο 9.5 4.5 9.2 27.7 462.7 11.299.6 9.3 4.337.354.287.4 4.1 4.969.7 4.5 53.6 5.948.1 4.329.1 1.4 4.Αγορά εργασίας 2.5 17.595.9 4.237.8 4.8 92.9 77.079.5 4.9 4.377.9 16.230.1 514.3 9.944.4 4.3 79.

. . . . .0 8. . . . . . . . . . . . . . . . .9 13. . . .5 7. .2 9. . . . .7 11. .5 (1) 12. . . . . . . . . .8 6.8 6. Βέλγιο .6 12. .4 5. . . . .2 7. . . Κροατία . Λουξεμβούργο . Γερμανία . Τσεχική Δημοκρατία . .3 7. . . . . . . .9 4.5 16. . .7 7. . . . . .9 20. . . . . .3 10. . . . . . . . . . .9 4. . . . .5 14. . . Φινλανδία .3 11. Κύπρος . . . . . . .2 7. . .7 7. . . . . . . . . . .0 18. .0 8. . . .9 13. . . . . . . . . . . . .3 7. . . . . .6 5. .5 7. . .4 4. . . .5 24. . . . . . . . .9 13.6 10. . Ιρλανδία . . . . Ρουμανία . . .8 4. . .0 10.3 10. Γαλλία . . . . . . .7 7. . .5 7. . . .0 7. . 4. . .1 6.2 9. . . . .3 6. . . 6. . . .3 15. .8 7. .3 8. . . . . . . . . .0 11.9 14. . . . . . . . . . .4 7. . . .0 Π η γ ή : Eurostat. . . . .6 6. . . . .7 12.1 7. .7 12.1 12. . . . .4 7. . . . .7 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία .0 8. . . . .3 8. . . . .8 (1) 18. . . . . . .5 16. . Εσθονία . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιταλία . .7 (1) 10. Λετονία . . . .8 6. . .7 21. . .4 12. .8 9.4 8. . Ηνωμένο Βασίλειο .3 4. 8 . .4 6. . . . .0 7. . . . .1 6.9 9. . . . . . .9 3. . . . . . .1 5.0 7.1 18. .6 8. . Πορτογαλία . . .9 15. . . Σλοβακία .7 10. . . . . .2 (1) 13. Λιθουανία . . . . . Σουηδία . . .9 5. . . . Πολωνία . .3 7. . . . . . . . . .2 15. . . . . . .9 9. . . . . . .9 17. .1 8. .3 9. . . .9 14. . . Σλοβενία . . . .2 5. . . . .4 5. . . . . .6 10.9 10. . .7 25.5 13. . . . . . Ολλανδία . . . . Ελλάδα . . .2 10. . . . . . .6 7. .5 4. (1) Εκτιμήσεις. . . .6 8. Δανία . ΕΕ: Ποσοστό ανεργίας Χώρες 2009 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία .9 7. . . . Ουγγαρία . .0 14.8 12. .6 9. . . . . Ισπανία .5 7.1 6. . . . . . . . Μάλτα .Αγορά εργασίας 4. .7 8. . . .8 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 13. . .3 7. . . . . .8 11. . . . .2 4.9 8. .8 19. . .9 8. . .2 14. . .

.19 15.46 100. .91 143.0 1. . .6 112. . .72 6. . % Αστικές % Αγροτικές % 1. . . . Aναψυχή και πολιτισμός . .04 10. .91 8. . . . Mέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών. . .05 6. .50 4. . . . . . . . . . . . . .05 19. . . οικιακά είδη άμεσης κατανάλωσης και οικιακές υπηρεσίες . . . . . . .2 115. . .67 13. . .71 3. . .6 2. . . . . Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες . Eκπαίδευση .69 4. . .0 85. . . .3 240. .07 6. .89 10. . .58 6. . . . . .9 4. .4 Π η γ ή : Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών.7 63. . . .5 230. . . . .824. .9 76. . . . . . καφενεία και εστιατόρια . κατά αστικές και αγροτικές περιοχές: 2011 Ευρώ Όλες οι περιοχές Σύνολο αγορών . Eπικοινωνίες .4 191. .19 4. .9 255. . . .0 1. .58 3. . . . . 2011.16 12. .2 366. . . . . . .82 100. .0 117. . . . . . . . . .0 157. .06 5. . Yγεία .51 6. .0 355. . Eίδη ένδυσης και υπόδησης .05 13. .4 182. . . . . . . .7 201. .0 7. . . .23 13.11 10. .397.9 5. . .87 3.0 114. . . . Mεταφορές . .Συνθήκες διαβίωσης 1. . .87 9. . . . .9 3. . . .23 88. .6 246.40 57. .921. . . . .8 71. . . .5 189. . . . . .79 19. . . . . . .72 4. . . .48 173.2 3. . . .42 29. . . Στέγαση. . .4 76. . καύσιμα και φωτισμός κύριας και δευτερεύουσας ή εξοχικής κατοικίας .02 100.86 136. . . Eίδη διατροφής και μη οινοπνευματώδη ποτά . Διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης. . .8 8. . . .45 3. .65 61.52 3. .1 110. . .49 112. .5 118.0 92.0 68. .0 1. . ύδρευση. . . . . . . .68 56. . . . . . Oινοπνευματώδη ποτά και καπνός . . . . . .5 7. . . Ξενοδοχεία. . .0 303. . . . . . . . . . . . .5 66. . . .2 73. . . 9 . . . . . .

. .9 30. .0 21.. 23. . . . . ... . . . .1 19. . Π η γ ή : Έρευνα Eισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των νοικοκυριών.4 από τους οποίους: Άνεργοι . Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί . 25. .2 25.2 Mη εργαζόμενοι . . . . . . 65 + .5 19. 65 + .4 20. . . . . . . . 10 . . . . . . . . — = Μηδέν ή λιγότερο από το μισό της μονάδας που χρησιμοποιείται..9 44.0 23. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . .0 24.9 21. . . . ..3 Σύνολο . . . . .0 28. . .9 0 – 17 . . .. . .0 19. .2 28. . . . . . .1 από τους οποίους: Άνεργοι . . . . .. . . .3 39. . . . Σχετικός κίνδυνος φτώχειας μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις α.2 10.. . . EU-SILC 2010 και 2011. . . .4 28. . . . 21.. 13. . . . . . .9 13. . . 11.Συνθήκες διαβίωσης 2. . .0 19. . . Kατά ομάδες ηλικιών και φύλο % Σύνολο Άρρενες Θήλεις 2010 Σύνολο . . . . . . .. . Λοιποί μη οικονομικά ενεργοί . .. . . . . . . .0 21.. . . .4 10. . ..0 48. 18 – 64 . . .. . . . . . .. . . .8 — 19.4 37. . . .7 27. .0 21. 28. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .2 27. .9 21.. .. . . .6 — 19. . . . . . . . . .. . . . . . ... . . .. . . .4 20. . . . .. . . . . .6 40. .7 20.9 18..8 16. . . . . . .. . ..3 20. . .. . . . . .. .. . . . . ... . 23.3 — 18. ... . . . . . . . . . .0 17. Kατά κατάσταση απασχόλησης και φύλο Σύνολο Άρρενες Θήλεις 2010 Eργαζόμενοι . . . . . . . . . . . .. .0 27. .. . 20. . . . .0 19. . .1 38. .2 23. . . . . . . 2011 Eργαζόμενοι . . .. . . . .5 30.. . .9 0 – 17 . . . . . . . . . . . . . . . . 18 – 64 . Συνταξιούχοι . . . . . Συνταξιούχοι . . . .2 2011 % β. . . . . . . . . .. . . . . .... .. . . .1 Mη εργαζόμενοι . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .7 — 20. .

336 5.264 6. . . . .7 509.221 … … … 15. Λοιπών παροχών .. .000 κατοίκους: Kλίνες . . . . .703 3. . .. . . Ποσοστό κάλυψης % .0 438.Συνθήκες διαβίωσης 3. .705. . . .9 243. . . ..704 4. . .824 3. Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. .4 477. . . . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . . .704 .941 1. 11 2011* . .123 2. .148 1.397.2 430. .547 3. . . . . (1) Π η γ ή : Yπουργείο Εργασίας.471 1. . . Πρόνοιας .740 75 … … … … … … .9 231. . . . . . . . 2007 2008 2009 2010 47. . . . . .166 3.014 51. . . Δημόσια υγεία 2006 Θεραπευτήρια . .181 2.708 3. . . Hμέρες νοσηλείας (χιλιάδες) . . . .845 1.732 57.703 3.2 231.388 1..825 3. . Aσθένειας .4 2.472 … … 4. .515 5. . . .7 481. . . .1 506. . . . . .489 79 15. Δημόσια .5 485. * = Προσωρινά στοιχεία.077 76 14. . . . Eξελθόντες ασθενείς (χιλιάδες) . . . . .109 3. Nοσηλευτικό προσωπικό . .0 428. . .376 1. . . .678 1. .1 248. . .843. .6 229. Δαπάνες κοινωνικής προστασίας και ασφαλισμένοι Δαπάνες κοινωνικής ασφά λι σης (xιλιάδες ευρώ)(1) . . .333 1.799 1. . . . Nοσοκομειακοί γιατροί . . . . Aμέσως ασφαλισμένοι (χιλιάδες): Kύριας σύνταξης . . 4. . . .6 476.215 5. .5 432. . Eπικουρικής σύνταξης . . Aνά 100. Iδιωτικά . 2007 2008 2009 2010 2011 317 141 176 313 140 173 316 140 176 313 142 171 310 141 169 314 141 173 482. = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. .202 1. . .8 477. .232 5.2 238. .

.590 3. .626 168. 3986/2011. .018 637. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση α. . .790 6.143 109. . 3.353 21 64 13. .041 16 290 4. . μαθητές. οι παρόντες με πλήρες ωράριο και οι απόντες. .443 31. . .562 50.043 637. .379 3. . . .047 9.616 9. Nήπια . Έλαβαν πτυχίο ή δίπλωμα . (3) Δεν περιλαμβάνονται οι πέρα των κανονικών εξαμήνων σπουδαστές/φοιτητές.419 965 832 969 873 830 .899 632. Διδακτικό προσωπικό Φοιτητές(3) .476 5. .326 83.309 5.353 31 539 4. (2) Περιλαμβάνονται οι δάσκαλοι και το λοιπό διδακτικό προσωπικό (καθηγητές ξένων γλωσσών.756 569.246 15 60 10.418 640 20. παρ.326 80. . μουσικής κλπ.718 31. Διδακτικό προσωπικό Σπουδαστές(3) . . 12 . .959 623 20.768 13. . . .299 165.041 3. .204 3. στο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (Ν.149 109. .602 22 63 12.931 159.411 164. . . β. .463 33. κατά βαθμίδα εκπαίδευσης 1.217 73. Πανεπιστημιακός τομέας: Εκπαιδευτικά ιδρύματα Σχολές . Έλαβαν πτυχίο . . . β.Ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση Σχολές . . . . 1997/98 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12(1) 5. Διδακτικό προσωπικό(2) Mαθητές . = Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν στοιχεία.706 108.).759 3.652 158. .420 109.846 16 400 4. κυρίως. . . .296 . . . β.920 6. .926 107. . . . .719 643 22. 3).546 68. (4) Η μείωση αφορά. .225 3. . . .478 31.939 21. . .027 13. .328 65. . .233 5.298 679 19. .775 63. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση α.248 122. . . .502 6. .440 70.279 113.Γυμνάσια – λύκεια: Σχολικές μονάδες . .345 78.474 21 64 13. . . .814 114. . .722 163. Έλαβαν πτυχίο .861 119.592 633. Δημοτική: Δημοτικά σχολεία . . . 4.304 157. Διδακτικό προσωπικό Mαθητές .Συνθήκες διαβίωσης 5. . . .541 583. . .242 150. .064 13.371 98. (1) Στοιχεία έναρξης σχολικού – ακαδημαϊκού έτους.210 15 61 (4) 7. . Διδακτικό προσωπικό Mαθητές . .164 19.601 5. .138 54. Nηπιαγωγοί . σπουδαστές – φοιτητές.935 5. . .335 82.711 22 63 11. .377 69. .153 . .329 19.048 4. . . Εκπαιδευτικά ιδρύματα Σχολές .918 15 61 10. 14 48 6.921 13. . 18 48 9.287 16 374 3. .238 19.985 634. . . .595 16 352 3.986 166. .328 165.Τεχνολογικός τομέας και εκκλησιαστική εκπαίδευση: .876 579. .569 5.605 622 19. Σχολικές μονάδες.177 16 391 4. .358 580. . . . . . . .475 635.719 21 64 13.063 141.425 18. . ιδρύματα.658 645.Προσχολική: Nηπιαγωγεία .217 120. . άρθρο 37. . .623 584. .113 177.079 5.541 15 60 10. διδακτικό προσωπικό. . Διδακτικό προσωπικό Φοιτητές(3) . . . .496 69. Δευτεροβάθμια τεχνική – επαγγελματική και εκκλησιαστική εκπαίδευση: Σχολικές μονάδες . 2. .290 628 18. . . .979 13. Ανώτατη εκπαίδευση α.251 15 61 11.

.290. .8 4. . . . . . . .066 9. Πρόσβαση στο διαδίκτυο . . νοικοκυρές. . .1 763.791.335.651. Mαθητές. .717 14. Πρόσβαση στο διαδίκτυο .737.749 55. .491 100. .6 732.9 1.728 18. . .5 Π η γ ή : Έρευνα Xρήσης Tεχνολογιών Πληροφόρησης και Eπικοινωνίας από τα Nοικοκυριά. .409 32.7 848. .Συνθήκες διαβίωσης 6.014 10. .168 10. . .994 18. 2012.0 494.820. στρατιώτες και λοιπές περιπτώσεις οικονομικά μη ενεργών ατόμων % 1.034 39. .247. φοιτητές % % Mισθωτοί % 8.4 2.3 2. .739 55.5 765.916 15. . .5 1. . . βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση Συνολικός πληθυσμός ηλικίας 16 – 74 ετών από τον οποίο: Xρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή .5 1.164 27.8 838.0 776.974 16.4 487.8 Πίνακας 6 (συνέχεια) Aυτοαπασχολούμενοι.348 38.6 727. .893 16. 13 . .618.386. Xρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή – πρόσβαση στο διαδίκτυο: A΄ τρίμηνο 2012 Σύνολο Συνολικός πληθυσμός ηλικίας 16 – 74 ετών από τον οποίο: Xρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή . % Άνεργοι % Συνταξιούχοι.136 15.1 4.418 15.

2 1.5 55.4 84. . .2 2. (1) Νοικοκυριά με ένα.760.2 30 20 10 0 2008 2009 2010 2011 2012 Xρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή Πρόσβαση στο διαδίκτυο 7.4 51. . . . . .746. 14 . .Συνθήκες διαβίωσης Xρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή – πρόσβαση στο διαδίκτυο: A΄ τρίμηνο 2008 – 2012 60 % 55. . .4 38. . . .237 9.329 100. .0 3.1 54. . μέλος 16 – 74 ετών.7 44.0 1. .3 50 40 48. .895 82.3 378. .725 50. . .4 42. . . . SHDSL κλπ.5 11. . .729 4. . .3 44. . .879. .849 53. . . . . . .869 0. . . . . . . . .014. . . . Άλλη σύνδεση ευρείας συχνότητας (π. Σύνδεση ευρείας συχνότητας DSL (ADSL. .494 86. . .072 2. . . καλωδιακή. . . . Τύπος σύνδεσης: Σύνδεση με modem (μέσω αναλογικής τηλεφωνικής γραμμής) ή σύνδεση ISDN .831 12. . .) 2012 Σύνολο Ελλάδος % % 3. . . . .) .223 18. Σύνδεση περιορισμένης συχνότητας μέσω κινητού τηλεφώνου (GPRS κλπ. κατά τύπο σύνδεσης: 2011 και 2012 2011 Σύνολο Ελλάδος Nοικοκυριά . . . . . . .946 100. . . .) .6 Π η γ ή : Έρευνα Xρήσης Tεχνολογιών Πληροφόρησης και Eπικοινωνίας από τα Nοικοκυριά.739. Πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία .8 46.4 47. .6 176. . . .540.0 1. .χ. . . UMTS κλπ. . . τουλάχιστον. . . . Αριθμός νοικοκυριών(1) με πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία.3 231.

Mέση . .3 0. . . (1) Όλες οι τιμές είναι σε μικρογραμμάρια ρύπου ανά κυβικό μέτρο αέρα (μg/m3). . 270 43 33 149 29 21 320 65 65 201 66 68 10. . εκτός του μονοξειδίου του άνθρακα (CO) του οποίου οι τιμές είναι σε χιλιοστογραμμάρια ρύπου ανά κυβικό μέτρο αέρα (mg/m3). . . Mέση . . . . . .4 . . .2 1. . Διάμεση . . . . Διάμεση . . . . . . . . . (3) Οι τιμές προκύπτουν από ωριαίες μετρήσεις. . . .5 7. . 139 52 49 109 31 28 Περιστερίου 2007 Mέγιστη .6 1. . . . . .Συνθήκες διαβίωσης 8. .5 0. . . . Διάμεση . .5 8. . . . . . 2012 Mέγιστη .3 2. . . . .6 0. . . Oδού Aριστοτέλους 2007 Mέγιστη . 2012 Mέγιστη . . 15 . Διάμεση . . . . . . (2) Mέσες 24ωρες τιμές που προκύπτουν από ωριαίες μετρήσεις. Mέση . . 229 65 61 165 54 52 . . . . .8 0. . . Σμύρνης 2007 Mέγιστη . . . . . . . . . 101 20 15 35 7 5 340 100 98 190 64 61 114 19 10 123 24 17 12. . . .2 1. . 2012 Mέγιστη . . .2 .1 9. . . . . . . . . . . . . . . . Mέση . Mέση . . Διάμεση . .5 0. . . Διάμεση . . . . . . . . . . . .8 0. . . . . . . Mέση . . 70 13 11 . . Mέση . . . . . . . . . . . . Mέση . . . . . 46 12 10 21 5 4 287 41 37 137 26 20 284 55 51 215 65 66 8. . . Διάμεση . . . . . . . . . Διάμεση . .3 .4 0. (4) Mέσες 24ωρες τιμές που προκύπτουν από 24ωρες μετρήσεις. . . .7 0. . . . . . . Mέση . . . Π η γ ή : Yπουργείο Περιβάλλοντος. . .4 0. . . . . . . . Πειραιά 2007 Mέγιστη . . . . = Δεν είναι δυνατό να υπάρξουν στοιχεία. . . . . Ατμοσφαιρική ρύπανση Pύποι ανά m3 ατμοσφαιρικού αέρα (μικρογραμμάρια)(1) Σταθμοί Διοξείδιο Διοξείδιο του θείου του αζώτου SO2(2) NO2(3) Mονοξείδιο Aιωρούμενα του άνθρακα σωματίδια CO(3) AΣ10(4) Όζον O3(3) Oδού Πατησίων 2007 Mέγιστη .6 118 47 44 90 39 38 N. . . . . . . . . 2012 Mέγιστη . . 2012 Mέγιστη . . . Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. . . . . . . Διάμεση . . 78 24 22 32 10 9 296 72 72 121 41 40 190 39 30 171 41 38 7. . . . . . . . . . . . Mέση . .7 0. .0 6. . . . . . . . . . . . . .4 2. . .5 1. Διάμεση .

. . . . . . . . . . Πορτογαλία . .702 28. . . .830 2. . . . . . . . .397 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . . . . . .532 2. .329 1. . . . .133 8. .629 4. . . . . . σπουδαστές – φοιτητές(1) Χιλιάδες Χώρες 2008/2009 2009/2010 2010/2011 Ευρωζώνη Αυστρία . . . . . . . .927 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323 1. .396 1. . Λετονία . . . .158 1. . . . 16 . . . . . . Ελλάδα . . . . . Πολωνία . 1.401 2.165 173 93 83 3. . Γερμανία . .436 1. . . . .178 293 1. . . . . . Τσεχική Δημοκρατία . .183 295 1. . . . . . . . . . . . . . . .208 172 102 82 4.Συνθήκες διαβίωσης 9. . . . . . . . .222 173 101 84 3. Ισπανία . . . . . . . Ιταλία . . Κροατία . . . . . .760 4. . . . .701 11. . . . .388 1. .443 11. . . . . . .473 14. . Καλύπτει όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. . . . . Ηνωμένο Βασίλειο . . Ρουμανία . . . . . . . . . . Φινλανδία . . .124 420 1. . . .154 426 1. . . .. . . . . . Γαλλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .884 14.212 2. . . Λιθουανία . . . . . . .792 2. . . . . . . . . . . . .406 1. . .150 8. . . . . . . .926 16. . . . . . . . . Σλοβακία . .721 2. . . . . . . . . . . . . .165 9. . . . . . . . . . Κύπρος .315 1.302 2. . . . . .154 Π η γ ή : Eurostat.187 814 460 778 2. . Σουηδία .291 2. . . . . . . . . . . . . . .876 16. . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . . . . . . .121 8. Λουξεμβούργο . . . . . . . . . . . Ιρλανδία . . . . . .437 14.907 14. . . .466 2. . Ολλανδία . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . (1) Ο παρών πίνακας περιλαμβάνει τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων ατόμων στο εκπαιδευτικό σύστημα κάθε χώρας. . .177 428 1.805 16. . . . . . . . . .944 11. . Δανία . . . . .469 2. . . . .308 1. .415 2. . . . . . . . . . . . . . . Βέλγιο . . ΕΕ: Σχολικός πληθυσμός: μαθητές. .370 … 301 1. . . . .182 9. . .241 805 443 740 2. . . .728 2. . . . . . . . . . .. . . . . . . .411 13. . . . . . Ουγγαρία . . . . . . Μάλτα . . . . . . . . Σλοβενία . . . Εσθονία .611 14. . . . .901 805 485 809 2. .153 1. . από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως τις μεταπτυχιακές σπουδές. .228 2. . . .076 9.

. . . . 53. . . . . .066 317 301 2. .191. . . .486 90. Aττική . Iόνιοι Nήσοι . . . .861.583 52.154 30. . . . .008 1. . Δυτική Eλλάδα . .793 366. .029 87. .104 6. . . . Bόρειο Aιγαίο .μενοι στις ταλλεύσε. Πελοπόννησος . . . .218 51. . .160 101. . . .149 23. .256 134. . . Kεντρική Mακεδονία . . . . .727 1. . . . . . Nότιο Aιγαίο . .166 33.382 470 1. . . . . . . Στερεά Eλλάδα . . .041 770 2. Δυτική Mακεδονία . . Bόρειο Aιγαίο . . .228 3. . . .477 40. . . Πελοπόννησος . . .129 178. .230 63.391 70. Kρήτη .574 2.468 6. .630 156. .964 99. . . . . . . . . . . .995 70. . .197. 2. .823 34. .413 24. .943 23. . .457 94.168 3.417 2.011 93. .228 11.407 Aνατολική Mακεδονία και Θράκη .129 29. . .383 90.658. .Mόνιμοι ων νομιλεύσεις εργάτες κών προφυσικών σώπων προσώπων Eποχικοί εργάτες Σύνολο Hμέρες απασχόλησης Σύνολο Χώρας . . . . .984 3. . . . . .240 589 1. .203 (1) Αναθεωρημένα στοιχεία. . . Eκμεταλλεύσεις και χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση: 2009 (Στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας – Kτηνοτροφίας 2009)(1) Εκτάσεις: χιλιάδες στρέμματα Eκμεταλλεύσεις Περιφέρειες Mε χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση Σύνολο Xρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση Σύνολο Χώρας .366 2. 723.602 1.580 2. .257 193.890 23.233 21. . .036. . . . . 605 1.098 34. . .198 31. . . .981 2.708 71.649 992 4. . . .886 104.207 1. . 17 . . .983 140. .514 3. .041 88. . . . Kρήτη .007 716. . .491 339. .397 20. . . . . Δυτική Mακεδονία . . 76 132 25 46 45 14 20 49 50 70 17 22 39 94.782 39. . . . . .785 36.808 115. . . .779 Aνατολική Mακεδονία και Θράκη . . . . .Aπασχολουστές εκμε. .214 69.027. . . . .462 1. . . . . . . . . . . .200 24. .εκμεταλ.594. . . . . . . . Ήπειρος . . . Ήπειρος . . . . .748 2. . . . . .006 26. . . Nότιο Aιγαίο . .286 148.099 100. . Στερεά Eλλάδα . .511 33. . .524 14. . .125 386.961 7. . Aπασχολούμενοι στο σύνολο των εκμεταλλεύσεων και ημέρες απασχόλησης των εποχικών εργατών: 2009 (Στοιχεία της Απογραφής Γεωργίας – Kτηνοτροφίας 2009)(1) Περιφέρειες Διαχειρι. . . . Δυτική Eλλάδα . . . . . . . .606 45. . . . . . . .375 30. . . . . . . .506 274. .419 1. Θεσσαλία .305 937. . Aττική .111 (1) Αναθεωρημένα στοιχεία. Θεσσαλία . . .265 21.074 2.794.758 62. . . .334 47.216 1. . .922 1. . . .276 332.524 29.865 166. Kεντρική Mακεδονία . . . . . . . . . . .346 3. .624 117. Iόνιοι Nήσοι .950 142. .Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία 1. . .447.

. .355 142 421 435 1. . . . .343 1.055 1. . . . . . .043 40 121 15 450 2. . σκληρό . Λαχανικά . . Γλεύκος (μούστος) . Xοίροι . Tυρί.350 19. . . . . . . . . . . . .896 5. . . Λεμόνια . .142 32. . . Tυρί. .346 629 862 8. . . . . . .344 1. . . . . . . . . . .400 35. . . . . .163 1. . τόνοι) Σιτάρι . . . Πρόβατα . . . . . . . .829 1. . . . . . . . . . . . . ..656 22. . . . . . . . . . . . Kυψέλες μελισσών (χιλιάδες) . . .048 1.236 1. .180 1.474 20. . . . . . Eκτάσεις καλλιεργειών (χιλ. κεφάλια) Bοοειδή . . .931 5. . . . . .017 8.692 5. . μαλακό . . Πορτοκάλια . . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. Mανταρίνια . .Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία 3. . .167 1. . . .932 385 131 521 250 726 214 49 3. . .196 1.238 1. . . . . . .526 602 986 8. . . . 18 . . . . . . .043 40 121 15 438 2. . 4. .162 594 173 466 198 805 177 83 2. . . . . στρέμματα) Σύνολο . . Aίγες . Eκτάσεις και γεωργική παραγωγή 1981 1991 2001 2007 2008 2009 35. . . . . .032 36 126 15 450 2.246 34. . . .346 624 892 8. . . . . .050 38 122 16 2. . . . . .331 19. .805 38 117 14 462 2.144 4. . . . Aροτραίες . .864 8. . . Zωικό κεφάλαιο (χιλ.386 508 1.247 2. . . . . . . . . .196 1. . . . . . .248 10.982 32. . . .662 624 892 8. .140 816 27 362 305 956 75 130 1. .343 1. .336 621 934 9. . . Zωικό κεφάλαιο και κτηνοτροφική παραγωγή 1981 1991 2001 2007 2008 2009 1.294 1. . . Aμπέλια – σταφιδάμπελα Δενδρώδεις . Kαπνός . . . .226 10. 2. . .112 179 130 1.041 29 350 318 816 86 119 2.239 10. Παραγωγή μερικών γεωργικών προϊόντων (χιλ. .628 1. . .929 1.723 24.074 897 29 362 328 828 84 107 2.124 5. . Eλαιόλαδο . . Mέλι . . . .343 23.321 9.097 32.190 1. Bαμβάκι . . τόνοι) Kρέας .038 1. . . . .. 831 1. . . Γάλα . Παραγωγή (χιλ.691 35 108 11 501 1. .057 1.517 9.896 5. . . . .221 1.

. .2 2008 113.737 183.846.2 370.0 100. . Aναδασώσεις (στρέμματα)(2) .212 6. .2 7. . .520 321.174 139 94 87 82 6. Δασικές πυρκαγιές (στρέμματα)(1) .378. .724.604 89. 1981 1991 2001 2008 2009 2010 29.0 2010 121. Aξία (χιλ. Kαταβαλλόμενες τιμές (εισροές) . 8. . . . . ευρώ) .1 289.597. (2) Π η γ ή : Yπoυργείο Aγροτικής Aνάπτυξης και Tροφίμων.3 292. . .342 6. . Ποσότητα αλιευμάτων (χιλ. = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . (1) Π η γ ή : Yπoυργείο Περιβάλλοντος. 106.187 11. .3 309.6 111. . Δείκτες τιμών εισροών και εκροών στη γεωργία – κτηνοτροφία (2010=100.423 291.0) Aπολαμβανόμενες τιμές (εκροές) (χωρίς επιδοτήσεις) . .6 … … … 814.2 91. Θαλάσσια αλιεία 1991 Mηχανοκίνητα αλιευτικά 20 HP και άνω . . .652.7 6.411. .210. .0 109.602. . .1 370. .4 101.913.0 335. Yδατοκαλλιέργειες 2005 Ποσότητα αλιευμάτων (χιλ.9 444.6 390. . .6 19 . .2 2006 2007 113.2 2009 114.0 346. . . . .9 29. .1 88. . Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. στρέμματα) . 2007 2008 2009 2010 9.776 41. .673 36. . .9 90. Aξία (χιλ. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 93.619.395 18.258.9 122.935.Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία 5. τόνοι) .336 6.173 235. . τόνοι) . .364 11.314 . .510. .187 70 79.0 100.. . .244 5. .1 96. Δάση Συνολική έκταση (χιλ. ..3 395.0 103. .276.1 102. ευρώ) .1 22.

796 141. . .141 0.212 4.630 10.142 272. . . . . . . . .528 11. . των οποίων το κρέας έχει δηλωθεί ότι προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.162 0. . .339 74.897 Ισπανία . .038 0.132 82. .779 72. . .713 371.076 0.186.109 Μάλτα . .880 8. .790 (2)220. . . . .000 1.981 28. . . .561 0.405 *17. . . . Ηνωμένο Βασίλειο . . (2) Εκτιμήσεις. 981. . .000 28.231 0. . . . . . .118 Αυστρία .477.368 Φινλανδία . Ρουμανία . .761 495. . 1.778 *16. .038 0.714 2012 Π η γ ή : Eurostat. . .038 0. . . .091 *385. .. . . .659 221. Ουγγαρία .890 8. . .526 0. . . . . . .315 148. 1.609 11. . . . . . . Τσεχική Δημοκρατία … 1. . . .067 147.319 125. .092 0.173 0.149 … 1. . .482 4.163 *89.414 1. 8. *388. . . . . .365 0. . .472 Λουξεμβούργο .843 0.558 Ολλανδία . . . . . . . . .000 99. Σουηδία . .654 80. . 1.115 0.286 262. . 20 . Λετονία . .231 107. .517 53. . . 559.734 *133. . . . EE: Κτηνοτροφική παραγωγή ― Χιλιάδες τόνοι Βοοειδών Χώρες 2010 2010 2011 Ευρωζώνη 224. Πολωνία . .664 95. . . .124 53.633 0.649 27.500 289. .097 0. .760 … 48.346 2. .300 882. . . .254 65.256 4.420 1. . Γαλλία . . . . . . .402 Ιρλανδία .079 25. προβάτων (και μικρών αρνιών) και αιγών που σφαγιάζονται σε σφαγεία ή αλλού.758 Σλοβακία . . .315 Κύπρος . .591 *604. . .610 42. . 9.344 0. .772 35.086 47. .718 8.608 … 5. * = Προσωρινά στοιχεία. . . .979 379. .161 Ελλάδα . .200 924. = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα.121 141. . .075. . .140.954 0. . . . .370 2. .722 1. . . . .217 0.683 22. . . .322 … *0.558 *373. . . . . . . .166 *1.849 37. .174 Γερμανία . 13.087 Σλοβενία .700 … 5. . .734 0. 606.055 … *0.243 Εσθονία . . . .169 … 131. . . .819 135.947 24.816 5.Οικονομικά Γεωργία Κτηνοτροφία στοιχεία Αλιεία 9. .281 9. . . .118 0.099 0. .280 Βέλγιο .095 *14. . .000 104.. .700 283. .996 0. .028 59. 8.617 7. . Κροατία .600 276. . Λιθουανία . . . .350 *1. . .000 58. .562 46.041 0.159. .009.929 0. .929 29. . . .207 0. .372 39.171 5. . . . .732 10.610 381. 263.750 *17. . .728 4. . . . 93.161 … 1. .231 56. — = Μηδέν ή λιγότερο από το μισό της μονάδας που χρησιμοποιείται. . 35. 82. . (1) Τα στοιχεία αφορούν το συνολικό βάρος σφαγείου βοοειδών και χοίρων που σφαγιάζονται σε σφαγεία ή στην εκμετάλλευση.060 20. . . .553 8.559.327 22. . . . Δανία . .473 55. . . καθώς και βάρος σφαγείου πουλερικών.113 *596.000 546. .814 *0. . .956 7. . . . . .066 Ιταλία .115 1. . .999 92.882 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία .715 *90. . .000 935. . . .730 33. .075 14. .051 0.077 *14. . . .438 *92. *1. .090 32.029 2.521. . .571 33.131 41.988 Πορτογαλία .197 *1.258 2011 Προβάτων και αιγών 2012 … 133.081 … 4.113 0.721 0. .124 5. .

778 263.068 543.288.201 68.994 *1.610 *1.425.255 *1.637 85.800 312.000 1.121 30.753 *1.971 239.215 *1.820 … 404.010.718.000 175.557.600 *23.394 71.109.921 1.225 55.084 99.814 416.631 383.252 … 292.164 … 58.088 170.298 — 4.930 214.443.510 *1.752 96.755 529.313.902 203.470 120.131 1.708 3.661 107.491 81.300 1.666.343 *1.106 … 58.342.598.882 27.034 192.605 1.695.838 1.203 1.373.712.284 101.888 387.300 772.177 98.652 1.094 232.733.368.649 … … *1.860 345.961 233.347 … 61.000 115.931 1.000 1.045 188.382.258.771 1.522 60.200 *23.400 805.Γεωργία Κτηνοτροφία Αλιεία παραγωγή κρέατος(1) Χοιρινών 2010 2011 Πουλερικών 2012 2010 2011 2012 542.430 96.409 37.717 60.874 27.810.607.548.567.305 152.515.379.347 5.000 1.759 1.603.059 9.715 57.088 151.166 113.717 31.195 263.359 5.000 … … 1.750 56.957.741.709.157 21.018 184.755 412.222 1.304 1.000 181.905 48.726 116.800 *22.317 5.219.808 75.428.491 1.329 256.451 58.632 … 241.428 1.562 178.723 10.146 *1.478 275.317 *287.179.345 1.384.570.349.300 1.108.000 114.469.990 58.129 3.679 88.998.500 *23.165 383.493 *3.508 … 410.000 824.233 … … 1.326 5.346 1.123.500 1.459.509 7.837 293.274 384.262 1.582 25.769 *2.200 *23.213 9.858 120.613 21 .342 54.620.398 … 296.599 24.300 *24.706 — 4.938 61.200 282.448 186.954 201.908 22.665 *1.931 359.400 — 4.330 … 402.155 … 292.632.425 234.347.327 54.446 1.504 7.085 262.346 88.944 48.726 362.719 51.

. Eκτός ευρωζώνης . . . . .3 107. . . . . . Πωλήσεις παραχθέντων προϊόντων . .8 123. . .5 112. . . . .111 47. . . .863 18. .0) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Σύνολο αγοράς .4 132. . . . .644 52. Εκτός ευρωζώνης . . .9 118. . . . . . . .650 2. .8 108.5 117. . . .6 122.699 6. .9 118.7 112. . . . . . .6 122. . Αμοιβές απασχολουμένων . .8 148. . .6 138. . . . . . . . . . 111. . 2009 84.0 131. . .943 3. .050 53. . . . . .131 8. . . . . 106. . .2 121. . .601 30.371 18. . . . . . . .0 129. .8 108.2 114. . . .4 109. . .1 137. . . . . . . . . Κόστος εργασίας .6 142. . . .6 115. . . .6 160. . . . Δείκτες τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία (2005=100. . Μισθωτοί και ημερομίσθιοι . . .0 114.8 134.0 110.921 48. . . .100 6. .0 105. . .0 127.3 3. . . . . . Ευρωζώνης . . . . . . . . .565 400. .533 2010 83. . . . . . . . . .103 431.1 120. . . . . . .1 121. . . .1 134. . . . Σύνολο απασχολουμένων .9 Eυρωζώνης .338 379. .953 6. . . .903 79.7 131.510 8. . 110. . .604 57. Σύνολο αναλώσεων . . . .9 117. .5 112. . . .7 108.6 133. . . . . . . Στοιχεία διάρθρωσης επιχειρήσεων στον τομέα της μεταποίησης Ποσά: εκατ. . . . . . . . . . . . .9 109. .Μεταποίηση 1. . . . .810 8. . . . . . Δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία (2005=100. 106. . . . . . .0 107. . . .1 108. .548 2. . . . Σύνολο επενδύσεων . . . . . . .081 34. .9 114.0) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Σύνολο εισαγωγών . .934 318. . . .7 108. . . . ευρώ 2008 Aριθμός επιχειρήσεων . . . . .2 111. . Προστιθέμενη αξία . . . . . . . .498 3. .3 Eγχώριας αγοράς . . . .269 301. . . Εξωτερικής αγοράς .0 22 . .970 17. . . . . . . . . . . . . .913 39. .5 120. .230 44. . .306 325. Ακαθάριστη αξία παραγωγής . . .9 121.

.1 26. . Mη μεταλλικά ορυκτά . . .3 50. .2 73. Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού . . .9 76. .4 94. .2 78.7 57. . .9 153. .4 68. . Eίδη ένδυσης . . . . . .8 66. . . . . . . .0) Kλάδοι 2009 2010 2011 2012 Γενικός δείκτης . .5 32. .3 48.2 100.0 49. .4 59.5 76. . . . Kλωστοϋφαντουργικές ύλες . . . . . . .8 75. . .9 23. .4 75.0 48. .4 102. . . . .2. . . . . . .2 83. . . Προϊόντα από ελαστική και πλαστική ύλη . . . . . . . . . . . . . . . . .2 92.4 76. . . . . . . . . . . . . Tρόφιμα .4 82. .1 104. . . . . .2 Oρυχεία – λατομεία . . .4 32. . Kατασκευή μεταλλικών προϊόντων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές.2 90.3 117.8 53. Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού .5 88. . . . .6 72. .9 75. .7 36. . . Παράγωγα πετρελαίου και άνθρακα Xημικά προϊόντα .2 33. . Hλεκτρισμός .9 79.7 84. . .7 76. . Mεταποιητικές βιομηχανίες . . . . . . . .4 92.4 92. . . . Έπιπλα .7 96. . Ποτά .9 145.8 62. . .4 88. .3 41. . .6 79.2 55.2 94. .4 77. . .7 78. 23 .9 21. . .0 71. .3 74. . . .6 54. .8 83. . Παροχή νερού .6 28. . . . ημιρυμουλκούμενα . . . . . .6 79.0 60. . . .7 103. . . . . .9 72. .8 104. .1 76. .9 42. . . . 89.8 96. .7 57. .2 98.1 42. . . . . . . . .0 55. . .5 49.1 149.8 37. . . .1 30.7 81. . . . . . .5 80. . . . . .0 και δημοσιεύεται από τον Μάρτιο 2009 με πρώτο μήνα αναφοράς των στοιχείων τον Ιανουάριο 2009. . . .8 62. .4 82. Bασικά μέταλλα . .9 64.5 34. . . Ξύλο και φελλός . . .7 82. .1 52. . . . . .1 64. Xαρτί και προϊόντα από χαρτί . . Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής(1) (2005=100. . . . . .8 84. . .1 75. Μηχανοκίνητα οχήματα. . . .2 75. . Κατά την αναθεώρηση έγινε εφαρμογή της νέας στατιστικής ταξινόμησης οικονομικών δραστηριοτήτων NACE Aναθ. .9 48. . . . . . . . . . .2 97. .4 77.Μεταποίηση 4.7 79. . . .5 152. .7 110. .8 87. . . . . . .5 85. . . . Δέρματα – είδη υπόδησης . . ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα . . . . . . . .2 71. . . . . .4 52.0 (1) Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής αναθεωρήθηκε με έτος βάσης 2005=100.0 45.0 103. . . . . Kαπνός .0 58.6 85. .4 59.7 71. . . .4 70.6 95. . . Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών . . Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός .3 82. . .0 103. . . Eκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων . .0 91. . . .0 86. . . . . .7 77. .2 94. . .8 38. . . . . . ρυμουλκούμενα. . . Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα και σκευάσματα . 81. . . .2 76. . . . . . . . . .6 41. . . .7 21.8 84. . . .8 69.

. . . . . . . .782 9. kwh) 1991 2001 2007 2008 2009 2010 9.670 3.963 … 2.Μεταποίηση Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής (2005=100. kwh) Kατανάλωση (εκατ. Λευκόλιθος (μαγνησίτης) . . .718 2. .720 (1) Από το 2005 περιλαμβάνονται και οι ήπιες μορφές ενέργειας. .824 … 1.881 54. τόνοι): Bωξίτης . .121 65.0) 110 100 90 80 70 2009 2010 2011 2012 Δείκτης παραγωγής μεταποιητικών βιομηχανιών » παραγωγής ορυχείων – λατομείων » παραγωγής ηλεκτρισμού Δείκτης παροχής νερού 5.843 9. . . . . . .158 8. . . ..957 68.484 68.523 … Παραγωγή (χιλ.902 12.531 … 2. . 24 . .135 53.232 6. . . Yδροηλεκτρική . . . kw)(1) . .607 11. . .759 9. .906 56. Θερμική .263 63.376 55.061 48. . .712 … 2. Hλεκτρισμός Eγκατεστημένη ισχύς (χιλ. .514 31. .532 51.507 … 1.018 45. .984 12.. . . . . . .018 52. . 6. .703 3. . . . Λιγνίτης .051 44.815 9.097 3. = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα.946 29. Παραγωγή ορυχείων 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2.660 3. Παραγωγή (εκατ.192 12.742 3.101 66.061 53.018 50. .475 12.

. . . .804 136. . Βέλγιο . . . . . . . . . . . .886 148. . Λουξεμβούργο . . . . . . Σουηδία . . . νοικοκυριά και άλλοι τομείς) για κάθε χρήση. . .567 4. . . . . . . Ισπανία . . . .951 25. . Γερμανία . .489 24. . . (1) Η τελική κατανάλωση ενέργειας περιλαμβάνει όλη την ενέργεια που διανέμεται στην πόρτα του τελικού καταναλωτή (βιομηχανία. . Δανία . . . .952 26. . . . . . . . . . . . .061 443 50. . . . . . .328 38. . . μεταφορές.911 11. .663 17. . .486 8. . . . . . . . .926 4. . . .800 24. Τσεχική Δημοκρατία .759 16. . . . . . . . . . . . . .818 89. . . . . . . . . . . . . . . Ελλάδα . . .482 34.769 1. . .532 122. .455 22. . . Κύπρος .287 14. . . . . . . . . Ιταλία . . . . . . . . . .300 454 53.670 121. . . . . . .696 16. . .433 31. . . . . . . . . .027 2. . . . .679 132. . . . . . . . . . .556 27.148 1.689 22. . . . . . . . . . . . . .979 18. . Εξαιρούνται η ενέργεια για μετατροπή και/ή για ίδια χρήση από τις βιομηχανίες παραγωγής ενέργειας. . .045 4.374 19. . . . .333 4. . . . . .665 217. .595 16. Πορτογαλία . .406 18. . . . . .938 158.470 142. . . . . . . . Σλοβενία . 8. . . . . . . .023 6.509 34. .206 213. Σλοβακία . . . . . .179 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . . . . . . . . . . . . Ολλανδία . . . . Ιρλανδία . . . ΕΕ: Τελική κατανάλωση ενέργειας(1) 1. . . . . .276 446 50. . . .795 4. .545 2. . . . . . . . . Κροατία . . Φινλανδία .660 66. . . .571 9. . . . . . .546 25. . . Πολωνία . . . . . . . . . . .624 14. . . . .700 6.271 4.896 4.000 τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου Χώρες 2009 2010 2011 Ευρωζώνη Αυστρία . . . . . .094 124. . .917 4. Γαλλία .168 24.420 36. . . .260 10. . . . . . . . .982 4. . Ρουμανία . . . . . . . . . . .312 1. .350 10. . . .Μεταποίηση 7.065 207. .843 10. . . . . Μάλτα . . . . . . . . . . . .169 28. . . . . . . . . καθώς και οι απώλειες στα δίκτυα διανομής. . . . . . . . . . Ουγγαρία . . . . .769 11. . Λετονία . . . .756 87.027 22. . . . . . . 25 . .800 86.165 20. . . . . . . . .634 Π η γ ή : Eurostat. . . . .220 4.141 11. . . . .412 61. .496 153. . 26. . . . . . . . . . .093 18. . .576 32. . . . . . . . . . Εσθονία . . . .511 6. . . . . .870 15. Λιθουανία . .339 4. . . Ηνωμένο Βασίλειο . . . . .181 3. .835 2. . . .276 64.

.8 88. . . . . . . . . . . . .7 98. .9 115. .7 97. . .1 125. . . .0 92. . .0 91. . . . . . . .9 75. .1 86. . . . . Πωλήσεις εκτός καταστημάτων . . . . . . . . .7 90.8 99.1 70. Ένδυση – Yπόδηση . . . . .6 101. . . . . . . .9 75. . .3 77. .8 106. . . . . . .7 84. . . (2) Πρόκειται για τον δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο που δημοσιευόταν από την ΕΛΣΤΑΤ μέχρι τον Δεκέμβριο 2008. . . . .0 97. . . . .7 Γενικός δείκτης (εκτός καυσίμων – λιπαντικών)(2) .7 86. . . . . . . . . .9 109. . . . .8 97. .8 93. . . . . .6 94. Κατηγορίες 100. . . .7 (1) Ο δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο αναθεωρήθηκε πρόσφατα. . (2) Πρόκειται για τον δείκτη κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο που δημοσιευόταν από την ΕΛΣΤΑΤ μέχρι τον Δεκέμβριο 2008. . . .6 86. . . . .2 74. .1 62. .2 (1) Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο αναθεωρήθηκε πρόσφατα. Mεγάλα καταστήματα τροφίμων . . . Έπιπλα – Hλεκτρικά είδη – Oικιακός εξοπλισμός . .6 83. 26 . .9 Γενικός δείκτης (εκτός καυσίμων – λιπαντικών)(2) . . . . . . . . . . . . . . .1 90. Mεγάλα καταστήματα τροφίμων . . .7 66. . . . Bιβλία – Xαρτικά – Λοιπά είδη . . . . . . . . .2 90. . .5 55. . . . . .0 103. . . . . .3 111. με έτος βάσης 2005=100. .9 105.2 83. . . . .9 107.0 (Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου 1165/1998). .9 107. . Δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο(1) (2005=100. . Bιβλία – Xαρτικά – Λοιπά είδη . .5 108. .6 61. . . .4 58. . . . . . . . . . . . . .7 120. . . . . .2 73. . .1 107. .6 81. . .5 104. . . . .4 84. .2 109. . . με έτος βάσης 2005=100. . . .7 97.2 97. . . .0) 2009 2010 2011 2012 Γενικός δείκτης . Πωλήσεις εκτός καταστημάτων(3) 98. . . . . . . . Πολυκαταστήματα .Εμπόριο 1. . . . . . . . . . . . . Tρόφιμα – Ποτά – Kαπνός . . . . . .0 101. . . . . . . . . .1 94. .3 74. .5 112. . .1 65. . . . . . . . . . . . .4 85. . . . .0) Κατηγορίες 2009 2010 2011 2012 Γενικός δείκτης . . . . .7 55. . . . . . .8 83. . . .4 119. . . . .2 122. . .4 96. 2. . . . . Φαρμακευτικά – Kαλλυντικά . 111. . . . . . . Tρόφιμα – Ποτά – Kαπνός .0 68. . . . . . .3 75. . .0 (Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου 1165/1998).3 88.6 70.5 119. . Έπιπλα – Hλεκτρικά είδη – Oικιακός εξοπλισμός . . . . . . . . .5 99.5 110. . . . . . . . . . . . .8 101. . . . . . .5 88. . Φαρμακευτικά – Kαλλυντικά . . . . . . . .8 79. . . . .9 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 105.8 108. Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων . 112.5 73. . .5 108. .9 100. . Δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο(1) (2005=100. . .1 91. . . . . . Καύσιμα και λιπαντικά αυτοκινήτων . (3) Για τις πωλήσεις εκτός καταστημάτων δεν υπολογίζεται δείκτης όγκου. . . . . . Ένδυση – Yπόδηση .0 93.7 62. . . . . . . . . . .1 107. . . Πολυκαταστήματα . . . . .

(2) Πρόκειται για τον δείκτη απασχολουμένων στο λιανικό εμπόριο που δημοσιευόταν από την EΛΣΤΑΤ μέχρι το Δ΄ τρίμηνο 2008.9 95.Με τρίτες Ενδοκοι. . . Kαταστήματα ειδών διατροφής . . .2 97.5 84. Kαταστήματα ειδών εκτός διατροφής . .5 Γενικός δείκτης (εκτός καυσίμων – λιπαντικών)(2) . .2 109. . . .745 -11. .685 15. .568 -14. .7 88. .543 11. . .0) 2009 2010 2011 2012 Γενικός δείκτης .2 (1) Ο δείκτης απασχολουμένων στο λιανικό εμπόριο αναθεωρήθηκε πρόσφατα. 27 . . . .1 106. . . .Με τρίτες νοτικό χώρες χώρες χώρες νοτικό νοτικό Εισαγωγές cif .526 11. . 104. . . . Eξέλιξη του δείκτη απασχολουμένων στο λιανικό εμπόριο(1) (2005=100. . . . . μετά τη συμπλήρωσή τους.6 107.381 23. . . Ποσά: εκατ. 104. . . . . .Εμπόριο 3. . .200 -10.277 * = Προσωρινά στοιχεία. . . .512 24. . . θα αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα οριστικά. .378 26. ευρώ 4. . . Εμπορικό ισοζύγιο . . . . . Εξαγωγές fob . .2 94. .1 107. (1) Τα στοιχεία ενδοκοινοτικών συναλλαγών έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των εμπορικών συναλλαγών (πάνω και κάτω από το στατιστικό κατώφλι).074 24. .0 (Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου 1165/1998). . .553 -12. .934 12. . στα στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των «ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων».9 101. 26.578 12. . Εξωτερικό εμπόριο(1) 2010 2011* 2012* Ενδοκοι. . Αντίστοιχα.6 101.4 98. .9 95.Με τρίτες Ενδοκοι.781 22. . . . τα οποία. .408 -11. . . βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. με έτος βάσης 2005=100.080 9.2 98.469 -15.

. . . .500 40. . . . .393 Ευρωζώνη Αυστρία .682 227. .870 2. . . . . .457 14. . . . . .537 7. . . .990 17. .064 102. .677 81.295 576. .270 53. .293 369. .268 37. . . . . . . . . . . .899 48. . . .226 105. . . . . . . .416 235. . . . . . . . .327 199. . . . . . . . .353 209. . . . . . . Ιταλία .653 32. . . . .670 12. .240 97. . . .176 43. . . . . .023 627. . . . .937 50. . . . .893 9. ΕΕ: Ενδοκοινοτικό εμπόριο: Αφίξεις και αποστολές Εκατομμύρια ευρώ Χώρες Αφίξεις Αποστολές 2011 2012 2011 2012 EE 27 . .147 84. . . Σουηδία . . . .252 153.624 41.963 61. . .797 246. . . . . . 2.951 215. . . .739 1.961 52. . . . .324 200. . .317 98. . . . Μάλτα . .237 17. .174 6. . . . . . . . . .695 32. . Ισπανία . .015 32. . . . . . . .484 11. . .376 45. . . .745 12.257 9. .925 625. . . . Σλοβακία . . . . Ουγγαρία . . . . .152 146. . . . . .048 2. .000 10.278 53. . . . . .453 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . .855 352. Ολλανδία . .455 14. . . Πορτογαλία .107 31.747 37.185 8. . .188 260. . . . . . . Τσεχική Δημοκρατία . . Λιθουανία .663 89.355 2. . . . . . . . . . . . . . . . . .702 210. . . . Γερμανία . . 28 . 13. . Λουξεμβούργο . .993 33.964 13. . . . . . .747 24.848 39. . . . . .218 12. . Κύπρος . . Ρουμανία . . . .586 76.258 105. . . . . . .237 3. . . . . .967 145. .717 31.939 208.430 182.355 61. .038 105. . Φινλανδία .176 261.303 17. . .050 1. . . .224 12. . . . . . . . . . . .214 816 12. . . . . . .919 16.223 30.909 82.809 142. . . .605 52. . .024 16. . . . . .288 108. . . . .314 3. . . . . . Εσθονία . Σλοβενία . . .728 4. . . . . .700 348. . . . . .526 243. . . .830. . . .155 75. . .389 230. . . . . . . .539 40. . . . .301 571. . . . . .528 Π η γ ή : Eurostat. . . . . .Εμπόριο 5. . . . . . . .152 52.218 89. . . . . .167 6. . . .740. . .008 31. .944 86. .290 387. . . . . . . . . .614 257. . . . . . Πολωνία . . . . . . . .020 186. . .279 12.806. . .240 52.949 51. Ιρλανδία . . .082 12. . . . . .607 17. . . . . . . . . . . . Γαλλία . . . . . . Λετονία .553 3. .666 887 12. . . . . . Βέλγιο . . Δανία .949 22. . Ηνωμένο Βασίλειο . . 105. . .910 48. . . .755. . . . . . . . . Ελλάδα . . . . . . . . . . .

. .0 100. . . . Δυτική Mακεδονία .3 559. . . .1 620.5 240.4 192. . .5 2.177.369 333. .412 5.479. .9 96.031. .5 1.647 1. . . . . . Δυτική Eλλάδα .6 448.9 98.0) Δείκτης τιμών κατηγοριών έργων Δείκτης συνολικού κόστους . . . .1 894. Kεντρική Mακεδονία . . .137. . .1 113. . 2011 35.5 97. .5 515.2 89.696 2.7 720.1 329.4 871.0 408.Οικοδόμηση 1.7 161. .5 296.187.627 2011 6. . .744 2.723 1.0 99. .4 94.1 2.0 100. Δείκτης κόστους υλικών . .186.2 16. Στερεά Eλλάδα .5 886. . .6 86.0 1. .5 144.2 3.4 411.762. .138 2.3 95. . . .491. . . Δείκτες τιμών κατηγοριών έργων (παραγωγού) και κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (2010=100.0 100.273. .381. m3) Αριθμός αδειών 2011 2012 Σύνολο Χώρας . . . Iόνιοι Νήσοι . . . . .891 3.8 1.3 23.6 1. .0 100. .8 29 . . .4 471. .123 1. . . Θεσσαλία . .146.8 2012 4. .0 102. .6 802.825 623 2.6 409. Δημόσια και ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα Περιφέρειες Επιφάνεια (χιλ.7 1.540. Kρήτη . .0 Aνατολική Mακεδονία και Θράκη .867 1.9 457.3 139.544.9 101. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 93. . .725.534. . . Aττική .3 1. Ήπειρος .140 1. Nότιο Aιγαίο . .5 3.090. .9 93.7 98. .717. . . . Πελοπόννησος . . . .4 101. . .215 437 1.7 118. .0 100. .2 403. .718 4. . .4 484.6 1.841 1. .6 236.9 99. .746 2012 22.7 99.5 2.391. .5 1. . Bόρειο Aιγαίο . .3 433.633. . . .7 1. . . .140. .0 243.9 1.4 499. .2 97. .117 1.1 299.097 3.0 4. . . m2) Όγκος (χιλ. . .5 99. .8 99.5 98.6 848.179 9.3 127. Δείκτης κόστους εργασίας . .658 2.0 767. .2 311. 1. .3 3.372 814 867 1. .8 91.5 1. . . . .1 97.077 783 1.236. . .0 103. .

. Ιρλανδία . . . .9 (1) 6. . * = Προσωρινά στοιχεία. . . . . . .. . . . . . Ισπανία . . . . . . . . . . . . . 30 .2 -7. . . Σλοβενία .6 -8. . . . . .9 (1) -1. . . . . . . . .5 22. . Μάλτα . . . . . . . .2 2.0 -4. . . . . . . .6 -4. . . . . .9 9. .2 -6. . . . . . . . . . .6 3. .1 7. . . . . . . . .4 3. (1) Εκτιμήσεις. Φινλανδία . . . . Ολλανδία . . . . . . . .7 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . . . . . . .6 -12. . . . . . . . .4 -5. . .Οικοδόμηση 3. . .5 -4. . . . .7 -23. . Σλοβακία . . . . . . . . . . . . . . .1 -26. . Ιταλία . . . . . . . . . . . . . . .3 -17. Γερμανία . . . . . Λουξεμβούργο . .5 -7. . . . . . . . .3 -19. .8 16.3 *-10. .8 14. . . . . . . . . .9 … 2. Πορτογαλία . .0 13. . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . . .1 27. . . .4 Π η γ ή : Eurostat. .2 -8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ελλάδα . -4. . . . . . . . . . . . . .2 -7. . . .5 -16. . . . . . .5 -8. .0 -9. . . . .8 *-8. Δανία . . .9 -22. . . . .2 -4. . . . . . . . . . . . . .9 … -2. . . . Εσθονία . Βέλγιο . . . .4 -13.7 1. . . . . .2 -8. . . Πολωνία . Γαλλία .4 8. . . . .4 -7. . . . . . .1 -10. . . . .1 … -4. . . . . . . . . . . .5 2. .9 (1) 9. . . . . . . . .8 -0.3 5.2 -13. . . . . Ουγγαρία . . .0 *-2. Λετονία . . . -14. .9 -1. . . .8 -28. .7 12.0 *-12. .1 18.7 -20. . . . . . . . . . . .6 *-0.3 *-8.. Κύπρος .8 -11. . . . . . .1 -15.3 -3.2 -16.1 -7. . . . . Τσεχική Δημοκρατία . . Λιθουανία . . . . . . . . .1 -10. . . . . .0 -5. . . .0 0. . . . . .4 -3. . Σουηδία . . . .6 *5.9 1. . Ηνωμένο Βασίλειο . . Κροατία . . . . .3 *-1. . . . . . .5 -29. . . . . . . . Ρουμανία . . .1 1. . .1 5.2 -7. . . . .5 -10. .5 -29. . . . . . ΕΕ: Ετήσιες μεταβολές (%) του δείκτη παραγωγής στις κατασκευές Χώρες 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία .4 -5. . . . . .0 -24. . .2 -2. . . . . . . . . . . . .1 -17. . . . . . . .

591 5. . . . .102 1.204 2. Eσωτερικού .964 105. . ..298. Θαλάσσιες μεταφορές Δύναμη ελληνικού εμπορικού στόλου: Πλοία .220 1. . .499 122. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2.380.121 1.648 47.366 1. . Mοτοσυκλέτες . Παθόντα πρόσωπα . Oδικά τροχαία ατυχήματα .318.083 19.499 21.728 93.. .258 2011 2012 8.094 89. . . . Eμπορεύματα (χιλ.666 44.Μεταφορές 1.767 29. Xωρητικότητα (χιλ. .086.. .255. . Φορτηγά .859 410..091 41.851 8.388.547 76.557 29. Eξωτερικού .842 42.062.501 80. .203 129.565 5. .491 19.131.787 2.311 1.097 1.563 1. .398 40. . .963 2.644 2.547 2. .299 44.155 100..534.291 115.197 *984 * = Προσωρινά στοιχεία.141 *12.137 35.167. .085 5.260 143. .346 19.785 20. ..435 13.448. KOX) Eπιβάτες (χιλιάδες) . .962 27. .583 38. . Aπό τα οποία. 2.706 428. ..400 1.226 382.530 27.203. .430 1..768 1. . .074 43. . .918 1. 31 20.939 43.553 14. .026 43. Αεροπορική κίνηση εσωτερικού και εξωτερικού Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 .910 8.220 19.688 7.899 19...611 70. . .566 .746 19. . . .607 7...499.556. .. Eπιβατηγά . νεκροί 2007 2008 2009 2010 7.021 39. .754 71.296 1.198 102. . . . .302.729.456 15...400 116.588 2. .023. .781 20. . .614 37.288 41. .873 27.301 28.028 37.789 20.216.894 147. .774 102. . .375 2.378 1. .960 27.321.186 1.462 44. . .619 1.525 3. . τόνοι) Eσωτερικού .768 1. .369 123.. . .055 46. Xερσαίες μεταφορές Kυκλοφορούντα οχήματα . Επιβάτες (χιλιάδες) Πτήσεις Εμπορεύματα και αεροσκαφών Επιβιβασθέντες Αποβιβασθέντες ταχυδρομείο (τόνοι) 455..014 43. . . . . Λεωφορεία . .612 15. .. . .902 1. Eξωτερικού . .521 36...849 18.069.289. . . .525 1..933 78. .. . .032 20.798.945 1.253 29.318.265 4. .910.199 440.170 2.133 15.530 20.914 457.323 18.398 Π η γ ή : Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.231 *16.325 41. . . .262 5. . ..324 1.872 5.508 18. .. .083 20.944 27.815 32. . .

863 201. . 23. .845 11.4 3. . . . . .427 23. . . .578. .947.9 -3. . . .137.530 3. .907. . .644 192. . . . ΕΕ: Αεροπορική κίνηση: μεταφερθέντες επιβάτες (επιβιβασθέντες και αποβιβασθέντες) Χώρες 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία .1 -1.098. . Ρουμανία . .0) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 18. . . . Δείκτες κύκλου εργασιών στον τομέα των μεταφορών Μεταβολή % Κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας Χερσαίες μεταφορές και μεταφορές μέσω αγωγών . . . . . .381. .646 5. . . . . Ιταλία . .2 8. . . .093. . . . . . . .2 -10. Μάλτα . Τσεχική Δημοκρατία . .949 26. . .0 5. . .537 4. . . . . Φινλανδία . . . .387 25. .387. . . .837 20. . . . .282. . . . 6. .575. .458. . . . . .131 28.530 4. .884. . .382. .889 165. . .131.9 -4. . . . . . . . . . . . .594. .834 8.130. . . . . . . . . .168. .691. . Βέλγιο . . . .836. Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς µμεταφορά δραστηριότητες Ταξιδιωτικά πρακτορεία. Ολλανδία . .5 -35. . .422. . . .965. Ελλάδα . . . . 32 . .5 -7. . .674. . . . . . . . . .749 153. . .7 -0. . Πορτογαλία .723 53. . .7 -18.262 178.677.754. .780 1. . . .247 12. . . . .066. Κροατία .650.1 7. . . . . .5 3. . .687. .690. Σουηδία .3 -26. . .356 203. . .226.3 -1.843 … 9. .991 8. .646.030 4.502 122. . .8 -7. .429. . . .190. γραφεία οργανωμένων ταξιδιών. . . . . . . . . .2 6.352 Π η γ ή : Eurostat. . .291. .261 … … 1.877 16. .634. . . . . . .532 6.989. .062 23.098. . . .1 -32. . . . . .293.024 26..346 24. (2005=100. .667 7.0 -1. . . . .680. . Λουξεμβούργο . . . . . υπηρεσίες κρατήσεων κλπ. . .1 -8. . .064.591. Ουγγαρία .988 3. . . . . . . . .655. Κύπρος . . . . . . . .456 29. . . . .9 5.352 1.386 6. .5 -9. . . .455 22. . Ισπανία . . . . .833 32. . . . Λιθουανία .562 25.532. .398 25. . . . . . Πολωνία . . . . . Πλωτές μεταφορές . . . .047 5.5 -22.089 159. .844 1. . . .362. . . .815 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία .848.166. . . . .374.819. . . . . . .153. . . .425. . .625 135. . .628 8.548 48.3 -15. . . . Λετονία . .226 30. .167. . . . . . . . Εσθονία . Γερμανία . . .893. . .358. . . .330. . . . . . . .5 -31. . .651.612 25.313 175. . . .569 23.732.898 2. .528. Αεροπορικές μεταφορές . .174. . .Μεταφορές 4. . .227 4.895.334 1. . .202.510 18. . . .076 33.884.771. . . . . . . .9 -24. . . . . . . .8 27.600 3.742.535. .341 14. .792 16. . .360 2. . . . Σλοβακία . .913. . . . .804. .764 12.923 131. .632 1. . .7 -2. .903 9.435 1. . .103 31. . . . . . .881. . . Ιρλανδία . . . . .732. . .887. .517 8.316.506. .761 3. .650. .977 25. . . . .350. . . . . . . . . . Ηνωμένο Βασίλειο . .345 55. . . .254 1.8 -11. . .881. . . . . .953 6. . . .616. . . . .. .230 116.703 2.382. . .636 25. . . . . . . . .187 1. .263 166. . . . . . .265 1.613. . . . . . . . . .242. = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . . . . .014 109. Γαλλία . . . . . . .808. . Σλοβενία .197 1. .1 10.216 27. . .220.563. . . . . Δανία . . .186. .

Αλλοδαποί .768 9.509 3. .903 … 790. . . . .637.815 48.775 303. . . . .396. . . . .007. .118 303. . . . . . .472. .931. Θαλασσίως . .459 64. . .734. Κλίνες .367 45. Ημεδαποί . . . .675 47.492. . . . .430 9.378.111 364. . . 1). . . . Διανυκτερεύσεις στο σύνολο των ξενοδοχειακών καταλυμάτων (πλην κάμπινγκ) και δυναμικότητα ξενοδοχειακών καταλυμάτων 2006 Διανυκτερεύσεις (χιλιάδες) . . . . . .875 11. . . .947 4. . . .622 Αεροπορικώς . .244 61. .387.407 9. . ..155 3. = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . . .460 11. . . . . . . . .660 763. κλάδοι 55 και 56 (NACE Αναθ.708 14. Προστιθέμενη αξία σε τιμές κόστους συντελεστών παραγωγής (χιλιάδες ευρώ) . κατά μέσο ταξιδιού 2010 2011 2012 Σύνολο . . . . .490 16.059 16. .992.540 9. . . Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα. . . Αριθμός απασχολούμενων ατόμων .992 700. . . . . . .840 47. . . 2).986 3.279 9. . . . . .723 298. .722 2008 103. κλάδος 55 (NACE Αναθ.427. .723 (1) Μέχρι το 2007. .207 367. .067 715. . . . .249 11. Ξενοδοχειακά καταλύματα: Μονάδες .968 289. . .138 15.474. . . Σιδηροδρομικώς . . .370 53. Στοιχεία διάρθρωσης επιχειρήσεων στον τομέα παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης(1) 2006 Αριθμός επιχειρήσεων . . .933 9. 33 . .074 16.249 Π η γ ή : Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος.293. . .085 16.671.732 397. . .513 11. . . . . . .881.457. 10.886 2009 97. . 2007 104.008 732. . .362 4. . . 15.765 947.249 42. . .848 3. . .526. .292 18. .234 64.284. . .031.Τουρισμός 1. Από το 2008. . . . . .401 103.517.036 9.418 9. . . . .479 10. .931 11.247 15. . .161 1. . .307 54.804.179 693. . . . . . .. 2007 2008 2009 2010 2011 56. . . . Δωμάτια . . . Κύκλος εργασιών (χιλιάδες ευρώ) . . . . .252 9. .469 3. . . . .648 361. . . . Οδικώς .925 65.234 3. . . .668 3. . . . . . . .851. . .857 9. .587 763. . 2. . . .559 383. . . . . .410 64.385 375. Αξία παραγωγής (χιλιάδες ευρώ) . .

010. .040.942 6. . .671 1.836 3.608 1.608 639.581 2. .682. .160 2.876 916 447 469 5.778 3. .036 Π η γ ή : Τριμηνιαία Έρευνα Διακοπών σε νοικοκυριά ημεδαπών (κατοίκων της Ελλάδος). ..106. Θήλεις .506 1. . Οδικώς – Σιδηροδρομικώς . . .048. .030 1.270 198 1. . . .481.892 2.358 582.914 1.679 1.699 1.331 1.082 1. Τρόπος κράτησης: Άμεση . . Ομάδες ηλικιών: 15 – 24 ετών .229 23 392 Τρόπος ταξιδιού: Αεροπορικώς . .401 3.089 911 177 126 5.. .028 1. ..138 1.467 2.211 921 289 1.211 115 375 249 63 1.329 4. .317 6. .302.343 705 5.142 524.. . ... .259 1. . . . .589 5.517 2. .081 1. Κατηγορία καταλύματος: Ξενοδοχεία και ομοειδή καταλύματα .664 1.065 2. Άρρενες . . 65 και άνω . ...039. . .275 2. Σύνολο .496 675. . .990. .275 1.654.370 468 36 633 1. 7.538 18 609 182 4. . .857 3.086 1.180.720 3.676 404 218 181 3.606. .529 3 457 137 5.. . .964 675. 1.579 2... . . . .142 1.166 423 402 179 224 447 236 211 303 133 169 1.793. .985 123 5.976. .104 1. . . . . .892 2.644 1. . .. . .974 1.321 1.405 1. . . .210 435 60 612 1.412 3. .707 647.971 1. ..884 529. . .154 362 32 5.188.149 3.732 1. .517 802 377 426 6. ..094 3.071 1. 25 – 44 » .939 1. .. . 45 – 64 » .182 473 215 227 3. . 2006 2007 2008 2009 2010 2011 4.703 2. . .. . . . . .064 1. . . . . . 15 και άνω . .. . . ..147 119 4.409 3.406 327 1. . . .718 592 255 337 Ομάδες ηλικιών: 15 – 24 ετών .001 1. .292 903.211.178. .266 342 1.171 421 4.592 4. .033.350 1.. 4.047 5. . .353 1. 34 .404 468. .188 2. Θαλασσίως .588. . 8 – 14 .739 578 6.621 159 4.735 922 882 1.228. .. .073.386 594. . Άλλα συλλογικά και ειδικά καταλύματα Ιδιωτικά καταλύματα Π η γ ή : Τριμηνιαία Έρευνα Διακοπών σε νοικοκυριά ημεδαπών (κατοίκων της Ελλάδος). .476. . . Άρρενες .349 1. Αριθμός προσωπικών ταξιδιών ημεδαπών με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις Χιλιάδες 2009 2010 2011 Σύνολο Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο Εσωτερικού Εξωτερικού Σύνολο .683.183.151 3.178 2. .088.313 1. .708 950 206 374 264 73 990 2. .567 877 108 271 168 45 Αριθμός διανυκτερεύσεων: 4– 7. .533 718.518 5.186 250 1.279 1.937. Αριθμός ημεδαπών που πραγματοποιούν προσωπικά ταξίδια με 4 ή περισσότερες διανυκτερεύσεις. .. .. . 45 – 64 » .221 298 4.780 1. .Τουρισμός 4. Μέσω ταξιδιωτικού γραφείου – πρακτορείου .055 5. .238 566.918 3.971 1.. . .145.664. .327 350 102 140 795 1.299 2.991.331 2. Θήλεις . .526 4.345 5.562 1. .023 982 1.244 1.. 25 – 44 » .899 488.623 1.570 3. 65 και άνω .494 3. .895 199 7. . . . .997 2.076 1. . 5. . . .175 2. . . .

Γαλλία . .170 5. . . . . . Ιταλία . . . . . Ισπανία . Γερμανία . . .789 10. . . . . . . . . . .042 1. . .027 6. . .788 … 1. . . Λιθουανία . Εσθονία . . . .609 2. . . . . . 35 . . Ρουμανία . . . . . . .542 37. . Φινλανδία . . . . . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . . Σουηδία . . . . . . . . . . . . . . . . .428 24.927 20. . . .662 23. .450 28. .984 1. .. . . . . Μάλτα . .382 8.387 1. . . . . .047 1.109 1. . . .520 5. . . . . . . . . . . .727 6. . . Βέλγιο . . .133 3. . . .542 1. .911 1. . .510 815 761 3. . . .414 3. . . . . . . . 15. . Τσεχική Δημοκρατία . . .411 1. . . .004 Ευρωζώνη Αυστρία . . . . . . . . . . . . . Σλοβενία . .422 2. . . . . . . . Λουξεμβούργο . Ιρλανδία . . . . . . . . . . . . . . . Λετονία . .394 1. . . . . . . . . . . . Δανία . .487 … 35. . . . . . .329 (1) 239. . .496 3.754 5. . . . Ελλάδα . . . . .656 35.511 19.370 6. . .327 3. . . . . . . . .308 … 32. Ηνωμένο Βασίλειο . . . .528 2. .369 18. . Κύπρος . . .250 (1) 223. . . . . . . . Πορτογαλία . . . . . . . . . . . . . . Σλοβακία . . . .667 1. . . . . .772 29. . . . . . . .046 16. .064 1. . . . .093 985 909 *3. . * = Προσωρινά στοιχεία.647 651 947 7. . . .020 1. . . . ΕΕ: Αφίξεις μη κατοίκων σε ξενοδοχεία και συναφή καταλύματα Χιλιάδες 2009 2010 2011 EE 27 . . . (1) Εκτιμήσεις. . . . .322 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . . . . . . . . . . . Ουγγαρία . . .633 1. .. Ολλανδία .190 17. .921 … 1. . . .703 … 39. . . . . .792 1. . . . . . . . .964 1. . . . . . . .377 Χώρες Π η γ ή : Eurostat. . . . . .188 9. . . . . . . . . . . . . . . . .Τουρισμός 6.321 697 684 2. . . . .972 6. . . . . . . . . . . . 1.257 1. . . . . . . . . . . . .110 8.914 3. . .907 1. . . . . . . .256 3. . . . . . . . . . . . . . . Πολωνία . . . . . . . . . .002 32. . . . . . . . .974 2. .954 16. .966 8. . . .235 1. . (1) 208. . . . . . . . .077 30. . . . . .931 1.044 5. . .285 5. . . . . . . . . . .

. . .4 2. .6 20. .4 -8. . . . . . . . . . . . . .9 19. . . . . .738 168. . .7 39. . .0 1. καπνό και ενέργεια. .3 -58. . Επιλεγμένοι 2002 (% μεταβολή. .9 185. .5 -6. . . Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα(9) .5 -7. . . .0 44. . . . . Πυρήνας Πληθωρισμού(4) (μέσος δείκτης 12μήνου) . . . Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών . . . . .7 2. . . . . . . .7 7. . . . . . . . . . .7 17. . . . . . . . . . .4 10. .7 101. . . .1 3.9 3. .615 -7. . . . . . . . . . . . . . . . (3) Εν. .8 20. . . . .9 4. 2003 2004 3. Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών . . . ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές . . . Έλλειμμα(-) / πλεόνασμα(+) Γενικής Κυβέρνησης(5) Χρέος Γενικής Κυβέρνησης(5) .3 45. . . . . . . . . . .5 0. .4 -67.4 2. .4 1. . 40. .4 1. . . . . . . .Οικονομικά στοιχεία 1.0 3. . .4 17.4 38. . . .1 45. .214 172. .7 -7. . .5 40.5 18. . Οι εργασίες αναθεώρησης των δεδομένων για την περίοδο 2000 – 2004 δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί (εκτός της εφαρμογής της νέας ταξινόμησης NACE Αναθ. . .7 39. .9 3.1 10. . . . . . . . . . Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών . .8 3. .2 27. . . . . . . .6 3. . (1) Τα δεδομένα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για την περίοδο 2005 – 2012 έχουν αναθεωρηθεί με έτος βάσης το 2005. . ποτά. . . . . .4 156.9 -6. . .8 2. . . . . Χρέος Γενικής Κυβέρνησης(6) . .8 -5. . . .2). . Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης . . . . . . .9 5. . Καθαρή διεθνής επενδυτική θέση . . . . . . . . .9 -5. . . .8 -5. . . . . . (4) Πυρήνας Πληθωρισμού: ΔΤΚ. .4 21. . .5 3. . Συνολική εγχώρια ζήτηση (συμβολή) . . . . . . . . . . . .3 3.4 2. . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . .9 25. .3 5. 2. . . . . . . . . . (2) ΔΤΚ: Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (εθνικός).187 * = Προσωρινά στοιχεία. . .8 -0. . . .0 (% μεταβολή.6 2. .5 (% του ΑΕΠ) Δημόσια οικονομικά (Γενική Kυβέρνηση)(5) Σύνολο εσόδων . . . Πρωτογενές ισοζύγιο . Πρωτογενείς δαπάνες .9 Ισοζύγιο Πληρωμών(7) Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών . Εθνικός ΔΤΚ(2) (μέσος δείκτης 12μήνου) . . . Εμπορικό ισοζύγιο . . . . -6. . .025 185.431 -9. . . . . . . . . . . 36 . .266 -13. . . ΔΤΚ: Εναρμονισμένος ΔΤΚ. . . .5 -1. . . . . . . . και ως εκ τούτου υπάρχει διακοπή της χρονοσειράς μεταξύ των μη αναθεωρημένων δεδομένων της περιόδου 2000 – 2004 και των αναθεωρημένων της περιόδου 2005 – 2012. . . . .4 4. . . . . . . . . . . . . .7 97. .6 98. . . . . . . . . .7 -0. Ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου . . . . .940 183.3 -0. . . . . Αποπληθωριστής ΑΕΠ . ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (δισ. . . . . .7 2. . .3 3. . . εκτός άλλης αναφοράς) Εγχώρια οικονομία ΑΕΠ σε σταθερές τιμές 2005 . . .5 -4. . . . . . Ιδιωτική κατανάλωση . .9 11. . . . .6 7. . . . . . . . . . . . . . .4 -1. .3 5. .3 -52.0 3.0 -2. .4 4. . . .0 3.4 -1. . . . . . .3 26.1 39. . . . . . Εν. Ανεργία (μέσο ετήσιο ποσοστό) .8 Συναλλαγματικές Ισοτιμίες(7) Ονομαστική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία Πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία (με βάση το ΔΤΚ) . . . . . .7 3. . . . Σύνολο δαπανών . .7 3.8 0. . . . . . . . . . . . . . . . . . ΔΤΚ(3) (μέσος δείκτης 12μήνου) . . . . . . . . . . .4 5. . . . . Δημόσια κατανάλωση . .4 5. . . . . . . . . . . . . . . . . .4 -2. . . . . .9 Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία (εκατ.9 172. .9 6. . . . . . . . .3 7. Εξωτερικό ισοζύγιο (συμβολή) . . . . . . . . Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών . . . χωρίς διατροφή. . . .1 9. . . . . . . . . εκτός άλλης αναφοράς) Επιτόκια και χρηματοδότηση(7) Επιτόκιο δανεισμού(8) . . . . . .465 159. . . . . . . . . . .3 2. . . .2 9.6 5. .3 3.4 10. . . Τρέχουσες μεταβιβάσεις . Καθαρές εισπράξεις εισοδημάτων . . . . . . . ευρώ) ΑΕΠ σε αγοραίες τιμές . . ευρώ) . . . . .2 -2. . 156. .

8 112.3 1.0 17.6 2.7 -15.6 51.0 -0.7 8.1 -3.4 -9.3 0.0 208.3 3.360 303.0 -1.7 -7.9 -4.1 0.6 1.9 -11.0 170.2 -9.3 -11.2 4.2 -7.5 -1.3 11. (6) Το χρέος όπως ορίζεται από τη Συνθήκη Μάαστριχτ.9 -2.3 -4.3 42.7 21.9 -13.1 5.6 -0.515 208.5 7.3 3.9 4.8 -0.9 5.9 2.6 -3.2 2.1 -3.3 193.5 4.7 -6.9 21.7 4.1 4.6 2.0 48.4 1.2 -19.0 23.127 299.1 14.2 7.4 208.5 1.1 -86.9 -6.3 0.160 -14.3 1.7 40.050 -10.0 39.2 3.1 1. 37 .9 1.4 -20.0 -2.4 -3.0 54.5 1.3 223.8 20.0 44.5 5.2 -19.3 26.2 0.1 -4.6 -10.0 0.4 9.2 -2.3 2.Οικονομικά στοιχεία οικονομικοί δείκτες(1) 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010* 2011* 2012* 2.4 44.2 -96. στο έλλειμμα και το χρέος περιλαμβάνονται οι Δημόσιες Επιχειρήσεις που έχουν αναταξινομηθεί στον τομέα της Γενικής Κυβέρνησης.5 6. Ποσοστό στο τέλος Δεκεμβρίου.622 -11.1 34.8 -11.2 1.5 0.685 222.9 2.4 -5.6 4.0 7.2 21.3 40.2 4.7 52.5 -2.5 3.284 231.5 8.6 -1.2 4.5 27.9 3.8 49.8 193.7 4.4 -2.1 -0.9 193.3 21.3 107.6 -2.7 12.3 24.6 -6.490 233.9 1.3 7.9 -7. μη περιλαμβανομένων των επιβαρύνσεων.0 2.2 45.4 -9.2 3.9 38.5 23.973 224.6 -14.8 40.3 -2.8 -6.4 45.0 1.5 1.9 3.7 3.198 -22.5 1.3 231.2 -8.3 30.6 -114.6 7.9 33.3 54.6 -10.7 -9.876 223.2 1.5 -2.0 -0.9 -77.8 -15.0 3.882 263.2 -0.9 -7.9 0.8 -4.2 -3.9 7.9 -5.7 47.6 -3.5 1.6 -11.4 29.1 7.6 -76.7 50.3 1.6 8.0 107.6 2.0 2.5 -10.0 -19.8 0.2 21.1 222.749 -19.7 -0.3 4.8 18.6 21.532 -19.6 -10.2 -6.5 42.0 0.8 1. (7) Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.1 1.5 3.2 8.1 -6.8 1.4 3.9 5.7 233.9 4.6 45.4 -10.5 129.0 -1.1 2.5 -9.6 39.4 27.408 239. (9) Εξέλιξη της εγχώριας χρηματοδότησης των νοικοκυριών και επιχειρήσεων.081 -36.6 -6.0 4.8 -3.6 4.0 110.4 -14. (10) Περιλαμβάνει μείωση του χρέους στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα (PSI)».8 44.5 -85.4 -13.2 39. (8) Δάνεια σε επιχειρήσεις.1 -6.3 9.5 27.918 (5) Από το έτος 2006.2 -1.834 355.7 -7.8 -2.3 (10) 156.2 -4.1 3.7 0.1 3.5 0.9 148.5 -6.151 -23.7 -1.719 329.3 40.1 -14.2 -4.418 208.1 2.2 6.6 -3.5 0.5 -7.1 -6.2 3.2 -3.9 -89.540 212.5 25.1 22.1 7.3 -4.1 14.1 -9.5 -98.3 0.7 -4.172 193.2 15. μέχρι 1 έτος.3 -7.5 2.2 6.7 -5.3 2.1 -6.

. . . .636 16. . . 78. Πραγματική ατομική κατανάλωση . . . . . . .271 25. . . . . . . . . .514 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 Kαθαρό εθνικό εισόδημα σε αγοραίες τιμές . . . . . . . 6. . . .400 185. . . . . . . . . . . Eξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών .0 6. . . . . . . .3 6. . .883 25. . Γενικής Κυβέρνησης .607 3.035 28.125 20.538 205.110 4. . 38 . . . . . .976 210. . . . . . . . . . . . . Bασικά μακροοικονομικά μεγέθη Εκατομμύρια ευρώ 2008/2007(1) % 2007 2008* 195. . . . .584 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .680 -31. . .012 13. . . . . .1 9.Οικονομικά στοιχεία 2. . . . . . . Nοικοκυριών . . . . . . . Kαθαρό εθνικό διαθέσιμο εισόδημα . . . . 7. .7 119. . . . . Mεταβολή αποθεμάτων . . . . . .061 195. . . . Πρωτογενή εισοδήματα που πληρώνονται στην αλλοδαπή . . . .970 23.531 13. .4 4. . . . . . . . . .7 6. . . .422 82. Aκαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου . . . . . . . . . . Προσέγγιση δαπάνης Tελική καταναλωτική δαπάνη . . 223.642 72. . . . . Aγαθά .5 Πρωτογενή εισοδήματα που εισπράττονται από την αλλοδαπή .948 42. . . . . . . . . . .εισαγωγών . 216. . .237 3. . . . . .989 3.962 11. . .982 165. . . . .9 3. . . . . . . . . . Yπηρεσίες . . .162 2. . . . . . . . . . . . . . .615 -9. . . . . . . Aτομική . . . . . . . . . . . . .775 225. . . . . . . . . . .224 124.083 151. . . . . . . . .4 Προσέγγιση παραγωγής Aκαθάριστη προστιθέμενη αξία . . . . . . . . Aγαθά . . .368 264 53. . . . . . .554 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0 Aκαθάριστο εθνικό εισόδημα σε αγοραίες τιμές . .1 Aποσβέσεις πάγιου κεφαλαίου . . . . . Φόροι μείον επιδοτήσεις επί της παραγωγής και των εισαγωγών . .283 16. . . . . . 27. . .9 15. . . . . . . . . . Aκαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα της οικονομίας και ακαθάριστο μεικτό εισόδημα . . . . . . . . . . . .794 15. . .781 -11. . . . .8 7. . . . . . . Tρέχουσες μεταβιβάσεις που πληρώνονται στην αλλοδαπή . .204 90.824 171. . .6 8. . . . . .728 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . Eισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών . . . .521 -33. . .342 16.582 52. . . . . . .163 4.574 4. . .526 28. . . . . . . . . . .067 31.8 Tρέχουσες μεταβιβάσεις που εισπράττονται από την αλλοδαπή . . . . . . . . Φόροι μείον επιδοτήσεις επί των προϊόντων . . . . (1) Ποσοστιαία μεταβολή. . . . .260 59. .309 29. . . . . .1 25. . . . .926 5.3 14. . . . . . . . . . . . . . . . .1 Προσέγγιση εισοδήματος Aμοιβές εξαρτημένης εργασίας .466 195.2 9. . . . . . . .198 4. . Iσοζύγιο εξαγωγών . .561 84. . . . . . . . . Mη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά (MKIEN) . . . . . . .956 9. .313 39. . . . .8 2.4 188.088 24. . . . . . .846 9. . . . . . . . . . . Συλλογική . .752 8. . . . . . .5 Aκαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες τιμές . . .389 56. . . . . . . . .4 -11. . . . . . . . . . . . . . . * = Προσωρινά στοιχεία. .3 195. 189. . .622 27. . . . . . . . .0 2. . . . . . . Yπηρεσίες . . . . .052 76. . . . .160 233.3 5. .1 3. .3 2. . .

270 -6.8 178.009 44.3 -19.457 17.705 -3.646 163.201 -2.227 -10.6 3.749 -7.966 45.7 4.6 5.832 8.718 -9.2 5.493 -5.2 -12.087 -3 22.7 12.2 -22.4 11 16.9 -19.962 69.398 13.2 -15 -21.414 23.932 -3.464 -16.2 -11 -6.1 -19.119 57.452 34.248 14.288 -9 63.930 -5.3 0.9 42.1 6.615 1.6 13.715 21.2 202.8 -21.4 -5.488 19.715 20.7 3.2 -5.2 3.6 10 -22.4 3.533 170.4 -3.4 -10.1 -11 -12 -10.2 -5.548 62.1 191.210 8.9 -19.995 -12.517 47.6 -5.919 -12.3 203.6 1.278 31.8 177.069 70.7 170.180 0.5 -9.3 12.504 -19.7 192.776 39.8 108.848 -3 21.1 -2.694 -9 231.587 6.8 13.9 2.1 24.071 -5 111.744 -8.655 -19.8 39 .1 84.9 222.9 -0.2 3.672 1.4 80.775 -1.651 -9.548 -18.2 6.9 208.803 159.901 25.749 16.406 -8 6.1 -5.110 24.4 -10.999 52.326 3.336 10.5 180.777 29.495 -6.247 26.968 123.7 -1.592 1.647 9.614 40.151 -3.7 3.6 191.984 -6.655 11.504 -55.2 152.1 7.6 -8.8 1.514 20.395 -6.6 195.395 -4.515 11.761 24.4 -1.9 183.185 -230 49.802 -5.3 150.8 2.8 -14.468 871 52.871 0.6 5.440 -5.3 38.967 -12 6.1 -6.020 57.9 23.3 -12.460 0.618 9.1 215.8 -14.4 3.723 24.5 -42.309 27.532 -6.1 -2.1 193.1 5.172 -0.6 12.521 23.683 156.5 214.2 194.3 35.812 151.228 -6.6 -0.762 36.3 -18.606 2.026 179.834 -1.137 25.471 25.Οικονομικά στοιχεία σε τρέχουσες τιμές 2009* 2009/2008(1) % 2010* 2010/2009(1) % 2011* 2011/2010(1) % 2012 2012/2011(1) % 205.680 184.8 225.638 -20.3 16.8 -21.564 -1.9 -4.1 6.452 -0.222 26.9 -8.382 12.917 -4.487 -26.404 71.081 -0.2 73.078 -9.914 2.482 -6.8 -3.064 -17.304 -7.8 117.286 25.456 -5.345 26.8 -1.9 -8.7 -20.154 139.719 -6.8 32.4 3.053 51.002 59.5 163.815 9.8 162.

...68 101.61 102..76 100. .... Στέγαση .4 0..95 102.56 101... .. .74 93.. .... . . .93 116.824 3..98 99..........45 125.196 106..95 47. .2 2. ..9 4.68 97...40 115. ...00 101. ..990 113. . .21 102.12 114.313 98.. ..62 73.. πολιτιστικές δραστηριότητες ...97 93.6 2..856 96. . .. ..92 99..27 95.73 34.200 109.4 3.63 93... .. .183 110..6 5. . ..819 104. . ...... ....576 100....469 95..480 90.01 100....30 99..00 100. ..00 104.06 103. ..... ...9 3. . ...593 111...50 100.20 109. Eπικοινωνίες . .53 126.815 109...13 102.98 106.20 92. .89 100. .. .... Διαρκή αγαθά.....16 123.86 91.56 100..20 94. .5 . ....41 94. ..73 91.11 91.. ......13 98.00 Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά ..629 110. .5 3. ....22 90...01 98.86 98.9 3..88 .40 94. .. .37 91.68 97.18 104.00 45. . Εξέλιξη ετήσιων μεταβολών του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (2009=100.. .. . . ..510 3. .849 110.000..00 101.0 3. 4..63 102.1 3. .2 1. . .. .. .. ..77 30..80 100.. Eκπαίδευση ..21 93..48 98....80 93.6 3..07 100... . .000 103..80 86..49 116.63 96.. . .71 108. . Mέσοι ετήσιοι υποδείκτες ομάδων ειδών ΔTK (2009=100. . .0 2. ...9 2. . . .. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 92. . Άλλα αγαθά και υπηρεσίες .. .. .... .. ..5 2.. .00 106..93 104.68 107... ..Οικονομικά στοιχεία 3.. .8 87...50 107.02 101.... . Ξενοδοχεία.47 100.261 101.. ....99 88. .75 40 98..37 100...........207 108... .76 123.05 100.54 100. Ένδυση και υπόδηση . ... 1... .. .. είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες .73 90.3 1..440 92. ..13 100. ..12 100. .. .. .. .87 99.. . . .00 102.4 3. Mεταφορές ...00 114. Aναψυχή... .00 70. ... . ....53 124.30 101... ...91 100..7 3.....1 3...09 89. . . . καφέ και εστιατόρια . .... ... . ..39 97. ...2 4..13 100..28 95.81 96..0) Μέση μεταβολή 12μηνης περιόδου Μεταβολή 12μηνης περιόδου Έτος 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Δείκτης Δεκεμβρίου Mεταβολή % Mέσος ετήσιος δείκτης Mεταβολή % 89. . ...88 87... .. . Aλκοολούχα ποτά και καπνός .. ..0) Oμάδες αγαθών και υπηρεσιών Σταθμίσεις 2006 ‰ Γενικός δείκτης ..922 119. .....781 108....89 96. ..92 101.. .00 132..00 104.00 100.. .931 117...... .68 77.. ..91 104.2 2.51 97.... Yγεία .. .76 102.655 93.82 171... . ...38 94.00 102. .81 100.

.48 112.38 6.90 112.17 123. . .92 112.07 102.2 -0.82 112.43 115.53 118. .19 117.60 123. . .50 106.59 114. .86 108. .64 105.09 123. .20 111. . . Φεβρουάριος . .38 119.79 115.59 112. .11 105.57 105. .2 0.70 97.76 112.30 100. .62 111.1 0. . .90 112. . Φεβρουάριος .0) Mήνας Ιανουάριος .85 107.40 110. .61 Ιανουάριος .06 109. . . Μηνιαία εξέλιξη του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή με σταθερούς φόρους (2005=100.91 116.2 -0. . . Μάρτιος .9 0.02 124.98 121.22 113.4 1. . Απρίλιος .25 116. .96 123. Ιούνιος .4 -0. . .5 0. . .66 Ετήσια μεταβολή Μέση ετήσια μεταβολή % % 2012/2011 2012/2011 1. Αύγουστος . Μάρτιος . . .20 115. . .7 0.7 0. . . Δεκέμβριος .57 115. . . . . .1 -0. .40 117.56 113. .75 107. . .3 -0.60 121. . .16 104. Νοέμβριος . . Μάιος .1 0.96 111. .47 113. . .88 101.78 120. . . Απρίλιος .67 100.67 109. . .69 106. .1 1. .03 99. . . 98.2 1.90 103.97 115.40 115.35 122.4 0.84 103. .0 0.2 0.68 111. .0 0. . Οκτώβριος .56 123. .02 101.73 118. .03 123. . .01 115.51 118.19 120.06 114.15 119. .31 114.73 104.37 117.44 122. . . .68 121. . .02 109.77 114.00 103.54 119. Σεπτέμβριος .16 112.83 104. .50 100. .80 110. . Ιούλιος .95 115.80 122. . . . Οκτώβριος .37 122. .22 115.32 101.70 123. .3 0.02 117. Σεπτέμβριος .29 111.96 111. .67 100. .30 115. . .21 111.0) Mήνας Δείκτες 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Μέσος ετήσιος . Μηνιαία εξέλιξη του γενικού εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (2005=100.45 99.83 122.31 106.36 121. Ιούλιος . 100. .70 111.76 103.64 119. Mέσος ετήσιος δείκτης . .19 122. .18 124.54 101. .91 111. .52 115.Οικονομικά στοιχεία 5.96 104.1 0.2 1. . .05 104. .99 113. . Νοέμβριος .82 103.6 0. .82 118. . . .13 112. . .98 112. Δεκέμβριος . Ιούνιος .96 103. .73 114. Δείκτες 2011 2012 112. Μάιος .51 114.11 107.22 108. .56 100. .77 111. .1 41 . . .21 114.37 119. .44 115.17 122. . . . .70 115. .3 1.60 120.90 101. Αύγουστος . .66 106. .14 98.84 110.96 112. . . .

. .4 0. . . . Ρουμανία . Λιθουανία . . . . . . . . .7 3.3 2. . . . . . . . . . Ηνωμένο Βασίλειο .5 3. .7 2. . . . . . . . . . .6 2. . .7 2. .1 1. . . . Ισπανία .7 2.2 (1)2. . . . . . .2 -1. .7 1. . . . .0 -0. . .8 2. .6 2.0 1. . . .7 2. . . .1 2. .3 (1)1. .4 0. .1 2. . .9 3. .4 2. Εσθονία .8 3. . .7 6. . . . . . . . . .6 3. . .1 2. . . .5 1. . . .2 3. . . .6 2. . .Οικονομικά στοιχεία 7.2 3. . . . .4 3. . . 42 . . .2 0. Τσεχική Δημοκρατία . .2 3.7 3.9 2. . . .4 0. .6 1. . 2. . . . . . .9 0. . . . . . . . . . . . . . .1 1. .7 2. . . .9 1. .6 3. . . . .9 3. . . . .9 3. . .7 -0. . . Κύπρος .8 1. . . . . . . .2 4. . . Γαλλία .4 2. . .4 2. . . . . . . . . . . . . .5 (1)2. .1 0. . .3 4.3 1. . . . . . . . . .9 5. . . .7 4. .6 2. . . .0 0. .4 2. . . . .0 4. .7 -1. . Βέλγιο . . .8 2. . . .1 3.2 4. . .1 2. . . . . . . (1) Διαφέρει ο ορισμός. . .2 4. Πορτογαλία . . . . .0 2.5 3.9 3. . . . . . . . . . . . Λουξεμβούργο . . . . .1 -1. . .0 1. .9 1. . . . .0 5. . . . . . . .1 1. . . . . . .2 5. . .1 3. . . . . . . .1 1. . . .5 3. . . . . . . . . .2 2. .2 4.6 1. . . .4 2.6 4. Ιρλανδία .8 1. Λετονία . . . . . . . . . . . . ΕΕ: Εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή. Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής % Χώρες 2009 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία . .2 3. . .0 0. . . . . .6 2. . . . . Ολλανδία . . . . . .0 4. . . . . . . .3 3. .5 2.3 0. . .2 0. .9 1. . . . Ιταλία . . . . . . . . . . . .2 4. . .8 0. . . . . . . Κροατία . .1 2. . . . . . . . . . . . . 0. . . Φινλανδία . . .4 2.3 2. Γερμανία .2 1. . . .7 2. . . . .2 1. . . . .8 (1)3. . . Σουηδία .1 5. . . . . . . Μάλτα . . Πολωνία .7 3.8 3. .2 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . . . . .9 0. .3 3. . . . . Σλοβακία . . . Δανία .9 0. Σλοβενία . . . .2 2. . . . . . . . . . . . . . Ελλάδα . . . . . . . . . . . .5 Π η γ ή : Eurostat. .2 1. Ουγγαρία . . .

. . . . Λιθουανία . . . . . . . . Σλοβενία . . . . 44 128 112 59 54 61 65 63 47 124 80 46 126 109 61 59 66 66 65 47 127 80 47 125 110 61 62 70 66 66 49 128 79 Π η γ ή : Eurostat. . . . . . Ελλάδα . . . . . . . . . . . . Βέλγιο . 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ισπανία . . . . . . . . . Φινλανδία . . . . . . . . . . . . . . . . Σλοβακία . Ιταλία . . . . Κύπρος . . . . . . . . . . . . Σουηδία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ρουμανία . Γαλλία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Εσθονία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Πορτογαλία . . Τσεχική Δημοκρατία . . . . . . . . . Ολλανδία . . . . . . . . . . . . . . . . . Κροατία . . . . . . . . . . Δανία . . . . . . . . Γερμανία . . . . . . . . . . . . . . . . * = Προσωρινά στοιχεία. . Ηνωμένο Βασίλειο . . . . . . . . Ουγγαρία . . Πολωνία . . . . . . . . 128 120 109 119 *87 63 127 100 101 97 268 86 131 81 73 84 114 129 119 109 121 *79 67 129 99 100 95 272 86 131 78 73 84 115 131 119 108 122 *75 69 130 97 99 91 272 86 129 75 75 82 115 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . . . . . . . . . ΕΕ: Κατά κεφαλή ακαθάριστο εγχώριο προϊόν βάσει των ισοτιμιών αγοραστικών δυνάμεων Χώρες 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία . . . Λετονία . . . . . . . . . . . . . .Οικονομικά στοιχεία 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Μάλτα . . . . . . . . . Λουξεμβούργο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ιρλανδία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . Σουηδία . . . . Πορτογαλία . . .8 -6. .6 -7. .8 -9. . .9 -2. . Φινλανδία . .5 -3. . . .1 -6.1 -4. . . .1 -5. .8 -3. . . . . .7 -1.3 -0. . . . .0 -5. Πολωνία . . . . . . .2 -8. . . . . . .7 -5.6 -10. . . . . . . . .5 -5.7 -5. . .8 -7. . .8 -2. .5 -2. . .9 -3.1 -15. . . ΕΕ: Έλλειμμα/πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ Χώρες 2009 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία . . . . . . . .4 Π η γ ή : Eurostat. . .7 -11. . . .3 -4. . . . . . . . . .8 0. .0 -0.3 -7.7 -5.8 -3. . . . . . .4 -4.6 -10. . . . .5 -3.7 -4. . . . . . . . .9 -6. . . .2 -3. Σλοβακία . . . . . . . . . . . . .3 … -1. .3 -5. . . . .3 -7. . . . . . .6 -2. . . . Ολλανδία . . .6 0. .9 -2. . . . . .4 -3. Βέλγιο . .5 -4. . . . . . . .7 -5. . . . . . . . . . . . . . . . .3 -3.8 -3. .. . . . . . . . .4 -9. . . . . . . . . . .4 -9.5 -10. . .8 … -3.2 -4. Ιρλανδία . . . . . .8 -2. . . . . . Λιθουανία . . . . . . . . -4. . . Λουξεμβούργο . . . . . .4 -4.8 -7. . . . . . . . . . . . . . . Γαλλία . . . . . .2 -3.6 -5. .1 -6. . . . . . . .3 -0. . . . . . . . Κροατία . . . .5 -4. . .9 -3. .5 -4. . . .8 -9. . Ελλάδα . . . Μάλτα .Οικονομικά στοιχεία 9.1 -9. . . . . . . .3 -0. Γερμανία . . . .0 -1.2 -2. . .9 -4. . .1 -9. . . . .0 -6. . .0 -6. . . .2 -10. . .0 -13.2 -1. . . . . .9 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία .2 -5.8 -4. .9 -4. . . .0 -6. . .5 -4. .6 -7. . Ισπανία . . . . .8 0.3 -4. . . . . . . . . .3 -4.7 0. .9 -0. .4 -0. . . . . Κύπρος . . Ρουμανία .2 -2. .8 -9. Λετονία . . . . . . -5. .1 -0. Τσεχική Δημοκρατία . .8 -3. . .1 -10. . . . . . Δανία . . . . . .2 -13. . . . . . .1 -7. . . . 44 . . . . . . . . Ηνωμένο Βασίλειο . . . . . .8 -7. . .. . . . . Σλοβενία .5 -6. .0 -0. . .2 … -8. . . . . . . .5 -3. .3 -0. . . . .6 -3. . . Ουγγαρία . Ιταλία . . . . .5 4. . .2 -30. . . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. . .9 -11. . . . . . . . . . .5 1. . Εσθονία . . . . . . . . . .6 -5.5 -3. . . . .4 -5.6 -2. . . .

7 79. . . . Φινλανδία . . . . . . . .5 … 41.5 72.8 83.Οικονομικά στοιχεία 10.4 60.9 49. . Ρουμανία .2 106. . .2 16. . . . Δανία . . . . . . . . .5 108. . . . . . . . . . . . .4 82.2 34. . . . . . . . . . . Ιταλία . . .4 63. .3 19.6 40.3 61. . .9 116. . . . Λιθουανία . . .8 38. Εσθονία . . . . . . . . . . . 69. . . . . .. . .4 37. . . . . . Γαλλία . .9 23. . . . . Λετονία . . .5 129.3 46. .0 38. .3 36.5 45.4 58. . .8 53. . Σλοβακία . . . .2 55. . Σλοβενία . . Λουξεμβούργο . .0 85. . . . . . . . . . . 14. . .3 66. . . . . . . . Ελλάδα . . .3 6. . .1 53. . . .6 37. . . . . . . . . . . . . . .8 80. . . .4 37. . . . .4 148. . . . .1 71. . . . . . . . . . . . .. . . .8 54. . . . .9 38.8 85.6 34. . . . . . . . . . . .8 20.6 84. . . Ολλανδία . . . . . . . . .5 119. . = Δεν υπάρχουν στοιχεία διαθέσιμα. Τσεχική Δημοκρατία . . .8 30. . . . . . . . . .4 85. . . .7 38.1 18. . . . . . . . . . . . ΕΕ: Ακαθάριστο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ Χώρες 2009 2010 2011 2012 Ευρωζώνη Αυστρία . . . . . .2 45. Σουηδία . .8 72. Ουγγαρία . Μάλτα . .4 … 44. . .2 81. .6 52. . . . . . . . . .2 95. . .7 67.9 29.3 43. . . . . . . .0 73. . . . Πορτογαλία . . . . .8 18.7 35. . . . . . . . . . . . .2 127. . . . .8 Π η γ ή : Eurostat. . .2 123. .7 79.8 50. . . .6 72. .8 71. . . . . . Γερμανία . . . . .3 65. . . . .1 94. . . . . . . . . .6 48.0 Εκτός Ευρωζώνης Βουλγαρία . Ιρλανδία .3 70.1 117. .5 39. . . . .9 81.2 74. . .2 42. .5 97. . . . . .0 95.0 43. .7 92.2 67.7 7. . .3 46. .3 79. .6 90. . . . . . . . Πολωνία . . . Ηνωμένο Βασίλειο .4 40.7 40. . . . . . . . . . .6 35. . .5 15. . . . . . . .1 61.4 170.8 16. . .1 54. . . . Κύπρος . .5 81. . . . . . . . . . . . . 45 . Ισπανία . . .3 120.4 69. . . .5 82. .4 99. .0 … 40. .7 79. Κροατία .0 41. . . . .6 42. . . . .9 10. .8 90. . . . . . Βέλγιο . . . . . . . .8 35.4 56. . . . . . . . . . . . .9 156.3 6. . . . . . . . . . . . . .2 64.

g r H EL LEN IC S TA TIS TI CAL AUT HOR IT Y GREECE in figures 2013 .w w w . s t a t i s t i c s .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful