Fisa de observatie Gligor Andrei

• Data: 3.12.2013
• Clasa: a VIII-a B
• Unitatea de învăţare: Statele medievale româneşti şi relaiile lor !" statele ve!ine
#n se!olele I$-$VIII
• Lecţia: %oliti!a de !r"!iada a voievo&ilor
• Tipul lecţiei: le!ie mi't( )dobândire de !"noştine* sistemati&are* e'ersare şi
eval"are a !om+etenelor de m"n!( intele!t"al(,
• Metode:
Expozitiv-euristice:M1-#nv( area +rin des!o+erire- ț M2-e'+li!aia* M3-!onversaia
e"risti!.
Interactive: M5-!om+araia* M6-!onversaia e'aminatoare* M7- demonstra ia* ț M
- +roblemati&area
• !nstru"ente de evaluare: veri/i!area /rontal. oral(* observarea sistemati!(* /i ( ș
de l"!r"*
Data: 00.01.2012
Clasa: a VIII 3a B
Unitatea de învăţare: 4onstit"irea 5omaniei 6oderne
Te"a lecţiei: 4onstit"irea stat"l"i national roman modern si evol"tia a!est"ia la
s/arsit"l se!ol"l"i $I$ in!e+"t"l se!ol"l"i $$-
Tipul lecţiei: de sistemati&are* a+ro/"ndare
Metode: expozitiv-euristice: M1: e'+li!a ia- ț M2: !onversa ia e"risti!(- ț
interactive: M3: !onversa ia e'aminatoare- ț M#: !om+ara ia- ț M5 +roblemati&area-
$or"e de or%ani&are a activităţii: /rontal(* individ"al(
• Data: 20.10.2013
• Clasa: a V-a B
• Unitatea de învăţare: 7rient"l Anti!
• Lecţia: 5egate si Im+erii din 7rient"l Anti!.St"di" de !a& : 8gi+t si %ersia
• Tipul lecţiei: le!ie mi't( )dobândire de !"noştine* sistemati&are* e'ersare şi
eval"are a !om+etenelor de m"n!( intele!t"al(,
Metode si procedee: 61: 4onversatia e"risti!a- 62:diagrama Venn - 63:demonstratia-
62:!om+aratia - 61:4onversatia e'aminatoare 69-e'+li!atia- 6: +robelmati&area
• !nstru"ente de evaluare: veri/i!area /rontal. oral(* observarea sistemati!(* /i ( ș
de gr"+
• Data: 20.10.2013
• Clasa: a VIII-a B
• Unitatea de învăţare: Statele medievale romanesti si relatiile lor !" statele ve!ine
in se!olele I$-$VIII
• Lecţia: ;ransilvania de la voievodat la +rin!i+at
• Tipul lecţiei: le!ie mi't( )dobândire de !"noştine* sistemati&are* e'ersare şi
eval"are a !om+etenelor de m"n!( intele!t"al(,
• Metode:
Expozitiv-euristice: M1-8'+"nerea M2-e'+li!aia* M3-!onversaia e"risti!.
Interactive: M#-!onversaia e'aminatoare* M5- demonstra ia* ț M6- brainstroming*
M7-%roblemati&area M-4om+aratia
• !nstru"ente de evaluare: veri/i!area /rontal. oral(* observarea sistemati!(* /i ( ș
de l"!r"
Data: 1.02.2012
• Clasa: a VIII-a
• Unitatea de învăţare: 4onstit"irea 5omâniei 6oderne
• Lecţia: 5omanii din a/ara 5omaniei
• Tipul lecţiei: le!ie mi't( )dobândire de !"no tin e* /ormare i e'ersare de ș ț ș
de+rinderi i abilit( i, ș ț
• Metode:
• 8'+o&itiv-e"risti!e:M1-#nv( area +rin des!o+erire- ț M2-e'+li!aia* M3-
!onversaia e"risti!.
• Intera!tive: M#-!om+araia* M5-!onversaia e'aminatoare* M6-+roblemati&area
M7' demonstra ia ț
• Te(nici de evaluare: veri/i!are /rontal( oral(* intereval"are.
<ata : 21.03.2012
4lasa : 21.03.2012
=nitatea de invatare: >"mea 5omana
>e!tia: 5a&boaiele %"ni!e
;i+"l le!tiei: le!ie mi't( )dobândire de !"no tin e* /ormare i e'ersare de de+rinderi i ș ț ș ș
abilit( i, ț
Metode si procedee: 61: 4onversatia e"risti!a- 62:diagrama Venn - 63:demonstratia-
62:!om+aratia - 61:4onversatia e'aminatoare 69-e'+li!atia- 6: +robelmati&area

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful