You are on page 1of 1

LEMBAGA PEPERIKSAAN

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA


TAJUK SP KSSR DSP
CADANGAN
KAEDAH
PENTAKSIR
AN
TARIKH
PERATUS 8.1 B1D3E1 LISAN
1) Guru menyediakan kad simb!
") Guru memin#a murid memi!i$ kad simb! %era#us yan& be#u!
'Hak Cipta Kerajaan Malaysia/LP KPM/PBS/MatematikTahun 3/Item Contoh
%