You are on page 1of 7

KSSR

MATEMATIK TAHUN 3
JISIM

JAWAB SEMUA SOALAN

(B5D1E1) & (B5D1E2)


1.) Terdapat 1 kg kentang dalam satu plastik
beg. Selepas semua kentang itu dikupas,
berat kentang itu menjadi 950 g .
Berapakah berat sisa kentang yang telah
dikupas itu dalam g.

Cara penyelesaian :

Berdasarkan model Polya.

1) Memahami

1 kg kentang dalam beg plastik
berat kentang selepas dikupas = 950g
berapakah berat sisa kentang yang telah dikupas itu dalam g.

2) Merancang

Operasi tolak
Strategi 1: guna formula penukaran unit kg kepada g.
Strategi 2: guna kaedah rumah jisim

3) Melaksana

Strategi 1:

formula: 1 kg = 1000 g
1000 g 950 g = 50 g
Strategi 2: Rumah Jisim

1 kg 950 g = 50 g
= 0.050 kg
= 0 kg 50 g
4) Semak semula

950 g + 50 g = 1000 g


kg g

1 0 0 0
- 0 9 5 0

(B6D1E1)


2.) Mak Temah telah membeli 8 kg buah
rambutan. Apabila sampai ke rumah
beliau telah memberikan 2/8 kg daripada
buah rambutan itu kepada jirannya.
Berapakah jumlah dalam gram rambutan
yang tinggal.