You are on page 1of 1

DNYLE BUGNYLE TRK DI POLTKASI

Gz d politikas sorularyla ilgili ir kaya varlas


gerekiyorsa ieleesi gereke de . yzyl oryatalist alalarda
veya . yzyl so eyreide ive kazaa slai hareketlerden ziyade
Cuhuriyeti kurulduu de ile souk sava dei arasda kala zaa
diliidir. k u de ieriside e proaktif ir at odakl d siyaset
izlei e de dou edeiyetiyle ir araya geliitir. . yzyl ikii
eyreide izlee defansif usurlara dayal d politika Trkiye'i gz
dyasdaki perspektifii teellerii oluturutur.
T u de alay, geite u yana yayla kltr
eisei ola u edeiyette i siyasi kltr ile uluslararas kou arasda
uyuazla seep olutur. D siyasetle i siyaset arasdaki u uyuazlk
halk asda irok desel siyasi terihlere seep olu ve u hareket
Trk D Siyasetii teellerii yava yava yerie oturas salatr.
Trk d politikasda desel olarak lke ii diaiklerin
aladrlarak da al yaplas plala aak gerek PKK gerek Sevr
sendromu, 198'l yllara kadar uluslararas areada Trkiye'yi edilgen ve pasif
ir kiilie rdrtr ylee i diaiklerle al srei de sekteye
uratr.
T u uyuazlklar sregelesii soularda irisi de
Avrupa' ize akdaki deii olutur. Douu Batya e yak oktas
ola Trkiye'i yllar oyu sre slai alay altdaki u defasif yaps,
Avrupal'lar gzde izdii sla iaj, 'lerde sora eydaa
gelen Irak ve Filisti olaylaryla tlei ve Avrupa'daki slalar
zeride ikincil toplum etkisi oluturutur. Trkiye'i duruunun her zaman
yurtddaki Trk ve Msla toplular durulara g vereei
uutulaal, adlar oa gre atlaldr.
'li yllarda yapla d politika atayla pasifize olu ir yapda
kurtula aas lkeyi d politikada yei dee srklei ve ugk
kojoktre uygu ir stratejik plalaa yaplaya alld somut olarak
halka gsterilitir. Bu yei de Trk d politikas kedi toplusal yaps
ve geii ile tletii ir dedir. Bu yei dele irlikte ir nebze de
olsa Avrupa'daki Trkleri "biz Avrupa'da kimiz" sorusalda kurtulalara
katk salayaaktr.
Ali Ouralp NAL