P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Jun 08, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2014

pdf

text

original

סב " ד ק " רד ו ' לאעמשי םיחבז מ - אמ

הוי רפ היל אתאו " ל כ ' תא ' ' םדב ' ' בטו י ל ה ' חישמ ןהכ רפמ

ןברקל ןברק וושוה אלש םוקמב
רבד םלעה רפ
www.swdaf.com 1
רובצ לש
רפ יאהד ריעש יאהו
םישעמל םישעמ וושוה
והב ביתכד יאמל
ריעש הוי לש " כ
םינפל סנכנ אל הזו םינפל סנכנ הז םאו
1+7 תואזה םידבה ןיב ךירצהש תודובעה השעמ םוקמ לכמ
הניש אל םהינשל

תכורפה לע ולאו תכורפה לע ולא
1+7 תואזה תכורפה לע 7 תואזה תכורפה לע
7 תואזה תכורפה לע
תונרקה לע ולאו תונרקה לע ולא
4 תונתמ בהזה חבזמ תונרק 4 תונתמ בהזה חבזמ תונרק
4 תונתמ בהזה חבזמ תונרק

7 תואזה בהזה חבזמ רהט לע


הזהו ועבצאב ןהכה לבטו ועבצא עבצאב ולאו עבצאב ולא

" לבטו " גפסמ אלו
" תא " עבצאבש ןימא רישכהל
עא " ריעשב היב ביתכ אלד ג " לבטו " ,
" תא " , וא " םדב " אכיאד יוניש הז ןיא
יאמב אהד לכה תא שריפ אל רמימל
ינש אל שריפד
ינשה ףדב ןייע
" םדב " םדב אהיש
ארקיעמ הליבט רועש


לק רמוחו


רפ חישמ ןהכ *
ןברקל ןברק וושוהש םוקמ
רפ יאהד רפ יאהו
םישעמל םישעמ וושוהש ןיד וניא
רפ הוי לש " כ
תוושה תודובע השעמ וושויש ןיד וניא
םהינשב
1+7 םידבה ןיב תואזה
תכרפד תואזה ןוגכ
1+7 תכורפה לע תואזה 7 תכורפה לע תואזה
7 תכורפה לע תואזה
בהזה חבזמ לשו
4 בהזה חבזמ תונרק תונתמ 4 מ תונרק תונתמ בהזה חבז
4 בהזה חבזמ תונרק תונתמ

7 בהזה חבזמ רהט לע תואזה


תא ןהכה לבטו ועבצא ו עבצא הזהו ועבצאב

" לבטו " לו גפסמ א " לבטו " גפסמ אלו
" תא " עבצאבש ןימא רישכהל " תא " עבצאבש ןימא רישכהל
הוי רפ היל אתאו " ל כ " תא " " םדב "
" לבטו " ןמ םותס דומליו חישמ ןהכ רפמ
ק יאהב שרופמה " ו
" םדב " םדב אהיש " םדב " םדב אהיש
ארקיעמ הליבט רועש ארקיעמ הליבט רועש

* שר תטישל " ר תטישל לבא י " צ ת " רובצ לש רבד םלעה רפ ל
סב " ד ק " רד ו ' לאעמשי םיחבז מ - אמ
היל אתאו ריעש הוי " כ םיבכוכ תדובע יריעשמ

וושוה אלש םוקמב ןברקל ןברק
www.swdaf.com 2
רפ רבד םלעה רפ יאהד ריעש יאהו
רובצ לש
םישעמל םישעמ וושוה
והב ביתכד יאמל
ריעש הוי לש " כ
םינפל סנכנ אל הזו םינפל סנכנ הז םאו
1+7 םידבה ןיב תואזה ךירצהש תודובעה השעמ םוקמ לכמ
הניש אל םהינשל

תכורפה לע ולאו תכורפה לע ולא
1+7 תכורפה לע תואזה 7 תכורפה לע תואזה
7 תכורפה לע תואזה
תונרקה לע ולאו תונרקה לע ולא
4 בהזה חבזמ תונרק תונתמ 4 בהזה חבזמ תונרק תונתמ
4 בהזה חבזמ תונרק תונתמ

7 בהזה חבזמ רהט לע תואזה


הזהו ועבצאב ןהכה לבטו ועבצא עבצאב ולאו עבצאב ולא

" לבטו " גפסמ אלו
" תא " עבצאבש ןימא רישכהל
עא " ריעשב היב ביתכ אלד ג " לבטו " ,
" תא " , וא " םדב " אכיאד יוניש הז ןיא
יאמב אהד לכה תא שריפ אל רמימל
ינש אל שריפד

" םדב " םדב אהיש
ארקיעמ הליבט רועש


לק רמוחו


ןברקל ןברק וושוהש םוקמ
ריעש םיבכוכ תדובע
יאהד ריעש יאהו ריעש
םישעמל םישעמ וושוהש ןיד וניא
ריעש הוי לש " כ
תוושה תודובע השעמ וושויש ןיד וניא
םהינשב
1+7 םידבה ןיב תואזה
תכרפד תואזה ןוגכ
1+7 תכורפה לע תואזה 7 תכורפה לע תואזה
7 תכורפה לע תואזה
בהזה חבזמ לשו
4 בהזה חבזמ תונרק תונתמ 4 בהזה חבזמ תונרק תונתמ
4 בהזה חבזמ תונרק תונתמ

7 לע תואזה בהזה חבזמ רהט

עבצאו

תא ןהכה לבטו ועבצא הזהו ועבצאב

" לבטו " גפסמ אלו " לבטו " גפסמ אלו
" תא " עבצאבש ןימא רישכהל " תא " עבצאבש ןימא רישכהל
היל אתאו ריעש הוי " ל כ " תא " " םדב "
" לבטו " וע ריעש " כ ןמ םותס דומליו
ק יאהב שרופמה " ו
" םדב " םדב אהיש " םדב " םדב אהיש
יעמ הליבט רועש ארק ארקיעמ הליבט רועש

שקיהמ דמלה רבד יכו
קב דמלמו רזוח " ו
" תאטחה " ולא
םיבכוכ תדובע יריעש
היל אתאו ריעש הוי " כ
יריעשמ וע " קב כ " ו

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->