You are on page 1of 1

Criterii evaluare proiect programare Web

Sa se realizeze un site HTML care sa implementeze tehnologii PHP/MySQL si


sa gestioneze o baza de date Mysql prin intermediul unei forme HTML. Site-ul
trebuie sa respecte si urmatoarele cerinte:

1 punct se acorda din oficiu.
1. Operatia de adaugare date Mysql utilizand o forma html 1,5p
2. Operatia de stergere de date Mysql /forma 1,5p
3. Operatia de actualizare a datelor Mysql/ forma 1,5p
4. Operatia de cautare a datelor Mysql /forma 1,5p
5. Utilizarea unui menu (js sau css) 0,5p
6. Utilizarea a 5 script-uri js 0,5p
7. Definirea unei clase, definirea/utilizarea a 2 metode 0,5p
8. Incarcarea de fisiere utilizand forme 0,5p
9. Utilizarea de cookie-uri 0,5p
10. Implementarea unui serviciu Web SOAP utilizand fisiere WSDL0,5p