11,223.77 24,737,189.

96 92764462 1039128
107,764,462.36 64658677.41 32371.59
969,880,161.20 64743178
484940080.6 32371589
230964048.4
<img src="http://b.scorecardresearch.com/p?c1=2&c2=7838015&cv=2.0&cj=1" />
"Konaklı Metal Mad. San. Tic. A.Ş. tarafından; Giresun ili, Yağlıdere İlçesi, Güllüce Köyü ile Alucra İlçesi, Tohumluk Köyü sınırları içinde yer alan 1.692,74 hektarlık 53962 (ER:2428309) ruhsat numaralı IV. Grup işletme ruhsatlı maden sahasının 21,2790 hektarlık alanında “Altın-Bakır Madeni” işletmesinin yapılması planlanmaktadır.
Maden sahasından açık işletme yöntemi ile üretim işlemleri gerçekleştirilecek olup, sahadan tüvenan olarak üretilen altın-bakır madeni, saha içinde herhangi bir zenginleştirme, kırma eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmadan, işlenmek üzere Gümüşhane ilindeki Koza Altın İşletmelerine ait Demirkaynak (Mastra) işletmesine götürülecektir.
Söz konusu projenin ömrü 27 aydır. Proje ömrü boyunca maden sahasından toplam (Altın Bakır Cevheri + Pasa) 3.423.291 ton üretim işlemleri gerçekleştirilecektir. Üretim sonrası ortaya çıkartılan 3.423.291 ton malzemenin yaklaşık 2.384.053 tonu pasa geriye kalan 1.039.238 tonu ise Altın-Bakır cevheridir.
Projenin ÇED süreci Bakanlığımız tarafından yürütülecektir. ÇED sürecinde halkın katılımı toplantısı düzenlenecek olup, zamanı/tarihi şimdiden öngörülememektedir.
CED sürecinde halkın bilgilendirilmesi amacı ile duyurular yapılacaktır."
1039238
2384053 2207.506
2.294039479
220.7506
8250 1500
200
"Konaklı Metal Mad. San. Tic. A.Ş. tarafından; Giresun ili, Yağlıdere İlçesi, Güllüce Köyü ile Alucra İlçesi, Tohumluk Köyü sınırları içinde yer alan 1.692,74 hektarlık 53962 (ER:2428309) ruhsat numaralı IV. Grup işletme ruhsatlı maden sahasının 21,2790 hektarlık alanında “Altın-Bakır Madeni” işletmesinin yapılması planlanmaktadır.
Maden sahasından açık işletme yöntemi ile üretim işlemleri gerçekleştirilecek olup, sahadan tüvenan olarak üretilen altın-bakır madeni, saha içinde herhangi bir zenginleştirme, kırma eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmadan, işlenmek üzere Gümüşhane ilindeki Koza Altın İşletmelerine ait Demirkaynak (Mastra) işletmesine götürülecektir.
Söz konusu projenin ömrü 27 aydır. Proje ömrü boyunca maden sahasından toplam (Altın Bakır Cevheri + Pasa) 3.423.291 ton üretim işlemleri gerçekleştirilecektir. Üretim sonrası ortaya çıkartılan 3.423.291 ton malzemenin yaklaşık 2.384.053 tonu pasa geriye kalan 1.039.238 tonu ise Altın-Bakır cevheridir.
Projenin ÇED süreci Bakanlığımız tarafından yürütülecektir. ÇED sürecinde halkın katılımı toplantısı düzenlenecek olup, zamanı/tarihi şimdiden öngörülememektedir.
"Konaklı Metal Mad. San. Tic. A.Ş. tarafından; Giresun ili, Yağlıdere İlçesi, Güllüce Köyü ile Alucra İlçesi, Tohumluk Köyü sınırları içinde yer alan 1.692,74 hektarlık 53962 (ER:2428309) ruhsat numaralı IV. Grup işletme ruhsatlı maden sahasının 21,2790 hektarlık alanında “Altın-Bakır Madeni” işletmesinin yapılması planlanmaktadır.
Maden sahasından açık işletme yöntemi ile üretim işlemleri gerçekleştirilecek olup, sahadan tüvenan olarak üretilen altın-bakır madeni, saha içinde herhangi bir zenginleştirme, kırma eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmadan, işlenmek üzere Gümüşhane ilindeki Koza Altın İşletmelerine ait Demirkaynak (Mastra) işletmesine götürülecektir.
Söz konusu projenin ömrü 27 aydır. Proje ömrü boyunca maden sahasından toplam (Altın Bakır Cevheri + Pasa) 3.423.291 ton üretim işlemleri gerçekleştirilecektir. Üretim sonrası ortaya çıkartılan 3.423.291 ton malzemenin yaklaşık 2.384.053 tonu pasa geriye kalan 1.039.238 tonu ise Altın-Bakır cevheridir.
"Konaklı Metal Mad. San. Tic. A.Ş. tarafından; Giresun ili, Yağlıdere İlçesi, Güllüce Köyü ile Alucra İlçesi, Tohumluk Köyü sınırları içinde yer alan 1.692,74 hektarlık 53962 (ER:2428309) ruhsat numaralı IV. Grup işletme ruhsatlı maden sahasının 21,2790 hektarlık alanında “Altın-Bakır Madeni” işletmesinin yapılması planlanmaktadır.
Maden sahasından açık işletme yöntemi ile üretim işlemleri gerçekleştirilecek olup, sahadan tüvenan olarak üretilen altın-bakır madeni, saha içinde herhangi bir zenginleştirme, kırma eleme ve yıkama işlemine tabi tutulmadan, işlenmek üzere Gümüşhane ilindeki Koza Altın İşletmelerine ait Demirkaynak (Mastra) işletmesine götürülecektir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.