P. 1
3nora eseji

3nora eseji

|Views: 18|Likes:
Published by antibarbarus
nora
nora

More info:

Published by: antibarbarus on Jun 09, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/09/2014

pdf

text

original

Zadatak za interpretativni esej: Nora (Kuća lutaka

)
Pred tobom je ulomak iz književnog djela.
Pozorno ga pročitaj, a zatim i smjernice ispod njega. Redoslijed ponuđenih smjernica ne
obvezuje te u tvom oblikovanju teksta.
Esej oblikuj kao zaokruženu cjelinu (uvod, razrada, zavretak ! i sadržajno i gra"ički#.
$voje tvrdnje obavezno potkrepljuj primjerima, citatima ili para"razama (%#&
'ajprije pii na list za koncept, a potom uredno prepii u zada(nicu (tu vie ne smije
ispravljati#.
Pokuaj osmisliti i naslov koji (e snažno odavati bit tvog eseja.
Pazi da tvoj esej bude pravopisno i gramatički u skladu s normama hrvatskoga standardnoga
jezika.
Esej treba sadržavati )**+%** riječi(,+ -* .#. Riječi prebroji i njihov broj napii na kraju.
/E01ER (poljubi je u čelo#2 0aku no(, moja ptico pjevice. 3obro spavaj, 'ora. 4 sad
(u
pročitati ta pisma. (on ode s pismima u svoju sobu i zatvori vrata.#
'5R4 (unezvjereno, pipajući naokolo, uzima Helmerov domino, ogrće ga i šapuće
brzo,
promuklo i isprekidano#2 'ikad vie da ga ne vidim6 'ikad& 'ikad& 'ikad&
(Omota si
glavu šalom.# 4 ni djecu. 'i nju ne. 'ikada, nikada& 5& 7oda, hladna kao led i
crna. 5,
beskrajna dubino& 8o sve9 o, da je sve ve( prolo& $ada otvara pismo9 sad
ga čita.
'e, ne& 'e jo& :bogom, 8orvalde, djeco moja& (Ona bi htjela projuriti kroz
predsoblje.
U tom trenutku otvori Helmer naglo svoja vrata i pojavi se s otvorenim pismom
u
ruci.#
/E01ER2 'ora&
'5R4 (glasno uzvikne#2 4h&
/E01ER2 ;to je ovo6 :na li ti to pie u ovom pismu6
Henrik Ibsen, ora ! "uća lutaka, treći čin
SMJERNICE
• Iznesi osnovne podatke o djelu: kojem književnom rodu i vrsti pripada.
• Prikaži kompoziciju djela i smjesti ulomak u kontekst djela.
• oju situaciju prikazuje ulomak! po "emu je to trenutak preokreta # $to je pret%odilo i kakav preokret
slijedi&
• Prikaži odnos supružnika ilustriran u prvoj 'elmerovoj replici ulomka.
• (pi$i Norinu situaciju! njezino raspoloženje i postupke u ponu)enom ulomku. *ime su oni potaknuti&
+to nam odaje re"enica: O, voda, hladna kao led i crna. O, beskrajna dubino!
• Re"enica: O, da je sve već prošlo. na,ovje$tava nastavak. akav&
• ako se razrje$ava situacija me)u supružnicima&
• (-jasni $to Nora kao lik predstavlja u europskoj dramskoj umjetnosti.
• Smjesti dramu u cjelokupan autorov stvarala"ki opus i o-jasni njezino zna"enje u razvoju europske
dramske umjetnosti.
Zadatak za interpretativni esej: Nora (Kuća lutaka)
Pred tobom je ulomak iz književnog djela.
Pozorno ga pročitaj, a zatim i smjernice ispod njega. Redoslijed ponuđenih smjernica ne
obvezuje te u tvom oblikovanju teksta.
Esej oblikuj kao zaokruženu cjelinu (uvod, razrada, zavretak ! i sadržajno i gra"ički#.
$voje tvrdnje obavezno potkrepljuj primjerima, citatima ili para"razama (%#&
'ajprije pii na list za koncept, a potom uredno prepii u zada(nicu (tu vie ne smije
ispravljati#.
Pokuaj osmisliti i naslov koji (e snažno odavati bit tvog eseja.
Pazi da tvoj esej bude pravopisno i gramatički u skladu s normama hrvatskoga standardnoga
jezika.
Esej treba sadržavati )**+%** riječi(,+ -* .#. Riječi prebroji i njihov broj napii na kraju.
<R5=$8432 8ražit (u svoje pismo natrag.
=5$P5>4 0?'3E2 'emoj.
<R5=$8432 /o(u. Pričekat (u /elmera. :ahtijevat (u da mi vrati moje pismo, jer da se
odnosi na moj
otkaz i nije potrebno da ga čita.
=5$P5>4 0?'3E2 'e, 'ils. 'e traži to pismo natrag.
<R5=$8432 4li ti si mi ba zbog toga pisala, zvala me da dođem&
=5$P5>4 0?'3E2 3a, jučer u prvom strahu. 4li otad su protekla dvadeset i četiri sata, i
ne(e
vjerovati to sam sve vidjela u ovoj ku(i. /elmer m o r a doznati istinu. 8a nesretna
tajna
mora na vidjelo, između njih mora do(i do iskrenog razjanjenja. 3osta je bilo
skrivanja i laži.
<R5=$8432 'o dobro, kako ti kaže. 4li neto mogu učiniti i učinit (u to odmah.
=5$P5>4 0?'3E (osluškuje#2 Požuri& ?di& ?di& Ples je zavren. 'ismo vie ni trenutka
sigurni.
<R5=$8432 Pričekat (u te dolje.
=5$P5>4 0?'3E2 3a, mogli bi me ispratiti do ku(nih vrata.
<R5=$8432 'ikad nisam bio ovako sretan. (On odlazi kroz predsoblje# vrata izme$u sobe i
predsoblja
ostaju otvorena.#
=5$P5>4 0?'3E (posprema malo i priprema svoj kaput i šešir#2 <akav preokret& <onačno
netko za
koga (u mo(i raditi9 živjeti@ dom u koji (u smjeti unijeti sre(u i zadovoljstvo. <ad bi
samo
brzo doli& (Osluškuje.% 4h, tu su. <aput&
Henrik, Ibsen, ora ! "uća lutaka, treći čin
$1AER'?BE
• ?znesi osnovne podatke o djelu2 kojem književnom rodu i vrsti pripada.
• Prikaži kompoziciju djela i smjesti ulomak u kontekst djela.
• Ckratko predstavi likove iz ulomka, njihove sudbine i njihove odnose s glavnim
likovima (nemoj prepričavati sadržaj#.
• Prikaži odnos gospođe 0inde i <rogstada ! u prolosti i u dramskoj radnji.
• 5 kakvoj je istini riječ koju /elmer m o r a doznati i zato gospođa 0inde smatra da
je on mora doznati6
• Protumači <rogstadovu rečenicu &li nešto mogu učiniti i učinit ću to odmah. i objasni
to je to učinio te kako je taj čin utjecao na rasplet radnje u drami.
• 5bjasni raspoloženje gospođe 0inde i preokret o kojem govori&
• Csporedi razvoj odnosa 'ore i /elmera te gospođe 0inde i <rogstada tijekom radnje
drame.
• Prikaži autorov dramski opis i nje,ov zna"aj kao re.ormatora europske drame # podro-nije na primjeru
drame Nora.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->