You are on page 1of 13

Cursuri de perfecionare

1
1
d
e
c
e
m
b
r
i
e
1 Particularitile evidenei contabile la entitile de producere
Componena i calcularea costurilor de producie.
Reglementarea consumurilor (standardele contabile, legea contabilitatii, politica
contabila a intreprinderii, normele de consum aprobate de intreprindere sau de organul
de resort)
Notiunea costuri de productie
Componenta costurilor de productie
Clasificarea costurilor de producere
Modul de determinare a componentelor costului de producere
Reflectarea costurilor directe
materiale
remunerarea muncii
Reflectarea costurilor indirecte
provenienta si acumularea consumurilor indirecte de productie
modul de repartizare a consumurilor indirecte de producere
reflectarea consumurilor indirecte nerepartizate
Repartizarea cheltuielilor indirecte
Documentarea consumurilor de productie
Organizarea evidentei contabile analitice
Formule contabile de reflectare a consumurilor
Modul de repartizare a cheltuielilor sectiilor auiliare interdependente!
Contabilizarea produselor neterminate i celor finite.
Notiunea de produs finit si produs in curs de eecutie
Constatarea productiei finite, documentarea, reflectarea contabil"
Determinarea productiei neterminate
1
Cursuri de perfecionare
Reglementarea consumurilor:
legea contabilitatii,
standardele contabile,
politica contabila a intreprinderii,
normele de consum aprobate de intreprindere sau de organul de resort
Actul legislativ de baz care reglementeaz regulile de eviden contabil reprezint Legea
contabilitii Nr. 113 din 27.0.2007. !eferitor la consumuri evideniem urmtoarele norme din
lege"
Articolul 3. Notiuni de baz
contabilitate de gestiune # sistem de colectare$ prelucrare$ pregtire %i transmitere a informaiei
contabile pentru planificarea$ calcularea costurilor$ verificarea %i analiza e&ecutrii bugetelor$ 'n
scopul pregtirii rapoartelor interne pentru luarea deciziilor manageriale(
document primar # confirmare documentar )pe suport de *'rtie sau 'n form electronic+ care
,ustific efectuarea operaiunii economice$ acord dreptul de a o efectua sau certific producerea unui
eveniment( )art.3 Notiuni de baz+
-tandarde Naionale de Contabilitate # standarde %i interpretri$ bazate pe directivele .niunii
/uropene %i pe -.0.!.1.$ elaborate %i aprobate de 2inisterul 1inanelor al !epublicii 2oldova$ care
stabilesc reguli generale obligatorii privind inerea contabilitii %i raportarea financiar(
Articolul 4. Aplicarea standardelor de contabilitate
)1+ /ntitatea de interes public ine contabilitatea %i 'ntocme%te rapoartele financiare conform -.0.!.1.
)2+ /ntitile care aplic sistemul contabil complet 'n partid dubl$ altele dec't instituiile publice %i
entitile specificate la alin.)1+$ in contabilitatea %i 'ntocmesc rapoartele financiare 3n baza -.0.!.1.
sau -.N.C.$ conform politicii de contabilitate.
)4+ 5n cazul 'n care prevederile -.N.C. %i ale altor acte normative elaborate %i adoptate 'n conformitate
cu art.11 alin.)2+ lit.a+ nu stabilesc unele reglementri prevzute 'n -.0.!.1.$ entitatea este 'ncura,at
s aplice prevederile -.0.!.1. p'n la acceptarea lor de 6uvernul !epublicii 2oldova.
.rmtoarele acte legislative sunt -tandardele Nationale de Contabilitate$ iar in cazurile aplicrii
-0!1 %i Standardele Internationale de Contabilitate.
-tandardele care prevd %i au tangen nemi,ocit cu calculul %i formarea consumurilor %i c*eltuielilor
sunt"
S.N.C. 3 Componenta consumurilor si cheltuielilor
S.N.C. 2 Stocurile de marfuri si materiale
S.N.C. 6 Particularitatile contabilitatii la intreprinderile agricole
S.N.C. 11 Contractele de constructie
S.N.C. 17 Contabilitatea arendei chiriei!
S.N.C. 23 Cheltuielile pri"ind imprumuturile
-.N.C. 13 7Contabilitatea activelor nemateriale7
-.N.C.18 7Contabilitatea activelor materiale pe termen lung7
-.N.C. 9 7:rofitul sau pierderea net a perioadei raportate$ erorile eseniale %i modificrile 'n politica
de contabilitate7
-.N.C. ; 7Contabilitatea c*eltuielilor de cercetare$ proiectare %i e&perimentare7
-NC 3 d notiunea de consumuri$ care reprezint resurse consumate pentru fabricarea
produselor %i prestarea serviciilor 'n scopul obinerii unui venit.
!"#A$ $NC3
Definiii
4. 5n prezentul standard noiunile utilizate semnific"
Consumuri # resurse consumate pentru fabricarea produselor %i prestarea serviciilor 'n scopul obinerii unui
venit.
2
Cursuri de perfecionare
Consumuri directe # consumuri identificate nemi,locit pe un anumit produs sau alt obiect de c*eltuieli.
Consumuri indirecte # consumuri care nu pot fi identificate direct pe un produs sau obiect concret de c*eltuieli.
Consumuri variabile # consumuri care se modific 'n raport cu volumul produciei$ lucrrilor e&ecutate$
serviciilor prestate.
Consumuri constante # consumuri care rm'n constante 'ntr#un anumit diapazon de modificri$ indiferent de
modificrile volumului produciei sau activitii de afaceri a personalului de conducere.
Consumuri directe de materiale # valoarea materiei prime$ materialelor$ semifabricatelor$ utilizate la
fabricarea produselor care 'n mod substanial intr 'n componena acestora %i se includ direct 'n costul produselor finite.
Consumuri directe privind retribuirea muncii # consumuri privind remunerarea muncitorilor$ incluse 'n mod
direct 'n costul produselor finite. <a 'ntreprinderile de prestri servicii se utilizeaz noiunea consumuri privind
retribuirea muncii.
Consumuri indirecte de producie # consumuri aferente deservirii %i conducerii sudiviziunilor de producie care nu
pot fi incluse 'n mod direct 'n costul produselor finite )serviciilor+ %i se repartizeaz conform -.N.C. 2 7-tocurile de
mrfuri %i materiale7.
===
:ierderi e&cepionale # pierderi suportate ca rezultat al evenimentelor care nu in de activitatea ordinar.
===
C*eltuieli anticipate # c*eltuieli aprute 'n perioada de gestiune$ dar aferente perioadelor viitoare )de e&emplu$
plile 'n avans aferente c*iriei etc.+.
:roces de producie )te*nologic+ # procesul care cuprinde toate operaiile de prelucrare a materiilor prime$
materialelor$ de utilizare a articolelor accesorii )piese de completare+ la fabricarea %i asamblarea produciei.
8. Contribuiile pentru asigurrile sociale %i asistena social se efectueaz din toat suma calculat pentru
retribuirea muncii 'n conformitate cu legislaia 'n vigoare.
Componena consumurilor
5n componena consumurilor$ care se includ 'n costul de producie )servicii+ se prevd urmtoarele articole"
consumuri de materiale$ consumuri privind remunerarea muncii$ consumuri indirecte de producie. 5n unele ramuri ale
economiei naionale$ 'n afar de cele nominalizate$ pot fi utilizate %i alte articole de consum$ care reflect
particularitile activitii de producie %i gospodre%ti )de e&emplu$ 'n ramura e&tractiv # epuizarea resurselor
naturale$ 'n industria energetic # uzura mi,loacelor fi&e etc+.
Consumuri de materiale
7. Consumurile de materiale incluse 'n costul produselor finite$ produciei 'n curs de e&ecuie cuprind" la
'ntreprinderile de producie # consumurile directe de materiale$ la 'ntreprinderile de prestri#servicii # consumuri de
materiale. <a 'ntreprinderile de comer consumurile de materiale nu se includ 'n costul mrfurilor$ ci se trec la
c*eltuielile perioadei de gestiune.
Consumuri directe de materiale
9. <a 'ntreprinderile de producie consumurile directe de materiale cuprind valoarea materialelor$ utilizate 'n
procesul de producie )te*nologic+ incluse 'n costul produselor finite$ %i anume"
a+ a materiilor prime %i materialelor$ care constituie baza produciei fabricate sau o component indispensabil
la fabricarea acesteia(
b+ a articolelor accesorii )piese de completare+ %i a semifabricatelor supuse asamblrii sau prelucrrii suplimentare
la 'ntreprinderea respectiv(
c+ valoarea serviciilor cu caracter de producie prestate de teri %i c*eltuielile suplimentare aferente$ raportate la
scumpirea valorii materialelor$ de e&emplu"
# e&ecutarea unor operaii distincte privind fabricarea produselor$ prelucrarea materiilor prime %i materialelor(
# efectuarea probelor privind determinarea calitii materiilor prime %i materialelor consumabile$ utilizate e&clusiv
pentru fabricarea produselor concrete(
d+ a combustibilului de toate tipurile$ consumat 'n scopuri te*nologice$ la producerea tuturor felurilor de energie(
e+ a energiei de toate felurile )electric$ termic$ aer comprimat$ frig$ ap etc.+$ consumate 'n scopuri te*nologice$
de transport %i aferente altor necesiti de producie ale 'ntreprinderii.
Consumuri de materiale
;. :entru 'ntreprinderile de prestri servicii consumurile de materiale$ utilizate 'n procesul activitii de baz$
cuprind"
a+ materiale au&iliare(
b+ materiale de construcie(
c+ carburani %i lubrifiani(
d+ piese de sc*imb pentru prestarea serviciilor de reparaii(
e+ alte materiale.
3
Cursuri de perfecionare
Consumuri privind retribuirea muncii
10. <a consumurile privind retribuirea muncii incluse 'n costul produselor finite$ produciei 'n curs de
e&ecuie se raport" la 'ntreprinderile de producie # consumurile directe privind retribuirea muncii$ iar la
'ntreprinderile de prestri servicii # c*eltuielile privind retribuirea muncii. <a 'ntreprinderile de comer c*eltuielile
privind remunerarea muncii nu se includ 'n costul mrfurilor. /le in de c*eltuielile perioadei de gestiune.
Consumurile directe privind retribuirea muncii
11. 5n consumurile directe privind retribuirea muncii ale 'ntreprinderii de producie se includ consumurile
privind retribuirea muncii pltite personalului 'ncadrat 'n producia de baz a 'ntreprinderii$ inclusiv premiile %i
alte sume pltite sub form de stimulare %i compensare. <a acestea se refer"
a+ retribuiile pentru munca prestat efectiv$ calculate 'n baza tarifelor 'n acord$ salariilor tarifare %i salariilor
funciei %i onorariilor$ formele %i sistemele de retribuire a muncii acceptate de 'ntreprindere$ precum %i"
# sporurile la salariile pltite lucrtorilor din telecomunicaii$ construcii$ transporturi %i altor salariai$ activitatea
permanent a crora este legat de deplasri$ diurnele pltite din momentul plecrii p'n 'n momentul revenirii la sediul
'ntreprinderilor lor(
# premiile pentru rezultatele de producie obinute$ sporurile la salariile tarifare %i de baz pentru miestrie
profesional(
# sumele pltite )la e&ecutarea lucrrilor prin metoda de cart+ 'n mrimea unui salariu tarifar$ salariu de funcie
pentru zilele de deplasare de la sediul 'ntreprinderii la locul de lucru %i viceversa$ prevzute de graficul de lucru$
precum %i pentru zilele de reinere a salariailor 'n drum din cauza condiiilor meteorologice sau din vina organizaiilor
de transport referitoare la obiectele concrete de construcii %i reparaii capitale(
# remuneraiile studenilor instituiilor de 'nvm'nt %i ale elevilor instituiilor de 'nvm'nt mediu de
specialitate %i profesional#te*nic care fac practica de producie la 'ntreprinderi$ precum %i remuneraiile pltite elevilor
%colilor de cultur general 'n perioada orientrilor profesionale(
# remuneraiile lucrtorilor$ ne'ncadrai 'n statele 'ntreprinderii pentru e&ecutarea de ctre ace%tia a lucrrilor
conform contractelor de drept civil$ dac decontrile cu ace%tia pentru munca prestat se efectueaz direct de
'ntreprindere(
b+ remunerarea zilelor de odi*n )recuperrilor+ acordate salariailor pentru munca ce dep%e%te durata
normal a timpului de lucru 'n cazul organizrii muncii prin metoda de cart$ evidenei 'nsumate a timpului de
munc %i 'n alte cazuri stabilite de legislaie(
c+ sumele pltite sub form de compensare 'n funcie de regimul de lucru %i condiiile de munc$ inclusiv
sporurile %i adaosurile la salariile tarifare %i salariile de baz pentru munca 'n timp de noapte$ munca suplimentar$
munca 'n zilele de odi*n$ de srbtori$ munca 'n regim cu multe sc*imburi$ pentru cumularea profesiunilor$ e&tinderea
zonelor de deservire$ pentru munc 'n condiii grele$ nocive$ deosebit de nocive etc.(
d+ remunerarea$ 'n conformitate cu legislaia 'n vigoare$ a concediilor legale de odi*n )anuale+ %i
suplimentare )compensaii pentru concediul nefolosit+$ a orelor cu 'nlesniri pentru adolesceni$ a pauzelor pentru
mamele care alpteaz copilul$ precum %i a timpului necesar pentru efectuarea e&amenului medical$ 'ndeplinirea
atribuiilor de stat(
e+ contribuiile de asigurri sociale de stat obligatorii %i primele de asigurare obligatorie de asisten medical(
f+ alte feluri de retribuii acordate salariailor care particip la fabricarea produselor.
>?11 'n redacia @rdinului ministrului finanelor nr.3 din 21.04.200$ 2.@. nr.93#97 din 29.04.200A
Consumuri privind retribuirea muncii
12. <a 'ntreprinderile de prestri servicii consumurile privind retribuirea muncii cuprind salariul de baz %i cel
suplimentar$ diverse sporuri$ adaosuri$ premii calculate personalului care lucreaz nemi,locit 'n domeniul prestrii
serviciilor.
Cosumuri indirecte de producie
13. Consumuri indirecte de producie au loc la 'ntreprinderile de producie %i 'ntreprinderile de prestri servicii %i
cuprind"
a+ c*eltuielile de 'ntreinere a mi,loacelor fi&e cu destinaie productiv 'n stare de lucru )c*eltuieli pentru
asisten te*nic %i 'ntreinere$ pentru efectuarea reparaiilor curente$ medii %i capitale+( pentru 'ndeplinirea normelor
sanitaro#igienice$ inclusiv c*eltuielile de 'ntreinere a 'ncperilor %i inventarului acordate de 'ntreprindere instituiilor
medicale pentru organizarea punctelor medicale nemi,locit pe teritoriul 'ntreprinderii$ pentru meninerea cureniei %i
ordinii 'n unitatea de producie(
b+ c*eltuielile de 'ntreinere %i e&ploatare a mi,loacelor destinate proteciei naturii referitoare la procesul de
producie$ inclusiv plile pentru evacuarea substanelor poluante 'n mediul 'ncon,urtor(
c+ c*eltuielile de 'ntreinere %i deservire a mi,loacelor te*nice de diri,are$ comunicaii$ mi,loacelor de
semnalizare$ altor mi,loace te*nice de comand referitoare la procesul de producie(
d+ uzura mi,loacelor fi&e cu destinaie productiv(
e+ epuizarea resurselor naturale(
f+ amortizarea activelor nemateriale utilizate 'n procesul de producie(

Cursuri de perfecionare
g+ c*eltuielile aferente perfecionrii te*nologiilor %i organizrii produciei$ precum %i 'mbuntirii calitii
produselor$ sporirii fiabilitii$ durabilitii %i altor proprieti de e&ploatare a acestora 'n cadrul procesului de
producie(
*+ uzura obiectelor de mic valoare %i scurt durat(
i+ valoarea materialelor utilizate 'n procesul de producie pentru asigurarea unui proces te*nologic normal$ pentru
ambalarea produselor 'n secii sau consumate pentru alte necesiti de producie$ care nu pot fi raportate direct la tipuri
concrete de produse(
,+ plata pentru locaiune )c*irie+$ arend$ leBsing )redeven+(
C+ contribuiile de asigurri sociale de stat obligatorii %i primele de asigurare obligatorie de asisten medical(
l+ salariile muncitorilor au&iliari 'ncadrai 'n producie %i ale personalului administrativ$ de conducere etc. din
subdiviziunile de producie$ inclusiv toate tipurile de premii %i adaosuri conform sistemelor 'n vigoare la
'ntreprindere(
m+ sumele pltite sub form de stimulare salariailor 'ncadrai 'n procesul de producie$ inclusiv"
# recompensele unice pentru vec*ime 'n munc )sporurile pentru stagiul de munc 'n specialitate la
'ntreprinderea respectiv+ 'n conformitate cu legislaia 'n vigoare$ %i premiile neincluse 'n c*eltuielile directe
privind retribuirea muncii(
# sumele pltite pentru timpul aflrii 'n concedii forate cu pstrarea parial a salariului$ prevzute de legislaia
'n vigoare(
n+ c*eltuielile de asigurare a condiiilor normale de lucru %i a te*nicii securitii ce in de particularitile
produciei %i prevzute de legislaia respectiv(
o+ c*eltuielile de asigurare a pazei )inclusiv a celei antiincendiare+ atelierelor$ seciilor %i subdiviziunilor
cu destinaie productiv(
p+ c*eltuielile de deplasare a salariailor 'ncadrai nemi,locit 'n procesul de producie(
r+ asigurarea obligatorie a salariailor ocupai 'n sfera de producie %i ale activelor de producie(
s+ alte c*eltuieli 'n conformitate cu legislaia 'n vigoare.
>?13 'n redacia @rdinului ministrului finanelor nr.3 din 21.04.200$ 2.@. nr.93#97 din 29.04.200A
Deoarece fiecare 'ntreprindere are specificul sau de activitate este necesar ca metodologia calculrii
costurilor %i stocurilor sa fie dezvluit 'n politica de contabilitate a 'ntreprimderii.
<a fel este necesar stabilirea normelor de consum 'n baza datelor e&istente 'n ramura de resort sau
dac lipse%te s fie determinate de sinestttor. /le trebuiest aprobate de ctre directorul
'ntreprinderii. 5n cazul modificrii te*nologiei su a normelor de consum s se emit o nou norm de
consum.
4
Cursuri de perfecionare
Clasificarea c%eltuielilor
Cunoasterea criteriilor de clasificare a c*eltuielilor are o mare importanta pentru organizarea
evidentei c*eltuielilor si a calculatiei costurilor . Clasificarea c*eltuielilor se face dupa mai multe
criterii $ astfel "
a& 'n functie de fazele mari ale circuitului mi(loacelor economice din intreprindere $
c*eltuielile se clasifica $ astfel"
cheltuieli de aprovizionare,
cheltuieli de productie,
cheltuieli de desfacere !
Consumuri de producie
1. 2ateriale 2. !etribuirea muncii 3. 0ndirecte de producie
'ntreprinderile industriei
'ntreprinderile de prestari servicii
'ntreprinderile de comer
# materii prime %i materiale
# accesorii %i semifabricate
# combustibil
# energie consumat 'n scopuri
te*nologice
# materiale au&iliare(
# materiale de construcie(
# carburani %i lubrifiani(
# piese de sc*imb pentru
prestarea serviciilor de reparaii(
# alte materiale.
2ateriale nu se includ 'n
costuri ci se trec la c*eltuielile
perioadei.
# retribuirea muncii
personalului incadrat la
producerea de baz
# primele$ recompensele$
compensarea pentru condiii
nocive de munc$ concediile$
altele
# 0ntretinerea 21 cu destinatie productiv
# :rotecia mediului
# meninerea cureniei %i ordinii
# deservirea mi,loacelor te*nice de diri,are$
comunicatii %i semnalizare
# uzura 21 cu destinaie productiv
# amiortizarea AN ce in de producere
# c*elt. :erfecionare a te*nologiilor
# uzura @2E-D de producere
# valoarea materialelor cu caracter general
# plata pentru locaiune$ leasing$ arenda
# salariile muncitorilor au&iliari
# salariile personalului administrativ al
subdiviziunilor de producere
# CA-$ CA2 aferent salariului
# c*eltuieli privind te*nica securitii
# c*eltuieli de paz a seciilor de producere
# c*eltuieli de deplasare al salariailor de
producere
# asigurarea riscurilor de producere
#altele
-alariul de baz %i cel
suplimentar$ sporuri$
adaosuri$ premii personalului
anga,at nemi,locit 'n
domeniul prestari servicii
C*eltuielile de retribuire a
muncii nu se includ 'n
costuri ci se trec la
c*eltuielile perioadei.
Consuurile indirecte nu se
includ 'n costuri ci se trec la
c*eltuielile perioadei.
8
Cursuri de perfecionare
b& )upa natura si $ respectiv $ dupa continutul lor economic c*eltuielile se clasifica in
cheltuieli cu munca materializata# consumurile de materie prima si materiale
consumabile $ consumurile de obiecte de inventar $ consumurile de energie si apa $
amortizarea imobilizarilor
cheltuieli cu munca vie# salariile $ impozitele $ si contributiile la asigurarile si protectia
sociala suportate de intreprindere .
c& )upa componenta )omogenitatea sau neomogenitatea + lor $ c*eltuielile se clasifica in
"
Cheltuielile simple # sunt acelea formate dintr#un singur element de c*eltuiala $ ca de
e&emplu " salariile$ amortizarea $ c*eltuielile cu materiile prime$ energia.
Cheltuielile complee # sunt acelea care nu au continut omogen fiind formate din mai
multe elemente de c*eltuieli simple $ cum sunt " c*eltuielile comune sectiilor $ c*eltuieli
generale de administratie.
d& Dupa modul de identificare si repartizare in costul productiei$ c*eltuielile se
clasifica in "
Cheltuielile directe # acelea care se identifica de la inceput $ din momentul efectuarii
lor $ pe obiecte de calculatie.
Cheltuielile indirecte # acelea care nu se identifica de la inceput pe obiecte de
calculatie . 0n momentul efectuarii lor ele se evidentiaza in conturi separate de c*eltuieli
indirecte$ de unde la sfarsitul perioadei de gestiune$ cand se face calculatia costurilor se
repartizeaza pe obiecte de calculatie pe baza unor cote procentuale
e& 0n functie de momentul efectuarii si cel al includerii in costul productiei$
c*eltuielile se impart in "
cheltuieli curente si
cheltuieli efectuate in avans ) anticipate +
C*eltuielile efectuate in avans sunt cele care se efectueaza in perioada curenta $ dar
care privesc perioadele viitoare de gestiune$ introducandu#se esalonat in costul productiei $
cum sunt " c*eltuieli cu c*iriile $cu abonamentele cu reparatiile efectuate in avans.
f& 'n functie de raportul dintre volumul c%eltuielilor si volumul fizic al productiei
fabricate$ c*eltuielile se impart in"
cheltuieli variabile si
cheltuieli fie sau cheltuieli conventional$constante .
C*eltuielile variabile sunt cele care isi modifica volumul corespunzator modificarii
volumului fizic al productiei obtinute . De e&emplu" consumurile de materii prime$ materiale
consumabile $ energie$ apa.
C*eltuielile fi&e sunt acelea a caror marime ramane$ relativ nesc*imbata$ sau se modifica
in functie de cresterea sau scaderea productiei obtinute in marimi nesemnificative . De
e&emplu" c*eltuielile cu amortizarea imobilizarilor$ cu c*iriile platite$ cu salariile personalului
administrativ si de conducere .
Notiunea , importanta si sfera de cuprindere a calculatiei in contabilitate
Costurile de productie se calculeaza in baza unei calculatii$ care reprezinta totalitatea
resurselor )materiale$ munca$ consumuri indirecte+ si lucrarile concrete necesare de efectuat pentru
obtinerea produsului finit sau serviciului. :entru intreprinderi producatoare Calculatia este un
document te*nologic obligatoriu. De e&emplu$ pentru producerea incaltamintei$ in calculatie se va
indica ce cantitate de piele$ vopsea$ clei si alte materiale este necesara$ cite omFore vor consuma
muncitorii pentru producerea produsului dat$ se va indica detaliat toate procedurile de prelucrare
te*nologica etc. Notiunea * importanta si sfera de cuprindere a calculatiei in contabilitate
Astfel $ calculatia se utilizeaza la"
7
Cursuri de perfecionare
valorizarea bunurilor economice in documente primare pentru inregistrarea acestora in conturi
$
la stabilirea rula,ului$ totalului sumelor si soldurilor conturilor$ cu ocazia intocmiri balantei de
verificare si in lucrarile de inventariere a patrimoniului unitatilor economico#sociale$
la intocmirea bilantului contabil si a contului de rezultate$
la analiza situatiei economico#financiare a unitatilor patrimoniale$ avand deci legaturi stranse
cu toate procedeele metodei contabilitatii .
Domeniul prioritar de utilizare a calculatiei il reprezinta calculul costurilor de productie$ unde se
parcurg toate etapele incepand cu colectarea c*eltuielilor pe obiecte de calculatie sau locuri de
c*eltuieli $in functie de posibilitatile de identificare a acestora $ repartizarea c*eltuielilor de pe locuri
pe obiecte$ determinarea cantitativa si valorica a productiei in curs de e&ecutie$ acolo unde este cazul$
calculul costului efectiv al productiei finite$ in functie de metoda de calculatie utilizata de unitatea
respectiva$ compararea acestuia cu costul planificat si determinarea abaterilor.
3. +elurile si formele calculatiei costurilor
0n activitatea practica din intreprinderi se intalnesc mai multe feluri de calculatii ale costurilor $ fapt
pentru care se clasifica dupa mai multe criterii$astfel "
1+ Din punctul de vedere al momentului elaborarii calculatiilor in raport de procesele economice la
care se refera$ sunt de doua feluri$ si anume"
Antecalculatiile # se face inainte de efectuarea producerii propriu#zise$ ea are ca scop
determinarea unor indicatori ai planului de productie si ai bugetului de venituri si c*eltuieli. De
e&emplu" calculatiile de proiect$ calculatiile de deviz$ calculatiile de buget sau de plan$ calculatiile
standard sau normative.
:ostcalculatiile # se fac dupa ce au avut loc operatiile si procesele economice si are drept scop
stabilirea indicatorilor economici efectivi ai intreprinderii pentru a controla modul si masura in care
s#au realizat indicatorii planificati in antecalculatii.
2+Dupa sfera de cuprindere a elementelor structurale ale indicatorilor economico#financiari in
continutul acestora $ calculatiile se impart in"
Gotale # care iau in considerare la stabilirea indicatorilor economico#financiari toate
elementele structurale ale acestora$ motiv pentru care se mai numesc si calculatii complete
:artiale # care iau in considerare la determinarea indicatorilor economico#financiari $ numai o
parte din elementele structurale ale acestora $ limitand deci continutul lor numai la anumite elemente$
in functie de scopul urmarit.
3+ Din punct de vedere al intervalului de timp la care se intocmesc$ pot fi"
calculatii periodice # care se intocmesc la intervale de timp egale %emplu# calculatiile de
buget sau de plan , calculatiile standard care se intocmesc anual!
calculatii neperiodice # care se intocmesc la intervale inegale de timp.
+ 0n ceea ce priveste costul productiei$ acesta in functie de etapele de formare si de includere a
diferitelor elemente de c*eltuieli$ poate fi"
C@-G D/ -/CG0/$ format din c*eltuieli directe plus c*eltuieli comune a sectiei de producere(
C@-G D/ .H0NA$ format din costul de sectie plus c*eltuieli generale de administratie(
C@-G C@2:</G )comercial+ $ format din costul de uzina plus c*eltuieli de desfacere .
4+ Costurile de productie in functie de obiectul de calculatie pot fi"
cost pe grupe de produse sau pe feluri ale acestora
cost pe comenzi si in cadrul acestora pe" sectii$ ateliere$ faze de fabricatie si pe unitati de masura .
:entru evidenta si calculatia costurilor productiei se utilizeaza diferite metode si procedee de
calculatie$ cum sunt "
I 2etoda globala$ sau simpla (
I 2etoda pe faze de fabricatie (
9
Cursuri de perfecionare
I 2etoda pe comenzi .
Metoda globala consta in colectarea intr#un singur cont a tuturor c*eltuielilor facute intr#o perioada
de gestiune $ care la sfarsitul perioadei se impart la cantitatea de produse fabricate $ e&primate in
unitati naturale )bucati $ Cg $ tone $ etc + si astfel se obtine costul pe unitatea de produs . Aceasta
metoda se aplica in intreprinderile care fabrica un singur produs " energie electrica$ abur$ carbune .
Metoda pe faze consta in evidentierea c*eltuielilor de productie pe fazele prin care trec produsele in
pro#cesul de fabricatie $ de la operatii de prelucrare a materiilor prime $ pana la obtinerea produsului
finit . :rin insu#marea c*eltuielilor din toate fazele se obtin c*eltuielile totale $ care impartite la
cantitatea de produse obtinute se obtine costul productiei . Aceasta metoda se aplica in productia de
masa unde materiile prime trec prin diferite faze succesive de prelucrare . De e&emplu $ in prelucrarea
petrolului sunt urmatoarele faze " distilarea primara $ rafinarea $ cracarea $ fabricarea uleiurilor.
Metoda pe comenzi consta in organizarea contabilitatii analitice a c*eltuielilor pe fiecare comanda $
iar in cadrul acesteia pe sectii si pe elemente de c*eltuieli . 1isele de conturi desc*ise pentru fiecare
comanda colecteaza toate c*eltuielile ocazionate de comanda respectiva $ pe toata durata e&ecutiei ei.
Aceasta metoda se aplica in intreprinderile constructoare de masini unde produsele finite se obtin sub
forma de unicat prin asam#blarea pieselor si subansamblurilor$ precum si in alte ramuri" industria
lemnului $ intreprinderile de reparatii $ intreprinderile de constructii#monta, .
&cumularea consumurilor de producere are loc la conturile de gestiune clasa '( sau, )n cazul
intreprinderilor mici ce aplica sistemul simplificat de evidenta, la contul *(+,-roduc.ia )n curs de
eecutie,!
Reflectarea costurilor directe
/a contul '(( 0-roductie de baza, sunt acumulate consumurile directe! Fiecare intreprindere este
in drept sa$si dezvolte conturile de gestiune dupa necesitatiele specifice de activitate!
1n D2'(( se vor acumula urmatoarele
# soldul productiei neterminate din perioadele precedente 3 cont 2!,-roduc.ie )n curs de
eecutie,
# consumurile materiale, semifabricate nemi4locit atribuite produselor (serviciilor)
fabricate cont 20Materiale,, 2"0Marfri,, 2#,-roductie finita,
# cheltuielile de retribuire a muncii 5i a impozitelor aferente 3 cont contul !$ 0Datorii
fata de personal privind retribuirea muncii,,!$$ 0Datorii privind
asigurarile,,!$!0Datorii preliminare,
# serviciile prestate de terti sau de sectiile auiliare 3 cont !$% 0&lte datorii pe termen
scurt,, &2,&ctivit.i auiliare,
# 6zura mi4loacelor fiesau amortizarea activelor nemateriale ce poate fi identificata pe
produs (serviciu) concret3 cont $0&mortizarea &N,, 2'06zura MF,
# &lte cheltuieli nemi4locit atribuite la produse 3 2! Cheltuieli anticipate curente,
!$&(-rovizioane aferente cheltuielilor 5i pl".ilor preliminare,!
Reflectarea costurilor indirecte
/a Dt contului '(7 sunt acumulate consumurile indirecte de productie, principalele din care sunt#
# calculul amortizarii &N cu destinatie generala de producere 3 contul $ 0&mortizarea
&N,
# calculul uzuruu MF cu destinatie generala de producere 3 contul 2' 06zura MF,
# casarea materialelor onsumat pentru necesitati de sectie (piese de schimb pentru
ontretinerea MF, materialele necesare pentru respectarea conditiilor sanitaro$igienice in
;
Cursuri de perfecionare
sectie, combustibilul consumat pentru incalzirea sectiilor de producere) 3 contul 2
0Materiale,
# casarea obiectelor de mica valoare si scurta durata, consumate in sectie (manusi, sorturi,
imbracaminte si incaltaminte speciala) 3 contul 2$ 0Obiecte de mica valoare si scurta
durata,, contul 2' 06zura obiectelor de mica valoare si scurta durata,
# reflectarea valorii serviciilor si bunurilor consumate pentru necesitatile generale a sectiei
de producere 3 conturile !2 0Datorii pe termen scurt privind facturile comerciale,,
contul !$% 0&lte datorii pe termen scurt,
# calculul salariului administratiei sectiilor de producere 3 contul !$ 0Datorii fata de
personal privind retribuirea muncii,
# calculul contributiilor de asigurari sociale pentru salariile calculate 3 contul !$$
0Datorii privind asigurarile,
# calculul contributiilor de asigurari medicale pentru salariile calculate 3 contul !$!
0Datorii preliminare,
# serviciile prestate de terti sau de sectiile auiliare contul !$% 0&lte datorii pe termen
scurt,, &2,&ctivit.i auiliare,
!,PL-
<a fabrica de producere a mezelurilor sunt produse doua feluri de productie J K-unca afumata de
vitaL si K-alamul DoCtorsCiiL. 0n luna ianuarie 2011 au fost produse 194 Cg de -unca si 340 Cg de
-alam.
C*eltuielile perioadei"
1. Carne de vita dezosata J 230 Cg la costul de 4 leiFCg )din care 180 Cg pentru -unca$ 70 Cg
pentru -alam+
2. Carne de porc J 40 Cg la cost de 84 leiFCg )consumata pentru -alam+
911
:1 :2 :n
913
C1 C2 Cn
912
-1 -2 -n
2
1
1
2
1
3
2
1
7
2
1
8
4
3
1
4
3
3
4
3
4
4
3
;
4
3
9
2
1
1
2
1
3
2
1
7
2
1
8
4
3
1
4
3
3
4
3
4
4
3
;
4
3
9
2
1
1
2
1
3
2
1
7
2
1
8
4
3
1
4
3
3
4
3
4
4
3
;
4
3
9
9
1
2
9
1
3
9
2
3
9
1
1
214 218 71 711 211
-c*ema general a acumulrii %i circuitului consumurilor %i
c*eltuielilor activitii de producere primare %i celor au&iliare
9
1
3
713
10
Cursuri de perfecionare
3. Amestecul de condimente si sare J 20 Cg la cost de 200 lei Cg )1 Cg pu -unca$ 8 Cg pu
-alam+
. !emunerarea lucratorului$ care se ocupa de ac*izitia de carne J 1400 lei
4. !emunerarea soferului $ care transporta carnea la fabrica J 800 lei
8. Consumul de motorina$ pentru transportarea carnii la fabrica J 140 litriF12 lei pentru 1 litru
7. !emunerarea muncitorilor sectiei de producere a salamului J 8300 lei
9. !emunerarea muncitorilor sectiei de afumare J 1200 lei
;. !emunerarea muncii sefului de sectie de mezelui J 3400 lei
10. .zura lunara a utila,ului de producere J 8400 lei
11. @biecte de mica valoare si scurta durata consumate in producere J 140 lei
12. /nergia electrica consumata de sectiile de producere J 1300 lei
2etoda de repartizare a C0: este valoarea materiaei prime consumate pu producere.
N./ Continutul operatiei )t Ct $uma Calcul
1. /liberarea carnii din depozit#
frigider pentru necesitati de
productie
911.11 K:roducere
suncaL
211.1 7200 )180 Cg carne vita = 4
leiFCg+
911.12 K:roducere
-alamL
211.1 3140 )70 Cg carne vita= 4
leiFCg+
911.12 K:roducere
-alamL
211.1 3240 )40 Cg = 84 leiFCg+
2. /liberarea amestecului de
condimente in sectia de
producere
911.11 K:roducere
suncaL
211.1 2900 1 Cg=200 leiFCg
911.12K:roducere
-alamL
211.1 1200 8 Cg = 200 leiFCg
3. Calculul salariului muncitorilor
sectiei de -unca
911.21LConsumuri
directe de prod. :rivind
remunerarea muncii
sectiei de -uncaL
431.1 1200
. Calculul contributiilor de asig.
-ociale si 2edicale sectie -unca
911.21LConsumuri
directe de prod. :rivind
remunerarea muncii
sectiei de -uncaL
433.1 319 1200 = 28.4M )23M
N3.4M+
4. Calculul salariului muncitorilor
sectiei de -alam
911.22LConsumuri
directe de prod. :rivind
remunerarea muncii
sectiei de -alamL
431.1 8300
8. Calculul contributiilor de asig.
-ociale si 2edicale sectie -alam
911.22LConsumuri
directe de prod. :rivind
remunerarea muncii
sectiei de -alamL
433.1$ 434 188;.40 8300 = 28.4M )23M
N3.4M+
7. Calculul salariului persoane care
se ocupa de ac*izitia carnii
912 -ectia de ac*izitie 431.1 1400
9. Calculul salariului soferului care
se ocupa de transportarea carnii
la fabrica
912 -ectia de ac*izitie 431.1 800
;. Calculul contributiilor de asig.
-ociale si 2edicale sectie
Ac*izitie
912 -ectia de ac*izitie 433.1$ 434 448$4 )1400N800+=28.4M
11
Cursuri de perfecionare
N./ Continutul operatiei )t Ct $uma Calcul
10. Casarea motorinei consumate
pentru ac*izitii
912 -ectia de ac*izitie 211.3 1900 lei 140 litri =12 leiFl
11. Calculul salarului sefului de
sectie
913 Consumuri indirecte
de productie
431.1 3400
12. Calculul contributiilor de asig.
-ociale si 2edicale pentru seful
-ectiei
913 Consumuri indirecte
de productie
433.1$ 434.1 ;27.4 3400=28.4M
13. Calcului uzurii utila,ului de
producere
913 Consumuri indirecte
de productie
12 8400
1. Casarea omvsd consumate pe
parcursul lunii in sectie
913 Consumuri indirecte
de productie
213 140
14. !eflectarea la consumuri a
energiei electrice consumate pe
parcursul lunii de sectia de
producere
913 Consumuri indirecte
de productie
43; 1300
18. Casarea c*eltuielilor sectiei de
ac*izitie la C0: a lunii
913 Consumuri indirecte
de productie
912 -ectie de
productie
48.4 1400N800N448.4N1900
17. !epartizarea C0: la productie de
baza
911 :roducerea -unca 913 Consumuri
indirecte de
productie
9;12.12 Coef. de repO1893
)total c*elt. Ac*izitii N
C0:+ F 13800 )total
valoarea carnii
consumate+ O 1.2377;
9;12.12O7200 =
1.2377;
19. !epartizarea C0: la productie de
baza
911 :roducerea -unca 913 Consumuri
indirecte de
productie
7;21.99 Coef. de repO1893
)total c*elt. Ac*izitii N
C0:+ F 13800 )total
valoarea carnii
consumate+ O 1.2377;
7;21.99O800 =
1.2377;
1;. !eflectarea productie gata in
depozit
218 -unca 911 :roducere
-unca
2030.12 194 Cg -unca la costul
de 110.3 leiFCg
218 -alam 911 :roducere
-alam
23;1.39 340 Cg -alam la costul
de 87.11 leiFCg
Contabilitatea produselor neterminate 0i a celor finite
Producia finit este considerat acel produc care a trecut toate etapele te*nologice %i a
obinut calitile prevzute de te*nologie.
Constatarea produselor finite se efectueaz prin constatarea documentar a tip produs$
denumire$ cantitii$ calitii$ data eliberrii la depozitul )sectie+ produse finite.
Contabilizarea produselor finite are loc la contul *(8,-roduse, prin formula contabil Dt
*(8,-roduse, Ct '((,&ctivit".i de baz",.
Contul 911Lactiviti de bazL se poate credita )inc*ide+ direct la contul 9((,Costul
v)nz"rilor, dac producia finit a fost livrat fr a fi stocat la depozit produse finite )Cel mai des
aceast situaie se practic la reflectarea costurilor serviciilor+.
:roduselor finite pot fi utilizate 'n urmtoarele cazuri"
Cont destinatar )irect din secia
producere
)e la depozit
EinParea pruselor finite Dt 711LCostul vinzrilorL Ct 1112Activiti de baz2 Ct 218L:roduseL
Necesiti gospodre%i co
destinaie administrativ
Dt 713LC*eltuieli administrativeL
12
Cursuri de perfecionare
C*eltuieli comerciale Dt 712LC*eltuieli comercialeL
!eflectarea rebutului
neremaniabil$ sau a
comenzilor refuzate
Dt 71LAlte c*eltuieli
operaionaleL
.tilizarea la necesiti de
producere
Dt 913LC*eltuieli indirecteL
.tilizarea de ctre
seciile au&iliare
Dt 912LActiviti au&iliareL
!eflectarea pierderilor
din situaii e&cepionale
Dt 723L:ierderi e&ceptionaleL
Producia 3n curs de e4ecuie este reflectat la contul *(+,-roduc.ie )n curs de eecutie,, 'n
cazul producerii bunurilor materiale$ %i reprezint valoarea consumurilor si c*eltuielilor acumulate %i
repartizate la produsele ce nu au trecut toate etapele de producere. <a finele lunii se reflect din Ct
911LActiviti de bazL la contul Dt 214Lproducie 'n curs de e&ecuieL. :entru determinarea valorii
produselor 'n curs de e&ecuie este necesar documentul primar emis de catre seciile de producere
prin care se confirm cantitile normate$ etapa de finisare$ data constatrii$ tipul produsului$
denumirea etc. Aceasta va servi ca temei pentru repartizarea$ 'ndeseobi$ a C0:#urilor$ 't %i a
consumurilor directe acumulate pe fiecare produs concret.
<a 'nceputul fiecrei perioade de producere contul 214L:roducia 'n curs de e&ecuieL se va
credita la contul 911LActiviti de bazL. Daca pe parcursul unei perioade activitatea de producere pe
un careva produs este stopat$ nu este necesar de a reflecta la contul 911LActiviti de bazL pentru a
nu acumula c*eltuieli suplimentare neadmise acestor produse.
13