‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com‬‬
‫‪SPONSORED BY:‬‬

‫דינסטאג פר’ שלח י”ב סיון תשע”ד לפ”ק ולמס’ ‪June 10 ‘14‬‬
‫עלות השחר‪4:12 :‬‬
‫‪5:24‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש‪833 :‬‬

‫סוזק"ש גר"א‪9:09 :‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:01 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:25 :‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫יסודי התורה‬

‫שבת ג‪:‬‬

‫‪1590‬‬

‫מיטוואך‬

‫דינסטאג‬

‫‪°76 - °67‬‬
‫רעגן‬

‫פארוואלקענט‬

‫פסחים מ'‬

‫התאחדות אברכים דקהל יטב לב דסאטמאר ‪718.387.7008‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫‪°73 - °64‬‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫‪12:55‬‬
‫‪8:26‬‬

‫תורתך שעשועי‬

‫דאנערשטאג‬

‫פרייטאג‬

‫רעגן‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪°79 - °67‬‬

‫שב"ק‬

‫‪°80 - °63‬‬

‫זונטאג‬

‫‪°80 - °64‬‬

‫‪°79 - °61‬‬

‫פארוואלקענט‬

‫פארוואלקענט‬

‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‪ ■ 718-388-7744 :‬קרית יואל • היום יום‪ ■ 845-662-6122 :‬ירושלים • מבשר ואומר‪011-972-2-5810-342 :‬‬

‫ך‬

‫שידוכים‬
‫מו"ה משהב"ר זלמן אבערלאנדער‬
‫מו"ה חיים ב"ר טובי' לעפקאוויטש הי"ו ‪ -‬וומ"ס (פיש)‬
‫מו"ה חיים הערש מעזעי הי"ו ‪ -‬מאנסי (הערצאג)‬
‫מו"ה יעקב ב"ר בעריש פעקעטע הי"ו ‪ -‬וומ"ס (שטיין)‬
‫מו"ה ישראל בר"א שיף הי"ו ‪ -‬מאנסי (הירש)‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס (גאלדבערגער)‬

‫מו"ה אברהם פרייליך‬
‫מו"ה יצחק שיף הי"ו ‪ -‬וומ"ס (אייזדארפער)‬
‫מו"ה אליעזר דוד ראזענבערג הי"ו ‪ -‬קייאמישע לעיק (גרינוואלד)‬
‫מו"ה פנחס לוי שטיינמעץ הי"ו ‪ -‬וומ"ס (ברוין)‬
‫מו"ה בנימין אינדיג הי"ו ‪ -‬מאנסי (גוטמאן)‬

‫הבה"ח כמר שמעון זאב‬
‫הבה"ח כמר שמואל נ"י‬
‫הבה"ח כמר שמואל נ"י‬
‫הבה"ח כמר יצחק יואל נ"י‬
‫הבה"ח כמר יואל עמרם נ"י‬

‫הי"ו ‪ -‬וומ"ס (האלפערט)‬

‫נ"י‬

‫וואך נאכט‬
‫מו"ה יואל פעלבערבוים‬

‫בן מו"ה שלמה הי"ו‬
‫חתן מו"ה מרדכי משה וויינשטאק הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫בביתי ‪282 Rodney (Bsmnt) Between Division/Broadway‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד הגדול דסאטמאר ‪ 13‬הופפער‪ ,‬שחרית ‪ 7:30‬הודו‬

‫חתונות‬
‫מו"ה נחמי' הערשקאוויטש‬
‫הרב ליפא גרין‬

‫הי"ו‬

‫שליט"א‬

‫מו"ה מענדל בער פאוועל‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה יושע וואלףב"ר משה אברהם גרינפעלד‬
‫מו"ה דוד דוב קאלמאן‬

‫הי"ו‬

‫הי"ו‬

‫החתן כמר וואלף ני“ו‬
‫באולם עטרת אברהם‬
‫החתן כמר קלמן ני“ו‬
‫באולם פרדס צבי ופיגא‬
‫החתן כמר זלמן לייב ני“ו‬
‫באולם קאנטינענטאל‬
‫החתן כמר שמעון עוזר ני“ו‬
‫באולם עטרת גאלדא‪ ,‬ב"פ‬
‫החתן כמר יצחק יחזקאל ני“ו‬
‫באולם עטרת טשארנא‪ ,‬מאנסי‬

‫מו"ה שמעון ישראל פאללאק‬
‫הרב צדוק שטארק‬

‫ʹ‪þëðôë óËô þêë ʹʮʥʧ ʯʲʮʥʷʠʡ ʩʶ ʠʣ ʯʩʥ‬‬

‫נסיעה‬
‫קיין‬

‫מען פארט אי"ה‬
‫פון זונטאג נאכט‬
‫ביז דינסטאג נאכט‬

‫ראדאשיץ‬
‫ח"י סיון‬

‫הי"ו‬

‫שליט"א‬

‫מו"ה שמואל ארי' לעבאוויטש‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה אליעזר וואלדמאן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה הערשל פריעדמאן‬

‫הי"ו‬

‫)‪(ʢʰʥʢʩʨʲʴʹʸʠʴ ʩʣ ʸʠʴ ʢʩʣʬʥʹʨʰʠ‬‬
‫פלעצער זענען‬
‫באגרעניצט‪,‬‬
‫‪ -‬רופט שוין ‪-‬‬

‫מיר האפן בעזהשי"ת מתפלל זיין‬
‫אין ליזענסק‪ ,‬שיניאווע‪ ,‬לאנצוט‪,‬‬
‫ר' אברהם מאיר‬
‫סאקאלאוו‪ ,‬צאנז‪ ,‬רימאנאוו‪,‬‬
‫שווארץ‬
‫מאגלאניצא ועוד‪.‬‬
‫‪718-782-2002‬‬

‫אויף די נאכפראגע פונעם חשובען ציבור וואס פארן צו די יארצייט פונעם פועל ישועות הרה"ק הסבא קדישא מראדאשיץ זי"ע‬

‫און ווילן פוקד זיין אויפן ציון הק' פון הרה"ק השרף ממאגלניצא זי"ע‬

‫די ביה"ח געפינט זיך אינגאנצן איין שעה פון ווארשא עירפארט וואס איז פונקט אינמיטן וועג צו ראדאשיץ אויף‬
‫‪Armii Krajowej, 05-640 Mogielnica, Poland.‬‬
‫פאר מער אינפארמאציע ווי אויך צי באקומען דירעקשאנס אדער די אדרעסס פאר די ‪GPS‬‬
‫קענט איר שיקן אן אימעיל צו ‪ moglnica@gmail.com‬אדער קענט איר רופן ‪732-588-6550‬‬

‫‪Purchase a private spacious bungalow in a serene setting, with picturesque landscaping.‬‬
‫‪t Colony has an Olympic size pool and sits on 30‬‬
‫‪acres with Beautiful Grounds.‬‬
‫‪t Allowing you to completely relax in the country.‬‬
‫‪t Bungalows come in various sizes and are in move‬‬
‫‪in condition.‬‬
‫‪đƫ Priced for a quick sale.‬‬
‫‪An open house will be held on SUNDAY the‬‬
‫‪15th of June - Special rates for fast closings‬‬

‫איר‬
‫געדענקט?!‬
‫מיר האבן אייך‬
‫געזאגט אז‬
‫בקרוב גייט‬
‫מען צוצאלן‪...‬‬

‫‪‬‬

‫‪t Bungalows are situated on top of a hill on a quiet‬‬
‫‪country road.‬‬
‫‪t Very soothing environment.‬‬
‫‪t Shade and sun bordered by tall pines.‬‬
‫‪t Edged with our own sceneric private lake in‬‬
‫‪which you can boat and fish.‬‬

‫‪To inquire please call (347) 932-3076‬‬
‫‪if no answer, leave a message‬‬

‫‪SPECTACULAR HILLTOP‬‬

‫‪BUNGALOW‬‬
‫‪COLONY‬‬
‫‪ON THE MARKET‬‬
‫‪FOR THE FIRST TIME‬‬

‫• אומגלויבליך! ווערייזאן סעלפאון ‪ $30‬א חודש‪ ,‬ספעציעל גוט פאר די מאונטענס‬

‫• מאביל טעלעפאנס פאר ראדושיץ‪-‬פוילן‪ ,‬מיט א ‪ USA‬נומער פאר גאר ביליג‬
‫• דינגט א פאון פאר ‪ USA‬פאר א שעה‪ ,‬טאג‪ ,‬וואך אדער חודש‬

‫‪CALL & SAVE - 233 Hooper St. - 718.387.4252‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪                                   ‬‬

‫נסיעה‬

‫צום יומא דהילולא‬
‫פון מופה"ד‪,‬‬
‫פועל ישועות‬
‫ורפואות‬

‫‪LATE HOURS‬‬

‫‪Williamsburg / Boro Park‬‬
‫‪Sun -Thurs: 11am-9pm | Friday: 11am-2pm‬‬
‫‪Kiryas Yoel / Monsey‬‬
‫‪Sun -Thurs: 12pm-9pm | Friday: 11am-2pm‬‬

‫הרה"ק הסבא קדישא מראדאשיץ זיעוכי"א צום יארצייט ב' קרח ח"י סיון‬

‫מען וועט אויך זיין אין ליזענסק‪ ,‬ראדאמסק‪ ,‬פשעדבארז‪ ,‬און נאך‪ .‬צוגעשטעלט דורך רייכבערג טרעוול‬

‫ווי אויך וועט פארקומען א סעודת הילולא פאר די אורחים‪.‬‬

‫ט‬
‫מ'פאר טאג‬
‫ספעשל‬
‫ס זונ‬
‫שוין‪:‬‬
‫רופט‬
‫זיץ‬
‫א‬
‫רעזעווירן‬
‫צו‬
‫אדער‬
‫סעודה‬
‫די‬
‫פון‬
‫חלק‬
‫א‬
‫זיין‬
‫מנדב‬
‫וויל‬
‫עס‬
‫ווער‬
‫‪J‬‬
‫‪u‬‬
‫פ‬
‫ארוי ‪ne‬‬
‫רייז‬
‫‪15‬‬
‫רייכבערג טרעוול ‪ 845-217-0842‬אדער ‪718-436-1002‬‬
‫ביז דינסטאג‬
‫ידוע ומקובל שהסב"ק אמר קודם פטירתו שיבוא עת שהעולם יבואו אלי עם פתקאות ולא ישמעו ממני שום מענה ג' שלח‬

‫על בקשותיהם ויהיו נושעים אצלי כאילו השבתי להם תשובה ‪ -‬די נסיעה וועט געדויערן בלויז ‪ 48‬שעה‬

‫‪E‬‬
‫‪L‬‬
‫‪A‬‬
‫‪S‬‬
‫‪%OFF‬‬
‫‪TIRE‬‬
‫‪ON EN‬‬
‫!‪STOCK‬‬

‫‪20-‬‬

‫‪TH ENDS JUNE 29‬‬
‫‪6‬‬
‫‪E‬‬
‫‪N‬‬
‫‪JU‬‬
‫‪S‬‬
‫‪T‬‬
‫‪R‬‬
‫‪STA‬‬

‫‪TH‬‬

‫ל קלאסיפיידס‬

‫א קלאסיפייד אין "גוט מארגן" ;‬

‫ברענגט די שנעלסטע רעזולטאטן!‬

‫ך‬

‫קעמפ געזוכט ‪ -‬ישיבה פון ‪ 70‬בחורים מיט ‪ 7‬איינגעשטעלטע זוכט א קעמפ פארן זוממער‪ ,‬רופט ‪ 347-585-7679‬לאזט א מעסעדזש‬
‫טיכטיגער אינגערמאן געזוכט אלס מדריך אין א אינגל קעמפ אין די מאונטענ'ס‪ ,‬רופט ‪607-527-0292‬‬
‫ת"ת אין וויליאמסבורג זוכט א כיתה ב' מלמד פאר תשע"ה‪ ,‬ביטע פעקסט אייער רעזומעי צו ‪718-228-2891‬‬
‫קעכער געווארן עוועילעבל פאר א קליינע ישיבה פאר זוממער אין די קעטסקילס‪ ,‬ביטע רופט ‪347-988-5570‬‬
‫צו בארגן ‪ -‬א ‪ scooter‬פאר א צובראכענע פיס‪ ,‬רופט ‪718-388-1254‬‬
‫‪Looking for Hard Money Loan? Please call 718-599-1925 up to 90% financing‬‬

‫‪Did you know? Brooklyn is a good place to live if you are a plaintiff in a medical malpractice suit.‬‬
‫‪Michael M. Bast, Silverstein & Bast • 217 Broadway, New York, NY 10007 • 212-608-4040‬‬

‫‪Monticello - Kalov/Neizer Hatorah - Come enjoy a beautiful summer with our newly renovated bungalow's, delicious food, breathtaking‬‬
‫‪grounds & gorgeous pool. Daily Minyan om premises. Great prices! Book now while slots are still available. Please call 718-781-9401‬‬

‫קעטסקילס ‪ -‬געזוכט ‪ 2‬באנגעלאוס פאר די ערשטע ‪ 2‬אדער ‪ 3‬וואכן‪ ,‬ביטע רופט ‪917-588-5089‬‬
‫איחוד ‪ -‬גרויסע ‪ 2‬בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען פאר די ‪'2‬טע העלפט‪ ,‬רופט ‪718-473-2169 / 718-384-4050‬‬
‫איחוד ‪ 1 -‬בעדרום באנגעלאו צו פארדינגען פאר די ‪'2‬טע העלפט זוממער‪ ,section 29 ,‬רופט ‪718-782-0305‬‬
‫וואודרידזש ‪ -‬א רחבות'דיגע דירה מיט אלע צוגעהערן צו פארדינגען פאר שבתים‪ ,‬נאנט צו ביהמ"ד‪ ,‬רופט ‪718-852-8573‬‬
‫וואודבארן ‪ -‬צו פארדינגען א ‪ 3‬בעדרום באנגעלאו פאר גאנץ‪/‬האלב זוממער‪ ,‬נאנט צו טאון ‪ /‬שוהל‪ ,‬גוטע פרייז! רופט ‪347-457-1657‬‬
‫מראה יחזקאל ליבערטי ‪ -‬נאך פארבליבן שיינע ‪ 1-2‬בעדרום באנגעלאוס‪ ,‬וכל הקודם זכה! רופט ‪646-872-6272 - 718-851-2107‬‬

‫קעטסקילס ‪ -‬עטליכע שיינע באנגעלאוס עוועילעבל; סערווירט פרישטאג‪ ,‬מיטאג‪ ,‬נאכטמאל‪ ,‬שבת סעודות! רופט ‪917-627-8226‬‬
‫מאנטיסעלא ‪ -‬צו פארדינגען ‪ 1‬אדער ‪ 2‬בעדרום באנגעלאוס‪ ,‬מקוה‪ ,‬מנינים‪ ,‬אלע געשעפטן אויפן פלאץ‪ ,‬רופט ‪718-436-0233‬‬
‫ק"י ‪ 8 -‬רומיגע טאפ‪-‬פלאר דירה מיט א בעיסמענט צו פארקויפן אויף סאטמאר דרייוו‪ ,‬רופט ‪845-783-3120‬‬
‫שיינע דירות צו פארדינגען אין אלע געגנטער אין א"י אויף זומער‪ ,‬ימים טובים‪ ,‬מיט ספעציעל ביליגע פרייזן‪ ,‬רופט ‪011-972-52-715-6761‬‬
‫אויב מאכט איר א ‪ short sale‬אדער ‪ first mortgage‬און איר דארפט האבן געלט פאר א קורצע זמן‪ ,‬רופט ‪ 718-907-5190‬לאזט א מעסעדזש‬

‫‪Best Rate Car Rental Summer Special, 9 weeks. Small Car $1359, Big Car $1600, Minivan $1970 718-709-8727‬‬
‫‪FULL RENOVATION Kitchens. Bath. Basements. Chusen Kallah Apt. Yrs. Experienced. H. Fogel 917-586-3774‬‬

‫‪Form a Corporation, LLC etc. to incorporate the SAME DAY - any State. Call: 914-222-3699‬‬
‫‪Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service. Call 718-513-9896 HANDYMAN‬‬
‫מיר פארעכטן קרעדיט שנעל ‪ -‬ווייניגער ווי ‪ 30‬טעג‪ ,‬מיר נעמען נישט קיין געלט נאר אויב מיר זענען סוקסעספול! ‪718-306-9314‬‬

‫‪ELECTRIC‬‬

‫עצרת זכרון ואסיפת תלמידים‬

‫אלו שקבלו על עצמם מסכתא‬
‫נא לסיימו עד יום ה׳‪ ,‬מי שרוצה‬
‫לרגל יום היאצ"ט השני של מורינו הגאון הגדול רבי חיים ברייש זצ"ל לקבל ע"ע מס׳ לגמרו עד זמן הנ"ל‬
‫ביום ה׳ הבעל"ט י"ד סיון‪ ,‬תתקיים בעזהשי"ת ביום הנ"ל בוויליאמסבורג יצ"ו‬
‫נא לצלצל ‪718.408.9195‬‬
‫עצרת זכרון ואסיפת תלמידים יחד עם סיום משניות‬
‫פרטים יבאו‬

‫‪445 Park Avenue‬‬

‫‪718.963.0800‬‬
‫´´‪Á·ÅÁ»À¯²Ǹ¯·¯³¾Á‬‬
‫½¯»‪ÇÁ¸¸¯¾·À¯½Á±‬‬

‫‪bet, Kent & Franklin Ave‬‬

‫‪Community Health Network‬‬

‫´´‪Á·ÅÁ»À¯²Ǹ¯·¯³¾Á‬‬
‫½¯»‪ÇÁ¸¸¯¾·À¯½Á±‬‬

‫‪$»Á´´Á»ÇÁÆ´Å $ƴDz·´»°‬‬

‫´´‪¾Á´´Á±Ǹ¯·¿Áµ¾Á‬‬
‫‪¯ǯû¯½Á·ÅÁ»À¯²‬‬
‫‪Healthy‬‬
‫?‪Check up‬‬

‫‪¹¯¿¾ÁƾÁ½Ǹ¯·À¸¸´´´Å‬‬
‫¯»‪Á±¸·º¸´´¸²¾Á½Á¿À‬‬
‫´´‪Pneumonia Shots? Á·ÅÁ»À¯²Ǹ¯·¯³¾Á‬‬
‫?‪Flu Vaccine‬‬
‫½¯»‪ÇÁ¸¸¯¾·À¯½Á±‬‬
‫?‪Shingles Vaccine‬‬
‫?‪Vitamin D‬‬

‫‪·¿Á½·¿¸´Ã¯ÇÁ¸¸¯ǯ÷¿¸¸³·Ã´Ç‬‬
‫‪t 24 Hour Service‬‬
‫‪t Fully Insured‬‬
‫‪t Satisfaction Guaranteed‬‬

‫‪Shmuli Just‬‬
‫‪718.680.2960 | justclean45@yahoo.com‬‬
‫‪All items with a‬‬
‫‪Green Label‬‬

‫‪All items with a‬‬
‫‪Yellow Label‬‬
‫‪PERCENT‬‬

‫‪PERCENT‬‬

‫‪PERCENT‬‬

‫!‪m‬‬

‫‪PERCENT‬‬

‫!‪OFF‬‬
‫‪Loyalty Pro‬‬
‫‪gra‬‬

‫‪All items with a‬‬
‫‪Blue Label‬‬

‫‪30 40‬‬
‫‪15‬‬
‫!‪OFF‬‬
‫!‪OFF‬‬
‫!‪OFF‬‬

‫‪50‬‬
‫‪ut our new‬‬

‫‪All items without a‬‬
‫‪colored label‬‬

‫‪Inquire abo‬‬

‫‪Alterations Included. Must be paid in full at time of purchase.‬‬

‫!‪Super special on Men’s & Boys’ Short suits‬‬

‫אפען ביז ‪ 1100‬ביינאכט‬
‫‪718-336-9500‬‬

‫‪AHAVA MEDICAL‬‬

‫‪Transportation Available.‬‬
‫‪FREE Parking.‬‬
‫‪All insurance accepted.‬‬
‫‪16 Sumner Pl. Flushing & Broadway‬‬

‫‪Dental & Therapy‬‬
‫‪2 Therapy Pools‬‬
‫עקסטער פאר מענער און פרויען‬

‫‚‬

‫‬
‫((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( ‬

‫Ž—‡~ƒ˜‰•Œ–~Œƒ–Œ•–~‪~†‡ŋ—‡ŋ‬‬

‫‬

‫ƒƒ¦Ž~ŒŽ‡‡˜‚…‡‡‹‬

‫Ž…Š˜•ƒŒ‡‹‬

‫‚ƒ–‬

‫–~~—‡“‬

‫ŒŽƒ…˜ •—ƒ —Š Œ– ‚–‚"‬
‫• Œƒ’˜‬
‫Œ•ƒ‹‬

‫(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((‬

‫—‰– – ‬
‫–‡Žƒ ‡ Œ–~ "– ‡”…•‬
‫‡—~'‬
‫~—‡‬
‫‚'~ • ‡ƒŒ~ ‚‡ŠƒŠ~ …"‡ ‡ƒ“ „‡ƒ‬
‫‰‡"~‬

‫‪718.298.4390‬‬
‫~ƒ’ƒŠ
†~ƒ‡~Š€ƒ†‬

‫”ƒ‹’~–—†‡‡Ž‡~–”‡‡†‬
‫Œ~Ž†~€•–……‡‡ƒ‚Š†‬

‫–ƒ’†—ƒ‡~‡~’‡‬

‫–~~—‡“‬

‫Ž…Š˜•ƒŒ‡‹‬

‫‪718.298.4390‬‬

‫–ƒ’†~‡~’‡‪€~†‡~‚—24‬‬

‫‚~•‡—~Œ–~~—‡“‬

‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬

‫Œ•ƒ‹Œƒ€ŠŠ‡—ƒ‚ŒŽƒ…˜•—ƒ—Š‚–‚•’ƒŠ‡—ƒƒ˜–‡‡—‰––„‡‬

‫˜‡•ƒƒŒ—Œ–˜‡˜ŠŒ‡‪‹‡…–ƒ~˜Ž‰‚3—ƒ•‚Š‚~‚3‬‬

‫~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~‬

‫ŽŒ†~…Š•~‡~‚–—†Š‰–~ƒ‡Œ•ƒ‹ŒŽƒ…˜•—ƒ‬
‫’ƒŽ‹’ƒŠ‡—ƒƒ˜‚–‚•‚~•‡—~„‡‬
‫~ƒ„‡‡†’ƒ‡ƒƒ~„‚~’Žƒƒ~ƒŽ–~ƒ‡—ƒƒ˜‬
‫—Š~‰–ˆ‚†‰ŠŒ‡Š‡Œ‡†‡‬

‫Œ•ƒ‹Œƒ€ŠŠ‡—ƒ‚‬

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful